Вы находитесь на странице: 1из 8

12/21/2018 Канон святому преподобному Силуану, Афонскому чудотворцу — Акафистник

Проект Акафистник.рф — Akafistnik.ru

Канон святому преподобному Силуану, Афонскому чудотворцу


Припев: Преподо́бне о́тче Силуа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Память: 24 сентября (11 сентября ст. ст.)

Глас 5.

П  с н ь а҃ .
І рмо́съ: Сп҃си́телю бг҃ꙋ, въ мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшемꙋ
и҆ фараѡ́ на со всево́инствомъ пото́пльшемꙋ, томꙋ̀ є҆ ди́номꙋ пои́мъ, ꙗкѡ
просла́висѧ.
Оу҆ма̀ чистото́ю зо́вꙋ мт҃ ре гдⷭ а҇ си́лъ вне́млѧй, ѕмі́ѧ, грхъ
поражда́ющаго, и҆зры́ гнꙋлъ є҆ сѝ, и҆ взыгра́сѧ дх҃ъ тво́й ѡ҆ бз҃ ѣ, сп҃се
́
твое́мъ, бг҃олюби́ве ѻ тче сїлꙋа́не, є҆ го́же молѝ ѡ҆ чтꙋщихъ па́мѧть
твою̀ .
Къ теб, крⷭт ҇ ъ тво́й взе́мшемꙋ и҆ на го́рꙋ безстра́стїѧ
возше́дшемꙋ, припа́дающе мо́лимсѧ, всебл҃же́нне: воспламенѝ сердца̀
на̑ша ко всхъ лю́бѧщемꙋ бг҃ꙋ, пла́менемъ любвѐ твоеѧ̀ , въ
горнїи неꙋгаса́ющемъ.
Єго́же возлюбѝ дꙋша̀ твоѧ̀ , семꙋ̀ ᲂу҆ врилсѧ є҆ сѝ и҆ къ немꙋ̀
є҆ ди́номꙋ прилѣпи́лсѧ є҆ сѝ, бг҃олю́бче, и҆ си́це и҆скꙋси́телѧ
ѕлолꙋка́ваго дꙋшѝ твоеѧ̀ покори́лъ є҆ сѝ, трꙋдѡ́ мъ бднїемъ,
смире́нїемъ и҆ сле́зною моли́твою сего̀ посрамлѧ́ ѧ.
́
Гдⷭ и҇ си́лъ, ѡ҆ свѧща́ѧй всѧ́ каго человка, грѧдꙋщаго въ мі́ръ,
да́ждь сло́во хвале́нїѧ ᲂу҆ стѡ́ мъ мои̑мъ, да превознесꙋ̀ трист҃ ое́ имѧ
твоѐ, ди́внѡ во ст҃ ы́хъ твои́хъ почива́ющее, съ ни́миже и҆ сїлꙋа́нъ,
возлю́бленный тво́й, мо́литъ тѧ̀ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.
Бг҃оро́диченъ: Ско́рбныхъ наведє́ нїѧ ѡ҆ бꙋрева́ютъ ᲂу҆ бо́гꙋю мою̀
́
дꙋшꙋ, и҆ напа́стей ѻ блацы моѐ покрыва́ютъ се́рдце, бг҃оневсто, но
свтъ ро́ждшаѧ бж҃ е́ственный и҆ превчный, возсїѧ́ й мн свтъ
ра́дости, моли́твами сїлꙋа́на, ᲂу҆ го́дника твоегѡ̀.

https://akafistnik.ru/kanony-russkim-svyatym/kanon-svyatomu-prepodobnomu-siluanu-afonskomu-chudotvortsu/ 1/8
12/21/2018 Канон святому преподобному Силуану, Афонскому чудотворцу — Акафистник

П  с н ь г҃ .
҇ а̀ твоегѡ̀, хрⷭт
І рмо́съ: Си́лою крⷭт ҇ ѐ, ᲂу҆ твердѝ моѐ помышле́нїе, во є же
пти и҆ сла́вити сп҃си́тельное твоѐ воскрⷭн҇ їе.
́
Кто̀ и҆сповсть страда̑нїѧ дꙋшѝ твоеѧ̀ , прпбⷣ не сїлꙋа́не, є҆ гда̀ дꙋхъ
ѕло́бы поднбⷭ н҇ ыѧ претѧ́ ше тѝ, ѿ гдⷭ а҇ ᲂу҆ дали́ти дꙋшꙋ ́ твою̀
ѕложела́ѧ; стей сегѡ̀ лꙋка́вагѡ и҆зба́ви и҆ на́съ, моли́твенниче ѡ҆
все́й вселе́ннѣй.
Си́лою терпнїѧ и҆ красото́ю смире́нїѧ дꙋша̀ твоѧ̀ , всебл҃же́нне,
хра́мина дх҃ꙋ ст҃ ом́ ꙋ ᲂу҆ стро́исѧ, сегѡ̀ ра́ди взыва́лъ є҆ сѝ: ѽ лю́дїе,
творе́нїе бж҃ їе, позна́йте творца̀, и҆ любо́вїю къ немꙋ̀ прилѣпи́тесѧ.
Исто́чникъ ра́достей твои́хъ и҆ средото́чїе мы́ слей твои́хъ имѧ бг҃а
вы́ шнѧгѡ бы́ сть, ѻ тче сїлꙋа́не, къ немꙋ̀ прилѣпи́тисѧ и҆ въ не́мъ
ᲂу҆ тверди́тисѧ моли́твами твои́ми помозѝ на́мъ, къ теб
прибѣга́ющымъ.
Гдⷭ и҇ , гдⷭ и҇ , да́рꙋй си́лꙋ твоеѧ̀ бл҃года́ти, да позна́ютъ тебѐ всѝ
лю́дїе дх҃омъ ст҃ ы́мъ, взыва́емъ къ теб ᲂу҆ми́льнѡ ꙗкоже
возлю́бленный тво́й, любо́вїю къ теб распалѧ́ емый сїлꙋа́нъ
преди́вный.
Бг҃оро́диченъ: Не ᲂу҆молчꙋ̀ вопи́ти ꙗснѣйшѣ вєли́чїѧ твоѧ̑ : аще
бо не ты̀ , ѻ҆ трокови́це, всегда̀ предстоѧ́ ла молѧ́ щи ѡ҆ мн сн҃а
твоего̀ , кто̀ бы толи́кїѧ бꙋ́ри и҆ лю́тыхъ бдъ и҆зба́вилъ мѧ̀ ;
С ѣ д а́ л е н ъ , гл а́ с ъ д҃ :
Жа́ждею по бз҃ ѣ возревнова́въ, ѻ тче на́шъ сїлꙋа́не, зе́млю
ѻ҆ те́ческꙋю ѡ҆ ста́вилъ є҆ сѝ и҆ со пꙋстыннолю́бцы горы̀ а҆ѳѡ́ нскїѧ
дла̑ни твоѧ̑ порабо́тати гдⷭ е҇ ви всеꙋсе́рднѣйше распросте́рлъ є҆ сѝ.
и҆дже равноа́гг҃льскими трꙋды̀ твои́ми вертогра́дъ влчцы ⷣ мі́ра
преꙋкра́силъ є҆ сѝ и҆, ꙗкѡ бл҃гово́нїе, цр҃кви вселе́нстѣй возбл҃гоꙋха́лъ
є҆ сѝ, лозо̀ вїногра́да но́вагѡ, дх҃омъ ст҃ ы́мъ ѡ҆ бл҃года́тствованнаѧ.

https://akafistnik.ru/kanony-russkim-svyatym/kanon-svyatomu-prepodobnomu-siluanu-afonskomu-chudotvortsu/ 2/8
12/21/2018 Канон святому преподобному Силуану, Афонскому чудотворцу — Акафистник

Бг҃оро́диченъ: Нсть возмо́жнѡ и҆счи́слити вєли́чїѧ твоѧ̑ ,


бг҃оро́дице, нижѐ и҆зрещѝ неизслдимꙋю па́че ᲂу҆ма̀ сі́лꙋ чꙋде́съ
́
твои́хъ, соверша́емыхъ вы́ нꙋ, любо́вїю тѧ̀ чтꙋщымъ и҆ врою
покланѧ́ ющымсѧ, ꙗкѡ вои́стинꙋ бг҃а ро́ждшей.
П  с н ь д҃ .
́
І рмо́съ: Оу҆ слы́ шахъ слꙋхъ ҇ а̀, ꙗкѡ ра́й ѿве́рзесѧ имъ, и҆
си́лы крⷭт
возопи́хъ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ и҇ .
Ꙗкѡ пчела̀ трꙋдолю́бнаѧ, посто́мъ и҆ моли́твою къ бг҃ꙋ
прилѣжа́лъ є҆ сѝ и҆ бг҃оро́дицꙋ прчⷭ ҇тꙋю мі́ръ не ѡ҆ ставлѧ́ ти сле́знѡ
ᲂу҆молѧ́ лъ є҆ сѝ, ѻ тче прпбⷣ не, не преста́й и҆ ны́ нѣ ѡ҆ на́съ моли́тисѧ,
ꙗкѡ имаши дерзнове́нїе ве́лїе.
Кла́дѧзь но́вый бл҃года́ти неисчерпа́емыѧ въ гор а҆ѳѡ́ нстѣй
ꙗ҆ви́лсѧ є҆ сѝ всебл҃же́нне, и҆з̾ негѡ́ же, па́че ме́да и҆ со́та, сла́дость
любвѐ хрⷭт҇ о́вы дх҃омъ ст҃ ы́мъ и҆сточа́етсѧ, є юже въ го́рести
грѣхо́внѣй ᲂу҆ сладѝ сердца̀ на́ша.
Гдⷭ ҇ ре́кшꙋ: и҆дже є сть сокро́вище ва́ше, тꙋ̀ бꙋдетъ
́ и҆ се́рдце
ва́ше, бл҃говолѝ ᲂубо, ѽ всебл҃же́нне, съ тобо́ю томꙋ̀ взыва́ти: гдⷭ и҇ ,
дх҃омъ твои́мъ ст҃ ы́мъ да́ждь се́рдцꙋ моемꙋ̀ жа́ждꙋ, да никогда́же
тобо́ю насы́ щꙋсѧ.
Ꙗкѡ же́ртвꙋ бл҃гово́ннꙋю и҆ непоро́чнꙋю, принесѝ мл҃твы твоѧ̑ за
ны̀ ко прⷭт ҇ й трⷪ ц҇ ѣ, прпбⷣ не ѻ тче на́шъ, и҆ ми́лости и҆спросѝ
ненави́дѧщымъ и҆ враждꙋющымъ ́ на на́съ, и҆ ихъ, и҆ на́съ и҆зба́ви ѿ
всѧ́ кїѧ ско́рби и҆ печа́ли.
Бг҃оро́диченъ: Тѧ̀ чⷭ ҇тꙋю, тѧ̀ дв҃ꙋ нескве́рнꙋю, є҆ ди́нꙋ имамъ стнꙋ
неѡбори́мꙋю, прибжище, покро́въ крпокъ, ѻ҆ рꙋжїе ́ сп҃се́нїѧ: не
́
пре́зри менѐ блꙋднагѡ, наде́ждо ненадемыхъ, немощствꙋющихъ ́
по́моще, ра́досте ѡ҆ скорблѧ́ емыхъ и҆ застꙋпле́нїе.
П  с н ь є҃ .


https://akafistnik.ru/kanony-russkim-svyatym/kanon-svyatomu-prepodobnomu-siluanu-afonskomu-chudotvortsu/ 3/8
12/21/2018 Канон святому преподобному Силуану, Афонскому чудотворцу — Акафистник

І рмо́съ: Оу тренююще вопїе́мъ тѝ, гдⷭ и҇ , сп҃си́ ны, ты́ бо є҆ сѝ бг҃ъ на́шъ,
ра́звѣ бо тебѐ и҆но́гѡ не зна́емъ.
Ты̀ , гдⷭ и҇ , созда́лъ мѧ̀ є҆ сѝ и҆ ст҃ ы́мъ кр҃ще́нїемъ просвѣти́лъ мѧ̀
є҆ сѝ, ты̀ проща́еши грѣхѝ моѧ̑ и҆ да́рꙋеши причаща́тисѧ тла
твоегѡ̀ и҆ кро́ве: да́рꙋй мѝ си́лꙋ всегда̀ пребыва́ти въ теб:
сїлꙋа́ново рыда́нїе приношꙋ́ ти, бж҃ е на́шъ.
Оу҆ма̀ моегѡ̀ ѡ҆ мраче́нїе и҆ страсте́й тѣле́сныхъ ѡ҆ бꙋрева́нїе твои́ми
моли́твами, всебл҃же́нне, просвѣтѝ и҆ ᲂу҆ ти́ши, ꙗкоже дерзнꙋ́лъ є҆ сѝ
ᲂу҆ кроти́ти во́лны мѡрскі́ѧ, не терпѧ̀ ви́дѣти ры́ бари ги́бельными
втры ѡ҆ бꙋрева́емы.
Недосто́йными ᲂу҆ сты̀ приноси́мое теб ᲂу҆ бо́гое хвале́нїе на́ше,
прпбⷣ не, не пре́зри, но прїимѝ, и҆ воспѣва́ющихъ па́мѧть твою̀
моли́твою посѣтѝ, бдъ и҆ напа́стей и҆ вчнагѡ мꙋче́нїѧ и҆зба́ви,
да не постыди́мсѧ, на тѧ̀ ᲂу҆ пова́юще.
Ꙗкоже го́рлица пꙋстыннолю́бнаѧ, ѿ стра́жи ᲂу треннїѧ до но́щи
́
воспѣва́ти трⷪ ц҇ ꙋ є҆ диносꙋщнꙋю и҆ нераздльнꙋю со пꙋстыннолю́бцы
горы̀ ст҃ ы́ѧ прилѣжа́лъ є҆ сѝ, ѻ тче сїлꙋа́не, ᲂу҆милостивле́нїѧ
́
мє́ ртвымъ, живы́ мъ и҆ грѧдꙋщымъ хода́тайствꙋѧ.
Бг҃оро́диченъ: Кі́й да́ръ бл҃годаре́нїѧ принесꙋ́ ти, бг҃оро́дице, ꙗкѡ
наслади́хсѧ твои́хъ дарова́нїй и҆ твоеѧ̀ безмрныѧ бл҃гости; тмже
ᲂу бѡ пѣсносло́влю и҆ велича́ю твою̀ неизрече́ннꙋю ко мн ми́лость.
П  с н ь ѕ҃ .
І рмо́съ: Ѡ бы́ де мѧ̀ бе́здна, гро́бъ мн ки́тъ бы́ сть: азъ же возопи́хъ
къ теб, чл҃вѣколю́бцꙋ, и҆ сп҃се́ мѧ десни́ца твоѧ̀ , гдⷭ и҇ .
Ст҃ и́телїе и҆ сщ҃ е́нницы, иноцы и҆ всѝ лю́дїе, ра́дꙋющесѧ, вкꙋпѣ ́
просла́вите бг҃а и҆ прчⷭ ҇тꙋю мт҃ рь є҆ гѡ̀, кади́ло но́вое моли́твꙋ чⷭ ҇тꙋю,
сїлꙋа́на, пла́менемъ дх҃а ст҃аѓ ѡ горѧ́ ща, ᲂу҆ прⷭт҇ о́ла нбⷭ н҇ агѡ за на́съ
прїѧ́ вшихъ.

https://akafistnik.ru/kanony-russkim-svyatym/kanon-svyatomu-prepodobnomu-siluanu-afonskomu-chudotvortsu/ 4/8
12/21/2018 Канон святому преподобному Силуану, Афонскому чудотворцу — Акафистник

Возвесели́сѧ, горо̀ а҆ѳѡ́ нскаѧ, со пꙋстыннолю́бцы твои́ми, и҆ во


ѱалмхъ, и҆ пнїихъ, и҆ пснехъ дꙋхо́вныхъ воскли́кни бг҃ꙋ: да
́
ᲂу҆ го́денъ бꙋдетъ пред̾ лице́мъ твои́мъ врный слꙋга̀ тво́й, є҆ гѡ́ же
моли́твами бл҃года́ть но́ваѧ цр҃кви ст҃ й дарова́сѧ.
Прїиди́те, всѝ врнїи, со пꙋстыннолю́бцы горы̀ ст҃ ы́ѧ, па́мѧть
првнⷣ агѡ съ похвала́ми почти́мъ взыва́юще: возноси́те гдⷭ а҇ бг҃а
на́шего, и҆ покланѧ́ йтесѧ въ гор ст҃ й є҆ гѡ̀, ди́внѡ во ст҃ ы́хъ
свои́хъ почива́ющемꙋ.
Бж҃ е, кто̀ ᲂу҆ подо́битсѧ теб; ты̀ є҆ ди́нъ вы́ шнїй по все́й землѝ.
мы́ же равноа́гг҃льномꙋ смире́нїю раба̀ твоегѡ̀ вне́млюще, ѻ бразꙋ и҆
подо́бїю твоемꙋ̀ дх҃омъ ст҃ ы́мъ ча́емъ ѡ҆ бнови́тисѧ.
Бг҃оро́диченъ: Не скры́ ю глꙋбины̀ твои́хъ щедро́тъ, и҆ то́ка
́
безмрныхъ чꙋде́съ, и҆ и҆сто́чника приснотекꙋщагѡ вои́стинꙋ є же
ко мн ми́лости твоеѧ̀ , бг҃оро́дице: но всмъ и҆сповдꙋю, и҆ вопїю̀ ,
и҆ вѣща́ю.
К о н д а́ к ъ , гл а́ с ъ в҃ :
Смиренномꙋдрїѧ ́ и҆сповдниче преди́вный и҆ чл҃вѣколю́бїѧ дх҃омъ
ст҃ ы́мъ согрѣва́емаѧ добро́то, бг҃ꙋ возлю́бленне сїлꙋа́не, ѡ҆ по́двизѣ
твое́мъ цр҃ковь рѡссі́йскаѧ ра́дꙋетсѧ, иноцы же горы̀ а҆ѳѡ́ нскїѧ и҆
всѝ хрⷭт ҇ їа́нстїи лю́дїе, веселѧ́ щесѧ, сыно́внею любо́вїю къ бг҃ꙋ
ᲂу҆ стремлѧ́ ютсѧ. є҆ го́же молѝ ѡ҆ на́съ, равноа́гг҃льне бг҃овдче, во
є же сп҃сти́сѧ на́мъ, въ горнїи любвѐ теб подража́ющымъ.
І к о с ъ :
Имѧ бога́тство бл҃года́ти, во є же дх҃омъ на нб҃са̀ возведе́нꙋ
бы́ ти, вои́стинꙋ, ра́дости неизрече́нныѧ сподо́билсѧ є҆ сѝ, ѻ тче
пребл҃же́нне сїлꙋа́не. є҆ гда́ бо, вн ѻ҆ бразѡ́ въ мі́ра, въ созерца́нїи
безмрнѡ лю́бѧщагѡ хрⷭт ҇ а̀ бг҃а лицѐ ви́дѣти сподо́билсѧ є҆ сѝ, тогда̀
дх҃омъ ст҃ ы́мъ ᲂу҆ крѣплѧ́ емь, въ вертогра́дѣ пребл҃гослове́нныѧ
бг҃ома́тере томꙋ̀ всеꙋсе́рднѣйше послꙋжи́лъ є҆ сѝ. є҆ го́же молѝ,
https://akafistnik.ru/kanony-russkim-svyatym/kanon-svyatomu-prepodobnomu-siluanu-afonskomu-chudotvortsu/ 5/8
12/21/2018 Канон святому преподобному Силуану, Афонскому чудотворцу — Акафистник

равноа́гг҃льне бг҃овдче, во є же сп҃сти́сѧ на́мъ, въ горнїи любвѐ


теб подража́ющымъ.
П  с н ь з҃ :
І рмо́съ: Въ пещѝ ѻ гненнѣй пѣсносло́вцы сп҃сы́ й ѻ троки, бл҃гослове́нъ
бг҃ъ ѻ҆ тє́ цъ на́шихъ.
҇ а̀ сп҃са взе́мъ, и҆ вѣтри́ломъ дх҃а
Иг о бл҃го́е, бре́мѧ ле́гкое хрⷭт
ст҃аѓ ѡ, въ стра́сѣ бж҃ е́ственнѣмъ, къ приста́нищꙋ бл҃гоѡти́шномꙋ
кора́бль дꙋше́вный тво́й ᲂу҆ пра́вилъ є҆ сѝ, ѻ тче сїлꙋа́не, мона́хѡмъ,
въ по́двизѣ и҆знемога́ющымъ, ѻ бразе преди́вный.
Ка́кѡ не диви́мсѧ смире́нїю и҆ чл҃вѣколю́бїю твоемꙋ̀, сїлꙋа́не
предо́бре, ви́дѧще тѧ̀ сле́зы и҆сточа́юща; и҆ ѡ҆ сꙋщихъ́ во адѣ и҆
нераска́ѧнныхъ гршницѣхъ рыда́ньми сраспина́ющасѧ, врагѡ́ мъ же
҇ о́вꙋ подража́юща.
свои̑мъ проще́нїѧ просѧ́ ща, всепроще́нїю хрⷭт
Псало́мски восклица́ѧ: ви̑дѣна бы́ ша шє́ ствїѧ твоѧ̑ , бж҃ е,
шє́ ствїѧ бг҃а моегѡ̀ и҆ цр҃ѧ̀, иже въ ст҃ мъ, сегѡ̀, вои́стинꙋ, въ
лиц ѻ҆ тца̀ дх҃ов́ нагѡ а҆враа́мїѧ зрти сподо́билсѧ є҆ сѝ, чти́ти
наста́вники на́шѧ бл҃года́тнѣ на́съ наставлѧ́ ѧ, сїлꙋа́не бг҃овдче.
Ѻбразъ добродтельныхъ дѣѧ́ нїй сы́ й, смире́нъ же и҆ кро́токъ и҆
наста́вникъ до́брый мона́шествꙋющымъ въ гор а҆ѳѡ́ нстѣй
показа́лсѧ є҆ сѝ, сїлꙋа́не, сегѡ̀ ра́ди мона́си и҆ мїрсті́и
предста́тельствꙋ твоемꙋ̀ пред̾ бг҃омъ ввѣрѧ́ ютсѧ.
́ и҆ предста́тельство, и҆ застꙋпле́нїе, и҆
Бг҃оро́диченъ: Покро́въ бꙋди
похвала̀, дв҃о, ѡ҆ бнаже́нꙋ мн ны́ нѣ всѧ́ кїѧ по́мощи,
безпо́мощныхъ си́ло и҆ наде́ждо ненадемыхъ, сїлꙋа́на моли́твами,
со́лнца теплйшими.
П  с н ь и҃ .
І рмо́съ: Изъ ѻ҆ ц҃ а̀ пре́жде вкъ рожде́ннаго сн҃а и҆ бг҃а и҆ въ послднѧѧ
лта воплоще́ннаго ѿ дв҃ы мт҃ ре, сщ҃ е́нницы, по́йте, лю́дїе, превозноси́те

https://akafistnik.ru/kanony-russkim-svyatym/kanon-svyatomu-prepodobnomu-siluanu-afonskomu-chudotvortsu/ 6/8
12/21/2018 Канон святому преподобному Силуану, Афонскому чудотворцу — Акафистник

во всѧ̑ вки.

Воздѣѧ́ нїе рꙋкъ́ на́шихъ прїимѝ, прпбⷣ не, влчнейⷣ бл҃гости


подо́бѧсѧ, прегрѣше́нїѧ на́шѧ презира́ѧ, ты́ бо дꙋшꙋ ́ твою̀
ᲂу҆ѧзви́лъ є҆ сѝ хрⷭт҇ о́вою любо́вїю и҆ пречⷭ ҇тыѧ є҆ гѡ̀ мт҃ ре, є юже
́
ᲂу҆молѝ сп҃стѝ дꙋшы на́шѧ.
́
Ꙗкѡ крі́нъ преди́вный и҆ сапфі́ръ пречꙋдный, въ вертогра́дѣ
пречⷭ ҇тыѧ процвлъ є҆ сѝ, прпбⷣ не сїлꙋа́не, влцѣ
ⷣ твоемꙋ̀ хрⷭт
҇ ꙋ̀
́
смире́ннѡ ревнꙋѧ, вы́ ше бо человка воспрїе́мъ житїѐ, имже
́
мно́гихъ дꙋшы гдⷭ ҇ приво́диши.
Вои́стинꙋ носи́тель дарѡ́ въ ст҃аѓ ѡ дх҃а бы́ лъ є҆ сѝ и҆ разли́чными
добродтельми ᲂу҆ кра́шенъ, сїлꙋа́не, смире́нїемъ го́рнюю высотꙋ̀
наслдивъ, нището́ю дх҃ов́ ною нбⷭ н҇ ое бога́тство и҆зрѧ́ днѡ прїѧ́ лъ
є҆ сѝ. наслдники сегѡ̀ покажѝ на́съ моли́твами твои́ми.
Сїѧ́ нїѧ бж҃ е́ственнагѡ и҆ дх҃а ст҃аѓ ѡ сла́дости прича́стника показа́
тѧ гдⷭ ь҇ , ѻ тче сїлꙋа́не, є҆ гда̀ въ неизрече́ннѣмъ ѳаво́рстѣмъ сїѧ́ нїи
тѧ̀ посѣти́лъ є сть. зрти сла́вꙋ сегѡ̀ въ свтѣ блиста́нїѧ бжⷭ҇тва̀
є҆ гѡ̀ сподо́би и҆ на́съ, мо́лимтисѧ.

Бг҃оро́диченъ: Пречⷭ ҇таѧ влчце, нбⷭ н҇ ыхъ си́лъ превы́ шшаѧ, ро́ждшаѧ
сп҃са, всхъ содтелѧ, є҆ диносꙋщна ́ ѻ҆ ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ, да́ждь на́мъ сло́во,
прептаѧ, ꙗкѡ да возмо́жемъ пти тѧ̀ , сꙋщꙋю ́ ́
застꙋпницꙋ ро́да
на́шегѡ.
П  с н ь ѳ҃ .
І рмо́съ: Тѧ̀ па́че ᲂу҆ма̀ и҆ словесѐ мт҃ рь бж҃ їю, въ лто безлтнаго
́
неизрече́ннѡ ро́ждшꙋю, врнїи, є҆ диномꙋдреннѡ велича́емъ.

Въ житїѝ подви́жника преди́вна, по сме́рти же моли́твенника и҆


сострада́телѧ за на́съ пред̾ бг҃омъ и҆зрѧ́ дна, позна́хомъ тѧ̀ , прпбⷣ не,
є҆ гда̀ і҆еродїа́кона даві́да, смерте́льнѡ ѻ҆ тра́влена, посѣще́нїемъ
твои́мъ внеза́пꙋ и҆сцѣли́лъ є҆ сѝ, покаѧ́ нїѧ вре́мѧ семꙋ̀
и҆схода́тайствовавъ ᲂу҆ се́рднѡ.
́
https://akafistnik.ru/kanony-russkim-svyatym/kanon-svyatomu-prepodobnomu-siluanu-afonskomu-chudotvortsu/ 7/8
12/21/2018 Канон святому преподобному Силуану, Афонскому чудотворцу — Акафистник

Землѝ рѡссі́йскїѧ сосꙋде ́ и҆збра́нный и҆ горы̀ а҆ѳѡ́ нскїѧ подви́жниче


но́вый, ᲂу҆ го́дниче бж҃ їй сїлꙋа́не, прострѝ дла̑ни твоѧ̑ за на́съ ко гдⷭ ҇
и҆, ꙗкѡ мѵ́ро бл҃гово́нное, мѡли́твы вознесѝ, да сп҃се́тъ ѿ сме́рти
́
дꙋшы на́шѧ.

Агг҃лѡмъ є҆ динонра́вна и҆ ст҃ мъ соприча́стна къ го́рнемꙋ сїѡ́ нꙋ
призва́ тѧ гдⷭ ь҇ , прпбⷣ не, и҆дже вознесѝ мл҃твы твоѧ̑ за на́съ ко

всхъ влцѣ, ́
хода́тайствꙋѧ ѡ҆ ст҃ й цр҃кви и҆ ѡ҆ на́съ, чтꙋщихъ
па́мѧть твою̀ сладкопсненнѡ.
Ѻгне́мъ кꙋпинꙋ̀ не ѡ҆ пали́вшаго и҆ пла́менными ѧ҆ зы́ ки цр҃ковь
҇ о́вꙋ ѡ҆ свѧти́вшагѡ, смире́нїѧ твоегѡ̀ ра́ди, дх҃омъ ст҃ ы́мъ
хрⷭт
возжже́нъ бы́ лъ є҆ сѝ, ѻ тче преди́вне, да житїе́мъ нескве́рнымъ
наꙋчи́ши ны̀ покланѧ́ тисѧ трⷪ ц҇ ѣ, всхъ бг҃ꙋ, пла́менемъ любвѐ
твоеѧ̀ къ немꙋ̀ приближа́ющихсѧ.

Бг҃оро́диченъ: Ꙗкѡ всхъ цр҃и́цꙋ и҆ влчцꙋ на́шꙋ, тѧ̀ любо́вїю
сла́вимъ, прчⷭ ҇таѧ дв҃о, просвщшїисѧ страстьмѝ сн҃а твоегѡ̀ и҆
позна́вшїи сего̀ , всмъ бл҃годтелѧ. сла́ва бл҃года́ти є҆ гѡ̀ во всѧ̑
вки.
С вѣ т и́ л е н ъ , гл а́ с ъ д҃ :
Свта неме́ркнꙋщагѡ блиста́нїемъ ᲂу҆ краси́лсѧ є҆ сѝ, прпбⷣ не ѻ тче
на́шъ сїлꙋа́не, и҆ предстои́ши вчнѡ прⷭт ҇ о́лꙋ сла́вы трїеди́нагѡ
́
бж҃ ества̀, ѡ҆ дс҃ѣ ст҃ мъ ликовствꙋѧй. бл҃года́ти сеѧ̀ и҆спросѝ и҆
на́мъ, да моли́твами твои́ми прича̑стницы жи́зни вчныѧ бꙋдемъ. ́

Бг҃оро́диченъ: Ѡ сїѧ́ нїемъ твои́мъ просвѣтѝ на̑ша помышлє́ нїѧ, и҆


сердца̀, и҆ ра́зꙋмъ, мт҃ и безневстнаѧ, ꙗкѡ да стезѧ́ ми жи́зни
пра́вѡ ходѧ́ ще ми́лость прїѡбрѧ́ щемъ, возвѣща́юще при́снѡ хвал
твоѧ̑ .

https://akafistnik.ru/kanony-russkim-svyatym/kanon-svyatomu-prepodobnomu-siluanu-afonskomu-chudotvortsu/ 8/8

Вам также может понравиться