Вы находитесь на странице: 1из 5

Списък пътнически вагони 30.7.2019 г.

ИД Вагон номер Гара на домуване Статус Означение Брой места Серия вагон Дата и място на ревизия
350 50 52 29-74 004-6 София Трайно спрян Bm 72 29-74 - Ro.
2 50 52 29-74 008-7 Русе В движение Bm 72 29-74 02.10.2015 г. - Sp.
3 50 52 29-74 010-3 Русе В движение Bm 72 29-74 05.10.2015 г. - Dv.
347 50 52 29-74 012-9 София В движение Bm 72 29-74 15.07.2019 г. - Sp.
240 50 52 29-74 020-2 Горна Оряховица Изтекла ревизия Bm 72 29-74 26.06.2015 г. - Sp.
4 50 52 29-74 023-6 Русе В движение Bm 72 29-74 28.05.2018 г. - Go.
255 50 52 29-74 025-1 София В движение Bm 72 29-74 31.08.2018 г. - Nd.
104 50 52 29-74 026-9 София В движение Bm 72 29-74 02.02.2019 г. - Nd.
211 50 52 29-74 030-1 София В движение Bm 72 29-74 31.12.2018 г. - Nd.
540 50 52 29-74 032-7 Горна Оряховица Трайно спрян Bm 72 29-74 -
125 50 52 29-74 034-3 Горна Оряховица В движение Bm 72 29-74 21.12.2015 г. - Dv.
43 50 52 29-74 039-2 Горна Оряховица Спрян Bm 72 29-74 07.07.2015 г. - Sp.
351 50 52 29-74 050-9 София Трайно спрян Bm 72 29-74 -
46 50 52 29-74 056-6 Варна Трайно спрян Bm 72 29-74 29.01.2015 г. - Go.
323 50 52 29-74 057-4 София В движение Bm 72 29-74 29.03.2019 г. - Nd.
95 50 52 29-74 058-2 София В движение Bm 72 29-74 31.03.2019 г. - Nd.
259 50 52 29-74 059-0 София В движение Bm 72 29-74 28.11.2018 г. - Nd.
24 50 52 29-74 060-8 Горна Оряховица Спрян Bm 72 29-74 22.05.2015 г. - Dv.
279 50 52 29-74 061-6 Горна Оряховица В движение Bm 72 29-74 03.08.2015 г. - Sp.
245 50 52 29-74 064-0 София В движение Bm 72 29-74 29.03.2018 г. - Nd.
111 50 52 29-74 065-7 София В движение Bm 72 29-74 05.01.2018 г. - Dv.
352 50 52 29-74 068-1 София Бракуван Bm 72 29-74 - Dv.
353 50 52 29-74 073-1 София В движение Bm 72 29-74 25.07.2019 г. - Sp.
136 50 52 29-74 074-9 София В движение Bm 72 29-74 03.06.2018 г. - Nd.
89 50 52 29-74 079-8 София Бракуван Bm 72 29-74 - Sp.
440 50 52 29-74 081-4 Плевен Трайно спрян Bm 72 29-74 -
7 50 52 29-74 083-0 Русе В движение Bm 72 29-74 - Sp.

Страница 1
Списък пътнически вагони 30.7.2019 г.

ИД Вагон номер Гара на домуване Статус Означение Брой места Серия вагон Дата и място на ревизия
180 50 52 29-74 087-1 Горна Оряховица Спрян Bm 72 29-74 -
150 50 52 29-74 091-3 София В движение Bm 72 29-74 16.12.2018 г. - Nd.
332 50 52 29-74 092-1 Горна Оряховица В движение Bm 72 29-74 04.11.2015 г. - Sp.
1 50 52 29-74 102-8 Русе Спрян Bm 72 29-74 24.06.2016 г. - Sp.
249 50 52 29-74 104-4 София В движение Bm 72 29-74 29.10.2018 г. - Nd.
29 50 52 29-74 108-5 София В движение Bm 72 29-74 28.02.2019 г. - Nd.
197 50 52 29-74 109-3 София Спрян Bm 72 29-74 31.10.2013 г. - Dv.
227 50 52 29-74 111-9 София Спрян Bm 72 29-74 09.06.2015 г. - Dv.
354 50 52 29-74 116-8 София В движение Bm 72 29-74 01.06.2019 г. - Nd.
98 50 52 29-74 120-0 София В движение Bm 72 29-74 15.07.2018 г. - Nd.
179 50 52 29-74 121-8 София В движение Bm 72 29-74 29.11.2018 г. - Nd.
101 50 52 29-74 122-6 Русе Трайно спрян Bm 72 29-74 29.08.2014 г. - Go.
25 50 52 29-74 123-4 Горна Оряховица Трайно спрян Bm 72 29-74 16.07.2015 г. - Sp.
356 50 52 29-74 126-7 София Трайно спрян Bm 72 29-74 23.07.2013 г. - Dv.
99 50 52 29-74 127-5 София В движение Bm 72 29-74 09.05.2018 г. - Nd.
123 50 52 29-74 142-4 София В движение Bm 72 29-74 10.12.2018 г. - Nd.
273 50 52 29-74 146-5 София В движение Bm 72 29-74 26.09.2018 г. - Nd.
357 50 52 29-74 148-1 София Трайно спрян Bm 72 29-74 -
358 50 52 29-74 149-9 София Трайно спрян Bm 72 29-74 -
122 50 52 29-74 150-7 София В движение Bm 72 29-74 17.12.2018 г. - Nd.
138 50 52 29-74 154-9 София В движение Bm 72 29-74 10.10.2018 г. - Nd.
359 50 52 29-74 155-6 София Трайно спрян Bm 72 29-74 - Ro.
360 50 52 29-74 156-4 София Бракуван Bm 72 29-74 - Sp.
151 50 52 29-74 157-2 София В движение Bm 72 29-74 10.12.2015 г. - Nd.
261 50 52 29-74 158-0 Горна Оряховица В движение Bm 72 29-74 17.12.2015 г. - Sp.
361 50 52 29-74 162-2 София В движение Bm 72 29-74 31.05.2019 г. - Nd.
134 50 52 29-74 165-5 София Спрян Bm 72 29-74 05.01.2018 г. - Dv.

Страница 2
Списък пътнически вагони 30.7.2019 г.

ИД Вагон номер Гара на домуване Статус Означение Брой места Серия вагон Дата и място на ревизия
159 50 52 29-74 167-1 Горна Оряховица В движение Bm 72 29-74 03.08.2015 г. - Dv.
9 50 52 29-74 170-5 Русе В движение Bm 72 29-74 23.12.2015 г. - Sp.
10 50 52 29-74 174-7 Русе В движение Bm 72 29-74 07.07.2016 г. - Sp.
11 50 52 29-74 175-4 Русе В движение Bm 72 29-74 16.03.2016 г. - Sp.
12 50 52 29-74 176-2 Русе В движение Bm 72 29-74 - Sp.
541 50 52 29-74 177-0 Русе Трайно спрян Bm 72 29-74 -
293 50 52 29-74 178-8 Русе Трайно спрян Bm 72 29-74 22.12.2013 г. Go.
153 50 52 29-74 179-6 Русе В движение Bm 72 29-74 02.03.2016 г. - Sp.
384 50 52 29-74 180-4 Варна Трайно спрян Bm 72 29-74 -
13 50 52 29-74 181-2 Русе В движение Bm 72 29-74 30.07.2018 г. - Go.
14 50 52 29-74 185-3 Русе В движение Bm 72 29-74 28.01.2016 г. - Sp.
15 50 52 29-74 186-1 София В движение Bm 72 29-74 27.04.2019 г. - Nd.
16 50 52 29-74 187-9 Русе Трайно спрян Bm 72 29-74 29.11.2013 г. - Rr
17 50 52 29-74 191-1 Русе В движение Bm 72 29-74 23.03.2016 г. - Sp.
38 50 52 29-74 196-0 София В движение Bm 72 29-74 30.03.2018 г. - Nd.
309 50 52 29-74 197-8 Горна Оряховица В движение Bm 72 29-74 - Go.
49 50 52 29-74 199-4 Горна Оряховица В движение Bm 72 29-74 17.04.2019 г. - Go
362 50 52 29-74 201-8 София Трайно спрян Bm 72 29-74 -
94 50 52 29-74 207-5 София В движение Bm 72 29-74 28.04.2019 г. - Nd.
112 50 52 29-74 211-7 София Изгорял Bm 72 29-74 12.02.2015 г. - Sp.
137 50 52 29-74 212-5 Варна В движение Bm 72 29-74 23.07.2015 г. - Sp.
383 50 52 29-74 213-3 Варна Трайно спрян Bm 72 29-74 -
355 50 52 29-74 219-0 София Трайно спрян Bm 72 29-74 -
185 50 52 29-74 224-0 София В движение Bm 72 29-74 01.06.2018 г. Nd.
363 50 52 29-74 225-7 София Трайно спрян Bm 72 29-74 -
364 50 52 29-74 226-1 София Трайно спрян Bm 72 29-74 -
244 50 52 29-74 231-5 София В движение Bm 72 29-74 25.11.2015 г. - Dv.

Страница 3
Списък пътнически вагони 30.7.2019 г.

ИД Вагон номер Гара на домуване Статус Означение Брой места Серия вагон Дата и място на ревизия
54 50 52 29-74 232-3 София В движение Bm 72 29-74 25.02.2019 г. - Nd.
107 50 52 29-74 234-9 София В движение Bm 72 29-74 22.11.2017 г. - Dv.
365 50 52 29-74 236-4 София Трайно спрян Bm 72 29-74 31.07.2012 г. - Ro.
366 50 52 29-74 240-6 София Трайно спрян Bm 72 29-74 - Ro.
22 50 52 29-74 241-4 Варна В движение Bm 72 29-74 24.07.2015 г. - Sp.
207 50 52 29-74 242-2 София В движение Bm 72 29-74 30.04.2019 г. - Nd.
142 50 52 29-74 243-0 Варна В движение Bm 72 29-74 26.06.2017 г. - Dv.
296 50 52 29-74 244-8 Варна В движение Bm 72 29-74 29.01.2016 г. - Sp.
108 50 52 29-74 245-5 Варна В движение Bm 72 29-74 24.08.2015 г. - Sp.
225 50 52 29-74 246-3 Варна В движение Bm 72 29-74 20.10.2015 г. - Sp.
201 50 52 29-74 249-7 Варна Трайно спрян Bm 72 29-74 27.03.2015 г. - Go.
221 50 52 29-74 250-5 Варна В движение Bm 72 29-74 17.08.2015 г. - Sp.
109 50 52 29-74 251-3 Варна Трайно спрян Bm 72 29-74 25.09.2014 г. - Go.
382 50 52 29-74 252-1 Варна Трайно спрян Bm 72 29-74 -
224 50 52 29-74 253-9 Варна В движение Bm 72 29-74 12.10.2015 г. - Sp.
226 50 52 29-74 254-7 Варна В движение Bm 72 29-74 28.06.2019 г. - Go.
381 50 52 29-74 255-4 Варна Трайно спрян Bm 72 29-74 31.07.2013 г. - Dv.
64 50 52 29-74 256-2 Варна В движение Bm 72 29-74 26.10.2015 г. - Sp.
110 50 52 29-74 257-0 Варна В движение Bm 72 29-74 10.08.2015 г. - Sp.
380 50 52 29-74 258-8 Варна Трайно спрян Bm 72 29-74 -
379 50 52 29-74 259-6 Варна Трайно спрян Bm 72 29-74 - Sp.
280 50 52 29-74 260-4 Варна В движение Bm 72 29-74 18.09.2015 г. - Sp.
378 50 52 29-74 261-2 Варна В движение Bm 72 29-74 16.05.2019 г. - Sp.
377 50 52 29-74 262-0 Варна В движение Bm 72 29-74 20.05.2019 г. - Sp.
376 50 52 29-74 263-8 Варна Трайно спрян Bm 72 29-74 -
133 50 52 29-74 265-3 Варна В движение Bm 72 29-74 20.11.2015 г. - Sp.
272 50 52 29-74 266-1 Варна Спрян Bm 72 29-74 04.06.2015 г. - Sp.

Страница 4
Списък пътнически вагони 30.7.2019 г.

ИД Вагон номер Гара на домуване Статус Означение Брой места Серия вагон Дата и място на ревизия
148 50 52 29-74 267-9 Варна В движение Bm 72 29-74 09.12.2015 г. - Sp.
375 50 52 29-74 268-7 Варна В движение Bm 72 29-74 10.06.2019 г. - Sp.
70 50 52 29-74 269-5 Варна В движение Bm 72 29-74 08.09.2015 г. - Sp.
52 50 52 29-74 270-3 Варна В движение Bm 72 29-74 12.11.2015 г. - Sp.
300 50 52 29-74 271-1 Варна В движение Bm 72 29-74 09.02.2016 г. - Sp.
325 50 52 29-74 272-9 Варна В движение Bm 72 29-74 03.09.2015 г. - Sp.
374 50 52 29-74 273-7 Варна В движение Bm 72 29-74 19.06.2019 г. - Sp.
206 50 52 29-74 274-5 Варна В движение Bm 72 29-74 - Go.
218 50 52 29-74 277-8 Варна Спрян Bm 72 29-74 08.06.2015 г. - Go.
158 50 52 29-74 279-4 Варна В движение Bm 72 29-74 23.05.2019 г. - Go.
341 50 52 29-74 280-2 Варна Трайно спрян Bm 72 29-74 -
124 50 52 29-74 281-0 Варна Изтекла ревизия Bm 72 29-74 12.06.2015 г. - Sp.
373 50 52 29-74 282-8 Варна Трайно спрян Bm 72 29-74 - Ro
367 50 52 29-74 284-7 София Трайно спрян Bm 72 29-74 -
368 50 52 29-74 285-1 София Трайно спрян Bm 72 29-74 - Ro.
369 50 52 29-74 287-7 София Трайно спрян Bm 72 29-74 - Ro.
370 50 52 29-74 289-3 София Трайно спрян Bm 72 29-74 -
141 50 52 29-74 291-9 Варна В движение Bm 72 29-74 15.09.2015 г. - Sp.
87 50 52 29-74 292-7 Варна Спрян Bm 72 29-74 21.05.2015 г. - Sp.
91 50 52 29-74 293-5 Варна В движение Bm 72 29-74 30.11.2015 г. - Sp.
18 50 52 29-74 294-3 Варна В движение Bm 72 29-74 08.07.2019 г. - Sp.
19 50 52 29-74 295-0 Русе Трайно спрян Bm 72 29-74 11.06.2014 г. - Rr.
371 50 52 29-74 298-4 София Трайно спрян Bm 72 29-74 -
247 50 52 29-74 303-2 София В движение Bm 72 29-74 20.07.2018 г. - Nd.
372 50 52 29-74 305-7 София Трайно спрян Bm 72 29-74 -
Общо 133

Страница 5