Вы находитесь на странице: 1из 367

. .

. .

- 2001
85.2 73

. .
X 73 : . 2- ., . .: , 2001. 496
. ( . ).

ISBN 5-8114-0392-5
,
, . . , 30-
,
, XX .,
.
, : , ,
, XVI ., , , , .
, XX . .
.
85.2

. . , . . ,
. . , . . ,
. .
, 1998 .
160 30.03.98

. . , . .
.
.
.
, 2001 . . , 2001 , , 2001

.............................................................................................................................................................. 12
............................................................................................................................................ 13

. .....................13
I. ................................................................................................................................................ 13
II. ............................................................................................................................. 15
1. ........................................................................................................................ 15
2. .............................................................................................. 16
3. .................................................................................................................. 18
................................................................................................................. 18
4. ..................................................................................................... 20
a b a b:............................................................................. 21
() a a b b: ............................................................................................................... 21
(, ) a b b a: ............................................................................... 21
..................................................................................................................................................... 21
10 aab | ccb | deed ........................... 21
14- , ,
a b a b | c c d d | e f f e | g g: ..................................................... 22
14- abba | abbs | cdc | dcd:
b 1 1 b1: .................................................................................................... 22
1. . . . 1. , .................................................................... 25
5. ....................................................... 25
2. . . . 2- (. ) ............................................................ 26
3. . . (. ) ............................................................................................................. 27
.......................................................................................................................................... 27
, ...................................................................................................................................................... 28
.................................................................................................................................................. 28
- .................................................................................................................................. 29
, ................................................................................................................................... 29
6. . ..................................................................................................... 29
4 ) . . . . 1- .............................................................................................30
) 2- ............................................................................................................................................................................30
) 3- ............................................................................................................................................................................30

- ,.................................................................................................................... 31
5 ) .. . . 7 . E-dur .....................................................................................32
) A-dur ............................................................................................................................................................32
6 ) .. . 1 (--) ...................................................33
) ...............................................................................................................................................................................................33
7. . . (.. ) ......................................................................................................................................34
8 ) . . (.. , . ) ......................................................................................34
) ...............................................................................................................................................................................................34
)................................................................................................................................................................................................34
9 ) . . (. ) ......................................................................................................................35
)................................................................................................................................................................................................35
)................................................................................................................................................................................................35
10. . -. (. ) .................................................................................37
11. .. . 4 (,-)......................................................38
12. . . .................................................................................................................................................38

................................................................................................................................................................ 39

III. ................................................................................... 39
1. . ...................................................................... 39
2. ..................................................................................................................... 39
3. .............................................................................................................................................................................. 40
3.1. .......................................................................................................................................... 40
14. . . 20 .-., II . ...................................................................................................................................41
15. . . Es-dur .9 2.....................................................................................................................................41
16 ) . . . ..........................................................................................41
) . . . .......................................................................................................................41
) . . . . ......................................................................................................................42
) . . ...............................................................................................................................................42
) . . .76 1, .....................................................................................................................................42
e) . . .71 3, I . .............................................................................................................................................42
17. . . .64 5, ....................................................................................................................................43

3.2. ................................................................................................................................. 43
3.3. - .......................................................................................................... 43
18. . . 5 .-. .....................................................................................44
19. . . 8 .59 2, III ..............................................................................................................................44
20. . . . ........................................................................................................................................44
21. . . B-dur, III . .............................................................................................................................................45
22. . . 18 .-., .............................................................................................................................45
23. . . g-moll..................................................................................................................................................46
24. . . 7 .-., II . .....................................................................................................................................46

22

25. P. . . ...........................................................................................................................................46
26. . . . 10 9....................................................................................................................................................46
27 ) . . 1 .....................................................................................................................................47
) . . 2 .-., I . ..................................................................................................................................47
28. . . .42 3.................................................................................................................................................48
29. . . . ........................................................................................49
30. . . 6 , III ...............................................................................................................................................49

3.4. ............................................................................................................................... 49
31. . . 103, ................................................................................................................50
32. . . 6 , III ...............................................................................................................................................50
33. . . , I . .................................................................................................................................................50

3.5. .......................................................................................................................... 51
34. . . 3 .-., II . ...............................................................................................................................51
35. . . 27 , I . ....................................................................................................................................................51

4. ( ) ......................... 52
4.1. ..................................................................................................................................... 52
36. . . 16 , ...............................................................................................................................................52
37 ) . . ................................................................................................................................................................53
) ...............................................................................................................................................................................................53
38 . . .23 6 .....................................................................................................................................53
39. . . 12 .........................................................................................................................54
40 ) . . .37 3 .......................................................................................................................................54
) ...............................................................................................................................................................................................54

..................................................................................................................... 55
4.2. ...................................................................................................................................... 55
............................................................................................................................................................... 55
................................................................................................................................................................... 56
41. , . 7 , III ...............................................................................................................................................56
42 ) . . .59 l ............................................................................................................................................56
) ...............................................................................................................................................................................................57
) P. . . Valse noble ............................................................................................................................................57
)................................................................................................................................................................................................57
43 ) . . cis-moll (. posth.)...........................................................................................................................57
) ...............................................................................................................................................................................................57
44. . . .....................................................................................................................................58
45 ) . -. .......................................................................................59
) ...............................................................................................................................................................................................59
46 ) . . ............................................................................................................................59
) ...............................................................................................................................................................................................59

........................................................................................................................................................................... 59
4.3. . ................................... 59
47 ) . . Voiles ...............................................................................................................................................................60
) ...............................................................................................................................................................................................60
)................................................................................................................................................................................................60
)................................................................................................................................................................................................60

4.4. ........................................................................................................ 61
48 ) . . . 23 .-., II ............................................................................................................................62
) ...............................................................................................................................................................................................62
)................................................................................................................................................................................................62
)................................................................................................................................................................................................62
49 ) . . , II ..................................................................................................................................62
) ...............................................................................................................................................................................................63

6. ........................................................................................................................ 63
6. 1. . . ..................................................................................................................... 63
50 ) . . 4 , III .......................................................................................................................................64
) ...............................................................................................................................................................................................64
)................................................................................................................................................................................................64
51 ) . . 9 , II ................................................................................................................................................65
) ...............................................................................................................................................................................................65
)................................................................................................................................................................................................65
52 a) . . ............................................................................................................................................66
52 ) ..........................................................................................................................................................................................66
52 )...........................................................................................................................................................................................66
52 )...........................................................................................................................................................................................66
53 ) . . 4 -., II . ...................................................................................................................................67
) ...............................................................................................................................................................................................67
)................................................................................................................................................................................................67
)................................................................................................................................................................................................68
) ...............................................................................................................................................................................................68

6.2. . ....................... 69
54 ) . . 6 , III ................................................................................................................................................70
) ...............................................................................................................................................................................................70
)................................................................................................................................................................................................70
55 ) . . 6 , III .................................................................................................................................................70
) ...............................................................................................................................................................................................70
)................................................................................................................................................................................................70

56 ) . . 6 , III . ........................................................................................................................... 71
) ...............................................................................................................................................................................................71
)................................................................................................................................................................................................71
57 ) . . 6 , III .................................................................................................................................................71
) ...............................................................................................................................................................................................71

9.3. , ....................................................................... 71
6.4. ...................................................................................................... 72

7. .............................................................................................................................................................. 72
7.1. ....................................................................................................................................................... 72
7. 2. ( ) ........................................................................................................................................... 73
7.3. .......................................................................................................................... 73
58. .. . ...................................................................................................................................................................74
59. .. . ...................................................................................................................................................................74
60 ) .. . ................................................................................................................................................................74
) ...............................................................................................................................................................................................74
)................................................................................................................................................................................................74

7.4. .. ........................................................................................................................................................... 75
61 ) .. . B-dur..........................................................................................................................................................75
) ...............................................................................................................................................................................................75
62 ) .. . B-dur..........................................................................................................................................................76
) ...............................................................................................................................................................................................76
63. .. . B-dur.............................................................................................................................................................76
64. .. . B-dur.............................................................................................................................................................76
65. .. . B-dur.............................................................................................................................................................77
66. .. . B-dur.............................................................................................................................................................77
67. .. . E-dur (1781) .................................................................................................................................................77

7.5. .................................................................................................................... 78
68 ) .. . 24 .-., II .............................................................................................................................79
) ...............................................................................................................................................................................................80
69. B.A. . 24 .-., II . ...............................................................................................................................80
70 ) .. . 24 .-., II .............................................................................................................................80
) ...............................................................................................................................................................................................80
71. .. . a-moll.....................................................................................................................................................81
72. .. . a-moll.....................................................................................................................................................81
73 ) .A. . -moll..................................................................................................................................................81
) ...............................................................................................................................................................................................81
74. .. . a-moll.....................................................................................................................................................82
75. . . 21 .-., ...............................................................................................................................82
76 a) . , 4 , ........................................................................................................................83
) ...............................................................................................................................................................................................83
77 ) . , 4 , ........................................................................................................................83

7.6. XIX XX . .................................................................................................................................................. 84


78. P. . ...............................................................................................................................................................84
79 ) P. . ............................................................................................................................................................85
80 ) P. . ............................................................................................................................................................85
) ...............................................................................................................................................................................................85
81 ) . . .30 2 ...........................................................................................................................................86
) ...............................................................................................................................................................................................86
)................................................................................................................................................................................................86
82. . . 10 ................................................................................................89

7.7. -................................................................................................................................................................. 89
83 ) . . 16 .-., ............................................................................................................................89
83 ) ..........................................................................................................................................................................................90
83 ) . . 5 , ..............................................................................................90
83 )...........................................................................................................................................................................................90
84 ) . . 23 (48) .-., .........................................................................................................................91
84 ) ..........................................................................................................................................................................................91
84 )...........................................................................................................................................................................................91
84 )...........................................................................................................................................................................................91
85 ) . . . .-. F-dur (.533/494), ...............................................................................................92
85 ) ..........................................................................................................................................................................................92
85 )...........................................................................................................................................................................................92
85 )...........................................................................................................................................................................................92
86 ) . . 11 .-., ............................................................................................................................92
86 ) ..........................................................................................................................................................................................92

- 2-3 ................................................................. 93
87 ) . . 6 , ...........................................................................................................................................93
87 ) ..........................................................................................................................................................................................93
87 )...........................................................................................................................................................................................93
87 )...........................................................................................................................................................................................93
) ...............................................................................................................................................................................................93
88. . . 3 , ..........................................................................................................................................94

7.8. ............................................................................................................................................... 94
8. ( )................................................................................................................................ 95
8.1. , , ........................................................................................................... 95
89 ) . ...............................................................................................................................................................96
89 ) . .........................................................................................................................................................................96
89 ) . .....................................................................................................................................................................96
89 ) . .................................................................................................................................................................96
89 ) . .......................................................................................................................................................................96
89 e) .. ...........................................................................................................................................................................96
89 ) . . .............................................................................................................................................................96
89 ) . .................................................................................................................................................................96
89 ) . .........................................................................................................................................................................96
89 ) . .........................................................................................................................................................96
89 ) . .........................................................................................................................................................................97
89 ) . ....................................................................................................................................................................97
90 ) . a-moll ......................................................................................................................97
) ...............................................................................................................................................................................................97
)................................................................................................................................................................................................98

)................................................................................................................................................................................................98
) ...............................................................................................................................................................................................98
91 ) . a-moll ......................................................................................................................98
) ...............................................................................................................................................................................................98
)................................................................................................................................................................................................99
92. . . ....................................................................................99
93 ) . . La Frescobalda ..............................................................................................99
6) ...............................................................................................................................................................................................99
)..............................................................................................................................................................................................100

8.2. basso ostinato....................................................................................................................................... 100


94 ) . . f-moll ...........................................................................................................................................100
) . . G-dur 9 ..............................................................................................................................100
) . . d-moll ...............................................................................................................................................100
) . . .......................................................................................................................................................100
95 ) . . ...............................................................................................................................................100
) .. . g-moll ....................................................................................................................................100
) . . c-moll ..........................................................................................................................................101
) . . . ...................................................................................................101
) . . 8 , IV . .................................................................................................................................101
96. . . . ...........................................................................................................101
97 ) . . - g-moll ....................................................................................................................................102
97 ) .. . -moll .............................................................................................................................................102
98. .. . c-moll.................................................................................................................................................102
99. .. . c-moll.................................................................................................................................................102
100. .. . c-moll...............................................................................................................................................102
101 ) .. . -moll ...........................................................................................................................................102
) .............................................................................................................................................................................................102
)..............................................................................................................................................................................................103
102. .. . c-moll...............................................................................................................................................103
103. .. . d-moll......................................................................................................................................................104

, ........................................................................................................................................... 104
104 ) .. . d-moll...................................................................................................................................................104
104 ) ......................................................................................................................................................................................104
105. .. . d-moll......................................................................................................................................................104
106. . . 1 . .....................................................................................................105
..............................................................................................................................................................................................105
. .............................................................................................................................................................................................106
. .............................................................................................................................................................................................106
D..............................................................................................................................................................................................106
E. .............................................................................................................................................................................................106

8.3. () .................................................................................................... 107


107 ) .. . 9 (.377), II . ...................................................................................................107
) .............................................................................................................................................................................................107
)..............................................................................................................................................................................................107
)..............................................................................................................................................................................................108
) .............................................................................................................................................................................................108
108 ) . . 9 (.377), II . .....................................................................................................108
) .............................................................................................................................................................................................108

8.4. .................................................................................................................... 109


109 ) . . , IV ............................................................................................................................110
) .............................................................................................................................................................................................110
)..............................................................................................................................................................................................110
)....................................................................................................................................................................................................111
110 ) . . , I . .................................................................................................................................................111
) .............................................................................................................................................................................................111
)..............................................................................................................................................................................................111
)..............................................................................................................................................................................................112

8.4. ..................................................................................................................... 113


111. . . .................................................................................................................................114
112. . . .................................................................................................................................114
113 ) . . ..............................................................................................................................114
113 ) ......................................................................................................................................................................................114
)..............................................................................................................................................................................................114
114 ) . . ..............................................................................................................................115
114 ) ......................................................................................................................................................................................115
115 ) . . ..............................................................................................................................115
115 ) ......................................................................................................................................................................................115

8.6. .................................................................................................................................................... 115


116 ) . . . ..............................................................................................................116
) 2 ............................................................................................................................................................................116
) 3 ............................................................................................................................................................................116
) 4 ............................................................................................................................................................................116
) 5 ............................................................................................................................................................................116
e) 6 ............................................................................................................................................................................116
) 7 ...........................................................................................................................................................................117
117. . . .......................................................................................................................................................118

8.7. ....................................................................................................................... 118


118 ) . . .................................................................................................................................................120
) 1 .................................................................................................................................................120
) ....................................................................................................................................................................................120
) . .................................................................................................................................................................120
) 2 - ........................................................................................................................................................120

8.8. ........................................................................................................................................ 120


.............................................................................................................................................................. 121

....................................................................................................................................121
..........................................................................................................................................................................................121
.......................................................................................................................................................121
............................................................................................................................................................................................121
......................................................................................................................................................................................121

. ( )......122
IV. ( )
.............................................................................................................................................................................. 122
1. .............................................................................................................. 122
2. .................................................................................................................. 122
3. . ........................................................................................................................................... 123
4. . ............................................................................................................................................................. 124
120.................................................................................................................................................................................................126

....................................................................................................................................... 126
121 ).............................................................................................................................................................................................127
121 ) Hodie nobis ................................................................................................................................................128
122.................................................................................................................................................................................................129
123 ) XV (GT, 760-762). ri ......................................................................................................................................131
) Gloria ........................................................................................................................................................................................132
) Sanctus ......................................................................................................................................................................................133
) Agnus Dei .................................................................................................................................................................................133
) Credo I (GT, 769-771)........................................................................................................................................................133
124. Claris vocibus ....................................................................................................................................................135
A..............................................................................................................................................................................................135
bb.............................................................................................................................................................................................135
cc .............................................................................................................................................................................................135
X..............................................................................................................................................................................................136
125. Dies irae.............................................................................................................................................................136
I ...............................................................................................................................................................................................136
II ..............................................................................................................................................................................................136
III.............................................................................................................................................................................................136
I'...............................................................................................................................................................................................136
II' .............................................................................................................................................................................................136
III' ............................................................................................................................................................................................136
I'' ..............................................................................................................................................................................................137
II" ............................................................................................................................................................................................137
III" ...........................................................................................................................................................................................137
....................................................................................................................................................................................137
................................................................................................................................................................................138

.............................................................................................................................................................. 139

V. .......................................................................... 140
1. . . . .
. . . ................................. 140
126.................................................................................................................................................................................................141
1 : ..................................................................................................................................................................141
....................................................................................................................................................................................141
2 : 1- ........................................................................................................141
8- .................................................................................................................................................................141
3 : .................................................................................................................................................................142
5- ................................................................................................................................................142
4 : .................................................................................................................................................................142
.....................................................................................................................................................................142
..........................................................................................................................................142
().........................................................................................................................................................142
...............................................................................................................................142

........................................................................................................................................................ 142
2. ............................................................................................................................. 142
( ) ....................................................................................................................................................142

............................................................................................................................................... 143
- ................................................................................................................................ 143
( . , ) ......................................................................................143
....................................................................................................143
............................................................................................................................................................................144
...........................................................................................................................................................................144
................................................................................................................................................................................144
( ) 1- .........................................................................144
( . ...................................................................................................................144
( . ) , .......................144
( , )144
, ...................144
( . ) ;
144
XII . ........................145
( , ), ( . , )
...........................................................................................................................................................................................145
(. ) ....................................145
(, ) .............................................................................145
( . , ) 1/20 ; ................................................................145
;......................................145
(, . , , ) ...........................................................145
( . , ) ...............................................................................145
(, . )..............................................................................................................................145
, , ..............................................................................................145

- ......................................................................................................... 145
3. ................................................................................................................................. 146
127. 2- .............................................................................................................................146
...........................................................................................................................................................................146
128. 8- ..........................................................................................................................147

, ........................................................................................................................... 147
129. , 6- .........................................................................................................................148

........................................................................................................................ 148
() . .......................................................................................................................... 148
130. 1- ..............................................................................................................................149
131. 1- .........................................................................................................149
132. ........................................................................................................................151
133. 6- ...........................................................................................................153
1-........................................................................................................................................................................153
2- ........................................................................................................................................................................154
3- ........................................................................................................................................................................155

...................................................................................................................................................................... 156
.............................................................................................................................................................. 156

VI.
...................................................................................................................................................... 156
1. . .......................................................................................... 157
............................................................................................................................................................... 157
.................................................................................................................................... 157
134. . . ....................................................................................................................................................158
135. . . ..................................................................................................................................159

2. , , , , , , .............................................................. 160
3. ............................................................................................................................................................................... 160
136. . . ......................................................................................................................161

4. ............................................................................................................................................................................. 162
137. . . , .........................................................................................................................162

5. .......................................................................................................................................................................... 163
138. . . , ..........................................................................................................................163

6. .............................................................................................................................................................................. 165
139. .......................................................................................................................................................165

7. .......................................................................................................................................................................... 166
140. . . , ...................................................................................................................167

8. .......................................................................................................................................................................... 169
141. P. . . 1- ........................................................................................................170

9. ..................................................................................................................................................................................... 171
142. . . .............................................................................................172

.............................................................................................................................................................. 176

VII. XVI VII . ............................................................................................. 177


143. . . ......................................................................................................................180
144. . ......................................................................................................................187
145. . . ...............................................................................................................196

............................................................................................ 197
.............................................................................................................................................................. 197

VIII. ................................................................................................. 198


1. , ............................................................................................................................................................. 198
2. ........................................................................................................................ 199
3. ........................................................................................................................................ 199
3.1. ......................................................................................................................... 199
3.2. () ................................................................................................................................ 199
146. .. . , I . As-dur................................................................................................................................200

.................................................................................................................................. 200
147 ) .. . , II . G-dur.............................................................................................................................201
) .............................................................................................................................................................................................201
)..............................................................................................................................................................................................201
148. .. . 1. 1....................................................................................................................202
149. .. . 1. . ......................................................................................................202
150 ) .. . 1. ..............................................................................................................202
) .............................................................................................................................................................................................203
151 ) .. . 3. .........................................................................................................................203
) .............................................................................................................................................................................................203
)..............................................................................................................................................................................................203
)..............................................................................................................................................................................................203

() ............................................................................................................. 203
............................................................................................................................... 204
152. .. . 1. ...................................................................................................................204
153. .. . , II . cis-moll ................................................................................................................204

3.3. ( -) ................................................................. 205


3.4. .................................................................................................... 205
3.5. ................................................................................................................................................................ 205
3.6. ............................................................................................................................................... 205
154. .. . 3. ...............................................................................................................207
155. . . D-dur ...............................................................................................................................................208
156. . . g-moll ..............................................................................................................................................211
157. . . E-dur................................................................................................................................................211
158. . . g-moll ..............................................................................................................................................212

.................................................................................................................................................... 212
159 ) .. . , II . G-dur.............................................................................................................................212
) .............................................................................................................................................................................................212
)..............................................................................................................................................................................................212

, ........................................................................................................................................ 213
.............................................................................................................................................................. 213
160. .. . 3. ...............................................................................................................213

.................................................................................................................................................................... 214
161. .. . 3. ...............................................................................................................214
162. .. . , II . f-moll ...............................................................................................................................214

3.7. .......................................................................................................................................... 214


163. .. . d-moll, I ........................................................................................................................216
164. . .. . a-moll, I . ..............................................................................................217
165 ) . .. . a-moll, I . ..........................................................................................217
) .............................................................................................................................................................................................217
)..............................................................................................................................................................................................217
)..............................................................................................................................................................................................217
166. . .. . a-moll, I . .............................................................................................218
167 ) .. . 3. ................................................................................................................219
) .............................................................................................................................................................................................219
168. . . , I .............................................................................................................219
169. .. . d-moll, I ........................................................................................................................219

......................................................................................... 220
4. - ...................................................................................................................... 221
.......................................................................................................................... 221
170. .. . , 8. (, , )......................................................................222

4.1. ............................................................................................................................. 222


.......................................................................................................... 222
........................................................................................................... 222
, 11 : ..................................................223
(X4):................................................................................................................................................223
Blute nur: ........................................................................................................................................................223
171 ) .C. . , 12. .................................................................................................224
) .............................................................................................................................................................................................224
)..............................................................................................................................................................................................224

......................................................................................................... 225
172 ) .. . , 29. .......................................................................................................225
) .............................................................................................................................................................................................225
(X4):...........................................................................................................................................226
173 , , , , ) .. . . 61. ......................................................................................226

................................................................................... 226
................................................................................ 227
174 , , , , , ) .. . , 66. ...................................................................................227

....................................................................................................... 227
175 ) .. . h-moll, 10. ................................................................................................... 228

4.2. ..................................................................................................... 228


4.3. ..................................................................................................................................... 228
176. .. . 29, IV . .............................................................................................................................................230

4.4. ............................................................................................................................... 232


177. .. . 80, VIII . ..........................................................................................................................................232
179. .. . 113, IV . ...........................................................................................................................................233
180 ) .. . 113. , I, II (III, IV)...................................................................................................234
) III . ..................................................................................................................................................................234
181. .. . 113, V . ............................................................................................................................................234

5. - ....................................................................................................................... 234
182 ) . ......................................................................................................................................................................235
) .............................................................................................................................................................................................235
)..............................................................................................................................................................................................235
183 ).............................................................................................................................................................................................236
) .............................................................................................................................................................................................236
)..............................................................................................................................................................................................236

.................................................................................................................. 237
184 ) ....................................................................................................................................................................... 238
) ...................................................................................................................................................................................................238
185 , , , , , ..........................................................................................................................................................................238
186 a, , , , , , , ) . ................................................................................239

, ......................................................................................... 239
................................................................................................................................................. 240
187 , , ......................................................................................................................................................................................240
188. ..............................................................................................................................................241

-..................................................................................................... 243
....................................................................................................................................... 243

....................................................................................... 245
- .................................................... 245
IX. . .............................................. 246
1. . : , ,
........................................................................................................................................................................ 246
............................................................................................................................................................. 247
2. . , .................................................................................. 247

........................................ 247

3. .................................................................................................. 249
3,1. . .............................................................................................................................. 249
3.2. ........................................................................................................................................ 250
3.3. ................................................................................................................................................ 250
189. .. . .-. .309, I . ........................................................................................................................250
190 ) . . 6 .-., I . ...............................................................................................................................251
) . . 17 .-,, I . ............................................................................................................................251
) . . 23 .-., I . ..............................................................................................................................251

3.4. .......................................................................................................................................... 251


191. .. . .-. .570, I . ........................................................................................................................252

3.5. ............................................................................................................................................. 252


192 ) . . 104, I . .................................................................................................................252
) .............................................................................................................................................................................................252
193 ) . . , I ..........................................................................................................................252
) . . 5 , I . ..........................................................................................................................................252
194 a) B.A. . .-. .576, I . .....................................................................................................................253
) .............................................................................................................................................................................................253
195 ) . . 21 .-., I . .............................................................................................................................253
196. . . 4 .-., I . ..................................................................................................................................254
197 ) . . 4 .-., I . ...............................................................................................................................254
197 ) ......................................................................................................................................................................................254
197 ) ......................................................................................................................................................................................254

3.6. .................................................................................................................................. 255


3.7. ....................................................................................................................................................... 255
.................................................................................................................................................................. 256

3.8. ............................................................................................................................................... 256


3.9. ..................................................................................................................................................... 256
4. ............................................................................................................................... 257

4.1. ......................................................................................... 257


4.2. ....................................................................................................... 257
4.3. ......................................................................................... 258
........................................................................................... 258
5. XIX . ........................................................................................................................ 258

5.1. , , ................................................................................ 258


. ...................................................................... 258
198 ) . , . 143, I . ......................................................................................................................................259
198 ) ......................................................................................................................................................................................259
198 ) ......................................................................................................................................................................................259
199. . . .-. B-dur, I ............................................................................................................................260
200. . . .-. B-dur, I .............................................................................................................................260

. ............................................................................................................ 261
201 ) . . h-moll, I . 6) ..................................................................................................................................261
)..............................................................................................................................................................................................261
)..............................................................................................................................................................................................261

. ............................................................................................................................ 261

5.2. ,
.................................................................................................................................................................... 262
202 ) . . 2 , I . ..........................................................................................................................................264
) . . 1 , I . ...........................................................................................................................................264
)..............................................................................................................................................................................................264

................................................................................................................................................ 264
X. XIX . . -
................................................................................................................................................................... 265
1. , , - ....................................... 265
2. . . . . 266

2.1. . - .......................................... 267


2.2. - ..................................................................................................... 267
2.3. - ............................................................................................................ 268
2.4. - ................................................................................................................... 268
2.5. ............................................................................ 269
2.6. ................................................................................................................... 270
3. - .................................................................................................................................... 270

................................................................................................................................................ 272
XI. .............................................................................................................................. 272
1, . . ........................................................................................... 272
2. ........................................................................................................................ 273

2.1. ........................................................................................... 273


2.2. ............................................... 275
203. . . ...........................................................................................................................................276
..........................................................................................................................................................................276
..........................................................................................................................................................................276
, ...................................................................................................................................................................277
..................................................................................................................................277
.......................................................................................................................................................................277
......................................................................................................................................................277
..................................................................................................................................................................277
............................................................................................................................................................277

..........................................................................................................................................277
, .....................................................................................................................277
...........................................................................................................................................277
..........................................................................................................................................................................277
..................................................................................................................................................................277
- ....................................................................................................................277
..................................................................................................................................................................277
, ...........................................................................................................................................277
...........................................................................................................................................277
.................................................................................................................................................................277
......................................................................................................................278
?......................................................................................................................................278

3. (, , )................................................................. 279

3.1 .......................................................................................................... 279


204 , , ) . . , 7. .........................................................................................................280

3.2. ......................................................... 280


3.3. - .................................................................................... 280
3.4. ............................................................................................................... 281
205 , , , ) . -. , III . ..........................................................................................................282

3.5. .................................................................................. 282


206 ) . . , II ., 3 .............................................................................................................283
206 ) ......................................................................................................................................................................................283
206 ) ......................................................................................................................................................................................283
206 ).......................................................................................................................................................................................283
) .............................................................................................................................................................................................283

- ......................................................................................................................... 284
207 . . ...............................................................................................................................................286
) . ..................................................................................................................................................286
6) , ......................................................................................................................................286
) .......................................................................................................................................286
) ...............................................................................................................................................................286
) , .................................................................................................................................286

3.6. - ......................................................................................................... 287


3.7. ................................................................................................................................ 288
................................................................................................................................................ 288
XII. - ...................................................................... 289
1. . . ............................................................................... 289
2. - ............................................................................................................ 290
3. , ................................................................................................................. 290
4. . ........................................................................................ 291
5. - .................................... 291
208. . , , G-dur .................................................................................................................293

6. XX . .............................................. 294
209 ) . . , 19 .........................................................................................297
) 20 .......................................................................................................................................................297
210 ) . . , 3 ......................................................................................297
) 34 ...................................................................................................................................................297

................................................................................................................................................ 299
XIII. XX . ..................................................................... 299
1. , , ...................................................................... 299
2. ....................................................................... 300
211 ) . . 2 , III . ...........................................................................................................................................302
406...........................................................................................................................................................................................302
) .............................................................................................................................................................................................303
212. . . , III . ....................................................................................................................................304
213. . , 6 .6, III ................................................................................................................................................305

3. ......................................................................... 307

214. , . ....................................................................................................................... 308


215. . . .......................................................................................................................................................309
216. . . , II ............................................................................................................309
217. . . .................................................................................................................................310
218 , ) . . in A...............................................................................................................................310
219.................................................................................................................................................................................................310
220 ) . . 5 .5 5...............................................................................................................................................310
.....................................................................................................................................................................................310
220 ) ...................................................................................................................................................................311
221 ).............................................................................................................................................................................................311
) .............................................................................................................................................................................................311
222. . . 3 , 2 ...........................................................................................................................................311
223. . . 2.....................................................................................................................................312
224 ) ) . ...................................................................................................................................................................312
225. . . , III . .........................................................................................................312

4. - ............................................................................................. 312
226 ) . . .17 1 .......................................................................................................................................................313
) . . . 31 ..............................................................................................................................................................313
) . . ................................................................................................................................313
) . . .......................................................................................................................................................313
) . . ..............................................................................................................................................313
227 , ) . . ....................................................................................................................................314
) . . ........................................................................................................................................314

228 ) . . .24 ..............................................................................................................................................................314


) . . .21 .....................................................................................................................................................................314
) . . .29 .....................................................................................................................................................................314
229. . . 3 , I ..................................................................................................................................................315
230 ) . . ........................................................................................................................................315
) .............................................................................................................................................................................................315
231. . . .27, II .........................................................................................................................................316
232. . . .27...........................................................................................................................................317
233. (. . .27, II .) ...................................................................................................318
234. II . .27 . .........................................................................................................................................318
235 ) I . .27 . ) ..................................................................................319
) I . .27 . ........................................................................................319
)..............................................................................................................................................................................................319

5. ............................................................................................................. 320
236. . . 6 ...........................................................................................................................................................320
237. . . 11 , II .........................................................................................................................................320
238. . . ..............................................................................................................................................321
(. . .27, III , , .56-66)...........................................................................................321
......................................................................................................................................................................321
( ) .....................................................................321
239. . . . .....................................................................................................321
240. . . ..............................................................................................................................................322
241. . . , II ............................................................................................................322
242. . . .................................................................................................................................................322
243 ) . . . ................................................................................322
243 ) ......................................................................................................................................................................................323

, , .................................................................................... 323
244. . . , ........................................................................................................324
245. . . In Re Con Moto Et Al............................................................................................................................................324
246. . . 3- ..................................................................................................................324
247. . . . ...........................................................................................................................325
248 ) . . , IV . .....................................................................................................................................326
) . . , 153 ......................................................................................................................................326
249. . . , VII ...........................................................................................................326
250. . . , VI . ...........................................................................................................326
251 ) ) ) ) ) . . , III ., 3 ......................................................................................................................327

................................................................................................................................................ 327
252. . . 20 . 16 , .........................................................................328
253. . . 2, II . ..................................................................................................................................................329
254. .-. . .......................................................................................................329

6. - .............................................................................................. 329
255. . . in Ut, .........................................................................................................................329
257. . . , I . ........................................................................................................................330
258. . . Ladas tonalis. .............................................................................................................................330
259 ) . . 5 , II . ) ..................................................................................................................................331
260. . . . ......................................................................................................................................331
261. . . , II .................................................................................................................................................332
262 ) . . . II . ) ............................................................................................................................333

................................................................................................................................................ 333
XIV. XX ....................................................................... 334
1. .......................................................................................................................... 334
.......................................................................................................... 335
. . 1 .........................................................................................................................................................336
264. . . .-. ....................................................................................................................337
265. . . , IV .......................................................................................................................................338
266 ) . . 2 , I . ................................................................................................................................................339
266 ) ......................................................................................................................................................................................339

2. ....................................................................... 339
3. ........................................................................................... 340
.................................................................................................................................................. 341
4. ................................................................................................... 341
267 ) . . , I . ...............................................................................................................................................342
) .............................................................................................................................................................................................343
268. . , . ....................................................................................................................................344

5. , , , , ,
. ...................................................................................................................................... 344

5.1. ........................................................................................................................... 344


269 ) . . ......................................................................................................................................................344
) .............................................................................................................................................................................................344
)..............................................................................................................................................................................................345
)..............................................................................................................................................................................................345
270. . . ...................................................................................................................................................345
271. . . ........................................................................................................................................................346

5.2. .................................................................................................. 347


272 ) . . , V . ...................................................................................................................347
) .............................................................................................................................................................................................347

5.3. ............................................................................................................................ 347


273 ) . . ............................................................................................................................................347
) .............................................................................................................................................................................................347
274. . . Quasi hoketus ..........................................................................................................................................348
275. . . . ..............................................................................................................................348
276. . . 3 ....................................................................................................................................................348

277. . . 3 . .............................................................................................................................................349
278 ) . . ..............................................................................................................................349
278 ) ......................................................................................................................................................................................349

5.4. .............................................................................................................. 349


279 ) . . Introitus.................................................................................................................................................350
) .............................................................................................................................................................................................350
)..............................................................................................................................................................................................350
)..............................................................................................................................................................................................351
280. . . ......................................................................................................................................................351
281. . . , .........................................................................................352

5.5. ............................................................................................................................ 352


5.6. ........................................................................................................................ 353
282. . . 1 , III . ...........................................................................................................................................353
5.7. ................................................................................................................................................................355
283. . . 2 ....................................................................................................................................356
284. . . 2 ....................................................................................................................................356
285. . . Kreuzspiel .................................................................................................................................................358

6. ...................................................................................................................................................... 359
286 ) . . ..................................................................................................................360
286 ) ......................................................................................................................................................................................360
286 ) ......................................................................................................................................................................................360
286 ).......................................................................................................................................................................................360
287. . . 2 , I . .............................................................................................................................361

7. ........................................................................................................................ 361
288. . . .......................................................................................................................362
289. . . ...................................................................................................................................................362

................................................................................................................................................ 363
........................................................................................................................................................ 364,
, .
30 . ,
: .. , . . - . IV
( ) .. ,
.
.. . . .

, : .. , ..
, .. , H.A. , . . , .. , . . ,
. . , . . , .. , .. , .. , ..
, .. .
- : (M.
1979), (. 1980), (M. 1983), (. 1984).
, , ,
( ): . . . .1, 2. .
1934, 1936; . . . ., . 1941; .. .
. ., . 1947. . 1958, 1962, 1967, 1972, 1980, 1984; .. . .
. 1948; . . - .. . . 1954; . .
. . 1958; .. . . . 1960, 1979,
1986; .. , A.A. . . . 1960, 1964; .. .
. .1, 2. . 1963, 1971; . . . . 1965, 1974; .
. . . 1968; .. . . . . 1973;
. - --
. .I-II. . 1977; .. . 3

. . 1982; . .
. . 1988; . . .. .
. 1989; . . . .1. . 1995; .. . XV1I-XX . .
1998; .. . . 1998.
XII
.. , .


.2 .

-
(
)


. ( -)
,

H.A. - (
- H.A. -)
.
.. (
.. )

.3

. 2-..
P
.
. 3-..
,

. -
.-.

1 .
4 .
II .

D
GS Gerbert Martin: Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum, St. Blasien 1784 (ND Hildesheim 1963). T.III GT Graduale Triplex (Solesmes 1979)
4

.
I.
. .
( XX .)
, , ,
. , ,
, , , , ..,
- . -
,
.
, , , ..
- ,
.
, , .
, , , ,
, .. , ,
, -
.

. ,
.
-, -, ,
- -;

, -. ,
5

() , ,
, .
. , -
, ,
: . , ,
,
.
- - ,
( , ) .
(musikalische Formenlehre) XVIII .

, , .. ,
.. (1837-1847),
, , , ..
, . ,
,
(III .), XVIII-XIX . . :
, .
.
, -
. , , , .
: (
), , , ( ), ( , ). , ,
, -,
, : .
, ,
- .
:
6

I. ;
II. ;
III. .
(I)
. ,
. , .
, , .
. -
, , , , ,
, , , .
,
. -,
, .
, (II)
, . - , - , , , ,
- , .
, ,
. ,
XIX ., ,
, ,
(), , . ,
.
(III)
: 1) , 2) , .
. ,

c-moll , ,
, XIX .
, ,
.
7

, ,
. , ,
, . ,
, .
, ,
.
, ,
,
, , , , .
, XX ., :
1) - (-, ) , ;
2) XIX-XX .;
3) - ;
4) ;
5) ;
6) ;
7) - ;
8) XX .
,
. XX . ,
. :
, () (
), , XIX .,
XVIII, XIX, XX .
XX .: , ,
, , XIX .,
, , XIX XX .,
XX ., .
.
8

II.

1.
, ,
, .
. (. . I)
, , , , , XIX .,
XX ., .

.
,
, . ,
, .
-, -
.
- (-)
,
. , ,
, , . -
XVI . , :
, , . -
, ,
(, .. , ).
,
. , ,

, XIX-XX .;
, , .

2.
, ,
XIX-XX . . XIX . -9
, - .
. , . ,
, , ,
XIX . XX .
, , , , .,
-, -, -. ,
, .
XIX . , .
, , .
,
, , , ,
. , .
,
. . : Lied ( etc.)
, . " ", "
", (...) , "",
. : ,
Lied ... (.. . .
. 1971. .233234). , ,
.
, ( )
, .
:
, ,
, , .
, ,
, -
.
10

, - , ,
- , ,
.

. , ,
, ,
. , XIX . ,
. ,
. , ,
: , , , , -
.
, ( ). ,
, .
,
. ,
, ,
: , , , ? , ,
, , , .
,
, . ,
, , ,
. ,
. ,
,

.
, , . , .
,
, ,
, , , , ! ( ).
11

.
, .
, , , ,
. , , , ,
.
, .
,
( ,
), ,
. , , XIX .,
,
.
.
, , , ,
,
, , .-.
. , ,
. , ,
, , , ,
, ,
. XIX XX .
, , .. .
, XX ., ,
. ,
, : ...
, ... ( .23). ,
, , .

, . ,
.
12

, , .
, :
XIX ., , , , .
. XIX .
, ,
.
. , , , ,
,
, , , .
,
. . ,
.
- , 1 -, 3-
( ).
, .
XX . . , XIX .
, , XX . ,
, -.
, . , ,
.
XX , , ,
. ,
. , , ,

, , ,
. , Perception ()
: ich innig innerlich inwendig auswendig? dich windig inwendig
innig ich.

.

3.
,
. 13

, .


la. 1.

2.
2.
-
3. (
)
4.
4.
4.
:

, e
, ;
:
,
, ,
,


5a. ,
5. :
: , , , ,
; ,
,
, ,6. ()
7.
. la. -
XIX . , ,
, , ., , .
,
, ( ),
, . ,
,
. .
XX . .
, , , , , . , ,
, , ,
, ( ).
1. - ,
:
, ..
14

. ,
, ,
, -
.
,
.
2. - , .
. , ,
, , ,
. , ,
, ,
, , -

. , , ,
, , , ,
, , , .
2.
: .
,
, , . ,
, ,
. , ,
, , , ..
.
, . .

, , ,
.

. ,
, ,

15

( , ).
, : 3 + 2 + 3 + 3 ..,
( , , ), .
.
, ,
, . , ,
: , , ,
, .
, staccato , Allegro = 96.
, :
(3- ), . ,
(, ) , .
- : ,
..
, ,

: .
3. -
, - , .

.
. , ,
.
.
, : , ,
, , ,
. .
, , ,
. ,
, : , ,
f, ,
16
,
. , ,
.
, .
.
, , , ,
, ;

staccato, , ,
( :
). , , , stacccato
. ,
. ,
,
.
XX . -
, - glissando, . ,
, ,
, glissando
-. .
.
4, , 5, .
- . , ,
, - , .
( , )
.
. 4. .
.4. . 5. 6.
. .
6. () , ,
. , ,
. ,
, .

17

. , .
, , .
, .
, .-.,
( ). - .-,
( ). ,
, ,
( -, , , .).
.-, . ,

.
, , .
7. , - (
), . ,

, , ,
. ( -),
, a cappella
.
. ,
-,
: , ( !, ),
, , , ,
.
- .

4.
, ,
.
(): 18

, , .
() 2, 3, 4, 5, 6, : 2, X2,
3, X3, , , 3, 3, 3 ,
, , , , 4, X4, 4, 4, 4, X5,
6 ..
:
,

,
,

, ,
, :
une Parisienne
un Parisien
()
()
, , ,
:

(.. )
. , , , ,
, ( - 6), , , ,
, .
.

a b a b:

, ,


, ,

, , .
(. )
(. , . . )
() a a b b:
, , ,
, , ,

.
(. )

(, ) a b b a:

,

.
(. )


10 aab | ccb | deed
,
!

.
,
,
,

.
(. )

14- ,
, a b a b | c c d d | e f f e |
g g:
, ,
, ,

;
,
,
,
;

,
,
,
:
N.N. .
(. )
20

14-
abba | abbs | cdc | dcd:
Vestiva i lli e le campagne intorno
La primavera di novelli onori, E
,
spirava soavi Arabi odori Cinta
,
d'erbe, e di fior i! crine adorno,
, ,
Quando Licori all' apparir del giorno ,
Cogliendo di sua man purourei fiori :
Mi disse: in guiderdon di tanti onori . ,
A te li colgo, ed ecco io te m'adorno. ,
Cosi le chiome mie, soavemente

Parlando mi cinse e in si dolce
,
legami
Mi strinze il cor, ch'altro piacer non .
sente, Onde non fia giammai che pib ,
non l'ami Degl' occhi miei, ne fia che ,
la mia mente Altri sospiri, desiando
io chiami.
.
( , . )
, .
, , , ,
:

b 1 1 b1:

.

-.

?
(. )
, ( ) :


.
.

.
,

. ,
.


:
.


.
(. )
- XX . .
, , ,
, ( , ). ,
. :
. ,
21

, .
. ,
, : .
, - ,
- . , ,
, , ,
: , , . .

( ), :
, , , ,
, , .
- ,
, . : ,
. ( ) 8 ;
, " " 6
14- , , ,
(. .20).
( )
. - ,
,
. , ,
. , , ,
( , ), ( ) (
), . ( ),
( ), ( ).
. , ,
, , , (
). , . , ,
-, , , . -
: , ,

22

, .
, 35 !
,
: 10- (
3 + 3 + 4), 5 + 5,
. :
, . -
, , .
,
, , .
, .
. ,
, , .

, , ,
( ):

, , .
1- , 2- -,
().
- ;
, s: Sanctus. Dominus Deus,... in excelsis.
, - .

. ,
, ( E. ,
).
(3)

3- 6/8. . .
23

4- (4)

.
, . . .
5- (Xs . )
( ):

5- 5- .
3/4 ( 2/4). . .
, 4- (X4),
( ):

4- , 4/4.
.
35- ,
: . ,

(-). ,
.

. . 1 ,
. 4 : , .
, . ,
, . , .
4- (1 2 3 4), 11 ,
. 11- (. 1).
.
, (8) 1-
: 1 . , 2 . , 3 ., ,
.
24

1. . . . 1. ,

5.
,
. , :
, .
. -,
, ;
. :

(. 1-2)
!
(.3-4)

(.56)
. (.7-8)
.
, , . :
2- - , . ; 2-
- . (
! Ges-dur Es-dur)
. .
, ()
.
2- , ()
, ,
(. 1-10), (. 11-18)
(.1927):
25

2. . . . 2- (. )

. , ,
.
. , 2-
: -, ( . ), (
) 2- , , ,
. . ( - !, ).
,
. : , , ,
(. ), , , , (. ..
). , (ABA)
, , ABC. :
(.. ), 3- . , . ;
; h-moll (. ),
, ,
H-dur; 2- ( . ), 1- . . , 2-. .
, 3- . (. 3).


26

. 3- () . ,
3- (112) . (
, .)

3. . . (. )


(. ).
, , ,
, , . :
, , ,
. 145 15 (. ),
, . : , ,
, , ,
-.
27


.

: , . , ,
-. 5-
(. .21 ):

1-2,

3-5,
6-15,
.

16, 15, 16
.

15-16

, ,
, - - - ,
( ) . ,
( , , ), (, ).
a cappella ,
, . , , -

D-dur ,
4 . ( ) -.
, (, ),
, , , .
- (. ).

,
, , , . ,
( ), ().

. :
10, 12, 19, 22, 31 ( 2 , 4 );
11, . : 1, 7,
11, 13, 6, 10, 12, 13, 3, 17.
- (. . IX. 4.3).
11, B-dur :
28


8. 12. 16.
BBFdur dur dur

, , .

8+8+9
As-dur

16.
B-dur

3, F-dur ,
() , - :
, , , .
(14) ,
. : , ,
! , ? , ,
-. I .
, .
. , ,
, , (
.: : , , ). (
. .: . . 1988. .212-214).
6 ;
e-moll G-dur:

I1-2

e-G

I3-4

II1-4

IIIIV

-, ...

V
fis...

V1-2
(g)

VI3-4

VI3-4

, . ,
. (.
.20):

aab

abdee

d
b-moll fis-moll

h-moll h-moll


:
,
. ,
. .
, - - :
,
.

29

() , .
, .
, , .
,
. ,
, :
2
. . 3- , .

1
1
.

I b b II a a II b
III III b b I

b
(b)

c-moll
F-dur
f-c
C-dur c-moll
, , ( )
( , ), ,
, , , , III. , (2)
1- ( I ).

-
- (. ..3) ,
, .
. , ,
.
, (, ),
, . 7 Libra me ( ),
. 4- - (ABCD) (r , D), , , :

.1
.20
. Moderato
c-moll

c-moll

.45
Allegro
agitato
g-moll
.

.132
.171
Andante .
b-moll
~
.
1

D
.179
Allegro
risoluto
c-moll

r
T.416
.
C-dur

: r , , , ,
, , , (
1 ), D , , .
30

,
, , , , .
XIX-XX . , XIX .
.-. ( , ), : ,
.-. , , .
, 21 , 4 .13
, , , 24
.-., , ,
. : , 24 - 6 ,
, ,
a cappella 4- .,
a cappella 5 ., , 9
, , , .

6. .
, ,
. .
:
,
. ,
.
: 1) , 2) -
-, 3) -, 4) , 5) , 6)
.

( . ) (
): ,
. , ,
2-- 3--, 4--, 5--, 6-- ..
,
, ,
.
31

, .
( .)
,
.
. , - , . ,
, , ,
. 2- . . . ( ),
Guten Abend, gut' Nacht! B
() 8- 7 ( ).
, , ,
.
- - . -
, ,
. (),
2- , , .
: , ,
, ! , ,
, 7 ( . ) , 1
Requiem aeternam ( ) .

, .
1- . : ( . : I -10+10 ., II - 9 + 9 ., III -14 .), ,
( . -; 8 ), 1 , .-. .
es-moll 3- . .1-4 , .5
, , : 32
4 ) . . . . 1-

) 2-

) 3-

1- es, 9 .,
2- ges, 12 .,
3- - as, 14 .
2 8
( 3 123). 4
Tuba mirum , 3 , 2
. .
- Agnus Dei ( )
, ;
Agnus Dei.

- ,
- , AB ,
33

( ,
, ..). , .
- . :
( , A.B.
), ( . ), - ,
, (
, I . - ?, II .
). -
: (, ) - . .
, , - ..
, ,
, (
).
- : 2-
, 2-, 2-. 2 Es-dur ( , , 8 ., , 8
.). , , , 2-
: b-moll A.B. (. -) 1 . ,
( ), 2 .
Des-dur, b-moll (b a ).
2-
, (d-moll) ( ), (D-dur)
(1), ().
2- 7 8- ,
:

8 . 8 .
d-moll


8 . 8 . 8 . 8 . 8 .
D-dur
1

( 3-
): -, , (b 4 .),
I II - :
34

2-
- . d-moll
, (), (). :

1
d-moll
F-dur
d-moll
D-dur
.

, -
- ,
(. . IX ).
- 2-
, ,
. a-moll 4/4 2-
A-dur 3/4 3- :

2- - 7 1 . , 2 . , .

- E-dur A-dur ; .
l :
5 ) .. . . 7 . E-dur

35

) A-dur

, 1 . , 2 . 2-
, :

8 + 10 .
A-dur

.

4 + 6 + i . 8 + 2.
E-dur

10.

A-dur A-dur

1 .
2.
8 + 7.
14 ( + 4 ) .
.
A-dur
2-.

, ,
( ) .
, .
,
, ,
.
.
- .

8 ( IV )
-, 1 ; 6
(). :

r r Dr
II III-IV V

Er
VI

Fr Gr
VII VIII

: , .
( ) ,
.
.
:
, ,
(a-moll). 2- :
36

6 ) .. . 1 (--)

, ,
,
: , ,
, , .
: , (), , ? (), ,
(), , ? (D), , ! (E), ,
! (F), (g).
.-., (. 7).
,
( , E, F). ,
,
37

: , ? , ! ( D,
.) (. 8, , ).

7. . . (.. )

8 ) . . (.. , . )

, .
8 , ;
(r1 1-, r2 2-):

r1
r1 r1

.

I II III

g
g g-B

r2
r2 r1
D
E D F
IV V VI VII1-2
g-G a-d Es-d

r2 r1
D
VII3-4
b-g

r1
Bg
VIII
g

, ,
perpetuum mobile,
.-, ,
.3 .
3 ,
38
(), 9- ,
.
, : 7
Libra me ,
- , , ,

.

.
(
) - , ,
. .
,
( 2- , . 2), 2- 2 .
(AB), ( ), 3-
(ABC , , . 3), 2 (AB), ,
. , :
(. .35-36), , ,

, 2 . ,
.
2- . .
2-
( ) ( ,
, , ). -: I
, II , , III , !.
I . Edur, II . cis-moll. :

I
E-dur

II

III

cis-moll
( ),

39

: I , II , III, ,
.

. :

..

I, II1

II2-4

III1

III2-4

Es-dur

Es-Fis

Es

, !, , .
, , - .-.,
, , . (ABC) ..:
9 ) . . (. )

4- , ( ),
:

II

III

ABC , , .
- .

( ) - . 6
, .-, ( . , ,
.). 6- ( , ),
( , ),
, , , ,
40

. , ,
. 6- :

Il-4

IIl-4

III1-6

D
IV1-6

A1 D
VI1-6

E
V1-4

C-dur

C-dur

(. . , , ) 7-
, ,
( ):

I1-4

II1-2 III1-4 IV1-4 V1-6 II1-2 VI1-2

()
, .-.
-
9 . , 6-
9-, ,
: 1- . , , 2- , , ,
.
, .
.
,
.
. -, , , , ..
,
. ,
, . (. .:
. . 1978. .8, 9, 10, ..2. ).
- XIX .
: ,
, , ,
, XIX .
- :
> , ABC > D D,
41

> > (
).
-
.
- ,


XIX . - ,
, :
.
4- :

I ( )
().
II ( ), ,
().
III ( , III1-3, ). .-.
(III4) - (),
IV ( , IV1-2),
. IV ( , IV3-4)
( 2- ).
(. 10).
. ? . .
10. . -. (. )

42

- -
, . -.
:

: es-moll,
d-moll. , (E)
(E1 E2 E3 E4).
: I , II ,
III , IV , IV4 V , , VI
. - : VII !
!, VIII , IX , X .
6 , . , . ,
.-, ( E):

11. .. . 4 (,-)

(E1):
43

12. . .

,
.
-
, ..
. , :
. ,

:


( Andante sostenuto).
, .
(, , Pi mosso),
Es-dur; (
):
13. . . , (.. )

44

,
.
.

, . : ( )
, , 1 .
, 4 : ,
, , , 1 ( 1- )
. .

, ,
,

. . . 1988
- . . 1. . 2. .
3. . . 1972-1978
. . . 1965 . .
.1. ., 1974 ..
. . 1978
. . 1987 E. . . 1960 E.

. ( . , .
.) // . . 1973. . 137-185 . . 1974
. //
. . 1994. . 144198

.

III.

1. .
(2- XVIII .),
(XIX .), XX . ,
, .
( ) .
45

,
, ,
, , - , ,
, ; , , .
, ,
- , . ,
, ,
.
: , , ( .
), Adagio, , , , ,
- . (
, XX .
II . -
).
, (, , .)
.

2.

. : 1) , 2) , 3) , 4)
, 5) , 6) . : 1)
, 2) , 3) .
( ): ,
, . ( ):
, - ,
. ( ):
(), - , S,
, .
. ( ),
( ). ,
. ,
, .
46

:
, .
. g-moll
:

1 ,
D . D
g-moll I .
. initium movere terminus (i : m : t);
fest locker ( ).

3.
: ,
.
; ( )
, . ,
, . :

: ,
( ), ,
( ).
. ,
: , , ,
. , XIX .,
, (,
).
. .11 . ,
.-. .
47

3.1.
, ,
.
XIX . . , ,
, .
,
, - .

.
(
XVIII .) , , :

.2, , , , .4
, , .6
, , .8 , .
() 20- .-. :

14. . . 20 .-., II .

, 4
T53:
,
.

, 4-, 16- . ,
1 1/2-, 2-, 3-, 4-.
, 4- , 12/8 Es-dur .9
2: 48
15. . . Es-dur .9 2

:
1. = 1/2 .
. E-dur, , .
13;
1 . = 2 .
. 2
, . 1 16;
1 . = 3 .
. As-dur . 38, . 1-24;
1 . = 4 .
. , .
133.
( .: .. .
// . . 1978, . 124-125 .).

,
. - ( , )
- ( , , ).
( , ,
0), ( , , , , 8),
( 1-2, 7-8),
( 5, 6), (7, 8; 4, 4).
: ) , ,
(0) (4); ) ,
(4);
) , (1-2);
) , , ,
(7-8); ) . G-dur .76 1, (6, 6); e)
. Es-dur .71 3, 1 .,
(4, 4, 8, 8):
16 ) . . .

49

) . . .

) . . . .

) . .

) . . .76 1,

50

e) . . .71 3, I .

, ,
,
. D-dur .64 5,
, (5, 6),
(4 = 6),
(7, 5, 6, 6, 6)
( 7, 7, 8):

17. . . .64 5,


(
51

10, 5, 7, 7, 10, 12, 10 + 16) . (


.: .. , .. . . . 1967. .566619.)

3.2.
: 1)
,
() , ( ); 2)
; 3)
( , ); 4) -
, ( ),
( ); 5)
; 6) ,
, , , ( ,
).
,
, (. 14, 18, 19).

3.3. -
-
. , .
- , ( )
, , .
() ,
, 1- ( )
( 15, 16 , e).
, , ,
.
: , D III, V VII .
, DIII, DV DVII, ,
,
-52

.
F-dur .24. C-dur
(.8) F-dur (.1).
: F-dur 5 ., C-dur 3 .:
18. . . 5 .-.

.
V , III V
. F-dur C-dur 18. : f-moll
As-dur III . 1 .-. ; a-moll e-moll
Rondo alla turca , III .
, , VII . ( ), III . 8 e-moll .52
2 e-moll D-dur:
19. . . 8 .59 2, III .

D as-moll 12 .-.
( ): as-moll Ces-dur, h-moll D-dur.
d-moll 24 ,
, SII: d-F, a; -, e.
- XIX ., ,
III .: E-gis
, - . 10 7, As-c .39 15 .
53

- ( 6 F-D, 7 F-A)
: As-C .25 1.
- : e-dis
:
20. . . .


, .
, S TSVI.
D-h.
TSVI h-moll . 11 . SIV,
,
.

SIV B-dur 10
B-dur Es-dur:
21. . . B-dur, III .

,

54

, B-dur. : B-dur (
g-moll) 14 ., Es-dur 2 .
Es-dur, ,
B-dur .
XX . 12-
(- ; Des-D II . 8
), (As-D , C-Ges
.40 6, ).
.
. (
) ( ),
( 1- ), (
) ( ).

, . :
(D-T, . 16, e).


: S-T (. 24), - ( 14), T-D ( 22),
.
().
,
, , ( ).
18 .-. :
22. . . 18 .-.,

55

,
(. C-dur 1).

,
, .
, fis-moll g-moll. 2-
g-moll 22 ; 2-
, Desdur:
23. . . g-moll

(. 16 , e, 20).
, ( 14, 16, 18, 19, 21, 22).
( II, IV, VI .). II . 7 .-.
, 1- SIV:
24. . . 7 .-., II .

SII 1- (B-dur,
c-moll). TSvi
56

1- :
25. P. . .

III, V, VI .
, DDVIIb3 f-moll . 10 9
:
26. . . . 10 9

12- XX ., ,
12 . . I
. -, -; II . 1, eF; II ,
-; III . 2 .-., IV ., , d-f; III . , d; IV ,
fis-moll, fis; IV 8 .-., IV . B-Es; IV . 2 , I ., , g-cis; V .
, -; VI . , As~F; VII . 4 .-., II .,
a-g; VII . , As-g. , ,
; : ) 1- 1, ef; )
2 , gcis, SIV (gC, ):
57

27 ) . . 1

) . . 2 .-., I .

.
(,
), , 4
, 8 , . XX . ,
, 26 , 8 + 8 .

; 32 .-. ,
, : c-h-b-a-as-g ... .
( ) : 1) 4- ,
, , 2) ,
58

, . (
) , ,
, . ,
.10. 7 (4 + 4 .) -,
,

, . a-moll . 10 2 4 + 4 . a-moll emoll 4 + 6 . a-moll a-moll . ,


: , , , , , .
4- ( ) D-dur (32 .):
28. . . .42 3

f-moll . 10 9 ( 26)
,
.
a-moll .10 2 - 4 + 6 .
5-6, ,
3 . 5
(4 + 4 + 4 + 4 + 4):
59

29. . . .

, ,
.
h-moll . 20, 120 . (2 60 .)
.
II . 8 : 1- Des-dur, 2- D-dur.
. ,
, , (. 16).
, (. 16). , 5
: 8 + 14 .
, ,
, S.
, ,
6 , B-F:
60

30. . . 6 , III .

4
, .
3 , 112 ,
(1, )
SII.: .

3.4.
.
. XVIII . , . XIX . () : ,

. ( . : .
. . . 1983.)
, , , .
. , ,
. Es-dur 103
:
31. . . 103,

() (,
), , ( , ). . h-moll .11.
. 61

fis-moll . 11, , agitato.


: . Ddur 6/8 (.576), . 5 .-. 103 .5
(. 31). () . 6 F-dur
F-dur D-dur ( ):
32. . . 6 , III .

: . cis-moll .50 3 ( ), es-moll .26


2. - . , I .,
, ( ) 1- :
33. . . , I .

.
,
; . 103 ( 31); . 6
, ( 32).
, ,
, .
(. 17 ).
1- 3 C-dur
( 32 .): 4, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4 . 1 .
g-moll 3 (.516), 8 . 1- ., 16 . 2- ., 5 . .,
62
27 . ( 5 .).

XIX . , .

. : .
C-dur 1- . 8 ., 2- . 16 ., . 10 .; h-moll 8 + 14 + 4 .; .
. 11 C-dur - 8 + 10 + 7 ., fis-moll - 16 + 28 + 12 .

3.5.
,
( der Satz Periode).
: 1- . , 2-
. II . 3 :
. 1-4 (der Satz) , . 5-12 , . 13-16 , . 17
. :
34. . . 3 .-., II .

c-moll ( a b b, 4 + 4 + 4 .),
4- () : 2- 2-
.
3- , 2-
3- .
E-dur (4 + 4 + 4) gis-moll:
.
1
2
3

. . .
2
16
16
15
14
I . 8 : 8 + 17 + 8 .

: 8 (.) + 22 (.) + 8(.) + 12 (.) + 8 (.).
: , Es-dur,
4-; 2- 1- , II . 8 ;
, ,
63

(15 + 16 + 5 .), .
, I . 5 .-, c-moll, 8 ., 13 .,
10 .; , I . 27 e-moll, + 8 ., 8 ., 8 :
35. . . 27 , I .
Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck

: . e-moll .72 1,
H-dur E-dur; .
.32 1,
Cis-dur Fis-dur; . .65 2 ( .7), .


-.

4. (
)
,
, .
, .
,
.
:
, , , , -, .

4.1.
, ,
.
64

. .
AB , , .
- :

1 .

2 .
bb

( , ).
( ) ,
. -
16 G-dur .-. :
, - b b:
36. . . 16 ,

- ,
( ), , C-dur .24 2, .
( ):
, ||: :|| 6 Des-dur .64 1; ||: :||: :||
11 Ges-dur op.70 1, 13 Des-dur .70 3; ||: | :|| 1 Es-dur .
18 2, As-dur .34 1.
.
, 2- ,
. :

1- . () 2- . ():
65

37 ) . .

2- . 1- . , -, Canzona
napolitana Es-dur; , 25- , II . g-moll.
2- . , ,
( XIX .)
( ). As-dur .25 1
Es-dur .23 6 , | .
2- .
. ,
, . As-dur 16-19-14 ., Es-dur 81420 .,
, 1- 2- , .
, (.28)
:
38 . . .23 6

| b , ,
. 2- . .
(b) ,
.
- 4 4 | 2 2 4. (

66

, ).
, , ,
, , .
: , 3 9 , II . 7
. C-dur (II .)
32 , (a-moll),
(C-dur), , ,
. 12
A-dur .-., , .
, ,
12 , 5 + 5 ||: 2 + 2, 5 :||:

39. . . 12

.
, es-moll . 16 4 3-: 3 + 3 | 3
+ 3. gis-moll . 16 2 ,
fff .
B-dur .
H-dur .37 3 (16 .) ,
: | b . :
67

40 ) . . .37 3

, , ||: A :||: :|| .


d-moll .34 24 :
1 () - 8 + 8 + 12 + 18.
, -
H-dur .32 1 ( ).
: , , rit. , ,
. :


-
(, ). , , 1- . II . Andantino
in modo di canzona b-moll 4 . ( 1) (),
, :
Des-dur b-moll, 24 ., Des-dur F-dur, 16 . :
68

. ,
( ) ()
II . Andante, un poco Adagio F-dur .-. C-dur (.309),
. :
1 .
1 .
2 .
2 .
1
2
3

b
b
4 .
8 + 8 8 + 8 12, 8 12, 12, 3 .
( )
, .
Allegretto a-moll, II . 7 . 2- .
-
,
,
-.

4.2.
, ABA, ,
.
, , , ,
.
,
.
, ,
( ). , ( )
: , , ,
() .
. , .
. :
(, , , ,
), ( , , ,
), ( , ).
- :
. cis-moll 25 (5 .), . cis-moll . posth., 4 .
69

: ,
(der Satz), ,
, , , ,

, (, )
, , , (. ).

,
, . , .
: ,
.
: . C-dur 1 : 8, 36, 14, 21
.; . D-dur, : 8, 1- 2, 1-
8, 2- 2, 2- 16 ., 8 .
, .
,
: . , D-dur.

, , , , tractatio. -
, , , , ,
, -. dis-moll 12
(Patetico) ,
: 8 + 8, 4 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1/2 + 1/2 +
1, 16, 6 .
fis-moll, e-moll, d-moll, cis-moll, H-dur, D --> (dis-moll),
.
- . , 7
8- ( 3/4), :
70

41. , . 7 , III .

(, ), , ,
. : . a-moll .59 1, , E-dur
( , , 1- 2- , ); . Valse noble B-dur ,
( g-moll, c-moll, g-moll) (
, , 1- 2- , ):
42 ) . . .59 l

) P. . . Valse noble

71

: 2- .-, d-moll, 1 ., 8-11-9 ( 2 , .).


, . : .
gis-moll .33 1 ( appassionato H-dur); . cis-moll (.
posth.), , f-moll, A-dur
DD-D (cis-moll), 3/4: :
43 ) . . cis-moll (. posth.)

: 2 ( )
.5 4 ., . 1 ., 1- . 3 ., 2- . 3 ., 3 .
, ,
, . ,
.
, .
-: ,
, :
. .
ABA
ABA
,
, - . 72

, .
, : (. A-dur,
), (. ),
(. B-dur .-., : B-B, B-Es, B-g, Es-B),
( 7 , . 41), (. As-dur .10

10, forte pianissimo, . D-dur, ).


: (
dis-moll , 16 . 8 + 8 ., cis-moll . posth. , 12 . 8 + 8 .),
(. C-dur .10 7, fis-moll .25 2),
(. d-moll 24),
( E-dur, es-moll, D-dur ),
, , (. D-dur , .
17, . III . Allegro Es-dur 4 .-., , 1- 8 ., 2-,
, 36 .).
1- . 1- 2- .:
, ,
Des-dur .
XX . .5 3 ( ).
XX . ,
, .
, .
,
.
, ,
- ( ),
, , . ,
1 -e , 2- ,
, .
: 10, 8, 4, - 7 .
, , , :
73

44. . .

, ,
, 1: 1 .
, ,
( . ),
: 8, 20, ABA - 8 + 14 + 8 (30 .).
( . ), ABC
. ,
, g-moll 6 -

. ;
( g-moll):
45 ) . -.

74

.

. ,
B-dur
, :
46 ) . .

,
. ,
( , ) .
(, As-dur .24 3
). :
(23 .) d-moll Tempo di minuetto
;
75

2
, (). -, ,
Des-dur (15 .). - ;
C-dur .33 3, da capo.

4.3. .


, , ,
. . ||: :||: :|| A ||:
:|| (, , )
. ,
5 ( 6) : [] .
- , 4-, 5-, 6, .
.
, , ,
- , ,
: [] 1 1 2; [] 1 1 2
2 3.
: ||: :||: :|| 1 .-.
, ( ,
); ||: :||
, Valse noble .
-,
. : . cis-moll 2
( es-moll cis-moll, -); . Des-dur .27 2
( , b-moll A-dur, ,
). Voiles,
( 6 . ) ,
:

6 + 8 + 8, 10,

1
5,

1
9,

2
2 + 8,

7 .

76

( ), (), 1-6 .
, 1 2;
( ) 1 ( ):
47 ) . . Voiles

Es-dur , ( ) 1 1
2 2 3, (4 + 4)

(4 .), , ,
.
- As-dur
, , . 12/8
4 . (2 + 2), As-dur H-dur. : ,
, , . , 4 ., , 4 .,
, , 8 ., ,
.

4.4.
, ,
.
( D-dur ).
,
ges-f-es, -.
D-dur . 23 4 : 1- . , 2- . 1- , 2-,
, ( ) 3- .
77

, , ,
, .
.
, Fabel ,
. ;

XX . ; .6 3
, :

,
- .
: . .-. A-dur
(K.331), 8 . E-dur, A-dur.
: , .5 3, d,
g. : .
cis-moll .2, 1- , () D es-moll, 2-
D cis-moll.
, - ,
.
5. Adagio
Adagio (Andante) ,
, , , ,
. : Adagio , 1 .
, 2- . , . ( Adagio
2- .. ).
:

.1

,
(),
..,

: , D, .
D. -78
, , , I . I .
II . Andante fis-moll 23 (.488);
- . :

..

4 + 8,
fis

2-. .

8
fis

..

a ab

14 4 + 4, 8 2
4 + 12,

A-fis
fis

., ..

8 + 8,
fis

8, 7
fis fis

( ), - ( ), . ( ):
48 ) . . . 23 .-., II .

, ( D) II . Largo As-dur 1
; 2- ,
.
II . Adagio F-dur D-dur :
fis-moll (I .). ;
24 .; ,
fis-moll F-dur. () ()
():
49 ) . . , II .

Adagio . C-dur Andante .54 4 .. (. , ); . b-moll Andante


cantabile . 11 8. 2-
79
,
D, . :

.
( .)

8,
6
8-6
8 + 11
7
b
b-Des
b

Adagio. , III .
Andante D-dur 1 () , ,
Des-dur (I .); . :

.1

4 + 17,
12
8,
7,
15
6
16
14
D-A
A-cis
Des
Des-D
D
D
6 Adagio lamentoso h-moll,
- . :

18,

18

h,

.1

.2
,

bb bb

10 + 8 + 8 + 8
13 + 23 + 10
25
19
11
D------h h
h

() () h-moll D-dur ,
. ()
(h-moll), . () D-dur h-moll ( )
, .
- .
().
Adagio XX . ,
( Vivace d-moll 2 ,
8 10 .),
() (II . Andante assai a-moll 4 .-., II . Andante D-dur
. 132),
.30 (Lebhaft): . , (1- .), . (2- .), (3- .), 1 . (4- .), . (5-
.), (6- .). 80

6.

6. 1. . .
: , I
, ( - , , , ,
, ), .

,
.
, ,
, .
.
( ), :
, (),
... ().
, .
.
, .

I II I. XVII . , , ,
(2 ) .
9 , , , 4
, . .
, , da capo. XIX .
.
: , ,
, , ; , , , ;
, , , -, ;
, , , ; ,
, , .
(), () ,
.
81

(.
f-moll .32 2), ,
: . Andante 2 ( ), -, II .
, .
( )
, . , , 1,
2, 4, 6 . . .-. .
(, f-moll .55 1 ),
(, 4 , II . ).
, , I .,
, . I
(Andante Allegro Andante) 13 .-. Es-dur
, I ., .
4 ,
ABA | | /, - (A-dur),
(fis-moll), , (Des-dur),
:
50 ) . . 4 , III .

.
I III .
82

fis-moll ( I . 16, 8, 8, 8, 12 .), F-dur 4


, I .:

Allegretto amoll 7 , I .
, II . h-moll , , , ,
.
I . II . Allegro strepitoso
D-dur 9 .-. . , ,
, , ( ), ()
():
51 ) . . 9 , II .

,
. I . d-moll 9
, da capo, .
Es-dur I , da capo .
Andante D-dur S : I . , D Fis, D D,
, D-dur.
83

(Trio, Minore, Maggiore, Alternativo) ,


, , .
, ,
. , , , ,
, , . ,
. : I .
II . , II . III . .
,
- . :
. , IV, VI,
VI . ( ), III ( ). V .,
F-dur II . b-moll 4 ,
F-dur. , f-E,
Andante ma non tanto 2 .

, , .
( 7 .-., ), , (Allegro
strepitoso D-dur 9 , Andantino h-moll ).
- .
.
, | | ,
, , F-dur, -, tutti fortissimo 2/4, F-B. .
fis-moll , ;
A-dur.
, , Allegretto, Ib .
Allegretto A | BCB1 | 1; ,
d-moll, g-moll. : Scherzando, (Quasi
Trio I) , (Trio II) , 1,
Trio I, - ( , , , ):
84

52 a) . .

52 )

52 )

52 )

.
C-dur .56 2, | BCD | 1. ( 1
), , .
, , .
I .
, h-moll op.79 1 , d-moll
H-dur.


. . ,
22- ,
. 15- 5 6 ,
, .
, , ,
( ), , 85

, .

( As-dur .32 3 ). 1, 2, 4
.-., c-moll . ,
, , .
, .
4
.-. , Largo con gran espressione C-dur.
- ( ).
(), ( , )
();
B-dur (),
,
(), catbasis:
53 ) . . 4 -., II .

86

II . Lento b-moll 5
, (con agitazione
.37), , tutti (molto elevato .40),
. : tenebroso, con
agitazione, 1 a tempo, , 2 molto elevato, ,
( - .42 , ). ,
: d-moll, 1 b-moll, 2 Des-dur.
, ,
g-moll ,
, D. , ,
,
.
.
, da capo:
, 8 9
. da capo
3- . 131 d, 3
. 131 . :
. g-moll. , ,
,
. , , ,

. - :

87

(, , 5 g-moll), (, 6 , ),
(, Andante cantabile I ).
(, c-moll, ).
h-moll .34 6 ,
: 6 ., , 16 +
11 ., 16 ., -- 9 .
,
(, Ib, Allegretto ,
). ,
: , , .
: B-dur H-dur.
,
. (III .
) .
, , (, II . 4
.-., , Andante cantabile I ).
: , .
: , II . Andante marziale Es-dur 2
.

6.2. .

, , : ().
( 4 7 ) (,
, ).
.
, 112, ,
: , ,
. , ,
, , , .
II . C-dur , III . 6 . 88
II . Andante con moto a-moll C-dur
: , ,
, , .
F-dur A-dur (
1):

. 3.
.
a-moll


.
A-dur

. 3.
.
.
a-moll
F-dur

2 ()
.
.
a-moll

III . Andante moderato Es-dur 6


. :

.1
Es-dur

.51
e-moll

1
.55
Es-dur

.
.56
C-dur

1
.57
A-dur

2
2 . .60
H-dur Esdur

.
:

.1 .

.1
Es-dur

.46

.47
g-moll

.48
Es-dur

.1

.2

.49

.50

, :

54 ) . . 6 , III .

89

e-moll E-dur ,
(e) (f):
55 ) . . 6 , III .

.1, . 1 b, d
g:

56 ) . . 6 , III .

90

2
H-dur ( ), e ( ):
57 ) . . 6 , III

.1 (.62), e .
III . ,
.

9.3. ,
, , ,
, - . : .
f-moll .94 3, ||: :||: :||::|| ,
(), ; ,

F-dur , ||: :||: :||: :||: :|| , -


.

6.4.
, :
, .
,
, | | .
. ,
(), II . 3 Ib
.
91

. -,
, , II . Adagio cantabile As-dur 8 .- :
| | 5- | | A | | . , ,
ABACA(DA): , , ,
( c-moll Es-dur , , , 1). -,
2
, II . -;
.

| | AB1 (), II . 4 .-. , As-dur
C-dur.
:
II . a-moll C-dur ( F-dur A-dur), c-moll .
. ,
(, )
, . As-dur ,
:

d
abab
d
efe
d
Es-dur Des-dur Des-dur Ges-dur

A
aba
Es-dur

7.

7.1. .
, .
, ,

( ), ( ) ,
,
.. , ,
. ,
XVII XX ., .
92

-
. , ( ). ,
-, , .
, ,
: ( D-dur - .:
. . 1981. .14.), ( , ),
( .-, , . 382), ( 19 G-dur ,
1 e-moll , : ., E-dur, . cis-moll, A-dur, Es-dur,
E-dur, . cis-moll, H-dur, E-dur), ( D-dur .-. ,
.. ).
,
, , ,
.

, , ,
, , .
, ,
, .
- XIV-XV ., ( ), (. .VI).
XVII-XX . .
5 .. (
, 1837-1847, .III). :
1- Satz Gang Satz
2- Hauptsatz (Gang) Seitensatz (Gang) Hauptsatz
3- - HS - SS HS SS1 - HS
4- - HS - G - SS - HS - SS1 - HS - G - SS - HS
5- - HS - G - SS - SS1 HS G SS
Satz , Hauptsatz (HS) , Gang (G) , Seitensatz (SS) .
1-, 2-, 3-, , , 4- 5-, ,
.
ABA
. .
(. II, . 1936, . 1895 ., . 1915 .),
93

XX ., 1-
, 2- , Adagio
(Andante) , 5-
.
3- ( ) 4- -
( ).

7. 2. ( )
: ,
() . ... .
5, 17. ,
, .
: XVI .
. XVIII ., ... , , XIX ., XX .

7.3.
XVII-XVIII . , ,
, .. , ( XVIII .).
, - 1-, 2- ..
(,
, ).
:
, , ,
, , ,
(), , :
? ... [. . 10 . T.S. .,
. 1936. .387]. , , ,
. , .
: ( )
, , ; () , , 1- ,
( ), ; , (
), 7, 9 , () 17 ,
~ 5 . 94
D-dur.
, .
( circulatio):

58. .. .

5-:

4+8

D-dur

4+4+

94+8

4 + 12

A (d. .)
4+8

A-dur

D-dur

h-moll

D-dur

1- , 2-
, :
59. .. .

, 1- A-dur
() h-moll (); , ():
60 ) .. .

95

,
. () ,
6- ,
8- () .
51 52 .; - .

: , e-moll 5 2- E-dur (
), 7 ; , , 1- a-moll 2- A-dur.
.. : E-dur,
E-dur, I 5 e-moll.
XVIII .
C-dur -
(1786), 5 , .

7.4. ..
.. , ,
, Sturm und Drang ( ).
, ..
, - ,
, ( , ).
, .. ,
, ,
, , , .
.. : ,
, ;
; , ; ,
; , ,
; , , ; 96

(, B-dur 15 ). :
, . ..
.
B-dur . 15- (P , ):

P
8+4+8
3 . .

()
P
8
E

1
12
-

5
(2)
8

P
8

F
(1)
P

2
11

4+4
d

B-Es

P
8

Es

P, P1

8 + 25
d-B

8, 23
,
()

3
8+8

(2)
7
(3,4)
8+6+14+19
b

P
4+8
.

4
11
c-

P
15

(2)

, ()
():
61 ) .. . B-dur

97

1 , , P,
(F-dur), ( ). 3
, P (),
, ():
62 ) .. . B-dur

3: 1- ( ),
c-moll
63. .. . B-dur

.. : c-moll
, E-dur, :
98

64. .. . B-dur

5 : 4 . - 4 .
(d-moll). 6 (25 .),
3. ( )
B-dur. , ,
:
, ;
:
65. .. . B-dur

7, 2 ,
, b-moll.
,
( ) :
66. .. . B-dur

99

.. .
- ,
. ,
(). ( )
E-dur (1781):
67. .. . E-dur (1781)

B-dur.
, (circulatio) 61, babcb
1- , .4. , 65.

, (),
(.1) , (. 2) .
( 61), ,
(), .
c-moll (2) ( 62).
(, 62, .3). (),
(),
c-moll E-dur ( 64). .. .
( 66), ,
-,
(
100

, ),
(saltus-duriusculus), (passus-duriusculus), , , , ,
, . ! !

7.5.
- (. ),
, ,
a-moll .-. .
, , ( XVIII . XIX .)
.. . ,
, , ,
- .
: ,
, , , .
: , , - , ,
, . :
5- , , ,
- , , 2,
, ( ), , ,
2 1.
(, 10 .. G-dur),
(, 7(37) .-. D-dur [ .: . .
.-. . . . . 1-3. . 1965-1966], (,
4 a-moll). , ,
: ,
. , :
, . Es-dur 18 .-. . 570 ,
.
1 , ,
. 2 , , 101

, , - .
, 10 .-, G-dur: 1 , 2
C-dur. 1 : , .-. 7(37) D-dur 9(19) D-dur. 2
, 25 .. G-dur, C-dur. II .
Adagio molto espressivo B-dur 2
,
: (B-dur) a-moll Ges-dur fis-moll D-dur d-moll B-dur.
.
(fest) (locker).
,
10 .-. G-dur, P. 2 C-dur C-dur ,
, G-dur.
: 1 P. 16 .,
2 P. 92 .!
-
,

. , 10
, 2 Cdur, F-dur.
2 C-dur (
), G-dur ( ).
,
.
( As-f-Des);
141 !
,
, ,
. 4
, 26 . amoll.
.
D S . (I . F-dur . 547: F-C-F-B-F),
T-P-T-V, S-T [P , V, Varianta
] ( 21 25
102

). , ,
.
, , , ,
, ,
.
. 5, 7. 7(37) .-. D-dur :

1
.3. .2. .3.. .3. .3.
.
.
.
.
D
d
D
G
D

5- 9(19) . 7- F-dur
:

.2. .3. .2. .2. .2. .2. .2.


.
.
.
.
.
.
.
F

F
F
d
F
, : 20 24
, , 18 .- B-dur . 570, I
F-dur . 547, a-moll. ,
20 .
5- . Allegretto Es-dur 24 c-moll

.3 .2.
..
.
Es

.2.

.
Es
As

;
:
68 ) .. . 24 .-., II .

.3.
.
Es
Es

1 c-moll , :
103

69. B.A. . 24 .-., II .

P. . 2 1, .
5
(12 .). 2 ., ,
D ( ):
70 ) .. . 24 .-., II .

a-moll , .. ,
. 5 ,
( P. ), : .
1 16 ., 2 13 ., 20 . , ,
, .
passus-duriusculus ( 2-3 .
), ( P.
suspiratio):

71. .. . a-moll

104


circulatio ():
. circulatio ,
, P, 1 2.
72. .. . a-moll

- - ( ):
73 ) .A. . -moll

,
, ,
-
:

74. .. . a-moll

105

, , -, .
- , 10 25
.-., G-dur, , ,
(. ). -,
.. G-dur [
], -,
, - .
.-., , 10 ,
1 . Adagio molto espressivo B-dur, , :

-
- .

B-dur
B-dur
b-moll
B-dur

.-. . 5- , ,
, , 62 .,
. , ,
.
75. . . 21 .-.,

8 ., 3-, 33
. -
: C-dur a-moll c-moll
, .
,
-106
-. 4 a-moll.
, 4 ( )
1-, 2-, 3-, 1- 3-, ; :

.2,.

a-moll

C-h-a

a-moll

A-dur...

a-moll

F-dur

a-moll

2 3 ..
.
4

a, [e, a, d, a,] A, B a-moll

, , ,
(circulatio); ,
:
76 a) . , 4 ,

4- :
77 ) . , 4 ,

107

, , -.
Es-dur .., 6 , ,
: .1 P, .2 ., .3 P.
.. . ,
(. ).
XVIII .
,
( : B-dur -,
, , ),
, (
B-dur 3 ),
, 5-, , (
C-dur ).

7.6. XIX XX .
- .
: , (I .)
, Blumenstk. , .
, ,
, , , , , , , ..
, , , .
, .
, , ,
-.
108

, ,
D-dur N5. C-dur Blumenstk Desdur.
5- C-dur
, ( ),
. 2 ,
Minore I Minore II, , : ,
-moll a-moll, , , .
. ,
,
:
78. P. .

.3..
C-dur

Minore I
Minore II
.3.. 16. .3.. .3.. .3..
e-moll -

16 .


( ), .
, (. ):
79 ) P. .

79 )

Minore I .
Minore II - a-moll-e-moll.
109
1- , - ,
(
):
80 ) P. .


.
Blumenstk Des-dur: ,
II ., , ,
. 9-- :

I
II
III
II
IV
V
A

D
E
Des-dur As-der Des-dur As-dur Des-As es-moll

II
B1
b-f

IV
D
Des

II
B
Des

, ,
( IV V ).
, , :

As, As, b-f, Des. :


.
, ,
: DA... AB DB... XIX . 110
, . ,
.30 2, (h-moll fis-moll), , 4
, , h-moll fis-moll A-dur fis-moll (
). ( , ):
81 ) . . .30 2

cis-moll
+, +, + cis-moll Des-dur cis-moll.
cis-moll.
- XIX .
, . ,
( ) ,
, ,
.
.
, , , (
7- ), . ,
As-dur , (Es-c Des-f)
.
, , ,
( , ), .
, , ,
. , 5-
111

, (B-dur A-dur),
( d-moll ).
.
, 5- (a b ),
: , , , , , .
() h-moll. ,
, (r).
, ( E 2).
.
:
1
P
2
P
P
r
rr

DrEr
rrr
h, h, D-fis, h
D-H
h
fis-G, c,
h, D-A, d, D-h, , h

. .
.
,
. A-dur . 7-
4 , 3 , - ,
. , , : A,
3- , ; 1,
, ; 2,
(16 .) (8 .); 3, 8
., (44 .), - . : ,
(12 .); , ,
, (
, ), 44 .; D, , , 14
.
,
, -, .

, ,
(, ), .
, ,
, (3- ) 112

, (. .I. ).
- -
( .-.). XIX .
, ,
.
- h-moll -.
, .
, : (,
) ( ). 9- (),
, (.)
(.), :

-. .
.,

.-

D .

.
.

.
-

FGD

,,

.
.

() ,
( ). . 8
, E, .9, pp.
, (10 . .16)
, (),
.
(tirata , ), :
, , ( ), additio.
, , ,
, . I .
h-moll.
XX ., , 1- , ,
. , Gdur ( ), d-moll ,
, , .
(,
), . ,
. : , ,
113

... . , , , [. .:
. . 1991. .96].
, , , .


. ,
, , : , fis-moll .-.,
( ) . - ,
, , :
, - , h-moll;
e-moll II . . 2- .-.
: .
, -,
. ( ),
, . : 5- 7- ,
, ( -,
), ( e, bhe,
e; , E, ).
. ,
H-dur B-dur, , ( 10 .).
5-, tutti 3/2, , 4/4,
P. H-dur, B-dur, B-dur. , B-dur,
5- B-dur
; :

Hdur

A
B-dur B-dur

A-F-A

Bdur

XX .
( )
( ).
9- () 2 (
10 "" .-. ). ABACADAEA:
114

82. . . 10

5 .55 5 (, I, III, V
, II, IV ) ,
13 , ,
5 , .

7.7. -
- , ,
, XX . : (
), ap-115
, .
, - ,
Rondo, Rondeau
(circulatio) .
grazioso: , . 309 Rondeau, Allegretto grazioso,
, .51 2 Andante cantabile e grazioso . . ,
, , .. 16 G-dur 5 F-dur;
( , ), , G-dur
(), F-dur ():
83 ) . . 16 .-.,

83 )

83 ) . . 5 ,

83 )

8
G-dur ( ), 12 .-. As-dur ( ).
a-moll .
- , ,
: I . C-dur , II . Rondeau en Polonaise, 116
Andante .-. D-dur, . 284, III . Quasi presto 14 ,
G-dur .51, -
-, .
- , ;
. :

ABA

.
.

[] 1

:
, , , , .
-:

=
()

: - 2, 9, 12 .-. ;
- 13, 16, 27 .-.: - ()
, 7 .-. . 309, II . 6 .284, , 3 fismoll, , 6 .
-: 1 Es-dur ;
a-mou - Andante
malincolico, - . (), , , 2-, 3- .
: , 18 .-.,
, 5 . : , Ddur, 8-2-8-2-16 . -
, , T-D,
. XX .
: G-fis (, 6 ), a-gis (, 6 ).
, , : h-moll D-dur . 311
, g-moll D-dur , es-moll 5 B-dur.
: G-dur .51 2

, , Allegretto E-dur 6/8. 5 a-moll 2/4 (ABA1 1).


117

, , .
-
. :
F-dur D-dur, 8
G-dur H-dur. - , ,
, ,
. , , :
- Quodlibet (
).
- .
- .
. .-. 23(48), ,
( ), . ( ):
84 ) . . 23 (48) .-.,

84 )

84 )

84 )

99 Es-dur, ,
-- ( 1), -: ---.-1-.
- 2-3 .
, . .-. B-dur . 533/494
g-moll Es-dur , B-dur . 281
, F-dur .533 d-moll (), B-dur
(), P. F-dur () As-dur ():
118

85 ) . . . .-. F-dur (.533/494),

85 )

85 )

85 )

-
-., .-, -.-, .--. ,
, . -. 102
B-dur ( tutti b-moll .6), .- 6 a-moll
( Andante I .), . 11 .-. B-dur , f-moll () b-moll
():
86 ) . . 11 .-.,

86 )

: ( ) .-. D-dur
.311.
119

- 2-3
XX . 4
a-moll . XX .
6 ( ) 6 ( ). 6 :

1 2 3
3 2 1
.
I .
., I.

b e gis a fis...

, . . .
,
I . :
D. :
87 ) . . 6 ,

87 )

87 )

87 )

120

- 2
D-dur , ,
F-dur.
- S S
. S E-dur,
I ., - e-moll,
:
, , I .
5 B-dur ,
- . . (esmoll) - .
- ( ) (V .) 3 F-dur
. (d-moll A-dur) (a-moll fmoll), IV . ; ,
, , .
:
88. . . 3 ,

7.8.
,
, . 121

, ,
, (. ), .
XVIII . , ,
. , 1 F-dur
: I da capo Polacca d.c. II d.c.
F-dur , VII . - .
, : Rondo alla turca
, * -
,
- .
.
, I . 3- ABA1
2- CDC1D1, () , (D)
,
, ( , 7 8)
1, ( 10), ,
17 .22, .
24. ,
,
XX .

8. ( )
8.1. , ,
(),
, , :
.
,
, , , .. .
: , (
).
122

, , , , ,
, ( ) .
: Variatio, Vernderungen (), , versus (),
, floretti (. ), les argements (), evolutio, parte () .
, -,
( D-dur
) ( 32 ).
, ,
, , , , ( ,
, . air , ), ,
. .

: , , , , , , , ,
, , , , , , , , ..
: Thme original et variations . 19 6
. 1-2 ( ) 62-64 (
, ). 1-2 . 40-50 (
52 .). , 1- .
( XVI-XVIII ., ), .

, XVI . XVII .: XVI .
( ), , (, ),
XVII . , , , ;
, XIX . , , -.
:
1. basso ostinato ( , ).
2. (, ).
3. ( soprano ostinato, . ).
4. .
5. .
, ,
, . ,
: ,
123

, (
.)
XX .
, XVI . VII ., ,
,
.
-
, ( ),
, ,
. : groppo (a)
, gruppeto, tremoletti (, ), trillo (), accenti (,
e), (), tirata perfecta ( ), tirata mezza ( , ,
), ( ), (, ):

89 ) .

89 ) .

89 ) .

89 ) .

89 ) .

89 e) ..

124

89 ) . .

89 )

89 )

89 )

89 )

89 )

- ,
( basso continuo,
, ), ,
, . XVI .
, - , (
ground . , ).
, 6-
a-moll ( Hexachordum Apollins) . , (), 1, 2, 5
, (), 5 ()
(), 4 . (), 6 .
, ():
125

90 ) . a-moll

126

, , , .
,
: ,
: , . G-dur ,
() () ():
91 ) . a-moll

127

D-dur ;
, , , . ,
7 ., passus-duriusculus, ,
, ( ),
:
92. . .

II . - .76
3.
,
, , , , , .
La Frescobalda ,
(partie): 1) , 4/4, (), 2) , 6/4; 3) , 3/2 (), 4)
, 4/4; 5) , 6/4 (). () (),
, , basso ostinato:
93 ) . . La Frescobalda

6)

128

e-moll ( , , , ),
( ).
(. ),
d-moll , : d-moll F-dur a-moll d-moll.

8.2. basso ostinato


basso ostinato (. ostinato ), , XVI .,
(XVII . XVIII .) XX .
basso continuo,
-, , -
. XX .
.
,
( , ). ( . passacalle )
4-8 , ( . ). XVIIXVIII .
, , , 3/4 ( 2- ), XIX .
(), . (, ).
, XVIXVII . ,
. , , I V ,
, ( , , passus-duriusculus),
V I :
94 ) . . f-moll

) . . G-dur 9

129
) . . d-moll

) . .

(, ), (),
- () ():
95 ) . .

) .. . g-moll

) . . c-moll

) . . .

) . . 8 , IV .

130


C-dur

96. . . .


Crucifixus e-moll hmoll ( 1- 12- , g-moll
- -., III
-
c-moll d-moll , ,
, 1 . .
*
, , c-moll
(. 95 ) dmoll 4-
XVII-XVIII -
, g-moll 7

( 4- 3-) ,
( perfecta )
c-moll -
, . 26-28
- g-moll ,
, ,
4 (es-h),
131

97 ) . . - g-moll

97 ) .. . -moll

c-moll 21 ( 7,
3), 21- . 2 . 11-15
, .
1- ., () () :
98. .. . c-moll

9- . ,
? ( ):
99. .. . c-moll

, (
),
( ):
100. .. . c-moll

132

16 .
. 18-. (, ,
. 89 e). , (3) (
, , ), ,
( circulatio , ,
, . , ):
101 ) .. . -moll

, ,
. 4, . ,
( , ,
):
102. .. . c-moll


( , , ).
133

C-dur,
( ... . ).
, basso ostinato
.
d-moll 2- ,
, ,
.
2- . ,
. : 4
, . 8-
32, 4- 64 ( ), .

D ( . 160 .229). 16- 32- (
.89 . ).
4 :

103. .. . d-moll

134

, 1- , 2-, 3-, 4- : ,
, , ; .
d-moll .

,
, Ia, .
, , :
104 ) .. . d-moll

104 )

,
. , ,
, :
105. .. . d-moll

, ABA 16 : 10 : 6 8- ,
33:19:12 4- . a b a,

, .
. 114 ., 2- .
.
- ( XIX .).
d-moll ,
D ( . 160 223),
.
135

XIX ., , - .
4 ,
I V .
XX .
. . , ,
, , , ,
. Basso ostinato -.
. : III . 2 ,
III . 1 5. ( - IV . 8
, IV . 3 , III . 6 , gis-moll 24 ).
7-; ,
, , .
f-moll, III . 1
. - ,
2- 3- , , (.75).
XX ., , 5-
, , ,
4 ., 17 . ( ),
, , ,
, , .75.
10 , 9
, 17 ., f-moll, 10- Bdur .
7- , 8- (.76, 77). ,
1-4- , 5-
. 1-4-
, , , 5- ,
. (ABCDE) :
.69 ;
.78 ;
.68 - ;
.77 ;
.70 - ;
D .71 ;
E .72 ;
.73, 75 :
136
106. . . 1 .
.

D.

E.

137

(),
, 10 (.
):
II III IV
V
VI
VII
VIII IX X
I
. 69
70 71 72
73
74
75
76
77 78

D D
E
.
E
D

-
.
10- ()
, - 1
, .

8.3. ()
- ,
.
, .
(.. , 1797).
.
: , ;
, () , ( ), ;
, ; ,
. ,
.
( 32 c-moll C-dur
), ( ), (
).
:
6, 12, Adagio,
, , , .
4- ( 1, 9 , 23 ), 32- (32
moll .-.)
138

II . d-moll 9 F-dur K.377.


, 6: 1-4- 6- . d-moll, 5- D-dur.
- : 4- .
( , , , ). :
(), 1- (), 2-
(), 3- (), 4- ():
107 ) .. . 9 (.377), II .

, (
), , , ; (dolce)
Adagio. : 5- (), ():
108 ) . . 9 (.377), II .

139

12 6 .-. D-dur (K.284).


3- 10 , 8
.
, ,
. 12
( ).
5 + 5 ||: 4 + 5 :|| (. 39).
, (
, .377), ( .
), (II . ),
( 32
).
C-dur, II . 32 .-,
.
, (8 + 8), ,
, , ;
, 5- ., , ,
C-dur, .
Adagio molto semplice e cantabile: ,
,
. ,
,

-,
. ,
, ,
:
4 ., , 5 1/2 , (Es-dur),
.
.-. . :
, 300 ....
140

8.4.
( soprano ostinato, ),
basso ostinato, .
XIX .,
, .
XIX-XX .,
.
, XX . .
, -
. ,
, , (..
). ,
, , XX .
, 7 .
.
,
( ). ,
(
, 1- .).
4- . ( , , 1
) 72- . ( ),
, . ,
. 1-2- 10-12-.
- - ( ).

. E-dur ( 24 . 2- 2- ., 4
; cis-moll 3- .), g-moll ( 20
. 3 , ), D-h,
. . , , ,
. ,
141

( 3 .) : --> 1 --> 2 --> .


,
. , ,
( 4 .): , . ,
- , :
6 , 3 , ,
4 ( . 7-. .),
5 5 + 5 + 13 .,
4 ..
.
, :
, , , , ,
Domine, domine.
,
.
,
,
! f-b (8 .)

f (), 1- . .2 (), 2- .
es (), 3- . b-moll ():
109 ) . . , IV .

142

XX . II .
, A-dur
.
143

1
. , ,
. e-moll (4 .) 10
( 4 .) : e
(), e-moll (),
E-dur () f-moll ():
110 ) . . , I .

144

- ,
.
XX . I . 7 . ,
., 2-
2 .:

2- :

,
XX . , .. 2 , , 18 ., 72 .
( . 37, ). 4 ,
4- . . :

1-
2-
3-
4-

.
. . .
AB

, ( )
tutti forte.
( 3-, 4- .), 4- ; E-dur
C-dur .
7 , 22 .
11, 12- . (.49) -, .
- ( ), (
, , ), ( . ),
11- . (.43) I . (.52 cmoll).
145


A-dur. 3-
( , 8+8+8) ,

. E,
fis, gis ( ). 1- . ( )
, 2- . ( ) ,
, , 3- . (
) , 1-, 4- . (, ) ,
. , 8 ( )
,
.

8.4.
, ,
, , . - ,
- : , , , ,
, . : XVIXVII .
( , , ..)
( , .34, 120 )
XX .
, (),
. XIX, XX .,
.
.
, , . ,
, , 4 .
XIX . 6
F-dur .-. .34 (1802). : 2- ., Tempo di Minuetto
4- ., Marcia 5- ., 6- . (
F-D-B-G-ES-C, F), .
33 C-dur . 120, 146

, , , , , , , ,
.
. a-moll
(.), E-dur (.II ), Adur a-moll (.II ), .
(, ) , ,
, (9-) flebile, lamentoso
(, ). 13 (, 11 ) 11
, 2 (cis-moll . 4- 9-). : E-dur
- , 1- ., 2-, , 3- .
, 5- . Cis-dur , 6- . A-dur
Tempo di Valse, 7- . , 8- E-dur , 10- . As-dur Tempo
di mazurka, 11- . E-dur, , dolce, A-dur Allegro risoluto e con fuoco.
4- . . 9- ,
( )
. . 11- . E-dur
.
, - , , , - . 2- , . 3-, 4-, 7-, 9-
3-, 10- 3-, 5- 11- , 8- , 6-
. 6- . A-dur , 3 , S, ,
.
.
B-dur .56 ( - II . B-dur
. ). 8
( ),
, , .
( . ), ,
12 12 , -
. . , ,
: ||: 5 + 5 :||: 4 + 4, 4 + 7 :||.
147

, 58 .,
( . 1-5):
111. . .
.

, 1- ., (
) :
112. . .

2-, 3-, 4- b-moll, (),


- B-dur (), , bmoll, ():
113 ) . .

113 )

148

5- . B-dur (),
6- . , B-dur ():

114 ) . .

114 )

7- . Grazioso, (),
8- . Finale ():
115 ) . .

149

115 )

, , ( 16 basso ostinato),
. ,
, , . 1 -4-
, . 5-6- , . 7- , Finale .
XX . II . 3 , (emoll), II . .21 .30 ( ).
2-, 4-, 7-, 11-.
, 4- ; Introduzione, , Var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Conclusione.

8.6.
, -
, .
,
: .
, , - . XIX .
, , ,
, , -. XX .
, , ,
, , , , . XIX .
, XX . , .

,
- .
-
, , ..
XIX .,
, - . 10
. 150
, E-dur, 4 .
, . ,
Gis-dur.
( ):

4, 4
5, 6, 7, 7 7, 9. 4, 9 (2, 2, 2,3) 4, 3, 5.
E, cis
D, D, ., Fis, Fis
Gis
.
( 5 ), , I . 6
[. .: . . . . 1983. .61-62].
XX . , ,
. (
) S (
), () 2- .
(2-3-4), (. ), 3, 4, 6
. 1-5- (, , , , ) , 6-7- (e, )
:
116 ) . . .
1

) 2

) 3

151

) 4

) 5

e) 6

) 7

, , . 10-
. ,
- , .
1- a b c (4/4, 5/4, 5/4), 2- a b b (5/4, 5/4, 6/4, 3/4), 3 a b d ( 4/4, 9/4, 9/4, 4/4), 4- b (5/4, 5/4):
152

117. . .

, ,
: ,
, .

8.7.
, .
, 3 .
2- 7- (7 ).
, . , 3 153

, ,
. , , 3- Dies irae. d-moll
.
, , 3-
.
, ,
: , ,
, , .
, . , , : 1) , 2) .

- - . ,
( II . 5 ),
;
( ) ;
, ,
, ; IV . ,
6 .
2- II . c-moll Es-dur 8(103) . 2-
1-, C-dur.
() ,
, II . (), (), ,
c-moll C-dur. . II . :

()

.3.
moll

.3-.

1
2
()
3-. .3-. .3-.

C-dur

moll

C-dur

c-moll

2()

3-.
C-dur

C-dur

I . 23 (48)
C-dur .-. 2- c-moll ( )
1- C-dur, :
. : 1 1 2 ().
, .
-
, :
154
[. : . .
. . 1957. . III];
,
, ();
, ,
, ,
.
( ),
.
:

3/4
, 1, 2, 3
6. 6. 6. 6.
.

F-dur

3/4

T, 1, 2
. 6. 5.
)
.

F-dur

2/4

10.

, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6.6.6.6.6.6.6..
.

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


6.6.6.6.6.6.6.
..

D-dur

D-dur
d-moll
( )

. 2/4

12.

1, 2, 3, 4,
6. 6. 6. 6.

2/4
.
[5-6]
12.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.3.

. .

B-dur

D-dur

: ,
, D-dur, ,
- F-dur . .
B-dur, , VI .,
.
: , .

15, 16
6.6

D-du

,
, .
. ,
- : (), (),
(), - ():
155

118 ) . .
) 1

) .

) 2 -

8.8.

, , .
:
. , XIX .,
XX ., -
.

(1896), 3 (1973),
(1979), .. " " (1993).
1 (1948) .
basso ostinato.
, ,
. 3
, . ,
.3, .41. 33 ,
. ,
, 156
(.43, ). (.40) ,
( ), - ,
. ,
: ., , , , , . .. " "
:
, , . ,

, (.40),
.
***
,
, . IX.
***
XIX . XX .,
- , :
, , , ,
(, .), .


.. ( .). 6-11

.. . . 1991
., ., . . . .
. 1968
. . .1, . 1995
.., .. . . 1967.
. . , 1972
.. - . .
1984
. // . . 1978. .
105-163
.. - .

. , 1982
. . . 1983
. // . . . 1974. .73-106
157


. () . . 1941
. . .
. . 1980
. . . . 1983

. . . 1914. .VIII. .66-67


. XVIII / . -
XVIII / . ... // .
. 1989. .6-25, 26-48, 103-118
.. . . 1881. . .285-286
. . - . 1-81 . 1970
. . . 1978
. . //
. . . .132. . 1994. 13-125
. . . .1. . 1988
. . . .2. . 1990
. . . 1967

. . . 1978
. - . //
. .I. . 1962. .149-182
. basso ostinato XVII-XVIII (, , .). //
. .3. . 1977. .123-155
. // . .
1967. .33-70
. . . 1957
. . . 1967
. XVI XIX . . 1979
. . . . 1974
. . . 1967

. . - // . .2. . 1970. .101-152


158

. (
)
IV.
( )
( IV . . )

1.
( )
.
, VIII-I .
, , .
(), ().

, XX .
( )
( ).
(mittelalterlicher Choral, cantus planus, plain-chant),
, IV-VII .
,
: ,
, , , .
.

. ,
.
( ) ,
, VIII-X . 159

--
(
)
.
,
,
, . ,

, ,
, .
.
: ,
( );

(
); , ,
.
. .

2.

, , : ,
, ( );
, ().
, .
, .

, . ,
, , , , .
, , . ,
, , . 160
,
, .
,
. ,
, , ,
, , , ,
, , .
(, , )
.
,
.
, .
, X ,
[GS I, 228 (. .4)]. ,
2:1.
, , .
.
, ,
[GS I, 213]. .
. ,
VII .

3. .
,
,
, ,
. ,
VIII . ,
. ,
.
( .; Noeane, ,
- ). 161

, (Primum querite regnum Dei; Secundum autem


simile est huic ..).
, .
XIII .
.
IX . ,
. XXIII .
( )
(toni, modi)
(D E F G).
,
: (finalis ), (tenor, tuba,
repercussa , ), (ambitus ).
,
:


I
D-d
a
D
II
-
F
D
III
-

E
IV
H-h
a
E
V
F-f

F
VI
-
a
F
VII
g -g1
d
G

VIII
D-d

G
, G d1:, ,
.
, ,
, 162
. , ,
(versus), , , ,
. .
. versus , .
, .

.
.
.
, .
, 2-3,
.
119

4. .

, , , .
, , , -,
,
, ,
, . ... ( 1: 1-4).
.
( ), ( Dies
irae).
163


. :
( ), , (Matutinum), (Laudes),
(Vesper), (Completorium) ( ,
).
, .
. (
) ,

( ,
).
- .
.
, ()
.

(, , ) , ,
( ,
, , , )
, ,
(, ), .
. 1)
(in directum) () ,
. . 2)

. 3) , ,
. .
.
. 164
( . i ) ,
,
, , (V) ().
, , .
- (V + ),
.
-.
- , X .
,
. , (IX .) (Liber officialis)
- . , (),
V (), Dox. ( ):

V1

V2

I

V3
A
Vn
II ..
I

Dox. A


. ,
.
, - ,
, IX-X (
, ), (V) - (). , ,
-- ,
(V) ( ):


. ,
. ()
165

. ( )
( )
- .
,
(
). :

.
,
. ,
. .
(differentia . ),
(terminatio . ).
, seculorum amen ([
] ). , euouae.
.
.
- .
Per viscera misericordia ( ) VIII . ,
, ,
, , . (V)
, VIII . - Per viscera , ( alto)
. -

:
120.

166

( , , ),
( ), , (
) , - .
, , ,
[GS I, 227].
V + -.
()
.


( respondere , , responsum )
, ( ), (
), -.
.
,
, ,
(. ).
(III, 10-11).
, ,
,
. ,
( ) , (
).
, . ,
, (R) (V).
. ,
-

167
, .
,
. ,
( )
(repetendum- . ).
: , , ,
, (),
(),
. :
R
R
V
R Dox. repete
R
R
nda

,
, : ,
:
R
V
repetenda
+

R
+

repetenda

Dox.

repetenda


() (responsorium prolixum) ,
, ( )
, , . .
(, in gradibus,
, ), R V R.
. ,
alleluia (R).
R .
,
. .
. (,
, , ) , .
, ,
, , . 168
, ,
,
.
Hodie nobis ( ) V .

( 121). (Initium1, Initium2),
[ (Intonatio)],
, (R), ,
( ).
Hodie nobis (. 121) ,
Gloria in excelsis Deo ( ) Gloria Patri ( ),
. (), Gaudet exercitus (
) :
121 )

121 ) Hodie nobis

*
169

,
, ,
.
.
,
, ,
, , .
, ,
, ,
.
(in directum),
().
, .
:

V1

V2

V3

Vn

in directum . . -

, .
, -170
X . 118:
122.

118 Beati immaculati in via (


)
Fga .
,
Fga.
- .
, ,
, , .
.
, VI-XI
, (Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus Agnus Dei). .

.
Kyrie eleison , (
.182-183). Kyrie eleison , .
, ,
. Kyrie eleison .
IX Kyrie
9. . , Kyrie
Kyrie eleison () Christe eleison ()
Kyrie eleison (). ,
, ,
, (
). , ,
171

, Kyrie
A B A . Kyrie ,
, . , ,
Kyrie XIV [GT, 757]
b b b c c 1, I [GT, 785] A B A1
a x a b y b 1 1 1, , , 1 .
Kyrie IV [GT, 787] Kyrie XV [GT,760], A B C,
, , a x a b y b c z c a x a b y b c z d (. 123 .174-175),
Gloria in excelsis Deo ,
. Gloria (
). ( ; ,
14) (17 + Amen), ,
.
Gloria : (1-9), (1013), (14-17). Gloria
, , ,
. Gloria XV [GT, 760-761] IV
(. 123 .175), , ,
Ega, G b
aGaGE.
, , , ,
. , Gloria V [GT, 728729] VIII

( , ), -
, .
Credo ( ), ,
. Credo.
Credo, ,
VI . Credo
, 589 . .
Credo - 172
, 798 . 809 .,
, ,
(ex Ptre) (ex Ptre Filioque).
13- Credo.

1054 .
Credo XI .
, . (Credo I),
. , . IV ,
(. 123 . 176-178).
Credo (18 + Amen) ,
.
.
Sanctus ,
(VI, 3), , , !
,
! ! ! (XXI, 9).
, , Sanctus Benedictus,
. (
, , , , Sanctus 10 Benedictus 11 ). , , : 12 35
. . Sanctus,
, , Benedictus, Hosanna,
.
Sanctus . , ,
. Sanctus X .

. , Sanctus ,
Hosanna in excelsis (. 123 .176).
Kyrie Agnus Dei, Sanctus XI ,
, .
173

XII Sanctus , ,
XV .
Agnus Dei , Pater
noster ( ). ,
: , (I, 29).
:
, , .
Agnus Dei, Kyrie, . I (687-701)
. . XII
, dona nobis pacem ( )
, , . , Agnus Dei, Kyrie eleison,
, :
, A B A, A B C. ,
. Agnus I [G, 714] Agnus VI [GT, 734], ,
, Agnus IV [GT, 727]
. Agnus XI [GT, 751], A B C,
. Agnus XV
(. 123 . 176). Agnus Dei
XI-XIV . Credo Agnus Dei
.
,

123 ) XV (GT, 760-762). ri

174

) Gloria

175

) Sanctus

) Agnus Dei

) Credo I (GT, 769-771)

176

177

.
(. 840-912 .).
, , ,
, . - ,
, , .
, IX . ,
. : .
. IX XI
. ,
. ,
, 30.
VIII . .
, . cum
sequentia , .
, .
.
-,
. ,
. :

bb

cc

dd....

178

: -
(-).
- alleluia
. Claris vocibus ( ) .
:
124. Claris vocibus
A

bb

cc

, - ( 5-6 ),
.
. ,
. Dies irae (
), ( XIII .).
.
125. Dies irae
I

II

III

179

I'

II'

III'

I''

II"

III"

1. ,
;
,
3.

.

2.
4.

,

.


.

180

5.
7.

, ,
.
.
, ?
?

.

6.
8.

,
,
.
,
,
,
,
, .

9.

11.
13.
15.
17.

19.

, ,

.
.
,

.
, ,
,
.
,
,
.
,
,
,
.
, .
, .

10. , ,
, .
.
12. , ,
,
, , .
14. ,
, , ,
.
16. ,
,
.
18. ,

20. , ,
.

Dies irae , - ,
- (4- ). Dies irae 18
, . 19- 20-, 18 . Amen.
, 1-2 18-19,
.
Dies irae 3.
:
1) ; 2) ,
(. I-II-II1); 3)
, I-II-III, I'-II'-III', I2-II2-III2 A B C A B C A B 1 (
- ).
181

(
)

)
1. Introitus
-: A-V1A-V2-A-Vn ... - Dox, - A

2. Kyrie eleison
3. Gloria in excelsis Deo

atio ( )
istola ()

angelium (

)

(
)

6. Graduale

: R() -V ()
- R ();

: R (Al. ) - R (Al.
) - V ( ) - R (Al. )

7. Alleluia (

)
7a. Tractus ( ;
)
2- 8-

8. Sequentia
, ,

: A-B-A
(axa-byb-a1x1a1); A-B-C
(axa-byb-czc), 9
(17 + Am

11. Offertorium

10. Credo

(18 + Am

14. Sanctus


(5 )

17. Agnus Dei

: --,
(--, --]

20. Ite missa est. Deo


gratias
20a. Benedicamus
Domino. Deo gratias
(
Ite missa)

: (

:

-: A-V1,
( ) - A-V2 -

crta (
,
)
raefatio (

)


)
ater noster

18. Communio

ostcommunio

)

182
183

Dies irae .
, ,
D . D
56 ! .
-.
, . XVI .
4 : Victimae paschali laudes, Veni sancte Spiritus,
Lauda Sion, Dies irae. XVIII . Stabat mater.
.
( -)
.
. (. . 182-183),
, .

Atkinson Charles . Zur Entstehung und berlieferung der Missa Graeca // Archiv fr Musikwissenschaft 39 (1982). S.113145
Feilerer Karl Gustav. Die Messe. Ihre musikale Gestalt vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Dortmund. 1951
Ferretti Paolo. Estetica gregoriana: Trattato delle forme musicali du canto gregoriano. Rome. 1934
Hiley David. Western Plainchant. Oxford, 1993
Hucke Helmut. Musikalische Formen der Offiziumsantiphonen // Kirchenmusikalisches Jahrbuch 37 (1953). S.7-33
Wagner Peter. Einfhrung in die gregorianischen Melodien. 3 vols.
. . . . . . .20. . 1998
.. : . . 1992
.. // 53. . 1990. .75-86
.. ( // , , . . . . 1987. .39-57
.. VIII-X .
. . 1999
.. // . .5. .240-249 184

V.

1. . .
. . .
. .
, , , ,
,
(, .).
, .
. , , .
, . .
( , ,
, ),
, . - ,
. ,
, , . ,
.
.

. , , ,
.
, , , .
, ,
, .
() : ,
; , , ; , ,
(. ). , XII
VII ., XII XV . XV VII .
185

, .
, 8 . XV .
,
, ( ,
), .
,
- . ,
( ). .
,
.
,
.
.
, .
, (
), , .
, :

--

---
.
, ,
,
,
.
, ,
, , , .
,
.
.

, ,
,
186

. , 6- 8-
.
(
). , ,
(
).
, .

.
. ., , ( 128),
10 ( 9-) (
): 1, 6 --, 2, 5 --, 3, 7, 10 --,
4 --, 8 --, -- (
. : .. , . . 1983. .56-57).

. , , XVIXVII ., ( , .
. . 1899 522),
, .
.
, , .
( cento, .
, ,
).
(,
), ,
, , .
.
. .
, .
4 : 1) , '
, 2) 187

, 3) , 4) -
. :
126.
1 :

2 : 1-

8-

3 :

5-

4 :

()

: 6- 4- , 7 1- , 8- 3- 4- ..

, .
, ,
.
. . ( 127),
.

2.
,
, (), (1, 3, 6, 9), , .
.
(. . i ),
; . :
, . . 188
( )

I. ( )

II. .
:
, , .
:
1- ( 102): , , .
: .
2- ( 145): , , .
.
3- (): .
: , .
.
, .
: .
.
. .
III. .
: .
.
: .
:
.
,
, , .
.
( )
.
.
.
: .

.
.
.
33: .
. ,
( ) - (
).

: , , , , , ,
, , , , , , ( , ), , , , , (), (), .
-
- ( ) , ,
, , , (), , ,
. :
, 189

, , , , ,
..
( . , )
( . , ) ,
. , .
: 4- , ( ),
; ( )
; 50- ; 11
.
.

. (,
: , , ) . .

( ) , ,
. . , ,
.

.
: , ().
() , , 102, , ,
145, . ( 8 ).

, .
. ,
. 9 (8) , (. ).
.
( ) 1- .
( ) 1- .
.
( .
( . ) ,
. , . .
( . ) , .
( . ) , .
6- .
.
( ,
)
( , )
. , 119-130.
: 9 9 ,
. 3 , 3 , 8- 4
. 190
,
,
... ... . ,
. ,
( ) .
( . )
;
( . )
; ( ). ,
: , , .
, , .
, , 1- 2-
. : 1 102 1) , , !, 2)
; 1 103 1) , , !, 2) , !
. ; 1 140 - 1) ! , 2) ,
, .

XII .
XII . 5-10 (11)
- . .
. : , ,
, ..
( , ), ( . ,
)
( , ), ( . ,
)
, , .
( ), . XVII . .
(. )
(. ) (
2, I, 3, 4), (),
. () .
(, )
(, ) ,
.
( . , ) 1/20 ;
( . , ) 1/20 ; .
.
;
;
, .
(, . , , )
(, . , , )
191

: , , , 3- .
( . , )
( . , ) ()
, . .
, .
(, . )
(, . ) ,
( , , , ),
, : , , , , ,
. ( . , ).
, ,
, ,
. , ,
, (, , , ).
:
, .
, , ,
( . 130), ..

-
- , ,
, - (
) . , (
) , , ,

. ,
( , ).
,
- ,
.

3.

: ,
,
( XV .).
: XII
XV . XV XVII
192

. ( 8 ) (
). , , , , ,
, , ,
- . ( XV-XVII .)
, , ( ) .
, . ,
,
( , , , ) .
, .
XV ., .
, , .
: , , ..
, 2- ( .: . . . .
1971. .26.):
127. 2-

; :
, , , ,
. , , :
1.
2.
3.
4.
5. .
, f (
e). .
193

:
(
,
,
),
;
(, 6- . 133);
.
, , ,
( , )
, - (.
). Dies irae, ,

d . .
8 :
128. 8-

194

. , (c-d-e),
(f-g-a), , 8
, , ,
. d,
f. 10 , . ,
3-4 e-f, 4, 6, 7, 9 , .
.

,
, . ,
:
, . , ,
. 8 (.
128). , . 2 4
. , g-a
, . , , .
6 , :

129. , 6-

195

. 7 ,
, ,
.
.


.
( ), 14- 11-13
, 1-3 ,
. , 17-
15-16 1-2 ,
, , .

() .
() .
, .
, , ,
. ,
, A b b b;
.
, .
. . .
.
,
. . . .
, ( 4- 140, 141, 129,
116), 8 . ,
. , 1 ,
( r, r, r ..):

1
1
,
140 () -
-
,

2
1

2
140

140 ( , -
)
,

, -

,

,

196

130. 1-


. 1- ( ):
131. 1-

,
. * , .
, 1- , 2- .
1- (d), 2- (),
over clos (. ),
.
:
, d ( , , ),
, (
r, . 131 130).
197

, 9-
, 6 ( ) :
1 (3 )
(4 )
,


,
.

.
2 (2 )
,

.
3 (3 )
,

,
.
4 (2 )
,

.
5 (4 )
,

;
,
.
6 (3 )
,

, ,
.

. , 11
, .
(
): 21 .
, ,
. 103 (.
) , , 8 - 3 (4) : la
, 1 , 2
, , 3 , , .
:

1 la
2 1
3 la ()
4 2
5 2
6 3
3
3
198

- 7-8 ... (
). , ( 2, 7, 8),
; , .
( ). 3
( ). , (
, ) f, g ( e 3).
; 16-
:

132.

199

200

, , ,
2 , .

. . , ,
3 , 3 3 .
6 (. ), :

6 122 (1, 3), 123 (1, 6, 7), 124 (1, 3)


, . 122, .1: ,
! 123 .1: , . 124 .1:
, , : .
(, , ) ,
(
). (a, b, c; d, e ; f, g, )
, . 9 (k)
. , , -
: 4 , b 3, 1 8 (1+7), d 7, e 5, 2 6 (1+5), f 4, g 4,
3 5 (1+4). 46, 35
d, .
: 6 ,
12 ( 12
24 ). 6- :
201

133. 6-
1-

2-

202

3-

203

.
. , 6-
. , 8- 11
, (b), a
14 - .
, 4 10 ( ).
9 .
, ,
, : 1)
, 2) ,
3) , 4)
, 5) , 6)
, , 7-8) ,
, 9) .
, , (2- ):

9- , ,
( , Magnificat).
, , , ,
, .
;
. 204

. . .., .,
. 1992
. . ., . , .. . 1996
. E. : ,
// .
. . . . 1982. .3-21
. . . 1899
. . . 1971. 1
.. . . 1983. .1

VI.

, , ,
. : , (, ), -, , , , , , , , , ..
, . , , , -

. , ,
, , , , . :
, , .
,
.

1. .
XII-XIII . ( . Minne
, Singer ) -, .
, , ,
. ,
, .
, , ,
. (Sprach), (Lied) (Leich).


205

A . , , , ,
. , (): A bb cc dd... ,
, .
, , . .: ..
. . .1. .2. ., . 1941. .100.


, XV-XVI .
( . Meister , Singer ) , .
- ,
. :
, ; (. Tichter)
; .
Weise (), .
, .
Wilde Ton . , Kreuzton,
, - - ,
, . .
, X. , . , . . .
, .
,
. , ,
- - ,
.
, . ,
, . , ,
.
,
. ,
.. . .
13 , , ,
3, 5, 7. 206
. ( -),
:

I.Stollen
2.Stollen
3.Abgesang
(1- ,
(2- ,
()
1- )
2- )

Aufgesang
()
-
. ,
, , ,

.
, Blumen, .
. ( ):
134. . .

, . ,
Salve Regina. , ,
Ein feste Burg, . 1528
.
-,

207

, , .
:

1-

b
7776

2-

b
7776

d e d' e f f
868688

GGGb
7776

Abcd

Abcd

e f e f g g1

h(a1)b c d

, 18 , : 1)
4-, 6-
, 2) 4- 6-, 7- 8- , 4 . : 1)
, 2) (2-, 4-, 8 ), 3) 18 .
, ,
. ,
C-dur , XVI .,
18 , e, g.
, . Ein feste Burg ( ) .
46:

135. . .

4 , 1-, 9 , ( ):
1. ,
2. .
3. ,
4. .
5.
208

6. :
7.
8. ,
9. .
. . ,
, ( C-dur),
g, e, . . ,
, , , ,
: , , . ,
,
( , , 4/4,
3/4 ). ,
- . :

1-
2-
dd

8 7
8 7
5555
7

.
a b
a b
def
b
, . ,
- .
.
, 2- - .
,
, 2 . 2- , ,
2- .
, .
,
.
- .
, , .
209

2. , , , , , ,
, , , , , XIV-XV .,
-, . XIV . Ars nova , , .
, , ,
. , ,
. , , . -
(-, -), ,
.
, .
, ,
() () .
, .
, ,
. ,
, . , . , . , .
-
XIV-XV . , ,
, .

3.
, , .
, , , .
, 8-, 11-, 13-, 16-, 21-, 24-.
8- :

a a a a a a a a
.

, ,
. - ,
: , AB (
).
210

-, 8- 8
. , 8 -
.
.
11- , , :

D
.

E F

13- , :

A D
.

F G

16- 4- :

. D E F G I D
D D D
.
21- :

. D F I LN DE

D E D E C DE
.
24- 6 :

. D E F G I A C K L N P D EF
D E F A A C D EF D EF
.
16- 21- ., , .: . .
. . 1985. .98-99.
8- (Sans cuer, dolens) :
136. . .

211

10

b
b
10
b

10

10

10

e
b
10
b

10

b
b
10
b

a b (1-2 7-8) , ,
4. , . Ars
nova : ( ) 5- , (
) 1- ,
1- (, b).
. VII, g,
( ) fis, b, g. ()
, ; 1- ,
2- c-f.
.
212

4. .
( . vireli , ) , , :
( R). :

.
.

R I
b
d
b
b

R II
e f
g
b b

R III
R
h
i
k ... a
b
b a ... a


.
, (! Dame devaillance)
:
137. . . ,

I (a, b, )

()

AAAAb

cDcD AAAb

AAAAb

77776

8787 77776

77776

bb

II (a, b, c)
cDcD AAAAb
8787 77776
bb

III (a, b, c) f

AAAAb

cDcD AAAb

AAAAb

77776

8787 77776

77776

bb

5- ,
, .
,
213

() , 3- ,
( ), (
). VII, g, cis, fis.

5.
( ballo , ) --
XIII -XIV . XV . .
(-), ;
, , ,
. :
(ripresa ), (stanza ), 2 (pieda ) (voita ,
). ( ):

(). ,
.
(verto , . overt, ouvert) (chiusto , . clos).
7 11, . 6
, , 1 5 , 7 11
. , (Amor c'al tuo suggetto):
138. . . ,

214

215

: 1-
(), 5- .
( , ) .
I, , ( ) cis, fis, gis. d,
e ( 1- ) g ( ).
( II ) ( V ) , e-d.
. (Chi pi le vuol sapere) .: . ,
. . . . 1975. .3637.

6.
( . laus , ) ,
. XIII XVI ., .
(flagello ),
. (. Cantico di Frate Sole, .
Sonnengesang). , ,
. :
, , ,
, , ,
, , ,
.
( )
,
. XIII . (Gloria in cielo):
139.

216

, .
, . (Nat' Christo)
, (L'ato Dio) .
c-d-f, d-c-a .
( ), (. .214):

1, , d, -
, , .
d ,
(..8) (..16) .
XX . Sonnengesang ,
.

7.
( . ballar ), . ,
Ars nova, .
, 7 ( 8, 9) 217

, .
, A A B R (R ).
, (Dame, ne regardes):

140. . . ,

218

II
1. Dont je sui si en vos las
2. qu'ades par savour
3, humblement sans estre las
4. recoy ma dolour.
5. Las! et vos cuers n'a tenrour
6. de l'ardure qui le mien art

III
a
1. Dame, faite a droit compas,
b
2. je n'aim ne aour
a
3. fors vous, car tuit mi solas,
b
4. mi ris et mi plour,
b
5. mi bien, mi mal, ma vigour

6. tout ce me vient, se Dieus me


gart,

a
b
a
b
b

R 7. par vostre doulz plaisant regart.

R 7. par vostre doulz plaisant regart.

()

( a b a b b c
)

757578

.
ababcd

II
III
R
R

a b abb

ababbc

8 757578

8 757578

e ababcd

e a b ab c d

, 7 , ( a b),
A (a b), B (b ) R (). (. 5
6), (R) . , ,
5- 1-
219

( ), () ,
, (
) ( ).
-,
(a, g). VII, , fis, b, cis, g
g ( ). R
.
- :
, ,

, , .
, ( , ).
,
( . . 1,
. . 10). [ talea, a color. (. ..
, .. , H.A. , VI)]. ()
- (talea):

I
.
b b b
. talea

b
. . 7
8 7 8 8 8

(. , . )

7 , 21 ,
- talea, talea 12 , talea b 9 .
. ,
, , .
, (),
(, ), (4).
R, () .
:

220

, (C'est bien raison). [. .: .


. . . . . . 1979. .12-13. I ]:

1- (13 . );
2- ( 13 . .);
1- , f-c (6 . .);
f-c (15 . .);
2- , , c-g (5 . );
(9 . .);
1- f-c ( . .).

XIVXVI .
, 80- .
: .. . .
X-XIV . . 1983; H.A. . . . 1985.
: .. . //
. . 1978. .7-47.

8.
, ( estampir, estamper )
, -, XIII-XIV .
, , (pimet),
: 1, 1, 1...
, .
5-7. puncta
,

.
XIII . .
. ( .30-32), 5 puncta, AA1 BB1 CC1 DD1 EE1, c
puncta.
Kalenda maya
( ) . , XII . XIII .
, . .:

Historical Anthology of Music by AT. Davison and W. Apel. Harvard University. 1974. P. 16. ( .
,
221

: .. . . T.I. .2. ., . 1941. .63):


141. P. . . 1-

Kalenda maya .
6 20 .
- 5 ,
3 (11 + 11, 5 + 5, 8 + 8 ..
.). ; I II
. Kalenda maya ,
VII b, h. Kalenda maya
; (20 ).
. (. .: . . . . 1979. .147 .):
222

-XIV . , (pimet) .
XIV . , , .
.

9.
, (. lai, lay, . Leich, Laiks, Laik , )
. , ( 300 ),

:

AB
CD
EF...
.
AA1
1 CC1 ...
24 , 12 ,
, , .
.
(Amours doucement me
tente, 6), 12 , 16- ,
(. 142). 1- 16 (A, b
, ):
223

1) 8 A
2) 4 A
3) 8 A
4) 5 b

5) 8 A
6) 4 A
7) 8 A
8) 5 b

9) 8 A
10) 4 A
11) 8 A
12) 5 b

13) 8 A
14) 4 A
15) 8 A
16) 5 b

1- 11 (, 13 .. , 1, 13 ..
). 1- , ,
. 1- g fis, Cis.
1- 12 ,
, . - ,
. (II-XI) , ,
- . , (3) , (2-) , (.
, . , . ).
. IV g,
IX. , (.),
b VI . :

I ( g) XII , .
, VI , .
(Amours doucement me tente)
, :

I
.

II
.

III IV V VI VII VIII


. . .( .( .( .(
.) . .)
.)
)
g
g
g
g
g b
f
f
. .
. . . .
( (.) (.)
.)

142. . .

224

IX X XI XII
.( . . .
.)
g g

.
. .
(
.)

225

226

227

. , (
) 12-
, (.: , . . . . , .42
52).

. - --
. . 1977. .2. .91-94
. . X-XIV . . 1983. . 143-169, 356-368
228

. XIII-XVI . . 1986
E.. XV-XVI //
. .. . 1982. .22-38
. XIV // :
. .. .92. . 1987. .5-32
. XIII-XIV . //
. . 1986. . 147-149
. . . 1979

., . . . 1975. . 14-17, 30-33, 3638, 43-45


. . . 1996
.. //
. . 1978. .747 . . . 1985. .91-129,
284-331

VII. XVI VII .


,
. ,
5, 6, 4 .
, , , ,
. madrigale ,
. mandra ; . cantus
matricalis, cantus materialis, (
cantus formalis ).
, . , . , . , . , . . .
.

. -
( ) decoratio
( ), .
, .
229

XVI XVII .,
, -
.
. , , -
- () . , ,
-, (
). ,
, .
, XIV ., , ,
30-. . XVI XVII ., , . XIV .,
, ,
( coppia, )
(Ritornello).
7 11 .
: , , , .
: . , . ,
. , . Pope, . , . , . , . , . . .
, 500 , .
(. , . ), (. , .. ).

. XVI . ( soggetto, ), . , , ,
soggetto
. .
, . soggetto
,
.
.
, 8 5: , ,
, .
, ,
; 230


( .)

d
I, V, III (IV, VII, II, VI)

e
I, IV, VI, III (V)


g
I, V, IV (VI, II)

I, V,
III, VI (II, IV)

I, V,
III, IV
, ( ,
, ), , ,
.
XVI . ( XVII .) -
(. 70) , - ,
. ,
, : 1) , 2) , 3) , 4) , 5)
, 6) , 7) , 8) .
: anabasis (, . ), catabasis (, .
), circulatio (, . ), fuga (, . ), tirata (, . , , ),
hypotyposis (, . ). , ,
, . , , , ,
. , ,
.. , , , ,
. , , , ,
; (tirata perfecta),
(tirata mezza), (tirata piccolo), , (tirata defectiva),
(tirata aueta excedens). .
, .
exclamatio (, . ), interrogatio (, .
), passus duriusculus ( , . ), saltus duriusculus ( ,
. ), pathopoiia (, . ).
(, Ahi), , ( ).
, . Passus duriusculus (
, , , ) ,
.3, .4.
. Saltus
231

duriusculus .5, .7 ,
, , .8 .
aposiopesis (, . , ), apocope (, . ),
suspiratio (, . ), tmesis (, . , ), abruptio (, . ).
, (, ). ( , )
. . ( , )
. ( , )
. .
,
(palillogia, , . ),
, (climax, . ) .
, , ,
.
: parrhesia (, .
, ), catachrese (, . ), antitheton (, , .
), ellipsis (, . , ), multiplicatio (, .
), extensio (, . ), noema (, . ).
, .
, ..
, . .
, .
, .
.
, (. Manieren) , ,
, .
, .
, ,
, . , ,
: vita (), lieto (), canto (), bello (), volo
(). ,

: C (2/2) , (4/4) .

232

, , , , ,
: morte (), morire (), dolore ().
.
,
. , ,
XVI XVII . XIV .
( ), .
( coppia, , ).

. ,
, ( ).
,
,
, . ,
, , soggetto , .
. , . , .
, . , . , . Pope, . , . , . ( XIV .
. , . )
.
.
: , -, , ,
( , , , ), , ,
.
. ,
, , - .
, Alla riva del Tibro ( )
,
.
.
. belt rara, santi (
):
233

143. . .

234

235

236

237

238

belt rara (. ):
,
, ,
!
!
, ,
,
,
.
( , R ):

()
.
.
.

12

b
7
b
3

b
7
b
5

11

11
d
5

d
11
e
5

d e (e)
7 11 (11)
f g
g
4 7
7
R
R

belt rara
: , , !
... .
: soggetto,
. (R, R).
7 (8) ,
3-, 4-, 7-, 8- . 239

,
.
e, gis, cis, b, fis , I IV
. e, , (. .7, 15, 18, 23, 28, 32, 39, 46).
- : belt rara cis-c, bate, di dolcezze
b, volli, sempre . (,
, saltus duriusculus , ..).
morte, eterno fin ( , ) .
Pope, Dolcissima mia vita ( ) .
.
. . Solo e pensoso (
). (
, , passus duriusculus,

) soggetti
, ; soggetti,
,
R, R1.
bella Ninfa mia (0 )
,
, soggetto.
La vita fugge ( ) .
. (. 144 .241).
( E. ):


,
, ,
.
,
,

, .
,
.
La vita fugge, , :

()
.
.
.
240

12

10

12

11

12
d
8

11
e
8

11
f
5

11
g
4

11
h
11

144. .

241

242

243

244

245

246

247

248

, ,
, soggetti 5- .
, 1 2- . -.
( ) g,
1-7 , 8:

, .:
1- .10,
S., T.II - I . g,
2- .16,
S., A. I . g,
3- .23-24, S. - I . g,

., . - V . d,
T.I, . - VII . f,
T.I, II - VII . f,

T.I - III . h
T.II - IV .
B. - IV .

4- .31-32,
5- .38-40,
6- .43-44,
7- .48,
8- .59,

S., . - V . d,
S., T.I - II . ,
S. - II . ,
S. - II . ,
S.- III . h,

A., T.I, II - I . g
T.II, B. - V . d
T.I - I . g,
A., T.I - VII . f,
T.I - V . d,

.II -s IV . cis, B. - V . d
T.II - IV .
A., T.II, B. g

La vita . : (.
17) , 5 , circulatio y .2,
(.9-10) () (, );
(.2-3) (.4-6) ;
(. 12-13) saltus duriusculus (); (.20-21)
; (.21-22) (
); (.2223) ( ) ; (.24-25) (
) ; (.28-31) (), ( ),
( cis, fis); , (.28-34) , ,
climax (, ); , (.37-39) , , ;
(.4244) , ; (.47-48) , ;
(.51-54) ( .4), e-es; (.5659)
. .
, Cosi soave'1 foco ( ).
: moriro dunque ( ,
) 1 (, : 2- ,
); ,
. , 1 2,
,
249

. ,
, . ,
, . -,
.
- ,
. 1 1
.
: A ||: :||, 1.
XIV . Luci serene e chiare (,
), 1 1. , 1
, 1 , .
3/4 ( 2/2),
. , .
1 ,
. 1,
( ), (),
. , , ! (),
(passus duriusculus),
(), , passus duriusculus. 1,
es, as (), (), 5
().
, .
(symploce complexio). :
Amor mi fa morire ( ) . , 1-2 ; Lieta godeva
(, ) .
, , ,
,. , ...
, soggetto .
,
.
250

, , ,
.
Vestiva i colli ( ).
Vestiva i colli .
Credo . 14- (
), : (-
), - ,

, , - ; . :

()
.

1
1 2 3 4

2
5 6 7 8 (8)
()

1
9 10 11
C D C

12
D

1 D1 D2

E F G

H(B) I(A) (C2) 3

R R
1-
-

1
13 14 (14)
C
D
(D)

R
2-

Vestiva i colli. (soggetti)


, ( )
, .
, 5- ,
4- soggetto 1- soggetti ; : 1 = 5, 2 = 6, 3 = 7, 4 = 8. : , f , 1, f1
(.), . , . , .
:
145. . .

251

, , -
, ,
, .


XVI . . 1980
. . 1983
. . . 1972
, . . 1977
. . . 1969
. . . 1973

. XVI // . . 1972. .2. .55-97


. XVII XVIII . . 1983
. XVII - XVIII . // . . 1975. .3.
.345-378
252

. . //
. . 1992. . 188-208
.. . . 1990
. . . 1985. .129-148, 331-347
.. XV-XVI // . , ,
. . . . 1992. .79-99
E.. XVI . //
. . .1. . . . 1988. .129-148
. . 4.1. . 1996. . 10-24
. . . 1988. .192-198

VIII.

1. ,
1600 1750 ., .. .
, .
: , , , .
: , , , , .
(, , , )
(, , ),
. , .
, , , , ,
, . ,
, , , ,
. , .
( ): , , , ,
, . .
: docere (), delectare (),
movere (, ).
253

, , . ..
.
, , .
( , , tutti),
( forte piano , ).
, , : Allegro (
1596), Largo (1601), Adagio (1610), Presto (1611), Grave (1611), Lento (1619), Andante (1687).
(1696). ,
, (, . ),
(), .
-, , . . (1716), ,
.
, ,
, . (, ):
(), ( ), ,
( , ).
XX . . .
: ;
da capo ;
. .
, , ,
, (), T
D S, .. , ( ).
, musica pathetica .
, , , ,
( )
.
.
, , :
, , , , ( . 254

), , forte piano ...


,
24 , ,
. , .. ,
D S T, . - ,
, .
, .. ,
stile nuovo .
, .. . -
, , , ..

, . . .
,
, , , ,
, ..

2.
(, , , )
( ). ,
- ( ).
:
1) , 2) () , , , 3)
() , 4) , 5) , 6) , 7)
, 8.) . [
.. .
; .. . ., . 1971.
].
- : , ,
.
,
.
,
, .
255

3.
3.1.
, ,
( ). ,
, .. . 12 (II .) . ..
-, : D
S T . Fis-dur I . , 6 :

,
.

3.2. ()
() ( ),
, , .
. ( ),
. ,
, da capo, . ,
.
(
soggetto, Subjekt, )
, .
,
(III, V ),
VI .
, .
As-dur I . , . (.1-9) ,
( ) .3, ( .3)
.9. .9 . 18
V , Es-dur ( ).
-256
, (. 8-9
.2):

146. .. . , I . As-dur

257


.
: , , , .
, ;
T-D, D-T. ,
. ,
S

, .
,
, () .
, , , , .
, , : (
, ), (). ,
D-T, ,
.
.
. , , .
, soggetto
. II . .
G-dur; soggetti () ()
() :
147 ) .. . , II . G-dur

258

,
. 2 c-moll ,
(.7-10),
, . 2-
.
.
, 3/4 , , 3/2 6/4 ( ). , , ,
, .. .
1 A-dur, ,
( I, II, I, ).

3/4 6/4. I 1:

148. .. . 1. 1

259

( II) 3/2 : 6/4 ,


, . :
149. .. . 1. .

T-D, D-T, (10 : 10 .; 8 : 16 .),


.
, - , ,
; 8, 8 + 8. 8-
. 1 d-moll ( 8, 8 + 8),
(4 .),
. (), ()
4- ( ):
150 ) .. . 1.

260

, , .
: ,
, 1 2 .
3 g-moll,
. , (, ),
(, ):
151 ) .. . 3.

261

()
() ,
. , : ,
, , ; . :

( , ), ,
, ; S, .
, , 6: ||: a :||: b a :|| = a a b a b a.
. II d-moll: ||: :||: b ;
, , , , (16, 8,
16). E-dur : I . , . E-dur
S (fis), G-dur ( 8-), S VI ., 4
. 4 . .


4, 5 , ( )
. . 1 . , ,
, ().
, , 8
||: :||: b c d :|| = a a b c d b c d. , .
1 A-dur, ||: :||: b c a :||; 8, 8,
8, 8:1 . , 4 + 4 ., E-dur,
; 2 . h-moll; 3 . ,
E-dur; 4 . A-dur
( ):
152. .. . 1.

262

( ) cis-moll II . .
:

. ,
.
: ,
, , :
153. .. . , II . cis-moll


,
.
Es-dur II . ,
: B-dur, c-moll, g-moll, Es-dur, Es-dur.
263

3.3. ( -)
( -) , ,
( ), ,
, , .
. (
) , , , ,
. : , ,
, , , .
. , AB: G-dur [ .: . .
XVI-XVIII . . . 1980. .162-164.],
, Vivace Moderato 12/8; I . 1 D-dur , Largo
Allegro .
A B A: I, II, I; I, II, I;
, --,
,
. ABC: G-dur ,
, (
); I . 7 D-dur , Vivace, Allegro, Adagio.
, , A B C 1: basso
continuo . , , (C, 3/2, C, C), .
D E: II ,
, (C 3/2, C, 3/2, C), E [.
. ].

3.4.
3.5.
,
.
.
264

3.6.
. :
, -
(- D) -
; .


.
. da chiesa ,
, , , . . 500
() , .
, .
,
,
. :

.
.
, . ..
,
.
.
: , , .
( ), - ,
- . , .
3 a-moll .. :
265

154. .. . 3.

. 1-4 , , b, , .5-8 , , .9-12 - ( ), .


,
. , : ,
, 2-3 , 2-3 . ,
( ), , . ,
, ,
: , ,
. ,
, . , , ,
, XVIII .
266
, , ,
, , , . . I
). - ,
: -, -. 23 D-dur (. 122.
.334):

155. . . D-dur

267

268

D-dur :

5 ; 1 2; d-moll ,
a-moll 2 . , ,
. ,
G-dur (14 .
. . . . 1959. T.1]:

1 2 A-dur (K.220. .342):

Adur
21.

amoll
14.

1
a-moll-Cdur
17.

C-dur-emoll
10.

2
E-dur Edur
16. 8.

.
.C. , .
154 a-moll, 269

3 , , .1
. ,
, . ,
, D . g-moll [39. . 1960. .II],
:

156. . . g-moll

: a-moll .. ( 154),
D-dur , ( 155);
f-moll II . (
).
, E-dur ( ) [20. . 1959. T.I]:
157. . . E-dur

270

(.
154-157). ( 154, 155), (
156). , , ; Gdur : 6 ., 12 . [40 . . . . . 1960. .II].

, . ,
D ( D ).
, , .
a-moll ( 154);
D-dur ( 155), .1 , .2 ,
. g-moll ,
( 156),
, :

158. . . g-moll


: (exordium) , (narratio) ,
(proposito) , .
, , .


-
. D.
D ,
. 271

: .
( a-moll , .9-12, . 154), ,
, , ,
.
D-dur ( 155). .42 A-dur,
( D) .
(.42) , .2 (. 15),
. .
.
, , ,
A-dur [24 . . . . . 1959. T.I], (
D E-dur, ) ,
(.7 .).
.. .
G-dur II . , : . 1-6 , .7-8 , .9-16
-. , :
159 ) .. . , II . G-dur

, .
, , . A-dur
(.220. .342),
272

. G-dur [14
. . . . 1959. T.I), 1 , 2
d-moll, 3 D-dur.

,
, - (),
, D,
, ,
. , . ,
( 1, 2) D-dur (K.122.
.334 - . 155). 1 ( .52) , , ,
, ,
. A-dur: 1 . 2 ( .73-74)
- ( A-dur, ),
: .73-74 ,
, 2 - .1 .
D-dur [28 . . . . 1960.
.II]: 1 A-dur, 2, , a-moll, 3 A-dur, .

, .
: -. ..
S,
() . S
D S . a-moll 3 .. :
160. .. . 3.

273

C-dur, (-).
d-moll .8 ; .9-10
, .

, . ,
. , , ,
- ( a-moll K.36. .245), ( gmoll [39. . 1960. .II], ).
.

.
-.
, .
, .
, a-moll , 4 -
6 :
161. .. . 3.

,
. ,
, , , ,
274

, . -- C-dur [32 . . .
. . 1960. T.II], :

D
C-dur C-dur
C-dur C-dur
4.
4.
8.
5.

, f-moll . :
162. .. . , II . f-moll

- ( ,
) ,
. , , .-.: 1 A-dur, II . ( - .1, - .17,
= .33); 4 D-dur, II . ( - .1, .27, = - .57].

3.7.

. , , ,
, ,
.

( , , , , .. , ), ,

(Sonata da chiesa), ,
. XVIIXVIII .
: , ( ),
, ,
, ,
tutti solo. 5. :
P
1 P
2 ... [P
]
. tutti solo

275

. - () ,
. ,
, .
-, -,
.

, .
( .. )
:

P 1 P
D

2 P 3 ...
S...

.. ,
, ,
( , g-moll).
: ,
..
.
,
(
). - ,
, ,
.
tutti solo, ,
( ), ,
, .
3 : , , da capo ( .
). ( alter ) ,
. : g-moll
3; I . .. .
; I . d-moll .. . da capo
,
.
(, ) ,
, 276
. 4-6 . .
- , .
, ,
. , , ,
a-moll 2 54 .!
, . soggetto
XVI . ( ), 8- ,
.
.
.
, , .
d-moll , 6 (7) .:

163. .. . d-moll, I .

, ( , b, ), ,
( , ,
), .
. ,
, , I . E-dur
, 8 + 8 . -- 1 . 2 Edur .. , 8+9+6 .
, , ,
,
, . 1 .
.. , 30 . 4-
( soggetto), D ( 4 .), (20 .)
(2 .):
277

4.

4.


.
20.

2.

:
, , ,
, . 13 ( ),
( .26-27), ( DD .28),
(. 29-30).
,
( ).
a-moll 2 , 54 .
:

9 (. .4, 4, 1, 4,
1 ..), 5 (. .8, 10, 4, 24, 8). a-moll
, :
, 163 ., perpetuum mobile,
, ( .107).
,
,
, , . ,
, , .
, 1 . a-moll , ..
; soggetti, ,
16 .:

164. . .. . a-moll, I .

278

1 .
- , soggetto e, , d,
:
165 ) . .. . a-moll, I .


. 1 .
:
279

,
, . 1 . a-moll -,
:

,
. , 1 . d-moll
6 (7) . 19 ., 10 .:

1 . a-moll - 16 ., 26 .
4, ,
(d):
166. . .. . a-moll, I .

280

, ,
, , .
(soli), tutti .
, , , , g-moll
3 , a b
b :
167 ) .. . 3.


. , (1 .) ,
, :

(
1
)
2

( ,
3
)

( ,
4
)
2 :
168. . . , I .

.
(21 .) g-moll-B-dur 1 . d-moll .
2 d-moll :
281

169. .. . d-moll, I .

- ,
, .


, , g-moll 3,
d-Es, 37 ., Es-g, 18 .
, , ,
, . ,
1 . d-moll
. 37 .,
1 6 . ( 67 .). . ,
solo [ , ..] ,
. ,
.


.
da capo , .
da capo ( ) ,
, .
a-moll 2 , 54 ., ,
, , 1, 2 ,
55 . [
. 54 (55)
da capo, 27 ( -282
) 1, 13 ( ) ]:

P
1

P 2

27 13. 15.
.
54
.

55.

54.

:
- . 1 .
d-moll , a-moll (. 169),
d-moll (. . .. ,
. .). 1 . 4
. (83 .)
( ):

1 . 4 da capo,
.
1 . 5 .
: ,
(fis-moll) ,
. ,
. 1 . :


, .

4. -
- , , .. ,

283

: , ( ), .
, - ,
, .
. , basso continuo, , .
, , , , ,
, .
.
, , ,
.


.
: , ;
; .
( , , ),
-, , .
, ,
, , ..
- -
.
, :
, , , XVIII . .
( XVII-XVIII . . 1971. .38).
, ,
, , :
, , , .. XVIII .
, . , ..
: , .. ,
(. . . .1. . 1959. .46).
: , , , , , , , (.
. 1650); , , , , , , , (. . 1732),
- ,
284

. .. ,
, -
. Deposuit 8 :
. ,
,
, , ,

(tirata perfecta):

170. .. . , 8. (, , )

4.1.
,
. :

P 1
(R 1
T-D

P
R
D

2 P
b
R)
~

:
, , , .
, .. ,
Devise-Arie (. ), ,
,
.
. da capo,
, .
- : ,
,
285

, , ,
, .
, , .. .
, , ,
, ().
, : , ,
.


, .
Benedictus (22), h-moll h-moll .
:

R
h
h-D
D
12.
13.
6.
(4 + 8) (4 + 5 + 4)

b
-h
17.
(9 +8)

R
h
9.
(1 + 8)

R, ,
, .
- b,
, : 4. D-dur, 8. h-moll.
, , . ( . )
; - .


Blute nur h-moll
(12) .

.
( ) . ,
. - .
, ,
. . 1 .
. 2 . , (aber),
(da), (denn). 3 . l . da capo,
1 .
, 11 :
E. 12 , , :
. ? .
E. 30 ...
286

12:

1 .
Blute nur, du liebes Herz!
2 .
Ach, ein Kind, das du erzogen, das an deiner
Brust gesogen, droht den Pfleger zu ermorden,
denn es ist zur Schlange worden.

1 .
, !
2 .
, , ,
,
.

3 . (da capo)

3 . ( 1 .)

(X4):

1 . . 2 .
, . das,
denn 2 . 3 . 1 . .
6- X4, , 2 .
, ( ).
Blute nur :

, .. , Devise-Arie,
. 2 . ,
. 3 ., , da
capo.
, . da capo
.
Blute nur:

RaR-

, : 2.
, 2. ; 4.
h-moll.
,
: 2. , 2.
, 8. h-moll.
R.

,
A-dur, e-moll.
R, a, R - da capo.
b287

, ,
. .
h-moll,
, . (.
), ,
( circulatio). ,
(). : , . .
, . 7-.
, (Schlange), (ermorden):
, , , , , (Manieren,
saltus duriusculus ):
171 ) .C. . , 12.

a-moll
Aus Liebe will mein Heiland sterben ( )
(58) . 1 . (15 .), , , a-moll
C-dur. 2 ., da () . 3 . (17 .)
1 ., da capo, dmoll a-moll (S-T). a-moll.
() (4) Komm in
mein Henzens Haus ( ) h-moll Ein feste Burg 80. :

h h-fis
2. 8.

R
fis
2.

b
fis-D
6.

R
D
2.

h-e
5.

R
h
h
8. 3.

288

R .
(h-fis), .
, D. . Verlangen
. : D S .
, , h-moll.
. , ,
3 Verlangen (). ,
: ,
, , , .


I
II : I . - , II .
, . ,
, -
. , I .
, g-moll Gerne will ich mich bequemen (
) (29) . :

R
g
12.

a
b
| g-d d-g |
12+40.

R
g
8.

da capo

B-F F-ES
13. 17.

II, ,
I . .
I II . :
172 ) .. . , 29.

289

( , ),
. II . :
Es-dur, ,
, .
da capo , I .
( II . I .) g-moll Knnen Trnen (61) .
:

R
g
12.

g-B
12.

8.

B-g g
8. 11.
.
.
. .

g
g-d
12. (13.) 5.

R
d
9.

14.

da capo

.
, .
. , ,
, ,
, ! ...,
. g-moll, :
:
1.
1.
Knnen Trnen meiner Wangen
nichts erlangen, nichts erlangen, , ,
o, so nehmt mein Herz hinein!
!
2.
2.
Aber lat es bei den Fluten, wenn
die Wunden milde bluten, auch
,

die Opferschale sein.


3. (Da capo)
(X4):

.
3. ( 1 .)

, , ,
. ,
. 1 . , 2 .
, 3 . . 290
, , .
(g-moll), (d-moll, c-moll). , -
, , , . (),
,
(Knnen Trnen, ) (erlangen), ,
, ; (,
), ( hinein ), (, Herz,
), . (nehmt mein Herz, ), , (auch Opferschale, )
:
173 , , , , ) .. . . 61.

12- ,
- .


Et incarnatus (15) hmoll , :

, , . ,
: ,
, 15 (
, ,
, " " , . . . .
1979. .46).

:
Et incarnatus... ( 291

...), et homo factus est ( ), .


, h-moll, H-dur, D e-moll
Crucifixus (16). .
(h-fis), , ,
. . fis-moll,
( ). , , fis-moll h-moll, h-moll,
. .Komm, ses Kreuz (, ) d-moll (66)
. ,
. :

1
2
1
d-F F-A d-F
4. 4. 5.

b
2

b
2

F-a
6.

4.

~
11.

Es-g
5.

g-B
5.

B-d
6.

d
4.

R (d-F-a); 1 ( , ,
. ), 1 (). 2
, 1 .6 f-cis (). 2
. 1 (. ).
3 , g ();
2 , B-dur (e):
174 , , , , , ) .. . , 66.

,

292

, .
Quae moerebat ( ) 4 Es-dur Stabat Mater .


Quoniam (
) 10 D-dur Corno da caccia h-moll .
, , ,
. Quoniam :

R
D

b1
R
1
2

D D D-A A

12. 8. 8. 4.

R c

b2
R
3


-h h
h-fis D - D
D
D
12. 8. 14. 8. 15. 8. 9. 9. 12.
c

, (R)
h-moll, . Quoniam , ,

, , , ,
.
, (), ,
() ();
1, ():

175 ) .. . h-moll, 10.

, 2 R,
. , 4-
(3).
, , ,
, .
D-dur. - :
( 175, , , ), , ,
, , , ,
Dominus 4- 3 .
293

, ,
, ,
.

4.2.
, .. , XVIII .
. ,
-sria da capo, ,
, .
. [ .
, Lied.
Choral, , ].
, .
, .

4.3.
: ,
, . ,
, . , ,
, ( . ,
)
.
, ,
( , ),
. , ,
- ,
.
: 1) -
, ; 2)
() , 2)
, 2) -

; ) - , 3) -
294
; 4) - -
.
1). -
4 Christ lag in Todesbanden ( ), . , 137 Lobe den
Herren ( ) . .
137 5 ( ):

( . . Vers, . versus
). , , , I V;
II, III, IV . , .
C-dur (I, V .), Gdur, e-moll, a-moll (II, III, IV .). : ,
, .
4 8,
7. I .
(IIVIII) (I -VII). 8
e-moll.
2). () 112 Der
Herr ist mein getreuer Hirt ( ), 5 , .
23 ( 22). :

5 5 .
G-dur (I V). II, III, IV
. :
, , .
2). (. )
. ,
93 Wer nur, den lieben Gott (
), 7 , . . :
295

7 7 .
, III . V, VI .,
( ).
c-moll I, VII..
2). - 80 Ein feste Burg
( ), 46 (. 45). 4 ,
8 : . ,
. . :

, (V .).
, .
, III, IV . , VI, VII . -
I, II VIII . ( 80 80, , I V , -
).
). -
62 Nun komm, der Heiden Heiland (, ), 6 ,
. :

, 5 , 62
, (VI) , ,
h-moll. . ( )
, , .
3). .
- 296

5, 9, 38, 80, 114. 38 Aus


tiefer Not schrei ich ( ), 130 (. 129), 6 :

, ,
, (a Battuta):
176. .. . 29, IV .

( )
. 5
(IV .), 9 (IV .), 114 ( III .),
.
4). - -
,
, . 113 Herr
Jesu Christ, du hchstes Gut ( , ) 8 , .
XVI . ( ). :

(I, II VIII .),297

(III VII .), , Gloria D-dur (V .) .


, 8
XVI . 7 :
(V-VI .), (III, IV, VII .).
III IV . . III .
, :

III
.

3. Frwahr, wenn mir das kommet ein,


was ich mein Tag begangen,
so fllt mir auf das Herz ein Stein,
und bin mit Furcht umfangen;
ja, ich wei weder aus noch ein
und mte straks verloren sein,

a
b
a
b
a
a

wenn ich dein Wort nicht htte.

III .

Frwahr, wenn mir das kommet ein.


dass ich micht recht vor Gott gewandelt
und tglich wider ihn misshandelt,
so qul mich Zittern, Furcht und Pein.
Ich weiss, dass mir das Herze brche,
wenn mir dein Wort nicht Trost
versprche.

a
b
b

:
3. ,
, ,
, ,


, ,
; , , , , . ,
,
,
.
.
IV . :
:
IV

a
b
a
b

4 Allein dein heilsam Wort, das macht


mit seinem sen Singen.
da mir das Herze wieder lacht
und neu beginnt zu springen,
( ..)

IV .

Jedoch dein heilsam Wort, das macht


mit seinem sssen Singen,
dass meine Brust,
des vormals lauter Angst bewusst,
sich wieder krftig kann erquicken.
Das Jammer volle Herz
empfindet nun nach thrnenreichem Schmerz
den hellen Schein von Jesu Gnadenblicken;
sein Wort hat mir so vielen Trost gebracht,

a
b

b
d
d
b
a

dass mir das Herze wieder lacht.


als wenn's begrnnt' zu springen.

a
b
( ..)

298

:
4. ,

,
,
, ( ..)

,
, ,
, .

;
,
, . ( ..)

- ,
Meerswellen ( ) III . 178, :
124 (. 123) XVI ., XVI .
XVIII .
, , , ;
, ,
,
.

4.4.
.
, ,
, , , - .
: , ,
, .
, .
.
:
,
. ,
D S , .
, , , .
, l , , cantus firmus,
. , ( ) - ,
Schlichterchoral.
299


TDST. I . 60
; Ein feste Burg VIII . (
):
177. .. . 80, VIII .

, , , , D S .
4
, S D ; Christ lag in Todesbanden
:
178.

.. . 4, VIII .

,
. IV . 113,
;
, ( ): 300
179. .. . 113, IV .

, , ,
, ,
. : circulatio
, , ,
.
() , , ,
. . 101, . III, IV,
V, 178, . II.
, ,
, . III . 113,
III (, ).
, () , ()
, gewandelt ( ),
misshandelt (), . Zittern (), .
Furcht ():

180 ) .. . 113. , I, II (III, IV)

301

) III .

. 113
, D-dur, I (.
180), circulatio (
):
181. .. . 113, V .

..
, , ,
,
, , .

5. -
.
, ,
.
I
12- ( ), ,
, -
. ( . , . pars, partis , ).
302
, -
-,
.
, , . ,
. : ,
, , (. .
. . // . .7.
. 1979. .326). ,
, - .

, , ,
, , ,
.

- , ,
.
(
, ) , . , , ( : , ..).
(Massenstil), 24 48 .
-,
, , ,
.
.
, ,
.
(, , ,
, ..), , -, (
). , .
,
.
( , ),
. 303

, . , ,
.
,
.
( ),
( ). ( )
.
, , , , ,
(. , ).
, ,
, , , , ,
, , . ,
.
- , . :
. ( . ),
( . ), : , - , ,
[, .. ..]
(. . . .359.) (. ):
182 ) .

304

, XVII .
(. 183),
(183) (183):
183 )

(, 8 . 1718
, 2 . ), (.
186, , ).
, ,
, , ., , ,
( . , . 11-12). I
. (. 186).
, ,
.
-,
, -
.
, ,
. 24 ,
1-2 : C-dur, G-dur, D-dur, a-moll, d-moll.
, , .
, ,
, ,
. () 3/1, 3/2, 3/4, -
(, ) 2/2, 4/4 6/4 (), 6/8.
, - .

305

: 1-


2-
- , , , , ,
.


. ,
, . (
) 3 ( ),
5-6 . 4- 8 ,
12 , .
24 48 , II 1762 . (24 12 , 48 16--). ,

. [ .
, .
448 3-, . 448 8-; . 4- (449), , . (330), 6-.
. - 12 8 ,
].
: ( , ),
, ( , excellens
, ), ,
.
,
: 48-- . : ( .
), , , , .
: 3 , 3 ..
. 4- (4--
), 48- 16- . ,
.
( ,
).

306

( ), ,
, , .
- , 4 , . , ,
( , ,
), . . .
184, 191 . 4- .
piano forte .
. (
), , .
30- . XVIII .
. XVI-XVII .
1 .
XX ., ( . ,
), .
(, )
, ,
. XX .,
,
. [ . : . . . . 1983. .8385.].

,
-, .
, , (. . -):

,
- : , ,
, .
307

, ,
, , , 16-.
,
: :

184 )

.
( . )
185 , , , , ,

. ,
, , - circulatio ().
8- , (

3/4), , -
(), ( ), (), ( ),
( ), ():
308

186 a, , , , , , , ) .

,
,
, .
. -
, .
,
(. -).
.

. -
.
:
.
: . .
, .
309

.
, , ,
- ,
, , - (.
..3). ,
( .
G-dur 2/2-3/2-2/2).


, . -
-
. ,
, , ... ( . .IV).
: .
, -
( )
( ).
(2/2, 4/4), (), ,
. , .
, 5, 7 .
. 4-
, ,
, G-dur (2 . ):

11- , , .
.
-
a-moll, 5- ( . ), 5-
( )
( ):

310

- .
.
, .8, 35, 38, 39.
-
. : () .
() 3/1, a-moll
, ;
:
187 , ,

, ,
, :
, , ,
.
, - (),
, , :

188.

311

5- 2 3 .
(), , , .
:
,
,
,
.
, , a-moll. [ , .
. ,
2 3 5- , .
139, 137, .
. 312

. 6 8 .
XVII XVIII ].
()
( ; ) (3-);
11:

a
b

a
b

()

4.
9.
10. 8.

4.
11.
amoll

6.

()

5.
5.

3.
4.

,
.

-
- 16- XVIII .
C-dur ( . ), .
2/2, 3/1.
( 4-, 3-):

8.
10. 8.
10. 10.
7.
4.
7.
4.
10.

10.

3/1

.
, 16- (, , )
(. 184).
: circulatio ,
, 16- ,
(].


4- XVIII . a-moll ( .
), .
( , , ),
:

A
6/4
a-moll

a-moll

6/8
a-moll

C-durGdur , . ( , )
.
313

-
8 a-moll ( .
-). , 4/4-3/1, -
. 11- 4/4,
() (); 3/1 (),
:
2 .
1 .

4/4
3/1
12
. : 1) , 12 , 2)
- , (, ), 3) -
4/43/1.

8 C-dur, . ,
, .

. , ,
- ( ). circulatio

(. 186). 2/2,
3/4.
:
. (. - ,
):

2/2
:

1
1

9. 16. 10. 3.+4


.
CCCCdur dur dur dur

, ;
. 186, . - .
: . .
, , 2-
:
314

2/2
D
:

7.+2.
C-dur-a-moll

8.+2.
a-moll6.+4.
d-moll-C-dur

D . 186 , . :
. 3/4, ,
:

3/4:
G

21.+3.
C-dur
: .
. , :
2/2:


15. + 15. + 4.
C-dur
. 186.
, , - ,
: , .
. .
, (L)
( ):

2/2:

6.
C-dur

()
11.
C-dur

6.
C-dur

L
p.-.-.-.1
1. 4. 3. 3.
11.
C-dur

L1

5.+3.
C-dur

9.
C-dur

(I-I):
4- .
(L-L1), .
:
, , , D, E, F, G, , I, , L, M ( );
, ; ,
2/2-3/4-2/2. ,
, circulatio.
. :
.

, ,
, .
, , ,
315

, , ,
- , -
.


P. // , 1993 2.
17-124
.. . // .. . .
. . . 1972. .69-98
. //
. .4. . 1980. . 142-164
. //
. .2. . 1972. .98-138
. XVII XVIII . // . ..
. 1975. .345378
. XVII XVIII . . 1983
.. .. // .
. -. .II. . 1990. .3-38
- . 124 //
. . 1989. .49-76
.
. // . .1. . 1966. .361
. . . . 1986
. : . . 1994
. .. //
. .2. . . . 1975. .59-72
. .. . . 1993
D. . //
. . 1989. .77-102
. // . .4. . 1980. .192238
. XVI-XVIII . . . 1980
. .. . . 1981.
. XVII //
. .4. . 1980. . 119-14
. // . . .
. .75. . 1984. . 15-31.
. .. // . . . 1974. 19-149
316

.. .. .
1968-1971. .. .. //
.. , .. .
. . . 1985. .26-45

-
.. //
XVIII . . .
.I . 1975 - .
. . 1983 . . . /
. .7. . 1979 . .
H.A. -.
. 1981
.. . .1. . 1983. .265-293 i icpi ii .
.
.. -. . 1976 . .
/
. .8. . 1973. .140179,

228-246 XVII XVIII .


.. . . 1976 .. . . 1983.
.105-118

IX. .

1. .
: , ,
XVIII . (
XIX) , , .
,
, , ,
. .., ,
, .
, .
317

, , , , ,
, decoratio ( ),
, ,
, , , ..
,
.
( .
.. , XIX .), . : ,
, , 5 , , , .

,
: , , , .
,
. , ,
, ,
: , , ,
.. (, -,
), -
. , , --,
( . 1770) .

. , XX .

(). ,
, ,
.
, .. ,
,
. 318
-
, .
-
, ,
( ). , , , , ,
, , -.

. .
(1739), ,
.
, , .-., 1 32.
.., f-moll' 1763 .
.-, f-moll 1 .
:

(exordium)

(narratio)
( )
(propositio)

(partitio)

(confutatio)(confirmatio)
( )
(digressio)


(conclusio)
( )
:
(argumentatio, tractatio), ,
,
( confirmatio), , ,
, .
:
, , .
, ( ),

319

.
. , .

: ! ! ,
: , ...
... , : ... ,
... : -, - ?
? , :
, ! , ...
,
I . c-moll 32 . Maestoso
, , . Allegro con brio ed
appassionato . . 17 (
) , . ,

, .
: ,
( ) (
). (3 .) ,
As-dur
, .
, confirmatio, ,
.
, .
: , ,
. : , ,
.
, ,
,
, . 320

2. . , .

, ,
, , .
, : ,
, ( )

;
, .
, 200 , .
: ,
, ..
- ,
. - , ,
, - .
I ., , , . ,
, ( ).
, .
. ,
( . ), :
,
..
, ,
.
, ,
, :


, , ,
, , .
321

, , ,
. .
, .
, ., .
, (
Trommelba ), .
.

. , ,
:

T. . T.
f p
f

. T.
p
f

T. rp. T.
f p f

p. T.
p
f

T. p. T.
f p f

I . B-dur 4
.

. . :

(.)

.
p

T.
f

.
,
, ,
.
: , ; ;
;
. :
, , , ( ) .
, ,
.
, , ,
, ,
: 322

, , -
, , , .

3.
: , ,
, , .

3,1. .
, ,
, . () 8- .
( )
da chiesa . 4-
3-,
- ,
, -
,
. ,
. ( 2-, 4-, 7- )

, .
. ,
b-moll h-moll 4- H-dur B-dur
. I . ,
, : ,
.
Grave 8- Pathtique -,
, , .
,
c-moll Es-dur. T. l-2 ,
, (
). 323

(exordium propositio). .34


, , . .5-9
, .5 , ,
, .6-9
, . .910
-, -
sf.

, - ,
.

3.2.
, ,
. 3 , .
.
. : ,
. :
, , , , .
: D,
VI ., ,
.

3.3.

, , .
, . ,
,
. ,
.
:
, ,
, .
XX .
,
, .
324


. -
.
, , , --
. (,
) , .
, , , , g-moll :
- ,
. (, 1 . 2 .-. A-dur
), -
.
,
.
- ,
.-. C-dur .309, D-dur K.576 (. 189 194):
189. .. . .-. .309, I .

5 .-.: c-moll
, (), (). 16
(). 17
:
, ().
, - :
, , ( )
():

190 ) . . 6 .-., I .

325

. .

17 .-,, I .

) . . 23 .-., I .

.
.
( ).
, , ,
, , . , 16
: G-dur -D-dur, F-dur C-dur, C-dur G-dur. F-dur
. g , ,
G-dur' .
, :
, , .
(
). ,
. ( g-moll , I .).
(7 ). I .
. .

3.4.
. -
.
, . ,
326
3 : 1) , 2) , 3) .
, :
, .
.
, , , , tutti, forte.
, I . 17 ,
( ) .
( ), .
, , ,
, .
. ,
S, I . B-dur K.570:

191. .. . .-. .570, I .

( I . 3 ), .

3.5.
,
.
. ,
XVII-XVIII ., .
( ), .
. ,
. .
: Nebenthema, Seitenthema Gegenthema.
, 3- ,
. ,
.
, .
327


.


, - , , , I .
104 D-dur :
192 ) . . 104, I .

, , (1 ).
, , , ,
, , , I . .-. C-dur 15(50)
.
; I . (, , D-dur, ), I . 5
():
193 ) . . , I .

) . . 5 , I .

, ,
I . D-dur .576: 328
194 a) B.A. . .-. .576, I .

-
- . I . 1- 2- ()
: 2- ()
1- , ():
195 ) . . 21 .-., I .

I . ,
: , , .
.
V III ., VI . (
). - :
- , .
: 21 (C-dur
E-dur), B-dur 9 d-moll (B-dur I ., 2 I ., b ( .), alla marcia ),
h-moll B-dur I . 5
.
329

.
, ,
(. ). V III .,
53 . : e
E-dur .
: ,
, . -
.
, .
( ), ,
: ( ),

, , , ( ),
. ,
. .
. ( )
, , (6-, 7-, 8- ),
.

, . , ,
, I . 4 .-. . 1- ( .41, B-dur) ( ) :
196. . . 4 .-., I .

10 .
( ).
2- , , , ,
. .
8- ().
,
330

( ). , ,
(
, ). ., , ,
B-dur, .1 .5 ().
:
() ():
197 ) . . 4 .-., I .

197 )

197 )

1-
, , 2- .
.
, . I . .-.
Es-dur 1 (52): ,17-19, .20, .21,
.23, .24-25, .25-26, .26-27.

3.6.
.
, .
.
, .
, I . 4 .-.: 16- ,
10- . .
, .

331

,
. , I . Es-dur
103.
- . ,
. ,
( : ,
).
.
. ,
, ,
.
.
, ,
.

3.7.
- ,
(argumentatio, tractatio), ,
. , , ,
.
, , .
, , .
, , , .
- . .
, , I . 3 .-., 12 .
, .
, , .
.
, , . I
. I . , ,
, .
- ,
, -332
.
, .
, .
, ,
, , .
. ,
: -
.
g-moll - . ,
,
, .
- .
, , , ,

, S. S
: T-D, S, .
-
.
g-moll : fis-h-e-a-d-g-(F-B-g).

,
. D ,
( ). ,
.
: , ,
. I . 3 I .
. 3 : D
( D/T) .
( , S): D a-moll
d-moll g-moll .
333

3.8.
-,
, .
,
.
. , , , .
.
. .
. ,
, . .
: , ( ).
, , .
.
- ,
.
, , .
, .
, , .
,
. , Cdur E-dur, A-dur, Cdur. .
,
, - .
, .
9 .

3.9.
3
, * , ,
. 334
( )
.
-.

, - S.
I . 3 .-. ( 1-2 ):
, S,
, 46 . ( 48 .).
I . 26 , ,
: 44 ., 48 ., 98 .

- , ,
. I . .-. D-dur
.576, 17 . .

4.
4.1.
.
() (),
, .
, , .
, 1- , 2 .
1-, (1- ) ,
, - ( 1 C-dur Es-dur). 2-
, , (
d-moll ). , ,
.
. 1- .
2- , D (V,
III ). 2-
ff D .
( ), .
335

: , 2- ,
, , 1-.
,
64, . 1 .
, , .
6 , I .
D-dur : , , .
.
I . , 12 .
. ( ): A-dur (I),
A-dur forte (II), 1 A-dur ( I), 1 (III) . A-dur (IV). : A-dur (I),
1 a-moll (V), 2 C-dur (VI), 2 E-dur (VII), 3 cis-moll (VIII), 1 E-dur (I), 1 (III), 2- E-dur (II, IV).
: + 3 (I + VIII), 1 fis-moll ( IX), 2 (VI), 2 fis-moll (
X), 3- fis-moll forte (XI, II). : A-dur (I), 1 a-moll (V), 2 A-dur
(VII), 3 fis-moll (VIII), 1 A-dur (I), 1 A-dur (III), 2 A-dur (XII). A-dur: 4- (II, IV).
, 2- 4-
, D (E-dur) (A-dur).
, 1
5 .
XIX . ,
, (I . 7,
9 . ).

4.2.
.
, .
: , ,
. - .
5 17 , 4 ,
. II . Adagio 4
16 (
):
336

16
9.

8.

5+2. 8+16+7.


9. 8. 7. 9.

(8+8.)
Es-dur Es-B

Bdur

B-dur

Es-dur

Es

Es

Es

Es

:
, , III . 3 .-. .
III . 6 ,
, ,
.
2- , ABA1 1,
, 2- -.

4.3.
,
.
, ( ..
5- ) ( 1 .-. ),
, A-dur 15 ,
.
XX . I . 7 , .


. ,
: , ,
, . ,
, . :
B-dur 11 . :
d-moll 14 , , .
: D-dur 4, 1- Allegro 4/4; Ddur 17 , 1- Allegro maestoso. (
, ): D-dur 17
, 2- Allegro assai. XIX .
(. h-moll, e-moll, -D-dur).

.
337

5. XIX .
5.1. , ,
XIX . ,
.
.
, , ,
, ... (.. .
// . . 1980. .84). , ,
, , , . , , (. )
.
, ,
, ,
. (
, ), - ,
, .
( ) , , , , , .
, , , , .

.
. ( , )
, , , , . ,
, : - , -
, ..
, .

:
, ; ( );
. :

.-. B-dur
.-, . g-moll

B-dur
g-moll

3 D-dur

D-dur

fis
B-dur, Esdur
G-dur

F-dur
Esdur
A-dur

338

, ,
-.
3-,
, .-. A-dur B-dur. ,
, - a-moll . 143. :
(), -
(). 2-
(). ( 2- ) 46 .:
198 ) . , . 143, I .

198 )

198 )

3 . I .
I . C-dur . 163.
, , ,
, , . ,
. I . G-dur .78: D-dur .
I . , :
, .
VI, IV, V ., I . , ,
(. 3-- 4- ).
, : fis-moll
B-dur.
, :
1, 2, 4, 6 , B-dur .-., (
. XVII-XX , 103. . 1998). (21 )
I .
339

B-dur A-dur - F-dur ( ):

199. . . .-. B-dur, I .

: (I . , II . a-moll . 143), ,
(I . G-dur .78), (I . Bdur, F-dur).
,
, - .
; B-dur
, cis-moll:
200. . . .-. B-dur, I .

, , , ,
(. ).
.
, -340
. ( . 5 B-dur, A-dur . 120)
, , . .
II . 4- :

1
2

1
2

Ffis-moll
D-dur
G-dur
As-dur
a-moll
F-dur F-dur
dur
(Ffis,
As), XX .
, . I .
C-dur, , . (I .
, I . C-dur), .
, ,
, .

.
. .-,
b-moll h-moll ( ). -: ,
, - , ,
, .
,
, . ,
: b-moll agitato ( grave), sostenuto;
h-moll maestoso, 1 sostenuto, 2 con dolore ( patetico), 3 leggiero,
melodico, dolce. ,
, : b-moll
, h-moll ()
(), (, );
201 ) . . h-moll, I . 6)

341


, , b-moll (b-moll-Des-dur) I . (b-moll-Bdur), h-moll (h-moll-D-dur), I . (h-moll-H-dur) 4- : h-mollH-dur.

.
. ,
, .
, , .. , .
,
.
, .
, . .
: ,
(, ),
, .
: ,
( , E. ),
, ( ).

: 1)
(I . 4 e-moll, ), 2)
(I . 1 c-moll, I . 3 F-dur), 3) (I . 1
d-moll, ), 4)
(I . 2 D-dur, dolce).
, , .
, , , ,

, . , 342

. , ,
,
.
: (2 , , )
.
. I . 1
c-moll, , .
,
: , -, , . ,
I . G-dur , ,
, 1-9 . .
D-dur, , (con anima) : .
I . D-dur. I . 1 d-moll,
, 9 .
,
, I . 1 , d-moll 1-
(.26) A-dur e-moll 2- .
, ,
, ,
. :
.
, , I . 1
d-moll F-dur Des-dur, 1 G-dur (.4 + 7.)
dolce p .
, . .
.
I . D-dur,
f (d-Moll 1- , a-moll 2-). 1- G-dur
(.5). I . 1

343

2- , ff. I . 3 F-dur
a-moll.

, .
( I . 1 , .9).
, I . 3 Es-dur, 8 .
F-dur.
, , : I
. 3 F-dur, A-dur, D-dur, 1 d-moll
fis-moll. :
, ,
, .
. ,
- , .
(I . , 4 ), ,
(I . 3 ).
.

5.2. ,

XIX . ,
. ,
. :
,

, 2 ( , 1 ), (
).
.
, .
( . ),
.
. , -,
: f-moll, 1 as-moll, 2 H-dur I . 4 ,
3 D-dur, , I . 5 .
, :
( I . 4 5 , I . 6 ), ,
( I . 344
4 5 ), ( ).
-: , , ,
(), .
, , .
, , (
I . 6 ), ( ,
), , .
D
.
, VII . I . 5 : e-moll, 1 h-moll, 2,3 D-dur
( VII .), I . 4 : f-moll 1 as-moll (DIII f-moll), 2 H-dur (DIII as-moll,
f-moll). I . 4 : fas-H () d-f ().
2 :
, ( ) . ( 4, 5, 6
, ) , :

, ,
( I . 4 5 ).
.
( 4, 5 ), ,
. .
. ,
I . 6 : 1- ff,
fff , 2- , 3-, , 64 b-moll,
h-moll fis
. :
I . 4 9 - , head-gfbesas.
, . I . 4
1-
345

d-moll , I . 6 H-dur, .
. I . 4 2-
, I . 6 .
,
. , ,
, . ,
, .
, ,
. , 2
(E. ).
h-moll C-dur ().
: h-D-C-H , Es-dur
. I . 1 : 13 . (),
, (25 .)
():

202 ) . . 2 , I .

) . . 1 , I .

- (
), ,
, ( I .
h ).

:
3461.

2. ,

3. ,

4.
5. ,

6.1.
2.

3. ,

4.

5. ,

6.

( ,) XX .
, : 5, 7,
8, 10 , , , ,
. -,
( I . 3 ),
( .-.), ,
,

. 1988
. . . 1975
. .. . 1961
. .. . 1972
. . . 1970. 1973
. . // .. . . 1972. .165-184
.
// . .3, . 1977. .3-26
. XVII-XX . . 1998

P. . ( ) // .
. -. .II. . 1990. .109-128
. . . 1960, 1979, 1986
. .. . ., 1958
. // . . . .
. 135. . 1996. .5-27
347

. - // . .2.
. 1972, . 166-180
. . - . 1-81. M. 1970
. . (
)
. . ( )
. . ., . 1964
. . . 1968
., . . . . 1965, 1974
.. : . .
1991
. . // . . . 1962.
.126-194
. // . .4. . 1979. .422
. // -1994, 1995. . 1996. .323-337
. - //
. .2. . 1972. .181-201
. . . .36. . 1978
. . . 1995

X. XIX .
. -

1. , , -

XIX .
: .
, ,
( : ,
). :
(
). :
.
,
, , , 348
.., , ,
. , ,
, , , ,
, , , , ,
..
,
,
.
, a, b, c, d... .

, - ;
:
.

,
. .
, .
, XIX . (, ,
, ), - : 1)
, , 2) , 3)
, 4) , , 5)
, , (
). . .

1.

5.

12.

17.

,
, !

.
, , ,
,
?
, ?
, , :

! ,
!
, ,
!
;
.

28.

32.

36.

37.

,
, ;
, ,
.
? ?
: ,
! ,
!
, ,
:
,
...
,

:
.

349

1- , 37- , .
, (36- ,
). , 17- .
: ; ,
, , .
XIX . ,
. : 1)
, , 2) ,
, 3) , 4) ,
, 5) , 6) , .
(-) ,
. , XX .
.

2. . . .

. ,
. , , - .
. I. : 1) - (
), 2) - ( ), 3) - ( ), 4) ( ); II. (
, , , ); III. .
,
. , 1- , hmoll 1- , 2- .
- (. ).

: (.. III)
, , , (.).
;
, .
350


. 4 : , , (),
(). , ,
3- ( )
2- b-moll-Des-dur .
: 3- 3- cis-moll
. ;
4- E-dur. ()
, Vivace fantastico (Presto) A-dur (Vivace fantastico , , Presto
). :
. ,
.

2.1. . -
- ,
2 ; -
( ):

. .

Des-dur D-dur
Des-dur
Des- Desdur
dur
. .
.1
.2
.1, 2 .1
.1
.

------->

4 D-dur
: 3 , 1 , .

2.2. -
. .I .III XX .
- 3-
. :

Pup.

.
As F-C
As Des
As
As
.

------->

:
, . , 351

.
: , , ,
.
.
3- :
(. 1- ), (5- ), (17-),
(28-, 32-), (36- ). (37-
) , .
.
,
, . ,
, , .
, ,
( ), .
: ,
.
- D-dur .
XX . ,
, : -c
,
:

, , , ,
, .

2.3. -
.
C-dur, 4- (Allegro, Adagio,
Presto, Allegro) ,
. 1- ,
-352
XX . (2 ).
( ), ,
. , , , (
- A-dur, g-moll). I , 2,
3 , , ( ) :

.
.

I. Allegro II. Quasi Adagio


1- .
2- .
1

2 3
Es, ,

III. Allegretto vivace

Fis, , ,

es,

IV. Allegro marziale


.

2
3
2
|
.
Es, H-Es, Es, e-Es.
Es

- , ,
- A-dur . ( ) ABC, ,
:


.
1 .
.

..,

Des

. .

d, A,
A

3- 1 .
dolce amoroso (
3- ), .
, 3- ;
( ). ( 52
., ):

Desdur...

- b-moll

1
E-dur

1
f-moll

Des-dur

, , ()
dolce amoroso (). Presto
.

2.4. -
XIX . -
. , ,
( ) - g-moll
. , , ,
, .
:
353

Presto
-

stretto

Prestissimo

.. .

.
2 2 b2 b2 b2

abcba aabb -->., a1 a1 b1 b1 -->


.,
g-moll
Es-dur

G-dur

2.5.
, , .
, , ,
, .
, .
. 1 Fis-dur: 3- (.) ,
:

. 3. - B.
.
. . .

(.)
.

Fis-dur

(.)

(Fis)
D

g-moll

Fis

. : , , 4 .
. 4- : - 2- ( ).
, : (P.) ()
( 2- ); 2, 3 ;
I . (). :

-. P

F-dur

a-moll

P
.
2..
F-dur

P
.
2..
b-moll F-dur
5 .
.

I .

d-moll
3 .
.

F-dur

. 3- cis-moll: ,
, () :

..
.3-. .

-
I. -
cis-moll

II . -
Des-dur

>>
>>

cis-moll E-dur-Cis-dur cis-moll

. - As-dur: , ,
. ( r):

..

-.

Ko >>>

>
.3 .. . I . A r II r
., r
.
.

3 ..
as
As B H gis-H
f

As

As

As

354

- : , (
), , , .

2.6.
, ,
,
, . 2-
-.
2- F-dur-a-moll ,
: , ( ,
), , ,
. ,
, ,
. 4- , , ( 1- ),
(), .
:
Andantino
Presto con fuoco Andantino
Presto con fuoco Agitato. Andantino

F-dur
a-moll-Es-dur
F-dur
d-moll-a-moll
a-moll
-
. ,
(
), ,
, ,
. , (, ) :
( ), ,
b-moll. :

.,
. 1 1
.
.

.
b-moll
b-moll
.
, , ,
: . . , . , 355

., 1, (, b-moll), 1.
.

3. -
XIX . - . . . -, -
, , (., .).
, XX .
: - ,
, (, , ),

, ,
. ( .) -
, , , ,
. .
- . : (
), , , , , , (35
10 ), () , .
: , .. , ,
.. , , , , ,
, , -; ,
(, ) XIX XX . , , ,
, , , , , (7-, 8-, 11-)
..
- .
.
-
( , ), , (I-II . g-moll
), (4 , 2- ) . . ,
, ( );
(4 ). ,
( , 25
), 2- .
356

1- . ( .32 ).
- , ABA ( e-moll
6 .. ), , A B C ( : , , ,
, , ).
. .
, , c-moll .475 ,
. - -
-, I III . , V . :

I
A
A-dur

II

F-dur

III
A
B-dur

V
D (A)
A-dur

Vivo

IV

.
d-moll
Allegretto

Vivo

Andante

ff

ff

ff

- 66

, . , G-dur ..
, :

.
.

1
.
.

- 14 cis-moll , 7 .
- , . :
G-dur-G-dur, e-moll-E-dur. : 19 Confiteor
h-moll fis-moll-D-dur, cis-moll-D-dur.
,
, .
c-moll .
cis-moll 1- D-dur , 2- .
e-moll 6 ( )

. V .
I III ., - .
- , , (
), .
357

:
, -
.

. - ( ) // . . 1967. .71-92
. . . 1978
. - // , ,
. . 1977. .3143
. XIX XX . . 1969
. / f-moll . //
,
. . 1971. . 159-206
. - //
XX . . . .69. . 1983. .49-64
. - // ... . .
1983. .168-175
. . 1975
. - . . 1974
. . . 1968

XI.

1, . .
, , , , , , ,
(, ..).
. , P.
, , , , : 1) , 2) , 3) .

.
VII . ,
. :
(),
(-). ,
. ( ) :
358

, ( . .. . .1. .II. . 1980.


.437). ,
, . ( .. . .1. ., . 1950. .374).
: dramma per musica (
), -seria, buffa, ,
(), , , XIX-XX .
( -, , , ), -
( , -, ), (
), XX . ( , ,
), - ( ), (
, 12 ), (- ) ..
- ,
(. , , , ), , ,
, , , (, , , , ,
, ..). , ().
- ;
, XIX .: , , , . ,
: ,
, - .
: 1) , 2) , , , 3)
(, , ).

, (. .II ).
; .

2.

. :
, , ,
, , ,
,
359

. ,
(, , ) -
.

2.1.
. , , ,
.
, D-dur, ,
. ,
.
,
: Fis-dur
( : A-dur-Fis-dur).
. - ,
. ,
. XX . (, )
. ,
XIX . 6 : 1) , 2) , 3) , 4)
, 5) , 6) (. ). , :
,
, ; :
, , , , ,
, ..
. ,
. ,
, , , , , ;
, , , , , , .
,
. XX . ,
XVIIXVIII . ,
, (
). XX . ,
, 360

, , ,
, .
: ,
.
- .
: ()
(), ,
, , , .
:
, ( ).
:
. ,
: -
( ) , , ,
- .
. , ,
, , . ,
. , .

: -
. : , , ,
I ., , , ,
. , :
, es-moll, .
:
, ;
, , ( . ).
, XX ., ;
, .
361

, , , , .
. . XIX .
: , ,
. ,
. : ,
, .
. : .
, , . , . (4 .), .
, . . ,
.
, : . , ,
. , , 5- (
). . , ,
, . -
: . , . , . .
. ,
, ,
(. ). ,
, , .
. ,
, .
( )
. ( . )
, 7 , 3 ( . ): 1 .
3- , 2 .
, , , , ,
, !, 3 ., , ,
!, 4 ., ,
, 5 .
362

, 6 . ,
, 7 . , , .

(
, ) , , .
4- .
. .
: I III
, III I-.
: 1- .
, .
: , 1 ., !
, !
. ,
. , ... , 7 .
: ... ,
, :
, ... , , ,
, , , ,
!, .., , ,
!, , ! ! , !, , , !,
, , , .
- , ,
. , ,

( , , ), ,
, (
, -, ).

2.2.
.
. :
, , , , ( ,
),
363

, ().
, ,
(, ).
, , ()
. - .
, , : ,
, -. IV .,
I III ., II .
2 . IV ., I . 2 . IV ., II-III
. 1 . IV ; 2 . IV . , ,
I ., 2 . III . -
III . .I ., :

( .),
----!
, ,
- , (
). 9 : , , , , , , ,
, . . :
-, -.
- , 5 .
, , .
, . ,
, . 364
3- ,
:
III . I . , I III . : I .
, III . ( ).
.
, .
: . (14 B-dur),
(21, A-dur) (
6, 7 21); A-dur ,
B-dur (
); H-dur III . ,
;
1 . IV . .
: . ,

, . , . ,
. , 7 . , ,
, , , I .,
III . ..
, , ,
: , 7 . , , , (
, ,
1, 5, 6, 7 .); 2 .
IV . . , ,
- ,
, 7 . . 1 7 . :
1 . ,
.
(,

, ),
!

7 .
.
(

)
7 .
, :
365

7
1-6
. 1 A-dur 3/4 , .
1 .
( D-dur)
D-dur
.29 .9 , , ,
, .,
1 .


.24 1
.23 F-dur
F-dur
1 .
16. .40

1-6 .
3, .40 .
,. 1, 3 .
.48 .3 , .
,
5, 6 .
4. , 50

., 2 .
8. .51

5 .
Des-dur
es-moll-Des-dur...

, -.
( E. )
1 .
, h-moll ,
(.50) ,
. 6 ,
- 6
, , 1 . 4 . 6
: 1) , 2)
, 3) , 4) , 5) , 6)
( ). 25
1-7 :
203. . .

366

(). XIX-XX . , (. Leitmotiv ).


, ,
, , , .
( , ), ,
( ).
, ,
, .
367

, , , , , . 25-30 ,
46, 50. -
12 61 .
.
; ,
, .
3 . 1)
, ,
. ,
. . 2)
, ,
.
-. , ,
, , , , , ,
,
, , (- H.A.
... . .4. . 1960. .397). -
, . 3) ( ) :
, .
.
, .
, ,
( ).
- .
, . ,
.
, C-dur ( ).
: d-moll, D-dur, 15- . d-moll 368
( ), . G-dur D-dur.
D-dur , . , - , (III) ,
,
Cis-dur, Des-dur,
. ()
( 5- ) () fis-moll-C-dur-fs-moll,
.
, , ,
.

,
. , , E-dur ( 3- .) I . A-dur,
C-dur. -,
, , ,
Es-dur, F-dur. , a-moll,
B-dur, -.
:
A-dur B-dur I . Fis-dur (
), g-moll e-moll (
). ,
h-moll F-dur :
.
: , h-moll, 11, D-dur I . D-dur Des-dur; Des-dur
D-dur.
, -
, . h-moll
H-dur, fis-moll, e-moll E-dur, D-dur, Des-dur.
T-S-D: h, - , e, E - S, fis, D - D. h-moll,
, : 1- , . 1 ., 4 ..
H-dur ? , . e-moll
h-moll: 2- , 1 .,
369

2 ., . 6 . E-dur , :
. 2 ., 6 . fis-moll :
, 2 ., 4 ., , 6 .
. D-dur : ,
, 1 ., 3 .,
7 .. Des-dur, , D-dur , ;
5 . cis-moll 1 .
, E-dur, e-moll, , Des-dur,
cis-moll, , B-dur, g-moll N 1
: g-b-cis-e (. ).
As-dur H-dur.
. ,
, , ?
H-dur, B-dur A-dur. C-dur
. - F-dur.

3. (, , )
3.1
, , (-
), . , ,
, ,
. (), ,
.
:
, , , -
, .

: . ,
I . ,
6 . ..
: , ,
, , 370
,
... ..; ,
.

: , , , ,

. , . ,
G-dur, , :
204 , , ) . . , 7.

3.2.
;
- ; ;
, - ; .
-,
: - , - , -
..
( , )
: , ,
, c .
,
,

3.3. -
, : 3 . ,
- , 11, 12;
() ():
371

A
11 ,

A-dur 3/4

12 .
B-dur 3/2-

A-dur 3/4

2 . , ,
:

.

C-durEs-dur

.

C-dur

: 4 7 . . .
, A B . 1 . ,
, : ., ,
, cis-moll, f-moll... fis-moll; ! es-moll;
, , As-dur; 1 ., , amoll, es-moll, as-moll, cis-moll ( . - , ABC). 2 .
-, , ,
:

-. , ,
.
. ,
.


-.
es-moll

. .
-. ., ,
a-moll

, -.
,
. ,
.

3.4.
,

. ,
: , , , , .
, . : .
(6 . 4- ), . (8 .
, ) (), .
(2 . IV .) . 5- . ,
, ; , .
B-dur E-dur Ges-dur, Es-dur, S.
. : 5-
. 372
III . 7 ., .
,
amoroso:

.224,
226,
231
.232
. . .
amoroso

As-dur

.240
.

As-dur

.243
,
,

.244
.

As-dur

D
.245
,
,

.256

B-dur

. (7),
. , , , 5-
- (G-dur), . :
A

3
.

. ., ,

.3-..
G-dur
Es-dur...
G-dur
Es-dur...
G-dur
, ,
(, 1, 2) . 204, , -, ,
3-. .
1 . III . , .
, ,
. , ,
, ,
; , , .
III .
( ) .
6 7 ., . 6 .
, ,
7 8 ., , , III .,
, .
, , .
-: .
, .
373

III . . 4
(), (), (),
():

205 , , , ) . -. , III .

4- ,
. : P1, P2, P4 , P3 , 1
, 2 , , 3 , , 4
, 2(5) , , 3(6) , :

1234 1 P3 2 342 3 34 4 P3 2(5) 3(6) 12

:
J . III . .
, 2 . IV . ,
, .
:

P1
.325
.

P2
326

1
329
.

P2
334

2
340

P3
P3
343
346
.

P3
348
.

3-2
353

P2-1
360-361
.

As-B-C

Des

- .
. 4 . (- , ):
B-dur , Des-dur ( D-dur) , d-moll ( es-moll) ,
, .
( , ..)
, . . III .,
. 374
, , !,
, ,
.
4- .

3.5.
, , A B C D C B A ,
, . , , - : , ,
. ,
- .
, ,
, .
, :
!, IV . ,
, I .
.
:
, (
); , , , ,
; , , ,
.
,

. (
) 5, 7, 9 .
, ,
, : 1) , 2)
, 3) .
XVII .
. (3 .II .).
:
375

, . 7-
, , .
(D) (.)
( , , , ;
. ).
(, , , ) : ,
, passus duriusculus. (, 1) ,
: .
, ,
( ),
( ).
6 .
(d), . d-moll. :

206 ) . . , II ., 3 .

206 )

206 )

206 )

376

XVII .
.
. , 1 .
9 , (
2 .) , . ,
c-moll , :

, -, ,
I . ,
, ,
. : ,
, , - .
: , ,
(, ), ,
(), . (1)
es-moll (F); h-moll, H-dur ( . . ):

II IV . ,
. II . (
377

, , , ,
, ). - ,
, ( Es-dur, , B-dur),
; ,
, :

-
- ,
, ,
, .
- 6 . , .
. , ,
!

. ,
. , ,
, .2
4- fff. (e-moll
fis-moll) .
:

- - V . ,
, ,
,
-.
- 1 . ,
. - :
. :
378

: P , , E;
, D. .
-
. ,
- . :
; .
D E:
- ,
( ) .
. , ()
h-moll-B-dur. :

- 1 . IV .
. , ,
. ?
, , ,
: , .
- ,
, , ( ). - ,
, , , ; ?
. ,
gis-moll-G-dur. :
379

,
. . ,
, 4
, .
: . I . , 1
, 2
, 3 , 4 ();
1, 2, 3, 4 (); 2, 1 ,
4 (), 1 - 2 (); ,
3 ():
207 . .
) .

6) ,

380

) ,

3.6. -

, - . , III .
. ,
, ( , ):
1-6, 7-8 (8- 4-) 5-.
, ,
( ), (G-dur Fis-dur).
7 ,
? : 1
.-2 .-3 . ( )-2 . ( . -
c-moll.) :

. IV . , (18
). h-moll
H-dur , ( P1 P2). 9-
d-moll 3- .
, H-dur
:
381

- ,
, , . - -
1 . (. ).

3.7.
,
. : ,
.
( )
II IV .
, .
.
:

(Des-dur)
.
.
(7 .) :

A
a
cis-moll

b c a
e-moll cis-moll

Id e d
F-dur F-dur

f
g
f
Des-dur C-dur e moll
-

e - moll

7 . A B C .
( cis-moll ,
), b e-moll .
-382
(, ).
, - (, ). (e-moll)
- ( ). ,
4- a b 3- d e d, f g f
- .
,
( ): -,
( ), -,
.

. . 1988. IV, . .235-348


. - //
. . 1975. .274-314
. P. . . 1972
. XIX
XX ) // . . 1975. .66-78
. . . . 1968

.. .
. 1984. .14-19
.. . . 1993. .138-172
.. . // . . .
. . 1990. .87-114
. . . 1959
. , , , XIX // XIX .
. . . . 122.
. 1991. .5-27
. : - //
.
. 1988. .63-75 . // .
. 2- . . . . 1991. .94-113
. . . 1983
. //
. . . . . 1988. .49-62
. . //
. -2. . 1989
383

.. - // .. .
. . 1983. .98-121
. . . 1961
. (
) // - : . .
. . . 1989. .84-97
. . . 1976
E. - // . .
1975. .78117
P. . . 1981
. . . 1967. .65-82

XII. -

1. . .
(. balletto ballo ) .
, , (. divertissement
), .
1581 . ,
. 60- . XVIII .,
(1727-1810). XIX .
.
, -: ,
, ( ), (, ),
. XX .,
, (
), , ,
. , , , ,
, , , -: ,
, , ... (.
. . . 1968. .69).
, (, , , ),
( ), , , (, ), -384
, , , ; , ,
. .
, , , . ,
, .
- ,
. ,
.
, , , , , , ,
4- 3- , 32

(III ) 5 I ,
16 , . .
, , ,
. , , ( . . 1895 .) .

.
; , , ,
. ,
. ( I . 4- ),
.
. , .
, , .
, . .
.

2. -
- : - .. ,
, (2- . XVIII .); ,
, (1832, . , . ), (1841, .
. , . , . -, . ), (1844, . ,
.) .; 385

(2- 1895, ,
. ), (1890, , ),
(1898, , . );
(1911, , . , . ), (1912,
, , . ); ,
(-) , (. 1937 1957, ,
. ); (1934, ,
P. ), (2- . 1940, , . );
. (. . XX .).
. ( ,
), (,
, . ). - ( -,
).
(3-4 , , ; 2 ), (
, ), ( ; .
, , . , ).

3. ,
, ,
, , , . .
:
. ,
. , ,
. (...) , , . (...)
, , , (. . . 1972.
.83-84). (, . efface , .
, . en dehors , ].
, , . , ,
, , ;
: , ( ), .
386


, ( ): , ,
(), , . , . P. ,
III .: , , , ,
, , ,
, , ,

, , .
, . ,
II - ,
, , , , ,
, ,
, , ,
, - , ,
, .

4. .
4- ( S ).
3-4 , , . , . ,
, , ,
, .
XX . , ,
.
,
, . -
, .

5 2. 3-4- 5: 1)
, 2) , 3) , 4) , S) .
3- , . XX . (
) ,
( ), 3:
1) , 2) , 3) .
3 : 1) 387
, 2) , 3) ( --,
). 2 : - .
-, - (
) .
: ( ) 4
3,
.
, -
. , ,
, , ,
, (),
. ,
. :
, .
,
;
. ,
,
. - - .
. .
, . , ,
( , ,
), - .
, , ,
, , - .

5. -

- XIX .,
. , . , ,

, .
. , 388

, ,
.
- XX .
, , ,
(, ).
-
. ,
, ,
, . -
.
: (entre), , , .
(2, 3, 4, 5, 6 ) : -- (pas de
deux), -- (pas de trois), -- (pas de quatre), -- (pas de cinq), -- (pas de six), -
(grand pas). . , ,
' (pas d'action).
Pas de deux , ,
, (entre), ( ), ,
( , ). --,
, .
( -- III ),
(II , -- ,
), , (, 28;
, -- 3 .).
, , (adagio, andante,
andante non troppo .), ,
, .
, ,
, : C-dur ( 28
), ff, , Ges-dur ( 13 ),
, . ,
, :
( ) ,
, , 389

, , .
: 3 . , pas de deux ( a b b1 1, .411-462).

. , moderato
prestissimo. -
. : ,
( ), 4
- . , ,
: . (28) vivace, prestissimo,
andantino. 3-; --
, II , -- ( 1
). A B A
.
,
. ,
, .
: allegro molto vivace, presto.
, . .
32 , ( G-dur, 5 I ),
-- , , 2- , (
, ). (28 ),
(5 1 ), (-- ), 3-

( ). G-dur 2/4, 32
, :

1
1
1

8+8, 8+8 24
8+8
8+8,
16
8+24
11
. 1- . . 2-
.
.
, .
208. . , , G-dur

390

: , (27
Pas berrichon. --, . ), II ,
, , .
-- ,
, : -- 3 , --, --, --
4, 5, 6 . . --
, (Pas
de deux ), -- : 4 I
, , ( ).
. -- 25 ,
:
, 2 4-. --
, 6 .
. ,
. , , (
() ).
, . ,
(23 ) : B-dur-Edur.
Grand pas ( , ) , ,
, , . : , ,
( ), .
--, --, --. XIX .,
.
. 3 . I
, , .., . ,
, , , . 3 . II
. III .
( ), 4 , 4 , 18 .
II G-dur 2/4
391

- , 3 , .
. , III ,
D-dur.
Pas d'action ( ', ).
.
, . : 8 -- 4
, 4-, 15 , (
B-dur Es-dur
23 ). Pas d'action XIX .
Ges-dur ,
Es-dur ( ).
Pas d'action , .
II : , , ,
, , . 14 , Allegro froce h-moll 2/2,
:

P1

P2

P2

P1

P2

(1)20
h

8
h

11
D

8
h

9
G

12
h

8
h

11
D

34+10+27
h,

pas d'action II (4 .),


, , ; .
(danse de charactre), -,
, , (, , ..,
). : Pas de charactre 26 ,
; II . , , ,
, . -, 2 ( ).
, .
, pas d'action, , .
,
, .
, , . , :
, , , ; , , . 392

6. XX .
. ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
. .
, , . (...) " " ,
. , , (. .
. . 1981. . 153). ,
. , . , ,
, , , ,
. XX ., , .
, , ,
. () . (, 1911).
XX . . ,
, ( , ,
, ..), , , , (
), , , .., (, ),
. 3 : , .
(1966).
,
, , .

.
.
, , ,
:
( , ),
393

. 1 4 .,
,
(), (1 3 .), (1 .),
(3 .) ..

, 3: 1) , 2) , 3) (
).
. 4 4- - : 1 .,
, I . , 2 . ( ) , 3 . ( )
, 4 . . :

1 .
2-3 .
4 .
-, P
( 1 4 ., 2 3 .),
- . ,
, , ,
2 1 P :

. 1 . 3-, 3 , :
1

()
. . . .
394

2 . - ( .61):

.48
.52
.59
.
., . .
3 .- Pas de deux, ( .76):
. . .
. . -
.62
.65
.69
.71
B-dur
G-dur
Es-dur
4 . - - ,
. ; P , .
, , (.96):


, ( , ). 1 .
d-moll, 3- ( . 12). :
.7 8 ( ), ,
. 3-
. : 3,
3- 1-2 7 , B-dur (
) 4 . - , 3- .

.
395

XX . ,
:
, (--, -- ..)
, ,
, , ,
,
, (, ).
(3-4 ), XIX .
: , , , . , ( ).
XX . 30-50 . XX ., -P. , . (
. , . ), ~ , ,
. . (1979),
(1968), . (1961), ,
.
P. ,
: , , , , .
: , , .
,
--, --, , , , ..
. ,
, . (
4, 20).
12 9 - , , , . -
(. ): 19, ,
, 28, 29, 38.

-- ,
( ) .
XX .,
70 . - . (1940, 1946), . (1976), .
(1979), . . ; . . .
4 (4- ), 52 .
396

3 , 9, 10, 13, 15 ( - ).
, ( ),
2- .-. , 5
. (
),
, , , , ,
, , ,
, , .
3 (-
): 1) , 2) , 3)
-.
,
,
3 (4)
, , ,
:

I , 1-21

.
II , 22-36

. .
III , 37-50 IV , 51-52

(I ) ( .
), -,
(1,2, 3, 4, 6, 7, 8 ..). 4 : 5
4 ; 14 13; 17
13; 20 18, 19, 21.
19 ( 4/4) 3/4 20 :
209 ) . . , 19

) 20

397

(II )
, (19, 23, 26, 27 ..). , ,
. , ,
3 D-dur 34 d-moll:
210 ) . . , 3

) 34

C (III ) l III
:
37
38
40
41

7
29
26 , 11 ,
13
11 -,
13 ..

(IV , ) . , 51
44 , - 1 ,
39 ( ), 6 ( , ) , ,
, 13, 17, 20, 21, 32, 42, 44, 45, 47.
(C-dur),
.
: I -, II D-c, III -.
- ,
. , I
, P ,
, . 5 P ,
(1,
2- ). I :
398

P
1
.

2
1
P

3,4,5,6,7,8,9 10
11,12,13
.

P
3
14 15
.
.

P
4
P
16 17,18 19

20 .

21

- ,
- . ,
. (I )
, (II ) (III ),
. 52
- ,
.
2- 3- (7
, 38 ), 3- (18 ), (A B 10
-).
. ,
, , ,
. : ,
1 , , b (); 3- 2 , ,
(); 3- , , B-dur-C-dur, 12 , A B A,
C D (); 3- , ,
21 , A B A, C D; ,
, 47 , , d (). ,
9 , D-dur-C-dur, D,
, , (2- 1) .
, -,

, -, ,
. , , ,
, , .

; , 399

, ; ( 3 , ) , XX .
(, , , ) .
, , -
.

. . ., 1981
.. //
1- . . 1992. . 118-128
. // . .2. . 1977. .5-32
. . . . . 1975
E.H. // . . .
-. .1. . 1990. . 115-148
P. . . 1983 . . . 1967
. . . 1980
. . // . 1990. 4. .
17-21
.. //
. .3. . 1979. .54-71
. . . 1972
- . . //
. .5. . 1987. . 167-196
. . 1962 . . . 1997
. // . . 1968. .291327 .. . ., . 1966
. - //
. .4. . 1982. .57-72

XIII. XX .

1. , ,
XX . , ,
, .
400

(, ).
, .
,
, - .
XX . ,
( 80-90- .). (. ),
, -
, XX . , , , , - -.
XX . . E-Musik U-Musik. E-Musik ernste (), erhabene () ; U-Musik
Unterhaltungs (), unteste () . , ,
, .
- E-Musik XX . :
, ,
; , ; , ;
, ; , ;
; , ;
; ; ; -

; Gebrauchmusik;
..
XX .:
, , ( 1- 2- ).
XX . , -
. ,
( 1905 ., . fauve ), , ,
. , -
, ,
, , , ,
( , - , ) ( , ).
, (, , )
401

( , , , ), .
, , , ,
(, -), (
), Gebrauchmusik,
. ( ),
( , ), ( ), (
), (, , ),
XX . .
, ; -, ,
, , .
(, , )
: , (2 )
, , , .
: , ().
, , ;
( 2 ).
- ,
.
( -, , -, )
XX . 15
14-
9- Es-dur. 5- d-moll
XX . - C-dur 5- : ,
, . 8-
: , - . 4- c-moll: , ,
.

2.
- XX .
. 402
, ,
,
,
.. ,
, ; 12- ,
, , , , ,
.. XX
. ,
.
, , , , .
XX . , ,
, (, , ),
, , ,
, . .
( ) ,
, , XX .

( ). ,
, .

. ,
.
,
(, , ), .
:
, , , ; ,
; , .
( ), ,
() , .
, , .
, ,
,
403

,
.
XX . ,
.
, 8-, XX .
, .
, XX . ( , , ,
, ),
.
XX .
( ).
,
, .
- (, 5
), ,
, -
. .
(,
). ,
.
XX ., , , ,
, , , - , , ,
, , XX .
XX ., : ,
2-, 3-, 3-, , , , ,
2-, 3- , , ; , ;
, , -; , ,
-; - , , ; , .
, XX . ,
, .
, 4- (5
8 ),
2,5 . 1 .6 . 404
3- III . e-moll 8 105 . (33+43+29),
3- .
2- (. C-dur, ,
3 ; . K.M. ,
), 2- 3- , , ,
.
3- , ,
( ), (2 5
), , , ,
1-2 . 1 . 11 .-. ,
- . -: - 1 .6
- (4 . ),

1 . 10 (.2-3 ). (
) , , .
3- , ,
,
. , da capo ., , 3
. Fis-dur III . e-moll 8
, 4 .6 ( )
, , . , 3-
(II, III . 6 ; II ., , 7
).
, . 5
A.. , , , . , 2- ,
, , (II .
G-dur ), d-moll 2 (.
), Sehr rasch 9 ,24 ( .1-13, .14-27, .28-41,
.42-55, - .56-70).
(. ); 3- (, ,
, ). 4- (-)
405

: , (3 ), ( .22), ,
, , . 5- 2
D-dur. (3- ),
(, ), .
XX ., .
, .
- ( , , ,
), (II , ..
, , 2 , .
10 III . ). , XIX .
( . 3 ), ,
, III . es-moll 2
. 5
( . 1-9, 1 . .9-17, 2 . . 17-25, 3 . ,25-33, 4 . .33-41, 5 ., , .41-49,
.50-77).
: .1-2 .2 I ., .12-13 I ., .3-4
.15-16 II ., .5-6 .58 I . ( ). ( 2- .)
: 1- , 3-
,
2- ( ):
211 ) . . 2 , III .

406

407

.30 .

,
XX ., , ,
. III . ,
, ,
, . - 10- 5-
, g-moll cis-moll:
212. . . , III .

III . . 10, . 14
3- . . 10 10- 6 , . 14 2 ( .364),
5 (+ 3 .) (.368). ,
, .368 .3 .
: ,
.
.
(12 .) ( ), -, -.
(5, 18, 5, 4, 5, 7, 14 .),
. 408
XX .,
, , , , ..
I . 2 ,
. , , .
. : ,
.
. , I . 9 .24
, ( .1, . 11, - .26,
.45, .50, .63). , ,
(, I . Es Dumbarton Oaks,
.4). , sonare () cantare ();
.
, XX .,
. : 7 . 11 , 10 . , 11 . 14 . , , ,
.
- , . ,
2 -. ,

I . ,
( ) II . .
,
, 4, 5 , . , 5-,
- , . , 4
,
:

409

XX . , :
, I . .
.6, 7, 9, 10, 11. .
5 .5 ( ), 2, 4 5
. - ,
- ( .5). 6
.6 , II .:
I .
II .
III .
IV .
V .
VI .
Langsam
Bewegt
Mig
Sehr mig
Sehr langsam Langsam
, , :
-. .
III ., 3-
(.5-6):
213. . , 6 .6, III .

B op.S III . ( 2 ).
() 2-
( Pastorale Ludus tonalis , in G),
(, II . , ),
(, I . .22).
. :
2- ,
.2 , 8- (2-
) , II .
.28 , 9 , I, R, IR,
IV . II (1952). ( .. )
, , ( 3 .-. ).
410

, XIX ., , ,
-.
XX . ,
, , ,
.
( 4 ).
XX ,
, , ,
.. ,
, , 4 .

: ,
(. 167), 1 . (.182), (.191),
(.192, 195, 201, 212), (. 197),
(. 198 + 4 ., .202 + 1 .), Dies irae (. 199),
(.203), (.224, 227), C-dur (.238),
(.246). 5- (
- a b a c b a1 b , . 152, 153, 156, 157, 160, 163, 165):

5- - -
13 (1970).
7 7/8 (
.91). ( .. ).
, 4 2- , (
3- ) ,
: a-moll, (.) gis-moll, C-dur, (.) gis-moll, a-moll ( ).
, . ,
(III . .), 6 ,
3-, (
. 213):
411

.1-2, 3-4,

5-6,

7-9,

10-11

: - ; -.
- , ,
( ), , .
: 3 . I ., - II . .
, III . Allegro misterioso,
6- . 3- Trio estatico (
.89 ). 3-
I ., ...!
- (1
), XX . ( ) (1 . 2
, ). ,
, d-moll (P ):

XX .
. ,
, . , : 1, 2, 3, 4, 5 .. Carmina Burana , 2
, III . in A .-, , III .
Allegro pesante - , ( A B
A1 ).
, - . ,
,
- , . : 3
5 .3 :

.-.

1-3,

4-10,

10-12, 13-15

412

1 , ,8 . :

1
.
.
6
5. 3.
( ) . . .
, ... ... ...:

( ) XX . ,
XX . (
, ) (
5 . ). III .
(. ): , ,
. (. ),
. - : a b a c b (+ + )
(+ ). ,
() (b, ), ,
:

XX . , , (.
XX .). , (1908).
, 3- -: 1)
, , , 2) 4- , legato
martellato, 3) , . ,
, , , ,
" " . 2 .6 :
8 , A B C D E F G H, a c XX . (- ). , XX . . , 413

(I, II) (Ia, Ib, II, IIb),


- .

3.
, , XX .
.
,
.
, , ()
, ,
. .
- ;
.1, .2-6,
, (. ):

214. , .

, ,
, , (). : - b-cis-e-gis-es-f
414

III . , -
, - III . ,
- .
,
, -, , , , , .
XX ., . ( .) ,
, , ,
; ,
. (. .: . .
. . 1983. .55-56). - ( . ) , ,
. - (3
Adagio .289 ); -
; -
, , ,
.
( ),
(3 ).
XX . , () (
) (, ),
. XX .
.
XX . :
( . ). () ,
.
, , :
; ( ), ; 12-

, , .;
; . -
: , , , ,
, . 415

. , , . :
,
..
II, IV, V, VII .;
2 .-, h-moll .
() .
129(???-SL) V .
, eghd.
, , , , .

( , . )
; , .3:
215. . .

12- 12
, , , ..
II . ,
, D, S (.7, 8, 10), VI .. (.3-4),
. (.6, 9)
216. . . , II .

416

12-, ,
. , . 142
VI . ,
:

217. . .

,
: .5 .4, . . , . . ,
. Ludus tonalis: in , in G, in F,
,
, , 12- in Fis.
,
(. .
XX . . 1977. .55). , . g-h-dis-fis
, H/G-dur.
. -
, , , ..
, . , in A
4- ; I . a-moll 6- F-dur, II .
D-dur cis-moll (. 218, ).
, ,
e, g, 4 e, es, g, c.
417

218 , )

. . in A

, 12- -
XX . , , , ,
.
XX . ,
, , , ,
XX . ( ., .) , .
5 3 (4) ( ),
. : 1 1 , 2 2 ..:
219.

,
, , 5 .5 :
220 ) . . 5 .5 5

220 )

418

XX .;
, , 12-
C-dur.
44 . 12- 6-,
; 34 38:
221 )

6-8 10-11,
, , ,
. 2 .-.,
7 (), 1, 2, 2, 1, 2, 2 :
222. . . 3 , 2

(.2, .2, .3, .4,


), ( ) .
, , 2,
.2, .2, .3, .4, .5, ; .7-9 .3, .4 :

223. . . 2

7 ,
3-6 ( 1 ), - 419

. , 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 , 3 2, 1,
1, 2, 1, 1, 2, 1, 1 ; :
224 ) ) .

12- XX . (.
).
XX ., ,
-. , (. 214) III .
, :
225. . . , III .

4. -
- XX .
. 12 , (. la
srie, . die Reihe, ., . , set) , ,
, . ,
,
, . .
, ,
, , , , ,
. ( .17) , . 420
, .
, .
. , . 17 18
, . 19 .

, 12
, .
, .
: .2=.3 .. .

, : 18 . 17 .31
(. , ).
( ). ( ),
, (
):
226 ) . . .17 1

) . . . 31

) . .

) . .

) . .

,
. ,
, ( 13, 1012),
( 36, 7-9, . , ). 12-
, 12- .
, 12-, , ;
6 7 . ( ):
421

227 , ) . .

) . .

,
. , 9 . 24 4
(. III), ( ), .21 1
.29
( , ):
228 ) . . .24

) . . .21

) . . .29

4 (): 1) , originalis (), primus (P),


2) , , inversus (I), 3) , retroversus (R), 4) , inversus-retroversus
(IR). 12 , 4- 48 .
48 : .26 48,
.25 8, ,27 (II .) 8.
12 , .
,
, - . , 3-
1-5 , :
422

229. . . 3 , I .

,
.
. 1- , 2-, 3- ..
,
, ( ).
,
. ,
(.80 ).

: , , ,
, , , .
3 , staccato
5- (. 229).
,
(Od d, Ia ),
(Id d, Oa ):
230 ) . .

423

, ,
, -
- .
XX .
,
, II . .-, .27.
. II . Sehr schnell
, (
Badinerie, h-moll ),
, . 2- 11 + 11 .,
.
, (b-gis),
:
231. . . .27, II .

424

, , 6 ,
, - b-es:
232. . . .27

8 (4+4 2- ),
, 4-, 2-, 1 12. 1 12
, (, I) ,
( I f Cis), b-gis.
8 (. 233).
,

- .
22 1,
, es3 (. 234).
425

233. (. . .27, II .)

234. II . .27 .

II . .27 :
( ). 426
( ) 18 -;
73 ,
.
. 5:
1) , 2) , 3) , 4) , 5) . 3: , f, ff. 2
.

: 1 + + + ; - bgis + + + f.
.
, II ., .27, (
) 2- , :
, , , 22- , ,
, , .
.
( ) .21 ,
- , .
,
. I . 2- (
, . 1-25 26-66) (.1-25, 26-42, 43-66;
.43 4- , , cis, , f),
4- .
,
, . 1 .
: 1) , 2) ( a-es
).
(. ): - ;
; - ;
c :
235 ) I . .27 . )

427

) I . .27 .

().
, .26 42, .34 35.
: (

),
(
.),
.
- ,
, .

5.
XX . ,
.
, , , .
, .
: ,
.. XX . :
2, 3 . ,
(2:3), ( 5, 7, 11), ,
2n (4, 8, 16..., 1/16, 1/8, 1/4 ..), 1/12, 1/20 .. , 6
1/12, 3
+ 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 /12; 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 /12:
428

236. . . 6

XX . , , 1-
.
, .
:
( ), (, ).
, ,
, . ,
XX . .

. ,
- , , , .
, ,
II . 2/4 11 ( 1 . 3/4, 2 . 3/4):
237. . . 11 , II .

429

, , ( 2/4 4/4
3/8) 126 . 2/8
3/8, . 2/4, 3/4,
3/8, 5/8 , :
238. . .

(.
237 238), . ,
4 I . 5
. -
. , III . .27 (),
():
(. . .27, III , , .56-66)

( )

, - ,
(, ).
- ,
, . ,
. .
, :
430

239. . . .

, ,
, as-moll .
7/8, , 6/8 (3/4); 15 .,
:
240. . .


II . .-., 4-
:
241. . . , II .

431

(, ) ,
, 2, 3, 6 :
242. . .

,
XX . ,
.
; Coda.
. 4 . ( , 1, 2, ),
.
( 1- ):
243 ) . . .

243 )

432

, ,
, , XX
. : , , .
2-3. , I .
3/2 2/2,
. 3/4
4/4, 16 . . , ,
1/12 (. 236 6 ). 4
4/4 , 8/8 (3 + 2 + 3; 3 + 3 +
2). ,
( ). ,
4/4, 4/4, 5/4 3/4:

244. . . ,

433

, ,
, , 2n
3, 5, 7 . II . 4
, , .36: 6/8, 5/8, 5/16, 5/4 .-, 1/4-
, . In Re Con
Moto Et Al , 4/4 5/4
4/16 5/16:
245. . . In Re Con Moto Et Al

.
, - .
, , ,
.
, .
, ,
, , .
.-, I . (.7):
3/4 , , ( ) 3/4,
4/4, 4/4, 3/4, 5/4, 4/4, 3/4, 4/4:
246. . . 3-

434

b-moll . (
. .-,
.) 3-
. ,
. I . (10 .) , 4/4, , 6/4,
(3/4, 7/4), 10/4, 7/4, 5/4,
, D.
I .:
247. . . .

10
6

7
3

5
7

abba ba ab baba bb ba ab a a
a
b

babaa

abd ab cd abcd abc


d
4
4
4
4

dabcd

ab cd a b
c
4
4

,
,
.
(.74),

435

(. 108), 9/16, 5/16, 3/16


.
XX .
: , , , - ,
, , talea color.

, (
, ), (6
) ..
, ; , ,
, IV . ;
, 153 :
248 ) . . , IV .

) . . , 153

-, ,
, .
, , (.
212 ). -
I . 2- .-. , ,
VII . (3- 6 .):
249. . . , VII .

- - 17/8 (4 + 4 + 5 + 4) 11 6- .-. .
, .
436
- VI . ,
,
(
):
250. . . , VI .


5 . . 4/8
7 2/16, 3/16, 4/16, 6/16 (5 + 1), 7/16 (5 + 2), 8/16 (6 + 2), 10/16
( ),
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (3 .+ 3 + 3), 10.
.
- .3 III . ,
. - ,
, , , , , :
251 ) ) ) ) ) . . , III ., 3 .

2-, 3-, 4-, 5-, 6-, ,


(. 5- . 180). -
, .XX .
437

.
(1901)
|,
12 (1914) |.
16 ( .
), 1/16 ( ) 1/16
( ). 20
. 16 , (
; ):

( )
- . ,
16/16, 15/16, 14/16 ... 1/16:

252. . . 20 . 16 ,

438

( ) ,
,
. , , XX .
Ars nova, talea color. talea , , color,
."
.

II . 2 (1913), talea 21
, a color 12- :
253. . . 2, II .

.-, 4 .-. talea 11


, color 12
254. .-. .

17 29
.-. I .
.
439

XX ., ,
: , , - ,
, .

6. -
XX . ,
, , , . -
XX . ,
additio () , (Auflsung)
. ,
,
. ,
, , , ,
. ,
, , , -
-, . ( )
, , additio,
, in Ut :
255. . . in Ut,

: 256. . . , III .

( ); ,
, , e h .12 7 -:
440

257. . . , I .

- XX . ,
- S D ,

Ludus tonalis : des es f g as b des es, f g,
b as g, c, es des c b, f es des :
258. . . Ladas tonalis.

II . 5 - 3- .
12
I . (58 .), . - ,
d ( ), -
, (ces-b-a, des-d-es . ):
441

259 ) . . 5 , II .


I . 5 :

1
.1
.25

.55 .59
D
E

2 1

. 133 . 160 .161


Fis
As

- ,
, . , ,
. -
, .
, .
, .
.
. -
, , .
- 1-
. - , agfise, d
hag, cbagfise, agfedch:
260. . . .

442

,
.
, , , .
55 . in D ( .3 .126).
(16 . .129).
. 32 . d: gis-a, gis-a-h, gis-a-h-c,
gis-a-h-c-d. , d, 39 .: g-eis, a-g-eis, a-geis-e, a-g-eis-e-d.

( ) , . ,
I . . 3
fis-gis-b, 6 fis-gis-b-c-d-e, , 12
, .
. ( ).
, (a-h-b-c-des-es-e-fis-f-g-d-as),
( ) , ,
:
261. . . , II .

I . II -
( ), .
,
. - . g-moll (.96)
(. 198).

443

.
, ( .96, ),
( , .121, ),
, ( , .173, ), ,
( , .187, ),
, ! ( 2,5 , . 198):

262 ) . . . II . )

, ,
- (.172, 178, 186, 196; . .134 + 4 .).
XX . ,
.

. . . . 1961
. . . 1978. .61-65
. XX . . 1989 444
. . . 1986
. - ( ) // ..
. . 1973. .301-322
.. . . 1987
., . 12 . . . 1998
. , //
XX : , , . . 1992. . 130-179
. : , , . . 1996
P. . // . .9. . 1969. C.41-70
E. . . 1977
. // . .
1963. . 179-202
. . ., . 1964
. 12- ? // - . . ,
. .70. . 1983. .34-57
. XX //
. .
. . .51. . 1981. C.119-141
. //
. . 1966. .70-102

. // . .1. . 1990. .195212 . XX . . 1971


. . . 1984. .73-86
. XX // . .2. . 1972.
.331-344
. // .. . . 1973.
.322-346 ., . . . 1999 ( )

XIV. XX .

1.
, XX ,
E-Musik : , 445

, ,
( , ),
,
, , (res facta) (non res facta), ,
(,
).
, .
.
.
,
Sur scene ( , 1959) . ,
(1960) , ,
, 1 (
), , 1-

.. . TIS MW-2 (
MW-2) , Espositione (1963)
, (1966)
. 80-90- .
( , 1982, , 1991, .)
-, .

( ),
, Perception
XII .

( , - ,
7 ), . , , -
-, (
Stimmung
446

6 , 1968, 70 . B-f-b-d1-as1-c2),
,
, ( . , . ).
( )
( , ).
: ,
( , )
( , ).
.
. .. (1968), 2- (1965)
- XX . .
, ,
, XX ., .

: ,
XIX .,
, , ,
, XX ., .
, (1 ),
(3 ) .. XX .
, :
.
( Gran torso, ),
, , , , ,
.
(1968), , ,
. , 1
: .

. , (
447

, , ) Balletto (1974), .
, ,
: res facta ( ) non res facta.


(
), : , , , , , ,
. , (), ,
(, . ).
, ,
-. Kreuzspiel ( )
(1951), , , , , , ,
. .
XX . .
, .
( ), , , ,
, , (, ),
, , , , , ,
, , , , , , ..
, 14 ,
(-), , .
(), , , , , ..
, (,
... 1963).
,
.
60- ., ( , 1962-1963), (
, 1- , 1960). 1- , -
, (.16-20),
(.21-23), (.24-30);
(): 448
263.

. . 1

449

( . ,
1930) .
, .

.
, : 2,
5, 7, 9, , 26 ..
, , :
,
,
,
.
, (. 263).
(, . ): , -
, , , .. 1/4
:
264. . . .-.

.-. , 1/16
II . . , ,
( ). , 4 ,
1/16, , . 6


, ,
, , , , . 450
,
Stimmung .

-,
, ,
.
, (
3- , 4- 4- ), , (
, , ,
, ),
(12 ).
,
, , , , .
, . , ,
, .. ,
, () ,
().
: , , ,
. , ,
, , :
, :


1.
1. ; ,
2.
2.
()
()
3.
3.
4.
4.
7 , ,
(, , , ), (,
, , ) (. 265).
2 : () .1 ,
, (), ()
(6 . .8), ,
(. 266, ).
451

265. . . , IV .

266 ) . . 2 , I .

266 )

, (
) ( IRCAM
), .
, 140 , XX . 452
7 , , , ..

2.
XX .
, .
, , (
), .
. ,
(, ), , (, ), 8-10 .
,
:
1) ,
2) (, ) , 3)
, , , , , ,
, . , ,
, (, ).

( ). XX .
. ,
, ,
, .

.
, ,
, ,
. .
, , , ,
- ( ),
.
( ).
;
453

,
, (. .
. . 1986. . 17). ,
, ,
(. : . . //
. 1984. 1. .111), .
XX ., ,
, . ,
, ,
, , , , , ,
, .

3.
.
, ., ,
. ( )
, XX . , , ,
, , .
, , ,
- -.
,
.
: , ,
, ( ).

, , , , .
-, .
, , , ,
. 2-
: 11
, -454
, , , , .
(1972) 3 : 1) - ( ), 2)
, , ( ), 3)
( ).
, , ,
, -,
.
. (
. : // . .3. .
1978 .186. .: . . 1989.
.25.) , ,
. 2- 2 , ,
, 3 , .
, (,
), , , .
. , 2-
- () ,
, ,
-.
, - -
.
( ,
,
) XX .
(1964) , 24
. , .
1 (
, ,

, ), 2, 3, 4, 5, 6,
, ,
- - .
455

( . ) , (
, . ). ,
. , ,
, (1968), 1
(1969), Stimmung (1968).
, , , Pianissimo (1968), I . 2
(1972).

4.
- , .
,
. , , (),
() , .
() 12 VIII-XI . II-V ., XII .
I . ( .), : XII .
Perception , 7 (
). : ,
, Concerto grosso 1 ,
I, III, IV, VI ., , II . I-II
. (.18) V . (.27).
, , : -
, 300- .. d-moll
, , 1000- ,
, 3- .
( , .45) .
Offertorium . ,
-, 1- ,
(e): .1, 23 ,8; . 17 .4; .25 .2; .38 .2; .43 .3; .53 .2;
.54; .55; .55 .7; .56; .108 .3; .109; .109 .8; .115 .3 .10; .117 .3; .119 .3; .122 .6; .127; .127 .4;
.131 .2; .132 .4; .134. (- ). 2-
, , 3- (, 108)
, , (.134). 456
, , ( - .1, .40, .85,
- .112, .167), 3 6 .16 .
, (24 , ),
. -, .
( ), (
Concerto grosso 1), ( : I .
, 1/4- , III . ),
, 66- 3 .
, 48- 12-
(.44).
, 25
24 .
, a b c d ... n, XX ., .
, ,
. ,
, - .
, ,
, () (). :
, 5 ;
. ;
. .
:
, , , ,
. , , ,
.

( . alter , ,
. ) ,
, a b a1 b1 a2 b2... ,
1 2 , b b1 b2 , . I .
, , , . (.1, 3, 5, 7, 9, 12, ,
), 3, 5, 7, 9, 11 (.2, 4, 6,
8, 10, 13, ):
457

267 ) . . , I .

458

II . 2-
, . II . BACH
6 , ( 1 2),
(b b1). :

( ) . 2 ,
, .
( ), . A (Modere)
, (Trs lent) .
, , .
. -
. XX .
- , , .
.
- .

. , ritmo coreografico,
:
268. . , .

459

36 , ,
, crescendo
-. - 11 30

,
XX . (. .7 ), tintinnabuli
() , Stabat mater, Fratres ..
, ,
( ) .

5. , ,
, , , .
5.1.
, , , .
, ( .).
( ) (1960).
, , ,
( 25)
, ();
, ,
, ():
, , (), ,
, ,
()
269 ) . .

460

( .26) .
( .62) , :
270. . .

(1961).
: .1 72 , .13 85 , , .23 ,
.30 , .44 48-
, .55 , .66 fff
() (56 ), .76 15 ,
, .83 , , .88
56 . 72- (.
271).
XX . . , Hommage a
Kandinsky ( ) .-, (1992)
12 (.).
461

271. . .

462
463

5.2.
.451-452 265 266, .
, ,
. (1993). 5- III .,
, , (
), : , , .
, ( ). , .19,
, ( , ):
272 ) . . , V .

146 . (144 + 2 .).


, .

5.3.
: , ,
, , , .
- ( ),
, 1/4, 264,
. , ,
.-. ,
; :
464

273 ) . .

.
, : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 ..
Quasi hoketus , .-., ... .... Quasi
hoketus , 5/16, 3/16, 13/16
.. .-.:

274. . . Quasi hoketus

: .1 - 5 + 3 + 13 + 34 = 55; .3 - 5
+ 8 + 21 + 55 = 89; .7 5 + 8 + 21 + 55 + 55 + 89 = 233. (1008
= 987 + 21) .-, .
... ... 12
. , I .
( ) : (5), 3, (8), 5, (13), 13, (8), 13, (5), 55, (11 + 5).
: I . 89 (.) + 55 () =144, III . - 55 (.) + 34 ()
= 89; V . - 34 (.) + 21 () = 55; VII . - 21(.) + 13 () = 34; X . - 89 ., XII . (.29) - 89 .
:
, , , , ,
. [ : 1, 2, 3, 4, 5... ( 1).
465

: 2, 4, 8, 16 ( 2)].
, ,
.-., 7 (1930).
2 9 : 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 .., 9/8, 8/8, 7/8, 6/8 .., , .
, ,
2, 3, 4, 5 14/8, -
- :
275. . . .

20 ,
.-.: 1/16, 2/16, 3/16... 16/16 (. .III. XX
.).
II . 4 (.12),
( 1/16):

3 (
):
276. . . 3

, .
( ) -,
. , III . 3
, , 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8,
7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8, 16/8, 17/8, 18/8,
, , , III .: 1/8, 6/8, 7/8, 7/8, 7/8, 6/8, 7/8, 11/8, 5/8,
11/8, 13/8, 14/8, 10/8 ..
. . 466

3- , 4- . ,
2- 3- 1/4 1/2,
1/8:
277. . . 3 .

, 3-
: (1/8), 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 5/6, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4,
12/4.
( ) -
. , tempo giusto
tempo rubato y I . ,
metrum senza metrum,
, . ,
5/16, 3/8, 3/4, 5/4 -,
, . metrum, 5/16 () senza
metrum, ,
():
278 ) . .

278 )

467

5.4.
XX . ,
, ( , , ).
,
, . ( )
.
VI . ()
: des ( ) .
VII . ( , fisc-d-g-f), .
.-, , 12 (1 Gis1 A1 D des f es1 b1 e2 g2 fis3),
, .
(cis-fis-g-c1) 9 .
2 ,
. I ,
.5, .4 .2, .9, .3, .3, .5. 1-

: .5 , .2 .-.
(.54) ,
(.61). ,
.2, .-. .
, , B-dur.
12- ... ...
: .3, .3, .2, , , . ,
, (D-dur) I, III, V, VII, X, XII . ,
(VIII . .63) XII . (.24 .).
.
, ,
(. ).
12, :
468

10 BACH , 6 , 13
. .. : I .
- 1- 2- ( 3)
c-d-f... 1- (.2), b-c-es... 2- (.5).
XX . , ,
, , 12- ( . ).
. , III ., , 12-
( ),
. : dis-e-h-b-f-c-fis-d-g-a-gis-cis. III
. 10- 9-. 12 :

VI . 12- 12 12- RI f.
. Introitus .-,
, 4 , ,
, : :
279 ) . . Introitus

469

1/3, 1/4, 1/5, 1/6


.; .
XX . ( : 2 , 2
.-, .)
XX .: (. 1960,
. 1970), , ,
. , , , .
. : 1)
(1/4- , 1/4-
), 2) , 3)
.
24 ,
1/4 : .-.,
.. 24-
. (1990) (1994)
, ,
, , . .1 , ,
, , 1/4 ( ,

), ( ): - e b e a,
a es a d, d as d g, g des g (. 280).
,
(.12),
470

280. . .

, (1995), 1/4
, 5 :
, . .20,
g-moll 1/4 , Ges-dur , fis (b
Vc.II) 1/4 1/4 :

281. . . ,

Quaternion (1996), III-IV 1/4 ,


24- .
471

5.5.
, ,
, , , .
, : -
, , , .
(- )
III . Lento 1- . 120 ., 60 .;
:

III . (, e),
32 43.
. : es-dhasgfges b-a-cis-e.
, : . 1 2 2
, .1 3 5 , .2 4 7 , .3 5 10 , .4 7
14 , .5 11 14 , .6 12 16 . -
, 12 , : . 1 , .1 es, .2
d, .3 h, .4 as, .5 g ( .3
), .6 f, .7 ges, .8 b, .9 , .10 cis, .11 e. , -
h (5 , .3) as (7 , .4) (. 282 .474475).
A-dur c-moll, 10-12 .
, .
. III . 1
: ,
,
.
I . 2- , 1- 2-
.12 19. : 472

.
(, , ), (),
(.-., .-.), (), ,
( .-.).
, , ,
26.
,
52 . (.132) ,
( Fl. Picc.), a
, .

5.6.
, , ,
, . .
: 1) ) (, , , ), )
( -, cantus firmus,
- ), ) (, ); 2)
) (, , ), )
. (. . . 6070- .
. . . 1986. .13). .
: , 12 ( ) III . ,
1 . ,
.
, .
: 1)
( .-. ); 2) (
); 3) (24 , );
4) ( , 19
4- , 12 ); 5)
, ( 2- ,
473

); 6) (3 5 ). (..
XX . ).
282. . . 1 , III .

Lento

474

475

5.7.
.
, , ,
, , , , .
( ),
, . ,
( . )
. 4 (1950) 2-, 4- .
4- -2 12 , 12 , 4
( - ), 5 :

283. . . 2

.
-2 ,
. 10
:

,
( ) , , ,
, , , V VI (. 283
.476):
476

284. . . 2

Kreuzspiel ( )
, -, .-, 3- ,
, ( 12 ), ( 6
, 7 ):

h b ges g des a as d e
1/ 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/ 9/1 10/
16 6 6 6 6 6 6 16 6 16
m
ff ff f f mf mf mp p p p

es f
11/ 12/
16 16
sfz pp

Kreuzspiel ,
(), , , .
, 6 + 6 , :

1 2 3 4 5 6 7 891
0
2 3 4 5 6 1 1 789
2
3 4 5 6 1 1 1 278
1 1
2
4 5 6 1 2 1 1 137
0 2
1
5 6 9 1 3 1 2 114
2 1
0
6 8 1 4 1 1 3 291
1 0
2
1 2 7 5 1 4 9 386
2
0
1 1 3 9 6 5 8 471
12
0
1 1 1 4 8 7 6 591
012
9 1 1 1 5 7 6 812
012
8 9 1 1 1 6 7 123
01 2
7 8 9 1 1 1 234
0 2

1
1
1
0
9

1
2
1
1
1
0
89
78
57
11
1
12
23
34
45
56

477

, , . .
. , 6 + 6 .-., 1- 1-
, 12- :

1- 1- Kreuzspiel (.14-20, ). .-. ,


( ):

es des
1 5
1

12 1

10 4

as ge
s
8 9

(. .477). Tumbas (
) (2, 3, 4, 5, 6, 12, 1, 7, 8,
9, 10, 11 . 2- .477), Tom-toms 1-2-3-4
( - 2, 8, 7, 4, 11, 1, 12, 3, 9, 6, 5, 10):
285. . . Kreuzspiel

478

Pianissimo... cis a b es d fis e h f as g,
12 ; 1- 12 ., 2- 12+1=13, 3- - 13+2=15,
4- - 15+3=18 .., 12- - 67+11=78 . ( . 109) ( ) 12 :

1- 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7
2 3 5 8 2 7 3 0 8 7 78
2- 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 1
3 5 8 2 7 3 0 8 7 7 82
3- 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 1 1
5 8 2 7 3 0 8 7 7 8 23
4- 1 2 2 3 4 4 5 6 7 1 1 1
8 2 7 3 0 8 7 7 8 2 35
5- 2 2 3 4 4 5 6 7 1 1 1 1
2 7 3 0 8 7 7 8 2 3 58
6- 2 3 4 4 5 6 7 1 1 1 1 2
7 3 0 8 7 7 8 2 3 5 82
7- 3 4 4 5 6 7 1 1 1 1 2 2
3 0 8 7 7 8 2 3 5 8 27
8- 4 4 5 6 7 1 1 1 1 2 2 3
0 8 7 7 8 2 3 5 8 2 73
9- 4 5 6 7 1 1 1 1 2 2 3 4
8 7 7 8 2 3 5 8 2 7 30
10- 5 6 7 1 1 1 1 2 2 3 4 4

7 7 8 2 3 5 8 2 7 3 08
11- 6 7 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5
7 8 2 3 5 8 2 7 3 0 87

12- 7 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6

8 2 3 5 8 2 7 3 0 8 77

6.

, . Ala (. )

1957 . . 3 .-.
11
479

. : 1) , 2)
.
( , , , ,
) , ,
. 3- .-. ( 1956)
. 3- 5 (); 4
+ (, ), + (D, E)
() () , 8
:
ABCDE BACDE
DECAB
EDCAB
ABCED BACED
DECBA
EDCBA
. , 2
4- : , , , .
, 2 . 3 , ,
, e f h fis gis g b a d cis e.
11 (1956) 19 ,
, .
.
, .
1- , , 1-, -
1-, . 1- ,
( ), :
286 ) . .

286 )

286 )

286 )

: ) (), , ,
) ( ), ) , , ) ().
. 480
(, , )
. XX . .

, 2
. I .:
287. . . 2 , I .

.4, .6, .3; ,


, , ,
.
5 (I ., .1,
3, . 267).
.

7.
, 60-70- . - . , . ,
, . ,
481

. , .
XX . ,
, , para.
: ,
( ), ,
, ,
.
, ,
(patterns). (5 claves)
. (1973), :

288. . .

claves .
482
, , (): Claves l , Claves
2 , Claves 3
. : .1 2- 4- , .2
4- 6- , .3 4 5 9 . 59 ., 11-15
.
. , 1960 7 h
fis1. , 50, 90
.
, , ,
,
. , .1
( ):
289. . .

: ,
( ),
, ( ). ,
, ( ).
8090 . .
(1989), L'imparfait (
) (1997).

***
XX .,
, . , ... ...
( ), (

483

), ( ), ( ),
(), ( ), (
), , (),
.
, , XX
. ,
, - .
, ,
, .

. // . 1991. 1. .106-111
. -
(Apparitions, Atmosphres, Lontano) // . . .
1993. ,5675
. . // . 1972.
8. .111-119
. . //
XX . . 1977.
.272-291 . XX //
XX . . . . .69. . 1983. .5-48
.. XX . .
1997
, , . // . .
. . . 1995. .122-135
. . . 1987
.. . . 1991
. . . 1989. .162-201
. XX . . 1976
. // . .3. . 1976.
. 106-143.
. // . .4. . 1983. . 162-196
. 6070- //

. . 1985. .24-42
. // . . . 1993. .167-189
484

. // Laudamus. M. 1992. . 129-137


E. ( ) //

. . . . . 1980. .97-114
- E. . -. 1997
. . . 1992
. // . 1992 4. .74-82
. . 60- // XX . .
1977. .292-319
. 60-70- /
.
XX (50-80- ) / .
// . . 1994. . .216232, 46-49, 199-215
., . . . 1993. .51-148
. 60-70- XX //
. . . . .79, . 1985. .17-31

. // . .
. . . 146 ( )
., . . , 1996. . 101-279
., E. . . 1990
. // Laudamus. .
1992. .107-114
.. - . . . 1990 .
60- // . .3. . 1975. .238-279
. // ., E. .
. 1990. .327-331
485

............................................................................................................3
.
I. . .
.
( XX .)..................................5
II.
1. ....................................................9
2. .........9
3. ............................................13
4. ................................18
5. 25
6. . ................................31
..................................................................................................45
III.
1. . ....45
2. ................................................46
3. ......................................................................................................47
3.1. ..................................................................48
3.2. ..........................................................52
3.3. - ....................................52
3.4. .........................................................61
3.5. ..............................................63
4. ( ) 64
4.1. ..............................................................64
4.2. ..............................................................69
4.3. . .................76
4.4. ..................................77
5. Adagio..............,..........................................................................78
6. ..................................................................81
6.1. . . ..............................................81
6.2. . ....................88
6.3. , ..91
6.4. ................................91
7. ........................................................................................................92
7.1. ..............................92
7.2. ( )..........................94
7.3. ................94
486

7.4. .. .............................................................................. 96
7.5. ............................................101
7.6. XIX XX .......................................................................I08
7.7. -......................................................................................115
7.8. ...................................................................121
8. ( )........................................................122
8.1. , , ..........................................122
8.2. basso ostinato..............................................................129
8.3. () ................................138
8.4. ..............................................141

8.5. ..............................................146
8.6 ..............................................................................150
8.7. ...............................................153

8.8. ..............................................................156
................................................................................................157
. ( )
IV. ( )
1.
2.
3.
4.

..........................................159
............................................160
. ....................................................................161
. ......................................................................................163
................................................................................................184
V.
1. . . . .
. .
. ........................................................185
2. ........................................................188
3. ...........................................................192

................................................................................................205
VI.

1. . ....................205
2. , , , , , , ..210
3. ......................................................................................................210
4. ....................................................................................................213
5. ....................................................................................................214
6. ......................................................................................................216
7. ..................................................................................................217
8. ..................................................................................................221
9. ............................................................................................................223
................................................................................................228

VII. XVI - XVII ...............................................229


............................................,...................................................252
487

VIII.
1. , ......................................................................................253
2. ....................................................255
3. ..................................................................256
3.1. ..........................................................256
3.2. () ...............................................................256
3.3. ( -) ................264
3.4. ..................................................264
3.5. ..................................................................................................264
3.6. ................................................................................265
3.7. ..........................................................................275
4. - ..................................................283
4.1. ............................................................................285
4.2. ....................................................294
4.3. ....................................................................................294
4.4. ................................................................299
5. - ..................................................302
................................................................................................316
IX. .
1. . : , ,
.......317
2. . , .
......321
3. ..................................................323
3.1. . ................................................................323
3.2. ........................................................................324
3.3. ..................................................................................324

3.4. ............................................................................326
3.5. ..............................................................................327
3.6. ....................................................................331
3.7. ..........................................................................................332
3.8. ..............................................................................................334
3.9. ....................................................................................................334
4. ........................................................335
4.1. ......................................335
4.2. ......................................................336
4.3. ....................................337
5. XIX ...................................................338
5.1. , , ..............................338
5.2. ,
..............344
................................................................................................347
438

X. XIX . . -

1.
,

,
-

...........................................................348
2.

.
.
.

................................350
2.1.

.
-

....................................................................................................351
2.2. - ..................................................351
2.3. - ..........................................................352
2.4. - ..................................................................353
2.5. ..........................354
2.6. ..................................................................355
3. - ..............................................................356
................................................................................................358
XI.
1. . . ......................358
2. ..................................................359
2.1. ........................................360
2.2. ..363
3. (, , )..370
3.1. ........................................................370
3.2. ........371
3.3. - ..................................371
3.4. ..............................................................372
3.5. ................................375
3.6. - .....................................................381
3.7. ..............................................................................382
................................................................................................383
XII. -
1. . . ............384
2. - ........................................385
3. , ............................................386
4. . ......................387
5. - ...........388
6.
XX ...............................................................................393
................................................................................................400
XIII. XX .
1. , , ......400
2. ....402
3. ......414
4. - .......................420
439

5. ........................................428
6. - ..........................440

................................................................................................444
XIV. XX .
1. ......................................................445
2. ....453
3. ..........................454
4. ................................456
5. , , , ,
, . ............460
5.1. .......................................................................460
5.2. ................................................464
5.3. ..........................................................................464
5.4. ............................................................468
5.5. ..................472
5.6. ......................................................................473
5.7. ............................................................................476
6. ...........................................................................479
7. ..................................................481
........................................................484,
. . . . . . . .
. .
, , -:
. . , . . , E. , . .
065466 21.10.97

78.01.07.953..000996.02.01 13.02.01,

Вам также может понравиться