Вы находитесь на странице: 1из 2

KÉRELEM A nyilvántartásba vétel sorszáma:

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala


általi önkéntes műnyilvántartásba vétel iránt

1. A szerző(k) neve és címe:


�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. A szerző(k) képviselőjének neve és címe (székhelye):1


�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. A nyilvántartásba venni kért mű címe:


�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. A nyilvántartásba venni kért mű műfaja:


�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. A nyilvántartásba venni kért mű hordozója:


�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. A mű egyedi azonosítását segítő további adatok2


�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. A szerző vagy képviselő telefonszáma3 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. Egyéb közlendők2
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9. Melléklet: meghatalmazás műpéldány


egyéb: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kelt Budapesten, 20….. év ……………. hó ……. napján.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a szerző(k) vagy a képviselő aláírása

NYILATKOZAT

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az 1-5. pontokban megadott adatokat a nyilvánosság
tájékoztatásának céljából szerkesztett adatbázisban nyilvánosságra hozza.

Kelt Budapesten, 20 . . . . év . . . . . . . . . . . . . hó . . . . napján.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a szerző(k) vagy a képviselő aláírása

1
Csak akkor kell kitölteni, ha a szerző nevében képviselő jár el.
2
Szükség esetén kérjük kitölteni.
3
Csak postai benyújtás esetén kérjük kitölteni.
Kitöltési útmutató az önkéntes műnyilvántartásba vétel iránti kérelemhez
1. A szerző(k) neve és címe:
Kitöltése kötelező, szükség esetén pótlapon folytatható.

2. A szerző(k) képviselőjének neve és címe (székhelye):


Csak akkor kell kitölteni, ha az ügyben képviselő jár el. A képviseletet teljes bizonyító erejű magánokirattal (pl. eseti
meghatalmazással) vagy közokirattal kell igazolni.

3. A nyilvántartásba venni kért mű címe:


Kitöltése kötelező.

4. A nyilvántartásba venni kért mű műfaja:


Kitöltése kötelező.
A leggyakoribb műtípusok:
 irodalmi mű;
 szakirodalmi mű;
 tudományos mű;
 publicisztikai mű;
 nyilvánosan tartott beszéd;
 számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (szoftver);
 színmű (pl. prózai színmű, zenés színmű, táncjáték, némajáték);
 zenemű (szöveggel vagy anélkül);
 rádiójáték;
 televíziójáték;
 filmalkotás és más audiovizuális mű;
 képzőművészeti alkotás (pl. rajz, festmény, szobor, metszet, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott
alkotás és annak terve);
 fotóművészeti alkotás;
 térképmű és más térképészeti alkotás;
 építészeti alkotás és/vagy annak terve (ideértve az épületegyüttest, illetve a városépítészeti együttes tervét);
 műszaki létesítmény terve;
 iparművészeti alkotás és annak terve;
 jelmezterv;
 díszletterv;
 ipari tervezőművészeti alkotás;
 rögzített előadás;
 hangfelvétel
 rádióműsor;
 televízió-műsor;
 adatbázis;
 egyéb (egyéb megjelölése esetén a műfajt nevesíteni kell).

5. A nyilvántartásba venni kért mű hordozója:


Kitöltése kötelező.
A leggyakoribb hordozók:
 papíralapú hordozó;
 fénykép;
 elektronikus adathordozó (pl. DVD, CD, memóriakártya, pendrive).

6. A mű egyedi azonosítását segítő további adatok:


Kitöltése nem kötelező

7. A szerző vagy képviselő telefonszáma:


Csak akkor kell kitölteni, ha postai úton nyújtják be a kérelmet.

8. Egyéb közlendők:
Kitöltése nem kötelező.

9. Melléklet:
A kérelemmel összhangban töltendő ki.

Nyilatkozat:
Akkor kell kitölteni, ha a szerző hozzájárul az 1-5. pontokban megadott adatok nyilvánosságra hozatalához.

SZTNH – 2017.080