Вы находитесь на странице: 1из 3

Ион Друцэ родился 3 сентября 1928 года в Хородиште — селе на берегу Днестра.

В 1957 году окончил Высшие литературные курсы Союза писателей при Литературном
институте. В 1969 году переехал в Москву.
Произведения Иона Друцэ отличает особое философско-поэтическое видение мира. Для его
драматургии характерны оригинальность поднимаемых тем, представляемых конфликтов и героев,
новизна используемых художественных приемов.
Успех драмы у публики и высокая оценка, данная ей театральными критиками, открыли путь на
сцену и другим пьесам Иона Друцэ.
Премьера его драмы «Каса маре» завоевала сердца зрителей драматической остротой и лиризмом
образа главной героини — вдовы Василуцы, хранящей верность памяти погибшего на войне мужа.
В драме «Птицы нашей молодости» воспеваются самозабвенный труд человека (образ Павла
Русу) и живая народная мудрость (тетушка Руца).
Пьеса «Дойна», призывает хранить наше фольклорное наследие и выступающую за духовное
очищение человека.

Некоторые пьесы Иона Друцэ представляют собой драматические переработки его прозаических
работ: «Хория» по произведению «Колокольня», «Возвращение на круги своя» по одноименной
повести о последних днях Льва Толстого и др.
Драмы Иона Друцэ соединяют в себе судьбы людей, их характеры, они побуждают зрителя к
нравственному совершенствованию. Реплики героев его пьес очень экспрессивны, они чётко
перекликаются с идеей, заявленной в названии произведения.
Творчество Иона Друцэ пользуется огромной популярностью у читателей и зрителей, спектакли
по его пьесам можно увидеть во многих театрах страны и за ее пределами. По сценарию Иона Друцэ
в 1965 году на студии «Молдова-фильм» была снята лента «Последний месяц осени», отмеченная
впоследствии несколькими премиями на международном кинофестивале в Мар-дель-Плата
(Аргентина).
Из многочисленных оценок творчества Иона Друцэ одной из самых красноречивых является та,
что дана актером и режиссером Вениамином Апостолом: «Долог путь текста Друцэ до его живого
актерского воплощения на сцене. Долог и труден для того, кто хочет овладеть идеей пьесы Иона
Друцэ. Но этот путь прекрасен, поскольку он тебя обогащает… Тайна драматургии Друцэ заключается
в самой душе автора, которую каждый ощущает, но не может передать в точности на сцене».

По инициативе писателя, в 2004 году, при входе в город Сорока, памятник Анонимному Поэту,
в виде зажженной свечи, который получил название Свеча признательности. Ион Друцэ, с детства
проживал и учился в Сороках и воспел этот край во многих своих произведениях. Внутри монумента
имеется небольшая часовня, где верующие могут помолиться и где все желающие могут внести свою
лепту на развитие и поддержание памятника. Со смотровой площадки свечи открывается
незабываемый вид на город, крепость и Днестр. Это место очень популярно у многочисленных
туристов, посещающих эти места.
ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД ЦИТАТАМИ
ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИОНА ДРУЦЭ!

Белая церковь
 Выше любой победы стоит мир.
 Золото, употреблённое для облегчения жизни человеческого духа, в
конце концов порабощает то, что должно было спасти. Только сам дух может
освободить и возродить себя.
Возвращение на круги своя
 Да, человеку нужно знать свою историю, потому что человек - это
звено в единой, нескончаемой цепи, по которой течет жизнь. А кольца в цепи
сделаны не для того, что любоваться каждым в отдельности, а для того,
чтобы они надежно и прочно служили вместе. Современному человеку
нужно знать свою историю, потому что сегодня кто владеет своим прошлым,
тот владеет и своим будущим. Книги, памятники, знание прошлого своего
народа и прошлого других народов, помогут вам уяснить, что ценно, а что не
очень ценно в жизни, история научит вас, без чего вы можете обойтись, а без
чего обойтись никак нельзя.
 Того, кого не уважаешь, невозможно любить.
 Осмысленный опыт уже не давит, он уже не враг, а друг и союзник.
Frunze de dor
 Cum sunt ei, moldovenii, n-au apucat bine să iasă din sat, că oamenilor a şi
început, în taină, să li se facă dor de casă. Aşa ni-e zodia, şi de câte ori va fi să se
schimbe vremea, de atâtea ori ne vor durea rădăcinile...
 Oricât de întuneric ar fi fost, ea îl zărea, pentru că atunci când nu mai văd
ochii, vede sufletul...
Horodiste
 Şi iară revenim la mama, la acest cuvânt frumos, rotund, pe care noi mai
mult îl cântăm decât îl rostim, şi uneori ni se pare că tot ce-a fost mai frumos şi
mai măreţ plăsmuit în faşa limbii noastre e legat de acest cuvânt.
Păsările tinereții noastre
 În tinereţe toţi vor să zboare, toţi îşi aleg cîte-o pasăre care le este mai dragă.
Noi, fiind oameni feluriţi, ne-am ales şi păsări felurite, dar dragostea noastră la
rădăcină e una şi aceeaşi – arătură, semănături, zare.
Pe 3 septembrie, scriitorul, poetul, dramaturgul, istoricul literar din Republica Moldova şi
membrul de onoare al Academiei Române, Ion Druţă, a împlinește frumoasa vârstă de 90 de ani.
Opera lui Ion Druţă este apreciată şi recunoscută în ţară şi peste hotare. Drept dovadă sunt distincţiile,
ordinele şi medaliile, printre care titlul de Scriitor al Poporului, premiul e stat al R.S.S. Moldoveneşti,
membru titular al academiei de Ştiinţe a RM şi altele.
Criticul și istoricul literar, Mihai Cimpoi, afirmă că „Prin caracteristicile ei esențiale, opera lui Ion
Druță este în total o expresie a rezistenței spirituale și morale în fața a tot ce subminează naționalul,
umanul, sacrul”.
Vă propunem 10 cărți ale scriitorului pe care neapărat trebuie să le lecturezi în acestă toamnă:
„Ultima lună de toamnă” este nuvela despre rostul omului pe pământ, cuprinsă de un lirism profund.
Tata, capul familiei aflat în toamna vârstei, plecă să-și viziteze copiii. Aceştia au cam uitat de casa
părintească, iar bătrânul le duce dorul. Cei şase copii îşi trăiesc viaţa departe de părinte, iar tatăl prin
această călătorie reuşeşte să viziteze toate locurile de care-l leagă soarta.
„Horodişte”. Nuvela scoate în evidență imaginea tatălui, care este tipicul țăran dornic de pământ.
Naratorul îşi admiră tatăl găsindu-l dur, voinic, dar, în același timp, enigmatic. Acesta lasă și obiceiul
de a juca cărți pentru a nu-și pierde averea, dar deprinderea de „a-i înțepa” pe oameni îi rămâne.
„Clopotniţa”. Horia este protagonistul operei, fiind un bun gospodar şi un soţ iubitor. Din cauza
Clopotniţei ajunge a fi duşman cu Balta, deoarece acesta are un rol esenţial în viaţa lui.
„Frunze de dor”. Pentru cei visători propunem frumoasa poveste de dragoste dintre Gheorghe și
Rusanda. Mugurii iubirii s-au înfiripat între cei doi în anul 1945, la sfârşitul războiului şi apariția
primelor licăriri de pace. Memorii, aşteptări, frica războiului, teamna de noul care vine, toate acestea se
regăsesc în roman.
„Povara bunătăţii noastre”. Satul Ciutura din Câmpia Sorocii și destinul localnicilor sunt descrise în
timpul regimului sovietic. Atunci când pădurile Basarabiei erau doldora de soldaţi, în satele Moldovei
era secetă, foame şi colhozuri. Protagonistul Onache Cărăbuș încântă prin bunătate și înțelepciune.
Acesta este prizonierul sistemului, dar cu gândurile şi ideile mereu la copii şi familie.
„Păsările tinereţii noastre”. Opera este o dramă profundă a protagoniştilor. Pavel Rusu este un sclav
al timpurilor, iar măușa Ruța - păstrătoarea de tradiții. Aceștia și-au trăit drama vieții în satul Valea
Cocorilor, au agonisit multe, au avut bucurii, dar şi tristeţi. Mătuşa este femeia cu experinţă, acea
bunicuţă ce ştie toate „doftoriile”. Ciocârliile şi cocorii sunt păsările îndragite ale amândurora, aceasta
relevând temperamentul visător al peronajelor.
„Samariteanca”. Reîntoarcerea la cele sfinte, la suflet și la firul ce vine de la Adam și Eva este cheia
acestei opere druțiene. Aici regăsim filozofia vieţii şi realitatea dură, care ne dictează să fim nişte
materialişti. Samariteanca este fata pură, ce protejează casa lui Dumnezeu. Acesta s-a jertfit mănăstirii,
după ce a văzut un vis.
„Biserica albă”. Acţiunea are loc în timpul instaurării Regimului Fanariot în Ţările Române. Biserica
din sat se ruinează, iar Ecaterina încearcă să repare lăcaşul sfânt. Dragostea faţă de Dumnezeu a făcut
ca biserica să se înalţe pe malul Nistrului şi să minuneze toată lumea, chiar şi pe soldaţii sovietici.
„Toiagul păstoriei”. Ciobanul singuratic care locuiește în vârful dealului este protagonistul romanului.
Acesta are puternice rădăcini în pământul strămoşesc, de aceea îşi construieşte o casă în vârf de deal.
Toate aceste s-au întâmplat în urma deportării cibanului în Siberia, dar munca şi tăria de caracter i-au
ajutat să reziste şi să se reîntoarcă acasă.
„Sania”. Moș Mihail este cuprins de trecerea timpului și dorința de a făuri ceva deosebit. Munca îi
aduce simțul împlinirii, chiar dacă soţia nu-i înţelege visul şi necesitatea împlinirii acestuia. Viaţa este
trecătoare, iar lucrurile valoroase rămân mereu aceleaşi pentru oamenii cu verticalitate, exemplu
elocvent fiind Moş Mihail.
Text: Irina Odobescu