Вы находитесь на странице: 1из 1

Anexa nr.

7
la Hotrrea Guvernului nr.10
din 19 ianuarie 2010
7
10
19 2010

INFORMATIA

nr.
si achitate in folosul persoanei fizice (juridice) si privind
ul pe venit retinut din aceste venituri

()
,
Prin prezenta

din

31 decembrie 2014

31 decembrie 2014

Colect House SRL, CF: 1013600025299

den
umi
rea
per
confirma, ca soa
Tolstaia Svetlana, CF: 2002003078286
nei
,
numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea agentului economic in folosul caruia a fost efectuata plata si codul fiscal
res
,

pon
sabi
le
pe parcursul anului
2014 i-au fosta achitate venituri sub forma de:
de
2014 :
reti
ner
ea
Suma plilor salariale
imp
Suma deducerilor conform art. 36 din Codul fiscal
ozit
Suma venitului
aferente perioadei
ului,
. 36
Codul sursei
de
indreptata
spre
precedente
i
achitate
cod
( )
venit* ul
achitare (lei)
n anul curent/
fisc

,

prime de asigurare de
contributii de asigurari
al

*

asistenta medicala
sociale de stat**

( )

**

1
2
3
4
5

SAL
8,600.00
2,000.00
334.00
516.00

Conducatorul
Griciuc Dmitri

semnatura
numele, prenumele

Contabil-sef
Rusu Natalia

numele, prenumele
L.S.
..

Suma impozitului
pe venit retinut

( )

6
1,395.00

semnatura

Nota:
n prezenta informaie se indic suma venitului obinut conform art. 88, 89, 90 i 91 din Codul fiscal.
La persoana care este obligat s prezinte informaia respectiv este necesar s rmn confirmarea precum c aceasta a remis sau a
nmnat informaia persoanei n folosul creia au fost efectuate plile.
* codul sursei de venit indicat n coloana respectiv trebuie s coincid cu codul sursei de venit indicat n notele de informare pentru
perioada fiscal respectiv.
, . 88, 89, 90, 91 .
, , ,
, .
* , , ,