Вы находитесь на странице: 1из 2

Размер на Каталожен

Име артикул D1 D2 D3 L1
маркуча (mm) номер
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (-) 4-3 4 2.5 3 30 7518904003
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (-) 5-4 5 2.7 3 41 7518905004
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (-) 6-4 6 2.7 4 42.5 7518906004
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (-) 10-8 10 5.6 8 60.5 7518910008
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (-) 12-10 12 7 10 64 7518912010

Размер на Каталожен
Име артикул D1 D2 L1
маркуча (mm) номер
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (-) 3 3 2.5 25 7508900003
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (-) 4 4 2.7 35 7508900004
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (-) 5 5 3 45 7508900005
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (-) 6 6 4 49 7508900006
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (-) 8 8 5.6 56 7508900008

Размер на Каталожен
Име артикул D1 D2 L1 L3
маркуча (mm) номер
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (T) 3 3 2.5 25 12.5 7608900003
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (T) 4 4 2.7 35 19.5 7608900004
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (T) 5 5 3 42 22 7608900005
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (T) 6 6 4 50 26 7608900006
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (T) 7 7 5 50 26 7608900007
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (T) 8 8 5.6 58 30 7608900008

Размер на Каталожен
Име артикул D1 D2 L1
маркуча (mm) номер
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (Y) 3 3 2.5 21 7708900003
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (Y) 4 4 2.5 25.5 7708900004
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (Y) 5 5 3 43 7708900005
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (Y) 6 6 4 44 7708900006
ГОРИВЕН ПРЕХОДНИК (Y) 8 8 5.6 51 7708900008
Широчина Дължина Максимален Издържливост
Име артикул БЯЛА ЧЕРНА
(mm) (mm) диаметър (mm) (кг)
СКОБА ПЛАСТМАСОВА 2.5 100 21 8 7950725100 7950825100
СКОБА ПЛАСТМАСОВА 2.5 150 40 8 7950725150 7950825150
СКОБА ПЛАСТМАСОВА 3.6 150 35 13 7950836150
СКОБА ПЛАСТМАСОВА 3.6 200 50 13 7950736200 7950836200
СКОБА ПЛАСТМАСОВА 3.6 300 80 13 7950736300 7950836300
СКОБА ПЛАСТМАСОВА 4.7 300 80 22 7950748300
СКОБА ПЛАСТМАСОВА 4.8 360 103 22 7950748360 7950848360

Широчина Дължина
Име артикул B h L s Каталожен номер
(mm) (mm)
СКОБА МЕТАЛНА 8X12 W1 9 8-12 13.0 11.0 21.0 0.65 126 7565 010
СКОБА МЕТАЛНА 10X16 W1 9 8-16 13.0 11.0 21.0 0.65 126 7565 013
СКОБА МЕТАЛНА 12X22 W1 9 12-22 13.0 11.0 24.0 0.65 126 7565 017
СКОБА МЕТАЛНА 16X27 W1 9 16-27 13.0 11.0 24.0 0.65 126 7565 021
СКОБА МЕТАЛНА 20X32 W1 9 20-32 13.0 11.0 24.0 0.65 126 7565 026
СКОБА МЕТАЛНА 25X40 W1 9 25-40 13.0 11.0 26.0 0.65 126 7565 032
СКОБА МЕТАЛНА 30X45 W1 9 30-45 13.0 11.0 26.0 0.65 126 7565 037
СКОБА МЕТАЛНА 35X50 W1 9 35-50 13.0 11.0 26.0 0.65 126 7565 043
СКОБА МЕТАЛНА 40X60 W1 9 40-60 13.0 11.0 26.0 0.65 126 7565 050
СКОБА МЕТАЛНА 50X70 W1 9 50-70 13.0 11.0 26.0 0.65 126 7565 060
СКОБА МЕТАЛНА 60X80 W1 9 60-80 13.0 11.0 26.0 0.65 126 7565 070
СКОБА МЕТАЛНА 70X90 W1 9 70-90 13.0 11.0 26.0 0.65 126 7565 080
СКОБА МЕТАЛНА 80X100 W1 9 80-100 13.0 11.0 26.0 0.65 126 7565 090
СКОБА МЕТАЛНА 90X110 W1 9 90-110 13.0 11.0 26.0 0.65 126 7565 100

Име артикул Работен диаметър (mm) Мах. Затягане (Nm) Каталожен номер
СКОБА МЕТАЛНА ABA Mini 7 mm W1 7 1.5 8106101007
СКОБА МЕТАЛНА ABA Mini 8 mm W1 8 1.5 8106101008
СКОБА МЕТАЛНА ABA Mini 9 mm W1 9 1.5 8106101009
СКОБА МЕТАЛНА ABA Mini 10 mm W1 10 1.5 8106101010
СКОБА МЕТАЛНА ABA Mini 11 mm W1 11 1.5 8106101011
СКОБА МЕТАЛНА ABA Mini 12 mm W1 12 1.5 8106101012
СКОБА МЕТАЛНА ABA Mini 13 mm W1 13 1.5 8106101013
СКОБА МЕТАЛНА ABA Mini 14 mm W1 14 1.5 8106101014

Име артикул Широчина (mm) D min D max Каталожен номер


СКОБА МЕТАЛНА 14/12 12 14 15.8 1128024014
СКОБА МЕТАЛНА 23/12 12 23 24.7 1128024023
СКОБА МЕТАЛНА 27/12 12 27 29 1128024027
СКОБА МЕТАЛНА 29/12 12 29 31.5 1128024029

Вам также может понравиться