Вы находитесь на странице: 1из 95

.

.

- . , ..
-

, : 060101 65 ,
060103 65 .


2012
1

618.2+811.124] (0.75.8)

716.7+146 97
272
272

. .
. / . .. . : , 2012. 95 .
725
, , 50
.

.
,
.


.
..
- . ,
..
- . ,
..
. . ,
..
. . ,
..
. . ,
..
, .
..
. . ,
..
. . , ,
..
. . ,
..
. . ,
: - . , ..
:
- . , , . 2
.. ,
- . , , .

.. .
-
19.10.2011 (
17-29/453)

, 2012
2

Gutta cavat lapidem non (bis) vi, sed saepe cadendo,


Sic homo fit sapiens, non vi (bis non), sed saepe legendo.
( ), ,
( ),
.
Giordano Bruno.
Il candelajo (1582).
Com. 3, 6. . Ovid.
Ars amandi. 1, 47376.


.........................................................................................6
..........................................................................................................7
I. .............................9
1. . ..............................11
1.1. .........................................................................11
1.2. .............................................................................11
1.3. .........................................................12
1.4. ...........................................................12
2. .............................12
2.1. ................................................................12
2.2. ...................................13
2.3. .........................14
2.4. .................................15
2.5.
..........................................................................18
3. ..............................................................18
3.1. ..............................18
3.2. ..........................................................19
3.3. .................................................................20
3.4. ........................................................................21
3.5. ..........................................22
3.6. .....................................23
4. ..................................................................23
4.1. .............................................................23
4.1.1. ..............................................................23
4.1.2. ................................................................................23
4.1.3. ......................................24
4.1.4. ............................................24
4.1.5. ...................................25
4.1.6. ...................................25
4.1.7. .........................................26
4.2. ...........................................................................26
4.2.1. ...................................................26
4.2.2. ..........................................................................27
4.2.3. ...........................................27
4.2.4. .............................................28
4.2.5. ..........................29
4.2.6. .............................30
4.2.7.
( )..................................................31
4.3. .............................................................31
4

II. ..............................35
1. ...............................................37
2. .......................................................43
3. ..............................................................................................46
4. .........................48
5. ................................................................52
6. ..................................................................54
7. .............................................................................60
8. .................................63
9. .......................................................69
10. ............................................................70
11. .................................71
12. . .73
13. .............................74
14. ...............................................................78
15. .............................................80
16. .......................................................................................86
.................................................................87
........................................................................................94


, , .

.
-

, , .
,


,
.
725 50
.
, ,
.
,
, ,

,
,
.

.

, -
,

.-.
.. , 1990 .

I.

10

1. .

1.1.1.
Folliculus
Ovogenesis
Oogonia
Oocytus
Vitellum
Macula germinativa
Folliculus primordialis
Theca
Tunica folliculi externa
Tunica folliculi interna
Folliculus maturus, Graaf folliculus
Membrana granulosa folliculi
Discus oophorus (cumulus ovigerus)
Corona radiata
Zona pellucida
Ovum, vulum
Liquor folliculi
Ovulatio
Stigma folliculi
Atresia
Corpus luteum
Corpus luteum spurium seu
menstruationis
Corpus luteum verum seu graviditatis
Corpus albicans seu fibrosum

,, ()

,
,

(
)()

()

1.2.
Menstruatio
Menarche
Eumenorrhoea

, (
)


11

Desquamatio endometrii
Regeneratio endometrii
Proliferatio endometrii
Secretio endometrii

1.3.
Hormonum
Oestradiolum
Oestronum
Oestrolum
Progesteronum

,
,

,
,
,

1.4.
Neonatoritas
Infantilitas
Pubertas
Maturitas sexualis
Climacterium, climax
Menopausa
Praesenium
Senium

2.

2.1.
Os coxae
Os ilium
Corpus ossis ilii
Crista iliaca
Ala ossis ilii
Spina iliaca anterior superior
Spina iliaca anterior inferior
Spina iliaca posterior superior
Spina iliaca posterior inferior
Linea arcuata
Foramen obturatorium
12

Acetabulum
Lamina acetabuli
Os pubis
Corpus ossis pubis
Ramus superior ossis pubis
Ramus inferior ossis pubis
Eminentia iliopubica
Symphysis pubica
Arcus pubis
Os ischii
Corpus ossis ischii
Ramus ossis ischii
Spina ischiadica
Tuber ischiadicum
Incisura ischiadica major
Incisura ischiadica minor
Foramen ischiadicus majus
Foramen ischiadicus minor
Os sacrum
Basis ossis sacri
Apex ossis sacri
Promontorium
Os coccygis

2.2.
Pelvis muliebris
Inclinatio pelvis
Pelvis major
Distantia spinarum
Distantia cristarum
Distantia trochanterica
Pelvis minor
Conjugata
Conjugata lateralis
Conjugata externa
Conjugata diagonalis
Conjugata anatomica
Conjugata vera s. obstetrica
,


13

Apertura pelvis superior


Planum introitus pelvis
Linea terminalis
Cavum pelvis
Apertura pelvis inferior
Axis pelvis
Planum exitus pelvis

( )


()
( )

2.3.

Perineum
Centrum tendineum perinei
Spatium perinei profundum
Spatium perinei superficiale
Regio urogenitalis
Regio analis
Fascia pelvis
Fascia pelvis parietalis
Fascia obturatoria
Fascia diaphragmatis pelvis superior
Fascia diaphragmatis pelvis inferior
Fascia diaphragmatis urogenitalis superior
Fascia diaphragmatis urogenitalis inferior
Fascia perinei superficialis

Fascia perinealis
Musculus bulbocavernosus s. constrictor
cunni
Musculus ischiocavernosus
-
Musculus transversus perinei superficialis

Musculus sphincter ani externus
,

Diaphragma urogenitale

Musculus transversus perinei profundus


14

Musculus compressor urethrae


Musculus levator ani s. diaphragma
pelvis
Musculus pubo-rectalis
Musculus pubo-coccygeus
Musculus iliococcygeus
Musculus ischio-coccygeus
Ligamentum anococcygeum
Ligamentum transversum perinei
Septum retrovaginale
Fossa ischiorectalis
Canalis pudendalis

,

,
( )
-

-
-

-
-

2.4.

Genitalia externa seu vulva
Genitalia interna
Mons pubis
Labium pudendi majus
Labium pudendi minus
Commissura labiorum anterior
Commissura labiorum posterior
Erenulum labiorum pudendi
Rima pudendi
Vestibulum vaginae
Fossa vestibuli vaginae
Bulbus vestibuli
Glandulae vestibularis minores
Glandula vestibularis major
Ostium vaginae
Clitoris
Crus clitoridis
Corpus clitoridis
Glans clitoridis
Frenulum clitoridis
Praeputium clitoridis15

Corpus cavernosum clitoridis


(dextrum et sinistrum)
Septum corpopum cavernosum
Fascia clitoridis
Urethra feminina
Ostium urethrae externum
Tunica muscularis
Tunica mucosa
Glandulae urethrales
Lacunae urethrales
Crista urethrales
Vagina seu colpos
Fornix vaginae
Paries anterior
Paries posterior
Hymen
Carunculae hymenales
Tunica muscularis
Tunica mucosa
Rugae vaginales
Columna rigarum posterior
Columna rigarum anterior
Carina urethralis vaginae
Tuba uterina, s.tuba Fallopii,
s.salpinx
Ostium abdominale tubae uterinae
Infundibulum tubae uterinae
Fimbriae tubae
Fimbria ovarica
Ampulla tubae uterinae
Isthmus tubae uterinae
Pars uterina
Ostium uterinum tubae
Tunica serosa
Tela subserosa
Tunica mascularis
Tunica mucosa
Plicae tubaria
Mesosalpinx
Uterus
Corpus uteri
16


( )
Fundus uteri
Margo uteri (dexter et sinister)
Facies intestinalis
Cavum uteri
Facies vesicalis
Isthmus uteri
Orificium uteri internum
Cervix uteri
Portio supravadinalis
Portio vaginalis (cervicalis)
Ostium uteri
Labium anterius
Labium posterius
Canalis cervicis uteri
Plicae palmatae
Glandulae cervicales
Parametrium
Tunica serosa (perimetrium)
Tela subserosa
Tunica muscularis (miometrium)
Tunica mucosa (endometrium)
Glandulae uterinae
Musculus rectouterinus
Ligamentum teres uteri
Ligamentum latum uteri
Plica vesico-uterina
Ovarium
Hilus ovarii
Facies medialis
Facies lateralis
Margo liber
Margo mesovaricus
Extremitas tubaria
Extremitas uterina
Ligamentum ovarii proprium
Ligamentum suspensorium ovarii
s. infundibulopelvicum
Mesovarium
Epoophoron
Ductus epoophorilongitudinalis
Ductuli trasversi
Appendices vesiculosae


( )


()
()

()
()
()

()
()

-


-

-, ,17

Paroophoron
Ligamentum sacrouterinum
Ligamentum cardinale
Ligamentum pubovesicale
Ligamentum vesicouterinum

-


-

2.5.

Arteria iliaca interna s. hypogastrica
Arteria uterina
Arteria ovarica
Arteria renalis
Arteria rectalis media
Arteria pudenda interna
Arteria rectalis inferior
Arteria vesicalis inferior
Arteria perinealis
Arteria profunda clitoridis
Arteria pudenda externa
Venae uterinae
Plexus venosus uterinus
Plexus venosus vaginalis
Venae profundae clitoridis
Venae pudendae externae
Plexus hypogastricus inferior
nn. splanchnici pelvini
nn. ilioingvinalis
nn. genitofemoralis
Plexus coeliacus
Plexus ovaricus()
-
-

3.
3.1.

Spermatozoidis
Oocytis
Capatitatia
Implantatio
Gastrulatio
18

Placentatio
Embryogenesis
Blastogenesis
Periodus foetalis
Fertilizatio s. copulatio s.
conjugatio
Zygota
Morula
Blastula
Embryoblastus
Trophoblastus
Membrana decidua
Decidua basalis s. serotina
Decidua capsularis s. reflexa
Decidua parietalis s. vera
Endoderma
Mesoderma
Ectoderma
Membranae fetalis
Chorion
Chorion laeve
Chorion frondosum
Villi primaria
Villi secundaria
Villi ancorales
Amnion
Liquor amnioniticus
Placenta
Placenta materna
Placenta fetalis
Cotyledones placentae
Septa placentae
Spatium placentae
intervillosum
Funiculus umbilicalis

( )

()
(, )


()


()

3.2.
Graviditata (gravida)
Graviditas matura
Primigravida
Multigravida

19

Striae gravidarum
Chloasma
Chloasmata uterina
Linea fusca (nigra)
Areola
Areola umbilicalis
Colostrum
Corpuscula colostri

3.3.
Foetus
Sutura sagittalis
Sutura frontalis
Sutura lambdoidea
Sutura coronaria
Bregma
Lambda
Diameter suboccipito-bregmaticus
Diameter suboccipito-frontalis
Diameter mento-occipitalis
Diameter fronto- occipitalis
Diameter hylobregmaticus
Diameter biparietalis
Diameter bitemporalis
Vertex capitis
Glabella
Distantia biacromialis
Distantia bisiliacus
Linea facialis
Linea intertrochanterica
Habitus foetus
Habitus foetus flexus
Habitus foetus deflexus s.extensus
Situs foetus
Situs foetus longitudinalis
Situs foetus transversus
Situs foetus obliquus
Positio foetus
Positio prima
20

Positio secunda
Visus
Positio foetus dorsoanterior
Positio foetus dorsoposterior
Praesentatio
Pars praevia
Praesentatio capitis
Praesentatio occipitalis
Praesentatio cephaloanterior
Praesentatio parietoanterior
Praesentatio faciei
Praesentatio frontis
Praesentatio pelvis
Praesentatio natium
Praesentatio pedis
Praesentatio genus

,

,
3.4.
Partus
Partus maturus normalis
Partus r viae naturalis
Parturiens
Primipara
Multipara
Viae partus
Segmentum inferius uteri
Exploratio digitalis parturientis
Exploratio per vaginum
Vesica foetalis
Periodus praeparans
Dolores ad partum
Labores parturientium
Dolores dolorifici
Partus indolens
Retractio uteri
Contractio uteri


21

Distractio uteri
Stadium incrementi
Stadium acmes
Stadium decrementi
Tensio intrauterina
Diruptio velamentorum ovi s.
mniotomia
Effluvium liquoris amnii
Caput fixatum ad pelvim
Insitio capitis
Segmentum capitis minus
Segmentum capitis majus
Flexio capitis
Descentio capitis
Rotatio capitis interna
Punctum fixum
Deflexio capitis
Rotatio trunci interna
Rotatio capitis externa
Expulsio foetus
Placenta s. secundinae,,()

3.5.
Puerperium
Involutio genitalis
Involutio uteri
Lochia
Lochia cruenta s. rubra
Lochia fusca
Lochia flava
Lochia serosa
Lochia alba
Hyperplasia glandularum mammae
Hupertrophia glandularum mammae
Lac
Lac muliebre
Lac maturum
Lac transitorum
22


( )


(
)


Lactatio

3.6.
Neonatus
Gemelli s. genimi
Vernix caseosa
Lanugo
Erythema neonatorum
Erythema toxicum
Intertrigo
Sudamina rubra
Naevi vasculosi neonatorum
Miliaria
Caput succedaneum
Icterus neonatorum

,


( )

4.
4.1.
4.1.1.
Toxicosis gravidarum praecox

Vomitus matutinus gravidarum

Emesis gravidarum

Hyperemesis gravidarum

Ptyalismus

Asthma bronchialis gravidarumAtrophia hepatis flava acuta

Chorea gravidarum

Tetania gravidarum

Herpes gravidarum

Impetigo herpetiformis

Eczema gravidarum

Osteomalacia gravidarum
,

Pruritus gravidarum

Urticaria gravidarum

Hydrops gravidarum
Nephropatia gravidarum
Hypertonia gravidarum

4.1.2.23

Praeeclampsia
Eclampsia
Eclampsia gravidarum
Eclampsia parturientium
Eclampsia puerperalis
Eclampsia praecox
Eclampsia tarda
Eclampsia repetita
Eclampsia recurrens seu recidiva
Eclampsia cryptica s. sine
convulsione
Status eclampticus(
)
,
( )

4.1.3.
Abortus spontaneus

Abortus habitualis

( )
Abortus imminens

Abortus incipiens

Abortus progrediens
( )
Abortus incompletus

Abortus completus

Abortus tardus

Abortus praecox

Missed abortion

Insufficientia isthmicocervicalis -
Partus praematurus

Graviditas protracta

Partus serotinus

Foetus supermaturus

Foetus maceratus

4.1.4.
Graviditas ectopica s. extrauterina

Graviditas ovarica

Graviditas in cornu ridimentario uteri

Graviditas cervicalis

Graviditas abdominalis

Graviditas abdominalis secundaria

24

Graviditas tubaria
Graviditas tubaria progressiva
Graviditas tubaria interstitialis
Graviditas tubaria isthmica
Graviditas tubaria ampullaris
Graviditas infundibularis
Graviditas fimbrica
Mola tubaria
Abortus tubaris
Ruptura tubae gravidae
Graviditas tubaria intraligamentaris
Salpingokelyphoectomia
Haematoma peritubarium
Haematoma retrouterinum
Haematoma ligamenti lati
Haematomasalpinx
Lithopaedion(
)
()

4.1.5.
Mola hydatidosa

Mola hydatidosa invasiva

Mola hydatidosa destruens

Mola hydatidosa partialis

Mola hydatidosa totalis

Mola hydatidosa benigna

Mola hydatidosa maligna

Choriocarcinoma

4.1.6.
Insufficientia foetoplacentaris

Hypoxia prenatalis (intrauterina)

Hypoxia foetus acuta

Hypoxia foetus chronica

Hypotrophia foetus

Hypotrophia foetus asymmetrica

Hypotrophia foetus symmetrica

25

Funiculus umbilicalis brevis


Funiculus umbilicalis longus
Torsio funiculi umbilicalis
Praesentatio funiculi umbilicalis
Prolapsus funiculi umbilicalis
Circumvolutio umbilicalis circa
cervicum foetus
Rupture vasa praevia
Oligohydramnion
Polyhydramnion

4.1.7.
Graviditas bigeminalis

Graviditas multifetalis

Graviditas monochoriotic monoam-
niotic

Graviditas monochoriotic biamniotic

Graviditas bichoriotic monoamniotic

Graviditas bichoriotic biamniotic


4.2.
4.2.1.
Dolores debiles

Dolores debiles primaria

Dolores debiles secundaria


Inertia uteri
,
Hyperdynamia uteri

Dyscoordinatio uteri

Tetanus uteri

Strictura uteri spasmatica

Trismus orificii externi colli uteri


Contractiones fibrillares

Contractiones amplitudinis

Partus praecipitatus
, ,
26


4.2.2.
Pelvis justo minor s. pelvis angusta ()
Cephalopelvic disproportion

Pelvis transversoangusta

Pelvis aequabiliter justo minor

Pelvis plana simplex

Pelvis plana rachitica

Pelvis nimis parva et plana

Pelvis infundibuliformis

Pelvis nana

Pelvis kyphotica

Pelvis obliqua

Pelvis obliqua scoliotica

Pelvis obliqua coxalgica

Pelvis spondylolisthetica

Pelvis obtecta

Pelvis spinosa

Pelvis transversoangusta

Pelvis osteomalacia

Pelvis fissa

Pelvis infantilis
()
4.2.3.
Laesio s. trauma

Ruptura perinei gradus primi


I
Ruptura perinei gradus secundi
II
Ruptura perinei gradus tertii
III
Perineorraphia

Ruptura vaginae

Colporraphia

Haematoma vaginae

Incarceratio labii anterioris cervicis

Incarceratio labii pasterioris cervicis


Ruptura cervicis uteri gradus primi
I
Ruptura cervicis uteri gradus secundi II
Ruptura cervicis uteri gradus tertii
III
Cervicorraphia

Ruptura uteri

Ruptura uteri spontatea

Ruptura uteri violenta

27

Ruptura uteri completa


Ruptura uteri incompleta
Colporrexis
Ruptura uteri imminens
Ruptura uteri incipiens
Usura uteri
Inversio uteri
Fistula urethrovaginalis
Fistula urethrovesicovaginalis
Fistula vesicovaginalis
Fistula vesicocervicalis
Fistula vesicouterina
Fistula uterovaginalis
Fistula uterocervicovaginalis
Fistula ureterouterina
Fistula rectovaginalis
Fistula rectoperinealis,

-
--
-
-
-
-
--

-
-
-

4.2.4.
Mola hydatidosa

Abortus spontaneus

Graviditas ectopica s. extrauterina

Placenta praevia

Placenta praevia centralis s. totalis
()

Placenta praevia partialisPlacenta praevia lateralis

Placenta praevia marginalis

Rupture sinus marginalis

Ablatio placentae praematura


Apoplexia uteroplacentalis
-
( )
Ruptur vasa praevia

Incarceratio placentae

Expressio placentae modo Abuladse,
Henter, Krede
, ,
Placenta adhaerens

Placenta adhaerens partialis

28

Placenta adhaerens totalis


Placenta accreta
Placenta accreta totalis
Placenta accreta partialis
Placenta accreta cervicalis
Placenta increta
Placenta percreata
Defectus lobi placentae
Residua placentae s. retentio
secundinarum
Hypotonia uteri
Atonia uteri
Separatio et extractio placentae
manualis
Retentio velamentorum ovi
Revisio cavi uteri manualis
Revisio cavi uteri instrumentalis
Inversio uteri
Syndromum coagulopathicum

4.2.5.
Neonatus

Neonatus immaturus

Neonatus supermaturus

Kephalhaematoma

Asphyxia neonatorum

Asphyxia neonatorum secundaria

Asphyxia neonatorum pallidaAsphyxia neonatorum livida

Vivificatio neonati

Icterus neonatorum gravis


Icterus prolongatus

Anaemia congenita neonatorum sine
ictero et oedemate

Anaemia congenita neonatorum cum
ictero gravi

Anaemia congenita neonatorum cum
29

oedemateseu hydrope
Splenomegalia
Stomatomycosis s. Soor
Melaena neonatorum
Melaena vera
Melaena spuria
Enteritis epidemica neonatorum
Pyodermia
Vesiculopustulosis
Hidradenitis suppurativa
Pemphigus neonatorum contagiosus

,

(
)
(
)
(
, ,
)


(- )
(
)


( )

4.2.6.
Gametopathia

Blastopathia

Embryopathia

Fetopathia

Monstrositas foetus (neonati)


()
Aplasia cutis et subcutis

congenita

Teleangiectasia
,


Angioma

Elephanthiasis congenita

Pes varus congenitus

Luxatio coxae congenita

Amelia
,

Micromelia

30

Oligodactylia

Caput obstipum congenitum


Anencephalia
Hydrocephalia congenita
Spina bifida
Stridor congenitus
Labium leporium
Faux lupina
Atresia oesophagi
Stenosis oesophagi
Pylorostenosis

Pylorospasmus
,

Atresia ani

Atresia anorectalis

Hernia diaphragmalis congenita


Hernia umbilicalis

Hernia lineae albae

Hernia inguinalis

4.2.7.
( )
Amniocentesis

Amniocentesis vaginalis

Amniocentesis transabdominalis
Amniocentesis transcervicalis

Placentocentesis

Kordocentesis

Chorionbiopsia

Foetoscopia

4.3.
Abortus artifitialis
Separatio et extractio placentae
manualis
Examinatio uteri manualis
Repositio funiculi umbilicalis
Versio obstetrica classica in pedem
Versio foetus externa

31

Extractio foetus pedibus praeviis


Extractio foetus clunibus praeviis
Deductio pedis
Forceps obstetrica
Forceps minor
Forceps media
Applicatio forcipis obstetricae
Applicatio forcipis portae inferioris
pelvis
Applicatio forcipis cavi pelvis
Applicatio forcipis altae
Applicatio forcipis atypicae
Amniotomia
Abrasio cavi uteri
Perineotomia mediana
Perineorrhaphia
Episiotomia
Episiorrhaphia
Embryotomia
Perforatio capitis
Craniotomia
Excerebratio
Cranioclasia
Decapitatio
Spondylotomia
Evisceratio
Cleidotomia
Sectio caesarea
32


,


()

()


,

,

,

Sectio caesarea magna


Sectio caesarea minor
Sectio caesarea abdominalis
Sectio caesarea classica
Sectio caesarea isthmicocorporalis
Sectio caesarea retrovesicalis
Sectio caesarea extraperitonealis
Sectio caesarea vaginalis
Amputatio uteri supravaginalis
Extirpatio uteri


()

,

33

34

II.

35

36

1.
1

23 .
, ,
67 , ,
. abortus artifitialis.
: 166 , 54 . , , .
86 , 95/60 .
. ,
. .
Per vaginam: , , . 78
, , .
. : .
.
1. .
2. .
3. ( ).
1. , EMESIS GRAVIDARUM
1)

2)

3)

4)

2. EMESIS GRAVIDARUM
1)

2)

3)

4)

3. EMESIS
GRAVIDARUM
1)

2)

3)

4)

37

2

21 . Graviditas
36 . .
7 ,
. ,
, .
: 162 , 76 . 10
1200 . 110/70, 115/70 ,
76 .
.
.
, . Situs
longitudinalis, praesentatio capitis, visus anterior, positio prima.
, 136
, .
1. .
2. .
3. .
1.
1)
nephropathia gravidarum
2)
hydrops gravidarum I gr
3)
hydrops gravidarum II gr
4)
praeeclampsia
2.
1)

2)

3)

4)

3.
1)

2)

3)
-
4)

38

3

17 ,
, 12 .
Graviditas 3435 .
: 158 , 70 .
74 , 140/90,
140/85 . , .
. : ,
, .
. Situs
longitudinalis, praesentatio capitis, visus anterior, positio secunda.
, ,
136 .
1. .
2. .
3. .
1.
1)
hydrops gravidarum
2)
hypertensia
3)
proteinuria
4)
hypotrophia foeti
2.

1)

2)

3)

4)

3.
1)
-
2)

3)
,
4)

39

4

25 . Graviditas 35 . , ,
,
. 2
.

.
: 163 , 78 . , ,
. 96 ,
160/110, 175/120 .
.
1,65 /.
3334 . Situs longitudinalis,
praesentatio capitis, visus anterior, positio prima.
, , 144150 .
1. .
2. .
3. .
1.

1)

2)

3)

4)

2. ,
1)
-
2)
-2
3)

4)
- -
3. ,

1)

2)

3)

4)

40

20
, , ,
.
. Graviditas 36-37 .
: 166 , 83 .
, , ,
. 92 , 175/115, 180/110
. ,
. , ,
, .
, , 132 .
per vaginam: ,
, 2 , ,
. , .
.
.
1. .
2. .
3. .

41

1.
1)
stimulatio uteri
2)
applicatio forcepis obstetricae
3)
vacuum-extractio
4)
sectio caesarea
2.
1)

2)

3)

4)

3.

1)

2)

3)

4)

42

21 .
, 10 .
, 23 , 45
.

.
.
: 160 , 78 .
. 160/120, 170/120
. 90 . ,
, .
, 150 , .
Per vaginam: ,
, , sutura
sagittalis , fonticulus parvus .

, , ,
. .
1. .
2. .
3. .
1.
1)

2)

3)

4)

2.
1)

2)

3)

4)

3.
1)
sectio caesarea
2)
applicatio forcipis obstetricae
3)
vacuum-extractio
4)
craniotomia

43

2.
7

23 . Graviditas 40 . Partus
maturus. 14 ,

. 4
, .
12
. 56
30 , . per vaginam
78 .
.

, 1
23 45 .
, 110 , .
per vaginam:
, ,
, sutura sagittalis , fonticulus parvus .
.
1. .
2. .
3. .
1. ,

1)

2)

3)

4)

2.
1)
sectio caesarea
2)
applicatio forcipis portae inferioris pelvis
3)
vacuum-extractio
4)
stimulatio uteri
3. ,
1)

2)

3)

4)

44

8
30 6
.
25 3540 ,
,
. . ,
abortus artifitialis .
,
. : / 130/80, 125/80 .
84 . .
, .
Situs longitudinalis, praesentatio capitis, visus anterior, positio prima.
150 , . 3100 .
Per vaginam: ,
0,5 , , .
3 . , . ,
. Conjugata diagonalis 12,5 .
1. .
2. .
3. .
1.
1)
dolores debiles primaria
2)
dolores debiles secundaria
3)
dyscoordinatio uteri
4)
hyperdynamia uteri
2.

1)

2)

3)

4)

3. ,

1)

2)

3)

4)

45

9
19 10
. .
9
. 56
30 , . ,
.
: 163 , 65 . .
110/70, 115/70 . Situs longitudinalis, praesentatio
capitis, visus anterior, positio prima. ,
, 136 . 3400
.
Per vaginam: , ,
, , 4 . .
, sutura sagittalis
, fonticulus parvus . .
1. .
2. .
3. .
1. ,

1)
( )
2)

3)

4)

2.
1)
-
2)

3)

4)

3.
1)

2)

3)

4)

46

3.
10
22
7 ,
. 4 35
.
.
: 164 , 63 .
115/70, 120/75 . : dist. spinarum
24 , dist. cristarum 26, dist. trochanterica 28, conjugata externa 19
. 1,5.
35 , 92 . .
, .
, 136 .
.
Per vaginam: , ,
, , 8 . .
,
,
. . .
1. .
2. .
3. .
1.
,

1)

2)

3)

4)

.
2.
1)
I
2)
II
3)
III
4)
IV .
3. I
1)
I
2)
I
3)
I

4)
.
47

11

32 . Graviditas 38
. : partus praematurus 35
, 2300 ,
. , 3500

kraniotomia.
, .
: 150 , 58 . 110/70, 115/70
. : 24262817,5 .
1,6. 36 , 100 . ,
, .
, , 140 .
Per vaginam: , ,
2 , , . ,
. , conjugata diagonalis 10 .
1. .
2. .
3. .
1.
1)
pelvis plana simplex
2)
pelvis aequabiliter justo minor
3)
pelvis plana rachitica
4)
pelvis transversoangusta
2.

1)

2)

3)

4)
3600
3.
1)

2)

3)

4)

48

4.

12

25 .
,
.
abortus spontaneus 7
. 15 23
, 26 , . .
: 168 , 59 , 100/60, 105/65
.
Per vaginam: , .
, , .
78 , .
. , .
1. .
2. .
3. .
1.

1)

2)

3)


4)

2.
1)

2)

3)

4)
-
3.

1)

2)
()
3)

4)

49

13

34 . partus maturus
4200 , abortus spontaneous 18 20 .
.
.
: 163 , 65 . 120/80, 115/80
. 14 ,
.
Per vaginam: ,
1 .
, 1,5 .
, . , .
.
: 810 ,
, .
1. .
2. .
3. .
1. ,
,
1)

2)

3)
-
4)
.
2. -

1)

2)

3)

4)

3.
1)

2)

3)

4)
.

50

14

28 . Graviditas 34 .
partus maturus abortus artifitialis.
, . .
10 , 2
67 30 .
: , / 110/70, 120/80
. 76 ,
36,7. ,
, , .
, 136 .
Per vaginam: ,
, 0,5 , , 3 .
, , .
. .
1. .
2. .
3. .
1.
1)

2)
2
3)

4)

2.
1)
2500
2)
2500
3)
45
4)

3.

1)

2)

3)

4)

51

15
20
24 .
29 ,
19 .
2 ,
89 .

10 , .
: 164 , 73 . 115/80, 120/80
. .
: 25283120 . 39 , 103 .
, ,
. , 132
. : 6
.
Per vaginam: ,
, 2,5 , , .
. Conjugata diagonalis 12,5 .
1. .
2. .
3. .
1.

1)
hypoxia foetus intranatalis
2)
dolores debiles
3)
cephalopelvic disproportion
4)
kephalohaematoma

2.
1)

2)

3)

4)

.
3.
1)

2)

3)

4)

52

5.
16
34 .
10
. . . Graviditas 40
.
: 164 , 67 . 120/80, 115/80
. 78 . : 252831
21 . 39 ,
98 . Situs longitudinalis, praesentatio pelvis, positio prima, visus anterior. , , 140 ,
. Per vaginam: ,
, ,
, . .
. .
1. .
2. .
3. .
1.

1)

2)

3)

4)

2. , ,
1)

2)
30
3)
3600
4)

3. ,
,
1)
sectio caesarea abdominalis
2)
amniotomia
3)
partus per vias naturales
4)
stimulatio uteri

53

17

20 . 10 .
34 3540 ,
. , .
: 158 , 73 .
110/70, 120/70 .
: 26283021 . 1,5.
3200 . ,
. , , 140
. 6 .
Per vaginam: , .
. Distantia intertrohanterica . .
20 . 170
, .
.
1. .
2. .
3. .
1.

1)

2)

3)

4)

2.
1)
sectio caesarea
2)
extractio foetus clunibus praeviis
3)
stimulatio uteri
4)
applicatio forcipis obstetricae
3.
1)

2)

3)

4)

54

6.
18

19 , Graviditas
3435 . , 28

,
.
2 . ,
.
.
: . .
, . 100/50, 100/60 . 104
. , ,
. .
, 115 .
Per
vaginam:

, . ,
. , .
1. .
2. .
3. .
1. ,


1)

2)

3)

4)

2.
1)

2)

3)

4)

3.
1)

2)

3)

4)

55

19

23

2
. Graviditas 33 .
1,5 , .
, .
: . 106 .
90/60, 80/60 . ,
. ,
, .
, , 130 .
.

,
,
.
1. .
2. .
3. .
1. , ,
1)
placenta praevia lateralis
2)
placenta praevia marginalis
3)
placenta praevia totalis
4)
ablatio placentae praematura
2.
1)

2)

3)

4)

3. ,
,
1)

2)

3)

4)

56

20

27 . Graviditas 40 .
Partus maturus. ,

.
: . 115/80, 110/70 . 78
. .
, ,
. , , 136 .
. 5 30 ,
.

, placenta praevia partialis. per vaginam: ,
, , 5 . .
.
. Conjugata diagonalis 13 .
1. .
2. .
3. .
1.

1)

2)

3)

4)

2.
1)

2)

3)

4)

3. :
1)
Sectio Caesarea retrovesicalis
2)
Sectio Caesarea corporalis
3)
Sectio Caesarea isthmicocorporalis
4)
,
57

21

graviditas 8
( ).


.
per vaginam
11 , .

:
. ,
78 .
1. .
2. .
3. .
1.
1)


2)

3)
-
4)
,

2. , ,
1)

2)

3)

4)

3. MOLA HYDATIDOSA

1)


2)

3)
mola hydatidosa
4)

58

22

21 . , .
abortus spontaneus 16
. 161 ,
73 . . 10

3300 . 10
,
. 150 . / 110/70, 115/70
, 78 . 20
.
. 350 .
1. .
2. .
3. .
1.
1)
hypotonia uteri
2)
placenta adhaerens partialis
3)
placenta adhaerens totalis
4)
placenta accreta totalis
2.
1)

2)

3)

4)

3. ( ):
1)

2)

3)

4)

59

23

32 .
.
, 9
4450 .

.
15 ,
. 250 . 20
. ,
300 .
, .
, 96 , 110/60, 110/65
. 550 .
1. .
2. .
3. .
1.
1)

2)

3)

4)

2.
800
1)
( )
2)
( )
3)
( )
4)
( )
3.
1)

2)

3)

4)

60

7.
24
33 23
50 , . Graviditas 40
. Partus maturus. 4
,

.
, partus maturus et abortus artifitialis .
: 152 , 65 . 130/80, 125/80
. 90 . : 27,528
3018 . 38 . 105 . 1,6.
, ,
. , , 144
. .
, . .
Per vaginam: , ,
9 . .
, sutura sagittalis
, .
Conjugata diagonalis 11 .
1. .
2. .
3.. .
1.
1)
pelvis plana simplex
2)
pelvis aequabiliter justo minor
3)
pelvis transversoangusta.
4)
pelvis plana rachitica
2.
1)

2)

3)

4)

3.
1)

2)

3)

4)
-
61

25
30


. 120/65 .
23 5055 .
,
. 2528
3118 . . ,
150160 .
-
.
per vaginam: ,
;
, . Sutura sagittalis
, fonticulus magnus et parvus,
.
1. .
2. .
3. .
1.
1)

2)

3)

4)

2.

1)
,
,
2)

3)

4)

3.
1)

2)

3)

4)


62

26
32

.
, abortus artifitialis, sectio caesarea
placenta praevia.
,
, 80/50 , 120
.
. .
, ,
.
1. .
2. .
3. .
1.
1)
placenta praevia
2)
ruptura uteri completa
3)
ablatio placentae praematura
4)
embolia
2.
1)

2)

3)

4)

3.
1)

2)

3)

4)
( )

63

8.

27

21 . Graviditas 27
. , ,
. 1,5


. revisio cavi uteri manualis.
8 .
: 163 , 56 . . 90
, . 95/60, 100/60 .
.
, . Situs foetus longitudinalis, praesentatio capitis, visus anterior, position secunda. , , 136 .
: 82 /, . 3,5 /, 5,2 /, 2%,
74%, / 3%, 18%, 3%, 14%,
, .
.
1. .
2. .
3. .
1.
1)

2)

3)

4)

2.
1)

2)

3)

4)

3.
1)

2)

3)

4)

64

28

23 , Graviditas 3839 .
.
3

. 6


.
.
: 160 , 63,5 .
, , .
: 96 , . 100/70,
110/70 , 21 .
,
, II .
,
. -
.
: ,
.
1. .
2. .
3. .
1.
()
1)
I
2)
III
3)
II
4)
II

2. ,
,
1)
-5
2)

3)

4)

3.
1)

2)
40
3)

4)

65

29

29 , Graviditas 28 .
1 , 1 .
, 11 .
.
, , .
: 158 , 60 .
, . 90 ,
, 100/60, 110/65 .
, . Situs foetus
longitudinalis, praesentatio capitis, visus anterior, positio, secunda.
, , 140 .
, :
. ,
I , .
1. .
2. .
3. .
1. -

1)

2)

3)

4)

2.
1)

2)

3)

4)

3.
1)
5
2)
-5 20
3)

4)

66

30

25 . Graviditas 35 .
, , ,
. , ,
.
4 .
. .
: 165 , 92 . ,
. . 120/80, 115/70
. 44 ,
106 . Situs longitudinalis, praesentatio capitis, visus anterior, positio prima. , , 140 ,
.
1. .
2. .
3. .
1. ,
( ),
1)
20
2)

3)
10
4)

2.
1)

2)

3)

4)

3.
1)
37
2)
40
3)

4)
37

67

31

28 . Graviditas
27 . ,
, ,
, .

. .
: 160 , 58 . , ,
. 38 , 92 , 120/80,
120/85 .
.
. : - ,
, 1017, 0,066 /,
.
, ,
27 . Situs longitudinalis, praesentatio capitis, visus
anterior, positio prima. , , 130
.
1. .
2. .
3. .
1.

1)
,
(1 )
2)
,
(2 )
3)
,
(3 )
4)

2.
1)

2)

3)

4)

3.

1)
partus praematurus
2)
hypotrophia foetus
3)
nephropathia
4)
anemia
68

32

24 . Graviditas 33 .
, ,
.
.
: 164 , 61 .
, , . 86
. 130/90, 140/90 .
3132 . Situs longitudinalis, praesentatio capitis, visus anterior, positio prima.
, 130 .
:
2,65 /; : 68
, 10 ,
, . :
2600, 25100. :
1100 , 420 , 680 .
10071012.
1. .
2. .
3. .
1. , ,
1)
,
2)

3)
, -
4)
,
2. ,
1)

2)

3)

4)

3.
1)

2)

3)

4)

69

9.
33

28 . Graviditas 40 . Partus maturus.
11 ,
2
. , 23
50 , .
.
: 130/90, 140/90 , 96
. ,
. , ,
. , 150
.
Per vaginam: , ,
, 5 .
. .
, ,
. .
: , ,
, 80/40, 70/40 . 130
, . .
1. .
2. .
3. .
1.
1)

2)

3)

4)

2.
1)
, ,
2)

3)
,
4)

3.
1)
applicatio forcipes obstetricae
2)
sectio caesarea
3)
stimulatio uteri
70

4)

partus per vias naturales

71

10.
34

22 . Graviditas 40 . Partus
maturus. 4 .
45 , , .
.
: 164 , . 86 .
/ 115/70 120/70 . 80 .
: 25283120 . 41 ,
106 . , ,
.
. 2 :
, ,
. 136
, , 140
, .
Per vaginam: , , ,
6 . ,
. , , sutura sagittalis , fonticulus parvus
. .
1. .
2. .
3. .
1.
1)

2)

3)

4)

2.
1)

2)


3)

4)

3.

1)

2)

3)

72

4)

73

11.

35
19 .
Graviditas 32 . , , .
: 166 , . 54 .
, 90/55, 95/60
. 80 , ,
. 30 . Situs
longitudinalis, praesentatio pelvis, visus anterior, positio prima.
, 134 1 .
:
,
, III , 30 , .
32 ,
30 .
, .
1. .
2. .
3. .
1.
1)

2)

3)

4)

2.
1)

2)

3)

4)
( )
3.
1)

2)
,
3)

74

4)

36
25
Graviditas
40 . Partus maturus. 12

3600
6
1 8 5 .
, ,
, 150
, 40 .
1. .
2. .
3. .
1.
1)
2)

3)
4)
2.
1)
2)
3)
4)

3. ,
1)
2)
3)
4)

75

12.
37
32 .

,
, 38 ,
.

- 1:8.
.
37 .
, 3000
. , .
1 7 ,
5 8 . 56 /,
140 /.
1. .
2. .
3. .
1.
1)

2)

3)

4)

2.
1)

2)

3)

4)

3. ,
1)
200
2)
250
3)
360
4)
480

76

13.

38

20
, ,
, , . 3
. 18 ,
.
3 .
: , , ,
. -, ,
, . 39,2, 140 ,
. , . ,
2 - , .
, - .
:
, 2 ,
. 1112 ,
, . ,
, .
1. .
2. .
3. .
1.
1)
endometritis puerperalis
2)
parametritis
3)
sepsis
4)
thrombophlebitis
2.
1)
, ,

2)
, -
3)

4)
,
3.
1)

2)

3)

77

4)

39

29 . Partus maturus 5
,

.
2
, .
,


.
,
38,4 , , ,
.
, .
,
, .
1. .
2. .
3. .

1.

1)

2)

3)

4)
.
2.
1)

2)

3)

4)

3.
1)
mastitis serosa
2)
mastitis purulenta
3)
hypogalacthia
4)
lactostasis.

78

40

25 . ,
,
. 2 ,
placenta
adhaerens. separatio et extractio placentae manualis.
: ,
38,3 , 96 , . ,
. ,
, . ,
. ,
.
1. .
2. .
3. .
1.
1)
endometritis puerperalis
2)
parametritis
3)
sepsis
4)
thrombophlebitis.
2.

1)

2)

3)

4)
- ().
3.
()
1)
-
2)

3)
-
4)

79

41

36
sectio cesarea,

.

37,938,6C.

,
.
: , 38,1C,
124 , 110/70, 110/60 ,
, . , ,
, - .
, ,
.
1. .
2. .
3. .
1.
1)

2)

3)

4)

2.

1)

2)

3)

4)

3.
1)
hysterectomia subtotalis cum tubae uterinae bilateralis
2)
hysterectomia totalis cum tubae uterinae bilateralis
3)
hysterectomia subtotalis
4)
hysterectomia totalis

80

14.
42

26 . , ,

-

2 .
. 13 5 , ,
28 , , .
: ,
, 36,8 , 84 ,
110/70, 105/70 . ,
,
. .
Per vaginam: , ,
. .

, ,
.
, - .
1. .
2. .
3. .
1.
1)
- X
2)

3)

4)

2.
1)

2)

3)

4)

3. , 3
,
1)
laparoskopia, salpingokelyphoectomia
2)
laparoskopia, salpingotomia et kelyphoectomia
3)
laparotomia, resectio tubae uterinae
81

4)

82

laparotomia, haematomectomia peritubarium.

43

31
. ,
, , , .
.
10 .
: ,
, , . 80/40,
85/40 . 120 ,
. 36,6 . .
(
- ).
Per vaginam: ,
- ,
. .
-, .
1. .
2. .
3. .
1.
1)
-
2)

3)

4)

2. ,

1)

2)

3)

4)

3.
1)
laparotomia, salpingotomia et kelyphoectomia
2)
laparotomia, salpingokelyphoectomia
3)
laparoscopia, salpingotomia et kelyphoectomia
4)
laparoscopia, salpingokelyphoectomia

83

15.
44

24 .
2 , ,
.
, .
.

.
, 38 .
, (rubeola).
: , ,
. 1011
, , .
.
1. .
2. .
3. .
1.


1)
abortus spontaneus
2)
natus mortuus
3)
defectus foeti
4)
partus praematurus
2. ,
I ,
1)

2)

3)
, ,
4)

3.
I

1)
Ig M
2)
Ig G
3)

4)

84

45
26


.

. 10-

. -
.
dilatatio canalis cervicalis et abrasio cavi uteri.
13-
.
1. .
2. .
3. .
1.
1)

2)

3)

4)

2. , -,
1)

2)

3)

4)

3. , 13- ,
1)

2)

3)

4)

85

46

32
7 . , 2

-
, 4 .
per vaginam
5 . -
.
. 8
sterilitas primaria.
1. .
2. .
3. .
1.
1)

2)

3)

4)

2.
I
1)

2)

3)

4)

3.

1)

2)

3)
10
4)

86

47
30
:
abortus spontaneus c 6
8 . .

: ( 46 XX/ 45 X
80% 20%).
1. .
2. .
3. .
1.
1)
amenorrhea
2)
sterilitas
3)
abortus habitualis
4)
olygomenorrhea
2.

1)

2)

3)

4)

3.
1)
45
2)
45/46
3)
45/46Y
4)

87

48

22
graviditas 8 . 1 ,

(47).
8- .
-.
(46 ) (46 XX).
,

.
1. .
2. .
3. .
1.

1)
chorionbiopsia
2)
amniocentesis
3)
hordocentesis
4)
placentocentesis
2. ,
,
1)
neonatoritas
2)
infantilitas
3)
maturitas sexualis
4)
pubertas
3.
1)

2)

3)

4)

88

49

-
. Graviditas 16 . ,
,
.

15/21.
diagnosis praenatalis .
1. .
2. .
3. .
1. DIAGNOSIS PRAENATALIS
1)

2)

3)

4)

2.
1)

2)

3)

4)

3.
:
1)
-
2)
-
3)
-
4)
Y-

89

16.
50
35 . Graviditas 3839 .
abortus artifitialis abortus spontaneus 10 .
,

.
: , . . 35 , 98
.
,
6X6 . , , .
, ,
. , , 140 1 .
Per
vaginam:

, , . ,
. Conjugata diagonalis 13 .
1. .
2. .
3. .
1. ,
,
1)

2)

3)

4)

2. , ,
1)

2)

3)

4)
.
3.
1)

2)

3)

90

4)

91

92

: Graviditas 7-8 . Emesis


gravidarum I gr.
:
1. 1) 2) 3) 4)
2. 1) 2) 3)
3. 1) 2) 3) 4)
: Graviditas 36 . Hydrops
gravidrum II gr.
:
1. 3)
2. 1) 2) 3)
3. 1) 2) 3) 4)
: Graviditas 34-35 .
. Nephropathia I gr.
.
:
1. 1) 2) 3) 4)
2. 1) 2) 3) 4)
3. 3)
: Graviditas 35 .
. Praeeclampsia.
I .
:
1. 3)
2. 1) 2) 3) 4)
3. 1)
: Graviditas 36-37 .
. Eclampsia.
.
:
1. 4)
2. 1) 2) 3) 4)
3. 1) 2) 3) 4)
: Graviditas 40 . Partus maturus.
Praesentatio capitis. Labores parturientium.
.
:
1. 1) 2) 3) 4)
2. 1) 2) 3) 4)
3. 2)

: Graviditas 40 . Partus maturus.


Praesentatio capitis. Labores parturientium
debiles. Stimulatio uteri. Hypoxia foetus.
:
1. 1)
2. 2)
3. 1) 2) 3) 4)
: Graviditas 40 . Partus maturus.
93
Praesentatio capitis.
. Dyscoordinatio uteri
. .


: . / . ..
.: , 2004. 816 .
2. : / .., ..,.
.., ., .. .: , 2008. 656
.
3. .. : . /
.. . .: , 2004. 496 .
4. .. :
/ .. . 6- . . . :
, 2007. 528 .
1.

1. -
/ . .. , .. ,
.. . .: -, 2006. 1056 .
2. : / . ..
, .. , .. , .. . .:
-, 2007. 1200 . (
).

94

- . ,
- . ,
. . ,
. . ,
. . ,
. . ,
. . ,
. . ,
. . ,
, . .

:
, - . ,

. .

-
634050, . , . , 107
. 8(382-2) 51-57-08
. 8(382-2) 51-53-15
-mail:
: ..
: ..
___________________________________________________________________

6084 116 . .
. Times. . . 5,56
200 .

________________________________________________________________

634050, , . , 2
95