Вы находитесь на странице: 1из 11

Дата на Код на Цена без ДДС Количество

Име на модел Марка


продажба модел (в лв. ) в брой

1/12/2020 311563 2
1/23/2020 311619 3
1/16/2020 231928 2
1/12/2020 212004 5
1/23/2020 111012 8
1/23/2020 212206 6
1/24/2020 121011 7
1/24/2020 231928 2
1/24/2020 111012 3
1/12/2020 311563 9
1/16/2020 311619 3
1/16/2020 111012 4
1/16/2020 321707 5
1/25/2020 212004 1
1/25/2020 212105 1
1/12/2020 311563 5
1/16/2020 311619 3
1/16/2020 111012 8
1/16/2020 321707 1
1/25/2020 212004 2
1/25/2020 212105 4
1/16/2020 231928 4
1/12/2020 212004 6
1/23/2020 111012 7
1/23/2020 212206 2
Стойност без
ДДС Стойност с ДДС Отстъпка за В период на Отстъпка за
ДДС
(в лв.) (в лв.) бройки промоция промоция
(в лв.)
Крайна сума
20%
Цени на телефони

Код на Цена без ДДС


Име на модел Крайна сума
модел (в лв.)
111012 Sony Xperia 10 Plus 599.99
121011 Sony Xperia X 298.00
311563 Samsung Galaxy A30s 349.00
311619 Samsung Galaxy Note 10+ 2099.00
321707 Samsung Galaxy S10+ 1499.99
231928 Xiaomi Mi MIX 3 679.99
212004 Xiaomi Mi 9 Lite 549.99
212105 Xiaomi Redmi 8 235.99
212206 Xiaomi Redmi Note 8T 339.99

Отстъпка за покупки над 5 броя 5%

Отстъпка за модели на промоция 10%


Брой
продажби
Период на промоция
начална дата крайна дата
21.1.2020 30.1.2020
Обобщете данните със Subtotal като намерите броя на продадените телефони и

Дата на Код на Цена без ДДС Количество в Стойност без ДДС


Име на модел
продажба модел (в лв. ) брой (в лв.)

1/12/2020 311563 Samsung Galaxy A30s 349.00 лв. 2 698.00 лв.


1/23/2020 311619 Samsung Galaxy Note 10+ 2,099.00 лв. 3 6,297.00 лв.
1/16/2020 231928 Xiaomi Mi MIX 3 679.99 лв. 2 1,359.98 лв.
1/12/2020 212004 Xiaomi Mi 9 Lite 549.99 лв. 5 2,749.95 лв.
1/23/2020 111012 Sony Xperia 10 Plus 599.99 лв. 8 4,799.92 лв.
1/23/2020 212206 Xiaomi Redmi Note 8T 339.99 лв. 6 2,039.94 лв.
1/24/2020 121011 Sony Xperia X 298.00 лв. 7 2,086.00 лв.
1/24/2020 231928 Xiaomi Mi MIX 3 679.99 лв. 2 1,359.98 лв.
1/24/2020 111012 Sony Xperia 10 Plus 599.99 лв. 3 1,799.97 лв.
1/12/2020 311563 Samsung Galaxy A30s 349.00 лв. 9 3,141.00 лв.
1/16/2020 311619 Samsung Galaxy Note 10+ 2,099.00 лв. 3 6,297.00 лв.
1/16/2020 111012 Sony Xperia 10 Plus 599.99 лв. 4 2,399.96 лв.
1/16/2020 321707 Samsung Galaxy S10+ 1,499.99 лв. 5 7,499.95 лв.
1/25/2020 212004 Xiaomi Mi 9 Lite 549.99 лв. 1 549.99 лв.
1/25/2020 212105 Xiaomi Redmi 8 235.99 лв. 1 235.99 лв.
1/12/2020 311563 Samsung Galaxy A30s 349.00 лв. 5 1,745.00 лв.
1/16/2020 311619 Samsung Galaxy Note 10+ 2,099.00 лв. 3 6,297.00 лв.
1/16/2020 111012 Sony Xperia 10 Plus 599.99 лв. 8 4,799.92 лв.
1/16/2020 321707 Samsung Galaxy S10+ 1,499.99 лв. 1 1,499.99 лв.
1/25/2020 212004 Xiaomi Mi 9 Lite 549.99 лв. 2 1,099.98 лв.
1/25/2020 212105 Xiaomi Redmi 8 235.99 лв. 4 943.96 лв.
1/16/2020 231928 Xiaomi Mi MIX 3 679.99 лв. 4 2,719.96 лв.
1/12/2020 212004 Xiaomi Mi 9 Lite 549.99 лв. 6 3,299.94 лв.
1/23/2020 111012 Sony Xperia 10 Plus 599.99 лв. 7 4,199.93 лв.
1/23/2020 212206 Xiaomi Redmi Note 8T 339.99 лв. 2 679.98 лв.
ите телефони и максималната стойност в колона "Крайна сума" по модели

ДДС Стойност с ДДС Отстъпка за В период на Отстъпка за


Крайна сума
(в лв.) (в лв.) бройки промоция промоция

139.60 лв. 837.60 лв. - лв. - - лв. 837.60 лв.


1,259.40 лв. 7,556.40 лв. - лв. да 755.64 лв. 6,800.76 лв.
272.00 лв. 1,631.98 лв. - лв. - - лв. 1,631.98 лв.
549.99 лв. 3,299.94 лв. - лв. - - лв. 3,299.94 лв.
959.98 лв. 5,759.90 лв. 288.00 лв. да 575.99 лв. 4,895.92 лв.
407.99 лв. 2,447.93 лв. 122.40 лв. да 244.79 лв. 2,080.74 лв.
417.20 лв. 2,503.20 лв. 125.16 лв. да 250.32 лв. 2,127.72 лв.
272.00 лв. 1,631.98 лв. - лв. да 163.20 лв. 1,468.78 лв.
359.99 лв. 2,159.96 лв. - лв. да 216.00 лв. 1,943.97 лв.
628.20 лв. 3,769.20 лв. 188.46 лв. - - лв. 3,580.74 лв.
1,259.40 лв. 7,556.40 лв. - лв. - - лв. 7,556.40 лв.
479.99 лв. 2,879.95 лв. - лв. - - лв. 2,879.95 лв.
1,499.99 лв. 8,999.94 лв. - лв. - - лв. 8,999.94 лв.
110.00 лв. 659.99 лв. - лв. да 66.00 лв. 593.99 лв.
47.20 лв. 283.19 лв. - лв. да 28.32 лв. 254.87 лв.
349.00 лв. 2,094.00 лв. - лв. - - лв. 2,094.00 лв.
1,259.40 лв. 7,556.40 лв. - лв. - - лв. 7,556.40 лв.
959.98 лв. 5,759.90 лв. 288.00 лв. - - лв. 5,471.91 лв.
300.00 лв. 1,799.99 лв. - лв. - - лв. 1,799.99 лв.
220.00 лв. 1,319.98 лв. - лв. да 132.00 лв. 1,187.98 лв.
188.79 лв. 1,132.75 лв. - лв. да 113.28 лв. 1,019.48 лв.
543.99 лв. 3,263.95 лв. - лв. - - лв. 3,263.95 лв.
659.99 лв. 3,959.93 лв. 198.00 лв. - - лв. 3,761.93 лв.
839.99 лв. 5,039.92 лв. 252.00 лв. да 503.99 лв. 4,283.93 лв.
136.00 лв. 815.98 лв. - лв. да 81.60 лв. 734.38 лв.
1. Създайте Pivot таблица за приходите от продажби по модели с възможност за филт
2. Да се разработи графика въз основа на Pivot таблицата, показваща относителния дя
дели с възможност за филтриране по дата на продажба
оказваща относителния дял на реализираните продажби по модели
Данните да се филтрират така, че да се извежда информация само за продажбите на м

Дата на Код на Цена без ДДС Количество Стойност без ДДС


Име на модел
продажба модел (в лв. ) в брой (в лв.)

1/12/2020 311563 Samsung Galaxy A30s 349.00 лв. 2 698.00 лв.


1/23/2020 311619 Samsung Galaxy Note 10+ 2,099.00 лв. 3 6,297.00 лв.
1/16/2020 231928 Xiaomi Mi MIX 3 679.99 лв. 2 1,359.98 лв.
1/12/2020 212004 Xiaomi Mi 9 Lite 549.99 лв. 5 2,749.95 лв.
1/23/2020 111012 Sony Xperia 10 Plus 599.99 лв. 8 4,799.92 лв.
1/23/2020 212206 Xiaomi Redmi Note 8T 339.99 лв. 6 2,039.94 лв.
1/24/2020 121011 Sony Xperia X 298.00 лв. 7 2,086.00 лв.
1/24/2020 231928 Xiaomi Mi MIX 3 679.99 лв. 2 1,359.98 лв.
1/24/2020 111012 Sony Xperia 10 Plus 599.99 лв. 3 1,799.97 лв.
1/12/2020 311563 Samsung Galaxy A30s 349.00 лв. 9 3,141.00 лв.
1/16/2020 311619 Samsung Galaxy Note 10+ 2,099.00 лв. 3 6,297.00 лв.
1/16/2020 111012 Sony Xperia 10 Plus 599.99 лв. 4 2,399.96 лв.
1/16/2020 321707 Samsung Galaxy S10+ 1,499.99 лв. 5 7,499.95 лв.
1/25/2020 212004 Xiaomi Mi 9 Lite 549.99 лв. 1 549.99 лв.
1/25/2020 212105 Xiaomi Redmi 8 235.99 лв. 1 235.99 лв.
1/12/2020 311563 Samsung Galaxy A30s 349.00 лв. 5 1,745.00 лв.
1/16/2020 311619 Samsung Galaxy Note 10+ 2,099.00 лв. 3 6,297.00 лв.
1/16/2020 111012 Sony Xperia 10 Plus 599.99 лв. 8 4,799.92 лв.
1/16/2020 321707 Samsung Galaxy S10+ 1,499.99 лв. 1 1,499.99 лв.
1/25/2020 212004 Xiaomi Mi 9 Lite 549.99 лв. 2 1,099.98 лв.
1/25/2020 212105 Xiaomi Redmi 8 235.99 лв. 4 943.96 лв.
1/16/2020 231928 Xiaomi Mi MIX 3 679.99 лв. 4 2,719.96 лв.
1/12/2020 212004 Xiaomi Mi 9 Lite 549.99 лв. 6 3,299.94 лв.
1/23/2020 111012 Sony Xperia 10 Plus 599.99 лв. 7 4,199.93 лв.
1/23/2020 212206 Xiaomi Redmi Note 8T 339.99 лв. 2 679.98 лв.
продажбите на модел "Sony Xperia 10 Plus" в период на промоция

ДДС Стойност с ДДС Отстъпка за В период на Отстъпка за


Крайна сума
(в лв.) (в лв.) бройки промоция промоция

139.60 лв. 837.60 лв. - лв. - - лв. 837.60 лв.


1,259.40 лв. 7,556.40 лв. - лв. да 755.64 лв. 6,800.76 лв.
272.00 лв. 1,631.98 лв. - лв. - - лв. 1,631.98 лв.
549.99 лв. 3,299.94 лв. - лв. - - лв. 3,299.94 лв.
959.98 лв. 5,759.90 лв. 288.00 лв. да 575.99 лв. 4,895.92 лв.
407.99 лв. 2,447.93 лв. 122.40 лв. да 244.79 лв. 2,080.74 лв.
417.20 лв. 2,503.20 лв. 125.16 лв. да 250.32 лв. 2,127.72 лв.
272.00 лв. 1,631.98 лв. - лв. да 163.20 лв. 1,468.78 лв.
359.99 лв. 2,159.96 лв. - лв. да 216.00 лв. 1,943.97 лв.
628.20 лв. 3,769.20 лв. 188.46 лв. - - лв. 3,580.74 лв.
1,259.40 лв. 7,556.40 лв. - лв. - - лв. 7,556.40 лв.
479.99 лв. 2,879.95 лв. - лв. - - лв. 2,879.95 лв.
1,499.99 лв. 8,999.94 лв. - лв. - - лв. 8,999.94 лв.
110.00 лв. 659.99 лв. - лв. да 66.00 лв. 593.99 лв.
47.20 лв. 283.19 лв. - лв. да 28.32 лв. 254.87 лв.
349.00 лв. 2,094.00 лв. - лв. - - лв. 2,094.00 лв.
1,259.40 лв. 7,556.40 лв. - лв. - - лв. 7,556.40 лв.
959.98 лв. 5,759.90 лв. 288.00 лв. - - лв. 5,471.91 лв.
300.00 лв. 1,799.99 лв. - лв. - - лв. 1,799.99 лв.
220.00 лв. 1,319.98 лв. - лв. да 132.00 лв. 1,187.98 лв.
188.79 лв. 1,132.75 лв. - лв. да 113.28 лв. 1,019.48 лв.
543.99 лв. 3,263.95 лв. - лв. - - лв. 3,263.95 лв.
659.99 лв. 3,959.93 лв. 198.00 лв. - - лв. 3,761.93 лв.
839.99 лв. 5,039.92 лв. 252.00 лв. да 503.99 лв. 4,283.93 лв.
136.00 лв. 815.98 лв. - лв. да 81.60 лв. 734.38 лв.

Вам также может понравиться