Вы находитесь на странице: 1из 4

УРОК 84

НОВЫЕ СЛОВА, -İ İSTEMEK

Kavga etmek ругаться, ссориться arkadaşlarınla kavga etmemelisin


Öbür gün послезавтра patron öbür gün gelebilir
Evvelsi gün (evvelki, önceki) позавчера evvelsi gün onu caddede gördüm
Tabanca пистолет hırsızın tabancası var mıydı?
Bitmek закончиться film ne zaman bitti?
Daktilo пишущая машинка mektupları daktiloyla yazdı
Fena плохой, плохо dün fenaydı; bu yüzden ofise gitmedi

-İ İSTEMEK
Выучим еще одну конструкцию с глаголом istemek. Новая конструкция употребляется для
выражения пожелания о том (хотения того), чтобы кто-либо совершил какое-либо
действие. Рассмотрим на примерах:
Ben
С местоимением ben к корню глагола прибавляются суффиксы -mamı, -memi
Yap yapmamı
Sat satmamı
Yaz yazmamı
Telefon et telefon etmemi
Temizle temizlememi

Oraya gelmemi istedi он хотел, чтобы я пришла туда


Durakta beklememi isteyecek он захочет, чтобы я ждала на остановке
Annem odamı temizlememi istedi
моя мама попросила (захотела), чтобы я убрала свою комнату
Arkadaşıma telefon etmemi istedin ты попросил, чтобы я позвонила своему другу
Oğlum her gün ona oyuncak almamı ister
мой сын хочет, чтобы я покупал ему каждый день игрушку
Evimi satmamı isteme не проси, чтобы я продал свой дом
Müdür mektubu yazmamı isteyecek начальник захочет, чтобы я написала письмо
Cümleleri çevirmemi istedi он попросил, чтобы я перевела предложения
Öğretmenle konuşmamı istememeli
он не должен просить, чтобы я говорила с учителем
Bu konu hakkında düşünmemi ister она захотела, чтобы я подумал на эту тему

Sen
С местоимением sen к корню глагола прибавляются суффиксы –manı, -meni
Yap yapmanı
Sat satmanı
Yaz yazmanı
Al almanı
Öğren öğrenmeni

Oraya gelmeni istedi он захотел, чтобы ты пришел туда


Durakta beklemeni istedi он захотел, чтобы ты ждала на остановке
Annem odanı temizlemeni istedi
моя мама попросила, чтобы ты убрала свою комнату
Arkadaşına telefon etmeni istediler они просили, чтобы ты позвонил своему другу
Kapıyı kapatmanı istedim я хотел, чтобы ты закрыл дверь
Evini satmanı istemedi она не просила, чтобы ты продал свой дом
Müdür mektubu yazmanı isteyecek начальник попросит, чтобы ты написала письмо
Onunla sinemaya gitmeni istemediler они не захотели, чтобы ты с ним пошла в кино
Parayı harcamanı istemedik мы не просили, чтобы ты тратил деньги
Bu parayı ona vermeni istedi mi? она захотела, чтобы ты отдал ей эти деньги?

O
С местоимением O к корню глагола присоединяются суффиксы –masını, -mesini
Yap yapmasını
Sat satmasını
Yaz yazmasını
Gel gelmesini
Çalış çalışmasını

Oraya gelmesini istedik мы захотели, чтобы она пришла туда


Durakta beklemesini isteyecek она захочет, чтобы он ждал на остановке
Annesi odasını temizlemesini istedi
ее мать захотела (попросила), чтобы она убрала свою комнату
Arkadaşına telefon etmesini istediler они попросили, чтобы она позвонила его другу
Kapıyı kapatmasını istedim я просил, чтобы он закрыл дверь
Evini satmasını istemedi она не просила, чтобы он продал свой дом
Müdür mektubu yazmasını isteyecek начальник захочет, чтобы она написала письмо
Bu dükkânda çalışmasını istediniz mi? вы хотели, чтобы она работала в этом магазине?
Şarkı söylemesini isteyeceğiz мы захотим, чтобы она спела
Soruya cevap vermesini istemedi он не просил, чтобы она ответила на вопрос

Biz
С местоимением biz к корню глагола присоединяются суффиксы –mamızı, -memizi.
Yap yapmamızı
Sat satmamızı
Yaz yazmamızı
Git gitmemizi
Bin binmemizi

Oraya gelmemizi istedin ты захотел, чтобы мы приехали туда


Durakta beklememizi isteyecek она захочет, чтобы мы ждали на остановке
Erken kalkmamızı istememelisin ты не должен просить, чтобы мы встали рано
Bu otobüse binmemizi istediler они попросили, чтобы мы сели на этот автобус
Kapıyı kapatmamızı istediniz вы хотели, чтобы мы закрыли двери
Evimizi satmamızı istemedi она не хотела, чтобы мы продали наш дом
Müdür mektubu yazmamızı isteyecek начальник захочет, чтобы мы написали письмо
Adını öğrenmemizi istemedi он не захотел, чтобы мы узнали его имя
Onu saat yedide uyandırmamızı istediniz вы просили, чтобы мы разбудили его в семь часов
Doktor evde dinlenmemizi istiyor доктор просит, чтобы мы отдыхали дома

Siz
С местоимением siz к корню глагола присоединяются суффиксы –manızı, -menizi
Yap yapmanızı
Sat satmanızı
Yaz yazmanızı
Hatırla hatırlamanızı
Getir getirmenizi

Oraya gelmenizi istedik мы захотели, чтобы вы пришли туда


Durakta beklemenizi isteyecek она захочет, чтобы вы ждали на остановке
Erken kalkmanızı isteyecekler они попросят, чтобы вы рано встали
Bu otobüse binmenizi istemedi он не хотел, чтобы вы сели на этот автобус
Kapıyı kapatmanızı istedik мы попросили, чтобы вы закрыли дверь
Evimizi satmanızı istemedim я не захотела, чтобы вы продали наш дом
Onu dövmenizi istemediler они не просили, чтобы вы били его
Bu dili öğrenmenizi istemez он не хочет, чтобы вы выучили этот язык
Adını hatırlamanızı ister она хочет, чтобы вы запомнили ее имя

Onlar
Правила использования этой конструкции для местоимения onlar рассмотрим в следующем
уроке.

Слова к тексту:
Trafik дорожное движение
Kenan, Ali, Aydın мужские имена
Junri женское имя
Tayland Таиланд

TRAFİK
Kenan Bey ve Ali Bey aynı şirket için çalışırlar. Onlar sık sık yolculuk ederler.
Kenan Bey’in karısı da aynı şirkettedir. O bir Japondur. Adı Junri’dir. On yıldır Türkiye’dedir. O
her sabah Kenan Bey’le ofise gelir.
Dün Kenan Bey ve Ali Bey Tayland’a gittiler. Orada on beş gün kalacaklar. Junri Hanım şirkette
çalışacak. Onu şirkete Aydın Bey götürecek. Aydın Bey, Ali Bey’in arkadaşıdır. O bir şofördür. Ali
Bey, evvelsi gün Aydın Bey’e telefon etti. Onlar Tayland’a gittikleri zaman Junri Hanım’ı şirkete
götürmesini istedi.
Onlar şimdi yoldadır. Yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman İstanbul’da trafik çok kötüdür.
Yollar çok kalabalıktır. Arabalar çok yavaş gider. Kazalar olur. O sabah şirkete çok geç varacaklar.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА
1. Перевести текст

2. Придумайте предложения из предоставленного набора слов, поставив слова в


нужные падежи:
Пример: ev / gitmek / ben…. istedi
Eve gitmemi istedi
1. Bulaşıklar / ben / yıkamak……ister misin?
2. Kavga etmek / biz/ hiç….istemiyorlar
3. Geç kalmak / sen ….istemez
4. Işık / yakmak / o….istediniz
5. Teklif etmek / siz…..istemeyeceğim

3. Сделайте это упражнение, как показано в примере, подобрав любой глагол по


смыслу и поставив его в любое подходящее время, используя нужные суффиксы.
Использование слова kadar – обязательно!!
Пример: ev / okul
Evden okula kadar koştu
1. oda / balkon / kim ?
2. eylül / kasım / yağmur / sık sık
3. perşembe / pazar
4. Tayland / Türkiye / onlar
5. Önceki akşam / öbür gün

4. Переведите на русский язык


1. ailesi onunla evlenmesini istedi
2. parasını kaybeden kadın çok ağladı
3. bir kez daha benimle kötü bir şekilde kavga edersen, senden vazgeçeceğim
4. hırsızın tabancası var mıydı?
5. Ormandan döndüğümüz zaman, kızım çok fenaydı ve hastaydı. Çay içip uyumaya başladı.
6. Mektupları daktiloyla mı yoksa bilgisayarla mı yazıyor?
7. Kadın yemek pişirmeni istemiyor
8. Bu olayı öğrenmenizi istemediler

5. переведите на турецкий язык


1. мы не хотели, чтобы он успел на самолет 
2. ты знаешь того мальчика, который всегда смеется надо мной?
3. Они очень хотели, чтобы мы приняли все их предложения
4. Я хочу, чтобы ты выключил телевизор, потому что дети уже должны отдыхать
5. Каково дорожное движение Стамбула, когда идет дождь?
6. Он не мог приехать позавчера, но пообещал приехать послезавтра
7. Все полицейские умеют пользоваться пистолетом
8. Фильм закончился и в кинотеатре стало светло

Оценка 5х3=15+5=20 баллов

Вам также может понравиться