Вы находитесь на странице: 1из 5

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI Localitatea


AL REPUBLICII MOLDOVA
Instituţia de învăţămînt

AGENŢIA NAŢIONALĂ
PENTRU CURRICULUM ŞI Numele, prenumele elevului
EVALUARE

TEORIA MUZICII
TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL LICEAL
Specializare: CANTO, INSTRUIREA MUZICALĂ

Profil arte
martie 2016
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră,creion, radieră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!


Nr. Itemi Scorul

1
Запишите музыкальный диктант: L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12

От звука Фа постройте следующие интервалы:


2
а) вверх – малую сексту, большую терцию; L L
б) вниз – большую секунду, увеличенную кварту. 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4

В тональностях Ре мажор и до минор постройте и разрешите характерные интервалы.


3
Обозначьте все полученные интервалы. L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

От звука Фа постройте в восходящем порядке следующие аккорды:


4
а) мажорное, минорное, увеличенное и уменьшенное трезвучия; L L
б) мажорный и минорный секстаккорды; 0 0
в) мажорный и минорный квартсекстаккорды. 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
От данных звуков постройте указанные аккорды и разрешите их в соответствующих L L
5
тональностях мажора и минора: 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
D4/3 VII7 II7 6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
D6/5 D2 D7 11 11
12 12
6
В тональности Фа мажор постройте последовательность аккордов: L L
T–II2–VII7–T–D6/5–T–S6–II4/3–T6/4–D7–T-S4/6-T 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

а) От звука Ре постройте мажорную гамму и ее разновидности: натуральную,


7
гармоническую, дважды гармоническую, мелодическую.
L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

б) От звука ми постройте минорную гамму и ее разновидности: натуральную,


гармоническую, дважды гармоническую, мелодическую.
От звука Ре постройте диатонические лады народной музыки.
8
L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Постройте хроматические гаммы (в восходящем и нисходящем порядке):


9
а) От звука Фа – мажорную хроматическую гамму.
б) От звука соль – минорную хроматическую гамму. L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Перепишите данную мелодию, проставьте тактовые обозначения и правильно
10
сгруппируйте длительности внутри тактов:

L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Транспонируйте следующую мелодию на большую секунду вверх:


11
L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10