Вы находитесь на странице: 1из 41

Номенклатурен

Дата Номер Описание Цвят

1/7/2020 20-900109 Фасадна със силикон 25кг 163


1/7/2020 41-900275 Силиконова Д2 25кг 176

30-100892 Грунд боя в цвят 25кг


колоранти
RS - 9.63 - 24-100042
TS - 51.68 - 24-100046
1/8/2020 30-900505 XS - 308.48 - 24-100038 5-29-4
1/8/2020 21-900075 Машинна боя 25кг 13А02
1/9/2020 41-900275 Силиконова Д2 25кг 176
1/9/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг 028
1/9/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг 036
1/9/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг 054
1/9/2020 20-900191 20-101125 Високопокривна 25кг 3-35-1
1/10/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 158
1/13/2020 11-900018 Алкидна Сатен 20кг 7035
1/13/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 163
1/13/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 019
1/14/2020 22-900530 Хамелекон ТРА от ЕХТ 4 литра 7016
1/14/2020 20-900141 Сребърни йони 15 л 4-10-2
1/14/2020 21-900075 Машинна боя 25кг Х085
1/15/2020 11-900024 Индустриален БС 25кг 7037
1/16/2020 11-900024 Индустриален БС 1018
1/16/2020 41-900275 Силиконова Д2 25кг 176
1/17/2020 21-900075 21-100573 Машинна 25кг G165
1/20/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 028
1/20/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг 028
1/20/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг 036
1/21/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 036
1/21/2020 22-900530 Хамелекон ТРА от ЕХТ 4 литра 7016
1/24/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 028
1/24/2020 13-900003 Протекта 3в1 7016
1/27/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 019
1/27/2020 21-900062 Фасаген ултра 15литра 028
1/27/2020 21-900062 Фасаген ултра 15литра 036
1/27/2020 21-900075 21-100573 Машинна 25кг 4-6-3
1/27/2020 21-900075 21-100573 Машинна 25кг 4-6-2
1/28/2020 21-900075 21-100573 Машинна 25кг 3-9-2
1/29/2020 11-900019 Алкидна база Сатен 20кг 6018
1/29/2020 41-900272 Силиконова Д1 180
1/29/2020 31-900004 Силиконов грунд 5кг 180
1/29/2020 22-900532 Хамелекон ТРА от ЕХТ 15 л 126
1/30/2020 21-900067 Фасаген ултра 8.5 067
1/30/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 155
1/30/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 150
1/30/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 158
1/30/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 151
1/31/2020 11-900023 Индустриален БС 9003
1/31/2020 13-900003 Протекта 3в1 20кг 1018
2/14/2020 11-900024 Индустриален БС 5019
2/14/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 062
2/14/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 059
2/17/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 042
2/17/2020 11-900024 Индустриален БС 7016
2/18/2020 21-900076 Машинна боя 5кг - 21-100574 4-6-2
2/18/2020 41-900278 Силикат модифицирана Д1.5 053
2/18/2020 41-900278 Силикат модифицирана Д1.5 049
2/19/2020 21-900062 Фасаген ултра 15литра 036
2/19/2020 21-900062 Фасаген ултра 15литра 028
2/19/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 072
2/19/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 073
2/19/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 005
2/19/2020 20-900109 Фасадна със силикон 5 кг 005
2/19/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 045
2/19/2020 41-900270 Силиконова В2 027
2/19/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 042
2/19/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 098
2/20/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 022
2/20/2020 31-900003 Силиконов грунд 25 кг 054
2/20/2020 20-900138 Фасадна със силикон 5 кг 145
2/20/2020 20-900138 Фасадна със силикон 5 кг 146
2/21/2020 21-900076 Машинна 5 кг 21-100574 Select 5-34-1
2/21/2020 21-900076 Машинна 5 кг 21-100574 Select 1-7-1
2/21/2020 21-900076 Машинна 5 кг 21-100574 Select 5-13-1
2/21/2020 21-900062 Фасаген ултра 15 литра Elements 036
2/21/2020 21-900062 Фасаген ултра 15 литра Elements 028
2/21/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 040
2/21/2020 21-900075 Машинна боя 25 кг SELECT 4-6-2
2/21/2020 11-900024 Индустриален БС 7037
2/24/2020 22-900539 Спирит база 1л 5-9-3
2/24/2020 22-900539 Спирит база 1л 5-9-2
2/24/2020 22-900539 Спирит база 1л 5-9-1
2/25/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 062
2/25/2020 20-900191 Високопокривна 25кг 4А03
2/25/2020 21-900075 Машинна 25 кг 1WA01
2/26/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 Елементс 099
2/26/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 Елементс 094
2/26/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг Елементс 099
2/26/2020 41-900271 Силиконова Д 1.5 Елементс 176
2/26/2020 11-900024 Индустриален БС RAL 5019
2/26/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 158
2/27/2020 41-900271 Силиконова Д 1.5 Елементс 042
2/28/2020 11-900024 Индустриален БС 7037
2/28/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 099
2/28/2020 22-900540 Спирит мат ST 2.5 литра 5-9-3
2/28/2020 22-900541 Спирит мат W 5 литра 5-9-2
2/28/2020 22-900541 Спирит мат W 5 литра 5-9-1
3/5/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг 028
3/5/2020 22-900540 Spirit Tint Base Semitransparent Matte 2.5L 5-9-4
3/5/2020 41-900265 DPr Полимерна мазилка Д1.5 бяла 25kg 036
3/5/2020 11-900019 Алкидна база Сатен 20кг 7037
3/5/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 Elements 099 099
3/5/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 Elements 094 094
3/5/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 009
3/5/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 178
3/5/2020 31-900003 20 009
3/5/2020 31-900003 Силиконов грунд 25 кг 178
3/6/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 150
3/6/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 158
3/9/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 099
3/9/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 094
3/9/2020 21-900075 Машинна боя 25 кг SELECT 4-6-2
3/9/2020 22-900539 Spirit Tint Base White Matte 1L SELECT 5-39-2
3/9/2020 22-900539 Spirit Tint Base White Matte 1L SELECT 1-40-2
3/10/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 029
3/10/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг 029
3/11/2020 21-900075 Машинна боя в цвят 25кг 44A01
3/11/2020 21-900075 Машинна боя в цвят 25кг 37A02
3/11/2020 21-900076 Машинна боя в цвят 5кг 51A02
3/11/2020 21-900076 Машинна боя в цвят 5кг 44A03
3/11/2020 21-900075 Машинна боя в цвят 25кг 103A01
3/11/2020 21-900075 Машинна боя в цвят 25кг 39A02
3/11/2020 21-900076 Машинна боя в цвят 5кг 28A02
3/11/2020 21-900075 Машинна боя в цвят 25кг 31A02
3/11/2020 21-900075 Машинна боя в цвят 25кг 35A01
3/11/2020 21-900076 Машинна боя в цвят 5кг 35A01
3/11/2020 41-900278 Силикат модифицирана Д1.5 094
3/11/2020 31-900004 Силиконов грунд 5 кг 094
3/11/2020 22-900541 Spirit MATT 5L white 5-9-1
3/11/2020 22-900540 Spirit MATT 2.5 ST 5-3-3
3/11/2020 22-900540 Spirit MATT 2.5 W 5-3-2
3/11/2020 22-900539 Spirit MATT 1L W 5-3-2
3/12/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 101
3/12/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 099
3/12/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 094
3/12/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 009
3/12/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 178
3/12/2020 31-900003 Силиконов грунд 25 кг 009
3/12/2020 31-900003 Силиконов грунд 25 кг 178
3/12/2020 22-900522 Хамелекон ИНТ 15 литра 135A03
3/12/2020 22-900522 Хамелекон ИНТ 15 литра 88A01
3/12/2020 22-900522 Хамелекон ИНТ 15 литра 108A02
3/12/2020 22-900522 Хамелекон ИНТ 15 литра 120A01
3/12/2020 22-900532 Хамелекон ТРА 15 литра 125A02
3/13/2020 11-900018 Алкидна сатен 7040
3/13/2020 21-900076 Машинна 5 кг 21-100574 48А02
3/13/2020 21-900076 Машинна 5 кг 21-100574 50А03
3/16/2020 22-900540 Spirit MATT 2.5 ST 5-3-3
3/16/2020 22-900540 Spirit MATT 2.5 W 5-3-2
3/16/2020 22-900539 Spirit MATT 1L W 5-3-2
3/16/2020 22-900541 Spirit MATT 5L W 5-39-2
3/16/2020 22-900540 Spirit MATT 2.5 W 5-39-2
3/16/2020 11-900019 Алкидна сатен 5015
3/16/2020 11-900018 Алкидна сатен 7042
3/16/2020 21-900075 Машинна боя 25кг 3-9-2
3/16/2020 21-900075 Машинна 25 кг 1WA01
3/16/2020 21-900076 Машинна боя в цвят 5кг 5-15-2
3/16/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 029
3/16/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг 029
3/16/2020 21-900075 Машинна боя 25кг 4-6-2
3/17/2020 22-900540 Spirit MATT 2.5 ST 5-3-3
3/17/2020 11-900019 Аликдна сатен 7037
3/17/2020 22-900531 Хамелекон ТРА от ЕХТ 10л 098
3/17/2020 22-900525 Хамелекон ЕХТ 4 л 099
3/17/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг 099
3/17/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 098
3/17/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 099
3/18/2020 21-900075 Машинна боя 25 кг 5-15-2
3/18/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 047
3/18/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 045
3/19/2020 21-900075 Машинна 25кг 48A02
3/19/2020 21-900075 Машинна 25кг 28A02
3/19/2020 21-900076 Машинна 5кг 15A02
3/19/2020 21-900076 Машинна 5кг 37A02
3/19/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 151
3/19/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 150
3/19/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 155
3/19/2020 41-900270 Силиконова В2 104
3/19/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг 104
3/23/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 096
3/23/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 094
3/26/2020 20-900191 Високопокривна 25кг 20-101125 4А03
3/26/2020 21-900075 Машинна 25 кг 1WA01
3/26/2020 21-900075 Машинна 25 кг 1WB04
3/27/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 099
3/30/2020 41-900263 Полимерна В2 045
3/30/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 043а
3/30/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 100
3/30/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 098
3/30/2020 21-900075 Машинна 25 кг 3-9-2
3/30/2020 21-900075 Машинна 25 кг 1-12-2
3/30/2020 21-900075 Машинна 25 кг 2-44-2
3/30/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 153
3/30/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 042
3/30/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг 042
3/30/2020 20-900109 Фасадна със силикон 9002
3/31/2020 11-900023 Индустрален БС 7040
4/1/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 045
4/2/2020 22-900532 Хамелекон ТРА от ЕХТ 14.3 7011
4/2/2020 22-900529 Хамелекон ТРА от EХТ 1.9 K130
4/3/2020 41-900275 Силиконова Д2 092
4/3/2020 21-900075 Машинна 25 кг 4-11-1
4/3/2020 41-900263 Полимерна В2 в цвят 045
4/3/2020 11-900023 Индустриален БС 7004
4/6/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 120
4/6/2020 31-900003 Силиконов грунд 25 кг 120
4/6/2020 22-900541 Spirit White Matt 5 l 5-37-2
4/6/2020 22-900545 Spirit White Matt 2.5 l 5-37-2
4/6/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 028
4/6/2020 11-900018 Алкидна Сатен 7032
4/7/2020 41-900275 Силиконова Д2 092
4/7/2020 41-900275 Силиконова Д2 040
4/7/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 062
4/7/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 035
4/7/2020 13-900517 ПРотекта ТРА 1л 2010
4/7/2020 13-900517 ПРотекта ТРА 1 л 7011
4/7/2020 20-900191 Високоизносоустойчива 20 кг Н155
4/7/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 176
4/7/2020 20-900191 Високоизносоустойчива 20 кг 9002
4/7/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 7036
4/8/2020 21-900062 Фасаген ултра 028
4/8/2020 21-900062 Фасаген ултра 036
09.04.2020 41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 бяла 25kg 099
09.04.2020 21-900076 Машинна боя 5 кг 3-9-2
09.04.2020 21-900076 Машинна боя 5 кг 5-9-1
09.04.2020 21-900076 Машинна боя 5 кг 3-13-1
09.04.2020 41-900271 Силиконова Д1.5 7036
09.04.2020 21-900075 Машинна 25 кг 4-11-1
10.04.2020 11-900023 Индустриален БС 7040
10.04.2020 21-900076 Машинна 5 кг 50А03
14.04.2020 41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 024
14.04.2020 41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 098
14.04.2020 41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 110
15.04.2020 20-900191 Високоизносоустойчива 20 кг Н155
15.04.2020 41-900271 Силиконова Д1.5 105
15.04.2020 41-900271 Силиконова Д1.5 025
15.04.2020 31-900004 Силиконов грунд 5кг 105
4/21/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 086
4/21/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг 086
4/21/2020 41-900272 Силиконова Д1 095
4/21/2020 41-900272 Силиконова Д1 093
4/21/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 098
4/21/2020 41-900277 Силикат модифицирана В2 094
4/21/2020 41-900271 96 029
22.04.2020 41-900277 Силикат модифицирана В2 094
22.04.2020 41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 бяла 25kg 018
23.04.2020 41-900270 Силиконова В2 178
23.04.2020 31-900004 Силиконов грунд 5кг 178
27.04.2020 41-900271 Силиконова Д1.5 034
27.04.2020 41-900265 Полимерна Д1.5 035
27.04.2020 41-900265 Полимерна Д1.5 002
27.04.2020 41-900265 Полимерна Д1.5 008
27.04.2020 41-900265 Полимерна Д1.5 020
27.04.2020 20-900109 Фасадна със силикон 25кг 008
27.04.2020 41-900271 Силиконова Д1.5 176
27.04.2020 41-900272 Силиконова Д1 093
27.04.2020 22-900528 Хамелекон ТРА 1 литър 093
28.04.2020 41-900272 Силиконова Д1 095
28.04.2020 41-900275 Силиконова Д2 045
28.04.2020 41-900275 Силиконова Д2 100
28.04.2020 20-900138 Фасадна със силикон 5 кг 045
28.04.2020 22-900521 Хамелекон ИНТ 10 л 4В04
28.04.2020 22-900522 Хамелекон ИНТ 15 литра 4В04
28.04.2020 22-900521 Хамелекон ИНТ 10 л 23В04
28.04.2020 22-900520 Хамелекон ИНТ 4 л 23В04
28.04.2020 41-900271 Силиконова Д1.5 035
28.04.2020 41-900271 Силиконова Д1.5 050
28.04.2020 31-900003 Силиконов грунд 25 кг 035
28.04.2020 31-900003 Силиконов грунд 25 кг 050
28.04.2020 31-900004 СИликонов грунд 5 кг 050
29.04.2020 11-900018 Алкидна сатен 7042
29.04.2020 21-900075 Машинна 25 кг 4-11-1
29.04.2020 20-900109 Фасадна със силикон 25 кг 035
29.04.2020 41-900271 Силиконова Д1.5 047
30.04.2020 41-900275 Силиконова Д2 100
30.04.2020 41-900271 Силиконова Д1.5 053
30.04.2020 41-900271 Силиконова Д1.5 051
30.04.2020 31-900003 Силиконов грунд 25 кг 053
30.04.2020 31-900004 Силиконов грунд 5 кг 053
30.04.2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг 051
5/4/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 161
5/4/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 160
5/4/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 039
5/4/2020 20-900109 Фасадна със силикон 25кг 036
5/4/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 099
5/5/2020 22-900522 Хамелекон ИНТ 15 литра 7047
5/5/2020 22-900562 Леко интериорна 10 л ТРА 2003
5/5/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 003
5/5/2020 41-900270 Силиконова В2 096
5/7/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 002
5/7/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 047
5/8/2020 21-900076 Машинна 5кг 37А02
5/8/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 031
5/8/2020 41-900270 Силиконова В2 031
5/11/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 162
5/11/2020 11-900018 Алкидна сатен 7040
5/11/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 104
5/11/2020 41-900270 Силиконова В2 046
5/11/2020 20-900191 Високоизносоустойчива 20 кг NCS 1005-Y10R
5/11/2020 20-900191 Високоизносоустойчива 20 кг IMAGINE 4A03
5/11/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 7016
5/11/2020 22-900532 Хамелекон Тра от ЕХТ 7016
5/11/2020 22-900563 Леко интериорна 15 литра ТРА 7016
5/11/2020 20-900109 Фасадна със силикон 035
5/11/2020 20-900109 Фасадна със силикон 25 кг 162
5/12/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 160
5/12/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 161
5/12/2020 41-900278 Силикат модифицирана Д1.5 091
5/12/2020 41-900278 Силикат модифицирана Д1.5 095
5/12/2020 41-900278 Силикат модифицирана Д1.5 093
5/12/2020 11-900019 Алкидна база Сатен 20кг 7016
5/13/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 035
5/13/2020 20-900191 Високоизносоустойчива 25 кг RAL 9002
5/13/2020 20-900191 Високоизносоустойчива 25 кг Explore H155
5/13/2020 20-900191 Високоизносоустойчива 25 кг Explore F156
5/13/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 Елементс 062
5/13/2020 21-900069 Фасаген ултра 2.5л Елементс 045
5/28/2020 11-900019 Алкидна Сатен 7037
5/29/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 020
6/1/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 110
6/3/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 144
6/4/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 035
6/4/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 003
6/8/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 153
6/8/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 041
6/8/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 176
6/8/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 061
6/9/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 106
6/9/2020 41-900263 Полимерна В2 098
6/9/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 042
6/10/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 158
6/11/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 100
6/11/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 034
6/11/2020 41-900278 Силикат модифицирана Д1.5 105
6/15/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 095
6/15/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 042
6/15/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 145
6/16/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 089
6/16/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 163
6/17/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 052
6/18/2020 11-900024 Индустриален БС 7016
6/19/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 110
6/19/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 111
6/22/2020 41-900263 Полимерна В2 089
6/22/2020 41-900263 Полимерна В2 090
6/22/2020 41-900270 Силиконова В2 096
6/22/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 161
6/22/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 034
6/24/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 041
6/24/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 036
6/24/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 034
6/24/2020 41-900270 Силиконова В2 062
6/24/2020 41-900270 Силиконова В2 060
6/24/2020 41-900278 Силикат модифицирана Д1.5 094
6/24/2020 41-900270 Силиконова В2 034
6/24/2020 41-900270 Силиконова В2 050
6/24/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 041
6/25/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 100
6/26/2020 41-900270 Силиконова В2 095
6/29/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 106
6/29/2020 11-900020 Алкидна Глос 7047
6/29/2020 11-900019 Алкидна Сатен 7016
6/29/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА 040
6/29/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 СТАРА ФОРМУЛА 061
6/29/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА 098
6/29/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА 101
6/30/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 050
6/30/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 052
6/30/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 - НОВА ФОРМУЛА 146
6/30/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 - НОВА ФОРМУЛА 025
6/30/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 099
6/30/2020 11-900019 А.икдна Сатен 7016
6/30/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 029
6/30/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 030
6/30/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 099
7/1/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 050
7/2/2020 11-900019 Алкидна Сатен 7037
7/3/2020 41-900270 Силиконова В2 023
7/3/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 СТАРА ФОРМУЛА 009
7/3/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА 101
7/3/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 033
7/6/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА 040
7/6/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 СТАРА ФОРМУЛА 106
7/6/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА 098
7/6/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 037
7/6/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 039
7/6/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 029
7/6/2020 41-900265 ПОлимерна Д1.5 030
7/7/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 СТАРА ФОРМУЛА 088
7/7/2020 41-90065 Полимерна Д1.5 052
7/7/2020 41-900263 Полимерна В2 089
7/7/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 158
7/7/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 СТАРА ФОРМУЛА 088
7/7/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 029
7/9/2020 11-900023 Индустриален БС 5012
7/9/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 040
7/9/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 034
7/9/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 161
7/9/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 - НОВА ФОРМУЛА 041
7/10/2020 11-900018 Алкидна сатен 9002
7/10/2020 41-900263 Полимерна В2 077
7/10/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 044
7/10/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 047
7/13/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 СТАРА ФОРМУЛА 106
7/13/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА 099
7/13/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА 040
7/13/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 162
7/13/2020 41-900277 Силикат модифицирана В2 157
7/13/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА 093
7/14/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА 071
7/15/2020 41-900278 Силикат модифицирана Д1.5 053
7/15/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА 160
7/15/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА 162
7/16/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 036
7/16/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 036
7/17/2020 41-900277 Силикат модифицирана В2 029
7/17/2020 41-900277 Силикат модифицирана В2 044
7/17/2020 31-900003 Силиконов грунд 25 кг 050
7/17/2020 41-900270 Силиконова В2 004
7/17/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА 177
7/17/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА 176
7/17/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг 177
7/17/2020 31-900004 Силиконов грунд 5 кг 177
7/17/2020 31-900004 Силиконов грунд ТРА 5 кг 176
7/17/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА 051А
7/17/2020 31-900003 Силиконов грунд 25 кг 051А
7/20/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 028
7/20/2020 21-900075 Машинна 25кг 3-9-2
7/20/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг Елементс 099
7/20/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 100
7/20/2020 31-900004 Силиконов грунд 5 кг Елементс 100
7/20/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 098
7/20/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг Елементс 098
7/20/2020 20-900109 Фасадна със силикон SELECT 3-8-3

Машинна 25кг
PS-20.2108
TS - 180.5773
7/20/2020 21-900075 YS - 34.9606 SELECT 3-8-3

Машинна 5кг
PS-4.0422
TS - 36.1155
7/20/2020 21-900076 YS - 6.9921 SELECT 3-8-3
7/20/2020 22-900559 Леко ТРА база 1 л SELECT 3-9-4
7/20/2020 22-900554 Леко ИНТ база 1 л SELECT 5-12-1

Фасадна със силикон 25 кг


LS - 54.6084
WS - 5.7673
7/20/2020 20-900109 XS - 207.1132 BAUMIT 0864
7/20/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 027
7/20/2020 31-900003 Силиконов грунд 25кг Елементс 027
7/21/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 СТАРА ФОРМУЛА Елементс 110
7/21/2020 41-900270 Силиконова В2 Елементс 100

Фасаген Ултра 4 литра PAS


PS - 5.8868
TS - 7.7018
7/21/2020 21-900068 YS - 6.8500 Елементс 100
7/21/2020 41-900272 Силиконова Д1 Елементс 033
7/21/2020 41-900277 Силикат модифицирана В2 Елементс 035
7/22/2020 31-900003 Силиконов грунд 25 кг PAS Елементс 036
7/22/2020 31-900003 Силиконов грунд 25 кг PAS Елементс 028
7/22/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА Елементс 002
7/22/2020 31-900003 Силиконов грунд ТРА 25кг Елементс 002
7/22/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 034
7/22/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 100
7/22/2020 31-900003 Силиконов грунд PAS 25кг Елементс 100
7/22/2020 31-900003 Силиконов грунд PAS 25кг Елементс 099
7/22/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 101
7/22/2020 31-900003 Силиконов грунд PAS 25кг Елементс 101

Машинна боя 25 кг - 21-100573


PS - 18.8782
TS - 25.9591
XS - 102.4125
7/22/2020 21-900075 SELECT 5-29-2
7/23/2020 41-900263 Полимерна В2 Елементс 161
7/23/2020 41-900263 Полимерна В2 Елементс 097
Леко Интериорна база PAS
PS - 3.5840
WS 7.88
7/23/2020 22-900555 XS 8.2560 SELECT 5-29-2
7/24/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 031

Леко ТРА база 15 литра


KU 685.7802
VS 249.5417
XS 137.1142
7/24/2020 22-900563 YS 113.2885 Елементс 077
7/24/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 Елементс 111
7/24/2020 41-900272 Силиконова Д1 Елементс 094
7/24/2020 31-900004 Силиконов грунд PAS Елементс 094
7/24/2020 41-900270 Силиконова В2 Елементс 034
7/27/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 101
7/27/2020 41-900263 Полимерна В2 Елементс 052
7/27/2020 41-900278 Силикат модифицирана Д1.5 Елементс 094

Фасадна със силикон 25кг


LS 3.6397
TS 125.2073
7/27/2020 20-900109 US-N 15.5087 SELECT 2-9-2

Леко ТРА база 15 л


KU 704.7896
NS 26.7574
MS 77.7128
7/27/2020 22-900563 TS 424.9306 SELECT 2-9-5

Леко ТРА база 4 л


KU 187.2868
MS 20.6509
NS 7.1104
7/27/2020 22-900561 TS 112.9186 SELECT 2-9-5
7/28/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 028
7/28/2020 41-900270 Силиконова В2 Елементс 098
7/28/2020 41-900270 Силиконова В2 Елементс 100
7/28/2020 31-900003 Силиконов грунд PAS 25кг Елементс 098
7/28/2020 31-900003 Силиконов грунд PAS 25кг Елементс 100

Леко ИНТ 1л
LS 1.7840
TS - 2.0280
7/29/2020 22-900554 YS - 0.6870 СЕЛЕКТ 5-10-2
7/29/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Elements 002
7/29/2020 41-900263 Полимерна В2 Елементс 050
7/29/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 180
7/29/2020 31-900003 Силиконов грунд PAS 25кг Елементс 180
7/30/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 012
Леко ТРА база 15 литра
YS - 31.1549
TS 166.1052
PS 20.1727
7/30/2020 22-900563 KU 405.1069 IMAGINE 40B05

Машинна боя 25 кг
NS 22.4970
TS 65.7797
7/30/2020 21-900075 WS 35.7052 IMAGINE 40A02

Фасадна със силикон 25кг


PS 22.44.02
TS 106.3265
7/30/2020 20-900138 YS 81.4777 Elements 051
7/31/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 153

Машинна боя 25 кг - 21-100573


TS 16.1738
XS 9.5763
7/31/2020 21-900075 YS 14.6845 SELECT 3-4-2
7/31/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 СТАРА ФОРМУЛА Elements 061

Машинна 25 кг - 21-100573
TS 18.8259
WS 15.4683
8/3/2020 21-900075 XS 2.5868 SELECT 4-11-1
8/3/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 012
8/3/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 093
8/4/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 041
8/4/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 038
8/4/2020 31-900003 Силиконов грунд PAS 25кг Елементс 041
8/4/2020 31-900004 Силиконов грунд PAS 5кг Елементс 041
8/4/2020 31-900003 Силиконов грунд ТРА 25кг Елементс 038
8/4/2020 31-900003 Силиконов грунд 25 кг Елементс 106
8/4/2020 41-900272 Силиконова Д1 Елементс 106
8/4/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 100
8/4/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 153
8/4/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 049
8/4/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 052
8/5/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 177
8/5/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 179
8/5/2020 31-900003 Силиконов грунд PAS 25кг Елементс 177
8/5/2020 31-900003 Силиконов грунд PAS 25кг Елементс 179
8/5/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 Елементс 106
8/5/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 176
8/6/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 153
8/6/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 019
8/6/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 041
8/6/2020 41-900272 Силиконова Д1 Елементс 027
8/7/2020 41-900270 Силиконова В2 Елементс 044
8/7/2020 41-900270 Силиконова В2 Елементс 028
8/7/2020 31-900003 Силиконов грунд ТРА 25кг Елементс 044
8/7/2020 31-900003 Силиконов грунд PAS 25кг Елементс 028
8/7/2020 41-900270 Силиконова В2 Елементс 034
8/10/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НФ Елементс 176
8/10/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НФ Елементс 180
8/10/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НФ Елементс 177
8/10/2020 31-900003 Силиконов грунд ТРА 25кг Елементс 176
8/10/2020 31-900003 Силиконов грунд PAS 25кг Елементс 180
8/10/2020 31-900004 Силиконов грунд PAS 5кг Елементс 177
8/10/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НФ Елементс 031
8/10/2020 41-900278 Силикат Модифицирана Д1.5 Елементс 027
8/10/2020 41-900278 Силикат Модифицирана Д1.5 Елементс 034

Леко интериорна база 15 литра


MS 114.27
PS 39.615
8/10/2020 22-900558 QS 142.83 SELECT 1-17-4
8/10/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 053
8/10/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 049
8/10/2020 31-900003 Силиконов грунд PAS 25кг Елементс 041
8/10/2020 31-900004 Силиконов грунд Pas 5кг Елементс 041
8/10/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НФ Елементс 041

Фасаген ултра 15 литра


QS 76.4770
TS 99.7972
8/11/2020 21-900062 VS 16.3766 Елементс 028

Леко ТРА база 15литра


KU 334.5372
NS 53.6544
TS 969.7343
8/11/2020 22-900563 YS 47.5351 Елементс 031
8/11/2020 41-900270 Силиконова В2 Елементс 098
8/11/2020 41-900270 Силиконова В2 Елементс 100

Машинна 5 кг 21-100574
PS 4.04.22
TS 36.1155
8/11/2020 21-900076 YS 6.9921 SELECT 3-8-3
8/11/2020 41-900278 Силикат модифицирана Д1.5 Елементс 087
8/11/2020 41-900278 Силикат модифицирана Д1.5 Елементс 089

Машинна 25кг 21-100573


TS 40.5652
8/11/2020 21-900075 US-N 15.8080 SELECT 1-8-2

Интериорна база 1л
RS 0.9930
VS 1.9230
8/11/2020 22-900554 XS 7.5730 SELECT 5-36-3
8/11/2020 41-900272 Силиконова Д1 Елементс 029
8/11/2020 41-900278 Силикат модифицирана Д1.5 Елементс 087
8/11/2020 41-900278 Силикат модифицирана Д1.5 Елементс 089
Машинна 25кг 21-100573
TS 4.8861
8/11/2020 21-900075 XS 6.4408 SELECT 5-37-1

Машинна 5 кг 21-100574
TS 0.9772
8/11/2020 21-900076 xS 1.2882 SELECT 5-37-1

Машинна 25кг 21-100573


PS 7.1201
WS 7.2639
8/11/2020 21-900075 XS 76.4272 SELECT 5-37-3

Машинна 5 кг 21-100574
PS 1.4240
WS 1.4528
8/11/2020 21-900076 XS 15.2854 SELECT 5-37-3

Леко Интериорна база 15 литра


PS 5.3550
WS 44.9250
8/11/2020 22-900558 XS 9.0750 RAL 9002
8/12/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 180
8/12/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 168

Машинна 25 кг 21-100573
TS 18.8259
WS 15.4683
8/12/2020 21-900075 XS 2.5868 SELECT 4-11-1
8/12/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 095
8/12/2020 31-900004 Силиконов грунд PAS 5 кг Елементс 095
8/12/2020 11-900023 Индустриален БС RAL 1015
8/12/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 СТАРА ФОРМУЛА Елементс 160
8/12/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 027
8/12/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 052
8/12/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 Елементс 045
8/13/2020 41-900270 Силиконова В2 Елементс 044
8/13/2020 41-900272 Силиконова Д1 Елементс 027
8/13/2020 41-900263 Полимерна В2 Елементс 050
8/13/2020 41-900271 СИликонова Д1.5 НОВА ФОРМУЛА Елементс 099

Леко ТРА база 15 литра 22-100871


KU 362.6440
LS 465.5320
PS 174.9933
8/13/2020 22-900563 RS 415.3212 RAL 5017
8/13/2020 11-900019 Алкидна база SATIN TRA RAL 8001
8/13/2020 41-900271 Силиконова Д1.5 НФ 051
8/13/2020 41-900270 Полимерна В2 050
8/13/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 002
8/13/2020 41-900263 Полимерна В2 050
8/14/2020 41-900265 Полимерна Д1.5 047
8/17/2020 13-900517 Protecta 3 in 1 в цвят 1L RAL 7039
8/17/2020 21-900075 DPr Машинна боя в цвят 25kg EXPLORE F123
8/17/2020 41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 в цвят 25кг Elements 178
8/17/2020 41-900263 DPr Полимерна мазилка В2 в цвят 25кг Elements 043
41-900265 DPr Полимерна мазилка Д1.5 в цвят 25кг Elements 060
8/18/2020
41-900265 DPr Полимерна мазилка Д1.5 в цвят 25кг Elements 153
8/18/2020 41-900270 DPr Силиконова мазилка В2 в цвят 25кг Elements 100
41-900270 DPr Силиконова мазилка В2 в цвят 25кг Elements 039
41-900270 DPr Силиконова мазилка В2 в цвят 25кг Elements 041
8/18/2020 31-900004 DPr Силиконов грунд в цвят 5кг Elements 039
31-900004 DPr Силиконов грунд в цвят 5кг Elements 041
21-900067 Леко Фасаген Ултра в цвят 8.5л Elements 041
22-900541 Spirit Tint Base in color Matte 5L SELECT 5-18-2
22-900541 Spirit Tint Base in color Matte 5L SELECT 5-11-2
22-900540 Spirit Tint Base in color Matte 2.5L SELECT 5-11-2
8/18/2020 22-900540 Spirit Tint Base in color Matte 2.5L SELECT 3-22-2
22-900539 Spirit Tint Base in color Matte 1L SELECT 3-22-2
22-900540 Spirit Tint Base in color Matte 2.5L SELECT 5-11-1
22-900539 Spirit Tint Base in color Matte 1L SELECT 5-11-1
41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 в цвят 25кг Elements 179
8/19/2020
41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 в цвят 25кг Elements 177
8/19/2020 41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 в цвят 25кг Elements 041
8/19/2020 21-900075 DPr Машинна боя в цвят 25kg SELECT 1-8-2
21-900062 Леко Фасаген Ултра в цвят 15л Elements 178
8/19/2020
21-900068 Леко фасаген Ултра в цвят 4l Elements 178
22-900554 ЛЕКО Интериорна боя в цвят 1L SELECT 3-6-1
22-900556 ЛЕКО Интериорна боя в цвят 4L SELECT 1-17-2
8/19/2020
22-900554 ЛЕКО Интериорна боя в цвят 1L SELECT 1-17-2
22-900555 ЛЕКО Интериорна боя в цвят 2L SELECT 3-11-1
8/20/2020 41-900279 DPr силикат-модиф.  мазилка Д2 в цвят 25 kg Elements 039
8/20/2020 41-900265 DPr Полимерна мазилка Д1.5 в цвят 25кг Elements 002
8/21/2020 41-900265 DPr Полимерна мазилка Д1.5 в цвят 25кг Еlements 153
Брой Фирма

4 Аква 3
10 Джамбазлар

1 Арх сити строй


5 Невен
20 Джамбазлар
10 Българстрой/Остромила
3 Българстрой/Остромила
2 Българстрой/Остромила
4 Евросистем
10 Стройинвест
1 Микострой груп
6 Ви ДЖи Ер груп
12 Ви ДЖи Ер груп
1 Метал Ригс
1 Джамбазлар
1 Гербера / Тракия 2
10 ДС инженеринг
1 Метал Ригс
9 Джамбазлар
6 Стройинвест БГ
10 Гербера
2 Гербера
2 Гербера
40 Стройпрогрес
1 Арх сити строй
16 Геребар
10 Чолаков/Бегово
8 Ви ДЖи Ер
3 Гербера
3 Гербера
2 Енерго БР
1 Енерго БР
5 Гербера
1 Микострой
3 Гербера
1 Гербера
1 Ви Джи Ер груп
1 ХВГ Свилидон
15 Стройинвест БГ
10 Стройинвест БГ
40 Стройинвест БГ
15 Стройинвест БГ
1 Метал Ригс
1 Запрянови
1 Арт строй Смолян база
11 Енерго БР
2 Енерго БР
3 Херсон
1 Метал Ригс
1 Енерго БР
10 Стиро 100
10 Стиро 100
2 Гербера
2 Гербера
3 Изопещ
3 Изопещ
1 Изопещ
1 Изопещ
9 Микострой
1 Микострой
16 Микострой
6 Микострой
5 Гербера
1 Гербера
1 Гербера
1 Гербера
1 Гербера
1 Гербера
1 Гербера
3 Гербера
3 Гербера
2 Енерго БР
1 Енерго БР
1 ДС инженеринг
1 Гербера
1 Гербера
1 Гербера
7 Енерго Бр
10 Ролинг ООД
3 Ролинг ООД
5 Термокинг 2008
18 Термокинг 2008
2 Термокинг 2008
85 Крез България
1 Арстрой Смолян
80 Стройинвест БГ
4 Микострой
1 ДС Инженеринг
10 Енерго БР
1 Гербера
1 Гербера
1 Гербера
18 Българстрой
1 Гербера
7 Гербера
3 ДС инженеринг
2 Термокинг 2008
3 Термокинг 2008
25 Бени груп
10 Бени груп
2 Бени груп
1 Бени груп
15 Стройинвест
60 Стройинвест
2 Термокинг 2008
4 Термокинг 2008
2 Енерго БР
1 Гербера
1 Гербера
25 Маримпекс
2 Маримпекс
1 Запрянови 03
1 Запрянови 03
1 Запрянови 03
2 Запрянови 03
1 Запрянови 03
1 Запрянови 03
2 Запрянови 03
1 Запрянови 03
1 Запрянови 03
1 Запрянови 03
3 Енерго БР
1 Енерго БР
1 Гербера
1 Гербера
1 Гербера
1 Гербера
2 Елит Инвест СТрой
1 Термокинг 2008
2 Термокинг 2008
30 Бени груп
10 Бени груп
2 Бени груп
1 Бени груп
2 Вартекс
3 Вартекс
2 Вартекс
2 Вартекс
2 Вартекс
1 Микострой
3 Запрянови
2 Запрянови
1 Гербера
1 Гербера
1 Гербера
1 Гербера
1 Гербера
1 Микострой
1 Подем ЕООД
10 Гербера Тракия
3 Ролинг ООД
1 Техстрой
8 Маримпекс
1 Маримпекс
2 Енерго БР
1 Гербера
13 ДС Инженеринг
1 Корект фактор
1 Корект фактор
2 Корект фактор
7 Корект фактор
22 Корект фактор
13 Техстрой
34 Микострой
4 Микострой
1 Запрянови
1 Запрянови
2 Запрянови
2 Запрянови
40 Стройинвест
40 Стройинвест
30 Стройинвест
16 Нушев
1 Нушев
11 Чечосан
14 Чечосан
5 Ролинг L ООД
5 Ролинг L ООД
1 Ролинг L ООД
9 Микострой
2 Микострой
1 Маримпекс
1 Маримпекс
1 Маримпекс
1 Евросистем
1 Евросистем
1 Евросистем
5 Гербера
15 Енерго БР
1 Енерго БР
2 Васмар
1 Подем ЕООД
30 Зета А
2 Васмар
1 Васмар
1 Нушев
2 Стройинвест
1 Микострой
1 Метал ригс
21 Херсон
2 Херсон
1 Гербера
1 Гербера
12 Гербера
1 Садина плант
1 Нушев
9 Нушев
46 Инджовстрой
13 Инджовстрой
1 Васмар
1 Васмар
2 Васмар
50 Васмар
2 Васмар
6 Ар маркет
3 Гербера
3 Гербера
3 Микострой
2 Стройинвест
1 Стройинвест
2 Стройинвест
1 Ар маркет
1 Стройинвест
1 Чолаков
2 Запрянови
1 Нушев
6 Мико строй груп
15 Мико строй груп
2 Васмар
2 Херсон
1 Херсон
1 Херсон
11 Инджовстрой
1 Инджовстрой
11 Нико Н
11 Нико Н
3 Евро груп 07
15 Васмар/Джебел
2 Маримпекс
14 Васмар/Джебел
1 Нушев
7 Чопър
3 Чопър
3 Микострой
12 Инджовстрой
7 Инджовстрой
20 Чечосан
2 Чечосан
2 Чечосан
8 Шенхай
4 Нико Н
1 Нико Н
2 Нико Н
6 Микострой
38 Микострой
1 Микострой
1 Джамбазлар
1 Джамбазлар
1 Джамбазлар
1 Джамбазлар
30 Баумекс
13 Баумекс
3 Баумекс
1 Баумекс
1 Баумекс
1 Подем ЕООД
2 Стройинвест
4 Микострой
5 Изопещ
12 Микострой
14 Баумекс
13 Баумекс
1 Баумекс
1 Баумекс
1 Баумекс
3 Ди Енд Би протулс
1 Ди Енд Би протулс
15 Инджовстрой
1 Изопещ
1 Микострой
1 МИкотсрой
1 МИкотсрой
12 Арк строй РА ЕООД
40 Евро декор бетон 2009 ЕООД
4 Инджовстрой(Сливница)
7 Микострой
2 Запрянови
12 Гербера
5 Гербера
5 Инджовстрой - Сливница
3 Инджовстрой - Сливница
5 Микострой
20 Джамбазлар
2 Марчела 90
1 Марчела 90
2 Мико строй груп
1 Мико строй груп
1 Мико строй груп
2 Микострой
2 Васмар
1 Тригер
1 Тригер
10 Чолаков
3 Чолаков
2 Чолаков
1 Микострой
5 Баумекс
1 Тригер
4 Тригер
4 Тригер
2 Микострой
1 Микострой
2 ДС Инженеринг
11 Херсон
1 Микострой
3 Херсон
14 Баумекс
13 Арк строй РА ЕООД
8 Баумекс
25 Баумекс
11 Васмар
8 Стенси
20 Изопещ
3 Микострой
30 Изопещ
4 Стройинвест
34 Стройинвест
9 ИЗопещ
12 Васмар
2 Микострой
1 Чолаков
2 Въжелиев
15 Ванич
2 Ванич
18 Изопещ
1 Метал Ригс
2 Еврогруп
1 Еврогруп
10 Микострой
1 Микострой
20 Гербера
2 Микострой
2 Микострой
5 Енерго БР
10 Енерго БР
20 Херсон
9 Паша Строй
2 Паша Строй
4 Гербера
20 Баумекс
30 Баумекс
25 ФТБ/ЕТ Дело Вельов
6 СТройинвест
10 Гербера
2 Изопещ
2 Инджовстрой
2 Чолаков / Пирс Д
2 ВИМАР
3 СТЕНСИ
16 Херсон
3 Херсон
4 Изопещ
6 Изопещ
10 ТИ АЙ СТРОЙ
4 ТИ АЙ СТРОЙ
40 Маримпекс
1 Чолаков Пирс Д
9 Гербера
9 Гербера
40 Маримпекс
13 Бени груп
1 ДС Инженеринг
6 Херсон
1 Бени груп
3 Еврогруп 07
12 Балканика
22 Имбо
3 ИЗопещ
1 ЕВРОГРУП
2 Изопещ
14 Изопещ
1 Гербера
1 Гербера
3 Енерго БР
1 Изопещ
1 Мико строй груп
20 Стройинвест
1 Енерго БР
1 Гербера
1 Корект фактор
1 Гербера
1 Мико строй груп
1 Мико строй груп
3 Нушев
1 Евросистем
6 Микострой
6 Микострой
30 Аква 3
1 Изопещ
15 Баумекс Доспат
1 Гербера
1 Инджовстрой
1 Тенов колор профешънъл
20 Евросистем
3 Агора
33 Чолаков
10 Гербера
30 Гербера
2 Гербера
1 Гербера
3 Гербера
1 Гербера
1 Баумекс Доспат
3 Чичек
15 Чичек
4 Чичек
1 Чичек
1 Чичек
2 Чичек
30 Елта 2000
3 Елта 2000
10 Гербера
1 Гербера
1 Маримпекс
8 Херсон
2 Херсон
28 Херсон НЯМА МАЗИЛКА
1 Херсон
5 Чолаков

1 Шенхай

1 Шенхай
1 Шенхай
1 Шенхай

1 Тригер
8 Балканика
1 Балканика
2 Изопещ
2 Баумекс

1 Баумекс
1 Енерго БР
2 Енерго БР
3 Българстрой
6 Българстрой
11 Балканика
1 Балканика
8 Мет Ай Строй
10 ФТБ Алианто ЗА РАЗВАЛЯНЕ
2 ФТБ Алианто ЗА РАЗВАЛЯНЕ
5 ФТБ Алианто
10 ФТБ Алианто
2 ФТБ Алианто

1 Дикрам
2 Мико строй груп
3 Мико строй груп
1 Тирлин
8 Гербера

1 Мико строй груп


2 Валента след като приемеш кредитното, което чакам да освободят от ХОЛД
3 Гербера
2 Гербера
1 Баумекс
35 Нушев
2 ФТБ
25 Ава строй

6 Чолаков

1 Чолаков

2 Чолаков
4 Изопещ
8 Паша строй
20 Паша строй
1 Паша строй
2 Паша строй

1 Тирлин
2 Балканика
4 Мико строй груп
12 Баумекс
1 Баумекс
10 Елмон груп ОТ СКЛАД СОФИЯ
1 Запрянови

1 Запрянови

1 Мико строй груп


3 Мико строй груп

3 Чолаков база
2 Стенси

3 Стройинвест България
48 Елмон груп ОТ СКЛАД СОФИЯ
6 Евросистем
21 Баумекс
15 Баумекс
1 Баумекс
3 Баумекс
1 Баумекс
5 Фотостудио Спектър
30 Фотостудио Спектър
2 Гербера
1 Мико строй груп
5 Чолаков
13 Чолаков
9 Сидол
9 Сидол
1 Сидол
1 Сидол
30 Фотостудио Спектър
25 Ава строй
7 Гербера
2 Мико строй груп
1 Гербера
10 Нико Н
3 Чичек
25 Чичек
1 Чичек
2 Чичек
1 Баумекс
20 Баумекс
8 Баумекс
4 Баумекс
2 Баумекс
1 Баумекс
1 Баумекс
6 Гербера
3 Чичек
26 Чичек

2 Чолаков
22 Чолаков
7 Чолаков
1 Енерго БР
2 Енерго БР
15 Енерго БР

10 Гербера

5 Гербера
2 Паша строй
2 Паша строй

2 Чолаков база
17 Геострой консулт
20 Геострой консулт

2 Шенхай

1 Шенхай
3 Нико Н
17 Геострой консулт СКЛАД СОФИЯ
20 Геострой консулт СКЛАД СОФИЯ
1 Текстрой

1 Текстрой

1 Текстрой

1 Текстрой

1 Текстрой
5 Балканика
4 Балканика

1 Стройинвест България
4 Валента
2 Валента
1 Енерго Бр
8 Джамбазлар
24 Крез/ Делчев Инженеринг
5 Чолаков/Миньорска
1 Балканика
2 Чичек
2 Нико Н
2 Мико строй груп
6 Енерго БР

3 Брах ЕЛ
2 Датко
2 Нушев
7 Мико строй груп СГРЕШИЛА СЪМ КОДА!!!!!!!!!
40 Ава строй
7 Мико строй груп
4 Аква 3
2 КОРЕКТ ФАКТОР БАЗА: 13-101744
1 Гербера БАЗА: 21-100573
2 ЕЛИТ ИНВЕСТ СТРОЙ БАЗА: 41-100595 СТАРА Ф-ЛА за довършване
7 МИКО СТРОЙ ГРУП ООД БАЗА: 41-100600
2 БАЗА: 41-100604
Гербера
1 БАЗА: 41-100604
1 Паша строй БАЗА: 41-100593
6 БАЗА: 41-100593
1 БАЗА: 41-100593
2 Енерго БР БАЗА: 31-100041
1 БАЗА: 31-100041
1 БАЗА: 21-100512
1 БАЗА: 22-100757
1 БАЗА: 22-100757
1 БАЗА: 22-100756
1 КАЛЧИШКОВ ЕООД БАЗА: 22-100756
1 БАЗА: 22-100755
1 БАЗА: 22-100756
1 БАЗА: 22-100755
2 БАЗА: 41-100595 - НОВА Ф-ЛА
ЕТ СИДОЛ-ЗДРАВКО САНТОВ
1 за довършване
1 ЕНЕРГО БР БАЗА: 41-100595 - НОВА Ф-ЛА
5 БЪЛГАРСТРОЙ ЕООД БАЗА: 21-100573
1 БАЗА: 21-100505
ТИРЛИН
1 БАЗА: 21-100507
1 БАЗА: 22-100862 
1 БАЗА: 22-100864
ТИРЛИН
1 БАЗА: 22-100862 
1 БАЗА: 22-100863 
19 ДИКРАМ БАЗА: 41-100588
4 Ава строй БАЗА: 41-100604
1 Гербера БАЗА: 41-100604
освободят от ХОЛД
код артикул код в цвят цена база
41-100600 DPr Полимерна мазилка В2 бяла 25kg 41-900263 39.00
41-100602 DPr Полимерна мазилка В3 бяла 25kg 41-900264 39.00
41-100745 DPr Полимерна мазилка Д1 бяла 25 кг 41-900302 39.00
41-100604 DPr Полимерна мазилка Д1.5 бяла 25kg 41-900265 39.00
41-100635 DPr полимерна мазилка Д2 бяла 25кг. 41-900280 39.00
41-100825 DPr Полиуретанова нано мазилка с фибри B2 -PAS 25кг 41-900307 73.36
41-100823 DPr Полиуретанова нано мазилка с фибри Д1,5 -PAS 25кг 41-900306 73.36
41-100576 DPr Силикат-модиф. мазилка В2 бяла 25кг 41-900277 45.50
41-100578 DPr Силикат-модиф. мазилка Д1.5 бяла 25кг 41-900278 45.50
41-100588 DPr Силикат-модиф. мазилка Д2 бяла 25кг 41-900279 45.50
41-100751 DPr Силикат-модиф. мазилка Д3 бяла 25кг. 41-900303 45.50
41-100637 DPr Силикат-модиф.мазилка В3 бяла 25кг 41-900291 45.50
31-100521 DPr силикат-модифициран грунд бял 25кг 31-900007 56.64
31-100520 DPr силикат-модифициран грунд бял 5кг 31-900006 13.93
31-100519 DPr силикат-модифициран грунд транспарентен 25кг 31-900007 56.64
31-100518 DPr силикат-модифициран грунд транспарентен 5кг 31-900006 13.93
31-100002 DPr Силиконов грунд бял 25кг 31-900003 56.64
31-100510 DPr Силиконов грунд транспарентен 25kg 31-900003 56.64
31-100041 DPr грунд силиконов бял 5 кг 31-900004 13.93
31-100001 DPr Силиконов грунд трансп 5кг 31-900004 13.93
41-100593 DPr Силиконова мазилка В2 бяла 25kg 41-900270 52.93
41-100598 DPr Силиконова мазилка В3 бяла 25kg 41-900269 52.93
41-100597 DPr Силиконова мазилка Д1 бяла 25kg 41-900272 52.93
41-100595 DPr Силиконова мазилка Д1.5 бяла 25kg 41-900271 52.93
41-100606 DPr Силиконова мазилка Д2 бяла 25kg 41-900275 52.93
20-100049 DPr Фасадна боя със силикон бяла 25kg 20-900109 91.66
13-101743 Protecta 3 in 1 база за тониране PAS 1L 13-900517 13.74
13-101498 Protecta 3 in 1 база за тониране PAS 20L 13-900002 190.00
13-101497 Protecta 3 in 1 база за тониране TRA 18L 13-900003 170.00
13-101744 Protecta 3 in 1 база за тониране TRA 1L 13-900517 13.74
22-100758 Spirit Tint Base Semitransparent Matte 1L 22-900539 11.63
22-100759 Spirit Tint Base Semitransparent Matte 2.5L 22-900540 26.68
22-100760 Spirit Tint Base Semitransparent Matte 4.8L 22-900542 45.32
22-100767 Spirit Tint Base Semitransparent Satin 1L 22-900544 13.00
22-100768 Spirit Tint Base Semitransparent Satin 2.5L 22-900545 30.10
22-100769 Spirit Tint Base Semitransparent Satin 4.8L 22-900547 51.89
22-100761 Spirit Tint Base Transparent Matte 1L 22-900539 11.63
22-100762 Spirit Tint Base Transparent Matte 2.5L 22-900540 26.68
22-100763 Spirit Tint Base Transparent Matte 4.5L 22-900543 42.49
22-100770 Spirit Tint Base Transparent Satin 1L 22-900544 13.00
22-100771 Spirit Tint Base Transparent Satin 2.5L 22-900545 30.10
22-100772 Spirit Tint Base Transparent Satin 4.5L 22-900548 48.65
22-100755 Spirit Tint Base White Matte 1L 22-900539 11.63
22-100756 Spirit Tint Base White Matte 2.5L 22-900540 26.68
22-100757 Spirit Tint Base White Matte 5L 22-900541 47.21
22-100764 Spirit Tint Base White Satin 1L 22-900544 13.00
22-100765 Spirit Tint Base White Satin 2.5L 22-900545 30.10
22-100766 Spirit Tint Base White Satin 5L 22-900546 54.05
22-100651 Алкидна база Gloss PAS 20L 11-900020 99.50
22-100652 Алкидна база Gloss TRA 18L 11-900021 79.50
22-100500 Алкидна база Satin PAS 20L 11-900018 79.50
22-100501 Алкидна база Satin TRA 18L 11-900019 79.50
22-100788 Емайллак UG База за тониране PAS - 20 L 11-900032 140.00
22-100789 Емайллак UG База за тониране TRA - 18 L 11-900033 140.00
22-100737 Индустриален БС емайллак за тониране PAS 20L 11-900023 129.00
22-100738 Индустриален БС емайллак за тониране TRA 18L 11-900024 129.00
22-100681 Леко AQUA акрилатна боя SATIN-БЯЛА 700ml 22-900517 7.40
20-100699 Леко боя за влажни помещения 1L 20-900182 6.59
20-100516 Леко боя за влажни помещения, 2,5 l 20-900180 15.28
20-100512 Леко боя за влажни помещения, 4 l 20-900179 23.19
20-100517 Леко боя за влажни помещения, 8,5 l 20-900181 46.80
20-100879 Леко Интериорна сатенена боя 1L 20-900183 6.50
20-100880 Леко Интериорна сатенена боя 2.5L 20-900184 15.50
20-100881 Леко Интериорна сатенена боя 8.5L 20-900185 46.90
20-100501 Леко със сребърни йони 15 l 20-900141 67.00
20-100508 Леко със сребърни йони 2,5l 20-900144 13.15
20-100502 Леко със сребърни йони 4 l 20-900143 19.80
20-100509 Леко със сребърни йони 8,5 l 20-900142 39.90
20-101072 Леко със сребърни йони 10L 20-900189
20-100964 Леко със сребърни йони 15L+2L гратис 20-900188 67.00
21-100557 Леко Фасаген 1л 21-900072 5.76
21-100505 Леко фасаген Ултра бял 15 l 21-900062 68.34
21-100511 Леко фасаген Ултра бял 2.5 l 21-900069 13.33
21-100507 Леко фасаген Ултра бял 4 l 21-900068 20.29
21-100512 Леко фасаген Ултра бял 8.5 l 21-900067 40.78
22-100720 Хамелекон база за тониране Екстериорна 10L 22-900526 47.80
22-100721 Хамелекон база за тониране Екстериорна 15L 22-900527 67.75
22-100717 Хамелекон база за тониране Екстериорна 1L 22-900523 5.90
22-100718 Хамелекон база за тониране Екстериорна 2L 22-900524 10.60
22-100719 Хамелекон база за тониране Екстериорна 4L 22-900525 20.10
22-100715 Хамелекон база за тониране Интериорна 10L 22-900521 37.25
22-100716 Хамелекон база за тониране Интериорна 15L 22-900522 53.05
22-100712 Хамелекон база за тониране Интериорна 1L 22-900518 4.60
22-100713 Хамелекон база за тониране Интериорна 2L 22-900519 8.30
22-100714 Хамелекон база за тониране Интериорна 4L 22-900520 15.75
22-100722 Хамелекон база за тониране Транспарентна 0.95L 22-900528 5.70
22-100723 Хамелекон база за тониране Транспарентна 1.9L 22-900529 10.25
22-100726 Хамелекон база за тониране Транспарентна 14.3L 22-900532 36.00
22-100724 Хамелекон база за тониране Транспарентна 3.8L 22-900530 19.55
22-100725 Хамелекон база за тониране Транспарентна 9.5L 22-900531 46.30
41-100200 DPr Декоративна релефна мазилка бяла 25 кг. 41-900276 50.14
41-100609 DPr декоративна релефна мазилка бяла 5кг 41-900290 11.98
41-100058 DPr Декоративна релефна мазилка тра 25 кг 41-900276 54.00
20-100886 DPr Интериорна боя КЛАС1 бяла 14kg 20-900186 57.14
20-100887 DPr Интериорна боя КЛАС1 бяла 25kg 20-900187 97.14
21-100573 Машинна боя в цвят 25кг 21-900075 59.52
21-100574 Машинна боя в цвят 5кг 21-900076 13.70
21-100572 DPr Фасадна боя със силикон бяла 5kg 20-900138 21.00
20-100049 DPr Фасадна боя със силикон бяла 25kg 20-900109 91.66
30-100892 DPr Грунд боя в цвят 25кг 30-900505 45.75
20-101125 Високопокривна износоустойчива 25кг 20-900191 87.54

22-100804 Хамелекон Aqua гланц База за тониране PAS 700 ml 22-900551 10.68
22-100805 Хамелекон Aqua гланц База за тониране TRA 700 ml 22-900551 10.68
21-100570 DPr Еднослойна интериорна боя бяла 25кг 21-900073 97.14
21-100571 DPr Еднослойна интериорна боя бяла 5кг 21-900074 21.90
20-101126 DPr Високопокривна износоустойчива боя 5kg 20-900192 20.00
30-100893 DPr Грунд боя бяла 5кг 30-900504 10.80
20-101139 Spirit Modena Silver 1L 20-900196 27.11
20-101127 Spirit Modena Silver 2.5L 20-900197 65.23
12-100833 Timmer Антик ефектно покритие за дърво 750ml 12-900002 13.19
22-100862 ЛЕКО база за тониране Интериорна 1L 22-900554 4.60
22-100863 ЛЕКО база за тониране Интериорна 2L 22-900555 8.30
22-100864 ЛЕКО база за тониране Интериорна 4L 22-900556 15.75
22-100865 ЛЕКО база за тониране Интериорна 10L 22-900557 37.25
22-100866 ЛЕКО база за тониране Интериорна 15L 22-900558 53.05
22-100867 ЛЕКО база за тониране Транспарентна 0.95L 22-900559 5.70
22-100868 ЛЕКО база за тониране Транспарентна 1.9L 22-900560 10.25
22-100869 ЛЕКО база за тониране Транспарентна 3.8L 22-900561 19.55
22-100870 ЛЕКО база за тониране Транспарентна 9.5L 22-900562 46.30
22-100871 ЛЕКО база за тониране Транспарентна 14.3L 22-900563 66.00
БЕЗПЛАТНИ ЦВЕТОВЕ:

ПОЛИМЕРНА - 39.00
СИЛИКАТ МОДИФИЦИРАНА - 45.50
СИЛИКОНОВА - 52.93

2п
ЦВЕТОВЕ, които НЕ са безплатни
по промоцията за безплатно тониране
на мазилки /картел Елементс/

001
006
007
011
012
015
021
026
027
028
031
032
038
043
049
054
055
065
070
076
081
086
092
097
103
112
116
121
126
131
137
148
154
155
164
169
175

ПОЛИУРЕТАНОВА НАНО СА ДРУГИ БЕЗПЛАТНИТЕ ЦВЕТОВЕ


наименование код картел
сребърна лисица 5-37-3 SELECT
северно сияние 1-32-3 SELECT
зряла смокиня 1-40-5 SELECT
бразилски орех 4-7-3 SELECT
шардоне 1-11-2 SELECT
праскова 1-7-2 SELECT
златна ръж 1-10-3 SELECT
слънчево утро 1-12-3 SELECT
пустинен пясък 1-8-2 SELECT
бадем 3-8-3 SELECT
крем брюле 2-8-2 SELECT
папая 1-7-4 SELECT
чили 2-2-7 SELECT
шоколадов мус 5-5-5 SELECT
мохито 1-17-3 SELECT отпада
бамбук 1-19-3 SELECT
кипарис 110В04 IMAGINE отпада
коралов риф 1-5-3 SELECT
фламинго 1-1-2 SELECT
снежен ирис 1-43-2 SELECT
лайм 3-15-5 SELECT отпада
нежна магия 102A03 IMAGINE
магнолия 3-48-2 SELECT
тропически полъх 129A03 IMAGINE

захарен памук 46А02 IMAGINE нов


зелена ябълка 1-21-5 SELECT нов
капучино Н106 Explore нов
ITEM_NO ITEM_DESCRIPTION
41-900265 DPr Полимерна мазилка Д1.5 в цвят 25кг ELEMENTS 044
41-900265 DPr Полимерна мазилка Д1.5 в цвят 25кг ELEMENTS 078
41-900265 DPr Полимерна мазилка Д1.5 в цвят 25кг ELEMENTS 166
41-900278 DPr силикат-модиф. мазилка Д1.5 в цвят 25kg
41-900278 DPr силикат-модиф. мазилка Д1.5 в цвят 25kg ELEMENTS 029
41-900278 DPr силикат-модиф. мазилка Д1.5 в цвят 25kg ELEMENTS 036
41-900278 DPr силикат-модиф. мазилка Д1.5 в цвят 25kg ELEMENTS 039
41-900278 DPr силикат-модиф. мазилка Д1.5 в цвят 25kg ELEMENTS 042
41-900278 DPr силикат-модиф. мазилка Д1.5 в цвят 25kg ELEMENTS 166
41-900278 DPr силикат-модиф. мазилка Д1.5 в цвят 25kg ELEMENTS 178
41-900277 DPr силикат-модиф.  мазилка B2 в цвят 25 kg ELEMENTS 098
41-900277 DPr силикат-модиф.  мазилка B2 в цвят 25 kg ELEMENTS 099
31-900003 DPr Силиконов грунд в цвят 25кг ELEMENTS 062
31-900003 DPr Силиконов грунд в цвят 25кг ELEMENTS 092
31-900004 DPr Силиконов грунд в цвят 5кг ELEMENTS 015
31-900004 DPr Силиконов грунд в цвят 5кг ELEMENTS 081
31-900004 DPr Силиконов грунд в цвят 5кг ELEMENTS 092
41-900270 DPr Силиконова мазилка В2 в цвят 25кг DEKO 008B
41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 в цвят 25кг DEKO 018B
41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 в цвят 25кг ELEMENTS 008
41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 в цвят 25кг ELEMENTS 037
41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 в цвят 25кг ELEMENTS 037
41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 в цвят 25кг ELEMENTS 040
41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 в цвят 25кг ELEMENTS 051
41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 в цвят 25кг ELEMENTS 060
41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 в цвят 25кг ELEMENTS 062
41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 в цвят 25кг ELEMENTS 091
41-900271 DPr Силиконова мазилка Д1.5 в цвят 25кг ELEMENTS 160
41-900275 DPr Силиконова мазилка Д2 в цвят 25кг DEKO 014B
41-900275 DPr Силиконова мазилка Д2 в цвят 25кг ELEMENTS 024
11-900021 Алкидна боя Gloss в цвят 18L RAL 1011
11-900021 Алкидна боя Gloss в цвят 18L RAL 6017
11-900020 Алкидна боя Gloss в цвят 20L RAL 9001
11-900020 Алкидна боя Gloss в цвят 20L RAL7004
11-900020 Алкидна боя Gloss в цвят 20L RAL9001
11-900019 Алкидна боя Satin в цвят 18L RAL 7003
11-900019 Алкидна боя Satin в цвят 18L RAL 7009
13-900002 Боя Протекта 3в1 - в цвят - 20L RAL 7001
11-900024 Инд. БС емайллак - в цвят - 18L RAL 5013
11-900024 Инд. БС емайллак - в цвят - 18L RAL 8017
11-900024 Инд. БС емайллак - в цвят - 18L RAL 9005
11-900023 Инд. БС емайллак - в цвят - 20L RAL 9010
11-900023 Инд. БС емайллак - в цвят - 20L RAL 9010
20-900141 Леко със сребърни йони в цвят 15l SELECT 5-6-2
22-900529 Хамелекон боя в цвят 1.9L ELEMENTS 175
22-900526 Хамелекон Екстериорна боя в цвят 10L ELEMENTS 160
22-900527 Хамелекон Екстериорна боя в цвят 15L EXPLORE N024
22-900521 Хамелекон Интериорна боя в цвят 10L IMAGINE 33A02
22-900522 Хамелекон Интериорна боя в цвят 15L EXPLORE G061
22-900522 Хамелекон Интериорна боя в цвят 15L IMAGINE 161B04
22-900522 Хамелекон Интериорна боя в цвят 15L NCS S 3502-B
22-900522 Хамелекон Интериорна боя в цвят 15L SELECT 5-37-2
LOT_NUMBER LOT_ORIGINALOT_EXPIRE PRIMARY_QTY
ELEMENTS 044-20171205142117 12/5/2017 6/6/2019 1
ELEMENTS 078-20171205135456 12/5/2017 6/6/2019 8
ELEMENTS 166-20180531152055 5/31/2018 11/30/2019 14
ELEMENTS 117-20171205154315 1/2/2018 7/1/2019 3
ELEMENTS 029-201711081050 11/8/2017 5/10/2019 3
ELEMENTS 036-20171205132244 12/5/2017 6/6/2019 1
ELEMENTS 039-20171205140916 12/5/2017 6/6/2019 1
ELEMENTS 042-20171205135929 12/5/2017 6/6/2019 1
ELEMENTS 166-20180514111214 5/14/2018 11/13/2019 20
ELEMENTS 178-20180514111419 5/14/2018 11/13/2019 4
ELEMENTS 098-20180601090821 6/1/2018 12/1/2019 20
ELEMENTS 099-20180601091031 6/1/2018 12/1/2019 37
ELEMENTS 062-20171205180041 12/5/2017 6/6/2019 1
ELEMENTS 092-20171205181658 12/5/2017 6/6/2019 2
ELEMENTS 015-20171206080219 12/6/2017 6/7/2019 2
ELEMENTS 081-20171205180939 12/5/2017 6/6/2019 2
ELEMENTS 092-20171206080554 12/6/2017 6/7/2019 1
DEKO 008B-20171205153214 12/5/2017 6/6/2019 1
DEKO 018B-20171205153619 12/5/2017 6/6/2019 10
ELEMENTS 008-20171205141613 12/5/2017 6/6/2019 1
ELEMENTS 037- 20171205132621 12/5/2017 6/6/2019 3
ELEMENTS 037-20180531151727 5/31/2018 11/30/2019 13
ELEMENTS 040-20180531151451 5/31/2018 11/30/2019 28
ELEMENTS 051-20171205135020 12/5/2017 6/6/2019 1
ELEMENTS 060-20171205141408 12/5/2017 6/6/2019 2
ELEMENTS 062-20171205152827 12/5/2017 6/6/2019 1
ELEMENTS 091-20171205134223 12/5/2017 6/6/2019 1
ELEMENTS 160-20171205151548 12/5/2017 6/6/2019 1
DEKO 014B-20171205151254 12/5/2017 6/6/2019 1
ELEMENTS 024-20171205133003 12/5/2017 6/6/2019 1
RAL 1011-20171206082316 12/6/2017 12/6/2018 2
RAL 6017-20180426091854 4/26/2018 4/26/2019 1
RAL 9001-20171206081636 12/6/2017 12/6/2018 4
PD0460-RAL7004 11/9/2016 11/9/2017 1
PD0242-RAL9001 6/10/2016 6/10/2017 3
RAL 7003-20171206082803 12/6/2017 11/27/2018 1
RAL 7009-20171206083126 12/6/2017 11/27/2018 1
RAL 7001-20171206081310 12/6/2017 12/6/2018 2
RAL 5013-20171206113709 12/6/2017 12/6/2018 1
RAL 8017-20171206084001 12/6/2017 12/6/2018 2
RAL 9005-20180206101307 2/6/2018 2/6/2019 1
RAL 9010-20171206081946 12/6/2017 12/6/2018 1
RAL 9010-20171206083618 12/6/2017 12/6/2018 1
SELECT 5-6-2-20171206090335 12/6/2017 12/5/2020 1
ELEMENTS 175-20171206095019 12/6/2017 12/5/2020 1
ELEMENTS 160-20171206095447 12/6/2017 12/5/2020 1
EXPLORE N024-20171206094659 12/6/2017 12/5/2020 1
IMAGINE 33A02-20180118135138 1/18/2018 1/17/2021 1
EXPLORE G061-20171206112542 12/6/2017 12/5/2020 1
IMAGINE 161B04-20180413140447 4/13/2018 4/12/2021 1
NCS S 3502-B-20180420130220 4/20/2018 4/19/2021 1
SELECT 5-37-2-20171206112923 12/6/2017 12/5/2020 1

Вам также может понравиться