Вы находитесь на странице: 1из 220

10

G O D I N A

GODINJAK
kolske godine 2015./2016.

Zagreb, prosinac 2016.

impressum

Izdava:
HRVATSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ
Za izdavaa:
Nikola Perkovi, prof. - predsjednik HSS-a
Urednik:
Goran Juki, prof.
Autori tekstova:
Stjepan Crnoki, prof., Hrvoje ustonja, prof. Ivan Duji, prof., Goran Juki, prof. i Josip Kouti, dipl. ing.
Grafika priprema:
atlantis
Fotografije:
Goran Juki, Marita ati, Petra Ivani, Julija aravanja, Maria Levai i Maja Nedeljko.
Tisak:
MediaPrint Tiskara Hrasti
Naklada:
700 primjeraka
Naslovnica: Tomislav Zvonari; Fotografija: Goran Juki

ISSN 184-4403

Zahvaljujemo svim upanijskim tajnicima i predsjednicima


koji su marljivo prikupljali podatke za ovaj Godinjak.

Ni jedan dio ove tiskovine ne smije se umnoavati, fotokopirati


i ni na koji nain reproducirati bez pismenog doputenja izdavaa.

sadraj
1. Uvodna rije predsjednika 4
2. Deset godina Hrvatskoga kolskoga sportskoga saveza 5
3. Hrvatski kolski sportski savez 7
4. upanijski kolski sportski savezi i kolski sportski savez grada Zagreba 9
5. Dravno prvenstvo kolskih Sportskih drutava Republike Hrvatske11
5.1. Poluzavna natjecanja Dravnog prvenstva kolskih Sportskih drutava Republike Hrvatske12
5.2. Zavrnica DP-a14
5.3. Kako itati rezultate18
5.3.1. Futsal19
5.3.2. Koarka32
5.3.3. Rukomet47
5.3.4. Odbojka62
5.3.5. Atletika75
5.3.6. Gimnastika97
5.3.7. Plivanje104
5.3.8. Stolni tenis113
5.3.9. ah124
5.3.10. Kros131
5.3.11. Badminton144
5.3.12. Judo155
5.4.1. Slike s natjecanja uenika osnovnih kola164
5.4.2. Slike s natjecanja uenika za 5. i 6. razrede166
5.4.3. Slike s natjecanja uenika srednjih kola168
6. Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama170
6.1. Slike kola/centara171
6.2. Slike s natjecanja173
6.3. Rezultati atletika, plivanje, stolni tenis i tafetne igre174
7. Univerzalna sportska kola183
8. Deveti Dan Univerzalne sportske kole 193
9. Meunarodna suradnja198
9.1. Svjetska kolska sportska prvenstva198
9.1.1. Skijako tranje Laquila - Italija198
9.1.2. Rukomet Rouen - Francuska199
9.1.3. Futsal Pore - Hrvatska199
9.1.4. Badminton Gzira - Malta200
9.1.5. Kros Budimpeta - Maarska201
9.1.6. Euro kolsko nogometno prvenstvo Lille/Lens - Francuska201
9.1.7. Svjetsko kolsko odbojakko prvenstvo Beograd - Srbija202
9.1.8. Gimnazijada Trabzon - Turska202
9.2. Skuptina Isf-a i sjednica Izvrnog odbora Isf-a Marmaris - Turska203
9.3. Sastanak Isf Europe Ayia Napa - Cipar203
9.4. 1. kontrolni posjet za Svjetsko kolsko koarkako prvenstvo Pore - Hrvatska203
10. Aktivnosti Saveza204
10.1. Skijaka utrka - Audi Fis Ski World Cup Vip Snow Queen Trophy204
10.2. Simpozij kolski sport205
10.3. Godinjica Saveza206
10.3.1. Sveana dodjela nagrada kolskog sporta206
10.3.2. Nagrade za doprinos u razvoju kolskog sporta208
10.4. kolski sport i Olimpijski pokret209
10.5. Godinja Fair play nagrada kolskog sporta za 2015./2016.209
10.6. 5. kolegij tajnika upanijskih kolskih sportskih saveza210
10.7. Vrtim zdravi film211
10.8. Igram, piem, lajkam212
10.9. Promocija kolskog sporta213
10.9.1. Facebook stranica213
10.9.2. Instagram214
10.9.3. Twitter214
10.10. Mali sportski mikrofon214
10.11. kolski plesni virtualni show215
10.12. High Five Dani Teensa215
11. Sponzor216

1. UVODNA RIJE PREDSJEDNIKA

016. godina, malo je sveanija godina za Hrvatski kolski sportski savez, jer obiljeavamo
10 godina postojanja i rada. Povodom obljetnice osnivanja i postojanja naeg Saveza, elim iskoristiti priliku i uputiti rijei zahvale svima koji su
na bilo koji nain doprinijeli radu i razvoju hrvatskog
kolskog sporta.
Zahvaljujem se svim uenicima na sudjelovanju
u naim programima i aktivnostima. Posebno i veliko hvala upuujem svim uiteljima i nastavnicima
tjelesne i zdravstvene kulture koji ine struni temelj
provedbe svih naih programa. Veliko hvala i svim ravnateljima osnovnih i srednjih kola te centara za odgoj i obrazovanje, bez ije potpore ne bi bio mogu
kvalitetan razvoj kolskog sporta.
Jedno prijateljsko hvala upuujem svim predsjednicima i tajnicima upanijskih kolskih sportskih saveza, s kojima smo zajedno osmiljavali i provodili sve
nae aktivnosti, a svake godine ih je bilo i jest sve vie
i vie. Hvala i predstavnicima svih institucija koje su
na bilo koji nain doprinijeli radu Hrvatskog kolskog
sportskog saveza.
Uz sve ove rijei zahvale, moram spomenuti kako
smo svi u kolskoj sportskoj obitelji izuzetno ponosni i
zadovoljni sa svime to smo postigli u ovih 10 godina.

10

G O D I N A

Poetak i prvi koraci su bili burni, ali tako uvijek i je


s prvim koracima. Nakon malo poetne nesigurnosti,
uhvatili smo dobar vjetar i krenuli u pravom smjeru
razvoja kolskog sporta, ali jo je puno posla i mogunosti pred nama.
Uz pomo Sredinjeg dravnog ureda za port,
pred nama je velika zadaa.
Ono to svakako elim je, da u narednom razdoblju Hrvatski kolski sportski savez bude jasno prepoznat kao temelj stvaranja zdravih ivotnih navika svih
naih uenika , a tako i bavljenje sportom da bude
zajednika odrednica.
Deset godina rada je iz nas, a ispred nas je jo puno,
puno godina, nadam se, kvalitetnog rada i stvaranja.
Zahvaljujem svima jo jednom na suradnji u proteklom periodu i svima elim mnogo uspjeha i rada u
godinama koje su pred nama.

Srdaan kolski sportski pozdrav,


Nikola Perkovi, prof.

2. DESET GODINA HRVATSKOGA


KOLSKOGA SPORTSKOGA SAVEZA

10

G O D I N A

akon dugogodinjih nastojanja kolskih


sportskih djelatnika da kolski sport dobije
na znaaju i samostalnosti, prije tono deset
godina, 2006. godine, u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta osnovan je Hrvatski kolski sportski savez.
Deset godina nakon roenja, dijete je, svojim roditeljima, jo uvijek malo dijete, ali u svojim glavama
ono je ve jako veliko i odraslo. Tako je i s naim Hrvatskim kolskim sportskim savezom. Svi mi koji djelujemo unutar Saveza, smatramo kako smo ve velik
i ozbiljan Savez i kako smo puno toga postigli. Ljudi
koji prate rad Saveza izvana, vjerojatno nas jo uvijek
ne smatraju dovoljno ozbiljnima, odnosno smatraju
nas jo uvijek malima i mladima.
Najbolji argument u svakoj raspravi, pa tako i u
onoj oko odrastanja Hrvatskog kolskog sportskog
saveza, jesu injenice. A injenice kau sljedee.

3. od 2008. godine pa do 2016. godine, organizirali smo 9 puta veliki, nacionalni dan Univerzalne sportske kole.
4. 2011. godine
organiziran
je prvi seminar voditelja
Univer zalne
sportske kole, a koji je ve
idue godine prerastao
u Simpozij kolski sport. Ove, 2016. godine
organiziran je ve 5. po redu Simpozij kolski
sport uz sudjelovanje ak 450 sudionika, to ga
ini najveim strunim skupom za nastavnike
tjelesne i zdravstvene kulture u Hrvatskoj. A o
veliini i snazi Simpozija kolski sport jo bolje
govori podatak kako je u 6 godina odravanja
na njemu sudjelovalo ukupno 2.249 sudionika.

1. u listopadu 2016. godine, desetu godinu za


redom, krenula je s radom Univerzalna sportska kola, program na
koji smo izuzetno ponosni. To je prvi program Saveza, program
koji je rastao zajedno
sa Savezom i koji danas broji impresivnih
420 odjeljenja, odnosno 10.000 polaznika. Jo impresivnije zvui
podatak, kako je programe Univerzalne sportske kole u zadnjih 9 godina, pohaalo preko
37.000 uenika.

5. 2010. godine izraen je


i publiciran po prvi puta
Godinjak Hrvatskog kolskog sportskog saveza,
koji obuhvaa pregled
svih aktivnosti Saveza
kroz jednu kolsku godinu. Ove, 2016. godine
izlazi 7. po redu Godinjak Saveza.

2. prvu Zavrnicu Dravnog prvenstva kolskih


sportskih drutava, Savez je organizirao 2009.
godine u ibeniku. Od tada pa do
danas, organizirali
smo ukupno 35 zavrnica Dravnog
prvenstva kolskih
sportskih drutava.

10

G O D I N A

2. DESET GODINA HRVATSKOGA


KOLSKOGA SPORTSKOGA SAVEZA
6. u sijenju 2013. godine
zapoeli smo s izradom
Iskaznica Saveza, kao
identifikacijskog dokumenta svih uenika, lanova kolskog sportskog
drutva. Do sada ih je
izraeno preko 85.000.

12. od 2008. godine, Savez je aktivan i na


meunarodnom planu, u sklopu ISF-a. U
proteklih 7 godina,
nae 42 ekipe, ukupno 501 sudionik,
sudjelovali su ak na 25 ISF Svjetskih kolskih
prvenstva. Pored toga, Savez je bio domain
dva ISF Svjetska kolska prvenstva (2012. godine u rukometu i 2016. godine u futsalu) te su 4
predstavnika Saveza postali lanovi tijela ISF-a.

FAIR PLAY NAGRADA KOLSKOG PORTA

7. od 2010. godine dodjeljujemo Fair play nagradu u kolskom sportu.


8. od kolske godine
2012./2013. provodimo program Vrtim
zdravi film, u suradnji
s Nestleom, kroz koji
je prolo 335 kola,
odnosno 18.046 uenika, koje smo uili kako se
zdravo hraniti.
9. od 2013. godine provodimo i
projekt Igram, piem, lajkam,
u kojem uenici piu i izvjetavaju sa kolskih sportskih
natjecanja. U sklopu tog programa, do danas je 220 uenika pisalo i izvjetavalo sa 412
kolskih sportskih natjecanja.

Hvala svima na proteklih 10 godina i sretno svima


u nadolazeim godinama.

11. u proteklih 10 godina, osnovano je i 5 upanijskih kolskih sportskih saveza te ve etiri godine upanijski kolski sportski savez postoje i
rade u svim hrvatskim upanijama. Pored toga,
u deset godina postojanja Saveza, osnovano je
i preko 20 gradskih kolskih sportskih saveza.

G O D I N A

Sve nabrojano dokaz je da nismo vie mali, da smo


narasli u jedan ozbiljan nacionalni Savez, u ozbiljnu
krovnu sportsku instituciju hrvatskog sporta.
Koliina, ali i kvaliteta programa koji se provode u
kolskom sportu najbolji su dokaz koliko je Savez narastao i koliko smo veliki.
Jer ne zaboravimo, osim kolskih sportskih natjecanja, niti jedan od nabrojanih programa nije postojao
prije 2006. godine.
Nakon 10 godina rada i postojanja, moemo zakljuiti kako je Savez veliki talent i kako uz kvalitetnu
skrb i praenje nadlenih dravnih institucija, u iduih 10 godina, imamo mogunosti postati najvaniji
sportski savez u Hrvatskoj.
Savez koji e putem tjelesne aktivnosti brinuti o
zdravlju svih naih uenika, o zdravlju nae mladosti,
ali i nae budunosti.
Vjerujte mi svi, boljeg ulaganja od ulaganja u kolski sport, nema i ne postoji.

10. od 2013. godine


provodimo i projekt Virtualni plesni show, u kojem
je kroz 3 kolske
godine sudjelovalo 111 kola sa 142
plesne skupine.

10

13. a sve nabrojano nije sve jer je Savez u proteklih


10 godina provodio ili provodi jo 20-ak razno
raznih projekata i programa

GLAVNI TAJNIK
Hrvoje ustonja, prof.

3. HRVATSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ

rvatski kolski sportski savez (u daljnjem tekstu: HSS) nacionalni je kolski sportski savez
u koji se udruuju upanijski kolski sportski
savezi i kolski portski savez Grada Zagreba
radi usklaivanja aktivnosti svojih lanica i organiziranja
natjecanja kolskih sportskih drutava.
lanovi HSS-a upanijski su kolski sportski savezi i
kolski portski savez Grada Zagreba, a Statutom HSS-a
ostavljena je mogunost da lanovi saveza mogu biti i
druge udruge ija je djelatnost od interesa za razvoj kolskoga sporta. U svim upanijama u Republici Hrvatskoj
te u Gradu Zagrebu osnovani su upanijski kolski sportski savezi, odnosno kolski portski savez Grada Zagreba.
Osnovne zadae rada i djelovanja HSS-a jesu:
utvrivanje naela i osnovnih uvjeta sustava kolskih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj u suradnji s ministarstvom nadlenim za pitanje sporta
davanje suglasnosti na statute svojih lanica koji
moraju biti suglasni sa Statutom HSS-a
provoditi i skrbiti o primjeni sportskih pravila ISF-a
te donositi akte u svezi s njihovom primjenom
predstavljati hrvatski kolski sport pred ISF-om i odgovarajuim meunarodnim sportskim organizacijama i udruenjima
skrbiti o promicanju kolskih sportskih postignua
djece i njihovu sudjelovanju na svjetskim i europskim prvenstvima te drugim velikim meunarodnim kolskim sportskim priredbama
promicati povezivanje Republike Hrvatske putem
kolskoga sporta s drugim dravama radi veega
zbliavanja s drugim narodima, zbliavanja djece
sportaa i drugih sudionika na sportskim priredbama
usklaivati aktivnosti kolskih sportskih saveza u upanijama i Gradu Zagrebu na ostvarivanju ukupnoga programa sporta djece i mladih
djelovati na promicanju strunog rada u kolskom
sportu.

Sukladno lanku 6. Pravilnika o nainu osnivanja, zadaama, djelokrugu i nainu rada kolskih sportskih saveza i lanku 16. Statuta HSS-a, unutar HSS-a djeluju
sljedea tijela rada i upravljanja: Skuptina, Izvrni odbor,
Nadzorni odbor i Predsjednik.
Sukladno Pravilniku o nainu osnivanja, zadaama,
djelokrugu i nainu rada kolskih portskih saveza te Statutu HSS-a, Skuptina je najvie upravljako tijelo HSSa koje upravlja poslovima HSS-a, a ine ju po jedan
predstavnik udruenih lanica, izabran na nain utvren
aktima lanica, s time da upanijski kolski sportski savez na ijem podruju djeluje stotinu (100) ili vie kola
ostvaruje pravo na dva predstavnika u Skuptini. Trenutano Skuptinu HSS-a ine 24 predstavnika upanijskih
kolskih sportskih saveza (vidi: Popis lanova Skuptine).
Sukladno Pravilniku o nainu osnivanja, zadaama,
djelokrugu i nainu rada kolskih sportskih saveza te Statutu HSS-a, Izvrni odbor je izvrno tijelo HSS-a koje
upravlja radom i poslovanjem HSS-a te odluuje o svim
pitanjima iz svoje nadlenosti. Izvrni odbor ima ukupno
devet lanova, ukljuivo predsjednika i dva dopredsjednika HSS-a, s time da je jedan lan Izvrnoga odbora
predstavnik ministarstva nadlenoga za sport kojega
imenuje ministar nadlean za sport.
Sukladno Pravilniku o nainu osnivanja, zadaama,
djelokrugu i nainu rada kolskih sportskih saveza te
Statutu HSS-a Nadzorni odbor ima ukupno tri lana, s
time da je jedan lan Nadzornoga odbora predstavnik
ministarstva nadlenoga za sport kojega imenuje ministar nadlean za sport.
Polazei od potreba osiguranja pravodobne, potpune i kvalitetne realizacije ciljeva, usvojenih planova i programa HSS-a, rad se, temeljem Poslovnika o unutarnjem
ustrojstvu i radu Hrvatskoga kolskoga sportskog saveza,
organizira postojanjem sljedeih radnih mjesta: glavni
tajnik, struni suradnici (pet izvritelja) i administrativni
tajnik. Glavni je tajnik za svoj rad odgovoran predsjedniku HSS-a i Izvrnom odboru HSS-a.

10

G O D I N A

3. HRVATSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ


Tablica 1. Popis lanova Skuptine Hrvatskoga kolskoga sportskoga saveza
1.

Slavko Fukat, prof.

Zagrebaka upanija

13.

Jadranka Duvani, prof.

Zadarska upanija

2.

Tatjana Tua, prof.

Krapinsko-zagorska upanija

14.

Zlatko Kraljevi, prof.

Osjeko-baranjska upanija

3.

Nikola Perkovi, prof.

Sisako-moslavaka upanija

15.

Mirna Rajle Broanac

Osjeko-baranjska upanija

4.

uro Batini, prof.

Karlovaka upanija

16.

Margit Vrbii, prof.

ibensko-kninska upanija

5.

Josipa Polanec timec, prof.

Varadinska upanija

17.

Stipe Tomi, prof.

Vukovarsko-srijemska upanija

6.

Darinka imuni, prof.

Koprivniko-krievaka upanija

18.

Zdravko Omren, prof.

Splitsko-dalmatinska upanija

7.

Josip Arefijev, prof.

Bjelovarsko-bilogorska upanija

19.

Goran Kursar, prof.

Splitsko-dalmatinska upanija

8.

Davor Juria, prof.

Primorsko-goranska upanija

20.

Boris Krstievi, prof.

Dubrovako-neretvanska upanija

9.

Milan timac, prof.

Liko-senjska upanija

21.

Marin Horvat, prof.

Meimurska upanija

10.

Saa Topi, prof.

Virovitiko-podravska upanija

22.

Vinko Krika, prof.

Istarska upanija

11.

Albinko Bagari, prof.

Poeko-slavonska upanija

23.

Goran Hudovsky, prof.

Grad Zagreb

12.

Mirna Miki, prof.

Brodsko-posavska upanija

24.

Zvonimir Halamek, prof.

Grad Zagreb

Tablica 2. Popis lanova izvrnog odbora Hrvatskoga kolskoga


sportskoga saveza
1.

Nikola Perkovi, prof.

predsjednik

2.

Zdravko Omren, prof.

Splitsko-dalmatinska upanija, dopredsjednik

3.

Jadranka Duvani, prof.

Zadarska upanija, dopredsjednik

4.

Mirna Rajle Broanac

Osjeko-baranjska upanija

5.

Davor Juria, prof.

Primorsko-goranska upanija

6.

Slavko Fukat, prof.

Zagrebaka upanija

7.

Marin Horvat, prof.

Meimurska upanija

8.

Stipe Tomi, prof.

Vukovarsko-srijemska upanija

9.

mr. sc. Jozo avar

predstavnik MZOS- a

Tablica 3. Popis lanova Nadzornog odbora Hrvatskoga kolskoga


sportskoga saveza
1.

Vladimir Miji, prof.

predsjednik

2.

Radovan Cesarec, prof.

lan

3.

dr. sc. Martina Jerievi

predstavnik MZOS-a
Tablica 5. Popis lanova Disciplinske komisije

PREDSJEDNIK HSS-a
Nikola Perkovi - daci@skolski-sport.hr
Tablica 4. Popis radnika Hrvatskoga kolskoga sportskoga saveza
1.

Hrvoje ustonja, prof.

glavni tajnik
hrvoje.custonja@skolski-sport.hr

2.

Ivan Duji, prof.

struni suradnik
ivan.dujic@skolski-sport.hr

3.

Josip Kouti, dipl. ing.

struni suradnik
josip.kosutic@skolski-sport.hr

4.

Goran Juki, prof.

struni suradnik
goran.jukic@skolski-sport.hr

5.

Stjepan Crnoki, prof.

struni suradnik
stjepan.crnokic@skolski-sport.hr

6.

Marko Soldo, prof.

struni suradnik
marko.soldo@skolski-sport.hr

7.

Tatjana Drmi

administrativna tajnica
ured@skolski-sport.hr

10

G O D I N A

1.

Anto Dragi, prof.

Meimurska upanija, predsjednik

2.

elimir Holer, prof.

Virovitiko-podravska upanija

3.

Josip Neferovi

Poeko-slavonska upanija

4.

Sinia Duhovi, prof.

Splitsko-dalmatinska upanija

5.

Toni Svoboda, prof.

Koprivniko-krievaka upanija

HRVATSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ


Lanite 11 a,
10020 ZAGREB
Telefon: 01 6126 140
Telefaks: 01 6126 141
E-mail: ured@skolski-sport.hr
URL: skolski-sport.hr
www.facebook.com/hrvatski.skolski.sportski.savez

savez Grada Zagreba predstavljaju iznimno vane ustrojbene jedinice u sustavu kolskoga sporta. Upravo se putem
upanijskih kolskih sportskih saveza odvijaju i organiziraju
svi programi Hrvatskoga kolskoga sportskog saveza - od
organizacije natjecanja, provedbe programa univerzalne
sportske kole, ali i svih ostalih programa HSS-a.
adi usklaivanja aktivnosti kolskih sportskih drutava i provoenja sportskih natjecanja, kolska
sportska drutva udruuju se u kolske opinske,
gradske i upanijske saveze i kolski sportski savez
Grada Zagreba.

upanijski kolski sportski savezi i kolski sportski

4. UPANIJSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZI I KOLSKI


SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

Tablica 6. Adrese upanijskih kolskih sportskih saveza

R.B.
1
2

IME SAVEZA

ADRESA

POTA

GRAD

TELEFON

FAKS

MOBITEL
PREDSJEDNIK PREDSJEDNIKA
TAJNIK

MOBITEL
TAJNIK

049 375012 TATJANA TUA 098 9395196

DARIO GEC

RADOVAN
CESAREC

091 5181990

098 747546

MAJA RAENOupanijski kolski sportski


Andrije Hebranga 26a 10430 Samobor 01 3378220 01 3378293 SLAVKO FUKAT 098 933 6047
099 2214507
savez Zagrebake upanije
VI-FIJAN
Krapina
098 376368

radovan.cesarec@
kr.t-com.hr

slavko.fukat@gmail.com

E-MAIL

ttudja@net.hr

maja.radjenovic.fijan@
uduzz.hr

E-MAIL 2

SANJA NINKOVI 098 1689104

sanja3105@gmail.com

katica.bene@ksz.hr

sportska.zajednica.smz@ zajednica-sportskih-udruga@
email.t-com.hr
sk.htnet.hr

047 615526 TANJA KRAK

sssvz.mail@gmail.com

NIKOLA
PERKOVI

Karlovac

099 7613878 IVANA PUTAREK 091 4606033

044 520409 044 547409

47000
JOSIPA
POLANEC
TIMEC

Sisak

Rakovac 1
Varadin

3
kolski sportski savez
Karlovake upanije
42000

upanijski kolski sportski


savez Krapinsko-zagorske Trg Ljudevita Gaja 12 49000
upanije
kolski sportski savez
Trg grada Heidenhei44000
Sisako-moslavake
ma 1, PP 30
upanije

4
etalite Franje
Tumana 1

WEB ADRESA

http://www.zagorski-skolskisport.hr/

www.sssvz.hr

http://ssskkz.com.hr

ssskkz48@gmail.com

www.savez-ssd-bbz.hr

toni.svoboda@skole.hr

099 5065189

savez.ssd.bbz@bbz.hr

098 1989 250 TONI SVOBODA

098 9711365

www.savezssd-pgz.hr

DARINKA
IMUNI

098 9711474 savez-ssd-pgz@ri.t-com.hr

Krievci
043 242354 043 242353

DAVOR HINI

48260
Bjelovar

051 213150 051 313375 DAVOR JURIA 098 872 233

Potoka 26
Trg Eugena Kvaternika
43000
13
Rijeka

098 247742

NIKOLA
KOVAEK

51000

DUBRAVKO
MESI

098 763 588

Jadranski trg 4

098 311348

dubravko.mesic@inet.hr
053 573096 053 573096

098 1846334 ELIMIR HOLER

MILAN
TIMAC
Gospi

SAA TOPI

jneferov@inet.hr

albinko.bagaric@gmail.com

tajnik@skolski-sport-vpz.hr http://www.skolski-sport-vpz.hr

53000

33000 Virovitica 033 722170 033 722170

099 7015604 JOSIP NEFEROVI 099 7015603

zsuis-vpz@vt.t-com.hr

Matije Gupca 63

ALBINKO
BAGARI

098 752992

Budaka 24

JOSIP
AREFIJAEV

kolski sportski savez


Varadinske upanije

upanijski kolski sportski


savez Liko-senjske upanije

kolski sportski savez


Koprivniko-krievake
upanije
Savez kolskih sportski
drutava Bjelovarskobilogorske upanije
Savez kolskih sportskih
drutava Primorskogoranske upanije

5
6
7
8
9
10

034 273337

BRUNO
TEFANEK

091 2072402

091 4469996 savez-klubova@sb.t-com.hr

099 701
5603
34000

Slavonski
kolski sportski savez
035 446999 035 446998 MIRNA MIKI 098 1993029
Petra Kreimira IV bb 35000
Brod
Brodsko-posavske upanije

JADRANKA
DUVANI

Poega

Ulica Dr. Franje


Tumana 9/2

098 332874

kolski sportski savez


Virovitiko-podravske
upanije
upanijski kolski sportski
savez Poeko-slavonske
upanije

DAVOR
VIDAKOVI

099 2142577 skolskisportobz@gmail.com

11

023 312289 023 312289

MIRNA RAJLE
BROANAC

www.skolskisport-bpz.net
Zadar

098 987 2496

skolskisportskisavezbpz@
gmail.com

12

upanijski savez kolskog Dr. Franje Tumana bb


23000
sporta Zadarske upanije
PP 177

ZLATKO
KRALJEVI

jadranka.duvancic@
zd.t-com.hr

13

031 200518 031 215760

http://www.sport-obz.hr/
skolski.html
Osijek

mirnarajle@gmail.com
31000

www.skolski-sport-skz.com

Kneza Trpimira 23

dondivica@gmail.com

kolski sportski savez


Osjeko-baranjske upanije

savez1999@gmail.com

igor.milicevic74@gmail.com

14

sport-vsz@net.hr

098 9719275 ANITA DONIVI 098 9020166


IGOR MILIEVI 099 2141 544

MARGIT
VRBII

098 653352

022 330873 022 330873

032 344070 032 344070 STIPE TOMI

ibenik
Vinkovci

Put kroz Meterize 48 22000


32100

upanijski savez kolskih


sportskih klubova ibenik

Glagoljaka 27/II

http://skolskisport-iz.hr/

www.skolski-sport-sdz.hr

fivanise@inet.hr

www.skolskisport-dnz.hr

savez@skolski-sport-sdz.hr goran.kursar@gmail.com
skolski.sport.istra@
gmail.com

ured-za-prosvjetu@
dubrovnikportal.com

098 558586
091 4251451

martin@skolskisport-dnz.hr

098 361945 GORAN KURSAR


Split

098 243508

ZDRAVKO
OMREN
21000

098 345095 MARTIN BOGOJE

www.sssdmz.hr

FRANJO
IVANIEVI
BORIS
KRSTIEVI

marinhorvat@gmail.com

www.skolski-sport-zg.hr

savezsskmz@gmail.com
ZVONIMIR
HALAMEK

098 9884483
099 6594292

ALEKSANDAR
098 9360036 MARIN HORVAT
PUKLAVEC
GORAN
HUDOVSKY

skolski-sport-zg@skolski- zvonimir.halamek@skolskisport-zg.hr
sport-zg.hr

021 486356 021 486356

Slavieva 39

15
16
17

Savez kolskih sportskih


drutava Vukovarskosrijemske upanije
upanijski savez kolskog
sporta Splitskodalamatinske upanije

Tina Ujevia 14

akovec
01 4816340 01 4816264

098 387444

098 9333553

kolski sportski savez


Istarske upanije

Vukovarska 16

40000

Zagreb

DANIELA
KOLJERAJ
18

upanijski savez kolskog


sporta Dubrovakoneretvanske upanije

portska 2

10000

052 816 120 052 840 126


19

Meimurski kolski
sportski savez

Bokovieva 4

Rovinj

20

kolski sportski savez


Grada Zagreba

20000 Dubrovnik 020 351185 020 351188

21

FACEBOOK

www.facebook.com/pages/kolskiportski-savez-Varadinske-upanije/159740180789526
www.facebook.com/pages/kolskiportski-Savez-Koprivniko-Krievkeupanije/242870045796254

www.facebook.com/pages/upanijskisavez-kolskih-portskih-klubova-ibenik/287380634622505

G O D I N A

10

4. UPANIJSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZI I KOLSKI


SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
Tablica 7. upanijski prvaci u k. god. 2015./2016.
SPORT

SPOL

GRUPACIJA RAZREDA

VRSTA KOLE

CENTAR

Atletika
Atletika
Atletika
Atletika
Atletika
Atletika
Atletika
Atletika
Atletika ukupno
Badminton
Badminton
Badminton
Badminton
Badminton
Badminton
Badminton ukupno
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal ukupno
Gimnastika
Gimnastika
Gimnastika ukupno
Judo
Judo
Judo ukupno
Koarka
Koarka
Koarka
Koarka
Koarka
Koarka
Koarka
Koarka
Koarka ukupno
Kros
Kros
Kros
Kros
Kros
Kros
Kros ukupno
Odbojka
Odbojka
Odbojka
Odbojka
Odbojka
Odbojka
Odbojka
Odbojka ukupno
Plivanje
Plivanje
Plivanje ukupno
Rukomet
Rukomet
Rukomet
Rukomet
Rukomet
Rukomet
Rukomet
Rukomet
Rukomet ukupno
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis ukupno
ah
ah
ah ukupno
UKUPNO

M
M
M
M ukupno

ukupno

od 7. do 8.
od 5. do 6.

osnovna kola
osnovna kola
srednja kola

M
M
M ukupno

ukupno

od 7. do 8.

osnovna kola
srednja kola

od 7. do 8.

osnovna kola
srednja kola

M
M
M
M ukupno

ukupno

od 7. do 8.
od 5. do 6.

osnovna kola
osnovna kola
srednja kola

od 7. do 8.

osnovna kola
srednja kola

od 7. do 8.
od 7. do 8.

osnovna kola
osnovna kola

od 7. do 8.
od 7. do 8.

osnovna kola
osnovna kola

M
M
M
M ukupno

ukupno

od 7. do 8.
od 5. do 6.

osnovna kola
osnovna kola
srednja kola

M
M
M ukupno

ukupno

od 7. do 8.

osnovna kola
srednja kola

od 7. do 8.

osnovna kola
srednja kola

M
M
M ukupno

ukupno

od 7. do 8.

osnovna kola
srednja kola

od 7. do 8.
od 5. do 6.

osnovna kola
osnovna kola
srednja kola

od 7. do 8.
od 7. do 8.

osnovna kola
osnovna kola

M
M
M
M ukupno

ukupno

od 7. do 8.
od 5. do 6.

osnovna kola
osnovna kola
srednja kola

M
M
M ukupno

ukupno

od 7. do 8.

osnovna kola
srednja kola

od 7. do 8.

osnovna kola
srednja kola

od 7. do 8.
od 7. do 8.

osnovna kola
osnovna kola

od 7. do 8.
od 5. do 6.

od 7. do 8.
od 5. do 6.

od 7. do 8.
od 5. do 6.

10

G O D I N A

osnovna kola
osnovna kola
srednja kola

osnovna kola
osnovna kola
srednja kola

osnovna kola
osnovna kola
srednja kola

3
6
3
3
6
12
3
3
6
3
3
6
12
4
4
8
3
4
7
15
1
3
4
1
1
2
4
4
8
4
4
8
16
4
4
8
4
4
8
16
4
4
8
4
4
8
16
2
2
4
4
4
8
4
4
8
16
4
4
8
4
3
7
15
4
4
8
136

10

ISTOK
4
5
2
11
4
5
2
11
22
4
4
8
4
4
8
16
4
5
4
13
4
4
8
21
3
4
7
2
2
4
4
5
4
13
3
4
4
11
24
4
4
8
4
4
8
16
4
4
8
4
5
4
13
21
2
2
4
4
5
4
13
3
4
4
11
24
4
4
8
4
4
8
16
4
4
8
183

JUG
3
3
3
9
3
3
3
9
18
4
3
7
4
3
7
14
4
5
4
13
3
3
6
19
2
3
5
2
2
4
4
4
4
12
4
4
4
12
24
4
4
8
4
4
8
16
4
4
8
4
5
4
13
21
3
3
6
4
4
4
12
3
3
4
10
22
4
4
8
4
4
8
16
4
3
7
172

SJEVER

ZAGREB

4
5
4
13
4
5
4
13
26
4
4
8
4
4
8
16
4
6
4
14
4
4
8
22
3
3
6
1

1
4
5
4
13
4
5
3
12
25
4
4
8
4
4
8
16
4
4
8
4
5
4
13
21
3
3
6
4
6
4
14
4
6
4
14
28
4
4
8
4
4
8
16
4
4
8
191

4
8
4
4
8
16
4
4
8
4
4
8
16
4
4
8
4
4
8
16

1
1
2
4
4
8
4
4
8
16
4
4
8
4
4
8
16
4
4
8
4
4
8
16
1
1
2
4
4
8
4
4
8
16
4
4
8
3
4
7
15
4
4
8
139

ZAPAD
3
4
3
10
3
4
2
9
19
3
2
5
3
2
5
10
4
4
4
12
3
3
6
18
2
3
5
2
1
3
3
5
4
12
3
4
3
10
22
4
4
8
4
4
8
16
4
4
8
4
5
4
13
21
2
2
4
4
4
4
12
4
4
3
11
23
4
4
8
4
4
8
16
4
3
7
164

UKUPNO
21
17
19
57
21
17
18
56
113
22
20
42
22
20
42
84
24
20
24
68
21
22
43
111
11
16
27
9
7
16
23
19
24
66
22
17
22
61
127
24
24
48
24
24
48
96
24
24
48
24
20
24
68
116
13
13
26
24
19
24
67
22
17
23
62
129
24
24
48
23
23
46
94
24
22
46
985

5. Dravno prvenstvo kolskih Sportskih drutava


Republike Hrvatske

Hrvatskoj se pod nadlenou HSS-a, organizira Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu
DP) te Dravno prvenstvo kolskih sportskih
drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim
tekoama (u daljnjem tekstu DP ITR.-a) DP je jedini slubeni sustav natjecanja kolskih sportskih drutava. Propisnikom DP-a, koji je donio Izvrni odbor HS-a, odreuju
se sportovi u kojima se odrava DP te opi i posebni uvjeti organizacije DP-a.
DP se u kolskoj godini 2015./16., organiziralo u 12
sportova u kategoriji osnovnih kola i 8 sportova u kategoriji srednjih kola.
Tablica 8. Popis sportova na DP-u

sportovi na DP po kategorijama
OSNOVNE KOLE - 7. i 8. razredi
Futsal
Rukomet
Koarka
Odbojka
Atletika
Stolni tenis
Badminton
ah
Kros
Gimnastika
Plivanje
Judo

OSNOVNE KOLE - 5. i 6. razredi

DJEACI

DJEVOJICE

DJEACI

SREDNJE KOLE

DJEVOJICE

MLADII

DJEVOJKE

Tablica 9. Shematski prikaz

Organiziraju i provode gradski


i upanijski kolski sportski
savezi i kolski sportski savez
Grada Zagreba

Opinska i gradska natjecanja


upanijska natjecanja

Organizira Hrvatski kolski


sportski savez a provode ih
upanijski kolski sportski savezi

Poluzavrna natjecanja DP-a

Organizira i provodi Hrvatski


kolski sportski savez

Zavrnica DP-a
DP 5 i 6 se u kolskoj godini 2015./16., organiziralo u 4
sporta za djeake i 4 sporta za djevojice.
DP i DP 5 i 6 sastoji se od nekoliko razina natjecanja.
Natjecanja poinju na razini upanije gdje svaka upanija
sama, na temelju svog ustroja te prijavljenog broja kola
odreuje sustav natjecanje na razini upanije. Uglavnom
postoje opinska ili gradska natjecanja, a najbolji s njih,
dolaze na upanijska natjecanja,
najbolje ekipe sa upanijskih natjecanja odlaze na poluzavrna natjecanja kolskih sportskih drutava Republike
Hrvatske (u daljnjem tekstu poluzavrna natjecanja
DP-a), koja se odravaju u jednom danu i predstavljaju
kvalifikacije za Zavrnicu Dravnog prvenstva Republike
Hrvatske (u daljnjem tekstu Zavrnica DP-a),
nastup na Zavrnici DP-a ostvaruju najbolje ekipe s polu-

zavrnih natjecanja DP-a. Zavrnica DP-a odravaju se za


sve sportove na jednom mjestu u isto vrijeme te predstavljaju finalni dogaaj kolskih sportskih natjecanja
Odlukom Izvrnog odbora odrana je pojedinana Zavrnica za osnovne i srednje kole za sport atletika iji su
sudionici Zavrnice DP-a pobjednici poluzavrnice DP-a po
skupinama.
Jednako tako, odlukom Izvrnog odbora, u sportovima
gimnastika, plivanje i judo nisu odrana poluzavrna natjecanja DP-a, nego su pobjednici upanija odmah stekli pravo sudjelovanja na Zavrnicama DP-a.
Zavrnica za sportove futsal, rukomet, odbojka, koarka,
stolni tenis, badminton, kros i ah odrana je prema gore
navedenom shematskom prikazu.
11

10

G O D I N A

5.1. Poluzavna natjecanja Dravnog prvenstva


kolskih Sportskih drutava Republike Hrvatske
ZA UENIKE 5. I 6. RAZREDA OSNOVNIH KOLA

kolskoj godini 2015./2016., odnosno u kalendarskoj 2016. godini, HSS je organizirao


Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava
za uenike 5. i 6. razreda i to u sljedeim spor-

tovima:
djeaci: FUTSAL, RUKOMET, KOARKA, ATLETIKA
djevojice: ODBOJKA, RUKOMET, KOARKA, ATLETIKA
Poluzavrna natjecanja DP-a organizira HS, a provode ih upanijski kolski sportski savezi (u daljnjem tekstu
SS).
Pravo nastupa na poluzavrnim natjecanjima DP-a
imaju kolska sportska drutva koja to ostvare rezultatima na upanijskim natjecanjima. Pobjednici upanijskih
natjecanja kvalificiraju se na poluzavrna natjecanja DP-a.
Poluzavrna natjecanja DP-a organizirana su tako da
se ekipe, pobjednici upanijskih natjecanja meusobno
natjeu po skupinama.
Poluzavrna natjecanja su odrana u 4 skupine:
skupina SJEVER nastupaju osvajai naslova upanijskog
pobjednika iz sljedeih upanija: Koprivniko-krievaka, Varadinska, Meimurska, Bjelovarsko- bilogorska,
Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb;
skupina JUG nastupaju osvajai naslova upanijskog
pobjednika iz sljedeih upanija:Liko-senjska, Dubrovako-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Zadarska,
ibensko-kninska;
skupina ISTOK nastupaju osvajai naslova upanijskog
pobjednika iz sljedeih upanija: Osjeko-baranjska,
Virovitiko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-

Tablica 10. Osnovne kole - uenici 5. i 6. razreda po


skupinama i po spolu u k. god. 2015./2016.
SKUPINE
ISTOK
JUG
SJEVER ZAPAD
SVEUKUPNO
SPORT
SPOL
Atletika
Atletika
Atletika ukupno
Futsal
Koarka
Koarka
Koarka ukupno
Odbojka
Rukomet
Rukomet
Rukomet ukupno
Svekupno

SPORT
Atletika
Atletika
Atletika ukupno
Futsal
Koarka
Koarka
Koarka ukupno
Odbojka
Rukomet
Rukomet
Rukomet ukupno
Svekupno

M
M

50
44
94
47
52
40
92
58
57
44
101
392

30
29
59
48
45
44
89
60
55
28
83
339

49
50
99
59
55
53
108
56
79
67
146
468

40
40
80
40
56
42
98
47
40
47
87
352

169
163
332
194
208
179
387
221
231
186
417
1551

Tablica 11. Osnovne kole - ekipe 5. i 6. razreda po


skupinama i po spolu u k. god. 2015./2016.
SKUPINE
ISTOK
JUG
SJEVER ZAPAD
SVEUKUPNO
SPOL
M

M
M

5
5
10
5
5
4
9
5
5
4
9
38

3
3
6
5
4
4
8
5
4
3
7
31

5
5
10
6
5
5
10
5
6
6
12
43

4
4
8
4
5
4
9
5
4
4
8
34

17
17
34
20
19
17
36
20
19
17
36
146

posavska, Poeko-slavonska;
skupina ZAPAD nastupaju osvajai naslova upanijskog
pobjednika iz sljedeih upanija: Sisako-moslavaka,
Zagrebaka, Karlovaka, Primorsko-goranska, Istarska.

Za uenike 7. i 8. razreda osnovnih kola, te uenike srednjih kola


Tablica 12. Broj uenika na poluzavrnici DP u k. god. 2015./2016.
SPORT
Atletika
Atletika
Atletika ukupno
Badminton
Badminton
Badminton ukupno
Futsal
Futsal
Futsal ukupno
Koarka
Koarka
Koarka ukupno
Kros
Kros
Kros ukupno
Odbojka
Odbojka
Odbojka ukupno
Rukomet
Rukomet
Rukomet ukupno
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis ukupno
ah
ah
ah ukupno
Svekupno

SKUPINE
JUG SJEVER ZAGREB ZAPAD SVEUKUPNO

SPOL CENTAR ISTOK


M

60
57
117
24
23
47
79
66
145
90
85
175
32
31
63
87
94
181
94
98
192
30
27
57
20
19
39
1016

110
104
214
31
31
62
122
70
192
142
117
259
30
31
61
81
148
229
158
134
292
27
28
55
19
18
37
1401

77
86
163
28
28
56
128
58
186
138
137
275
32
30
62
84
149
233
163
107
270
31
31
62
19
14
33
1340

10

G O D I N A

124
130
254
32
32
64
139
69
208
142
131
273
31
31
62
95
148
243
178
164
342
31
31
62
19
19
38
1546

57
64
121
26
26
52
73
68
141
85
80
165
28
27
55
78
84
162
90
73
163
24
21
45
19
17
36
940

100
89
189
20
20
40
115
55
170
131
98
229
28
32
60
82
140
222
137
134
271
30
29
59
20
14
34
1274

528
530
1058
161
160
321
656
386
1042
728
648
1376
181
182
363
507
763
1270
820
710
1530
173
167
340
116
101
217
7517

ooluzavrna natjecanja DP-a organizira HSS, a


provode ih upanijski kolski sportski savezi (u
daljnjem tekstu SS).
Pravo nastupa na poluzavrnim natjecanjima DP-a imaju kolska sportska drutva koja to ostvare
rezultatima na upanijskim natjecanjima. Pobjednici
upanijskih natjecanja kvalificiraju se na poluzavrna
natjecanja DP-a.
Poluzavrna natjecanja DP-a organizirana su tako da
se ekipe, pobjednici upanijskih natjecanja meusobno
natjeu po skupinama.
Organizirana su natjecanja u sljedeim sportovima:
Osnovne kole djeaci: FUTSAL, RUKOMET, KOARKA,
ODBOJKA, ATLETIKA, STOLNI TENIS, BADMINTON, AH
Osnovne kole djevojice: FUTSAL, RUKOMET, KOARKA, ODBOJKA, ATLETIKA, STOLNI TENIS, BADMINTON,
AH
Srednje kole mladii: FUTSAL, RUKOMET, KOARKA,
ODBOJKA, ATLETIKA, STOLNI TENIS, BADMINTON
Srednje kole djevojke: FUTSAL, RUKOMET, KOARKA,
ODBOJKA, ATLETIKA, STOLNI TENIS, BADMINTON
U sustavu natjecanja postoji est skupina: (SJEVER,
ISTOK, ZAPAD, JUG, CENTAR i ZAGREB.

12

5.1. Poluzavna natjecanja Dravnog prvenstva


kolskih Sportskih drutava Republike Hrvatske
U skupini SJEVER nastupaju osvajai naslova upanijskog pobjednika iz sljedeih upanija: Varadinska, Meimurska, Koprivniko-krievaka, Virovitiko-podravska
upanija;
u skupini ISTOK nastupaju osvajai naslova upanijskog
pobjednika iz sljedeih upanija: Osjeko-baranjska,
Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Poeko-slavonska;
U skupini ZAPAD nastupaju osvajai naslova upanijskog
pobjednika iz sljedeih upanija: Primorsko-goranska,
Istarska, Karlovaka, Liko-senjska;
U skupini JUG nastupaju osvajai naslova upanijskog
Tablica 13. Osnovne kole - uenici po skupinama i po spolu u k. god. 2015./2016.
SPORT
Atletika
Atletika
Atletika ukupno
Badminton
Badminton
Badminton ukupno
Futsal
Futsal
Futsal ukupno
Koarka
Koarka
Koarka ukupno
Kros
Kros
Kros ukupno
Odbojka
Odbojka
Odbojka ukupno
Rukomet
Rukomet
Rukomet ukupno
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis ukupno
ah
ah
ah ukupno
Svekupno

SPOL CENTAR ISTOK


M

30
27
57
12
12
24
39
28
67
47
46
93
16
15
31
43
48
91
48
56
104
14
15
29
20
19
39
535

40
40
80
15
16
31
35
34
69
47
34
81
16
15
31
41
46
87
49
38
87
11
16
27
19
18
37
530

Atletika
Atletika
Atletika ukupno
Badminton
Badminton
Badminton ukupno
Futsal
Futsal
Futsal ukupno
Koarka
Koarka
Koarka ukupno
Kros
Kros
Kros ukupno
Odbojka
Odbojka
Odbojka ukupno
Rukomet
Rukomet
Rukomet ukupno
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis ukupno
Svekupno

SPOL CENTAR ISTOK


M

30
30
60
12
11
23
40
38
78
43
39
82
16
16
32
44
46
90
46
42
88
16
12
28
481

20
20
40
16
15
31
40
36
76
43
43
86
14
16
30
40
44
84
52
52
104
16
12
28
479

Poluzavrna natjecanja DP-a traju jedan dan i to najee tijekom veljae, oujka ili travnja.
Tablica 14. Osnovne kole - ekipe po skupinama i po spolu u k. god. 2015./2016.

SKUPINE
JUG SJEVER ZAGREB ZAPAD SVEUKUPNO
17
30
47
16
16
32
40
30
70
47
47
94
16
16
32
45
45
90
56
35
91
15
16
31
19
14
33
520

38
40
78
16
16
32
40
38
78
40
44
84
16
15
31
48
44
92
48
48
96
15
15
30
19
19
38
559

29
35
64
13
12
25
35
31
66
43
40
83
15
13
28
36
40
76
44
43
87
12
9
21
19
17
36
486

30
29
59
12
12
24
37
29
66
32
33
65
12
16
28
43
47
90
51
52
103
16
15
31
20
14
34
500

184
201
385
84
84
168
226
190
416
256
244
500
91
90
181
256
270
526
296
272
568
83
86
169
116
101
217
3130

Tablica 15. Srednje kole - uenici po skupinama i po spolu u k. god. 2015./2016.


SPORT

pobjednika iz sljedeih upanija: Splitsko-dalmatinska,


Zadarska, ibensko-kninska i Dubrovako-neretvanska
upanija;
U skupini CENTAR nastupaju osvajai naslova upanijskog pobjednika iz sljedeih upanija: Krapinsko-zagorska, Bjelovarsko-bilogorska i Zagrebaka upanija;
Sisako-moslavaka upanija i skupina
U skupina ZAGREB nastupaju ekipe koje su osvojile naslov prvaka Grada Zagreba.

SPORT
Atletika
Atletika
Atletika ukupno
Badminton
Badminton
Badminton ukupno
Futsal
Futsal
Futsal ukupno
Koarka
Koarka
Koarka ukupno
Kros
Kros
Kros ukupno
Odbojka
Odbojka
Odbojka ukupno
Rukomet
Rukomet
Rukomet ukupno
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis ukupno
ah
ah
ah ukupno
Svekupno

37
40
77
16
16
32
40
31
71
47
34
81
15
16
31
47
48
95
51
49
100
16
16
32
519

28
29
57
13
14
27
38
37
75
42
40
82
13
14
27
42
44
86
46
30
76
12
12
24
454

30
20
50
8
8
16
38
26
64
43
23
66
16
16
32
39
46
85
46
35
81
14
14
28
422

175
166
341
77
76
153
236
196
432
264
225
489
90
92
182
251
272
523
293
252
545
90
81
171
2836

3
3
6
3
3
6
4
3
7
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
67

SKUPINE
JUG SJEVER ZAGREB ZAPAD SVEUKUPNO

4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
3
7
4
4
8
4
4
8
4
3
7
4
4
8
4
4
8
70

3
3
6
4
4
8
4
3
7
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
3
7
4
4
8
4
3
7
67

4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
72

4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
3
7
4
4
8
71

3
3
6
3
3
6
4
3
7
3
3
6
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
3
7
64

21
21
42
22
22
44
24
21
45
23
22
45
24
24
48
24
24
48
24
22
46
24
23
47
24
22
46
411

Tablica 16. Srednje kole - ekipe po skupinama i po spolu u k. god. 2015./2016.

SKUPINE
JUG SJEVER ZAGREB ZAPAD SVEUKUPNO
30
27
57
12
12
24
40
28
68
46
46
92
16
14
30
39
44
83
52
44
96
16
15
31
481

SPOL CENTAR ISTOK

SPORT
Atletika
Atletika
Atletika ukupno
Badminton
Badminton
Badminton ukupno
Futsal
Futsal
Futsal ukupno
Koarka
Koarka
Koarka ukupno
Kros
Kros
Kros ukupno
Odbojka
Odbojka
Odbojka ukupno
Rukomet
Rukomet
Rukomet ukupno
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis ukupno
Svekupno

13

SPOL CENTAR ISTOK


M

3
3
6
3
3
6
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
3
7
59

SKUPINE
JUG SJEVER ZAGREB ZAPAD SVEUKUPNO

2
2
4
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
60

3
3
6
3
3
6
4
3
7
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
59

10

G O D I N A

4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
3
7
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
63

4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
64

3
2
5
2
2
4
4
3
7
4
3
7
4
4
8
4
4
8
4
3
7
4
4
8
54

19
18
37
20
20
40
24
22
46
24
22
46
24
24
48
24
24
48
24
23
47
24
23
47
359

5.2. Zavrnica DP-a


ZAVRNICE DP-a u kolskoj godini 2015./2016.

dlukom Izvrnog odbora, u sportovima gimnastika, plivanje i judo nisu odrana poluzavrna
natjecanja, nego su pobjednici upanija odmah stekli pravo sudjelovanja na Zavrnicama
Dravnog prvenstva u tim sportovima, dok je u sportovima atletika, kros, stolni tenis, badminton i ah odrano
poluzavrno natjecanje.
Nakon toga raspisan je, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, postupak za usluge organizaciju zavrnica Dravnog
prvenstva kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske
za uenike 5. i 6. razreda u 2016. godini. Na 12. sjednici
Izvrnog odbora, odranoj 23. listopada 2015. godine, na
prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natjeaja, donesena je odluka da se za gore navedene usluge izabire
ponuda tvrtke Bantours d.o.o. koja je bila najpovoljnija.

Zavrnice DP-a za sportove sa


poluzavrnima natjecanjima
Zavrnice DP-a za sportove FUTSAL,
RUKOMET, KOARKA I ODBOJKA

Na 11. sjednici Izvrnog odbora, odranoj 17. rujna


2015. godine donesena je odluka kako e domain
Zavrnice Dravnog prvenstva SD-a za uenike O i
S biti Grad Pore.
Za potrebe Zavrnice DP-a u sportovima futsal,
rukomet, koarka i odbojka za osnovne i srednje kole
domain natjecanja, Grad Pore osigurao je 3 sportske
dvorane. Natjecanja su se odravala u Gradu Poreu.
Zavrnica Dravnog prvenstva odrana je od 24.
do 26. travnja 2016. godine za osnovne kole, od
27. do 29. travnja 2016. godine za srednje kole
te od 01. do 03. svibnja 2015. godine za djecu s
intelektualnim tekoama. Sudionici su bili smjeteni
Tablica 19. Osnovne kole - uenici 5. i 6. razreda po skupinama
i po spolu u k. god. 2015./2016.
SPORT

SPOL

Atletika
Atletika
Atletika ukupno
Futsal
Koarka
Koarka
Koarka ukupno
Odbojka
Rukomet
Rukomet
Rukomet ukupno
Svekupno

M
M

SKUPINE
JUG
SJEVER

ISTOK
10
10
20
10
11
12
23
11
14
12
26
90

10
10
20
8
12
11
23
12
11
14
25
88

9
10
19
10
12
12
24
10
12
14
26
89

ZAPAD

SVEUKUPNO

10
10
20
10
12
12
24
9
11
14
25
88

39
40
79
38
47
47
94
42
48
54
102
355

Tablica 20. Osnovne kole - ekipe 5. i 6. razreda po skupinama


i po spolu u k. god. 2015./2016.
SPORT

SPOL

Atletika
Atletika
Atletika ukupno
Futsal
Koarka
Koarka
Koarka ukupno
Odbojka
Rukomet
Rukomet
Rukomet ukupno
Svekupno

M
M

SKUPINE
JUG
SJEVER

ISTOK
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
8

1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
8

10

G O D I N A

1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
8

ZAPAD
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
8

SVEUKUPNO
4
4
8
4
4
4
8
4
4
4
8
32

14

Tablica 17. Osnovne kole - uenici po skupinama i po spolu u k. god. 2015./2016.


SPORT
Atletika
Atletika
Atletika ukupno
Badminton
Badminton
Badminton ukupno
Futsal
Futsal
Futsal ukupno
Gimnastika
Gimnastika
Gimnastika ukupno
Judo
Judo
Judo ukupno
Koarka
Koarka
Koarka ukupno
Kros
Kros
Kros ukupno
Odbojka
Odbojka
Odbojka ukupno
Plivanje
Plivanje
Plivanje ukupno
Rukomet
Rukomet
Rukomet ukupno
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis ukupno
ah
ah
ah ukupno
Svekupno

SPOL CENTAR ISTOK


M

10
10
20
4
4
8
10
10
20
5
14
19
13
11
24
12
12
24
4
4
8
12
12
24
18
17
35
12
14
26
4
4
8
5
5
10
226

9
10
19
4
4
8
9
10
19
14
20
34
26
14
40
11
12
23
4
4
8
12
10
22
17
16
33
14
14
28
4
3
7
5
5
10
251

SKUPINE
JUG SJEVER ZAGREB ZAPAD SVEUKUPNO
10
10
20
4
4
8
10
7
17
10
14
24
26
22
48
12
11
23
4
4
8
12
12
24
27
26
53
14
12
26
3
4
7
5
5
10
268

10
10
20
4
4
8
10
9
19
15
15
30
10
10
12
12
24
4
4
8
10
12
22
26
27
53
14
10
24
4
4
8
5
5
10
236

8
10
18
4
4
8
10
10
20

11
9
20
12
12
24
4
4
8
10
12
22
9
9
18
14
14
28
4
4
8
5
5
10
184

10
10
20
4
4
8
9
10
19
10
15
25
16
5
21
10
12
22
4
4
8
12
12
24
18
17
35
13
14
27
4
3
7
4
5
9
225

57
60
117
24
24
48
58
56
114
54
78
132
102
61
163
69
71
140
24
24
48
68
70
138
115
112
227
81
78
159
23
22
45
29
30
59
1390

Tablica 18. Osnovne kole - ekipe po skupinama i po spolu u k. god. 2015./2016.


SPORT
Atletika
Atletika
Atletika ukupno
Badminton
Badminton
Badminton ukupno
Futsal
Futsal
Futsal ukupno
Gimnastika
Gimnastika
Gimnastika ukupno
Judo
Judo
Judo ukupno
Koarka
Koarka
Koarka ukupno
Kros
Kros
Kros ukupno
Odbojka
Odbojka
Odbojka ukupno
Plivanje
Plivanje
Plivanje ukupno
Rukomet
Rukomet
Rukomet ukupno
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis ukupno
ah
ah
ah ukupno
Svekupno

SPOL CENTAR ISTOK


M

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
3
4
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
4
1
1
2
1
1
2
1
1
2
28

1
1
2
1
1
2
1
1
2
3
4
7
2
2
4
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
4
1
1
2
1
1
2
1
1
2
33

SKUPINE
JUG SJEVER ZAGREB ZAPAD SVEUKUPNO
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
3
5
2
2
4
1
1
2
1
1
2
1
1
2
3
3
6
1
1
2
1
1
2
1
1
2
33

1
1
2
1
1
2
1
1
2
3
3
6
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
3
3
6
1
1
2
1
1
2
1
1
2
31

1
1
2
1
1
2
1
1
2

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
22

1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
3
5
2
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
4
1
1
2
1
1
2
1
1
2
30

6
6
12
6
6
12
6
6
12
11
16
27
9
7
16
6
6
12
6
6
12
6
6
12
13
13
26
6
6
12
6
6
12
6
6
12
177

5.2. Zavrnica DP-a


Tablica 21. Srednje kole - uenici po skupinama i po spolu u k. god. 2015./2016.
SPORT
Atletika
Atletika
Atletika ukupno
Badminton
Badminton
Badminton ukupno
Futsal
Futsal
Futsal ukupno
Koarka
Koarka
Koarka ukupno
Kros
Kros
Kros ukupno
Odbojka
Odbojka
Odbojka ukupno
Rukomet
Rukomet
Rukomet ukupno
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis ukupno
Svekupno

SKUPINE
JUG SJEVER ZAGREB ZAPAD SVEUKUPNO

SPOL CENTAR ISTOK


M

10
10
20
4
4
8
10
10
20
11
11
22
4
4
8
11
12
23
14
14
28
4
4
8
137

Tablica 22. Srednje kole - ekipe po skupinama i po spolu u k. god. 2015./2016.

8
10
18
4
4
8
10
9
19
10
11
21
4
4
8
11
12
23
14
13
27
4
4
8
132

9
8
17
4
4
8
10
10
20
12
12
24
4
3
7
10
12
22
14
13
27
4
4
8
133

10
9
19
4
4
8
10
8
18
12
12
24
4
4
8
10
12
22
12
14
26
4
4
8
133

10
9
19
4
4
8
10
8
18
12
12
24
4
4
8
10
12
22
12
14
26
4
4
8
133

7
10
17
3
4
7
10
7
17
11
8
19
4
4
8
12
12
24
14
14
28
4
3
7
127

SPORT
Atletika
Atletika
Atletika ukupno
Badminton
Badminton
Badminton ukupno
Futsal
Futsal
Futsal ukupno
Koarka
Koarka
Koarka ukupno
Kros
Kros
Kros ukupno
Odbojka
Odbojka
Odbojka ukupno
Rukomet
Rukomet
Rukomet ukupno
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis ukupno
Svekupno

54
57
111
23
24
47
60
54
114
68
66
134
24
23
47
65
72
137
81
78
159
24
23
47
796

u Hotelu Delfin u Poreu. Pobjednici poluzavrnih natjecanja ostvaruju pravo nastupa na Zavrnici Dravnog prvenstva. Pravo nastupa na Zavrnici Dravnog
prvenstva imalo je 180 ekipa, odnosno 1.680 uenika.
Od toga u konkurenciji osnovnih kola 96 ekipa, odnosno 876 uenika, a u konkurenciji srednjih kola 84
ekipa, odnosno 804 uenika.

Zavrnica DP-a za sport ATLETIKA

Zavrnica se odrala u Splitu u terminu od 09. do


10. svibnja 2016.
Sudionici su bili smjeteni u hotelu Medena, Seget
Donji, a natjecanje se odralo na stadionu Park mladei u Splitu.
Od maksimalno 240 uenika O i S, na natjecanju je
sudjelovalo 228 uenika, odnosno 95%

Intersport (mala dvorana)

Pore

Rukomet (m+)
Koarka (m+)

Veli Joe
atika

Pore
Pore

Odbojka (m+)

Intersport (velika dvorana)

Pore

Stolni tenis

Intersport (velika dvorana)

Pore

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
16

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
16

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
16

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
16

6
6
12
6
6
12
6
6
12
6
6
12
6
6
12
6
6
12
6
6
12
6
6
12
96

Zavrnica DP-a za sport PLIVANJE

Zavrnica Dravnog Prvenstva osnovnih kola u


plivanju odrala se u akovcu - 08. i 09. oujka 2016.
Tablica 24. Popis lanova tehnikih komisija na
Zavrnici DP-a Pore
lanovi tehnikih komisija na dp PORE
R.BR. IME, PREZIME I FUNKCIJA
SPORT

1. Anto Dragi, prof., 2. Toni Svoboda, 3. elimir Holer, 4. Josip Neferovi, 5. Sinia Duhovi

Futsal (m+)

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
16

Zavrnica DP-a za sport JUDO

DISCIPLINSKA KOMISIJA HSS-a


GRAD

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
16

Zavrnica Dravnog Prvenstva osnovnih kola u


judu odrala se u Opatiji - 23. i 24. veljae 2016.
Sudionici su bili smjeteni u hotelu Crikvenica u
Opatiji, a natjecanje je odrano u gradskoj dvorani
Marino Cvetkovi u Opatiji.
Od maksimalno 194 uenika, na natjecanju je sudjelovalo 163 uenika, odnosno 84,02%

1. Nikola Perkovi - predsjednik, 2. Hrvoje ustonja 3. Ivan Duji

DVORANA

SKUPINE
JUG SJEVER ZAGREB ZAPAD SVEUKUPNO

Zavrnice DP-a za sportove bez


poluzavrnih natjecanja

Tablica 23. Popis sportskih objekata na Zavrnici DP-a Pore


Popis sportskih objekata za Dravno prvenstvo
Organizacijski odbor zavrnice DP-a Pore

SPORT

SPOL CENTAR ISTOK

TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA


DAN
SATI
25. 04. i 28. 04. 2016.

07.00 17.00

26. 04. i 29. 04. 2016.

07.00 15.00

25. 04. i 28. 04. 2016.

08.00 17.00

26. 04. i 29. 04. 2016.

07.00 15.00

25. 04. i 28. 04. 2016.

08.00 17.00

26. 04. i 29. 04. 2016.

07.00 14.00

25. 04. i 28. 04. 2016.

08.30 - 16.00

26. 04. i 29. 04. 2016.

08.00 - 13.30

25. 04. i 28. 04. 2016.

16.00 22.00

Kros (m i )

plava laguna

Pore

25. 04. i 28. 04. 2016.

09.30 - 10.30

Badminton (m i )

O Marije i Line

Umag

25. 04. i 28. 04. 2016.

09.00 - 16.30
08.30 - 18.00

ah (m i )

Hotel Delfin

Pore

25. 04. 2016.

Atletika (ITR)

Gradski stadion

Pore

02. 05. 2016.

09.30 - 13.30

Stolni tenis (ITR)

Intersport (mala dvorana)

Pore

02. 05. 2016.

17.00 - 19.00

Plivanje (ITR)

Bazeni Kantrida

Rijeka

02. 05. 2016.

11.00-13.00

tafetne igre (ITR)

Intersport (mala dvorana)

Pore

03. 05. 2016.

09.00 - 11.00

15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Boris Krstievi- predsjednik tehnike komisije


Saa Topi- lan
uro Batini- lan
Ivana Putarek- predsjednik tehnike komisije
Dubravko Prelec- lan
Igor Abramovi- lan
Mirna Miki- predsjednik tehnike komisije
Josip imunovi - lan
Ante Tomas- lan
Margit Vrbii- predsjednik tehnike komisije
Gianni Ottochian- lan
Igor Boievi- lan
Damir Vidovi - predsjednik tehnike komisije
eljko Gaina-lan
Kristijan Cinkopan- lan
Eduard Piacun- predsjednik tehnike komisije
Vlado Karagi- lan
Zlatko Roi- lan
Damir Juki- predsjednik tehnike komisije
Aleksandar Puklavec- lan
Matej Buha- lan
Damir Marku - predsjednik tehnike komisije
Vinko Krika- lan
Ksenija ii- lan

10

G O D I N A

Futsal
Futsal
Futsal
Rukomet
Rukomet
Rukomet
Koarka
Koarka
Koarka
Odbojka
Odbojka
Odbojka
Stolni tenis
Stolni tenis
Stolni tenis
ah
ah
ah
Kros
Kros
Kros
Badminton
Badminton
Badminton

5.2. Zavrnica DP-a


Sudionici su bili smjeteni u hotelu
Sveti Martin u Svetom Martinu na
Muri, a natjecanje je odrano u gradskom bazenu u akovcu.
Od maksimalno 234 uenika, na natjecanju je sudjelovalo ukupno 227
uenika, odnosno 97%

Zavrnica DP-a za sport


GIMNASTIKA

Zavrnica Dravnog Prvenstva


osnovnih kola u gimnastici odrala se
u Osijeku - 01. i 02. svibnja 2016.
Sudionici su bili smjeteni u hotelu
Vila Valpovo u Valpovu te hotelu Termia u Bizovakim Toplicama, a natjecanje se odralo u Osijeku- Sportska
dvorana Gradski Vrt.
Od maksimalno 135 uenika na natjecanju je sudjelovalo 132, odnosno
97,7%.
Tablica 25. Popis pobjednika na Zavrnici DP-a
za osnovne kole
POBJEDNICI DP O 2016.
kola
Sport
spol
Mjesto
Osnovna kola Sveta Nedelja
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Veli Vrh Pula
Osnovna kola Ivana Gundulia
Osnovna kola Strahoninec
Osnovna kola Rugvica
Osnovna kola Brajda
Osnovna kola Srdoi
Osnovna kola Prof. Filipa Lukasa
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Trnsko
Osnovna kola Trnsko
Osnovna kola Krapinske Toplice
Osnovna kola Ljudevita Modeca Krievci
Osnovna kola Prof. Filipa Lukasa
Osnovna kola Jelenje - Draice
Osnovna kola Marina Dria
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola Rude
Osnovna kola Darda
Osnovna kola Veeslava Holjevca
Osnovna kola "Ivan Goran Kovai"
Osnovna kola Dobria Cesari
Osnovna kola Gustava Krkleca

Sveta Nedelja
Samobor
Pula
Dubrovnik
akovec
Dugo Selo
Rijeka
Rijeka
Katel Stari
Samobor
Zagreb
Zagreb
Krapinske Toplice
Krievci
Katel Stari
Draice
Dubrovnik
Sisak
Samobor
Darda
Zagreb
Duga Resa
Poega
Zagreb

Atletika
Atletika
Badminton
Badminton
Futsal
Futsal
Gimnastika
Gimnastika
Judo
Judo
Koarka
Koarka
Kros
Kros
Odbojka
Odbojka
Plivanje
Plivanje
Rukomet
Rukomet
Stolni tenis
Stolni tenis
ah
ah

Tablica 26. Popis pobjednika na Zavrnici DP-a


za srednje kole
POBJEDNICI DP s 2016.
kola
Sport
spol
Mjesto
Xv. gimnazija
Gimnazija Pula
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec
portska gimnazija
Medicinska kola
portska gimnazija
Gimnazija Dubrovnik
Iii. gimnazija
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovekoga
Iii. gimnazija
Srednja kola Zvane rnje Rovinj
Srednja kola Mate Balote
portska gimnazija
Srednja kola Ivan vear Ivani Grad
portska gimnazija
Srednja kola Duga Resa

Zagreb
Pula
akovec
Zagreb
ibenik
Zagreb
Dubrovnik
Zagreb
Krievci
Zagreb
Rovinj
Pore
Zagreb
Ivani-Grad
Zagreb
Duga Resa

10

G O D I N A

Atletika
Atletika
Badminton
Badminton
Futsal
Futsal
Koarka
Koarka
Kros
Kros
Odbojka
Odbojka
Rukomet
Rukomet
Stolni tenis
Stolni tenis

Tablica 27. Popis sportskih objekata na Zavrnici DP-a u atletici Split


Atletika - Split 9.-10. 5. 2016.
Organizacijski odbor: 1. Zdravko Omren - predsjednik, 2. Goran Kursar, 3. Ivan Duji
Tehnika komisija: 1. Damir Juki - predsjednik, 2. Aleksandar Puklavec, 3. Matej Buha
TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA
SPORT
DVORANA/STADION
GRAD
DAN
SATI
ATLETIKA (m i )
-osnovne kole
ATLETIKA (m i )
-srednje kole

Stadion ASK, Park mladei, Split

Split

10. 05. 2016.

11.00 - 13.30

Stadion ASK, Park mladei, Split

Split

10. 05. 2016.

11.00 - 13.30

Tablica 28. Popis sportskih objekata na Zavrnici DP-a u gimnastici Osijek


GIMNASTIKA - Osijek 1.- 2. 5. 2016.
Organizacijski odbor: 1. Mirna Rajle-Broanac - predsjednica, 2. Hrvoje ustonja, 3. Ivan Duji
Tehnika komisija: 1. Damir Fotak - predsjednik, 2. Tihana Lujev, 3. Julija Ljubani
TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA
SPORT
DVORANA
GRAD
DAN
SATI
Gimnastika (m i )

Gradski vrt

Osijek

02. 05. 2016.

09.00 - 14.30

Tablica 29. Popis sportskih objekata na Zavrnici DP-a u plivanju akovec


Plivanje - akovec 8.-9. 3. 2016.
Izvrni odbor: 1. Davor Juria, 2. Davor Hini, 3. Ivan Duji
Tehnika komisija: 1. Mirjana Bonjak Koba - predsjednica, 2. Slavia Bradi, 3. Jelena Vukov
TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA
SPORT
Sportski objekt
GRAD
DAN
SATI
Plivanje (m i )

Bazen akovec

akovec

09. 03. 2016.

09.30 - 13.00

Tablica 30. Popis sportskih objekata na Zavrnici DP-a u judu Opatija


JUDO - Opatija 24.-25.2. 2016.
Organizacijski odbor: 1. Marin Horvat - predsjednik, 2. Hrvoje ustonja, 3. Ivan Duji
Tehnika komisija: 1. Dalibor Krebelj - predsjednik, 2. Maris Kuzmani, 3. Marijan ulina
TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA
SPORT
DVORANA
GRAD
DAN
SATI
Judo (m i )

Marino Cvetkovi

16

Opatija

24. 03. 2016.

09.00 - 13.30

5.2. Zavrnica DP-a


ZAVRNICA DP-a ZA UENIKE 5. I 6. RAZREDA
Na 11. sjednici Izvrnog odbora, odranoj 17. rujna 2015. godine
donesena je odluka kako e domain
Zavrnice Dravnog prvenstva SD-a
za uenike 5. i 6. razreda biti Vinkovci i
Vukovarsko-srijemska upanija.
Za potrebe Zavrnice DP-a za uenike 5. i 6. razreda, domaini natjecanja,
Vinkovci i Vukovarsko-srijemska upanija, osigurali su 6 sportskih dvorana
te atletski stadion. Sva natjecanja su se
odravala u Vinkovcima.
Zavrnica Dravnog prvenstva za
uenike 5. i 6. razreda odrana je od 02.
do 04. lipnja 2016. godine. Sudionici
su ove godine bili smjeteni u etiri
smjetajna objekta u Gradu Vinkovcima.
Kako su se u svim sportovima
natjecale samo 4 ekipe po kategoriji,
sva sportska natjecanja bila su gotova
u pola dana (polufinalne utakmice te
utakmica za tree i prvo mjesto). Upravo
to je omoguilo organizaciju bogatog kulturno-zabavno-edukativnog
programa.
Tako je za sve sudionike organiziran
povijesno-kulturni izlet u Grad heroj,
u Grad Vukovar. Svi sudionici obili su
Trpinjsku cestu, Memorijalni centar u
Vukovarskoj bolnici, Memorijalno groblje na Ovari i sami centar grada, te se
uz pomo turistikih vodia upoznali s
dogaanjima i stradanjima u Vukovaru
tijekom Domovinskog rata.

Tablica 32. Popis sportskih objekata na Zavrnici DP-a za 5. i 6. razrede Vinkovci


Popis sportskih objekata za Dravno prvenstvo

Tablica 31. Popis pobjednika na Zavrnici DP-a


za 5. i 6. razrede Vinkovci
kola

POBJEDNICI DP O (5. i 6.) 2016.


Sport
Mjesto

Osnovna kola Sveta Nedelja


Osnovna kola Otok
Osnovna kola Dr. Jure Turia
Osnovna kola ime Budinia - Zadar
Osnovna kola Kajzerica
Osnovna kola Miroslava Krlee
Osnovna kola Matije Petra Katania
Osnovna kola Majstora Radovana

Sveta Nedelja
Zagreb
Gospi
Zadar
Zagreb
epin
Valpovo
Trogir

Atletika
Atletika
Futsal
Koarka
Koarka
Odbojka
Rukomet
Rukomet

spol
M

M
M

SPORT

DVORANA

GRAD

Rukomet (m+)
Nogomet (m)
Koarka (m+)
Odbojka ()
Atletika (m i )

O Bartol Kai
O A. G. Mato
Ekonomska i trgovaka kola
Gimnazija M. A. Reljkovia
Gradski Stadion

Vinkovci
Vinkovci
Vinkovci
Vinkovci
Vinkovci

Tablica 33. Popis lanova organizacijskog


odbora na Zavrnici DP-a za 5. i 6. razrede
Vinkovci
organizacijski odbor dp-a VINKOVCI
FUNKCIJA
R.BR. IME I PREZIME
1.
2.
3.

Stipe Tomi
Ivan Duji
Hrvoje ustonja

predsjednik
lan
lan

Tablica 34. Popis lanova disciplinske


komisije na Zavrnici DP-a za 5. i 6. razrede
Vinkovci
organizacijski odbor dp-a VINKOVCI
FUNKCIJA
R.BR. IME I PREZIME
1.
2.
3.

Toni Svoboda
elimir Holer
Josip Neferovi

lan
lan
lan

17

TERMINI ODRAVANJA NATJECANJA


DAN
SATI
03. 06. 2016.
03. 06. 2016.
03. 06. 2016.
03. 06. 2016.
03. 06. 2016.

8.00-14.30
9.00-13.00
8.00-14.30
8.00-14.30
10.00-12.30

Tablica 35. Popis lanova tehnikih komisija na


Zavrnici DP-a za 5. i 6. razrede Vinkovci
lanovi tehnikih komisija na dp VINKOVCI
SPORT
R.BR. IME I PREZIME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Boris Krstievi
Saa Topi
uro Batini
Dubravko Prelec
Ivana Putarek
Igor Abramovi
Josip imunovi
Mirna Miki
Ante Tomas
Gianni Ottochian
Margit Vrbii
Sanja Ninkovi
Damir Juki
Aleksandar Puklavec
Matej Buha

10

G O D I N A

nogomet
nogomet
nogomet
rukomet
rukomet
rukomet
koarka
koarka
koarka
odbojka
odbojka
odbojka
atletika
atletika
atletika

5.3. KAKO ITATI REZULTATE

jerujemo da ete rezultate DP-a lako pratiti i bez


veih napora pronai podatke koji vas zanimaju.
U ovom Godinjaku nalaze se rezultati s poluzavrnih natjecanja DP-a i Zavrnice DP-a i oni su
grupirani unutra svakog sporta.
Redoslijed sportova je sljedei: MALI NOGOMET, KOARKA, RUKOMET, ODBOJKA, ATLETIKA, GIMNASTIKA,
PLIVANJE, STOLNI TENIS, AH, KROS, BADMINTON i JUDO.
Rezultate svake skupine lako
je pratiti jer su oznaene.

U okviru svakog sporta najprije navodimo rezultate


s poluzavrnih natjecanja. Poluzavrna natjecanja DP-a
odravala su se po skupinama.
Poluzavrna natjecanja DP-a podjeljena su u 6 skupina: Centar, Istok, Jug, Sjever, Zagreb i Zapad, dok su
poluzavrna natjecanja DP-a za 5. i 6. razrede podijeljena
u 4 skupine: Sjever, zapad, Istoj i Jug. Koje upanije tvore
skupine pogledajte na stranicama 9. i 10.

Nakon pregleda rezultata po skupinama poluzavrnih natjecanja DP-a slijedi dio


koji se odnosi na rezultate Zavrnici DP-a. Taj dio posebno je oznaen. Rezultati
djeaka i mladia nalaze se u tablicama plave boje, a rezultati djevojica i
djevojaka roze boje.

Lake snalaenje u pregledavanju


rezultata omoguit e vam i
ikone sportova koje se nalaze na
poetku rezultata svake skupine.

Rezultati koje su postigli uenici osnovnih


kola imaju oznaku OSNOVNA KOLA.
Rezultati koje su postigli uenici srednjih
kola imaju oznaku SREDNJA KOLA.
U dijelu Godinjaka koji sadri podatke s poluzavrnice
dravnog prvenstva nalazi se i ime i prezime voditelja. Podatak o voditelju dostavljen je odmah po zavretku poluzavrnog natjecanja. Slika koja se nalazi kraj rezultata i imena
lanova ekipe snimljena je na Zavrnici DP-a.
Obzirom da je bilo sluajeva da voditelj koji je vodio
ekipu na poluzavrnim natjecanjima DP-a ne vodi ekipu
i u Zavrnici DP-a, mogue je da ime i prezime voditelja
pobjednike ekipe ne odgovara osobi koja se nalazi na slici.

10

G O D I N A

18

Nakon rezultata uenika osnovnih i srednjih kola


slijede rezultati koje su postigli uenici s intelektualnim
tekoama. Uenici s intelektualnim tekoama
natjecali su se u dvije discipline, atletici i plivanju.
Atletika je oznaena naranasto-utom bojom, a
plivanje svijetloplavom bojom. Roze kuice oznaavaju
natjecanje za djevojice, a plave kuice natjecanje za
djeake.

5.3.1. REZULTATI

FUTSAL

19

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
S Krapina

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
15. 4. 2016., Krapina

RIBARI - MLADOST

2:0

ZABOK - GORICA

0:5

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Prof. Irena Mohenski

RIBARI - GORICA

3:5

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MLADOST - ZABOK

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola Nikole Hribara
GORICA
2.
Osnovna kola Braa Ribar
RIBARI
3.
Osnovna kola Ksavera andora Gjalskog
ZABOK
4.
IV. OSNOVNA KOLA BJELOVAR
MLADOST

1:3
PRVOPLASIRANA EKIPA SD GORICA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Velika Gorica
Sisak
Zabok
Bjelovar

Mihael Trumbeta, Marko Zeko, Leon Dobreni, Ivan Kaurin, Marko Kuec,
Marko Preradovi, Dominik Raji, Luka Rogini, Antonio Bakula, Ante Bani
VODITELJ: Boris Konjevi

OSNOVNE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO-SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana T. Pirc

POLUFINALNE UTAKMICE
SK MLADOST - JAGODA

4:2

DATUM I MJESTO
16. 3. 2016., Poega

Lipik - PLAVI SOKOL

5:1

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip Neferovi, nastavnik

SK MLADOST - Lipik

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
2:4

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
JAGODA - PLAVI SOKOL

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola Lipik
Osnovna kola Voinci
OSNOVNA KOLA HUGO BADALI
Osnovna kola Jagode Truhelke

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
Lipik
SK MLADOST
PLAVI SOKOL
JAGODA

0:6
PRVOPLASIRANA EKIPA SD Lipik
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Lipik
Voinci
Slavonski Brod
Osijek

Ivan Petrovi, Marko Gapar, Matija Keki, Marko Kos, Lovro Primorac,
Romeo Suac, Nikola Marini, Davor Komari
VODITELJ: Vedran Kelemen

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola Zadarski otoci

POLUFINALNE UTAKMICE
BENKOVAC - FELIKS

4:6

DATUM I MJESTO
10. 3. 2016., Zadar

Meterize - PREDOLAC

5:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Milan Zekanovi, prof.

Meterize - FELIKS

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
3:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
BENKOVAC - PREDOLAC

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola Meterize
OSNOVNA KOLA KRALJICE JELENE
OSNOVNA KOLA BENKOVAC
OSNOVNA KOLA STJEPANA RADIA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
Meterize
FELIKS
BENKOVAC
PREDOLAC

12:4
PRVOPLASIRANA EKIPA SD Meterize
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
ibenik
Solin
Benkovac
Metkovi

Ivan Grgurica, Branimir Dulibi, Karlo Benat, Luka aja, Marko Bulat, Ivan
akovi, Doni Grdi, Pjero are, Antun Juri-Pai, piro Pravdi
VODITELJ: Toni Skelin

OSNOVNE KOLE - SJEVER

MEIMURSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ

DOMAIN NATJECANJA
Graditeljska kola akovec

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
18. 2. 2016., akovec

VIHOR - IBM

6:2

BRAA RADI - TORNADO

2:3

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Marin, Horvat, prof.

VIHOR - TORNADO

5:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
IBM - BRAA RADI

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA STRAHONINEC
VIHOR
2.
Osnovna kola Novi Marof
TORNADO
3.
OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI VIROVITICA
IBM
4.
OSNOVNA KOLA "BRAA RADI"
BRAA RADI

10

G O D I N A

4:2
MJESTO

akovec
Novi Marof
Virovitica
Koprivnica

20

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VIHOR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Luka Bogdan, Dominik Blagus, Matija Srnec, Matej Mihalju, Jan imuni,
Karlo Senar, Jakov Kovai, Karlo Blagovi, Leon Megli, Filip Hadi
VODITELJ: Sinia Trajbar

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE
BOTINEC - MATOI

2:5

DATUM I MJESTO
6. 4. 2016., Zagreb

FOLKA - ALOJZIJE STEPINAC

3:5

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

MATOI - ALOJZIJE STEPINAC

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
8:3

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
BOTINEC - FOLKA

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA ANTUNA GUSTAVA MATOA
MATOI
2.
Osnovna kola Alojzija Stepinca
ALOJZIJE STEPINAC
BOTINEC
3.
Osnovna kola BRAE RADI
4.
Osnovna kola Lovre pl. Mataia
FOLKA

12:1
PRVOPLASIRANA EKIPA SD MATOI
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Juraj Uzelac, Bojan Burmudija, Filip Kova, Stipe Duspara, Ajdin Hasi, Dominik uart, Zvonimir arani, Marko Mili, Vedad Radonja, Petar Matijevi
VODITELJ: uro Peina

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ LIKO-SENJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
12. 4. 2016., Gospi

BAKAR - VELEBIT

1:4

DVIGRAD - KLEK

3:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dubravko Mesi

VELEBIT - DVIGRAD

5:4

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
BAKAR - KLEK

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA DR. JURE TURIA
VELEBIT
OSNOVNA KOLA PETRA STUDENCA Kanfanar
DVIGRAD
OSNOVNA KOLA BAKAR
BAKAR
KLEK
PRVA OSNOVNA KOLA

7:1
PRVOPLASIRANA EKIPA SD VELEBIT
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Gospi
Kanfanar
Bakar
Ogulin

Dominik aban, Frane Radoevi, Ivan Starevi, Roko Starevi, Petar


Butorac, Domenik Quni, Petar Muhar, Kris Isakovi, Rajmond Bugaj
VODITELJ: Darko Vuki

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


FUTSAL - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25.i 26. travnja 2016.,
Intersport (mala dvorana), Pore
TEHNIKA KOMISIJA
Boris Krstievi, predsjednik
Saa Topi
uro Batini

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

IME SD-a
VIHOR
MATOI
VELEBIT
GORICA
LIPIK
METERIZE

IME KOLE
O STRAHONINEC
O ANTUNA GUSTAVA MATOA
O DR. JURE TURIA
O NIKOLE HRIBARA
O LIPIK
O METERIZE

GRUPA A
I. Kolo

MJESTO
AKOVEC
ZAGREB
GOSPI
VELIKA GORICA
LIPIK
IBENIK

VIHOR - VELEBIT

5:1

II. Kolo
METERIZE - VIHOR

7:6

III. Kolo
VELEBIT - METERIZE

11:5

GRUPA B
I. Kolo
LIPIK - MATOI

2:5

II. Kolo
GORICA - LIPIK

4:0

III. Kolo
MATOI - GORICA

6:3

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
VIHOR - GORICA

3:1

2. utakmica poluzavrnice
VELEBIT - MATOI

1:2

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD VIHOR NASTUPILA JE U SASTAVU:
Borna tefulj, Matej Mihalju, Dominik Blagus, Luka Bogdan, Jakov Kovai, Leon Megli, Jan imuni, Karlo Senar, Karlo Blagovi, Filip
Hadi VODITELJ: Sinia Trajbar

21

10

G O D I N A

GORICA - VELEBIT

1:4

za I. mjesto
VIHOR - MATOI

2:1

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


FUTSAL - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO-SLAVONSKE UPANIJE


REZULTATI

DOMAIN NATJECANJA

kolski sportski savez Poeko-slavonske upanije

MLADOST 3 - SLAVONAC

0:2

DATUM I MJESTO

TOMISLAV - MLADOST 3

4:2

5. 5. 2016., Poega

SLAVONAC - TOMISLAV

2:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

RETFALA - IBM

1:0

Josip Neferovi, nastavnik

R. B.

1.
2.
3.
4.
5.

KONAAN POREDAK EKIPA

IME KOLE

IME SD-a

O RETFALA
O FRA KAJE ADIA
O I. B. MAURANI
O VIKTOR CAR EMIN
O JOSIPA KOZARCA

RETFALA
SLAVONAC
IBM
TOMISLAV
Mladost 3

MJESTO

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
RETFALA - SLAVONAC

9:8

OSIJEK
PLETERNICA
VIROVITICA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD RETFALA

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
TOMISLAV - IBM

1:3

Dino Damjanovi, Leon Tretinjak, Marino Primoi, Petar Orekovi, Andrija


Sabli, Ivan Knjeevi, Marin iin-apin, Marin Prekodravac

DONJI ANDRIJEVCI

NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

VODITELJ: Dejan Vraji

VINKOVCI

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ LIKO-SENJSKE UPANIJE


REZULTATI

DOMAIN NATJECANJA

Gradska sportska dvorana

SOLINE - CAVTAT

2:2

DATUM I MJESTO

BRODARICA SOLINE

1:5

11. 5. 2016., Gospi

KREIMIR VELEBIT

2:4

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

CAVTAT BRODARICA

6:0

Dubravko Mesi

R. B.

1.
2.
3.
4.
5.

KONAAN POREDAK EKIPA

IME KOLE

O DR. JURE TURIA


O CAVTAT
O JELSA
O PETRA KREIMIRA IV.
O . KOIIA BENJE

IME SD-a

VELEBIT
CAVTAT
SOLINE
KREIMIR
BRODARICA

MJESTO

GOSPI
CAVTAT
JELSA
IBENIK

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
VELEBIT - CAVTAT

7:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
KREIMIR - SOLINE

2:4

G O D I N A

NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Petar Butorac, Jakov Starevi, Ante poljari, Antonijo Vujii, Ante


Stilinovi, Frane Radoevi, Domenik Quni, Kris Isakovi
VODITELJ: Darko Vuki

ZADAR

10

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VELEBIT

22

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - SJEVER

MEIMURSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ


REZULTATI

DOMAIN NATJECANJA

Dvorana osnovne kole

POLET PREKO - KONDOR

1:3

DATUM I MJESTO

ZABOK - IVAN OBRLJAN

3:1

18. 5. 2016., Mursko Sredie

PETRIJANEC - POLET PREKO

2:4

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

BRAA RADI - ZABOK

7:1

Marin Horvat, prof.

KONDOR - PETRIJANEC

1:4

IVAN OBRLJAN - BRAA RADI

1:1

KONAAN POREDAK EKIPA

R. B.

IME KOLE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

O Petrijanec
O "BRAA RADI"
O MURSKO SREDIE
O IVANSKA
O K. . GJALSKOG
O Preko

IME SD-a

PETRIJANEC
BRAA RADI
KONDOR
IVAN OBRLJAN
ZABOK
POLET PREKO

MJESTO

PETRIJANEC
KOPRIVNICA
MURSKO SREDIE
IVANSKA
ZABOK
ZAGREB

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PETRIJANEC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
Kondor - Ivan Obrljan

6:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
PETRIJANEC - BRAA RADI

Ivan Levani, Tino Muek, Borna Vidovi, Filip Telebar, Davor Telebar, Luka
Mikac, Luka Domjan, Emanuel Kii, Karlo Dvorski, Petar Drvar

5:3

VODITELJ: Dubravko Banek

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dvorana Podrune kole Rakitije

POLUFINALNE UTAKMICE
RIBARI - KANTRIDA

1:2

DATUM I MJESTO
19. 5. 2016., Sveta Nedelja

VIDIKOVAC - AUGUST

3:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Matija Vuzem, prof.

KANTRIDA - VIDIKOVAC

R. BR.
1.
2.
3.
4.

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Osnovna kola Kantrida
KANTRIDA
VIDIKOVAC
OSNOVNA KOLA VIDIKOVAC
Osnovna kola Antuna Augustinia
AUGUST
Osnovna kola Braa Ribar
RIBARI

7:1

MJESTO
Rijeka
Pula
Zaprei
Sisak

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KANTRIDA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Viktor Vid Butorac, Lucas Jukanovi, Rudi Marani, Nico Martinez Di Monte
Muros, Maro Merdita, Marat libanovi, Luka Vuli, Julian Tornato, Maro
Rosi, Ivan Miljanovi
VODITELJ: Ivan Mareni

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


FUTSAL - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
3. lipnja 2016.,
O A.G.Mato, Vinkovci

TEHNIKA KOMISIJA
1. Boris Krstievi, predsjednik
2. Saa Topi
3. uro Batini

REZULTATI NATJECANJA
1. utakmica poluzavrnice
VELEBIT - PETRIJANEC

3:1

2. utakmica poluzavrnice
KANTRIDA - RETFALA

3:2

za III. mjesto
PETRIJANEC - RETFALA

10:0

za I. mjesto
VELEBIT - KANTRIDA

8:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME SD-a
VELEBIT
KANTRIDA
PETRIJANEC
RETFALA

IME KOLE
OSNOVNA KOLA DR. JURE TURIA
OSNOVNA KOLA "KANTRIDA"
OSNOVNA KOLA PETRIJANEC
OSNOVNA KOLA RETFALA

MJESTO
GOSPI
RIJEKA
PETRIJANEC
OSIJEK

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VELEBIT


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Petar Butorac, Kris Isakovi, Josip Rukavina, Domenik
Quni, Frane Radoevi, Jakov Starevi, Ante poljari,
Antonijo Vujii
VODITELJ: Darko Vuki

23

10

G O D I N A

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


FUTSAL - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednja kola Krapina

POLUFINALNE UTAKMICE
BUMBAR - GROM

5:0

DATUM I MJESTO
15. 4. 2016., Krapina

DRAL - EKONOMIST

4:5

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Radovan Cesarec, Prof.

BUMBAR - EKONOMIST

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
5:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GROM - DRAL

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Ekonomska kola Velika Gorica
EKONOMSKA KOLA SISAK
GIMNAZIJA DARUVAR
SREDNJA KOLA ZABOK

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
BUMBAR
EKONOMIST
DRAL
GROM

3:5
PRVOPLASIRANA EKIPA SD BUMBAR
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Velika Gorica
Sisak
Daruvar
Zabok

Mihael Cvetni, Petar urek, Matej urek, Alen Grdeni, Karlo Maji, Luka
Povoljnjak, Dominik Smolkovi, Josip oi, Martin roler, Antonijo Toli
VODITELJ: Nada Pelai

SREDNJE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO-SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana T. Pirc

POLUFINALNE UTAKMICE
TEHNIAR (VK) - EKOST

4:3

DATUM I MJESTO
7. 4. 2016., Poega

Tehniar (P) - ELEKTROTEHNIAR

0:4

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip Neferovi, nastavnik

TEHNIAR (VK) - ELEKTROTEHNIAR

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

EKOST - Tehniar (P)


R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Elektrotehnika i Ekonomska kola
ELEKTROTEHNIAR
Tehnika kola Ruera Bokovia Vinkovci
TEHNIAR (VK)
TEHNIKA KOLA
Tehniar (P)
Ekonomska kola braa Radi
EKOST

10

G O D I N A

2:6

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
3:4

MJESTO
Nova Gradika
Vinkovci
Poega
akovo

24

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ELEKTROTEHNIAR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Karlo Debi, Dominik Buturac, Leon Brli, Christian Pipini, Stjepan Matoevi, Ante Marjanovi, Tomislav Marjanovi, Lovro Jugovi, Josip Janeek,
Hrvoje akovi, Bruno Emanovi, Stjepan tivin, Tomislav imunovi
VODITELJ: Aleksandar Jovi

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dvorana SRC Mocire

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
10. 3. 2016., Zadar

Medicinar - GIMNAZIJALAC

1:0

TIN - I.O..K.

1:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Jadranka Duvani, prof.

Medicinar - I.O..K.

1:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
TIN - GIMNAZIJALAC

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
MEDICINSKA KOLA
Strukovna kola Vice Vlatkovia
SREDNJA KOLA TIN UJEVI VRGORAC
GIMNAZIJA DUBROVNIK

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
Medicinar
I.O..K.
TIN
GIMNAZIJALAC

6:1
PRVOPLASIRANA EKIPA SD Medicinar
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
ibenik
Zadar
Vrgorac
Dubrovnik

Jure Copi, Ante Crnjac, Antonio Imirovi, Antonio Kneevi, Luka Kneevi,
Marko Amanovi, Antonio Pervan, Josip Radi, Roko Podrug, Zvonimir uur
VODITELJ: Irena Gotovac

SREDNJE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gimnazija Fran Galovi Koprivnica

POLUFINALNE UTAKMICE
MARUL - T

1:2

DATUM I MJESTO
9. 3. 2016. , Sportska dvorana gimnazije Fran Galovi

GOK - GIMNAZIJALAC

3:6

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Vjekoslav Roboti, mr.sc.

T - GIMNAZIJALAC

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
2:3

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MARUL - GOK

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
GIMNAZIJA "FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC
T
TEHNIKA KOLA AKOVEC
Srednja kola Marka Marulia Slatina
MARUL
Gospodarska kola Varadin
GOK

6:5
PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Koprivnica
akovec
Slatina
Varadin

Mihael Mladen, Leo Hajdinjak, Jurica Poldruga, Ivan Sajko, Matej Novak,
Luka Mikor, Marko Bubnji, Nikola Tuba, Kristijan Bistrovi, Petar Boek
VODITELJ: Ranko Gojkovi

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE
TRENJA - POGI

7:2

DATUM I MJESTO
16. 3. 2016., Zagreb

TESLA - GIMNAZIJALAC

2:1

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

TRENJA - TESLA

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
6:4

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GIMNAZIJALAC - POGI

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
DRUGA EKONOMSKA KOLA
I. tehnika kola Tesla
PORTSKA GIMNAZIJA
XIII. gimnazija

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
TRENJA
TESLA
POGI
GIMNAZIJALAC

1:0
PRVOPLASIRANA EKIPA SD TRENJA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Denis Skenderi, Jakov ude, Karlo Franji, Matej Jazvi, Jasmin Kadiri, Petar
Rado, Branimir Ramljak, Luka Richter, Nikola Cvitanovi, Tvrtko evid
VODITELJ: Ivana Kutle

SREDNJE KOLE - ZAPAD

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ LIKO-SENJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana

POLUFINALNE UTAKMICE
LIPA - GIMNAZIJALAC RIJEKA

6:1

DATUM I MJESTO
6. 4. 2016., Gospi

STRUKOVNA KOLA - SLAP

6:5

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dubravko Mesi, tajnik

LIPA - STRUKOVNA KOLA

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
1:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
SLAP - GIMNAZIJALAC RIJEKA

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
STRUKOVNA KOLA GOSPI
STRUKOVNA KOLA
kola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu
LIPA
PRVA RIJEKA HRVATSKA GIMNAZIJA
GIMNAZIJALAC RIJEKA
TRGOVAKO - UGOSTITELJSKA KOLA
SLAP

5:14
MJESTO

Gospi
Pula
Rijeka
Karlovac

PRVOPLASIRANA EKIPA SD STRUKOVNA KOLA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Kristijan Petrli, Pavle Devi, Domagoj Pocrni, Ivan Jeli, Stipe upan,
Antonio Krznari, Marijan Tunji, Alen usti, Igor Juki, Franjo Idanovi
VODITELJ: Zdravko Popit

25

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


FUTSAL - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
28. travnja 2016.,
Intersport (mala dvorana), Pore

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

TEHNIKA KOMISIJA
1. Boris Krstievi, predsjednik
2. Saa Topi
3. uro Batini

IME SD-a
MEDICINAR
GIMNAZIJALAC
STRUKOVNA KOLA
TRENJA
BUMBAR
ELEKTROTEHNIAR

IME KOLE
MEDICINSKA KOLA
GIMNAZIJA FRAN GALOVI
STRUKOVNA KOLA GOSPI
DRUGA EKONOMSKA KOLA
EKONOMSKA KOLA VELIKA GORICA
ELEKTROTEH. I EKONOMSKA KOLA

GRUPA A
I. Kolo

MJESTO
IBENIK
KOPRIVNICA
GOSPI
ZAGREB
VELIKA GORICA
NOVA GRADIKA

STRUKOVNA KOLA - BUMBAR

6:7 p (4:4)

II. Kolo
TRENJA - STRUKOVNA KOLA

2:3

III. Kolo
BUMBAR - TRENJA

3:6

GRUPA B
I. Kolo
MEDICINAR - ELEKTROTEHNIAR

2:0

II. Kolo
GIMNAZIJALAC - MEDICINAR

0:3

III. Kolo
ELEKTROTEHNIAR - GIMNAZIJALAC

1:5

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
STRUK. KOLA - GIMNAZIJALAC

0:5

2. utakmica poluzavrnice
TRENJA - MEDICINAR

1:3

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD MEDICINAR NASTUPILA JE U SASTAVU:
Jure Copi, Ante Crnjac, Antonio Kneevi, Luka Kneevi, Roko Podrug, Josip Radi, Zvonimir uur, Antonio Imirovi, Roko Frop, Antonio
Pervan VODITELJ: Irena Gotovac

STRUKOVNA KOLA - TRENJA


GIMNAZIJALAC - MEDICINAR

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


FUTSAL - SREDNJE KOLE

10

G O D I N A

26

7:3

za I. mjesto
2:4

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAKO-MOSLAVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
S Petrinja

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
1. 4. 2016., Petrinja

MRAV - VRBINA

0:4

RUGVICA - MRAV

7:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivana Orli, prof.

VRBINA - RUGVICA

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola Rugvica
RUGVICA
2.
OSNOVNA KOLA IVANA KUKULJEVIA SISAK
VRBINA
MRAV
3.
OSNOVNA KOLA ROVIE

1:12

PRVOPLASIRANA EKIPA SD RUGVICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dugo Selo
Sisak
Rovie

Tamara ivi, Stella elekovan, Matea Jarak, Michaela Lonar, Aleksandra


Niki, Gabrijela inik, Diana Vincek, Laura Andrijani, Matea Bukal
VODITELJ: Dario Turkalj

OSNOVNE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO-SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana T. Pirc

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
5. 4. 2016., Poega

PODVINJE - NOVOSELAC

0:3

RETFALA - VIHOR

1:4

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip Neferovi, nastavnik

NOVOSELAC - VIHOR

2:3

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
RETFALA - PODVINJE

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola Zdenka Turkovia
Osnovna kola Bartola Kaia
OSNOVNA KOLA BLA TADIJANOVI
Osnovna kola Retfala

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
VIHOR
NOVOSELAC
PODVINJE
RETFALA

5:11
PRVOPLASIRANA EKIPA SD VIHOR
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Kutjevo
Vinkovci
Slavonski Brod
Osijek

Jasna Pokrajac, Anita Kovaevi, Nela Vasilj, Monika Kladnjak, Ana Lui,
Doris Rako, Nada Mari, Anelika Matijevi
VODITELJ: Zvonko imunovi

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Mejai

REZULTATI
PETKA OBROVAC

DATUM I MJESTO
12. 4. 2016., Split

1:1

MUFLON OBROVAC

2:1

MUFLON PETKA

1:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Boris Poljak, prof.

R. BR.
IME KOLE
1.
Osnovna kola Lapad
2.
Osnovna kola STJEPANA IVIEVIA
3.
OSNOVNA KOLA OBROVAC

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
PETKA
MUFLON
OBROVAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PETKA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dubrovnik
Makarska
Obrovac

Iva Ursi, Lidija Vranje, Zrinka Beni, Rebecca Beazkoetxea, Lina Braica,
Marta Cvjetkovi, Hana Dilberovi, Petra Herceg, Marija Mozara, Sara Mia
Muniti
VODITELJ: Hadira Brkovi

OSNOVNE KOLE - SJEVER

MEIMURSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola Tomaa Gorianca

POLUFINALNE UTAKMICE
TORNADO - IZVOR

8:1

FTII - PLAMEN

6:2

DATUM I MJESTO
25. 2. 2016., Mala Subotica

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Marin Horvat, prof.

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

FTII - TORNADO

4:3

PLAMEN - IZVOR
R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA TOMAA GORIANCA MALA SUBOTICA
FTII
Osnovna kola Novi Marof
TORNADO
OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR" KRIEVCI
PLAMEN
OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI
IZVOR

4:2
MJESTO
Mala Subotica
Novi Marof
Krievci
Zdenci

27

PRVOPLASIRANA EKIPA SD FTII


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Kristina Cirkveni, Lea Drani, Tena Janec, Klara Juras, Emilija Kodba,
Lucija Kovai, Manuela Vugrinec, Simona Vlai, Sara Dragovi, Isabella
Branovi
VODITELJ: Manuela Striak

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE
GAJ - NOVE KRUGE

6:2

BREZOVICA - DUBEC

13:1

DATUM I MJESTO
6. 4. 2016., Zagreb

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

GAJ - BREZOVICA

1:8

NOVE KRUGE - DUBEC


R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA BREZOVICA
Osnovna kola Savski Gaj
OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA
OSNOVNA KOLA JURE KATELANA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
BREZOVICA
GAJ
DUBEC
NOVE KRUGE

0:8
PRVOPLASIRANA EKIPA SD BREZOVICA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Ana Matin, Ana Strabi, Valentina imeija, Sara Grdi, Lana Jurinjak, Ana
Kalaj, Laura Luketi, Katarina Mandi, Martina Babi, Matea Babudre
VODITELJ: Zdravko Lui

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ LIKO-SENJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
11. 4. 2016., Gospi

GORTAN - KATEL

3:1

KATEL - VELEBIT

0:4

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dubravko Mesi

VELEBIT - GORTAN

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA DR. JURE TURIA
VELEBIT
GORTAN
2.
Osnovna kola Vladimira Gortana
3.
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA
KATEL

3:1

MJESTO
Gospi
minj
Crikvenica

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VELEBIT


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Lina Strili, Dina Zeba, Lucija Stilinovi, Vesna Biani, Valentina Frani, Ana
Serdar, Lea Katarina Radoevi, Ana Rosandi, Nika Pavleti, Antonia Mesi
VODITELJ: Damir Vujnovi

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


FUTSAL - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. i 26. travnja 2016.,
Intersport (mala dvorana), Pore

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

TEHNIKA KOMISIJA
1. Boris Krstievi, predsjednik
2. Saa Topi
3. uro Batini

IME SD-a
RUGVICA
BREZOVICA
FTII
PETKA
VELEBIT
VIHOR

IME KOLE
O RUGVICA
O BREZOVICA
O TOMAA GORIANCA
O LAPAD
O DR. JURE TURIA
O ZDENKA TURKOVIA

MJESTO
DUGO SELO
ZAGREB
MALA SUBOTICA
DUBROVNIK
GOSPI
KUTJEVO

GRUPA A
I. Kolo
VELEBIT - RUGVICA

1:5

II. Kolo
PETKA - VELEBIT

2:0

III. Kolo
RUGVICA - PETKA

3:1

GRUPA B
I. Kolo
FTII - VIHOR

2:0

II. Kolo
BREZOVICA - FTII

3:1

III. Kolo
VIHOR - BREZOVICA

0:6

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
RUGVICA - FTII

3:2

2. utakmica poluzavrnice
PETKA - BREZOVICA

1:6

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD RUGVICA NASTUPILA JE U SASTAVU:
Laura Andrijani, Matea Bukal, Elizabeta Buljan, Tamara ivi, Stella elekovan, Matea Jarak, Michaela Lonar, Aleksandra Niki, Diana
Vincek, Lea Koli VODITELJ: Dario Turkalj

10

G O D I N A

28

FTII - PETKA

4:3 (3:2p) 1:1

za I. mjesto
RUGVICA - BREZOVICA

3:1

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


FUTSAL - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAKO-MOSLAVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Dvorana Brezovica, Sisak

POLUFINALNE UTAKMICE
GAJ - MARTIN

2:7

DATUM I MJESTO
1. 4. 2016., Sisak

TEHNIAR - MLADOST

2:1

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ljiljana Gavranovi

MARTIN - TEHNIAR

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
6:1

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GAJ - MLADOST

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Srednja kola Dugo Selo
Tehnika kola Sisak
SREDNJA KOLA KRAPINA
GIMNAZIJA BJELOVAR

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MARTIN
TEHNIAR
GAJ
MLADOST

5:2
PRVOPLASIRANA EKIPA SD MARTIN
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dugo Selo
Sisak-Caprag
Krapina
Bjelovar

Sara Vlahovi, Josipa Bebek, Karla Klear, Matea Marinkovi, Iva Sedlar,
Kristina Svetec, Iva Budim, Ana ebalj, Anela Struji
VODITELJ: Mirjana Prelec

SREDNJE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO-SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana T. Pirc
DATUM I MJESTO
10. 3. 2016., Poega
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Josip Neferovi, nastavnik

POLUFINALNE UTAKMICE
OLYMPIA - MLADOST

2:1

SREDNJOKOLAC - Klas

4:5

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
OLYMPIA - Klas

3:8

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MLADOST - SREDNJOKOLAC

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA KOLA
Klas
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA
OLYMPIA
Ekonomska i trgovaka kola Ivana Domca
MLADOST
Srednja kola Valpovo
SREDNJOKOLAC

5:4
MJESTO

Poega
Slavonski Brod
Vinkovci
Valpovo

29

PRVOPLASIRANA EKIPA SD Klas


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Katarina Augustinovi, Katarina Vinkeevi, Lea Zduni, Anamarija Soldo,


Barbara Balievi, Mateja osi, Anita Gari, Nikolina Romi
VODITELJ: Zlatko Kraker

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Spaladium arena

REZULTATI

DATUM I MJESTO
12. 4. 2016., Split

NARONA DOMAGOJ

2:2

DOMAGOJ PG

12:0

NARONA PG

6:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Boris Poljak, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
SREDNJA KOLA FRA ANDRIJE KAIA MIOIA
DOMAGOJ
2.
SREDNJA KOLA METKOVI
NARONA
3.
Prirodoslovno - grafika kola
PG

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DOMAGOJ


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Makarska
Metkovi
Zadar

Ivana Akmadi, Petra Bogdan, Nina Sapunari, Nikolina Rudan, Kristina Ravli, Mia Matijaevi, Lara Kovaevi, Ivana Glavini, Dina eli, Stefani Bori
VODITELJ: Marija Prgomet

SREDNJE KOLE - SJEVER

MEIMURSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ

DOMAIN NATJECANJA
Graditeljska kola akovec

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
15. 3. 2016., akovec

SREDNJOKOLAC - TEHNIAR

4:0

EKONOMIST - PICOK

4:3

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Marin Horvat, prof.

SREDNJOKOLAC - EKONOMIST

1:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
TEHNIAR - PICOK

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Srednja kola Ivanec
EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA
STRUKOVNA KOLA UREVAC
TEHNIKA KOLA VIROVITICA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
SREDNJOKOLAC
EKONOMIST
PICOK
TEHNIAR

0:1
PRVOPLASIRANA EKIPA SD SREDNJOKOLAC
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Ivanec
akovec
urevac
Virovitica

Izidora Juria, Sandra Kua, Paula tefanek, Tea Hojsak, Sara Bratkovi,
Ena Hojsak, Janja anjevac, Maja Brckovi, Kristina Dundovi, Valentina
Dundovi, Ivona Juki, Monika Milii, Danijela Jakovi, Maja Itokovi
VODITELJ: Stella Gotal

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE
POGI - III. GIMNAZIJA

4:2

DATUM I MJESTO
16. 3. 2016., Zagreb

KROA - HT - TRENJA

0:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

POGI - TRENJA

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
9:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
III. GIMNAZIJA - KROA - HT

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
PORTSKA GIMNAZIJA
POGI
2.
DRUGA EKONOMSKA KOLA
TRENJA
3.
III. GIMNAZIJA
III. GIMNAZIJA
4.
Hotelijersko-turistika kola u Zagrebu
KROA - HT

2:1
PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Martina Tarita, Doris Tomi, Dora Jutria, Iva Ivi, Mia Ivankovi, Nika
Meleh, Laura tefanac, Petra Pezelj, Sara Bui, Ana Bartolovi
VODITELJ: Davor Sitar

SREDNJE KOLE - ZAPAD

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ LIKO-SENJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana

POLUFINALNE UTAKMICE
LEONARDO - DELNICE

5:4

DATUM I MJESTO
7. 4. 2016., Gospi

STRUKOVNA KOLA - DELNICE

4:1

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dubravko Mesi

STRUKOVNA KOLA - LEONARDO

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
STRUKOVNA KOLA GOSPI
STRUKOVNA KOLA
Talijanska s. - Sc. media super. ital. "Leonardo da Vinci" LEONARDO
2.
3.
SREDNJA KOLA DELNICE
DELNICE

3:1

MJESTO
Gospi
Buje
Delnice

PRVOPLASIRANA EKIPA SD STRUKOVNA KOLA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Manuela kulj, Josipa Marinac, Jelena taki, Dijana Uzelac, Paulina Pera,
Anamarija Sveti, Lucijana Tonkovi, Ivana Skukan, Iva Pavleti
VODITELJ: Renata Bukovac

10

G O D I N A

30

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


FUTSAL - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
28. travnja 2016.,
Intersport (mala dvorana), Pore
TEHNIKA KOMISIJA
1. Boris Krstievi, predsjednik
2. Saa Topi
3. uro Batini

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

IME SD-a
POGI
MARTIN
SREDNJOKOLAC
KLAS
STRUKOVNA KOLA
DOMAGOJ

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
SREDNJA KOLA DUGO SELO
SREDNJA KOLA IVANEC
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA KOLA
STRUKOVNA KOLA GOSPI
SREDNJA KOLA FRA ANDRIJE KAIA MIOIA

MJESTO
ZAGREB
DUGO SELO
IVANEC
POEGA
GOSPI
MAKARSKA

GRUPA A
I. Kolo
MARTIN - SREDNJOKOLAC

4:0

II. Kolo
STRUKOVNA KOLA - MARTIN

3:4

III. Kolo
SREDNJOK. - STRUKOVNA KOLA

4:2

GRUPA B
I. Kolo
KLAS - POGI

2:8

II. Kolo
DOMAGOJ - KLAS

1:5

III. Kolo
POGI - DOMAGOJ

7:1

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
MARTIN - KLAS

7:3

2. utakmica poluzavrnice
SREDNJOKOLAC - POGI

0:3

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI NASTUPILA JE U SASTAVU:
Karla Andrijani, Ana Bartolovi, Sara Bui, Laura tefanac, Iva Ivi, Petra Pezelj, Melani Mihi, Martina Tarita, Dora Jutria, Mia Ivankovi
VODITELJ: Davor Sitar

KLAS - SREDNJOKOLAC

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


FUTSAL - SREDNJE KOLE

31

10

G O D I N A

2:3

za I. mjesto
MARTIN - POGI

1:7

5.3.2. REZULTATI

KOARKA

10

G O D I N A

32

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Pavla Belasa

POLUFINALNE UTAKMICE
MLADOST - ZABOK

14:24

DATUM I MJESTO
17. 3. 2016., Brdovec

AUGUST - I. osnovna kola Petrinja

21:31

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ninoslav op, prof.

ZABOK - I. osnovna kola Petrinja

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
16:33

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
AUGUST - MLADOST

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA
I. osnovna kola Petrinja
2.
Osnovna kola Ksavera andora Gjalskog
ZABOK
3.
Osnovna kola Antuna Augustinia
AUGUST
4.
IV. OSNOVNA KOLA BJELOVAR
MLADOST

39:17
PRVOPLASIRANA EKIPA SD I. osnovna kola Petrinja
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Petrinja
Zabok
Zaprei
Bjelovar

Ozren Rapai, Kristijan Hodak, Franko oi, Luka Davidovi, Toni Tomui,
Ivan Barut, Borna ako, Petar Jasi, Vjekoslav Ljubei, Lovro Gavranovi,
Dominik Mitar, Fran Bezak
VODITELJ: Mario Tomui

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO-POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Viju
DATUM I MJESTO
1. 4. 2016., Slavonski Brod
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Bruno tefanek

POLUFINALNE UTAKMICE
SLOGA (BO) - SLOGA (P)

41:43

TADIJA - METEOR

20:25

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
SLOGA (P) - METEOR

28:56

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
SLOGA (BO) - TADIJA

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola Ivana Kukuljevia
METEOR
2.
Osnovna kola Julija Kempfa
SLOGA
3.
Osnovna kola BOROVO
SLOGA
4.
Osnovna kola Dragutin Tadijanovi
TADIJA

50:20
PRVOPLASIRANA EKIPA SD METEOR
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Belie
Poega
Borovo
Slavonski Brod

Karlo Ivo, Toni imi, David Budi, Jan toki, David Petrovi, Alen Brankovi,
Bruno Funtak, Dorian Vici, Petar Rosi, Karlo Budi, Nikola Maravi
VODITELJ: Vladimir Lakat

OSNOVNE KOLE - JUG

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA IBENSKO KNINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA

POLUFINALNE UTAKMICE

O Meterize

DOMAGOJ - SMILJEVAC

34:32

DATUM I MJESTO

ikola - BOLII

44:59

15. 3. 2016., ibenik

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Margit Vrbii, prof. TZK

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
DOMAGOJ - BOLII

11:35

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ikola - SMILJEVAC

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA "BOL"
BOLII
2.
OSNOVNA KOLA MARINA GETALDIA
DOMAGOJ
3.
OSNOVNA KOLA SMILJEVAC
SMILJEVAC
4.
OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA PETROPOLJSKOG
IKOLA

23:64
PRVOPLASIRANA EKIPA SD BOLII
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
SPLIT
DUBROVNIK
ZADAR
DRNI

Toni Ljubi, Toni Vrli, Teo Muura, Ante Matoi, Marijan Kurtovi, Ante
Liste, Marin Mikuli, Joko Krstulovi-Opara, Andrej Barac, Luka Nii, ani
Matoi, Marin Plasti
VODITELJ: ordano Pivevi

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Antun Nemi Gostovinski

POLUFINALNE UTAKMICE
IBM - MLADOST (DK)

9:46

DATUM I MJESTO
2. 3. 2016., Koprivnica

MLADOST (U) - LUDBREG

32:37

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Hrvoje Kodri, mag.cin.

MLADOST (DK) - LUDBREG

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
42:6

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MLADOST (U) - IBM

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA DONJI KRALJEVEC
MLADOST
2.
Osnovna kola Ludbreg
LUDBREG
3.
OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI VIROVITICA
IBM
4.
OSNOVNA KOLA GRGURA KARLOVANA
MLADOST

23:28

MJESTO
Donji Kraljevec
Ludbreg
Virovitica
urevac

33

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST (DONJI KRALJEVEC)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Lovro Horvat, Matija tefok, Josip Kovai, Hugo Jurec, David Lepen, Lovro
Mohari, Nikola Ivanovi, Lovro Vlah
VODITELJ: Mihael Rui

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE
TRNSKO - ZDENAC IVOTA

41:15

DATUM I MJESTO
6. 4. 2016., Zagreb

MALENICA - UTRINA

34:32

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

TRNSKO - MALENICA

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
52:22

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ZDENAC IVOTA - UTRINA

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA TRNSKO
Osnovna kola Malenica
OSNOVNA KOLA IVANA METROVIA
Osnovna kola MLADOST

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
TRNSKO
MALENICA
ZDENAC IVOTA
UTRINA

33:32
PRVOPLASIRANA EKIPA SD TRNSKO
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Fran kalamera, Ivan Pravdi, Joko Pravdi, Sunil Maglai, Vid Mulc, Mateo
Lonar, Vladan Lazi, Jakov Juri, Nikola Jelaska, Luka Graanin, Dorian
Handl, Niko Bandov
VODITELJ: Vedran Je

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Kastav

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
5. 4. 2016., Kastav

ZAMET - KATANJER

40:70

OTOAC - ZAMET

45:27

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


eljko op

KATANJER - OTOAC

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA KATANJER PULA
KATANJER
OTOAC
2.
OSNOVNA KOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA
3.
OSNOVNA KOLA ZAMET
ZAMET

44:23

MJESTO
Pula
Otoac
Rijeka

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KATANJER


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Andi Savin Belas, Ivan Maurovi, Niko Grgi, Patrik Kajtazovi, Marin Jaki,
Sandro Kajtazovi, Rio Kleva, Lovro Koar, Gordan Kondi
VODITELJ: Nada Crnkovi

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


Koarka - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. i 26. travnja 2016.,
atika, Pore

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

TEHNIKA KOMISIJA
Mirna Miki, predsjednik
Josip imunovi
Ante Toma

IME SD-a
TRNSKO
BOLII
METEOR
KATANJER
MLADOST
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA

IME KOLE
O TRNSKO
O "BOL"
O IVANA KUKULJEVIA
O KATANJER PULA
O DONJI KRALJEVEC
I. O PETRINJA

MJESTO
ZAGREB
SPLIT
BELIE
PULA
DONJI KRALJEVEC
PETRINJA

GRUPA A
I. Kolo
MLADOST- METEOR

23:24

II. Kolo
BOLII - MLADOST

45:26

III. Kolo
METEOR - BOLII

26:42

GRUPA B
I. Kolo
I. O PETRINJA - TRNSKO

29:48

II. Kolo
KATANJER - I. O PETRINJA

39:35

III. Kolo
TRNSKO -KATANJER

56:25

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
BOLII - KATANJER

31:29

2. utakmica poluzavrnice
METEOR - TRNSKO

26:47

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD TRNSKO NASTUPILA JE U SASTAVU:
Luka Graanin, Dorian Handl, Nikola Jelaska, Jakov Juri, Vladan Lazi, Mateo Lonar, Sunil Maglai, Dino Malekoci Rami, Vid Mulc, Joko
Pravdi, Fran kalamera, Luka Deli VODITELJ: Vedran Je

10

G O D I N A

34

KATANJER - METEOR

22:46

za I. mjesto
BOLII - TRNSKO

35:55

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


koarka - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO-POSAVSKE UPANIJE


REZULTATI

DOMAIN NATJECANJA

Sportska dvorana Viju

SLOGA - GORAN

33:26

DATUM I MJESTO

IBM - SLOGA

12:36

10. 5. 2016., Slavonski Brod

TADIJA - EMANUEL

28:14

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

GORAN - IBM

14:10

Bruno tefanek
KONAAN POREDAK EKIPA

R. B.

IME KOLE

IME SD-a

1.
2.
3.
4.
5.

O BOROVO
O DRAGUTIN TADIJANOVI
O IVAN GORAN KOVAI
KATOLIKA O U POEGI
O I. B. MAURANI

SLOGA
TADIJA
GORAN
EMANUEL
IBM

MJESTO

BOROVO
SLAVONSKI BROD
AKOVO
POEGA
VIROVITICA

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
TADIJA - SLOGA

23:36

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
EMANUEL - GORAN

13:37

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SLOGA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Danijel Milanovi, Ognjen Bonjak, Sran Spasojevi, Saa Dobrijevi,


Mihajlo Ostoji, Malik Ndiaye Cvijanovi, Aleksandar Miloevi, Milan
Jakovljevi, Vukain Janji
VODITELJ: Perica Radoji

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SC Vinjik - dvorana Kreimira osia

POLUFINALNE UTAKMICE
OTOAC - MISLAV

19:31

DATUM I MJESTO
12. 5. 2016., Zadar

KNEZ BRANIMIR - PETKA

45:18

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Jadranka Duvani, prof.

KNEZ BRANIMIR - MISLAV

R. BR.
1.
2.
3.
4.

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Osnovna kola ime Budinia - Zadar
KNEZ BRANIMIR
OSNOVNA KOLA STROANAC
MISLAV
Osnovna kola Lapad
PETKA
OSNOVNA KOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA
OTOAC

48:14

MJESTO
Zadar
Podstrana
Dubrovnik
Otoac

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KNEZ BRANIMIR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Duje Brala, Julijan Dumi, Filip Frani, Gabriel Karamarko, Jurica Zagorak,
Mihael kibola, Antonio Sikiri, Bruno anti, Bla Klapan, Nikola Konti,
Matej Perkov, Lovre Ranev
VODITELJ: Boris Bani

35

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec

POLUFINALNE UTAKMICE
VIHOR - DRUGA

DATUM I MJESTO
19. 5. 2016., Krievci

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Stjepan Luki, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

20:37

IME KOLE
OSNOVNA KOLA SVETI PETAR OREHOVEC
OSNOVNA KOLA REMETE
II. osnovna kola Varadin
II. OSNOVNA KOLA BJELOVAR

MLADOST - REMETE

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MLADOST
REMETE
DRUGA
VIHOR

32:31

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Orehovec
Zagreb
Varadin
Bjelovar

Michael Vrak, Mihael Srbljinovi, Attilio Santo, Marko Pukar, Dominik


Pugar, Luka Pacur, Sebastian Orak, Mihael Mekovec, Filip Ifak, Patrik Ban,
Sandi timac, Leonard Ban
VODITELJ: Saa iki

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE


REZULTATI

DOMAIN NATJECANJA

Sportska dvorana Mavrinci

KORANA- GLAVO

DATUM I MJESTO

VIDIKOVAC - KORANA

21:25

18. 5. 2016., Mavrinci

GLAVO - VIDIKOVAC

29:13

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

PETRINJA - GAJ

23:10

17:36

Tihomir Milin

R. B.

1.
2.
3.
4.
5.

KONAAN POREDAK EKIPA

IME KOLE

I. O Petrinja
O Zvonka Cara
O LJUDEVITA GAJA
O BRAA SELJAN
O VIDIKOVAC

IME SD-a

PETRINJA
GLAVO
GAJ
KORANA
VIDIKOVAC

MJESTO

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
GLAVO - PETRINJA

PETRINJA
CRIKVENICA
ZAPREI
KARLOVAC
PULA

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
KORANA - GAJ

14: 39

PRVOPLASIRANA EKIPA SD I. OSNOVNA KOLA PETRINJA

10: 35

Domagoj ako, Mirko Stjepanovi, Petar Marjanovi, Stjepan Brievac, Mislav


Boo ako, Marco Gelo, Marko Pranji, Sven Gavranovi, Niko Bezak, Toni
Tomui, Ivan Barut, Sebastian Beria

NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

VODITELJ: Marko Jurinjak

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


koarka - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
3. lipnja 2016.,
Ekonomsko i trgovaka kola Ivana Domca, Vinkovci

TEHNIKA KOMISIJA
1. Mirna Miki, predsjednik
2. Josip imunovi
3. Ante Tomas

REZULTATI NATJECANJA
1. utakmica poluzavrnice
MLADOST - KNEZ BRANIMIR

27:49

2. utakmica poluzavrnice
SLOGA - I. OSNOVNA KOLA PETRINJA

14:36

za III. mjesto
MLADOST - SLOGA

33:24

za I. mjesto
KNEZ BRANIMIR - I. OSNOVNA KOLA PETRINJA

29:11

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME SD-a
KNEZ BRANIMIR
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA
MLADOST
SLOGA

IME KOLE
O IME BUDINIA ZADAR
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA
O SVETI PETAR OREHOVEC
O BOROVO

10

G O D I N A

MJESTO
ZADAR
PETRINJA
OREHOVEC
BOROVO

36

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KNEZ BRANIMIR


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Duje Brala, Julijan Dumi, Filip Frani, Gabriel Karamarko,
Bla Klapan, Vito Moroin, Matej Perkov, Lovre Ranev, Antonio
Sikiri, Bruno anti, Mihael kibola, Jurica Zagorak
VODITELJ: Boris Bani

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


Koarka - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednja strukovna kola Velika Gorica

POLUFINALNE UTAKMICE
MLADOST - PETRYNIA

51:37

DATUM I MJESTO
15. 3. 2016., Velika Gorica

VELGOR - VICTORIA

53:36

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dragan Bulatovi, prof.

VELGOR - MLADOST

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
68:49

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PETRYNIA - VICTORIA

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
SREDNJA STRUKOVNA KOLA VELIKA GORICA
VELGOR
2.
GIMNAZIJA BJELOVAR
MLADOST
3.
GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOA
VICTORIA
4.
SREDNJA KOLA PETRINJA
PETRYNIA

24:26
PRVOPLASIRANA EKIPA SD VELGOR
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Velika Gorica
Bjelovar
Zabok
Petrinja

Mihael Barisic, Karlo Bogovi, Lucian Bura, Marko oli, Gabriel Divi, Ante
Juki, Dejan Mikovi, Petar Slamnik, Marin Sudar, Hrvoje imi, Nino Tomi,
Luka Zlodi
VODITELJ: Ivan Danki

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO-POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Viju
DATUM I MJESTO
5. 4. 2016., Slavonski Brod
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Bruno tefanek

POLUFINALNE UTAKMICE
POLET - PRIMAG

42:36

Gimnazija - KLASIAR

39:43

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
KLASIAR - POLET

43:35

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
Gimnazija - PRIMAG

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
Klasina gimnazija fra M. Lanosovia s pravom javnosti KLASIAR
Gimnazija Matije Antuna Reljkovia
POLET
GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA
GIMNAZIJA
III. Gimnazija Osijek
PRIMAG
IME KOLE

63:46

MJESTO
Slavonski Brod
Vinkovci
Virovitica
Osijek

37

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KLASIAR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Borna Tomievi, Marin uk, Luka Vidovi, Toni uri, Ivan Dominik Bogdan,
Mihovil Penavi, Andrej Kovaevi, Edi Braun, Mihovil Kraljik, Bernard
Kozina
VODITELJ: Klaudio Milohanovi

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO-NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
upanijski savez kolskog porta DN

POLUFINALNE UTAKMICE
IDRO - AZINUS

41:35

DATUM I MJESTO
15. 3. 2016., Dubrovnik

Ekonomist - GIMNAZIJALAC

36:43

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Martin Bogoje

GIMNAZIJALAC - IDRO

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
45:36

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
Ekonomist - AZINUS

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
GIMNAZIJA DUBROVNIK
POMORSKA KOLA ZADAR
EKONOMSKA KOLA IBENIK
V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GIMNAZIJALAC
IDRO
Ekonomist
AZINUS

54:43
PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dubrovnik
Zadar
ibenik
Split

Mateo Vidovi, Lujo Srhoj, Marin Rudinica, Vlaho Raguz, Marijan Obad, Ante
Matuko, Ivan Markovi, Toni Jovi, Petar Dubelj, Alen Dilberovic, Lovro
Butorac, Jerolim Bokovi
VODITELJ: Maro Lui

SREDNJE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gimnazija I. Z. Dijankovekog

POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJA - IVAN SELJANEC

32:54

DATUM I MJESTO
3. 3. 2016., Krievci

EKONOMIST - RUDAR

35:43

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ante Tomas, prof.

IVAN SELJANEC - RUDAR

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
39:23

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
EKONOMIST - GIMNAZIJA

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
SREDNJA KOLA "IVAN SELJANEC" KRIEVCI
IVAN SELJANEC
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska kola
RUDAR
EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA
EKONOMIST
Gimnazija
Gimnazija

27:55
PRVOPLASIRANA EKIPA SD IVAN SELJANEC
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Krievci
Varadin
akovec
Poega

Ivan Beljo, Dario tefun, Matija Vukovi, Gabrijel Dekovi, Martin Topljak,
Mario Brli, Andrej Topi, Ivan Funtak, Ivan Radiek, Tin Kulko, Filip Maji,
Leo Reetar
VODITELJ: Antonio Blagaj

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE
POGI - DUGI

42:41

DATUM I MJESTO
16. 3. 2016., Zagreb

LABOS - III. GIMNAZIJA

43:48

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

POGI - III. GIMNAZIJA

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
38:42

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
DUGI - LABOS

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
III. GIMNAZIJA
III. GIMNAZIJA
2.
PORTSKA GIMNAZIJA
POGI
3.
XII. Gimnazija
DUGI
4.
PRIRODOSLOVNA KOLA VLADIMIRA PRELOGA
LABOS

53:46
PRVOPLASIRANA EKIPA SD III. GIMNAZIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Danko Brankovi, Luka Duak, Dominik Grobenski, Ivan Jurevi, Ante


Martinac, Marko Maruni, Petar Peri, Karlo Petkovi, Ivan Radman, Tino
ebalj, Petar unji, Bruno Tomi
VODITELJ: Ana ai

SREDNJE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Kastav

POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJALAC RIJEKA - EKONOMIST

36:29

DATUM I MJESTO
8. 4. 2016., Kastav

OLIMPIJA 1908 - GACKI SOKOLI

36:37

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Tihomir Milin

GIMNAZIJALAC RIJEKA - GACKI SOKOLI

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
35:23

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
EKONOMIST - OLIMPIJA 1908

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
PRVA RIJEKA HRVATSKA GIMNAZIJA
SREDNJA KOLA OTOAC
Ekonomska kola Pula
GIMNAZIJA KARLOVAC

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GIMNAZIJALAC RIJEKA
GACKI SOKOLI
EKONOMIST
OLIMPIJA 1908

10

G O D I N A

47:25
MJESTO

Rijeka
Otoac
Pula
Karlovac

38

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC RIJEKA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Robert Medvedec, Teo Mileti, Antonio Mohori, Mauro Stijelja, Anton


Turina, Mislav Groti, Marko Jankovi, Tin Marei, David Fereni, Bojan
Dujakovi, Mislav Zeneral
VODITELJ: Armando Pejnovi

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


Koarka - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
28. travnja 2016.,
atika, Pore
TEHNIKA KOMISIJA
Mirna Miki, predsjednik
Josip imunovi
Ante Tomas

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

IME SD-a
GIMNAZIJALAC (DU)
III. GIMNAZIJA
GIMNAZIJALAC (RI)
VELGOR
IVAN SELJANEC
KLASIAR

GRUPA A
I. Kolo

IME KOLE
GIMNAZIJA DUBROVNIK
III. GIMNAZIJA

MJESTO
DUBROVNIK
ZAGREB
PRVA RIJEKA HRVATSKA GIMNAZIJA
RIJEKA
SREDNJA STRUK. KOLA V. GORICA
VELIKA GORICA
SREDNJA KOLA "IVAN SELJANEC"
KRIEVCI
KLASINA GIMNAZIJA FRA M. LANOSOVIA S P.J. SLAVONSKI BROD

GIMNAZIJALAC (DU) - IVAN SELJANEC

57:35

II. Kolo
III. GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC (DU)

56:49

III. Kolo
IVAN SELJANEC - III. GIMNAZIJA

32:72

GRUPA B
I. Kolo
GIMNAZIJALAC (RI) - KLASIAR

60:26

II. Kolo
VELGOR - GIMNAZIJALAC (RI)

45:32

III. Kolo
KLASIAR - VELGOR

54:57

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
III. GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC (RI)

56:41

2. utakmica poluzavrnice
GIMNAZIJALAC (DU) - VELGOR

68:26

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC (DU) NASTUPILA JE U SASTAVU:
Lovro Butorac, Alen Dilberovic, Petar Dubelj, Ivan Jakovi, Toni Jovi, Ivan Markovi, Marijan Obad, Vlaho Raguz, Lujo Srhoj, Mateo Vidovi,
an Riha, Vlaho Sojka VODITELJ: Maro Lui

GIMNAZIJALAC (RI) - VELGOR


III. GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC (DU)

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


Koarka - SREDNJE KOLE

39

10

G O D I N A

43:41

za I. mjesto
40:48

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Pavla Belasa

POLUFINALNE UTAKMICE
LOVREK - MRAV

24:8

BRDOVEC - TABOR

34:17

DATUM I MJESTO
17. 3. 2016., Brdovec

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ninoslav op, prof.

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

BRDOVEC - LOVREK

8:55

TABOR - MRAV
R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA PETRINJA
LOVREK
OSNOVNA KOLA PAVLA BELASA
BRDOVEC
MRAV
OSNOVNA KOLA ROVIE
OSNOVNA KOLA VIKTORA KOVAIA
TABOR

7:16
PRVOPLASIRANA EKIPA SD LOVREK
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Petrinja
Prigorje Brdoveko
Rovie
Hum Na Sutli

Mihaela Boinovi, Emanuela imi, Ema ubi, Antonija Oljai, Nola


Haler, Matea ugaj, Lara Krpi, Mia Mami, Kristina Jajevi, Ana Grgi, Ana
Karaula, Tea Toki
VODITELJ: Ivan Boras

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO-POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Viju

SOKOL - IVAN KOZARAC

DATUM I MJESTO
7. 4. 2016., Slavonski Brod

MIHANOVI 95 - SOKOL

41:9

IVAN KOZARAC - MIHANOVI 95

21:54

REZULTATI
34:18

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Bruno tefanek
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA ANTUN MIHANOVI
MIHANOVI '95
2.
Osnovna kola Ljudevita Gaja
SOKOL
3.
Osnovna kola Ivana Kozarca upanja
IVAN KOZARAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MIHANOVI 95


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Slavonski Brod
Osijek
upanja

Lana Fonovi, Lorena Fonovi, Valentina Tomi, Anja Kostadinovi, Hana


eri, Nika Bertolovi, Leonarda ebalj, Ena Ivankovi, Blanka Stani, Marija
Fasti-Pajk, Monika Buconji, Edita Poljac
VODITELJ: Tomislav Mirosavljevi

OSNOVNE KOLE - JUG

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA IBENSKO KNINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Vidici

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
15. 3. 2016., ibenik

BADNJAVICE - PETKA

32:20

JADRAN - Vidici

27:51

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Anita Donivi, mag. cin.

BADNJAVICE - Vidici

22:46

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PETKA - JADRAN

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA VIDICI
OSNOVNA KOLA IVAN LEKO
Osnovna kola Lapad
Osnovna kola BARTULA KAIA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
Vidici
BADNJAVICE
PETKA
JADRAN

53:25
PRVOPLASIRANA EKIPA SD Vidici
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
ibenik
Donji Proloac
Dubrovnik
Zadar

Bruna Zeljak, Katja Frua, Petra Spahija, Sara Tare, Anja Relja, Anja vrljak,
Matea Rak, Iva Klisovi, Ana Skrozi, Ella Plena, Mia Vuki, Martina Skori
VODITELJ: Antonija ivkovi Radni

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Antun Nemi Gostovinski

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
1. 3. 2016., Koprivnica

BRAA RADI - AK

61:41

MLADOST - ESTA

19:43

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Hrvoje Kodri, mag.cin.

BRAA RADI - ESTA

52:27

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
AK - MLADOST

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA "BRAA RADI"
BRAA RADI
VI. osnovna kola Varadin
ESTA
II. OSNOVNA KOLA AKOVEC
AK
OSNOVNA KOLA ANTUNA GUSTAVA MATOA
Mladost

10

G O D I N A

44:21
MJESTO
Koprivnica
Varadin
akovec
ainci

40

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BRAA RADI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Antonija Krstanovi, Magdalena Lonari, Leonarda Kovai, Katarina


Krstanovi, Doroteja Laljek, Melani Graneli, Lucija Saboli, Lucija Jagui,
Ines Kolar, Sara Delimar, Patricija Jembrek
VODITELJ: Velimir Kruli

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE
FOLKA - LOVRAK

30:13

TRNSKO - GAJ

32:27

DATUM I MJESTO
6. 4. 2016., Zagreb

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

FOLKA - TRNSKO

22:27

LOVRAK - GAJ
R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA TRNSKO
Osnovna kola Lovre pl. Mataia
Osnovna kola Mate Lovraka
Osnovna kola Savski Gaj

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
TRNSKO
FOLKA
LOVRAK
GAJ

35:24
PRVOPLASIRANA EKIPA SD TRNSKO
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Marija Soldo, Ema Sabljakovi, Jelena Sabljak, Marta Sabljak, Lara Brleti,
Korina Krii, Martina Rogulja, Patricia Kefelja, Gabrijela Kolovrat, Dunja
Jakovac, Irma Handl, Antonija Habulin
VODITELJ: Josip Petrovi

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Kastav

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
15. 4. 2016., Kastav

14:31

MALIK - KATANJER

45:12

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip Markovinovi

R. BR.
IME KOLE
1.
Osnovna kola SVETI MATEJ
2.
OSNOVNA KOLA DR. JURE TURIA
3.
OSNOVNA KOLA KATANJER PULA

KATANJER - VELEBIT

VELEBIT - MALIK

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MALIK
VELEBIT
KATANJER

26:43

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MALIK


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Vikovo
Gospi
Pula

Nikol Leoni, Mia op, Anamarija Klasan, Lorena Leoni, Nina Barievi, Eni
ebelja, Tina Filipovi, Vanessa ogolj, Mia Nuji, Katja Peria, Josipa Tuftan,
Ivona Kajfe
VODITELJ: Marin Mialjevi

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


Koarka - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. i 26. travnja 2016.,
atika, Pore
TEHNIKA KOMISIJA
Mirna Miki, predsjednik
Josip imunovi
Ante Toma

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

IME SD-a
TRNSKO
MALIK
VIDICI
LOVREK
BRAA RADI
MIHANOVI '95

IME KOLE
O TRNSKO
O SVETI MATEJ
O VIDICI
O MATE LOVRAKA PETRINJA
O "BRAA RADI"
O ANTUN MIHANOVI

GRUPA A
I. Kolo

MJESTO
ZAGREB
VIKOVO
IBENIK
PETRINJA
KOPRIVNICA
SLAVONSKI BROD

VIDICI - BRAA RADI

55:26

II. Kolo
LOVREK - VIDICI

38:48

III. Kolo
BRAA RADI - LOVREK

52:53 OT
(44:44)

GRUPA B
I. Kolo
TRNSKO - MALIK

34:37

II. Kolo
MIHANOVI 95 - TRNSKO

16:27

III. Kolo
MALIK - MIHANOVI 95

44:25

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
VIDICI - TRNSKO

34:44

2. utakmica poluzavrnice
LOVREK - MALIK

28:34

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD TRNSKO NASTUPILA JE U SASTAVU:
Lara Brleti, Antonija Habulin, Irma Handl, Dunja Jakovac, Patricija Juki, Patricia Kefelja, Gabrijela Kolovrat, Korina Krii, Martina Rogulja,
Marta Sabljak, Marija Soldo, Ema Sabljakovi VODITELJ: Josip Petrovi

41

10

G O D I N A

VIDICI - LOVREK

51:20

za I. mjesto
TRNSKO - MALIK

31:20

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


KOARKA - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO-POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Viju

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
2. 5. 2016., Slavonski Brod

27:26

IBM - TADIJA

21:6

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Bruno tefanek

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KREMA - SLOGA

KREMA - IBM

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Osnovna kola Franje Kreme
KREMA
OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI VIROVITICA
IBM
Osnovna kola Dragutin Tadijanovi
TADIJA
Osnovna kola BOROVO
SLOGA

27:23

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KREMA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Osijek
Virovitica
Slavonski Brod
Borovo

Nika Vai, Ana Ambrinac, Ana Blaevac, Jona Vai, Klara eri, Klara
Uranjek, Petra ajo, Katja Horvat, Lucija Jeli, Tija Matijevi
VODITELJ: Luka Kivela

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SC Vinjik - dvorana Kreimira osia

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
12. 5. 2016., Zadar

IME KOLE
OSNOVNA KOLA RAVNE NJIVE
OSNOVNA KOLA DR. JURE TURIA
Osnovna kola MARINA DRIA
Osnovna kola BARTULA KAIA

65:3

VIDRA - VELEBIT

9:31

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Jadranka Duvani, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

DRAEN PETROVI - JADRAN

VELEBIT - DRAEN PETROVI

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
DRAEN PETROVI
VELEBIT
VIDRA
JADRAN

10

G O D I N A

11:40

MJESTO
Split
Gospi
Dubrovnik
Zadar

42

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DRAEN PETROVI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Sara Andri, Marina Boi, Petra Buani, Magdalena elar, Bruna Vranje,
Anamarija Miji, Domina Papak, Laura Jakeli, Laura Kovaevi, Petra Leskur,
Nika Lokica
VODITELJ: ana Lelas

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO-POSAVSKE UPANIJE


REZULTATI

DOMAIN NATJECANJA

O Prof. Bla Maer , Novigrad Podravski

BRAA RADI - II O VARADIN

48:16

DATUM I MJESTO

ZMAJ - BRAA RADI

16:27

20. 5. 2016., kolska dvorana O Bla Maer , Novigrad Podravski

ZMAJ - II O VARADIN

16:5

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

MRAV - KAJZERICA

6:51

Lidija Pero, prof.


KONAAN POREDAK EKIPA

R. B.

1.
2.
3.
4.
5.

IME KOLE

O KAJZERICA
O "BRAA RADI"
O IVANOVEC
O ROVIE
II O VARADIN

IME SD-a

KAJZERICA
BRAA RADI
ZMAJ
MRAV
II O VARADIN

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
BRAA RADI - KAJZERICA

MJESTO

ZAGREB
KOPRIVNICA
AKOVEC
ROVIE
VARADIN

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ZMAJ - MRAV

20:54

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KAJZERICA

16:4

Mia Bagari, Matea Bili-Prci, Klara Bian, Ema Pernek, Lucija Tikvicki,
Marina kegro, Ivana keva, Mare Brajevi, Ivona Jakovljevi, Marta Ljubas,
Paula Pepelnik

NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

VODITELJ: edo Majstorovi

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Milan Brozovi

POLUFINALNE UTAKMICE
FRAN KRSTO FRANKOPAN - JURJA HAB

19:11

GORTAN - LOVREK

12:31

DATUM I MJESTO
18. 5. 2016., Kastav, kolska sportska dvorana Kastav
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mihovil Markovinovi

R. BR.
1.
2.
3.
4.

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
FRAN KRSTO FRANKOPAN - LOVREK

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA PETRINJA
LOVREK
Osnovna kola Fran Krsto Frankopan Krk
FRAN KRSTO FRANKOPAN
Osnovna kola Vladimira Gortana
GORTAN
OSNOVNA KOLA JURJA HABDELIA
JURJA HAB

14:27

MJESTO
Petrinja
Krk
minj
Velika Gorica

PRVOPLASIRANA EKIPA SD LOVREK


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Dora kolnekovi, Ana Grgi, Tea Toki, Ana Karaula, Tea Jerkovi, Anela
Duspara, Dora Suli, Laura Pranki, Kristina oi, Patricia Krii, Nancy
Mami
VODITELJ: Ivan Boras

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


KOARKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
3. lipnja 2016.,
Ekonomsko i trgovaka kola Ivana Domca, Vinkovci

TEHNIKA KOMISIJA
1. Mirna Miki, predsjednik
2. Josip imunovi
3. Ante Tomas

REZULTATI NATJECANJA
1. utakmica poluzavrnice
DRAEN PETROVI - LOVREK

35:15

2. utakmica poluzavrnice
KAJZERICA - KREMA

38:18

za III. mjesto
LOVREK - KREMA

33:7

za I. mjesto
DRAEN PETROVI - KAJZERICA

21:24

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME SD-a
KAJZERICA
DRAEN PETROVI
LOVREK
KREMA

IME KOLE
O KAJZERICA
O RAVNE NJIVE
O MATE LOVRAKA PETRINJA
O FRANJE KREME

MJESTO
ZAGREB
SPLIT
PETRINJA
OSIJEK

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KAJZERICA


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Mia Bagari, Matea Bili-Prci, Klara Bian, Petra Bian,
Mare Brajevi, Ivona Jakovljevi, Petra Ljubas, Marta Ljubas,
Paula Pepelnik, Ema Pernek, Ivana keva, Lucija Tikvicki
VODITELJ: edo Majstorovi

43

10

G O D I N A

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


KOARKA - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednja strukovna kola Velika Gorica

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
15. 3. 2016., Velika Gorica

GAJ - GURMAN

38:12

BAN - PETRYNIA

54:21

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivan Danki, prof.

BAN - GAJ

49:32

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GURMAN - PETRYNIA

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Srednja kola Ban Josip Jelai
BAN
2.
SREDNJA KOLA KRAPINA
GAJ
3.
SREDNJA KOLA PETRINJA
PETRYNIA
TURISTIKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA KOLA BJELOVAR GURMAN
4.

25:43
PRVOPLASIRANA EKIPA SD BAN
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zaprei
Krapina
Petrinja
Bjelovar

Marija Tomi, Franka Zadro, Hariett Hartmann, Andrea Matijaevi, Iva kribulja, Ivana Grubii, Karla Vuci, Sara Capan, Tamara Benkovi, Iva Kliek
VODITELJ: Bore Kolaj

SREDNJE KOLE - ISTOK

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gimnazija upanja

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
8. 3. 2016., upanja

EKOST - UGI

29:41

Ekonomik - KLASIAR

9:43

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Igor Milievi, prof.

UGI - KLASIAR

34:38

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
Ekonomik - EKOST

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
Klasina gimnazija fra M. Lanosovia s pravom javnosti KLASIAR
Gimnazija upanja
UGI
Ekonomska kola, Poega
Ekonomik
Ekonomska kola braa Radi
EKOST
IME KOLE

10

G O D I N A

26:43

MJESTO
Slavonski Brod
upanja
Poega
akovo

44

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KLASIAR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Marieta Areli, Magdalena Brekalo, Martina Panda-Brni, Amadea


Kolovrat, Mihaela Lazi, Matea Katavi, Ana erek, Sara aravanja, Ivona
Vukojevi, Ema Poljac, Magdalena Zirdum
VODITELJ: Mario Toli

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO-NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
upanijski savez kolskog porta DN

POLUFINALNE UTAKMICE
MARKO MARULI - BROKERI

64:38

DATUM I MJESTO
15. 3. 2016., Dubrovnik

GIMNAZIJALAC - Ekonomist

20:56

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Martin Senti, prof.

MARKO MARULI - Ekonomist

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
31:40

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GIMNAZIJALAC - BROKERI

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
EKONOMSKA KOLA IBENIK
Ekonomist
MARKO MARULI
2.
IV. GIMNAZIJA MARKO MARULI
BROKERI
3.
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA I TRGOVAKA KOLA
4.
GIMNAZIJA DUBROVNIK
GIMNAZIJALAC

9:30
PRVOPLASIRANA EKIPA SD Ekonomist
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
ibenik
Split
Zadar
Dubrovnik

Lucija Troskot, Anet Mrdalj, Josipa Silov, Sara Bori, Dora Filipi, Bruna
Balaban, Meri Mireta, Kristina Ivanevi, Anela Strize, Marija Skoi,
Lorena Mihi, Katica Kova
VODITELJ: Marijan Tepi

SREDNJE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gimnazija I.Z.Dijankovekog

POLUFINALNE UTAKMICE
SREDNJOKOLAC - GIMNAZIJALAC

24:35

DATUM I MJESTO
4. 3. 2016., Krievci

SREDNJOKOLAC - EKONOMIST

28:26

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ante Tomas, prof.

GIMNAZIJALAC - EKONOMIST

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC
2.
Prva gimnazija Varadin
SREDNJOKOLAC
EKONOMIST
3.
EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA

33:14

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Koprivnica
Varadin
akovec

Sara Glavini, Karla Slami, Sara Koprianec, Valentina imuni, Anamarija


Bagari, Jelena ukin, Izabela Hegedui, Iva Ili, Marta Hrasti, Ana Koka
VODITELJ: Natalija alamon

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE
XVI. GIMNAZIJA - LABOS

10:53

DATUM I MJESTO
16. 3. 2016., Zagreb

III. GIMNAZIJA - OSMICA

48:13

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

LABOS - III. GIMNAZIJA

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
26:30

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
XVI. GIMNAZIJA - OSMICA

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
III. GIMNAZIJA
III. GIMNAZIJA
2.
PRIRODOSLOVNA KOLA VLADIMIRA PRELOGA
LABOS
3.
Gimnazija Titua Brezovakog
OSMICA
4.
XVI. GIMNAZIJA
XVI. GIMNAZIJA

26:34
PRVOPLASIRANA EKIPA SD III. GIMNAZIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Ema Sjekavica, Tonia Uzelac, Dunja Posavec, Ivana Peri, Magdalena Mein,
Marta Nimac, Nikolina Mari, Klara Krpan, Linda Grbi, Anita Kelava, Marija
Dumani, Katarina ulina
VODITELJ: Luka Kumbrija

SREDNJE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Kastav

POLUFINALNE UTAKMICE
EKONOMIST - GIMNAZIJALAC

32:10

DATUM I MJESTO
6. 4. 2016., Kastav

GIMNAZIJALAC - GIMGOS

27:42

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivica Barjai

EKONOMIST - GIMGOS

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
EKONOMSKA KOLA MIJE MIRKOVIA RIJEKA
EKONOMIST
2.
GIMNAZIJA GOSPI
GIMGOS
3.
Gimnazija Pula
GIMNAZIJALAC

30:21

MJESTO
Rijeka
Gospi
Pula

PRVOPLASIRANA EKIPA SD EKONOMIST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Ivana imunovi, Petra Vujovi, Antonia Dido, Nora Boi, Helena Spaji,
Ana-Marija Curi, Nives Petelin, Larisa vec
VODITELJ: Goran Pankas

45

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


Koarka - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
28. travnja 2016.,
atika, Pore

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

TEHNIKA KOMISIJA
Mirna Miki, predsjednik
Josip imunovi
Ante Tomas

IME SD-a
III. GIMNAZIJA
EKONOMIST (I)
GIMNAZIJALAC
KLASIAR
BAN
EKONOMIST (RI)

IME KOLE
III. GIMNAZIJA
EKONOMSKA KOLA IBENIK
GIMNAZIJA "FRAN GALOVI"
KLASINA GIMNAZIJA FRA M. LANOSOVIA S P.J.
SREDNJA KOLA BAN JOSIP JELAI
EKONOMSKA KOLA MIJE MIRKOVIA

MJESTO
ZAGREB
IBENIK
KOPRIVNICA
SLAVONSKI BROD
ZAPREI
RIJEKA

GRUPA A
I. Kolo
GIMNAZIJALAC, - BAN

48:32

II. Kolo
KLASIAR - GIMNAZIJALAC

33:45

III. Kolo
BAN - KLASIAR

39:62

GRUPA B
I. Kolo
EKONOMIST (i) - III. GIMNAZIJA

37:36

II. Kolo
EKONOMIST (ri) - EKONOMIST (i)

34:50

III. Kolo
III. GIMNAZIJA - EKONOMIST (ri)

51:25

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
GIMNAZIJALAC - III. GIMNAZIJA

40:44

2. utakmica poluzavrnice
KLASIAR - EKONOMIST (i)

32:38

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD III. GIMNAZIJA NASTUPILA JE U SASTAVU:
Anita Kelava, Ivana Peri, Katarina ulina, Marta Nimac, Klara Krpan, Tonia Uzelac, Ema Sjekavica, Nikolina Mari, Magdalena Mein, Linda
Grbi, Lucija Mari, Dunja Posavec VODITELJ: Luka Kumbrija

GIMNAZIJALAC - KLASIAR
III. GIMNAZIJA - EKONOMIST (i)

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


Koarka - SREDNJE KOLE

10

G O D I N A

46

48:42

za I. mjesto
53:37

5.3.3. REZULTATI

RUKOMET

47

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Garenica

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
31. 3. 2016., Garenica

MLADOST TADIJA

21:23

ROVI VIHOR

25:14

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Nikola Kovaek, prof.

TADIJA - ROVI

18:24

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MLADOST VIHOR

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA RUDE
ROVI
TADIJA
2.
OSNOVNA KOLA DRAGUTINA TADIJANOVIA PETRINJA
MLADOST
3.
IV. OSNOVNA KOLA BJELOVAR
4.
Osnovna kola Zlatar Bistrica
VIHOR

20:17
PRVOPLASIRANA EKIPA SD ROVI
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Samobor
Petrinja
Bjelovar
Zlatar Bistrica

Matija Runtas, Ivan Sijarto, Mihael Trak, Ivan Vrbnjak, Ban Antonijo, Andrej
Ban, Valentino Grgei, Patrik Ivanu, Vito Klei, Matija Kuhar, David
Mapilele, Janko Nakar
VODITELJ: Milan Jeleni

OSNOVNE KOLE - ISTOK

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Ivana Kozarca

POLUFINALNE UTAKMICE
MATIJA ANTUN RELKOVI - GINKO

13:15

DATUM I MJESTO
2. 3. 2016., upanja

MLADOST - IVAN KOZARAC

12:20

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Igor Milievi, prof.

IVAN KOZARAC - GINKO

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
23:15

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MATIJA ANTUN RELKOVI - MLADOST

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola Ivana Kozarca upanja
IVAN KOZARAC
2.
Osnovna kola Tenja
GINKO
3.
Osnovna kola Matija Antun Relkovi
MATIJA ANTUN RELKOVI
4.
Osnovna kola Mladost
MLADOST

18:14
PRVOPLASIRANA EKIPA SD IVAN KOZARAC
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
upanja
Tenja
Davor
Jaki

Mihael Doknja, Karlo Kelava, Ilija Milii, Damir Klai, Filip Endes, Mihael
Mari, Antonio ai, Jakov Begi, Dominik Vinceti, Ivan Majai, Zvonimir
Filipovi, Marko Ostrunjak, Dino Filipovi, Dominik Zovak
VODITELJ: Kreimir Pavii

OSNOVNE KOLE - JUG

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA IBENSKO KNINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA

POLUFINALNE UTAKMICE

O Meterize

GUSAR - KNEZ TRPIMIR

12:17

DATUM I MJESTO

Kreimir - ARBANASI

15:11

14. 4. 2016., ibenik

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Margit Vrbii, prof. TZK

KNEZ TRPIMIR - Kreimir

21:15

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GUSAR - ARBANASI

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA KNEZA TRPIMIRA
KNEZ TRPIMIR
2.
OSNOVNA KOLA PETRA KREIMIRA IV.
KREIMIR
3.
OSNOVNA KOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIA
GUSAR
4.
OSNOVNA KOLA KRUNE KRSTIA - ZADAR
ARBANASI

19:18
PRVOPLASIRANA EKIPA SD KNEZ TRPIMIR
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
KATEL GOMILICA
IBENIK
METKOVI
ZADAR

Ivan Bilokapi, Damir oli, Antonio Vidoevi, Ante Tara, Karlo Dragun,
Duje erina, Roko Scotti Kanaet, Marko Nikoli, Toni Boi Brni, Mateo
Taslak, Karlo Mami, Ivan Tekli, Karlo Ban, Luka Poli
VODITELJ: Kajo Tuki

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Arena Varadin

POLUFINALNE UTAKMICE
BRAA RADI - LUDBREG

9:20

PRVA - MLADOST

20:12

DATUM I MJESTO
25. 2. 2016., Varadin

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivana Putarek, prof.

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

LUDBREG - PRVA

15:10

BRAA RADI - MLADOST


KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola Ludbreg
LUDBREG
2.
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
PRVA
3.
OSNOVNA KOLA "BRAA RADI"
BRAA RADI
4.
OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR VIROVITICA
MLADOST

10

G O D I N A

13:12
MJESTO

Ludbreg
akovec
Koprivnica
Virovitica

48

PRVOPLASIRANA EKIPA SD LUDBREG


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Mateo Goti, Gapar Haramija, Jakov Maros, Filip Kataleni, Mislav Novota,
Ivan Milak, Roko Vugrinec, Marko Virag, Maks Patafta, Leo Petri, Rok
Potonik, Filip Tomia, Luka olaja, Patrik Premec
VODITELJ: Zenil Vugrinec

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE
PAVLEKI - DUBEC

19:10

DATUM I MJESTO
6. 4. 2016., Zagreb

MALENICA - LOVRAK

12:10

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

PAVLEKI - MALENICA

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
16:7

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
DUBEC - LOVRAK

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA PAVLEKA MIKINE
PAVLEKI
2.
Osnovna kola Malenica
MALENICA
DUBEC
3.
OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA
4.
Osnovna kola Mate Lovraka
LOVRAK

17:11
PRVOPLASIRANA EKIPA SD PAVLEKI
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Fran Aralica, Lovro Beljak, Marko Beljak, Nikola Budi, Jakov uri, Boidar
Zeli, Luka trk, Roko Tii, Hrvoje arini, Antonio imi, Tvrtko Pukari,
Eugen Preglej, Franko Kekez, Ante Ljubo Hrka
VODITELJ: Draen Badek

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC 3. maj

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
4. 4. 2016., Rijeka

DUBOVAC - MLADOST

15:14

MLADOST - USKOK

11:12

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Vojmir Turak, prof.

DUBOVAC - USKOK

14:21

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MLADOST (RI) - MLADOST (UM)

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJEVIA SENJ USKOK
DUBOVAC
OSNOVNA KOLA DUBOVAC
Osnovna kola Marije i Line
MLADOST
MLADOST
OSNOVNA KOLA EUGEN KUMII

13:18
PRVOPLASIRANA EKIPA SD USKOK
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Senj
Karlovac
Umag
Rijeka

Mate Neki, Danijel Deeljin, Damjan ulinovi, Fran Jani, Nikola Holjevac,
Marko Neki, Lucian Krajcar, Mateo Cvjetkovi, Ivan Barbi, Mislav Serti,
Marko Tomljanovi, Domagoj Perii, ime uni, Dino Samarija
VODITELJ: Josip toki

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


Rukomet - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. travnja 2016.,
Veli Joe, Pore
TEHNIKA KOMISIJA
Ivana Putarek, predsjednik
Dubravko Prelec
Igor Abramovi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

IME SD-a
ROVI
USKOK
LUDBREG
PAVLEKI
KNEZ TRPIMIR
IVAN KOZARAC

IME KOLE
O RUDE
O S. s. KRANJEVIA
O LUDBREG
O PAVLEKA MIKINE
O KNEZA TRPIMIRA
O IVANA KOZARCA

GRUPA A
I. Kolo

MJESTO
RUDE
SENJ
LUDBREG
ZAGREB
KATEL GOMILICA
UPANJA

LUDBREG - PAVLEKI

14:16

II. Kolo
KNEZ TRPIMIR - LUDBREG

13:13

III. Kolo
PAVLEKI - KNEZ TRPIMIR

14:12

GRUPA B
I. Kolo
ROVI - USKOK

16:12

II. Kolo
IVAN KOZARAC - ROVI

16:16

III. Kolo
USKOK - IVAN KOZARAC

20:17

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
PAVLEKI, - USKOK

11:13

2. utakmica poluzavrnice
LUDBREG - ROVI

15:16

za III. mjesto
PAVLEKI - LUDBREG

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ROVI NASTUPILA JE U SASTAVU:


Vito Klei, Valentino Grgei, Matija Kuhar, Matija Runtas, Janko Nakar, Andrej Ban, Ban Antonijo, Ivan Sijarto, Ivan Vrbnjak, David
Mapilele, Patrik Ivanu, Mihael Trak VODITELJ: Milan Jeleni

49

13:14

za I. mjesto
USKOK - ROVI

10

G O D I N A

13:15

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


Rukomet - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE


REZULTATI

DOMAIN NATJECANJA

Gradska kolska dvorana Valpovo

JOVALIJA - MLADOST (PR)

19:3

DATUM I MJESTO

SLOGA - JOVALIJA

1:22

19. 4. 2016., Valpovo

JOVALIJA - MLADOST (VR)

22:9

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

MLADOST (PR) - SLOGA

17:5

Mirna Rajle Broanac


KONAAN POREDAK EKIPA

R. B.

1.
2.
3.
4.
5.

IME KOLE

IME SD-a

MJESTO

Valpovo
O Josipa Kozarca
JUNIOR
Slatina
O Stjepana Antolovi MLADOST (PR) PRIVLAKA
O Ivan Metrovi
MLADOST (VR) Vrpolje
O Julija Kempfa
SLOGA
POEGA

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
JOVALIJA - JUNIOR

24:8

O Matije Petra Katania JOVALIJA

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MLADOST (PR) - MLADOST (VR)

13:9

PRVOPLASIRANA EKIPA SD JOVALIJA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Darjan Lazar, Frano Kuna, Karlo Vuksani, Luka Gran, Ante Kuna, Luka
Pikorjanac, Neo Cveni, David Sorgho, Filip Pepi, Antun Medved, Borna
imi, Matija Bajer, Roko Markota, Fabijan Panduri
VODITELJ: Alenko Bajer

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO-NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
upanijski savez kolskog porta DN

POLUFINALNE UTAKMICE
VELEBIT - BRODARICA

14:16

DATUM I MJESTO
24. 5. 2016., Metkovi

KNEZ TRPIMIR - PREDOLAC

11:13

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Martin Bogoje

BRODARICA - PREDOLAC

R. BR.
1.
2.
3.
4.

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE
BRODARICA
OSNOVNA KOLA STJEPANA RADIA
PREDOLAC
OSNOVNA KOLA DR. JURE TURIA
VELEBIT
OSNOVNA KOLA KNEZA TRPIMIRA
KNEZ TRPIMIR

10

G O D I N A

16:11

MJESTO
Zadar
Metkovi
Gospi
Katel Gomilica

50

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BRODARICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Mario Fraki, Darijan Janijev, Val Mandi, Vice Radoni, Frane uvi, Adrian
Lisica, Nino Bari, Eric Fratucanov, Kristian Kalanj, Paulo Mei, Juraj Braji,
Jakov Duji, Mauro Fain, Tino Gulan
VODITELJ: Draen Adi

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - SJEVER

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE


REZULTATI

DOMAIN NATJECANJA
Gradska dvorana

21:11

DATUM I MJESTO
12. 5. 2016., Bjelovar

BRAA RADI TABOR

27:18

MALENICA - BRAA RADI

12:10

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

BELA IV. ORLII

22:8

Nikola Kovaek, prof.

MLADOST - BELA IV.

12:16

ORLII - BELA IV.

7:24

KONAAN POREDAK EKIPA

R. B.

1.
2.
3.
4.
5.
5.

MALENICA TABOR

IME KOLE

IME SD-a

IV. O VARADIN
O MALENICA
O BRAA RADI
IV. O BJELOVAR
O VIKTORA KOVAIA
III. O AKOVEC

BELA IV.
MALENICA
BRAA RADI
MLADOST
TABOR
ORLII

MJESTO

VARADIN
ZAGREB
KOPRIVNICA
BJELOVAR
HUM NA SUTLI

AKOVEC

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
BELA IV. - MALENICA

16 (3) : 16 (1)

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BELA IV.


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Tin estak, Ivan Sambolec, Tin Ramuak, Ivan Mutvar, Vid Ili, Karlo
Cesar, Jan Brkinja, Nikola amec, Lovro Na, Nino Kolenko, Luka Kelemen,
Fran Kukec

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
BRAA RADI - MLADOST

14 : 11

VODITELJ: Marko ganec

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Dragutina Domjania

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
5. 5. 2016., Sveti Ivan Zelina

16:13
19:16

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivanica Valek, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

ROVI - POLET
DUNJA - MALIK
ROVI - DUNJA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA RUDE
ROVI
DUNJA
OSNOVNA KOLA STJEPANA KEFELJE
O - Scuola elementare Mate Balote Buje - Buie
POLET
MALIK
Osnovna kola SVETI MATEJ

22:11

MJESTO
Samobor
Kutina
Buje
Vikovo

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ROVI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Janko Nakar, Vito Klei, Valentino Grgei, Matija Kuhar, Matija Runtas,
Mario Grgei, Dorijan kiljan, Karlo Belak, Luka Sitta, Leon Hofer, Lovro
Planini
VODITELJ: Milan Jeleni

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


Rukomet - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
3. lipnja 2016.,
O Bartol Kai (m), Vinkovci

TEHNIKA KOMISIJA
Ivana Putarek, predsjednik
Dubravko Prelec
Igor Abramovi

REZULTATI NATJECANJA
1. utakmica poluzavrnice
BRODARICA - ROVI

14:17

2. utakmica poluzavrnice
BELA IV. - JOVALIJA

16:18

za III. mjesto
BRODARICA - BELA IV.

17:26

za I. mjesto
ROVI - JOVALIJA

8:21

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME SD-a
JOVALIJA
ROVI
BELA IV.
BRODARICA

IME KOLE
O MATIJE PETRA KATANIA
O RUDE
IV. O VARADIN
O IMUNA KOIIA BENJE

MJESTO
VALPOVO
SAMOBOR
VARADIN
ZADAR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD JOVALIJA


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Matija Bajer, Neo Cveni, Darjan Lazar, Karlo Vuksani, Luka
Gran, Ante Kuna, Frano Kuna, Luka Pikorjanac, Borna imi,
Roko Markota, Fabijan Panduri, Filip Pepi, Antun Medved,
David Sorgho VODITELJ: Alenko Bajer

51

10

G O D I N A

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


Rukomet - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednja kola Ivana veara

POLUFINALNE UTAKMICE
MEDICINAR - TEHNIAR

17:12

DATUM I MJESTO
5. 4. 2016., Ivani Grad

MLADOST - VICTORIA

20:9

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Branimir Andrui, prof.

MLADOST - MEDICINAR

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
19:10

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
TEHNIAR - VICTORIA

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Srednja kola Ivan vear Ivani Grad
MLADOST
2.
MEDICINSKA KOLA BJELOVAR
MEDICINAR
3.
Tehnika kola Sisak
TEHNIAR
4.
GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOA
VICTORIA

25:15
PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Ivani-Grad
Bjelovar
Sisak-Caprag
Zabok

Karlo Zajec, Teo Presean, Luka Svetlii, Tin Tadi, David Kriani, Anelo
Lovri, Leon Lukaec, Lovro Malec, Ivan Novosel, Jakov Bunjevac, Luka uljat,
Teo Glumac, Davor Ivekovi, Matej Jurak
VODITELJ: Goran Bobi

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana JUG

POLUFINALNE UTAKMICE
ELEKTROTEHNIAR - Gimnazija

11:10

DATUM I MJESTO
1. 4. 2016., Osijek

GYMNICUS - MLADOST

17:14

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Mirna Rajle Broanac

ELEKTROTEHNIAR - GYMNICUS

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
11:23

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
Gimnazija - MLADOST

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
I. Gimnazija Osijek
GYMNICUS
Elektrotehnika i Ekonomska kola
ELEKTROTEHNIAR
Ekonomska i trgovaka kola Ivana Domca
MLADOST
Gimnazija
Gimnazija

12:19

IME KOLE

10

G O D I N A

MJESTO
Osijek
Nova Gradika
Vinkovci
Poega

52

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GYMNICUS


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Filip Vukovi, Stjepan Sablji, Josip Repui, Marin Reba, Neven Radojevi,
Mihael Coji, Domagoj Grizelj, Borna Manci, Marin Pipuni, Hrvoje Paji,
Franjo Merc, Sandro Kolar, Karlo Itvani
VODITELJ: Arman Schussler

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Spaladium arena

POLUFINALNE UTAKMICE
NARONA - TEHNIAR

19:12

DATUM I MJESTO
15. 4. 2016., Split

ELEKTROTEHNIAR - Medicinar

22:13

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Boris Poljak, prof.

NARONA - ELEKTROTEHNIAR

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
20:16

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
TEHNIAR - Medicinar

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
SREDNJA KOLA METKOVI
ELEKTROTEHNIKA KOLA - SPLIT
TEHNIKA KOLA
MEDICINSKA KOLA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
NARONA
ELEKTROTEHNIAR
TEHNIAR
Medicinar

21:16
PRVOPLASIRANA EKIPA SD NARONA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Metkovi
Split
Zadar
ibenik

Lovre Previi, Martino Pehar, Dino Jerkovi, Luka Vui, Vlatko Petri, Nikola
Brei, Mate Nikoli, Marijo Suak, Nikola Jurkovi, Zvonimir Srna, Ivan
Medi, Filip Vistorop, Luka upi, Antonio Matievi
VODITELJ: Dalibor Mateljak

SREDNJE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Arena Varadin

POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJALAC - SREDNJOKOLAC

12:20

DATUM I MJESTO
26. 2. 2016., Varadin

MARUL - GIMNAZIJALAC

16:13

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivana Putarek, prof.

SREDNJOKOLAC - MARUL

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
21:19

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GIMNAZIJALAC (KC) - GIMNAZIJALAC (K)

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Srednja kola Ivanec
SREDNJOKOLAC
Srednja kola Marka Marulia Slatina
MARUL
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJA "FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC

20:24
PRVOPLASIRANA EKIPA SD SREDNJOKOLAC
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Ivanec
Slatina
akovec
Koprivnica

Mike Lind, Zoran Vidoni, Emin Al Saadi, Mario Vidman, Filip Vidoni, Sebastijan
Slunjski, Roland Sever Vitez, Filip Kozina, Ivica Fulir, Filip Canjuga, Luka
Rogina
VODITELJ: Matija Harja

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
16. 3. 2016., Zagreb

UM - SEMAFOR

20:17

POGI - PRVA

19:15

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

UM - POGI

9:14

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
SEMAFOR - PRVA

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
Gimnazija Sesvete
I. GIMNAZIJA
KOLA ZA CESTOVNI PROMET

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POGI
UM
PRVA
SEMAFOR

14:18
PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Ivan Druinec, Petar Habuda, Anthony Jurman, Kreimir Obratov Beganovi,


Josip Letina, Stjepan Babi, Ivan Panjan, Marko Rai, Daniel Vusi, Vid
Starevi, Ivan arkovi
VODITELJ: Nino Markovi

SREDNJE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC 3. maj

POLUFINALNE UTAKMICE
EUGEN - GIMNAZIJALAC RIJEKA

22:16

DATUM I MJESTO
11. 4. 2016., Rijeka

STRUKOVNA KOLA - BERNARDIN

17:27

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Vojmir Turak

EUGEN - BERNARDIN

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
18:14

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GIMNAZIJALAC RIJEKA - STRUKOVNA KOLA

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
STRUK. KOLA E. KUMIIA - SCUOLA DI FORM. PROFESS. E EUGEN KUMII EUGEN
GIMNAZIJA BERNARDINA FRANKOPANA
BERNARDIN
PRVA RIJEKA HRVATSKA GIMNAZIJA
GIMNAZIJALAC RIJEKA
STRUKOVNA KOLA GOSPI
STRUKOVNA KOLA
IME KOLE

27:21

MJESTO
Rovinj
Ogulin
Rijeka
Gospi

PRVOPLASIRANA EKIPA SD EUGEN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Amir Bai, Antonio Maras, Umberto Brajkovi, Tony Zarev, Deni Zarev, Luka
Radin, Ivan Blaevi, Miel Radei, Antonio Matoevi, Loren Maruin, Josip
Miki, Filip Mari, Sinia Stojanov
VODITELJ: Emil Nimevi

53

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


Rukomet - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
28. travnja 2016.,
Veli Joe, Pore

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

TEHNIKA KOMISIJA
Ivana Putarek, predsjednik
Dubravko Prelec
Igor Abramovi

IME SD-a

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
I. GIMNAZIJA OSIJEK
SREDNJA KOLA IVAN VEAR
SREDNJA KOLA METKOVI
SREDNJA KOLA IVANEC
STRUKOVNA KOLA E. KUMIIA

POGI
GYMNICUS
MLADOST
NARONA
SREDNJOKOLAC
EUGEN

GRUPA A
I. Kolo

MJESTO
ZAGREB
OSIJEK
IVANI-GRAD
METKOVI
IVANEC
ROVINJ

EUGEN - NARONA

15:15

II. Kolo
GYMNICUS - EUGEN

19:18

III. Kolo
NARONA - GYMNICUS

18:19

GRUPA B
I. Kolo
POGI - SREDNJOKOLAC

21:12

II. Kolo
MLADOST - POGI

10:12

III. Kolo
SREDNJOKOLAC - MLADOST

9:16

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
POGI - NARONA

14:9

2. utakmica poluzavrnice
MLADOST - GYMNICUS

15:16

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI NASTUPILA JE U SASTAVU:
Josip Letina, Stjepan Babi, Daniel Vusi, Kreimir Obratov Beganovi, Anthony Jurman, Sandro Samardi, Vid Starevi, Marko Rai, Ivan
Panjan, Stipe Puri, Petar Habuda, Antonio Para, Jakov Brni VODITELJ: Nino Markovi

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


Rukomet - SREDNJE KOLE

10

G O D I N A

54

NARONA - MLADOST

11:17

za I. mjesto
POGI - GYMNICUS

15:11

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Garenica

POLUFINALNE UTAKMICE
POLET - MLADOST

9:18

VIHOR - TABOR

17:11

DATUM I MJESTO
31. 3. 2016., Garenica

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Nikola Kovaek, prof.

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

MLADOST - VIHOR

9:17

POLET - TABOR
R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA GARENICA
VIHOR
OSNOVNA KOLA DRAGUTINA DOMJANIA
MLADOST
Osnovna kola 22. lipnja
POLET
OSNOVNA KOLA VIKTORA KOVAIA
TABOR

18:16
PRVOPLASIRANA EKIPA SD VIHOR
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Garenica
Sveti Ivan Zelina
Sisak
Hum Na Sutli

Greta Ubinac, Patricia Santo, Korina Rohlik, Tamara Santo, Lucija Milinkovi, Leonarda Bengez, Katja Cupek, Barbara Farka, Ramona Jaki, Valentina
Paji, Maja timac, Lucija Lackovi, Patricija Udovi, Gabriela ukman
VODITELJ: Matija Baoti

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolsko sportska dvorana Darda

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
10. 3. 2016., Darda

POLET - DARDA

5:22

TOMISLAV - POLET

19:10

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Mirna Rajle Broanac

DARDA - TOMISLAV

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola Darda
DARDA
2.
Osnovna kola Matija Antun Reljkovi
TOMISLAV
3.
O Antun Mihanovi Nova Kapela Batrina
POLET

17:12

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DARDA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Darda
Cerna
Nova Kapela

Sara Dora, Lana Ali, Arijana Gashi, Ema Guski, Mia Hosti, Laura Ivanovi,
Sara Jankovi, Ivona Marti, Matea Ivanjko, Nikoleta Pri, Ena Tisai, Laura
o, Dariana Tomi, Nika Vlai
VODITELJ: Nenad ai

OSNOVNE KOLE - JUG

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA IBENSKO KNINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Vodice

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
14. 4. 2016., ibenik

12:14

TRILJ - JADRAN

22:15

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Anita Donivi, prof. TZK

R. BR.
IME KOLE
1.
OSNOVNA KOLA STJEPANA RADIA
2.
Osnovna kola Trilj
3.
Osnovna kola Sv. Filip i Jakov

JADRAN - PREDOLAC

PREDOLAC - TRILJ

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
PREDOLAC
TRILJ
JADRAN

20:18

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PREDOLAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Metkovi
Trilj
Sveti Filip i Jakov

Dora Magzan, Marija Jela, Tihana Obradovi, Antea Mostarac, Anela


Suak, Paula Crnevi, Paula Bajo, Iva Obiva, Marta Jurkovi, Karmen
panji, Antonela Srna
VODITELJ: Vedrana Mordin

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Arena Varadin

POLUFINALNE UTAKMICE
PLAMEN - LUDBREG

10:2

DATUM I MJESTO
24. 2. 2016., Varadin

MLADOST (VT) - MLADOST (PR)

7:17

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivana Putarek, prof.

PLAMEN - MLADOST (PR)

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
9:18

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
LUDBREG - MLADOST (VT)

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA PRELOG
MLADOST
OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR" KRIEVCI
PLAMEN
OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR VIROVITICA
MLADOST
Osnovna kola Ludbreg
LUDBREG

11:21
MJESTO

Prelog
Krievci
Virovitica
Ludbreg

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST (PRELOG)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Karla tefan, Nika Strahija, Matea Habu, Rea Roak, Eva Glavina, Anja
Strahija, Nika Sraka, Danijela Vlah, Melita Ruman, Tanja Novak, Ema Kos
VODITELJ: Boidar egarac

55

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
4. 2016., Zagreb

JELKOVEC - MALENICA

19:20

BRESTJE - PRIGORJE

28:13

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

MALENICA - BRESTJE

12:11

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
JELKOVEC - PRIGORJE

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Brestje
OSNOVNA KOLA JELKOVEC
OSNOVNA KOLA IVANA GRANE

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MALENICA
BRESTJE
JELKOVEC
PRIGORJE

17:8
PRVOPLASIRANA EKIPA SD MALENICA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Matea kali, Valentina Mari, Sara Mati, Nika Obajdin, Ema Orlovac, IvaMatilda Ovari, Ivona kali, Klara Blaevi, Matea Deli, Brigita Gluhak,
Lorena Kebet, Lucija Leko
VODITELJ: Lili Ovari

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC 3. maj

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
6. 4. 2016., Rijeka

MLADOST - USKOK

21:20

GRABRIK - ZAMET

12:20

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Vojmir Turak, prof.

MLADOST - ZAMET

5:19

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
USKOK - GRABRIK

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA ZAMET
ZAMET
2.
Osnovna kola Marije i Line
MLADOST
3.
OSNOVNA KOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJEVIA SENJ USKOK
4.
OSNOVNA KOLA GRABRIK
GRABRIK

17:10
PRVOPLASIRANA EKIPA SD ZAMET
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Rijeka
Umag
Senj
Karlovac

Marijana Kovaevi, Dorotea Speranza, Anela Tipura, Nika Plee, Adela


Hodzi, Arijana Babi, Laura Jurievi, Veronika Hryshko, Sara Krizmanic,
Ana Krstai, Mia Babic, Antonella Sabali, Lucija eelj, Tea Frani
VODITELJ: Damir Rabar

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


Rukomet - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. travnja 2016.,
Veli Joe, Pore

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

TEHNIKA KOMISIJA
Ivana Putarek, predsjednik
Dubravko Prelec
Igor Abramovi

IME SD-a
DARDA
VIHOR
ZAMET
MALENICA
MLADOST
PREDOLAC

IME KOLE
OSNOVNA KOLA DARDA
OSNOVNA KOLA GARENICA
OSNOVNA KOLA ZAMET
OSNOVNA KOLA MALENICA
OSNOVNA KOLA PRELOG
OSNOVNA KOLA STJEPANA RADIA

MJESTO
DARDA
GARENICA
RIJEKA
ZAGREB
PRELOG
METKOVI

GRUPA A
I. Kolo
ZAMET - MLADOST

20:13

II. Kolo
VIHOR - ZAMET

17:17

III. Kolo
MLADOST - VIHOR

12:20

GRUPA B
I. Kolo
MALENICA, - PREDOLAC

12:11

II. Kolo
DARDA - MALENICA

17:14

III. Kolo
PREDOLAC - DARDA

16:21

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
VIHOR - MALENICA

21:17

2. utakmica poluzavrnice
ZAMET - DARDA

12:23

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD DARDA NASTUPILA JE U SASTAVU:
Arijana Gashi, Lana Ali, Sara Dora, Ema Guski, Mia Hosti, Laura Ivanovi, Matea Ivanjko, Sara Jankovi, Ivona Marti, Laura o, Ena Tisai,
Dariana Tomi, Nika Vlai, Nikoleta Pri VODITELJ: Nenad ai

10

G O D I N A

56

MALENICA - ZAMET

21:23

za I. mjesto
VIHOR - DARDA

18:20

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


Rukomet - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Jug

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
13. 4. 2016., Osijek

RETFALA - TOMISLAV

9:11

TOMISLAV - IBM

4:12

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Mirna Rajle Broanac

TOMISLAV - IBM

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola Matija Antun Reljkovi
TOMISLAV
2.
OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI VIROVITICA
IBM
3.
Osnovna kola Retfala
RETFALA

12:10

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TOMISLAV


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Cerna
Virovitica
Osijek

Patricija Horvat, Lucija Havi, Sara Strukar, Ivana Bubalovi, Laura Tuzlak,
Patricija Mari, Gabrijela Mari, Petra Hastentefel, Sara Bera, Larisa
Plea, Tanja Jurman Kovai, Tena Bijelonji
VODITELJ: Mario Lovri

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO-NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
upanijski savez kolskog porta DN
DATUM I MJESTO
24. 5. 2016., Ploe

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Boris Krstievi, prof.

R. BR.
IME KOLE
1.
Osnovna kola Majstora Radovana
2.
OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR"

PLOE - RADOVAN

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
RADOVAN
PLOE

13:15

MJESTO
Trogir
Ploe

PRVOPLASIRANA EKIPA SD RADOVAN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Ana Bolana, Lucija krobica, Marija Jadri, Monika avar, Barbara aleta,
Marta Civadeli, Petra Radi, Nina Pitea, Ivana Kuzmani, Marina Gapi,
Tija Cviji, Karmen ago, Paola Medi, Sara Mamut
VODITELJ: Lucijana krlj

57

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

REZULTATI

DOMAIN NATJECANJA

O Jelkovec

MALENICA - IZVOR

21:9

DATUM I MJESTO

ESTA - MALENICA

3:22

16. 5. 2016., Zagreb

IZVOR - ESTA

17:13

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

AMPION - MLADOST

10:17

Dario Franji

PRVA - AMPION

30:2

MLADOST - PRVA

10:23

KONAAN POREDAK EKIPA

R. B.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IME KOLE

IME SD-a

O MALENICA
I.O BJELOVAR
O LJUDEVITA MODECA
O PRELOG
VI. O VARADIN
O AUGUSTA CESARCA

MALENICA
PRVA
IZVOR
MLADOST
ESTA
AMPION

MJESTO

ZAGREB
BJELOVAR
KRIEVCI
PRELOG
VARADIN
KRAPINA

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
MALENICA - PRVA

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
IZVOR - MLADOST

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MALENICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

22:14

20:13

Elena uul, Mihaela Posavec, Iva-Matilda Ovari, Nika Obajdin, Melani


Matoevi, Sara Mati, Petra Marunica, Lucija Leko, Jelena Koevi, Nika
Kolakui, Lorena Kebet, Brigita Gluhak
VODITELJ: Lili Ovari

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Dragutina Domjania

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
5. 5. 2016., Sveti Ivan Zelina

17:16
12:10

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Tanja Madarac, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

POLET - VRBINA
VOJAK - RUGVICA
POLET - VOJAK

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Osnovna kola Vladimir Gortan
VOJAK
O- Scuola elementare Mate Balote Buje - Buie
POLET
Osnovna kola Rugvica
RUGVICA
OSNOVNA KOLA IVANA KUKULJEVIA SISAK
VRBINA

13:17

MJESTO
Rijeka
Buje
Dugo Selo
Sisak

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VOJAK


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Mila Cvijanovi, Nina Blaevi, Manda Andri, Jana Budi, Ivona Terzi, Lucija
Sura, Lucija Grozdani, Nika Budi, Nina Stipi, Darija Areina, Tea Krivii,
Martina Prpi, Lena Lanza, Noel Nikoli
VODITELJ: Tomislav Kruljac

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


Rukomet - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
3. lipnja 2016.,
O Bartol Kai (m), Vinkovci

TEHNIKA KOMISIJA
Ivana Putarek, predsjednik
Dubravko Prelec
Igor Abramovi

REZULTATI NATJECANJA
1. utakmica poluzavrnice
TOMISLAV - RADOVAN

10:16

2. utakmica poluzavrnice
MALENICA - VOJAK

17:11

za III. mjesto
TOMISLAV - VOJAK

11:17

za I. mjesto
MALENICA - RADOVAN

17:18

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME SD-a
RADOVAN
MALENICA
VOJAK
TOMISLAV

IME KOLE
OSNOVNA KOLA MAJSTORA RADOVANA
OSNOVNA KOLA MALENICA
OSNOVNA KOLA VLADIMIR GORTAN
OSNOVNA KOLA MATIJA ANTUN RELJKOVI

10

G O D I N A

MJESTO
TROGIR
ZAGREB
RIJEKA
CERNA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD RADOVAN


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Ana Bolana, Petra Radi, Nina Pitea, Ivana Kuzmani, Marina
Gapi, Tija Cviji, Karmen ago, Sara Mamut, Marija Jadri,
Monika avar, Barbara aleta, Marta Civadeli, Antonia Tomi,
Petra Buli VODITELJ: Lucijana krlj

58

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


Rukomet - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednja kola Ivana veara

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
5. 4. 2016., Ivani Grad

KEBB - MLADOST

8:21

AUGUSTIN - BEDEX

18:17

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Branimir Andrui, prof.

MLADOST - AUGUSTIN

25:10

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
BEDEX - KEBB

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Srednja kola Ivan vear Ivani Grad
MLADOST
2.
SREDNJA KOLA TINA UJEVIA
AUGUSTIN
3.
EKONOMSKA I BIROTEHNIKA KOLA BJELOVAR
KEBB
4.
SREDNJA KOLA BEDEKOVINA
BEDEX

13:15
PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Ivani-Grad
Kutina
Bjelovar
Bedekovina

Ana Malec, Katarina Mrazovi, Lorena Petrekovi, Tina Barii, Patricia Hren,
Doris Hren, Lea Jambrek, Karla Juki, Paula Kinderman, Martina Krajpl,
Karmen Kralj, Lucija Krznari, Mirna Lekovi, Karla Lisica
VODITELJ: Goran Bobi

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Nastavno sportska dvorana akovo

POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJALAC - Pakrac

4:12

DATUM I MJESTO
16. 3. 2016., akovo

MLADOST 96 - POLET

19:10

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Mirna Rajle Broanac

MLADOST 96 - Pakrac

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
22:3

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
POLET - GIMNAZIJALAC

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
GIMNAZIJA A.G.MATOA
Srednja kola Pakrac
Gimnazija Matije Antuna Reljkovia
Gimnazija Matija Mesi

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MLADOST '96
Pakrac
POLET
GIMNAZIJALAC

25:8
MJESTO

akovo
Pakrac
Vinkovci
Slavonski Brod

59

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST 96


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Patricia Sasti, Lucija Prekain, Ivana Golua, Martina Golua, Maja Mihalina, Adriana Gilman, Nives Vulama, Marijana Privara, Lena Dunerovi,
Tamara ivkovi, Maria enik, Iris uri, Maja Matasovi, Marina Dubravac
VODITELJ: Mirela unda

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Mejai

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
15. 4. 2016., Split

Lovre Monti - PLOA

7:34

BAN JELAI - MIOC

17:11

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Boris Poljak, prof.

PLOA - BAN JELAI

16:7

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
Lovre Monti - MIOC

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
SREDNJA KOLA FRA ANDRIJE KAIA MIOIA
PLOA
BAN JELAI
2.
SREDNJA STRUKOVNA KOLA BANA JOSIPA JELAIA
MIOC
3.
GIMNAZIJA FRANJE PETRIA ZADAR
4.
SREDNJA KOLA LOVRE MONTIJA
Lovre Monti

10:12
PRVOPLASIRANA EKIPA SD PLOA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Ploe
Sinj
Zadar
Knin

Klara Erceg, Sara Tomaevi, Lucija Ivievi, Magdalena Bakula, Nikolina


deri, Matea Krili, Lucija Cvijanovi, Magdalena deri, Klara Arar, Lara
Ana eelj, Ana Stankovi, Iva deri
vodiTELJ: Ivan deri

SREDNJE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Arena Varadin

POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJALAC - Druga gimnazija Varadin

19:16

DATUM I MJESTO
7. 4. 2016., Varadin

SVJETLOST - GIMNAZIJA

17:7

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivana Putarek, prof.

GIMNAZIJALAC - SVJETLOST

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
17:12

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
Druga gimnazija Varadin - GIMNAZIJA

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC
Srednja kola akovec
SVJETLOST
Druga gimnazija Varadin
Druga gimnazija Varadin
GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA
GIMNAZIJA

21:11
PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Koprivnica
akovec
Varadin
Virovitica

Leonarda envald, Iva afar, Elena Popovi, Klara Petrievi, Tena Petika,
Iva Papac, Ivona Mren, Ema Kosnica, Korina Karlovan, Tea Hmelina, Karla
Franjki, Viktorija estak, Katarina Borac, Nina Alvir
VODITELJ: Filip alamon

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
16. 3. 2016., Zagreb

POGI - LABOS

18:15

UM - VRAPI

22:14

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

POGI - UM

13:15

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
LABOS - VRAPI

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Gimnazija Sesvete
UM
2.
PORTSKA GIMNAZIJA
POGI
3.
KOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPE
VRAPI
PRIRODOSLOVNA KOLA VLADIMIRA PRELOGA
LABOS

0:10
PRVOPLASIRANA EKIPA SD UM
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Lucija Toki, Anamarija Sambol, Ana Aneli, Andrijana Bili, Ana Graovec,
Petra Bonjak, Dora Luki, Ivana Mari, Dora Poljak, Ena Martinovi,
Gabriela Rezi
VODITELJ: Ivana Kranjec

SREDNJE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC 3. maj

POLUFINALNE UTAKMICE
GIMNAZIJALAC RIJEKA - TEHNIAR

23:14

DATUM I MJESTO
13. 4. 2016., Rijeka

OLIMPIJA 1908 - TEHNIAR

20:19

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Vojmir Turak

GIMNAZIJALAC RIJEKA - OLIMPIJA 1908

R. BR.
IME KOLE
1.
PRVA RIJEKA HRVATSKA GIMNAZIJA
2.
GIMNAZIJA KARLOVAC
3.
TEHNIKA KOLA PULA

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GIMNAZIJALAC RIJEKA
OLIMPIJA 1908
TEHNIAR

23:16

MJESTO
Rijeka
Karlovac
Pula

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC RIJEKA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Ivana Dundovi, Dorotea Memeti, Lina Kezele, Iva Tomi, Petra Tomuli, Antonela Kali, Marta Juri, Ella Toski, Lucia Ivaki, Elena Mri, Emanuela
Martinovi
VODITELJ: Sinia Latkovi

10

G O D I N A

60

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


Rukomet - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
28. travnja 2016.,
Veli Joe, Pore
TEHNIKA KOMISIJA
Ivana Putarek, predsjednik
Dubravko Prelec
Igor Abramovi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

IME SD-a
MLADOST
PLOA
UM
GIMNAZIJALAC
MLADOST '96
GIMNAZIJALAC RIJEKA

IME KOLE
SREDNJA KOLA IVAN VEAR IVANI GRAD
SREDNJA KOLA FRA ANDRIJE KAIA MIOIA
GIMNAZIJA SESVETE
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI"
GIMNAZIJA A.G.MATOA
PRVA RIJEKA HRVATSKA GIMNAZIJA

MJESTO
IVANI-GRAD
PLOE
ZAGREB
KOPRIVNICA
AKOVO
RIJEKA

GRUPA A
I. Kolo
PLOA - MLADOST 96

12:9

II. Kolo
MLADOST - PLOA

9:10

III. Kolo
MLADOST 96 - MLADOST

12:16

GRUPA B
I. Kolo
GIMNAZIJALAC - UM

11:14

II. Kolo
GIMNAZIJALAC RIJEKA - GIMNAZIJALAC

15:18

III. Kolo
UM - GIMNAZIJALAC RIJEKA

15:16

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
PLOA - GIMNAZIJALAC

15:13

2. utakmica poluzavrnice
MLADOST - UM

16:13

za III. mjesto
GIMNAZIJALAC - UM
PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST NASTUPILA JE U SASTAVU:
Tina Barii, Doris Hren, Patricia Hren, Karla Juki, Paula Kinderman, Martina Krajpl, Lucija Krznari, Mirna Lekovi, Karla Lisica, Ana Malec,
Tea Mihalj, Katarina Mrazovi, Ana Peji, Lorena Petrekovi VODITELJ: Goran Bobi

PLOA - MLADOST

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


Rukomet - SREDNJE KOLE

10

G O D I N A

12:13

za I. mjesto
12:14 m
(10:10)

5.3.4. REZULTATI

ODBOJKA

10

G O D I N A

62

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
I.O Bjelovar

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
10. 3. 2016., Bjelovar

VIHOR - BELEC

2:0

UNA - AUGUST

0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Stanko timac, nastavnik

VIHOR - UNA

0:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
BELEC - AUGUST

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA DAVORINA TRSTENJAKA
UNA
VIHOR
2.
II. OSNOVNA KOLA BJELOVAR
3.
Osnovna kola Antuna Augustinia
AUGUST
4.
Osnovna kola Belec
BELEC

1:2
PRVOPLASIRANA EKIPA SD UNA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Hrvatska Kostajnica
Bjelovar
Zaprei
Belec

Eduard Vukovi, Patrik Vukovi, Marko Boanovi, Roko Andri, Marin


Boanovi, Leonardo Gavran, Toni Arlovi, Antonio Plakovi, Luka Pavei,
Darko Tomi, Marko Kopi, Josip Lenac
VODITELJ: eljko Jambrovi

OSNOVNE KOLE - ISTOK

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O August Cesarec, Ivankovo

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
11. 4. 2016., Ivankovo

URO PILAR - MLADOST

2:1

Emanuel - BILJE

0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Stipe Tomi, prof.

URO PILAR - BILJE

2:1

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MLADOST - Emanuel

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA URO PILAR
URO PILAR
2.
Osnovna kola Bilje
BILJE
3.
Osnovna kola August Cesarec
MLADOST
4.
Katolika osnovna kola u Poegi
Emanuel

2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA SD URO PILAR
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Slavonski Brod
Bilje
Ivankovo
Poega

Dorijan Gecan, Domagoj Grgi, Krunoslav Ravnjak, Alen uni, Michael


Ray Milton, Noah Kevin Milton, Manuel Miji, Fabijan Juri, Ivan akovi,
Leonardo Popovi
VODITELJ: Milenko Lubina

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO-NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA

POLUFINALNE UTAKMICE

upanijski savez kolskog porta DN

PETKA - STANOVI

0:2

DATUM I MJESTO

METERIZE - GRDELINI

0:2

6. 4. 2016., Dubrovnik

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Martin Bogoje

STANOVI - GRDELINI

0:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PETKA - METERIZE

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA PROF. FILIPA LUKASA
OSNOVNA KOLA STANOVI
OSNOVNA KOLA METERIZE
OSNOVNA KOLA LAPAD

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GRDELINI
STANOVI
METERIZE
PETKA

0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA SD GRDELINI
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
KATEL STARI
ZADAR
IBENIK
DUBROVNIK

Antonio Pali, Ante Penga, Ivan irli, Josip usti, Lovre Zovi, Duje Aleksi,
Matej Mareti, Mario Krivi, Ivan Kala, Bepo Strize, Marko Tatarovi, Ivan
Knezovi
VODITELJ: Marija ii

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Arena Varadin
DATUM I MJESTO
7. 3. 2016., Varadin
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Ivana Putarek, prof.

POLUFINALNE UTAKMICE
SLATINA - PETRIJANEC

0:2

VIDRA - DRNJE

1:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
PETRIJANEC - DRNJE

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
SLATINA - VIDRA

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola Petrijanec
PETRIJANEC
2.
OSNOVNA KOLA FRAN KONCELAK DRNJE
DRNJE
3.
OSNOVNA KOLA KURANEC
VIDRA
4.
OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA
SLATINA

0:2
MJESTO
Petrijanec
Drnje
akovec
Slatina

63

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PETRIJANEC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Kristijan Kii, Silvio Jovan, David Klaneek, Dominik Bosilj, Luka Kerei,
Marsel Koi, Martin Mihali, Patrik Mihali, Marin incek, David Soka, Josip
antalab, Tino Pintari
VODITELJ: Dubravko Banek

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
6. 4. 2016., Zagreb

VIDRA - FERENICA

2:0

GALEB - LOVRAK

0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

VIDRA - LOVRAK

2:1

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
FERENICA - GALEB

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola Marina Dria
VIDRA
2.
Osnovna kola Mate Lovraka
LOVRAK
3.
Osnovna kola Augusta Cesarca
FERENICA
GALEB
4.
OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA

2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA SD VIDRA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Matan Budimir, Gabrijel Cindri, Luka Jovovi, Sven Krznari, Mario Jurkovi,
Dominik imunovi, Ivan Kuruc, Mateo Muanovi, Stjepan Petri, Karlo Peji,
Ivan Radman
VODITELJ: Zvonimir Biani

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SD Valbruna

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
8. 4. 2016., Rovinj

GRABRIK - VAL

0:2

RIKARD KATALINI JERETOV - POVRATAK

1:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Franjo Ivanievi, prof.

VAL - POVRATAK

0:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GRABRIK - RIKARD KATALINI JERETOV

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Osnovna kola Dr. Franje Tumana Liki Osik
POVRATAK
O Vladimira Nazora - Scuola elementare Vladimir Nazor VAL
Osnovna kola Rikard Katalini Jeretov
RIKARD KATALINI JERETOV
OSNOVNA KOLA GRABRIK
GRABRIK

0:2
MJESTO

Liki Osik
Rovinj
Opatija
Karlovac

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POVRATAK


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Dario Smoli, eljko Milinkovi, Vedran Mrnjavac, David Bori, Filip Dizdar,
Pave Drakovi, Mario api, Luka Grahovac, Ivan Grguri, Josip Heimovi,
Karlo Kolak, Nikola Mariji
VODITELJ: Milan Radmanovi

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


Odbojka - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. i 26. travnja 2016.,
Intersport (velika dvorana), Pore

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

TEHNIKA KOMISIJA
Margit Vrbii, predsjednik
Gianni Ottochian
Igor Boievi

IME SD-a
GRDELINI
VIDRA
UNA
URO PILAR
PETRIJANEC
POVRATAK

IME KOLE
O PROF. FILIPA LUKASA
O MARINA DRIA
O DAVORINA TRSTENJAKA
O URO PILAR
O PETRIJANEC
O DR. FRANJE TUMANa

MJESTO
KATEL STARI
ZAGREB
HRVATSKA KOSTAJNICA
SLAVONSKI BROD
PETRIJANEC
LIKI OSIK

GRUPA A
I. Kolo
PETRIJANEC - GRDELINI

0:2

II. Kolo
URO PILAR - PETRIJANEC

2:0

III. Kolo
GRDELINI - URO PILAR

2:0

GRUPA B
I. Kolo
UNA - VIDRA

0:2

II. Kolo
POVRATAK - UNA

0:2

III. Kolo
VIDRA - POVRATAK

2:0

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
GRDELINI - UNA

2:0

2. utakmica poluzavrnice
URO PILAR - VIDRA

0:2

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD GRDELINI NASTUPILA JE U SASTAVU:
Ante Penga, Ivan irli, Mario Krivi, Antonio Pali, Matej Mareti, Lovre Zovi, Duje Aleksi, Josip usti, Marko Tatarovi, Bepo Strize, Ivan
Kala, Ivan Knezovi VODITELJ: Marija ii

10

G O D I N A

64

UNA - URO PILAR

2:1

za I. mjesto
GRDELINI - VIDRA

2:1

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


Odbojka - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednja kola Bedekovina

POLUFINALNE UTAKMICE
TEHNIAR - BEDEX

2:0

DATUM I MJESTO
8. 3. 2016., Bedekovina

TEHNIAR - MARTIN

2:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Roman Balen, prof.

TEHNIAR (SK) - TEHNIAR (DA)

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
BEDEX - MARTIN

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Tehnika kola Sisak
TEHNIKA KOLA DARUVAR
Srednja kola Dugo Selo
SREDNJA KOLA BEDEKOVINA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
TEHNIAR
TEHNIAR
MARTIN
BEDEX

1:2
PRVOPLASIRANA EKIPA SD TEHNIAR (SISAK-CAPRAG)
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Sisak-Caprag
Daruvar
Dugo Selo
Bedekovina

Leon Wolf, Domagoj imi, Livio Ali, Marcelo Babi, Marko Kolari, Mateo
Kodri, Antonio Juri, Jan Mihaljevi, Jakov Marjanovi, Ivan Marjani,
Rikardo Malbai, Kristijan Kovaevi
VODITELJ: Marina Damjanovi

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ BRODSKO-POSAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana Viju

POLUFINALNE UTAKMICE
TEHNIAR - GYMNICUS

0:2

DATUM I MJESTO
11. 4. 2016., Slavonski Brod

Tehniar - OLYMPIA

0:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Bruno tefanek

OLYMPIA - GYMNICUS

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
0:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
Tehniar (P) - TEHNIAR (VU)

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
I. Gimnazija Osijek
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA
TEHNIKA KOLA
TEHNIKA KOLA NIKOLE TESLE

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GYMNICUS
OLYMPIA
Tehniar
TEHNIAR

2:0
MJESTO

Osijek
Slavonski Brod
Poega
Vukovar

65

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GYMNICUS


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Ronaldo Babi, Filip arga, Domagoj Sabadi, Dragan Suboti, Jure Romi,
Mario Ivanovi, Alen Galo, Domagoj Grizelj, Luka ubel, Borna imuni,
Franjo ulap
VODITELJ: Rudi Siber

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Sukoan

POLUFINALNE UTAKMICE
BLA JURJEV TROGIRANIN - IDRO

0:2

DATUM I MJESTO
5. 4. 2016., Sukoan

Gimnazijalac - POMORAC

2:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Milan Zekanovi, prof.

IDRO - Gimnazijalac

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
BLA JURJEV TROGIRANIN - POMORAC

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
POMORSKA KOLA ZADAR
IDRO
2.
GIMNAZIJA ANTUNA VRANIA
Gimnazijalac
3.
SREDNJA STRUKOVNA KOLA BLA JURJEV TROGIRANIN
BLA JURJEV TROGIRANIN
4.
POMORSKO-TEHNIKA KOLA DUBROVNIK
POMORAC

2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA SD IDRO
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zadar
ibenik
Trogir
Dubrovnik

Mario iki, Karlo Diklan, Mislav Lui, Roko Pari, Luka Peri, Lovre Babi,
Luka ari, Lovre Dundov, Nino Sutlovi, Arijan Paukovi
VODITELJ: arko Jaki

SREDNJE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Arena Varadin

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
15. 4. 2016., Varadin

SREDNJOKOLAC - T

0:2

GIMNAZIJALAC - MARUL

1:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivana Putarek, prof.

T - MARUL

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
SREDNJOKOLAC - GIMNAZIJALAC

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
TEHNIKA KOLA AKOVEC
T
Srednja kola Marka Marulia Slatina
MARUL
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC
Prva gimnazija Varadin
SREDNJOKOLAC

0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA SD T
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
akovec
Slatina
Koprivnica
Varadin

Vanja Marciu, Filip Gradiaj, Petar Krizman, Antonio Stankovi, Vedran


David, Hrvoje Novak, David Musta, Marko Srnec, Marko Horvat, Borna
Valpati, Ivan Carovi
VODITELJ: Branko Augusti

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
16. 3. 2016., Zagreb

POGI - TRENJA

2:0

OSMICA - LABOS

0:2

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

POGI - LABOS

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
TRENJA - OSMICA

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
PORTSKA GIMNAZIJA
POGI
2.
PRIRODOSLOVNA KOLA VLADIMIRA PRELOGA
LABOS
3.
Gimnazija Titua Brezovakog
OSMICA
4.
DRUGA EKONOMSKA KOLA
TRENJA

0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Matija Vodanovi, Tino Hani, Moreno Garbajs, Zvonimir Budja, Domagoj


Rogi, Igor Perkovi, Domagoj Nii, Davor Murgi, Edi Lekaj
VODITELJ: Branka Pavli

SREDNJE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gimnazija Rovinj

POLUFINALNE UTAKMICE
MLADOST - ANAC

2:0

DATUM I MJESTO
5. 4. 2016., Rovinj

STRUKOVNA KOLA - GIMNAZIJALAC SUAK

0:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Mato Kukuruzovi, prof.

MLADOST - GIMNAZIJALAC SUAK

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
ANAC - STRUKOVNA KOLA

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
SREDNJA KOLA ZVANE RNJE ROVINJ
MLADOST
PRVA SUAKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI
GIMNAZIJALAC SUAK
TEHNIKA KOLA KARLOVAC
ANAC
STRUKOVNA KOLA GOSPI
STRUKOVNA KOLA

10

G O D I N A

2:1
MJESTO

Rovinj
Rijeka
Karlovac
Gospi

66

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Fabian Gulja, Damjan Honovi, Marko Ili, Maurizio Iveti, Adrian Janji,
Toni eti, Mario Lopandi, Domagoj Matoevi, Stjepan Mostahini, Luka Jan
Pami, Roko Poropat, Anthony Poropat, Toni Mlinac
VODITELJ: Franjo Ivanievi

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


Odbojka - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
28. travnja 2016., Intersport (velika dvorana), Pore

TEHNIKA KOMISIJA
1. Margit Vrbii, predsjednik
2. Gianni Ottochian
3. Igor Boievi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

IME SD-a
MLADOST
GYMNICUS
IDRO
T
TEHNIAR
POGI

IME KOLE
SREDNJA KOLA ZVANE RNJE
I. GIMNAZIJA OSIJEK
POMORSKA KOLA ZADAR
TEHNIKA KOLA AKOVEC
TEHNIKA KOLA SISAK
PORTSKA GIMNAZIJA

GRUPA A
I. Kolo

MJESTO
ROVINJ
OSIJEK
ZADAR
AKOVEC
SISAK-CAPRAG
ZAGREB

TEHNIAR - T

0:2

II. Kolo
GYMNICUS - TEHNIAR

2:0

III. Kolo
T - GYMNICUS

0:2

GRUPA B
I. Kolo
IDRO - POGI

2:1

II. Kolo
MLADOST - IDRO

2:0

III. Kolo
POGI - MLADOST

0:2

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
GYMNICUS - IDRO

2:0

2. utakmica poluzavrnice
T - MLADOST

0:2

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST NASTUPILA JE U SASTAVU:
Fabian Gulja, Damjan Honovi, Marko Ili, Maurizio Iveti, Adrian Janji, Mario Lopandi, Domagoj Matoevi, Stjepan Mostahini, Luka Jan
Pami, Roko Poropat, Toni eti, Anthony Poropat VODITELJ: Franjo Ivanievi

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


Odbojka - SREDNJE KOLE

67

10

G O D I N A

IDRO - T

2:0

za I. mjesto
GYMNICUS - MLADOST

0:2

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
I.O Bjelovar

POLUFINALNE UTAKMICE
AUGUST - I. osnovna kola Petrinja

2:0

DATUM I MJESTO
10. 3. 2016., Bjelovar

ESMANSKI DABROVI - GAJ

2:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Stanko timac, nastavnik

AUGUST - ESMANSKI DABROVI

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
I. osnovna kola Petrinja - GAJ

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Osnovna kola Antuna Augustinia
AUGUST
OSNOVNA KOLA AZMA
ESMANSKI DABROVI
I. osnovna kola Petrinja
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA
Osnovna kola Mae
GAJ

2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA SD AUGUST
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zaprei
azma
Petrinja
Mae

Kiara Konurat, Matea Benko, Lukrecija Mesari, Dorotea Tramiak,


Leonarda Patafta, Nives Jurki, Antonia Babi, Ana Anti, Ivana Dramac, Sara
Crnekovi, Lea Borovec, Jana Rafaela imi
VODITELJ: Tomislav Malko

OSNOVNE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO-SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportska dvorana T. Pirc

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
14.3.2016. Poega

URO PILAR - SOKOL

1:2

VINJA - MLADOST

2:1

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip Neferovi, nastavnik

SOKOL - VINJA

0:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
URO PILAR - MLADOST

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA VINJEVAC
Osnovna kola Dobria Cesari
Osnovna kola August Cesarec
OSNOVNA KOLA URO PILAR

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
VINJA
SOKOL
MLADOST
URO PILAR

0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA SD VINJA
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Vinjevac
Poega
Ivankovo
Slavonski Brod

Ivana Dragi, Sara Bertok, Vanesa imi, Korina Milievi, Tamara poljari,
Ivona Barii, Dorja Ivanovi, Matea Milievi, Zrinka Bunti, Nikolina
Rogulji
VODITELJ: Danijel Mazur

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO-NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
upanijski savez kolskog porta DN

POLUFINALNE UTAKMICE
DOMAGOJ - Meterize

2:0

DATUM I MJESTO
6. 4. 2016., Dubrovnik

KNEZ BRANIMIR - PETKA

2:1

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Nikola Makivi

DOMAGOJ - KNEZ BRANIMIR

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
PETKA - Meterize

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA MARKA MARULIA
DOMAGOJ
2.
Osnovna kola ime Budinia - Zadar
KNEZ BRANIMIR
3.
Osnovna kola Meterize
Meterize
4.
Osnovna kola Lapad
PETKA

1:2
PRVOPLASIRANA EKIPA SD DOMAGOJ
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Sinj
Zadar
ibenik
Dubrovnik

Katarina Kelava, Iva Miloevi, Andrea Bai, Nika Tomaevi, Angela Podrug,
Karla Pavi, Barbara Koji, Tamara Koji, Hanna Braulj
VODITELJ: Ivica Zorica

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Arena Varadin

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
8. 3. 2016., Varadin

I. Osnovna kola Varadin - JUNIOR

2:0

PLAMEN - BELICA

2:1

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivana Putarek, prof.

I. Osnovna kola Varadin - PLAMEN

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
JUNIOR - BELICA

R. BR.
1.
2.
3.
4.

1:2

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
I. OSNOVNA KOLA VARADIN
I. Osnovna kola Varadin
OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR" KRIEVCI
PLAMEN
OSNOVNA KOLA BELICA
BELICA
OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA
JUNIOR

Varadin
Krievci
Belica
Slatina

10

68

G O D I N A

MJESTO

PRVOPLASIRANA EKIPA SD I. OSNOVNA KOLA VARADIN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Lorena Posavec, Ivana obak, Nela Koi, Leona Vrtari, Jana orko,
Anamarija Pra, Lara Malovi, Dora Lukaevi, Jana Dori, Ana Klari, Maja
Kuzminski, Izabela Kordi
VODITELJ: Brigita Njega-Drvar

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava

POLUFINALNE UTAKMICE
STEN - UBOR

2:0

DATUM I MJESTO
6. 4. 2016., Zagreb

MATKO LAGINJA - GALEB

0:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

STEN - GALEB

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
1:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
UBOR - MATKO LAGINJA

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA
GALEB
2.
Osnovna kola Stenjevec
STEN
3.
Osnovna kola Vjenceslava Novaka
UBOR
4.
OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA
GALEB

2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA SD GALEB
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Kora Serti, Nina Mikuli, Lara Mikuli, Tina Markovi, Eva Mandi, Eva Lucija
Ljutina, Ana Koritnik, Mia Ini, Petra Kapetanovi, Mia Lucija Falatko,
Korina Ceri, Ana Bogovi
VODITELJ: Damir toki

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SD Valbruna

POLUFINALNE UTAKMICE
VERUDA - JELEN

1:2

DATUM I MJESTO
8. 4. 2016., Rovinj

PLAVI ZMAJ - PITAL

2:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Samuel Benussi, prof.

PLAVI ZMAJ - JELEN

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
1:2

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
VERUDA - PITAL

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola JELENJE - DRAICE
JELEN
2.
OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR"
PLAVI ZMAJ
3.
OSNOVNA KOLA VERUDA PULA
VERUDA
4.
Osnovna kola A. G. Matoa Novalja
PITAL

2:0
MJESTO
Draice
Duga Resa
Pula
Novalja

PRVOPLASIRANA EKIPA SD JELEN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Ema Vranje, Marta Sirotich, Tea Kovaevi, Nika Orekovi, Idora Ban, Ema
Kovaevi, Franka Lukei, Celestina Jureti, Gabrijela Drai, Karla Jureti,
Mihaela Trzija, Valentina Smiljan
VODITELJ: Amela Cura

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


Odbojka - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. i 26. travnja 2016.,
Intersport (velika dvorana), Pore
TEHNIKA KOMISIJA
1. Margit Vrbii, predsjednik
2. Gianni Ottochian
3. Igor Boievi

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

IME SD-a
JELEN
DOMAGOJ
AUGUST
GALEB
I. OSNOVNA KOLA VARADIN

VINJA

IME KOLE
O JELENJE - DRAICE
O MARKA MARULIA
O ANTUNA AUGUSTINIA
O IVANA GORANA KOVAIA
I. OSNOVNA KOLA VARADIN
O VINJEVAC

MJESTO
DRAICE
SINJ
ZAPREI
ZAGREB
VARADIN
VINJEVAC

GRUPA A
I. Kolo
GALEB - AUGUST

2:1

II. Kolo
I. O VARADIN - GALEB

0:2

III. Kolo
AUGUST - I. O VARADIN

2:0

GRUPA B
I. Kolo
DOMAGOJ - JELEN

2:1

II. Kolo
VINJA - DOMAGOJ

1:2

III. Kolo
JELEN - VINJA

2:1

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
GALEB - JELEN

1:2

2. utakmica poluzavrnice
AUGUST - DOMAGOJ

0:2

za III. mjesto
GALEB - AUGUST

PRVOPLASIRANA EKIPA SD JELEN NASTUPILA JE U SASTAVU:


Marta Sirotich, Ema Vranje, Idora Ban, Nika Orekovi, Tea Kovaevi, Valentina Smiljan, Mihaela Trzija, Karla Jureti, Celestina Jureti,
Franka Lukei, Ema Kovaevi, Marijana Slikovi VODITELJ: Amela Cura

69

1:2

za I. mjesto
JELEN - DOMAGOJ

10

G O D I N A

2:0

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


Odbojka - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE


REZULTATI

DOMAIN NATJECANJA

kolska dvorana O Miroslava Krlee

SOKOL - JUNIOR

2:0

DATUM I MJESTO

SLOGA - SOKOL

0:2

22. 4. 2016, epin

uro Pilar - DESETICA

0:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

JUNIOR - SLOGA

2:1

Mirna Rajle Broanac

R. B.

1.
2.
3.
4.
5.

KONAAN POREDAK EKIPA

IME KOLE

O Miroslava Krlee
O Dobria Cesari
O Josipa Kozarca
O uro Pilar
O Borovo

IME SD-a

DESETICA
SOKOL
JUNIOR
URO PILAR
SLOGA

MJESTO

EPIN
POEGA
SLATINA

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
SOKOL - DESETICA
UTAKMICA ZA 3. MJESTO
JUNIOR - URO PILAR

0:2

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DESETICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

SLAVONSKI BROD

Nera Tost, Darija Mihaljevi, Marina Volmut, Lora Stojanac, Dijana Karatovi, Dorotea Betlehem, Tena Tadi, Nea Hegyi, Tena Galir, Samanta ivkovi,
Mateja Karatovi, Kristina unti

BOROVO

VODITELJ: Ivan Pospiil

2:1

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJE


REZULTATI

DOMAIN NATJECANJA

O Ostrog, Katel Luki, Put Sv. Lovre 2

OSTROII VIDRA

2:0

DATUM I MJESTO

OSTROII TIN

2:0

17. 5. 2016., Katel Luki

VIDRA TIN

1:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

ARBANASI POVRATAK

2:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
ARBANASI OSTROII

2:1

Boris Poljak, prof.


KONAAN POREDAK EKIPA

R. B.

IME KOLE

1.
2.
3.
4.
5.

O KRUNE KRSTIA
O OSTROG
O Tina Ujevia
O Dr. F. Tumana Osik
O Marina Dria

IME SD-a

ARBANASI
OSTROII
Tin
POVRATAK
VIDRA

MJESTO

Zadar
Katel Luki
ibenik
Liki Osik
Dubrovnik

10

G O D I N A

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
TIN POVRATAK

2:0

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ARBANASI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Lucija Metrovi, Simona Mikuljan, Marina Drai, Loretta Buturi, Tina


Lazanja, Marija Mazija, ana Ratkovi, Lea Jurko, Laura Kolega Perovi,
Lorena Kurevija, Nela Vidoevi, Anamarija Kalmeta
VODITELJ: Karlo Lisica

70

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE


REZULTATI

DOMAIN NATJECANJA

Arena Varadin

GAJ - AS

0:2

DATUM I MJESTO

PRIBISLAV - AS

0:2

13. 5. 2016., Varadin

GAJ - PRIBISLAV

2:1

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

RAI - MLADOST

2:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
RAI - AS

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
MLADOST - GAJ

2:0

Ivana Putarek, prof.

R. B.

1.
2.
3.
4.
5.

KONAAN POREDAK EKIPA

IME KOLE

IME SD-a

O JOSIPA RAIA
O ANTE STAREVIA
IV. OSNOVNA KOLA
O MAE
O VLADIMIRA NAZORA

RAI
AS
MLADOST
GAJ
PRIBISLAV

MJESTO

ZAGREB
LEPOGLAVA
BJELOVAR
MAE
PRIBISLAVEC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD RAI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Nika Papak, Vita Barbi, Marija Beloevi, Mirta Marti, Ema uek, Dalina
Pranji, Ivana Ribari, Nina Krito, Ana Tomaec, Sara lazarui
VODITELJ: Boidar Strmo

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAKO-MOSLAVAKE UPANIJE


REZULTATI

DOMAIN NATJECANJA

Dvorana Brezovica

POLET - GORAN

DATUM I MJESTO

GORAN - AUGUST

0:2

13. 5. 2016., Sisak

AUGUST POLET

2:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

JELEN - BUMBI

0:2

2:0

Ljiljana Gavranovi
KONAAN POREDAK EKIPA

R. B.

IME KOLE
IME SD-a
1. O VODNJAN - SC. EL. DIGNANO BUMBI

2.
3.
4.
5.

O Antuna Augustinia AUGUST


O JELENJE - DRAICE
JELEN

POLET
GORAN

O 22. lipnja
O IVAN GORAN KOVAI

MJESTO

VODNJAN
ZAPREI
JELENJE-DRAICE

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
BUMBI - AUGUST

2:0

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BUMBI

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
JELEN - POLET

2:0

Anatea Cossara, Larisa Kamberovi, Ileana Demori, Noela Trento, Lea Vitasovi, Sara Vitasovi, Ana verko, Ena Prnjavorac, Eni Sulji

SISAK
DUGA RESA

NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

VODITELJ: Aleksandar Nii

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


Odbojka - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
3. lipnja 2016.,
Gimnazija Matije Antuna Reljkovia, Vinkovci

TEHNIKA KOMISIJA
1. Margit Vrbii, predsjednik
2. Gianni Ottochian
3. Sanja Ninkovi

REZULTATI NATJECANJA
1. utakmica poluzavrnice
ARBANASI - DESETICA

0:2

2. utakmica poluzavrnice
RAI - BUMBI

0:2

za III. mjesto
ARBANASI - RAI

2:0

za I. mjesto
DESETICA - BUMBI

2:1

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME SD-a
DESETICA
BUMBI
ARBANASI
RAI

IME KOLE
OSNOVNA KOLA MIROSLAVA KRLEE
OSNOVNA KOLA VODNJAN
OSNOVNA KOLA KRUNE KRSTIA ZADAR
OSNOVNA KOLA JOSIPA RAIA

MJESTO
EPIN
VODNJAN
ZADAR
ZAGREB

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DESETICA


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Dorotea Betlehem, Tena Galir, Nea Hegyi, Mateja Karatovi,
Dijana Karatovi, Darija Mihaljevi, Lora Stojanac, Tena Tadi,
Samanta ivkovi, Marina Volmut, Nera Tost
VODITELJ: Ivan Pospiil

71

10

G O D I N A

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


Odbojka - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednja kola Bedekovina

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
8. 3. 2016., Bedekovina

DRAL - PETRYNIA

0:2

SOKOL - BEDEX

2:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Roman Balen, prof.

SOKOL - PETRYNIA

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
DRAL - BEDEX

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
SREDNJA KOLA VRBOVEC
SREDNJA KOLA PETRINJA
GIMNAZIJA DARUVAR
SREDNJA KOLA BEDEKOVINA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
SOKOL
PETRYNIA
DRAL
BEDEX

2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA SD SOKOL
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Vrbovec
Petrinja
Daruvar
Bedekovina

Mia Toki, Anja Pisai, Ivana Jezeri, Marija Popovi, Marta Prevari, Lucija
Cesar, Iva Toki, Mia Bari, Petra krinjari, Antonela Hrak, Lana Orei,
Marta Krznar
VODITELJ: Slavko Fukat

SREDNJE KOLE - ISTOK

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gimnazija M. A. Reljkovi

POLUFINALNE UTAKMICE

DATUM I MJESTO
14. 3. 2016., Vinkovci

POLET - Ekonomik

2:0

PRIMAG - GIMNAZIJALAC

2:0

UTAKMICA ZA 1. MJESTO

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Stipe Tomi, prof.

POLET - PRIMAG

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
Ekonomik - GIMNAZIJALAC

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Gimnazija Matije Antuna Reljkovia
III. Gimnazija Osijek
Gimnazija Matija Mesi
Ekonomska kola, Poega

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POLET
PRIMAG
GIMNAZIJALAC
Ekonomik

10

G O D I N A

1:2
MJESTO

Vinkovci
Osijek
Slavonski Brod
Poega

72

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POLET


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Iva Karli, Anja Draenovi, Ana Zadro, Tena Videkovi, Ana Pulji, Gorana
Stojanovi, Franciska Lovri, Klara Ljalji, Mirna Juri, Dinka Kuli, Mirna
Duktaj, Valentina Grujin
VODITELJ: Stipe Tomi

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Sukoan

POLUFINALNE UTAKMICE
MARKO MARULI - GIMNAZIJALAC

2:1

DATUM I MJESTO
5. 4. 2016., Sukoan

V. NAZOR - Gimnazijalac

2:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Loris Vidakovi, prof.

MARKO MARULI - V. NAZOR

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GIMNAZIJALAC (DU) - Gimnazijalac (I)

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
IV. GIMNAZIJA MARKO MARULI
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA
GIMNAZIJA DUBROVNIK
GIMNAZIJA ANTUNA VRANIA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MARKO MARULI
V. NAZOR
GIMNAZIJALAC
Gimnazijalac

2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA SD MARKO MARULI
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Split
Zadar
Dubrovnik
ibenik

Josipa Ujevi, Matea Maduni, Ivana Rogulj, Marija Prkut, Paola Dragun,
Zdenka Jankov, Marija Ana Perko, Nora Lucia Baelovi, Marina Gudi,
Katarina Glavinic, Karla Kragi, Vana Mrdulja
VODITELJ: Ante eri

SREDNJE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Arena Varadin

POLUFINALNE UTAKMICE
SREDNJOKOLAC - MARUL

2:0

DATUM I MJESTO
11. 4. 2016., Varadin

GIMNAZIJALAC - GIMNAZIJA KRIEVCI

2:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivana Putarek, prof.

SREDNJOKOLAC - GIMNAZIJALAC

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GIMNAZIJA KRIEVCI - MARUL

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Srednja kola Ivanec
SREDNJOKOLAC
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA KRIEVCI GIMNAZIJA KRIEVCI
Srednja kola Marka Marulia Slatina
MARUL

2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA SD SREDNJOKOLAC
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Ivanec
akovec
Krievci
Slatina

iva Bajsi, Sara Bratkovi, Mia Gali, Paola Gregur, Erika Hudoletnjak,
Inka Inkret, Monika Kapusti, Sara pernjak, Dorotea Rogina, Ana Menari,
Paula tefanek, Iva Ernoi
VODITELJ: Ivan Hrg

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SD Dubrava
DATUM I MJESTO
16. 3. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

POLUFINALNE UTAKMICE
POGI - III. GIMNAZIJA

2:0

PETA - LABOS

2:1

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
POGI - PETA

2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
III. GIMNAZIJA - LABOS

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
PORTSKA GIMNAZIJA
POGI
2.
V. gimnazija
PETA
3.
III. GIMNAZIJA
III. GIMNAZIJA
4.
PRIRODOSLOVNA KOLA VLADIMIRA PRELOGA
LABOS

2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI
NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Lara timac, Lea Deak, Ivona Josipovi, Nika Julari, Anamaria Goda, Franka
Jakoli, Maja Pehar, Ema Strunjak, Ana Mati, Dina Pavi, Tea Kai-Bartulovi, Bruna Labrovi
VODITELJ: Saa Ivanievi

SREDNJE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gimnazija Rovinj

POLUFINALNE UTAKMICE
GIMGOS - MATE BALOTA

0:2

DATUM I MJESTO
5. 4. 2016., Rovinj

GIMNAZIJALAC SUAK - BERNARDIN

2:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Franjo Ivanievi, prof.

MATE BALOTA - GIMNAZIJALAC SUAK

UTAKMICA ZA 1. MJESTO
2:0

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
GIMGOS - BERNARDIN

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Srednja kola Mate Balote
MATE BALOTA
PRVA SUAKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI
GIMNAZIJALAC SUAK
GIMNAZIJA BERNARDINA FRANKOPANA
BERNARDIN
GIMNAZIJA GOSPI
GIMGOS

0:2
MJESTO

Pore
Rijeka
Ogulin
Gospi

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MATE BALOTA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Nina Finderle, Valentina Duspara, Matea Selimovi, Nikolina Sliko, Nina


Pevi, Rudy Renko-Ili, Margarita Buvini, Dea Rupi, Dea Fatori, Elena
Licul, Emili Makovac, Lucija Lisica
VODITELJ: Anton Malnar

73

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


Odbojka - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
28. travnja 2016.,
Intersport (velika dvorana), Pore

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

TEHNIKA KOMISIJA
1. Margit Vrbii, predsjednik
2. Gianni Ottochian
3. Igor Boievi

IME SD-a
MATE BALOTA
POGI
POLET
SREDNJOKOLAC
SOKOL
MARKO MARULI

IME KOLE
SREDNJA KOLA MATE BALOTE
PORTSKA GIMNAZIJA
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIA
SREDNJA KOLA IVANEC
SREDNJA KOLA VRBOVEC
IV. GIMNAZIJA MARKO MARULI

MJESTO
PORE
ZAGREB
VINKOVCI
IVANEC
VRBOVEC
SPLIT

GRUPA A
I. Kolo
POLET - SREDNJOKOLAC

2:0

II. Kolo
SOKOL - POLET

0:2

III. Kolo
SREDNJOKOLAC - SOKOL

2:1

GRUPA B
I. Kolo
MARKO MARULI - MATE BALOTA

0:2

II. Kolo
POGI - MARKO MARULI

2:0

III. Kolo
MATE BALOTA - POGI

2:0

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
POLET - POGI

0:2

2. utakmica poluzavrnice
SREDNJOKOLAC - M. BALOTA

0:2

za III. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA SD MATE BALOTA NASTUPILA JE U SASTAVU:
Valentina Duspara, Matea Selimovi, Ivana Sui, Rudy Renko-Ili, Nina Pevi, Nikolina Sliko, Margarita Buvini, Nina Finderle, Dea Fatori,
Lucija Lisica, Emili Makovac, Elena Licul VODITELJ: Anton Malnar

POLET - SREDNJOKOLAC
POGI - MATE BALOTA

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


Odbojka - SREDNJE KOLE

10

G O D I N A

74

2:0

za I. mjesto
0:2

5.3.5. REZULTATI

ATLETIKA

75

10

G O D I N A

5.3.5. REZULTATI
DRAVNO PRVENSTVO ATLETIKA

BRE, VIE, JAE!

akon nekoliko sati sna nai atletiari krenuli su u


boj za naslov prvaka drave. Iako se na poetku
inilo da vrijeme nee biti na njihovoj strani, veselje i uzbuenje natjecatelja pozvalo je sunce
na stadion. Prije samog starta za sportae je pripremljen
kratki prigodni program. Defile, maoretkinje i govori podrke ohrabrili su natjecatelje i potakli ih da budu to bri,
vii, jai. Prvi pucanj pitolja oznaio je poetak natjecanja,
tribinama su zaorili usklici potpore suigraa. Suci su natjecateljima davali dobro namjerne savjete i pomagali kako
bi ostvarili to bolje rezultate. Kod nekih disciplina odvijala

10

G O D I N A

76

se napeta i neizvjesna borba dok je u nekima pobjeda ve


na poetku bila jasna. kole koje u konano plasmanu nisu
osvojile neka od prva tri mjesta pokazale su vrlo zavidne
rezultate u pojedinanim disciplinama. No, najbitnije od
svega jest to da su natjecatelji bez obzira na rezultate sklopili puno novih prijateljstava kojih e se zasigurno sjeati
zauvijek. Naim dragim atletiarima elimo puno uspjeha i
u sljedeoj godine te se nadamo da e i dalje tako ustro
braniti boje svojega grada, upanije i regije.
IPL novinarke: Marita ati i Petra Ivani

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost
DATUM I MJESTO
21. 4. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Zoran Rajevi, prof.

R. BR.
IME KOLE
1.
Osnovna kola Sveta Nedelja
2.
Osnovna kola Braa Ribar
3.
IV. OSNOVNA KOLA BJELOVAR

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
ABAC
RIBARI
MLADOST

MJESTO
Sveta Nedelja
Sisak
Bjelovar

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ABAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Kreimir Ivkovi, Antonio Plea, Tin Cepak, Mateo Deri, Tomislav Nai, Marko
Grguri, Ian Hriberski, Marko Rujevan, Borna Kedmenec, Dino Vlai
VODITELJ: Matija Vuzem

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradski Vrt
DATUM I MJESTO
22. 4. 2016., Osijek
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mirna Rajle Broanac

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Osnovna kola Julija Kempfa
SLOGA
Osnovna kola August Cesarec
MLADOST
Osnovna kola Ivana Filipovia
FILIPOVIKA
Osnovna kola Ljudevita Gaja Nova Gradika
MLADOST

MJESTO
Poega
Ivankovo
Osijek
Nova Gradika

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SLOGA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Edi Dubiel, Vilim Gotal, Mislav Soldo, Josip Dupor, Andrija ori, Daniel
Pavii, Luka Solina, Dino Vukosavljevi, Kreimir Katani, Jakov Bokaj
VODITELJ: Dario Pisker

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
upanijski savez kolskog porta Splitsko-dalmatinske upanije

DATUM I MJESTO
19. 4. 2016., Split - Stadion ASK-a

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Boris Poljak, prof.

R. BR.
IME KOLE
1.
OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE
2.
OSNOVNA KOLA KMAN-KOCUNAR
-1

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
BRODARICA
KMANKO

OSNOVNA KOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIA

GUSAR

MJESTO
ZADAR
SPLIT

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BRODARICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Frane Profaca, Dino irjak, Lovre ulina, Ive eli, Antonio epat, Luka-Lovre
Klarica, Ante Vujevi

METKOVI

VODITELJ: Draen Adi

OSNOVNE KOLE - SJEVER

MEIMURSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost akovec
DATUM I MJESTO
19. 4. 2016., akovec
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marin Horvat, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Osnovna kola Novi Marof
TORNADO
OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR" KRIEVCI
PLAMEN
OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI VIROVITICA
IBM
OSNOVNA KOLA PRELOG
MLADOST

MJESTO
Novi Marof
Krievci
Virovitica
Prelog

77

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TORNADO


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Mihael Horvat, Valentino Beeheli, Ivan arkanji, Lovro Hokman, David antek, Lovro Ipa, David Petri, Franjo Horvat, Antonio Beleeti, Leonardo uti
VODITELJ: Tomislav Horvati

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SP Mladost
DATUM I MJESTO
12. 4. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Mate Lovraka
OSNOVNA KOLA BREZOVICA
OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MALENICA
LOVRAK
BREZOVICA
DUBEC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MALENICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Ivan Vukani, Vito ola, Marino Mari, Lovro Obajdin, Luka Prlja, Luka
urkovi, Dominik Kreo, Roko Malenica
VODITELJ: Ilija Jurendi

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportski centar Veli Joe
DATUM I MJESTO
22. 4. 2016., Pore
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Sinia Ivanievi, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
MLADOST
DUBOVAC
2.
OSNOVNA KOLA DUBOVAC
3.
Osnovna kola Fran Frankovi
DRENOVA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Pazin
Karlovac
Rijeka

Mihael Bertoa, Alex Pavat, Deni Erik, Mateo Rui, Noel Budon, Adrian
orovi, Gabrijel Vukadinovi, Gvido Gutin, David Vojskovi, David Damijani
VODITELJ: Ivan Milii

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
10. svibnja 2016.,
Split

RED.
BR.

TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Juki, predsjednik
2. Aleksandar Puklavec
3. Matej Buha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
ABAC
BRODARICA
SLOGA
TORNADO
MALENICA
MLADOST

IME KOLE
O SVETA NEDELJA
O IMUNA KOIIA BENJE
O JULIJA KEMPFA
O NOVI MAROF
O MALENICA
O VLADIMIRA NAZORA

MJESTO
SVETA NEDELJA
ZADAR
POEGA
NOVI MAROF
ZAGREB
PAZIN

OSVOJENI BODOVI

100 m 300 m 800 m Dalj Vortex


3
6
6
3
6
5
3
4
5
3
6
1
2
6
2
4
4
5
1
5
2
5
0
4
1
1
2
3
2
4

Vis
1
5
6
3
5
2

Kugla 4x100 m Ukupno


4
12
41
6
6
37
3
8
34
5
4
31
2
10
29
1
2
17

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD ABAC
NASTUPILA JE U SASTAVU:
Kreimir Ivkovi,
Antonio Plea,
Mateo Deri,
Tomislav Nai,
Marko Rujevan,
Marko Grguri,
Tin Cepak,
Luka Grofelnik,
Filip Grguri,
Borna Kedmenec
VODITELJ:
Matija Vuzem

10

G O D I N A

78

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola Julija Kempfa
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola Novi Marof
Osnovna kola Sveta Nedelja
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin

mjesto
Poega
Zadar
Novi Marof
Sveta Nedelja
Zagreb
Pazin

100 m
sd
SLOGA
BRODARICA
TORNADO
ABAC
MALENICA
MLADOST

ime
Luka
Ive
Mihael
Kreimir
Luka
Alex

prezime
Solina
eli
Horvat
Ivkovi
urkovi
Pavat

Rezultat
12.10
12.20
12.37
12.47
12.62
13.06

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola Sveta Nedelja
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Novi Marof
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin
Osnovna kola Julija Kempfa

mjesto
Sveta Nedelja
Zagreb
Novi Marof
Zadar
Pazin
Poega

300 m
sd
ABAC
MALENICA
TORNADO
BRODARICA
MLADOST
SLOGA

ime
Antonio
Dominik
Valentino
Toni
Deni
Josip

prezime
Plea
Kreo
Beeheli
ili
Erik
Dupor

Rezultat
40.33
40.42
41.16
41.33
42.41
43.16

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola Sveta Nedelja
Osnovna kola Novi Marof
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin
Osnovna kola Julija Kempfa
Osnovna kola Malenica

mjesto
Sveta Nedelja
Novi Marof
Zadar
Pazin
Poega
Zagreb

800 m
sd
ABAC
TORNADO
BRODARICA
MLADOST
SLOGA
MALENICA

ime
Mateo
Ivan
Antonio
Nikita
Vilim
Karlo

prezime
Deri
arkanji
epat
Losinskiy
Gotal
Kralj

Rezultat
2:19.73
2:20.53
2:21.73
2:28.08
2.32.86
DNF

BODOVI
6
5
4
3
2
-

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola Julija Kempfa
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Sveta Nedelja
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin
Osnovna kola Novi Marof

mjesto
Poega
Zadar
Zagreb
Sveta Nedelja
Pazin
Novi Marof

dalj
sd
SLOGA
BRODARICA
MALENICA
ABAC
MLADOST
TORNADO

ime
Andrija
Luka-Lovre
Lovro
Tomislav
Mihael
Domagoj

prezime
ori
Klarica
Obajdin
Nai
Bertoa
antek

Rezultat
6.12
6.04
5.87
5.58
5.44
5.27

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola Julija Kempfa
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Novi Marof
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin
Osnovna kola Sveta Nedelja

mjesto
Poega
Zadar
Zagreb
Novi Marof
Pazin
Sveta Nedelja

vis
sd
SLOGA
BRODARICA
MALENICA
TORNADO
MLADOST
ABAC

ime
Daniel
Lovre
Vito
David
Matija
Tin

prezime
Pavii
ulina
ola
antek
Modruan
Cepak

Rezultat
162
162
162
156
153
135

BODOVI
6
5
5
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola Novi Marof
Osnovna kola Sveta Nedelja
Osnovna kola Julija Kempfa
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin

mjesto
Zadar
Novi Marof
Sveta Nedelja
Poega
Zagreb
Pazin

KUGLA
sd
BRODARICA
TORNADO
ABAC
SLOGA
MALENICA
MLADOST

ime
Dino
Franjo
Marko
Filip
Roko
Adrian

prezime
irjak
Horvat
Rujevan
Mlinari
Malenica
orovi

Rezultat
13.55
11.90
11.07
11.03
10.59
10.23

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola Sveta Nedelja
Osnovna kola Novi Marof
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola Julija Kempfa
Osnovna kola Malenica

mjesto
Sveta Nedelja
Novi Marof
Pazin
Zadar
Poega
Zagreb

vortex
sd
ABAC
TORNADO
MLADOST
BRODARICA
SLOGA
MALENICA

ime
Marko
Lovro
David
Frane
Jakov
Luka

prezime
Grguri
Ipa
Damijani
Profaca
Bokaj
Prlja

Rezultat
73.27
67.84
67.53
67.27
66.65
64.23

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola Sveta Nedelja
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Julija Kempfa
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola Novi Marof
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin

Rezultat
2:15.06
2:15.91
2:16.95
2:19.04
2:20.05
2.21.54

BODOVI
12
10
8
6
4
2

mjesto
Sveta Nedelja
Zagreb
Poega
Zadar
Novi Marof
Pazin

tafeta 4x100 m
sd
izmjene
ABAC
Marko Rujevan, Kreimir Ivkovi, Antonio Plea, Marko Grguri
MALENICA
Luka,Prlja, Dominik Kreo, Marino Mari, Lovro Obajdin
SLOGA
Edi Dubiel, Andrija ori, Luka Solina, Danijel Bavii
BRODARICA
Mario Skroe, Krevan Kota, Luka Lovre Klarica, Ive eli
TORNADO
Louro Hokman, Leonardo uti, Domagoj antek, Antonijo Beleeti
MLADOST
Aleks Pavat, David Vosjkovi, Mateo Rui, Noel Buon
79

10

G O D I N A

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - ISTOK

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Stadion Cibalija
DATUM I MJESTO
18. 5. 2016., Vinkovci
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Stipe Tomi, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI VIROVITICA
IBM
OSNOVNA KOLA IVANA FILIPOVIA
FILIPOVIKA
OSNOVNA KOLA FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIA
ZRINSKI
OSNOVNA KOLA JULIJA KEMPFA
SLOGA
OSNOVNA KOLA HUGO BADALI
PLAVI SOKOL

MJESTO
VIROVITICA
OSIJEK
BONJACI
POEGA
SLAVONSKI BROD

PRVOPLASIRANA EKIPA SD IBM


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Luka Sabo, Matej Hajmai, Josip Zeba, Bojan Bajovi, Toni Bajan, Marko
Bakovi, efko Gani, Anelko Novakovi, Niko Zeevi, Teo Zeba
VODITELJ: Zlatko Tot

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO-NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradski stadion
DATUM I MJESTO
19. 5. 2016., Makarska
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Martin Bogoje
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA LUAC
ZEC
2.
OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE
BRODARICA
3.
OSNOVNA KOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIA
GUSAR

MJESTO
SPLIT
ZADAR
METKOVI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ZEC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Luka Kapulica, Nino Dui, Jere Vitalji, Dino Perkui, David Grabar, Boenko
Mein, Jeronim Cikojevi, Kreimir Metrovi, Luka Tomii, Mikula Nieti
VODITELJ: Valentino Rogli

10

G O D I N A

80

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost
DATUM I MJESTO
24. 5. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA MALENICA
MALENICA
OSNOVNA KOLA MURSKO SREDIE
KONDOR
IV. OSNOVNA KOLA BJELOVAR
MLADOST
OSNOVNA KOLA NOVI MAROF
TORNADO
OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR" KRIEVCI
PLAMEN

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MALENICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
ZAGREB
MURSKO SREDIE
BJELOVAR
NOVI MAROF
KRIEVCI

Jakov Ambru, Ivan Crnkovi, David Arapovi, Marko Raji, Filip Markus, Luka
Lipovac, Mateo Jurii, Filip Sambol, Ante Sablji, Ivan Vukani
VODITELJ: Ilija Jurendi

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportski centar Veli Joe
DATUM I MJESTO
11. 5. 2016., Pore
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Sinia Ivanievi, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA SVETA NEDELJA
ABAC
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
MLADOST
OSNOVNA KOLA POPOVAA
MOSLAVAC
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA
KATEL

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ABAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
SVETA NEDELJA
PAZIN
POPOVAA
CRIKVENICA

Ivan Zeman, Filip Maksi, Sven Cestar, Dominik Lorkovi, Tomislav Jakopec,
Borna Krajina, Filip Blaevi, Lucijan Avdi, Ian Hriberski, David Vrkovi
VODITELJ: Matija Vuzem

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
10. svibnja 2016.,
Split

TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Juki, predsjednik
2. Aleksandar Puklavec
3. Matej Buha

KONAAN POREDAK EKIPA


RED.
BR.

IME SD-a

1.

ABAC

2.
3.
4.

IME KOLE

MJESTO

OSVOJENI BODOVI

100 m 200 m 600 m Dalj Vortex Vis Medicinka 4x100 m Ukupno

Osnovna kola Sveta Nedelja

Sveta Nedelja

MALENICA

Osnovna kola Malenica

Zagreb

27

ZEC

Osnovna kola Luac

Split

16

IBM

Osnovna kola Ivane Brli Maurani Virovitica

15

32

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD ABAC
NASTUPILA JE U SASTAVU:
David Vrkovi,
Ian Hriberski,
Lucijan Avdi,
Borna Krajina,
Filip Blaevi,
Dominik Lorkovi,
Tomislav Jakopec,
Matej Vukoi,
Filip Maksi,
Sven Cestar
VODITELJ:
Matija Vuzem

81

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE
100 m

RB
1.
2.
3.
4.

kola
Osnovna kola Osnovna kola Sveta Nedelja
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Ivane Brli-Maurani
Osnovna kola Luac

mjesto
Sveta Nedelja
Zagreb
Virovitica
Split

sd
ABAC
MALENICA
IBM
ZEC

ime
David
David
Teo
Jere

prezime
Vrkovi
Arapovi
Zeba
Vitalji

Rezultat
13,37
13,42
14,72
14,91

BODOVI
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.

kola
Osnovna kola Luac
Osnovna kola Sveta Nedelja
Osnovna kola Ivane Brli-Maurani
Osnovna kola Malenica

mjesto
Split
Sveta Nedelja
Virovitica
Zagreb

200 m
sd
ZEC
ABAC
IBM
MALENICA

ime
Dino
Ian
Niko
Mateo

prezime
Perkui
Hriberski
Zeevi
Jurii

Rezultat
25,86
27,18
28,45
28,58

BODOVI
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.

kola
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Luac
Osnovna kola Sveta Nedelja
Osnovna kola Ivane Brli-Maurani

mjesto
Zagreb
Split
Sveta Nedelja
Virovitica

600 m
sd
MALENICA
ZEC
ABAC
IBM

ime
Ivan
David
Lucijan
Anelko

prezime
Vukani
Grabar
Avdi
Novakovi

Rezultat
01:43,60
01:43,84
01:43,92
01:53,99

BODOVI
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.

kola
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Sveta Nedelja
Osnovna kola Ivane Brli-Maurani
Osnovna kola Luac

mjesto
Zagreb
Sveta Nedelja
Virovitica
Split

dalj
sd
MALENICA
ABAC
IBM
ZEC

ime
Filip
Tomislav
Marko
Jeronim

prezime
Sambol
Jakopec
Bakovi
Cikojevi

Rezultat
4,84
4,69
4,59
4,45

BODOVI
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.

kola
Osnovna kola Sveta Nedelja
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Ivane Brli-Maurani
Osnovna kola Luac

mjesto
Sveta Nedelja
Zagreb
Virovitica
Split

vis
sd
ABAC
MALENICA
IBM
ZEC

ime
Dominik
Filip
efko
Boenko

prezime
Lorkovi
Markus
Gani
Mein

Rezultat
1,42
1,39
1,33
1,30

BODOVI
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.

kola
Osnovna kola Sveta Nedelja
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Ivane Brli-Maurani
Osnovna kola Luac

mjesto
Sveta Nedelja
Zagreb
Virovitica
Split

medicinka
sd
ABAC
MALENICA
IBM
ZEC

ime
Filip
Ivan
Toni
Kreimir

prezime
Blaevi
Crnkovi
Bajan
Metrovi

Rezultat
16,45
14,79
14,78
13,03

BODOVI
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.

kola

mjesto

vortex
sd

ime

prezime

Rezultat

BODOVI

Osnovna kola Sveta Nedelja


Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Ivane Brli-Maurani
Osnovna kola Luac

Sveta Nedelja
Zagreb
Virovitica
Split

Borna
Luka
Bojan
Luka

Krajina
Lipovac
Bajovi
Tomii

RB
1.
2.
3.
4.

ABAC
MALENICA
IBM
ZEC

tafeta 4x100 m

kola

mjesto

sd

Osnovna kola Osnovna kola Sveta Nedelja


Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Luac
Osnovna kola Ivane Brli Maurani

Sveta Nedelja
Zagreb
Split
Virovitica

ABAC
MALENICA
ZEC
IBM

izmjene

55,49
54,28
46,79
38,24

Rezultat

BODOVI

2:28,92
2:32,64
2:37,45
2:48,41

8
6
4
2

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI (5. i 6. razredi)


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

10

G O D I N A

82

4
3
2
1

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost
DATUM I MJESTO
21. 4. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Zoran Rajevi, prof.

R. BR.
IME KOLE
1.
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
2.
OSNOVNA KOLA GARENICA
3.
Osnovna kola Braa Ribar

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
BOGUMILAC
VIHOR
RIBARI

MJESTO
Samobor
Garenica
Sisak

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BOGUMILAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Buga Ema tefanac, Ema Vukadin, Laura Katavi, Ana-Maria Klasan, Lana
Ivanu, Lorena Belani, Divna Miji, Nika Radek, Ema Dravinec, Maja Petrui
VODITELJ: Ismeta erkez

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradski Vrt
DATUM I MJESTO
22. 4. 2016., Osijek
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mirna Rajle Broanac

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Osnovna kola Vladimir Nazor
NAZOR
Osnovna kola Dragutin Tadijanovi
TADIJA
Osnovna kola Dobria Cesari
SOKOL
Osnovna kola Josipa Lovretia
MLADOST OTOK

MJESTO
epin
Slavonski Brod
Poega
Otok

PRVOPLASIRANA EKIPA SD NAZOR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Petra Mauk, Ina Zadro, Gabrijela Lovrinevi, Matea Veber, Petra Dugandi,
Lara Matusina, Tea Sabljo, Karla Milinkovi, Karmen Zadro, Dorotea imunek
VODITELJ: Ivan Lozani

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
upanijski savez kolskog porta Splitsko-dalmatinske upanije
DATUM I MJESTO
19. 4. 2016., Split - Stadion ASK-a
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Poljak, prof.

R. BR.
IME KOLE
1.
OSNOVNA KOLA BENKOVAC
2.
OSNOVNA KOLA BLATO
3.
OSNOVNA KOLA LUAC

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
BENKOVAC
BLATO
ZEC

MJESTO
Benkovac
Blato
Split

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BENKOVAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Tea Miki, Marta Draina, Doris Kula, Lucija Frkovi, Klaudija Grebenar,
Nikolina Marinovi, Paula Bai, Matea erina, Matea Uskok, Lea Uskok
VODITELJ: Ivica Neki

OSNOVNE KOLE - SJEVER

MEIMURSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost akovec
DATUM I MJESTO
19. 4. 2016., akovec
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marin Horvat, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA LJUDEVITA MODECA KRIEVCI
IZVOR
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
PRVA
OSNOVNA KOLA PETRA PRERADOVIA
SOKOL
Osnovna kola Novi Marof
TORNADO

MJESTO
Krievci
akovec
Pitomaa
Novi Marof

PRVOPLASIRANA EKIPA SD IZVOR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Veronika Drljai, Maja Filkovi, Marcela Gudi, Sara Jelui, Lucija Kovai,
Patricija Navoj, Lucija Zimonji, Lorena Mikulec, Matea urevi, Nikolina
Feltrin
VODITELJ: Marjana Frovi

83

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SP Mladost
DATUM I MJESTO
12. 4. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola Malenica
OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA
OSNOVNA KOLA LJUBLJANICA ZAGREB
Osnovna kola OTOK

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MALENICA
DUBEC
LJUBLJANICA
SLOBOTINA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MALENICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Ivona kali, Matea kali, Lucija Leko, Nika Obajdin, Iva-Matilda Ovari,
Karla Antunovi, Lea Babi, Klara Blaevi, Lara Juri
VODITELJ: Lili Ovari

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportski centar Veli Joe
DATUM I MJESTO
22. 4. 2016., Pore
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Sinia Ivanievi, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
MLADOST
KATEL
2.
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA
3.
OSNOVNA KOLA GRABRIK
GRABRIK

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Pazin
Crikvenica
Karlovac

Ema Dimovski, Vanesa Brajuha, Chiara Madrua, Lara Jugovac, Nina Mareti,
Elena Galant, Kasandra Flegar, Talia Beni, Leana Tomai, Lucija Zidari
VODITELJ: Jadranka ervar

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


atletika - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
10. svibnja 2016.,
Split

RED.
BR.

TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Juki, predsjednik
2. Aleksandar Puklavec
3. Matej Buha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
BOGUMILAC
BENKOVAC
NAZOR
MALENICA
MLADOST
IZVOR

IME KOLE
O BOGUMILA TONIJA
O BENKOVAC
O VLADIMIR NAZOR
O MALENICA
O VLADIMIRA NAZORA PAZIN
O LJUDEVITA MODECA

MJESTO
SAMOBOR
BENKOVAC
EPIN
ZAGREB
PAZIN
KRIEVCI

OSVOJENI BODOVI

100 m 300 m 600 m Dalj Vortex


5
5
6
5
4
6
6
1
3
5
2
4
2
6
2
4
2
3
1
6
3
1
5
4
3
1
3
4
2
1

Vis
1
4
2
6
5
3

Kugla 4x100 m Ukupno


4
10
40
1
12
38
6
8
32
2
4
28
5
2
28
3
6
23

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD BOGUMILAC
NASTUPILA JE U SASTAVU:
Buga Ema tefanac,
Ema Vukadin,
Maja Petrui,
Ema Dravinec,
Divna Miji,
Lorena Belani,
Nika Radek,
Laura Katavi,
Lana Ivanu,
Ana-Maria Klasan
VODITELJ:
Ismeta erkez

10

G O D I N A

84

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola Benkovac
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin
Osnovna kola Vladimir Nazor
Osnovna kola Ljudevita Modeca Krievci

mjesto
Benkovac
Samobor
Zagreb
Pazin
epin
Krievci

100 m
sd
BENKOVAC
BOGUMILAC
MALENICA
MLADOST
NAZOR
IZVOR

ime
Klaudija
Buga Ema
Jelena
Lucija
Petra
Nikolina

prezime
Grebenar
tefanac
Koevi
Zidari
Mauk
Filtrin

Rezultat
13.59
14.10
14.26
14.54
14.77
16.28

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola Benkovac
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Vladimir Nazor
Osnovna kola Ljudevita Modeca Krievci
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin

mjesto
Benkovac
Samobor
epin
Krievci
Zagreb
Pazin

300 m
sd
BENKOVAC
BOGUMILAC
NAZOR
IZVOR
MALENICA
MLADOST

ime
Matea
Ema
Matea
Veronika
Lea
Talia

prezime
erina
Vukadin
Veber
Drljai
Babi
Beni

Rezultat
41.54
42.18
42.42
42.51
46.21
46.39

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin
Osnovna kola Ljudevita Modeca Krievci
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Vladimir Nazor
Osnovna kola Benkovac

mjesto
Samobor
Pazin
Krievci
Zagreb
epin
Benkovac

600 m
sd
BOGUMILAC
MLADOST
IZVOR
MALENICA
NAZOR
BENKOVAC

ime
Maja
Leana
Marcela
Nika
Ina
Lea

prezime
Petrui
Tomai
Gudi
Obajdin
Zadro
Uskok

Rezultat
1:50.87
1:53.33
1:55.14
1:55.44
2:02.51
2:15.68

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola Vladimir Nazor
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin
Osnovna kola Benkovac
Osnovna kola Ljudevita Modeca Krievci
Osnovna kola Malenica

mjesto
epin
Samobor
Pazin
Benkovac
Krievci
Zagreb

dalj
sd
NAZOR
BOGUMILAC
MLADOST
BENKOVAC
IZVOR
MALENICA

ime
Karmen
Ema
Elena
Paula
Lucija
Anja

prezime
Zadro
Dravinec
Galant
Bai
Zimonji
Tvrtkovi

Rezultat
5.26
5.07
5.02
4.95
4.69
4.62

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin
Osnovna kola Benkovac
Osnovna kola Ljudevita Modeca Krievci
Osnovna kola Vladimir Nazor
Osnovna kola Bogumila Tonija

mjesto
Zagreb
Pazin
Benkovac
Krievci
epin
Samobor

vis
sd
MALENICA
MLADOST
BENKOVAC
IZVOR
NAZOR
BOGUMILAC

ime
Klara
Kasandra
Matea
Sara
Lara
Divna

prezime
Blaevi
Flegar
Uskok
Jelui
Matusina
Miji

Rezultat
155
140
136
130
130
125

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola Vladimir Nazor
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Ljudevita Modeca Krievci
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Benkovac

mjesto
epin
Pazin
Samobor
Krievci
Zagreb
Benkovac

KUGLA
sd
NAZOR
MLADOST
BOGUMILAC
IZVOR
MALENICA
BENKOVAC

ime
Karla
Nina
Lorena
Patricija
Lucija
Lucija

prezime
Milinkovi
Mareti
Belani
Navoj
Leko
Frkovi

Rezultat
12.74
9.67
9.65
9.22
8.54
7.54

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Benkovac
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin
Osnovna kola Vladimir Nazor
Osnovna kola Ljudevita Modeca Krievci

mjesto
Zagreb
Benkovac
Samobor
Pazin
epin
Krievci

vortex
sd
MALENICA
BENKOVAC
BOGUMILAC
MLADOST
NAZOR
IZVOR

ime
Karla
Nikolina
Nika
Lara
Gabrijela
Maja

prezime
Antunovi
Marinovi
Radek
Jugovac
Lovrinevi
Filkovi

Rezultat
54.09
49.35
49.28
46,89
41.68
40.42

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Osnovna kola Benkovac
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Vladimir Nazor
Osnovna kola Ljudevita Modeca Krievci
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Vladimira Nazora Pazin

Rezultat
2:30.07
2:31.29
2:33.96
2:33.97
2:40.80
2:41.24

BODOVI
12
10
8
6
4
2

mjesto
Benkovac
Samobor
epin
Krievci
Zagreb
Pazin

tafeta 4x100 m
sd
izmjene
BENKOVAC
Klaudija Grebenar, Paula Bai, Matea Uskok, Matea erina
BOGUMILAC
Guga-Ema tefanac, Lorena Belani, Ema Dravinec, Ema Vukadin
NAZOR
Petra Mauk, Tea Sabljo, Karmen Zadro, Matea Weber
IZVOR
Matea urevi, Veronika Drljai, Sara Jelui, Lucija Zimonji
MALENICA
Jelena Koevi, Lea Babi, Lara Juri, Klara Blaevi
MLADOST
Lucija Zidari, Vanesa Brajuha, Chiara Madrua, Luana Milanovi
85

10

G O D I N A

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - SJEVER

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Stadion Cibalija
DATUM I MJESTO
18. 5. 2016., Vinkovci
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Stipe Tomi, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA TENJA
GINKO
OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI VIROVITICA
IBM
OSNOVNA KOLA ZDENKA TURKOVIA
VIHOR
OSNOVNA KOLA LJUDEVITA GAJA NOVA GRADIKA
MLADOST
OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO
AGMA

MJESTO
TENJA
VIROVITICA
KUTJEVO
NOVA GRADIKA
VINKOVCI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GINKO


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Lejla Jerab, Julia Peni, Lorena Faktor, Iva Juraki, Martina Falami, Anja
Podunavac, Tonka Majer, Rebecca Schremph
VODITELJ: Branka Peler

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA DUBROVAKO-NERETVANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradski stadion
DATUM I MJESTO
19. 5. 2016., Makarska
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Krstievi, prof.

R. BR.
IME KOLE
1.
OSNOVNA KOLA PETRA PRERADOVIA
2.
Osnovna kola Lapad
3.
OSNOVNA KOLA LUAC

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
PETAR
PETKA
ZEC

MJESTO
Zadar
Dubrovnik
Split

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PETAR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Antonia Daja, Judita Radovi, Sara-Lucija Mitrovi, Petra Miloevski,


Laura Bartulov, Sara Ivandi, Donata Mioi, Sara trkalj, Elena Dobrovi,
Anamarija Topi
VODITELJ: Snjeana Lovrakovi

10

G O D I N A

86

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA (5. i 6. razredi)


OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost
DATUM I MJESTO
24. 5. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
OSNOVNA KOLA OTOK
SLOBOTINA
OSNOVNA KOLA NOVI MAROF
TORNADO
OSNOVNA KOLA MURSKO SREDIE
KONDOR
OSNOVNA KOLA LJUDEVITA MODECA KRIEVCI
IZVOR
IV. OSNOVNA KOLA BJELOVAR
MLADOST
IME KOLE

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SLOBOTINA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
ZAGREB
NOVI MAROF
MURSKO SREDIE
KRIEVCI
BJELOVAR

Laura avi, Lana Romani, Petra Predrijevac, Magdalena Mianovi, Katia


Matijevi, Lana Makovi, Eva Makovi, Zrinka Ljuti, Iva Karaman, Klara
Seneganik
VODITELJ: eljka Mei

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportski centar Veli Joe
DATUM I MJESTO
11. 5. 2016., Pore
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mato Kukuruzovi, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
MLADOST
BOGUMILAC
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
MOSLAVAC
OSNOVNA KOLA POPOVAA
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA
KATEL

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Pazin
Samobor
Popovaa
Crikvenica

Ema Dimovski, Luana Milanovi, Tina Blaevi, Chiara Madrua, Nikolina


Jurman, Leana Tomai, Tonka Rukavina, Anja Fakin, Anja Hrvatin, Dea Erik
VODITELJ: Jadranka ervar

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


Atletika - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
10. svibnja 2016.,
Split

TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Juki, predsjednik
2. Aleksandar Puklavec
3. Matej Buha

KONAAN POREDAK EKIPA


RED.
BR.

IME SD-a

IME KOLE

MJESTO

OSVOJENI BODOVI

100 m 200 m 600 m Dalj Vortex Vis Medicinka 4x100 m Ukupno

1.

SLOBOTINA

Osnovna kola Otok

Zagreb

31,00

2.

MLADOST

Osnovna kola Vladimira Nazora

Pazin

23,00

3.

PETAR

Osnovna kola Petra Preradovia

Zadar

18,00

4.

GINKO

Osnovna kola Tenja

Tenja

12,00

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD SLOBOTINA
NASTUPILA JE U SASTAVU:
Eva Makovi,
Lana Makovi,
Petra Predrijevac,
Klara Seneganik,
Katia Matijevi,
Lana Romani,
Zrinka Ljuti,
Iva Karaman,
Magdalena Mianovi,
Laura avi
VODITELJ:
eljka Mei

87

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

RB
1.
2.
3.
4.

kola
Osnovna kola Otok
Osnovna kola Tenja
Osnovna kola Petra Preradovia
Osnovna kola Vladimira Nazora

mjesto
Zagreb
Tenja
Zadar
Pazin

100 m
sd
SLOBOTINA
GINKO
PETAR
MLADOST

ime
Eva
Iva
Antonia
Ema

prezime
Makovi
Juraki
Daja
Dimovski

Rezultat
12,94
14,36
14,39
14,61

BODOVI
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.

kola
Osnovna kola Otok
Osnovna kola Vladimira Nazora
Osnovna kola Petra Preradovia
Osnovna kola Tenja

mjesto
Zagreb
Pazin
Zadar
Tenja

200 m
sd
SLOBOTINA
MLADOST
PETAR
GINKO

ime
Lana
Luana
Judita
Martina

prezime
Romani
Milanovi
Radovi
Falami

Rezultat
29,41
30,69
33,62
35,64

BODOVI
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.

kola
Osnovna kola Vladimira Nazora
Osnovna kola Otok
Osnovna kola Petra Preradovia
Osnovna kola Tenja

mjesto
Pazin
Zagreb
Zadar
Tenja

600 m
sd
MLADOST
SLOBOTINA
PETAR
GINKO

ime
Leana
Zrinka
Sara-Lucija
Anja

prezime
Tomai
Ljuti
Mitrovi
Podunavac

Rezultat
1:54,77
2:03,54
2:14,94
2:19,68

BODOVI
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.

kola
Osnovna kola Petra Preradovia
Osnovna kola Vladimira Nazora
Osnovna kola Otok
Osnovna kola Tenja

mjesto
Zadar
Pazin
Zagreb
Tenja

dalj
sd
PETAR
MLADOST
SLOBOTINA
GINKO

ime
Laura
Chiara
Katia
Rebecca

prezime
Bartulov
Madrua
Matijevi
Schremph

Rezultat
5,10
4,26
4,22
4,02

BODOVI
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.

kola
Osnovna kola Tenja
Osnovna kola Otok
Osnovna kola Vladimira Nazora
Osnovna kola Petra Preradovia

mjesto
Tenja
Zagreb
Pazin
Zadar

vis
sd
GINKO
SLOBOTINA
MLADOST
PETAR

ime
Lorena
Petra
Nikolina
Petra

prezime
Faktor
Predrijevac
Jurman
Miloevski

Rezultat
1,45
1,38
1,38
1,38

BODOVI
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.

kola
Osnovna kola Petra Preradovia
Osnovna kola Otok
Osnovna kola Vladimira Nazora
Osnovna kola Tenja

mjesto
Zadar
Zagreb
Pazin
Tenja

medicinka
sd
PETAR
SLOBOTINA
MLADOST
GINKO

ime
Sara
Klara
Dea
Julia

prezime
Ivandi
Seneganik
Erik
Peni

Rezultat
12,59
11,30
10,89
10,22

BODOVI
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.

kola
Osnovna kola Otok
Osnovna kola Petra Preradovia
Osnovna kola Vladimira Nazora
Osnovna kola Tenja

mjesto
Zagreb
Zadar
Pazin
Tenja

vortex
sd
SLOBOTINA
PETAR
MLADOST
GINKO

ime
Lana
Donata
Tina
Tonka

prezime
Makovi
Mioi
Blaevi
Majer

Rezultat
46,11
42,55
41,87
24,58

BODOVI
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.

kola
Osnovna kola Otok
Osnovna kola Vladimira Nazora
Osnovna kola Tenja
Osnovna kola Petra Preradovia

Rezultat
2:37,90
2:40,38

BODOVI
8
6
0
0

mjesto
Zagreb
Pazin
Tenja
Zadar

tafeta 4x100 m
sd
SLOBOTINA
MLADOST
GINKO
PETAR

izmjene

diskv. - l.24.1.1.
diskv. - l.24.1.1.

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE (5. i 6. razredi)


ATLETIKA - OSNOVNE KOLE

10

G O D I N A

88

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost Zagreb
DATUM I MJESTO
21. 4. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Zoran Rajevi, prof.

R. BR.
IME KOLE
1.
GIMNAZIJA VELIKA GORICA
2.
SREDNJA KOLA TINA UJEVIA
3.
TEHNIKA KOLA BJELOVAR

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GVG
AUGUSTIN
TEHNIAR

MJESTO
Velika Gorica
Kutina
Bjelovar

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GVG


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Marin uri, Filip Gri, Ivan Bedenic, Filip Boi, Marko ai, Mislav Robi,
Luka Sedlaek, Ivan Sindii, Saa Stipi, Antonio Vrban
VODITELJ: Gordan Polan

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradski Vrt
DATUM I MJESTO
22. 4. 2016., Osijek
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Zlatko Kraljevi
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Elektrotehnika i prometna kola Osijek
KUNE
2.
Ekonomska i trgovaka kola Ivana Domca
MLADOST

MJESTO
Osijek
Vinkovci

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KUNE


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Filip Krpan, Dario Peerovi, Igor Rado, Zvonimir poljari, Antonio tenc,
Mislav Skoki, Marko Hanuljak, Edi Vinogradac, Dino Kalkan, Ivan Ivezi
VODITELJ: Srebrenka Prelec

SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
upanijski savez kolskog porta Splitsko-dalmatinske upanije
DATUM I MJESTO
19. 4. 2016., Split
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Poljak, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT
AZINUS
2.
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA I TRGOVAKA KOLA
BROKERI
3.
Srednja kola Blato
KOJ

MJESTO
Split
Zadar
Blato

PRVOPLASIRANA EKIPA SD AZINUS


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Ivan ulin, Tomislav Vuli, Karlo Grabar, Josip Prkain, Bartul Zemunik,
Jakov Pavao Lelas, Niko Dunki, Dino Hadiabdi, Ivan-Nediljko Peko, Karlo
Videka
VODITELJ: Ivica upe

SREDNJE KOLE - SJEVER

MEIMURSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost akovec
DATUM I MJESTO
19. 4. 2016., akovec
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marin Horvat, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA KRIEVCI GIMNAZIJA KRIEVCI
Elektrostrojarska kola
ELS
Srednja kola Marka Marulia Slatina
MARUL
EKONOMSKA I TRGOVAKA KOLA
EKONOMIST

MJESTO
Krievci
Varadin
Slatina
akovec

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJA KRIEVCI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Karlo Pavkovi, Tvrtko Palijan, Jakov ivrag, Lovro Ivani, Maks Bri, Josip
Zidari, Juraj Pali, Emanuel Evai, Darije Tkalec, Ivan Kranji
VODITELJ: Ante Tomas

89

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SP Mladost
DATUM I MJESTO
12. 4. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
XV. GIMNAZIJA
III. GIMNAZIJA
PORTSKA GIMNAZIJA
I. tehnika kola Tesla

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
SPIN
III. GIMNAZIJA
POGI
TESLA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SPIN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Ante Zuanovi, Luka Udiljak, Hrvoje ukman, Marko uljak, Filip Svalina,
Juraj Pavlek, Jakov Ragu
VODITELJ: Utrinka Miheli-Srdeli

SREDNJE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportski Centar Veli Joe - Pore
DATUM I MJESTO
22. 4. 2016., Pore
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mato Kukuruzovi, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Gimnazija Pula
GIMNAZIJALAC
GAM
2.
GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIIA RIJEKA
3.
MJEOVITA INDUSTRIJSKO - OBRTNIKA KOLA
SNJEANA MATAN

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Pula
Rijeka
Karlovac

Ivan Juri, Petar Melnjak, Filip Kovaevi, Marin Miliki, Luka Drandi,
Stefano Jukopila, Matija Prpi, Leo Pavleti, Toni Boac, Michael Radola
VODITELJ: eni Blareina

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


ATLETIKA - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
10. svibnja 2016.,
Split

RED.
BR.

IME SD-a

TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Juki, predsjednik
2. Aleksandar Puklavec
3. Matej Buha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SPIN
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJA KRIEVCI
AZINUS
GVG
KUNE

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
XV. GIMNAZIJA ZAGREB
GIMNAZIJA PULA

MJESTO

ZAGREB
PULA
GIMNAZIJA I. Z. DIJANKOVEKOGA
KRIEVCI
V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR
SPLIT
GIMNAZIJA VELIKA GORICA
VELIKA GORICA
ELEKTROTEH. I PROMETNA KOLA OSIJEK OSIJEK

OSVOJENI BODOVI

100 m 400 m 800 m 1500 m


5
5
6
6
6
6
4
4
1
3
5
5
2
2
3
3
4
4
2
1
3
1
1
2

Vis
6
5
4
3
1
2

Dalj
6
5
3
2
4
1

Kugla 4x100 m Ukupno


4
12
50
3
10
43
1
8
30
6
4
25
2
6
24
5
2
17

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD SPIN
NASTUPILA JE U SASTAVU:
Ante Zuanovi,
Hrvoje ukman,
Jakov Ragu,
Marko uljak,
Filip Svalina,
Juraj Pavlek,
Luka Udiljak,
Karlo Dokmani,
Domagoj Majeti,
Kristian ganjer
VODITELJ:
Utrinka Miheli-Srdeli

10

G O D I N A

90

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


ATLETIKA - SREDNJE KOLE

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Gimnazija Pula
XV. gimnazija Zagreb
Gimnazija Velika Gorica
Elektrotehnika i prometna kola Osijek
V. gimnazija Vladimir Nazor Split
Gimnazija I. Z. Dijankovekoga Krievci

Mjesto
Pula
Zagreb
Velika Gorica
Osijek
Split
Krievci

100 m
sd
GIMNAZIJALAC
SPIN
GVG
KUNE
AZINUS
GIMNAZIJA KRIEVCI

ime
Ivan
Jakov
Antonio
Dino
Karlo
Lovro

prezime
Jurii
Ragu
Vrban
Kalkan
Grabar
Ivani

Rezultat
11,66
11,84
11,86
11,94
12,32
12,36

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
Gimnazija Pula
XV. gimnazija Zagreb
Gimnazija Velika Gorica
Gimnazija I. Z. Dijankovekoga Krievci
V. gimnazija Vladimir Nazor Split
Elektrotehnika i prometna kola Osijek

Mjesto
Pula
Zagreb
Velika Gorica
Krievci
Split
Osijek

400 m
sd
GIMNAZIJALAC
SPIN
GVG
GIMNAZIJA KRIEVCI
AZINUS
KUNE

ime
Petar
Hrvoje
Filip
Maks
Karlo
Igor

prezime
Melnjak
ukman
Boi
Bri
Videka
Rado

Rezultat
49,15
49,84
51,79
52,04
52,19
59,20

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
XV. gimnazija Zagreb
Gimnazija I. Z. Dijankovekoga Krievci
Gimnazija Pula
V. gimnazija Vladimir Nazor Split
Gimnazija Velika Gorica
Elektrotehnika i prometna kola Osijek

Mjesto
Zagreb
Krievci
Pula
Split
Velika Gorica
Osijek

800 m
sd
SPIN
GIMNAZIJA KRIEVCI
GIMNAZIJALAC
AZINUS
GVG
KUNE

ime
Juraj
Juraj
Tin
Dino
Luka
Dario

prezime
Pavlek
Pali
oi
Hadiabdi
Sedlaek
Peerovi

Rezultat
2,06,36
2,08,37
2,09,16
2,10,84
2,18,43
2,25,10

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
XV. gimnazija Zagreb
Gimnazija I. Z. Dijankovekoga Krievci
Gimnazija Pula
V. gimnazija Vladimir Nazor Split
Elektrotehnika i prometna kola Osijek
Gimnazija Velika Gorica

Mjesto
Zagreb
Krievci
Pula
Split
Osijek
Velika Gorica

1500 m
sd
SPIN
GIMNAZIJA KRIEVCI
GIMNAZIJALAC
AZINUS
KUNE
GVG

ime
Filip
Emanuel
Toni
Niko
Edi
Marko

prezime
Svalina
Evai
Boac
Dunki
Vinogradac
ai

Rezultat
4,07,12
4,08,36
4,26,73
4,27,07
4,37,19
4,37,36

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
XV. gimnazija Zagreb
Gimnazija Pula
Gimnazija Velika Gorica
Gimnazija I. Z. Dijankovekoga Krievci
V. gimnazija Vladimir Nazor Split
Elektrotehnika i prometna kola Osijek

Mjesto
Zagreb
Pula
Velika Gorica
Krievci
Split
Osijek

dalj
sd
SPIN
GIMNAZIJALAC
GVG
GIMNAZIJA KRIEVCI
AZINUS
KUNE

ime
Marko
Matija
Ivan
Antonio
Josip
Zvonimir

prezime
uljak
Prpi
Sindii
Jagodi
Prkain
poljari

Rezultat
6,69
6,59
6,45
5,79
5,77
5,75

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola
XV. gimnazija Zagreb
Gimnazija Pula
Gimnazija I. Z. Dijankovekoga Krievci
V. gimnazija Vladimir Nazor Split
Elektrotehnika i prometna kola Osijek
Gimnazija Velika Gorica

Mjesto
Zagreb
Pula
Krievci
Split
Osijek
Velika Gorica

vis
sd
SPIN
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJA KRIEVCI
AZINUS
KUNE
GVG

ime
Ante
Leo
Ivan
Niko
Mislav
Saa

prezime
Zuanovi
Pavleti
Kranji
Bunti
Skoki
Stipi

Rezultat
181
178
175
169
169
160

BODOVI
6
5
4
3
2
1

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola

Mjesto
Split
Osijek
Zagreb
Pula
Velika Gorica
Krievci

kugla
sd
AZINUS
KUNE
SPIN
GIMNAZIJALAC
GVG
GIMNAZIJA KRIEVCI

ime

prezime

Rezultat

BODOVI

Bartul
Antonio
Luka
Marin
Mislav
Matija

Zemunik
tenc
Udiljak
Miliki
Robi
Majhen

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V. gimnazija Vladimir Nazor Split


Elektrotehnika i prometna kola Osijek
XV. gimnazija Zagreb
Gimnazija Pula
Gimnazija Velika Gorica
Gimnazija I. Z. Dijankovekoga Krievci

kola
XV. gimnazija Zagreb
Gimnazija Pula
Gimnazija I. Z. Dijankovekoga Krievci
Gimnazija Velika Gorica
V. gimnazija Vladimir Nazor Split
Elektrotehnika i prometna kola Osijek

Mjesto
Zagreb
Pula
Krievci
Velika Gorica
Split
Osijek

tafeta 4x100 m
sd
izmjene
Ante Zuanovi, Jakov Ragu, Marko uljak, Hrvoje ukman
SPIN
Ivan Jurii, Matija Prpi, Leo Pavleti, Petar Melnjak
GIMNAZIJALAC
Antonijo Jagodi, Lovro Ivani, Tvrtko Palijah, Maks Bri
GIMNAZIJA KRIEVCI
Antonijo Vrban, Marin uli, Filip Boi, Filip Gri
GVG
Karlo Grabar, Tomislav Vuli, Karlo Videka, Ivan ulin
AZINUS
Filip Krpan, Igor Rado, Dino Kalkan, Zvonimir poljari
KUNE
91

10

G O D I N A

16,38
14,25
12,89
12,46
11,79
11,35

6
5
4
3
2
1

Rezultat

BODOVI

2,03,65
2,05,84
2,08,87
2,09,43
2,09,45
2,11,02

12
10
8
6
4
2

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


ATLETIKA - SREDNJE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost Zagreb
DATUM I MJESTO
21. 4. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Zoran Rajevi, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
GIMNAZIJA BJELOVAR
MLADOST
2.
EKONOMSKA, TRGOVAKA I UGOSTITELJSKA KOLA
SAMOBORAC
3.
SREDNJA KOLA TINA UJEVIA
AUGUSTIN

MJESTO
Bjelovar
Samobor
Kutina

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Marija Peri, Dora Dent, Sara Fanton, Martha trok, Magdalena Raji, Marinela Roher, Marija Beljan, Lucija Pavii, Sara Rajevi, Martina Turkovi
VODITELJ: Sanja Radoaj

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradski Vrt
DATUM I MJESTO
22. 4. 2016., Osijek
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Zlatko Kraljevi
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
III. Gimnazija Osijek
PRIMAG
2.
Ekonomska i trgovaka kola Ivana Domca
MLADOST

MJESTO
Osijek
Vinkovci

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PRIMAG


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Matea Dent, Tea Matusina, Matea Jurevi, Ema Kalkan, Marissa Bura, Rebeka
Rumbak, Julia aravanja, Petra Ivanii, Sara Ai, Ivana Granoa
VODITELJ: Igor Dubravi

10

G O D I N A

92

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
upanijski savez kolskog porta Splitsko-dalmatinske upanije
DATUM I MJESTO
19. 4. 2016., Split - Stadion ASK-a
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Poljak, prof.

R. BR.
IME KOLE
1.
V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT
2.
GIMNAZIJA FRANJE PETRIA ZADAR
3.
Srednja kola Vela Luka

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
AZINUS
MIOC
DUPIN

MJESTO
Split
Zadar
Vela Luka

PRVOPLASIRANA EKIPA SD AZINUS


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Antonia Kovaevi, Mia eri, Lucija Bartulovi, Mila Domljanovi, Ivana


Spaji, Karmen Budia, Andrea Zeevi, Ena Radovanovi, Lea Gabrilo, Lara
Regjo
VODITELJ: Ivica upe

SREDNJE KOLE - SJEVER

MEIMURSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ

DOMAIN NATJECANJA
SRC Mladost akovec
DATUM I MJESTO
19. 4. 2016., akovec
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marin Horvat, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec
GIMNAZIJALAC
Prva gimnazija Varadin
SREDNJOKOLAC
GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA KRIEVCI GIMNAZIJA KRIEVCI
Srednja kola Marka Marulia Slatina
MARUL

MJESTO
akovec
Varadin
Krievci
Slatina

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Ena Car, Laura Horvat, Lucija Lesjak, Eva Zimprich, Nika Horvat, Karla Duji,
Teuta Blai, Sanja Gregorini, Tajana idov, Nina Doba
VODITELJ: Goran Karamarkovi

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
SP Mladost
DATUM I MJESTO
12. 4. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
III. GIMNAZIJA
Gimnazija Titua Brezovakog
Gimnazija Sesvete

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POGI
III. GIMNAZIJA
OSMICA
UM

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Laura tefanac, Daniela Pei, Ivana Rogi, Lara Juria, Antonela Golobi,
Ema Cetui Jakopovi, Tara Drai
VODITELJ: Stipe Perii

SREDNJE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportski Centar Veli Joe - Pore
DATUM I MJESTO
22. 4. 2016., Pore
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mato Kukuruzovi, prof.

R. BR.
IME KOLE
1.
Gimnazija Pula
2.
PRVA RIJEKA HRVATSKA GIMNAZIJA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJALAC RIJEKA

MJESTO
Pula
Rijeka

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Debora Kodan, Lucia Vareko, Luana Zrini, Ivana imunjak, Elizabeta Crnkovi, Sara Paljar, Ana Vareko, Dea Peruko, Wanda Haber, Ivana Babi
VODITELJ: eni Blareina

93

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


Atletika - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
10. svibnja 2016.,
Split

RED.
BR.

IME SD-a

TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Juki, predsjednik
2. Aleksandar Puklavec
3. Matej Buha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

GIMNAZIJALAC (PU)
AZINUS
PRIMAG
POGI
GIMNAZIJALAC (K)
MLADOST

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
GIMNAZIJA PULA
V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR
III. GIMNAZIJA OSIJEK
PORTSKA GIMNAZIJA
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG
GIMNAZIJA BJELOVAR

MJESTO
PULA
SPLIT
OSIJEK

ZAGREB
AKOVEC
BJELOVAR

OSVOJENI BODOVI

100 m 400 m 800 m 1000 m


6
6
5
6
5
4
4
2
4
5
3
3
3
3
1
5
2
2
6
4
1
1
2
1

Vis
5
2
6
4
0
3

Dalj
3
4
5
6
2
1

Kugla 4x100 m Ukupno


2
12
45
5
8
34
1
6
33
6
2
30
4
10
30
3
4
16

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD GIMNAZIJALAC (PULA)
NASTUPILA JE U SASTAVU:
Lucia Vareko,
Debora Kodan,
Franciska Mari,
Ana Vareko,
Wanda Haber,
Dea Peruko,
Ivana Babi,
Luana Zrini,
Sara Paljar,
Ivana imunjak
VODITELJ:
eni Blareina

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


Atletika - SREDNJE KOLE

10

G O D I N A

94

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


ATLETIKA - SREDNJE KOLE

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kola

Mjesto

Gimnazija Pula
V. gimnazija Vladimir Nazor Split
III. Gimnazija Osijek
portska Gimnazija Zagreb
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec
Gimnazija Bjelovar

Pula
Split
Osijek
Zagreb
akovec
Bjelovar

kola

Mjesto

Gimnazija Pula
III. Gimnazija Osijek
V. gimnazija Vladimir Nazor Split
portska Gimnazija Zagreb
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec
Gimnazija Bjelovar

Pula
Osijek
Split
Zagreb
akovec
Bjelovar

kola

Mjesto

Gimnazija Josipa Slavenskog akovec


Gimnazija Pula
V. gimnazija Vladimir Nazor Split
III. Gimnazija Osijek
Gimnazija Bjelovar
portska Gimnazija Zagreb

akovec
Pula
Split
Osijek
Bjelovar
Zagreb

kola

Mjesto

Gimnazija Pula
portska Gimnazija Zagreb
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec
III. Gimnazija Osijek
V. gimnazija Vladimir Nazor Split
Gimnazija Bjelovar

Pula
Zagreb
akovec
Osijek
Split
Bjelovar

kola

Mjesto

portska Gimnazija Zagreb


III. Gimnazija Osijek
V. gimnazija Vladimir Nazor Split
Gimnazija Pula
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec
Gimnazija Bjelovar

Zagreb
Osijek
Split
Pula
akovec
Bjelovar

kola

Mjesto

III. Gimnazija Osijek


Gimnazija Pula
portska Gimnazija Zagreb
Gimnazija Bjelovar
V. gimnazija Vladimir Nazor Split
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec

Osijek
Pula
Zagreb
Bjelovar
Split
akovec

kola

Mjesto

portska Gimnazija Zagreb


V. gimnazija Vladimir Nazor Split
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec
Gimnazija Bjelovar
Gimnazija Pula
III. Gimnazija Osijek

Zagreb
Split
akovec
Bjelovar
Pula
Osijek

kola

Mjesto

Gimnazija Pula
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec
V. gimnazija Vladimir Nazor Split
III. Gimnazija Osijek
Gimnazija Bjelovar
portska Gimnazija Zagreb

Pula
akovec
Split
Osijek
Bjelovar
Zagreb

100 m
sd
GIMNAZIJALAC (PU)
AZINUS
PRIMAG
POGI
GIMNAZIJALAC (K)
MLADOST

Lucia
Lucija
Ema
Tara
Teuta
Marija

400 m
sd
GIMNAZIJALAC (PU)
PRIMAG
AZINUS
POGI
GIMNAZIJALAC (K)
MLADOST

Wanda
Marissa
Lara
Daniela
Tajana
Dora

800 m
sd
GIMNAZIJALAC (K)
GIMNAZIJALAC (PU)
AZINUS
PRIMAG
MLADOST
POGI

ime

ime

ime
Nina
Franciska
Lea
Ivana
Martina
Petra

1000 m
sd
GIMNAZIJALAC (PU)
POGI
GIMNAZIJALAC (K)
PRIMAG
AZINUS
MLADOST

Ana
Antonela
Sanja
Rebeka
Maja
Martha

DALJ
sd
POGI
PRIMAG
AZINUS
GIMNAZIJALAC (PU)
GIMNAZIJALAC (K)
MLADOST

Lucija
Petra
Ena
Debora
Karla
Lucija

ime

ime

prezime
Vareko
Bartulovi
Kalkan
Drai
Blai
Peri

Rezultat

prezime
Haber
Bura
Regjo
Pei
idov
Dent

Rezultat

BODOVI

56,58
57,88
58,75
1,00,21
1,00,66
1,01,82

6
5
4
3
2
1

prezime
Doba
Mari
Gabrilo
Granoa
Turkovi
Kartela

Rezultat

BODOVI

2,22,66
2,31,22
2,38,39
2,41,42
2,50,93
2,52,02

6
5
4
3
2
1

prezime
Vareko
Golobi
Gregorini
Rumbak
Aleksi
trok

Rezultat

BODOVI

3,08,25
3,29,45
3,31,99
3,32,96
3,40,04
4,23,34

6
5
4
3
2
1

prezime
Nemani
Ivanii
Radovanovi
Kodan
Duji
Pavii

Rezultat

BODOVI

13,00
13,51
13,67
13,93
14,05
14,45

5,41
5,18
5,03
4,99
4,93
4,64

VIS
sd
PRIMAG
GIMNAZIJALAC (PU)
POGI
MLADOST
AZINUS
GIMNAZIJALAC (K)

prezime
Ai
Peruko
Juria
Beljan
Domljanovi
Zimprich

Rezultat

Sara
Dea
Lara
Marija
Mila
Eva

KUGLA
sd
POGI
AZINUS
GIMNAZIJALAC (K)
MLADOST
GIMNAZIJALAC (PU)
PRIMAG

ime

prezime

Rezultat

Laura
Domina
Nika
Marinela
Ivana
Julia

tefanac
Buti
Horvat
Roher
Babi
aravanja

ime

tafeta 4x100 m
sd
izmjene
Luana Zrini, Lucija Vareko, Debora Kodan, Wanda Haber
GIMNAZIJALAC (PU)
Lucija Lesjak, Teuta Blai, Karla Duji, Tajana idov
GIMNAZIJALAC (K)
Ena Radovanovi, Lucija Bartulovi, Ivana Spasi, Lara Regjo
AZINUS
Sara Ai, Ema Kalkan, Petra Ivanii, Marissa Bura
PRIMAG
Magdalena Rai, Maria Peri, Dora Dent, Marija Beljan
MLADOST
Lucija Nemni, Ema Cetui-Jakopovi, Lara Juria, Tara Drai
POGI
95

10

G O D I N A

167
164
158
149
135
DNF

12,18
9,18
8,94
8,84
8,45
8,42

BODOVI
6
5
4
3
2
1

6
5
4
3
2
1

BODOVI
6
5
4
3
2
0

BODOVI
6
5
4
3
2
1

Rezultat

BODOVI

2,20,69
2,24,29
2,26,15
2,27,16
2,31,55
2,41,22

12
10
8
6
4
2

4.3.5. REZULTATI
INTERVJU

DOMA ZLATO NOSI PULA!

ve godine zlatni trofej podignule su uenice iz


Gimnazije Pula. Razgovara sam s Anom Larekom i Vadom Haver.
Jeste li i na niim razinama natjecanja oekivali ovako zavidan rezultat?
V i A: Jesmo, cijela naa ekipa bavi se atletikom pa smo se
nadale to veem plasmanu.
Postiete li ovako zavidne rezultate i u klubu?
V: Da, ja sam dravna prvakinja na 400 metara u juniorskoj
konkurenciji i svjetska kolska prvakinja na 400 metara.
A: Ja sam seniorska dravna prvakinja na 1500 metara.
Kakvu potporu dobivate od kole?
V i A: Pa ponosi su na nas i izlaze na u susret to se tie ispitivanja i izostanaka.
Kakvi su vam planovi za budunost?
V: Nisam jo ba sigurna jedan od izbora mi je KIF i nastavit
sa sportom, ali jo ima vremena za to.
A: Trenutno razmiljam o KIF ili prehrambeno tehnoloki, ali

nastavit u sa sportom sigurno.


Dojam o ovom natjecanju?
V i A: Bilo je lijepo. Ovo je prvi put da je naa kola prva pa
smo izuzetno sretne i ponosne.
IPL novinarka: Petra Ivani

INTERVJU

ZLATNI MATEMATIARI!

akon podjele medalja razgovarala sam s Antom


Zuanoviem, Lukom Odiljakom i Jurajem Pavlekom koji su uenici XV. Gimnazije Zagreb.
Kakva su Vaa bila oekivanja od dananjeg
natjecanja?
ANTE: Nadao sam se pobjedi jer stvarno imamo super ekipu i jako sam sretan zbog toga.
LUKA: Naravno da sam se nadao pobjedi.
JURAJ: Imao sam velika oekivanja, koja su se i ispunila.
Bavite li se sportom i u slobodno vrijeme?
ANTE: Treniram atletiku ve dosta dugo.
LUKA: Da, bavim se powerliftingom.
Koji su Vai planovi za budunost? Planirate li se i dalje
baviti atletikom?
ANTE: Mi smo iz XV. gimnazije, a to je matematika gimnazija
tako da imamo malo drugaije planove. Ja mislim ii na FER.

10

G O D I N A

96

LUKA: Sigurno medicina i nastaviti se baviti powerliftingom.


JURAJ: FER nas eka, a za atletiku emo lako.
Jeli Vam kola pruala podrku?
ANTE i LUKA: Jako smo zahvali svim ljudima u koli, naoj
ravnateljici koja nam je omoguila da doemo i financirala
nam dresove.
JURAJ: Zahvalio bi se koli na dobroj opremi, ali bilo bi lijepo kada bi bili malo vie privilegirani kao sportai u naoj
gimnaziji.
Va komentar na ovo natjecanje?
ANTE: Bilo je super, sve je odlino organizirano.
LUKA: Pa dobro je ta i mislim da sam nauio kako se otprilike baca kugla.
JURAJ: Lijepo je bilo.
IPL novinarka: Petra Ivani

5.3.6. Rezultati

gimnastika

97

10

G O D I N A

5.3.6. REZULTATI
OSIJEK
Grad na Dravi smjeten je u sredini Podunavlja. Simpatino je usporen, a u njemu se odrava najvei festival extremnih sportova u regiji Pannonian Challenge.
Trg Sv. Trojstva, poznat s
novanice od 200 kuna,
neogotika Osjeka katedrala s tornjem od
90 m, drugim najviim
u jugoistonoj Europi,
Kompa koja prevozi do
ZOO vrta, senzacionalni Bijeli most, vodenica, Zimska luka, i na Dravi putniki cruiserisamo su neke od
prepoznatljivih vizura Osijeka.
U neposrednoj blizini Osijeka nalazi se i Park prirode
Kopaki rit, poznat po 300 vrsta ptica, koje se gnijezde i u gradu! Osjeki kraj poznat je i po gastro-delicijama te vrhunskim vinima (u Baranji se nalazi najvei
vinski podrum u Hrvatskoj, a u Erdutu je velika bava
od 75.000 l). Osijek je poznat i po Osjekom prvom hrvatskom pivu kuhanom od 1664..
No, Osijek je prepoznatljiv i po svojim sportaima; nogometaima, veslaima, rukometaima, gimnastiarima
Robert Seligman, Tomislav Markovi, Andrej Korosteljev,
perjanice su osjeke i hrvatske gimnastike pa se Grand
prix Osijek ito Challenge, Svjetski gimnastiki
kup, ugodno i tradicionalno smjestio u Osijeku.
Svi preduvjeti za odravanje zavrnice Dravnog prvenstva kolskih sportskih drutava osnovnih kola u gimnastici za djevojice i djeake su osigurani.
Puno uspjeha svima! S radou Vas oekujemo!

10

G O D I N A

98

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


GIMNASTIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

tehnika komisijA

2. svibnja 2016., Osijek

Arena Gradski vrt, Osijek

Damir Fotak - predsjednik, Tihana Lujev, Julija Ljubani

R. BR.

NAZIV KOLE

MJESTO

SD

PREZIME I IME

TLO

PRESKOK

RUE

OSNOVNA KOLA BLATO

BLATO

BLATO

BAI IVAN

18,60

18,60

18,60

19,05

OSNOVNA KOLA BLATO

BLATO

BLATO

EPAROVI TONI

18,90

19,20

19,30

19,10

OSNOVNA KOLA BLATO

BLATO

BLATO

DONJERKOVI PETAR

18,40

18,80

18,50

19,35

OSNOVNA KOLA BLATO

BLATO

BLATO

REBO VINKO

18,10

19,20

19,20

19,10

OSNOVNA KOLA BLATO

BLATO

BLATO

BERTALAN NIKOLA

16,40

19,00

15,90

18,60

PRVA OSNOVNA KOLA

OGULIN

KLEK

GEROVAC MATEO

19,30

19,00

19,50

19,15

PRVA OSNOVNA KOLA

OGULIN

KLEK

GNJATOVI DOMINIK

19,60

19,40

19,80

19,60

PRVA OSNOVNA KOLA

OGULIN

KLEK

VUI MIHAEL

19,40

19,10

18,80

18,95

PRVA OSNOVNA KOLA

OGULIN

KLEK

LIPOAK IVAN

19,10

19,80

18,50

18,70

10

PRVA OSNOVNA KOLA

OGULIN

KLEK

POEK ROBERTO

18,90

18,60

18,00

17,50

11

OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC

SOKOLOVAC

SOKOL

RAPLINOVI MARKO

18,60

18,30

18,80

18,75

12

OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC

SOKOLOVAC

SOKOL

VUK DOMAGOJ

16,10

18,40

17,90

19,00

13

OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC

SOKOLOVAC

SOKOL

DVEKAR BRANIMIR

17,20

18,00

18,10

18,20

14

OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC

SOKOLOVAC

SOKOL

MUJKI ALJOA

17,30

18,60

16,40

17,30

15

OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC

SOKOLOVAC

SOKOL

STRAJNI SLAVEN

17,80

18,50

17,40

19,90

16

I. OSNOVNA KOLA AKOVEC

AKOVEC

PRVA

VUK ANTONIO

19,50

20,00

19,90

19,70

17

I. OSNOVNA KOLA AKOVEC

AKOVEC

PRVA

POSAVEC PARIS

19,80

19,50

19,50

19,80

18

I. OSNOVNA KOLA AKOVEC

AKOVEC

PRVA

RADEK DARIO

19,60

18,70

18,50

19,30

19

I. OSNOVNA KOLA AKOVEC

AKOVEC

PRVA

VIDOVI DOMINIK

18,80

18,70

17,70

18,40

20

I. OSNOVNA KOLA AKOVEC

AKOVEC

PRVA

NOVAK FILIP

16,40

18,50

17,00

17,70

21

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA BECIA

OSIJEK

ROKUS

VIVJORA TIBOR

15,60

18,40

14,70

17,90

22

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA BECIA

OSIJEK

ROKUS

GALJER MAKS

18,90

19,20

18,40

18,00

23

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA BECIA

OSIJEK

ROKUS

ANTOLOVI ADRIAN

19,40

19,60

19,30

19,30

24

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA BECIA

OSIJEK

ROKUS

DAVIDOVI NEVEN LUCIAN

19,80

19,90

20,00

19,70

25

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA BECIA

OSIJEK

ROKUS

KRSTI KARLO

16,10

18,40

14,50

17,30

26

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

POEGA

SOKOL

LETI JAN

19,30

19,50

19,60

19,20

27

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

POEGA

SOKOL

MARETI GABRIEL

12,50

18,90

14,80

16,60

PREA

28

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

POEGA

SOKOL

UNJO GABRIEL

16,50

18,80

14,00

17,60

29

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

POEGA

SOKOL

MARKANJEVI MATIJA

18,80

18,90

17,20

18,80

30

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

POEGA

SOKOL

OLI MATEJ

16,30

18,30

13,80

15,00

31

OSNOVNA KOLA BRAJDA

RIJEKA

BRAJDA

MATAKOVI ANTONIO

19,60

19,60

19,70

19,50

32

OSNOVNA KOLA BRAJDA

RIJEKA

BRAJDA

DEKOVI VINKO GRACIJA

19,30

19,50

19,70

33

OSNOVNA KOLA BRAJDA

RIJEKA

BRAJDA

TRAVICA NOAM

19,10

18,60

19,10

18,85

34

OSNOVNA KOLA BRAJDA

RIJEKA

BRAJDA

URAN NOEL

19,60

18,80

19,70

19,15

35

OSNOVNA KOLA BRAJDA

RIJEKA

BRAJDA

SERI DARIO

19,20

19,20

18,80

19,45

36

OSNOVNA KOLA DAVORINA TRSTENJAKA

HRVATSKA KOSTAJNICA

UNA

PAI ANTONIO

18,50

18,50

19,10

18,90

37

OSNOVNA KOLA DAVORINA TRSTENJAKA

HRVATSKA KOSTAJNICA

UNA

PUAR ERIK

16,00

18,60

14,50

17,50

38

OSNOVNA KOLA DAVORINA TRSTENJAKA

HRVATSKA KOSTAJNICA

UNA

SAMARDI IVAN

16,50

18,20

17,80

16,00

39

OSNOVNA KOLA DAVORINA TRSTENJAKA

HRVATSKA KOSTAJNICA

UNA

VUKOVI PATRIK

18,10

19,10

16,10

19,20

40

OSNOVNA KOLA DAVORINA TRSTENJAKA

HRVATSKA KOSTAJNICA

UNA

BOANOVI MARIN

16,10

18,60

15,00

18,80

41

OSNOVNA KOLA SPLIT 3

SPLIT

BAN JELAI

ALJKUI MATEO

13,00

18,50

13,30

17,70

42

OSNOVNA KOLA SPLIT 3

SPLIT

BAN JELAI

SUI FRANO

19,00

19,20

19,50

19,40

43

OSNOVNA KOLA SPLIT 3

SPLIT

BAN JELAI

VII LUKA

16,70

18,80

12,00

17,80

44

OSNOVNA KOLA SPLIT 3

SPLIT

BAN JELAI

BAKI KARLO

15,10

18,60

12,10

17,00

19,50

45

OSNOVNA KOLA SPLIT 3

SPLIT

BAN JELAI

VLADOVI IME

14,70

18,40

16,50

18,10

46

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI

JALABET

MLADOST

BALAINEC ALEKSANDAR

18,50

18,60

15,70

19,05

47

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI

JALABET

MLADOST

JAMBREK MATEO

18,60

19,20

18,80

19,20

48

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI

JALABET

MLADOST

MLINARI EMERIK

19,10

18,70

18,60

19,25

49

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI

JALABET

MLADOST

IVANI JURICA

19,20

19,80

18,90

19,00

50

OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI

JALABET

MLADOST

JURAN NIKOLA

19,20

19,50

19,10

19,75

51

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

VINKOVCI

MLADOST 3

RADI KARLO

17,30

18,00

17,40

19,20

52

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

VINKOVCI

MLADOST 3

RAJKOVI LUKA

18,90

18,70

18,70

18,80

53

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

VINKOVCI

MLADOST 3

VIEVI ENIO

18,90

18,40

18,00

18,80

54

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

VINKOVCI

MLADOST 3

FABIJAN KRISTIJAN

15,90

18,30

16,80

18,40

99

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


GIMNASTIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

tehnika komisijA

2. svibnja 2016., Osijek

Arena Gradski vrt, Osijek

Damir Fotak - predsjednik, Tihana Lujev, Julija Ljubani

UKUPAN POREDAK - DJEACI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BRODARICA


NASTUPILA JE U SASTAVU:

R.
BR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ivan Vrbnjak, Toni Grozdani, Ante Nii, Andrija


Smoli, Luka Perovi, Ivan Medani, Antonio Milin,
Robert Stankovi, Marin Rekov
VODITELJ: Draen Adi

Naziv

Mjesto

OSNOVNA KOLA BRAJDA


PRVA OSNOVNA KOLA
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI
OSNOVNA KOLA BLATO
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA BECIA
OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC
OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA
OSNOVNA KOLA DAVORINA TRSTENJAKA
OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI
OSNOVNA KOLA SPLIT 3

SD

RIJEKA
OGULIN
AKOVEC
JALABET
BLATO
OSIJEK
SOKOLOVAC
VINKOVCI
HRVATSKA KOSTAJNICA
POEGA
SPLIT

BRAJDA
KLEK
PRVA
MLADOST
BLATO
ROKUS
SOKOL
MLADOST 3
UNA
SOKOL
BAN JELAI

Ukupno
bodova
310,60
307,70
307,40
305,95
302,40
298,60
292,75
290,50
286,40
284,80
275,00

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BRAJDA NASTUPILA JE U SASTAVU:


Antonio Matakovi, Vinko Gracija Dekovi, Noam Travica, Noel Uran, Dario Seri
VODITELJ: Ljiljana Turina-Bujanovi

SLIKE S NATJECANJA

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


GIMNASTIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

tehnika komisijA

2. svibnja 2016., Osijek

Arena Gradski vrt, Osijek

Damir Fotak - predsjednik, Tihana Lujev, Julija Ljubani

R. BR.

NAZIV KOLE

MJESTO

SD

PREZIME I IME

1
2
3
4
5
6
7

OSNOVNA KOLA DRAGUTIN TADIJANOVI


OSNOVNA KOLA DRAGUTIN TADIJANOVI
OSNOVNA KOLA DRAGUTIN TADIJANOVI
OSNOVNA KOLA DRAGUTIN TADIJANOVI
OSNOVNA KOLA DRAGUTIN TADIJANOVI
OSNOVNA KOLA MOKOICA, DUBROVNIK
OSNOVNA KOLA MOKOICA, DUBROVNIK

SLAVONSKI BROD
SLAVONSKI BROD
SLAVONSKI BROD
SLAVONSKI BROD
SLAVONSKI BROD
MOKOICA
MOKOICA

TADIJA
TADIJA
TADIJA
TADIJA
TADIJA
OMBLA
OMBLA

KRNJAKOVI MAGDALENA
MATKOVI MIA
RUBIL MIRTA
KATAVI NIKOLINA
KARAKA INGA
MASLA MATEA
FRANQUELLI MATEA

10

G O D I N A

100

TLO
19,80
19,40
19,50
17,70
17,80
18,10
17,70

RUE
19,60
19,30
19,10
17,40
17,30
19,20
18,00

GREDA
19,10
19,30
18,80
17,10
18,60
17,00
18,40

PRESKOK
19,50
19,10
19,00
18,60
18,90
19,10
19,10

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


GIMNASTIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

tehnika komisijA

2. svibnja 2016., Osijek

Arena Gradski vrt, Osijek

Damir Fotak - predsjednik, Tihana Lujev, Julija Ljubani

R. BR.

NAZIV KOLE

MJESTO

SD

PREZIME I IME

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

OSNOVNA KOLA MOKOICA, DUBROVNIK


OSNOVNA KOLA MOKOICA, DUBROVNIK
OSNOVNA KOLA MOKOICA, DUBROVNIK
OSNOVNA KOLA IJANA
OSNOVNA KOLA IJANA
OSNOVNA KOLA IJANA
OSNOVNA KOLA IJANA
OSNOVNA KOLA IJANA
OSNOVNA KOLA VARA
OSNOVNA KOLA VARA
OSNOVNA KOLA VARA
OSNOVNA KOLA VARA
OSNOVNA KOLA VARA
OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC
OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC
OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC
OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC
OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI
OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI
OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI
OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI
OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI
OSNOVNA KOLA SRDOI
OSNOVNA KOLA SRDOI
OSNOVNA KOLA SRDOI
OSNOVNA KOLA SRDOI
OSNOVNA KOLA SRDOI
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA PETRINJA
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA PETRINJA
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA PETRINJA
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA PETRINJA

MOKOICA
MOKOICA
MOKOICA
PULA
PULA
PULA
PULA
PULA
KARLOVAC
KARLOVAC
KARLOVAC
KARLOVAC
KARLOVAC
SOKOLOVAC
SOKOLOVAC
SOKOLOVAC
SOKOLOVAC
SOKOLOVAC
ZABOK
ZABOK
ZABOK
ZABOK
ZABOK
AKOVEC
AKOVEC
AKOVEC
AKOVEC
AKOVEC
OSIJEK
OSIJEK
OSIJEK
OSIJEK
OSIJEK
POEGA
POEGA
POEGA
POEGA
POEGA
RIJEKA
RIJEKA
RIJEKA
RIJEKA
RIJEKA
I. OSNOVNA KOLA
I. OSNOVNA KOLA
I. OSNOVNA KOLA
I. OSNOVNA KOLA

OMBLA
OMBLA
OMBLA
IJANA
IJANA
IJANA
IJANA
IJANA
VARA
VARA
VARA
VARA
VARA
SOKOL
SOKOL
SOKOL
SOKOL
SOKOL
ZABOK
ZABOK
ZABOK
ZABOK
ZABOK
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
FRANKOPAN
FRANKOPAN
FRANKOPAN
FRANKOPAN
FRANKOPAN
SOKOL
SOKOL
SOKOL
SOKOL
SOKOL
SRDOI
SRDOI
SRDOI
SRDOI
SRDOI
PETRINJA
PETRINJA
PETRINJA
PETRINJA

BRKOVI MARIS
DAMONJA IVANA
POA BRUNA
KAPELOTO LARA
PADA MAGDALENA
DRAGA EMILI
MIHAJLIK UKOI CORINA
KALAGAC ENI
PETRA PAULI
BROZOVI MAGDALENA
PINTARI KLARA
EGAVI MARTINA
EGAVI DOROTEJA
MILINKOVI LORENA
ENAKI MATEA
UI MATEA
GRUBI VANJA
BABEC MIA
HERCEG PAULA
HAJDA DONI CLEA
KREBLIN MAGDALENA
BALEN TENA
SINKOVI EMA
HALABAREC EMA
DEBELEC JANJA
LESJAK INES
RADEK LEONA
MIKULI LARA
NIKOLI NIKA
TENEK STELA-LARA
VIDOVI MATEA
MARCI MARJA
LUKETI LANA
BARI ANALENA
AVEC TEA
PAVELI TONKA
KUKI LORENA
KOVA LUCIJA
BENINI IRA
BOBI NORA
DODIK MIRNA
DODIK MIA
JAKOVI STELLA
BORI ELENA
EARI PETRA
OBRADOVI NIKA
UGAJ KARMEN

TLO
17,70
18,50
18,70
19,10
18,30
16,30
17,40
17,80
18,40
19,30
19,40
19,50
19,00
18,10
16,50
17,80
15,60
14,80
19,20
18,90
18,40
17,80
17,40
17,30
18,90
17,60
18,30
18,30
18,60
19,70
18,40
19,70
17,80
18,60
18,40
19,80
18,20
0,00
19,20
18,90
19,70
19,50
16,30
18,30
18,40
19,00
17,90

RUE
17,70
18,00
17,90
18,00
17,00
18,10
17,70
17,30
18,70
19,20
19,30
19,40
18,70
19,00
16,70
17,30
17,00
15,70
19,30
18,90
18,50
16,20
18,10
18,00
19,00
18,20
17,50
17,80
19,10
19,30
18,30
19,10
15,40
17,90
19,20
19,60
19,10
0,00
19,70
19,20
19,10
19,00
18,20
16,90
18,80
19,00
17,00

GREDA
18,20
17,50
18,60
18,30
18,50
18,30
17,40
17,80
18,00
18,40
18,60
19,10
18,50
17,70
13,20
17,80
17,00
14,80
17,90
16,60
18,00
15,50
18,00
18,50
18,60
18,20
18,90
17,60
18,00
19,30
18,50
19,20
18,00
18,40
18,80
19,30
18,60
0,00
19,50
18,70
19,00
18,90
18,10
18,40
17,90
18,10
17,80

PRESKOK
18,90
19,20
18,90
19,10
19,10
18,60
18,90
19,00
19,10
18,90
19,40
19,50
19,10
18,30
18,20
18,80
18,20
18,20
19,70
19,60
18,90
18,80
19,00
18,90
19,00
19,10
18,60
18,90
19,10
18,90
19,10
18,90
0,00
18,50
19,30
19,40
19,00
0,00
19,60
19,50
19,40
19,20
18,80
19,10
18,90
19,40
18,20

OSNOVNA KOLA KRALJICE JELENE


OSNOVNA KOLA KRALJICE JELENE
OSNOVNA KOLA KRALJICE JELENE
OSNOVNA KOLA KRALJICE JELENE
OSNOVNA KOLA KRALJICE JELENE
OSNOVNA KOLA VIDICI
OSNOVNA KOLA VIDICI
OSNOVNA KOLA VIDICI
OSNOVNA KOLA VIDICI

SOLIN
SOLIN
SOLIN
SOLIN
SOLIN
IBENIK
IBENIK
IBENIK
IBENIK

FELIKS
FELIKS
FELIKS
FELIKS
FELIKS
VIDICI
VIDICI
VIDICI
VIDICI

ANGUT ANA
VRLI MARTA
NEDJELJKOVI EMA
OLI PETRA
ERCEGOVI ANTEA
BARII NIKA
RELJA ANJA
RELJA LEA
RUPI LUANA

18,90
19,00
19,30
19,10
19,50
17,10
18,30
18,80
18,80

19,10
19,30
18,60
18,90
19,30
15,80
18,90
18,40
18,50

18,60
18,90
18,90
17,50
18,50
18,00
18,10
19,00
18,40

19,50
19,30
19,10
19,50
19,50
18,50
19,20
19,20
18,90

OSNOVNA KOLA SRAINEC


OSNOVNA KOLA SRAINEC

SRAINEC
SRAINEC

SRAINEC
SRAINEC

HABULAN LANA
PLANTAK DORA

17,60
18,40

18,60
17,90

18,00
17,60

19,60
19,20

101

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


GIMNASTIKA - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

tehnika komisijA

2. svibnja 2016., Osijek

Arena Gradski vrt, Osijek

Damir Fotak - predsjednik, Tihana Lujev, Julija Ljubani

R. BR.

NAZIV KOLE

MJESTO

SD

PREZIME I IME

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

OSNOVNA KOLA SRAINEC


OSNOVNA KOLA SRAINEC
OSNOVNA KOLA SRAINEC
OSNOVNA KOLA ANTUNA BAUERA
OSNOVNA KOLA ANTUNA BAUERA
OSNOVNA KOLA ANTUNA BAUERA
OSNOVNA KOLA ANTUNA BAUERA
OSNOVNA KOLA ANTUNA BAUERA
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

SRAINEC
SRAINEC
SRAINEC
VUKOVAR
VUKOVAR
VUKOVAR
VUKOVAR
VUKOVAR
SAMOBOR
SAMOBOR
SAMOBOR
SAMOBOR
SAMOBOR

SRAINEC
SRAINEC
SRAINEC
GOLUBICA
GOLUBICA
GOLUBICA
GOLUBICA
GOLUBICA
BOGUMILAC
BOGUMILAC
BOGUMILAC
BOGUMILAC
BOGUMILAC

IVANAGI MIA
CRLENI MELANIA
HABULAN CHIARA
KIRALJ VANJA
IVANKOVI TENA
KALENTI ELLA
VOJTKIV ELA
TALMAJER ASJA
GANJER KNEEVI KATJA
JURKOVI DORA
AGUD DOLORES
BARTAKOVI LORENA
KOVA PATRICIJA

TLO
18,00
18,60
17,30
18,90
18,20
19,00
18,30
16,60
19,00
18,90
19,10
19,20
19,20

RUE
18,00
18,60
16,50
19,00
19,30
19,40
19,10
17,80
19,60
19,30
18,40
18,80
18,40

GREDA
18,10
18,20
17,00
18,20
18,60
18,60
17,00
17,50
19,10
19,20
18,60
19,00
18,60

PRESKOK
18,70
19,00
19,20
19,50
19,20
19,30
19,20
18,70
19,30
19,00
19,00
19,40
19,20

UKUPAN POREDAK - DJEVOJICE

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SRDOI NASTUPILA JE U SASTAVU:


Ira Benini, Nora Bobi, Mirna Dodik, Mia Dodik, Stella Jakovi
VODITELJ: Miroslav Vladilo

R.
BR.

Naziv

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

OSNOVNA KOLA SRDOI


OSNOVNA KOLA KRALJICE JELENE
OSNOVNA KOLA VARA
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
OSNOVNA KOLA DRAGUTIN TADIJANOVI
OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI
OSNOVNA KOLA ANTUNA BAUERA
OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
OSNOVNA KOLA MOKOICA, DUBROVNIK
OSNOVNA KOLA SRAINEC
OSNOVNA KOLA VIDICI
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA
OSNOVNA KOLA IJANA PULA
OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC

SLIKE S NATJECANJA

10

G O D I N A

102

Mjesto
RIJEKA
SOLIN
KARLOVAC
SAMOBOR
SLAVONSKI BROD
OSIJEK
POEGA
VUKOVAR
ZABOK
AKOVEC
MOKOICA
SRAINEC
IBENIK
PETRINJA
PULA
SOKOLOVAC

Ukupno
bodova
SRDOI
308,1
FELIKS
306,2
VARA
305,5
BOGUMILAC
305,4
TADIJA
304,2
FRANKOPAN
303,2
SOKOL
302,1
GOLUBICA
301,3
ZABOK
296,8
PRVA
296,1
OMBLA
295,1
SRAINEC
294,6
VIDICI
293,9
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA 293,1
IJANA
292,7
SOKOL
278,8
SD

4.3.6. REZULTATI
Zlatne Rijeanke - Zlatni Rijeani

Ve u pola 9 svi su bili spremni, a u 10 sati napokon je


poelo prvenstvo. Nastavilo se u istom ritmu kao i par
dana ranije kada je bio svjetski kup u gimnastici na istome mjestu. Uvodne rijei, plesaice i zvjezdice uljepale
su nam kako otvorenje tako i cjelokupan dojam. Osnovnokolci su trkarali i skakutali po dvorani zagrijavajui
se za prvi turnus uz glazbu koja ih je jo vie pokretala.
Svaki turnus nosio je 4 promjene svaka je kola jednom morala doi na spravu. U poetku sam mislila da svi
oni treniraju dugo godina jer se ovakvi prizori ne viaju
esto. Prevarila sam se, neki su od njih ove vjetine nauili na redovnoj nastavi u kolama. Svi do jednoga mladi,
miiavi, vitki, gipki i energini podsjeali su me na srne.
Dok je trajalo zagrijavanje primijetila sam da veina ima
uljeve na dlanovima, neki su se i raskrvarili. Njima je to
bila sasvim normalna stvar, navikli su. Niemu to bi ih
ometalo pri izvedbi nije bilo mjesta. Djevojice, kojih je
bilo vie, izmjenjivale su se kroz 4, a djeaci kroz 3 turnusa. Prolazile su promjene, prolazili su turnusi. Sucima je
bilo teko ocjenjivati. Na pitanje tko je bolji odgovarale
su sitnice. Svi su se trudili izvesti svoju toku precizno i
elegantno. A posebno elegantno izgledale su djevojice
u svjetlucavim trikoima. etiri sata natjecanja provedeno je u natjecateljskoj, ali i ugodnoj i toploj atmosferi.
Onda je dokazivanju doao kraj. Dok su se bodovi zbrajali
izvedeno je jo plesnih i pjevakih toaka i podijeljene su
poklon vreice svim ekipama koje su sudjelovale. Kada
su stigli rezultati zavladala je tiina i voditelj je povremenim stankama odravao neizvjesnost. Ubrzo su se saznali
konani rezultati.
Lijepo je biti prvi, ali je teko to ostvariti. Ovoga puta su
i djevojice i djeaci odnijeli zlato u Rijeku. Svim je na-

tjecateljima ostalo zadovoljstvo zbog lijepoga iskustva i


novih poznanstava. Nadamo se da e ovi mladi sportai
nastaviti graditi svoje uspjehe i pripremati se za nadolazeu godinu. Ali, trenutno neka uivaju oni koji su to
najvie zasluili!


103

IPL novinarka: Julija aravanja

10

G O D I N A

5.3.7. Rezultati

PLIVANJE

10

G O D I N A

104

5.3.7. REZULTATI

O AKOVCU

rad akovec sjedite je Meimurske upanije,


najsjevernije u Hrvatskoj, te njeno glavno upravno, gospodarsko i kulturno sredite. Povijest grada akovca poinje ve u I. stoljeu nove ere pod
nazivom Aquama. To je rimsko odmorite izmeu rijeka
Mure i Drave, u kraju to ga Rimljani nazvae Insula MuroDravana. U 13. stoljeu grof Dimitrus Csaky, visoki dvorjanin
kralja Bele IV., izgradio je na tom mjestu drvenu kulu, pa
je vjerojatno da od tuda potjee prvobitni naziv akovca Csakathurn ili akov toranj. U 14. stoljeu na tome mjestu
grade i dograuju utvrdu sa palaom mnogobrojni njezini
gospodari. Izrazitiji gospodarski i kulturni uspon akovca
poinje 1546. kada dolazi u posjed obitelji Zrinski. Vlasnikom utvrde 1547. godine postaje Nikola ubi Zrinski Sigetski kada ovaj castrum postaje znamenit po graditeljskoj
raskoi, a slavan po europskome kulturnom duhu. Taj sjaj
nastavljaju i njegovi potomci.
Juraj IV. Zrinski dodijelio je 29. svibnja 1579. privilegije
stanovnicima podgraa akoveke utvrde ime je stvorena osnova za razvoj akovca kao slobodnog trgovita.
Taj se nadnevak danas obiljeava kao Dan grada akovca.
Ne udi stoga da je u slobodarskoj hrvatskoj svijesti grad
akovec oduvijek bio - grad Zrinskih. Slomom urote zrinsko-frankopanske, te pogubljenjem Petra Zrinskog i Frana
Krste Frankopana u Bekom Novom Mjestu 1671., umire i
materijalno i duhovno krasni akoveki dvor, a ivot grada
akovca postaje sve glasniji.
Gospodarski razvoj akovca doivljava procvat sredinom 19. stoljea, to zbog opeg razvoja kapitalistikog
gospodarstva u Europi, a to zbog injenice da je akovec
1860. dobio eljezniku prugu, prvu u Hrvatskoj. Od velike je vanosti proglaenje akovca slobodnim kraljevskim
gradom 1848. godine jer je na taj nain izjednaen po pravima s ostalim, maarskim gradovima. Od skromnog srednjovjekovnog oppiduma niklog pored utvrde, akovec je,
slijedei dinaminu eru industrijalizacije sredinom 19. stoljea - izrastao do danas u moderan europski grad, grad po
mjeri ovjeka.

Vrhunske komunikacije, najmodernija infrastruktura,


lijepa hortikultura, gospodarska propulzivnost, dinamini
kulturni i sportski sadraji, sve su to razlozi za ugodan ivot
dvadesetak tisua itelja. Turistima se uz povijesnu jezgru
nudi odlina gastronomska ponuda, sportske i izletnike
aktivnosti, bogat noni ivot te atraktivna dogaanja tijekom cijele godine.
Prepoznato je to i s mnogih strana tako da akovec
2008., 2009. i 2010. godine krasi nacionalno priznanje za
najureeniji grad kontinentalne Hrvatske.

Plivai se rasplivali ve prvi dan

voj je poetak doekala i ovogodinja zavrnica


Dravnog prvenstva kolskih portskih drutava u
plivanju za osnovnokolce. Ovogodinji domain
je Meimurska upanija. Uenici su smjeteni u hotelu Golfer, a natjecat e se sutra na Gradskim bazenima
Marije Rui u akovcu. Ekipe iz svih krajeva Hrvatske, poele su pristizati u ranim poslijepodnevnim satima. Najvea
atrakcija bile su Toplice sveti Martin, najmodernije i najatraktivnije toplice u ovom kraju. One su oduevile i zabavile
mlade plivaekoji su cijelo
popodne proveli uivajui
u ljepotama toplica. Mladi
sportai su puni pozitivnih
dojmova krenuli prema
svojim hotelima, svjesni da
im je odmor veoma bitan
za ono po to su zapravo IPL novinarke:
Maria Levai i Maja Nedeljko
doli, natjecanje.

105

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

8. i 9. oujka 2016., akovec

Gradski bazeni Marija Rui, akovec

1. Dalibor Krebelj - predsjednik, 2. Maris Kuzmani, 3. Marijan ulina

50 m slobodno
RBR

IME I PREZIME

VRIJEME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Roko Poari
Nikola imunovi
Luka Rui
Matej ok
Ivan Peri
Mateo karo
Petar Uvodi
ime kara
Luka Laginja
Antonio Silaj
Vito Suanj
Bruno Beker
Niko Tomi
Marko Vujnovi
Zvonimir Ivani
Tin Prvi
Noa Cingula
Jurica Balent
Patrik Tulek
Jasmin Jaarevi
Patrik Vlai
urica Daki
Gabrijel Uljani
Antonio Hibi
Marin kiljan
Andro Suvajac

27.48
28.19
28.24
29.29
29.34
29.34
29.52
31.03
31.60
32.06
32.14
32.32
32.74
33.21
33.33
33.59
33.92
34.33
34.53
34.72
34.97
37.15
37.16
41.37
41.41
45.75

BODOVI

kola

SD

MJESTO

26
25
24
23
22
22
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Osnovna kola Titua Brezovakog


Osnovna kola Marina Dria
Osnovna kola Dr. Andrija Mohorovii
VI. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Marina Dria
Osnovna kola Zadarski Otoci - Zadar
Osnovna kola Skalice
Osnovna kola Zadarski Otoci - Zadar
Osnovna kola Jurja Dobrile Rovinj
Osnovna kola Viktorovac
Osnovna kola Dr. Andrija Mohorovii
Osnovna kola Skalice
Osnovna kola Mladost
Osnovna kola Viktorovac
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola "Braa Radi"
VI. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Petar Zrinski enkovec
Osnovna kola "Braa Radi"
Osnovna kola Mladost
Osnovna kola Titua Brezovakog
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Jurja Dobrile Rovinj
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Petar Zrinski enkovec

PAN
VIDRA
MATULJI
ESTA
VIDRA
BILI BRIG
SKALICE
BILI BRIG
GALEB
VIKTOROVAC
MATULJI
SKALICE
MLADOST
VIKTOROVAC
AGMA
BRAA RADI
ESTA
EKO TIGRII
BRAA RADI
MLADOST
PAN
AGMA
GALEB
BOGUMILAC
BOGUMILAC
EKO TIGRII

Zagreb
Dubrovnik
Matulji
Varadin
Dubrovnik
Zadar
Split
Zadar
Rovinj
Sisak
Matulji
Split
Osijek
Sisak
Vinkovci
Koprivnica
Varadin
akovec
Koprivnica
Osijek
Zagreb
Vinkovci
Rovinj
Samobor
Samobor
akovec

50 m prsno
RBR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

IME I PREZIME

VRIJEME

Leonard Martinis
Sandro Bari
Luka Kmeti
Duje amo
Vinko Stunkovi
Karlo Hlevnjak
Karlo Tomi
Fran Tisaj
Matija Muina
Petar Milakovi
Karlo Rani
ivo Dami
Marin Kordi
Josip Cvetko
Sven Radi
Teo Putarek
Ivan Gagro
Teo Jankovi
Gabrijel Dodi
Toni Pedii
Sebastijan Krevatin
Leonardo Biki
Borna Sever
Karlo Pogaj
Josip Cestar
Filip Jakob Bonjakovi

31.83
32.64
34.51
35.94
36.18
36.46
36.55
36.55
36.80
38.19
38.22
40.29
40.73
41.04
42.73
44.52
44.66
45.09
46.05
46.63
50.43
51.11
52.71
53.21
58.41
41.81

10

G O D I N A

BODOVI

kola

SD

MJESTO

26
25
24
23
22
21
20
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
DQ

Osnovna kola Dr. Andrija Mohorovii


Osnovna kola Zadarski Otoci - Zadar
Osnovna kola Titua Brezovakog
Osnovna kola Marina Dria
Osnovna kola Petar Zrinski enkovec
Osnovna kola "Braa Radi"
Osnovna kola Viktorovac
Osnovna kola "Braa Radi"
Osnovna kola Jurja Dobrile Rovinj
Osnovna kola Viktorovac
Osnovna kola Skalice
Osnovna kola Marina Dria
Osnovna kola Skalice
VI. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Mladost
VI. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Titua Brezovakog
Osnovna kola Dr. Andrija Mohorovii
Osnovna kola Zadarski Otoci - Zadar
Osnovna kola Jurja Dobrile Rovinj
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Petar Zrinski enkovec
Osnovna kola Mladost
Osnovna kola Antun Gustav Mato

MATULJI
BILI BRIG
PAN
VIDRA
EKO TIGRII
BRAA RADI
VIKTOROVAC
BRAA RADI
GALEB
VIKTOROVAC
SKALICE
VIDRA
SKALICE
ESTA
MLADOST
ESTA
AGMA
PAN
MATULJI
BILI BRIG
GALEB
BOGUMILAC
BOGUMILAC
EKO TIGRII
MLADOST
AGMA

Matulji
Zadar
Zagreb
Dubrovnik
akovec
Koprivnica
Sisak
Koprivnica
Rovinj
Sisak
Split
Dubrovnik
Split
Varadin
Osijek
Varadin
Vinkovci
Zagreb
Matulji
Zadar
Rovinj
Samobor
Samobor
akovec
Osijek
Vinkovci

106

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

8. i 9. oujka 2016., akovec

Gradski bazeni Marija Rui, akovec

1. Dalibor Krebelj - predsjednik, 2. Maris Kuzmani, 3. Marijan ulina

50 m LENO
RBR

IME I PREZIME

VRIJEME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Mario urkovi
Toni Propadalo
Dorijan Marin
Adam injori
Petar Kneevi
Tin Mijatov
Dorian Vugrek
Marko Baletin
Andrea Brajnovi
Gabrijel Crnjak
Andrej Kukuka
Leo imi
Fran Pintar
Gabrijel Cvanciger
Marin Svilar
Luka Metrovi
Erik Hunjek
Emil Pernjak
Fran Kmeti
Dario Stipani
Manuel Herak
Niko Balenta
Nino Tepi
Lukas Zovko
Ivan ubi
Tin Kenel

29.98
30.29
31.19
32.38
32.60
33.91
34.57
34.68
34.95
35.33
35.55
35.57
35.80
36.36
36.69
37.72
37.72
38.29
38.74
39.43
39.90
41.22
46.07
47.06
50.31
50.53

BODOVI

kola

SD

MJESTO

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Osnovna kola Marina Dria


Osnovna kola Skalice
Osnovna kola Zadarski Otoci - Zadar
Osnovna kola Petar Zrinski enkovec
Osnovna kola Mladost
Osnovna kola Dr. Andrija Mohorovii
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Marina Dria
Osnovna kola Jurja Dobrile Rovinj
Osnovna kola Zadarski Otoci - Zadar
Osnovna kola Mladost
Osnovna kola Viktorovac
Osnovna kola "Braa Radi"
Osnovna kola Viktorovac
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Titua Brezovakog
VI. osnovna kola Varadin
Osnovna kola "Braa Radi"
Osnovna kola Titua Brezovakog
Osnovna kola Dr. Andrija Mohorovii
Osnovna kola Jurja Dobrile Rovinj
VI. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Skalice
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Petar Zrinski enkovec
Osnovna kola Bogumila Tonija

VIDRA
SKALICE
BILI BRIG
EKO TIGRII
MLADOST
MATULJI
AGMA
VIDRA
GALEB
BILI BRIG
MLADOST
VIKTOROVAC
BRAA RADI
VIKTOROVAC
AGMA
PAN
ESTA
BRAA RADI
PAN
MATULJI
GALEB
ESTA
SKALICE
BOGUMILAC
EKO TIGRII
BOGUMILAC

Dubrovnik
Split
Zadar
akovec
Osijek
Matulji
Vinkovci
Dubrovnik
Rovinj
Zadar
Osijek
Sisak
Koprivnica
Sisak
Vinkovci
Zagreb
Varadin
Koprivnica
Zagreb
Matulji
Rovinj
Varadin
Split
Samobor
akovec
Samobor

50 m LEPTIR
RBR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

IME I PREZIME
Duje Grgi
Luka Radotovi
Tin Furdi
Saa uli
Miho Lonari
Luca Lakovi
Noa uvela
Tian Frlan
Noa eler
Rene Kelemen
Ilan Vezmarovi
Adam Rajndl
Matija Jurman-Kovai
Nikola Oreb
Noa Kuman
Ivan Sinjeri
Fran Garvan
Niko Jankovi
Eugen Staver
Luka Frenge
Leon Liinski
Tino Vrki
Tin Dragovi
Lenard Kusanovi
Zvonimir ilovi
Fran Kovaec

VRIJEME
28.07
29.00
30.29
30.36
30.66
31.60
31.63
31.76
32.04
32.04
32.72
33.70
34.19
34.24
34.28
34.32
34.82
34.99
35.47
35.60
37.04
38.54
39.60
41.44
43.00
48.26

BODOVI

kola

SD

MJESTO

26
25
24
23
22
21
20
19
18
18
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Osnovna kola Zadarski Otoci - Zadar


Osnovna kola "Braa Radi"
Osnovna kola Petar Zrinski enkovec
Osnovna kola Viktorovac
Osnovna kola Marina Dria
Osnovna kola Jurja Dobrile Rovinj
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Dr. Andrija Mohorovii
Osnovna kola Bogumila Tonija
VI. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Viktorovac
Osnovna kola Mladost
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Skalice
Osnovna kola Zadarski Otoci - Zadar
Osnovna kola "Braa Radi"
Osnovna kola Marina Dria
Osnovna kola Titua Brezovakog
Osnovna kola Dr. Andrija Mohorovii
Osnovna kola Titua Brezovakog
Osnovna kola Mladost
Osnovna kola Antun Gustav Mato
VI. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Jurja Dobrile Rovinj
Osnovna kola Skalice
Osnovna kola Petar Zrinski enkovec

BILI BRIG
BRAA RADI
EKO TIGRII
VIKTOROVAC
VIDRA
GALEB
BOGUMILAC
MATULJI
BOGUMILAC
ESTA
VIKTOROVAC
MLADOST
AGMA
SKALICE
BILI BRIG
BRAA RADI
VIDRA
PAN
MATULJI
PAN
MLADOST
AGMA
ESTA
GALEB
SKALICE
EKO TIGRII

Zadar
Koprivnica
akovec
Sisak
Dubrovnik
Rovinj
Samobor
Matulji
Samobor
Varadin
Sisak
Osijek
Vinkovci
Split
Zadar
Koprivnica
Dubrovnik
Zagreb
Matulji
Zagreb
Osijek
Vinkovci
Varadin
Rovinj
Split
akovec

107

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

8. i 9. oujka 2016., akovec

Gradski bazeni Marija Rui, akovec

1. Dalibor Krebelj - predsjednik, 2. Maris Kuzmani, 3. Marijan ulina

4x50 m mjeovito
RBR

IME KOLE

VRIJEME

BODOVI

SD

MJESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Osnovna kola Zadarski Otoci Zadar


Osnovna kola Dr. Andrija Mohorovii
Osnovna kola Marina Dria
Osnovna kola Braa Radi
Osnovna kola Viktorovac
Osnovna kola Titua Brezovakog
Osnovna kola Petar Zrinski enkovec
Osnovna kola Mladost
Osnovna kola Skalice
Osnovna kola Jurja Dobrile Rovinj
VI. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Bogumila Tonija

2:03.52
2:05.58
2:06.48
2:07.86
2:12.48
2:15.86
2:15.95
2:19.82
2:20.31
2:21.39
2:22.93
2:28.73
2:54.25

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

BILI BRIG
MATULJI
VIDRA
BRAA RADI
VIKTOROVAC
PAN
EKO TIGRII
MLADOST
SKALICE
GALEB
ESTA
AGMA
BOGUMILAC

Zadar
Matulji
Dubrovnik
Koprivnica
Sisak
Zagreb
akovec
Osijek
Split
Rovinj
Varadin
Vinkovci
Samobor

RBR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

IME KOLE
Osnovna kola Marina Dria
Osnovna kola Braa Radi
Osnovna kola Viktorovac
Osnovna kola Skalice
Osnovna kola Dr. Andrija Mohorovii
VI. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Jurja Dobrile Rovinj
Osnovna kola Titua Brezovakog
Osnovna kola Mladost
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Petar Zrinski enkovec
Osnovna kola Zadarski Otoci Zadar

SD
VIDRA
BRAA RADI
VIKTOROVAC
SKALICE
MATULJI
ESTA
GALEB
PAN
MLADOST
AGMA
BOGUMILAC
EKO TIGRII
BILI BRIG

MJESTO
Dubrovnik
Koprivnica
Sisak
Split
Matulji
Varadin
Rovinj
Zagreb
Osijek
Vinkovci
Samobor
akovec
Zadar

4x50 m slobodno
VRIJEME
1:58.77
2:09.30
2:09.58
2:12.32
2:14.26
2:17.20
2:17.59
2:18.51
2:19.26
2:20.22
2:25.99
2:54.94
2:11.96

BODOVI
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
DQ

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VIDRA


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Miho Lonari, Ivan Peri, Nikola imunovi, Mario
urkovi, Marko Baletin, Duje amo, ivo Dami, Fran
Garvan, Vlaho Pavli
VODITELJ: Sandra Toovi

UKUPNI POREDAK
R. BR.

IME KOLE

MJESTO

50 m
SLOBODNO

50 m
PRSNO

50 m
LEPTIR

50 m
LENO

4x50 m
SLOBODNO

4x50 m
MJEOVITO

Ukupno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

O Marina Dria
O Viktorovac
Osnovna kola Zadarski Otoci - Zadar
O Dr. Andrija Mohorovii
O Braa Radi
O Skalice
O Titua Brezovakog
VI. O Varadin
O Jurja Dobrile
O Mladost
O Petar Zrinski enkovec
O Antun Gustav Mato
O Bogumila Tonija

VIDRA
VIKTOROVAC
BILI BRIG
MATULJI
BRAA RADI
SKALICE
PAN
ESTA
GALEB
MLADOST O
EKO TIGRII
AGMA
BOGUMILAC

Dubrovnik
Sisak
Zadar
Matulji
Koprivnica
Split
Zagreb
Varadin
Rovinj
Osijek
akovec
Vinkovci
Samobor

47
30
41
40
19
35
32
33
22
21
10
17
5

38
37
32
34
41
30
33
24
24
14
25
10
9

32
39
38
27
36
15
16
22
24
21
25
19
38

45
28
41
28
23
29
19
16
24
38
25
32
4

26
24
0
22
25
23
19
21
20
18
15
17
16

24
22
26
25
23
18
21
16
17
19
20
15
14

212
180
178
176
167
150
140
132
131
131
120
110
86

10

G O D I N A

108

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

8. i 9. oujka 2016., akovec

Gradski bazeni Marija Rui, akovec

1. Dalibor Krebelj - predsjednik, 2. Maris Kuzmani, 3. Marijan ulina

50 m slobodno
RBR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

IME I PREZIME

Nika Pancirov
Andrijana Daradi
Klara Ana Rafaj
Ana Bri
Iva Fabris
Klara Koprtla Petric
Zrinka Fabris
Lara Babi
Gianna Luki
Iskra anko
Barbara Kuvedi
Iva Prekrat
Maja Kuzminski
Mia Pavii Manestar
Anja Milas
Tea Kovai
Lara Peruko
Tea Govorin
Magdalena Reetar
Tijana Mandi
Estela Horvat
Klara Mikuli
Anja Balent
Tena Horvat
Matea Kapetani
Lea Petrovi

VRIJEME

30.44
30.47
32.07
33.02
33.86
34.01
34.49
34.56
34.62
35.79
36.53
37.55
37.83
38.05
38.93
39.05
39.92
40.46
40.68
41.99
42.90
42.92
43.62
44.37
50.20
34.57

BODOVI

KOLA

SD

MJESTO

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
DQ

Osnovna kola 22. lipnja


Osnovna kola Frana Krste Frankopana
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Petra Kanavelia
Osnovna kola Spinut
Osnovna kola Petra Kanavelia
Osnovna kola Bartola Kaia
Osnovna kola Spinut
Osnovna kola "Kantrida"
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Bogumila Tonija
I. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Bartola Kaia
Osnovna kola Vidikovac
Osnovna kola Antun Nemi Gostovinski
Osnovna kola Vidikovac
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Iii. osnovna kola akovec
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola Frana Krste Frankopana
I. osnovna kola Varadin
Iii. osnovna kola akovec
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Antun Nemi Gostovinski
Osnovna kola "Kantrida"

POLET
FRANKOPAN
POLET
AGMA
PETAR KANAVELI
RUER
PETAR KANAVELI
JARUN
RUER
KANTRIDA
AGMA
BOGUMILAC
I. OSNOVNA KOLA VARADIN
JARUN
VIDIKOVAC
ANG
VIDIKOVAC
BRODARICA
ORLII
BRODARICA
FRANKOPAN
I. OSNOVNA KOLA VARADIN
ORLII
BOGUMILAC
ANG
KANTRIDA

Sisak
Osijek
Sisak
Vinkovci
Korula
Split
Korula
Zagreb
Split
Rijeka
Vinkovci
Samobor
Varadin
Zagreb
Pula
Koprivnica
Pula
Zadar
akovec
Zadar
Osijek
Varadin
akovec
Samobor
Koprivnica
Rijeka

109

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

8. i 9. oujka 2016., akovec

Gradski bazeni Marija Rui, akovec

1. Dalibor Krebelj - predsjednik, 2. Maris Kuzmani, 3. Marijan ulina

50 m prsno
RBR

IME I PREZIME

VRIJEME

BODOVI

KOLA

SD

MJESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nola Brnad
Zrinka Stipanovi
Matea Butorac
Karmen Fabris
Iskra Krnjaji
Nola Barila
Katja Radojkovi
Lucija Rui
Klara Rakvin
Lara Malovi
Lucija ar
Dea Jugovac
Marija Brlekovi
Dina Jaketi
Tara Miheli
Iris Veverec
Lena Saric
Jana Milin
Lada Bari
Ivona Bitunjac
Iva uker
Petra Arai
Dora Kovai
Nina Jurkovi
Neva Sele
Marta Hrkalovi

38.60
40.88
41.34
43.08
43.73
44.15
44.35
45.29
45.40
45.60
46.27
46.42
46.89
47.04
47.25
48.06
48.78
49.17
49.31
51.29
51.90
52.84
56.10
1:03.35
1:06.85
1:15.42

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Osnovna kola 22. lipnja


Osnovna kola Petra Kanavelia
Osnovna kola "Kantrida"
Osnovna kola Petra Kanavelia
Osnovna kola 22. lipnja
III. osnovna kola akovec
Osnovna kola Bartola Kaia
Osnovna kola Spinut
Osnovna kola imuna Koiia Benje
I. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Bartola Kaia
Osnovna kola Vidikovac
Osnovna kola Frana Krste Frankopana
Osnovna kola Frana Krste Frankopana
Osnovna kola Vidikovac
Osnovna kola "Kantrida"
III. osnovna kola akovec
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Spinut
Osnovna kola Antun Gustav Mato
I. osnovna kola Varadin
Osnovna kolaAntun Nemi Gostovinski
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kolaAntun Nemi Gostovinski
Osnovna kola Bogumila Tonija

POLET
PETAR KANAVELI
KANTRIDA
PETAR KANAVELI
POLET
ORLII
JARUN
RUER
BRODARICA
I. OSNOVNA KOLA VARADIN
JARUN
VIDIKOVAC
FRANKOPAN
FRANKOPAN
VIDIKOVAC
KANTRIDA
ORLII
BRODARICA
AGMA
RUER
AGMA
I. OSNOVNA KOLA VARADIN
ANG
BOGUMILAC
ANG
BOGUMILAC

Sisak
Korula
Rijeka
Korula
Sisak
akovec
Zagreb
Split
Zadar
Varadin
Zagreb
Pula
Osijek
Osijek
Pula
Rijeka
akovec
Zadar
Vinkovci
Split
Vinkovci
Varadin
Koprivnica
Samobor
Koprivnica
Samobor

RBR

IME I PREZIME

VRIJEME

BODOVI

KOLA

SD

MJESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nika pehar
Elena krapec
Nika koki
Lora Kalini
Lea Belai
Dea Vii
Lea Bri
Nika Volar
Petra Bili
Ana Bai
Lara Antolovi
Nika Trubelja
Nera Kuzminski
Karla Radoni
Andrea Rai
Anja Novak
Mirna Podri
Katija Sessa
Nina Bojanovi
Hana Miller
Zara Nii
Leonarda Pavlin
Ramona Ostri
Martina krlec
Lucija Reljac
Dunja Damjanovi

33.71
33.84
34.00
34.93
36.00
36.03
38.03
38.35
38.85
39.21
39.48
39.94
40.25
40.56
40.61
40.81
42.51
43.24
43.53
46.46
46.76
49.45
54.02
54.20
56.64
59.51

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Osnovna kola Bartola Kaia


I. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Petra Kanavelia
Osnovna kola Bartola Kaia
Osnovna kola "Kantrida"
Osnovna kola Spinut
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Frana Krste Frankopana
Osnovna kola "Kantrida"
Osnovna kola Vidikovac
Osnovna kola 22. lipnja
I. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Spinut
Osnovna kola imuna Koiia Benje
III. osnovna kola akovec
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola Petra Kanavelia
Osnovna kolaAntun Nemi Gostovinski
III. osnovna kola akovec
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola Vidikovac
Osnovna kola Antun Nemi Gostovinski
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Frana Krste Frankopana
Osnovna kola Antun Gustav Mato

JARUN
I. OSNOVNA KOLA VARADIN
PETAR KANAVELI
JARUN
KANTRIDA
RUER
AGMA
BOGUMILAC
FRANKOPAN
KANTRIDA
VIDIKOVAC
POLET
I. OSNOVNA KOLA VARADIN
RUER
BRODARICA
ORLII
POLET
PETAR KANAVELI
ANG
ORLII
BRODARICA
VIDIKOVAC
ANG
BOGUMILAC
FRANKOPAN
AGMA

Zagreb
Varadin
Korula
Zagreb
Rijeka
Split
Vinkovci
Samobor
Osijek
Rijeka
Pula
Sisak
Varadin
Split
Zadar
akovec
Sisak
Korula
Koprivnica
akovec
Zadar
Pula
Koprivnica
Samobor
Osijek
Vinkovci

50 m LENO

10

G O D I N A

110

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

8. i 9. oujka 2016., akovec

Gradski bazeni Marija Rui, akovec

1. Dalibor Krebelj - predsjednik, 2. Maris Kuzmani, 3. Marijan ulina

50 m LEPTIR
RBR

IME I PREZIME

VRIJEME

BODOVI

KOLA

SD

MJESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Maja Sigur
Nina Rubea
Nina Podri
Josipa Koleti
Iva Rui
Nina Minga
Nina Peruko
Viktorija Ivi
Nika Brdar
Ida Mari
Ela Ari
Lana Juri
Karla Krito
Nika Kati
Petra Gaparac
Ivona Bri
Tina Sardeli
Magdalena Kralj
Tara Novak
Dorotea Kolegjeraj
Lara Jovanovi
Ema Volar
Patricia Ferec
Anita Dokoza
Marua Mikecin
Ema Sapunar

33.54
34.29
35.34
35.60
35.79
35.93
36.36
36.79
37.73
37.95
38.22
38.38
38.49
38.56
38.85
39.15
39.62
39.90
42.57
42.64
43.60
46.96
47.97
56.27
1:16.43
46.81

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
DQ

Osnovna kola 22. lipnja


Osnovna kola "Kantrida"
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Spinut
Osnovna kola Petra Kanavelia
Osnovna kola Vidikovac
Osnovna kola Bartola Kaia
Osnovna kola Antun Gustav Mato
I. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Spinut
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Frana Krste Frankopana
Osnovna kola "Kantrida"
I. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Vidikovac
Osnovna kola Petra Kanavelia
III. osnovna kola akovec
III. osnovna kola akovec
Osnovna kola Frana Krste Frankopana
Osnovna kola Antun Nemi Gostovinski
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kolaAntun Nemi Gostovinski
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola Bartola Kaia

POLET
KANTRIDA
POLET
BOGUMILAC
RUER
PETAR KANAVELI
VIDIKOVAC
JARUN
AGMA
I. OSNOVNA KOLA VARADIN
RUER
AGMA
FRANKOPAN
KANTRIDA
I. OSNOVNA KOLA VARADIN
VIDIKOVAC
PETAR KANAVELI
ORLII
ORLII
FRANKOPAN
ANG
BOGUMILAC
ANG
BRODARICA
BRODARICA
JARUN

Sisak
Rijeka
Sisak
Samobor
Split
Korula
Pula
Zagreb
Vinkovci
Varadin
Split
Vinkovci
Osijek
Rijeka
Varadin
Pula
Korula
akovec
akovec
Osijek
Koprivnica
Samobor
Koprivnica
Zadar
Zadar
Zagreb

4x50 m mjeovito
KOLA

VRIJEME

BODOVI

SD

Mjesto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Osnovna kola Petra Kanavelia


Osnovna kola 22. Lipnja
I. osnovna kola Varadin
Osnovna kola Kantrida
Osnovna kola Spinut
Osnovna kola Bartola Kaia
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Iii. osnovna kola akovec
Osnovna kola Vidikovac
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola Antun Nemi Gostovinski
Osnovna kola Frana Krste Frankopana
Osnovna kola Bogumila Tonija

2:25.10
2:25.88
2:28.30
2:30.51
2:31.41
2:41.82
2:41.94
2:42.49
2:46.71
2:57.07
2:59.03
3:11.83
3:26.95

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
DQ

PETAR KANAVELI
POLET
I. OSNOVNA KOLA VARADIN
KANTRIDA
RUER
JARUN
AGMA
ORLII
VIDIKOVAC
BRODARICA
ANG
FRANKOPAN
BOGUMILAC

Korula
Sisak
Varadin
Rijeka
Split
Zagreb
Vinkovci
akovec
Pula
Zadar
Koprivnica
Osijek
Samobor

RBR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

sd
Osnovna kola 22. Lipnja
Osnovna kola Frana Krste Frankopana
Osnovna kola Spinut
Osnovna kola Bartola Kaia
Osnovna kola Petra Kanavelia
Osnovna kola Kantrida
Osnovna kola Vidikovac
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Bogumila Tonija
Iii. osnovna kola akovec
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola Antun Nemi Gostovinski
I. osnovna kola Varadin

VRIJEME
2:11.85
2:15.94
2:20.74
2:21.32
2:21.47
2:24.49
2:32.24
2:34.50
2:37.91
2:52.56
3:01.76
3:12.60
2:36.51

KOLA
POLET
FRANKOPAN
RUER
JARUN
PETAR KANAVELI
KANTRIDA
VIDIKOVAC
AGMA
BOGUMILAC
ORLII
BRODARICA
ANG
I. OSNOVNA KOLA VARADIN

Mjesto
Sisak
Osijek
Split
Zagreb
Korula
Rijeka
Pula
Vinkovci
Samobor
akovec
Zadar
Koprivnica
Varadin

RBR

4x50 m slobodno
BODOVI
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
DQ

111

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

8. i 9. oujka 2016., akovec

Gradski bazeni Marija Rui, akovec

1. Dalibor Krebelj - predsjednik, 2. Maris Kuzmani, 3. Marijan ulina

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POLET


NASTUPILA JE U SASTAVU:
Nika Pancirov, Klara Ana Rafaj, Nola Brnad, Maja Sigur,
Nika Trubelja, Nina Podri, Mirna Podri, Iskra Krnjaji,
Ivana Roksandi
VODITELJ: Alma opi

UKUPNI POREDAK
R. BR.

IME KOLE

MJESTO

50 m
SLOBODNO

50 m
PRSNO

50 m
LEPTIR

50 m
LENO

4x50 m
SLOBODNO

4x50 m
MJEOVITO

Ukupno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Osnovna kola 22. Lipnja


Osnovna kola Petra Kanavelia
Osnovna kola Spinut
Osnovna kola Bartola Kaia
Osnovna kola Kantrida
Osnovna kola Antun Gustav Mato
Osnovna kola Frana Krste Frankopana
Osnovna kola Vidikovac
I. osnovna kola Varadin
III. osnovna kola akovec
Osnovna kola imuna Koiia Benje
Osnovna kola Bogumila Tonija
Osnovna kola Antun Nemi Gostovinski

POLET
PETAR KANAVELI
RUER
JARUN
KANTRIDA
AGMA
FRANKOPAN
VIDIKOVAC
PRVA
ORLII
BRODARICA
BOGUMILAC
ANG

Sisak
Korula
Split
Zagreb
Rijeka
Vinkovci
Osijek
Pula
Varadin
akovec
Zadar
Samobor
Koprivnica

50
42
39
32
17
39
31
22
19
12
16
18
13

48
48
26
36
35
14
27
27
22
31
27
4
6

50
31
38
19
38
33
21
31
29
17
5
28
10

25
33
34
49
39
21
20
21
39
18
18
22
12

26
22
24
23
21
19
25
20
0
17
16
18
15

25
26
22
21
23
20
15
18
24
19
17
0
16

224
202
183
180
173
146
139
139
133
114
99
90
72

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


PLIVANJE - OSNOVNE KOLE

10

G O D I N A

112

5.3.8. REZULTATI

STOLNI TENIS

113

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednjokolski centar Bjelovar

REZULTATI
GORICA - I. OSNOVNA KOLA PETRINJA

3:2

DATUM I MJESTO
26. 2. 2016., Bjelovar

ZABOK - MLADOST

3:1

ZABOK - I. OSNOVNA KOLA PETRINJA

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Stanko timac, nastavnik

MLADOST - GORICA

3:1

MLADOST - I. OSNOVNA KOLA PETRINJA

3:0

GORICA - ZABOK

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola Ksavera andora Gjalskog
ZABOK
MLADOST
2.
III. OSNOVNA KOLA BJELOVAR
3.
Osnovna kola Nikole Hribara
GORICA
4.
I. OSNOVNA KOLA PETRINJA
I. osnovna kola Petrinja

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ZABOK


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zabok
Bjelovar
Velika Gorica
Petrinja

Ivan Tua, Domagoj Kramari, Jakov Tuek, Mislav Posavec


VODITELJ: Sanja Papita

OSNOVNE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO-SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski sportski savez Poeko-slavonske upanije
DATUM I MJESTO
3. 2. 2016., Poega

REZULTATI
SOKOLOVAC - AUGUST HARAMBAI

3:1

MLADOST NUTAR - SOKOLOVAC

3:2

AUGUST HARAMBAI - MLADOST NUTAR

2:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip Neferovi, nastavnik

R. BR.
IME KOLE
1.
OSNOVNA KOLA ZRINSKIH NUTAR
2.
OSNOVNA KOLA ANTUNA KANILIA
3.
Osnovna kola August Harambai

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MLADOST NUTAR
SOKOLOVAC
AUGUST HARAMBAI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST NUTAR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Nutar
Poega
Donji Miholjac

Petar Perasi, Karlo Vinkovi, Mateo Vinkovi


VODITELJ: eljko krabo

OSNOVNE KOLE - JUG

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA IBENSKOKNINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Tehnika kola

REZULTATI
VAL - SKRADIN

DATUM I MJESTO
2. 3. 2016., ibenik
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Irena Rupi - Pietri, profesor TZK

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA VELA LUKA
OSNOVNA KOLA LUAC
OSNOVNA KOLA STARIGRAD
OSNOVNA KOLA SKRADIN

3:0

PAKLENICA - ZEC

3:1

SKRADIN - ZEC

3:1

VAL - PAKLENICA

3:2

PAKLENICA - SKRADIN

2:3

ZEC - VAL

2:3

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
VAL
ZEC
PAKLENICA
SKRADIN

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VAL


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
VELA LUKA
SPLIT
STARIGRAD PAKLENICA
SKRADIN

Dino eparovi, Antonio Dragojevi, Ivan Dragojevi


VODITELJ: Lenko Dragojevi

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Arena Varadin

REZULTATI
KOTORIBA - EMOVEC

2:3

DATUM I MJESTO
12. 2. 2016., Varadin

MLADOST - PODRAVAC

0:3

EMOVEC - PODRAVAC

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivana Putarek, prof.

KOTORIBA - MLADOST

3:0

MLADOST - EMOVEC

0:3

PODRAVAC - KOTORIBA

2:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola emovec
EMOVEC
2.
OSNOVNA KOLA JOE HORVATA KOTORIBA
KOTORIBA
3.
OSNOVNA KOLA PROF. FRANJE VIKTORA IGNJARA
PODRAVAC
4.
OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR VIROVITICA
MLADOST

10

G O D I N A

MJESTO
Trnovec Bartoloveki
Kotoriba
Virje
Virovitica

114

PRVOPLASIRANA EKIPA SD EMOVEC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Vito Milak, Leon Milak, Timi Masli, Simon Vincek


VODITELJ: Damir Popovi

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Paviljon 6/1, Zagrebaki velesajam

REZULTATI
ALOJZIJE STEPINAC - SIGET

1:3

DATUM I MJESTO
19. 2. 2016., Zagreb

MEDO - GAJ

2:3

SIGET - GAJ

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

ALOJZIJE STEPINAC - MEDO

3:2

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola Veeslava Holjevca
Osnovna kola Savski Gaj
Osnovna kola Alojzija Stepinca
Osnovna kola Medvedgrad

MEDO - SIGET

2:3

GAJ - ALOJZIJE STEPINAC

3:2

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
SIGET
GAJ
ALOJZIJE STEPINAC
MEDO

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SIGET


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Jakov Jakeli, Mateo Deak, Bruno Deak


VODITELJ: Milan Derdi

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola Brajda

REZULTATI

DATUM I MJESTO
6. 4. 2016., Rijeka

SVETI LOVRE - FRAN KRSTO FRANKOPAN

3:1

OTOAC - REICA

3:0

FRAN KRSTO FRANKOPAN - REICA

3:1

SVETI LOVRE - OTOAC

3:1

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Spasoje Matijevi

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Osnovna kola Joakima Rakovca
SVETI LOVRE
OTOAC
OSNOVNA KOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA
Osnovna kola Fran Krsto Frankopan Krk
FRAN KRSTO FRANKOPAN
REICA
OSNOVNA KOLA REICA

MJESTO
Sveti Lovre
Otoac
Krk
Reica

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SVETI LOVRE


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Luka vaganovi, Marko Herak, Karlo Johannes Antolovi, Ivan Glavoevi


VODITELJ: Martin uran

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


Stolni tenis - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. travnja 2016.,
Intersport, (velika dvorana) Pore
TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Vidovi, predsjednik
2. eljko Gaina
3. Kristijan Cinkopan

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

IME SD-a
SIGET
ZABOK
SVETI LOVRE
EMOVEC
VAL
MLADOST NUTAR

IME KOLE
O VEESLAVA HOLJEVCA
O K. S. GJALSKOG
O JOAKIMA RAKOVCA
O EMOVEC
O VELA LUKA
O ZRINSKIH NUTAR

MJESTO
ZAGREB
ZABOK
SVETI LOVRE
TRNOVEC BARTOLOVEKI
VELA LUKA
NUTAR

GRUPA A
I. Kolo
VAL - ZABOK

0:3

II. Kolo
SIGET - VAL

3:0

III. Kolo
ZABOK - SIGET

0:3

GRUPA B
I. Kolo
MLADOST NUTAR - SVETI LOVRE

1:3

II. Kolo
EMOVEC - MLADOST NUTAR

3:0

III. Kolo
SVETI LOVRE - EMOVEC

3:1

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
SIGET - EMOVEC

3:2

2. utakmica poluzavrnice
ZABOK - SVETI LOVRE

3:2

za III. mjesto
EMOVEC - SVETI LOVRE

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SIGET NASTUPILA JE U SASTAVU:


Jakov Jakeli, Bruno Deak, Mateo Deak, Mateo Major
VODITELJ: Milan Derdi

1:3

za I. mjesto
SIGET - ZABOK

115

10

G O D I N A

3:2

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


Stolni tenis - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednjokolski centar Bjelovar

REZULTATI

DATUM I MJESTO
26. 2. 2016., Bjelovar
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Stanko timac, nastavnik

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Srednja kola Dugo Selo
SREDNJA KOLA KRAPINA
GIMNAZIJA SISAK
GIMNAZIJA BJELOVAR

MARTIN - GIMNAZIJALAC

3:0

GAJ - MLADOST

3:1

MLADOST - MARTIN

0:3

GAJ - GIMNAZIJALAC

3:2

MLADOST - GIMNAZIJALAC

1:3

MARTIN - GAJ

3:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MARTIN
GAJ
GIMNAZIJALAC
MLADOST

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MARTIN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dugo Selo
Krapina
Sisak
Bjelovar

Roman Budek, Matej Murat, Luka Ivi, Tomislav Nagy


VODITELJ: Igor Ratkajec

SREDNJE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO-SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski sportski savez Poeko-slavonske upanije

REZULTATI
GIMNAZIJA - TEHNIAR

3:0

DATUM I MJESTO
4. 2. 2016., Poega

EKONOMAC - HRVATSKI SOKOL

3:2

TEHNIAR - HRVATSKI SOKOL

1:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip Neferovi, nastavnik

GIMNAZIJA - EKONOMAC

2:3

EKONOMAC - TEHNIAR

3:0

HRVATSKI SOKOL - GIMNAZIJA

2:3

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
EKONOMSKA I UPRAVNA KOLA OSIJEK
Gimnazija
INDUSTRIJSKO-OBRTNIKA KOLA
TEHNIKA KOLA NIKOLE TESLE

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
EKONOMAC
Gimnazija
HRVATSKI SOKOL
TEHNIAR

10

G O D I N A

MJESTO
Osijek
Poega
Slavonski Brod
Vukovar

116

PRVOPLASIRANA EKIPA SD EKONOMAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Ivan Bilui, Mario Banek, Filip Mikuli, Dominik Kresi


VODITELJ: eljko Pavii

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA IBENSKO KNINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Tehnika kola

REZULTATI

DATUM I MJESTO
2. 3. 2016., ibenik
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Margit Vrbii, prof. TZK

TEHNIAR - LOVRE MONTI

2:3

BROKERI - DUPIN

2:3

LOVRE MONTI - DUPIN

1:3

TEHNIAR - BROKERI

2:3

BROKERI - LOVRE MONTI

2:3

DUPIN - TEHNIAR

3:2

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Srednja kola Vela Luka
DUPIN
2.
SREDNJA KOLA LOVRE MONTIJA
Lovre Monti
3.
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA I TRGOVAKA KOLA
BROKERI
4.
TEHNIKA KOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU
TEHNIAR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DUPIN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Vela Luka
Knin
Zadar
Split

Deni Berkovi, Antonio Franulovi, Ivan eparovi, Nikola uvela


VODITELJ: Sanda Tasovac

SREDNJE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Arena Varadin

REZULTATI

DATUM I MJESTO
11. 2. 2016., Varadin
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Ivana Putarek, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

MARUL - GIMNAZIJALAC (KC)

0:3

GIMNAZIJALAC (KC) - DRUGA GIMNAZIJA VARADIN

0:3

GIMNAZIJALAC (K) - DRUGA GIMNAZIJA VARADIN

3:1

MARUL - GIMNAZIJALAC (K)

0:3

GIMNAZIJALAC (KC) - GIMNAZIJALAC (K)

0:3

DRUGA GIMNAZIJA VARADIN - MARUL

3:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec
GIMNAZIJALAC
Druga gimnazija Varadin
Druga gimnazija Varadin
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC
Srednja kola Marka Marulia Slatina
MARUL

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC (AKOVEC)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
akovec
Varadin
Koprivnica
Slatina

Maan Sredanovi, Marko Lovrek, Ivan Lovrek, Ivan Mikac


VODITELJ: Goran Karamarkovi

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Paviljon 6/I, Zagrebakog velesajma

REZULTATI

DATUM I MJESTO
19. 2. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
Gimnazija Sesvete
DRUGA EKONOMSKA KOLA
X. gimnazija Ivan Supek

POGI - TRENJA

3:2

UM - CENER

3:2

TRENJA - CENER

2:3

POGI - UM

3:0

UM - TRENJA

2:3

CENER - POGI

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POGI
UM
TRENJA
CENER

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Marko Vidaek, Josip Arbanas, Matija Hrelec


VODITELJ: Danko Brajdi

SREDNJE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola Brajda

REZULTATI

DATUM I MJESTO
5. 4. 2016., Rijeka
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Spasoje Matijevi

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
GIMNAZIJA KARLOVAC
TEHNIKA KOLA PULA
POMORSKA KOLA
GIMNAZIJA GOSPI

TEHNIAR - MLADI POMORAC

3:1

OLIMPIJA 1908 - GIMGOS

3:1

MLADI POMORAC - GIMGOS

3:1

OLIMPIJA 1908 - TEHNIAR

3:1

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
OLIMPIJA 1908
TEHNIAR
MLADI POMORAC
GIMGOS

MJESTO
Karlovac
Pula
Bakar
Gospi

PRVOPLASIRANA EKIPA SD OLIMPIJA 1908


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Josip Fuduri, Karlo Matea, Luka Matea


VODITELJ: Franjo krti

117

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


Stolni tenis - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
28. travnja 2016.,
Intersport, (velika dvorana) Pore

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Vidovi, predsjednik
2. eljko Gaina
3. Kristijan Cinkopan

IME SD-a

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
SREDNJA KOLA DUGO SELO
EKONOMSKA I UPRAVNA KOLA
SREDNJA KOLA VELA LUKA
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG
GIMNAZIJA KARLOVAC

POGI
MARTIN
EKONOMAC
DUPIN
GIMNAZIJALAC
OLIMPIJA 1908

GRUPA A
I. Kolo

MJESTO
ZAGREB
DUGO SELO
OSIJEK
VELA LUKA
AKOVEC
KARLOVAC

GIMNAZIJALAC - EKONOMAC

1:3

II. Kolo
MARTIN - GIMNAZIJALAC

3:1

III. Kolo
EKONOMAC - MARTIN

1:3

GRUPA B
I. Kolo
OLIMPIJA 1908 - POGI

0:3

II. Kolo
DUPIN - OLIMPIJA 1908

3:2

III. Kolo
POGI - DUPIN

3:1

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
EKONOMAC - POGI

0:3

2. utakmica poluzavrnice
MARTIN - DUPIN

3:0

za III. mjesto
EKONOMAC - DUPIN

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI NASTUPILA JE U SASTAVU:


Josip Arbanas, Marko Vidaek, Matija Hrelec, Bruno Pavevi
VODITELJ: Danko Brajdi

POGI - MARTIN

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


Stolni tenis - SREDNJE KOLE

10

G O D I N A

3:2

za I. mjesto

118

3:0

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednjokolski centar Bjelovar

REZULTATI

DATUM I MJESTO
26. 2. 2016., Bjelovar
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Stanko timac, nastavnik

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA SAMOBOR
III. OSNOVNA KOLA BJELOVAR
Osnovna kola Viktorovac
Osnovna kola Stubike Toplice

STRANIK - VIKTOROVAC

3:1

STUBIKE TOPLICE - MLADOST

3:0

STUBIKE TOPLICE - VIKTOROVAC

0:3

MLADOST - STRANIK

2:3

MLADOST - VIKTOROVAC

3:0

STRANIK - STUBIKE TOPLICE

3:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
STRANIK
MLADOST
VIKTOROVAC
STUBIKE TOPLICE

PRVOPLASIRANA EKIPA SD STRANIK


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Samobor
Bjelovar
Sisak
Stubike Toplice

Zara Ili, Klara Znika, Nela Parazajder


VODITELJ: Saa Kolman

OSNOVNE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO-SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski sportski savez Poeko-slavonske upanije

REZULTATI
AUGUST HARAMBAI - PODVINJE

3:0

DATUM I MJESTO
3. 2. 2016., Poega

NOVOSELAC - SOKOL

3:1

PODVINJE - SOKOL

1:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip Neferovi, nastavnik

AUGUST HARAMBAI - NOVOSELAC

3:0

NOVOSELAC - PODVINJE

3:0

SOKOL - AUGUST HARAMBAI

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola August Harambai
AUGUST HARAMBAI
2.
Osnovna kola Bartola Kaia
NOVOSELAC
3.
Osnovna kola Dobria Cesari
SOKOL
4.
OSNOVNA KOLA BLA TADIJANOVI
PODVINJE

PRVOPLASIRANA EKIPA SD AUGUST HARAMBAI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Donji Miholjac
Vinkovci
Poega
Slavonski Brod

Dunja tefan, Lorena Dorki, Sofija oaj, Marta Jurevi


VODITELJ: Vedran Aladi

OSNOVNE KOLE - JUG

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA IBENSKO KNINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Tehnika kola

REZULTATI
KABRNJA - PETKA

1:3

DATUM I MJESTO
2. 3. 2016., ibenik

SKRADIN - METAR

0:3

PETKA - SKRADIN

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Irena Rupi - Pietri, prof. TZK

KABRNJA - METAR

0:3

METAR - PETKA

3:2

SKRADIN - KABRNJA

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA BARIE GRANIA METRA
METAR
2.
Osnovna kola Lapad
PETKA
3.
Osnovna kola Vladimira Nazora - kabrnje
KABRNJA
4.
OSNOVNA KOLA SKRADIN
Skradin

PRVOPLASIRANA EKIPA SD METAR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Baka Voda
Dubrovnik
kabrnja
Skradin

Chiara Ersti, Lea ari, Natali Radi, Nera Sikavica


VODITELJ: Matko Grani

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Arena Varadin

REZULTATI

DATUM I MJESTO
12. 2. 2016., Varadin
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Ivana Putarek, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola emovec
OSNOVNA KOLA "URO ESTER"
OSNOVNA KOLA DONJA DUBRAVA
OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

DRAVA - KOLARAC

0:3

EMOVEC - JUNIOR

3:0

KOLARAC - JUNIOR

3:1

DRAVA - EMOVEC

1:3

EMOVEC - KOLARAC

3:1

JUNIOR - DRAVA

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
EMOVEC
KOLARAC
DRAVA
JUNIOR

MJESTO
Trnovec Bartoloveki
Koprivnica
Donja Dubrava
Slatina

119

PRVOPLASIRANA EKIPA SD EMOVEC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Mateja Beeni, Sara Marec, Stela Marec, Lucija Sitar


VODITELJ: Valentina Balainec

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Paviljon 6/1, Zagrebaki velesajam

REZULTATI

DATUM I MJESTO
19. 2. 2016., Zagreb

KRGUS - CANKARICA

2:3

KRGUS - GORNJE VRAPE

3:1

GORNJE VRAPE - CANKARICA

1:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

R. BR.
IME KOLE
1.
OSNOVNA KOLA IVANA CANKARA
2.
OSNOVNA KOLA GUSTAVA KRKLECA
3.
OSNOVNA KOLA GORNJE VRAPE

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
CANKARICA
KRGUS
GORNJE VRAPE

PRVOPLASIRANA EKIPA SD CANKARICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Greta Mari, Ana Zaninovi, Hana Arapovi


VODITELJ: Magda Bujan

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Brajda

GORAN - VRSAR - FUNTANA

DATUM I MJESTO
6. 4. 2016., Rijeka

KATEL - OTOAC

3:0

VRSAR - FUNTANA - OTOAC

3:1

GORAN - KATEL

3:2

REZULTATI

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Marija Tus

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA "IVAN GORAN KOVAI"
GORAN
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA
KATEL
Osnovna kola Vladimira Nazora
VRSAR - FUNTANA
OSNOVNA KOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA
OTOAC

3:0

MJESTO
Duga Resa
Crikvenica
Vrsar
Otoac

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GORAN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Laura Rukavina, Marta Vukeli, Petra Buli


VODITELJ: Mirjana Erdeljac Cunha

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


Stolni tenis - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. travnja 2016.,
Intersport, (velika dvorana) Pore

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Vidovi, predsjednik
2. eljko Gaina
3. Kristijan Cinkopan

IME SD-a
GORAN
AUGUST HARAMBAI
EMOVEC
STRANIK
CANKARICA
METAR

IME KOLE
O IVAN GORAN KOVAI
O AUGUST HARAMBAI
O EMOVEC
O SAMOBOR
O IVANA CANKARA
O BARIE GRANIA METRA

MJESTO
DUGA RESA
DONJI MIHOLJAC
TRNOVEC BARTOLOVEKI
SAMOBOR
ZAGREB
BAKA VODA

GRUPA A
I. Kolo
CANKARICA - AUGUST HARAMBAI

2:3

II. Kolo
EMOVEC - CANKARICA

3:2

III. Kolo
AUGUST HARAMBAI - EMOVEC

3:2

GRUPA B
I. Kolo
GORAN - METAR

3:0

II. Kolo
STRANIK - GORAN

0:3

III. Kolo
METAR - STRANIK

1:3

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
AUGUST HARAMBAI - STRANIK

3:1

2. utakmica poluzavrnice
GORAN - EMOVEC

3:2

za III. mjesto
STRANIK - EMOVEC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GORAN NASTUPILA JE U SASTAVU:


Petra Buli, Laura Rukavina, Marta Vukeli
VODITELJ: Mirjana Erdeljac Cunha

10

G O D I N A

1:3

za I. mjesto
AUGUST HARAMBAI - GORAN

120

0:3

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


Stolni tenis - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednjokolski centar Bjelovar

REZULTATI

DATUM I MJESTO
26. 2. 2016., Bjelova

MARTIN - GIMNAZIJALAC

3:1

MLADOST - MARTIN

1:3

MLADOST - GIMNAZIJALAC

3:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Stanko timac, nastavnik

R. BR.
IME KOLE
1.
Srednja kola Dugo Selo
2.
GIMNAZIJA BJELOVAR
3.
GIMNAZIJA SISAK

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MARTIN
MLADOST
GIMNAZIJALAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MARTIN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dugo Selo
Bjelovar
Sisak

Maja Mesi, Anamarija Tominac, Ingrid Stipi, Ana Murat


VODITELJ: Jerko Crni

SREDNJE KOLE - ISTOK

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ POEKO-SLAVONSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski sportski savez Poeko-slavonske upanije
DATUM I MJESTO
4. 2. 2016., Poega

REZULTATI
POLET - GYMNICUS

3:0

GIMNAZIJA - POLET

0:3

GYMNICUS - GIMNAZIJA

2:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Josip Neferovi, nastavnik

R. BR.
IME KOLE
1.
Gimnazija Matije Antuna Reljkovia
2.
Gimnazija
3.
I. Gimnazija Osijek

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POLET
Gimnazija
GYMNICUS

MJESTO
Vinkovci
Poega
Osijek

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POLET


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Katarina Stanti, Martina Jakovljevi, Ena Boti, Magdalena Kratofil


VODITELJ: Marko karica

121

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA IBENSKO KNINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Tehnika kola

REZULTATI
DOMAGOJ - EKONOMIST

DATUM I MJESTO
2. 3. 2016. ibenik
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Margit Vrbii, prof. TZK

3:0

MIOC - DUPIN

3:1

EKONOMIST - DUPIN

1:3

DOMAGOJ - MIOC

3:0

MIOC - EKONOMIST

3:1

DUPIN - DOMAGOJ

1:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
SREDNJA KOLA FRA ANDRIJE KAIA MIOIA
DOMAGOJ
MIOC
2.
GIMNAZIJA FRANJE PETRIA ZADAR
3.
Srednja kola Vela Luka
DUPIN
4.
EKONOMSKA KOLA IBENIK
Ekonomist

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DOMAGOJ


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Makarska
Zadar
Vela Luka
ibenik

Mia Ribarevi, Petra Matijaevi, Lucija Divi, Viktorija Grani


VODITELJ: Lidija Pehar

SREDNJE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VARADINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Arena Varadin

REZULTATI
GIMNAZIJALAC (KC) - GIMNAZIJALAC (K)

0:3

DATUM I MJESTO
11. 2. 2016., Varadin

SREDNJOKOLAC - MARUL

3:0

GIMNAZIJALAC - MARUL

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ivana Putarek, prof.

GIMNAZIJALAC - SREDNJOKOLAC

0:3

R. BR.
1.
2.
3.
4.

SREDNJOKOLAC - GIMNAZIJALAC

2:3

MARUL - GIMNAZIJALAC

3:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec
GIMNAZIJALAC
Prva gimnazija Varadin
SREDNJOKOLAC
Srednja kola Marka Marulia Slatina
MARUL
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC (AKOVEC)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
akovec
Varadin
Slatina
Koprivnica

Eva Kolarek, Laura Horvat, Dora Cividini, Marta Cividini


VODITELJ: Suzana Trupkovi

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Paviljon 6/I, Zagrebakog velesajma

REZULTATI
POGI - MEDVEDGRAD

DATUM I MJESTO
19. 2. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
I. GIMNAZIJA
PORTSKA GIMNAZIJA
ZDRAVSTVENO UILITE
IX. GIMNAZIJA

3:0

PRVA - ZMAJEVI

3:0

MEDVEDGRAD - ZMAJEVI

3:0

POGI - PRVA

2:3

PRVA - MEDVEDGRAD

3:0

ZMAJEVI - POGI

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
PRVA
POGI
MEDVEDGRAD
ZMAJEVI

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PRVA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Sara Suac, Marta Borovnjak, Klara Barda


VODITELJ: Meri Matuan

SREDNJE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola Brajda

REZULTATI

DATUM I MJESTO
5. 4. 2016., Rijeka
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marija Tus

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
SREDNJA KOLA DUGA RESA
Ekonomska kola Pula
Gimnazija Eugena Kumiia Opatija
SREDNJA KOLA OTOAC

VINICA - EKONOMIST

3:0

GEK - GACKI SOKOLI

3:1

EKONOMIST - GACKI SOKOLI

3:0

VINICA - GEK

3:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
VINICA
EKONOMIST
GEK
GACKI SOKOLI

10

G O D I N A

MJESTO
Duga Resa
Pula
Opatija
Otoac

122

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VINICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Karla Franovi, Ana Trbui, Leona antek


VODITELJ: Tanja krak

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


Stolni tenis - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
28. travnja 2016.,
Intersport, (velika dvorana) Pore
TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Vidovi, predsjednik
2. eljko Gaina
3. Kristijan Cinkopan

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

IME SD-a
VINICA
PRVA
GIMNAZIJALAC
MARTIN
POLET
DOMAGOJ

IME KOLE
SREDNJA KOLA DUGA RESA
I. GIMNAZIJA
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG AKOVEC
SREDNJA KOLA DUGO SELO
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIA
SREDNJA KOLA FRA ANDRIJE KAIA MIOIA

GRUPA A
I. Kolo

MJESTO
DUGA RESA
ZAGREB
AKOVEC
DUGO SELO
VINKOVCI
MAKARSKA

VINICA - MARTIN

3:1

II. Kolo
POLET - VINICA

1:3

III. Kolo
MARTIN - POLET

3:2

GRUPA B
I. Kolo
GIMNAZIJALAC - PRVA

0:3

II. Kolo
DOMAGOJ - GIMNAZIJALAC

0:3

III. Kolo
PRVA - DOMAGOJ

3:1

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
VINICA - GIMNAZIJALAC

3:0

2. utakmica poluzavrnice
MARTIN - PRVA

0:3

za III. mjesto
GIMNAZIJALAC - MARTIN

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VINICA NASTUPILA JE U SASTAVU:


Leona antek, Ana Trbui, Karla Franovi
VODITELJ: Tanja krak

3:2

za I. mjesto
VINICA - PRVA

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


Stolni tenis - SREDNJE KOLE

123

10

G O D I N A

3:0

5.3.9. REZULTATI

AH

10

G O D I N A

124

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola Rovie
DATUM I MJESTO
11. 2. 2016., Rovie
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Vlado Karagi, nastavnik

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Osnovna kola Ivan Benkovi
DUGOSELKO
MRAV
OSNOVNA KOLA ROVIE
VRBINA
OSNOVNA KOLA IVANA KUKULJEVIA SISAK
OSNOVNA KOLA DONJA STUBICA
VIHOR

MJESTO
Dugo Selo
Rovie
Sisak
Donja Stubica

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DUGOSELKO


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Lukas Cajner, Jure Maduna, Stjepan Klari, Vedran Beni, Hrvoje Beni
VODITELJ: Niko okevi

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Hotel Park Naice, Dr. Franje Tumana 4
DATUM I MJESTO
27. 1. 2016., Naice
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mirna Rajle Broanac

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola Dobria Cesari
Osnovna kola August Harambai
Osnovna kola Mate Lovraka
OSNOVNA KOLA AUGUSTA ENOE

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
SOKOL
AUGUST HARAMBAI
LOVRAKOVCI
SLOGA

MJESTO
Poega
Donji Miholjac
upanja
Gundinci

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SOKOL


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Marin Solina, Josip ipek, Tibor Kakuk, Stjepko uljak, Borna Soukup
VODITELJ: Dragan Pavlovi

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Kongresna dvorana Omladinskog hostela - Zadar (turist.naselje Borik)

DATUM I MJESTO
25. 2. 2016., Zadar
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Jadranka Duvani, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA SPLIT 3
OSNOVNA KOLA IME BUDINIA - ZADAR
OSNOVNA KOLA BLATO
OSNOVNA KOLA SKRADIN

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
BAN JELAI
KNEZ BRANIMIR
BLATO
SKRADIN

MJESTO
SPLIT
ZADAR
BLATO
SKRADIN

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BAN JELAI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Krian Tandara, Marin Deni, Dino Ceci-Sule, Bruno Ceci-Sule, Marko Bari
VODITELJ: Aljoa Paanin

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola Gradina
DATUM I MJESTO
6. 4. 2016., Gradina
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
elimir Holer, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Osnovna kola Antuna i Ivana Kukuljevia
TONIMIR
OSNOVNA KOLA BELICA
BELICA
OSNOVNA KOLA GRGURA KARLOVANA
MLADOST
OSNOVNA KOLA GRADINA
GRADINA

MJESTO
Varadinske Toplice
Belica
urevac
Gradina

125

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TONIMIR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Filip Kriani, Andrija Potrebica, Borna Matkun, Hrvoje Hostnjak,


Petar Kriani
VODITELJ: eljko Matkun

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
O Frana Krste Frankopana
DATUM I MJESTO
27. 2. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA TITUA BREZOVAKOG
OSNOVNA KOLA GUSTAVA KRKLECA
Osnovna kola pansko Oranice
OSNOVNA KOLA FRANA GALOVIA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
PAN
KRGUS
PANSKO ORANICE
DUGAVE

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PAN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Roko upe, Leon Putar, Lara Putar, Sanjin eremei, Karla Budimir
VODITELJ: Maroje Portada

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
ahovski klub Rijeka
DATUM I MJESTO
7. 4. 2016., Rijeka
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Bojan Birk

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Osnovna kola Fran Krsto Frankopan Krk
FRAN KRSTO FRANKOPAN
VERUDA
OSNOVNA KOLA VERUDA PULA
OSNOVNA KOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJEVIA SENJ USKOK
DUBOVAC
OSNOVNA KOLA DUBOVAC

MJESTO
Krk
Pula
Senj
Karlovac

PRVOPLASIRANA EKIPA SD FRAN KRSTO FRANKOPAN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Daniel Duda, Katarina Bogdani, Andrijan Kovai, Paula Kralji,


Nikola Kovai
VODITELJ: Zdenko Jurkovi

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


AH - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

25. travnja 2016., Pore

Hotel Delfin, Pore

1. Eduard Piacun, predsjednik, 2. Vlado Karagi, 3. Zlatko Roi

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SOKOL NASTUPILA JE U SASTAVU:


Tibor Kakuk, Stjepko uljak, Marin Solina, Josip ipek, Lara Pei VODITELJ: Dragan Pavlovi

10

G O D I N A

126

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


AH - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

25. travnja 2016., Pore

Hotel Delfin, Pore

1. Eduard Piacun, predsjednik, 2. Vlado Karagi, 3. Zlatko Roi

POJEDINANO
2. TONIMIR, Varadinske Toplice (5 MB/10 Bod.)

3. SOKOL, Poega (6 MB/11 Bod.)


Rtg-

Pl.

Rtg

FED

Bod

Gam.

Rtg-

0,0

1924

III Kriani Filip

1763

CRO

20,0

1845

70,0

1808

IV Hostnjak Hrvoje

1717

CRO

62,5

1834

60,0

1757

IV Potrebica Andrija

1734

CRO

40,0

1745

80,0

1751

III Matkun Borna

1851

CRO

80,0

1715

12,5

1691

1600

CRO

100,0

1600

Rtg-

Pl.

Ime

Rtg

FED

Bod

Gam.

Pei Lara

1600

CRO

II Kakuk Tibor

1955

CRO

IV uljak Stjepko

1770

CRO

III Solina Marin

1846

CRO

1600

CRO

ipek Josip

Ime

Kriani Petar

4. BAN JELAI, Split (5 MB/10 Bod.)

6. DUGOSELKO, Dugo Selo (6 MB/9 Bod.)


Pl.

Ime

Rtg

FED

Bod

Gam.

Pl.

Rtg

FED

Bod

Gam.

Rtg-

Maduna Jure

1600

CRO

0,0

1924

III Bari Marko

Ime

1864

CRO

50,0

1825

II Beni Vedran

1841

CRO

60,0

1875

III Deni Marin

1787

CRO

60,0

1807

IV Beni Hrvoje

1754

CRO

12,5

1766

IV Ceci-Sule Dino

1726

CRO

30,0

1744

IV Klari Stjepan

1787

CRO

60,0

1732

IV Tandara Krian

1707

CRO

60,0

1702

IV Cajner Lukas

1718

CRO

50,0

1699
5. PAN, Zagreb (3 MB/9 Bod.)
Pl.

Rtg

FED

Bod

Gam.

Rtg-

Rtg

FED

Bod

Gam.

Rtg-

IV Budimir Karla

1642

CRO

16,7

1861

II Duda Daniel

1924

CRO

100,0

1738

III Putar Leon

1862

CRO

40,0

1808

2 MK Bogdani Katarina

1932

CRO

70,0

1818

I Putar Lara

1791

CRO

37,5

1817

1649

CRO

40,0

1745

IV eremei Sanjin

1706

CRO

50,0

1753

III Kralji Paula

1600

CRO

0,0

1772

IV upe Roko

1739

CRO

75,0

1656

1. FRANKOPAN, Krk (5 MB/10 Bod.)


Pl.

Ime

Kovai Andrijan

Ime

Ekipno
1. KOLO
Br. SBr.
1.
1
2.
2
3.
3

Ekipa
FRANKOPAN, Krk
TONIMIR, Varadinske Toplice
SOKOL, Poega

Rez.
1 - 2
3 -
1-3

Ekipa
DUGOSELKO Dugo Selo
PAN Zagreb
BAN JELAI, Split

SBr.
6
5
4

2. KOLO
Br. SBr.
1.
6
2.
5
3.
1

Ekipa
DUGOSELKO, Dugo Selo
PAN, Zagreb
FRANKOPAN, Krk

Rez.
2 - 1
2-2
3-1

Ekipa
BAN JELAI, Split
SOKOL, Poega
TONIMIR, Varadinske Toplice

SBr.
4
3
2

3. KOLO
Br. SBr.
1.
2
2.
3
3.
4

Ekipa
TONIMIR Varadinske Toplice
SOKOL, Poega
BAN JELAI, Split

Rez.
2-2
3-1
2 - 1

Ekipa
DUGOSELKO, Dugo Selo
FRANKOPAN, Krk
PAN, Zagreb

SBr.
6
1
5

4. KOLO
Br. SBr.
1.
6
2.
1
3.
2

Ekipa
DUGOSELKO, Dugo Selo
FRANKOPAN, Krk
TONIMIR, Varadinske Toplice

Rez.
0-4
2-2
1-3

Ekipa
PAN, Zagreb
BAN JELAI, Split
SOKOL, Poega

SBr.
5
4
3

5. KOLO
Br. SBr.
1.
3
2.
4
3.
5

Ekipa
SOKOL, Poega
BAN JELAI, Split
PAN, Zagreb

Rez.
2-2
1-3
1-3

Ekipa
DUGOSELKO, Dugo Selo
TONIMIR, Varadinske Toplice
FRANKOPAN, Krk

SBr.
6
2
1

KONAAN POREDAK EKIPA


Mj. Ekipa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SOKOL, Poega
DUGOSELKO, Dugo Selo
FRANKOPAN, Krk
TONIMIR, Varadinske Toplice
BAN JELAI, Split
PAN, Zagreb

Gam.

MB

Bod.

5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
1

2
2
1
1
1
1

1
1
2
2
2
3

6
6
5
5
5
3

11
9
10
10
10
9

127

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

SAVEZ KOLSKIH PORTSKIH DRUTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola Rovie
DATUM I MJESTO
11. 2. 2016., Rovie
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Vlado Karagi, nastavnik

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola Vukovina
OSNOVNA KOLA ROVIE
Osnovna kola Oroslavje
Osnovna kola Sela

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
VUKO
MRAV
ORO
SELA

MJESTO
Vukovina
Rovie
Oroslavje
Sela

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VUKO


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Ivana Kirin, Dora Jazbec, Marta Trgovac, Lucija Roi, Mira Trgovac
VODITELJ: Tatjana Sudar

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Hotel Park Naice, Dr. Franje Tumana 4
DATUM I MJESTO
27. 1. 2016., Naice
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mirna Rajle Broanac

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola Dobria Cesari
OSNOVNA KOLA KRALJA TOMISLAVA
OSNOVNA KOLA NIKOLE ANDRIA
OSNOVNA KOLA GRADINA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
SOKOL
TOMISLAV
OLIMP
GRADINA

MJESTO
Poega
Naice
Vukovar
Gradina

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SOKOL


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Lara Pei, Ana Skukan, Nora Pisker, Franka unjo, Elena Solina
VODITELJ: Goran Njavro

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA ZADARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Kongresna dvorana Omladinskog hostela - Zadar (turist.naselje Borik)

DATUM I MJESTO
25. 2. 2016., Zadar
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Jadranka Duvani, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola Smiljevac
Osnovna kola JELSA
OSNOVNA KOLA BLATO
OSNOVNA KOLA IVAN MAURANI

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
SMILJEVAC
SOLINE
BLATO
SIBINJSKI SOKOL

MJESTO
Zadar
Jelsa
Blato
Sibinj

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SMILJEVAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Rafaela Burul, Mia Klasi, Leonarda Lasi, Mihaela Burul, Ana Kardum
VODITELJ: Ivan Jaki

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Gradina
DATUM I MJESTO
6. 4. 2016., Gradina
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
elimir Holer, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
OSNOVNA KOLA FERDINANDOVAC
SOKOL
2.
Osnovna kola Gustav Krklec Maruevec
MARUEVEC
3.
OSNOVNA KOLA TOMAA GORIANCA MALA SUBOTICA
FTII

MJESTO
Ferdinandovac
Maruevec
Mala Subotica

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SOKOL


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Monika Matia, Lana Struan, Petra Kova, Ema Bevanda, Lorena Bevanda
VODITELJ: Vedran Pintari

10

G O D I N A

128

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
O Frana Krste Frankopana
DATUM I MJESTO
27. 2. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA GUSTAVA KRKLECA
OSNOVNA KOLA SVETA KLARA
OSNOVNA KOLA ODRA
OSNOVNA KOLA JORDANOVAC

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
KRGUS
SVETA KLARA
ODRA
JORDANOVAC

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KRGUS


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Renata Smetiko, Lucija Smetiko, Marija Smetiko, Petra Malbaa


VODITELJ: Ivana Olivari

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
ahovski klub Rijeka
DATUM I MJESTO
7. 4. 2016., Rijeka
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Bojan Birk
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola Ivana Gorana Kovaia Vrbovsko
GORAN
2.
OSNOVNA KOLA DUBOVAC
DUBOVAC
3.
OSNOVNA KOLA VIDIKOVAC
VIDIKOVAC

MJESTO
Vrbovsko
Karlovac
Pula

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GORAN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Arijana Buri, Melani Mahnik, Jasna Obajdin, Magdalena Osojniki,


Dorotea uteg
VODITELJ: eljko Mitrovi

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


AH - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

25. travnja 2016., Pore

Hotel Delfin, Pore

1. Eduard Piacun, predsjednik, 2. Vlado Karagi, 3. Zlatko Roi

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KRGUS NASTUPILA JE U SASTAVU:


Marija Smetiko, Lucija Smetiko, Renata Smetiko, Petra Malbaa, Lara Brankovi VODITELJ: Ivana Olivari

129

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


AH - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

25. travnja 2016., Pore

Hotel Delfin, Pore

1. Eduard Piacun, predsjednik, 2. Vlado Karagi, 3. Zlatko Roi

POJEDINANO
2. KRGUS Zagreb (7 MB/13 Bod.)
Pl.

5. SOKOL Poega (7 MB/11 Bod.)

Ime

Rtg

FED

Bod

Gam.

Rtg-

Pl.

1 MK Smetiko Marija

1998

CRO

100,0

1669

2 MK Smetiko Lucija

1908

CRO

70,0

1738

I Smetiko Renata

1876

CRO

70,0

1669

Malbaa Petra

1605

CRO

25,0

1682

Brankovi Lara

1600

CRO

0,0

1600

Ime

Rtg

FED

Klari Nina

1600

CRO

I Skukan Ana

1796

CRO

II Solina Elena

1752

CRO

I Pisker Nora

1808

CRO

1600

CRO

unjo Franka

Bod

Gam.

%
0,0

Rtg-
1779

80,0

1783

60,0

1723

80,0

1611

0,0

1600

Bod

Gam.

0,0

1939

1. VUKO Vukovina (2 MB/6 Bod.)

4. SOKOL Ferdinandovac (7 MB/13 Bod.)


Rtg

FED

Bod

Gam.

Rtg-

Pl.

Ime

Rtg

FED

I Bevanda Ema

1879

CRO

80,0

1732

III Kirin Ivana

1632

CRO

II Bevanda Lorena

1749

CRO

40,0

1761

II Trgovac Mira

1723

CRO

40,0

1698

Kova Petra

1609

CRO

60,0

1734

II Jazbec Dora

1694

CRO

20,0

1740

IV Struan Lana

1624

CRO

0,0

1620

II Trgovac Marta

1699

CRO

40,0

1650

III Matia Monika

1600

CRO

IV Roi Lucija

1623

CRO

33,3

1676

Pl.

Ime

100,0

1626

Rtg

FED

Bod

Gam.

Rtg-

Pl.

1617

CRO

20,0

1763

III Kardum Ana

2 MK uteg Dorotea

1820

CRO

70,0

1749

III Obajdin Jasna

1691

CRO

80,0

1707

IV Buri Arijana

1620

CRO

60,0

1652

IV Osojniki Magdalena

Ime

Ekipno
1. KOLO
Br. SBr.
1.
1
2.
2
3.
3

Ekipa
VUKO Vukovina
KRGUS Zagreb
GORAN Vrbovsko

Rez.
3-1
1 - 2
3-1

Ekipa
SMILJEVAC Zadar
SOKOL Poega
SOKOL Ferdinandovac

SBr.
6
5
4

2. KOLO
Br. SBr.
1.
6
2.
5
3.
1

Ekipa
SMILJEVAC Zadar
SOKOL Poega
VUKO Vukovina

Rez.
1 - 2
2-2
1-3

Ekipa
SOKOL Ferdinandovac
GORAN Vrbovsko
KRGUS Zagreb

SBr.
4
3
2

3. KOLO
Br. SBr.
1.
2
2.
3
3.
4

Ekipa
KRGUS Zagreb
GORAN Vrbovsko
SOKOL Ferdinandovac

Rez.
3-1
3-1
3 -

Ekipa
SMILJEVAC Zadar
VUKO Vukovina
SOKOL Poega

SBr.
6
1
5

4. KOLO
Br. SBr.
1.
6
2.
1
3.
2

Ekipa
SMILJEVAC Zadar
VUKO Vukovina
KRGUS Zagreb

Rez.
1-3
0-4
3 -

Ekipa
SOKOL Poega
SOKOL Ferdinandovac
GORAN Vrbovsko

SBr.
5
4
3

5. KOLO
Br. SBr.
1.
3
2.
4
3.
5

Ekipa
GORAN Vrbovsko
SOKOL Ferdinandovac
SOKOL Poega

Ekipa
SMILJEVAC Zadar
KRGUS Zagreb
VUKO Vukovina

SBr.
6
2
1

Rez.
3-1
2-2
3-1

KONAAN POREDAK EKIPA


Mj. Ekipa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KRGUS, Zagreb
SOKOL, Ferdinandovac
GORAN, Vrbovsko
SOKOL, Poega
VUKO, Vukovina
SMILJEVAC, Zadar

2
0

Rtg-

6. SMILJEVAC Zadar (0 MB/5 Bod.)

3. GORAN Vrbovsko (7 MB/11 Bod.)


Pl.

Gam.

MB

Bod.

5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
1
0

1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
4
5

7
7
7
7
2
0

13
13
11
11
6
5

10

G O D I N A

130

Ime

Rtg

FED

Bod

Gam.

Rtg-

1616

CRO

40,0

1803

Lasi Leonarda

1600

CRO

10,0

1785

Burul Mihaela

1600

CRO

20,0

1737

Burul Rafaela

1600

CRO

66,7

1608

Klasi Mia

1600

CRO

0,0

1610

5.3.10. REZULTATI

KROS

131

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAKO-MOSLAVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradski stadion u Kutini
DATUM I MJESTO
12. 4. 2016., Kutina
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Ljiljana Gavranovi

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA KRAPINSKE TOPLICE
Osnovna kola Braa Ribar
Osnovna kola Bistra
I. OSNOVNA KOLA BJELOVAR

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
TOPLICE
RIBARI
BISTRA
PRVA

MJESTO
Krapinske Toplice
Sisak
Donja Bistra
Bjelovar

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TOPLICE


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Marko Rasonja, Matija Mihaliek, Matija Cigleneki, Mislav Martinec


VODITELJ: eljko Fort

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Perivoj kralja Tomislava
DATUM I MJESTO
31. 3. 2016. Osijek
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mirna Rajle Broanac

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Osnovna kola Dobria Cesari
SLAP
Osnovna kola Antun Gustav Mato
AGMA
Osnovna kola fra Kaje Adia Pleternica
SLAVONAC
Osnovna kola Matija Antun Relkovi
MATIJA ANTUN RELKOVI

MJESTO
Osijek
Vinkovci
Pleternica
Davor

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SLAP


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Luka ajo, Josip Kraljevi, Domagoj Vilhelm, Tin Kue


VODITELJ: Marin Boi

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Park mladei, Stadion ASK
DATUM I MJESTO
12. 4. 2016., Split
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Poljak, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA SPLIT 3
BAN JELAI
OSNOVNA KOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIA
GUSAR
OSNOVNA KOLA BARTULA KAIA
JADRAN
OSNOVNA KOLA JURJA DALMATINCA IBENIK
MLADI

MJESTO
SPLIT
METKOVI
ZADAR
IBENIK

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BAN JELAI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Ante Vueti, Toni Lovrinevi, Josip Tonkovi, Mario Vukman


VODITELJ: Igor imunovi

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Eugen Kumii
DATUM I MJESTO
14. 4. 2016., Slatina
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
elimir Holer

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI
ANG
OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA
SLATINA
OSNOVNA KOLA MURSKO SREDIE
KONDOR
Osnovna kola Novi Marof
TORNADO

MJESTO
Koprivnica
Slatina
Mursko Sredie
Novi Marof

132

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ANG


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Ivan Mikuli, Matej Igri, Denis Baroni, Marko Gregurec


VODITELJ: Danijela imek

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Park Bundek
DATUM I MJESTO
17. 4. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola Ive Andria
Osnovna kola Medvedgrad
OSNOVNA KOLA BARTOLA KAIA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MALENICA
PROLJEE
MEDO
JARUN

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MALENICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Ivan Vukani, Lovro Obajdin, Karlo Kralj, Mateo Jurii


VODITELJ: Ilija Jurendi

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
park uma Zlatni rt
DATUM I MJESTO
13. 4. 2016., Rovinj
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Sinia Ivanievi, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
-

IME KOLE
OSNOVNA KOLA IJANA PULA
Osnovna kola Gornja Veica
OSNOVNA KOLA DR. JURE TURIA
OSNOVNA KOLA DRAGOJLE JARNEVI

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
IJANA
GORNJA VEICA
VELEBIT
CENTAR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD IJANA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Pula
Rijeka
Gospi
Karlovac

Teo Ui, Luka Peni, Noah Jankovi, Eldin Muhi


VODITELJ: Leo Radolovi

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


Kros - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. travnja 2016.,
Plava Laguna, Pore

R. BR.

TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Juki, predsjednik
2. Aleksandar Puklavec
3. Matej Buha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE

IME SD-a

OSNOVNA KOLA KRAPINSKE TOPLICE


OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI
OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI
OSNOVNA KOLA IJANA PULA
OSNOVNA KOLA MALENICA
OSNOVNA KOLA SPLIT 3

TOPLICE
ANG
SLAP
IJANA
MALENICA
BAN JELAI

NAT. 1

NAT. 2

NAT. 3

3
2
1
5
9
10

4
8
12
14
15
18

6
11
17
21
16
22

NAT. 4

Bodovi

7
13
19
DNS
20
23

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD TOPLICE NASTUPILA
JE U SASTAVU:
Matija Cigleneki,
Mislav Martinec,
Matija Mihaliek,
Marko Rasonja
VODITELJ:
eljko Fort

133

13
21
30
40
40
50

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


KROS - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

25. travnja 2016., Pore

Plava Laguna, Pore

1. Damir Juki, predsjednik, 2. Aleksandar Puklavec, 3. Matej Buha

R. BR.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ime i prezime

Ime kole

MJESTO

JOSIP KRALJEVI

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

SLAP

OSIJEK

MARKO GREGUREC

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

ANG

KOPRIVNICA

MISLAV MARTINEC

OSNOVNA KOLA KRAPINSKE TOPLICE

TOPLICE

KRAPINSKE TOPLICE

MATIJA CIGLENEKI

OSNOVNA KOLA KRAPINSKE TOPLICE

TOPLICE

KRAPINSKE TOPLICE

NOAH JANKOVI

OSNOVNA KOLA IJANA PULA

IJANA

PULA

MATIJA MIHALIEK

OSNOVNA KOLA KRAPINSKE TOPLICE

TOPLICE

KRAPINSKE TOPLICE

MARKO RASONJA

OSNOVNA KOLA KRAPINSKE TOPLICE

TOPLICE

KRAPINSKE TOPLICE

DENIS BARONI

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

ANG

KOPRIVNICA

LOVRO OBAJDIN

OSNOVNA KOLA MALENICA

MALENICA

ZAGREB

JOSIP TONKOVI

OSNOVNA KOLA SPLIT 3

BAN JELAI

SPLIT

IVAN MIKULI

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

ANG

KOPRIVNICA

LUKA AJO

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

SLAP

OSIJEK

MATEJ IGRI

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

ANG

KOPRIVNICA

LUKA PENI

OSNOVNA KOLA IJANA PULA

IJANA

PULA

IVAN VUKANI

OSNOVNA KOLA MALENICA

MALENICA

ZAGREB

KARLO KRALJ

OSNOVNA KOLA MALENICA

MALENICA

ZAGREB

LEON KOVA

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

SLAP

OSIJEK

TONI LOVRINEVI

OSNOVNA KOLA SPLIT 3

BAN JELAI

SPLIT

DOMAGOJ VILHELM

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

SLAP

OSIJEK

MATEO JURII

OSNOVNA KOLA MALENICA

MALENICA

ZAGREB

TEO UI

OSNOVNA KOLA IJANA PULA

IJANA

PULA

ANTE VUETI

OSNOVNA KOLA SPLIT 3

BAN JELAI

SPLIT

VEDRAN KARAJLOVI

OSNOVNA KOLA SPLIT 3

BAN JELAI

SPLIT

ELDIN MUHI

OSNOVNA KOLA IJANA PULA

IJANA

PULA

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


KROS - OSNOVNE KOLE

134

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAKO-MOSLAVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Gradski stadion u Kutini
DATUM I MJESTO
12. 4. 2016., Kutina
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Ljiljana Gavranovi

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
BOGUMILAC
OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA
VIHOR
TOPLICE
OSNOVNA KOLA KRAPINSKE TOPLICE
OSNOVNA KOLA IVANA NEPOMUKA JEMERIA
MLADOST

MJESTO
Samobor
Kutina
Krapinske Toplice
Grubino Polje

PRVOPLASIRANA EKIPA SD BOGUMILAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Lana Ivanu, Maja Petrui, Ema Vukadin, Nika Kova


VODITELJ: Ismeta erkez

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Perivoj kralja Tomislava
DATUM I MJESTO
31. 3. 2016., Osijek
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mirna Rajle Broanac

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Osnovna kola Tin Ujevi
TINKA
Osnovna kola Josipa Lovretia
MLADOST OTOK
Osnovna kola Dragutin Tadijanovi
TADIJA
OSNOVNA KOLA ANTUNA KANILIA
SOKOLOVAC

MJESTO
Osijek
Otok
Slavonski Brod
Poega

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TINKA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Lorena Bencari, Ena Salaj, Iva Prugovi


VODITELJ: Hrvoje Brni

OSNOVNE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Park mladei, stadion ASK
DATUM I MJESTO
12. 4. 2016., Split
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Poljak, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA STOBRE
STOBRE
OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE
BRODARICA
Osnovna kola Vela Luka
VAL
OSNOVNA KOLA VIDICI
Vidici

MJESTO
Stobre
Zadar
Vela Luka
ibenik

PRVOPLASIRANA EKIPA SD STOBRE


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Ivana Pelivan, Petra Kamber, Lara Klojnik, Petra Cokari


VODITELJ: Kristina Plei

OSNOVNE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Eugen Kumii
DATUM I MJESTO
14. 4. 2016., Slatina
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
elimir Holer, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA LJUDEVITA MODECA KRIEVCI
IZVOR
OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA
SLATINA
OSNOVNA KOLA PRELOG
MLADOST
Osnovna kola Novi Marof
TORNADO

MJESTO
Krievci
Slatina
Prelog
Novi Marof

PRVOPLASIRANA EKIPA SD IZVOR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Veronika Drljai, Marcela Gudi, Lucija Zimonji, Lucija Kovai


VODITELJ: Marjana Frovi

135

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Park Bundek
DATUM I MJESTO
17. 4. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola Josipa Raia
Osnovna kola Medvedgrad
Osnovna kola Malenica
Osnovna kola uerje

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
RAI
MEDO
MALENICA
UERJE

PRVOPLASIRANA EKIPA SD RAI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Ema uek, Eli Pevec, Marta Kve, Lea Vitkovi


VODITELJ: Boidar Strmo

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Park uma Zlatni rt
DATUM I MJESTO
13. 4. 2016., Rovinj
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Sinia Ivanievi, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
MLADOST
OSNOVNA KOLA DR. JURE TURIA
VELEBIT
Osnovna kola Gornja Veica
GORNJA VEICA
Osnovna kola Ivane Brli - Maurani Ogulin
REGO

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MLADOST


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Pazin
Gospi
Rijeka
Ogulin

Luana Milanovi, Elena Galant, Leana Tomai, Talia Beni,


VODITELJ: Jadranka ervar

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


KROS - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. travnja 2016.,
Plava Laguna, Pore

R. BR.

TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Juki, predsjednik
2. Aleksandar Puklavec
3. Matej Buha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
OSNOVNA KOLA LJUDEVITA MODECA KRIEVCI
OSNOVNA KOLA STOBRE
OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA
OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
OSNOVNA KOLA JOSIPA RAIA
OSNOVNA KOLA TIN UJEVI

IME SD-a
IZVOR
STOBRE
BOGUMILAC
MLADOST
RAI
TINKA

NAT. 1

NAT. 2

NAT. 3

NAT. 4

Bodovi

1
2
7
5
6
9

3
4
8
11
14
10

15
16
12
13
19
21

22
23
18
17
20
24

13
21
30
40
40
50

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD IZVOR NASTUPILA
JE U SASTAVU:
Marcela Gudi,
Veronika Drljai,
Lucija Zimonji,
Lucija Kovai
VODITELJ:
Marjana Frovi

136

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


KROS - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

25. travnja 2016., Pore

Plava Laguna, Pore

1. Damir Juki, predsjednik, 2. Aleksandar Puklavec, 3. Matej Buha

R. BR.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ime i prezime

Ime kole

MJESTO

LUCIJA ZIMONJI

OSNOVNA KOLA LJUDEVITA MODECA KRIEVCI

IZVOR

KRIEVCI

PETRA COKARI

OSNOVNA KOLA STOBRE

STOBRE

STOBRE

VERONIKA DRLJAI

OSNOVNA KOLA LJUDEVITA MODECA KRIEVCI

IZVOR

KRIEVCI

LARA KLOJNIK

OSNOVNA KOLA STOBRE

STOBRE

STOBRE

TALIA BENI

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN

MLADOST

PAZIN

ELI PEVEC

OSNOVNA KOLA JOSIPA RAIA

RAI

ZAGREB

MAJA PETRUI

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

EMA VUKADIN

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

LORENA BENCARI

OSNOVNA KOLA TIN UJEVI

TINKA

OSIJEK

IVA PRUGOVI

OSNOVNA KOLA TIN UJEVI

TINKA

OSIJEK

ELENA GALANT

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN

MLADOST

PAZIN

NIKA KOVA

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

LEA VITKOVI

OSNOVNA KOLA JOSIPA RAIA

RAI

ZAGREB

MARCELA GUDI

OSNOVNA KOLA LJUDEVITA MODECA KRIEVCI

IZVOR

KRIEVCI

IVANA PELIVAN

OSNOVNA KOLA STOBRE

STOBRE

STOBRE

LUANA MILANOVI

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN

MLADOST

PAZIN

LANA IVANU

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

MIRTA MARTI

OSNOVNA KOLA JOSIPA RAIA

RAI

ZAGREB

EMA UEK

OSNOVNA KOLA JOSIPA RAIA

RAI

ZAGREB

ENA SALAJ

OSNOVNA KOLA TIN UJEVI

TINKA

OSIJEK

LUCIJA KOVAI

OSNOVNA KOLA LJUDEVITA MODECA KRIEVCI

IZVOR

KRIEVCI

LEANA TOMAI

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN

MLADOST

PAZIN

PETRA KAMBER

OSNOVNA KOLA STOBRE

STOBRE

STOBRE

ENA RASTIJA

OSNOVNA KOLA TIN UJEVI

TINKA

OSIJEK

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


kros - OSNOVNE KOLE

137

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


srednje KOLE - CENTAR

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAKO-MOSLAVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
kolski sportski savez SM
DATUM I MJESTO
12. 4. 2016., Kutina
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Ljiljana Gavranovi

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
SREDNJA KOLA TINA UJEVIA
GIMNAZIJA VELIKA GORICA
TEHNIKA KOLA BJELOVAR
Srednja kola Oroslavje

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
AUGUSTIN
GVG
TEHNIAR
HERKUL

MJESTO
Kutina
Velika Gorica
Bjelovar
Oroslavje

PRVOPLASIRANA EKIPA SD AUGUSTIN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Karlo Ciban, Matej Renduli, Mario Stojakovi, Filip Pazman


VODITELJ: Pero Prebeg

srednje KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Perivoj kralja Tomislava
DATUM I MJESTO
31. 3. 2016., Osijek
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marko Grguri

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA KOLA
Klas
Srednja strukovna kola Antuna Horvata akovo OBRTNIK
SREDNJA MEDICINSKA KOLA
S.M..
Tehnika kola Ruera Bokovia Vinkovci
TEHNIAR

MJESTO
Poega
akovo
Slavonski Brod
Vinkovci

PRVOPLASIRANA EKIPA SD Klas


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Antonio urevi, Matej Gomeri, Frane Kozi, Ivan Tomi


VODITELJ: Ivan Barii

srednje KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Park mladei, Stadion ASK
DATUM I MJESTO
12. 4. 2016., Split
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Poljak, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA
OCTOPUS
SREDNJA KOLA FRA ANDRIJE KAIA MIOIA
PLOA
EKONOMSKA KOLA IBENIK
Ekonomist
MEDICINSKA KOLA ANTE KUZMANIA-ZADAR
VIRUSI

MJESTO
Split
Ploe
ibenik
Zadar

PRVOPLASIRANA EKIPA SD OCTOPUS


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Ante Bilojeli, Mile Mujan, Kristijan Jaki, Mislav Vrbat


VODITELJ: Enko Buljubai

srednje KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Eugen Kumii
DATUM I MJESTO
14. 4. 2016., Slatina
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
elimir Holer, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA KRIEVCI GIMNAZIJA KRIEVCI
TEHNIKA KOLA AKOVEC
T
Srednja kola Marka Marulia Slatina
MARUL
Elektrostrojarska kola
ELS

MJESTO
Krievci
akovec
Slatina
Varadin

138

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJA KRIEVCI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Tvrtko Palijan, Juraj Pali, Emanuel Evai, Maks Bri


VODITELJ: Magdalena Markei

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


srednje KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Park Bundek
DATUM I MJESTO
17. 4. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Gimnazija Titua Brezovakog
Srednja kola Jelkovec
Gimnazija Sesvete
I. tehnika kola Tesla

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
OSMICA
JELKOVEC
UM
TESLA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD OSMICA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Nikola Klari, Zlatko Kouhar, Lovro Rogulji


VODITELJ: Vesna Vdovi Filakovi

srednje KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Park uma Zlatni rt - Rovinj
DATUM I MJESTO
13. 4. 2016., Rovinj
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mato Kukuruzovi, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Srednja kola za elektrotehniku i raunalstvo
ELEKTRON
Gimnazija Pula
GIMNAZIJALAC
SREDNJA KOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIA U SENJU
SENIA
SNJEANA MATAN
MJEOVITA INDUSTRIJSKO - OBRTNIKA KOLA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD ELEKTRON


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Rijeka
Pula
Senj
Karlovac

Antonio uni, Eugen Stambuli, Romano Poli, Renato Speranza


VODITELJ: Tomislav terbenc

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


Kros - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
28. travnja 2016.,
Plava Laguna, Pore

R. BR.

TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Juki, predsjednik
2. Aleksandar Puklavec
3. Matej Buha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE

IME SD-a

GIMNAZIJA I.ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA


GIMNAZIJA TITUA BREZOVAKOG
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA KOLA
SREDNJA KOLA TINA UJEVIA
SREDNJA KOLA ZA ELEKTROTEH. I RAUNALSTVO

EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA

GIMNAZIJA KRIEVCI
OSMICA
KLAS
AUGUSTIN
ELEKTRON
OCTOPUS

NAT. 1

NAT. 2

NAT. 3

2
1
7
5
10
13

4
3
8
11
14
18

6
9
16
17
15
19

NAT. 4
12
22
DNS
23
20
21

Bodovi
12
13
31
33
39
50

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD GIMNAZIJA KRIEVCI
NASTUPILA JE U SASTAVU:
Emanuel Evai,
Juraj Pali,
Maks Bri,
Tvrtko Palijan
VODITELJ:
Magdalena Markei

139

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - mladii


KROS - srednje KOLE

R. BR.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
DNS

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

28. travnja 2016., Pore

Plava Laguna, Pore

1. Damir Juki, predsjednik, 2. Aleksandar Puklavec, 3. Matej Buha

Ime i prezime

ZLATKO KOUHAR
EMANUEL EVAI
NIKOLA KLARI
JURAJ PALI
KARLO CIBAN
TVRTKO PALIJAN
ANTONIO UREVI
MATEJ GOMERI
LOVRO ROGULJI
ROMANO POLI
FILIP PAZMAN
MAKS BRI
MILE MUJAN
EUGEN STAMBULI
RENATO SPERANZA
IVAN TOMI
MATEJ RENDULI
JURE PRANEVI
ANTONIO RENI
ANTONIO UNI
ANTE BILOJELI
DOMINIK MIKULEC
MARIO STOJAKOVI
FRANE KOZI

Ime kole

GIMNAZIJA TITUA BREZOVAKOG


GIMNAZIJA I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA
GIMNAZIJA TITUA BREZOVAKOG
GIMNAZIJA I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA
SREDNJA KOLA TINA UJEVIA
GIMNAZIJA I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA KOLA
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA KOLA
GIMNAZIJA TITUA BREZOVAKOG
SREDNJA KOLA ZA ELEKTROTEH. I RAUNALSTVO
SREDNJA KOLA TINA UJEVIA
GIMNAZIJA I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA
SREDNJA KOLA ZA ELEKTROTEH. I RAUNALSTVO
SREDNJA KOLA ZA ELEKTROTEH. I RAUNALSTVO
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA KOLA
SREDNJA KOLA TINA UJEVIA
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA
SREDNJA KOLA ZA ELEKTROTEH. I RAUNALSTVO
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA
GIMNAZIJA TITUA BREZOVAKOG
SREDNJA KOLA TINA UJEVIA
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA KOLA

OSMICA
GIMNAZIJA KRIEVCI
OSMICA
GIMNAZIJA KRIEVCI
AUGUSTIN
GIMNAZIJA KRIEVCI
KLAS
KLAS
OSMICA
ELEKTRON
AUGUSTIN
GIMNAZIJA KRIEVCI
OCTOPUS
ELEKTRON
ELEKTRON
KLAS
AUGUSTIN
OCTOPUS
OCTOPUS
ELEKTRON
OCTOPUS
OSMICA
AUGUSTIN
KLAS

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - mladii


KROS - srednje KOLE

140

MJESTO

ZAGREB
KRIEVCI
ZAGREB
KRIEVCI
KUTINA
KRIEVCI
POEGA
POEGA
ZAGREB
RIJEKA
KUTINA
KRIEVCI
SPLIT
RIJEKA
RIJEKA
POEGA
KUTINA
SPLIT
SPLIT
RIJEKA
SPLIT
ZAGREB
KUTINA
POEGA

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAKO-MOSLAVAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Sportski centar Kutina
DATUM I MJESTO
12. 4. 2016., Kutina
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Ljiljana Gavranovi

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Srednja kola Dugo Selo
SREDNJA KOLA TINA UJEVIA
SREDNJA KOLA "AUGUST ENOA"
SREDNJA KOLA ZABOK

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
MARTIN
AUGUSTIN
SOKOL
GROM

MJESTO
Dugo Selo
Kutina
Garenica
Zabok

PRVOPLASIRANA EKIPA SD MARTIN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Kristina Svetec, Josipa Bebek, Matea Blainovi, Daniela Gapar


VODITELJ: Darinka Svetec

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Perivoj kralja Tomislava
DATUM I MJESTO
31. 3. 2016., Osijek
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marko Grguri

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Gimnazija Matije Antuna Reljkovia
I. Gimnazija Osijek
EKONOMSKO-BIROTEHNIKA KOLA
Ekonomska kola, Poega

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POLET
GYMNICUS
OLYMPIA
Ekonomik

MJESTO
Vinkovci
Osijek
Slavonski Brod
Poega

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POLET


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Tea Tukara, Ena Rapi, Anela Vrebac, Dinka Kuli


VODITELJ: Josipa Goriki

SREDNJE KOLE - JUG

UPANIJSKI SAVEZ KOLSKOG PORTA SPLITSKO-DALMATINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Park mladei, Stadion ASK
DATUM I MJESTO
12. 4. 2016., Split
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Boris Poljak, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Srednja kola Vela Luka
GIMNAZIJA FRANJE PETRIA ZADAR
GIMNAZIJA ANTUNA VRANIA
V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
DUPIN
MIOC
Gimnazijalac
AZINUS

MJESTO
Vela Luka
Zadar
ibenik
Split

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DUPIN


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Josipa Jurkovi, Diana Drui, Ivana Jurkovi


VODITELJ: Sanda Tasovac

SREDNJE KOLE - SJEVER

KOLSKI PORTSKI SAVEZ VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Eugen Kumii
DATUM I MJESTO
14. 4. 2016., Slatina
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
elimir Holer, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA
GIMNAZIJA
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec
GIMNAZIJALAC
Druga gimnazija Varadin
Druga gimnazija Varadin
GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEKOGA KRIEVCI GIMNAZIJA KRIEVCI

MJESTO
Virovitica
akovec
Varadin
Krievci

141

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Paula Rakijai, Lena Sabo, Stela Poljanac, Marija-Roberta Magi


VODITELJ: Darko Meimorec

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Park Bundek
DATUM I MJESTO
17. 4. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
III. GIMNAZIJA
Gimnazija Titua Brezovakog
Geodetska tehnika kola
V. gimnazija

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
III. GIMNAZIJA
OSMICA
GEODET
PETA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD III. GIMNAZIJA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Jelena Perkovi, Anica iko, Paola Horvat, Lora Ontl


VODITELJ: Zoran Gali

SREDNJE KOLE - ZAPAD

KOLSKI PORTSKI SAVEZ ISTARSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Park uma Zlatni rt - Rovinj
DATUM I MJESTO
13. 4. 2016., Rovinj
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mato Kukuruzovi, prof.

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
Gimnazija Pula
GIMNAZIJALAC
SALEZIJANSKA KLASINA GIMNAZIJA - s pravom javnosti DOMINIK SAVIO
SREDNJA KOLA OTOAC
GACKI SOKOLI
GIMNAZIJA KARLOVAC
OLIMPIJA 1908
IME KOLE

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Pula
Rijeka
Otoac
Karlovac

Ana Vareko, Debora Kodan, Wanda Haber, Franciska Mari


VODITELJ: eni Blareina

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


KROS - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
28. travnja 2016.,
Plava Laguna, Pore

R. BR.

TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Juki, predsjednik
2. Aleksandar Puklavec
3. Matej Buha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
III. GIMNAZIJA
GIMNAZIJA PULA
GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA
SREDNJA KOLA DUGO SELO
GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIA
SREDNJA KOLA VELA LUKA

IME SD-a
III. GIMNAZIJA
GIMNAZIJALAC
GIMNAZIJA
MARTIN
POLET
DUPIN

NAT. 1

NAT. 2

NAT. 3

NAT. 4

Bodovi

1
3
2
10
14
17

4
6
8
12
18
19

5
7
11
15
20
22

9
13
DNS
16
21

10
16
21
37
52
58

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD III. GIMNAZIJA
NASTUPILA JE U SASTAVU:
Anica iko,
Paola Horvat,
Lora Ontl,
Jelena
Perkovi
VODITELJ:
Zoran Gali

142

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


KROS - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

28. travnja 2016., Pore

Plava Laguna, Pore

1. Damir Juki, predsjednik, 2. Aleksandar Puklavec, 3. Matej Buha

R. BR.

Ime i prezime

Ime kole

MJESTO

1.

LORA ONTL

III. GIMNAZIJA

III. GIMNAZIJA

ZAGREB

2.

PAULA RAKIJAI

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA

GIMNAZIJA

VIROVITICA

3.

ANA VAREKO

GIMNAZIJA PULA

GIMNAZIJALAC

PULA

4.

PAOLA HORVAT

III. GIMNAZIJA

III. GIMNAZIJA

ZAGREB

5.

ANICA IKO

III. GIMNAZIJA

III. GIMNAZIJA

ZAGREB

6.

WANDA HABER

GIMNAZIJA PULA

GIMNAZIJALAC

PULA

7.

FRANCISKA MARI

GIMNAZIJA PULA

GIMNAZIJALAC

PULA

8.

STELA POLJANAC

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA

GIMNAZIJA

VIROVITICA

9.

JELENA PERKOVI

III. GIMNAZIJA

III. GIMNAZIJA

ZAGREB

10.

DANIELA GAPAR

SREDNJA KOLA DUGO SELO

MARTIN

DUGO SELO

11.

LENA SABO

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA

GIMNAZIJA

VIROVITICA

12.

MATEA BLAINOVI

SREDNJA KOLA DUGO SELO

MARTIN

DUGO SELO

13.

DEBORA KODAN

GIMNAZIJA PULA

GIMNAZIJALAC

PULA

14.

TEA TUKARA

GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIA

POLET

VINKOVCI

15.

JOSIPA OVI

SREDNJA KOLA DUGO SELO

MARTIN

DUGO SELO

16.

VIKTORIJA DUJMOVI

SREDNJA KOLA DUGO SELO

MARTIN

DUGO SELO

17.

MARTINA PRIMI

SREDNJA KOLA VELA LUKA

DUPIN

VELA LUKA

18.

ANELA VREBAC

GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIA

POLET

VINKOVCI

19.

LARA BAROT

SREDNJA KOLA VELA LUKA

DUPIN

VELA LUKA

20.

ENA RAPI

GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIA

POLET

VINKOVCI

21.

PETRA HODAK

GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIA

POLET

VINKOVCI

22.

MIA MANDI

SREDNJA KOLA VELA LUKA

DUPIN

VELA LUKA

DNS

KATARINA VUZEM

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIA

GIMNAZIJA

VIROVITICA

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


kros - SREDNJE KOLE

143

5.3.11. REZULTATI

BADMINTON

10

G O D I N A

144

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Ljube Babia, Jastrebarsko

REZULTATI

DATUM I MJESTO
18. 2. 2016., Jastrebarsko

GORICA - PRVA

3:0

PRVA - NOVSKA

0:3

NOVSKA - GORICA

3:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ratko Stojkovi, prof.

R. BR.
IME KOLE
1.
OSNOVNA KOLA NOVSKA
2.
Osnovna kola Nikole Hribara
3.
I. OSNOVNA KOLA BJELOVAR

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
NOVSKA
GORICA
PRVA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD NOVSKA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Novska
Velika Gorica
Bjelovar

Filip Bajzek, Matija Milo, Marko Stojanovi, Karlo Sladojevi


VODITELJ: Donald Veble

OSNOVNE KOLE - ISTOK

PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Graditeljsko geodetska kola Osijek

REZULTATI
AGMA - SLAP

2:3

DATUM I MJESTO
29. 2. 2016., Osijek

SLAVONAC - OKUANI

2:3

SLAP - OKUANI

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Zlatko Kraljevi, prof.

AGMA - SLAVONAC

3:1

SLAVONAC - SLAP

2:3

OKUANI - AGMA

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola Dobria Cesari
SLAP
2.
Osnovna kola Antun Gustav Mato
AGMA
3.
Osnovna kola Okuani
OKUANI
4.
Osnovna kola fra Kaje Adia Pleternica
SLAVONAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD SLAP


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Osijek
Vinkovci
Okuani
Pleternica

Domagoj Vilhelm, Josip Kraljevi, Matej Bek, Marko Dukmeni


VODITELJ: Petar ivkovi

OSNOVNE KOLE - JUG

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA IBENSKO KNINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA

REZULTATI

O Meterize

VISOKA - VIDRA

3:0

DATUM I MJESTO

STANOVI - Meterize

1:3

8. 4. 2016., ibenik

VIDRA - Meterize

0:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA

VISOKA - STANOVI

3:0

Irena Rupi Pietri, prof. TZK

STANOVI - VIDRA

3:0

Meterize - VISOKA

1:3

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA VISOKA
OSNOVNA KOLA METERIZE
OSNOVNA KOLA STANOVI
OSNOVNA KOLA MARINA DRIA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
VISOKA
METERIZE
STANOVI
VIDRA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VISOKA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
SPLIT
IBENIK
ZADAR
DUBROVNIK

Toni Suljanovi, Ante Zoko, Toma ulj, Vinko Radi


VODITELJ: Zoran Ugarkovi

OSNOVNE KOLE - SJEVER

MEIMURSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ

DOMAIN NATJECANJA
II O akovec

REZULTATI
SLATINA - PRVA

0:3

DATUM I MJESTO
19. 2. 2016., akovec

MARUEVEC - ANG

3:2

PRVA - ANG

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Marin Horvat, prof.

SLATINA - MARUEVEC

1:3

MARUEVEC - PRVA

0:3

ANG - SLATINA

3:2

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
PRVA
2.
Osnovna kola Gustav Krklec Maruevec
MARUEVEC
3.
OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI
ANG
4.
OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA
SLATINA

MJESTO
akovec
Maruevec
Koprivnica
Slatina

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PRVA


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Jan Nikola Dvanajak, Borna Vadlja, Dino Blai, Justin Kermeci


VODITELJ: Marinko Horvat

145

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Paviljon 25, Zagrebaki velesajam

REZULTATI

DATUM I MJESTO
3. 3. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola Ive Andria
OSNOVNA KOLA JULIJA KLOVIA
OSNOVNA KOLA JURE KATELANA
OSNOVNA KOLA BARTOLA KAIA

PROLJEE - NOVE KRUGE

3:0

TRENJA - JARUN

3:1

NOVE KRUGE - JARUN

3:0

PROLJEE - TRENJA

3:2

TRENJA - NOVE KRUGE

3:2

JARUN - PROLJEE

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
PROLJEE
TRENJA
NOVE KRUGE
JARUN

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PROLJEE


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Fran Hunski, Lun Dvorski, Lovro Hanek


VODITELJ: Kreimir Hrg

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Brajda

REZULTATI

DATUM I MJESTO
14. 4. 2016., Rijeka

VELI VRH - REICA

3:0

REICA - MATULJI

0:3

MATULJI - VELI VRH

0:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Damir Ili
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola Veli Vrh Pula
VELI VRH
MATULJI
2.
OSNOVNA KOLA Dr. ANDRIJA MOHOROVII
3.
OSNOVNA KOLA REICA
REICA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VELI VRH


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Pula
Matulji
Reica

Jakov Cvetko, Ivan Roce, David Zanghirella, Leon Juki


VODITELJ: Bernard Rovis

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


BADMINTON - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. travnja 2016.,
O Marije i Line, Umag

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Marku, predsjednik
2. Vinko Krika
3. Ksenija ii

IME SD-a
VELI VRH
PRVA
NOVSKA
PROLJEE
SLAP
VISOKA

IME KOLE
OSNOVNA KOLA VELI VRH PULA
I. OSNOVNA KOLA AKOVEC
OSNOVNA KOLA NOVSKA
OSNOVNA KOLA IVE ANDRIA
OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI
OSNOVNA KOLA VISOKA

MJESTO
PULA
AKOVEC
NOVSKA
ZAGREB
OSIJEK
SPLIT

GRUPA A
I. Kolo
PRVA - PROLJEE

3:1

II. Kolo
SLAP - PRVA

0:3

III. Kolo
PROLJEE - SLAP

3:0

GRUPA B
I. Kolo
VELI VRH - NOVSKA

3:0

II. Kolo
VISOKA - VELI VRH

0:3

III. Kolo
NOVSKA - VISOKA

3:0

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
PRVA - NOVSKA

3:1

2. utakmica poluzavrnice
PROLJEE - VELI VRH

1:3

za III. mjesto
NOVSKA - PROLJEE
PRVOPLASIRANA EKIPA SD VELI VRH NASTUPILA JE U SASTAVU:
David Zanghirella, Ivan Roce, Leon Juki, Jakov Cvetko VODITELJ: Bernard Rovis

10

G O D I N A

3:2

za I. mjesto
PRVA - VELI VRH

146

2:3

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


BADMINTON - OSNOVNE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Ljube Babia Jastrebarsko

REZULTATI

DATUM I MJESTO
18. 2. 2016., Jastrebarsko

NOVSKA - EUGEN KUM

0:3

RIBAR - NOVSKA

0:3

EUGEN KUM - RIBAR

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ratko Stojkovi, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola Eugena Kumiia
EUGEN KUM
2.
OSNOVNA KOLA NOVSKA
NOVSKA
EKA O JOSIPA RUIKE -ESK ZKL. K. JOSEFA RIKY RIBAR
3.

PRVOPLASIRANA EKIPA SD EUGEN KUM


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Velika Gorica
Novska
Konanica

Matea Krli, Ira Misir, Petra Senfner, Leona Torbica


VODITELJ: Stevan Pribi

OSNOVNE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Graditeljsko geodetska kola Osijek

REZULTATI
5. RAJON - AGMA

3:2

DATUM I MJESTO
29. 2. 2016., Osijek

OKUANI - VIHOR

2:3

AGMA - VIHOR

0:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Zlatko Kraljevi, prof.

5. RAJON - OKUANI

2:3

OKUANI - AGMA

3:1

VIHOR - 5. RAJON

3:2

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
Osnovna kola Zdenka Turkovia
Osnovna kola Okuani
Osnovna kola Grigor Vitez
Osnovna kola Antun Gustav Mato

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
VIHOR
OKUANI
5. RAJON
AGMA

MJESTO
Kutjevo
Okuani
Osijek
Vinkovci

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VIHOR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Petra Ragu, Anelika Matijevi, Doris Rako, Petra Pavii


VODITELJ: Maja Majstorovi

147

10

G O D I N A

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


OSNOVNE KOLE - JUG

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA IBENSKO KNINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Meterize

REZULTATI

DATUM I MJESTO
8. 4. 2016., ibenik
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Anita Donivi, prof. TZK

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA
OSNOVNA KOLA STANOVI
OSNOVNA KOLA VISOKA
Osnovna kola Meterize

Meterize - STANOVI

1:3

VISOKA - GUNDULI

0:3

STANOVI - GUNDULI

1:3

Meterize - VISOKA

2:3

VISOKA - STANOVI

0:3

GUNDULI - Meterize

3:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GUNDULI
STANOVI
VISOKA
Meterize

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GUNDULI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dubrovnik
Zadar
Split
ibenik

Barbara Janii, Maja Makivi, Nikolina Kabiek, Mara Palfi


VODITELJ: Ana Medo

OSNOVNE KOLE - SJEVER

MEIMURSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ

DOMAIN NATJECANJA
II O akovec

REZULTATI
KLEN - AK

2:3

DATUM I MJESTO
19. 2. 2016., akovec

KOLARAC - JUNIOR

3:0

AK - JUNIOR

3:1

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Damir Marku, prof.

KLEN - KOLARAC

2:3

KOLARAC - AK

3:2

JUNIOR - KLEN

0:3

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
OSNOVNA KOLA "URO ESTER"
KOLARAC
AK
II. OSNOVNA KOLA AKOVEC
Osnovna kola grofa Janka Drakovia
KLEN
OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA
JUNIOR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD KOLARAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Koprivnica
akovec
Klenovnik
Slatina

Petra Podhraki, Patricia Mihoci, Nika Matovina, Anja Matovina


VODITELJ: Vesna Himan Peroi

OSNOVNE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Paviljon 25, Zagrebaki velesajam

REZULTATI
TRENJA - PROLJEE

2:3

DATUM I MJESTO
3. 3. 2016., Zagreb

TADIJANOVI - TRENJA

3:2

PROLJEE - TRENJA

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

TRENJA - TADIJANOVI

3:2

TADIJANOVI - PROLJEE

0:3

TRENJA - TRENJA

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Osnovna kola Ive Andria
PROLJEE
2.
OSNOVNA KOLA JULIJA KLOVIA
TRENJA
3.
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia
TADIJANOVI
4.
OSNOVNA KOLA AUGUSTA ENOE
TRENJA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD PROLJEE


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Stella Mikacini, Ira Martinu, Dora Martinu


VODITELJ: Marina Vukani

OSNOVNE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Brajda

REZULTATI

DATUM I MJESTO
14. 4. 2016., Rijeka

VELI VRH - MLADOST

3:0

MLADOST - KOZALA

0:3

KOZALA - VELI VRH

2:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Ljiljana Turina-Bujanovi

R. BR.
IME KOLE
1.
Osnovna kola Veli Vrh Pula
2.
OSNOVNA KOLA KOZALA
3.
OSNOVNA KOLA TURANJ

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
VELI VRH
KOZALA
MLADOST

MJESTO
Pula
Rijeka
Karlovac

PRVOPLASIRANA EKIPA SD VELI VRH


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Lara Pongrac, Sandra elebi, Toya Langedijk, Petra Buri


VODITELJ: Bernard Rovis

10

G O D I N A

148

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


BADMINTON - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO
25. travnja 2016.,
O Marije i Line, Umag
TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Marku, predsjednik
2. Vinko Krika
3. Ksenija ii

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

IME SD-a
GUNDULI
EUGEN KUM
PROLJEE
VELI VRH
KOLARAC
VIHOR

IME KOLE
OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA
OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA
OSNOVNA KOLA IVE ANDRIA
OSNOVNA KOLA VELI VRH PULA
OSNOVNA KOLA "URO ESTER"
OSNOVNA KOLA ZDENKA TURKOVIA

MJESTO
DUBROVNIK
VELIKA GORICA
ZAGREB
PULA
KOPRIVNICA
KUTJEVO

GRUPA A
I. Kolo
KOLARAC - PROLJEE

1:3

II. Kolo
EUGEN KUM - KOLARAC

3:0

III. Kolo
PROLJEE - EUGEN KUM

1:3

GRUPA B
I. Kolo
VIHOR - GUNDULI

0:3

II. Kolo
VELI VRH - VIHOR

3:0

III. Kolo
GUNDULI - VELI VRH

3:0

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
EUGEN KUM - VELI VRH

3:0

2. utakmica poluzavrnice
PROLJEE - GUNDULI

2:3

za III. mjesto
PROLJEE - VELI VRH

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GUNDULI NASTUPILA JE U SASTAVU:


Barbara Janii, Nikolina Kabiek, Mara Palfi, Maja Makivi
VODITELJ: Ana Medo

3:2

za I. mjesto
EUGEN KUM - GUNDULI

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


BADMINTON - OSNOVNE KOLE

149

10

G O D I N A

2:3

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednja kola Jastrebarsko

REZULTATI

DATUM I MJESTO
18. 2. 2016., Jastrebarsko

GVG - SREDNJOKOLAC

3:0

MEDICINAR - GVG

1:3

SREDNJOKOLAC - MEDICINAR

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


eljka Kovai, prof.

R. BR.
IME KOLE
1.
GIMNAZIJA VELIKA GORICA
2.
SREDNJA KOLA NOVSKA
3.
MEDICINSKA KOLA BJELOVAR

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GVG
SREDNJOKOLAC
MEDICINAR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GVG


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Velika Gorica
Novska
Bjelovar

Filip Barii, Jakov Vujevi, Marko Dolibai, Marin Pepi


VODITELJ: Igor Suboti

OSNOVNE KOLE - ISTOK

PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Graditeljsko geodetska kola Osijek

REZULTATI
TEHNIAR - GIMNAZIJALAC

3:0

DATUM I MJESTO
29. 2. 2016., Osijek

PRIMAG - Gimnazija

3:0

GIMNAZIJALAC - Gimnazija

0:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Mirna Rajle Broanac

TEHNIAR - PRIMAG

3:2

PRIMAG - GIMNAZIJALAC

3:0

Gimnazija - TEHNIAR

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Tehnika kola Ruera Bokovia Vinkovci
TEHNIAR
2.
III. Gimnazija Osijek
PRIMAG
3.
Gimnazija
Gimnazija
4.
GIMNAZIJA NOVA GRADIKA
GIMNAZIJALAC

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TEHNIAR


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Vinkovci
Osijek
Poega
Nova Gradika

Dinko Ljoljo, Dumani Luka, Ivan ali, Antonio Pastor


VODITELJ: Sead Klebi

SREDNJE KOLE - JUG

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA IBENSKO KNINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Meterize

REZULTATI

DATUM I MJESTO
8. 4. 2016., ibenik

MERKUR - Gimnazijalac

3:1

GIMNAZIJALAC - MERKUR

3:0

Gimnazijalac (I) - GIMNAZIJALAC (du)

0:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Margit Vrbii, prof. TZK

R. BR.
IME KOLE
1.
GIMNAZIJA DUBROVNIK
2.
KOMERCIJALNO-TRGOVAKA KOLA SPLIT
3.
GIMNAZIJA ANTUNA VRANIA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GIMNAZIJALAC (DU)
MERKUR
GIMNAZIJALAC (I)

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC (DUBROVNIK)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
DUBROVNIK
SPLIT
IBENIK

Ivan Butigan, Leon api, Marino Saboli, Luka Zloilo


VODITELJ: Vlaho Zloilo

SREDNJE KOLE - SJEVER

MEIMURSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ

DOMAIN NATJECANJA
Ekonomska i trgovaka kola akovec

REZULTATI
RUDAR - MARUL

1:3

DATUM I MJESTO
16. 2. 2016., akovec

GIMNAZIJALAC (K)- GIMNAZIJALAC

0:3

MARUL - GIMNAZIJALAC

0:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Marin Horvat, prof.

RUDAR - GIMNAZIJALAC

0:3

GIMNAZIJALAC - MARUL

3:0

GIMNAZIJALAC - RUDAR

3:0

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec
GIMNAZIJALAC (K)
GIMNAZIJA "FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC (KC)
Srednja kola Marka Marulia Slatina
MARUL
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska kola
RUDAR

10

G O D I N A

MJESTO
akovec
Koprivnica
Slatina
Varadin

150

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC (AKOVEC)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Luka Grubi, Tin Novosel, Lino Zadravec, Filip Bel


VODITELJ: Robert Siladi

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Paviljon 25, Zagrebakog velesajma

REZULTATI
PRVA - POGI

2:3

DATUM I MJESTO
3. 3. 2016., Zagreb

TRENJA - OSMICA

0:3

POGI - OSMICA

3:2

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Dario Franji

PRVA - TRENJA

3:0

TRENJA - POGI

0:3

OSMICA - PRVA

2:3

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
I. GIMNAZIJA
Gimnazija Titua Brezovakog
DRUGA EKONOMSKA KOLA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POGI
PRVA
OSMICA
TRENJA

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Janko Mlinar, Lovro Dobrovi, Fran-Nikica Galjer, Dorian Cvijanovi


VODITELJ: Stipe Perii

SREDNJE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola Brajda

REZULTATI
GAM - GIMNAZIJALAC

2:3

DATUM I MJESTO
14. 4. 2016., Rijeka
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Davor Hini
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
Gimnazija Pula
GIMNAZIJALAC
GAM
2.
GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIIA RIJEKA

MJESTO
Pula
Rijeka

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Alen Bezjak, Massimo Stupar, Andrija ufi, Luka Drandi


VODITELJ: Lena Habalija

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


BADMINTON - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
28. travnja 2016.,
O Marije i Line, Umag
TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Marku, predsjednik
2. Vinko Krika
3. Ksenija ii

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1
2
3
4
5
5

IME SD-a
GIMNAZIJALAC (k)
POGI
GIMNAZIJALAC (DU)
GVG
GIMNAZIJALAC (PU)
TEHNIAR

IME KOLE
GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG
PORTSKA GIMNAZIJA
GIMNAZIJA DUBROVNIK
GIMNAZIJA VELIKA GORICA
GIMNAZIJA PULA

GRUPA A
I. Kolo

MJESTO

AKOVEC
ZAGREB
DUBROVNIK
VELIKA GORICA
PULA
TEHNIKA KOLA RUERA BOKOVIA VINKOVCI

GIMNAZIJALAC (pu) - POGI

0:3

II. Kolo
GVG - GIMNAZIJALAC (pu)

3:0

III. Kolo
POGI - GVG

3:0

GRUPA B
I. Kolo
GIMNAZIJALAC (K) - TEHNIAR

3:0

II. Kolo
GIMNAZ. (DU) - GIMNAZ. (K)

0:3

III. Kolo
TEHNIAR - GIMNAZIJALAC (DU)

0:3

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
POGI - GIMNAZIJALAC (DU)

3:2

2. utakmica poluzavrnice
GVG - GIMNAZIJALAC (K)

0:3

za III. mjesto
GVG - GIMNAZIJALAC (DU)

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC (K) NASTUPILA JE U SASTAVU:


Filip Bel, Lino Zadravec, Luka Grubi, Tin Novosel
VODITELJ: Robert Siladi

2:3

za I. mjesto
POGI - GIMNAZIJALAC (K)

151

10

G O D I N A

2:3

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - MLADII


BADMINTON - SREDNJE KOLE

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - CENTAR

UPANIJSKI KOLSKI PORTSKI SAVEZ ZAGREBAKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Srednja kola Jastrebarsko

REZULTATI

DATUM I MJESTO
18. 2. 2016., Jastrebarsko

SREDNJOKOLAC - KEBB

3:0

GVG - SREDNJOKOLAC

3:0

SREDNJOKOLAC - GVG

0:3

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


eljka Kovai, prof.
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
GIMNAZIJA VELIKA GORICA
GVG
2.
SREDNJA KOLA NOVSKA
SREDNJOKOLAC
EKONOMSKA I BIROTEHNIKA KOLA BJELOVAR
3.
KEBB

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GVG


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Velika Gorica
Novska
Bjelovar

Elena Mievi, Lucija Buchberger, Ivona Trstenjak, Katarina Teija


VODITELJ: Gordan Polan

SREDNJE KOLE - ISTOK

KOLSKI PORTSKI SAVEZ OSJEKO-BARANJSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Graditeljsko geodetska kola Osijek

REZULTATI

DATUM I MJESTO
29. 2. 2016., Osijek
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Mirna Rajle Broanac

R. BR.
1.
2.
3.
4.

KKG - GIMNAZIJALAC

3:2

POLET - TRGOS

0:3

GIMNAZIJALAC - TRGOS

0:3

KKG - POLET

0:3

POLET - GIMNAZIJALAC

3:1

TRGOS - KKG

3:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
TRGOVAKA I KOMERCIJALNA KOLA DAVOR MILAS
TRGOS
Gimnazija Matije Antuna Reljkovia
POLET
Katolika gimnazija s pravom javnosti
KKG
GIMNAZIJA NOVA GRADIKA
GIMNAZIJALAC

10

G O D I N A

MJESTO
Osijek
Vinkovci
Poega
Nova Gradika

152

PRVOPLASIRANA EKIPA SD TRGOS


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Lucija Orlovi, Tea Janji, Alma urek, Valentina urek


VODITELJ: eljko nur

POLUZAVRNA NATJECANJA DRAVNOG PRVENSTVA


SREDNJE KOLE - JUG

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA IBENSKO KNINSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
O Meterize

REZULTATI
Gimnazijalac (I) - GIMNAZIJALAC (DU)

DATUM I MJESTO
8. 4. 2016., ibenik

0:3

AZINUS - Gimnazijalac (DU)

3:2

GIMNAZIJALAC (I) - AZINUS

3:0

PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA


Irena Rupi Pietri, prof. TZK

R. BR.
IME KOLE
1.
GIMNAZIJA DUBROVNIK
2.
V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT
3.
GIMNAZIJA ANTUNA VRANIA

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
GIMNAZIJALAC (DU)
AZINUS
Gimnazijalac (I)

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC (DUBROVNIK)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Dubrovnik
Split
ibenik

Andrea uljak, Ivana Maria Varela, Mara Vlai, Katarina Matana


VODITELJ: Vlaho Zloilo

SREDNJE KOLE - SJEVER

MEIMURSKI KOLSKI SPORTSKI SAVEZ

DOMAIN NATJECANJA
Ekonomsko i trgovaka kola akovec

REZULTATI

DATUM I MJESTO
16. 2. 2016., akovec
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marin Horvat, prof

R. BR.
1.
2.
3.
4.

RUDAR - GIMNAZIJALAC (K)

0:3

MARUL - GIMNAZIJALAC (KC)

0:3

GIMNAZIJALAC (KC) - GIMNAZIJALAC (K)

3:2

RUDAR - MARUL

1:3

MARUL - GIMNAZIJALAC (K)

0:3

GIMNAZIJALAC (KC) - RUDAR

3:0

KONAAN POREDAK EKIPA


IME KOLE
IME SD-a
GIMNAZIJA " FRAN GALOVI" KOPRIVNICA
GIMNAZIJALAC
Gimnazija Josipa Slavenskog akovec
GIMNAZIJALAC
Srednja kola Marka Marulia Slatina
MARUL
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska kola
RUDAR

PRVOPLASIRANA EKIPA SD GIMNAZIJALAC (KOPRIVNICA)


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Koprivnica
akovec
Slatina
Varadin

Ena Vugloveki, Petra Lozo, Lucija Frani, Petra Bojani


VODITELJ: Miroslav Samardi

SREDNJE KOLE - ZAGREB

KOLSKI PORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAIN NATJECANJA
Paviljon 25, Zagrebakog velesajma

REZULTATI

DATUM I MJESTO
3. 3. 2016., Zagreb
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Dario Franji

R. BR.
1.
2.
3.
4.

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
V. gimnazija
XI. GIMNAZIJA
ZDRAVSTVENO UILITE

POGI - PETA

3:0

77 - MEDVEDGRAD

3:2

PETA - MEDVEDGRAD

3:2

POGI - 77

3:0

77 - PETA

2:3

MEDVEDGRAD - POGI

0:3

KONAAN POREDAK EKIPA


IME SD-a
POGI
PETA
77
MEDVEDGRAD

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

MJESTO
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb

Dora Drvodeli, Katarina Galeni, Lucija Trgovac


VODITELJ: Stipe Perii

SREDNJE KOLE - ZAPAD

SAVEZ KOLSKIH SPORTSKIH DRUTAVA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

DOMAIN NATJECANJA
Osnovna kola Brajda

REZULTATI
DOMINIK SAVIO - MATE BALOTA

4:1

DATUM I MJESTO
14. 4. 2016., Rijeka
PREDSJEDNIK NATJECATELJSKOG POVJERENSTVA
Marija Tus
KONAAN POREDAK EKIPA
R. BR.
IME KOLE
IME SD-a
1.
SALEZIJANSKA KLASINA GIMNAZIJA - s pravom javnosti DOMINIK SAVIO
2.
Srednja kola Mate Balote
MATE BALOTA

MJESTO
Rijeka
Pore

PRVOPLASIRANA EKIPA SD DOMINIK SAVIO


NASTUPILA JE U SLJEDEEM SASTAVU:

Tesa Bai, Barbara Frkovi, Matea Mihaljevi, Mirta Uljar


VODITELJ: Rajka Husejini

153

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


BADMINTON - SREDNJE KOLE

DATUM I MJESTO
28. travnja 2016.,
O Marije i Line, Umag

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

TEHNIKA KOMISIJA
1. Damir Marku, predsjednik
2. Vinko Krika
3. Ksenija ii

IME SD-a
POGI
GVG
GIMNAZIJALAC (DU)
TRGOS
DOMINIK SAVIO
GIMNAZIJALAC (KC)

IME KOLE
PORTSKA GIMNAZIJA
GIMNAZIJA VELIKA GORICA
GIMNAZIJA DUBROVNIK
TRGOVAKA I KOMERCIJALNA KOLA DAVOR MILAS

MJESTO
ZAGREB
VELIKA GORICA
DUBROVNIK
OSIJEK
SALEZIJANSKA KLASINA GIMNAZIJA - S PRAVOM JAVNOSTI RIJEKA
GIMNAZIJA FRAN GALOVI
KOPRIVNICA

GRUPA A
I. Kolo
GIMNAZIJALAC (DU) - TRGOS

2:3

II. Kolo
0:3

DOMINIK SAVIO - GIMNAZIJALAC (DU)

III. Kolo
TRGOS - DOMINIK SAVIO

3:0

GRUPA B
I. Kolo
GVG - GIMNAZIJALAC (KC)

3:0

II. Kolo
POGI - GVG

3:0

III. Kolo
GIMNAZIJALAC (KC) - POGI

0:3

Razigravanje za poredak
od 1. do 4. mjesta
1. utakmica poluzavrnice
TRGOS - GVG

0:3

2. utakmica poluzavrnice
GIMNAZIJALAC - POGI

0:3

za III. mjesto
GIMNAZIJALAC (DU) - TRGOS

PRVOPLASIRANA EKIPA SD POGI NASTUPILA JE U SASTAVU:


Dora Drvodeli, Katarina Galeni, Lucija Trgovac, Dora Dundi
VODITELJ: Stipe Perii

GVG - POGI

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE


BADMINTON - SREDNJE KOLE

10

G O D I N A

3:2

za I. mjesto

154

0:3

5.3.12. REZULTATI

JUDO

155

10

G O D I N A

5.3.12. REZULTATI
PRIMORSKO-GORANSKA UPANIJA

rimorsko-goranska upanija smjetena je na najsjevernijem dijelu hrvatskog


Jadrana i Sredozemlja. Po broju stanovnika Primorskogoranska upanija peta
je po veliini u Republici Hrvatskoj i zauzima 6,3% povrine Republike Hrvatske. Rijeka je upravnoadministrativno, poslovno, gospodarsko, sveuilino,
kulturno i sportsko sredite upanije i trei je grad po veliini u Republici Hrvatskoj.
Prema prirodnim i gospodarskim obiljejima, u upaniji postoje tri podruja:
Primorje priobalno podruje, intenzivne prometne, trgovake i industrijske razvijenosti
Kvarnerski otoci jako turistiko i ugostiteljsko podruje sa sve intenzivnijim
razvojem poljoprivrede i ribarstva
Gorski kotar brdsko-planinsko podruje u kojem je razvijeno stoarstvo, umarstvo i drvna industrija.

GRAD OPATIJA

rad Opatija smjetena je podno planine i


parka prirode Uka. Zatitnik grada Opatije
je Sv. Jakov, iji dan 25. srpnja, Opatija slavi
i kao Dan Grada. Opatija, esto nazivana i
biser Jadrana, jedna je od najpoznatijih destinacija u
Hrvatskoj s turistikom tradicijom od 170 godina. Naselje Opatija razvilo se oko benediktinske Opatije Sv.
Jakova, koja se prvi put spominje 1453. godine. Ovdje
su austro-ugarski plemii jo u 19. stoljeu izgradili
prostrane vile i provodili svoje zime zbog izrazito blage mediteranske klime. Jo i danas, kroz stilove gradnje opatijskih vila, osjea se nasljedstvo ivotnog stila
plemia iz doba austro-ugarske monarhije. Danas su
te vile pretvorene u hotele uz poznato opatijsko etalite Lungomare u duini od 11 kilometara uz more.
Ako bismo se eljeli jasnije odrediti u povijesti, mo-

gli bismo rei da je novi period povijesti Opatije poeo 1844. kad je Hignio Scarpa, rijeki patricij, sagradio vilu Angiolinu. Prvi hotel, Hotel Kvarner, otvoren je
27. oujka 1884. godine.

JUDO SAVEZ PG

oeci juda u Rijeci seu u 1957.-1958. godine,


kada se po prvi puta u dnevnim novinama, najavljuje posjeta iskusnog majstora iz Zagreba,
koji e odrati seminar za judo i ju-jitsu. Rijeka je
postala vodea u popularnosti i masovnosti djece koja
vjebaju judo, a uz 10-tak judo prezentacija godinje na
svim veim gradskim manifestacijama te brojnim prezentacijama i otvaranjem novih sekcija u kolama, Rijeka je domain i najveeg natjecanja u judu u Hrvatskoj,

10

G O D I N A

156

Grand prixu, seniorskom natjecanju kojih ima samo


nekoliko a koja su u sustavu olimpijskih kvalifikacija. Od
2008. godine u sklopu projekta Judo u kolama, zapoinje se sa organiziranim radom juda u pojedinim kolama u upaniji PG, a od 2013. godine, taj se projekt
proirio i na itavu Hrvatsku te je kruna toga bilo uvrtavanje juda u sustavu kolskih sportskih natjecanja.
Danas se judo u Primorskogoranskoj upaniji vjeba
u 8 klubova i u 17 osnovnih kola.

5.3.12. REZULTATI
IPL istrauje Opatiju

ascinirane krasnom Opatijom te hotelom koji


je ove godine opet domain Dravnog prvenstva u judu, IPL novinarke krenule su u mini
istraivanje ovoga grada i njegove povijesti,
kao i povijesti hotela.
Temperatura zraka 13 stupnjeva celzijevih. Vjetar
pue sa sjevera brzinom od 13 km/h. Vlanost zraka je
88%. Kia povremeno pada po opatijskoj rivi i ini okolinu hotela Opatije tmurnim, ali zanimljivim prizorom.
Hotel Opatija nalazi na brdacu tik iznad opatijske rive
u srcu ovog lijepog grada koji nas je ugostio ovoga
tjedna. Okruen predivnim parkom i pruajui divan
pogled na more, jedan je od najstarijih i najljepih hotela u Opatiji. Postoji od davne 1829. godine, a danas
stoji kao hotel s jednom od najboljih terasa i najraznovrsnijih kuhinja, nudei domae i meunarodne
specijalitete. Ve je drugu godinu domain Dravnog
prvenstva u judu, a djelatnici hotela imaju veinom
dobra iskustva sa Savezom i njegovim dogaanjima.
Boris ilbert, jedan od najiskusnijih djelatnika i voditelj sale hotela Opatija, rekao je za sudionike Prvenstva: Klince ne moe zavezat, ali ako je trener dobar,
onda se sve moe. Nikad nije bilo problema, uvijek su
bili divni.
Mnogi su se judai iz hotela spustili do rive kako bi
malo protegnuli noge i opustili se prije kontrolnog
vaganja i napetog natjecanja koje slijedi. I mi smo se
uputile u istraivanje, vidjevi da bi uskoro mogla pasti kia (to je i bio sluaj) i znajui da ve sljedei dan
idemo kui. Istraile smo grad, pogledale crkve, tornjeve, hotele i spomenike. Posebno nam se svidjela
Djevojka s galebom kipara Zvonka Cara koja zano-

sno gleda u more. Ono je danas bilo posebno burno i


javljalo se naim judaima velikim valovima i pljuskovima o obalu. Dvanaest kilometara dugaka riva s predivnim spomenicima i kipovima pobudila je interes,
no nije bilo vremena proi ju cijelu. Ipak, Hrvatska staza slavnih s dvadesetak zvijezdi bila je prepuna sportaa, to nam se svidjelo jer smo toga trena shvatile da
bi bilo koji malian koji sutra nastupa mogao jednoga
dana imati svoju zvijezdu na ovoj rivi.
Opatija e, sigurni smo, biti odlian domain kao i
prolih godina. Ovaj biser Jadrana velika je turistika
atrakcija ve dugi niz godina i drago nam je da najbolji judai iz kola cijele Hrvatske mogu povremeno
pobjei od stvarnosti i vidjeti neto to je dio nae hrvatske povijesti.


IPL novinarke: Marija Bobinski i Maja Sadikovi

157

10

G O D I N A

5.3.12. REZULTATI
Zavrnica dravnog prvenstva u judu slubeno je otvorena!

veani mimohod popraen zvonkim glasovima


zbora O Rikard Katalini Jeretov iz Opatije i zabavnim plesnim koracima djevojica iz Plesnog
kluba Dance Queen iz Kraljevice oznaio je poetak Zavrnice ovog dravnog prvenstva.
Prekrasna sportska dvorana Marino Cvetkovi mjesto je odravanja ovogodinje Zavrnice dravnog
prvenstva kolskih sportskih drutava 2016. u judu.
Finalisti iz devet upanija proetali su dvoranom predstavljajui ponosno svoje kole i svoje upanije.
Gospodin Fernando Kirigin je kao predstavnik domaina, grada Opatije, pozdravio sve sudionike i zaelio im
sreu te naglasio vanost kolskog sporta, a isto je uinio i predsjednik Saveza kolskih sportskih drutava Primorsko-goraske upanije, Davor Juria. Kirigin je zahvalio HSS-u to je odabrao Opatiju za odravanje ovog

10

G O D I N A

158

Prvenstva i pozvao je na daljnu suradnju. Tajnik HSS-a


Hrvoje ustonja zahvalio je Opatiji i svim djelatnicima
koji su omoguili da ovo Prvenstvo bude izvedeno to
je bolje mogue, te je slubeno otvorio ovu Zavrnicu.
Otvorenje se sastojalo i od zabavnih glazbenih i plesnih sadraja koji su opustili judae i pripremili ih za
Zavrnicu. Zbor iz O Rikard Katalini Jeretov otpjevao
je himnu Lijepe nae i pjesmu Over the Rainbow na
sveanosti otvaranja, a djeja skupina Plesnog kluba
Dance Queen otplesala je ivahnu koreografiju Proud
Mary.
Nakon slubenog otvorenja Zavrnice prvenstva, judai su se pripremili i krenuli u osvajanje zlatne medalje!
elimo im puno sree u nastavku natjecanja! 


IPL novinarke: Maja Sadikovi i Marija Bobinski

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

23. i 24. veljae 2016., Opatija

Sportska dvorana Marino Cvetkovi, Opatija

1. Mirjana Bonjak Koba, predsjednica, 2. Slavia Bradi, 3. Jelena Vukov

DJEACI (1-4)
R. BR.

1.
2.
3.
5.
7.
9.
---

prezime I Ime

-30 kg

DJEACI (1-4)

Ime kole

MJESTO

Perger Milutinovi Marin O Mokoica

OMBLA

Mokoica

Boti Stjepan
Vukorep Andrej
upani Jakov
Kaner Viktor
utej Leon
Paui Matija
emi Ednan
Pongrac Gaj
alac Rafael
Kalini Bruno
Budimi Marko

GRDELINI

Katel Stari

OMBLA

Mokoica

BOGUMILAC

Samobor

O prof. Filipa Lukasa


O Mokoica
O Bogumila Tonija
O Remete
O Ivan Goran Kovai
O Trsat
O Trsat
O Mladost
O Josipa Kozarca
O Josipa Kozarca
O Mladost

R. BR.

1.
2.
3.

REMETE

Zagreb

GORAN

Duga Resa

TRSAT

Rijeka

R. BR.

TRSAT

Rijeka

MLADOST

Osijek

MLADOST 3
MLADOST 3

Vinkovci

1.
2.
3.
4.

MLADOST

Osijek

Vinkovci

prezime I Ime

DJEACI (1-4)

1.
2.
3.
5.
7.
9.

prezime I Ime

1.
2.
3.
5.
7.
9.

MJESTO

O prof. Filipa Lukasa

GRDELINI

Katel Stari

Baranai Jakob

O Ivan Goran Kovai

GORAN

Duga Resa

Bratievi Orlando

O Mokoica

OMBLA

Mokoica

Slamar Petar

O Bogumila Tonija

BOGUMILAC

Samobor

Novi Ivan

O Mokoica

OMBLA

Mokoica

upani Patrik

O Bogumila Tonija

BOGUMILAC

Samobor

Jambrovi Patrik

O Podturen

PONOS

Podturen

Varga Marko

O Podturen

PONOS

Podturen

Peri Bartol

O Remete

REMETE

Zagreb

arkov Niko

O Trsat

TRSAT

Rijeka

Antunovi Matija

O Trsat

TRSAT

Rijeka

Matkovi Toni

O Mladost

MLADOST

Osijek

prezime I Ime

1.
2.
3.

MLADOST 3

Vinkovci

afran Matej

O Remete

REMETE

Zagreb

Pavli Leo

O Ivan Goran Kovai

GORAN

Duga Resa

prezime I Ime

MJESTO

Goriki Dorian

O Bogumila Tonija

BOGUMILAC

Samobor

Papa Jure

O Ivan Goran Kovai

GORAN

Duga Resa

Mrakui Matej

O Bogumila Tonija

BOGUMILAC

Samobor

Bosnar Benjamin

O Remete

REMETE

Zagreb

Tihi Verino

O Ivan Goran Kovai

GORAN

Duga Resa

Lonco Matija

O Mokoica

OMBLA

Mokoica

Jalovec Slavko

O Podturen

PONOS

Podturen

Marii Lovro

O Remete

REMETE

Zagreb

Lini Marko

O Trsat

TRSAT

Rijeka

Ljubii Borna

O Mladost

MLADOST

Osijek

Perkovi Duje

O Trsat

TRSAT

Rijeka

R. BR.

1.
2.
3.
5.

prezime I Ime

Ime kole

1.
2.

MJESTO

Rozga Bruno

O prof. Filipa Lukasa

GRDELINI

Katel Stari

kalec Nikola

O Bogumila Tonija

BOGUMILAC

Samobor

Levakovi Luka

O Josipa Kozarca

MLADOST 3

Vinkovci

kopljanac Slavko

O prof. Filipa Lukasa

GRDELINI

Katel Stari

Premerl Bartol

O Remete

REMETE

Zagreb

Grego Vladislav

O Remete

REMETE

Zagreb

DJEACI (1-4)
R. BR.

-42 kg

prezime I Ime

-46 kg

Ime kole

MJESTO

Mandi Marko

O Remete

REMETE

Zagreb

Petkovi Teo

O Mokoica

OMBLA

Mokoica

MJESTO

O Mladost

MLADOST

Osijek

Salaj Ivan

O Podturen

PONOS

Podturen

Kolari Leon

O Podturen

PONOS

Podturen

evoi Maroje

O Mokoica

OMBLA

Mokoica

prezime I Ime

-46 kg

Ime kole

MJESTO

O Mladost

MLADOST

Osijek

Bratievi Mauricio

O Mokoica

OMBLA

Mokoica

Zorotovi Nikola

O prof. Filipa Lukasa

GRDELINI

Katel Stari

Martinja Frane

O Ivan Goran Kovai

GORAN

Duga Resa

5.

Doboevi Bono

O Ivan Goran Kovai

GORAN

Duga Resa

Zorotovi Luka

O prof. Filipa Lukasa

GRDELINI

Katel Stari

7.

alac Gabriel

O Josipa Kozarca

MLADOST 3

Vinkovci

Ituk Ivan

O Bogumila Tonija

BOGUMILAC

Samobor

9.

Goriki Leon

O Bogumila Tonija

BOGUMILAC

Samobor

Mihalic Matija

O Podturen

PONOS

Podturen

Bogdan Josip

O Podturen

PONOS

Podturen

Mijatovi Luki Josip

O Josipa Kozarca

MLADOST 3

Vinkovci

Paui Andrej

O Trsat

TRSAT

Rijeka

--

prezime I Ime

-50 kg

Ime kole

MJESTO

1.
2.
3.

Juri-Pei Antonio

O prof. Filipa Lukasa

GRDELINI

komrlj Roko

O prof. Filipa Lukasa

GRDELINI

Katel Stari

Lindi Ivan

O Bogumila Tonija

BOGUMILAC

Samobor

Milutinovi Antonio

O Mokoica

OMBLA

Mokoica

5.

Varvodi Lovre

O Mladost

MLADOST

Osijek

Tihi Mateo

O Ivan Goran Kovai

GORAN

Duga Resa

7.
9.

Franeli Luka
Premerl Vid
Bliml Andrija

O Remete
O Remete
O Josipa Kozarca

REMETE
REMETE
MLADOST 3

Zagreb
Zagreb
Vinkovci

--

Hrkec Antonio

O Bogumila Tonija

BOGUMILAC

Samobor

DJEACI (5-8)
R. BR.

DJEACI (1-4)

Slatki Mislav

Peri Timon

R. BR.

Ime kole

+50 kg

Ime kole

DJEACI (5-8)

-38 kg

MJESTO

O Josipa Kozarca

DJEACI (1-4)

R. BR.
D

Vuji Marko

DJEACI (1-4)
R. BR.

-34 kg

Ime kole

Levakovi Patrik

DJEACI (5-8)
R. BR.

-50 kg

Ime kole

prezime I Ime

Katel Stari

-55 kg

Ime kole

MJESTO

1.
2.
3.

Graan Tomislav

O Mladost

MLADOST

Osijek

Muevi Vedran

O Bogumila Tonija

BOGUMILAC

Samobor

Petrovi Matej

O Mladost

MLADOST

Osijek

4.

Crnec Igor

O Podturen

PONOS

Podturen

DJEACI (5-8)
R. BR.

1.
2.
3.

prezime I Ime

-60 kg

Ime kole

MJESTO

Milin Luka

O prof. Filipa Lukasa

GRDELINI

Katel Stari

Lonco Mario

O Mokoica

OMBLA

Mokoica

Bali Filip

O Mladost

MLADOST

Osijek

Rozga Ivan

O prof. Filipa Lukasa

GRDELINI

Katel Stari

5.

Kovaevi David

O Podturen

PONOS

Podturen

ari Filip

O Josipa Kozarca

MLADOST 3

Vinkovci

7.

Gelji Luka

O Josipa Kozarca

MLADOST 3

Vinkovci

159

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - DJEACI


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

23. i 24. veljae 2016., Opatija

Sportska dvorana Marino Cvetkovi, Opatija

1. Mirjana Bonjak Koba, predsjednica, 2. Slavia Bradi, 3. Jelena Vukov

DJEACI (5-8)
R. BR.

1.
2.
3.

prezime I Ime

-66 kg

Ime kole

MJESTO

esko Ian

O Mladost

MLADOST

Osijek

Matana Pavo

O Mokoica

OMBLA

Mokoica

Roi Borna

O Trsat

TRSAT

Rijeka

Juri-Pei Mijo

O prof. Filipa Lukasa

GRDELINI

Katel Stari

5.

Laki Gabrijel

O Mokoica

OMBLA

Mokoica

Jaman Roko

O prof. Filipa Lukasa

GRDELINI

Katel Stari

7.

orluka Leo

O Josipa Kozarca

MLADOST 3

Vinkovci

Novakovi Filip

O Josipa Kozarca

MLADOST 3

Vinkovci

Zeli Zvonimir

O Mladost

MLADOST

Osijek

--

DJEACI (5-8)
R. BR.

1.
2.
3.

prezime I Ime

+66 kg

Ime kole

MJESTO

Vuji Petar

O prof. Filipa Lukasa

GRDELINI

Katel Stari

Antolovi Anton

O Josipa Kozarca

MLADOST 3

Vinkovci

Sejfovi Mateo

O Josipa Kozarca

MLADOST 3

Vinkovci

Matana Pavo

O Mokoica

OMBLA

Mokoica

5.

Novak Mihael

O Podturen

PONOS

Podturen

Kupanovac Matej

O Mladost

MLADOST

Osijek

7.

afran Ivan

O Remete

REMETE

Zagreb

Penava Antonio

O Bogumila Tonija

BOGUMILAC

Samobor

KONAAN POREDAK EKIPA


R. BR.

IME KOLE

MJESTO

Djeaci
1-4

Djeaci
Bodovi
5-8

1.

O FILIPA LUKASA

GRDELINI

KATEL STARI

24

40

64

2.

O MOKOICA

OMBLA

MOKOICA

22

22

44

3.

O MLADOST OSIJEK

MLADOST

OSIJEK

32

40

4.

O BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

23

31

5.

O I.G.KOVAI DUGA RESA

GORAN

DUGA RESA

13

18

6.

O JOSIPA KOZARCA

MLADOST 3

VINKOVCI

17

14
5

13

7.

O REMETE

REMETE

ZAGREB

8.

O PODTUREN

PONOS

PODTUREN

9.

O TRSAT

TRSAT

RIJEKA

14

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD GRDELINI NASTUPILA
JE U SASTAVU:
Stjepan Boti,
Marko Vuji,
Bruno Rozga,
Slavko kopljanac,
Nikola Zorotovi,
Luka Zorotovi,
Antonio Juri-Pei,
Roko komrlj,
Ivan Rozga,
Luka Milin,
Mijo Juri-Pei,
Roko Jaman,
Petar Vuji
VODITELJ: Marija ii

10

G O D I N A

160

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - djevojice


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

23. i 24. veljae 2016., Opatija

Sportska dvorana Marino Cvetkovi, Opatija

1. Mirjana Bonjak Koba, predsjednica, 2. Slavia Bradi, 3. Jelena Vukov

DJEVOJICE (1-4)
R. BR.

1.
2.
3.
5.
7.

prezime I Ime

Ime kole

1.
2.
3.
5.
7.

DJEVOJICE (5-8)
D

MJESTO

Kopi Klara

O IVANA GORANA KOVAIA

PODMLADAK

VINKOVCI

latka Nikolina

O BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

Kadi Kayra

O VIJENAC

DAVOR

OSIJEK

akarun Chiara

O PODMURVICE

PODMURVICE

RIJEKA

Imeri Esra

O VIJENAC

DAVOR

OSIJEK

Rajevi Franka

O MARINA DRIA

VIDRA

DUBROVNIK

Krstovi Dora

O MARINA DRIA

VIDRA

DUBROVNIK

Dumi Mia

O PODMURVICE

PODMURVICE

RIJEKA

DJEVOJICE (1-4)
R. BR.

-28 kg

prezime I Ime

MJESTO

latka Iris Maria

O BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

piranec Ira

I. O DUGAVE

DUGAVE

ZAGREB

Ceci Nikolina

O PUJANKI

PUJANKI 95

SPLIT

Imeri Sara

O VIJENAC

DAVOR

OSIJEK

Koloda Lucija

O VIJENAC

DAVOR

OSIJEK

Peri Leda

O PODMURVICE

PODMURVICE

RIJEKA

Perii Lana

O MARINA DRIA

VIDRA

DUBROVNIK

egedin Katarina

O MARINA DRIA

VIDRA

DUBROVNIK

DJEVOJICE (1-4)

-36 kg

R. BR.

prezime I Ime

1.
2.
3.

Dah Raenovi Karla

O BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

Kolman Karla

O BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

Kajtar Tea

O VIJENAC

DAVOR

OSIJEK

5.
7.

Ime kole

MJESTO

Ivanievi Ema

O PUJANKI

PUJANKI 95

SPLIT

Ile Ema

O VIJENAC

DAVOR

OSIJEK

Doen Marta

O PODMURVICE

PODMURVICE

RIJEKA

Zloilo Ana

O MARINA DRIA

VIDRA

DUBROVNIK

DJEVOJICE (1-4)
R. BR.

prezime I Ime

-40 kg

Ime kole

MJESTO

1.
2.
3.

Ninevi Ena

O PUJANKI

PUJANKI 95

SPLIT

Mihaljevi Nina

O VIJENAC

DAVOR

OSIJEK

Smoljanovi Mia

O BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

4.

Japel Mia

O PODMURVICE

PODMURVICE

RIJEKA

DJEVOJICE (1-4)
R. BR.

1.
2.

prezime I Ime

1.
2.
3.
5.

OSNOVNA KOLA PUJANKI

PUJANKI 95

SPLIT

Andrijaevi Kate

OSNOVNA KOLA PUJANKI

PUJANKI 95

SPLIT

prezime I Ime

1.
2.
3.
5.

O BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

Peri Laura Valenti

O PUJANKI

PUJANKI 95

SPLIT

Slunjski Lana

O VIJENAC

DAVOR

OSIJEK

Bebi Beriska Nika

O PUJANKI

PUJANKI 95

SPLIT

Magui Dorotea

O VIJENAC

DAVOR

OSIJEK

O BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

Paluni Romana

O MARINA DRIA

VIDRA

DUBROVNIK

Kopi Lara

O IVANA GORANA KOVAIA

PODMLADAK

VINKOVCI

5.

Ljubii Jana

O PUJANKI

PUJANKI 95

SPLIT

Suli Iva

I. O DUGAVE

DUGAVE

ZAGREB

BOGUMILAC

DJEVOJICE (5-8)

1.
2.
3.
5.

prezime I Ime

-57 kg

Ime kole

MJESTO

O PUJANKI

PUJANKI 95

SPLIT

Paradik Ana

I. O DUGAVE

DUGAVE

ZAGREB

Pisk Marta

O BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

Kotarski Ema

O BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

Ulamec Viktoria

I. O DUGAVE

DUGAVE

ZAGREB

DJEVOJICE (5-8)
R. BR.

SAMOBOR

Kuli Karla

prezime I Ime

-63 kg

Ime kole

MJESTO

1.
2.
3.

Vukanovi Tea

O MARINA DRIA

timac Ela

I. O DUGAVE

DUGAVE

ZAGREB

Tomaevi Nikolina

O MARINA DRIA

VIDRA

DUBROVNIK

4.

Vai Anja

I. O DUGAVE

DUGAVE

ZAGREB

VIDRA

DJEVOJICE (5-8)
R. BR.

1.
2.
3.

prezime I Ime

DUBROVNIK

+63kg

Ime kole

MJESTO

Belemei Paula

O MARINA DRIA

VIDRA

DUBROVNIK

ikoti Palmina

O PUJANKI

PUJANKI 95

SPLIT

Kramari Mia

I. O DUGAVE

DUGAVE

ZAGREB

Boljei Frana

I. O DUGAVE

DUGAVE

ZAGREB

5.

Vuievi Lucija

O MARINA DRIA

VIDRA

DUBROVNIK

Vuli Nikolina

O PUJANKI

PUJANKI 95

SPLIT

7.

Krui Ema

O IVANA GORANA KOVAIA

PODMLADAK

VINKOVCI

R. BR.

MJESTO

1.

O BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

37

27

64

2.

O PUJANKI

PUJANKI 95

SPLIT

30

15

45

O BOGUMILA TONIJA

BOGUMILAC

SAMOBOR

Peek Dora

I. O DUGAVE

DUGAVE

ZAGREB

urlin Lucija

O MARINA DRIA

VIDRA

DUBROVNIK

Avdija Ines

O VIJENAC

DAVOR

OSIJEK

Kova Ivana

O VIJENAC

DAVOR

OSIJEK

1-4

5-8

Bodovi

3.

I. O DUGAVE

DUGAVE

ZAGREB

26

31

4.

O MARINA DRIA

VIDRA

DUBROVNIK

26

27

5.

O VIJENAC

DAVOR

OSIJEK

21

25

6.

O I.G.KOVAIA VINKOVCI

PODMLADAK

VINKOVCI

11

7.

O PODMURVICE

PODMURVICE

RIJEKA

MJESTO

Nakata Lucija

djevojice djevojice

IME KOLE

-48kg

Ime kole

MJESTO

Garai Matea

MJESTO

ani Sara

prezime I Ime

O BOGUMILA TONIJA

+44 kg

Ime kole

DJEVOJICE (5-8)
R. BR.

MJESTO

Hrnjak Nikolina

DJEVOJICE (1-4)
R. BR.

Ime kole

Lindi Marija

KONAAN POREDAK EKIPA

-44 kg

Ime kole

prezime I Ime

1.
2.
3.

R. BR.

-32 kg

Ime kole

R. BR.

-52 kg

161

10

G O D I N A

ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA - djevojice


JUDO - OSNOVNE KOLE

DATUM I MJESTO

DOMAIN NATJECANJA

TEHNIKA KOMISIJA

23. i 24. veljae 2016., Opatija

Sportska dvorana Marino Cvetkovi, Opatija

1. Mirjana Bonjak Koba, predsjednica, 2. Slavia Bradi, 3. Jelena Vukov

PRVOPLASIRANA EKIPA
SD BOGUMILAC
NASTUPILA JE U SASTAVU:
Nikolina latka,
Iris Maria latka,
Karla Dah Raenovi, Karla
Kolman,
Mia Smoljanovi,
Sara ani,
Lucija Nakata,
Marija Lindi,
Matea Garai,
Ema Kotarski,
Marta Pisk
VODITELJ: Ismeta erkez

SLIKE SA ZAVRNICE DRAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJICE


JUDO - OSNOVNE KOLE

10

G O D I N A

162

5.3.12. REZULTATI

UZBUDLJIVA ZAVRNICA DRAVNOG PRVENSTVA U JUDU

Bogumila Tonija iz Samobora prvak je u


enskoj, a O Filipa Lukasa iz Katela Starog
u mukoj kategoriji! Osvojili su zlato nakon
etiri sata napetih borbi u opatijskoj sportskoj dvorani Marino Cvetkovi.
Kina Opatija pozdravila je 23. i 24. veljae preko
stotinu mladih djeaka i djevojica koji su doli na
Zavrnicu dravnog prvenstva kolskih sportskih drutava 2016. u judu. Nakon upanijskih i poluzavrnih
natjecanja odabrane su najbolje kole koje e se boriti
za naslov dravnog judo prvaka.
Uenici su pristizali cijelo popodne i smjestili se u
predivan stari hotel Opatija koji ih je ve jednom ugostio i samim time bio dobar i iskusan domain.
Dan natjecanja zapoeo je vrlo rano ujutro. Tranje
i zagrijavanje, pripreme za vaganje. Nakon vaganja i
slaganja kategorija, put do dvorane. Tih i prepun iekivanja.
Prekrasna sportska dvorana Marino Cvetkovi u
Opatiji mjesto je odravanja ovogodinje Zavrnice.
Veliina i ljepota dvorane oduevila je i trenere i sudionike natjecanja. Uskoro su ju ispunile plave i bijele
boje uenikih odora i nakon polusatnog zagrijavanja
uz zvukove Colonie, natjecanje je bilo spremno za poetak.
Finalisti iz devet upanija i esnaest kola proetali su dvoranom predstavljajui ponosno svoje kole i
svoje upanije, a nakon pozdravnih govora i zabavnog glazbenog i plesnog sadraja, natjecanje je slubeno zapoelo.
Glasni uzvici ispunili su dvoranu ve od prvog
mea. Kaos izvan terena, disciplina i koncentracija na
njemu. Djeaci i djevojice neprestano su navijali za
svoje kolske kolege i time napravili zabavnu i uzbudljivu atmosferu. Prvi su meevi trajali po dvije, a zavrni po tri minute. Djeaci su bili borbeni i odluni rijeju i pokretom, dok su djevojke bile jednako odlune
te elegantno i kontrolirano osvajale bodove. Brzih i
atraktivnih pobjednikih pokreta nije nedostajalo, a
napetost se pred kraj Zavrnice mogla rezati noem.
elja za pobjedom vidjela se u oima, ali i pokretima
svih judaa. Uzvici trenera bili su jednako glasni, svi su
htjeli potaknuti svoje uenike da daju sve od sebe i
postignu rezultat s kojim e biti zadovoljni.
Ipak, samo je jedan zlatni pehar. A on je ove godine pripao O Bogumila Tonija iz Samobora u enskoj i
O Filipa Lukasa iz Katela Starog u mukoj kategoriji,
ije su uenice i uenici potukli konkurenciju i zaslueno osvojili naslove prvaka. Drugo mjesto u enskoj
kategoriji osvojila je O Pujanki iz Splita, a tree I. O
Dugave iz Zagreba. U mukoj kategoriji srebrno kui
nosi O Mokoica iz Mokoice, a broncu O Mladost
iz Osijeka.
Trenutak kad smo dobili zadnji me. Ne, trenutak
kad su nas prozvali i kad smo ili po zlatni pehar. Najbolji trenutak natjecanja, predivan osjeaj! rekao je
Petar Vuji, juda iz pobjednike kole iz Katela Starog.

Ja jedva ekam da doem doma i da kaem mami.


Ona e biti jako ponosna na mene jer sam pobijedila
u svakoj svojoj borbi! pohvalila se Nikolina latka iz
O Bogumila Tonija.
Nakon proglaenja pobjednika i podjele medalja
za prva tri mjesta u obje kategorije, natjecatelji su se
uputili prema hotelu kako bi ruali i spremili se za povratak kui. Bilo je smijeha, bilo je suza. Neki odlaze
kuu s medaljama oko vrata, zadovoljni i nasmijani,
neki razoarani. Morate biti sretni i ponosni na sebe
jer je ve i ovo uspjeh kakvog nije lako postii. Va dolazak na Zavrnicu ovoga prvenstva velika je stvar! estitam svima! rekao je Davor Juria iz Saveza kolskih
sportskih drutava Primorsko-goranske upanije.
Dragi natjecatelji, ponosni smo na vas! Do sljedee
godine, lijepi pozdrav od HSS-a!

163

IPL novinarke: Marija Bobinski i Maja Sadikovi

10

G O D I N A

5.4.1. Slike s natjecanja uenika oSNOVNIH KOLA

10

G O D I N A

164

5.4.1. Slike s natjecanja uenika oSNOVNIH KOLA

165

10

G O D I N A

5.4.2. Slike s natjecanja uenika ZA 5. I 6. RAZREDE

10

G O D I N A

166

5.4.2. Slike s natjecanja uenika ZA 5. I 6. RAZREDE

167

10

G O D I N A

5.4.3. Slike s natjecanja uenika SREDNJIH KOLA

10

G O D I N A

168

5.4.3. Slike s natjecanja uenika SREDNJIH KOLA

169

10

G O D I N A

6. dRAVNO PRVENSTVO SD-a ZA UENIKE


S INTELEKTUALNIM TEKOAMA

rvatski kolski portski savez, osmi puta za redom, organizirao je Dravno prvenstvo kolskih
sportskih drutava za uenike s intelektualnim
tekoama. Pravo nastupa na Dravnom prvenstvu imao je bilo koji centar za odgoj i obrazovanje i redovne kole koje provode posebne programe za uenike s
intelektualnim tekoama.
Ovo Dravno prvenstvo odralo se u sklopu Zavrnice
Dravnog prvenstva od 01. do 03. svibnja 2016. godine. Svi
sudionici bili su smjeteni u Hotelu Delfin u Poreu, a natjecanja su se odravala u Poreu (atletika, stolni tenis i

tafetna igra) i Rijeci (plivanje).


Ukupno je sudjelovao 35 centara/kola sa 215 uenika koje je pratilo 82 voditelja, sto u iskazanim brojkama
predstavlja najvee natjecanje do sada. Na ovogodinjem
natjecanju po prvi put smo imali prijavu novih redovnih
kola (O.. Vladimir Nazor iz akova, O.. Dr. Franjo Tuman
iz Belog Manastira i S.. Petrinja iz Petrinje) i jedan novi centar (Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj iz Zagreba),
sto znai da u narednim godinama oekujemo da e se i
druge redovne kole ukljuiti sa svojim uenicima na ovo
natjecanje.

Tablica 36. Sudionici Dravnog prvenstva za IT

Tablica 37. Organizacijski odbor DP IT

SUDIONICI NATJECANJA
naziv SD-a

kola/Centar

Mjesto

ORGANIZACIJSKI ODBOR
DP 2016 IT

1. SD IZAZOV

Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica

Velika Gorica

1. Nikola Perkovi, predsjednik

2. SD LUG

Centar za odgoj, obrazovanje Lug

Lug Samoborski

2. Stjepan Crnoki

3. SD ZAJEZDA

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda

Budinina

3. Edita Rui

4. SD DRAL

Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner

Daruvar

4. Miroslav Jelovica

5. SD UBIEVAC

Centar za odgoj i obrazovanje ubievac

ibenik

5. Damir Juki

6. SD J. BONAI

Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai

Split

6. Damir Vidovi

7. SD PREKRIJE

Centar za odgoj i obrazovanje Tukanac podrunica Prekrije

Zagreb

8. SD 4 RIJEKE

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac

Karlovac

9. SD KOJOT

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar

Varadin

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci

Krievci

11. SD UKARI

Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

Rijeka

12. SD HITRII

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica

Virovitica

13. SD DUGA

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek

Osijek

14. SD LAVII

Centar za odgoj i obrazovanje akovec

akovec

15. SD KRUG

Centar za Autizam

Zagreb

16. SD LAVANDICE

Centar Lie Faraguna Labin

Labin

17. SD ZAGI

Srednja kola-Centar za odgoj i obrazovanje

Zagreb

18. SD MLADOST

Osnovna kola Vladimir Nazor

akovo

19. SD PODRAVSKO SUNCE

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce

Koprivnica

20. SD HOBOTNICA

kola za odgoj i obrazovanje Pula

Pula

21. SD LIPA

Osnovna kola Nad lipom

Zagreb

22. SD SLOGA

Osnovna kola Julija Kempfa

Poega

23. SD AGMA

Osnovna kola Antun Gustav Mato

Vinkovci

24. SD GOLUBICA

Osnovna kola Josipa Matoa Vukovar

Vukovar

25. SD POLET

Osnovna kola 22. lipnja

Sisak

26. SD PETICA

V. osnovna kola

Bjelovar

27. SD TADIJA

Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja

Petrinja

28. SD AMRU

Osnovna kola Milan Amru

Slavonski Brod

29. SD LEPTIRI

Osnovna kola Votarnica Zadar

Zadar

30. SD VIDRA

Osnovna kola Marina Dria

Dubrovnik

31. SD MAJSTOR

Srednja strukovna kola

Varadin

32. SD PLAVI SOKOL

Osnovna kola Hugo Badali

Slavonski Brod

33. SD BARANJA

Osnovna kola Dr. Franjo Tuman

Beli Manastir

34. SD SLAVA RAKAJ

Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj

Zagreb

35. SD PETRINYIA

Srednja kola Petrinja

Petrinja

10. SD CENTAR

10

G O D I N A

170

PONEDJELJAK 2. SVIBNJA 2016.


Mjesto odravanja natjecanja u
PLIVANJU: Bazeni Kantrida, Rijeka
Mjesto odravanja natjecanja u
ATLETICI: Gradski stadion, Pore
Mjesto odravanja natjecanja u
STOLNOM TENISU: Dvorana Intersport, Pore
UTORAK 3. SVIBNJA 2016.
Mjesto odravanja natjecanja u
TAFETNOJ IGRI: Dvorana Intersport, Pore

6.1. SLIKE KOLA/CENTARA

Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica


Velika Gorica

Centar za odgoj, obrazovanje Lug


Lug Samoborski

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda


Budinina

Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner


Daruvar

Centar za odgoj i obrazovanje ubievac


ibenik

Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai


Split

Centar za odgoj i obrazovanje Tukanac podrunica Prekrije


Zagreb

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac


Karlovac

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci


Krievci

Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka


Rijeka

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica


Virovitica

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek


Osijek

Centar za odgoj i obrazovanje akovec


akovec

Centar za Autizam
Zagreb

Centar Lie Faraguna Labin


Labin

Srednja kola-Centar za odgoj i obrazovanje


Zagreb

Osnovna kola Vladimir Nazor


akovo

171

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar


Varadin

10

G O D I N A

6.1. SLIKE KOLA/CENTARA

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce


Koprivnica

kola za odgoj i obrazovanje Pula


Pula

Osnovna kola Nad lipom


Zagreb

Osnovna kola Julija Kempfa


Poega

Osnovna kola Antun Gustav Mato


Vinkovci

Osnovna kola Josipa Matoa Vukovar


Vukovar

Osnovna kola 22. lipnja


Sisak

V. osnovna kola
Bjelovar

Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja


Petrinja

Osnovna kola Milan Amru


Slavonski Brod

Osnovna kola Votarnica Zadar


Zadar

Osnovna kola Marina Dria


Dubrovnik

Srednja strukovna kola


Varadin

Osnovna kola Hugo Badali


Slavonski Brod

Osnovna kola Dr. Franjo Tuman


Beli Manastir

Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj


Zagreb

Srednja kola Petrinja


Petrinja

10

G O D I N A

172

6.2. slike s Natjecanja

173

10

G O D I N A

6.3. Rezultati

atletika, plivanje, STOLNI


TENIS i TAFETNA IGRA

10

G O D I N A

174

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama ATLETIKA
ATLETIKA - TRANJA
UIT stariji
Poredak
1
2
3
4
5
6

IME I PREZIME
MARTINA UNAC
MATEJA TOJAGA
HELENA TUFEKOVI
KLAUDIJA MATI
IVANA IVI
IVA RAJKO

60 m
Ime kole/centra
V. osnovna kola Bjelovar
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
kola za odgoj i obrazovanje - Pula

Rezultat
10,80
11,74
12,93
12,95
13,08
16,68

UIT stariji
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

M
IME I PREZIME
ELJKO DERMIEK
MATIJA POTOI
KRISTIJAN PINTAR
ZLATKO MIKOVI
JOSIP PORI
MATEO IRAK
ADRIAN MINKO
FILIP KULONJA
SILVIO ORO
DANIJEL ZVONIMIR BOBAN
FRANE LOKAS
PAVO VALI
IVAN AI
STJEPAN BENCE
LUKA POSAVEC
JOSIP MANDEKI
ANTONIO OLAK
KRISTIAN LOVRENI
FILIP DIDA
ANDREJ MIKLEC
MARKO FERI
DONALD MATI
OLIVER BARIEVI
JURI SILVIO
BRUNO MALI

60 m
Ime kole/centra
Osnovna kola Antun Gustav Mato Vinkovci
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Osnovna kola Nad lipom
Osnovna kola Votarnica - Zadar
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek
Osnovna kola Votarnica - Zadar
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac
Centar za odgoj i obrazovanje Lug
Osnovna kola Votarnica - Zadar
Osnovna kola Vladimir Nazor
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
Centar za odgoj i obrazovanje Prekrije
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola Nad lipom
Centar za Autizam
Osnovna kola Vladimir Nazor
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
Osnovna kola Votarnica - Zadar
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola 22. lipnja

Rezultat
7,85
8,05
8,19
8,22
8,47
8,53
8,67
8,71
8,89
9,07
9,14
9,46
9,51
9,69
9,79
10,03
10,17
10,66
10,93
11,07
11,11
11,22
11,30
12,08
12,34

UIT mlai
Poredak
1
2
3
4
5
6

IME I PREZIME
KLARA PUJI
BISERA TOPAGI
KATARINA ORU
MARTINA IMAT
ERNA TURSUNOVI
ERIKA ALIU

60 m
Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai
Centar Lie Faraguna Labin
Centar Lie Faraguna Labin

Rezultat
9,78
10,39
10,93
11,06
13,59
15,91

UIT mlai
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8

M
IME I PREZIME
DOMAGOJ VRBLJANEVI
DARKO MAHNJEC
DAVID BOGAR
ANTONIO BAREI
NIKO PUCI
MARKO PUCI
MIHAEL SVETI
ANTE JOVI

60 m
Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Osnovna kola Julija Kempfa
Centar Lie Faraguna Labin
Centar Lie Faraguna Labin
Osnovna kola Marina Dria
Osnovna kola Marina Dria

Rezultat
9,47
9,55
10,67
11,89
17,66
20,32
23,38
25,28

LIT mlai
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IME I PREZIME
SANELA GUANI
ANA IVI
JOSIPA JOVANOVI
SENADA HORVAT
TAMARA NIKOLI
MIHAJELA KRIANAC
MARINA BRNJAKOVI
ANA MARIJA PLEA
DRAENKA IGNAC
ALMEDINA KUI

80 m
Ime kole/centra
Osnovna kola Hugo Badali
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Osnovna kola Dr. Franjo Tuman
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Osnovna kola 22. lipnja
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
V. osnovna kola Bjelovar
Osnovna kola 22. lipnja
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek

Rezultat
12,20
12,77
12,97
13,24
13,47
13,57
14,04
14,26
15,85
23,36

175

10

G O D I N A

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama ATLETIKA
LIT mlai
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

M
IME I PREZIME
DORIJAN MURINA
MARTIN DERMIEK
PATRICIO DELI
IVAN GULIIJA
KLAUDIO OPUVAI
MATEO KRII
MARIO BOGDAN
MARIJAN FORJAN
ANTUN PLAZIBAT
FILIP BUBALO
VENDEL ORU
ANTONIO BUKOVEC
JOSIP VOKURKA
MIODRAG BOGDAN
MARIJAN NEME
FRANKO SAVINI
IVICA BRADI
DORIAN KOLAR
MARIJAN BIVI
PATRIK OSMANOVI
DARIJO JOVANOVI
ZLATKO SALOPEK
LUKA PREKODRAVAC- LUKI
DOMINIK BARIJAK
MARIO MALEEVAC
DOMAGOJ LEI
MARKO OPAAK
GORAN JOVANOVI
MATEO HOLJEVAC
PERO ATAK
MARKO ATAK
MIHAEL BOSAK
PETAR POEGA

80 m
Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
Osnovna kola Antun Gustav Mato Vinkovci
Osnovna kola Nad lipom
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Osnovna kola Dr. Franjo Tuman
Osnovna kola Nad lipom
Centar za odgoj i obrazovanje Prekrije
Osnovna kola Julija Kempfa
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac
Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
Osnovna kola Josipa Matoa Vukovar
Osnovna kola Dr. Franjo Tuman
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek
Osnovna kola Vladimir Nazor
Osnovna kola Antun Gustav Mato Vinkovci
Centar za odgoj i obrazovanje Prekrije
Osnovna kola Hugo Badali
Osnovna kola 22. lipnja
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola Vladimir Nazor

Rezultat
10,83
11,04
11,08
11,30
11,40
11,64
11,66
11,84
12,07
12,17
12,37
12,62
12,64
12,70
13,01
13,03
13,10
13,16
13,34
13,43
13,51
13,64
13,74
14,02
14,13
14,41
15,45
15,51
15,60
15,71
15,92
16,00
16,61

LIT stariji
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

M
IME I PREZIME
IVAN MARINOVI
DOMINIK MILJENOVI
BOIDAR ARGA
MEID OSMANI
EMIL MAEK
ZVONIMIR MARINAC
BRANKO LONAR
IVAN ORO
ADNAN BILALI
ROBERT DESTANOVI
MATEO UJI
ANTONIO IVI
IVAN O
INDI RUJAK
LUKA MIKA
LUKA FERI
JOSIP GLAVINI
MARIO MIKETEK
LJILJAN BOGDAN

80 m
Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Srednja strukovna kola
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Osnovna kola Milan Amru
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Osnovna kola Vladimir Nazor
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb

Rezultat
10,08
10,23
10,52
10,56
10,80
10,81
10,87
11,05
11,22
11,24
11,28
11,30
11,49
11,90
12,35
13,00
13,54
14,22
14,60

LIT stariji
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

IME I PREZIME
JOSIPA ANAMARIJA POSAVAC
KATARINA SMREKI
VALENTINA HRENJAK
SLAANA URILA
MARIJANA SLIVAR
NATAA RAETA
MELITA GOLUB
MIHAELA KOVAEVI
MARTINA SUAC
VERONIKA ANUI
EVA BARII
FILOMENA TADI

80 m
Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda
Srednja strukovna kola Varadin
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Osnovna kola Milan Amru
Osnovna kola Milan Amru
Osnovna kola Antun Gustav Mato Vinkovci
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai

Rezultat
12,43
12,76
12,79
12,91
13,16
13,73
13,84
13,93
14,74
15,79
22,88
DNS

10

G O D I N A

176

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama ATLETIKA
LIT mlai
Poredak
1
2
3

IME I PREZIME
SANDRA VUKSANOVI
ANAMARIJA ORU
ROSANA IGNAC

300 m
Ime kole/centra
Osnovna kola Vladimir Nazor
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb

Rezultat
1:01,10
1:05,63
1:13,94

UIT stariji
Poredak
1
2
3
4

M
IME I PREZIME
MATIJA KUNOVI
JOSIP ORO
JOSIP TEFANAC
BORIS JUGOVI

400 m
Ime kole/centra
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Osnovna kola 22. lipnja
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac

Rezultat
1:08,21
1:10,40
1:16,67
1:21,96

LIT mlai
Poredak
1
2
3
4
5
6
7

M
IME I PREZIME
JAAR MAI
DAVOR PETROVI
DAVID HORAK
DRAEN HRUKOVEC
ANTONIO BELI
ALEKSANDAR POPAC
MARIO OSI

400 m
Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb
Osnovna kola Dr. Franjo Tuman
Osnovna kola Dr. Franjo Tuman
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
Osnovna kola Julija Kempfa
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac
Osnovna kola Hugo Badali

Rezultat
1:11,82
1:12,00
1:14,28
1:16,78
1:18,09
1:31,60
1:32,69

LIT stariji
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

M
IME I PREZIME
JOSIP MUAK
ELJKO PERI
MATIJA EHI
HAJRUNAIL UFUROVI
MATIJA HORVAT
IVAN ZUBOVI
KRISTIJAN PRIKRATI
ZDRAVKO PIKOVI
JAKOV DIVI
FILIP BEBAR
LUKA NIKOLI
FRANE BAI BUFALO

400 m
Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Srednja kola Petrinja
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Osnovna kola Julija Kempfa
Osnovna kola 22. lipnja
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai

Rezultat
1:03,90
1:05,40
1:06,08
1:07,30
1:08,16
1:08,55
1:12,04
1:12,69
1:17,27
1:20,33
1:28,80
-

LIT mlai
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IME I PREZIME
SANELA GUANI
TAMARA NIKOLI
MARINA BOGDAN
SENADA HORVAT
KATARINA BUNJAKI
MIHAJELA KRIANAC
BLAENKA VIDRA
LUCIJA PILIJA
SAVETA OLOVI
DRAENKA IGNAC

LIT stariji
Poredak
1
2
3
4
5
6
7

IME I PREZIME
SLAVICA PRANJAK
MAJA BOGDAN
DANIJELA KRIANEC
MELITA GOLUB
MARTINA SUAC
VERONIKA ANUI
FILOMENA TADI

LIT stariji
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8

M
IME I PREZIME
DOMINIK KOLONI
IVAN MARINOVI
MATIJA HORVAT
JOSIP MUAK
ROBERT DESTANOVI
LUKA NIKOLI
HAJRUNAIL UFUROVI
MARKO KORNJAK

ATLETIKA - BACANJA
BACANJE LOPTICE 200g SA ZALETOM
Ime kole/centra
Osnovna kola Hugo Badali
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola Dr. Franjo Tuman
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za Autizam Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Osnovna kola Vladimir Nazor
Centar za Autizam Zagreb
Osnovna kola Josipa Matoa Vukovar
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
BACANJE KUGLE - 3 kg
Ime kole/centra
Srednja strukovna kola
Srednja strukovna kola
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Osnovna kola Milan Amru
Osnovna kola Milan Amru
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai

Rezultat
7,94
7,84
7,71
7,01
5,09
2,62
DNS

BACANJE KUGLE - 4 kg
Ime kole/centra
Srednja strukovna kola
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Osnovna kola Milan Amru
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb
Srednja kola Petrinja

177

Rezultat
28,69
25,62
22,07
21,65
19,77
17,83
17,51
17,23
14,84
8,72

Rezultat
12,48
10,52
9,83
9,62
8,35
8,14
7,61
6,64

10

G O D I N A

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama ATLETIKA
UIT stariji
Poredak
1
2
3
4
5
6

IME I PREZIME
MARTINA UNAC
KLAUDIJA MATI
MATEJA TOJAGA
IVANA IVI
IVA RAJKO
HELENA TUFEKOVI

BACANJE LOPTICE 200g SA ZALETOM


Ime kole/centra
V. osnovna kola Bjelovar
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja

Rezultat
15,55
15,31
13,12
12,42
10,79
9,84

UIT mlai
Poredak
1
2
3
4
5
6
7

IME I PREZIME
KLARA PUJI
BISERA TOPAGI
MARTINA IMAT
KATARINA ORU
PETRA TOJAGA
ERNA TURSUNOVI
ERIKA ALIU

BACANJE LOPTICE 200g SA ZALETOM


Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
Centar za odgoj i obrazovanje Koprivnica
Centar Lie Faraguna Labin
Centar Lie Faraguna Labin

Rezultat
16,40
15,37
14,94
13,59
11,35
6,51
1,00

UIT stariji
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

M
IME I PREZIME
MATIJA POTOI
SILVIO ORO
KRISTIJAN PINTAR
JOSIP TEFANAC
VALENTIN MATIJAI
JOSIP ORO
LUKA POSAVEC
DANIJEL ZVONIMIR BOBAN
BORIS JUGOVI
IVAN AI
ZLATKO MIKOVI
MARKO IVKOVI
JOSIP PORI
MATEO IRAK
KRISTIAN LOVRENI
MARKO FERI
MATIJA KUNOVI
BRUNO SABADJIJA
STJEPAN BENCE
DONALD MATI
FILIP DIDA
ANTONIO OLAK
SILVIO JURI
BRUNO MALI
STJEPAN MUKI

BACANJE LOPTICE 200g SA ZALETOM


Ime kole/centra
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola Josipa Matoa Vukovar
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac
Osnovna kola Votarnica - Zadar
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Osnovna kola Antun Gustav Mato Vinkovci
Osnovna kola Nad lipom
Osnovna kola Votarnica - Zadar
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola Vladimir Nazor
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
V.osnovna kola Bjelovar
Osnovna kola Vladimir Nazor
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
Osnovna kola Nad lipom
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola Vladimir Nazor

Rezultat
48,37
41,35
40,54
40,04
38,73
37,84
35,11
30,32
29,31
28,36
28,09
27,94
27,77
27,76
27,73
25,92
25,35
21,93
15,68
15,66
15,43
14,84
14,01
13,77
12,59

LIT mlai
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

M
IME I PREZIME
PATRICIO DELI
KLAUDIO OPUVAI
JAAR MAI
VENDEL ORU
DAVOR PETROVI
MARIO BOGDAN
DRAEN HRUKOVEC
ALEKSANDAR POPAC
ANTONIO BUKOVEC
FRANKO SAVINI
MIODRAG BOGDAN
DORIAN KOLAR
MATEO KRII
MARIJAN FORJAN
MARIJAN NEME
DOMINIK BARIJAK
ZLATKO SALOPEK
MARIO MALEEVAC
LUKA PREKODRAVAC- LUKI
JOSIP VOKURKA
MARIO OSI
GORAN JOVANOVI
MIHAEL BOSAK

BACANJE LOPTICE 200g SA ZALETOM


Ime kole/centra
Osnovna kola Nad lipom
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
Osnovna kola Dr. Franjo Tuman
Osnovna kola Dr. Franjo Tuman
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac
Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Osnovna kola Nad lipom
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Osnovna kola Vladimir Nazor
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Osnovna kola Antun Gustav Mato Vinkovci
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Osnovna kola Hugo Badali
Osnovna kola 22. lipnja
Osnovna kola 22. lipnja

Rezultat
45,32
41,74
40,71
38,17
35,94
35,09
33,82
32,26
30,03
27,89
27,87
26,67
25,86
24,89
23,63
22,95
21,96
21,57
21,22
17,87
16,42
14,16
13,83

10

G O D I N A

178

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama ATLETIKA
24
25
26

IVAN PERI
MIJO PREGAJ
ANTUN PLAZIBAT

UIT mlai
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8

M
IME I PREZIME
DARKO MAHNJEC
DOMAGOJ VRBLJANEVI
DOMAGOJ BARIEC
DAVID BOGAR
ANTONIO BAREI
MATO AKOVI
MARKO PUCI
NIKO PUCI

UIT stariji
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

M
IME I PREZIME
ELJKO DERMIEK
ADRIAN MINKO
VALENTIN MATIJAEVI
PAVO VALI
BRUNO SABADJIJA
FILIP KULONJA
OLIVER BARIEVI
DOMAGOJ BAREI
JOSIP MANDEKI
MARKO IVKOVI
FRANE LOKAS
ANDREJ MIKLEC
STJEPAN MUKI
MATO AKOVI

LIT MLAI
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Osnovna kola Votarnica Zadar


Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Centar za odgoj i obrazovanje Prekrije

11,71
10,1
DNS

BACANJE LOPTICE 200g SA ZALETOM


Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek
V.osnovna kola Bjelovar
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Osnovna kola Julija Kempfa
Osnovna kola Antun Gustav Mato Vinkovci
Centar Lie Faraguna Labin
Centar Lie Faraguna Labin

Rezultat
32,02
26,70
24,33
21,00
17,63
14,08
5,33
3,68

ATLETIKA - SKOKOVI
SKOK U DALJ SA ZALETOM
Ime kole/centra
Osnovna kola Antun Gustav Mato Vinkovci
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek
Osnovna kola Josipa Matoa Vukovar
Centar za odgoj i obrazovanje Lug
V. osnovna kola Bjelovar
Osnovna kola Votarnica - Zadar
Osnovna kola Votarnica - Zadar
V. osnovna kola Bjelovar
Centar za odgoj i obrazovanje Prekrije
Osnovna kola Antun Gustav Mato Vinkovci
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac
Centar za Autizam
Osnovna kola Vladimir Nazor
Osnovna kola Antun Gustav Mato Vinkovci

Rezultat
2,36
2,04
2,00
1,92
1,91
1,77
1,74
1,69
1,49
1,44
1,43
1,35
1,13
1,00

M
IME I PREZIME
ANTUN PLAZIBAT
MARTIN DERMIEK
IVAN GULIIJA
DORIJAN MURINA
IVAN PERI
DAVID HORAK
IVICA BRADI
ANTONIO BELI
FILIP BUBALO
DOMAGOJ LEI
MATEO HOLJEVAC
PERO ATAK
MARKO ATAK
MARKO OPAAK
DARIJO JOVANOVI
PETAR POEGA

SKOK U DALJ SA ZALETOM


Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje Prekrije
Osnovna kola Antun Gustav Mato Vinkovci
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai
Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
Osnovna kola Votarnica - Zadar
Osnovna kola Dr. Franjo Tuman
Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica
Osnovna kola Julija Kempfa
Osnovna kola Julija Kempfa
Centar za odgoj i obrazovanje Prekrije
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Osnovna kola Hugo Badali
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar
Osnovna kola Vladimir Nazor

Rezultat
2,28
2,19
2,12
2,09
1,92
1,87
1,74
1,72
1,72
1,56
1,34
1,13
1,04
1,03
0,98
0,91

LIT MLAI
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IME I PREZIME
ANAMARIJA ORU
ROSANA IGNAC
KATARINA BUNJAKI
ANA IVI
ANA MARIJA PLEA
LUCIJA PILIJA
MARINA BRNJAKOVI
SANDRA VUKSANOVI
BLAENKA VIDRA
ALMEDINA KUI

SKOK U DALJ SA ZALETOM


Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb
Centar za Autizam
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Osnovna kola 22. lipnja
Centar za Autizam
V. osnovna kola Bjelovar
Osnovna kola Vladimir Nazor
Osnovna kola Vladimir Nazor
Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek

Rezultat
1,72
1,69
1,64
1,63
1,53
1,42
1,42
1,40
1,30
1,16

LIT STARIJI
Poredak
1
2
3
4
5

M
IME I PREZIME
MEID OSMANI
BOIDAR ARGA
IVAN ORO
DOMINIK MILJENOVI
MARIO MIKETEK

SKOK U DALJ SA ZALETOM


Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Srednja strukovna kola
Centar za odgoj i obrazovanje akovec
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar

Rezultat
5,10
5,00
4,75
4,53
4,53

179

10

G O D I N A

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama ATLETIKA
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

EMIL MAEK
ZVONIMIR MARINAC
ELJKO PERI
IVAN ZUBOVI
BRANKO LONAR
ZDRAVKO PIKOVI
IVAN O
FILIP BEBAR
ADNAN BILALI
MATEO UJI
ANTONIO IVI
FRANE BAI BUFALO
LUKA FERI
KRISTIJAN PRIKRATI
LUKA MIKA
LJILJAN BOGDAN
INDI RUJAK
JOSIP GLAVINI
JAKOV DIVI

LIT STARIJI
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IME I PREZIME
VALENTINA HRENJAK
SLAANA URILA
MAJA BOGDAN
KATARINA SMREKI
JOSIPA ANAMARIJA POSAVAC
MIHAELA KOVAEVI
DOROTEJA JAGI
MARIJANA SLIVAR
EVA BARII

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar


Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Osnovna kola Julija Kempfa
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladei Karlovac
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai
Osnovna kola Vladimir Nazor
Osnovna kola 22. lipnja
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb
kola za odgoj i obrazovanje - Pula
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac

4,46
4,42
4,41
4,34
4,33
4,20
4,20
4,10
3,94
3,77
3,77
3,65
3,56
3,36
3,11
3,08
2,90
2,38
DNS

SKOK U DALJ SA ZALETOM


Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav poljar
Srednja strukovna kola
Srednja strukovna kola
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda
Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Osnovna kola Josipa Matoa Vukovar
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Zagreb
Osnovna kola Antun Gustav Mato Vinkovci

Rezultat
3,40
3,35
3,33
3,31
3,17
3,12
3,08
2,57
1,83

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama PLIVANJE
LIT
Poredak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M
IME I PREZIME
MARIJO HORVAT
IVO KRALJ
MARIJO GULIN
FILIP NELOVI
ALON TAIRI
MANUEL GANI
MIKELE MARTINOVI
DARIJO HARMINA
MILAN MARJANOVI
DARIO LUJI

25 m SLOBODNO
Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana
Centar za odgoj i obrazovanje 'ubievac' ibenik
Centar za odgoj i obrazovanje 'ubievac' ibenik
Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan tark' Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
kola za odgoj i obrazovanje Pula
kola za odgoj i obrazovanje Pula
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinina
Osnovna kola 'Josip Mato' Vukovar
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

Rezultat
00:15.43
00:16.44
00:17.98
00:18.46
00:18.51
00:19.18
00:19.28
00:22.72
00:27.00
00:36.71

UIT
Poredak
1
2
3

M
IME I PREZIME
TIN BARBARI
MATEJ MARTINOVI
JURE DODIG

25 m SLOBODNO
Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan tark' Osijek
Osnovna kola 'Antun Gustav Mato' Vinkovci
Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonai' Split

Rezultat
00:21.04
00:27.79
00:30.69

LIT
Poredak
1
2

M
IME I PREZIME
OHRAN OSMANOVI
MARIJO GULIN

25 m LENO
Ime kole/centra
Centar za autizam Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje 'ubievac' ibenik

Rezultat
00:22.80
00:23.65

LIT
Poredak
1
2
3
4
5
6
7

M
IME I PREZIME
ALON TAIRI
FILIP NELOVI
OHRAN OSMANOVI
IVO KRALJ
MILAN MARJANOVI
MARIAN TANGL
DARIO LUJI

25 m prsno
Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan tark' Osijek
Centar za autizam Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje 'ubievac' ibenik
Osnovna kola 'Josip Mato' Vukovar
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinina
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

Rezultat
00:21.72
00:22.73
00:23.99
00:25.91
00:30.26
00:33.03
00:33.85

UIT
Poredak
1
2
3

M
IME I PREZIME
TIN BARBARI
ELJKO ZLATAR
JURE DODIG

25 m prsno
Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan tark' Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonai' Split
Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonai' Split

Rezultat
00:27.30
00:30.29
00:34.05

10

G O D I N A

180

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama PLIVANJE
LIT
Poredak
1
2
3

IME I PREZIME
ULIJANA IGNAC
MATEA CINDRI
DOROTEA STIPLOEK

25 m SLOBODNO
Ime kole/centra
Osnovna kola 'Nad lipom' Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

UIT
Poredak
1
2

IME I PREZIME
ANA BAI
MARTINA GULIN

25 m SLOBODNO
Ime kole/centra
kola za odgoj i obrazovanje Pula
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac ibenik

Rezultat
00:30.02
00:30.31

UIT
Poredak
1
2

IME I PREZIME
MARTINA GULIN
VALENTINA GLASNOVI

25 m PRSNO
Ime kole/centra
Centar za odgoj i obrazovanje ubievac ibenik
Centar za autizam Zagreb

Rezultat
00:33.02
00:35.42

LIT
Poredak
1
2
3
4
5

IME I PREZIME
DAVORKA PILIJA
VALENTINA HARMINA
DOROTEA STIPLOEK
ULIJANA IGNAC
MATEA CINDRI

25 m PRSNO
Ime kole/centra
Centar za autizam Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinina
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Osnovna kola Nad lipom Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

Rezultat
00:30.66
00:31.65
00:32.63
00:34.79
00:56.24

Rezultat
00:37.29
00:38.67
00:44.37

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama stolni tenis

STOLNI TENIS ITR 2016 - OSNOVNE KOLE DJEVOJICE


KONAAN POREDAK

SKUPINA
I. kolo
MARINA KOLI - SARA DUGALI
II. kolo
KRISTINA PIPEK - MARINA KOLI
III. kolo
SARA DUGALI - KRISTINA PIPEK

Por.

Ime i prezime

2:0 (3,7)

MARINA KOLI

2:1 (-8,7,10)

KRISTINA PIPEK

2:1 (-9,8,8)

SARA DUGALI

kola
OSNOVNA KOLA DRAGUTINA TADIJANOVIA
PETRINJA
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
VELIKA GORICA
Osnovna kola Milan Amru
Slavonski Brod

odig

pobj.

por.

kol.

bod

3-2

3-3

2-3

STOLNI TENIS ITR 2016 - OSNOVNE KOLE DJEACI


SKUPINA A

1.

NIKOLA VUKOVI

2.

JOSIP URAN

0:2

3.

LUKA ERGOVI

0:2

4.

SKOR

IGRE

MJESTO

2:0

2:0

2:0

6:0

3:0

0:2

2:0

2:4

1:2

0:2

0:6

0:3

4:2

2:1

SKOR

IGRE

MJESTO

2:0

4:0

2:0

1.

MARIO VUGER

2:0

2:2

1:1

2.

IVAN JOZI

0:2

0:4

0:2

3.

MATEO VUIN

0:2

0:2

4.

KRISTIJAN OSI

0:2

2:0

0:2

SKUPINA B

2
2:0

Utakmice poluzavrnice
1. utakmica poluzavrnice
NIKOLA VUKOVI - KRISTIJAN OSI
2. utakmica poluzavrnice
JOSIP URAN - MARIO VUGER

2:0

Razigravanje za 1. i 3. mjesto
za III. mjesto
0:2
KRISTIJAN OSI - JOSIP URAN
za I. mjesto
NIKOLA VUKOVI - MARIO VUGER
0:2

2:1

1:2

KONAAN POREDAK
Por.

IME I PREZIME

CENTAR/KOLA

MJESTO
Koprivnica

MARIO VUGER

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce

NIKOLA VUKOVI

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Krievci

Krievci

JOSIP URAN

Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica

Velika Gorica

KRISTIJAN OSI

Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica

Velika Gorica

181

10

G O D I N A

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama stolni tenis

STOLNI TENIS ITR 2016 - SREDNJE KOLE MLADII

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

SKUPINA A
IVAN NIKOLI
SELMIR EKI
STJEPAN POLJAKOVI

SKUPINA C
MATEO KOVATS
MATIJA KOUTI
KRISTIJAN ZEMLJI
VINKO NOVAK

0:2
0:2

2:0

2:0
2:0

1:2

0:2
0:2
2:1

SKOR

IGRE

MJESTO

4:0
2:2
1:4

2:0
1:1
0:2

1
2
3

SKOR

IGRE

MJESTO

2:0

2:0
2:0

1:2
0:2
0:2

5:2
2:4
0:6
6:1

2:1
1:2
0:3
3:0

2
3
4
1

0:2
2:0

2:0

1.
2.
3.
4.

SKUPINA B
MATEO MIRKOVI
DARIO BRKI
BRANIMIR ULOVEC
MARKO OREKI

1.
2.
3.
4.

SKUPINA D
MARIO KIAK
MANUEL BOGDAN
JOSIP MUJAGI
ANI SHAQINI

Utakmice poluzavrnice
1. utakmica poluzavrnice
IVAN NIKOLI - MARIO KIAK
2. utakmica poluzavrnice
VINKO NOVAK - MARKO OREKI
3. utakmica poluzavrnice
MATEO MIRKOVI - SELMIR EKI
4. utakmica poluzavrnice
MATEO KOVATS - MANUEL BOGDAN

0:2
0:2
0:2

SKOR

IGRE

MJESTO

2:0

2:0
0:2

2:0
0:2
0:2

6:0
0:6
2:4
4:2

3:0
0:3
1:2
2:1

1
4
3
2

2:0
2:0

2:1
0:2
0:2

SKOR

IGRE

MJESTO

1:2

2:0
2:0

2:0
2:0
1:2

5:2
6:1
1:6
2:5

2:1
3:0
0:3
1:2

2
1
4
3

0:2
0:2

2:0
1:2
2:0
0:2

2:0

2:1

Polufinale
IVAN NIKOLI - MARKO OREKI
MATEO MIRKOVI - MANUEL BOGDAN

2:0
2:0

Razigravanje za 1. i 3. mjesto
za III. mjesto
MARKO OREKI - MANUEL BOGDAN
0:2
za I. mjesto
IVAN NIKOLI - MATEO MIRKOVI
2:0

KONAAN POREDAK
Por.

IME I PREZIME

CENTAR/KOLA

IVAN NIKOLI

Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska

MJESTO
Zagreb

MATEO MIRKOVI

Centar za odgoj i obrazovanje Lug

Bregana

MANUEL BOGDAN

Centar za odgoj i obrazovanje Lug

Bregana

MARKO OREKI

Centar za odgoj i obrazovanje Lug

Bregana

Dravno prvenstvo kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske za uenike s intelektualnim tekoama TAFETNA IGRA

TAFETNA IGRA - REZULTATI


Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce

Ime i prezime

Rezultat

SIVIO ORO
10,15

PETRA TOJAGA
MATEJA TOJAGA

Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja


Ime i prezime
Rezultat
DONALD MATI
9,90
URICA KOLAKOVI
IVANA IVI

kola za odgoj i obrazovanje Pula


Ime i prezime
Rezultat
ZLATKO MIKOVI
8,72
DANIJEL ZVONIMIR BOBAN
IVA RAJKO

Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai


Ime i prezime
Rezultat
MARTINA IMAT
9,76
ELJKO ZLATAR
JURE DODIG

Centar za odgoj i obrazovanje ubievac


Ime i prezime
Rezultat
MARTINA GULIN
9,08
FRANE LOKAS
BORIS JUGOVI

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek


Ime i prezime
Rezultat
KLARA PULJI
6,91
DOMAGOJ VRBLJANEVI
DARKO MAHNJEC

KONAAN POREDAK
Por.

Naziv centra/kole

Rezultat

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tark Osijek

6,91

kola za odgoj i obrazovanje Pula

8,72

Centar za odgoj i obrazovanje ubievac

9,08

Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai

9,76

Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Petrinja

9,90

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce

10,15

10

G O D I N A

182

7. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA

183

10

G O D I N A

7. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA

niverzalna sportska kola namijenjena je djeci


od este do desete godine ivota, tj. uenicima od prvoga do etvrtoga razreda osnovne
kole. Cilj programa univerzalne sportske kole ukljuivanje je to veeg broja najmlaih uenika u
sportske i tjelovjebene aktivnosti, odnosno stvaranje
navike svakodnevnoga tjelesnog vjebanja. Djeca pod
strunim nadzorom kineziologa, igrajui se na zanimljiv i
za njihovu dob pedagoki i kinezioloki primjeren nain,
ue osnovne oblike kretanja, kao i osnovne elemente
brojnih sportova. Programi univerzalne sportske kole
provode se dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele
kolske godine.
U kolskoj 2015./2016. godini pohaalo ga je 8.853
uenika u 399 odjeljenja u 313 osnovnih kola u Republici Hrvatskoj. Program je provodilo 314 profesora
tjelesne i zdravstvene kulture i pritom odradilo 20.139
kolskih sati. Prosjean broj godinje odranih sati po
odjeljenju iznosi 50.2, to po pojedinom odjeljenju iznosi mjeseno u prosjeku 7.2 sati. Obuhvaenost osnovnih
kola u Republici Hrvatskoj programom Univerzalne
sportske kole iznosi visokih 36,44%.

10

G O D I N A

184

U programu US mogu raditi samo osobe koje zadovoljavaju kriterije za rad s djecom u okviru izvannastavnih kolskih sportskih aktivnosti koji su propisani u
Zakonu o sportu l. 60. stavak 3. (Osobe koje imaju odgovarajuu strunu spremu na razini sveuilinog studija i ispunjavaju uvjete za uitelja odnosno nastavnika
tjelesne i zdravstvene kulture sukladno posebnom propisu). Vano je istaknuti kako je univerzalna sportska kola za svu djecu potpuno besplatna i predstavlja najvei
sportski program u Republici Hrvatskoj.
kole koje su izabrane za provoenje navedenog
programa dune su odraditi promotivni dio, koji podrazumijeva informiranje djece i roditelja o programu te u
konanici upisati djecu u odjeljenja univerzalne sportske
kole.
Profesori imaju obvezu voditi evidenciju rada u univerzalnoj sportskoj koli te slati izvjea upanijskom
kolskom sportskom savezu. Izvjee je potrebno nainiti u skladu s uputama HSS-a i dostaviti upanijskim
kolskim sportskim savezima. Tijekom godine provode
mjerenja polaznika programa (inicijalno i finalno mjerenje), kako bi mogli pratiti njihov razvoj i napredak.

7. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA


Tablica 38. US odjeljenja po upanijama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

49
34
35
28
40
23
25
57
15
16
15
32
36
68
22
53
93
46
31
30

broj
realiziranih
odjeljenja
2007./2008.
8
5
10
5
7
6
5
12
3
3
3
8
4
12
4
6
16
8
5
5

broj
realiziranih
odjeljenja
2008./2009.
10
8
15

111
859

22
157

NAZIV UPANIJE

ukupan
broj osnovnih
kola*

Zagrebaka
Krapinsko-zagorska
Sisako-moslavaka
Karlovaka
Varadinska
Koprivniko-krievaka
Bjelovarsko-bilogorska
Primorsko-goranska
Liko-senjska
Virovitiko-podravska
Poeko-slavonska
Brodsko-posavska
Zadarska
Osjeko-baranjska
ibensko-kninska
Vukovarsko-srijemska
Splitsko-dalmatinska
Istarska
Dubrovako-neretvanska
Meimurska

21 Grad Zagreb

UKUPNO

10
6
4
16
3
5
4
11
7
16
5
12
21
12
7
7

broj
realiziranih
odjeljenja
2009./2010.
14
11
21
5
15
8
8
24
4
6
3
12
8
20
6
17
28
16
9
9

broj
realiziranih
odjeljenja
2010./2011.
15
10
21
6
16
9
8
24
4
6
4
13
9
20
5
17
29
16
10
10

broj
realiziranih
odjeljenja
2011./2012.
16
12
23
8
18
9
9
23
5
7
5
14
10
21
7
17
30
15
11
11

broj
realiziranih
odjeljenja
2012./2013.
17
13
28
10
23
12
11
25
6
8
5
15
12
22
7
18
31
17
12
13

broj
realiziranih
odjeljenja
2013./2014.
21
16
30
13
26
12
14
30
7
10
6
16
16
31
8
24
39
22
15
16

broj
realiziranih
odjeljenja
2014./2015.
21
16
30
13
26
12
14
30
7
10
6
16
14
31
8
19
40
22
15
16

broj
realiziranih
odjeljenja
2015./2016.
22
15
30
13
27
13
14
30
7
10
6
16
8
30
8
24
38
21
15
17

30
209

39
283

34
286

36
307

40
344

48
421

46
412

35
399

*Ukupan broj osnovnih kola u Republici Hrvatskoj u kojima se moe provoditi program Univerzalne sportske kole.
NAPOMENA: U Karlovakoj upaniji program nije provoen u k. god. 08/09 radi neosnivanja S

Tablica 39. Popis osnovnih kola u kojima se u kolskoj godini 2015./2016. provodi program Univerzalne sportske kole
RBR

IME KOLE

MJESTO

UPANIJA

2015./2016.

2. ODJ.

OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA

SAMOBOR

ZAGREBAKA

I. OSNOVNA KOLA VRBOVEC

VRBOVEC

ZAGREBAKA

OSNOVNA KOLA BEDENICA

BEDENICA

ZAGREBAKA

OSNOVNA KOLA ANTE KOVAIA

MARIJA GORICA

ZAGREBAKA

OSNOVNA KOLA BISTRA

DONJA BISTRA

ZAGREBAKA

OSNOVNA KOLA DRAGUTINA DOMJANIA

SVETI IVAN ZELINA

ZAGREBAKA

OSNOVNA KOLA EUGENA KVATERNIKA

VELIKA GORICA

ZAGREBAKA

OSNOVNA KOLA KLINA SELA

JASTREBARSKO

ZAGREBAKA

OSNOVNA KOLA IVAN BENKOVI

DUGO SELO

ZAGREBAKA

10

OSNOVNA KOLA MIHAELA ILOBODA

SVETI MARTIN POD OKIEM

ZAGREBAKA

11

OSNOVNA KOLA MILKE TRNINE

KRI

ZAGREBAKA

12

OSNOVNA KOLA PAVAO BELAS

PRIGORJE BRDOVEKO

ZAGREBAKA

13

OSNOVNA KOLA PUA

DONJA PUA

ZAGREBAKA

14

OSNOVNA KOLA SLAVKA KOLARA

KRAVARSKO

ZAGREBAKA

15

OSNOVNA KOLA STJEPANA BASARIEKA

IVANI-GRAD

ZAGREBAKA

16

OSNOVNA KOLA SVETA NEDELJA

SVETA NEDJELJA

ZAGREBAKA

17

OSNOVNA KOLA ITARJEVO

VELIKA GORICA

ZAGREBAKA

18

OSNOVNA KOLA JOSIPA ZORIA

DUGO SELO

ZAGREBAKA

19

OSNOVNA KOLA LJUBO BABI

JASTREBARSKO

ZAGREBAKA

20

OSNOVNA KOLA VUKOVINA

VUKOVINA

ZAGREBAKA

21

OSNOVNA KOLA KRAPINSKE TOPLICE

KRAPINSKE TOPLICE

KRAPINSKO-ZAGORSKA

185

10

G O D I N A

7. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA


RBR

IME KOLE

MJESTO

UPANIJA

2015./2016.

22

OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA

KLANJEC

KRAPINSKO-ZAGORSKA

23

OSNOVNA KOLA LJUDEVIT GAJ MIHOVLJAN

MIHOVLJAN

KRAPINSKO-ZAGORSKA

24

OSNOVNA KOLA BELEC

BELEC

KRAPINSKO-ZAGORSKA

25

OSNOVNA KOLA URE PREJCA DESINI

DESINI

KRAPINSKO-ZAGORSKA

26

OSNOVNA KOLA GORNJE JESENJE

GORNJE JESENJE

KRAPINSKO-ZAGORSKA

27

OSNOVNA KOLA MATIJE GUPCA

GORNJA STUBICA

KRAPINSKO-ZAGORSKA

28

OSNOVNA KOLA JOSIPA BROZA

KUMROVEC

KRAPINSKO-ZAGORSKA

29

OSNOVNA KOLA KONJINA

KONJINA

KRAPINSKO-ZAGORSKA

30

OSNOVNA KOLA LIJEPA NAA

TUHELJ

KRAPINSKO-ZAGORSKA

31

OSNOVNA KOLA PAVLA TOOSA

KRALJEVEC NA SUTLI

KRAPINSKO-ZAGORSKA

32

OSNOVNA KOLA SIDE KOUTI RADOBOJ

RADOBOJ

KRAPINSKO-ZAGORSKA

33

OSNOVNA KOLA STJEPANA RADIA BRESTOVEC OREHOVIKI

BRESTOVEC OREHOVIKI

KRAPINSKO-ZAGORSKA

34

OSNOVNA KOLA OROSLAVJE

OROSLAVJE

KRAPINSKO-ZAGORSKA

35

OSNOVNA KOLA VIKTORA KOVAIA

HUM NA SUTLI

KRAPINSKO-ZAGORSKA

36

OSNOVNA KOLA AUGUSTA CESARCA

KRAPINA

KRAPINSKO-ZAGORSKA

37

OSNOVNA KOLA ZLATAR BISTRICA

ZLATAR BISTRICA

KRAPINSKO-ZAGORSKA

38

I. OSNOVNA KOLA PETRINJA

PETRINJA

SISAKO-MOSLAVAKA

39

OSNOVNA KOLA BRAA RIBAR

SISAK

SISAKO-MOSLAVAKA

40

OSNOVNA KOLA DRAGUTINA TADIJANOVIA PETRINJA

PETRINJA

SISAKO-MOSLAVAKA

41

OSNOVNA KOLA DVOR

DVOR

SISAKO-MOSLAVAKA

42

OSNOVNA KOLA NOVSKA

NOVSKA

SISAKO-MOSLAVAKA

43

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA VIDRIA

KUTINA

SISAKO-MOSLAVAKA

44

OSNOVNA KOLA "BRAA BOBETKO" SISAK

SISAK

SISAKO-MOSLAVAKA

45

OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA

SISAK

SISAKO-MOSLAVAKA

46

OSNOVNA KOLA BRAA RADI

MARTINSKA VES

SISAKO-MOSLAVAKA

47

OSNOVNA KOLA DAVORINA TRSTENJAKA

HRVATSKA KOSTAJNICA

SISAKO-MOSLAVAKA

48

OSNOVNA KOLA GALDOVO

SISAK

SISAKO-MOSLAVAKA

49

OSNOVNA KOLA GLINA

GLINA

SISAKO-MOSLAVAKA

50

OSNOVNA KOLA GVOZD

GVOZD

SISAKO-MOSLAVAKA

51

OSNOVNA KOLA IVO KOZARANIN

HRVATSKA DUBICA

SISAKO-MOSLAVAKA

52

OSNOVNA KOLA JABUKOVAC

JABUKOVAC

SISAKO-MOSLAVAKA

53

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

LIPOVLJANI

SISAKO-MOSLAVAKA

54

OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA PETRINJA

PETRINJA

SISAKO-MOSLAVAKA

55

OSNOVNA KOLA POPOVAA

POPOVAA

SISAKO-MOSLAVAKA

56

OSNOVNA KOLA SELA

SELA

SISAKO-MOSLAVAKA

57

OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI

PETRINJA

SISAKO-MOSLAVAKA

58

OSNOVNA KOLA SUNJA

SUNJA

SISAKO-MOSLAVAKA

59

OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC

SISAK

SISAKO-MOSLAVAKA

60

OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR TOPUSKO

TOPUSKO

SISAKO-MOSLAVAKA

61

OSNOVNA KOLA ZVONIMIRA FRANKA

KUTINA

SISAKO-MOSLAVAKA

62

OSNOVNA KOLA "SLAVA RAKAJ"

OZALJ

KARLOVAKA

63

OSNOVNA KOLA GRABRIK

KARLOVAC

KARLOVAKA

64

OSNOVNA KOLA IVANE BRLI - MAURANI OGULIN

OGULIN

KARLOVAKA

10

G O D I N A

186

2. ODJ.

7. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA


RBR

IME KOLE

MJESTO

UPANIJA

2015./2016.

2. ODJ.

65

PRVA OSNOVNA KOLA

OGULIN

KARLOVAKA

66

OSNOVNA KOLA "JOSIPDOL"

JOSIPDOL

KARLOVAKA

67

OSNOVNA KOLA DRAGANII

DRAGANII

KARLOVAKA

68

OSNOVNA KOLA DRAGOJLE JARNEVI

KARLOVAC

KARLOVAKA

69

OSNOVNA KOLA DUBOVAC

KARLOVAC

KARLOVAKA

70

OSNOVNA KOLA IVANA KUKULJEVIA SAKCINSKOG

IVANEC

VARADINSKA

71

OSNOVNA KOLA KNEGINEC GORNJI

TURIN

VARADINSKA

72

OSNOVNA KOLA LUDBREG

LUDBREG

VARADINSKA

73

OSNOVNA KOLA NOVI MAROF

NOVI MAROF

VARADINSKA

74

III. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

VARADINSKA

75

IV. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

VARADINSKA

76

OSNOVNA KOLA "PETAR ZRINSKI"

JALABET

VARADINSKA

77

OSNOVNA KOLA ANTE STAREVIA

LEPOGLAVA

VARADINSKA

78

OSNOVNA KOLA CESTICA

CESTICA

VARADINSKA

79

OSNOVNA KOLA FRANJE SERTA BEDNJA

BEDNJA

VARADINSKA

80

OSNOVNA KOLA GROFA JANKA DRAKOVIA

KLENOVNIK

VARADINSKA

81

OSNOVNA KOLA GUSTAV KRKLEC MARUEVEC

MARUEVEC

VARADINSKA

82

OSNOVNA KOLA PETRIJANEC

PETRIJANEC

VARADINSKA

83

OSNOVNA KOLA SVIBOVEC

VARADINSKE TOPLICE

VARADINSKA

84

OSNOVNA KOLA EMOVEC

TRNOVEC BARTOLOVEKI

VARADINSKA

85

OSNOVNA KOLA TUNO

RADOVAN

VARADINSKA

86

OSNOVNA KOLA VINICA

VINICA

VARADINSKA

87

OSNOVNA KOLA VISOKO

VISOKO

VARADINSKA

88

OSNOVNA KOLA MARTIJANEC

DONJI MARTIJANEC

VARADINSKA

89

OSNOVNA KOLA IVANA RANGERA, KAMENICA

LEPOGLAVA

VARADINSKA

90

OSNOVNA KOLA VELIKI BUKOVEC

MALI BUKOVEC

VARADINSKA

91

V. OSNOVNA KOLA VARADIN

VARADIN

VARADINSKA

92

OSNOVNA KOLA GRIGOR VITEZ

SVETI IVAN ABNO

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

93

OSNOVNA KOLA LJUDEVITA MODECA KRIEVCI

KRIEVCI

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

94

OSNOVNA KOLA "VLADIMIR NAZOR" KRIEVCI

KRIEVCI

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

95

OSNOVNA KOLA "BRAA RADI"

KOPRIVNICA

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

96

OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

KOPRIVNICA

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

97

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE

KOPRIVNICA

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

98

OSNOVNA KOLA KLOTAR PODRAVSKI

KLOTAR PODRAVSKI

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

99

OSNOVNA KOLA MOLVE

MOLVE

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

100

OSNOVNA KOLA SVETI PETAR OREHOVEC

OREHOVEC

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

101

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIEVCI

KRIEVCI

KOPRIVNIKO-KRIEVAKA

102

I. OSNOVNA KOLA BJELOVAR

BJELOVAR

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

103

OSNOVNA KOLA MIRKA PEREA

KAPELA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

104

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA

DARUVAR

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

105

II. OSNOVNA KOLA BJELOVAR

BJELOVAR

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

106

EKA OSNOVNA KOLA JOSIPA RUIKE KONANICA

KONANICA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

107

OSNOVNA KOLA GARENICA

GARENICA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

187

10

G O D I N A

7. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA


RBR

IME KOLE

MJESTO

UPANIJA

2015./2016.

108

OSNOVNA KOLA ROVIE

ROVIE

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

109

OSNOVNA KOLA SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

110

OSNOVNA KOLA TEFANJE

TEFANJE

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

111

OSNOVNA KOLA VELIKA PISANICA

VELIKA PISANICA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

112

OSNOVNA KOLA VELIKO TROJSTVO

VELIKO TROJSTVO

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

113

OSNOVNA KOLA MILAN BROZOVI

KASTAV

PRIMORSKO-GORANSKA

114

OSNOVNA KOLA DR. ANDRIJA MOHOROVII

MATULJI

PRIMORSKO-GORANSKA

115

OSNOVNA KOLA GORNJA VEICA

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

116

OSNOVNA KOLA KRALJEVICA

KRALJEVICA

PRIMORSKO-GORANSKA

117

OSNOVNA KOLA NIKOLA TESLA

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

118

OSNOVNA KOLA SRDOI

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

119

OSNOVNA KOLA ZAMET

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

120

OSNOVNA KOLA - SCUOLA ELEMENTARE SAN NICOLO

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

121

OSNOVNA KOLA BAKAR

BAKAR

PRIMORSKO-GORANSKA

122

OSNOVNA KOLA AVLE

AVLE

PRIMORSKO-GORANSKA

123

OSNOVNA KOLA DR. BRANIMIRA MARKOVIA

RAVNA GORA

PRIMORSKO-GORANSKA

124

OSNOVNA KOLA FRANE PETRIA

CRES

PRIMORSKO-GORANSKA

125

OSNOVNA KOLA IVANKE TROHAR

FUINE

PRIMORSKO-GORANSKA

126

OSNOVNA KOLA JELENJE - DRAICE

DRAICE

PRIMORSKO-GORANSKA

127

OSNOVNA KOLA KLANA

KLANA

PRIMORSKO-GORANSKA

128

OSNOVNA KOLA KOSTRENA

KOSTRENA

PRIMORSKO-GORANSKA

129

OSNOVNA KOLA KOZALA

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

130

OSNOVNA KOLA PODMURVICE

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

131

OSNOVNA KOLA SKRAD

SKRAD

PRIMORSKO-GORANSKA

132

OSNOVNA KOLA SVETI MATEJ

VIKOVO

PRIMORSKO-GORANSKA

133

OSNOVNA KOLA TRSAT

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

134

OSNOVNA KOLA TURNI

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

135

OSNOVNA KOLA VLADIMIR GORTAN

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

136

OSNOVNA KOLA IVANA MAURANIA

NOVI VINODOLSKI

PRIMORSKO-GORANSKA

137

OSNOVNA KOLA - SCUOLA ELEMENTARE DOLAC

RIJEKA

PRIMORSKO-GORANSKA

138

OSNOVNA KOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJEVIA SENJ

SENJ

LIKO-SENJSKA

139

OSNOVNA KOLA A. G. MATOA NOVALJA

NOVALJA

LIKO-SENJSKA

140

OSNOVNA KOLA DR. FRANJE TUMANA LIKI OSIK

LIKI OSIK

LIKO-SENJSKA

141

OSNOVNA KOLA DR. JURE TURIA

GOSPI

LIKO-SENJSKA

142

OSNOVNA KOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA

OTOAC

LIKO-SENJSKA

143

OSNOVNA KOLA AUGUST CESAREC

PII BUKOVICA

VIROVITIKO-PODRAVSKA

144

OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA

SLATINA

VIROVITIKO-PODRAVSKA

145

OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI

ZDENCI

VIROVITIKO-PODRAVSKA

146

OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA GORNJE BAZJE

GORNJE BAZJE

VIROVITIKO-PODRAVSKA

147

OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI ORAHOVICA

ORAHOVICA

VIROVITIKO-PODRAVSKA

148

OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI VIROVITICA

VIROVITICA

VIROVITIKO-PODRAVSKA

149

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

SLATINA

VIROVITIKO-PODRAVSKA

150

OSNOVNA KOLA PETRA PRERADOVIA

PITOMAA

VIROVITIKO-PODRAVSKA

10

G O D I N A

188

2. ODJ.

7. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA


RBR

IME KOLE

MJESTO

UPANIJA

2015./2016.

151

OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR VIROVITICA

VIROVITICA

VIROVITIKO-PODRAVSKA

152

KATOLIKA OSNOVNA KOLA U POEGI

POEGA

POEKO-SLAVONSKA

153

OSNOVNA KOLA ANTUNA KANILIA

POEGA

POEKO-SLAVONSKA

154

OSNOVNA KOLA DRAGUTINA LERMANA

BRESTOVAC

POEKO-SLAVONSKA

155

OSNOVNA KOLA FRA KAJE ADIA PLETERNICA

PLETERNICA

POEKO-SLAVONSKA

156

OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA

STARO PETROVO SELO

BRODSKO-POSAVSKA

157

OSNOVNA KOLA MATIJA GUBEC CERNIK

CERNIK

BRODSKO-POSAVSKA

158

OSNOVNA KOLA AUGUSTA ENOE

GUNDINCI

BRODSKO-POSAVSKA

159

OSNOVNA KOLA DR. STJEPAN ILIJAEVI

ORIOVAC

BRODSKO-POSAVSKA

160

OSNOVNA KOLA DRAGUTIN TADIJANOVI

SLAVONSKI BROD

BRODSKO-POSAVSKA

161

OSNOVNA KOLA URO PILAR

SLAVONSKI BROD

BRODSKO-POSAVSKA

162

OSNOVNA KOLA HUGO BADALI

SLAVONSKI BROD

BRODSKO-POSAVSKA

163

OSNOVNA KOLA IVAN FILIPOVI

VELIKA KOPANICA

BRODSKO-POSAVSKA

164

OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI

SLAVONSKI BROD

BRODSKO-POSAVSKA

165

OSNOVNA KOLA VIKTOR CAR EMIN

DONJI ANDRIJEVCI

BRODSKO-POSAVSKA

166

OSNOVNA KOLA LJUDEVIT GAJ

LUANI

BRODSKO-POSAVSKA

167

OSNOVNA KOLA LJUDEVITA GAJA NOVA GRADIKA

NOVA GRADIKA

BRODSKO-POSAVSKA

168

OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR

SLAVONSKI BROD

BRODSKO-POSAVSKA

169

OSNOVNA KOLA PETRA PRERADOVIA

ZADAR

ZADARSKA

170

OSNOVNA KOLA SMILJEVAC

ZADAR

ZADARSKA

171

OSNOVNA KOLA STJEPANA RADIA-BIBINJE

BIBINJE

ZADARSKA

172

OSNOVNA KOLA ZADARSKI OTOCI - ZADAR

ZADAR

ZADARSKA

173

OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE

ZADAR

ZADARSKA

174

OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

175

OSNOVNA KOLA IVANA FILIPOVIA

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

176

OSNOVNA KOLA JOSIPA ANTUNA OLNIA

AKOVO

OSJEKO-BARANJSKA

177

OSNOVNA KOLA KRALJA TOMISLAVA

NAICE

OSJEKO-BARANJSKA

178

OSNOVNA KOLA LJUDEVITA GAJA

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

179

OSNOVNA KOLA RETFALA

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

180

OSNOVNA KOLA SVETE ANE U OSIJEKU

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

181

OSNOVNA KOLA VINJEVAC

VINJEVAC

OSJEKO-BARANJSKA

182

OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR

EPIN

OSJEKO-BARANJSKA

183

OSNOVNA KOLA ANTE STAREVIA VILJEVO

VILJEVO

OSJEKO-BARANJSKA

184

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA BECIA OSIJEK

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

185

OSNOVNA KOLA DARDA

DARDA

OSJEKO-BARANJSKA

186

OSNOVNA KOLA DORE PEJAEVI NAICE

NAICE

OSJEKO-BARANJSKA

187

OSNOVNA KOLA JAGODNJAK

JAGODNJAK

OSJEKO-BARANJSKA

188

OSNOVNA KOLA EMINAC

EMINAC

OSJEKO-BARANJSKA

189

OSNOVNA KOLA FRANJE KREME

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

190

OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA

VLADISLAVCI

OSJEKO-BARANJSKA

191

OSNOVNA KOLA MLADOST

OSIJEK

OSJEKO-BARANJSKA

192

OSNOVNA KOLA TENJA

TENJA

OSJEKO-BARANJSKA

193

OSNOVNA KOLA ZMAJEVAC

ZMAJEVAC

OSJEKO-BARANJSKA

189

10

G O D I N A

2. ODJ.

7. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA


RBR

IME KOLE

MJESTO

UPANIJA

2015./2016.

194

OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA PETROPOLJSKOG

DRNI

IBENSKO-KNINSKA

195

OSNOVNA KOLA PRIMOTEN

PRIMOTEN

IBENSKO-KNINSKA

196

OSNOVNA KOLA JURJA DALMATINCA IBENIK

IBENIK

IBENSKO-KNINSKA

197

OSNOVNA KOLA METERIZE

IBENIK

IBENSKO-KNINSKA

198

OSNOVNA KOLA PETRA KREIMIRA IV.

IBENIK

IBENSKO-KNINSKA

199

OSNOVNA KOLA TINA UJEVIA

IBENIK

IBENSKO-KNINSKA

200

OSNOVNA KOLA ISTA VELIKA

ISTA VELIKA

IBENSKO-KNINSKA

201

OSNOVNA KOLA KISTANJE

KISTANJE

IBENSKO-KNINSKA

202

OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO TOVARNIK

TOVARNIK

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

203

OSNOVNA KOLA AUGUST CESAREC

IVANKOVO

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

204

OSNOVNA KOLA BARTOLA KAIA

VINKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

205

OSNOVNA KOLA MATIJA ANTUN RELJKOVI

CERNA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

206

OSNOVNA KOLA ANE KATARINE ZRINSKI

RETKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

207

OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA

VINKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

208

OSNOVNA KOLA IVANA KOZARCA UPANJA

UPANJA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

209

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA, VINKOVCI

VINKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

210

OSNOVNA KOLA LIPOVAC

LIPOVAC

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

211

OSNOVNA KOLA LOVAS

LOVAS

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

212

OSNOVNA KOLA NIKOLE ANDRIA

VUKOVAR

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

213

OSNOVNA KOLA SINIE GLAVAEVIA

VUKOVAR-BOROVO NASELJE

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

214

OSNOVNA KOLA SLAKOVCI, SLAKOVCI

SLAKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

215

OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA

VINKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

216

OSNOVNA KOLA NIKOLE TESLE

MIRKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

217

OSNOVNA KOLA JOSIPA LOVRETIA

OTOK

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

218

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA

VINKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

219

OSNOVNA KOLA IVANA MAURANIA

VINKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

220

OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO

VINKOVCI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

221

OSNOVNA KOLA BLATINE-KRAPE

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

222

OSNOVNA KOLA GORNJA POLJICA

DONJI DOLAC

SPLITSKO-DALMATINSKA

223

OSNOVNA KOLA GRIPE

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

224

OSNOVNA KOLA MAJSTORA RADOVANA

TROGIR

SPLITSKO-DALMATINSKA

225

OSNOVNA KOLA MANU-SPLIT

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

226

OSNOVNA KOLA MARKA MARULIA

SINJ

SPLITSKO-DALMATINSKA

227

OSNOVNA KOLA O.PETRA PERICE MAKARSKA

MAKARSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA

228

OSNOVNA KOLA PETRA KRUIA KLIS

KLIS

SPLITSKO-DALMATINSKA

229

OSNOVNA KOLA POJIAN

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

230

OSNOVNA KOLA PROF. FILIPA LUKASA

KATEL STARI

SPLITSKO-DALMATINSKA

231

OSNOVNA KOLA BOL

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

232

OSNOVNA KOLA BRDA

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

233

OSNOVNA KOLA GROHOTE

GROHOTE

SPLITSKO-DALMATINSKA

234

OSNOVNA KOLA JOSIP PUPAI

OMI

SPLITSKO-DALMATINSKA

235

OSNOVNA KOLA KAMEN-INE

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

236

OSNOVNA KOLA KMAN-KOCUNAR

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

10

G O D I N A

190

2. ODJ.

7. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA


RBR

IME KOLE

MJESTO

UPANIJA

2015./2016.

237

OSNOVNA KOLA KRALJICE JELENE

SOLIN

SPLITSKO-DALMATINSKA

238

OSNOVNA KOLA MEJE

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

239

OSNOVNA KOLA RAVNE NJIVE

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

240

OSNOVNA KOLA RUNOVI

RUNOVI

SPLITSKO-DALMATINSKA

241

OSNOVNA KOLA SKALICE

SPLIT

SPLITSKO-DALMATINSKA

242

OSNOVNA KOLA STOBRE

STOBRE

SPLITSKO-DALMATINSKA

243

OSNOVNA KOLA TIN UJEVI

KRIVODOL

SPLITSKO-DALMATINSKA

244

OSNOVNA KOLA TUEPI

TUEPI

SPLITSKO-DALMATINSKA

245

OSNOVNA KOLA VJEKOSLAVA PARAA

SOLIN

SPLITSKO-DALMATINSKA

246

OSNOVNA KOLA ZMIJAVCI

ZMIJAVCI

SPLITSKO-DALMATINSKA

247

OSNOVNA KOLA DR. FRANJE TUMANA

BRELA

SPLITSKO-DALMATINSKA

248

OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE ROVINJ

ROVINJ

ISTARSKA

249

OSNOVNA KOLA KATANJER PULA

PULA

ISTARSKA

250

OSNOVNA KOLA STOJA

PULA

ISTARSKA

251

OSNOVNA KOLA VELI VRH PULA

PULA

ISTARSKA

252

OSNOVNA KOLA VERUDA PULA

PULA

ISTARSKA

253

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA GORTANA

MINJ

ISTARSKA

254

OSNOVNA KOLA CENTAR

PULA

ISTARSKA

255

OSNOVNA KOLA FAANA

FAANA

ISTARSKA

256

OSNOVNA KOLA IVO LOLA RIBAR LABIN

LABIN

ISTARSKA

257

OSNOVNA KOLA IJANA PULA

PULA

ISTARSKA

258

OSNOVNA KOLA JOE URANA

VINJAN

ISTARSKA

259

OSNOVNA KOLA MARANA

MARANA

ISTARSKA

260

OSNOVNA KOLA MARIJE I LINE

UMAG

ISTARSKA

261

OSNOVNA KOLA MATIJE VLAIA

LABIN

ISTARSKA

262

OSNOVNA KOLA PETRA STUDENCA KANFANAR

KANFANAR

ISTARSKA

263

TALIJANSKA OSNOVNA KOLA BERNARDO BENUSSI ROVINJ

ROVINJ

ISTARSKA

264

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA

VRSAR

ISTARSKA

265

OSNOVNA KOLA BLATO

BLATO

DUBROVAKO-NERETVANSKA

266

OSNOVNA KOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIA

METKOVI

DUBROVAKO-NERETVANSKA

267

OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA

DUBROVNIK

DUBROVAKO-NERETVANSKA

268

OSNOVNA KOLA PETRA KANAVELIA

KORULA

DUBROVAKO-NERETVANSKA

269

OSNOVNA KOLA VELA LUKA

VELA LUKA

DUBROVAKO-NERETVANSKA

270

OSNOVNA KOLA ANTE CURA-PINJAC

RNOVO

DUBROVAKO-NERETVANSKA

271

OSNOVNA KOLA SMOKVICA

SMOKVICA

DUBROVAKO-NERETVANSKA

272

OSNOVNA KOLA STJEPANA RADIA

METKOVI

DUBROVAKO-NERETVANSKA

273

I. OSNOVNA KOLA AKOVEC

AKOVEC

MEIMURSKA

274

II. OSNOVNA KOLA AKOVEC

AKOVEC

MEIMURSKA

275

III. OSNOVNA KOLA AKOVEC

AKOVEC

MEIMURSKA

276

OSNOVNA KOLA BELICA

BELICA

MEIMURSKA

277

OSNOVNA KOLA DONJI KRALJEVEC

DONJI KRALJEVEC

MEIMURSKA

278

OSNOVNA KOLA DR. VINKA GANCA VRATIINEC

VRATIINEC

MEIMURSKA

279

OSNOVNA KOLA GORNJI MIHALJEVEC

MACINEC

MEIMURSKA

191

10

G O D I N A

2. ODJ.

7. UNIVERZALNA SPORTSKA KOLA


RBR

IME KOLE

MJESTO

UPANIJA

2015./2016.

280

OSNOVNA KOLA IVANOVEC

AKOVEC

MEIMURSKA

281

OSNOVNA KOLA JOE HORVATA KOTORIBA

KOTORIBA

MEIMURSKA

282

OSNOVNA KOLA KURANEC

AKOVEC

MEIMURSKA

283

OSNOVNA KOLA NEDELIE

NEDELIE

MEIMURSKA

284

OSNOVNA KOLA PODTUREN

PODTUREN

MEIMURSKA

285

OSNOVNA KOLA TRIGOVA

TRIGOVA

MEIMURSKA

286

OSNOVNA KOLA TOMAA GORIANCA MALA SUBOTICA

MALA SUBOTICA

MEIMURSKA

287

OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA PRIBISLAVEC

AKOVEC

MEIMURSKA

288

OSNOVNA KOLA MURSKO SREDIE

MURSKO SREDIE

MEIMURSKA

289

OSNOVNA KOLA BRESTJE

SESVETE

GRAD ZAGREB

290

OSNOVNA KOLA GUSTAVA KRKLECA

ZAGREB-NOVI ZAGREB

GRAD ZAGREB

291

OSNOVNA KOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

ZAGREB

GRAD ZAGREB

292

OSNOVNA KOLA UTI BRIJEG

ZAGREB

GRAD ZAGREB

293

OSNOVNA KOLA JULIJA KLOVIA

ZAGREB

GRAD ZAGREB

294

OSNOVNA KOLA KREATIVAN RAZVOJ S PRAVOM JAVNOSTI

ZAGREB

GRAD ZAGREB

295

OSNOVNA KOLA BOROVJE

ZAGREB

GRAD ZAGREB

296

OSNOVNA KOLA KAJZERICA

ZAGREB

GRAD ZAGREB

297

OSNOVNA KOLA TITUA BREZOVAKOG

ZAGREB

GRAD ZAGREB

298

OSNOVNA KOLA LJUBLJANICA ZAGREB

ZAGREB

GRAD ZAGREB

299

OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA

ZAGREB-DUBRAVA

GRAD ZAGREB

300

OSNOVNA KOLA OTOK

ZAGREB-SLOBOTINA

GRAD ZAGREB

301

OSNOVNA KOLA STENJEVEC

ZAGREB-SUSEDGRAD

GRAD ZAGREB

302

OSNOVNA KOLA TRNSKO

ZAGREB-NOVI ZAGREB

GRAD ZAGREB

303

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAKAJ ZAGREB

ZAGREB

GRAD ZAGREB

304

OSNOVNA KOLA ALOJZIJA STEPINCA

ZAGREB

GRAD ZAGREB

305

OSNOVNA KOLA BANA JOSIPA JELAIA

ZAGREB-SUSEDGRAD

GRAD ZAGREB

306

OSNOVNA KOLA BRAE RADI

ZAGREB-NOVI ZAGREB

GRAD ZAGREB

307

OSNOVNA KOLA UERJE

ZAGREB-DUBRAVA

GRAD ZAGREB

308

OSNOVNA KOLA DRAGUTINA KULANA

ZAGREB

GRAD ZAGREB

309

OSNOVNA KOLA GORNJE VRAPE

ZAGREB-SUSEDGRAD

GRAD ZAGREB

310

OSNOVNA KOLA IVANA GUNDULIA

ZAGREB

GRAD ZAGREB

311

OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG

ZAGREB

GRAD ZAGREB

312

OSNOVNA KOLA MARINA DRIA

ZAGREB

GRAD ZAGREB

313

OSNOVNA KOLA SESVETSKA SELA

SESVETE

GRAD ZAGREB

314

OSNOVNA KOLA VOLTINO

ZAGREB

GRAD ZAGREB

Rad u O Mladost financiran je od strane Sisako moslavake upanije


OSNOVNA KOLA MLADOST

10

G O D I N A

LEKENIK

192

SISAKO-MOSLAVAKA

2. ODJ.

8. DEVETI Dan univerzalne sportske kole

an univerzalne sportske kole predstavlja festival sporta djece osnovnih kola te


smotru polaznika programa Univerzalne
sportske kole te je kao takav, 9. po redu,
organiziran 23. svibnja 2016. godine na
RC Mladost u Zagrebu.
Ove godine, 9. po redu Dan Univerzalne sportske
kole odran je u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom, Hrvatskom olimpijskom akademijom i Hrvatskim klubom olimpijaca te je tog dana obiljeen i Meunarodni olimpijski dan.
Na 9. Danu Univerzalne sportske kole nastupili su
predstavnici iz 21 upanije Republike Hrvatske. Ukupno
je na 9. danu Univerzalne portske kole sudjelovalo
874 uenika i voditelja - 792 uenika te 82 voditelja.
Aktivnosti su se odvijale kroz 21 radno mjesto (od
nogometa, hokeja, koarke, rukometa, atletike, tobogana, tafete, raznih igara...) koja su obili svi sudionici. Svi
sudionici i ove su godine dobili prigodne majice, zlatne
medalje i sendvie.
Osim uenika i njohovih voditelja proslavu ovog
dana uveliali su i brojni poznati sportai/ olimpijci:
Zoran Primorac (stolni tenis) Danira Bili Naki, Franjo
Arapovi, Jelena Ivezi i Nika Prkain (koarka), Damir
karo (boks).

Tablica 40. Popis sudionika po upanijama


UPANIJA
Zagrebaka
Krapinsko-zagorska
Sisako-moslavaka
Karlovaka
Varadinska
Koprivniko-krievaka
Bjelovarsko-bilogorska
Primorsko-goranska
Liko-senjska
Virovitiko-podravska
Poeko-slavonska
Brodsko-posavska
Zadarska
Osjeko-baranjska
ibensko-kninska
Vukovarsko-srijemska
Splitsko-dalmatinska
Istarska
Dubrovako-neretvanska
Meimurska
Grad Zagreb
UKUPNO

193

Dan US
uenici

voditelji

ukupno

42
74
42
40
30
39
22
38
68
43
30
42
32
40
33
30
29
28
14
44
32
792

4
6
2
2
1
2
2
9
7
6
2
6
4
5
8
3
2
2
1
4
4
82

46
80
44
42
31
41
24
47
75
49
32
48
36
45
41
33
31
30
15
48
36
874

10

G O D I N A

8. DEVETI Dan univerzalne sportske kole

10

G O D I N A

194

8. DEVETI Dan univerzalne sportske kole

195

10

G O D I N A

8. DEVETI Dan univerzalne sportske kole

10

G O D I N A

196

8. DEVETI Dan univerzalne sportske kole

197

10

G O D I N A

9. MEUNARODNA SURADNJA
9.1. Svjetska kolska sportska prvenstva
Meunarodne aktivnosti HSS-a u kolskoj godini 2015./
2016.:
1. Svjetsko kolsko skijako prvenstvo LAquila
Italija - 22. 27. 02.
2. Svjetsko kolsko rukometno prvenstvo Rouen
Francuska - 11. 19.03.
3. Svjetsko kolsko futsal prvenstvo Pore Hrvatska
- 03. 10. 04.
4. Svjetsko kolsko badminton prvenstvo Gzira - Malta 28.03. do 03.04.
5. Svjetsko kolsko kros prvenstvo Budimpeta - Maarska 21. 26.04
6. EURO kolsko nogometno prvenstvo Lille/Lens Francuska 29.05. do 06.06.

7. Svjetsko kolsko odbojkako prvenstvo Beograd


Srbija 25.06. do 03.07.
8. Gimnazijda Trabzon Turska 11.07 18.07.
9. Sastanak ISF Europe Aiya Napa - Cipar 18. do 20. 03.
10. Skuptina ISF i Sjednica Izvrnog odbora ISF-a
Marmaris Turska 10. 15. 05
11. Kontrolni posjet za Svjetsko kolsko koarkako prvenstvo
Tablica 41. Sudionici ISF Svjetskih kolskih prvenstava u 2016. godini
SPORT

KOLA

KONKURENCIJA

skijako tranje

selekcijska ekipa

mladii

6.

rukomet

PRHG Rijeka

djevojke

8.

I. Gimnazija Zagreb

mladii

16.

selekcijska ekipa

djevojke

9.

portska gimnazija Zagreb

djevojke

4.

ETU Samobor

mladii

16.

XIII. Gimanzija Zagreb

mladii

3.

III. Gimnazija Zagreb

djevojke

16.

selekcijska ekipa

djevojke

8.

selekcijska ekipa

mladii

9.

2. gimnazija Varadin

mladii

4.

S Z. rnje Rovinj

mladii

18.

S M. Balote Pore

djevojke

15.

badminton

futsal

kros
EURO nogomet
odbojka
Gimnazijada

mladii

III. Gimnazija Zagreb

djevojke

REZULTATI

20.

god.

br. natjecanja

br. kola

br. ekipa

br. uenika

br. voditelja

br. sudaca

HSS

ukupno
osoba

2016.

21

14

130

23

165

9.1.1. SKIJAKO TRANJE LAQUILA - ITALIJA


Na natjecanju je sudjelovalo 69 ekipe u obje konkurencije sa oko 420 sudionika iz 15 zemalja. Delegaciju HSS-a
predstavljalo je 6 osoba:
Selekcijska ekipa mladia - 4 uenika, 1 voditelja
Uenici: agar Leo, Zaharija Ivan, Brajdi Darin i Hladika
Jakov.
Voditelj: Duko Zatezalo,
ef delegacije Vojmir Turak
Tablica 43. rezultati
REZULTATI
SKIJAKO TRANJE

selekcijska ekipa mladia


Jakov Hladika
Darin Brajdi
Ivan Zaharija
Leo agar
tafeta 3,6 km

6. mjesto
14. mjesto
27. mjesto
29. mjesto
38. mjesto
6. mjesto

10

G O D I N A

Selekcijska ekipa mladia osvojila je 6. mjesto.

198

9. MEUNARODNA SURADNJA
9.1.2. RUKOMET ROUEN - FRANCUSKA
Na natjecanju je sudjelovalo 35 ekipa u obje konkurencije sa oko 600 sudionika iz 22 zemalja. Delegaciju HSS-a
predstavljalo je 15 osoba:
Prva Rijeka hrvatska gimnazija - 12 uenica, 2 voditelja
Uenice: Ivana Dundovi, Marta Juri, Antonela Kali,
Edina ani, Ileana Peni, Petra Tomuli, Dorotea Memeti, Iva Tomi, Mirna Mahulja, Emaunuela Martinovi, Lucia
Ivaki, Lina Kezele, Elena Mri
Voditelji: Sinia Latkovi i Sanjin taki
ef delegacije Davor Hini
Djevojke PRHG iz Rijeke su osvojile 8. mjesto.
Na Svjetskom kolskom rukometnom prvenstvu kao
ISF delegat sudjelovao je Hrvoje ustonje te kao lanica
ISF tehnike komisje za rukomet Ivana Putarek.
Uenica Edina ani proglaena je za ISF ambasadoricom Svjetskog kolskog rukometnog prvenstva.
Tablica 44. rezultati
Rezultati
HRVATSKA - BELGIJA
HRVATSKA - SLOVENIJA
HRVATSKA - BUGARSKA
HRVATSKA - MAARSKA
HRVATSKA - TURSKA
HRVATSKA- NIZOZEMSKA

26:12
20:28
37:19
33:17
28:29
26:27

9.1.3. FUTSAL PORE - HRVATSKA


Na natjecanju je sudjelovalo 33 ekipe u obje konkurencije sa oko 550 sudionika iz 21 zemlje. Delegaciju
HSS-a predstavljalo je 43 osobe:
portska gimnazija Zagreb 12 uenica i 2 voditelja
Uenice: Martina Tarita, Melani Mihi, Mia Ivankovi,
Karla Resanovi, Petra Pezelj, Sara Bui, Sara Odi,
Ana Bartolovi, Iva Ivi, Ana Mati, Karla Andriajni,
Laura tefanac
Voditelji: Saa Ivanievi i Davor Sitar
ETU Samobor - 12 uenika i 2 voditelja
Uenici: Bruno Penezi, Kristijan Regovi, Karlo Kilinj,

Hrvoje Belak, Matej Golubi, Antun Jedvaj, Fran Bian, Josip Voloder, Marko Lehpamer, Filip Mri, Ivan
Ibrahimovi, Luka imi
Voditelji: Saa Kovaevi i Davor Muni
XIII. Gimanzija Zagreb 12 uenika i 2 voditelja
Uenici: Darijo Brki, Hrvoje Lovreki, Filip Glavi,
Sven Hojski, Marko Kozar, Lovre Kneevi, Ivan teko,
Luka Viduka, Fran Luki, Anelko uljak, Petar ui,
Toni Kolega
Voditelji: elimir eura i Tomislav Kramari
ef delegacije: Franjo Mihalina
Tablica 45. rezultati
rezultati
pogi zagreb

199

KINA- HRVATSKA

2:6

HRVATSKA - PORTUGAL

1:1

TURSKA - HRVATSKA

2:6

HRVATSKA - BELGIJA FL

5:2

HRVATSKA - FRANCUSKA

1:6

TURSKA - HRVATSKA

5:2

10

G O D I N A

9. MEUNARODNA SURADNJA
Tablica 46. rezultati
rezultati
ETU SAMOBOR
HRVATSKA - KINA
HRVATSKA - ISRAEL
BUGARSKA - HRVATSKA
NIZOZEMSKA - HRVATSKA
HRVATSKA - GRUZIJA
HRVATSKA - SRBIJA
HRVATSKA - GRUZIJA
HRVATSKA - SLOVENIJA

2:1
3:5
0:12
3:3
8:3
5:6
3:4
2:3

rezultati
XIII. GIMNAZIJA ZAGREB
IRAN - HRVATSKA 2
FRANCUSKA - HRVATSKA 2
HRVATSKA 2 - KOSOVO
BELGIJA FL - HRVATSKA 2
HRVATSKA 2 - CIPAR
TURSKA - HRVATSKA 2
IRAN - HRVATSKA 2
NIZOZEMSKA - HRVATSKA 2

2:0
1:2
7:2
5:5
3:0
11:12
4:3
0:1

Hrvatske ekipe osvojile su slijedea


mjesta:
XIII. gimnazija Zagreb 3. mjesto
POGI Zagreb 4. mjesto
ETU Samobor 16. mjesto

9.1.4. BADMINTON GZIRA - MALTA


Na natjecanju su sudjelovale 51 ekipa sa oko 350 sportaa iz 20 zemalja. Delegaciju HSS-a predstavljalo je 12
osoba:
I. Gimnazija Zagreb - 4 uenika, 1 voditelj
Uenici: Ivan Bilui, Marko Pekas, Hrvoje Kober, Borna
Tonkovi
Voditelj: Damir Kri
Tablica 47. rezultati
rezultati
I. Gimnazija Zagreb
HRVATSKA - BELGIJA FL
HRVATSKA - TURSKA
HRVATSKA - ITALIJA
HRVATSKA - GRKA
HRVATSKA - KOTSKA
HRVATSKA - BELGIJA FL

3:2
0:5
1:4
1:4
5:0
1:4

Ekipa I. Gimnazije iz Zagreba osvojila je 16. mjesto

rezultati
Selekcijska ekipa djevojaka
HRVATSKA - TAJVAN
HRVATSKA - SLOVAKA
HRVATSKA - FRANCUSKA
HRVATSKA - INDIJA
HRVATSKA - ITALIJA

0:5
4:1
1:4
0:5
5:0

Selekcijska ekipa djevojaka osvojila


je 9. mjesto

10

G O D I N A

200

Selekcijska ekipa djevojaka 4 uenice i 1 voditelj


1 sudac
Uenice: Karla Boi, Lucija Trgovac, Inga Sadai, Mia
erjan
Voditelj: arko Bartonja
Sudac: Lucija Zadravec
ef delegacije Petar Mladini

9. MEUNARODNA SURADNJA
9.1.5. KROS BUDIMPETA - MAARSKA
Na natjecanju su sudjelovale 59 ekipa iz
24 zemalja sa oko 520 sportaa. Delegaciju
HSS-a predstavljalo je 23 osoba:
III. Gimnazija Zagreb 6 uenica i 2 voditelja
Uenice: Lora Ontl, Paola Horvat, Jelena
Perkovi, Iva Tiri, Nikolina Mari, Lesac Lucia
Vodtelji: Zoran Gali i Mate Banovac
Selekcijska ekipa djevojaka 6 uenica i
1 voditelj
Uenice: Paula Rakijai, Paula imuni,
Marija Primorac, Helena Valenti, Nina Doba, Ana Marini
Voditelj: Jasminka Viljevac
Selekcijska ekipa mladia 6 uenika i 1
voditelj
Uenici: Marino Bloudek, Tomislav Novosel,
Domagoj lahovi, Baudoin Tvrtko, David Verli, Kreimir Gode
Voditelj: Maja Tkalec
ef delegacije: Martin Oroli
Uenica Lora Ontl proglaena je za ISF ambasadoricom Svjetskog kolskog rukometnog prvenstva.
Tablica 48. rezultati
rezultati
III. Gimnazija Zagreb - 16.mjesto
ONTL LORA
6. mjesto
HORVAT PAOLA
61. mjesto
PERKOVI JELENA
89. mjesto
TIRI IVA
100. mjesto
MARI NIKOLINA
126. mjesto
LESAC LUCIA
DNF

rezultati
selekcijska ekipa djevojaka - 8.mjesto
RAKIJAI PAULA
36. mjesto
IMUNI PAULA
43. mjesto
PRIMORAC MARIJA
44. mjesto
VALENTI HELENA
45. mjesto
DOBA NINA
46. mjesto
MARINI ANA
60. mjesto

rezultati
selekcijska ekipa mladia - 9.mjesto
BLOUDEK MARINO
44. mjesto
NOVOSEL TOMISLAV
47. mjesto
VLAHOVI DOMAGOJ
50. mjesto
BAUDOIN TVRTKO
59. mjesto
VERLI DAVID
64. mjesto
GODE KREIMIR
65. mjesto

9.1.6. EURO kolsko nogometno prvenstvo Lille/Lens - Francuska


Na natjecanju su sudjelovale 32 ekipe iz 24 zemlje sa oko
620 sportaa. Delegaciju HSS-a predstavljalo je 26 osoba:
2. Gimnazija Varadin 20 uenika i 4 voditelja, 1 sudac
Uenici: Luka Domjan, Tibor Bani, Lovro Teaki, Dominik Masten, Matija Pongrai, Dario Horvat, Filip Pavlic,
Luka Modri, Jura Kos, Emanuel Mihali, Marin Mai, Sil-

vio Kostanjevec, Matija Pukadija, Karlo Ivec, Fran Hrani,


Ivan Posavec, Bruno Premuaj, Kristijan Crnkovi, Luka
Moani, Filip Peri,
Voditelji: Goran Laba, Marijan Androvi, Dario Kos,
Zdravka Gran
Sudac: Filip Hir
efica delegacije: Ivana Putarek

Tablica 49. rezultati


rezultati
HRVATSKA - BELGIJA FC
HRVATSKA - VICARSKA
HRVATSKA - NJEMAKA
HRVATSKA - CIPAR
HRVATSKA - TURSKA
HRVATSKA - FRANCUSKA

2:0
4:0
6:0
4:3
0:3
0:1

Mladii 2. Gimnazije Varadin osvojili su 4. mjesto.

201

10

G O D I N A

9. MEUNARODNA SURADNJA
9.1.7. SVJETSKO KOLSKO ODBOJAKKO PRVENSTVO Beograd Srbija
Na natjecanju su sudjelovale 64 ekipe iz 35 zemalja sa oko
920 sportaa. Delegaciju HSS-a predstavljalo je 27 osoba:
S Zvane rnja iz Rovinja 12 uenika i 1 voditelj i 1
sutkinja
Uenici: Mario Lopandi, Domagoj Matoevi, Toni eti, Gianluca Sponza, Roko Poropat, Damjan Honovi,
Adrian Janji, Anthony Poropat, Maurizio Iveti, Stjepan
Mostahini, Fabian Gulja, Luak Jan Pami
Voditelj: Franjo Ivanievi

Sutkinja: Anja Bat


S Mate Balote iz Porea 10 uenica, 2 voditelja i 1
sutkinja
Uenici: Emili Makovac, Nina Findrle, Sara Vranjanin, Dea
Fatori, Dora Bulei, Elena Licul, Iva Nikaevi, Lucija Lisica, Anja Basara, Ivana Stipanovi
Voditelji: Anton Malnar i Kreimir Broni
Sutkinja: Dajana Mikulin
ef delegacije: Slavko Fukat
Tablica 50. rezultati
rezultati
S Mate Balote iz Porea
HRVATSKA - AUSTRIJA

2:0

HRVATSKA - TAJVAN

1:2

HRVATSKA - ESTONIJA

2:0

HRVATSKA - KINA

1:2

HRVATSKA - NJEMAKA

0:2

HRVATSKA - PORTUGAL

1:2

HRVATSKA - REPUBLIKA EKA

2:1

Uenice S Mate Balote iz Porea


osvojile su 15. mjesto

rezultati
I. Gimnazija Zagreb
HRVATSKA - TAJVAN
HRVATSKA - MAARSKA
HRVATSKA - NIZOZEMSKA
HRVATSKA - CIPAR
HRVATSKA - ESTONIJA
HRVATSKA - SRBIJA
HRVATSKA - ILE

0:2
0:2
2:1
2:0
2:1
2:1
0:2

Uenici S Zvane rnja iz Rovinja


osvojili su 18. mjesto

9.1.8. GIMNAZIJADA Trabzon Turska


Na natjecanju su sudjelovale ekipe
iz 22 zemlje sa oko 1.300 sportaa.
Delegaciju HSS-a predstavljalo je
14 osoba:
III. Gimnazija Zagreb 6 uenica,
4 uenika i 3 voditelja
Uenici: Blaevi Petra, Mileti Kristina, Andraek Martina, Pernar Tena,
Krmpoti Ivona, Horvat Paola, Petrievi Karlo, Vid Kovai, Piri Jure,
Grivi Vojnovi Dorian
Voditelji: Martin Oroli, Zoran Gali
i Mato Banovac
ef delegacije: Josip Kouti

10

G O D I N A

202

9. MEUNARODNA SURADNJA
Tablica 51. rezultati

disciplina
50m leno
100m slobodno
200m slobodno
400m slobodno
50m slobodno
100m leptir
100m prsno
50m leptir
50m prsno
200m prsno
100m leno
200m leno
disk
kugla
troskok
skok u vis
parovi
singl

rezultati
plivanje
ime i prezime
Martina Andraek
Paola Horvat
Kristina Mileti
Kristina Mileti
Kristina Mileti
Kristina Mileti
Martina Andraek
Tena Pernar
Tena Pernar
Ivona Krmpoti
Petra Blaevi
Tena Pernar
Ivona Krmpoti
Petra Blaevi
Ivona Krmpoti
Petra Blaevi
Martina Andraek
Martina Andraek
atletika
Jure Piri
Jure Piri
Dorijan Grivic Vojnovi
Dorijan Grivic Vojnovi
tenis
Kovai/Petrievi
Vid Kovai
Karlo Petrievi

rezultat
5. mjesto
B finale
B finale
8. mjesto
6. mjesto
B finale
B finale
B finale
B finale
B finale
B finale
B finale
B finale
B finale
B finale
6. mjesto
5. mjesto
B finale
7. mjesto
9. mjesto
8. mjesto
8. mjesto
5. mjesto
8. mjesto
10. mjesto

9.2. SKUPTINA ISF-a I SJEDNICA IZVRNOG ODBORA ISF-a MARMARIS TURSKA


Od 10. do 15. svibnja u Marmarisu (Turska) odrala se Skuptina ISF-a. Na Skuptini
je sudjelovalo oko 100 sudionika iz 64 zemalja svijeta. Predstavnici HSS-a bili su
glavni tajnik Hrvoje ustonja i struni suradnik Josip Kouti. Na Skuptini su meu
ostalim tokama izabrane nove lanice ISF-a te su izabrani novi lanovi IO ISF-a (7)
na razdoblje od 2 odnosno 4 godine.
Nakon Skuptine odrala se i redovna sjednica IO ISF-a na kojoj je sudjelovao glavni tajnik Hrvoje ustonja. Na sjednici ISF-a izabrani su novi predsjednici Tehnikih
komisija. Za predsjednika ISF Tehnike komisije za futsal izabran je Josip Kouti.
Takoer, za pridruenog lana tehnike komisije za koarku izabrana je Mirna Miki.

9.3. SASTANAK ISF EUROPE AYIA NAPA - CIPAR


Od 15.1. do 17.1. ove godine, u Ayia Napi na Cipru odrao se sastanak ISF Europe.
Na sastanku su sudjelovali 28 lanova iz 19 zemalja Europe. Hrvatsku su predstavljali glavni tajnik Hrvoje ustonja i struni suradnik Josip Kouti. Na sastanku su
se odredile smjernice kolskog sporta u Europi te dogovarale slijedee aktivnosti
vezane uz ISF Europe. Tako su dogovorena natjecanja u nogometu u svibnju
2016. odnosno 2017. u badmintonu te Specijalne olimpijade u Portugalu.

203

9.4. 1. KONTROLNI POSJET


ZA SVJETSKO KOLSKO
koarkako PRVENSTVO
- Pore - Hrvatska
lanovi ISF-a boravili su u Poreu
u kontrolnom
posjetu vezano
za organizaciju
Svjetskog kolskog
koarkakog prvenstva. lanovi ISFa obili su sve sportske i smjetajne
objekte te su odrali vie sastanaka
sa lanovima Organizacijskog odbora. U kontrolnoj komisiji ISF-a, bili su:
a. Jan Coolen (Belgija) - ISF delegat,
b. Julija Boyanova (Bugarska) - predsjednik ISF koarkake tehnike komisije

10

G O D I N A

10. AKTIVNOSTI SAVEZA


10.1. SKIJAKA UTRKA - AUDI FIS SKI WORLD CUP VIP SNOW QUEEN TROPHY

rvatski kolski sportski savez i Hrvatski skijaki


savez zajedno ve petu godinu za redom promoviraju meu uenicima skijake utrke pod
nazivom - Audi Fis Ski World Cup Vip Snow
Queen Trophy.
Promociju ovog lijepog sportskog dogaaja, koji se
organizira uvijek poetkom sijenju u Zagrebu, provodimo u zajednikoj promotivnoj suradnji u izabranim
kolama u Republici Hrvatskoj. Osim tradicionalnih obilazaka kola, od organizatora dobijamo na raspolaganje
600 ulaznica za ensku i muku FIS utrku koje su se trebale odrati 03. i 06. sijenja 2016. godine, a koje su bile
namijenjene upanijskim kolskim sportskim savezima,
kolama, odnosno kolskim sportskim drutvima koje su
imale elju posjetiti Zagreb i biti sudionici ove sportske
manifestacije.
Naalost mnogih, utrke su morale biti otkazane zbog
nepovoljnih metereolokih uvjeta.
Posjete i promociju skijakih utrka u kolama tradici-

10

G O D I N A

204

onalno obavljamo prije zimskih praznika, a ove godine


posjetili smo slijedee kole.
- Osnovnu kolu August Cesarec Ivankovo - Vukovarsko-srijemska upanija
- Osnovnu kolu Kozala Rijeka - Primorsko-goranska upanija
Prva posjeta je bila 27. studenoga 2015. Osnovnoj
koli August Cesarec iz Ivankova. Nika je bila oduevljena prekrasnim doekom ove kole iz Slavonije. Cijeli taj
dogaaj je popratila i naa IPL novinarka Nikolina Jurkovi.
Drugi posjet je organiziran je 1. prosinca 2015. Osnovnoj koli Kozala iz Rijeke. Ovaj posjet tradicionalno skijaki nastrojenoj Rijeci su zabiljeile i kamere HRT-a.
Ovakav nain promoviranja skijanja i skijakih utrka
koje se ve niz godina organiziraju u Zagrebu, meu
uenicima iz cijele Hrvatske, pokazao je kako uenici
vole druenja s naim sportaima i zato se uvijek radujemo daljnjoj suradnji s Hrvatskim skijakim savezom.

10. AKTIVNOSTI SAVEZA

4.

10.2. SIMPOZIJ KOLSKI SPORT

Simpozij kolski sport odran je u Zagrebu 6. i


7. studenog 2015. u suorganizaciji Hrvatskog
kolskog sportskog saveza, Kineziolokog fakulteta iz Zagreba i Agencije za odgoj i obrazovanje. Na njemu je sudjelovalo ukupno 427 sudionika,
od toga njih 204 bilo je iz redova voditelja programa
Univerzalne sportske kole.
Nakon uvodnih lijepih rijei predstavnika institucija
prelo se na radni dio simpozija gje je u dva dana predstavljeno 4 teoretskih i 7 praktinih predavanja.
Program predavanja:
EDUKACIJSKI PROJEKTI HRVATSKOG KOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA - Josip Kouti, dipl. ing.
VANOST RODITELJSKE ULOGE U SPORTU - Maja Vidakovi, mag.psych., Matej Tomazin, mag. psych., Monika
Vandero - Humljan, mag.psych.
KOLSKI SPORT UENIKA S INTELEKTUALNIM TEKOAMA Vinja Popovi, prof.
TEMELJNE POSTAVKE ZA USPJENO FUNKCIONIRANJE
KOLSKOG SPORTSKOG DRUTVA - Antonio Peri, prof.
FUNKCIONALNI TRENING ZA DJECU - Marino Bai, prof.
MEUMIINA KOORDINACIJA DJECE U FUNKCIJI MIINO-KOTANOG ZDRAVLJA I MOTORIKE IZVEDBE Dr. sc. Goran Markovi
NASTUP KLUBA RITMIKE GIMNASTIKE LEDA
IGRE ZA RAZVOJ AGILNOSTI U PROGRAMU UNIVERZALNE SPORTSKE KOLE - Ljiljana Hanek, prof.

DIJETE I SPORT - Joko Vlai, prof.


MJERENJE MOTORIKIH ZNANJA DJECE U SVAKODNEVNOM RADU - Dr. sc. Sanja alaj
INTELIGENTNIM TRENINGOM DO ZDRAVLJA U PROCESU RAZVOJE DJECE I MLADEI - Igor Blaini, prof. i
Mirela Ani
SAT TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE S UENICIMA
OTEENA SLUHA - Angel Naumoski, prof.
Ovaj i prethodni Simpoziji su snimani i dostupni na
mrenim stranicama Hrvatskog kolskog sportskog saveza preko internetske poveznice:
http://skolski-sport.hr/index.php/uss/simpozij-ss/
ili QR koda:

Simpozij je u potpunosti ispunio oekivanja i ponovno izazvao oduevljenje sudionika, a po prvi put smo
meu sudionicima imali i kineziologe iz Bosne i Hercegovine. Zahvaljujemo se svim predavaima i sudionicima ovogodinjeg Simpozija kolski sport uz najavu da
se vidimo i idue godine.

205

10

G O D I N A

10. AKTIVNOSTI SAVEZA

10.3. GODINJICA SAVEZA


10.3.1. SVEANA DODJELA NAGRADA KOLSKOG SPORTA

veana dodjela nagrada u kolskom sportu za


2014./2015. kolsku godinu odrana je 22. prosinca 2015. godine. Nagraene su najbolje kole
i najbolji sportai osnovnih i srednjih kola te su
dodijeljene nagrade za ivotna djela i za doprinos u razvoju kolskog sporta.
Ova je sveanost odrana u hotelu Aristos koji je
ugostio pedesetak ljudi iz svijeta kolskog sporta, dragih uzvanika i gostiju Hrvatskog kolskog sportskog
saveza.
Nagraene su kole i kolska sportska drutva koja su
bila na najvie natjecanja i ostvarila najbolje uspjehe u
konkurenciji osnovnih kola u protekloj godini. A to su
kolsko sportsko drutvo Smiljevac Osnovne kole
Smiljevac iz Zadra (80 bodova),
kolsko sportsko drutvo Bogumilac Osnovne
kole Bogumila Tonija iz Samobora (64 boda)
te kolsko sportsko drutvo Mladost Osnovne
kole Vladimira Nazora iz Pazina (61 bod).
Priznanja i prigodne poklon bonove primili su uenici ili mentori iz nagraenih kola. Iznenadili smo se
kada smo vidjeli koliko je duga povijest kolskog sporta
u Hrvatskoj i sad smo jo vie ponosni to smo dio svega toga, rekla je Kasandra Flegar, atletiarka iz Pazina, a
njen kolega Gvido Gutin je nadodao: Sport se dosta
cijeni u naoj koli i zato imamo dobre rezultate. Mislim
da bi sve kole trebale imati pozitivan pogled na sport

10

G O D I N A

206

i biti zadovoljni s nama sportaima. Drago nam je i od


uenika saznati da je kolski sport zaista u usponu i da
se posvuda poinje shvaati koliko je sport vaan u ivotu mladog Hrvata.
Nai su srednjokolci takoer bili zaposleni. Jedan
od najveih ovogodinjih uspjeha bio je visok plasman
naih uenika na Svjetskom prvenstvu iz atletike u dalekom Wuhanu u Kini. Podsjeamo, Ivan uki je postao
svjetski prvak u troskoku, dok je Domagoj pendi
osvojio broncu u bacanju kugle. Ovim se momcima iz
III. gimnazije iz Zagreba pridruila i enska ekipa iz Gimnazije Pula. Wanda Haber Zelanto osvojila je zlato
na tranju 400 m, dok je Ana Vareko bila druga na tr-

10. AKTIVNOSTI SAVEZA

anju 1500 m. Na sveanosti su primili posebna priznanja radi kvalitetnog i pohvalnog predstavljanja Hrvatske
u Kini, a i u Francuskoj gdje je koarkaka momad iz III.
gimnazije nastupila zajedno sa enskom ekipom.
Takoer, za uspjenu su godinu nagraeni i kolsko
sportsko drutvo pogi Sportske gimnazije Zagreb
(109 bodova),
zatim kolsko sportsko drutvo Gimnazijalac Gimnazije Josipa Slavenskog iz akovca (70 bodova)
i jo jedan Gimnazijalac Gimnazije Fran Galovi iz
Koprivnice (55 bodova).
Lijepo je ovako kad vidite da ljudi cijene va trud i
rad i da su ponosni na nas kao i mi na sebe. Vidjeli smo
koliko je zapravo truda uloeno i u proces nastajanja
Saveza i ostvarenja onoga to mi danas imamo, rekla je
Inka Varga iz Gimnazijalca iz akovca koja je bila ugodno iznenaena programom Saveza i prezentacijom o
njegovim poetcima.
Govorilo se o razvoju kolskog sporta u Hrvatskoj od
samih poetaka 1994. godine, osnivanju i razvoju Hrvatskog kolskog sportskog saveza, a odana su i priznanja
svima koji su u tome imali kljunu ulogu. Predsjednik
Nadzornog odbora Saveza Vladimir Miji posvjedoio
je o tim poetcima iz prve ruke: HSS je postao vrh piramide kolskog sporta. Cilj je bio pribliiti sport djeci i
privui im vie talenata. Da postanu zvijezde jednog
dana i uine Hrvatsku ponosnom. Uspjeli smo, postavili
smo visok standard zahvaljujui naem Ministarstvu.
Uruena je zahvalnica Ministarstvu znanosti, obra-

zovanja i sporta za svu potporu koju su pruali Savezu


dugi niz godina.
Ali, kolskog sporta ne bi bilo bez ljudi koji ga zapravo dovode u srednje i osnovne kole i mukotrpno rade
za dobrobit djece. Nagrada za ivotno djelo posthumno
je dodijeljena Gerhardu Lemplu, ime je odana poast
njegovom dugogodinjem i nesebinom trudu i radu u
mnogim podrujima i institucijama vezanim za sport.
Gerhard Lempl je osoba koja je svojom energijom i
sveprisutnou godinama znatno pomogla oivotvorenju mnogih projekata, bio je osoba koju su cijenili i
potivali svi koji su s njim suraivali jer je bio vrijedan,
struan i dobar ovjek. Nagradu je u njegovo ime preuzela njegova ena Vilma Lempl.
Takoer, nagradu za ivotno djelo zasluio je i prof.
Milan Zekanovi koji je svojim cjeloivotnim radom
uljepao i unaprijedio kolski sport. On se i obratio prisutnima u ime svih nagraenih.
Osim njih, dobitnici nagrada za doprinos u razvoju
kolskog sporta u godini 2014./2015. su prof. Ismeta
erkez iz O Bogumila Tonija u Samoboru, prof. Drago
Siber iz I. gimazije Osijek, i prof. Boris Krstievi.
estitamo svim dobitnicima nagrada na ovogodinjoj sveanosti, elimo im puno uspjeha i sree i nadamo se da e i dalje pomagati razvoju kolskog sporta i
vratiti se sljedee godine s jo boljim rezultatima. eljno
iekujemo nova natjecanja, nove uspjehe i potrebu za
novom dodjelom nagrada.

IPL novinarka: Marija Bobinski
207

10

G O D I N A

10. AKTIVNOSTI SAVEZA


10.3.2. NAGRADE ZA DOPRINOS U RAZVOJU KOLSKOG SPORTA

agrade za doprinos u razvoju kolskog sporta


u kolskoj godini 2014./2015. dodijeljene su u
tri kategorije: za osnovne kole, srednje kole i
kolske sportske institucije.
Profesorica Ismeta erkez ve trinaest godina radi u
O Bogumila Tonija u Samoboru te je lanica SD Bogumilac koje je prole kolske godine ponijelo titulu
najboljeg u Hrvatskoj. U kolskoj godini 2014./2015. pod
njenim vodstvom uenice 7./8. razreda osvojile su zlato
na dravnom natjecanju iz atletike, a jednako je uspjena
bila judo ekipa. Njeni uenici su osvojili i srebro na dravnom natjecanju iz atletike za 5./6. razrede te dravnom
prvenstvu u krosu, a svi ti uspjesi donijeli su joj nagradu
u kategoriji osnovnih kola.
Profesor Drago Siber je u razdoblju od 35 godina
radnog staa u I. Gimnaziji Osijek osvojio Zlatnu znaku za dugogodinji i uspjean rad u sportskim aktivnostima, etiri nagrade Uzor voditelja SD srednjih kola i nagradu za Uzor nastavnik tjelesne i zdravstvene
kulture. U prethodnoj kolskoj godini SD Gymnicus
plasiralo se na dravna natjecanja iz rukometa gdje su
mladii osvojili 2. Mjesto i krosa u kojem su se djevojke
smjestile na 15. Mjesto. Na tradicionalnoj manifestaciji
kolskog sporta kolsko sportski dan u etiri finala uenici Gymnicusa imali su etiri pobjede, a njihov voditelj
osvojio je nagradu u kategoriji srednjih kola.
Predsjednik upanijskog saveza kolskog sporta Dubrovako-neretvanske upanije, Disciplinske komisije
HSS i Tehnike komisije za mali nogomet pri HSS, sve
to je profesor Boris Krstievi ime je zasluio nagra-

10

G O D I N A

208

du u kategoriji kolskih sportskih institucija. U razgovoru


s IPL-om otkrio nam je da su na Svjetskom prvenstvu u
futsalu koje e se odrati u Poreu sljedee godine svi u
jednakoj poziciji, te da je uvjeren kako e se nae ekipe
jo jednom pokazati kao fair playeri i sjajni talenti.

IPL novinarka: Nikolina Jurkovi

10. AKTIVNOSTI SAVEZA


10.4. KOLSKI SPORT I OLIMPIJSKI POKRET

rvatski kolski sportski savez (HSS), u suradnji


s Hrvatskom olimpijskom akademijom (HOA)
provodi ve petu godinu natjeaj pod nazivom kolski sport i olimpijski pokret. Ovogodinji natjeajse provodi pod nazivomSportski novinari
trajao je od01. prosinca 2015. do 15. svibnja 2016. godine. HSS i HOA organizirali su natjeaj za odabir najboljeg sportskog lanka/izvjea/intervjua na temelju
pravila utvrenih Sporazumom o meusobnoj suradnji
u provedbi natjeaja.
Na ovogodinjem natjeaju pristiglo je ukupno 34
sportska lanka/izvjea/intervjua (17 radova u kategoriji osnovnih i 17 u kategoriji srednjih kola. Ocjenjivaki
sud u sastavu: Jura Ozmec (Hrvatski zbor sportskih novinara), Saa Ceraj (HOA), Danira Bili (HOA), Slavko Fukat
(HSS) i Stjepan Crnoki (HSS) donio je odluku o odabiru najboljeg sportskog lanka/izvjea/intervjua.
U kategoriji: OSNOVNE KOLE
1. MARTA BAKARI, O Mladost, Lekenik enski futsal
2015/2016
2. LAURA LONARI, O Lapad, Dubrovnik Zlatni golovi
kapetanice
3. IVANA PRANJI, O Frana Krste Frankopana, Zagreb
Natjecanje u ahu
SREDNJE KOLE
1. TONKA JERBI, S Ludbreg, Ludbreg Mudrom strategijom predstavnici Varadinske upanije izborili Pore
2. LANA IVI, Ekonomska kola Vukovar, Vukovar upanijsko natjecanje srednjokolskih koarkaa
3. LUKA MITAR, Prirodoslovna kola Vladimira Preloga, Zagreb Izvjetaj s finala

Zahvalnice prvonagraenim kolskim sportskim drutvima i uenicima su podijeljene na sveanom otvaranju


Dravnog prvenstva za 5. i 6. razrede organiziranom u
Vinkovcima.

10.5. Godinja Fair play nagrada kolskog sporta za 2015./2016.

air play nagrada kolskog sporta za 2015./ 2016.


kolsku godinu dodijeljena je uenicima Zdravstvene i veterinarske kole Dr. Andrije tampara
iz Vinkovaca.
Dobitnici nagrade su: Matej uk i Ivan Pinjuh. Uenici
su lanovi rukometne ekipe kolskog sportskog drutva
MEDIVET.
Uenici su na utakmicu gradske razine natjecanja
kolskih sportskih drutava, odrane 2.2.2016. nesebino
pomogli ozlijeenom protivnikom igrau, koji je kasnije, uspjeno nastavio igrati.
Hrvatski kolski sportski savez estite laureatima i pozive sve sudionike natjecanja u sustavu kolskog sporta
da se, ne samo na sportskim terenima, ponaaju fair, da
potuju pravila, protivnike i pokuaju svojim ponaanjem biti uzor drugima.
Sveana dodjela nagrade upriliena je na Sveanom
otvaranju Zavrnice Dravnog prvenstva SD-a za uenike 5. i 6. razreda koja je odrana 2. lipnja 2016. godine
u Vinkovcima.
estitamo!

209

10

G O D I N A

10. AKTIVNOSTI SAVEZA


10.6. 5. kolegij tajnika upanijskih kolskih sportskih saveza

rvatski kolski sportski savez kontinuirano


radi na poboljanju svog rada i rada strunih osoba u sustavu kolskog sporta. Ove
godine nastavio se niz zajednikih sastanaka i druenja pod imenom Kolegij tajnika upanijskih
kolskih sportskih saveza. Peti po redu kolegij odran
je u Vodicama u prostorijama Hotela Imperial. Susret je
odran 3. i 4. listopada.
Kolegiju su prisustvovali svi lanovi izvrnog odbora
HSS-a te tajnici SS-a: Nikola Perkovi, Hrvoje ustonja, Josip Kouti, Ivan Duji, Tatjana Drmi, Slavko
Fukat, Mirna Rajle Broanac, Marin Horvat, Jadranka
Duvani, Jozo avar, Zdravko Omren, Maja Raenovi-Fijan, Radovan Cesarec, Dario Gec, Ljiljana Gavranovi, Toni Svoboda, Josip Arefijev, Davor Juria, Josip
Neferovi, Mirna Miki, Igor Milievi, Goran Kursar,

10

G O D I N A

210

Franjo Ivanievi, Martin Bogoje, Zvonimir Halamek i


elimir Holer.
Prvog dana rada Kolegija govorilo se o osnivanju
gradskih kolskih sportskih saveza, o zapoljavanju voditelja Univerzalne sportske kole te internetskoj aplikaciji za upanijska kolska sportska natjecanja.
Drugog dana Kolegija strune slube HSS-a prezentirali su prisutnima novosti u Propisnicima Dravnih prvenstava u k. god. 2015./2016., izvijestili o planu
provedbe poluzavrnih i zavrnih natjecanja u k. god.
2015./2016. Rad se nastavio predstavljanjem projekata
HSS-a: IPL (Igram, piem, lajkam), Vrtim zdravi film, natjeaja kolski sport i olimpijski pokret te projekta kolski plesni virtualni show.
Nakon prezentacijskog dijela odrani su sastanci koordinacija po skupinama poluzavrnih natjecanja.

10. AKTIVNOSTI SAVEZA


10.7. VRTIM ZDRAVI FILM

rojekt Vrtim Zdravi Film, u k.god. 2015./2016.,


provodio se u 89 osnovnih kola u svim upanijama Hrvatske. U Projektu je sudjelovao
4.525 uenika i 89 uitelja.
Prije poetka provedbe Projekta, u Zagrebu 2. listopada u Hotelu I, odrana je edukacija za provoditelje
Projekta. Uenici su odsluali 4 predavanja na temu
pravilne prehrane i vanosti bavljenja tjelesnom aktivnou te je napravljena zavrna anketa kako bi se
napravila evaluacija predavanja. Znanje uenika na
temu pravilne prehrane i vanosti bavljenja tjelesnom
aktivnou , nakon predavanja, se poveala za 13,35%.
Nakon odranih predavanja, provedenih anketa i
atletskih natjecanja te snimljenih filmova proglaeni
su pobjednici Projekta za k.god. 2015./2016.:
najbolji edukativni film: O Antuna Mihanovia,
Klanjec.
najvei napredak u znanju: O ista Velika, Vodice
najbolje atletske ekipe: O Bogumil Toni Samobor
(djevojice) i O Rakitje iz Svete Nedjelje (djeaci).
Tablica 52. kole i profesori sudionici u projektu Vrtim zdravi film u k. god. 2015./2016.
r. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

upanija
VARADINSKA
VARADINSKA
VARADINSKA
VARADINSKA
VARADINSKA
VARADINSKA
VARADINSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
ZADARSKA
ZADARSKA
ZADARSKA
ZADARSKA
OSJEKO-BARANJSKA
OSJEKO-BARANJSKA
OSJEKO-BARANJSKA
OSJEKO-BARANJSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ISTARSKA
ISTARSKA
ISTARSKA
ISTARSKA
DUBROVAKO-NERETVANSKA
LIKO-SENJSKA
LIKO-SENJSKA
LIKO-SENJSKA
POEKO-SLAVONSKA
POEKO-SLAVONSKA
POEKO-SLAVONSKA

Osnovna kola
ANTUNA I IVANA KUKULJEVIA
IVANA RANGRERA KAMENICA
EMOVEC
KNEGINEC GORNJI
GROFA JANKA DRAKOVIA
ANTE STAREVIA
2. O VARADIN
IVAN GORAN KOVAI- VRBOVSKO
KOZALA
JELENJE
AVLE
IMUNA KOIIA BENJE
ZADARSKI OTOCI
PETRA PRERADOVIA
SV. FILIPA I JAKOVA
DARDA
IVANA FILIPOVIA
VLADIMIRA NAZOR
RETFALA
MAJSTORA RADOVANA
SPINUT
BIJAI
FAANA
MATE BALOTE
VELI VRH
VLADIMIR NAZOR
DON MIHOVILA PAVLINOVICA
DR. FRANJE TUMANA
ZRINSKIH I FRANKOPANA
DR. F. TUMANA
VLADIMIR NAZOR
DRAGUTINA LERMANA
JULIJA KEMPFA

Mjesto
VARADINSKE TOPLICE
LEPOGLAVA
EMOVEC
GORNJI KNEGINEC
KLENOVNIK
LEPOGLAVA
VARADIN
VRBOVSKO
RIJEKA
DRAICE
AVLE
ZADAR
ZADAR
ZADAR
SV. FILIP I JAKOV
DARDA
OSIJEK
EPIN
OSIJEK
TROGIR
SPLIT
KATEL NOVI
FAANA
BUJE
PULA
VRSAR
METKOVIC
KORENICA
OTOAC
LIKI OSIK
TRENKOVO
BRESTOVAC
POEGA

211

Ime nastavnika
BOJANA POLANSKY
ANDREJA KOMES
DAMIR POPOVI
ZORAN JEFTI
MARKO VRTAR
KAROLINA KUNDIJA/IRENA PREMU
DEJAN MAI
NIVES KOMOAR
IGOR CVITAN
PETRA RADAI
BOJANA KUKEC
DRAEN ADI
ANDREA ANTI
SNJEANA LOVRAKOVI
RIKARDO BARII
NENAD AI
ZVONIMIR E
IVAN LOZANI
DOMAGOJ MEDVE
EMIL KURSAN
JASMINKA BRACANOVI
ANTE BURGER
TATJANA IPALO
IVANA KOSANOVI
SANJA NJEI
GOJKO VEKI
NINO EELJ
LIDIJA KOVA
SUZANA BIANOVI
JOSIP MRAOVI
MARTINA JELI
ALBINKO BAGARI
DARIO PISKER

10

G O D I N A

Broj
odjeljenja
3
1
2
3
1
2
4
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
4
3
4
3
4
2
2
3
1
4
2
3
2
2
2
2

Broj
uenika
33
17
30
56
12
43
84
37
50
48
61
80
70
75
40
75
62
79
67
93
65
98
32
35
63
26
92
35
55
26
31
34
51

10. AKTIVNOSTI SAVEZA


r. br.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

upanija
POEKO-SLAVONSKA
POEKO-SLAVONSKA
POEKO-SLAVONSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
KARLOVAKA
KARLOVAKA
KARLOVAKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
MEIMURSKA
MEIMURSKA
MEIMURSKA
MEIMURSKA
VIROVITIKO-PODRAVSKA
VIROVITIKO-PODRAVSKA
VIROVITIKO-PODRAVSKA
VIROVITIKO-PODRAVSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
KOPRIVNIKO-KRIEVAKA
KOPRIVNIKO-KRIEVAKA
KOPRIVNIKO-KRIEVAKA
BRODSKO-POSAVSKA
BRODSKO-POSAVSKA
BRODSKO-POSAVSKA
BRODSKO-POSAVSKA
BRODSKO-POSAVSKA
BRODSKO-POSAVSKA
SISAKO-MOSLAVAKA
SISAKO-MOSLAVAKA
SISAKO-MOSLAVAKA
SISAKO-MOSLAVAKA
IBENSKO-KNINSKA
IBENSKO-KNINSKA
IBENSKO-KNINSKA
ZAGREBAKA
ZAGREBAKA
ZAGREBAKA
ZAGREBAKA
ZAGREBAKA
ZAGREBAKA
ZAGREBAKA
GRAD ZAGREB
GRAD ZAGREB
GRAD ZAGREB
GRAD ZAGREB

Osnovna kola
KATOLIKA OSNOVNA KOLA
ZDENKA TURKOVIA
BRAE RADI
OSNOVNA KOLA ROVIE
I. OSNOVNA KOLA BJELOVAR
SLAVKA KOLARA
TEFANJE
REICA I DRAGANII
I.B.MAURANI
DUBOVAC
LJ. GAJA
PD D. EMNICA
MAE
KRAPINSKE TOPLICE
GORNJE JESENJE
ANTE KOVAIA
ANTUNA MIHANOVIA
TRIGOVA
DONJA DUBRAVA
TOMAA GORIANCA
I O AKOVEC
MIKLEU
A. CESARCA
VOIN
IVANA GORANA KOVAIA
CERNA
LOVAS
FRA BERNARDINATOME LEAKOVIA
STARI JANKOVCI
LJUDEVITA MODECA
GRIGOR VITEZ
VLADIMIR NAZOR
HUGE BADALIA
LJUDEVITA GAJA
DR. STJEPANA ILIJAEVIA
IVANA GORANA KOVAIA
DRAGUTIN TADIJANOVI
IVANA GORANA KOVAIA
IVAN GORAN KOVAI - PETRINJA
JOSIPA KOZARCA
VIKTOROVAC
POPOVAA
ISTA VELIKA
PETRA KREIMIRA IV
METERIZE
BRAE RADI
VLADIMIR NAZOR
PUA
JURJA HABDELIA
LUKA
ANTE KOVAIA
VELIKA MLAKA
GUSTAVA KRKLECA
LJUBLJANICA
RAPSKA
BARTOLA KAIA

10

G O D I N A

Mjesto
POEGA
KUTJEVO
PAKRAC
ROVIE
BJELOVAR
HERCEGOVAC
TEFANJE
REICA I DRAGANII
OGULIN
KARLOVAC
KRAPINA
KRAPINA/ D. EMNICA
MAE
KRAPINSKE TOPLICE
GORNJE JESENJE
ZLATAR
KLANJEC
TRIGOVA
DONJA DUBRAVA
MALA SUBOTICA
AKOVEC
MIKLEU
PII BUKOVICA
VOIN
GORNJE BAZJE
CERNA
LOVAS
BONJACI
STARI JANKOVCI
KRIEVCI
SV. IVAN ABNO
KRIEVCI
SLAVONSKI BROD
NOVA GRADIKA
ORIOVAC
STARO PETROVO SELO
SLAVONSKI BROD
SLAVONSKI BROD
PETRINJA
LIPOVLJANI
SISAK
POPOVAA
ISTA VELIKA
IBENIK
IBENIK
KLOTAR IVANI
PISAROVINA
DONJA PUA
VELIKA GORICA
LUKA
MARIJA GORICA
VELIKA MLAKA
ZAGREB
ZAGREB
ZAGREB
ZAGREB

212

Ime nastavnika
MARKO VUJNOVI
ZVONKO IMUNOVI
ANELKO LUCI
DRAEN MILAKOVI
SAA URI
JOSIP AREFIJEV
DRAEN MILAKOVI
ZRINKA LOVROVI
KATARINA MAGDI
ALENKA BELI
MARIJA HRAK
RADOVAN CESAREC
ROBER HALAPIR
SAMSON TIBOHAR
LJERKA MALOGORSKI DARGOSLAVI
STJEPAN KRLEC
MATIJA MAKEK
SREBRENKA PETRA ENJI
ANICA BENJAK
DORA PUKLEK
MATIJA HORVAT
MARKO KRAGUJEVI
IVAN SELCI
LJUBIVOJ KOTRLJANOVI
SANJA GOMERI GVOJI
MARIO LOVRI
SNJEANA MARI
TOMISLAV PERIEVI
ANTONIJA LUI
DARINKA IMUNI
PREDRAG UREMOVI
IVICA VAGELJ
IVAN KRAJINA
BRANKO IMONJI
MARIO MARKOVI
GORAN KRIAN
MIRNA MIKI
MIRNA MATEJ VAGANOVI
TIHOMIR PUCOVI
MIRELA LETVENUK
VEDRANA IMI
DRAEN UKELJ
ANTONIJA IVKOVI RADNI
JOSIPA PETRI
TONI SKELIN
INGA PRESKER
MILIVOJ IKI
NATALIJA LUKI
ROBERT POCRNI
MARTINA HALAMBEK
SANDRA JURKOVI
JASMINA LIZAI MARTINOVI
IVANA OLIVARI
ZLATKO BELANI
MARIAN MARANGUNI
SANJA LINARI
UKUPNO

Broj
odjeljenja
2
3
4
4
4
2
1
2
3
4
3
1
2
3
3
2
2
1
2
3
4
1
2
2
2
3
1
2
2
4
3
4
3
4
3
2
2
2
1
2
2
4
3
3
2
3
2
3
2
1
2
4
4
2
2
4
229

Broj
uenika
41
57
79
78
80
27
20
43
72
88
65
10
25
52
36
43
36
24
30
53
81
12
44
45
25
62
13
40
30
128
47
82
49
73
58
42
38
38
14
49
52
92
29
78
45
59
42
48
43
16
31
62
78
40
40
86
4525

10. AKTIVNOSTI SAVEZA


10.8. IGRAM, PIEM, LAJKAM

rvatski kolski sportski savez i u k.god.


2015./2016. provodio je projekt Igram, piem, lajkam. U projektu Igram, piem,lajkam
ukupno je sudjelovalo 57 uenika/novinara. Ove kolske godine IPL se provodio i na niim
razinama natjecanja te je zaprimljeno 18 novinarskih
izvjetaja sa 21 natjecanja od 13 novinara. S poluzavrnih natjecanja Dravnog prvenstva, zaprimljeno je
52 izvjetaja sa 79 natjecanja. Najaktivniji izvjetaji,
zbroj komentara i like-ova na Facebook i web stranici
HSS-a, bili su nagraeni sudjelovanjem na zavrnici
Dravnog prvenstva za O i S u Poreu te Dravnog
prvenstva za uenike 5. i 6. razreda u Vinkovcima. Na
4 Zavrnice DP-a (judo, atletika, plivanje i gimnastika)
kao uenici/novinari sudjelovali su sudionici prolih
sezona Projekta (13). IPL novinari (4) izvjetavali su i
sa Svjetskog kolskog prvenstva u futsalu. Za najboljeg
uenika/novinara te pobjednika etvrte sezone projekta Igram, piem, lajkam, proglaena je Marita ati
iz O Brae Ribar iz Siska. Svi uenici koji su sudjelovali na zavrnici Dravnog prvenstva za O i S te 5. i

6. razrede bili su nagraeni od strane HSS-a. Mentori


uenicima/ novinarima koji su pisali izvjetaje sa zavrnica Dravnog prvenstva bili su Zlatko Karlo - novinar
Sportskih novosti i Milan. Svi izvjetaji projekta Igram,
piem, lajkam bili su objavljeni na web i Facebook stranici HSS-a te dio njih u tiskanom izdanju Sportskih
novosti.

Tablica 53. IPL novinari


r. br.

natjecanje

mjesto

datum

novinar

mjesto

novinar

mjesto

1.

JUDO

OPATIJA

23. i 24.2

MARIJA BOBINSKI

JASTREBARSKO

MAJA SADIKOVI

JASTREBARSKO

2.

PLIVANJE

AKOVEC

8. i 9. 3

MARIJA LEVAI

AKOVEC

MAJA NEDELJKO

PODTUREN

ZARA BULAT

IBENIK

MARIJA BOBINSKI

JASTREBARSKO

3.

O-S

PORE

24. - 29.4.

TEA OREVI

STRAHONINEC

DORNA ARI

KATEL STARI

MARITA ATI

SISAK

NINA POPOVI

JASTREBARSKO

LAURA LONARI

DUBROVNIK

4.

ITR

PORE

1. - 3.5

MARIJA LEVAI

AKOVEC

MAJA NEDELJKO

PODTUREN

5.

GIMNASTIKA

OSIJEK

1. i 2.5

JULIA ARAVANJA

EPIN

6.

ATLETIKA

SPLIT

9. i 10.5

7.

5, 6

VINKOVCI

2. - 4. 6

8.

SP

PORE

3.-10.4

PETRA IVANI

SISAK

MARITA ATI

SISAK

PETRA IVANI

VINKOVCI

LEA GALINEC

MURSKO SREDIE

SOFIJA TRNINI

ZAGREB

SARA HORVATI, NIKOLINA JURKOVI, MARKO APINA, SARA BORZI

10.9. PROMOCIJA KOLSKOG SPORTA

10.9.1. FACEBOOK STRANICA

rema podacima dostupnim iz FB Insights-a na


slubenoj stranici HSS-a objave su dosezale
prosjeku do oko 6.000 korisnika i na najveoj
su razini bile su 16. 2. 2016. 71.721 ivih korisnika odnosno 59.018 28.4. 2016. Za navedeno vrijeme broj novih svianja na Facebook stranici poveao
se za vie od 2.845 i iznosi 10.424 korisnika
(primjera radi u sijenju ove godine bilo ih
je 7.579).
Velika aktivnost korinika na facebook-u
zabiljeena je tijekom projekta kolski virtualni plesni show gdje je u kratkom roku od
14 dana zabiljeen doseg od 153,742 korinika te je bilo 82,674 aktivnosti u vidu lajkova

i komentara.
Najvea aktivnost u vidu lajkova i komentara zabiljeena je za vrijeme Zavrnice DP u Poreu kada je ona
iznosila nevjerojatnih 761,972 dok je doseg korisnika
bio 130,172 to je skorom dvostruko vie nego prole
godine za vrijeme Zavrnice DP-a.
Objave u postotcima: 70.8% fotoalbumi,
8.3% video uradci, 8.3% prenoenje drugih
objava, 12,5% tektualni statusi). Svaka objavljena slika, video i status je u prosjeku imala
49.7 angamana (like, share, komentar).
Prema procjeni statistike kue Likealyzer stranica HSS-a je dobila visoku ocjenu 59 od 100.

213

10

G O D I N A

10. AKTIVNOSTI SAVEZA

10.9.2. INSTAGRAM

10.9.3. TWITTER

odaci koji su dostupni za profil skolski_sport na Instagramu, prema mjerenjima analitike kue Simplymeasured
Analytics, raun Hrvatskog kolskog
sportskog saveza ima od 96 objava u ovom
razdoblju te sveukupno 272 objave od trenutka

kreiranja, 240 sljedbenika, a sam raun prati


122 druga profila.
Na svim objavama Instagram profil HSSa ima vie od 2 000 komentara i svianja (to
znai da velik broj korisnika lajka objave, ali ne
prati profil HSS-a).

arametri dostupni u izvjeu Twitter


Analyticsa govore kako je profil Hrvatskog kolskog sportskog saveza slijedilo
145 korisnika, te da su na tom profilu
objavljena 350 tweeta. Broj profila koje HSS
prati je 97.

Za vrijeme trajanja Svjetskog kolskog futsal prvenstva u Poreu broj dojmova je iznosio
7 700. Razlog poveanog broja dojmova lei
u injenici da se twitter raun Saveza pratio
na engleskom jeziku kako bi se pribliio sudionicima Svjetskog kolskog futsal prvenstva.

10.10. Mali sportski mikrofon

ali sportski mikrofon je radijska emisija koja


se svakog ponedjeljka emitira na Drugom
programu Hrvatskog Radija. Emisiju zajedniki stvaraju novinari Drugog programa
Hrvatskog radija i strune slube Hrvatskog kolskog
sportskog saveza. U emisiji svakog ponedjeljka sudjeluje jedan profesor, voditelj kolskog sportskog drutva te jedna ili dva uenika. Cilj je emisije promovirati
popularizirati rad u kolskom sportu. U prvoj sezoni
emitiranja kolske godine 2013./2014. objavljeno je
30 emisija. U drugoj sezoni Mali sportski mikrofon je
objavljen je takoer 30. puta. U treoj sezoni emitiranja u kolskoj godini 2015./2016. objavljeno je 23 izdanja emisije.

Sve o malom sportskom mikrofonu dostupno je na:


http://skolski-sport.hr/index.php/projekti/mali-sportski-mikrofon/

Tablica 54. Popis emitiranih emisija MSM-a u kolskoj godini 2015./2016.

60. emisija 26.10.2015. O Darda


61. emisija 9.11.2015. 4. simpozij kolski sport
62. emisija 16.11.2015. III. Gimnazija, Zagreb
63. emisija 7.12.2015. Gimnazija Andrije Mohoroviia, Rijeka
64. emisija 14.12.2015. Najava Svjetskog kolkog futsal prvenstva
65. emisija 21.12.2015. O Vikotorovac, Sisak
66. emisija 28.12.2015. Dodjele godinjih nagrada kolskog sporta
67. emisija 11.1.2016. O Vladimira Nazora - Vrsar
68. emisija 18.1.2016. Osnovna kola Don Lovre Katia, Solin
69. emisija 25.1.2016. O Ante Starevia - Lepoglava
70. emisija 1.2.2016.

O Marina Getaldia- Dubrovnik

77. emisija 21.3.2016. Osnovna kola Vodice

71. emisija 8.2.2016.

O Ljudevita Modeca, Krievci

78. emisija 12.4.2016. Prvenstvo Zagreba

72. emisija 15.2.2016. III. gimnazija Osijek

82. emisija 23.5.2016. Dravno prvenstvo u futsalu

73. emisija 22.2.2016. O Antuna Augustinia, Zaprei

79. emisija 25.4.2016. Zavrnica Dravnog prvenstva

74. emisija 29.2.2016. Dravno prvenstvo u judu

80. emisija 2.5.2016.

Zavrnica u badmintonu, krosu,ahu,stolnom tenisu

75. emisija 7.3.2016.

81. emisija 9.5.2016.

Dravno prvenstvo u koarci

Osnovna kola Trnsko, Zagreb

82. emisija 23.5.2016. Dravno prvenstvo u futsalu

76. emisija 14.3.2016. Dravno prvenstvo u plivanju

10

G O D I N A

214

10. AKTIVNOSTI SAVEZA


10.11. kolski plesni virtualni show

Projektu je, u k. god. 2015./2016., ukupno sudjelovalo 39 kola koje su prijavile 45 plesne
koreografije. U kategoriji osnovnih kola prijavila se 27 kola sa 32 plesne toke dok se u
kategoriji srednjih kola prijavilo 12 kola sa 13 plesnih
toaka.
U kategoriji Najpopularnija plesna grupa zbrojem like-ova i komentara na facebook i web stranici dobio se
poredak nagraenih kola. Prve tri kole bile su nagraene majicama HSS-a:
U kategoriji najbolja plesna grupa struni iri HSS-a
Tablica 55. najpopularnije plesne grupe u kategoriji O

FB LIKE

FB KOM

UK

UKUP

SVEUKUPNO

1.

FRA B. TOME LEAKOVIA 1

OSNOVNA KOLA

BONJACI

MJESTO

428

3120

3548

WEB LIKE
76

WEB KOM
45

121

3669

2.

MLADOST

OSIJEK

122

2120

2242

115

369

484

2726

3.

MLADOST LEKENIK

LEKENIK

179

2446

2625

63

64

2689

Tablica 56. najpopularnije plesne grupe u kategoriji S

SREDNJA KOLA

MJESTO

FB LIKE

FB KOM

UK

WEB LIKE

WEB KOM

UKUP

SVEUKUPNO

1.

MEDICINSKA KOLA U RIJECI

RIJEKA

1200

31415

32615

10

36

46

32661

2.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

ZAGREB

1900

22946

24846

33

40

24886

3.

PRHG RIJEKA

RIJEKA

839

6967

7806

14

87

101

7907

u sastavu Mirna Rajle Broanac, Josip Kouti i Mirna


Miki, na temelju pristiglih video uradaka izabrao je
najbolju plesnu grupu u kategoriji osnovnih i srednjih
kola koji su nastupili na sveanosti otvaranja Dravnog
prvenstva u Poreu. Prema ocjeni strunog irija u konkurenciji osnovnih kola najbolja je bila O Kraljevica, a
u konkurenciji srednjih kola Medicinska kola u Rijeci.
Ove kolske godine Projekt je pobudio je veliki interes
meu sudionicima te je na digitalnim mreama bilo
puno aktvnosti.
Tako je tijekom glasanja na web i FB stranici zabiljeeno 10.496 like-ova te ak 76.334 komentara. Doseg svih aktivnosti vezano uz Projekt iznosio je preko
150.000 osoba.

10.12. HIGH FIVE DANI TEENSA

SS je od 11. 12. 09. Sudjelovao kao suorganizator u dogaaju pod nazivom High Five
Dani Teensa koji se odrao na Zagrebakom
Velesajmu.
Dogaaj je okupio mlade uenike srednjih kola Grada Zagreba te je imao za svrhu ponuditi mladima razliite zanimljive sadraje kao to su: kvizovi, edukativne
radionice, plesni i modni dogaaji, debate, turnire, koncerti, demo poligoni te sportske aktivnosti.
HSS organizirao je sportski dio dogaaja te su sudionici imali priliku igrati nogomet, nogotenis, stolni tenis,
pikado, virtualno plesati te vidjeti demonstracije juda.
Sportski dio posjetili su, kao gosti HSS-a, hrvatski
reprezentatvci u pikadu i stolnom tenisu te nogometa
GNK Dinamo Ivo Pinto.
Dogaaj su pratili i IPL novinari: Maja Sadikovi, Sara
Horvati, Marija Bobinski, Mia Gugec, Sarah Stunja i
Adam Horvati.
215

10

G O D I N A

11. SPONZOR

rvatski kolski sportski savez je 2014. godine


potpisao sponzorski ugovor sa tvrtkom Rost
port iz Zagreba. Tvrtka Rost port postala je
slubeni dobavlja sportske opreme za Hrvatski kolski sportski savez. Sponzorskim ugovorom
dogovoreno je da svi nastavnici i uitelji tjelesne i zdravstvene kulture, voditelji kolskih sportskih aktivnosti te
uenici koji posjeduju Iskaznicu Hrvatskog kolskog

10

G O D I N A

216

portskog saveza imaju popust na svu ponudu iz asortimana tvrtke Rost port u visini od 15% ukoliko se plaa
gotovinom, odnosno 10% ukoliko se plaa karticama.
Takoer, omogueno je svim kolama, odnosno kolskim sportskim drutvima Republike Hrvatske, popust
na svu ponudu iz asortimana tvrtke Rost port u visini od minimalno 15%. Suradnja izmeu HSS-a i tvrtke
Rost port trajat e 4 godine.