Вы находитесь на странице: 1из 48

БАБАЛАР АТАЛАР

ТУПКИЯН ТЕРКИН ТЕКТИН БАБА ОЗ АТА АТА


1 2 3 4 5 6
... 1380 1410 1440 1470 1500
БАЙ-УЛЫ АЛАШ БЕКАРЫС АЛАУ-БАТЫР ??? ??? ???
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
??? ??? ??? ??? ??? ТАНА
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
{1524}
{1524}
{1524}
{1524}
{1524}
[8]
[17]
[8]
[8]
[8]

[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
{9220}
{9220}
{9220}
{9220}
{9220}
{9220}
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
{20498}
{20498}
{20498}
{20498}
{20498}
{20498}
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
{20496}
{20496}
{20496}
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
{20493}
{20493}
{20493}
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[8]
[2]
[2]
[2]
[2] КОЗДАЛАС АЛСАЙ
[2]
[2] БУЙРА
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2] КАСКУЛ
[2] ЖАПАЛАК
[2] КАЗАЛЫ(КОЗАЛАМАМЕТЕК
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2] ОРАЗ
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
{20491} ??? ??? ??? ??? ??? ТАНА
{20491}
{20491}
{20491}
{20491}
{20491}
БАЙ-УЛЫ ??? ??? ??? ??? ??? ТАНА
{20494} ??? ??? ??? ??? ??? ТАНА
{20494}
{20494}
{20494}
{20494}
{20494}
{20494}
{20494}
{20494}
{20494}
{20495} ??? ??? ??? ??? ??? ТАНА
{20495}
{20495}
{20495}
{20495}
{20495}
{20495}
{20495}
{20495}
{20495}
{20497} ??? ??? ??? ??? ??? ТАНА
{20497}
{20497}
{20497}
{20497}
{20497}
{20497}
{20497}
{20497}
{20497}
{20497}
{20497}
{20497}
{20497}
{20497}
{20497}
{883} ??? ??? ??? ??? ??? ТАНА
{883}
{883}
{883}
{2508} ??? ??? ??? ??? ??? ТАНА
{2508}
{2508}
{2508}
{2508}
{2508}
{2508}
{2508}
БАЙ-УЛЫ ??? ??? ??? ??? ??? ТАНА
[1]
{3246} ??? ??? ??? ??? ??? ТАНА
{3246}
{3246}
{3246}
{3246}
{3246}
{3246}
{3287} ??? ??? ??? ??? ??? ТАНА
{3287}
{3287}
{3287}
{3287}
{3287}
{4307} ??? ??? ??? ??? ??? ТАНА
{4307}
{4307}
{4307}
{4307}
{4307}
{4307}
{4307}
{4307}
{4307}
{4307}
{4307}
{4307}
{22081} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{22081}
{22081}
{22081}
{22081}
{22081}
{22081}
{22081}
{22081}
{22081}
{22081}
{22081}
{22019} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{22019}
{22019}
{22019}
{22019}
{22019}
{22185} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{22185}
{22185}
{22185}
{22185}
{23339} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{23339}
{23339}
{23339}
{24514} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{24514}
{24514}
{24514}
{24514}
{24514}
{24514}
{24514}
{24514}
{24514}
{24514}
{24514}
{24514}
{24514}
{24514}
{27142} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{27142}
{24941} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{24941}
{24941}
{24941}
{24941}
{24941}
{24941}
{24941}
{24941}
{24941}
{24941}
{24941}
{24941}
{28816} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{28816}
{28816}
{28816}
{29028} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{29028}
{29028}
{29028}
{29028}
{29028}
{30348} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{30348}
{30348}
{30348}
{30851} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{30851}
{30851}
{30851}
{30851}
{30851}
{30851}
{30851}
{30851}
{30851}
{30851}
{30851}
{30851}
{30851}
{30851}
{31329} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{31329}
{31329}
{31329}
{31329}
{31329}
{31329}
{31329}
{32122} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{32122}
{32122}
{32122}
{32122}
{32122}
{32122}
{35544} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{35544}
{35544}
{35544}
{35544}
{35544}
{35706} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{35706}
{35706}
{35706}
{35706}
{35706}
{35706}
{35706}
{35706}
{35706}
{35706}
{35706}
{39426} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{39426}
{39426}
{39426}
{39426}
{39426}
{39426}
{41229} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{41229}
{42048} ??? ??? ??? ??? ??? ???
{42048}
{42048}

[1] Арстангалиева Панауз Арстангалиевна (09-21-2003)


[2] Тенизбай Усенбаев (09-21-2003)
[4] Акимгужин Эльдар Галиаскарович (03-16-2006)

{883} Ерлан Нуртазаев (06-16-2016)


{1524} Кажимукан Анешов (06-16-2016)
{2508} Абзал Канаев (06-16-2016)
{3246} Сарсенов Темирбек (06-16-2016)
{3287} Мурат Миркемелов (06-16-2016) mmurat_82@mail.ru
{4307} Тлекавыл Казимов (06-16-2016)
{9220} Аймурат Айсагалиев (06-16-2016)
{20491} Гусманов Мухит Маликович (06-16-2016)
{20493} Сейфуллин Бауржан Бахытжанулы (06-16-2016)
{20494} Курманов Аскар Сабирович (06-16-2016)
{20495} Исмагулов Алибек Джалиденович (06-16-2016)
{20496} Тимур Баиров (06-16-2016)
{20497} Дюсенбаев Амандос Ильясович (06-16-2016)
{20498} Виген Тугузбаев (06-16-2016)
{22019} Dair Abdullin (09-25-2016)
{22081} Ринат Кенжегалиев (09-23-2016)
{22185} Кумаргалий Байжанов (10-03-2016) bayzhanov.kumargaliy@mail.ru
{23339} Шолпан Абишева (01-12-2017)
{24514} Азамат Барлыбаев (04-16-2017)
{24941} Қасым Қарасаев (10-23-2017)
{27142} Kalessov Nurbergen (08-16-2017)
{28816} Алмат Курмашев (11-05-2017)
{29028} Жаслан Альмугамбетов (11-13-2017)
{30348} Гульнара Кабденова (01-11-2018)
{30851} mancyny Mancyny (02-02-2018)
{31329} Руслан Лукпанов (02-21-2018)
{32122} Аиша Кемешова (03-25-2018) kemeshova.aisha@gmail.com
{35544} Ерлан Кажиев (08-07-2018)
{35706} Zhandos Uzakbayev (08-13-2018)
{39426} Марат Сулейменов (01-10-2019)
{41229} Ерлан Сагиев (04-17-2019)
{42048} Алтынай Алишева (05-31-2019)
НЕМЕРЕ АГАЙЫН
АКЕ БАЛА НЕМЕРЕ ШОБЕРЕ ШОЛЩЕК ОБЕРЕ ТУАЖАТ
7 8 9 10 11 12 13
1530 1560 1590 1620 1650 1680 1710
??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ШАНКАН ЖИЕМБАЙ МАСАЙ


ЖОБОЛАЙ
НУРКЕ
АКЫМБЕТ(ЖАКСЫКЕЛДИ)
ЖОЛЫМБЕТ АРЫСТАН
ТОЛЫБАЙ
МАЛАЙСАРЫ БАТЫР
АСАН
КАЛКАМАН КОЖАМБЕРЛИ САДИРБЕК
КАЗЫБЕК
КЕНЖЕ
ОТЕУ
ИЗБАСАР
МАНСУР БАЛМЫРЗА
БАЙДАУЛЕТ
КУДАЙНАЗАР
МЕНДИГУЛ МАМБЕТ БОТПАЙ

ШОНАЙ
ДОС

ШЫМЫР
ОМИР
УМБЕТ
КОСКЕ ШАЙКЕН

КОСДАУЛЕТ
ЕСЕНГУЛ БАЙГАРА
КУРМАН
ИГИЛИК МАУЛИМ
МЕЙИРКУЛ
БИРТОГАШ КАРАМАН ТИЛЕУКЕ РОД - КАРАМАНТ???

ЖАМАЛКЕ
ДОСБЕРДИ
КАЛКАМАН КУДАЙНАЗАР
КОЖАМБЕРЛИ САДИРБЕК
КАЗЫБЕК
КЕНЖЕ
ОТЕУ
ИЗБАСАР
??? ???

МАНСУР БАЛМЫРЗА
БАЙДАУЛЕТ
КУРМАН
ЕСЕНГУЛ БАЙГАРА
МЕНДИГУЛ МАЛИМЕТ
УМБЕТ
КОСКЕ ШАЙКЕН
КОСДАУЛЕТ
ИГИЛИК МАУЛИМ
МЕЙИРКУЛ
ТОЙЛАН АСАН
ЖАКСЫКЕЛДИ БАЙМУРАТ
ТОЛЕНГИТ
ЖАНЕТЕК
НУРПЕЙИС
КАРАКУНАН ТАЙГОЖА ТОЛЕБАЙ
ЖАЛМАМБЕТ ПУСЫРМАН
ДОСМАМБЕТ КУЛШЫГАЙ
КАРАБАЙ
САЙЛЫБАЙ
КЕНЖЕ
ЖОЛДЫБАЙ КОЗЫАЙДАР
БАСИБЕК
АХАЙ
КОНАКБАЙ
ШАКАБАЙ АДИЛ
СУЙИНДИК КАРАГУЛ МАМЕН
БОКАН
КУЛСАРЫ
ЖАНСАРЫ
ДЕРБЕС БАЙТУРСЫН
БАЙМАЛИК
БАЙТОГУЛ
САРЫБАЙ
ОТЕБАЙ
АЙБАС СУГИРБАЙ
КАРБЫЗБАЙ
КАРАКОЙЛЫ
КИИКБАЙ
БЕССАРЫ ??? ??? ???

ЖИЕМБЕТ МАСАЙ
ЖОБОЛАЙ
НУРКЕ
ЖОЛЫМБЕТ АРЫСТАН
ТОЛЫБАЙ
МАЛАЙСАРЫ БАТЫР
АКЫМБЕТ
АДИК
КАЛАК САРАМАН
АДИЕТ
БАРАК
ДАУЛЕТКЕЛДИ ЖАМАНКАРА
АЛДИЯР
КУДИЯР САТАЙ
КОЖАМБЕРДИ
КУТТЫК
ДАНЕН
ШАПАК АСЫР МАЙАСАР
ТАУАСАР
КАЙДАУЫЛ ОТЕЙ ТАЗ ЕС АБАЙ ЖАСТАБАН БАЙСАРЫ
СУЙИРБАС
ТИЛЕС
ШАРГА АКСЕРКЕ

ЖАЌСЫБАЙ
ЖОЛЫМ
АСАН

СЫРЛЫБАЙ
КУНБАС
ЖАНТАЙ
ЖИЕН
КАБАЙ АБДАЛ ШОНТЫГУЛ

КУБАЙ

БАКАЙ
КОШ
ДОБАЙ
МАНГЫБАЙ ОРЫС
ЖАНАЙ
БАЛАПАН
ШОЙГАРА
ТОЛЕБАЙ
САРГАЛДАК
БАЗАР
КАЛКАРА

САЛТЕКЕ КОСКАДАМ
КУТТЫКАДАМ
ЖАНКЕ
ТОЙГУЛЫ КОБЫЛАНДЫ
ЖАНАЙ
АЙТУ
ТУНГУЛА
ТИЛМЕМБЕТ
СЫРЫМБЕТ
ЕСЕКЕ
БАЙГЕЛДИ
АЙДАР ЛЕПЕС
ЖАЙЛАУ
ТИЛЕУКЕ
ЖАДИК
СЫГАЙ ЖЫЛКЕЛДИ
ТУКИ
ОСЕКЕ
БАТАК
??? ??? ??? ??? КАЛКАМАН ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ЖИЕНБЕТ


??? ??? ??? ??? КАЛКАМАН
ЕСЕНКУЛ
БАЙГАРА ОТЕМИС САРЫ

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???


??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???


??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ЖИЕМБЕТ

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? СУЛТАНСИЫК БАЙБАКТЫ


АЛАША
МАСКАР
ТАНА ЖИЕНБЕТ ЖОЛАБАЙ
ЖЕНЕТЕК
БАБАС
БАЙМУРАТ
НУРКЕ
МАСАЙ
БЕССАРЫ
КАЛКАМАН
КАРАМАН
АСАН
БЕССАРЫ
АХМЕТ
КАРАКУНАН
КЫЗЫЛКУРТ
??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ТАНА

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???


??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? МЛАДШИЙ ЖУЗ БАЙУЛЫ КАДЫРСИЫК (ЧЕРКЕШ)


БАКЫТСИЫК
БЕРИШ
ЕСЕНТЕМИР
АДАЙ
ТАЗ
СУЛТАНСИЫК МАСКАР
АСКАР
ТАНА ЖИЕМБЕТ-БАТЫР
АСКАР
БЕССАРЫ
ЖОЛЫМБЕТ (КАРАКУНАН)
КАЛКАМАН МЕНДИГУЛ
АСАН
КАРАМАН
МАЛАЙСАРЫ-БАТЫР
АЛАША
АЛКЕ
ЖАППАС
АЛТЫБАКАН
АЛТЫБАСАР
КУЛАКАСКА
??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
ЖАМАГАЙЫН КАЛЫС АГАЙЫН
ЖУРЕЖАТ ЖЕКЖАТ ЖУРАГАТ ЖАМАГАТ ОРКЕН АУЛЕТ ЗАУЗАТ
14 15 16 17 18 19 20
1740 1770 1800 1830 1860 1890 1920
??? ??? ??? КУЛУШ ТАНЖАРИК АРСТАНГАЛИ ЖУМАЗИЯ
РУЫКЫШ
ЖАНЫЛСИЯ
ПАНАУЗ
ТЕМЕРЖАН
ГУЛЬЖАН
МЕНДЕГАЛИ МАУРА
СИЮГАЛИ КАЛИДУЛЛА
БУРАБАЙ
ГУЛЬБАНУ
ЖУМАБАЙ
АМАНГАЛИ
БЕРГЕНГАЛИ АМИРЖАН

БАТИМА
МУМИНА
ТАЖРИБА
МАЙРА
РАУШАН
МУХСИНА
КЕНЖЕГАЛИ ГАЛИМЖАН

ТАИРА
МАДИНА
КАМА-КЫЗ РАХАТ
САЛАВАТ
БАЛАУЗ
УМТ-КЫЗ МАЛАУЗ
САЛАУЗ
ТАРИХ
МЕНЖАН
??? ??? АКЖИГИТ ТЕЛЕУБАЙ ТИНАШ КУАНШАЛИ БАГДАТ
ЖАНАБАЙ

САЛАМАТ
СУЙИНШАЛИ ЖЕТИС

АГАЛЫК
ТЕНИЗБАЙ КУРМАН ИШАНГАЛИ ХАСАН
ЖУМАЛЫ
МОЛЖИГИТ

??? ??? БАРЖЫ ТОКЫШ КОНЫРБАЙ ЖАНГАЛИ


КАБАШ СЕРИК
ОРАШ
АЯШ КУБАЙДОЛЛА

ИЗМУКАН АНЕШ(1892)

МУКАШ САКЫМ ???

АЖЕН ??? ОТАРГАЗЫ

ЕРГАЛИ
ЕСМЫРЗА
КОСМЫРЗА
ЕСИЛБАЙ
КУЛШЫК

НАГАШЫБАЙ ??? ??? ??? ??? САПЫКОЖА АЙСАГАЛИ


??? ??? ??? ??? ШАРИП ??? ВАХИТ

??? ??? ??? ??? ??? БАЙЫР МУХАМБЕТГАЛИ

НАГАШЫБАЙ

??? БАТЕН

ЖАНУЗАК

ЖАНАБАЙ
??? КУАНЫШАЛИ СУЛТАН ДОСМАГАМБЕТ ЖАНША (ЖАХАНША)
МУСАГАЛИ
МЕНЕШ
МАЙДАН
КОДАР
ЖАКАЙ

??? ??? БЕРЕКЕ САРСЕН АЖГАЛЫ СЕЙФОЛЛА (1909???

КАБИБОЛЛА

ЖАРАС
КУЛЫМБЕТ ОТЕБАЙ
ТИЛЕМИС АЙМУРАТ
БАЙМУРАТ ТУЯКБАЙ
ШЫРДАЙ
КУРМАНСЕЙИТ

СУТЕК КАРЫМСАК ШОКАБАЙ ЖУМАЛЫ АБИТ ЖОЛДАС АСЫЛАН


АРСЫЛАН
ЖАПАК
МАМБЕТКУЛ
ОТЕС
КОШЕЙ БУРА
ТАЙЛАК
РСЫМБЕТ
ДОСЫМБЕТ
БАЙИМБЕТ
ТУРЫМБЕТ
БАЙКИСИ
КЕЛДИБАЙ НУРЫМ
БЕРСУГИР СЕЙТИМБЕТ БЕККУЛЫ ОЛЖАБАЙ КАПЫ
ШЫМЫР
АКБАЛЫК
ИТБАЛЫК
НОКАЙ
ШОКАЙ
КУЛЖАБАЙ
КЕНЖАЛЫ
САГАЛ
СОПЫ
БАКАТ
ИТКУШИК
ЖАНТАЙ
КУЛМЕТ
БЕРДИБАЙ ОРЫС
ЖОЛЫМБЕТ
ТУЙЫК
КИШКЕНЕ
??? ??? ??? ??? ??? КУСМАН АЛМАК

НУРКЕ СЕГИЗЕК НУРКЕ БАЙТОК МУКАН АКИМГУЖА МУХАМЕДЪЯР

МАЛДАБАЙ
ЖОЛДЫБАЙ
КОШКИНБАЙ
ПЫСЫРМАН
АЙТЕН МАНАШТАР
МАНАС
БАЙГАРА ТЕМИРГАЛИ, ОТЕ1944 Г.Р. 1975 Г.Р 2005 Г.Р
ЖУМАГАЗ САБЫР АСКАР НУРАЛИ
??? ??? ??? ??? АХМЕТ СМАГУЛ БЕКМУХАНБЕТ (Б

МАЖИДОЛЛА
УАХИДОЛЛА (ОХАС)
МУРАДЕН
??? ??? ??? ??? ??? ДЇЙСЕНБАЙ ИЛИЯС

ТАЗАНБАЙ
АШЫКБАЙ

КУЗЕНБАЙ
??? ??? ??? ??? НУРТАЗА ГАЛЛЕМ СУНГАТ

ШАЙДУЛЛА
??? ??? ??? ??? КАНАЙ МЕШТАЛИ КАИР

??? ??? ??? ??? МУКАШ САКЫМ КАЛАПБЕРГЕН(19

??? ??? ??? ??? ??? КОЙБАХАР ЖУМАНИАЗ


ЧЕРНИАЗ
АХМЕД
ЗУЛПУХАР МУНАЙ
ЖУМАБЕК
АДЛБЕК
ТЕМИРБЕК
??? ??? ??? ??? ??? МИРКЕМЕЛ АБДИРАХМАН (19

АБЖАППАР
??? ??? ЛУКПАН КАЗЫМ ??? КАЛЕН ЕСЕН
МАКСОТ

АЛМАШ АРСТАН АЯП ДАУЛЕТБАЙ


КОПЖАН
НУРЖАН
МАХИМ ??? КАЛУ ХАДЫЛКАН
АЛУ АДЕЛЬХАН
ШОКАН ТЮТЕЙ РАХМЕТ АСАУ
АЛЕКЕЙ КУЛЬЖАН
ЮСУП
МУНТАЙ
??? ??? ??? КЕНЖЕГАЛИ НАРЕН АЙНАШ МАКАШ
ЖУМАЛЫ
БОЛАТ
НУРБОЛАТ

АЙБУЛАТ

КАМИТУЛЛА
АМИН
??? ??? ??? ??? АБДОЛЛА КАНАПИЯ АУЕСХАН
КУАНЫШБАЙ

01.02.1936-
1898г-1967г
РАМАЗАН
23.11.2006
УТЕГЕН

МАСАЙ .......... ........... ЖАНБОЛАТ БАЙЖАН САНСЫЗБАЙ САНГАЛИЙ

МАКСОТ
САБЫР
??? ??? ??? ??? ??? АБИШ ЖАРАСХАН

??? ??? АЛЛАБЕРГЕН БИСЕНБАЙ БАРЛЫБАЙ ШАЙМАРДАН ГАБДРАХМАН


ГАББАС
ГАРИФУЛЛА
ТАЛГАТ

АБЫЛАЙХАН
АДИЛХАН ХАЛИУЛЛА

ГИННЯТУЛЛА

БОЛАТ

КАЛИХАН АХМЕТ
ТЛЕКЖАН

КОРПЕ ТИЛЕП ЕСТАЙ КУЛМАН ИБРАГИМ МЭЛС ХАЛЫК

ХАЛЕЛ

ЖАЛЕЛ
КАЖЫМ
ЕЛДОС
ТЕГИС ДУЛАТ
ДАРМЕН ТАМАШ ТОЛЕГЕН АРАЛ

КАМАЛ

АМАНЖОЛ

БАЙКЕ ГАЙНЕН САМАТ НУРКЕН


01/01/1923- 20.01.1958-

САКЕН
ШИНГЕНЕ КОЙИН БАЙМУХАН ДНЕКЕШ КАЛЕС БАЛУАННИЯЗ

ТОБАНИЯЗ

МАУКЕШ ИБРАГИМ АСХАТ


ДАРХАН

ТИЛЕККАБЫЛ

АДИЛХАН
ТИЛЕУЛИ
КУРЫМСЫ
ТУРЫМБАЙ

??? ??? ??? ??? МУСАГАЛИ МАЛИК ЕКПИН

ЕСЕНТЕМИР БОЛАТ
ЖАНТЕМИР
СУЛТАНТЕМИР
??? ??? ТОЛЕБАЙ СЕРКЕБАЙ БЕКЕЙ ДОМАН САГЫНГАЛИ

??? ??? ??? АЛМАГАМБЕТ ТОЛЕПКАЛИ ШАЙДУЛЛА САМАТ

МУРАТ

БУЛАТ
??? ??? ??? ??? ??? ??? РАХИМЖАН

КАРАКУНАН ТОЙКОЖА ШАКАБАЙ МОЛДАГАЛИ КУСАН КУАН ЕРМЕК

ЖАРДЕМ
ЖОЛДАСКАЛИ
ТОЛЕГЕН
МАЛИК
ИШАН БИГАЛИ СЕЙТЖАН
БАУЫРЖАН

ТАЛГАТ
НУРЖАН
ЕРЖАН

ЕРЕН СУНДЕТ ТИМУР


ТЛЕК
??? ??? ??? ??? ЛУКПАН ТОЛЕУ КАРАСАЙ

МАКСОТ
МАКСИМ
ГОРЬКИЙ
СУЙЕУ
??? ??? ??? ??? ??? КЕМЕШ МЕНДЫГАЛИ

??? ??? ??? ??? ??? ЖАНТАС ЕРКИН


ЕРЖАН
НУРЖАН

ЕРГЕН
??? ??? ??? УЗАКБАЙ ДУЙСЕНГАЛИ ГУМАР БАЛТАБЕК
11021941-
ТУРАНБЕК
21042014
МУФТАХ

КЕНЖАХМЕТ АЛИБЕК
МАЛИК

ЖАНДОС
ГАБДЫГАЛИ САКОН АСКАР
САБЫР БЕРИК
ТОРЕГАЛИ
??? ??? ??? ??? ??? СУЛТАН ТЮЛЕЙГЕН

ХВАЙДУЛЛА
САНСЫЗБАЙ
КАРИМУЛЛА
ХАЙРУЛЛА
АХМЕТ

МАМБЕТ
КОСКЕ ТУМЕНБАЙ САНКИБАЙ
МЫНЖАСАР ЯЗЫУ
БУЗАУ
БАЙШЕРКЕШ ЖАПАР
МАУЛИМБЕРЛИ КАЖЫГАЛИ
НЫГЫМЕТОЛЛА
ЗИНОЛЛА
ГАБДРАХМАН
ХАЛИОЛЛА
БАХЫТ (БАКОШ)
ГАБДОС
ГАЗЕЗ РАХМЕТОЛЛА
САГИ
ГАЛЫМ

РАХЫМБЕРЛИ
СЕРГАЛИ
ТУХФАТ
МУСТАФА
МУХАМБЕТЖАН
КАРИМ
СУЛЕЙМЕН
САКЫП
ЖЫЛГЕЛДЫ
ЕЛЕМЕС
АКСИ
ЕСЕНГАЛИ
КАБЕК
УМБЕТ
КОСДАУЛЕТ

??? ??? ??? ??? ??? МОЖАМ САГИНГАЛИЙ


ЖАРАН КАЛЫС
21 22 23
1950 1980 2010

АТАЖАН
ФАРИД
КАКИМЖАН

БАУРЖАН
БИБИГУЛЬ
НУРЛАН РУСТАМ
БАКЫТ ЖАЛГАС
ЖАНДОС
МАРДЕН ЕРАСЫЛ
АЙДАР АЙБЕК
ЕРБОЛ НУРБОЛ
БЕКБОЛ КУАНДЫК
НУРЖАН
КУАНЫШ

АЛМАС

??? КУАНЫШ
НАУРЫЗ
КАНАТ АЙБЕК
ЕРЖАН(1947) БАКБЕРГЕН(1973)НУРБЕРГЕН(2000)
КАСЫМХАН (2007)
КАЖЫМУКАН(198ЕРХАН (2009)
ЕРКЕБУЛАН(1984ЕЛХАН (2011)
АДИЛХАН(1992)
КАЛАПБЕРГЕН(19СЕРИК(1975) АЗАМАТ(2008)
БЕЙБАРЫС (2011)
ДАУРЕНБЕК(1982ДАНИЯЛ(2008)
ЖУМАШ ШЫНТАС
СЕРИК НУРТАС

КАМАН (1946) САНДВАТ (1973) ЖАНТОРЕ (1996)


АРМАТ (1974) МАХАМБЕТ (2003)
ЖОМАРТ (1975) ИСАТАЙ (2003)
АЙМУРАТ (1979) АЛИШЕР (2006)
ЖАКСАТ (1981)
АСХАТ (1983) ЗАНГАР (2011)
ШАЙДУЛЛА КУАН РЕНАТ
ХАМИДУЛЛА ВИГЕН РУСТАМ
БЕЙСЕНБАЙ УРУНБЕК АНУАР
САМИГУЛЛА РУСТАМ ИЛЬДАР
БАЙДУЛЛА КУАТ
КАЙРАТ

БОЛАТ (1958 Г.) ТИМУР (1981 Г.)


АСЕЛЬ (1978 Г.)
АНАРА (1989 Г.)
БАХЫТЖАН БАУРЖАН
ДОСХАН

АЙДАР
ГАЛЯКПЕР
КУРМАНГАЛИ ЕРМЕК
03/02/1957- 15/05/1981-
МАХАМБЕТ
15/07/2018
БОЛАТ
АЛИБЕК
МАЛИК МУХИТ УАЛИХАН
ГАЛИАСКАР ЭЛЬДАР

ЖАЛИДЕН АЛИБЕК АЛИШЕР


ЧИНГИС КАЛТАЙ
ЖАНАС АСЫЛБЕК
ЖАНАРБЕК ЖАСНУР
НУРЖАН
ТОЛГАНАЙ
АДИЛЬБЕК

ХИДОЛЛА (ОХАС)

АМАНЖОЛ АЛТЫНБЕК
СУЛТАНБЕК
АМАНКОС КАЙЫРБЕК МАДИ
АНУАРБЕК
ХАМИТ
АМАНДОС
АМАНТАЙ
ШАМИЛ АСЫЛАН
САРСЕНБАЙ
МАРАТ
НУРБОЛАТ
НУРЛАН
ТУРЛАН
БЕРИК
СЕРИК

САЛИМГИРЕЙ ЕРЛАН
НУРЛАН
АДИЛЬ РУСТАМ

КАЙРАТ АРМАТ
КАНАТ
МУХИТ АБЗАЛ
СЫРЫМ
БЕЙБИТ МАРАТ
АЗАТ
АЗАМАТ БЕЙИМБЕТ
МИРАС
СЕРИК(1975) АЗАМАТ(2008)
ДАУРЕНБЕК(1982ДАНИЯЛ(2008)
РУСЛАН

АЙБЕК
РИЗАБЕК

САДЫКБЕК (1956)МУРАТ (1982) МИРАС (2006)


МУСТАФА (2008)
АЙКЫН (2010)
САЯТ (1989)
СУЛТАН (1961)

ТЛЕКАВЫЛ
ЕСБОЛАТ ЕРЖАН
ЕСМУРЗА
САЛАВАТ
МАРАТ

РИНАТ РИЗАТ
ЧИНГИЗ
ДАНИЯР
РАСУЛ
ИСКАНДЕР АЛДИЯР
КУАНЫШ
АСХАТ
ДИЯЗ
СЕРЖАН

НУРЛАН ДАЙЫР
МУРАТ
ЕРЛАН
01.02.1936-
1898г-1967г 23.11.2006 25.12.1963-
ТЕМИРХАН КАЙЫРБЕК
АКЫЛБЕК 01.12.1965-
ЖУМАТАЙ 10.07.1974-
КУМАРГАЛИЙ ДАНИЯР
ЖАКСЫГАЛИЙ РИНАТ
САБЫРГАЛИЙ АЛМАЗ

ЕРБОЛ СУЛТАН
НУРБОЛ ТЕМИРЛАН
МИРЛАН
БЕКБОЛ АМАН

АЗАМАТ АСАНАЛИ
ЧИНГИЗ
АМАНАТ
ГАЛЫМ

ДАМИР
АНУАР
МУЗАФАР
БАУРЖАН
АСКЕР
НУРАЛЫ
ИСМАИЛ

КАСЫМ АМИР
САНЖАР
АЙДОС
АЙБЕК
АНУАР
АЙДЫН
ДАНИЯР
ДАМИР

МАДИЯР
АСЫЛБЕК ТЕМИРХАН
ЖАНИБЕК
АЛТЫНБЕК АКЫЛБЕК
НУРБЕК
АРМАТ ТЛЕКТЕС
АЛИХАН
АДИЛЖАН
ЖАНАТ ЖАНДАУЛЕТ
АЗАМАТ
НУРДАУЛЕТ
01/01/1923- 20.01.1958-
НУРАДИЛ 05/04/1984-
НУРТОРЕ 05/06/1985-
СЕРАЛИ 01/01/1987-
БАХЫТЖАН ДАУЛЕТКЕРЕЙ
БАУЫРЖАН ДИАС
НУРБЕРГЕН
МУРАДЫМ
НУРАЙДЫН
АСКАР
АСЛАНБЕК
ДАУЛЕТ
ЖЕНИС
МЕЙРМАН

КАСЫМ АЯН
ЕСКЕНДИР ЕРКЕБУЛАН
ЕРАСЫЛ
ШЫНГЫС
ЕРКИН
САГАТКАЛИ
17/06/1988- г.
КАНАТКАЛИ Актобе, 1988 -
САЛАУАТ 1991 гг.
КАЛАМГАЛИ г. Шымкент,
1991 - 2004 гг.
г. Алматы, 2004
- 2008 гг.
г. Актобе, 2008 -
2010 гг.
г. Костанай,
17/06/1988- г.
Актобе, 1988 -
1991 гг.
г. Шымкент,
1991 - 2004 гг.
ЕРЛАН г. Алматы, 2004
ЕСЕН - 2008 гг.
г. Актобе, 2008 -
2010 гг.
г. Костанай,
АМАНТАЙ АЛМАТ 2010 - 2011 гг.
МИРБОЛАТ г. Алматы, 2011
ИСАТАЙ
- гг.
КАЗБОЛАТ
ЖАСЛАН ДАЯН
РУСЛАН
АРЫСТАН
МАРСЕЛЬ
РАВИЛЬ
ДИАНА
КАИРГЕЛЬДЫ ГУЛЬНАР
АЗАМАТ
АРМАН
КОНЫСПАЙ
НАЗАР
БЕКЕТ АЛИБИ
ИЛЬЯС
АДИЛ

АЛИШЕР

РУСЛАН
НУРЛАН

АСХАТ
АЗАМАТ
ЕРАЛЫ

ШЫНДАУЛЕТ
КУАНЫШ АРМАН
БАТЫРХАН
РУСЛАН
АСЛАН
КАЙРАТ

НУРЛАН

АЛТЫНГАНЫМ
ГАЛЫМЖАН
СВЕТЛАНА
ГИЛЫМ
АККУМИС
АМАНГЕЛЬДЫ АЯГОЗ
АИША
ЕРЛАН АБЫЛАЙХАН
НУРБОЛ
ЕРБОЛ
ЕРЗАТ
БЕКЗАТ
ЕРАСЫЛ
АСАН
11021941-
21042014
ДАСТАН НУРИСЛАМ
ДАРХАН НУРЖАН
ДАУЛЕТ
АДИЛЕТ
КАСИЕТ
МЕДЕТ
БЕКТАС

МАРАТ
АРМАТ АСМИР

ТИМУР
РУСЛАН
АСХАТ
РУСЛАН

КАИРЖАН
МАЛИК АДИЛ19,05,1964- 10,12,1988-
19,05,1964- 10,12,1988-
САЛЫК БАУЫРЖАН
ЗАМИР
КАЛЫК ЕРЛАН
ЕРЖАН
МИРЖАН
АМИР НАРИМАН
БАХЫТЖАН ТАНИРЖАН

21.02.1993-
Оренбург

МАРАТ АЛТЫНАЙ
САПАР
САПА