Вы находитесь на странице: 1из 132

17?

6-95-7
,ll|lilllilil|Jll

bl
ljtfi llitl

l9

8 (131)

ry . 213


<

J,,l

qu u l,

10

ln-Line

58

, ...

l, u ! lLaacca
,! ddm d d? 2.

d cal|l.-. :-:.:. .:,|1L! l .l


-1\ :a -.:,_ -::,1,

dt ll , u l,|,.'-:
mu , ux ulr-.:

: :

-:,,,,dlut u -

:;-;=_:i;:i=:

#;
,

. 24
dru u,

j u ll a.

d u, lu u Bcl:..:- -

72

,:-

,l d L d , ll
m l dz u.
um ( . Luuu

l m d l
uu! lu ,,,

()

i,l

!1

(Llu : ..

l u?l lu),fu : :

u l, llzd : :
uj|| u m l t]l,l ",1uh;:-

96

11

Bpattlt d u !. t l lrl .
Bolbtr:y u, ll llLlulu

144

m l) l 2m u dlcueoBbLx doMautHux vu.

l'.'.';l

.:j,:'.:,:.]:: ,_

,:

124

Shimano

124

ODu u ,l l-l uuu il u


lu u u r .

15

t. d lr )|,
i. u BaMt l| Jul l JaJlcu,m]!,
I l ,. lu )| l...

"-'.,::r,
,q .

, tvoouttll Haoy.Hbl\ loooK

'l42

u ""

12

ru

"ll

l ! ulocppalJ-

, l] u.\

17

142

172

17

172

, ,


, -

l00,

. il l,l i

t ",-

I .

\,ll .] .

, teH

BojoHa I lloIoB-reHttlr, otIltllo ,


\laTepII;Ll ]\{, TIIIIecKll \lo\leH .l \.
] ,lJlI I.1ii ll ilIli] I
lt.t, Il 5,
lI,l I1 i
\I_lii _]lllI .
ca\I} l1.1\,

ji
d

,,,.'

--.,:


, lt
() .

.
, 5 } }I
u
.

\.

lt l ]\1 ]
\I?,l I \l H;LlII-

]II\tHeii Ice
},
JJ -t ti Ba\I
.l Il
,l FishenTarr 220 Duo lce
Edition
rk II. ;t l Kl\
.I

II

Editioll. ll


200 ,
, 20' (
l2 ).

.
., rI -
8 ,
60' ( l2 ).

, JI .
, ),
. Bce}{ .

!i-

ii II_
Il\teeT N{opoocToiiKllii

s,l

DDjl,. lpe- Kil


]ll,{,e Hll]],oii

} .

JorLIN

rIi, ,

I JI : Jl
ouloolds
, , .
Mallin ; , : tI . .

IIr" II I, . rli
. , r .
, li ! , , JI .
!J ,
}r. Marlin -,
.
Marlin
,
}D(.
Marlin I
II 40%,
)"
.

,,

'l))/N|//+

Daiwa
25 29 2013
,
<,}> ( ).

(
2 )
_
. -

--

. -

.
.
! -JI

. . ,
Daiwa.

)(x,
-,

:
. Globeride INC.

(Daiwa)
-
;
. Yamaha Motol
C.I. S.
- yamaha
;
. JJ Gru

l_] Daia ;
. <,-1ti
97"
66uu".,r
Daiwa Pocclrtt:

. GroupeTs

,]_l Daiwa

:
. -
.,.

: ]!Il: <D.
.: +784634201 00,

+7

9096892l0l,

http: www.udacha-volga.ru,
e-mai1: udacha@zone-ru_com_

water Beetle @ . ,
,
long,
, tlo
, .

- (, .

\Ie_]b),

_,l MeTa,,r-rlo\l (
). rt. Water Beetle !, 4.5 ; 7,5 ; l0,5 ; l3,5

. -

1.1.

Light rrw ULG iI&Gr

Black
rrw. Black rrw
PWG 5 2,1
3,3 , Light rrw
ULG, , 3 krlacca .

Tail&scale


t fast iL
rrw Light

56. Black rrw Light rrw.Fuji,
.

Black rrw PWG Light
rrw ULG ,
.

SCele

, .

l .

WWr/.f ishi

. "tt
- t] i\{
tI .
, (I ]\,ti\,1.
J rI .
, ]rl - Ka]\,le ]l i]. tla I l] \{
li. u lrr ,lll\. ,l _ttI K.trttt,t.
l\,J, Nl l{N,I NII.I
. - \,1 ,t llcKitTb
l,l},, .
,t ti l1oll l} ll I], - tI,I. v J ts ,[ -I,
,ltIJ llll]\] ]Ie JoBIlJ,
rt a1-1ceHa"lo\l . t]

n g i

rs, ru

, Ma-leHbKlrx ,l-

. t rt-l \{ts \1 \,{,


uI -alri

. ]\,tl ]\,1! tI]\,1ll


jl illeca
,-rI.
t 1, -

.I R,l pil {LI\l l\JIl \l il\l.


;r Il]\,1 ,,r 8 tI
i\,1aleHbKli , ,r ll
]1 N9 2, ll riltt,r Sirlmo l]t,
Aglia Nl (Moii ).
",l t - .t

} lo (.l\l\ llol Otll Hil K.lxJoil . tille\l


[] -

11

(Dm

Jl.
, ,
,
.
cTaJ] .
- z
.

Jl . JI Panther ti ( .l
). !

, r ir Daiwa Sil rk. <,


> ,
zl
.
I
!

thr i, Jl
,t ,
KJIaccyl ]\1 <<In-Line>,
tlTo << )>.
;l .
: Mepps XD, vibric RSt Tail
( ), DAM Spuro Witch () ,
, th Maftin ( l ),
ln Line , ,

. ,]\4l _lt ,
. }
, In- Line.

, rum ABU.
In-Line _ v

.
j ts ,
, l
.
. , . I,1
ts . , .r J,IeecTKa, & .
N,I In-Line ,l N,t,l ,
,

l a. -

, <,g,>
. tsN,I
.

,
rI, .
I{ ]\,l
(). In-Line ,l,

- . .
\4 tsU lb ,l. \l s.
. il ltl-Lillc: r t
,l, , lu. \ l l\4
_q , . . , (
).

+ 1t.


. , , .
, Jl Ha,]all. clopoHy , ] ,
. , lI Panther
Martin JI,
}4 }
.

ln-Line *

JI [n-Line
l . [
, .


, ,
. ,

<<)>.

, ,
, , \4 . ]\,] . -

[q

}.
Jl Nl
.
In-Line Panther Martin Ns N9 9
( ), :
, ]!l , , .
N9 9
)( .
,

.
.
IJBeT l,
.
- . )(-

, , . , -

, ,
I
, . ,

)(


\
a

mrr,
- l
/
oo60ll4/o8

] O, O
, , O fl ,

]l ] KI]. Kl]yKrj. ,It.l Il}L],II-lii yJOBIJcTocTI.I ]]l],ilII


- KpilcKil
c-leTaeT. ,qJl l ] ,lt )( iiTa Ko]]ltTb
it }1 i!,tltH . .,l cc,I )l(cjlilH . \l l l

.Oill],] .lill]yllccIb KpIt)lIKv. _qll l]lI .,1


}Il\! clO lla i\Ie,,t",lcHHoii cKopocl].l. tte Toltbt,ct
\]NIclIblleT ]il]lll Ja ]loIllIb]e Ka\lI]l1. l]1,1I. Il\O.
l ] ] I \',I I lll l l Bilc ] ,q I llIR \]_1 ] \ | O.LlccllcK_ f arI(e

|{oL( | :Il|()Ull, L UL9c

l'(',l\ll,\l l, l.(l],,\l , l,,'','


||\,|||||| '|i. ll|
l|{,|(.(l| |n,11|i 11 ,,L]l l..|,.ll.\l0 l cll ,:l ,l, ,loloHl \,
Tolli, I p].I\Iel] l\ ,l'IIT _,l_ii ll l]l ib]\I ]ll
,Kl{l,e]]e\I .:l,I ].1]lllll. C.lc.raTb r NI,I JOIlo]lHc]llIc ll]liiHtlK},IIc cl(])(llo, rtlt,.lj tl,q
I ]IaRl(aNIll l]]llIlll lIll\ll]\ \I!,lI]cK. ll
Nla,rleH(lI\ l l I Ill]b]l\ l] l]]I l] ] l]ll ] crl K|]lOIl \

]\]ll

tl,rtrt

l l]lI1,I\' ,( (tiiK,l\l \1,1pKcI\l,\l


ltii ii KpacKoi.j, Ilo ]-] l(,l-rl ]|

TttKlt, rl",lii :t -t-q I.I "I)


li,lll,{ilel. UO(,h l! pollri'IHoiI llL, lc. ,l KU. 1.1 1.1t(.IL,
IIcpl]oi.i l]jltI. , tlccKo]Ibl<tl\ 1,1ll _lli
rr,t . - . xllmIl Il l( pcill ]lp},eT
.]HaLl

t{Te.lb]]o

K,l L]]

Icc.

l ]d)d] l 1.1l} _l
I]\tl] TpoiiLtlrKe, ttl1l ]lpoc]arl
K]]cToLIKa tl, NlrtIKllx llTlltIb].]\
l.{R,I KplolloK i.!l rI l]. pIlI]ojl]l]I\Ia
(I (l \. il ,lllHIl,O(ll, ||.,||lt.|.|:|cIl)|i IlIi,l)||K.
1,ltti.i l,llLl _l]I B\tecTe () cTpI1\Iepo\t.

:ltl

t,

!-

,:I

':

16

||],1 1itiKill

'_)

l!1

Il}.l

I, ,li

-, li ocTaTKoI].

_,ttt I-Li. , t, ll Mira, ]\4rl] Agat

-,l8i.i ll
Il LI tl,r K,tecll.
]l,-q il ]]

7 ,t,.lr,8 I] N,t\
lJ
I. Bluc F Vir Oigillal
Nq J ] -

l, ]\] t} I],r].
N ll rt. CKo,1bKo

]t ]l,], I,,t]]_]] Hil ,it


,rl l] . thr MaftiI]
Nq 9 rr,
l. ta c,lcl Jo,,lee \Ic_l.,l(HlIoll

]\,]

]IeI

, ]\l

]\'l

N{ecTc.

" ,,l>

. ll . ;<
lU,lK),. I l\-

,IN,I ,l. rt,l


,-rII] NI]\{ ]-

. ! IlpoBo-

!,1

- ttI,l Kll,rlo

]\,1\{. ,.
Il , -

TaKTltKa tt -,;t ,,l


It,t Line !]N -rIrJrI

l I
I_ l11.1ll

l1 ,l] |l]ltlN,lr]

\l pttrt.rttK.rrltl, Bol

TexHriKa \{ -

ullIl, ( Ib polrl,_ K,l

,1,1\ L],,-

tIoxeT tlctlbci.i, .Ie}I },


Il R_ ,1Il
N{o N,l jlilEc-rtlt ,;I Ilts ]J].
ca\{oii . LI
Il v]]1.1,1Ilme
tstl ll II.1
_ l KacilHllrl 6,lecHoli (\

ts. rl K,leae
lI. ,-
\I },). I]cplJb]x
cilHTll\{cTpax ,tlt. tt,
Hoii )I} Io.]a]t,,tto, ,,t

] -I

J:Llbmc \ llo lL''l(l1,1lo ol H1\le


ii IlpoIJotrKI1
ei.l yToHy,lb. Ha,trtttaTblBrt

l8

!i

www.f ishinginru;,ru

ii

,,l
tt. ,
]\l,
} .t, ill ]\,1, tl

r. ,,l ( i]]ill. J!| ot l


, ]\,loxHo
t, ,
,rl [
I,1 , \r N,l,
KJK .,t. \l ll;
.
<]it,, ,
, ]\,{.

19

cIBA

,
u .
Panther, , t ,
.
\ l-

iul , -

. .
,
- . lI

, .
,
, l
cTela , :
l , ,
. !
\1] . ,l . : ,
- ?

[ -

fl.q

, , ,
,} } I, ,

, )(

. -

: t |,l
l


- .
, .
,

.
,
1 t llt I i, l
,
,

,
,. " lKoM
.
,

.

]!I. ,
t J
.
NI
.

,
} l-


l.
8 9 .

l4 . , sl ts |8 .

, rr,
_

,
...

t \,4
,
-

] ,
iul
JI .

, , <<),
JI ,

. -

,
- <(>
Jl_

. ,
,
<>!

:ul.

, , }
. (
, }1
), .
, ,
, I
,

In-Line, ,
, t
, ,

.

*\{

. Ns7l2O1

*-

*!

---,
-1"#

,,

q-*\*=

.t,
--'*


2008 ,
,
,
, ,
. , ,
, -

. ,
.
...

, :i.,
.
JI
:UI .

,


. ,
, -

, fl,

u
,

.
;l.lry

l] , l -

,
<(iUI >.
, 3,4 4(
,
Iu])
, Il -.

(
- ), KopI lJI rUI, l:

ItrI

. , . TaKJ . ,

.
l Ic,l! -
, I, },I -

.

Jl (
1 2). {JI
<(> -

,

,r.

,
-
, ) (, ).
-

,
. :
25

tr

CJ
<

- , rl . l -

JI ( ).

- ,
, , ,
.
. ,
, .
, -

;Tl
t

fl

, ,
I .
.
. v . , .

. ]
1rKe , , , l

,.

()

_,]_

f,
, l rr1
lI
, .f
-rl
, ]!I] it "l!
u . . - t,
v,
.
,

,
.

, , .

,
,
:

- -

0,5-0,7 ,
UI

. }-

U. { ,

JI, ,
-

, .
, ,
JI .
,
_ JI -

.
,
2- , r
1,5-1,8 ,
.

<<>

.
,
.

:i;,'"l*

-. -

, ( 4).

,
}a -

. .

, ,
, yKJleeK, -

. ,

(0,3-0,5 ) ,

.
, ( )
, lo
.
, ,

27

-l,:'

'i.,.<
'!,,:t

;t

;i,,-.,

,
.

t i .
,
t ttcl t . (
. -, plrlatlKtt
i\,lll, ,lI. NI
. }.I N,llI ptj\lallK}l
t

lltt

,,t-

r]. rt J. . l\,j]]tl : N,loHo(b}lJ tl


? - ll it:]
N{ "I coNle. t]ll 1.1]\,]Hrul ],]l-,lli.i ll \{ lb.
L9 IlocjlL'_j.llee l]pe\l/I ll jl
ToI]Ke ]] ]J -

l\{\,l. .tl.

"._

KaTyIIIKa i\,l

-rlyllc HIl\I , tttl,,t


\leHee l\,]l] I. II-I] I.
]1

,I]-I

il]]

tl [ ]a.
., ,, t._, t,tK. J],l,l. ltij.ttto ltt,l'l 1,I]l| o,1aLr]Iei.i
lr? ca\loe ]J,loB,le

? -,t,ii |
l,l l , :rt
, i.i

(220 > tlI11 Nl,


ltllr_r Ha.ttlTe;lbHo }.I I aclIT . KoIJe.IHo,
,ll c\orlots Hii }loHod),,re ],ll
Nlllr] cpai]HcHtl]o I]\leHePlla\l _U } p.l. llo ll \,,]U. |

[8lIe L]lIIlrt

l It. _-qt
e,lbtla lI\1eHHO il LI)llt ,]Il]
rl : }l,t]
]Ia 11ll, Nl
al

]\lrI l]"L ll. KpoN{e


. t tl ,l:
tl ],tl,lii -,l
ll\,l ]J I(, : .] ] . ttlt .

t]pll .

N,l!-

Teii He,r. -lt lt t,


, ,,lr
t aKTll ]] r]l]]l ,
It lll1.I]\ J/
nocTaToLIHo lJ ( uI oclJeme
). N,IoeNl\,\lHcHI]lo. ,l
8 ]]]\1 }]].]ll_i]
}l\, lcrl .
l aiiK]l ]\,]
, cBeT_loi] ]]]
.28

.
},l J ,

-rl! Kop)KeK, , Itll

}I .
,
.] (
"r] rrecT). lJ l ,

\lJ

,r - ,

}.
, . JI
bl_toB, .

\ - lo -} -
J .

N{ -

j'I , -

,
. \l -

.
v ,
,
H:UlbHee .
KJleBa .
\4 }l
,
<( )> , , ,

[t

www.

Qlo

/'

,/Ol,g fi'#;.:i:-*"#:::r: ::ffiffiiff #ffi::

<') TOLIKtj l].lpy !l-

elt. l

1.1}l R ]J,l1.1

I,lI

]lil]ttl

]\1

p(lLlil llll,ii. ,l lll lllrll]

R J.:l j]]I cTa"rlo Borly 1.I l.l


<(I]KiItotll] q(),

ilit He\IHo |\:ll,IlIl|||\ loHKocl}l\ ,,llcpc


II]tl, -L] pIl L]e pl.]N]:lItoK. _llj
,q

cyTcTI}yK)T.

]] l]cilI

1.1x

rus, ru

, OO,

]llt l.] tll]- blHe ii 1,,.


;lrtrt ul :
I

f is h in g in

R1.1.

I.1}{ll.
IIN,t tt,litKvloT, TaKrle
cllTya]ltI1.1 ,]t] .
1.1py]OT

-q BecbNlil I,]]tI
lI N{1.I.

lrtr_ l\!. t1,1o ]I


IlIl l]LIl\l tl ] l]a]oT Jll] ,l. .l
, ] ,ll L]o. ]LIil-

l o,,lbKo "ltl]I]b il]]]rIr]t.I

ta.ta,,ly ,l cI.ITya

\lc]Irl lJ.

IINl ,l]lIl
.l,q I]llNl. NlIl
1yl }l') lll] _l loB.
It.tl 1] r Lrt t
cll,]yiiI.1}l,

HecKo,lbKo

c,i]bt1olJ

l]]] Ho\I Nl,Itsrl


,r cTpycii, ottlr t.t-

"1llcb Il}]]] .]I]\I TeL]e


tttrKr. tl .,tI]\ tt
tl ]\! \l Itocb] }1 },
. ttit- ) ]l]I. ,ilr]]
l 1.1. Ito
]. ]Ll]]tlttl, -

'

rll]. _ 'l
, -,ltl tte
x!,Htl . ii _:t
]tato oltyc t.l,t bcrl l]il
lI,,1,1\lll. l,rtt ;l.ttl1,1(l
Ilcc ]J,IrI, l, ]aIl]]Tepeco
. c)HrI tl
,,lNlrl ,ili] I] Il}l]\ }l
-q, 2l l
]l[. il "q

\l ll] crl. coI]po_


I]. }l l\,l prlTb pIlNla]IKy .;] Tpl.t

Il

l]]]\l

YtI_q

, BlUInlii tr,1). ,.,,,;. ,, ,a"

Il Bato , .].
, TvT t] rl. 1.1 t]L] Ila cIloc,
;ltl_. l1 \llJ

1.ItI

,il] ]l IIpl]]\IallKv Il o]ltI]I.

lll]1.1

ltte rtii.,. B,taKtrll ,l


NIrI ,,I.

.t

lloB,rto

]|ltl) HOii l]cpTyKoii,


], Ll ll]Io }1!- tcI]cpb

-q ]ii (]l]lll ],] b]i.j) 8 ]}\I.


Pacc\toTpI.1l\,| i.i Bitp11]l cll l,yaIlll <IIIltI

,;!

"l:

_,

;;

, l, ,
,
, ,
l.
t.

,
l

, }, l . :
-

, ,

ry. }

. , ,
-. u iu . ,
,
. , ],
l, .
{

-,
.
t t. ,
. } , , , , ,
-

liglt

: rt ,

, -
.
(,
<, >), -

.l( -

, -

.
toM clBa )
-rl -,r
- .
.
.
jl , ]\,I
,
< >

( 5).
tl il -

ccIioK lI l],:lI,],

i1,t(),q().

KoH]le KoHIK)B. l{ I]l]] a,Il L] Ilpo1,II]lOIll)lLIbK-) }1


\,.,. II noBo]lbLlO ll]]l. \I
ii I]a ,I r]l]c l<ilT,!,IlI

Kll \ll,il,|| lLl Illll, l(,('K0,1 ll, 1.1\'l ]l]\l mllypoNl.,] l]


\
lI -\l \ Klrl)-

',,ll',YLlacTKv' ill].]II
ONl\J

il

() I I},po}I. IIpI]t]rl ] .I1.

Nl!,,, t, ,l() [pit]Ibm].lKit,, }, It Rig 5t.


,trtr ttrtettcl rlIl'] ll\
l ii

III.]

]:

xapaKTe1,1y

petl]loIo yllilcT-

]Ic l Ll]J]l Tpy.la


,rl1.1 I} ) , ].l Ila tlc]\]
j!tI l(t]. l.t.l

rtolt \al]a

,,r 1 1.1 }1l,


l\! cTpyeii, oKo-rIo -

aKlKe jl (d)oTo ,
Kpacb]\l oT\Ie,IeHLI IlI}. -

- 8), .],1 lIt. ]\].


ir ]l

/:',
|,,
'. r,??- | !.,
-| ,;

l(ilK y]Illl]cpca]] ]l

\J]I

l<il. TilK
lllO. ,] ll] ltI tlptlcyTcTBl,eT.
ltIl.| ,l l|.j,e |,,, ',lK\el \',l,.lUl

llr ]IlyK},]I c_lcJaI}


},]. .I l.ttt il
]l,l ,il Rilll l]itII 1.1.
}, Rigge.

i\Io)l(Ho l]-rll Ha _1olJ]lIo


e,lbttoB. il llll
ltl] 1.1e NI cLIHHllHl
III NIoHod]l{,]lo}l. Rigge 5F
,],c}I
, l o]I
co-rla]ll1.IT . l]\I
,l (lN,I IIol]Orl
. t. I]llltiJ, ]!1 ll
il ,t. .
". Jt lJ
tsjI\{, },
!.1

-, :t

"

KI.1

Jlt{

-rllJ\{ll, -

\{}J \1l rI

pcKi]\

IIlx .,ry


.
]

1IloaIIc:

JliR UlyKy,

.]1ts.

cpaJ} \\o]llIlb \]tlacTK..

ltt 1,tllc

ttl

t<

.loc

lolIIlo Il|lofo,]l

-it(lllc,lbItii. l]a ]Ie\I el]Ie


_lIt,,ll ttt ctlKcliitto ttortc,
_I]l. llp]lNIaIlKil lI !,.
_{ol l} cl,]l \l. B1,1aIttatoItleiic ltHoii rIottot]ltt-tc .lII I1IlTe
pec]Ib]e ]l ll, ,tttl
la l ]( lIl(li llpIllIocT.jloo,1
H1.ITe,,IbHblii _l(].

TaKtle . I.IH l]
,t ]loB,lrt ,rl. r
ocHOBHoii cBocio ]l]
ll-rL . ]]. 1]-. ,t trt
l, oll Bpc\tr] l]Iil - . }li

. ii ,l e,.l Ll
.
, I
I]

Jl

!...

"-,-=:=

, , , -
, , ,
. t , G, .

[q

#i##i

, .

, ,
!

v

f .

. Tav I .5 Kl
- -,

300 600 .

l

.
-,
<<>l

J,.,


, .
,]
]!1 l ,,I,
-li

- ,l
. lt

,

,
}.I
.

. J{

yrac
- .
r
, .
.

MoMeHToMl .
l !I } .
l ll .

l ,
-

. }1 .
[ ,
\4 v, . i
,
v

.
r-

l,r l ,


- , -

39

rr,

, O-

!',!IJ^:i":i1]..-x:j:'d::';;'.'i.li:::ili:::#il;ff ;lJJ;

-Il

LI

c,ltlIIIKoNl

-q-q tl. l]-


}lil Iil(,L. clt)ll lo ,l\l\ l]
-lo]]y c]\lc]]l]b NI,

c,r]o Kil [1l.i,

KitK lr,l. Hii lll l}\lit

ll . tj

l1l BTil1.1l\ \l('c1.1\ 1LLIeii 1.I ,ttt,

l];Lil I,

lt,

ttttt \lo\le ll l . Ku lu ll. ( lilTIl. I]Nl ]l].1t],],it\,l


.rlLI -rr
Il . lol{ l}l l l r tet ttt K:tKot,_l-. ttto t,pcf -

HecKo,lb Il;l lj-il


Kll ii xo-,INL t tr l
]HaKoN,Io\I ]\ \I.
NIeTa:

,] ,,ro8,1l]o Kitpilcrl HccKo,lbKo


. J NlN,l \I
\L -q

L]il ,lllll.]l<c ]],1,1ll< NlccTax cToI1T,

Ec-ltr ,r -q] rrc .


\l ,l!J
IO(UK l1.1ll U, ll l1.1 Hll\ \' \ ('( xoi\l NlLI.

l.{i\,]

l]i ca]\la
LI

),,
l 8 NI1,II,
t t rrl :
-], ocHacTKtI. KaKIle To-rIb-

N{ti J

ts

ti]I]\l

lvtecTe, TaKl]x -rI


KLl \t

l tIlltt. il il
}l,] "lLI 0,.1 0.6 .
pltllcHcH TaKt{x N,l
,R J Ilo]Iox}lTeJbHo
Kll.] ill,,I tla l. HttKa-

KUli ll il,]. \l l
. 1.1 [ (],>
i)Lll]

,ttt >t<t].i,I,aKclii
. ]ii ]l l] t.I tll.tKaK rll]lreT. IlbC LJ.\ \ l]elcrl p.l(]lIl ]I J,I Ilo HecKo,lL
l]Jil Il\lol] 1,I,rl
]]Jr]] \ll l]tllx ,l]],
,tt.l

ttpttKoprIKI] -

lJ. Hll t ],
IlIIli rl
llc llo.1b

'Ul,i,l

Il' ,l\'(0 cUcpLlcl-

,ll
K:iK ttpaBtt.l,.l. TilK]1\ \Icc[ax
J,

i!'Kap()\I IJit l

l3 r ll. ttt _rit,t,c _l


JH.l ll 1.I\liI l l
l'l' \lclp.l\
}l}l.

t,ll lI cIapatocb tt
,I ]i],l liI tlI. lIc\o.]lt ll ] , ,l ]
TaKO\l \_lil,][l
rIeHee tl.

'-*

,];1;i.
40

f,m

.

-


t ,
. lu< ,
Jl

)(.
0,12 .
<>?

\4 .
. }
0,I2 , -

, , 0,13,

0,14 .
>,
. ,

.

<<,>

l ,
<< , )>,

20-25 ,} 0,1 .

,
. ,

LIJI
ll , , -

.
, },, , ]
- tt .

, .
v , , , t ,
l -2 (
,
.
41

tii

i;

m. !
i{y, .

RElKu
l (ill{D
i[-, ,
?,!l
l.'},i

-\\\

, Kp}TIa.

. )," ]
)( ) .
JI
. -
Ns 14 16.
,
,
, ,

,
.
, -

:l JI il.
, . JI 3-4 -

<,,>
, BaHI4JI, .

) <> Sabaneev

-.
, ,
.

<,> .

ul, l.
.
)
. r,


- , , . JI _
. - JI }, . ,I

,
.


. ,
. ,
,
, JI.
m m.
.
,
ry .
.
Y2. Talo(e IIJUI.
l l ,
}{

. voxo .

.
v r .

KapaceB},Io

- )!

\.4.

VDE , Sabaneev
<,> <,-}>, Sensas

Gros Gds }I,I.

_---,
---:-_._
.--'-,----=
>_:__Z--,=-

.-.?*

.
,
, fTy \4 t l:2 l: .
, ,

,
JI -

r
.
l4, ,
.
-

-,

,
)(a _

, , .

,
-

, <>. , -

, , ,


,
}, . <,-ry>
)u . .

<,,>

, -

. -

,
,
-r -

Jl .

I _
.
, I.

(,
).
, ,
, ,

),
, , -JI
I ,

JI .
}

,
v coclaBo\4
-

ll. I , <(>

<<,>

I ,

, Sensas Gros Grds


I
!

, JI.
.
11 }, JI !

, Jl
(

, ,
r v r ,
.
t Jttj, t lecb 1,1 )G{-

, )( ,'I.


l,r .

jl
-lv .
-

Oum m u dpyeue mlu Bbl rm l


iim www,fi s hi gir u s. r u,

i
.
40 , 2,4; 2,7 ,0 . Ma]
IM7.
(Sic).
().
,

i
<

,
_

,

>

rrr
. (495)411-19-94
.mr.r tm@mil.rU

,di*EIEri,Ir;

U
]I

www.f ishinginrus.ru

, , l.
212 , , . , , , .
,
..
fl
Ha,ttty
trtl, ltHo-

,]l1.1 ,
l t] l ]l
N{ rl]l, tl],o }JKtl R )(j] tl,r rt -l]\

l jli\] ,\1
tr ,;tl,t , -

]]I \t, l
I llil \ }l l{LIe l,KlKl 1.opNla\{ i,I

l\] i.i l]KycoBoii

llpo\lilll1,1ecKoll Hil1.1).l L|.1c llllU(


-triNI ] cBol1x

,t,.

I,1 .I t,Bv-

ll\ lrIILI\ ,lR ll'.

,,loBJ

I.1

IIlii ;leKe |ti-

cKoii \Il]}I SSS, Moii


l\t

ii ]c]]HOll(]ii \I]lKc

Sil nlltLlitl \ eet


r_ltl. AlIt:tcljr. l,t.,lll.. tt tt, ,,
:]I .l_lll
tl:]

-lrl Scl]SaS r]i\ l]1aiS. [l TaKO\l

47

khelicopter and two knots))

{ :l.1 _l v
. -l
<<helicopter and two knots>, - <<BepToJeT ,). . ,,lecKe, , ": Jl
12 cll. <(>,
_ , \ _l
, -

lt. . Tolo. , il .
,
- : l

_
KJleBaTb :l .
- ,

-.

00 500

.
<,helicopter and two knots> ,

, .

, l JI -

, }. ,
, . l , }r, ,
:i. I ,
; ,
,
JI }" . :
TaK},Io ,
,
,
. },},
, .
<( >
, JI, l ,
.

;ff",3*:ffi


: .

IUl JI rI
.
JI -

, I ,
r,
.
t \lHe ,

I , JI

[
-

. , , _
:l
, . ,

D )(
, } -

},l , 70 120 , -

.
,
,
I),. } .


. , ,
, ,

}
r .
lL ] -

JyIO

lI,

,I.1.:l

-r1I1a-

\lcTpy t]-l}l. ]Io x1.ITpocTb


. LITO -il ].]

ll

l<-llilccI]

llcc Koii lIoBo]lKol]()ii

\loHo.,l lll tKoto

tr,oI.oKrIr

t ta, ,;Itt t rt tlctlo,,tb

J \l. t],lo pca,lbHo


Bt.1.leH l R _. )tiecT
Iloillol,acl, Nll]c ]llI il . Mot.l "qI.1t
oBo.ilK]J I]] iiI]I (h_ll]-

il ]l1 2l Mitxllltttl

lt.talleTpax 0. l 2li

tl

l65 lrI. Hl{Nl ]\lHc ilL],lL l.]I\t| ,,] ,lll1,1, lc1,1eil


l.t 0.

l ,,I 2 .

ll l. cl]ol.]x la],l ]l\I


1.1 ]liictl]lKa\, tpt.t
\l
i]I

NleHr] I.IIIccT ]<-

\.,I l\I t.t

\l I.IpolJllHOii l(l(\,.] -i1,1l ]]tlI,Il I Il,

.#-

KcTaTI]. ]cpIla )J ] ,:lu

,,I]l. ,]
t]\l - l1] IcTBe ":l},ir
}l ,I l :l ll!'lU'll{ll. ll llll,Toilly r]I.1L]}l.
,I. I] \l\, t.ltll l 1.IJ,IepBeii, Ka.Icc,IBe
ij 1.1 ]l IlNl v NlcIIrt
rl

NleeTcr] .ll] jlrI KopNIyUIeK

sltt. l] B\o.1I]T

l}ItIII,ii t<l,t,{. cT].Irt " tl1-1y l.t i,j ;t rlltctt, ur toB.r. H:t ltrtt:l

ll\THl,'\ KoIl\I\ UcK, l! }. l.pll


} plll{:l{l ,loll .lJ L1,oii
}J|l|i. ,l ,\,l1,1:ll otlc-1l
.t
leH: 1-11,1;,.l KIl\ |l|(,| |( o,IKc )
ll ltltlu K.l)el.
}

52

..;'-J
-t-\\->\

{\\\\'\_
'.]*i

'I

EiO

(Sm japonicus) .
,
, , , ;
,

ltt-,t rI-

OO 0 O Ni] O ,

cKoii trl ]ltl.


Te-,to .

[, it lI
2 ,, tl Lttt KocTtl
. ,tJ
60 ]\raKcll]\,la,llboM
Bol\,l

1.5

-J

1.7 .

t rtt t - iil, (J:lilHl p"trJ:t, .r_tt -

:l llIl l\l,l-rllI
8-10 20 24 ", -
\l ]!,,IrI N{l.j ]. _
]\] l]. I] ]ItI]l i]acll,l .ts t, T:tK, lJ pu(cll]l tlJ

54

,l u
uu

)*,*" ,lia^;,h"i

www.f ishigirg.ru
1._.r

(Smrms cavallat
, l],
, l\,1, ]
, , 4,5 , ,
45 . O N,l Ol N,l l\,4 , O 1 1 , l\,1
] 0O.

lll

, (huus
thuUS], , gid,
( )
O ,

tl
,t,
I la r l .

q \,ll I,I 25 30 .

t
.

.
. _ ] Da]IIe- .
50 ro ZbOO ,,,
* \{
.

(Smrmrs maculatesl
,
5 . -
O ,4,
/ [Smmus],

3-

(Smrmrs regalist
0

-
,
. N]
2, 4.5 , , -

16 ,

55

LI]l Bcc\l1.IpHoi.i (t,repartl.t -

to -,ll} (WSFF1 rtl ttoceTt.t_,t


1.1L]l{ij ]l]oIle I
_:llt t Iort lQtt t ],Rii (becTLl]iti]b <,1.I

irl I,\,i.j
- 20l, l I]Jtltl tl ,
, lIIaKo\IcTBo l(. tto t.t btecTatrt
tr,ttt 6- II.1 ,;ll l] t.l]l]I\t,
tI. t; tl.,tlltl l l] I]irJ Nl
) _q Til[apcTa]]a,> _ t1.1tt cxbtr
]lll]l]I ,]I]t] ttlr{}l TliTapcTaHe 6-to

l lll l0 14 r.I 20I5 .


plrtrtt, lor ltIlI,1\ (up(BlltlU.lllii Ha\olrllc.:l ( litI]I.I ],I KI.I, II cTa,,lrlrI c]lopttttpoBlt
tt,tlt, ll l 1,1lle l. ,tl 1.1Li l.lI.1U llli l llrl.
- ]Ic ,l 6.t,
l ]Iii. l ,],] ). CopcBttoBatt1.1t l Bo.Il]ITbcrl ,:lo]loK *
.i KoHTpo,Itc]\I .
(4

]iacTl]b]

KoTopb]i.]I a)!,neT

"ii\II.1.
BccTlt BI.tltco t|rttKcatltt, },,]

|l||l|\l:Ii|,,| ("l\1,1}| \:l}l l11,16] Ko,1I1,IcclU( j


(Ill!,Ka. cy.raK. \. co\I. oKyHb), ,I]r] ll j-x l 4 5 Krt)iLii, (lrrHane,,lo-l)(llo vllac]]()]],lTlr ,] l0- l 5 1.Ir(ii. J
Hll l]]illJ]Ir[ B:]BeLI]Ill]ilHllc )l(lIttoii. Mel]TBar]
.l llI.I1.1\Il. tlrt

rtt.tlla - 2()l5 l,l'.

IlJ)i( i]-q
llt Hl P\,c1.1,.
tt(loprIat.ltlH Harl

56

\,
l_:
iat

.rJ

.|

I}(I,

D
D .. 20I5 r.
I

, qTo l !l

O , |

lr

'l

,.noi
ts

q!)

O ]

,;.

'

"d

,/Lt;,7, *v |jt:). .,.,|


"

/'

/L* *,.r

f.

80- ,l ,t
Jl
Puooru"," lJ

P,.,o,,yn"n. a l l ,], ry
. ,
)l
.
,
.
, Jl

; }" ;
), ;
t .
, )II, _
rr,r, )<
. - JI ,
, ,
, .

O-
. , 12 . , ,

, }^{
50 .
JI
, ry

, ,
.

3 ,

UI .
t
2- , 14

15 18 . I : l
( l l7 ) (89 .) .
q, .

, ll <(>.

.
D-, JI
. ,
.
1"r r .
<, >, , .

,t d u

u trc

57

ig

,,l
l,}

^\

, Ns7l2l .

:;r

stalker

244 , 8-38 .
\{
)LII (), ltt, . ]\{

, -

\ Il

rt 15-20 t)
ts , I
l,
.
<CTa,rKepa> ,I

<> ,


L (
},1 ). (N,I]vr
)<\ ) 1 t
,
B]\,tecTo
lJ N{
.
,,
rlrt ,

ll\ lIl l2 1

il. !,

l. I4 .


l5 , t
.

, -

II-

.
5-6 ; \,| l-

,
v } .
(50-60 r) 2- r .
1-1,5 ,
l.

42 l. ,r .
, t,
} ,l l v ( ) , . ( ,> ,
u> -

]\{ f.

,,] ,
"lI 59

Jl ,l lyI]1

, I ,,l \I

(
NI )

rt Rise Stalker SR-802 ,

Graphiteleader Tiro
812 MH-MR ll

{ 246
,t

l4-46

ci\,t

j Nl-

, ]\,l

l, 8-25 . l40 ,
- concept Fr:ji
SiC pl\l.e Ko\l8
- Fuji SiC
.

| N{
.

BaN,t

<( >,

Becbrta ,l
oHI

oI }| l
()
),,
ry.
H)DKH ,

, NI () tI
<(,t> .
,rl ,

\l I.,laBHoe rl l " (ts]\,l>

xlI.


i\l
NI t ,
. ,l
(N{, ),
< >,

i
(

). Halvt

t, ]fecb \ltsl
!

l2 ,

8,I
l0
{
,I .

J]

(1, ) fi,l
.
Nl <,r -

) t
, Ha.ilbHoN,ty ]To\l \. .
Nl ,

.
,l . laK ll,,l,l}Bcl]oBaTb )t(-


Nl .

40 , 3 t.
]tI . , -,
,

:,Jl:,:-

;Ll]:tl ll l:L,]bHoclb til(il ilTl]tIecKl] .


]l I lI lt }lIl-

\{ oplleHTI,Ipo . tIcTKo , ]] pa]\IKax ]

tl\{ ( i
\{ cyN{ll1apHo}l
tsNl fi,l),

,t lt . \,l -- -

_: ._1;-j

"l
liTe,,re N,t ) ]\I\,l \itlI]. NI, I] - .
\l ll ,rl
lli!{
(

l/3

-q-qlIlltJN,t ,trtlt l1. 5, ,t


<1KacT]\,lacTep)> I -
( Bc,rlecK)
,'l ll

Nl

ll

ll J

ts

80-85

N,I.

]\laccoil
"\I]\1 ll ,
I ]l Ko,{e,,lb
It I rI
!- <(,],, ( ]utt <(>), N,l
N,t \,{

N,l .

).I <,>

! 15 35 .
<()> ,
lr 1< , , ), !
I , , <,>
, }, -
II
, }
JI << K.]lacca>>l .

ISlffr

Shad Jigger

15-50 ,

245 , l25 .

Fuji SiC. , , -

iil

V.

- , , <,>. (, ), ts 1.,
<,> !
<(ILl)> ,


(Dietmar Isaiasch) , .
,

.

J BecJ

15-50

<!

. ,

() <(-)!
<<>, , r \1
( JI
). ,
, , ,
<>, <,)> <(D.
,
( peHHoto tt "". ,I\
f 8 50
<>), , <> -

, J] }"
( ).
,
.
<> ,
( , "rl ).
. . , rmitr Shad Jiggr Gmphiteleade Tiro
8l2 MH-MR IL
i\4 l } r ot t,t ,,,
l Jl t ,

rdis

ql u
l

WWW.konger.ru
_

(495) 745-07-41,

.: (495) 730-09-68
WWW.chimera.Su

l8 - . -

,l

. , t .
8 22,24 28 . ]
l .l (]a\{e,I). l t l J Becilx - ! "
]\,1 rl). (' ,) , \l
J t cl]oe,l ( , ;L ). , <>
((>.
tI
40 ( ),,I| Tecyl ir .l <()> () , (
, ]\,{.l .t), Bor Shad Jigg l

l0 , l,.t
FiSh -w Flash J Shad 4 . -4 /, .t . ! ,
-, ('>
<D, ,
fTo\l veTpoB 5 m,r
. l D ]} . -". l , , iu
, l .

l4 ( )

<>
, Tiro 812, <()> .
l

.

fl

48 +
( 54 ). ,
, <,,>
( ) .
,
q ( tl)
rmitr Shad Jigger
tl
Glaphiteleader

ll aL,

.
Tiro 8l2 MH-MR

.,,>. ,

. lu ( ), ,]
<,,>
( ,

,

).

]\,l

I,1 l. IJ 4 l
-t , I , 7
",r -

40 ve r .. ,I ts
.
] (
.t
16 50 )

nanok }, <,, r

( l0 . .), .

1,$gaft

Restive

244 .t. 8-J5 .17 , 156 .
_ .
(fast),

]\l .jr t
, ll ( ).

]\,1

.
<,> <(,) .

,
, -
12 , l0 .
JI,
(,
35
- : ).
. -

. (
) JI .
. Stalker St.i
Legend Elite, , ,
.
], ( . .)
-

,
, , ,
(
).

, , ,
.

.

, lJl ,

,l .

, ,

, . -

lL

<<2l
70_80 .
.,. ll
,
<(> ,
-

<<>> ( ), >

fu,r .
,
Hev:U]o t , ) -iul,
JI
} v. l Jl
( ) .
JI ,
.
l

},

,
\4.,.

,

Hearty RiSe Stalkel, I,1 rI


. { -


(
). {l l. . ,
_
, . ]\,|

l. l } _


( )

.
D cerlKe <>,
Nl
t. -,t, \,{
(

). iaKoM
k,
- , tt <,,>.

,

JI pyky, JI
:
<<)>

,
,
j,l
?

l
(<> .

.
, , , Jl, rmitr
Shad Jigger 15-50 . ,
-j

<<
8l2,>, JI -

v I .

-!

v JIv \l, St. CToLx Legend Elite


LES86 F2,
(> . -,
. -,
,
rl...
, ,
-
,

lko l, l
JI...


, << H}DKHO>

-
,

, ] ,

!
,

} , . :l

,
, .
, -

,
...
Out m u Dpyzue mmu a ,ulll
m www.f hi gir . ru,

}.


2,9 3,0 .
ry ,

ry. ,

, , j JI
, l -

.
,
Jl , } f ].

:l .

, ,
, ,
-

.
, \l

l,
\.J-

,tl' ]l
;; ., i
.) ' ., (
_,

L,

I
l

'',


, l
,
...

.
,
,
l l
. ,

.

:*J"i::J"IlY..,

no^,o.,,,.

R .
,

(-D

: Hornet, L-MinnoW,
mi, Imatetm .
, \4 \
. , -

, , , Jl _
. Salmo Tiny.
, , .
<<> ,
.,
v}T
.
,, J-,l
(

).
ar

I.
U, " " . v
, .
, ,
- . ,
, <>,

N{-
, . Salmo i ,
<<)> ,
,
30 40 .
.l
.
Jl , .


, zl . . -

, s_l\4 -

. ll
]], -

!-?u

, , ,
.
,

<,>

)( . Tiny JI JI
2
ryJI. , xBaajlo
,
. lr .

l,""*:f, lj.x:l

l',1
Pontoon21 jrrill 40 F.
t
-.
:Ul, KrIacTb -

,
.
. ): , JI
r .
. J

,

, . }
, .
, . )<, }, JI, , aTaK},IoT .

JI ]\,{. JI .
-,l .

, 3,5 Moia,illa 40 F SR
,r , -,I-,l N,I
y .
Jl ,

2-,5

,,r Jl . , ll, ;LIlcKo


<<)> f.

Salmo Horr.et 2 S,
l,5 . l
}. , l l t . , |
}r , I { .
, ! t . J]I
.
Jl
q, Il

;]'1]

..

. Jl ,
.
lr , Jliul, &
BcIL,'IecK, : ? ,r
,Ti, l . ,1
. l l
, , . - t elo l , ,
, , ,
, I
>ll, ,
JIj , rl
ry -

, )< , } }, , Salmo Tiny


(Black Cockchafer, <, >)
(khfr), t2l Mojarrilla rk rut.
Jl l Homet (Black ig), Osko Hunter 4 BD
(- Bullhead) .

75

]] .

N,I ocTiLrtcb

N{-

,N{},
, ll,il .
rt! tITo, ts, -
, \,l .
-

\ la

\4. t

,
Bo]\,I,
\4 elo il.

,
l ,l ,
.

Jl , _
.

. Te[{l aL_

, .
.
. ,
. t

, l
, ,
,
,
B)KHee Jl.

ocTaHoljKa ,1.1
- lI t
, D{
Jl]\,l .
.
] l l.
.
,

N{ll]
ts. ;Ul,
.lTo Jlts -

v1 -

, N{ q - R \{ .
,
,

. Kal) .
, .
J


#.::
. !, ifi-i .

, . -a;--,,;

-,,"i,i


O O . O
O. 0 - i , .

:'

_ -_=<--=Helios Gold
25. I I,
.r l JI . , } ,
JI

- , zD ,.t,
,
.
ri <)) <(IUIefu>,

. -


, ; ry.
9 . ,


- .

-
- ,
.

l
! Jl
l ry, tl TaIoKe . . , , JI .
, ,

.

![q

,,I| JI t . -, ,
. -,
. -, .
. ! 4 q ,
JI ,
,
il,t v, . i\,lep 8

\4\l J \4 ]t Su Gripp Cratrk Rir2S


9 r (,,t 5 5,5 r).
Lucky
John .

, O
0 , -

N,,lF 0
0 , O ,4 , O 0 ,l 0O,4,

, aL
. Osko Minor
-
<>. zt 5
9 , , l\{ , , -, . , ,
.
, Osko
<> (L Minnow Yo-Zuri), , . .
, Osko i 45, , ,
(l, ]\{ l] , ,
,l}. |tsI .

Gutsy Jack , .
, , . , l, "" ] l . , ,
, 5 .
<, > l rl Lillt

or,l
- -

, I

. I),,, . -

, {: r ,
.
},I.

#:il+i;:iji"

.".",",,
Lucky John: Tiny Jack Gutsy
Jack. 4,5 ,1, .
<{->l 7

- . ,

, ltlt
<(>] \I

,-

i,l]l\1. }{HocTbJ tll .


_ll HeIo \1 300 .

i*ii::lJl",,H*IfrI;ir::1

- <,> , . .
){, .
[ .
, ,
<< >. ,
}^{ )(

, l, l l

, . , )( , , l v ] .
81

. .lacTo .
,
.

Jl .

f(
t BHoll l ,
.
l
,
, , ,
\4 l],l ) .
\,1
.

\laH . ,
, <()> -
Pontoon2l RedRag 36F MDR
Osko Jump 40, salmo rt
J S, rv \,l r ,

_.
, ,
,
,
, J]
.l
.

}-

l I
.

\.

i\{
*

!.'a'-}]},

*
l

,r,

!'l

O O - O ,
O N,l,_, 0 0 BpeMeHeN4 ], OO

llLIlIl

,/

;!i

, ,

, -
.
t
.
-
, . ,
- ,
)( -

. ,} ,.,

-
, H)DKHo! <<x.,lecTaTb
,)
JI.

,


l , Ko]o - } t .

:
,
,
.. . .
.

. Jl
, }r
.
cHacTorlKa -
,

rr
, ( ) ,
v 70 120-150 . ,
[ i{

l1 ,
\l "}{ , -l
<<
-

,>.
.l \I,
.
. ,l -

,
].
_ . foBo,IbHo ,

.lT Il

. r,

85

rt

l
u
Bad

(, . .)
rrl. ,
, , ()
.
, (
, -ry),
j{i].I I.l <<> }.I .

, , . -

, 80-
I .
<(> .
, <()r,
0,80-1,00 . , , . ] ,
, .
l
.

]l 5 8 ltrt,
1.I: u ]\{.
l]. ,r N,I i\,r

ij{,
!t

..,

, Y, , ll]l. -

]\l. \ll l.t.t .t


I{II
! ]\,! iv
]\{t 1-1,6 MNl, Il rtt 6- l0 rr.

, ts .
aL l\{, --

. ,,l\l tI
75 l50
(

ffiL-

-,

.l).

,
. ,r N,I, , ]\1 NIII ( (t) .
<, t] TaKoii UI ,1,

<(),, po]\l Nl 90 .
l\,1
.

{
lr 0,8-1,1
( ),

, 8!

v
(( >. tl .
(

,t

) . .
( ) .

<,>

,

.
...

3:,lliiillilL

.r-O+Vu

Zd

. -

;'

*l
l'

, -lt.

_Ii .

r "r-. } v
"]. , (,

il s

,.'

I5

,1

.Il. 8-rIJ]\, , peKI] .


tl l],i{ cHacl.b.
Hit ,. v Tel\,l, J 8 ]\,1
]] -rlecKll,

, , N,I ,-

! ctla.ta],l;l ul m-rla ]\,1 ]]


.ttt. ,,l ]\,1. . atts
ll itN,I, ,tl ]l r] . \leTpi]x R I]o . rI iJ l,],]\l l. i \{] I]l1
- LI ,..
ll ttporo t.tl t tlto illrlll. Ill
\,l .
? lllt;tr tj: ]l8l\l .I-

Ii\,I, IUll lt. ]] , o,rlecKe cIIycTi,ITb . . Bec,'lat, \{l.]-

Bato tl t ,rlecKy, ,,l-I-tl

]\,1,[ , tt.t ilat ]\,l. .l

}r}4 JI , -

I I/cTax i,
:l } .

.
), ]D(
. ... ?!
<.
! , HloKe.
. , 1rke ,
} ,
.

. . ,r . J
.

,
. .
. JI,
!
. (. }. Ll. . ,,
. ,
r ...

}-

--tt_

(,
\ L\

\l
'i]
t

, , (, , ..J,

"q

m ]( ,
)
[ -

, . ,
(
), \{ .

. f f
,
-

Tpll tl:
_,t _] ill
a) ,
zu
uBeTy ;
- ,

JI ,

- ,

, ,

t l .
lToM ,

.I|, ,

I ( )
-

( 1), , ,
-
( 2).
N,t
-

97

}. ry , -,
, ( 3).
,


l. .
,
-1
( 4). 1
, I'JI .
l
. l . t

m 4

''.

.."*

.,j
,"
^

iil;

}i,
.i!

.

. ,
_
-,r (

).


,
,
,
.

} r
, : ( 5),
.
m7
,
, ,
IuI . Il .,].
lr ( 1

), I
_r
.
. voHo u] , ],l II

l.

il

, F ( 6) Kryston ( 7).

-} , ( 8). ,
} ,

}ul.
:UI f

Sinkers, Korda. rI JI ,
. ,,r

, H]DKIIO
- ,
II }
.
,
( r -

) . ( 9). -

]\,l ]!r
( ll ).l ] lJ
ts ( 10).
]\,1 ri
t u\1 \1 l. \lt t Kolo
, , ]!r, ,
ts.
-, iLl rITo
tl ],ts
) ,

.
l l|li\l.
f ( )
J,I l Il .
,l I .
,
l .

] . ocTzulbyo

}4{-

( .t (] I, l).

m,

, l]

}"

.Ll. ) l l
8. l ( l I). },

It lr .r,
, ,
){ rl j
ll l . ,
, r ,

m
<(Nl,>,
Nl Rapala Kr-rot.

l1.
,
Jl
,

(I2).

Ll . tITo
Nl To]\,lyl
l}iul
]\,| ( l3). , cot}pee
tsI] N,IiL (r, Nlf{
F Armadillo 30 Lb) . To]t{, f

.
, ]\I ,r,
TaIoKe ,

-. Korda, , JI (14).

14

Ba{cloy -

lt }
}, }-

, r-

. lfi
4,
-

( ,

- I ).
-

JI, IlJl

}-t ,,l-

, iul -

, TaIO(e

. ,

I
, I ]ti. l t m , ,
JI (
),
ILII I
lil } .
, .lli / Sl ( l6). Jl. Io ] }

, I+I .
Weed
Effect [rd, rr,r .

,I, } -

,ir

7) ,

r
,

, F
,tt L
-
( 15).
, ,

ry l.

)Gl

, , . t .
-, , JI Hol ,
( ).
-,
ry . ,

l ,
, :t,l
TypyJ ( l8). }I -

l8

m 19

]\{1,1 Koi\{ , cBoeNIy


((,>
"q , ]\,1

tt Sl, l}l

( l9).
ts fuJ 1,1 ]l l], fu KaN,t ( 20). 1,1 -q
I]

( ,

),
Nl l, .

. , . R Te]\l MeHTolI ,
,l Moi\,IeHT HacTopoxtlTb
. Nl -

,l]},
tI, |lts tI NI
, -


, -

ts .t
( 2l), ,1 t , it j
o,teHb I,
tI
- , ( ) -

2l

shing.com

+.

t\

[,1 i{

. ,1

ft, t Grdr
( 22). r - . !-

tl\l. , rt, ,

]\{

tI

J,l

Grd
, ,l .

( r ).
t ( 2). t
, ,l,
,l ]
( 24),

{ ts

Nl

fuI . , ,l, rl ( ) N,I [ \{ _} , tIl . J , Nl ,:I_]. Flying Back


Leads d ( 25). !,l

i,

\i

JI

( ) . .

. , .
}, ,


.


.
fl

t elo . t v\ Jl JI
.
",t

NIalbHo , -.
,
l \4 <<)> JI,
l t .


-
. ,
,
.,,r zul
- .
BA-celKlI
<<]uD
. I ,

\I-

l.
, JI rI I Jl ll

. -

.
ts ,
LlTo
,l Til rt

)^]
)(a.

\,l , Kporle -

Nl i\,I ,
-

ts )
\,I .l },

(), ! \l-

, .rlr

IlI .

]\,1 )l

l\r .

( } . \, ). ,
}I

.
l)( , , t. . Kp.lcK(,
} }ll.:l 1,1\ l\ ,l-

\I "]\l
(. KottlcalI. ll ..). .l r ii
oHlo\aiie ll\

r NI, -

C.te Llet r-

Toll.
\,1 (, },\l. laHHoIo \llNl lU
. }.I

l.l . ,
tlr lJ
ll il]];.,
v lNl' j JBL'.a. ll cla \,ca\Io]I l.
!, ],] lllLlil l,L \,,1.1R ll

]\,l


]\1, I,1

\{

. ,rl l
tlI.l .l ,
\{ ,l.
1,0m m u dpyeue mmu Bbt .|ll HalaeM
i t ttbl+,,fi s lti ttgirus. ru.

109

- . l
, l .
,
, , ,
, ...

YlJi}**#T;:
H:#h,i:#*:lT,"
)(
,

NlI.
,
.
]\l_
. , ]\,I
ltotvteHT
.

IIellpoIl ,
tr-.
I| ]\,1, t
r. L
. -

3*,-]

-l

fi[itrhi"##"

au"rb**u",", ltts"un
, I]oT
l] 1.1j N1
!

pea,rbHo, .
- -rl

iL .

^lii:ill:,;. -_ , ,lj, :j:,i

'

"*

..] ::,,, :

i ,ili

? -,
,

40-50 ,
)l , -

, v } u -3 .
-, ,
,
. -,
JI \-I ,} l
,
N,t
.
-, ,
,l. ,

1, ]!l ,
,]) II
}1]l .
]l] I1 .,l ,

L .]
.
I ry, ,
,
Jl.
,
.
.

H}rKHo
,
,
?
.

. ,
, l .
)at
, ,

HacaJl .
I ,


}r . ,
,
.

111

, ) ,
,
MecToJ -
,

?
]lo l300-400 .
, ] :l
l]. .
.


. &1 caJloK, ]\,ro .
,
]\,1 \1},l r,l.

.
Jl
.

mv ol II
} .


,
}"t .


,
. , , ,
, .
, -

, cT;Lri ]\{
i. (I

]\,1 ,l,

. ,,l

7- . ]l . { 0,18 ,
0,14 . , . ,
.
.
l , ,
.
- fi , }" ,
- }{
.
.
.
JI . r r , . HoB},Io,
} ,
{ . JuI

;I.
.

, . , t

, ,
.
rD t,l -

l. ltr II, }
, IIJI .
r .

, .

1 Nl a]l]) ll .
ts aKIllBHL,. bl,, l, 'r: J\l(\l !
- 1,1, ]I ]l\t .
J,lem KI],,lo[pa]trl . I1,1 I BHll\IaHl.te,

jlemcIl I],l. ,rl . _l \lece _tJ ],I


ll , rteTpoB.
}}. cTil.] lI:llL loII ! le . tJ \I }
, ]\1, tleN,t
. . , ,..
-
,t
!

tI

]!1 ".

. "l , , I{ Ta]\,I
,l ,
Nl l,rl Jl.
l
t ]\,1 ,
tl poBHoN{ ,q,
)} \lec l ,l _ :t t
l ts. I]eTpy.

.
; J , NlNI Nl. , , , .
,
.
, , ,
. ,
-q 60- ltl , , -

. J 0.1 rtrt. ,
0,12 .l }1,. }rKe ] jeTeil .l.l. .
.

{/<

'}q\,

i;,*]

xo.1c,t

clt

J,l8

, o,-,rrt.ltle ll,]
. :]1.1 ,I,

l, . ilIIl,i]]
]J caN,JyK) l1 JoBtIT ,,llI .
8 oKtlo rto;<Ho rr t,tt.
L]t]l] l
,t]

. ttt t

u Heii

ec.,t1.1

400 500 ttl .

. J ].i

]\j ]\,lecTe. L]
IloljepxocT ll ]t]

8. I

R |]YI

otle-

N,l tl"tlii .

l ttttNI "q

]]

\lecTe ]J]l ",l ]:ll,-

caNlo]\ y }(Il}l :]ll.


cil]\,] jlts ,l]] t.I\1cTb
Ill1 ill tTeH . l\t
R ,] } t. aKKv-

J 1.1,
.,t
l\1, ]Il,
Hrt il- Borly.
)l( ,Ilt

I"l _]ii.

.tltl Tort.

JI 2- }\
, He.loBIlTb
, ,
,reT}
f
}. .
l!1 _
JI ,t 2 . , I
Hotar . \4
Jl -
,
ts ,

:--

*:-*

www.s-mrr.ru
rw.mrlimtrs.r

:-]
,
IaJ }l, ,

Kel .


.
,

Pontoon2l

BeatBull

55, 4,'l,

! I/
. ,
il, ! ,
.

L},l . la. t -

DU0 Realb 5l bait

g55F

60, 4,5r

55, 2,9,

A}lRE's Alexandra

a:*]r:.-l!
. ].:.iii( ].-

, ;l

]. } }^ }JI . ) , _
, ,
. .
, , -

AX-50S

50]v,

J,5

lMA Slkary5OS

50MM,ila(ca 4

zipBaits g]5
5,

]\,1

."J

55
2,2,

:::.

.


,
,
3-5 .
f Hcr laTok

lpa ,}J l} }

rI -
. ),D
Jl
,
, , ,

.
,

.
.

\l.
,
,
l

a. ry -

\4, l ]ry
. : l"r. , zL
.
,
,

\{.

,
\
Y,

0
<< :

, l: +7 (495) 5-97-25; 691-5-54


e-mail: offi @msll.rU; WWW.moscanella.ru

., /: +75 ('| ) 44-7-87


e-mail: offi ce@mocanella-bb.by

Pontoon2]

, /: +8 (044)489-]-1
e-mail: fi 5herukraine@ramblerrU
.

l(t

N 45, (( 2,2,

(lOO-J)

. ,.15, ,,
. , ,, .1,

3- -, .16, .],

.: +7 (495) 0-00-56
f .| +7 |499) 261

-2-96

.: +7 (499) 488,7'1-4

-r

85-
( <->, , ),

.: +7 (8] 2) 647-80-79

WWW.moscanella.ru

l-lEL,l\lJJ
vlDvll

lDl\lJ ddtllU
llUUI
3

. , ,
, . ,
..
, , ,
.
d , m ft u

.
\,l
,
.
um, u-udt < -u,>

. ,}

JI II
,
. :
, rr ,

!i"q

u Mopzyt, udm <m


77>
,

, ( ,
) ,
. ,
. ,
.
u mmu, m uu
uu?

{ , ,
Jl , 5
. . . v . <,
}". l u , <<D . ,
l ,
2,
, , , ,
4,
,
5 .
. .

, .t
.

duuu ,, t dm JlcypMa
<,t ,>

r, :Ul . , , , \1 lI
. (, ..)
-
-.

}v u "-,l-.
. t. \ afpalope ft\\
* re{

ollly(Kalb.

zu mu

121

, L
ry ,

),
Shimano Vanquish 4000. } Stella 2007 20l0 Stella FD
F, Twin w

200820ll.

, I
ry -

J-x }:
ry l Jr ), , I r ,

<r
JI
},JI. f , J
I ry ;t.t


GIebenstein
Rollenfett, -Shimano Rell Gs
sr,
Shimano ReeI Oil Sr.

. :

Ot

. , JI
(1).

0,9 ( 2)
( 3). Maev
( 4). . .
mu m

l0
cTpejl ,
( 5). rl, }, , , Il\ItI
ii.
,l,

)l ( 6), Jalee,
( i).
Rmu ,llg

v l1tl,tt -

ll Ko-,lb ( 8), lt ll.,l1,


125

*-.i\

( 9) -

( 10).
,
,
( l l).
( l2).

),

t. ,t
0,5 4
( l3)
( l4). \4
t ,

] .
,
.
( l5).
mu d m
,
Nl ( l6).

fu

( l7),
KaTyIxKy
. ( l8).

I..I ,
. ,
MT:UI_
( 19) ,

( -

), Koplryc /, t{
( 20).

2 3 , J,I

( 2l ),
NOl ( 22).
u du

2 v 2 ]
Iry KaTyIxK.l (m 23).
127

l.< ruI
( 24l. l v.I },l
,
Jl
L.
v la ,} -

,
. JI
( 26), ,II N,l ( 27).

( 28).

du u
q , il <(>.
( 29). il
J


. ,
JI
,
I

3drc


(
J0). r ,
.
Nl ,,t (

I). ,] -( 32).
I -

.
Il!

ry HoI .
] ),l } ,( , ,
ry
vl,{ ,}.
mwu
ry -l
.

t l Kal5 ( 20), }"


I , -


.l.
a ( 18)

!|i

} ( l6), ,lHa

.
] ,
.

, J -

] Nl
(

\*

Bav

3]).

, - , ,
"'

NloMeH }.

,
. , {v t\l .
1, }D t-

!i

,
lr

,
. 5 - Jl
, - -

\l -

-.

, 1]

rI -

.
.

,

Ii

<,,> -,l
. ttI. v
, .q}],

, ] JI JI

, l
...
m mt:
JIodKa <m 310 1(> (,

-).
<
280>,
l r.
,
to.l - (",
, .
,
,

<

!
- lJI

3>

<,>,

l ,
.

TatoKe ,

.
, .
, JI, <, 310>.

( )

<,>

JI, ,
,,.
<,> . .
2010
, "V
]l0 ,,, To_1b-

, .
ll--I .,l
. }rKe , .
-i.
rril]l
LrI. L]
l,


}T i0-lj.

,,I

133

- ,
,

<> (. )
.
.
14- 15 /,
,

"CMapla" 2l u/ KaJaJocb_
. , ,
.
JI ,
<> -

[q

, (r) ,
.

.
JI
<<> < 3>.
20 22 /, ,
-

,

zl. JI


- ,

.
.

,
JI JI JI
. :
, .
< 310 > v . _rv
(,
! i
),

.
u 6>. , JIJI -

. ,
} -,ta 0 /.
- JI,
,
JI . JI.
, }I
{,
.
,

.
<<>
< 8>.
33-34 /.
'} (ry"

( ), ,
!
] . <(> f-

<(-> ,
- , , jI
, tl . <(> ,
,
. () , ,
voTopo.
,,


,


,
.
, \,1 loBa {IJI !, ,
. <,
10>. <<},> ().
. TLrIo, I[ tl
. .,r :
. _;i:l,
I4JI
!,,Lli . _l]]I. , \t .
135

! ,
ful , ,
.
, .
,
, N{ -,
,,l )(
i,i ts .
r, .
u -m urt :

<CMapTD _,

. JI ,
r 2-5 . .
, ,
t ol \4l\ . l f
BkTcyJ

(, . .) .
JI j

Jl,


NI -

(, ).
40 /,
-

. ,
<>
.
, : "CvapToB" ,] \l
( iL,I ),
, -} ,l ] |-

. ,
\4 \1 \4aJ] } v ,

.

m qmumu l < >


]00

2600

60
600

.6

400

li (

.(,

50-9 /2
, 9

CbtcoeB
,)

Kii:ii"{#f#$#-"",

,
]ry, }ts

, , )(, }ts. l,t , JI .

.
, ,
.

, , -

&'I
apceaJlax -

5-6 . .

, .

: T&S Athlete 2,7


10-40 , CD Rods Blue Rapid
3,0 12-46 , py< I
ko ATsenal 2,44
l0 46 , ,

: 48-52

12000 ., . l ,

<> <(>
,
<,> JI ]
, ,
? . -

10 28 . JI
.

,
<
52
55 , <,}> I,
- ,l

40 .
,
<> . -

l00
} ,
,

. , , JI
. {,
}" .
,
<<JI,> -

. , JUl , , . <,,>
<>
V, <,,>
r r.
, v
Ii :

, TaKe
JI, l
. Moevy -

, EvA r] -

.
u !,-

. - _]1l
, ]f . CKalq, Barl ,
<, I.]_] -

. <,,>
,

, , ,
) .
<<>
, 32 40 . j .
<(> <,r>
,
}r,
<.,> ,,1

xp}TIKo.

52 -

)(
, }
. ry (
<<>.
,
: < , ?" , ,
. ,
v, .
139

40 .

! ,
\1. }
. Becol
: I] l -
, , ,

\4

\rl

coolae]-

.
0 40 , <>

28 , 46 ,
,
,
a) 52 .

, ? ,
<>l ?
! .
, ,

, .
l
Hol -

, -


? .

4000- , -

, ,

l 35 .
ToJ
\,1 l l

\1 | , .
.
, ?
.
\-)\. , <,,l> -

,
,

lI
. r - , -

rl ).

He

,tepe


. q:
)( , -

, <>

.
i\{
v \

zt-.
8 ?l

,-
. , , ,
ry .

\. lo \leHT I-

( ts
) .

Nl

144 [9

ts N,I < )
<,,>.

]\,1

-rII]

lI

U] pU"llil
]\,1.
/ Ka,leclBil. llN{ \{ N{

, . t l-

]\,{

]\,1 ,1.

,
I]ce. N,I
l] " L

l ttt (lt,l \

}_lf,.)

L|

l.l ll -

WWW.f ishinginru,.ru

. oTHtI\Ia_l
\1} \l . (, \t Il\

itll-,']ll,,
( ,l IjH .

.). -l
ts
- l
i () .
.
-

t{-[

<> -


, ,
Jl .
, v ,\4 r\4 l\-

-
-q ,
( ]
r] -).

] [
ll
\teHHo

i1_]

llIl ).

rI1, }l
J-I,l} ,l _-

t'ir.

<]\,l>.

KI' It --. - la,,


ts

. .). (<,>
,
.
s

, ,
.
. , , Nl_
]\{ (,

. !
-
,
-
- ,
ts l
. . v t 5
.,


. <t t
l, ,
t : fish book@astlel.ru

145

t 3

,,l t N,t rl. .l ]\{

1l ]

I.{

",l ,q

ic} .,l\I), ( l),


_]_

tee: lltv }

l-

pacTBopoN,t ( 2).

, I ( ]). ,l ,}il ]\,r i " I

,r (
4, 8 ),
ltt r Hav paJ,
( 5).
N{

( , ) ( 6).
)t(
Nl ,

, 90 8,
( 7).

146 !i

\
\

8
<(tl,> \]

-rl Il
Nl l ( 8),

N,I
<> I,1 -

. ,l,r "q \I-IKol\I it{NI l}l]. ]L] l,5, -,q. ll recb

12

\ ll lolo \Ioxcl ll\ll :l Bap}IaHT,2]: ltt


|lN{

KploltoK J

<(,>

- l]ll,. -IN,I d)op]\ly


I1 ]a"lIlBac\l cL]IllloN,I ( 9).

,lYlIiic\I ]il ( ]0),


}J ,
]}8NI Jl Ij Nl,
|l lJ. TaKoii
]}l\{

"> tt,Ll,

LIeN,I

].
tl <,> <<,, ( l2 ):
]\l \l]\,Il1
Ii l 1,1.
TaKlrrt ltl, ,Il il]\tI]
\l

m 13

]]

o 1,1lI

lItl-l().1oBtlK

_t -,t1

), \IN{\| -
. ,l , | ,r ,l] KpIotIoK l\,l BaNl
tte !. NIo-t]Io

ri ]t (\{.
Kt] ) ,
JI
tI Nl ]l,l,]

( l5).
148

.,

ryn

14

/t,

!,, \l ,l lbe\l \ J-

]\,1 LEE

dttt iot,l Pot lV/220 ,l


( l6), ,. " i\l,
Bl!1eIlIaeT 3 cBtttl-

. ttt I
20 rtItHrT

(l. Il l]c I LrOtt },,rt ill{ tl \I), 1 ;r


KpaHit rl

]'l

tt

tlTbrl llcK,ljt]:],lL'T

a;: i

,l,

111

} a ]

ar., c

]'i, 'I'-

lJ

}.lH

V:l \ :l

, tl
t}, ,
y,rl

, ]v,

Ilc,l1.1-

t]:].]. I.1

llloxHo \-ll:']t,:.: l

]\{I \l
]-l - lr LEE drtti Pot IV , 500 ltcIll ljo lt\l tI
Itll i\{.
\ l lJ U .
8

HTepIleT-

N,I

ii te

il

lle

t.

lte t,ltl,ret|

lt

; \l

'f

] j*

!i*


,
. }.It{ \,l.
, Tlle <IrI> - :l
,
. ,
JI,
, .
,
)(

< )>.

,
!, , I -

l \ r. , Met{JI
.
<<
> .

.)
l
,.

l l : !

, .

:
,

Nl
.
yBel]eHHocTb .
r l r .

:t5

)h lv tv.
zL
N{...

150 lf,

]\{!

r? Ol ll } i\{. -

J \4 cT:]il
, , . .
I .
l

, _

.
}" . ,
} ;l

},Il, }, , - l
i.
'|
7IJI
{ tr
1 Bcev . '
r{ , . .[|v

.
,
( r,
ry.

. \l ,
, JI
,
N,t l <!,>.
il cyeTaJ
] Ittrt ,

www.fish ing lnr

}te, ,

l l.
, 1 ,..

<( >. ,
, },"r i .
-
, -
BbIyleHHoM ,
}

JgIJtl_
L.
,'\tl .

' iuor.rou " . "a-r*l .l"* "*r"" *" ,


"
,

.
l!

,}

: ,

,
,
Jl , ,
big pike.
,
,

N, ...
. Ii ,l
llI{ II\l
I,
, r,laBHoe I.1\t,
15,|

Qt,
/ /u'hulg

- O .
O:
, , . l_]eHTp , , -,
0 ,
.
[JViSd}

il ToNI, .t
l\I l1 lt rll Nl.
,rl, - <Kyycartoo.
<Btlepa ,l ttoi.ila Hit 5 ,>. ]\l,l,
ll
Ll l!1 ]u ,..

tt .

tl )
: . t'l |lil. l.t ll
tll. l

lt, ]\1 t]x ]I, t,ta . ;t. 1. l :l ,I\. .llil l
\IecTo ] I,1.

. ]\,]rrl
)( <la r, tsr]
R ",l},

]\,]apUIpyTtt,

it

l\,1 l ,
lll \{oTopo]\,l.

, ,rl RJ I] N,l
. ]\,l] .
Kol ttil. c,,loU \lec l lo. IJ l]eTep ll ]a

]\4

t 1 ]\r-

]]]\{ l}
, 1, .
[ . -
"I 2l| tl Kl.t
lla Nl
]\,1,

_l:l. .t o,1Ho , l\ \lc(l


v_l:tt tIt. \:l lil(l l i]8t1 )
tt t|i, t.t lt .
.t rte -

tl ts. rltl

Jr L : ]]

152 ![

WWW.f iShinginrus.ru

.] ]]

r**"

18

l,
O O, 0 O. XlX s l
, ( ),

tI ]T }' tl}l) | Il l1.1ll, loiI .l\ -

}la,-tKoL]o_]be\l,
r, Hel cBa,llt. lHo ll+ ,cl
, \1 _1

. -,tttt, ttecTo
)( lt -l lil. KaMeHHoltl KilpvaHe. , Le Ma.leK,

li

.
\,toTopo\,Ij
To,rb,rljt

zul !l ,
lI _]lllIlb )ts.

((,liI,>

.
.
l . , lt,
.
}loxHo IilJir \l v . , l] tt. trl tlall N{,
lllo . .
Kolopo\1 \1 \{tl.
,
)!}.l ll ), l

rl l,ll. \1 .l.
i,llI

c]loll]\,I

Tol\l Te\ltl. l\,1


I]-Irtl NIccTa,
t.te -

, .

Ha]!r , ]
,

: rl ,
l} 10 l. \

lt

l ;t ,I KpoNIKLj
rt IlrI .ITrtKa
,rl
TpatBb;.

tsJii. ttl t
, lri.i

ttl, llt)KleBKlI .|
ti ts -r]ii il1.I

|||

IJ-

. iiJ l1 ,laK. () il tll,i]a


lll lo.1o lKlI. lI l\ lrr],lHoll

-.l I.1Hl.epccHo ,i])l


alaKoii N,IiIllI \ UlII1.1Ko\l.
rt 1,1g5 lNI NI1.1.

L. (il\I\ {,lpUc,])l\. ,l
'Il,,tll,tlJ. l{\l, ,]. _]l
tl t. TaKll\1 KpylIHb]t

( li00 t{ BbiIUe) ,I l,r lJJtl.


L]\1ilIJ.,l l Ipl.]
l]]!1 ]r tJony ]\,]]I

}JI] , kjk 98 F-SR

Pot,ltoon

2 i. ,r .
JI,I (I) tl iirtrr
lJNleHHo rt. rl ltrrr
\1 t],l]l,q ZBL Svstclrr
mi I2J F KortttaHtr Zin
lit, l Bloptlt u,,r". rr"
, ]]]\,1 ojtHoti , .
LIyTb J,ltJ
ltll ,t
yl}lB,leHIJei\,I tl,';r.
Ililc Il ,l.llJ ll\ll -

NI. ts I]ltl Ila!.

rt ,l. l IJ llIlI tle il- l}. <,,)


fuI ].I.1 lI ,l.ii
- . -

IUalIlcb ol oJ Hol 'l pOB.l ),], (,tl11) 8

N,l,

ii, r]

]\,1,l , tIN,l

- .

- \1

\l-

LI oii . citN,Ie
tll IlllJ,l ,tt
, l1x -rl \1
154

. l ] tl
Cheeky 80 F-SR.

u.
5 la , : ,
, .
Hv t
- -

l].l .

, }
lI Kalepa\ l v
. J

1l

II
. ,
- ,
900 ,
.
<>.
(
), -

!fit


\l: -rt
>, ,
.

coBeToBaJl <<,).
.
D

]\,l ,

,l

,
.] .

i\{-

,
, .

? ,
r] <No!>.

, ,
. , , <-

,
,

)>

l .
ll ,l.L.
tIKav. \lt
.

6. , l-


_ .
;r ts
\l,

|-

.
.
t.
,
,
]l ,
1, - 5t , t
.
}":

,
I ) : t.

, , , ,
. , << ,>,

:Lt. l60
ot tu. -

llrll

^.i;-, .*,4iJ,,

t-t ti-t

, }
.
.
, KoToparl -
.
JI
: ocTajlocb 11 ,
,
5,5 . ,
.

]. ,l, , ,
, ,

. .

.
,
,

, l0 25 . :

158 [

Lils

,

. ,
.
tl
.

l \4 ]
L Lusto. -

lI

. ,
u-

.
, ,

www.f ishin9inrt6.ru

;l!

'11

r!,

-!

, -


. !
;t,t,

D .

<(>,
.,
>. ,
, <,,>! JI , !
ry , r I. ,
Jl .
u

, ,
,
,
- ,

}" . }r
,
,

159

i.,'., (Lasakoski),
, -

),,1 )Ll. ],
.

] lBeH v},ulKa, , ,
.

- iul
: , }"
BaJlyHoB
, -

. l vr l <<>, -

,
.
ry

,
, , .

[q

- i
\ ,1. : ,
, ),1

. ,
- .
!
ry, , , . .

! .,
!,>
.
2-8 . , -

l ry } .
! -

}l JI,
, ),DK
. - l, HaBepoel
),,

, ,
,
- .
! ! !
1,5 . , JI , ry
l ,l,
.
.
, <(> , , ,
, }.,l .
,
.
, <,,>
. JI
,

< >,

[ -

WWW.f

xBaTar . )

llJtl,

I. ] ,KJcT\l]cTe>, N{ , ]\l"q.

KltK ,
Ilecq I,.lit. lil\I .I-

lu ! ,ilr,l
I.l rt]- . .

Hil ll \{
.]llcl, lb t,,l \l. ocHil-

ii

_1]lN,t N,I

\I. .l.ltt HecKo,rbKo


<\1' lI !KacTivacTepoB'>
}!!iLT . ;Lrl

" NIosca. i -}l ]\l \ )ii N{


,l \lI tl{e\{ rI.

l.t . 1.1

poNl u,T

iShinginrus,ru

,t ]\,lNI )rI.

NIeI-1ee llHTcpecHoe,
,le\a ],l. tpy ,
t | N{ "
]\,1l], J,j BeptleNl BHolJb. JUl
I

, i\l 1 ts, ]\{ l] .


,

]\,1 .
:
\{ecT
. Hit caN,Ioi\,l
,
, tI I]
8]\,l, .l
8 ll l\rep .
rteHee ,Ic]\l J
HaIlUa lb,IacoB ).. ]lJ t] ii}tq, .
Tai\,IoxcH -rl " I,1I,IHyT,
, l\1 Nl lt. ) ill'I ] Il' ('
tt ,).
. S, <fu] '>
. ]\i ]t l :
- Apo . lliul i\,l visit Finland
(, );
, l\,1

iD,I NIIl SIi


cl Ltd (pet cr lll l.
, ]\,l
l\1 VisitMikkeli

ltr

(} pllc tll l

l. \4llKKc.lll).

Viking

lilult ..

.rt.t-

l.

",\,\tt'
161

/Orl,
u
afu|ytloltl

ot,Ia cclCllla.r }l101II(]I I.] ltrl lt tl}]]IIl, Jall0}l ]Io]1olllc,I j]O.,lKt,. T0l:]aplI]Ll!] l{cpel{0cl]_lll Hil llt)]tr]Il\ r, ,,r 5,1tic
cot]cc\l Jctrl}lO. lcce,,ltl tItrlt-c lt I]l Lllc it
|{i,lall lllL'l, ll\\ l ,l \ ,t,]|(lL l ll l,,l lc.bl1.1K,i: 1,1PllvI||,|iI
.ltli]ttK. tlc1.1tlctlIcllllii llil )l(t,]lc JliOIt llplOl\c. cep.ti1]o
U]tIJlc.] ll KltI]a 1'{ _] l]bl_,llllOLlttI]l J(oclpON1,
\4 1,1 pitcttil_tolilt,tttcb ] Il1 pa]()c],1al l}Iol\l Ilitp}lcc

ctlcl bo",IbuI()l

1.1

IlI][I

I'] l]i] .Lp!,lil{() l] I \] []I{ llp],jcIyrlJtll !itllIl']O,KclI],Il0 c()]lclliKIl\IoI0 clJcp'] l((]]]


;.t

()

l,:r,

ltltl ttcl--tl,.]t'lBtlIlll l]opoxil KOi. lr. Itl]. 1Io\l ll]li)l](]l] 0),ILOIJ. ticl L! l I.
IL,iIclIL|\ 1llill il ,llI\l,.lIl lljl\l,lll lll "\,l|(,at",Il(l ,ill)lll,
IlIi]l.lrl ,l o-1tlIIaKo]]o \,{, l ll]J,l.llIl,
It l(, lll||J,I., l,., \ lKll, H,r.,,1t,t t, |,,|, |..lll,]|{.IC\ll.|l|,
l)a.1_1oiltcttttc,:1-1

( l]c.] 1.1](Ij

ii )liOl],,

[ltll ljIi(]"I ll Ilc \.l ()\,){lt].


|\1 l(lllLl ll,il,|(l ||,IJ'r.,. \lJ,] lo ||l) \I}|l1||t, fict..'Ilt{t,LJ]|.
L]c 0\Il] ll }jjliltI}l ll leptJrITlloc I 1.I pc)(t] 11 l()e ]jtoK.
ttc tltllla _,tt.t. Ioctl0_1a. clla,l,;,| ]lc,itb y,I}O

! ]pcltHcii ltoB,,tc,

1.1

]lpl_)cIiaTb \Io)KIlO.

- Ht,. tlti,t,cttlcl Ertle i,laHtl. Ile ]l]Ilil\l,

_llr,llttl colJc,l, tll]tlllter]c t]o,!l]lc. ],] ,I c,la_]l


l],rl Il ]\IitiI ;ttttu IlO_,l()Ie: N.lOc\{},
ttptl]lclly Il()c-lc,i{Ol]a.]l}I ()ii]lI], IIl \l)]\'1ltc

Jl-t

]ilt]ll1},ll ccKoic,ittl,tll
PocKotlttot
]jlI_L?i K|)acaI}ILa l]l tto,t ]I]e:]jlllb]\l ]\] ,itlI

Iil]cl{pacl].lrl cl(a,]Ka. l tacTpit rl BaL,]l]] Ila Y_!l1.I 1.1l._l lo


]J]lIcpa]loclt]]i.i l] \t1,IpHi] ltal, t.ltl ll ]tllit.locb
lo lbNll lpc l\.(,l1,|tl |(,K\']l,((U \|ll\|c|||:,,
1]ctt;tccKt,t crtItttort .la,tcltlc jtlllilltltl,,ltl trrt tl tl1,;d1ll I.1 tilI]ll ll-tt ttpc:tcl.oittttcii

!, ]pi111lliL

l IolL 1lltlBccttc rt I]]irl)tl\I ll1.1Il],lt]IJ


,, , ttt ttt ,rt,,,rtrttlll| |!||,|,ll] ||lr,,|| , , . , , l l . | | i .brlP,

{1ilI1l,Nl,

.l},ii ,l. ecKottc,ltlilr] l]el)eHl.tl|.,lll,\l,'I,,|,,


|]il
l,LlltlLl\,I lL.1.1ll |,.t t,or, 1,,i.1.,1,111.1,11NI1.1 pit]] IotlBcIrlbl\1lI ct,lli!Ibil ] \,u ol ] lrl\1ij. Hcltocpc;l.l]1cHl|,l)i .tttrlclb,lKlrt.+ltK)m(,Il l',Il1,1:llJoll 1,I\|tI1{)|L|.
I;eHticli.i

ii

R I ci) l}] ltoxt to ,,l }lcl}cp] l ;ltrl

a l,eH!l! -Iii_]l , <llI]l. \:lplla-

-l ]j

\paI1-1]

,,

o-1, il\olt} ll]lt lI l l]caa l,t{: .]IoN,la,


Ilpl.ttlLuHl Kl)ilii l1.](). r,lr_t i
CcltKl rt \{ttt_r. cal_IriLl]tl\ Illt Kol]]rrllKa\ ! lI]Iilll,

}| 1lllit1,.r

!-\l\

l]c 1,l]cti.

l<tlc,li:llt, I-tlxcl pil:_}l1]l}ilpl]l]ilrl. tl.l.] I]]ll}iU]I1


]J I\0L, !\IIL, }I ]] l(l1r1,11_1]l ,tlti.t, bbt,,rtt clJlc lIoIlb.
'| |ll],)'||I ,i l1,1l,,l'|IjIl
,| |||!, i|iL ,
",|

,1,,,'1r,:.1r.'Il|.

\{l llt,ll)K

lolrOpt1-1ll ll i-iltcrc tll t"tplt.

f]lttlltit. ]a\teIlI]\IelIr.cKltllt,t Nltttll.-- rt

\]),lal() llit I]rl,lllc

l,,

I3pIt ilo. tbtLlc,.


IJc

aljllii.

allraii. \I ccti,lilc y\o_,1II\j,


Al1.1l]cii l{)pbcBtt,t')
lJc

l
}' 1,tllc-t ,,totlltlb. oI}]cTl1_1 jl.l 'tlt. l:tl ilpci
.lo_L]ilI lI \llntiilIl]lc ll ]aclllllitlil BcIi']oK0llcltLlil

l'O lolia. 1,1!ll\ ]]llll' ] cocL'.llleI1) II.lll, c]]l]jiclc]lb,


l,]]]l1.1l. ,l All]1pci] [()pbctlt1,1 to_,tbKo () llp()cll!,_ilcrI-

Ba)pi1]]l]lllcb ] -,ltiIIj. \l ]lp]lct)c.:Ll]l]lIJucb

l l

cl(c

, |

, \

pc,,Il1gb

, l,,

l,l)|||,llllll'l1,1,,l\\ll..ll,
lllil.

l1,1i

l] l-

NO

;'t, ccpc:tr.r. O]l . ocTopo/litttr 1ltlttlla


ll ll IKc. cl I} 1 1,1jIcrl cIn)c\Iy l]tlc-palIll Ic\Iy \],

l] l!)

t tltttl;,t,,t l]o_iic ),}lliL\]1.1. ]Il)C.lcIilI]ilrllilll()ii 1) ]{ill\ ,lolttlt]loK (),]]taIl\]!l c,I,ct]Katrltt ||,r ,t,rc,,.,,tt'c',.,: \Il,Ii ||||:Kll]I ||,Il,U,.I l\(.9l !,,,
lt. | i cpl]t]l!l]J , ] til 1:ttl cl]]lc]lIIc ll o]1]Iy :] .lp},-

rl1.1

illi ltllt.l til!, }.lotllil1.


a i,],,{,(( l,\l,, \l |\ \ \ ' l l

, , l l l l ,|\ l|,-,|\ l|,


l
(icplIcK)IltlIc
]1,1ll]lc()l)]]iLIllcb I{cl]O.illll?Kll(l
IO.I]l]tl
]iLiil11]\lbl\ 5,--tl. l l1 c!\lc|]l\1,I ll:l lOl'c llac1\'tIltttl t, tl,tc ttt, l l](). l l I\il-l \I \II [IoI]e]lc\I T},\la] lIl |IIl]l] tloll_,lilI]K()tj tlcc,1clll'c l|'Icticc Bb].1c"lrI
.ll1c])

llil l{o]x]p\l]ocI,

| |

t1,1.

t l

l ,

16

[,lll Bor 1,I] jl11\ t]l]c Jiltl]l1) -,] Iloit l]iJ:I|)ii,


(t'r ll]t \ lj1.IllIll(,. , (,| |(,||),, l|ll |(,(,|, || |iL||.IL|| ,,,

,ip;r t.,rr,
l1,1 l,|\lll ll::l\, (ll('
lt.t Bpalort .]il,Ifi1,1\ KpI()LlKoR.,I iLac Ila l(p),lt

tJeJl).ilL'll]{(||

tl\IO I)Ll\ l)\,,||l |\,


-I \1},. l ic .lillt j
oc]lcjll

l h

| |

iIO t l]\,,l

l \ l | | \l, t ll}|U N,,... |;,l,,,.


, . I]l].li] ]. pl}il]l

II()ii tl co\Ia t tlpc.ta

IIl1c11]lKy I.1] ]1()l


ll

, .

.:l.trt

lc I1).

Bcl.,i r \1,I lOC lJacc_.Jc l llc cO\tlt\t () l l IOcll l,


peliiliro. crlr{-] lI\ ol]cI]t, llt-\iIlOIllc, l]cl llt:ttttl
I

('o\l Ii(('| |iI l,{)1,1\,l, :I l 'l\l\

ll(l

||_'|,,l|,,,lIl

I l, l|||r,-

cl.tt. t.r it .t JO]l0_:1C]l. ,l|{) Ilc ]l.:l,jl I]il Kl]lollOK i]po


,tIlBlty!)
]]. ll iiljii tl,l1llt tl koItile l<OH]Lo]]
I] J IoKoc,
tt.,ttt c]lol;iL {lcl ltr,l{]1.1,Kllo Il()O I]l)c[lrl Jpcua]ll] t] \ IIlIii lttlie. Ilcl]l],lO B.}.lpolIi\"] t)jltlll
rL] IlI l]lJ. cycl]lIlDo.jaIlblprl"ll ]} l]o,1!,.
BlBit.locb ltr-tlltttc. I.1 Ilil l]r.a]]lcltLI()\l .J ]l lil]Io(Ilic.
tt ] tlt tl il_,lcc,I,r] lltl\I l1c ll lvrI. ii] l l]a] ] \lit

OcTaBI.I]l \1I{

]ulll]oi], lilpitHb.

lt

clIttlllt,t K1llil.tKlt. ccttrpl

;l0tlHo 1lr]]I , Lr],Opoii llolt,:lailoii, ropl,trl 1:1tl.tK5,


l{))l(c lI-rl Tilpat]b. ]{ )';{ Ito\1cl]bilic poc'Ioll,
lllllultlttt,l ojllla ].l]Oii !1rtl1. ]]I]oI]b lLI}t'llI]lcb ril]0cI]IOi\lv I]aa.icHIlK) rapilIiI.1: ll0|l]IaBK].l
l.o ]lc,lo ]I,]I tl ttttti't tt,tltcttc, tl.]lttl-1 tl_l
] arI \le,]I KOi.l pt,tct
II ),

tl

tl.

](0l

l]il l.o

l _1c,lO Ilol Iil]l11.1acb

I]a

I-1o,1tl,,ttcllt.tc cTittlol]I.1]locb t1_1illIcl!Il\l. l-i i].]oii.l1.1trii

tt,l .lltti 1.1ttt,tbilltlKa il ] apal Il l. ] Ic ]1()ilvci!i]]rI


l][-pI]ei] ,1 ]ltiil. Hil _:Ic l\,r{ia,tllo t la) &Ulilc l, lIiI ]I}Ix.
ltC ]\11.1]l ,]]{ ()l],,1 ,I lIl(]]I]rl lla , li]]l(ir]
tll, ii\]l !] f III\ \-rIl]L\ clt.llttiit. tlc,tctOt,t.lo
i] l\\ii]]l,, [] rL]lllill iii. '-]!'llil {1 JIp()lill1HilrI
i 1il ]oli- lI ll]\ KJ a)(,I} . lt tlill);t_ l ]lil ]ll)i:I () \lcc I{).
() rlt i,t.. l:l,:l lIll1,1. ljl,;,]1.1,il1,1,| \l|,,l]l, Il,, \,Il\,lbi.,
l,li ]j ]lllit ]IlItlc\I Ilc oT-l}]lla:Iacb l ll0KllllvT1)1,o
\lcclil lJ KlIJaJac]),IaOii ,l,c .'- oK(),ro.:ll]},\ clt,rictt r:l\,ttrlt,l. Tit1-1ttltb:}.1ccb \Ill !'], llc l]L]cc-Ic l()]]a]la. ll l]ct{o,]i]cial]lI-I \1ll
lIllcol]() \apit KTL,l]l l ii -] ca]a]ll1
1

;.]( l

]l ]lt\lcl]cIb,

I-1ccKo,.tbKtl,tctlttB\ I] l1,1illjJ l]n\ lIoTrIicK. i]ll J,]c,:]c] l


o,1]Itt I_1]l}()'1 LItlIcl)Uli,]il}lIl. |.l ilollrllll]()K. l])],},_Ll],Ib

]lii

i] l,. \lc,1_1lcHll() ]iL}Ip}-}I1.1crI tl

tKl_-t}..

llo1lttl lJrlr

l!'\,'l.,lII|1,1ll .':lJ:lll, !'|.,l\,|||lJ.'\tr,iti t, rt,li't,t

l}L]\ It Oiil(1.I\ lll];{\ l!I\1 l,,tt,t,tlttttcrt. clctl x,;rrlttcTl, _,t t]0.1llc]tcll llt,1, tt I]cKol)[, l]-ilccKa- l

||\i|Licl| |l Koiljl,| (, OlIol,|,Il,|,|,l||llII ln.IlI,1jIll,I ll],l, \,


]tIJy\(h)llolrI]cco\{.oBo,ilbLli],lllttlttti,tl,ttlt,ttl HalIil_1olI.
tl}{ollb L',:ll1)lI}I_:l llil lloI l]laI]Kll\,
['y;tKo tt,r t, }] \.I pcl II Ie\I ,]_l) \ lt}lrl}IlI
Irl,_,I },.lIl) KOj}ecIIbl\ ]]ollilc]cii vKct.tlltttlt cl lta1lo

\o,]la. IJBep\ 0 IlcpcKill,}. 1liiI]1] lJcc \t1,1j]. lr,Kc,]l()


I.1. _,] b]1lo i.i llapoxo,il llc_:I l]i] lo,]cto]\I l(ilHal,c Kllpnljal ] lti,i Hcdl,t,lll ttlK. IJ ]1.I,I Ko]lccil Nl i l l lrl l l l 1.Icl,c
l,{, |}i||l,!, (,I\l.i l11,1(,OKll\lll l(J l:l\lll l1,1.1.1,1Il i1,1 ll\,(,|,I

j1,1t,}1I]),iO

l]ap()\().Iit J1]]ilIltIJrl]\I

ilO,,locv ciIcl()lltcii }{. l Ia II0


I Iccl)o 0KpalIlctI}l l\l UlecTO\1

llll(iI }1\i,.l\(,\,cll l 1,1\itjlll\ ll.,ncKitl:l,


ri-1-1t. ]l]e]Ic_i]() l] lK)]],ll!,xc,
- Il a-att,. ttlllit"r.ll,ii \]lllIloc t{i] IIill)oxoJlc.

\|,llI,\l(

l{ (

-lt,a

Il

t,b

ll-t

]to.]oB1.1}]i)-()-()ii
lIo_1oBlI() o-oii. - :]\o\l l]ll1,1 -l,

I]cB]ljllJ \l i],
Oll,l., |.,Jlli1,1l 1,1

. lln,(K l,,I|'.,\ll |0\l, ( |\,i,||j|]\lc\n,,l.,-

ll}'t] l]lI]]].:1Il ]l lliIl{)Il\J.,l J,l]lI]ic_,l. I().1bKo K0I]lI}i


tlolL]|all]l(il ().1Il0iJ I1] !.ltollcK .l ]jl]|i-]rl.albiI]ael l]] ](}lJ1,1,
ll., ,,t,rt ,lir lllll l\'l,. cllr\ ll.| .I"L.i.', } ,..l\.]l'l1,1ll ],pll,']

]Illllni] ()lI.1r] l]-]!,I). jilrl


t]\ \],ll.t,ll1]rta. l\4ltc ut lJ', lia ,Ill|\,l Ji] ll)(|| ll\l.,lb ll,,,t,c lj l i,\l alI lJ,Jl1,1\l
l1 llla, ljl\l cil Ja]Io\l l ipll c]lal]ll}t-Icrl lo I]e0,1IblLlolI
](()\l ca }al]. Ki]K
I]

tl

\ lIt llll.,l, ll lI(l

lI},Ki \] JilloHit ]I Ll]\,\lo\l l]]ll]i],ill.]. Iitl]]l

l]L}lv Ko}icIl

I{ K)I

cl()l]ccc (l] 1a,,ib[IciiUle\l l]rcll1,1,1ocb.,lLO

lJ

.{,5 rp1,1rTa). j{Blr pa}i] ycl1-]I,Ic11 llo,lI,ltl{,i

tlc\l ,lI

clo l,!. ll jli]/i tltt lllli.i cl.pe]i,rl ]lc}:alcl])l(rJllo tr:]


t]]] Lili:L,l ,{ l)lIl. ll\,;(rlg ll jll. l! l],illt
}Iil l]()l]cl]\HocIb 1.1 l]bicoKo l}lrl] ],1] ,ll.
tt.trt ]] c lto K) ,IlO}]KOc,l l] llcK},cc1.I]().

_:l],Illll]\] yclLlllrI\{11 ] lo]i_Lep)+( I.1Bit] l v.]l]tl]I.Il]lc


lJ laK1)\l llo,il0,,l(clI}ltt. t,tl 0Fl IiOcll)r]Hll() lll]yr(lllII.1.lO: ,l IlVl]clI}()ll|tj]. ,l Cc,]tl ciL]aHv ]ll l]0clill]lb

HlllrIiiy]0l'j ]]ccKalii t rl,tlt1, ljl)r}1\ I().ll!IlljlO.


|(}l] ..l u,irr l.,t,. K.iK c1.o,1\ } |,l,,ll,
cl.Ltrc.ite tl t l ti l] lperI.1ii |]]. t]l]i,]clll.]pcl]]]]]lii ,,It)
c.l]a]l. B,LL]yI I]c())tilla}lll() i}lIlcTl]y]lc tl_ \_LilpI.IaL]jI,1cb
y]l,I].l11Lc

llt

l\, \

www.f ishigir5,ru
1']

165

/,

,/UOt/


. ,l
,
. . Tyl , , , ,
-.
,
, ,

,
. t. -

liglt

0r/ l{plu! /,(t/


l

. ,
- . : ,
,
.

.
<()> , ,
, . -

_
. -
<()>. -

)k
,

gfu
l

. ,
,
.
.
-

,
:r.
,

}" -

, , -

, .

\:;]\1 .
_[ ].i!'_:

il :::1.] }I,
lt;l --,;r, . : ..t-r] \l ,
BeTBlt, *_,.; ]j: LIIL] ] . ;l =-;

Lliil r;Il -r]!:; j : ,::lt


I,1. \l\--a:,{:,, ],]] ]He]I, \ ; .: -:oBIl_] t . :: _: a.

]]l1!
: ,, :\-._l
!::-:;.
cHitr::.. {,,:l .
i i:i:] ]]}.
a i_:: j-;1Ko\l _] t5e::: J:repb
ca\L ] , _ ., :{jpe.]Ka otle;-_:j:. a.i o.]b\aij ] .:l,
\, \lb: _ ,,,,, lo,rb . t ii]..a::: a_i: rI tl. ) n,_ ._-- :: J .
1::
J I i:

: _1J- a11 :Ll


!i!,-, -: i. ]: li :: :: :]lO]l .
l _--. ]-:a -

}

. .

,..
JI -

. , },,
. - ... ,
, -.

, -, J,
.
,

, v v .
, , ,
JI,
.
- , , r, ,
},I , -

),1
-

, r ,
.

, ry I{.
, .

.,0,2,r, }
, ,II ),1 . , ,
1 ] .
Kp1IHoBaT,
!


.
[,1 I

)! ,

, . ,
- .
lb v -

t{.

, ,
, , ,
, ,

evy l , , , ,
| .
}r . , , ,
,
. .

fi"q

.
(
r , ,
.

.)

,
cfuIaToM
, t .
Kovapa. , \,4 \, } . ,
,
, .
.
JI
}.
,
Jl ]\,l cBeroM, r

l .

Ol

}" ,

, , lb - ,

,
.

)
, , ,
-,
.

}, q-

, , , }1

. ,
,

,
, ,

, r

-t ,
<D -
, .

. rtl
, ,
.
,

. ,
lI
il ,
. , ,

. . ,
,
, . Nl -

<(,r. ,
N{ _

\, N"
\rt\
*/]\
\ad
il ,

((Jlll]l MeHlotD

\gr

WWW.mm.m

Вам также может понравиться