Вы находитесь на странице: 1из 11

1.

SHIVA
, .
. ,
. . ,
.
2. MAHESHWARA
, .
, . ,
.
3. SHAMBHU
, .
,
. , .
4. PINAKI
, .
, .
, ,
.
5. SHASHISHEKHARA
, .
. ,
. ,
.
6. VAMADEVA
, .

.
.
7. VIROOPAKSHA
, .
. . .
: , .
8. KAPARDI
, .
.
, .
9. NEELALOHITA
, .
,
.
10. SHANKARA
, .
, . ,
.

11. SHOOLAPANI
, .
, : ,
.
12. KHADVANGI
, , , .
, ,
.
, .
13. VISHNUVALLABHA
, .
, ,
, ,
.
.
14. SHIPIVISHTA
, .
, , ,
, .
15. AMBIKANATHA
, .
( ).
, .
16. SHREEKANTTHA
, .
, ,
.
17. BHAKTAVATSALA
, .
.
.
18. BHAVA
, .
, , ,
. .
19. SHARVA
, .
, .
,
.
20. TRILOKESHA
, .
, , .
.

21. SHITIKANTTHA
, .
,
, . , ,
.
22. SHIVAPRIYA
, .
. ,
.
23. UGRA
, .
, . ,
, , .
24. KAPARDI
, .
, .
.
25. KAMARI
, .
, .
. , , ,
.
26. ANDHAKASURASOODHANA
, .
, , ,
, .
27. GANGADHARA
, .
, ,
.
28. LALATAKSHA
, .
,
, . , ,
.
29. KALAKALA
, .
, , ,
, , , ,
, .
30. KRUPANIDHI
, .
, ,
. , , , .

31. BHEEMA
, , .
, , , , ,
, .
32. PARASHUHASTA
, .
, ,
, .
33. MRUGAPANI
, .
.
, .
34. JATADHARA
, .
, ,
. , ,
.
35. KAILASAVASI
, .
, , .
, .
36. KAVACHI
, .
, , ,
, , .
37. KATTHORA
, .
, , . .
.
38. TRIPURANTAKA
, .
. ,
, .
39. VRUSHANGA
, .
,
. , ,
.
40. VRUSHABHAROODDHA
, .
, ,
. , ,
.
41. BHASMODDHOOLITA VIGRAHA

, .
, , .
, , , .
42. SAMAPRIYA
, .
, . , .
43. SWARAMAYA
, .
, .
.
44. TRAYIMOORTI
, .
(, , ), .
45. ANEESHWARA
, .
, , ,
.
46. SARVANGA
, .
, .
,
.
47. PARAMATMA
, .
. .
.
48. SOMASURYAGNILOCHANA
, .
. ,
.
49. HAVISHI
, .

. , .
.
50. YAGNAMAYA
, .
, , ,
.
51. SOMA
, .
, ,
. , .

52. PANCHAVAKTRA
, .
.
. , .
53. SADASHIVA
, .
, , , ,
, , .
54. VISHWESHWARA
, .
. ,
. , .
55. VEERABHADRA
, .
.
.
56. GANANATHA
, .
. ,
, ,
.
57. PRAJAPATI
, .
, , . ,
.
58. HIRANAREDA
, .
.
59. DURDASHA
, .
, .
60. GIREESHA
, .
, , .
, .
61. GIRIJA
, .

, .
, .
62. ANAGHA
, .
. .
. , .

63. BHUJANGABHOOSHANA
, .
, .
, .
64. SARGA
, .
. ,
, .
65. GIRIDHANVI
, .
, ,
.
66. GIRIPRIYA
, .
, .
, .
67. KRUTHAVASA
, .
.
.
68. PURARADHA
, .
, .
.
69. BHAGAVATI
, .
, . .
70. BRAMATHADHIPA
, .
. , .
71. MRUTYUNJAYA
, .
, . ,
. ,
, .
72. SOOKSHAMATANU
, .
. ,
, , , ,
.
73. JAGADVYAPI
, .
. ,
. .

74. JATAGURU
, .
,
. .
75. VYOMAKESHA
, c .
.
. , , .
76. MAHASENAJANAKA
, ().
, .
, .
77. CHARUVIKRAMA
, .
, .
, .
78. RUDRA
, .
,
, ,
.
79. BHOOTAPATI
, .
.
.
80. STHANU
, .
.
81. AHIRPUTNYA
, .
, , .
.
82. DIGAMBARA
, .
, , ,
.
83. ASHTTAMOORTI
, .
, , , ,
-, -, - -. ,
, .
84. ANEKATMA
, .
, .
. , .

85. SATVIKA
, .
.
.
86. SHUDDHAVIGRAHA
, .
. ,
.
87. SHASHVATA
, .
, ,
, .
88. KANTTHAPARASHU
, .
,
.
89. AJA
, .
, , , , ,
, . .
90. PASHAVIMOCHAKA
, .
. ,
.
91. MRUDDHA
, .
.
92. PASHUPATI
, .
, .
,
.
93. DEVA
, .
.
. .
94. MAHADEVA
, .
. . ,
.
95. AVYAYA
, .
. . .

96. HARI
, .
, .
97. POOSHATANTAPI
, .
. .
98. AVYAGRA
, .
.
99. DAKSHADHWARAHARA
, .
, ( ) , ,
, , .
100.
HARA
, .
. .
101.
BAGANETRAPI
, .
.
102.
AVYAKTHA
, .
. .
103.
SAHASTRAKSHA
, .
.
. .
104.
SAHASTRAPATI
, .
.
105.
APAVARGAPRADA
, .
.
106.
ANANTA
, .
. .
107.
TARAKA
, .
.
.
108.
PARAMEHWARA
, .

, .

Оценить