Вы находитесь на странице: 1из 39

Paya o-ooy 1

1. lekce - ?
U 7 Kolik psmen se tvarov li od etiny?
Tiskac psmena: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
U 7 Vyberte slovansk jazyky.
poltina, sloventina, ukrajintina
U 9/ 1.1 Odpovzte na otzky.
Pedstavovali se Zuzana a Vova?
Pedstavovali se Ta a Vova?
Pedstavovali se maminka, Jan a Jakub?
Kocour se jmenuje Tut, Tuz nebo uk?

Ano
Ne
Ne
Tuz

U 12/ 4.2 Reagujte podle vzoru a obmujte.


a) .
.
.
.

.
.

.
.
b) , .
, .

, .
, .

, .
, .

, .
, .

U 12/ 4.3 Odpovzte zporn.


. , .
. , .
. , .
U 12/ 4.4 Doplte.
a) nap. : ? b)
.

. , .
. , .

?
, , .

c) ? ?
, , .

U 14/ 5.1 Obmujte.


a) nap. :
. ?
.

d) ?
.

b) . ?
.

) ?
.

c) ?
.

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
U 14/ 5.2 Tvote rozhovory k obrzkm.
nap. :
.
.
.
?
.
.
.
?
.

.
?
.

?
?
, .

*****************************************************************************************
Pracovn seit
PS 5/ 2a) Piate slova podle msta pzvuku.
Pzvuk na 1. slabice: , , ,
Pzvuk na 2. slabice: , , ,
PS 5/ 2b) Podtrhnte slova, v nich se te o.

PS 5/ 3 Oznate pzvuk.
. . . .
PS 8/ 7 Doplte chybjc psmena.
a) ?
, .
, .
b) ? .
.
?
PS 8/ 9 Kolik jmen najdete? Napite je.
, , , , , , , ,
PS 9/ 10 Doplte, co kdo k
?
(nebo jakkoliv jmno).

?
(nebo jakkoliv jmno).

?
, (nebo jakkoliv jmno).

?
, .

PS 9/ 12a) Pelote a napite.


. . . . , . , .

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
2. lekce - !
U 17/ 1.1 Poslechnte si vodn rozhovory a odpovzte na otzky.
a) Jak se jmenuje kamardka Natai?
b) Odkud je Zuzana?
Zuzana dosplm tyk nebo vyk?
c) Odkud telefonuje Jan?
Kdy a kde se Jan setk se Saou?

Zuzana.
Z Prahy.
Vyk.
Z Moskvy.
Veer v 7 hodin doma u Sai.

U 23/ 4.5
a) Doplte osloven.
, ! , ! , !
, . , ?
, ?

, !

b)
, ? , . , ? , ?
(), ! , ? , ?
U 24/4.7
a)
? ? ? ? ?
(), !
, . !
, !
, . !
,!
(),.
b)

? ?
, ! !
, ! !
, ! !
, ! !
, ! .

U 26/4.9
:
:
:

:
:
:

:
:
:
U 27/4.10
:
:

? ?
, ,
, ,

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
U 27/4.11
b) Utvote dvojici jmen.

U 29/ 5.1 ? .
- !
- , ?
- .
- , .
- .
- .
- ?
- ?
- .
- !
- !
U 29/ 5.2
a) Reagujte podle vzoru.
.
.
.
.
b) ?
, , .
, , .
, , .

.

.

, , .
, , .

U 30/5.3 . .
a)


- .

b)

- ()
- , (, )
-

c)

- ()! .
-
- .

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
d)

-
-
-
- !

****************************************************************************************
Pracovn seit
PS 10/2 ?
a) Piate slova podle pzvuku
Pzvuk na 2. slabice

Pzvuk na 1. slabice

b) Oznate pzvuk slov.


, , , , , , , , , ,
,
PS 10/3 Oznate pzvuk ve vtch.
, ! . . .
PS 15/ 8
a) ? ?
. . . . !
b) ? ?
! . . ,
.
c) ? ?
? . ? .
?
PS 16/ 10 Kter jmna k sob pat? Dvojice napite.

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
PS 17/ 11
a) Pojmenujte jmny po otci syny, dcery a dal potomky Pavla Sergejevie.
()
()
()
()

()
()
()
()
()
()
()
()
b) ? ? ? ? ? ?

, ,

, ,

, ,

, ,
c) ?
,
,
,
,

, ,

PS 18/ 12
?
a) slovky napite slovy.

b) Doplte.
?
?
?

, , (nap.) .
, , (nap.) .
, , (nap.) .

PS 19/ 13 ? ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS 19/ 14 Dopite, co chyb.
Nap.:
)
- , .
- , .
- .
b)

- ?
- .
- .

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
PS 20/ 15 a) Rozlutte tajenku.

b) V jak situaci se me ut slovo skryt v tajence?


Slovo se me pout pi setkn.
PS 20/ 16 .
a)
, !
, !
, ! .
.
b)
, .
.
.
PS 21/ 18 ) .
- , ? ?
- , .
- .
- .

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
3. lekce - -?
U 34/1.1 Poslechnte si vodn rozhovory a ovte si, jak jste rozumli.
a) Kdy budou mt Jan a Jakub narozeniny, kolik jim bude let?
V sobotu jim bude 16 let.
Pro maj narozeniny ve stejn den?
Jsou dvojata.
b) Odkud je Charlie? Mluv rusky?
Z Londna, nemluv rusky.
c) Jak dlouho se Zuzana u anglitinu?
est let.
d) Vzal si Jakub zmrzlinu?
Nevzal.
U 39/4.3 b) ? Doplujte podle cvien a).

c) ?
-
-
-
-

-
-
-

U 39/4.4 ) ?
-
-
-
-
-
-
-
b) .
-.
-.
-.
-.
-.
-.
U 40/4.5 -.


U 40/4.6 ? ?

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
U 41/4.8 -?
)
, . , . ,
. , . , -
? , , ?
b)

? , .
. , .

) -?
Moje sestra trochu um panlsky, ale nezn panlsko.
Nev, kdy k nm pijede moje panlsk ptelkyn.
U 47/5.2 ?
)

b)

) nap.,
, .
U 47/5.3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)


?
?
?
-?
?
?
?

U 48/5.4 ?
1. .
2. , .
3. .
4. nap. .

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
PS 22/ 2 Rozdlte slovky do skupin podle msta pzvuku.


PS 23/ 3 Podtrhnte vechny mkk souhlsky.


, , , , ,
PS 25/ 6 a) Doplte chybjc psmena.

PS 26/ 6 b) Napite pedchzejc psmena.


,
,
,
,
,
,

,
,

PS 26/ 7 .
a) , , , , , , , ,
(),
b)

PS 26/ 8 . .
- , .
- . ?
- , .
- .
- .
PS 27/ 9 ? libovoln odpovdi
PS 27/ 10 Je jim o rok vce. slovky napite slovy.
- , .
- ? , .
- ? , .
- ? , .
- ? , .
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
PS 28/ 12 a) .

,
,
,
,
,
,

-
-
-
-
-

PS 28/ 13 ?

PS 28/ 14 ? ?

PS 29/ 15 ?

PS 29/ 16 -? -?
Je mi dvacet let.
.
Zvu t na nvtvu.
.
Maminka m v nedli narozeniny.
, .
Vra v, kdy pijede.
.
PS 30/ 17 ? ?
. -.
. -.
. -.
?
?

libovoln odpovdi
libovoln odpovdi

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
PS 31/ 18 Odpovzte zporn.
.
-.
.
.
-.
PS 31/ 19 Doplte slovky.
a)

b)

PS 32/ 20 ?
a) Seate pojmenovn rodinnch pslunk podle azbuky
, , , , , ,
b) , , , , , , , , , ,

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
4. Lekce -
U 52/ 1.1

Zuzana pouila nesprvn:


Jakub pouil nesprvn:
-?
,

-?
hanba, ostuda
hok
erven

U 52/ 1.2 ? ? Vyberte, co odpovd textu.

U 55/ 3.1 .
) , , ,
) ) libovoln odpovdi
U 57/ 3.7 ?
1.

2. ! !

U 58/4.1 Pevete do ptomnho asu.

U 58/4.2 Doplte chybjc st slova.


-
-
-
-
-
-
U 58/4.3 ) ?

+
libovoln konec vty

U 59/4.4 ) Doplte tvary slovesa .

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
U 59/4.5 Podle smyslu pouijte sloveso nebo .
a)

b)

U 59/4.6 a) ?

) ?

U 64/5.4 ?
lut bublina:
.
Pod obrzkem:
, .
.
.
, .
U 64/5.5 ?
lut bublina:
?
Pod obrzkem:
nap. 16 ?
?
, ?
?
**************************************************************************************
Pracovn seit
PS 33/ 1 ?

.
.
, .
PS 33/ 2 ) Doplte chybjc psmena azbuky.
, , ,, , , , , , , , , , , , , , , ,
b) Seate slova podle poad psmen v azbuce.
, , , , , , , , , ,
PS 33/ 3 : ? ?

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
PS 34/ 4
b) ?

c) ?
: , 92
: 22
: 48
: 13
PS 34/ 5 Znzornte graficky pzvuk.

/
/

PS 35/ 6 Napite slovky slovy.


6

15

16

17

50

PS 36/ 9 ?
v prvn skupin slov 11 19 dopeme:
ve druh skupin slov 50 80 dopeme:
ve tet skupin slov 500 900 dopeme:

PS 36/ 10 , .


PS 36/ 11 Zatrhnte vrazy, kter odpovdaj situaciPS 38/12 ?
-
-
-

-
-

-
-

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
PS 38/13 ? ?

PS 38/14 Napite v budoucm ase.
PS 38/15 ?
1.
2. -

3. -

PS 39/16 ? ? ?

() ()

() ()
()
PS 39/17 Oznate pzvuk sloves. Potom rozdlte slovesa do 2 skupin podle pzvuku
stl pzvukpohybliv pzvuk

-

PS 41/19 b) ?
nap. , ,


nap.


PS 41/20 . .
.
.
.
.
.
.
.
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
5. Lekce -
U69/1.1 ? ? Vyberte, co odpovd textu.
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

U69/1.2 , .

U69/2.1 ) ? Jak se zeptte?
?
?
?
?
U69/2.2 ? ? .
. : , , .
. .
?
. .
U 70/2.3 , .
Lev sloupec:

Prav sloupec:

U 70/2.4 Doplte vhodn sloveso ve sprvnm tvaru.

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
U 71/2.5 ?
1. ()
()

2. ()
()

3. ()
()

4. ()

U 71/3.1 ) ?

-
-
-
-
-
-
U 72 Zopakujte si asovn slovesa
)
)

U 71/3.2 b) , .

nap.


U 73/3.4 ?
.
.
.
.
U 73/3.5 Reagujte zporn.
U 74/3.6 ? ?
libovoln odpovdi

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
U 74/3.7 .
- : , .
- ?
- , , .
U 76/4.1 Doplte vynechan slova.

()
U 76/4.2 ) ?
16 , , , , , , , ,
(), ,
) ?
16 , , , , , , ,
,
U 77/4.3 ) ?
1)
= ,
= , ,
2)
=
= , ,

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
Pracovn seit
PS 42/1 ? ?
1. -.
2. . -.
3. . . -.
4. . . -.
5. . . -.
6. . . -.
PS 43/2) Oznate pzvuky a rozdlte slova do t skupin podle pzvunho a nepzvunho o:
[o]
, , ,
[]
, , , ,
[]
, ,
PS 43/2b) podle pzvunho a nepzvunho e:
[e]
[i]
[]

, , ,
, ,
, ,

PS 43/3) ? Odpovdejte podle toho, kter slova jsou v otzkch zvraznna.


, .
, .
, .
, .
PS 43/3b) ?
?
?
- ?
?
PS 44/4 . Doplte dvojice.

PS 44/5 .
, .
? ? , . .
? ? , .
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
PS 44/6 ? U slovesa oznate pzvuk.
, , , , , ,
PS 45/7 ? ?

PS 45/8 ?

PS 45/9 .
3
2
4
PS 45/10 , .

.
PS 46/11 Jak se zeptte svho ptele nebo ptelkyn?
, , ?
, , ?
, , ?
, , ?
, , ?
PS 46/12 Doplte tvary pivlastovacch zjmen.

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
PS 45/13 Vyberte sprvn tvar osobnho zjmena a doplte ho do vty.

PS 47/15 .
- , ?
- , : , .
- ?
- , 16 .
- ?
- , 22 .
- ?
- , . .
- ?
- , .
PS 48/16) Pelote slova.
Peklad slov: , , , , , , , , , ,
, , , , , , , ,
) Napite een tajenky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. lekce -
U 82/1.1 Odpovdejte podle textu.
a) ?
?
?
. .
. - , .
. , .
. , .
) ? ()? ()?
. .
. .
.
. .

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
U 84/2.2 ) ? Jak se zeptte?
?
?
?
?
?
?
U 84/2.3 , .
a)

U 86/2.6 .
-

-
-

-
-
-
-

-
-

U 87/3.1 ) ?
, , , ,
,
, ,
, ,

)
-
-
-
-
-

-
-

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
) , ?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U 88/3.3 Sloveso zamte slovesem .
.
, .
?
.
U 90/3.5 ) ?

U 90/4.1 .

U 91/4.3 ? ?
. . .
. .
U 92/XXL ? ? ? ?
Bernstein , ; ajkovsk , ; Goethe- , ; Janek
, ; Pukin - , ; Seifert - , ; Mucha - , ; Repin , .
U 93/5.2 Vyhledejte v textu a) frze, ktermi se lze rusky zeptat na povoln
? ? ?
b) nzvy povoln.
,
U 93/5.3 Odhadnte vznam slov.

prce

umlec

zpvk

vozka

pn
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
U 93/5.4 Pokuste se vybrat variant, kter nejvce odpovd vznamu uveden vty.
C) , , .
U 93/5.5 Vytvote tvary slovesa v ptomnm ase.


U 93/5.6 .
a)
)

O tom nemluvm.
Zpvm, kdy je mi smutno (udl se mi smutno).
fyzick prce
duevn prce

PS 49/1a) Doplte chybjc sti slov.


-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-

- - -

PS 49/2 Napite dal slova se stejnm typem pzvuku.


/
:
, ,
_/
:
, ,
/ _
:
, , ,
_ / _ :
, ,
/ _ _ :
, ,
_ _ / :
, ,
PS 49/3 Doplte dvojice
a)

b)

c)
, .

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
PS 50/4 ?
a)

b)

PS 50/5a) ? ?b) ? ?

PS 52/7 ?
:
?
:

PS 52/8PS 52/9 ? ?
.
.
.
.
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1

.
.
PS 54/11 ? ?
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
PS 55/12 ) Pelote slova
, , , , , ,
, , , , , ,
b) een tajenky:
PS 56/13 b) .
Ira se chce stt pekladatelkou.
Lb se j apkova dla.
c) Vyjdete tot jinak.
-. . .
. .
d) ?
. . .
. . , . .

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
7. Lekce -
U 97/1.1 , . Odpovdejte podle textu.
:
:U 97/1.2a) ? ? Vyberte, co odpovd textu.
.
.
.
) ?
, , , , , , .
.
U 98/1.3
Ta jde do kina. V kin dvaj zajmav film.
U 99/2.4 ?
.
.
U 100/2.5 ?

+ libovoln druh sportu

U 100/3.1a) ? ?

U 100/3.3 ? ?Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
U 102/3.5 a)

-.

-.


U 104/3.6 a) ?
-
-
-
U 105/3.7 ) ?
U 105/3.8 )Doplte tvary slovesa .

U 107/4.2 a) .
1.

2.

3.

4.

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
U 108/4.4 ? ?
- .
- ?
- 7 .
- , , !
- , !
- .

!
, .
! .
! -!
!
!

U 109/5.2 .
) Nevid, e tu?
Maminka si sedla do kesla.
Maminka si vzala nky.
) Chci s tebou mluvit.
Chci si s tebou promluvit.
Musm (potebuji si) s tebou mluvit.
Co dnes dl maminka?
Co udl maminka ztra?
Kluci nemluv s tatnkem.
Dti nemluv s tatnkem.
Kdy te tatnek noviny?
Tatnek nikdy nete noviny.
Tatnek vdycky te noviny.
) Tatnek zaal st noviny.
Tatnek pestal st noviny.
Tatnek pospchal do prce. Tatnek se vrtil z prce.
Veer tatnek poveeel.
Maminka rozstihala noviny.
Maminka dostala dopis.
*****************************************************************************************
Pracovn seit
PS 57/2 () ?

PS 57/3 Doplte vhodn sloveso.

PS 58/4 ? ?

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
PS 58/5 Kam kter sloveso pat?

PS 58/6 ? ?

-
PS 59/7 ?PS 59/8 Doplte tvary sloves , .

PS 60/9 ? ?

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
PS 60/10) ? U sloves , doplte pzvuky.


b)

PS 61/11 Doplte tvary sloves a oznate pzvuk.

PS 61/12 .
() . . .
. . .
. .
PS 62/13 ?
? / ? / ?
?
? / ? / ?
?
? / ( , ) /
? apod.
PS 62/14 ) ?

,
,
( )
-

PS 64/15 b) ?
, . / , .
, .
, .
, , .

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
PS 64/15 d) Vyhledejte v textu vechna spojen se slovesem a pelote je.

hrt si spolu

hrt volejbal

hrt na kytaru

hrt v divadle
8. lekce -
U 115/1.1 ?
15

18

16

17
U 115/1.2 .
,

U 117/2.4 ?+ libovoln pedmt.

U 117/2.5 .
. . .
, . ,
. , . ,
.
U 118/3.1) ? ?

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
U 120/3.2 ) ...


U 121/3.3 ?

+ libovoln pedmt
()

....

.
.
.
.
.
.

U 121/3.5 )
Mj mlad bratr se chce stt podnikatelem, ekonomem nebo programtorem. On samozejm dobe v, nen
mon jen se prochzet nebo se dvat na televizi. Pracuje s potaem, u se anglitinu a vnuje se sportu.
) -:U 122/3.7 Kde je teba doplte , -
-
-
-
-

-
-

-
-

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
U 123/3.8
) Pevete rozhovor do mnonho sla) ? ? ? ?

nap.
U 124/3.9 ) Zamte osoby
. . 16 . .
. . .
. -. .
- .
U 125/4.1a) ? ?

U 126/4.3 Doplte.

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
U 126/5.1 )
dostat se do divadla, vedle m, napohled skromn, pravdpodobn (asi), najednou
U 127/5.4a) Piate k ruskm slovm esk ekvivalenty.

oste

divit se
blzen

pobzet

rozpait

louit se

rozechvle
vracet se

vytrhvat

zstat
U 128/5.4 ) Vyhledejte v textu rusk vty odpovdajc vtm eskm.
?
!
!
?!
!
) ?
as plyne.
Mm mlo kreditu.
Nechce se mi pjovat svj mobil.
Tak tedy / udlme to tak
To jsou lstky do jinho divadla.
Potebuji astn lstek.
Nechci jt na lstek nkoho jinho.
U 128/5.5 .
.
.
, .
.
.
.
.
******************************************************************************************
Pracovn seit
PS 65/1) ?
-, -
-,
-, -
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
b) , . ?
. . .
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
PS 65/2 .

., .7, .93
.

PS 66/3 .
?
, .
, ?
, .
, ?
, .
. .
.
PS 66/4 Napite v ptomnm ase.
. . ,
. . .
, , . .
PS 67/5 ) Doplte tvary slovesa a oznate v nich pzvuk.

b) ?

+ libovoln pedmt

PS 68/6 ? / ?
,

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1

PS 69/7 Doplte do vt sprvn dvojice tvar.


PS 69/8 ?

PS 70/9 .

PS 70/10 ) ?

PS 70/11 ...?
PS 71/12 ?

libovoln odpov

libovoln odpov
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 1
PS 71/13 Doplte tvary zjmena .

PS 72/13c) ?

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 1


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Вам также может понравиться