Вы находитесь на странице: 1из 21

Утвърден ценоразпис на всички предоставени медицински и други услуги от:

"МБАЛ за женско здраве Надежда" ООД

1330 София, ул. Блага вест № 3


ЕИК : 202195960
Цена, заплащана от :
Код от
информа-
Мерна
ционната Наименование на услугата
единица Пациент НЗОК МЗ
система на
ЛЗ
8664 17-OH progesterone 1 27.00 лв. - лв. - лв.
6147 24-ри часов мониторинг до 2 ембриона 1 50.00 лв. - лв. - лв.
6148 24-ри часов мониторинг до 4 ембриона 1 100.00 лв. - лв. - лв.
6150 24-ри часов мониторинг над 6 ембриона 1 250.00 лв. - лв. - лв.
6149 24-часов мониторинг до 6 ембриона 1 150.00 лв. - лв. - лв.
6231 ACTH 1 26.00 лв. - лв. - лв.
5132 AFP 1 25.00 лв. - лв. - лв.
6215 AFP - амниотична течност 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5181 ALAT (аланин аминотрансфераза) 1 3.20 лв. - лв. - лв.
8663 Andostendione / Андростендион 1 27.00 лв. - лв. - лв.
5285 Anti - b2GP1 антитела (IgG+IgA+IgM) скрининг тест (Elisa) 1 32.00 лв. - лв. - лв.
5277 Anti ds DNA IgG (Elisa) 1 30.00 лв. - лв. - лв.
8713 Anti HBcor total 1 23.00 лв. - лв. - лв.
8712 Anti HBs 1 22.00 лв. - лв. - лв.
5271 Anti Jo 1 (Elisa) 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5276 Anti RNP (Elisa) 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5275 Anti Scl 70 (Elisa) 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5273 Anti Sm (Elisa) 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5274 Anti SS-A IgG (Elisa) 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5272 Anti SS-B IgG (Elisa) 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5227 Anti-HCV 1 17.00 лв. - лв. - лв.
5180 AP (алкална фосфатаза, alkaline phosphatase) 1 3.20 лв. - лв. - лв.
5178 ASAT (аспартат аминотрансфераза) 1 3.20 лв. - лв. - лв.
6233 AST - антистрептолизинов титър 1 9.00 лв. - лв. - лв.
5179 a-Амилаза 1 6.50 лв. - лв. - лв.
8732 BKV DNA PCR analysis - quantitative 1 170.00 лв. - лв. - лв.
5137 CA 125 1 25.00 лв. - лв. - лв.
5136 CA 15-3 1 25.00 лв. - лв. - лв.
5135 CA 19-9 1 25.00 лв. - лв. - лв.
5134 CEA 1 25.00 лв. - лв. - лв.
5123 Chlamydia trachomatis PCR analysis 1 65.00 лв. - лв. - лв.
8731 CMV DNA PCR analysis - quantitative 1 170.00 лв. - лв. - лв.
5231 CMV IgG 1 23.00 лв. - лв. - лв.
8785 CMV IgG - Avidity 1 32.00 лв. - лв. - лв.
5232 CMV IgM 1 23.00 лв. - лв. - лв.
5177 CPK (креатинфосфокиназа) 1 6.50 лв. - лв. - лв.
5194 CRP 1 6.50 лв. - лв. - лв.
8728 D-dimer 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5173 DHEAs 1 22.00 лв. - лв. - лв.
5657 ET+FET 1 800.00 лв. - лв. - лв.
9669 FemiFine възстановяваща терапия на влагалище при вагинална атрофия 1 350.00 лв. - лв. - лв.
8755 Filariasis 1 26.00 лв. - лв. - лв.
6209 free hCG (бета ЧХГ) 1 22.00 лв. - лв. - лв.
4401 FSH (ФСХ) 1 18.00 лв. - лв. - лв.
5161 fT3 1 18.00 лв. - лв. - лв.
5162 fT4 1 18.00 лв. - лв. - лв.
9704 Genome Breast 1 1 200.00 лв. - лв. - лв.
9705 Genome Breast Plus 1 1 880.00 лв. - лв. - лв.
5176 GGT 1 3.20 лв. - лв. - лв.
8724 HAV- IgM 1 21.00 лв. - лв. - лв.
5714 HAV-IgG & IgM ab 1 27.00 лв. - лв. - лв.
5228 HBs Ag 1 17.00 лв. - лв. - лв.
8711 HBsAg количествен 1 27.00 лв. - лв. - лв.
8725 HBV DNA PCR analysis- quantative 1 150.00 лв. - лв. - лв.
8730 HCV RNA RT - PCR analysis - quantitative 1 150.00 лв. - лв. - лв.
6175 HE4 1 55.00 лв. - лв. - лв.
8717 Helicobacter pyllori IgG Ab 1 20.00 лв. - лв. - лв.
8814 HHV - 6 PCR Analysis 1 130.00 лв. - лв. - лв.
8714 HIV Ag 1 22.00 лв. - лв. - лв.
5225 HIV combi (Ag+Ab) 1 17.00 лв. - лв. - лв.
9550 HIV proviral DNA PCR test 1 220.00 лв. - лв. - лв.
5263 hPlGF 1 64.00 лв. - лв. - лв.
8745 HPV – 12 Високорискови типа (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) 1 110.00 лв. - лв. - лв.
8770 HPV – 2 High risk types (16/18) 1 65.00 лв. - лв. - лв.
8734 HPV - 22 + 18 high risk types 1 160.00 лв. - лв. - лв.
8769 HPV – 4 High risk types (6/11/16/18) 1 85.00 лв. - лв. - лв.
5717 HPV - високо/средно/нискорискови типове-генотипиране на 33 типа 1 165.00 лв. - лв. - лв.
HPV - високорискови типове -генотипиране 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58,
5400 59,66 1 89.00 лв. - лв. - лв.
5399 HPV-високорискови типове-скрининг 1 68.00 лв. - лв. - лв.
8775 HTLV I/II ab 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5288 IgA 1 17.00 лв. - лв. - лв.
5287 IgG 1 17.00 лв. - лв. - лв.
5286 IgM - серум 1 17.00 лв. - лв. - лв.
8791 IL-10 1 45.00 лв. - лв. - лв.
8789 IL-1b 1 45.00 лв. - лв. - лв.
5660 IMSI 1 150.00 лв. - лв. - лв.
6213 Inhibin B 1 45.00 лв. - лв. - лв.
8733 JCV DNA PCR analysis - quantitative 1 170.00 лв. - лв. - лв.
5174 LDH (лактат дехидрогеназа) 1 6.50 лв. - лв. - лв.
4400 LH (ЛХ) 1 18.00 лв. - лв. - лв.
5367 MACS обработка на сперматозоиди 1 250.00 лв. - лв. - лв.
8756 Malaria 1 27.00 лв. - лв. - лв.
8803 MyBRCA (Анализ на гените BRCA 1 & 2) 1 1 200.00 лв. - лв. - лв.
8804 MyBRCA HiRisk (анализа на гените BRCA 1 & 2 + още 24 гена) 1 1 500.00 лв. - лв. - лв.
5290 NST 1 25.00 лв. - лв. - лв.
9706 Onco Risk 1 2 200.00 лв. - лв. - лв.
5680 PAPP -A 1 22.00 лв. - лв. - лв.
5393 PGS с FISH анализ за селекция на ембриони - 1 ембрион 1 420.00 лв. - лв. - лв.
6268 PGT с NGS на 1 ембрион 1 470.00 лв. - лв. - лв.
9671 PRP-V - вагинална атрофия 1 250.00 лв. - лв. - лв.
5131 PSA 1 25.00 лв. - лв. - лв.
9656 ROS тест 1 70.00 лв. - лв. - лв.
5264 sFlt1 1 64.00 лв. - лв. - лв.
5262 sgp130 1 45.00 лв. - лв. - лв.
9602 SHBG 1 18.00 лв. - лв. - лв.
8774 STD/STI-3 PCR analysis 1 85.00 лв. - лв. - лв.
8773 STD/STI-6 PCR analysis 1 110.00 лв. - лв. - лв.
8772 STD/STI-9 PCR analysis 1 160.00 лв. - лв. - лв.
9657 SZA - тест андрологична лаборатория 1 150.00 лв. - лв. - лв.
5324 TESE, PESA, MESA 1 500.00 лв. - лв. - лв.
5164 Testosteron 1 18.00 лв. - лв. - лв.
5157 Tg-Ab (TAT) 1 18.00 лв. - лв. - лв.
8790 TNF-a 1 47.00 лв. - лв. - лв.
5681 Total hCG (бета ЧХГ) 1 22.00 лв. - лв. - лв.
5158 TPO - Ab (MAT) 1 18.00 лв. - лв. - лв.
8836 Trichomonas vaginalis PCR analysis 1 65.00 лв. - лв. - лв.
5163 TSH 1 18.00 лв. - лв. - лв.
6232 TSH-R-Ab 1 38.00 лв. - лв. - лв.
5354 Tест за наличие на антиспермални антитела в еякулата (IgG, IgA) 1 60.00 лв. - лв. - лв.
8723 Varicella IgG 1 28.00 лв. - лв. - лв.
8722 Varicella IgM 1 28.00 лв. - лв. - лв.
6999 VIP пакет раждане 1 1 600.00 лв. - лв. - лв.
8798 VIP Раждане - Придружител 1 600.00 лв. - лв. - лв.
5202 Vitamin В 12 1 21.00 лв. - лв. - лв.
8718 Vitamin B6 1 32.00 лв. - лв. - лв.
5192 Vitamin D (25 OH D3) 1 32.00 лв. - лв. - лв.
5401 Y - микроделеции 1 170.00 лв. - лв. - лв.
9658 Zona селекция - за ембриологична лаборатория 1 250.00 лв. - лв. - лв.
5403 Абортивен материал с NGS 1 470.00 лв. - лв. - лв.
5156 Албумин (albumin) 1 3.20 лв. - лв. - лв.
9672 Алергологичен тест 1 бр. 1 2.50 лв. - лв. - лв.
9679 Алергологична консултация по документи 1 65.00 лв. - лв. - лв.
6983 Амбулаторни хирургични процедури 1 380.00 лв. - лв. - лв.
5249 Амилаза / урина / 1 6.00 лв. - лв. - лв.
6089 Амниоцентеза – допълнителни здравни услуги за пациенти по КП 1 280.00 лв. 800.00 лв. - лв.
9545 Амниоцентеза - самофинансиращи се или здравнонеосигурени 1 470.00 лв. - лв. - лв.
5408 Амниоцентеза кариотип (цитогенетичен анализ) 1 420.00 лв. - лв. - лв.
6293 Амниоцентеза кариотип (цитогенетичен анализ) - външни пациенти 1 250.00 лв. - лв. - лв.
5589 Амниоцентеза с генетичен анализ 1 350.00 лв. - лв. - лв.
5405 Амниоцентеза/хорионбиопсия/Кордоцентеза c NGS 1 350.00 лв. - лв. - лв.
Андрологични операции (варикоцеле, хидроцеле; циркумцизия,
5542 орхиектомия, френумотомия, екстирпация на киста на епидидима) 1 800.00 лв. - лв. - лв.
5266 Анти-гладкомускулни антитела (IF) 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5214 Антиеритроцитни антитела 1 47.00 лв. - лв. - лв.
5280 Антикардиолипинови антитела ( IgG+IgA+IgM) - скрининг тест (Elista) 1 32.00 лв. - лв. - лв.
5265 Антимитохондриални антитела (IF) 1 20.00 лв. - лв. - лв.
6174 Антимюлеров хормон 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5267 Анти-неутрофилоцитоплазмени антитела IgG (IF) 1 30.00 лв. - лв. - лв.
Антинуклеарни антитела IgG - скрининг тест (Elisa)/dsDNA, SS-A, SS-B, Sm,
5278 RNP, Scl-70, Jo-1, centromer B, histones/ 1 42.00 лв. - лв. - лв.
5268 Антиовриални антитела - скрининг (Elisa) 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5270 Анти-протромбин антитела (IgG+IgA+IgM) - скрининг тест (Elisa) 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5269 Антиспермални антитела - скрининг (Еlisa) 1 42.00 лв. - лв. - лв.
5283 Антифосфолипидни антитела (Igg IGM-скрининг) (Elisa) 1 42.00 лв. - лв. - лв.
5540 Апендектомия - допълнителни здравни услуги 1 750.00 лв. 728 лв. - лв.

5541 Апендектомия за самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 1 480.00 лв. - лв. - лв.
5217 аРТТ 1 6.50 лв. - лв. - лв.
4867 Асистиран хетчинг с лазер 1 200.00 лв. - лв. - лв.
5237 Белтък в урина /24ч урина / 1 6.50 лв. - лв. - лв.
5203 бета-2 микроглобулини 1 22.00 лв. - лв. - лв.
5144 Билирубин-директен 1 3.20 лв. - лв. - лв.
5143 Билирубин-общ (Total billirubin) 1 3.20 лв. - лв. - лв.
5365 Биологична преживяемост 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5113 Биопсичен/кюретажен материал 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5650 Биопсия на ембрион / яйцеклетка 1 150.00 лв. - лв. - лв.
5372 Биопсия на маточна шийка 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5544 Биопсия на тестиси за самофинансиращи се или неосигурени пациенти 1 800.00 лв. - лв. - лв.
8680 Блефаропластика/горен и долен клепач/ 1 1 173.50 лв. - лв. - лв.
8681 Блефаропластика/горен или долен клепач/ 1 586.75 лв. - лв. - лв.
Бримкова биопсия на маточната шийка (LLETZ) - допълнителни здравни
5512 услуги 1 660.00 лв. - лв. - лв.
Бримкова биопсия на маточната шийка (LLETZ) за самофинансиращи се или
5511 здравно неосигурени пациенти 1 950.00 лв. - лв. - лв.
5855 БХС 16-18 г.с. за майчин дом 1 125.00 лв. - лв. - лв.
9554 Бърз генетичен тест микроделеции НГЛ 1 250.00 лв. - лв. - лв.
6290 Бърз допълнителен генетичен тест - 1 Геника/НГЛ 1 200.00 лв. - лв. - лв.
6291 Бърз допълнителен генетичен тест - 2 Геника 1 550.00 лв. - лв. - лв.
9544 Бърз тест - бета-хемолитичен стрептокок (група А) - за скарлатина 1 20.00 лв. - лв. - лв.
Вагинална хистеректомия - за самофинансиращи се или здравно
5527 неосигурени пациенти 1 2 400.00 лв. - лв. - лв.
5532 Вагинална хистеректомия- допълнителни здравни услуги 1 990.00 лв. 1 382.00 лв. - лв.
Вагинална хистеректомия с предна и задна вагинална пластика - за
5529 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 2 800.00 лв. - лв. - лв.
Вагинална хистеректомия с предна и задна вагинална пластика-
5530 допълнителни здравни услуги 1 1 400.00 лв. 1 382.00 лв. - лв.
8689 Вагинопластика 1 488.96 лв. - лв. - лв.
5318 Венозна инжекция 1 15.00 лв. - лв. - лв.
5253 Вземане на кръв за лабораторно изследване 1 3.00 лв. - лв. - лв.
5301 Вземане на материал за биопсия на гърда 1 40.00 лв. - лв. - лв.
6164 Вземане на материал от киста на гърда 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5115 Влагалищен секрет 1 35.00 лв. - лв. - лв.
9678 Вторичен алергологичен преглед 1 48.00 лв. - лв. - лв.
5961 Вторичен гинекологичен преглед 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5620 Вторичен клиничен преглед 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5292 Вторичен консултативен преглед при бременност 1 35.00 лв. - лв. - лв.
6102 Вторичен преглед - ангиолог 1 35.00 лв. - лв. - лв.
9699 Вторичен преглед - детски ендокринолог 1 25.00 лв. - лв. - лв.
8824 Вторичен преглед - детски нефролог 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5959 Вторичен преглед - ендокринолог 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5313 Вторичен преглед - кардиолог 1 35.00 лв. - лв. - лв.
6292 Вторичен преглед - невролог 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5730 Вторичен преглед - Уролог 1 30.00 лв. - лв. - лв.
8787 Вторичен преглед - хематолог 1 30.00 лв. - лв. - лв.
8735 Вторичен преглед - Хирург 1 30.00 лв. - лв. - лв.
8752 Вторичен преглед дерматолог 1 30.00 лв. - лв. - лв.
8672 Вторичен преглед пластичен хирург 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5963 Вторичен преглед с УЗ 1 45.00 лв. - лв. - лв.
6172 Вторичен преглед уролог жени 1 30.00 лв. - лв. - лв.
8822 Вторичен урологичен преглед - хаб. лице 1 60.00 лв. - лв. - лв.
6042 Вторичен шев 1 50.00 лв. - лв. - лв.
6117 Вторична консултация в рамките на месеца 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5731 Вторични консултации в рамките на месеца 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5974 Вторични консултации в рамките на месеца инвитро 1 30.00 лв. - лв. - лв.
9693 Вторично поставяне на PRP медикамент №1 1 250.00 лв. - лв. - лв.
9553 Второ поставяне на PRP лекарство 1 150.00 лв. - лв. - лв.
5499 Вулвектомия - допълнителни здравни услуги 1 850.00 лв. 354.00 лв. - лв.
5498 Вулвектомия за самофинансиращи или здравно неосигурени пациенти 1 1 200.00 лв. - лв. - лв.
5629 Вътрематочна апликация на лекарство 1 50.00 лв. - лв. - лв.
9681 Вътрематочна апликация на лекарство GH 1 110.00 лв. - лв. - лв.
5975 Вътрематочна апликация на лекарство инвитро 1 50.00 лв. - лв. - лв.
8706 Гастрален балон 1 1 271.29 лв. - лв. - лв.
8673 Гастрален пръстен 1 2 151.41 лв. - лв. - лв.
6274 Гастроскопия 1 130.00 лв. - лв. - лв.
6275 Гастроскопия с анестезия 1 260.00 лв. - лв. - лв.
6276 Гастроскопия с анестезия и биопсия 1 290.00 лв. - лв. - лв.
9697 Генетично изследване кариовойс 1 1 400.00 лв. - лв. - лв.
5376 Гефрир 1 115.00 лв. - лв. - лв.
9695 Гинекологичен преглед - второ мнение 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5198 Гликиран хемоглобин (hemoglobin-Нb A1C) 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5244 Глюкоза / урина / 1 6.50 лв. - лв. - лв.
5153 Глюкоза (Glucose) 1 3.20 лв. - лв. - лв.
5150 Глюкоза 0мин 1 3.70 лв. - лв. - лв.
5152 Глюкоза 120мин 1 3.70 лв. - лв. - лв.
5149 Глюкоза 180мин 1 3.70 лв. - лв. - лв.
5151 Глюкоза 60мин 1 3.70 лв. - лв. - лв.
8670 Гонорея 1 41.00 лв. - лв. - лв.
9726 Грип А+Б - бърз антигенен тест 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5127 Гърлен / носен секрет 1 25.00 лв. - лв. - лв.
9712 Двустранно едномоментна реконструкция на гърда 1 3 000.00 лв. - лв. - лв.
Декомпенсирани чернодрбни заболявания за самофинансиращи се или
5559 неосигурени пациенти 1 1 750.00 лв. - лв. - лв.
Дерматохирургия/оперативно отстраняване на бенки и цикатрикси в
8693 областта на лицето и главата/ 1 97.79 лв. - лв. - лв.
Диагностична хистероскопия за самофинансиращи се или здравно
9605 неосигурени пациенти- Георги Стаменов 1 390.00 лв. - лв. - лв.
9610 Диагностична хистероскопия + PRP 1 550.00 лв. - лв. - лв.
9611 Диагностична хистероскопия + PRP 2 1 200.00 лв. - лв. - лв.
9700 Диагностична хистероскопия в кабинет 1 130.00 лв. - лв. - лв.
Диагностична хистероскопия за самофинансиращи се или здравно
5510 неосигурени пациенти 1 270.00 лв. - лв. - лв.
6200 Диатермоермокоагулация с упойка 1 200.00 лв. - лв. - лв.
6273 Дилатация на цервикален канал 1 350.00 лв. - лв. - лв.
9543 ДНК анализ 4 хромозоми (Хориална биопсия) 1 220.00 лв. - лв. - лв.
ДНК диагностика високо/средно/нискорискови типове-генотипиране 33
6309 типа 1 168.00 лв. - лв. - лв.
6308 ДНК диагностика високо-рискови типове-скрининг 1 71.00 лв. - лв. - лв.
6304 ДНК диагностика човешки папилома вирус HPV тип 16/18 1 56.00 лв. - лв. - лв.
6305 ДНК диагностика човешки папилома вирус HPV тип 6/11 1 56.00 лв. - лв. - лв.
6306 ДНК диагностика човешки папилома вирус HPV тип 6/11/16/18 1 85.00 лв. - лв. - лв.
ДНК диагностика човешки папилома вирус вискорискови типове-
6307 генотипиране 1 92.00 лв. - лв. - лв.
6325 ДНК диагностика Гарденела 1 43.00 лв. - лв. - лв.

ДНК диагностика гастро-интестинален панел (Шигела, Е. коли, Салмонела,


6327 Кампилобактер, Аденовирус Ф, Ротавирус, Норовирус, Астровирус) 1 88.00 лв. - лв. - лв.
6316 ДНК диагностика гонорея 1 43.00 лв. - лв. - лв.
6317 ДНК диагностика гонорея + хламидия 1 63.00 лв. - лв. - лв.
6324 ДНК диагностика Кандида 1 43.00 лв. - лв. - лв.
6320 ДНК диагностика микоплазми + уреаплазми + хламидия 1 75.00 лв. - лв. - лв.

6321 ДНК диагностика микоплазми + уреаплазми + хламидия (разширен пакет) 1 90.00 лв. - лв. - лв.
6318 ДНК диагностика микоплазми и уреаплазми 1 47.00 лв. - лв. - лв.
6319 ДНК диагностика микоплазми и уреаплазми (разширен пакет) 1 57.00 лв. - лв. - лв.
6353 ДНК диагностика на Ебщайн-Бар (EBV) 1 63.00 лв. - лв. - лв.
6354 ДНК диагностика на Ебщайн-Бар (EBV) и Цитомегаловирус (CMV) 1 108.00 лв. - лв. - лв.
6355 ДНК диагностика на токсоплазмоза - постнатален ДНК анализ 1 63.00 лв. - лв. - лв.
6356 ДНК диагностика на токсоплазмоза - пренатален ДНК анализ 1 97.00 лв. - лв. - лв.
6351 ДНК диагностика на цитомегаловирус (CMV) - постнатален ДНК анализ 1 63.00 лв. - лв. - лв.
6352 ДНК диагностика на цитомегаловирус (CMV) - пренатален ДНК анализ 1 97.00 лв. - лв. - лв.
6313 ДНК диагностика сифилис 1 46.00 лв. - лв. - лв.
6322 ДНК диагностика Стрептококи група Б 1 45.00 лв. - лв. - лв.
6323 ДНК диагностика Трихомони 1 43.00 лв. - лв. - лв.
6326 ДНК диагностика Трихомони + Кандида + Гарденела 1 68.00 лв. - лв. - лв.
6328 ДНК диагностика Хеликобактер пилори 1 55.00 лв. - лв. - лв.
6329 ДНК диагностика хепатит А вирус 1 73.00 лв. - лв. - лв.
6330 ДНК диагностика хепатит В вирус 1 81.00 лв. - лв. - лв.
6331 ДНК диагностика хепатит С вирус 1 95.00 лв. - лв. - лв.
6312 ДНК диагностика херпес симплекс вирус (HSV тип 1 и 2) 1 53.00 лв. - лв. - лв.
6310 ДНК диагностика херпес симплекс вирус (HSV тип 1) 1 45.00 лв. - лв. - лв.
6311 ДНК диагностика херпес симплекс вирус (HSV тип 2) 1 45.00 лв. - лв. - лв.
6314 ДНК диагностика хламидия 1 45.00 лв. - лв. - лв.
Доплащане Неонатология-допълнителни здравни услуги за
5611 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 50.00 лв. - лв. - лв.
6998 Доплер хирург 1 20.00 лв. - лв. - лв.
6097 Доплерова сонография на стъпални артерии 1 35.00 лв. - лв. - лв.
6160 Допълнителна медицинска консултация 1 20.00 лв. - лв. - лв.
6055 Допълнителни здравни услуги - на ден 1 40.00 лв. - лв. - лв.
6192 Допълнителни здравни услуги на ден 1 130.00 лв. - лв. - лв.
5640 Допълнително съхранение на ембриони 1 200.00 лв. - лв. - лв.
5641 Допълнително съхранение на яйцеклетки 1 200.00 лв. - лв. - лв.
9691 Дългосрочно култивиране на амниоцити 1 30.00 лв. - лв. - лв.
8701 Евакуиране на инжектиран материал в областта на лицето 1 586.75 лв. - лв. - лв.
9711 Едностранна едномоментна реконструкция на гърда 1 2 000.00 лв. - лв. - лв.
5314 ЕКГ - кардиолог 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5746 ЕКГ изследване 1 15.00 лв. - лв. - лв.
6342 Експресен ДНК тест - вирусен панел, основен 1 88.00 лв. - лв. - лв.
6338 Експресен ДНК тест Bordetella pertussis 1 43.00 лв. - лв. - лв.
6333 Експресен ДНК тест Hemophilus influenzae 1 43.00 лв. - лв. - лв.
6337 Експресен ДНК тест Legionella pneumophilla 1 43.00 лв. - лв. - лв.
6340 Експресен ДНК тест M. pneumoniae/C. pneumoniae/L. pneumoniae 1 95.00 лв. - лв. - лв.
6335 Експресен ДНК тест MRSA/MSSA Staphylococcus aureus 1 56.00 лв. - лв. - лв.

6339 Експресен ДНК тест Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophilla pneumoniae 1 68.00 лв. - лв. - лв.
6336 Експресен ДНК тест S. pneumoniae/H. influenzae/S. aureus MRSA/MSSA 1 95.00 лв. - лв. - лв.
6334 Експресен ДНК тест Staphylococcus aureus 1 43.00 лв. - лв. - лв.
6332 Експресен ДНК тест Streptococcus pneumoniae 1 43.00 лв. - лв. - лв.
6341 Експресен ДНК тест грипни вируси - Influenza virus A/B 1 56.00 лв. - лв. - лв.
6270 Експресен Имплатационен потенциал 1 350.00 лв. - лв. - лв.
6271 Експресна Ендометриална биопсия за имунологично изследване 1 350.00 лв. - лв. - лв.
6190 Експресна спермограма 1 100.00 лв. - лв. - лв.
6272 Експресна цитонамазка 1 50.00 лв. - лв. - лв.
6247 Ексцизия на кожни лезии - амбулаторно 1 300.00 лв. - лв. - лв.
5621 Електрокоагулация на маточна шийка 1 90.00 лв. - лв. - лв.
5669 Ембриоредукция 1 500.00 лв. - лв. - лв.
5659 Ембриоскоп 1 450.00 лв. - лв. - лв.
6084 ЕМБРИОТРАНСФЕР 1 370.00 лв. - лв. - лв.
5670 Ембриотрансфер /ЕТ/ на спонтанен цикъл 1 600.00 лв. - лв. - лв.
5671 Ембриотрансфер на замразени ембриони 1 450.00 лв. - лв. - лв.
6107 Ендовенозна лазерна аблация 1 1 500.00 лв. - лв. - лв.
6252 Ендовенозна лазерна аблация (2 крака) 1 2 300.00 лв. - лв. - лв.
5624 Ендометриална биопсия за имунологично изследване 1 230.00 лв. - лв. - лв.
5630 Ендометриална биопсия за микробиологично изследване 1 80.00 лв. - лв. - лв.
Ендоскопска диагностика на заболявания засягащи стомашно-чревния тракт -
6984 при лица над 18 години 1 190.00 лв. - лв. - лв.
8696 Ендоскопски браулифтинг/чийклифтинг с/без фиксация 1 684.54 лв. - лв. - лв.
Ендоскопско и медикаментозно лечение при кървене от ГИТ за
5560 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 1 400.00 лв. - лв. - лв.
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от
гастроинтестиналния тракт - при лица над 18 години -допълнителни
6985 здравни услуги 1 650.00 лв. 714.00 лв. - лв.
9673 Епикутанен тест 1 бр. 1 6.00 лв. - лв. - лв.
9675 Епикутанен тест козметична серия 1 260.00 лв. - лв. - лв.
6343 Ескпресен ДНК тест - вирусен панел, разширен 1 106.00 лв. - лв. - лв.
4402 Естрадиол (Estradiol) 1 18.00 лв. - лв. - лв.
5460 Ехо – доплер на венозни и артериални съдове 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5458 Ехография на повърхностни структури 1 40.00 лв. - лв. - лв.
8812 Ехография и мамография К 1 115.00 лв. - лв. - лв.
8810 Ехография К 1 80.00 лв. - лв. - лв.
5702 Ехография на корем 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5457 Ехография на коремни органи 1 45.00 лв. - лв. - лв.
8753 Ехография на коремни органи с КМ/SonoVueKIT 1 115.00 лв. - лв. - лв.
5316 Ехография на сърце 1 70.00 лв. - лв. - лв.
5947 Ехография на щитовидна жлеза-ендокринолог 1 30.00 лв. - лв. - лв.
6096 Ехо-Доплер на бъбречни артерии 1 50.00 лв. - лв. - лв.

6095 Ехо-доплер на екстракраниални съдове(каротидни и вертебрални артерии) 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5459 Ехомамография 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5187 Желязо (Fe) 1 6.50 лв. - лв. - лв.
8780 ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ 3 1 210.00 лв. - лв. - лв.
Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за
5705 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 1 400.00 лв. - лв. - лв.
Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума-
5553 допълнителни здравни услуги /1ден/ 1 130.00 лв. 920.00 лв. - лв.
6120 Замразяване до 2 ембриона 1 200.00 лв. - лв. - лв.
6124 Замразяване до 3 яйцеклетки 1 200.00 лв. - лв. - лв.
6121 Замразяване до 4 ембриона 1 250.00 лв. - лв. - лв.
6122 Замразяване до 6 ембриона 1 300.00 лв. - лв. - лв.
6125 Замразяване до 6 яйцеклетки 1 250.00 лв. - лв. - лв.
6126 Замразяване до 9 яйцеклетки 1 300.00 лв. - лв. - лв.
5338 Замразяване на сперматозоиди (1 криовиалка) 1 100.00 лв. - лв. - лв.
5335 Замразяване на сперматозоиди (две криовиалки) 1 200.00 лв. - лв. - лв.
6123 Замразяване над 6 ембриона 1 400.00 лв. - лв. - лв.
6127 Замразяване над 9 яйцеклетки 1 400.00 лв. - лв. - лв.
5960 Извършване на кръвопреливане 1 250.00 лв. - лв. - лв.
4886 Изкуствено прекъсване на бременност до 12 г.с 1 425.00 лв. - лв. - лв.
9690 Изолиране и съхранение на ДНК 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5379 Изработване на един биопсичен блок с 2 микроскопски препарата 1 16.00 лв. - лв. - лв.
5378 Изработване на един микроскопски препарат - 1 бр 1 7.00 лв. - лв. - лв.
5373 Изработване на парафинов блок - 1 бр. 1 13.00 лв. - лв. - лв.
Изработване на цитологични препарати чрез центрофугиране и/или
5368 седиментация 1 35.00 лв. - лв. - лв.
8716 Изследване жлъчни киселини 1 37.00 лв. - лв. - лв.
5679 Изследване с УЗ 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5755 Имплатационен потенциал 1 230.00 лв. - лв. - лв.
Имунитипизиране на периферни кръвни левкоцити чрез флуоцитометрия
5281 разширен панел 1 235.00 лв. - лв. - лв.
5282 Имунофенотипизиране на левкоцити- станд. панел 1 185.00 лв. - лв. - лв.
5255 Имунофенотипизиране на периферни B клетки 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5284 Имунофенотипизиране на периферни NK клетки и субпопулации 1 140.00 лв. - лв. - лв.
5256 Имунофенотипизиране на периферни T клетки 1 52.00 лв. - лв. - лв.
9570 Имунохистохимия - CD 138 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9572 Имунохистохимия - CD-10 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9571 Имунохистохимия - CD-34 Class II 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9569 Имунохистохимия - CDx2 1 65.00 лв. - лв. - лв.
9562 Имунохистохимия - CEA 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9580 Имунохистохимия - Chromogranin 1 60.00 лв. - лв. - лв.
6037 Имунохистохимия - CINTEK ( p16 inka4a) 1 65.00 лв. - лв. - лв.
9575 Имунохистохимия - CK 20 1 65.00 лв. - лв. - лв.
9573 Имунохистохимия - CK 5/6 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9574 Имунохистохимия - CK 7 1 65.00 лв. - лв. - лв.
9576 Имунохистохимия - CK AE1/AE3 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9577 Имунохистохимия - CА 125 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9560 Имунохистохимия - Desmin 1 60.00 лв. - лв. - лв.
6034 Имунохистохимия - E-cadherin 1 65.00 лв. - лв. - лв.
9555 Имунохистохимия - EMA 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5374 Имунохистохимия - Estrogen 1 65.00 лв. - лв. - лв.
9593 Имунохистохимия - GATA 3 1 65.00 лв. - лв. - лв.
9563 Имунохистохимия - HCG 1 60.00 лв. - лв. - лв.
6032 Имунохистохимия - HER2 1 85.00 лв. - лв. - лв.
9557 Имунохистохимия - HMB-45 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9578 Имунохистохимия - Inhibin 1 60.00 лв. - лв. - лв.
6033 Имунохистохимия - Ki67 1 65.00 лв. - лв. - лв.
9565 Имунохистохимия - Mammaglobin 1 65.00 лв. - лв. - лв.
9564 Имунохистохимия - Melan-A 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9567 Имунохистохимия - p16 1 60.00 лв. - лв. - лв.
6036 Имунохистохимия - p53 1 65.00 лв. - лв. - лв.
9568 Имунохистохимия - p63 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9579 Имунохистохимия - Phetoprotein 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9559 Имунохистохимия - PLAP 1 65.00 лв. - лв. - лв.
5375 Имунохистохимия - Progesteron 1 65.00 лв. - лв. - лв.
9556 Имунохистохимия - S-100 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9558 Имунохистохимия - SMA 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9561 Имунохистохимия - Vimentin 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9566 Имунохистохимия - WT1 Protein 1 60.00 лв. - лв. - лв.
6035 Имунохистохимия - пакет гърда 1 270.00 лв. - лв. - лв.
9592 Имунохистохимия -Synaptophysin 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5359 Инвитро програма S фактор 1 250.00 лв. - лв. - лв.
9549 Инвитро програма ДЕ 1 3 850.00 лв. - лв. - лв.
6167 Инвитро програма Е фактор 1 6 800.00 лв. - лв. - лв.
9609 Инвитро програма Е фактор - 10 1 11 700.00 лв. - лв. - лв.
9607 Инвитро програма Е фактор - 6 1 7 200.00 лв. - лв. - лв.
9608 Инвитро програма Е фактор - 8 1 9 000.00 лв. - лв. - лв.
9582 Индивидуална инвитро програма Е фактор 1 11 000.00 лв. - лв. - лв.
6173 Индивидуална консултация за раждане 1 25.00 лв. - лв. - лв.
Индивидуални акушерски/сестрински грижи и психологическа консултация
5632 подневно 1 130.00 лв. - лв. - лв.
5882 Инжекция на LH-RH агонист 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5159 Инсулин 1 20.00 лв. - лв. - лв.
8816 Инсулин(минута 0) 1 20.00 лв. - лв. - лв.
8818 Инсулин(минута 120) 1 20.00 лв. - лв. - лв.
8817 Инсулин(минута 60) 1 20.00 лв. - лв. - лв.
Интензивни грижи при бременност с реализиран риск - допълнително
5602 здравни услуги /1ден/ 1 170.00 лв. 800.00 лв. - лв.
Интензивни грижи при бременност с реализиран риск за самофинансиращи
5601 се или здравно неосигурени пациенти 1 900.00 лв. - лв. - лв.
5588 Интервенционални процедури при заболявания на ГИТ 1 320.00 лв. - лв. - лв.
5129 Интравазални катетри 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5321 Интравенозна инфузия 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5664 Интраутеринна инсеминация / без стимулация/ 1 350.00 лв. - лв. - лв.
5663 Интраутеринна инсеминация + D /без стимулация/ 1 550.00 лв. - лв. - лв.
6109 Интраутеринна трансфузия- за здравно осигурени пациенти 1 350.00 лв. - лв. - лв.
5107 Инцизио регио абдоминалис 1 299.00 лв. - лв. - лв.

5525 Инцизия или марсупилизация на бартолинит- допълнителни здравни услуги 1 490.00 лв. 354.00 лв. - лв.
Инцизия или марсупилизация на бартолинова жлеза - за самофинансиращи
5504 се или здравно неосигурени пациенти 1 850.00 лв. - лв. - лв.
5182 Йонизиран калции (Ca++) 1 4.30 лв. - лв. - лв.
5430 Иригография 1 80.00 лв. - лв. - лв.
5241 Калий / урина / 1 6.50 лв. - лв. - лв.
5184 Калий (Potassium - K+) 1 4.30 лв. - лв. - лв.
5248 Калций / 24h урина / 1 6.50 лв. - лв. - лв.
5191 Калций (Calcium - Ca) 1 3.20 лв. - лв. - лв.
5398 Кариотип (цитогенетичен анализ) 1 170.00 лв. - лв. - лв.
8754 КМ/SonoVueKIT 12.5 Mg 1 75.00 лв. - лв. - лв.
4866 Кокултивиране на ембриони с ендометриални клетки 1 220.00 лв. - лв. - лв.
6277 Колоноскопия 1 190.00 лв. - лв. - лв.
6278 Колоноскопия с анестезия 1 290.00 лв. - лв. - лв.
6279 Колоноскопия с анестезия и биопсия 1 350.00 лв. - лв. - лв.
5622 Колпоскопия 1 40.00 лв. - лв. - лв.
9616 Комплексен преглед без предварително записване - мамолог 1 90.00 лв. - лв. - лв.
Комплексна доплерова диагностика на съдова система (артериална и
6101 венозна система) 1 90.00 лв. - лв. - лв.
Комплексни интензивни неонатологични грижи за новородени с дихателна
недостатъчност чрез механична вентилация , 1 степен на тежест за
6223 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 2 100.00 лв. - лв. - лв.
Комплексни интензивни неонатологични грижи за новородени с дихателна
недостатъчност чрез механична вентилация , 2 степен на тежест за
6224 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 3 450.00 лв. - лв. - лв.
Комплексни интензивни неонатологични грижи за новородени с еднократно
приложение на сърфактант за самофинансиращи се или здравно
6225 неосигурени пациенти 1 3 600.00 лв. - лв. - лв.
Комплексни интензивни неонатологични грижи за новородени с
многократно приложение на сърфактант за самофинансиращи се или
6226 здравно неосигурени пациенти 1 6 160.00 лв. - лв. - лв.
Комплексни неонатологични грижи за деца с вродени аномалии за
6222 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 1 150.00 лв. - лв. - лв.

Комплексни неонатологични грижи за деца с тегло над 2500 гр втора степен


6221 на тежест за самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 1 150.00 лв. - лв. - лв.

Комплексни неонатологични грижи за деца с тегло над 2500 гр първа степен


6220 на тежест за самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 850.00 лв. - лв. - лв.
Комплексни неонатологични грижи за деца с тегло от 1500 до 2500 гр. втора
степен на тежест за самофинансиращи се или здравно неосигурени
6219 пациенти 1 1 250.00 лв. - лв. - лв.
Комплексни неонатологични грижи за деца с тегло от 1500 до 2500 гр. първа
степен на тежест за самофинансиращи се или здравно неосигурени
6218 пациенти 1 880.00 лв. - лв. - лв.
Комплексни неонатологични грижи за деца с тегло под 1500 за
6217 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 3 900.00 лв. - лв. - лв.
6099 Комплексно изследване с Ехо-Доплер на артериална система 1 70.00 лв. - лв. - лв.
6100 Комплексно изследване с Ехо-Доплер на венозна система 1 70.00 лв. - лв. - лв.
Конвенционална холецистектомия за самофинансиращи се или здравно
5579 неосигурени пациенти 1 2 200.00 лв. - лв. - лв.
5549 Конвенционална холецистектомия-допълнителни здравни услуги 1 950.00 лв. 1 240.00 лв. - лв.
Конизация на маточна шийка - за самофинансиращи се или здравно
5505 неосигурени пациенти 1 1 050.00 лв. - лв. - лв.
5534 Конизация на маточната шийка- с допълнителни здравни услуги 1 680.00 лв. 354.00 лв. - лв.
Консервативно лечение на остри коремни заболявания - допълнителни
9604 здравни услуги /1ден/ 1 170.00 лв. 750.00 лв. - лв.
Консервативно лечение на остри коремни заболявания за
5554 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 1 300.00 лв. - лв. - лв.
Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика - допълнителни
5916 здравни услуги 1 620.00 лв. 91.00 лв. - лв.
Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика за
5706 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 850.00 лв. - лв. - лв.
5563 Консервативно лечение на съдова недостатъчност 1 750.00 лв. - лв. - лв.
Консервативно лечение на съдова недостатъчност, само за лечение на
6986 заболявания с код I.80.2 и I82.1 - при лица над 18 години 1 850.00 лв. - лв. - лв.
Консервативно лечение при остри коремни заболявания, без лечение на
6994 пациенти с диагноза K65.0 - допълнителни здравни грижи 1 920.00 лв. 750.00 лв. - лв.
6214 Консултативен очен преглед на дете 1 50.00 лв. - лв. - лв.
8762 Консултативен очен преглед на дете Доцент 1 80.00 лв. - лв. - лв.
5968 Консултативен преглед 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5765 Консултативен преглед - невролог 1 50.00 лв. - лв. - лв.
6996 Консултативен преглед - Хематолог 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5700 Консултативен преглед гастроентеролог 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5701 Консултативен преглед гастроентеролог + УЗ 1 70.00 лв. - лв. - лв.
5682 Консултативен преглед ендокринолог + УЗ 1 70.00 лв. - лв. - лв.
6245 Консултативен преглед интернист 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5607 Консултативен преглед интернист със/без ЕКГ+УЗ - Вътрешни блести 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5608 Консултативен преглед интернист със/без ЕКГ-Вътрешни болести 1 35.00 лв. - лв. - лв.
8667 Консултативен преглед онко-дерматолог 1 60.00 лв. - лв. - лв.
8671 Консултативен преглед пластичен хирург 1 70.00 лв. - лв. - лв.
5767 Консултативен преглед със/без ЕКГ - кардиолог 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5434 Консултации 1 30.00 лв. - лв. - лв.
8721 Консултация вирусология 1 55.00 лв. - лв. - лв.
6075 Консултация мед. 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5370 Консултация на голям оперативен материал / 5 и повече биопсич. блок/ 1 85.00 лв. - лв. - лв.
5371 Консултация на малък опер. материал ( 1-4 биопсичен. блока) 1 55.00 лв. - лв. - лв.
8710 Консултация образна диагностика 1 55.00 лв. - лв. - лв.
5369 Консултация онкопрофилактична цитонамазка 1 35.00 лв. - лв. - лв.
9617 Консултация по документи - мамолог 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5769 Консултация преди раждането и консултации извън предплатен пакет 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5495 Консултация-диетолог 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5455 Контрастно изследване на дебели черва 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5454 Контрастно изследване на стомах 1 70.00 лв. - лв. - лв.
5465 Контрастно изследване на тънки черва 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5456 Контрастно изследване на хранопровод 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5461 Копия на филми 1 20.00 лв. - лв. - лв.
6091 Кордоцентеза - допълнителни здравни услуги за пациенти по КП 1 280.00 лв. 800.00 лв. - лв.
5922 Кордоцентеза кариотип (цитогенетичен анализ) 1 400.00 лв. - лв. - лв.
9682 Корекция на ареоли и мамили - R 1 1 700.00 лв. - лв. - лв.
Корекция на проходимост и възстановяване на анатомия при жената за
6041 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 2 700.00 лв. - лв. - лв.
Корекция на проходимост и възстановяване на анатомия при жената-
6029 допълнителни здр. грижи 1 1 900.00 лв. 800.00 лв. - лв.
5172 Кортизол /серум / 15 -17h 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5171 Кортизол /серум/ 8 - 10h 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5169 Кортизол урина 24 часова 1 18.00 лв. - лв. - лв.
5423 Коса рентгенография на торакс или гръден кош 1 40.00 лв. - лв. - лв.
Кратка венозна анастезиция за кратки амбулаторни манипулации, който
5320 обичайно са без анестезия 1 80.00 лв. - лв. - лв.
5245 Креатинин / урина / 1 4.30 лв. - лв. - лв.
5154 Креатинин (Creatinine) 1 3.20 лв. - лв. - лв.
4960 Криоконсервация на ембриони 1 200.00 лв. - лв. - лв.
5665 Криоконсервация на яйцеклетки/ембриони за една година 1 400.00 лв. - лв. - лв.
5261 Крос-мач реакция чрез флоуцитометрия 1 290.00 лв. - лв. - лв.
5913 Кръвно-газов анализ 1 18.00 лв. - лв. - лв.
5450 КТ – 3D рекострукции 1 160.00 лв. - лв. - лв.
5449 КТ ангиография 1 180.00 лв. - лв. - лв.
6288 КТ ангиография с КМ 1 280.00 лв. - лв. - лв.
6286 КТ виртуална колоноскопия 1 230.00 лв. - лв. - лв.
5477 КТ- дентал 1 170.00 лв. - лв. - лв.
5451 КТ експресно изследване 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5445 КТ на абдомен с к.м. 1 190.00 лв. - лв. - лв.
6284 КТ на БУМ 1 190.00 лв. - лв. - лв.
6285 КТ на БУМ+ВЦ 1 215.00 лв. - лв. - лв.
5447 КТ на глава с к.м. 1 170.00 лв. - лв. - лв.
5437 КТ на мускулоскелетна система с к.м. 1 180.00 лв. - лв. - лв.
5441 КТ на таз с к.м. 1 195.00 лв. - лв. - лв.
5443 КТ на торакс с к.м. 1 195.00 лв. - лв. - лв.
5439 КТ на шия с к.м. 1 195.00 лв. - лв. - лв.
5448 КТ нативна на глава 1 135.00 лв. - лв. - лв.
5446 КТ нативна на гръбначен стълб 1 165.00 лв. - лв. - лв.
7007 КТ нативна на крайник 1 105.00 лв. - лв. - лв.
5438 КТ нативна на мускулоскелетна система 1 150.00 лв. - лв. - лв.
5442 КТ нативна на таз 1 160.00 лв. - лв. - лв.
5444 КТ нативна на торакс 1 160.00 лв. - лв. - лв.
5440 КТ нативна на шия 1 160.00 лв. - лв. - лв.
8782 КТ с прилагане на контраст 1 170.00 лв. - лв. - лв.
5119 Кърма 1 35.00 лв. - лв. - лв.
4885 Кюретаж (абразио пробарориа) 1 299.00 лв. - лв. - лв.
5507 Кюретаж (абразио) на матката- допълнителни здравни услуги 1 420.00 лв. 354.00 лв. - лв.
Кюретаж (абразио) на матката за самофинансиращи се или здравно
5506 неосигурени пациенти 1 780.00 лв. - лв. - лв.
6115 Лабиопластика 1 1 250.00 лв. - лв. - лв.
8690 Лабиопластика/намаляване на срамни устни/ 1 391.16 лв. - лв. - лв.
6161 Лазерна аблация при TTTS 1 2 600.00 лв. - лв. - лв.
9552 Лактат (Lactate) 1 6.50 лв. - лв. - лв.

5519 Лапароскопия - за самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 2 150.00 лв. - лв. - лв.
5520 Лапароскопия- допълнителни здравни услуги 1 1 300.00 лв. 830.00 лв. - лв.
5514 Лапароскопия + хистероскопия - допълнителни здравни услуги 1 1 400.00 лв. 830.00 лв. - лв.
Лапароскопия + хистероскопия за самофинансиращи се или здравно
5513 неосигурени пациенти 1 2 250.00 лв. - лв. - лв.
Лапароскопия с морселатор (с отстраняване на киста, миома) -
5518 допълнителни здравни услуги 1 1 300.00 лв. 830.00 лв. - лв.
Лапароскопия с морселатор (с отстраняване на киста, миома) за
5517 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 2 150.00 лв. - лв. - лв.
5516 Лапароскопия с отстраняване на матка - допълнителни здравни услуги 1 1 900.00 лв. 830.00 лв. - лв.
Лапароскопия с отстраняване на матка за самофинансиращи се или здравно
5515 неосигурени пациенти 1 3 000.00 лв. - лв. - лв.

9548 Лапароскопска радикална хистеректомия - допълнителни здравни услуги 1 1 800.00 лв. 1 382.00 лв. - лв.
Лапароскопска радикална хистеректомия- за самофинансиращи се или
9728 здравно неосигурени пациенти 1 3 200.00 лв. - лв. - лв.
Лапароскопска холецистектомия за самофинансиращи се или здравно
5578 неосигурени пациенти 1 2 250.00 лв. - лв. - лв.
5548 Лапароскопска холецистектомия-допълнителни здравни услуги 1 1 200.00 лв. 1 010 лв. - лв.
Лечение на тумори на кожа и лигавици (доброкачествени
5566 новообразувания) с минимален болничен престой 1 ден 1 700.00 лв. - лв. - лв.
Лечение на тумори на кожа и лигавици-злокачествени и доброкачествени
новообразувания с минимален болничен престой един ден-допълнителни
5707 здравни услуги 1 390.00 лв. 305 / 618 - лв.
5175 Липаза 1 6.50 лв. - лв. - лв.
8708 Липектомия на бедра /Thigh lifting 1 1 173.50 лв. - лв. - лв.
8704 Липектомия на лумбална област 1 782.33 лв. - лв. - лв.
8679 Липектомия на ръце/мишници/Arm lifting 1 1 564.66 лв. - лв. - лв.
5142 Липиден профил (lipid panel) 1 13.00 лв. - лв. - лв.
8684 Липосукция 1 547.63 лв. - лв. - лв.
8698 Липофилинг 1 391.16 лв. - лв. - лв.
9703 Липофилинг по медициснки индикации 1 800.00 лв. - лв. - лв.
8662 Листериоза 1 32.00 лв. - лв. - лв.
5419 Лицева и профилна рентгенография на гръден кош 1 55.00 лв. - лв. - лв.
5417 Лицева рентгенография на гръден кош (Chest X-ray) 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5243 Магнезий / урина / 1 6.50 лв. - лв. - лв.
5186 Магнезий (Mg) 1 3.20 лв. - лв. - лв.
5436 Мамографии на двете гърди в две проекции 1 65.00 лв. - лв. - лв.
8811 Мамография К 1 90.00 лв. - лв. - лв.
6283 Мамография на двете гърди + ехомамография 1 100.00 лв. - лв. - лв.
5435 Мамография на двете гърди в една проекция 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5469 Мамография на една. гърда в две проекции 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5492 Манипулация с к.м. и.в 1 15.00 лв. - лв. - лв.
5493 Манипулация с к.м. и.в. 1 25.00 лв. - лв. - лв.
5125 Материал от генитална система (цервикален, лохиален) 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5651 Матуриране на яйцеклетка 1 150.00 лв. - лв. - лв.
6246 Медикаментозен аборт до 7-ма г.с. 1 290.00 лв. - лв. - лв.
9689 Медико-генетична консултация 1 30.00 лв. - лв. - лв.
9680 Медицинска консултация по документи 1 20.00 лв. - лв. - лв.
8788 Медицинска консултация ЦАР 1 50.00 лв. - лв. - лв.
9541 Медицински грижи за оперативна рана 1 30.00 лв. - лв. - лв.
9717 Мезотерапия PrimaVera 1 90.00 лв. - лв. - лв.
5633 мигрирана услуга 1 5.00 лв. - лв. - лв.
5118 Микоплазма / Уреяплазма-количествено изследване и антибиограма 1 47.00 лв. - лв. - лв.
6031 Микоплазми и Уреаплазми (разширен пакет) 1 54.00 лв. - лв. - лв.
5394 Микоплазми+Уреаплазми+Хламидия 1 65.00 лв. - лв. - лв.
5783 Микоплазми+Уреаплазми+Хламидия (Пакет) 1 77.00 лв. - лв. - лв.
6349 микробиология и антибиограма на бронхоалвеоларен лаваж 1 35.00 лв. - лв. - лв.
6346 микробиология и антибиограма на гърлен секрет 1 35.00 лв. - лв. - лв.
6348 микробиология и антибиограма на носен секрет 1 35.00 лв. - лв. - лв.
6347 микробиология и антибиограма на ушен секрет 1 35.00 лв. - лв. - лв.
6350 микробиология и антибиограма на храчка 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5130 Микробиология на еякулат 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5204 Микроскопско броене на левкоцити 1 5.00 лв. - лв. - лв.
6108 Минифлебектомия 1 300.00 лв. - лв. - лв.
5346 Морфологичен тест по стриктните критерии на Крюгер 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5205 Морфология на еритроцитите - микроскопски 1 7.00 лв. - лв. - лв.
5319 Мускулна инжекция 1 10.00 лв. - лв. - лв.
6254 МЦ - леглоден 1 110.00 лв. - лв. - лв.
8709 Намаляване и повдигане на бюста без поставяне на импланти 1 1 173.50 лв. - лв. - лв.
8676 Намаляване и повдигане на бюста с поставяне на импланти 1 1 271.29 лв. - лв. - лв.
9708 Намаляване на малки срамни устни поради хипертрофия 1 300.00 лв. - лв. - лв.
9709 Намаляване на малки срамни устни поради хипертрофия 1 700.00 лв. - лв. - лв.
9591 Натива тест 1 1 000.00 лв. - лв. - лв.
5183 Натрий (Sodium - Na+) 1 4.30 лв. - лв. - лв.
5240 Натрий в 24ч. урина 1 6.50 лв. - лв. - лв.
6229 Неонатален преглед на слуха (аудиометрия) 1 55.00 лв. - лв. - лв.
6228 Неонатална ехокардиогрфия 1 70.00 лв. - лв. - лв.
9547 Неонатална ехокардиогрфия - вторичен 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5612 Неонатологични грижи 1 300.00 лв. - лв. - лв.
5185 Неорганични фосфати (PO4) 1 3.20 лв. - лв. - лв.
5260 Неспецифична стимулация на ПКМК 1 215.00 лв. - лв. - лв.
5427 Обзорна графия на бъбреци, уретери и пикочен мехур 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5426 Обзорна графия на таз 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5344 Обикновена спермограма (компютър асистиран анализ) 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5356 Обогатяване на сперматозоиди за ICSI 1 170.00 лв. - лв. - лв.
5358 Обработване на сперматозоиди за IUI или IVF/ICSI 1 150.00 лв. - лв. - лв.
5349 Обработка на еякулат (РЕ, HCV, HBV) 1 130.00 лв. - лв. - лв.
9551 Обработка на еякулат HIV позитивен 1 650.00 лв. - лв. - лв.
5148 Общ белтък (total protein) 1 3.20 лв. - лв. - лв.
5188 Общ ЖСК 1 6.50 лв. - лв. - лв.
5501 Оперативна хистероскопия - допълнителни здравни услуги 1 730.00 лв. 354.00 лв. - лв.
Оперативна хистероскопия - за самофинансиращи се или здравно
5500 неосигурени пациенти 1 1 100.00 лв. - лв. - лв.
8658 Оперативна хистероскопия с лазер - допълнителни здравни услуги 1 800.00 лв. 354.00 лв. - лв.
Оперативна хистероскопия с лазер - за самофинансиращи се или здравно
8657 неосигурени пациенти 1 1 150.00 лв. - лв. - лв.
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия за
5573 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 1 050.00 лв. - лв. - лв.
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия-
5558 допълнителни здравни услуги 1 710.00 лв. 336.00 лв. - лв.
Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово
реконструктивни операции за самофинансиращи се или здравно
5568 неосигурени пациенти 1 2 100.00 лв. - лв. - лв.
Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово-
5708 реконструктивни операции - допълнителни здравни услуги /1 ден/ 1 130.00 лв. - лв. - лв.
Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани - за
5586 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 1 500.00 лв. - лв. - лв.
Оперативни интервенции при тумор на пикочния мехур- за
5917 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 1 500.00 лв. - лв. - лв.
Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години за
5576 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 2 200.00 лв. - лв. - лв.
Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години-допълнителни
5584 здравни услуги 1 1 000.00 лв. 1 180 лв. - лв.
Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища - при лица
6991 над 18 години - допълнителни здравни услуги 1 1 200.00 лв. 2 480.00 лв. - лв.
Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища за
5569 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 3 700.00 лв. - лв. - лв.

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем


6993 и сложност - при лица над 18 години - допълнителни здравни услуги 1 1 600.00 лв. 1 820.00 лв. - лв.
Оперативни процедури върху черен дроб за самофинансиращи се или
5577 здравно неосигурени пациенти 1 3 550.00 лв. - лв. - лв.
Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест - за
5585 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 3 050.00 лв. - лв. - лв.
Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест - при лица
6992 над 18 години - допълнителни здравни услуги 1 1 600.00 лв. 1 450.00 лв. - лв.
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и
много голям обем и сложност за самофинансиращи се или здравно
5565 неосигурени пациенти 1 1 500.00 лв. - лв. - лв.
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със
среден обем и сложност за самофинансиращи се или здравно неосигурени
5564 пациенти 1 1 200.00 лв. - лв. - лв.
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със
5555 среден обем и сложност, допълнителни здравни услуги /1 ден / 1 130.00 лв. - лв. - лв.

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и


5546 много голям обем и сложност-допълнителни здравни услуги /1ден/ 1 130.00 лв. - лв. - лв.
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на
мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност -
6989 при лица над 18 години - допълнителни здравни услуги 1 1 800.00 лв. 2 936.00 лв. - лв.
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност
5570 при лица над 18 години - допълнителни здравни услуги 1 1 200.00 лв. 1 199.00 лв. - лв.
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на
мезентериума и ретроперитонеума със среден обем и сложност - при
лица над 18 години - допълнителни здравни услуги НЯМА ТАКАВА ПЪТЕКА !
6990 - виж цена 5570 - това е пътеката 1 1 650.00 лв. 1 199.00 лв. - лв.
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много
голям обем и сложност, при лица над 18 години - допълнителни здравни
6987 услуги 1 1 700.00 лв. 3 220.00 лв. - лв.

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуодендум със среден


6988 обем и сложност, при лица над 18 години - допълнителни здравни услуги 1 1 450.00 лв. 2 062.00 лв. - лв.
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем
и сложност при лица над 18 години за самофинансиращи се или здравно
5571 неосигурени пациенти 1 3 500.00 лв. - лв. - лв.
Оперативни процедури при хернии за самофинансиращи се или здравно
5574 неосигурени пациенти 1 1 400.00 лв. - лв. - лв.
5551 Оперативни процедури при хернии-допълнителни здравни услуги 1 750.00 лв. 650.00 лв. - лв.
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация за самофинансиращи се
5580 или здравно неосигурени пациенти 1 1 650.00 лв. - лв. - лв.
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация-допълнителни здравни
5550 услуги 1 950.00 лв. 710.00 лв. - лв.
Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси за пациенти над 18 год. -
6046 допълнителни здравни услуги 1 1 200.00 лв. 1 698.00 лв. - лв.
Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси за пациенти над 18 год. -
5557 за самофинансиращи се или неосигурени пациент 1 2 900.00 лв. - лв. - лв.
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-
5567 2, M0 за самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 2 900.00 лв. - лв. - лв.
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-
5547 2, M0-допълнителни здравни услуги 1 1 300.00 лв. 1 600.00 лв. - лв.
5562 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията 1 1 100.00 лв. - лв. - лв.
Оперативно лечение при остър перитонит за самофинансиращи се или
5583 здравно неосигурени пациенти 1 4 200.00 лв. - лв. - лв.
6052 Оперативно лечение при остър перитонит-допълнителни здравни услуги 1 1 800.00 лв. 2 398.00 лв. - лв.
5709 Оперативно лечение при остър перитонит-допълнителни услуги /1ден/ 1 130.00 лв. 2 398.00 лв. - лв.
8703 Оперативно повдигане на седалището 1 977.91 лв. - лв. - лв.
8688 Оперативно премахване на гинекомастия при мъже 1 645.42 лв. - лв. - лв.
8700 Оперативно уголемяване на устни 1 293.37 лв. - лв. - лв.
5675 Оплождане IVF или ICSI за ЕТ след стимулация 1 150.00 лв. - лв. - лв.
5658 Оплождане на 1 яйцеклетка 1 260.00 лв. - лв. - лв.
6076 Оплождане на 2 яйцеклетки 1 520.00 лв. - лв. - лв.
6077 Оплождане на 3 яйцеклетки 1 780.00 лв. - лв. - лв.
6078 Оплождане на 4 яйцеклетки 1 1 000.00 лв. - лв. - лв.
6079 Оплождане на 5 яйцеклетки 1 1 300.00 лв. - лв. - лв.
6080 Оплождане НАД 5 яйцеклетки 1 1 600.00 лв. - лв. - лв.
5673 Оплождане при спонтанен цикъл за замразяване на ембрион 1 250.00 лв. - лв. - лв.
5674 Оплождане при стимулация за замразяване на ембрион 1 1 000.00 лв. - лв. - лв.
5213 Определяне на кръвна група с подтвърждение (Blood type) 1 25.00 лв. - лв. - лв.
5279 Определяне на Трег клетки 1 165.00 лв. - лв. - лв.
8792 Ортопедичен преглед 1 50.00 лв. - лв. - лв.
8793 Ортопедична консултация на новородено 1 50.00 лв. - лв. - лв.
Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и
6981 химиотерапия - при лица над 18 години - допълнителни здравни услуги 1 170.00 лв. 182.00 лв. - лв.
5432 Остеоденситометрия 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5494 Остеоденситометрия и телесна маса на цяло тяло+о 1 100.00 лв. - лв. - лв.
6282 Остеоденситометрия на поясен отдел и бедрена шийка /пакет/ 1 70.00 лв. - лв. - лв.

5533 Отворена миомектомия и хистеректомия - допълнителни здравни услуги 1 1 350.00 лв. - лв. - лв.
Отворена миомектомия и хистеректомия за самофинансиращи се или
5526 здравно неосигурени пациенти 1 2 500.00 лв. - лв. - лв.
6166 Отлепяне на препуциум при физиологична фимоза 1 60.00 лв. - лв. - лв.
8687 Отопластика /Корекция на клепнали уши-Аурикулопластика/ 1 782.33 лв. - лв. - лв.
Отстраняване на киста, миома или цялата матка с отворена операция за
5539 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 2 300.00 лв. - лв. - лв.
5606 Отстраняване на фрагменти 1 150.00 лв. - лв. - лв.
6056 Очен секрет 1 35.00 лв. - лв. - лв.
9618 Пакет - Подготовка раждане 1 600.00 лв. - лв. - лв.
6187 ПАКЕТ "ДП към СО" 1 200.00 лв. - лв. - лв.
6155 Пакет ГРИЖА основен до 24 г.с. 1 220.00 лв. - лв. - лв.
6156 Пакет ГРИЖА основен след 24 г.с. 1 340.00 лв. - лв. - лв.
6157 Пакет ГРИЖА разширен до 24 г.с. 1 495.00 лв. - лв. - лв.
6158 Пакет ГРИЖА разширен след 24 г.с.. 1 375.00 лв. - лв. - лв.
8795 ПАКЕТ Гърло + Нос 1 40.00 лв. - лв. - лв.
6182 ПАКЕТ Женска консултация преди 24 г.с. - HP 1 260.00 лв. - лв. - лв.
6183 ПАКЕТ Женска консултация след 24 г.с. - HP 1 260.00 лв. - лв. - лв.
6118 Пакет кърмене РО 1 150.00 лв. - лв. - лв.
6184 ПАКЕТ МАЙКА НАВРЕМЕ - 1 1 3 850.00 лв. - лв. - лв.
6185 ПАКЕТ МАЙКА НАВРЕМЕ - 3 1 4 250.00 лв. - лв. - лв.
6186 ПАКЕТ МАЙКА НАВРЕМЕ - 5 1 4 650.00 лв. - лв. - лв.
6201 ПАКЕТ МАЙКА НАВРЕМЕ - СТАРТ 1 200.00 лв. - лв. - лв.
5806 Пакет от 4 консултации, част или не от общия пакет за раждане 1 170.00 лв. - лв. - лв.
6194 Пакет оценка на яйчников резерв 1 143.00 лв. - лв. - лв.
6195 Пакет оценка на ячюников резерв -10% 1 128.70 лв. - лв. - лв.
6234 ПАКЕТ Сканиране на маточна шийка 1 175.00 лв. - лв. - лв.
Пакет-материал от генитална система (еякулат, вагинален, цервикален и др.)
5124 за бакт.флора, кандида, микоплазми и трихомонас 1 80.00 лв. - лв. - лв.
Панел атипични и типични патогени - M. pneumoniae/C. pneumoniae/L.
6344 pneumoniae/S. pneumoniae/H. influenzae/S. aureus MRSA/MSSA) 1 148.00 лв. - лв. - лв.
6345 Панел атипични, типични и вирусни патогени - по опис 1 188.00 лв. - лв. - лв.
8661 Паратхормон 1 32.00 лв. - лв. - лв.
5311 Педиатричен преглед 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5310 Педиатричен преглед с УЗ 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5312 Педиатрични манипулации-неонатология 1 60.00 лв. - лв. - лв.
8794 Перитонеално съдържимо 1 55.00 лв. - лв. - лв.
5239 Пикочна киселина / урина / 1 6.50 лв. - лв. - лв.
5146 Пикочна киселина (uric acid) 1 3.20 лв. - лв. - лв.
5211 ПКК + ДКК, 24 показатели (вкл. и по НЗОК) 1 14.00 лв. - лв. - лв.
5212 ПКК, 10 показатели. (CBC 10 indicators) 1 10.00 лв. - лв. - лв.
8695 Плазмотерапия за 1 област 1 97.79 лв. - лв. - лв.
8678 Пластика на корем 1 1 760.25 лв. - лв. - лв.
9710 Пластика с васкуларизирано ламбо на краче /несвободно/ 1 1 500.00 лв. - лв. - лв.
6073 Плащане по КП 279 1 160.00 лв. - лв. - лв.

9632 Повторни хирургични интервенции върху гърда с включен консуматив - Р 1 6 070.00 лв. - лв. - лв.
5323 Подкожна инжекция 1 10.00 лв. - лв. - лв.
8691 Подмяна на PIP 1 625.87 лв. - лв. - лв.
Подмяна на експандер или протеза с имплант за симетризация на бюста -
9684 едностранно / двустранно - R 1 2 400.00 лв. - лв. - лв.
8697 Подчертаване на скули с помощта на импланти 1 586.75 лв. - лв. - лв.
5503 Полипектомия - допълнителни здравни услуги 1 510.00 лв. 354.00 лв. - лв.

5502 Полипектомия за самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 870.00 лв. - лв. - лв.
6280 Полипектомия гна стомах 1 390.00 лв. - лв. - лв.
1 - лв.
6281 Полипектомия на колон 1 460.00 лв. - лв. - лв.
4884 Полипектомия С.С 1 252.00 лв. - лв. - лв.
8784 Последваща консултация диетолог 1 55.00 лв. - лв. - лв.
6267 Послеродово наблюдение по желание на жената 1 140.00 лв. - лв. - лв.
5303 Поставяне (смяна) на превръзка голяма 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5305 Поставяне (смяна) на превръзка малка 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5304 Поставяне (смяна) на превръзка средна 1 30.00 лв. - лв. - лв.
8781 Поставяне на PRP лекарство 1 350.00 лв. - лв. - лв.
9725 Поставяне на PRP лекарство ЕКСТРА 1 500.00 лв. - лв. - лв.
9692 Поставяне на PRP медикамент №1 1 450.00 лв. - лв. - лв.
5616 Поставяне на вътрематочна спирала 1 70.00 лв. - лв. - лв.
5623 Поставяне на гел 1 150.00 лв. - лв. - лв.
9581 Поставяне на ДПГ в матката 1 350.00 лв. - лв. - лв.
6255 Поставяне на медикамент 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5322 Поставяне на периферен венозен път 1 35.00 лв. - лв. - лв.
Поставяне на порт за самофинансиращи се или здравно неосигурени
6088 пациенти 1 750.00 лв. - лв. - лв.
8692 Поставяне на тестикуларен имплант 1 352.05 лв. - лв. - лв.
5404 Постнатален анализ за микроделеционни синдроми с FISH 1 400.00 лв. - лв. - лв.
5252 Потребителска такса Прегледи 1 2.90 лв. - лв. - лв.
5251 Потребителска такса Прегледи (пенсионер) 1 1.00 лв. - лв. - лв.
6216 Превръзка рана ангиология 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5967 Преглед 1 20.00 лв. - лв. - лв.
9694 Преглед - ендометриоза 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5626 Преглед + колпоскопия 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5625 Преглед + колпоскопия + биопсия 1 80.00 лв. - лв. - лв.
5627 Преглед + колпоскопия + цитонамазка 1 100.00 лв. - лв. - лв.
5307 Преглед неонатолог/педиатър 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5306 Преглед неонатолог/педиатър с УЗ 1 50.00 лв. - лв. - лв.
9619 Преглед ранна бременност инвитро 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5969 Преглед с УЗ 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9644 Преглед съдов хирург 1 70.00 лв. - лв. - лв.
6997 Преглед хирург 1 60.00 лв. - лв. - лв.
6016 Преглед+ колпоскопия + УЗИ 1 70.00 лв. - лв. - лв.
5522 Предна / задна/ вагинална пластика- допълнителни здравни услуги 1 750.00 лв. 800.00 лв. - лв.
Предна или задна вагинална пластика - за самофинансиращи се или
8736 здравно неосигурени пациенти 1 1 550.00 лв. - лв. - лв.
Предна и задна вагинална пластика - за самофинансиращи се или здравно
5523 неосигурени пациенти 1 1 700.00 лв. - лв. - лв.
5524 Предна и задна вагинална пластика- допълнителни здравни услуги 1 830.00 лв. 800.00 лв. - лв.
5814 Предоперативно тестуване за анестетици 1 50.00 лв. - лв. - лв.
9546 Предоставяне на допълнителни медицински услуги 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5596 Прекъсване на бременност по желание 1 550.00 лв. - лв. - лв.
Прекъсване на бременност по медицински показания до 13 г.с.
5592 допълнителни здравни услуги 1 550.00 лв. 236.00 лв. - лв.
Прекъсване на бременността по медицински показания до 13 г.с. за
5593 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 790.00 лв. - лв. - лв.
Прекъсване на бременност по медицински показания от 14 до 20 г.с.
5594 допълнителни здравни услуги 1 620.00 лв. 340.00 лв. - лв.
Прекъсване на бременност по медицински показания от 14 до 20 г.с. за
5595 самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 980.00 лв. - лв. - лв.

9685 Премахване на мамарни импланти без пексия / с повдигане на бюста - R 1 1 200.00 лв. - лв. - лв.
5879 Пренатест 1 - ( 21 хромозома) 1 499.00 лв. - лв. - лв.
5949 Пренатест 2 - три хромозоми 1 1 360.00 лв. - лв. - лв.
5890 Пренатест 2 - три хромозоми /за многоплодна бременност/ 1 1 360.00 лв. - лв. - лв.
5909 Пренатест 3 -три хромозоми + полови 1 1 560.00 лв. - лв. - лв.
9724 Пренатест Премиум ПЛЮС 1 1 999.00 лв. - лв. - лв.
9723 Пренатест Стандарт ПЛЮС 1 1 799.00 лв. - лв. - лв.
6289 Прилагане на 10 мл. йоден контраст 1 10.00 лв. - лв. - лв.
5453 Прилагане на 100 мл. йоден контраст с автоматичен инжектор 1 100.00 лв. - лв. - лв.
7006 Прилагане на 20 мл. йоден контраст 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5452 Прилагане на 50 мл. йоден контраст с автоматичен инжектор 1 50.00 лв. - лв. - лв.
6176 Прилагане на бакрибалон, извън КП 1 450.00 лв. - лв. - лв.
4403 Прогестерон (Progesteron) 1 18.00 лв. - лв. - лв.
9645 Прокалцитонин 1 40.00 лв. - лв. - лв.
4399 Пролактин (Prolactin) 1 18.00 лв. - лв. - лв.
6249 Промивка с Intralipid 1 35.00 лв. - лв. - лв.
6248 Промивка с IVIG 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5631 Проследяване 1 15.00 лв. - лв. - лв.
5972 Проследяване инвитро 1 20.00 лв. - лв. - лв.
4857 Проследяване ЦАР 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5215 Протромбиново време с INR 1 6.50 лв. - лв. - лв.
5420 Профилна графия на стернум 1 25.00 лв. - лв. - лв.
5418 Профилна рентгенография на гръден кош 1 40.00 лв. - лв. - лв.
8702 Процедури Термаж 1 195.58 лв. - лв. - лв.
5610 Психологическа консултация 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5126 Пунктати 1 55.00 лв. - лв. - лв.
5676 Пункция + ЕТ + Оплождане 1 2 100.00 лв. - лв. - лв.
4887 Пункция на киста с аблация 1 440.00 лв. - лв. - лв.
5668 Пункция на фоликули 1 370.00 лв. - лв. - лв.
9677 Първичен алергологичен преглед 1 95.00 лв. - лв. - лв.
5955 Първичен гинекологичен преглед 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5618 Първичен клиничен преглед 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5619 Първичен консултативен преглед 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5317 Първичен консултативен преглед - Имунология 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5300 Първичен консултативен преглед - Хирургия 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5291 Първичен консултативен преглед при бременност 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5932 Първичен консултативен преглед с ултразвук-Хирургия 1 50.00 лв. - лв. - лв.
9620 Първичен консултативен преглед с ултразвук-Хирургия 1 60.00 лв. - лв. - лв.
Първичен консултативен преглед с/без ултразвуково изследване -
5325 Андрология 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5628 Първичен преглед 1 35.00 лв. - лв. - лв.
8834 Първичен преглед - детски гастроентеролог 1 60.00 лв. - лв. - лв.
9698 Първичен преглед - детски ендокринолог 1 45.00 лв. - лв. - лв.
8823 Първичен преглед - детски нефролог 1 65.00 лв. - лв. - лв.
5958 Първичен преглед - ендокринолог 1 50.00 лв. - лв. - лв.
8778 Първичен преглед - Уролог 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5617 Първичен преглед + УЗ 1 60.00 лв. - лв. - лв.
8751 Първичен преглед дерматолог 1 45.00 лв. - лв. - лв.
5970 Първичен преглед инвитро 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5703 Първичен преглед кардиолог 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5704 Първичен преглед кардиолог + УЗ 1 70.00 лв. - лв. - лв.
5309 Първичен преглед неонатолог/педиатър 1 40.00 лв. - лв. - лв.
6211 Първичен преглед онко-дерматолог 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5497 Първичен преглед професор-онкология 1 80.00 лв. - лв. - лв.
6171 Първичен преглед уролог жени с УЗ 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5496 Първичен преглед-онкология 1 50.00 лв. - лв. - лв.
8821 Първичен урологичен преглед - хаб. лице 1 90.00 лв. - лв. - лв.
6116 Първична консултация 1 40.00 лв. - лв. - лв.
8783 Първична консултация диетолог 1 110.00 лв. - лв. - лв.
5609 Първична психологическа консултация 1 80.00 лв. - лв. - лв.
9713 Първична психологическа консултация 1 80.00 лв. - лв. - лв.
Радикално отстраняване на женски полови органи за самофинансиращи се
5536 или здравнонеосигурени пациенти 1 3 300.00 лв. - лв. - лв.
Радикално отстраняване на женски полови органи-допълнителни здравни
5822 услуги 1 1 750.00 лв. 1 382.00 лв. - лв.

5597 Раждане - пакет за самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 3 150.00 лв. - лв. - лв.
5598 Раждане- пакет допълнителни здравни услуги 1 2 200.00 лв. 940.00 лв. - лв.
5656 Размразяване на ембриони /яйцеклетки/ 1 250.00 лв. - лв. - лв.
5433 Разчитане на графии 1 35.00 лв. - лв. - лв.
6202 Разширена инвитро програма Е фактор 1 6 450.00 лв. - лв. - лв.
5116 Раневи секрети, гной, ексодати 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5881 Ранна фетална морфология до 11-13 г.с. 1 140.00 лв. - лв. - лв.
6210 Ранна фетална морфология до 11-13 г.с. - НАДЕЖДА 1 90.00 лв. - лв. - лв.
5885 Ранна фетална морфология до 11-13 г.с. на близнаци - НАДЕЖДА 1 110.00 лв. - лв. - лв.
5475 РГ, на шийни прешлени в две проекции 1 45.00 лв. - лв. - лв.
5662 Ре - инсеминация 1 100.00 лв. - лв. - лв.
5196 Ревматоиден фактор 1 22.00 лв. - лв. - лв.
5108 Резекция на септум на влагалище 1 500.00 лв. - лв. - лв.
6303 Ре-инсеминация S фактор 1 300.00 лв. - лв. - лв.
9683 Реконструкция на гърда в отложен порядък – I-ви етап - R 1 2 500.00 лв. - лв. - лв.
5416 Рентгенография на крайници в две проекции 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5415 Рентгенография на крайници в една равнина 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5473 Рентгенография на поясни прешлени в една равнина 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5422 Рентгенография на сакроилиачни стави 1 40.00 лв. - лв. - лв.
6287 Рентгенография на синуси 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5421 Рентгенография на стерноклавикуларна става 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5414 Рентгенография на челюсти 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5413 Рентгенография на череп в две равнини 1 55.00 лв. - лв. - лв.
5412 Рентгенография на шийни прешлени в профил и две коси 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5471 Рентгенография на шийни прешлени в една равнина 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5411 Рентгенография на шийни, торакални и поясни прешлени в две равнини 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5428 Рентгеноскопия на бял дроб 1 30.00 лв. - лв. - лв.
8677 Реоперация на гърди - смяна на импланти и промяна в позицията им 1 1 369.00 лв. - лв. - лв.
5257 Репродуктивен скриниг панел 1 280.00 лв. - лв. - лв.
8682 Ринопластика /Пластика на нос/ 1 1 251.73 лв. - лв. - лв.
5224 Рубеола IgG 1 23.00 лв. - лв. - лв.
5223 Рубеола IgМ 1 23.00 лв. - лв. - лв.
5462 СD запис 1 15.00 лв. - лв. - лв.
6230 СА 72-4 1 26.00 лв. - лв. - лв.
5615 Сваляне на вътрематочна спирала 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5298 Сваляне на конци 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5289 Сваляне на серклажен конец 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5464 Сегментни снимки на черепа 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5138 Седимент 1 3.00 лв. - лв. - лв.

6162 Серклаж - пълна ранна цервикална оклузия-допълнителни здравни услуги 1 1 600.00 лв. 210.00 лв. - лв.
Серклаж на маточна шийка - за самофинансиращи се или здравно
5590 неосигурени пациенти 1 680.00 лв. - лв. - лв.
5591 Серклаж на маточна шийка- допълнителни здравни услуги 1 470.00 лв. 210.00 лв. - лв.
8797 Серклажен конец 1 35.00 лв. - лв. - лв.
Системна радикална ексцизия на лимфни възли-допълнителни здравни
6045 услуги 1 1 500.00 лв. 2 440.00 лв. - лв.
Системна радикална ексцизия на лимфни възли-допълнителни здравни
9730 услуги 1 3 950.00 лв. - лв. - лв.
5220 Сифилис -скрининг (syphillis - screening) 1 17.00 лв. - лв. - лв.
6227 Сканиране на маточна шийка 1 195.00 лв. - лв. - лв.
6106 Склеротерапия (Foam washout метод) 1 450.00 лв. - лв. - лв.
6104 Склеротерапия с пяна 1 300.00 лв. - лв. - лв.
6169 Склеротерапия с пяна на сафенни вени 1 700.00 лв. - лв. - лв.
6105 Склеротерапия с пяна под ултразвуков контрол 1 400.00 лв. - лв. - лв.
6103 Склеротерапия с течен склерозант 1 200.00 лв. - лв. - лв.
6098 Скрининг за атеросклероза 1 40.00 лв. - лв. - лв.
8815 Скрининг на гърда 1 10.00 лв. - лв. - лв.
8707 Слив гастректомия 1 1 955.83 лв. - лв. - лв.
5424 Специални центражи на черепа 1 55.00 лв. - лв. - лв.
5259 Специфична стимулация на ПКМК I 1 165.00 лв. - лв. - лв.
5254 Специфична стимулация на ПКМК II 1 115.00 лв. - лв. - лв.
Спешни състояния в гръдната хирургия за самофинансиращи се или здравно
5561 неосигурени пациенти 1 1 850.00 лв. - лв. - лв.
5572 Спешни състояния в гръдната хирургия-допълнителни здравни услуги 1 1 200.00 лв. 635.00 лв. - лв.
5295 Стандартен акушерски преглед 1 45.00 лв. - лв. - лв.
5973 Стандартен акушерски преглед инвитро 1 35.00 лв. - лв. - лв.
9674 Стандартна европейска редица 1 132.00 лв. - лв. - лв.
Стационарна грижа при бременност с реализиран риск, допълнително
5600 здравни услуги /1ден/ 1 170.00 лв. 484.00 лв. - лв.
Стационарни грижи при бременност с реализиран риск за
5599 самофинансиращи се или здравнонеосигурени пациенти 1 700.00 лв. - лв. - лв.
8807 Стимулация - малък таз 1 10.00 лв. - лв. - лв.
8705 Стомашен байпас 1 2 933.75 лв. - лв. - лв.
6235 Стрипинг 1 1 300.00 лв. - лв. - лв.
5207 СУЕ 1 3.50 лв. - лв. - лв.
5208 СУЕ- от капилярна кръв (за деца) 1 3.50 лв. - лв. - лв.
5644 Събиране на замразени ембриони 1 200.00 лв. - лв. - лв.
6130 Съхранение на ембриони/яйцеклетки - до 1 година 1 300.00 лв. - лв. - лв.
6128 Съхранение на ембриони/яйцеклетки - до 1 месец 1 50.00 лв. - лв. - лв.
6131 Съхранение на ембриони/яйцеклетки - до 2 години 1 500.00 лв. - лв. - лв.
6132 Съхранение на ембриони/яйцеклетки - до 3 години 1 700.00 лв. - лв. - лв.
6133 Съхранение на ембриони/яйцеклетки - до 5 години 1 1 000.00 лв. - лв. - лв.
6129 Съхранение на ембриони/яйцеклетки - до 6 месец 1 150.00 лв. - лв. - лв.
6136 Съхранение на еякулат до 1 година 1 200.00 лв. - лв. - лв.
6134 Съхранение на еякулат до 1 месец 1 50.00 лв. - лв. - лв.
6137 Съхранение на еякулат до 2 години 1 350.00 лв. - лв. - лв.
6138 Съхранение на еякулат до 3 години 1 500.00 лв. - лв. - лв.
6139 Съхранение на еякулат до 5 години 1 700.00 лв. - лв. - лв.
6135 Съхранение на еякулат до 6 месеца 1 150.00 лв. - лв. - лв.
9634 Терапевтична интервенция върху гърда при хиперплазии - Р 1 1 350.00 лв. - лв. - лв.
Терапевтична хирургична процедура отстраняване на гръдни импланти и
9648 последваща корекция при необходимост - Р 1 1 200.00 лв. - лв. - лв.
9641 Терапевтични хирургични процедури върху тъканите на устата - Р 1 595.00 лв. - лв. - лв.
9628 Терапевтични хирургични процедури върху тъканите на ухото - Р 1 1 500.00 лв. - лв. - лв.
5361 Тест за виталност 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5962 Тест за изтичане на околоплодни води Амничек 1 65.00 лв. - лв. - лв.
5364 Тест за криотолерантност 1 130.00 лв. - лв. - лв.
5360 Тест за наличие на левкоцити в еякулат 1 20.00 лв. - лв. - лв.
8750 Тест за наркотици в урината 1 35.00 лв. - лв. - лв.
8819 Тест за прееклампсия 1 42.00 лв. - лв. - лв.
5297 Тест за преждевременно раждане 1 70.00 лв. - лв. - лв.
6119 Тест за преждевременно раждане - амничек 1 65.00 лв. - лв. - лв.
5892 Течно-базирана цитология 1 42.00 лв. - лв. - лв.
5926 Течно-базирана цитология + HPV mun 16/11 1 79.00 лв. - лв. - лв.
5928 Течно-базирана цитология + HPV mun 16/18 1 79.00 лв. - лв. - лв.
Течно-базирана цитология + HPV-високорискови типове-генотопиране
5925 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 1 115.00 лв. - лв. - лв.
5924 Течно-базирана цитология + HPV-високорискови типове-скрининг 1 94.00 лв. - лв. - лв.
8729 Тиреоглобулин 1 37.00 лв. - лв. - лв.
8786 Токсоплазмоза - Avidity 1 33.00 лв. - лв. - лв.
5222 Токсоплазмоза IgG 1 23.00 лв. - лв. - лв.
5221 Токсоплазмоза IgМ 1 23.00 лв. - лв. - лв.
5470 Торакални, лумбални прешлени в две равнини 1 45.00 лв. - лв. - лв.
Трансвагинален слинг - за самофинансиращи се или здравно неосигурени
5528 пациенти 1 1 550.00 лв. - лв. - лв.
5531 Трансвагинален слинг- допълнителни здравни услуги 1 650.00 лв. 862.00 лв. - лв.
6140 Транспорт на яйцеклетки/ембриони/сперма в района на София 1 150.00 лв. - лв. - лв.
6141 Транспорт на яйцеклетки/ембриони/сперма извън района на София 1 400.00 лв. - лв. - лв.
5195 Трансферин 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5463 Трансфонтанелна ехография 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5147 Триглицериди (triglycerides) 1 3.20 лв. - лв. - лв.
5114 Трихомонас вагиналис-антигенен тест 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5942 Трихомони 1 40.00 лв. - лв. - лв.
5911 Трихомони + Кандида + Гарднерела 1 65.00 лв. - лв. - лв.
5402 Тромбофилии 1 170.00 лв. - лв. - лв.
5193 Тропонин 1 22.00 лв. - лв. - лв.
8699 Увеличаване на брадичка с имплант 1 391.16 лв. - лв. - лв.
8683 Уголемяване на бюст 1 1 271.29 лв. - лв. - лв.
8686 Удебеляване на пенис 1 880.12 лв. - лв. - лв.
8685 Удължаване на пенис 1 977.92 лв. - лв. - лв.
8737 Ултразвук + Доплер 1 60.00 лв. - лв. - лв.
8796 Уретрален и простатен секрет 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5145 Урея (Blood urea) 1 3.20 лв. - лв. - лв.
5238 Урея в 24ч. урина 1 6.50 лв. - лв. - лв.
5128 Урина за урокултура (еднократно) 1 30.00 лв. - лв. - лв.
5139 Урина със седимент (urinalysis) 1 4.30 лв. - лв. - лв.
5429 Урография 1 90.00 лв. - лв. - лв.
5121 Ушен секрет 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5122 Фекална маса и ректален секрет 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5201 Феритин 1 20.00 лв. - лв. - лв.
5315 Фетална ехокардиограма 1 70.00 лв. - лв. - лв.
6177 Фетална ехокардиография 1 40.00 лв. - лв. - лв.
6197 Фетална морфология 1 100.00 лв. - лв. - лв.
8746 Фетална морфология 16-18 г.с. 1 70.00 лв. - лв. - лв.
5293 Фетална морфология 20-23 г.с. 1 110.00 лв. - лв. - лв.
5861 Фетална морфология 20-23 г.с. на близнаци 1 130.00 лв. - лв. - лв.
5699 Фетална морфология 28-32 г.с. 1 80.00 лв. - лв. - лв.
5294 Фетална морфология 28-32 г.с. за близнаци 1 100.00 лв. - лв. - лв.
5216 Фибриноген (F I) 1 6.50 лв. - лв. - лв.
8805 Физикален преглед Хирург-Мамолог 1 35.00 лв. - лв. - лв.
5425 Фистулография 1 55.00 лв. - лв. - лв.
5200 Фолиева киселина 1 21.00 лв. - лв. - лв.
5242 Фосфати в 24ч. урина 1 6.00 лв. - лв. - лв.
5355 Фрагментазия на сперматозоиди SDI тест - повторен анализ 1 130.00 лв. - лв. - лв.
5362 Фрагментация на ДНК - Halosperm тест 1 130.00 лв. - лв. - лв.
5363 Фрагментация на ДНК - SDI тест 1 130.00 лв. - лв. - лв.
6142 Фракция на комплемента С3 1 17.00 лв. - лв. - лв.
6143 Фракция на комплемента С4 1 17.00 лв. - лв. - лв.
9676 Функционално изследване на дишането 1 26.00 лв. - лв. - лв.
5120 Хемокултура - апаратна диагностика (аеробна и анаеробна) 1 45.00 лв. - лв. - лв.
5226 Херпес симплекс вирус 1 - IgG 1 23.00 лв. - лв. - лв.
8666 Херпес симплекс вирус 2 - IgG 1 23.00 лв. - лв. - лв.
5509 Хименотомия - допълнителни здравни услуги 1 250.00 лв. 354.00 лв. - лв.

5508 Хименотомия за самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 620.00 лв. - лв. - лв.
Хиругични интервенции върху едната или и двете гърди при асиметрични
9647 увреждания с включен консуматив и протеза - Р 1 2 300.00 лв. - лв. - лв.
9623 Хирургична интервенция на лице - Р 1 6 350.00 лв. - лв. - лв.
9624 Хирургична процедура на чело или слепоочие - Р 1 3 350.00 лв. - лв. - лв.

9630 Хирургични интервенции върху гърда с включен консуматив и протеза I - Р 1 5 780.00 лв. - лв. - лв.
Хирургични интервенции върху гърда с включен консуматив и протеза II
9631 комплексно - Р 1 6 080.00 лв. - лв. - лв.
9625 Хирургични интервенции върху кожа в областта на окото - Р 1 2 980.00 лв. - лв. - лв.
9643 Хирургични интервенции върху мастна тъкан - Р 1 1 550.00 лв. - лв. - лв.
9638 Хирургични интервенции върху меки тъкани - неспецифични - Р 1 1 990.00 лв. - лв. - лв.
9636 Хирургични интервенции върху меки тъкани на горен крайник - Р 1 3 070.00 лв. - лв. - лв.
9635 Хирургични интервенции върху меки тъкани на долен крайник - Р 1 2 980.00 лв. - лв. - лв.
9637 Хирургични интервенции върху меки тъкани на коремната стена - Р 1 3 170.00 лв. - лв. - лв.
9639 Хирургични интервенции върху меки тъкани на седалище - Р 1 3 080.00 лв. - лв. - лв.
9640 Хирургични интервенции върху подкожни и кожни образувания - Р 1 250.00 лв. - лв. - лв.
9629 Хирургични интервенции върху структурите на носа - Р 1 2 200.00 лв. - лв. - лв.
Хирургични интервенции за затваряне на стома - допълнителни здравни
6051 услуги 1 1 200.00 лв. 710.00 лв. - лв.
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
6048 (Дермоидални кисти)-допълнителни здравни услуги 1 820.00 лв. 530.00 лв. - лв.

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство (хемороиди


5575 и фисури) за самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 1 600.00 лв. - лв. - лв.
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство (Хемороиди
6047 и фисури)-допълнителни здравни услуги 1 970.00 лв. 530.00 лв. - лв.
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство-
5552 допълнителни здравни услуги /1ден/ 1 130.00 лв. 530.00 лв. - лв.
9633 Хирургични интервенции на гърда без протезиране - Р 1 2 980.00 лв. - лв. - лв.
Хирургични интервенции при увреждащи деформации на
9646 ареоломамиларния комплекс на гърдата - Р 1 1 700.00 лв. - лв. - лв.
9642 Хирургични терапевтични процедури върху лабии - Р 1 995.00 лв. - лв. - лв.

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и


5587 костните тъкани за самофинансиращи се или здравно неосигурени пациенти 1 2 200.00 лв. - лв. - лв.
Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и
5556 костните тъкани-допълнителни здравни услуги 1 700.00 лв. - лв. - лв.

6995 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания - при лица над 18 години 1 1 600.00 лв. - лв. - лв.
5431 Хистеросалпингография 1 170.00 лв. - лв. - лв.
6315 Хламидия (ДНК-тест + IgG) 1 70.00 лв. - лв. - лв.
6178 Хламидия IgA 1 20.00 лв. - лв. - лв.
6179 Хламидия IgG 1 20.00 лв. - лв. - лв.
6181 Хламидия IgG 1 18.00 лв. - лв. - лв.
6180 Хламидия IgG 1 18.00 лв. - лв. - лв.
5190 Хлорид (Chlorides - Cl-) 1 4.30 лв. - лв. - лв.
5247 Хлориди / урина / 1 6.50 лв. - лв. - лв.
5155 Холестерол (cholesterol) 1 3.20 лв. - лв. - лв.
8809 Холтер за АН 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5889 Холтер за ЕКГ 1 50.00 лв. - лв. - лв.
5197 Хомоцистеин 1 40.00 лв. - лв. - лв.
9542 Хорионална биопсия - амбулаторна 1 520.00 лв. - лв. - лв.
6090 Хорионална биопсия - допълнителни здравни услуги за пациенти по КП 1 280.00 лв. 800.00 лв. - лв.
5112 Храчка и трахеобронхиален секрет 1 35.00 лв. - лв. - лв.
8694 Циркумцизио 1 195.58 лв. - лв. - лв.
6300 Циркумцизио на лица над 18 години 1 950.00 лв. - лв. - лв.
5543 Циркумцизия 1 500.00 лв. - лв. - лв.
5377 Цитонамазка 1 35.00 лв. - лв. - лв.
8674 Цялостен лифтинг на лице/чело, вежди, лице, шия, клепачи/ 1 2 347.00 лв. - лв. - лв.

9626 Частични хирургични интервенции върху кожа в горната област на окото - Р 1 1 490.00 лв. - лв. - лв.

9627 Частични хирургични интервенции върху кожа в долната област на окото - Р 1 1 790.00 лв. - лв. - лв.
5302 Шев на рана 1 60.00 лв. - лв. - лв.
5474 Шийни прешлени в профил и две коси 1 45.00 лв. - лв. - лв.
7003 ЯМР без контраст 1 270.00 лв. - лв. - лв.
7002 ЯМР с контраст 1 330.00 лв. - лв. - лв.

Вам также может понравиться