Вы находитесь на странице: 1из 1

Formular tipizat

Aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor al RM nr.19 din 05.02.2002


2 ex.-cumparatorului. Exemplarul dat da dreptul la trecerea in cont. si Departamentul Statistica si Sociologie nr. 14 din 05.02.2002
8. Foaia de
FACTURA FISCAL Seria, nr. parcurs
seria numar data
data elibirarii/data livrarii 15.04.13
ENN 0113577 / 9.
Transportator
AC- 31
c.f./nr TVA
.../ /
1. Furnizor S.A. Electromaina c.f./nr TVA /
.../
6.
2. Cumparator S.A. Camelia
Punc
t
c.f./nr TVA /
.../
delegat desc
3. Delegatie ul arcar
e
4. Documente anexate
Nr. Data
5. Punct
incarcare
7. Redirijari

10.5 Valoarea 10.10 Valoarea 10.12


10.4 Cantitatea 10.13 Masa
10.1 Cod 10.3 Unitate unul articol 10.7 Suma totala, 10.9 Suma totala marfurilor, 10.11 Tip Numar
marfurilor bruta, tone
nomenclator 10.2 Denumire de masura fara TVA, lei 10.6 Cota TVA fara TVA, lei 10.8 Accze, lei a TVA, lei serviciilor, lei ambalaj locuri

, -
, ,
, , ,

, ,

1. buc. 8.00 4,799.20 20.00 38,393.60 9,598.40 47,992.00


2. Samsung AUS 9G44J7 6 1090 26160 6540 32700

11. TOTAL (pe pagina)


( )

12. Valoarea livrarii impozabile (fara TVA)cu anexele:


( )

13. Taxa pe Valoare Adaugata cu anexele:


14. Accizele cu anexele:


,

15. Valoare livrarii, cu anexele:


,
16. Permis aliberarea 17. Predat bunurile (serviciile)
()

L.S. 18. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (soferul) 19. Predat Sofer
.. () ()

20. Primit bunurile (serviciile) beneficiarul L.S.


() ..

Оценить