Вы находитесь на странице: 1из 1

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ОС РС

ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2019/2020. СЕЗОНУ

Датум ПРВА ЛИГА РС ДРУГА ЛИГА РС МЛАЂЕ ПРЕМИЈЕР


КУП ЦЕВ МЕВЗА
(термин) МУШКАРЦИ ЖЕНЕ Група 1и 2 Група 3 и 4 КАТЕГОРИЈЕ ЛИГА БиХ
21/22.09.2019. четвртфинале
28/29.09.2019. 1. коло
02.10.2019. полуфинале
04/05/06.10.2019. 1. коло 2. коло 1. коло 1. коло 1.коло -Пионирке 1. коло M/Ж M
08.-10.10.2019. ЛП-Ж
11/12/13.10.2019. 2. коло 3. коло 2.коло 2. коло 2. коло- Пионирке 2. коло M/Ж M/Ж
15/16.10.2019. 3. коло M/Ж ЛП-Ж
18/19/20.10.2019. 3. коло 4. коло 3. коло 3. коло 3. коло- Пионирке- 4. коло M/Ж M/Ж
22.-24.10.2019. 1. коло -Кадети ЛП-M/Ж
25/26/27.10.2019. 4. коло 5. коло 4. коло 4. коло 4.коло -Пионирке 5 коло M/Ж M/Ж
29.-31.10.2019. 2.коло -Кадети ЛП-M/Ж
01/02/3.11.2019. 5. коло 6. коло 5. коло 5. коло 5. коло- Пионирке 6. коло M/Ж M/Ж
05/06.11.2019. 3.коло Кадети 7. коло M/Ж ЛП-M
08/09/10.11.2019. 6. коло 7. коло 6. коло 6. коло 6. коло- Пионирке 8 коло M/Ж M/Ж
12.-14.11.2019. 4. коло Кадети ЛП-M
15/16/17.11.2019. 7. коло 8. коло 7.коло 7. коло 7. коло -Пионирке 9. коло M/Ж M/Ж
19.-21.11.2019. 5. коло Кадети ЛП-M
22/23/24.11.2019. 9. коло 8. коло 8. коло 8. коло- Пионирке 10. коло M/Ж M/Ж
26.-28.11.2019. 6.коло Кадети ЛП-M
29/30.11-01.12.2019. 1. круг-Јуниори-ке 11. колоM/Ж M/Ж
03.-05.12.2019. 1/16 ЦК-Ж
06/07/08.12.2019. 1.-круг -Пионири - 12. коло M/Ж M/Ж
10.-12.12.2019. Кадеткиње 1/16 ЦК-M
13/14/15..12.2019. 2.круг Јуниори-ке 13. коло M/Ж M/Ж
17.-19.12.2019. 1/16 ЦК-M/Ж
21/22.12.2019. Финале ОС РС
10.-13.01.2020. M/Ж
17/18.01.2020. M/Ж
21.-23.01.2020. 1/8 ЦK-Ж
24/25.01.2020. 14. коло М/Ж M/Ж
28.-30.01.2020. 1/8 ЦK-M
31.01/01/02.02.2020. 2. круг Пионири - 15. коло M/Ж M/Ж
04/05.02.2020. Полуфинале БиХ Кадеткиње 1/8 ЦK-Ж
07/08/09.02.2020. 9.коло -Пионирке 16.коло M/Ж M
11.-13.02.2020. 1/8 ЦK-M
14/15/16.02.2020. 8. коло 10. коло 9. коло 9. коло 10.коло - Пионирке 17. коло M/Ж M
18.-20.02.2020. 1/4 ЦK-Ж
21/22.02.2020. 9. коло 11. коло 10. коло 10. коло Други круг - 18.коло M/Ж M
25/26.02.2020. Полуфинале БиХ 1. коло - Пионирке 1/4 ЦK-M
28/29.02./01.03.2020. 10. коло 12. коло 11. коло 11. коло 2. коло - Пионирке Мини лиге
03.-05.03.2020. 1. коло М /Ж 1/4 ЦK-M/Ж
06/07/08..03.2020. Play-off 1/4 13. коло 12. коло 12. коло 3. коло - Пионирке 2. kolo M/Ж
13/14/15.03.2020. 13. коло 13. коло Finale BiH 4. коло - Пионирке
20/22/23.03.2020. Play-off 1/4 14. коло 14. коло 14. коло 5. коло- Пионирке 3. коло M/Ж
27/28/29..03.2020. Play-off 1/2 15. коло 1. коло квал. Ж. 6. коло - Пионирке 4. коло M/Ж
31.03./01./04.2020. 5. коло M/Ж
03/04/05..04.2020. Play-off 1/2 16. коло 2. коло квал. Ж. 6. коло M/Ж
10/11/12.04.2020. Play-off финале 17. коло Разигравање за Првака 3. коло квал, Ж. Фин. Пионири-ке 7. коло M/Ж
17/18/19.04.2020. Play-off финале 18. коло 1. круг М. и Ж. Фин. Кадети-киње 8. коло M/Ж
21/22.04.2020. 9. коло М/Ж
24/25/26..04.2020. Play-out Прва утакмица 2. круг М. и Ж. Фин. Јуниори-ке 10. коло M/Ж
02/03.05.2020. Play-out Друга утакмица
09/10.05.2020.
16/17.05.2020. Пионири-ке/Јуниори-ке
23/24.05.2020. Кадети-киње