Вы находитесь на странице: 1из 2

CODD1

DD1
LM1501AGR-ADJ
NL024V +3.3V
+24V 1
PIDD101
VIN FB 4 PIDD104

PID10 COD1
D1 COL1
L1 33u PIR101
Перв. примен.

COF1

ON#
F1

GND
PIVD102 PID201 COC1 2 Выход 12.6В 5A NLVCCM
VCCM COR1
R1
COX1
X1 154000.3.5 PID102 PIC101 C1 VOUT PIDD102 PIL101 PIL102

1 1SMB5934BT3G COVD1
VD1 COD2
D2 PIC102 10k
VIN PIX101 PIF101 PIF102
PIVD101 PID20 STTH4R02U 1000u PID103 PID 105 PIR102

3
5
2 PIVD103
PID301 COR2
R2 COR3
R3 COR4
R4 COU1
U1 NO
NC PIX102 PIR502 COD3
D3 PIR201 PIR202 PIR302 PIR301 PIC201 COC2
C2 PIR402 PIR401 PIU101 1 PIU1044
3 COR5
R5 PIC20 Check_Power YES
GND PIX103

PID302 STPS340U 1k6 220u PIC302COC3


C3
1k 15k 2k
MB312-508M-03P PIC301 33p
PIR501
Вход +24В NLGNDM
GNDM PIU102 2 PIU1033
Защита от перенапряжения 24В (25.2В) TLP291
Защита от переплюсовки COK1
K1
Вкл/Выкл зарядки батарей Индикатор наличия основоного питания
Защита от КЗ PIK106 PIK105 V23079D1003B301
PIK102
COX2
X2 PID401 COD4
D4
1 COU2
U2 COR6
R6
B+ PIX201
Справ. №

PID402 1N4148WS 4 1
2 PIU204 PIU201 PIR601 PIR602
+3.3V
B1 PIX202 PIK101
3 PIR702 PIR802 PIR902 PIK108 PIK104 PIK107 PIK103 270
B2 PIX203 PIVT30

3
4 COR7
R7 COR8
R8 COR9
R9 COR10
R10
B- PIX204 180R 8k2 10R 1 3 2 PID502 PID501
PIVT203 PIVT301 PIR1001 PIR1002 PIU203 PIU202

COVT1 COD5
MB312-508M-04P PIR701 PIR801 COVT2
VT2 PIR901 1k5 VT1 D5
TLP291
PIVT302 VT3
COVT3 PIVT103BC817.215 CODD2

3
PIVT201
PIK201 PIK20 DD2

2
PIR1202
BC857C COR11
R11 ON
COX3 COR12
R12 PIVT20 1 NLVCCR LM1117MPX-5.0
X3 PIVT101 PIR1101 PIR1102
ON_Charge OFF VCCR
1 150R
PIK203
NLPOWER
POWER 3 2 Выход 5В 800мА
Rsh1PIX301 VCCR 270 PIK205 PIDD203
IN OUT PIDD202 +5V
2 PIVT102 PIK207

GND
PIR1201

2
Rsh2 PIX302 PIVT403 NLGNDR PIC401COC4
C4 COC5
PIC501 C5 CODD3

3
GNDR PIK204
DD3
MB312-508M-02P PID 401 COR13 COVT4
VT4 PIK206 PIC402 PIC502 LM8805SF5-3.3
R13
1 PIK208
10u PID 201 10u 1 5 Выход 3.3В 600мА

1
Шунт 0.001 Ом PIDD402 PIR1302 PIR1301 PIVT401 IRF7468PBF PIDD301 VIN VOUT PIDD305 +3.3V
PID 403 CODD4 PIR1402 PIR1502 COK2
K2
Измерение до 60А DD4
COR14 220k COR15 PIVT402 COC6
PIC601 C6 COC7
PIC701 C7

2
R14 R15 V23079D1003B301 VREF

GND
12k 10k PIC602 3 4 PIC702
COD6 10u PIDD303
EN BYP PIDD304 10u
PIR1401 PIR1501 D6 COC8
PIC802C8 PIC902COC9
C9 PIC10 2COC10
C10 COD7
D7
PID 302

2
COX4
X4 PID601 PID602
PIC801470p PIC901 1u PIC10 1 0.01u BAT60JFILM R16
COR16
1 NLVOUT
VOUT
VOUT PIX401
STTH1R06U PID702 PID701 PIR1601 PIR1602
VBAT
NC 2 PIX402
62R PIC1 01COC11
C11
3 PIR1702 PIR1802 PIR1902 CODD5
DD5 CODD6
DD6
GND PIX403

COR17
R17 COR18
R18 COR19
R19
PIC1 02
DSK3R3H-224-HL
LM317AEMP/NOPB COD8
D8 LM317AEMP/NOPB
MB312-508M-03P 180R 8k2 10R COR20
R20
Выход +12В GNDR PIR1701 PIR1801
PIVT503 PIR1901
3
PIDD503
VIN VOUT
2 PIDD502 PIR2001 PIR2002 PID802 PID801
3
VIN
PIDD603
VOUT
2 PIDD602
Выход +12.6В 500мА
COVT5
VT5 PIR2102
PIVT501 2R4 STTH1R06U

ADJ

ADJ
BC857C COR21
R21
PIR2 02
COR22
R22 PIVT502 200
PID501 PID 601 PIR2101

1
150R PIC120 C12COC12
COX5 PIR2 01 PIVT603
3

X5 PIR2302 PIC1201
0.1u
1 COVT6
+3.3V VT6 PIC1302COC13
C13 PIC1402COC14
C14 PIC1502COC15
C15 COR23
R23
PIX501
+3.3V PID 701 COR24
R24
2 1 IRF7468PBF 1k8
+3.3V PIX502 PIDD702 PIR2402 PIR2401 PIVT601 PIC1301
0.1u
PIC1401
0.1u
PIC1501
0.1u
BOOT0 3 BOOT0 PID 703 CODD7
DD7 PIR2502 220k PIR2602 PIVT602 PIR2301
2

PIX503

4 COR25
R25 COR26
R26
BOOT1PIX504 BOOT1 12k 10k Стабилизатор тока и напряжения
5
GND PIX505 PIR2501 PIR2601
6
GND PIX506 COVT7
VT7 COVT8
VT8
PLD-6 AO4407A
PIVT702 PIVT703 PIVT803
AO4407A PIVT802
EB+
PIR2702 PIR2802
PIR2902 PIR30 2 PIR3102 COR27
R27 R28 COR28
COR29
R29 COR30
R30 COR31
R31 1M 5k1
180R 8k2 PIVT903 10R CODD8
DD8
PIVT701 PIVT801
PIR2901 PIR30 1 PIR310
COC16 COC17 COC18
PIC1601 C16 PIC1701C17 PIC1801C18 PIC1901 C19 COC19 16 1
PIR2701 PIR2801
COVT9
VT9 PIC1602 0.1u PIC17020.1u PIC18020.1u PIC1902 2u2
PIDD8016 VDD COP PIDD801
COX6
X6 PIVT901

BC857C NLB0
B+ COR32
R32 15 2
1 PIR3502
PIR3202 1k PIR3201 PIDD8015 VC1 VMP PIDD802
RST PIX601
RST COR35 NLB1
B1 COR33
R33 14 3 COR34
R34
SWCLK
2
SWCLK
R35 PIVT902 PIR3302 1k PIR3301 PIDD8014 VC2 DOP PIDD803 PIR3402 5k1 PIR3401

К нагрузке
PIX602

150R NLB2
B2 COR36
R36 13 4
3 PIR3602 1k PIR3601 PIDD8013 VC3 VINI PIDD804
SWIM PIX603
PIR3501 NLB0
B- 12 5 PIR3802
PIVT103 COR37 PIDD8012 VC4 CDT PIDD805
3

SWD 4 SWD
R37
11 CTL COR38
R38
CCT 6
PIX604

5 PID 901 COR39


R39 COVT10
VT10 PIR3702 PIR3701 PIDD8011 PIDD806

GND PIX605 1 10 SEL PIC20 1COC20C20 1k


6 PIDD902 PIR3902 PIR3901 PIVT1001 IRF7468PBF 1k PIDD8010
VSS 7 P
PIDD807

I C 2 0 2 PIR3801
GND PIX606 9 NC C21 0.1u
7 PID 903 CODD9
DD9 PIR40 2 220k PIR4102 PIVT102 PIR4201 NC 8 PIC2101COC21
2

PIDD809 PIDD808

+3.3V PIX607 +3.3V COR40


R40 COR41
R41 COR42
R42 PIC2102 0.1u
8 12k 10k 1k S-8254A
+3.3V PIX608
9 PIR40 1 PIR4101 COR43
R43 PIR4202
+5V PIX609
10 PIR4302 PIR4301

+5V PIX6010 COR44


R44
51 EB-
PLD-10 PIR4401 PIR4402

0R1
B+
NLL101
L1-1
+3.3V PIR4502 PIR4602
COVT11
VT11 COR45 COR46
COR47 R45 R46 +3.3V
PIVT102 D44H11 R47
2

COR48
R48 10k 10k
1
PIVT1101 PIR4801 PIR4802 O1
PIR4702 GL5528 PIR4501 PIR4601
PIR4902
Vm COR49
270 PIR5101 BOOT0 R49
VCCR PIVT103 COR50
R50 COD9
D9
3

COR51 PID901 10k


COX7
X7 PIR5002 PIR5001
PIR4701 NLAOUT1
AOUT1
R51
PIR5102
COC22
PIC2 02 C22 ON_Charge
1 PIC2 01 PIR5202 Check_Power PIR4901 COX8
X8
+12V 47k 5k PID902 0.1u COR52
R52
PIX701
PIR5302 PIR5103 NLAxis XX
Axis 1 S1
2 L1-1 10k PIX801
Вращение вокруг оси Х

PH1 PIX702
L1-2
NLL102 R53
COR53 +3.3V Axis
NLAxis YY 2 S2
3 L1-2 COVT12 10k PIR5201 PIX802
PH2 PIX703
VT12
4 L1-3 PIR5301 B- S2B-XH-A(LF)
PH3 PIVT120 D44H11 COLCD1
2

PIX704
LCD1 WH2004D-YGH-CT
COR54
R54 +3.3V
MB312-508M-04P 1
O2
CODD10
DD10 O4 O3 O2 O1
SWCLK
PIVT1201 PIR5401 PIR5402
4 RS+ 3
VCC PIDD1003
VCCR PIDD1004
270 48

44
+3.3V 2 +3.3V

38
47
46
45

43
42

40
39

37
41
PIVT1203 R55
COR55 OUT PIDD1002 Im PID1048 PID1047 PID 1 046 PID 1 045 PID 1 04 PID 1 043 PID 1 042 PID 1 041 PID 1 04 PID1039 PID1038 PID1037
3

COR56
R56 5
PIDD1005 RS-
1
GND PIDD1001
COD10
PID10 1 D10
VOUT PIC2302 C23
COC23 C24
PIC2402COC24
VDD
VSS

PB8

PB4

PA14
PB9

BOOT0
PB7
PB6
PB5

PB3
PA15
PIR5502 PIR5501

47k PIR5602 GL5528 MAX4372FEUK+ PIC2301 0.1u PID10 2 PIC2401 0.1u PIR5702
R57

R/W#
1 36 COR57
NLL103
L1-3 VBAT VBAT VDD PIDD11036

DB4
Vss
Vdd

DB0

DB2
DB3

DB5
DB6
DB7
PIDD1101
10k

DB1
RS
Vo
2 35

A
O5 PC13 VSS PIDD11035

K
VT13
COVT13

E
PIDD1102
PIR5601 3 34 PIR5701 COX9
X9
PIVT1302 D44H11 PILCD10 PILCD102 PILCD103 PILCD104 PILCD105 PILCD106 PILCD107 PILCD108 PILCD109 PILCD10 PILCD10 PILCD102 PILCD103 PILCD10 4 PILCD10 5 PILCD10 6
2

AOUT2
NLAOUT2 PC14 PA13 SWD 1

14
2
3

5
6
7

9
10

12
13

15
16
1

11
PIDD1103 PIDD11034

4 S1
R58 PA12 33
PIX901
COR58 PC15
1 PIR60 2
PIDD1104 PIDD11033
2
PIVT1301 PIR5801 PIR5802 O3 5 32 R59 10k
COR59 S2
PIX902
COR60
R60 PIDD1105
PD0 PA11 PIDD11032
BPower PIR6102
270 6 PA10 31 S2B-XH-A(LF)
PIR5903 PIR5901
PIVT130 COR62
R62 10k PD1 CODD11
DD11 BTx R61
COR61
3

PIDD1106 PIDD11031

PIR60 1 7 30 PIR5902 +5V 30R


PIR6202 PIR6201
Q1
COQ1 Q2
COQ2 PIDD1107
NRST STM32F103C8T6 PA9 PIDD11030
BRx
Подп. и дата

47k
PIQ101 PIQ102 PIQ201 PIQ202 8 VSSA PA8 29 PIR6101
PIDD1108 PIDD11029
KEY
32768Hz 16MHz 9 28 NLDB7
DB7
L2-1
NLL201 VREF PIDD1109 VDDA PB15 PIDD11028
COVT14
VT14
+3.3V PIC2702COC27
C27 C28 PIC2502COC25
PIC2802COC28 C25 COC26
PIC2602 C26 O6
10
PIDD11010 PA0 PB14 27PIDD11027
NLDB6
DB6 +5V
COR63 PIC2701 10p PIC2801 10p PIC2501 22p PIC2601 22p 11 26 DB5
NLDB5
PIVT1402 D44H11 R63 Vm PA1 PB13 PIDD11026 COVT15
2

PIDD11011
VT15
COR64
R64 GL5528 12 25 DB4
NLDB4
1 PIR6302 Im PIDD11012 PA2 PB12 PIDD11025 IRLML5203TRPBF
BOOT1

PIVT1401 PIR6401 PIR6402


O4
PB10
PB11

2 3 KEY
PA4

VSS
VDD
PA3

PA5
PA6
PA7
PB0
PB1

270
Инв. № дубл.

+3.3V PIVT1502 PIVT1503

VCCR PIVT1403 COR65


R65 +3.3V
3

PIR6301 PIR6 01 CODD12


DD12 ≤45mA H1