Вы находитесь на странице: 1из 18

(h ps://lingust.ru/)

Внесите, пожалуйста, наш сайт в список исключений для вашего блокировщика рекламы.
Сайт полностью бесплатный и существует исключительно благодаря рекламе. Его поддержка
и обновление - не самое простое и дешевое занятие, поэтому надеемся на ваше понимание!
Клик по рекламе стоит от 10 коп. до нескольких рублей. Жалко ли вам отдать эти деньги, при
том, что они не ваши?

Изучаем финский язык (/suomi) с нуля!


Kappale kuusi 6 Kuudes kappale

Урок 6

Партитив. Числительные
Употребление адессива

0:12 / 0:12

— Kuinka monta kilometriä on Pietarista Helsinkiin?


— Yli 400 kilometriä.
— Kuinka monta tuntia matka kestää?
— Noin 8 tuntia bussilla ja noin 6 tuntia junalla.

Uusia sanoja

kestää длиться, продолжаться


kuinka monta сколько
matka поездка, путешествие
Kuinka monta? Сколько?

Kuinka monta järveä Suomessa on?


Сколько в Финляндии озер?
Helsingissä on monta pientä museota.
В Хельсинки много маленьких музеев.
Eurossa on sata sen iä ja ruplassa on sata kopeekkaa.
В евро сто центов, а в рубле сто копеек.
Minulla on viisi hyvää sanakirjaa.
У меня есть пять хороших словарей.
Suomalaisella on tavallisesti kaksi etunimeä.
У финна обычно два имени.
Vauvalla on jo neljä hammasta.
У ребенка есть уже четыре зуба.
Skandinaviassa on viisi maata.
В Скандинавии пять стран.
Tässä talossa asuu neljätoista perhe ä.
В этом доме живет четырнадцать семей.

PARTITIIVI
Партитив
Ketä? Mitä? a/ä, ta/tä, a/ ä

a/ä

sanakirja sanakirjaa
hyvä hyvää
penni penniä
katu katua
nimi nimeä
suomi suomea

ta/tä

rakennus rakennusta
hammas hammasta
opas opasta
puhelin puhelinta
maa maata
puu puuta
radio radiota
televisio televisiota
punainen punaista
ihminen ihmistä
pieni pientä
suuri suurta
kieli kieltä
lapsi lasta

a/ ä
perhe perhe ä
huone huone a
kone kone a

Окончание a/ä присоединяется к словам, оканчивающимся в номинативе на одну гласную


(кроме e). Окончание ta/tä присоединяется к словам, оканчивающимся в номинативе на
согласную или две гласные буквы. Окончание a/ ä присоединяется к словам, оканчивающимся
на e.

Двусложные слова на i с основой на e делятся на две группы. В первой группе окончание


партитива a/ä присоединяется к основе на e. Это в основном слова, оканчивающиеся на -ki, -mi, -
pi, -ti, -vi: suomi — suomea, kivi — kiveä. Во второй группе окончание партитива ta/tä
присоединяется к согласной, которая стоит перед конечной гласной (при этом конечная гласная
основы e выпадает). Это в основном слова на -hi, -li, -ni, -ri: kieli — kielessä — kieltä, pieni —
pienessä — pientä..

В словах на -nen окончание партитива ta/tä присоединяется к последнему согласному (-s)


основы: nainen — naise- — naista, ihminen — ihmise- — ihmistä.

LUKUSANA + YKSIKÖN PARTITIIVI


Числительное + партитив ед. числа

1 ty ö 2 ty öä

7 ty öä, 14 poikaa, 21 miestä, 36 naista.

Kuinka monta ihmistä yhteensä? Сколько человек всего?

С числительными в номинативе (кроме один) употребляется существительное в партитиве


единственного числа.

Со словами monta, kuinka monta существительное выступает также в форме партитива


единственного числа.

Kuinka monta kuukau a on vuodessa?


Vuodessa on 12 kuukau a.
Сколько месяцев в году?
В году двенадцать месяцев.
Kuinka monta viikkoa on kuukaudessa?
Kuukaudessa on neljä viikkoa.
Сколько недель в месяце?
В месяце четыре недели.
Kuinka monta päivää on viikossa?
Viikossa on seitsemän päivää.
Сколько дней в неделе?
В неделе семь дней.
Kuinka monta tuntia on vuorokaudessa?
Vuorokaudessa on 24 tuntia.
Сколько часов в сутках?
В сутках двадцать четыре часа.
Kuinka monta minuu ia on tunnissa?
Tunnissa on 60 minuu ia.
Сколько минут в часе?
В часе шестьдесят минут.
Kuinka monta sekuntia on minuutissa?
Minuutissa on 60 sekuntia.
Сколько секунд в минуте?
В минуте шестьдесят секунд.

si-loppuiset nominit

В словах на -si (типа vesi) в основе на месте -si появляется -de- (vede-). В иллативе выступает
сильная основа (vete-: veteen). Партитив образуется из сильной основы, в которой конечный
гласный выпадает (vet-: ve ä).

vesi vuosi kuukausi


vedessä vuodessa kuukaudessa
veteen vuoteen kuukauteen
ve ä vuo a kuukau a

Mitä kello on? Который час?

Anteeksi, voi eko sanoa, mitä kello on?


Извините, можете сказать, который час?

1. Kello on kuusi. Kello on tasan kuusi.


Шесть. Ровно шесть.
2. Kello on puoli seitsemän.
Половина седьмого.
3. Kello on vii ätoista vaille seitsemän.
Без пятнадцати семь.
4. Kello on seitsemän.
Семь.
5. Kello on viisitoista yli seitsemän.
Пятнадцать минут восьмого.
6. Kello on kymmentä vaille kahdeksan.
Без десяти восемь.
Обратите внимание: при обозначении времени числительное, указывающее на минуты,
употребляется со словом yli в номинативе, со словом vaille — в партитиве или номинативе.

Mihin aikaan juna lähtee?


Во сколько поезд отправляется?
Juna lähtee Helsingistä kello 12.00 ja saapuu Pietariin kello 19.10.
Поезд отправляется из Хельсинки в двенадцать и прибывает в Питер в девятнадцать десять.
Bussi lähtee rautatieasemalta kello 17.45 ja saapuu lentoasemalle klo 18.45.
Автобус отправляется с ж/д станции в семнадцать сорок пять и прибывает в аэропорт в
восемнадцать сорок пять.
Lentokone lähtee Moskovasta klo 10.00 ja saapuu Helsinkiin klo 11.00.
Самолет отправляется из Москвы в десять и прибывает в Хельсинки в одиннадцать.

Kello on 12.00 (kaksitoista nolla nolla).


Juna lähtee klo 12.30 (kaksitoista kolmekymmentä).
Bussi saapuu klo 14.50 (neljätoista viisikymmentä).
Время двенадцать ноль ноль.
Поезд отправляется в двенадцать тридцать.
Автобус прибывает в четырнадцать пятьдесят.

Если в предложении подлежащим является числительное + существительное, то сказуемое


выступает в форме 3 лица ед. числа. Напр.:

Tässä talossa asuu neljätoista perhe ä.


Kaksi opiskelijaa istuu kirjastossa.

В этом доме живет четырнадцать семей.


Два студента сидят в библиотеке.

LUKUTEKSTI 1

1:32 / 1:32

Meillä on kotona seitsemän kelloa: seinäkello, käkikello, herätyskello, matkaherätyskello, kaksi


rannekelloa ja taskukello.
Nyt on aamu. Herätyskello soi puoli kuusi. Nousen ylös ja menen kei iöön. Seinäkello lyö kuusi
kertaa. Menen olohuoneeseen. Käkikello kukkuu viisi kertaa. Menen takaisin makuuhuoneeseen.
Herätyskello on viisi yli seitsemän. Matkaherätyskello seisoo, se on rikki.
Missä rannekellot ovat? Toinen on pöydällä. Se on puoli kuusi. Toinen on käsilaukussa. Se on
puoli seitsemän.
Muistan, e ä taskukello on työpöydällä. Se on kymmenen yli viisi. Kymmenen yli viisi?! Mitä
kello oikeastaan on?
Televisiossa on ensimmäiset uutiset kuudelta1. Ai, mu a nyt on kesäaika, ja uutiset tulevat vasta
seitsemältä. Soitan Neiti Ajalle2 numeroon 10061. Neiti Aika sanoo: »Hyvää huomenta. Tänään on
torstai toinen päivä heinäkuuta. Kello on 4.18 ja nolla.»
Menen takaisin sänkyyn.

Uusia sanoja

ensimmäinen первый
herätyskello будильник
hyvää huomenta доброе утро
käkikello часы с кукушкой
käsilaukku сумка
kerta раз
kesäaika летнее время
kukkua куковать
lyödä бить
matkaherätyskello дорожный будильник
mu a но
oikeastaan на самом деле, в сущности, по сути дела
pöytä стол
rannekello наручные часы
sänky кровать
seinäkello настенные часы
soida звенеть, звонить
taskukello карманные часы
uutiset новости
vasta лишь, только (при обозначении времени)
ylös наверх, вверх

SELITYKSIÄ

1. На вопрос Mihin aikaan? можно ответить двумя способами: числительное в аблативе (-ltä)
или слово kello и числительное в номинативе: juna lähtee kuudelta = juna lähtee kello kuusi.
Обратите внимание на образование аблатива следующих числительных: seitsemän —
seitsemältä, kahdeksan — kahdeksalta, yhdeksän — yhdeksältä, kymmenen — kymmeneltä.
2. Neiti Aika — это часы-автомат, сообщающие по телефону правильное время.

ADESSIIVIN KÄYTTÖÄ
Употребление адессива
1. Адессив выражает время.

Milloin? Когда?

Juna lähtee Pietarista illalla ja saapuu Petroskoihin aamulla.


Поезд отправляется из Питера вечером и прибывает в Петрозаводск утром.
Päivällä paistaa aurinko, mu a yöllä tuulee ja sataa.
Днем светит солнце, но ночью дует ветер и идет дождь.
Vuodenajat ovat kesä, talvi, syksy ja kevät.
Времена года это — лето, зима, осень и весна.
Kesällä me uimme meressä tai järvessä.
Летом мы плаваем в море или озере.
Talvella me hiihdämme ja luistelemme.
Зимой мы катаемся на лыжах и коньках.
Syksyllä muu olinnut lentävät etelään.
Осенью перелетные птицы летят на юг.
Keväällä ne saapuvat takaisin pohjoiseen.
Весной они прибывают обратно на север.

kesä — kesällä лето — летом


talvi — talvella зима — зимой
syksy — syksyllä осень — осенью
kevät — keväällä весна — весной

2. Адессив выражает средство передвижения.

Millä? На чем?

Menetkö työhön bussilla vai metrolla?


Ты едешь на работу на автобусе или метро?
Minulla on vähän aikaa, menen taksilla.
У меня мало времени, поеду на такси.
Helsingistä Tallinnaan voi matkustaa laivalla ja lentokoneella.
Из Хельсинки в Таллинн можно приехать на корабле и самолете.
Pietarista Helsinkiin voi matkustaa junalla sekä lentokoneella.
Из Питера в Хельсинки можно приехать на поезде и самолете.
Turistit matkustavat tavallisesti linja-autolla.
Туристы путешествуют обычно на междугороднем автобусе.
LUKUTEKSTI 2

1:06 / 1:06

Pekka Stepanov on opiskelija. Hän asuu Petroskoissa Anohininkadulla. Hänellä on ty öystävä Tanja,
joka opiskelee Pietarissa. Pekka käy Pietarissa usein. Petroskoista Pietariin on 400 kilometriä. Sinne voi
mennä junalla, linja-autolla, lentokoneella tai laivalla. Pekka menee tavallisesti junalla. Juna lähtee
Petroskoista myöhään illalla ja saapuu Pietariin aamulla. Pekka lähtee tavallisesti lauantai-iltana ja tulee
takaisin maanantaiaamuna. Sunnuntaina Pekka ja Tanja käyvät museossa, taidenäy elyssä ja tea erissa
tai konsertissa. Illalla Pekka lähtee takaisin Petroskoihin. Junamatka kestää 8 tuntia. Lentokoneella
pääsee tunnissa, mu a lentolippu on kallis. Kesällä on hauska matkustaa laivalla, mu a laivamatka
kestää kauan.

Uusia sanoja

hauska веселый, приятный


kallis дорогой
konser i концерт
laiva корабль
lentokone самолет
linja-auto автобус (междугородний)
museo музей
sinne туда
taidenäy ely художественная выставка
tea eri театр
ty öystävä подруга, девушка

DIALOGEJA

0:09 / 0:09

— Anteeksi, onko tuo kello oikeassa?


— Ei ole. Se seisoo. Oikea aika on seitsemän yli neljä.
— Kiitos.

 ◊

0:05 / 0:05

— Tämä kello on varmasti rikki. Se on taas kymmenen minuu ia jäljessä.


— Niin on.

 ◊

0:11 / 0:11

— Onko herätyskello edellä? Se on jo kaksikymmentä yli kuusi, mu a seinäkello on vasta kuusi.


— On se. On hyvä, e ä herätyskello on edellä.
— Vai niin.

 ◊
0:16 / 0:16

— Anteeksi, mihin aikaan lähtee seuraava bussi Lahteen?


— Hetkinen. Seuraava bussi Lahteen lähtee kello 12.45.
— Milloin se on perillä?
— Se on perillä 14.40.
— Kiitos.

 ◊

0:07 / 0:07

— Meneekö tämä bussi Lahteen?


— Menee.
— Lähde ekö viisitoista vaille yksi?
— Kyllä.
— Kiitos.

 ◊

0:07 / 0:07

— Tänään on TV:ssä uusi filmi.


— Mihin aikaan se alkaa?
— Puoli kuudelta. Se pää yy vasta kello kahdeksan.

 ◊

0:05 / 0:05

— Lentääkö Nikitin tänään Moskovaan?


— Ei lennä. Hän matkustaa huomenna junalla.

 ◊

0:05 / 0:05

— Saapuuko Pekka aamujunalla?


— Ei saavu. Hän tulee päivällä lentokoneella.

 ◊

0:05 / 0:05

— Mihin aiot mennä illalla?


— En tiedä vielä. Ehkä olen kotona.

Uusia sanoja

aikoa (aion) намереваться


huomenna завтра
kello on edellä часы спешат
kello on jäljessä часы отстают
lentää летать
olla perillä быть на месте
pää yä кончаться
seuraava следующий

Lukusanat 100 — 2 000 000 000

1:21 / 1:21

100 sata
200 kaksisataa
300 kolmesataa
400 neljäsataa
500 viisisataa
600 kuusisataa
700 seitsemänsataa
800 kahdeksansataa
900 yhdeksänsataa
920 yhdeksänsataakaksikymmentä
923 yhdeksänsataakaksikymmentäkolme
1000 tuhat
2000 kaksituha a
3000 kolmetuha a
4000 neljätuha a
5000 viisituha a
6000 kuusituha a
7000 seitsemäntuha a
8000 kahdeksantuha a
9000 yhdeksäntuha a
1000 000 miljoona
2 000 000 kaksi miljoonaa
9 876 yhdeksäntuha akahdeksansataaseitsemänkymmentäkuusi
65 494 kuusikymmentäviisituha aneljäsataayhdeksänkymmentäneljä
450 871 neljäsataaviisikymmentätuha akahdeksansataaseitsemänkymmentäyksi
4 842 502 neljä miljoonaa kahdeksansataaneljäkymmentäkaksituha aviisisataakaksi
1 000 000 000 miljardi
2 000 000 000 kaksi miljardia
HARJOITUKSIA

1. Измените предложения по образцу.

Malli 1: Lapset menevät kouluun. — Kaksi lasta menee kouluun.

Tytöt tanssivat. Naiset keskustelevat kadulla. Ope ajat kävelevät kouluun. Opiskelijat istuvat bussissa.
Turistit odo avat hotellissa. Liput maksavat 50 markkaa. Kissat leikkivät lankakerällä. Koirat
haukkuvat pihalla.

Kaksi tytöä tanssi. Kolme naista keskustelee kadulla. Nelja ope ajaa kävelee kouluun. Kuusi opiskeljaa
istuu baarissa. Viisi turistia odo aa hotelissa. Kahdeksan lihpua maksaa 50 markkaa. Yhdeksan kissaa
leikkii lankakerällä. Seitsemän koiraa haukkuu pihalla.

Malli 2: Huoneessa on iso ikkuna. — Huoneessa on monta isoa ikkunaa.

Minulla on uusi albumi. Perheessä on pieni lapsi. Talossa asuu suuri perhe. Koulussa on uusi tietokone.
Kaupungissa on hyvä museo. Hänellä on tänään tärkeä kokous. Pöydällä on keltainen kynä.

Minulla on monta uu a albumia. Perheessä on monta pientä lasta. Talossa asuu monta suurta perhe ä.
Koulussa on monta uu a tietokone a. Kaupungissa on monta hyvää museota. Hänella on tänään monta
tärkeätä (tärkeää) kokousta. Pöydällä on monta keltaista kynää.

2. Напишите цифры словами. Поставьте слова в скобках в правильную форму.

Karjalan tasavallassa asuu lähes 800 000 (ihminen).


Karjalan tasavallassa asuu lähes kahdeksansataatuha a ihmistä
Suomessa on yli 60 000 (järvi).
Suomessa on yli kuusikymmentatuha a järveä.
Maapallolla on lähes 3000 (kieli).
Maapallolla on lähes kolmetuha a kieltä.
Opiskeluaika korkeakoulussa kestää 5 (vuosi).
Opiskeluaika korkeakoulussa kestää viisi vuo a.
Tässä kirjassa on 42 (kappale).
Tässä kirjassa on neljakymmentakaksi kappale a.

3. Выпишите из текстов сложные слова. Употребите их в предложениях. Составьте диалог на


основе текста 2.
4. Дополните диалоги вопросами.

a) — Mihin sinä lähdet ?


— Moskovaan.
—Millä sinä matkustat ?
— Lentokoneella.
—Kuinka kauan kestää matka ?
— Puolitoista tuntia.
Kuinka monta kilometria Pietarista Moskovaan ?
— Tuhat kilometriä.

b) — Mihin sinä menet ?


— Konser iin.
— Mihin aikaan se alkaa ?
— Kello 19.30
— Mitä lippu maksaa ?
— 20 ruplaa 50 kopeekkaa.

5. Составьте диалоги по образцу, заменив выделенные предложения. Объясните причину своего


ухода.

Malli:

— Mitä kello on?


— Kymmentä vaille kuusi.
— Anteeksi, minun täytyy lähteä. Minulla on kokous puoli seitsemältä.

6. Прочитайте диалог. Расскажите о своем режиме дня, используя реплики диалога.


— Nousetko aamulla aikaisin?
— Nousen tavallisesti seitsemältä.
— Mihin aikaan lähdet työhön?
— Puoli kahdeksan.
— Mihin aikaan työpäivä alkaa?
— Kello 8.
— Mihin aikaan sinulla on ruokatunti?
— Kello 12.
— Mihin aikaan työpäivä pää yy?
— Se pää yy kello 17 (kello 5 illalla).

Minä nousen tavallisesti kahdeksalta ja lähden työhön puoli yhdeksän.


Työpäivä alkaa puoli kymmenen.
Minulla on ruokatunti kello kaksitoista.
Kello kuusi illalla työpäivä pää yy.

7. Употребите в диалоге различные числительные.

Malli:

— Filmi alkaa kello kolme.


— Hyvä on. Odotan sinua kymmentä vaille kolme.

- Filmi alkaa kello viisi.


- Hyvä on. Odatan sinua viisitoista vaille viisi
8. Sano, mitä kello on. Который час?

9. Составьте задачи по образцу.

Malli: Bussissa istuu 16 naista ja 14 miestä. — Kuinka monta ihmistä


yhteensä?

Junassa istuu kuusitoista naista, kahdeksan miestä, kaksikymmentä lasta ja yksi väsynyt ope aja.
Kuinka monta ihmistä yhteensä?

10. Спросите у собеседника, сколько месяцев длится у них каждое время года и какие это
месяцы. Отвечайте по образцу.

Malli: Pohjoisessa kesä kestää kolme kuukau a. — Kesäkuukaudet ovat


kesäkuu, heinäkuu ja elokuu.

Pohjoisessa talmi kestää kolme kuukau a. - Talmikuukaudet ovat joulukuu, tammikuu ja helmikuu.
Pohjoisessa syksy kestää kolme kuukau a. - Syksykuukaudet ovat syyskuu, lokakuu ja marraskuu.
Pohjoisessa kevät kestää kolme kuukau a. - Kevätkuukaudet ovat maaliskuu, huhtikuu ja toukokuu

11. Вы собираетесь в путешествие (в отпуск, на каникулы и т. д.). Расскажите, когда и куда Вы


поедете, каким транспортом, каково расстояние до этого места. Сколько времени продлится
путь и сколько стоит проезд? В какое время Вы отправитесь из дома и в какое время прибудете
на место?

12. Составьте диалоги.


Ситуация 1: Вы звоните на автовокзал и спрашиваете, в какое время отправляется следующий
автобус в А., в какое время он прибывает туда и сколько стоит билет. Дежурный отвечает на
Ваши вопросы.

Ситуация 2: Вы узнаете у прохожего, который час. Тот отвечает, что его часы отстают. Он
смотрит на вокзальные часы, которые идут правильно, и называет правильное время.

Назад (/suomi/suomen-tunteja/kappale5) Вперёд (/suomi/suomen-tunteja/kappale7)

Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.

ВК (старые)
Новые комментарии ВК нужно писать в синий блок справа от этого. В этом блоке ваши
комментарии будут утеряны.

ВКонтакте
Facebook

О
Зачем комментарии ВКонтакте разделены на старые и новые, а также ответы на другие часто
задаваемые вопросы, вы найдете на странице FAQ (из верхнего главного меню).

АВТОР: -CREAT!VE- ПРОСМОТРОВ: 1407

Уроки финского (/suomi/suomen-tunteja)

Алфавит (/suomi/suomen-tunteja/kappale0)

Урок 1 (/suomi/suomen-tunteja/kappale1)

Урок 2 (/suomi/suomen-tunteja/kappale2)

Урок 3 (/suomi/suomen-tunteja/kappale3)

Урок 4 (/suomi/suomen-tunteja/kappale4)

Урок 5 (/suomi/suomen-tunteja/kappale5)

Урок 6 (/suomi/suomen-tunteja/kappale6)

Урок 7 (/suomi/suomen-tunteja/kappale7)

Урок 8 (/suomi/suomen-tunteja/kappale8)

Урок 9 (/suomi/suomen-tunteja/kappale9)

Урок 10 (/suomi/suomen-tunteja/kappale10)

Урок 11 (/suomi/suomen-tunteja/kappale11)

Урок 12 (/suomi/suomen-tunteja/kappale12)

Урок 13 (/suomi/suomen-tunteja/kappale13)

Урок 14 (/suomi/suomen-tunteja/kappale14)

Урок 15 (/suomi/suomen-tunteja/kappale15)

Урок 16 (/suomi/suomen-tunteja/kappale16)
Урок 17 (/suomi/suomen-tunteja/kappale17)

Урок 18 (/suomi/suomen-tunteja/kappale18)

Урок 19 (/suomi/suomen-tunteja/kappale19)

Урок 20 (/suomi/suomen-tunteja/kappale20)

Урок 21 (/suomi/suomen-tunteja/kappale21)

Урок 22 (/suomi/suomen-tunteja/kappale22)

Урок 23 (/suomi/suomen-tunteja/kappale23)

Урок 24 (/suomi/suomen-tunteja/kappale24)

Урок 25 (/suomi/suomen-tunteja/kappale25)

Урок 26 (/suomi/suomen-tunteja/kappale26)

Урок 27 (/suomi/suomen-tunteja/kappale27)

Урок 28 (/suomi/suomen-tunteja/kappale28)

Урок 29 (/suomi/suomen-tunteja/kappale29)

Урок 30 (/suomi/suomen-tunteja/kappale30)

Урок 31 (/suomi/suomen-tunteja/kappale31)

Урок 32 (/suomi/suomen-tunteja/kappale32)

Урок 33 (/suomi/suomen-tunteja/kappale33)

Урок 34 (/suomi/suomen-tunteja/kappale34)

Урок 35 (/suomi/suomen-tunteja/kappale35)

Урок 36 (/suomi/suomen-tunteja/kappale36)

Урок 37 (/suomi/suomen-tunteja/kappale37)

Урок 38 (/suomi/suomen-tunteja/kappale38)

Урок 39 (/suomi/suomen-tunteja/kappale39)

Урок 40 (/suomi/suomen-tunteja/kappale40)
Урок 41 (/suomi/suomen-tunteja/kappale41)

Урок 42 (/suomi/suomen-tunteja/kappale42)

Урок 43 (/suomi/suomen-tunteja/kappale43)

Словарь (/suomi/suomen-tunteja/sanasto)

Подробнее о том, как добавить исключение в ваш блокировщик рекламы, можно почитать на
странице часто задаваемых вопросов (нажмите (/faq#help)). Вы же хотите поблагодарить сайт,
правда?

(h ps://www.liveinternet.ru/click) (h ps://top100.rambler.ru/home?
id=2563092)

© -Creat!ve- 2011-2020

Вам также может понравиться