Вы находитесь на странице: 1из 14

Хичээлийн нэр Монгол Хэл Монгол Бичиг

Д/д

Суралцагчийн овог нэр Хувь Түвшин Хувь Түвшин

1 Аззаяа I I
2 Амар I I
3 Анар I I
4 Анужин I I
5 Ариунзаяа I I
6 Бадамхатан I I
7 Баттулга I I
8 Батхишиг I I
9 Бат-Эрдэнэ I I
10 Бэлгүүдэй I I
11 Гүнбишрэлт I I
12 Дөлгөөн I I
13 Лхагважамц I I
14 Маралгоо I I
15 Маралгуа I I
16 Маргад-Эрдэнэ I I
17 Мөнхчимэг I I
18 Нандинцэцэг I I
19 Номундарь I I
20 Номуундөлгөөн I I
21 Ням-Очир I I
22 Одбилэг I I
23 Одмаа I I
24 Өнөболд I I
25 Төгөлдөр I I
26 Тунгалаг I I
27 Ундрах-Эрдэнэ I I
28 Ш.Уянга I I
29 Э.Уянга I I
30 Хүслэн I I
31 Цэнгүүн I I
32 Цэрэнлхам I I
33 Чингис I I
34 Эгшиглэн I I
35 Энэрэл I I
36 Эрхэмбаяр I I
VIII 0 0
VII 0 0
VI 0 0
V 0 0
Үүнээс Монгол Хэл Монгол Бичиг
IV 0 0
III 0 0
II 0 0
I 36 36
Гүйцэтгэлийн хувь #DIV/0! #DIV/0!
Уран Зохиол Англи Хэл Орос Хэл Математик

Хувь Түвшин Хувь Түвшин Хувь Түвшин Хувь

I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Уран Зохиол Англи Хэл Орос Хэл Математик
0 0 0
0 0 0
0 0 0
36 36 36
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Хагас жилийн үнэлгээ

Математик Мэдээлэл Зүй Газар Зүй Биологи

Түвшин Хувь Түвшин Хувь Түвшин Хувь Түвшин

I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Мэдээлэл Зүй Газар Зүй Биологи
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
36 36 36 36
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Физик Хими Түүх Нийгэм Судлал

Хувь Түвшин Хувь Түвшин Хувь Түвшин Хувь

I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Физик Хими Түүх Нийгэм Судлал
0 0 0
0 0 0
0 0 0
36 36 36
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Нийгэм Судлал Технологи Эрүүл Мэнд Биеийн Тамир

Түвшин Хувь Түвшин Хувь Түвшин Хувь Түвшин

I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Технологи Эрүүл Мэнд Биеийн Тамир
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
36 36 36 36
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Дуу Хөгжим Үүнээс

Хувь Түвшин VIII VII VI V IV

I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0
0
0
0
0
Дуу Хөгжим
0
0
0
36
#DIV/0!
с

III II I

0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17
0 0 17