Вы находитесь на странице: 1из 1

ОДБОЈКАРСКИ КЛУБ

РАБОТНИЧКИ
ООУ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ -
ЦЕНТАР
ВРШИ УПИС НА НОВИ ЧЛЕНОВИ

ТРЕНИНЗИТЕ ЌЕ СЕ ОДРЖУВААТ ВО СЛЕДНИТЕ


ТЕРМИНИ:

ПОНЕДЕЛНИК од 17:30 до 18:30 часот


СРЕДА од 17:30 до 18:30 часот

Контакт: 070 623 710


okrabotnickiskopje@gmail.com

Следете не:
facebook: @okrabotnickiskopje instagram:rabotnicki_skopje