Вы находитесь на странице: 1из 32

ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН "СИМГАЗ":

ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН С ИНЖЕКТОР "ВАЛТЕК", "РЕЙЛ" + СЕНЗОР:


1319 Кит 4 цилиндра до 120 kW (при турбо двигатели до 100 kW)
1320 Кит 4 цилиндра с инжектори 2+2 до 120 kW (при турбо двигатели до 100 kW)
1321 Кит 5 цилиндра с инжектори 2+3 до 120 kW (при турбо двигатели до 100 kW)
1322 Кит 6 цилиндра с инжектори 3+3 до 120 kW (при турбо двигатели до 100 kW)
1323 Кит 8 цилиндра с инжектори 4+4 до 160 kW
1324 Кит 8 цилиндра с инжектори 4+4 до 160 kW - 2 броя изпарители
ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН С ИНЖЕКТОР "МАТРИКС" + СЕНЗОР:
1169 Кит 4 цилиндра
1170 Кит 4 цилиндра с инжектори 2+2
1325 Кит 5 цилиндра с инжектори 2+3
Кит 5/6 цилиндра с инжектори 2+4
1172 Кит 6 цилиндра с инжектори 3+3
1220 Кит 8 цилиндра с инжектори 4+4
1318 Кит 8 цилиндра с инжектори 4+4 - 2 броя изпарители
ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН С ИНЖЕКТОР "ВАЛТЕК", "РЕЙЛ" + СЕНЗОР ЗА МЕТАН:
Кит 4 цилиндра
Кит 6 цилиндра с инжектори 3+3
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ "СИМГАЗ":
1204 Компютър
1205 Емулатор 4 цилиндра
1206 Емулатор 6 цилиндра
1208 Ключ без ниво
1209 Ключ с ниво
1332 Изпарител пропан - бутан
Изпарител метан
1179 Винт М12 за регул. налягане
1160 Клапан / легло средна част изпарител
Ремонтен к-т за изпарител
1196 Електроинжектор 4 цил. - Матрикс
1198 Електроинжектор 3 цил. - Матрикс
1199 Електроинжектор 2 цил. - Матрикс
1197 Електроинжектор 4 цил. - Валтек, Рейл
1326 Електроинжектор 3 цил. - Валтек, Рейл
1327 Електроинжектор 2 цил. - Валтек, Рейл
1212 Кабели 4 цилиндра
1213 Кабели 6, 8 цилиндра
756 Дюза
759 Клапан вход газ
1314 Детайл с тефлонова втулка
1347 Вход газ
1374 Горивен филтър
Вътрешна част за горивен филтър к-т - хартиен
Вътрешна част за горивен филтър к-т - полиестер
1403 Бобина инж. Рейл
1404 Ремонтен комплект за инж. Рейл
1405 Датчик налягане
1408 Датчик температура
ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 1 година или 60 000 кв пробег.

ИТАЛИАНСКИ ГАЗОВИ УРЕДБИ "STARGAS":


МИНИКИТ:
ГО 2А - Електр. (за инжекцион) БЕЗ КЛЮЧ И БЕНЗ. КЛАПАН: Електр. изпарител Е,ЕМ. Газов
1 клапан. Сонда. ВЗУ. Кутия.
ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН "ПОЛАРИС" С ИНЖЕКТОР "МАТРИКС":
136 Кит КР100А004 - 4 цил. с инжектор XJ544 до 120 kW (турбо двигатели до 101 кW)

137 Кит КР100А004-FR - 4 цил. с инжекор XJ544 extra 121-135 kW (турбо двигатели 102-135 кW)
Кит КР104А004 - 4 цил. до 120 kW (турбо двигатели до 101 кW) с два електроинжектора модел
138 XJ322 когато е по-голямо разстоянието между смукателните колектори
Кит КР104А004-FR - 4 цил. 121-135 kW (турбо двигатели 102-135 кW) с два електроинжектора
139 XJ322 extra при по-голямо разстоянието между смукателните колектори
140 Кит КР102А004 - 4 цил. с инжектор XJ522 над 135 kW
141 Кит КР100А006 - 5 и 6 цил. с инжектор XJ533 до 120 кW

142 Кит КР100А006-FR - 5 цил. 121-160 кW и 6 цил. 121-205 kW с инжектор XJ533 extra
143 Кит КР102А005-FR - 5 цил. 161-180 кW с инжектор XJ522
144 Кит КР102А006 - 6 цил. над 205 кW с инжектор XJ522
145 Кит КР100А008-FR - 8 цил. 160-165 кW с инжектори XJ544
Кит КР104А008-FR - 8 цил. 160-165 кW с инжектори XJ322 когато е по-голямо разстоянието
146 между смукателните колектори (V-образен двигател)
147 Кит КР120А008-FR - 8 цил. 166-275 кW с инжектори XJ544 и два броя изпарители
Кит КР124А008-FR - 8 цил. 166-275 кW с инжектори XJ322 и два броя изпарители когато е по-
148 голямо разстоянието между смукателните колектори V-обр. двигател
164 Кит КР122А008-FR - 8 цил. 166-275 кW с инжектори XJ522 и два броя изпарители
ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН "ПОЛАРИС" С ИНЖЕКТОР "ВАЛТЕК":
1256 Кит КР150А04 - 4 цил. с инжектор EVG 4
1257 Кит КР150А04 - FR - 4 цил. с инжектор EVG 4 extra
1258 Кит КР154А04 - 4 цил. с инжектор EVG 2+2
1259 Кит КР154А04 - FR - 4 цил. с инжектор EVG 2+2 extra
1260 Кит КР150А06 - 6 цил. с инжектор EVG 3+3
1261 Кит КР150А06 - FR - 6 цил. с инжектор EVG 3+3 extra
1262 Кит КР150А08 - 8 цил. с инжектори EVG 4+4
Дюза 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 4,0
115 Горивен филтър - стар модел
116 Горивен филтър - нов модел
117 Горивен филтър - вътрешна част на нов модел
114 Филтър за газов клапан EL00005
123 Електроинжектор "Атлас" мод. XJ533.15 - 3 цилиндра
122 Електроинжектор "Атлас" мод. XJ544.15 - 4 цилиндра
125 Изпарител "Херкулес" модел "С"
159 Пластина за инжектор 4 цил.
160 Пластина за инжектор 3 цил.
119 Рем. к-т за изпарител "Херкулес" тип А
120 Рем. к-т за изпарител "Херкулес" тип С
111 Превключвател за Поларис версия 2.0 и 2.1
112 Превключвател за Поларис версия 3.0
Компютър "Елиос" - 4 цилиндра
Компютър "Елиос" - 5 / 6 / 8 цилиндра
132 К-т интерфейс + софтуер версия 3.0
131 Софтуер версия 3.0
ИЗПАРИТЕЛИ:
2 Изпарител N - вакуумен
3 Изпарител Е (до 2300 куб.), ЕМ (над 2300 куб.) - електронен
4 Изпарител ЕТ - електронен турбо
РЕМОНТЕН К-Т ЗА ИЗПАРИТЕЛ:
15 Ремонтен к-т за изпарител N - ВО00001
16 Ремонтен к-т за изпарител Е - ВО00003
35 Ремонтен к-т за изпарител N - ВО00005 (нов модел)
36 Ремонтен к-т за изпарител Е - ВО00004 (нов модел)
КЛАПАНИ И ЧАСТИ ЗА ТЯХ:
41 Бензинов клапан
43 Газов клапан
44 Бобина за клапан - АЕ00001
47 К-т филтър за газов клапан - АЕ00020
СОНДА, КУТИЯ, ВЗУ И ЧАСТИ ЗА ТЯХ:
51 Сонда, взу, сензор нов модел "MVSG" - "R.67.01" без сензор
Сонда, взу, сензор нов модел "MVSG" - "R.67.01" + сензор за ниво + кабел
56 Кутия нов модел - CS501
Бобина за модел "MVSG" 12V - АЕ00003
59 Уплътнение към гърловината на БВГ - АМ00003
101 Чашка за вътрешно зареждане - модел холандска - АМ00015
Поплавък за нивомер
54 Кранче - АМ00007
53 ВЗУ - РС00003
52 Чашка за вътрешно зареждане - РС00001
ЕЛЕКТРОНИКА:
74 Ламбда газ - DL401
75 Мултиконтрол ламбда система - DL410
91 Сензор
82 Тестер за "Ламбда газ"
АКСЕСОАРИ:
94 Клапан за обратен бензин - VA00002
100 Електр. клапа за въздух 26 мм
98 Клапа за пластмасови колектори
ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПАРИТЕЛ:
32 Бобина елек. изпарител - N2BOB
22 Бобина + сърдечник за електр. изпарител - N2
8 Вилка високо налягане - С1А
9 Вилка ниско налягане - Е1А
14 Вход газ - А
11 Вход/изход вода - С7
26 Гарнитура (книжна) за изпарител - F3
12 Гумичка високо налягане - RI835A0854
13 Гумичка ниско налягане - D1
23 Игла на бобина - N2PIS
30 Изход газ
18 Капак преден (малък) - G2
19 Капак заден (голям) - G5
17 Корпус заден (голям) - G10
20 Корпус преден (малък) - G9
6 Мембрана вакуум - Е3А
24 Мембрана високо налягане - С3А
Мембрана за изпарител - F4
Мембрана ниско налягане - Е4А (без ос)
7 Мембрана ниско налягане - Е4А (с ос)
21 О-пръстен вход/изход вода - STG11B0117
О-пръстен винт ниски обороти
25 Пробка утайка - М1
28 Пусков клапан за изпарител N - Е13
10 Регулиращ винт за обороти - Е9

ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 1 година или 60 000 кв пробег.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ТОМАSSETO, BRC, VALTEK:


Сонда, взу, кутия R67.01 без сензор - Томасето
Сензор за сонда Томасето R67.01
Сонда, взу, кутия R67.00 - Томасето
791 Сонда, взу Томасето R67.00
172 Сонда, взу BRC
Кутия Томасето, BRC
786 Бензинов клапан Валтек
787 Газов клапан Валтек

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АГУ:


БЪЛГАРСКА ЕЛЕКТРОНИКА:
189 Eмулатор 4 цил. - DЕ 234 В
188 Eмулатор 4 цил. - DЕ 234 В (с щипки)
Eмулатор 4 цил. без щипки бълг.
Eмулатор 4 цил. с щипки бълг.
198 Eмулатор 6 цил. - DЕ 236 В
197 Eмулатор 6 цил. - DЕ 236 В (с щипки)
208 Eмулатор 6 цил. без щипки - бълг.
212 Eмулатор 6 цил. с щипки - бълг.
206 Eмулатор BMW - DЕ 202 В
186 Eмулатор моноинжекцион В
187 Eмулатор Реникс - DЕ 203 В
205 Eмулатор Реникс бълг.
183 Автоматичен ключ - Старгаз DCS 106 B
185 Автоматичен ключ - BRC Елегант В
180 Ключ вакуум - Старгаз DC 110 В
181 Ключ вакуум - BRC Т100 B
199 Ключ реле време - Старгаз DCS 105 B + сензор
182 Ключ реле време - Старгаз DCS 105 B
184 Ключ реле време - BRC Бристол В
201 Ключ реле време бълг.
195 Реле 30/20 А
194 Реле 30/30 А
190 Реле време - DN 508 В
191 Симулатор за ламбда сонда - DN 510 В1
192 Симулатор за ламбда сонда - DN 510 В2
200 Симулатор за ламбда сонда - DN 510 В2 - 5V
193 Стабилизатор ниски обороти - DN 514 В
МЕСИНГОВИ И АЛУМИНИЕВИ:
345 Буренце за медна тръба 6 мм
346 Буренце за медна тръба 8 мм
374 ВЗУ - турско
343 Гайка 6 мм
344 Гайка 8 мм
1065 Коляно за плочки 12 мм (с гайка)
1066 Коляно за плочки 16 мм (с гайка)
351 Преход вода алум. 10/16
352 Преход вода алум. 16/16
353 Преход вода алум. 16/19
349 Преходник за газ 6/8 мм
350 Преходник за газ 6/6 мм
361 Преходник 6/8 мм с гайка
Разклонител за две бутилки
347 Тетка вода 16/16/16 - алуминиева
348 Тетка вода 16/16/19 - алуминиева
365 Тройник алуминиев 2 врътки
370 Единичник месинг 19х19
371 Единичник месинг 12х19
359 Удължител на медна тръба 6 мм
Чашка за вътр. зареждане - алуминиева
372 Шини за БВГ к-т
354 Щуцер за вакуум
355 Щуцер за карборатор
ПЛАСТМАСОВИ:
368 Единичник пластмасов 16х16
362 Единичник пластмасов 10х16
379 Капачка ВЗУ - Старгаз
380 Капачка ВЗУ - Ловато
381 Конзола за вграждане на ВЗУ
393 Тетка вакуум - пластмасова
394 Тетка вода 16х16х16 - пластмасова
395 Тетка вода 16х16х19 - пластмасова
364 Тройник пластмасов с 1 болт
366 Тройник пластмасов с 2 болта
367 Тройник пластмасов запушен
МЕДНИ ТРЪБИ:
241 Медна тръба 6мм - 1кг
Медна тръба 6мм - 5м
242 Медна тръба 8мм - 1кг
Медна тръба 8мм - 5м
МАРКУЧИ И ШЛАУХ:
237 Гофриран маркуч - 1 метър
226 Маркуч бензин (итал. - SIMPERIT) - 1 метър
228 Маркуч бензин 6 мм (бълг.) - 1 метър
224 Маркуч вакуум (бълг.) - 1 метър
240 Маркуч вода 10 мм (итал.) - 1 метър
230 Маркуч вода 10 мм (бълг.) - 1 метър
238 Маркуч вода 13 мм (бълг.) - 1 метър
231 Маркуч вода 16 мм (бълг.) - 1 метър
229 Маркуч вода 16 мм (итал. - SIMPERIT) - 1 метър
232 Маркуч вода 8 мм (бълг.) - 1 метър
221 Маркуч газ 19х27 итал. - 1 метър
234 Кривка за газ - крива
235 Кривка за газ - права
236 Силиконов маркуч 8 и 9 мм - 1 кг
Силиконов маркуч 8 и 9 мм - 1 метър
222 Силиконов маркуч вакуум (итал.) - 1 метър
378 Тапа за кутия на нивомер
214 Шлаух 7 мм - 1 кг
215 Шлаух 9 мм - 1 кг
Шлаух 7 и 9 мм - 5 метра
216 Шлаух 20 мм - 1 кг
217 Шлаух 26 мм - 1 кг

БВГ:
БВГ - диаметър 244 мм ( пури )
822 БВГ 20л - дължина 500 мм
824 БВГ 25л - дължина 600 мм
829 БВГ 30л - дължина 759 мм
834 БВГ 35л - дължина 840 мм
837 БВГ 37/38л - дължина 898 мм
838 БВГ 40л - дължина 979 мм
841 БВГ 45л - дължина 1004 мм
БВГ - диаметър 300 мм
823 БВГ 25л - дължина 416 мм
826 БВГ 27л - дължина 456 мм
830 БВГ 30л - дължина 498 мм
835 БВГ 35л - дължина 573 мм
839 БВГ 40л - дължина 646 мм
842 БВГ 45л - дължина 720 мм
БВГ 50л - дължина 793 мм
БВГ 55л - дължина 863 мм
БВГ - диаметър 315 мм
825 БВГ 25л - дължина 397 мм
827 БВГ 27л - дължина 460 мм
831 БВГ 30л - дължина 464 мм
836 БВГ 35л - дължина 531 мм
840 БВГ 40л - дължина 600 мм
843 БВГ 45л - дължина 667 мм
БВГ 50л - дължина 734 мм
850 БВГ 60л - дължина 869 мм
852 БВГ 70л - дължина 1004 мм
853 БВГ 75л - дължина 1040 мм
856 БВГ 80л - дължина 1139 мм
858 БВГ 90л - дължина 1220 мм
БВГ 100л - дължина 1400 мм
БВГ 110л - дължина 1530 мм
БВГ - диаметър 360 мм
БВГ 40л - дължина 500 мм
БВГ 50л - дължина 600 мм
851 БВГ 60л - дължина 705 мм
БВГ 65л - дължина 755 мм
854 БВГ 75л - дължина 820 мм
857 БВГ 80л - дължина 880 мм
БВГ 85л - дължина 960 мм
БВГ 90л - дължина 1015 мм
БВГ 100л - дължина 1115 мм
БВГ 110л - дължина 1215 мм
БВГ 120л - дължина 1320 мм
БВГ - резервна гума
БВГ - 13, 14 цола (бълг.)
БВГ - 15 цола (бълг.)
05.01.2007 г.

+ СЕНЗОР:
620.00 лв.
680.00 лв.
750.00 лв.
750.00 лв.
840.00 лв.
1,000.00 лв.
СЕНЗОР:
770.00 лв.
840.00 лв.
970.00 лв.
970.00 лв.
1,050.00 лв.
1,090.00 лв.
1,170.00 лв.
НЗОР ЗА МЕТАН:
760.00 лв.
890.00 лв.

230.00 лв.
40.00 лв.
45.00 лв.
14.00 лв.
35.00 лв.
110.00 лв.
245.00 лв.
2.50 лв.
2.50 лв.
15.00 лв.
270.00 лв.
260.00 лв.
170.00 лв.
150.00 лв.
130.00 лв.
120.00 лв.
85.00 лв.
115.00 лв.
2.00 лв.
2.50 лв.
4.00 лв.
6.50 лв.
15.00 лв.
5.50 лв.
8.00 лв.
8.00 лв.
5.00 лв.
30.00 лв.
8.00 лв.
0 кв пробег.

":
165.00 лв.
АТРИКС":
1,150.00 лв.

1,180.00 лв.

1,210.00 лв.

1,240.00 лв.
1,420.00 лв.
1,450.00 лв.

1,500.00 лв.
1,800.00 лв.
1,800.00 лв.
1,550.00 лв.

1,600.00 лв.
1,800.00 лв.

1,950.00 лв.
2,350.00 лв.
АЛТЕК":
1,080.00 лв.
1,100.00 лв.
1,120.00 лв.
1,150.00 лв.
1,300.00 лв.
1,330.00 лв.
1,360.00 лв.
4.00 лв.
35.00 лв.
45.00 лв.
20.00 лв.
8.00 лв.
260.00 лв.
270.00 лв.
230.00 лв.
10.00 лв.
6.00 лв.
25.00 лв.
25.00 лв.
80.00 лв.
60.00 лв.
440.00 лв.
460.00 лв.
160.00 лв.
5.00 лв.

95.00 лв.
95.00 лв.
110.00 лв.

26.00 лв.
23.00 лв.
26.00 лв.
23.00 лв.
16.00 лв.
23.00 лв.
9.00 лв.
5.00 лв.

78.00 лв.
98.00 лв.
12.00 лв.
10.00 лв.
2.00 лв.
15.00 лв.
10.00 лв.
10.00 лв.
11.00 лв.
8.00 лв.

200.00 лв.
250.00 лв.
20.00 лв.
70.00 лв.

8.00 лв.
35.00 лв.
15.00 лв.

10.00 лв.
24.00 лв.
2.50 лв.
2.00 лв.
2.00 лв.
1.50 лв.
0.50 лв.
1.00 лв.
1.00 лв.
7.00 лв.
1.00 лв.
5.00 лв.
6.00 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.
4.50 лв.
4.50 лв.
2.00 лв.
5.00 лв.
7.50 лв.
0.30 лв.
0.10 лв.
1.00 лв.
14.00 лв.
1.00 лв.

0 кв пробег.

TEK:
85.00 лв.
25.00 лв.
55.00 лв.
48.00 лв.
38.00 лв.
7.00 лв.
14.00 лв.
21.00 лв.

28.00 лв.
45.00 лв.
20.00 лв.
32.00 лв.
33.00 лв.
55.00 лв.
22.00 лв.
34.00 лв.
30.00 лв.
15.00 лв.
29.00 лв.
22.00 лв.
18.00 лв.
18.00 лв.
5.00 лв.
5.00 лв.
38.00 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.
10.00 лв.
1.60 лв.
2.50 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.
20.00 лв.

0.10 лв.
0.10 лв.
5.00 лв.
0.30 лв.
0.80 лв.
1.00 лв.
1.20 лв.
0.50 лв.
0.70 лв.
0.75 лв.
0.80 лв.
0.80 лв.
1.20 лв.
6.00 лв.
0.85 лв.
1.05 лв.
2.40 лв.
2.20 лв.
2.20 лв.
1.50 лв.
4.50 лв.
2.50 лв.
0.50 лв.
0.80 лв.

0.50 лв.
0.50 лв.
0.40 лв.
0.40 лв.
0.55 лв.
0.20 лв.
0.35 лв.
0.35 лв.
0.65 лв.
0.65 лв.
0.55 лв.

20.00 лв.
20.00 лв.
25.00 лв.
25.00 лв.

1.00 лв.
3.00 лв.
1.40 лв.
0.50 лв.
3.00 лв.
1.40 лв.
2.00 лв.
2.00 лв.
2.50 лв.
1.40 лв.
6.00 лв.
1.00 лв.
1.00 лв.
4.00 лв.
0.80 лв.
0.60 лв.
0.55 лв.
5.00 лв.
5.00 лв.
1.00 лв.
5.00 лв.
5.00 лв.

46.00 лв.
50.00 лв.
54.00 лв.
57.00 лв.
58.00 лв.
61.00 лв.
61.00 лв.

48.00 лв.
50.00 лв.
50.00 лв.
55.00 лв.
56.00 лв.
61.00 лв.
61.00 лв.
65.00 лв.

46.00 лв.
48.00 лв.
50.00 лв.
54.00 лв.
56.00 лв.
56.00 лв.
60.00 лв.
64.00 лв.
75.00 лв.
76.00 лв.
80.00 лв.
81.00 лв.
91.00 лв.
95.00 лв.

60.00 лв.
65.00 лв.
73.00 лв.
75.00 лв.
82.00 лв.
88.00 лв.
90.00 лв.
95.00 лв.
100.00 лв.
107.00 лв.
120.00 лв.

105.00 лв.
105.00 лв.
ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН "SIMGAS":
ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН ПРОПАН-БУТАН:
1 4 цилиндра
2 5 и 6 цилиндра
3 8 цилиндра
ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН МЕТАН:
1 4 цилиндра
2 5 и 6 цилиндра
ИТАЛИАНСКИ ГАЗОВИ УРЕДБИ STARGAS
АГУ - пълен к-т, работа и плочка с БВГ от 20 до 60 литра:
1 Карбуратор
2 Моноинжекцион
3 Механичен инжекцион
4 Механичен инжекцион К.Джетроник - Ауди, Пасат (с у-во за клапа)
5 Пълен инжекцион 4 цил. - електрически
6 Пълен инжекцион 5/6 цил. - електрически
Допълнителни части за инжекционите:
1 Сензор за нивото на газта в бутилката - цена +
2 Предпазна клапа за пластмасов колектор - 1 брой
3 "Ламбда газ" система DL 401 - цена +
4 "Ламбда газ" система DL 410 - цена +
ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН STARGAS - "POLARIS":
1 4 цил. - до 120 kW (при турбо двигатели до 101 кW)
2 4 цил. - 121-135 kW (при турбо двигатели 102-135 кW)
4 цил. до 120 kW (при турбо двигатели до 101 кW) с два електроинжектора когато е по-
3 голямо разстоянието между смукателните колектори

4 цил. - 121-135 kW (при турбо двигатели 102-135 кW) с два електроинжектора модел
4 XJ322 extra когато е по-голямо разстоянието между смукателните колектори
5 4 цил. - над 135 kW
6 5 и 6 цил. - до 120 кW
7 5 цил. - 121-160 кW и 6 цил. - 121-205 kW
8 5 цил. - 161-180 кW
9 6 цил. - над 205 кW
10 8 цил. - 160-165 кW
8 цил. - 160-165 кW когато е по-голямо разстоянието между смукателните колектори (V-
11 образен двигател)
12 8 цил. - 166-275 кW с два броя изпарители
8 цил. - 166-275 кW с два броя изпарители когато е по-голямо разстоянието между
13 смукателните колектори (V-образен двигател)
8 цил. - 166-275 кW с два броя изпарители когато е по-голямо разстоянието между
14 смукателните колектори (V-образен двигател)
!!! Предлагаме системите и с нивопоказател по R67.01 според новите изисквания на ДИТН кат
цената на системата се повишава с 80,00 лв.

Гаранционен срок: 12 месеца / 60 000 км. пробег


Доплащане на АГУ за други БВГ:
1 БВГ 64л - диаметър 360 мм
2 БВГ 70л - диаметър 315 мм
3 БВГ 75л - диаметър 315 мм и 360 мм
4 БВГ 80л - диаметър 315 мм и 360 мм
5 БВГ 90л - диаметър 315 мм
6 БВГ 76л - диаметър 376 мм
7 БВГ 90л - диаметър 376 мм
8 БВГ 103л - диаметър 376 мм
9 БВГ 160л - диаметър 500 мм
10 БВГ 207л - диаметър 500 мм
11 БВГ резервна гума 13, 14, 15 цола
1100.00 - 1300.00
1400.00 - 1600.00
1600.00 - 1800.00

2200.00 - 2400.00
2500.00 - 2700.00

лв
390,00 - 420,00
420,00 - 450,00
500.00
620.00
500.00
500,00 - 550,00

20.00
25.00
270.00
410.00

1,700.00
1,730.00

1,760.00

1,800.00
1,970.00
2,100.00
2,150.00
2,500.00
2,500.00
2,300.00

2,450.00
2,600.00

2,700.00

2,950.00
ия на ДИТН като
15.00
15.00
15.00
25.00
25.00
45.00
50.00
55.00
100.00
120.00
40.00
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ STARGAS:
1 Бензинов клапан
2 Бобина за клапан
3 Външно зарядно устройство
4 Газов клапан Stargas, Valtek
5 Газов клапан Brc - "River"
6 Изпарител до 2300куб. - вакуумен
7 Изпарител до 2300куб. - електронен
8 Изпарител над 2300куб. - електронен
9 Нивомер, външно зар., кутия "Старгаз" R 67.01
10 Нивомер, външно зар., кутия "Томасето"
11 Кутия
12 Ламбда газ DL401
13 Ламбда газ нова DL410
14 Пробка утайка за изпарител - М1
15 Винт за обороти на изпарител
16 Пусков клапан за изпарител - Е13
17 Реле време - DN508
18 Ремонтен к-т за изпарител
19 Сензор за нивото в бутилката DS101
20 Тестер за "Ламбда газ"
21 К-т филтър за газов клапан "Valtek"
22 Чашка за вътрешно зареждане
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ STARGAS - "POLARIS":
1 Дюза
2 Горивен филтър - нов модел
3 Горивен филтър - вътрешна част
4 Филтър за газов клапан EL00005
5 Електроинжектор "Атлас" мод. XJ533.15 - 3 цилиндра
6 Електроинжектор "Атлас" мод. XJ544.15 - 4 цилиндра
7 Изпарител "Херкулес" модел "С"
8 Рем. к-т за изпарител "Херкулес" тип "А" и "С"
9 Превключвател за Поларис версия 2.0 и 2.1
10 Превключвател за Поларис версия 3.0
11 Компютър "Елиос" - 4 цилиндра
12 Компютър "Елиос" - 5 / 6 / 8 цилиндра
13 К-т интерфейс + софтуер версия 3.0
14 Софтуер версия 3.0
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ SIMGAS:
1 Горивен филтър - нов модел
2 Горивен филтър - вътрешна част
ТРУД И РЕМОНТ:
1 Газоанализ
2 Смяна свещи
3 Проверка кабели и свещи
4 Ремонт изпарител
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
МЕСИНГОВИ И АЛУМИНИЕВИ:
1 Буренце за медна тръба 6, 8 мм
2 Гайка 6 мм
3 Гайка 8 мм
4 Коляно за плочки 12 мм
5 Коляно за плочки 16 мм
6 Преход вода 10/16 и 16/16
7 Преход вода 16/19
8 Преходник 6/8, 8/6, 6/6 мм
9 Преходник за външно зарядно
10 Разклонител за две бутилки
11 Удължител на медна тръба 6 мм
12 Чашка за вътр. зареждане - алуминиева
13 Шини за БВГ к-т
14 Щуцер за вакуум
15 Щуцер за карборатор
ПЛАСТМАСОВИ:
1 Единичник пластмасов
2 Капачка ВЗУ
3 Конзола за вграждане на ВЗУ
4 Тетка вакуум - пластмасова
5 Тетка вода - пластмасова
6 Тройник пластмасов
7 Тройник пластмасов запушен
МЕДНИ ТРЪБИ:
1 Медна тръба 6мм - 1 метър
2 Медна тръба 8мм - 1 метър
3
ЕЛЕКТРОНИКА:
1 Ключ реле време - DCS 105 B, Бристол В
2 Автоматичен ключ - DCS 106 B, Елегант В
3 Ключ обикновен - DC 110 B
4 Реле 30/30 А
5 Стабилизатор ниски обороти - DN 514 В
6 Симулатор за ламбда сонда - DN 510 В1, DN 510 B2
7 Eмулатор моноинжекцион
8 Eмулатор Реникс - DЕ 203 В
9 Eмулатор 4 цил. универсален - DЕ 234 В
10 Eмулатор 4 цил. универсален - DЕ 234 В (с щипки)
11 Реле време - DN 508 В
МАРКУЧИ И ШЛАОВКИ:
1 Силиконов маркуч 8 и 9 мм - 1 метър
2 Силиконов маркуч 8 и 9 мм - 1 кг
3 Силиконов маркуч вакуум (итал.) - 1 метър
4 Силиконов маркуч бензин (итал.) - 1 метър
5 Гофриран маркуч - 1 метър
6 Маркуч вакуум (бълг.) - 1 метър
7 Маркуч вода 16 мм (бълг.) - 1 метър
8 Маркуч вода 15/23 мм (итал.) - 1 метър
9 Маркуч вода 13 мм (бълг.) - 1 метър
10 Маркуч вода 10 мм (бълг.) - 1 метър
11 Маркуч вода 8 мм (бълг.) - 1 метър
12 Маркуч бензин 6 мм (бълг.) - 1 метър
13 Маркуч бензин 6 мм (итал.) - 1 метър
14 Маркуч газ 19/27 мм (итал.) - 1 метър
15 Шлаух 7 и 9 мм - 5 метра
16 Шлаух 7 и 9 мм - 1 кг
17 Шлаух шина - 1 кг
18 Тапа за кутия на нивомер
БВГ:
БВГ - диаметър 244 мм ( пури )
1 БВГ 20л - дължина 500 мм
2 БВГ 25л - дължина 600 мм
3 БВГ 30л - дължина 759 мм
4 БВГ 35л - дължина 840 мм
5 БВГ 38л - дължина 898 мм
6 БВГ 40л - дължина 979 мм
7 БВГ 45л - дължина 1004 мм
БВГ - диаметър 300 мм
1 БВГ 25л - дължина 416 мм
2 БВГ 27л - дължина 456 мм
3 БВГ 30л - дължина 498 мм
4 БВГ 35л - дължина 573 мм
5 БВГ 40л - дължина 646 мм
6 БВГ 45л - дължина 720 мм
7 БВГ 50л - дължина 793 мм
8 БВГ 55л - дължина 863 мм
БВГ - диаметър 315 мм
1 БВГ 25л - дължина 397 мм
2 БВГ 27л - дължина 460 мм
3 БВГ 30л - дължина 464 мм
4 БВГ 35л - дължина 531 мм
5 БВГ 40л - дължина 600 мм
6 БВГ 45л - дължина 667 мм
7 БВГ 50л - дължина 734 мм
8 БВГ 60л - дължина 869 мм
9 БВГ 70л - дължина 1004 мм
10 БВГ 75л - дължина 1040 мм
11 БВГ 80л - дължина 1139 мм
12 БВГ 90л - дължина 1220 мм
13 БВГ 100л - дължина 1400 мм
14 БВГ 110л - дължина 1530 мм
БВГ - диаметър 360 мм
1 БВГ 40л - дължина 500 мм
2 БВГ 50л - дължина 600 мм
3 БВГ 60л - дължина 705 мм
4 БВГ 65л - дължина 755 мм
5 БВГ 75л - дължина 820 мм
6 БВГ 80л - дължина 880 мм
7 БВГ 85л - дължина 960 мм
8 БВГ 90л - дължина 1015 мм
9 БВГ 100л - дължина 1115 мм
10 БВГ 110л - дължина 1215 мм
11 БВГ 120л - дължина 1320 мм
12 БВГ 130л - дължина 1420 мм
БВГ - диаметър 376 мм
1 БВГ 76л - дължина 792 мм
2 БВГ 90л - дължина 923 мм
3 БВГ 103л - дължина 1048 мм
БВГ - диаметър 500 мм
2 БВГ 150л - дължина 865 мм
3 БВГ 200л - дължина 1120 мм
БВГ - резервна гума
1 БВГ - 13, 14 цола (бълг.)
2 БВГ - 15 цола (бълг.)
на едро:
1 БВГ 15л
2 Газова горелка малка
3 Газова горелка пърлачка
4 Гайка 6 мм
5 Гайка 8 мм
6 Гумичка за битова бутилка 27л
7 Дюза за котлон, лампа
8 Котлон голям
9 Котлон туристически
10 Кранче за битова бутилка 4,7л
11 Лампа туристическа
12 Маркуч вакуум 6 мм - 1 метър
13 Маркуч вакуум обикновен - 1 метър
14 Маркуч вода 13 мм - 1 метър
15 Маркуч за вода 16 мм - 1 метър
16 Маркуч за бензин син /полски/ - 1 метър
17 Маркуч за газ - 1 метър
18 Маркуч за газ 10 мм - 1 метър
19 Маркуч за газ 8 мм - 1 метър
20 Маркуч за газ силиконов - 1 метър
21 Маркуч за газ син - 1 метър
22 Мембрана вода ВМЗ
23 Мембрана І степен ВМЗ
24 Мембрана малка ВМЗ
25 Накрайник за БВГ 27л
26 Ос за кранче
27 Пласмасова врътка за кранче
28 Поялник к-т
29 Преходник за външно зарядно
30 Преходник от 6 мм на 8 мм
31 Преходник от 8 мм на 6 мм
32 Пърлачка
33 Разклонител за две бутилки 6 мм
34 Разклонител за две бутилки 8 мм
35 Редуцир вентил - регулиращ
36 Рем. к-т за изпарител ВМЗ
37 Стъкло лампа туристическа - голямо
38 Стъкло лампа туристическа - малко
39 Чашка
40 Чорапче
41 Щуцер за вакуум
42 Щуцер за карборатор
ИТАЛИАНСКИ БУТИЛКИ:
45 л
55 л
58 л
60 л
64 л
62 л
74 л
80 л
90 л
68 л
72 л
БЪЛГАРСКИ БУТИЛКИ:
20 л
25 л
25 л
27 л
27 л
30 л
30 л
30 л - пура
33 л

40 л - пура
25.00 лв
12.00 лв
18.00 лв
30.00 лв
25.00 лв
125.00 лв
125.00 лв
125.00 лв
120.00 лв
70.00 лв
20.00 лв
250.00 лв
390.00 лв
2.00 лв
2.00 лв
25.00 лв
25.00 лв
35.00 лв
30.00 лв
80.00 лв
8.00 лв
12.00 лв
RIS":
6.00 лв
55.00 лв
25.00 лв
10.00 лв
260.00 лв
270.00 лв
250.00 лв
30.00 лв
95.00 лв
70.00 лв
450.00 лв
480.00 лв
160.00 лв
6.00 лв

25.00 лв
12.00 лв

5.00 лв
5.00 лв
3.00 лв
15.00 лв
0.20 лв.
0.40 лв.
1.00 лв.
2.00 лв.
2.00 лв.
1.00 лв.
1.20 лв.
1.50 лв.
7.00 лв.
8.00 лв.
2.00 лв.
6.00 лв.
4.00 лв.
1.00 лв.
1.50 лв.

2.00 лв.
1.00 лв.
1.00 лв.
0.50 лв.
1.00 лв.
2.00 лв.
2.00 лв.

5.00 лв.
6.00 лв.
лв.

25.00 лв.
35.00 лв.
10.00 лв.
4.00 лв.
30.00 лв.
25.00 лв.
25.00 лв.
55.00 лв.
40.00 лв.
55.00 лв.
25.00 лв.

1.00 лв.
6.00 лв.
1.00 лв.
2.00 лв.
2.00 лв.
1.00 лв.
3.00 лв.
5.00 лв.
3.00 лв.
2.50 лв.
2.50 лв.
2.50 лв.
5.00 лв.
7.00 лв.
1.50 лв.
6.00 лв.
7.00 лв.
1.00 лв.

55.00 лв.
55.00 лв.
65.00 лв.
70.00 лв.
70.00 лв.
70.00 лв.
70.00 лв.

60.00 лв.
60.00 лв.
60.00 лв.
65.00 лв.
70.00 лв.
75.00 лв.
75.00 лв.
75.00 лв.

60.00 лв.
60.00 лв.
60.00 лв.
65.00 лв.
65.00 лв.
65.00 лв.
70.00 лв.
75.00 лв.
85.00 лв.
90.00 лв.
90.00 лв.
95.00 лв.
105.00 лв.
115.00 лв.

70.00 лв.
75.00 лв.
80.00 лв.
85.00 лв.
90.00 лв.
95.00 лв.
100.00 лв.
105.00 лв.
110.00 лв.
115.00 лв.
125.00 лв.
130.00 лв.

110.00 лв.
115.00 лв.
125.00 лв.

200.00 лв.
230.00 лв.

120.00 лв.
120.00 лв.
ЛВ
37.00
7.50
24.00
0.80
0.80
0.35
0.45
39.00
12.00
5.00
8.50
1.40
0.40
2.00
2.30
0.85
0.90
1.80
1.50
0.80
0.70
3.00
1.20
4.00
10.00
1.00
0.30
24.50
4.50
1.20
1.30
12.00
6.50
6.50
10.00
23.00
2.20
1.80
4.50
0.40
0.60
1.20
дълж.
865мм
1050мм
900мм
865мм
710мм
960мм
810мм
875мм
975мм
1050мм
1050мм

380мм
430мм
370мм
440мм
430мм
300мм
315мм
242мм
330мм

250мм