Вы находитесь на странице: 1из 362

%

I
1
1.1
1.2 7

2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
1.1 .
2.2.1
2.2.2.
2.2.3.
II. : , %

1.
2. ,
2.1
2.2
2.3 ,

2.4 , %

3. , 7

4.I. , %

II. ,
III.
IV. ,
V.
VI.
VII.

3

I.
II ,

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3 7
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2
1.3
2. ()
2.1 ,
2.1.1 ,
2.1.2 ,
2.1.3 , .
2.2 ,
03.
3.1 ,
3.2 ,
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3 ,
4.2 , , %
3


4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
5.
6.

4
:
1. ,
1. . ,
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.
2.1
2.2 ,
2.2.1 ,
2.2.2 ,
2.3
2.4
II ,
III.


I. ,
II. %1.
II
III %

1
,

1.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
II.
III.

1.
1.1 ,
1.2 ,
1.3
2. ,


7
1.
1.
2 .
3.
4.
5

II 1
1.

1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
4. 2
III.
1.
1.1
1.2 ,
1.3 ,

2. :

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3.
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1 , ,
2.3.2 ,
2.3.3 ,
2.4
2,4,1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.5.1
2.5.2
2.6
2.6.1 , ,
.
2.6.2 ,

2.6.3 ,
3

6


1.
II
1.
2.
3.
4.
III

4

I.
II
III.
1.
2.
2.1 3
2.2
2.3

5
: 7

I.
II.
1.
2.
3.
4.
III

6
77 ,

1. %
2. %
7

1.
2.
2.1 %
2.3
2.4 %
2.5
2.6
2.7
3.
4.
III.
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3. .
3.1 ,
3.21
, ,

I.
1.
2. 7
.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3. ;
3.1
3.2


% , %
, %
( ).

( ).
( ) ,
. , , ,
, %
. %
. %
.
%, %
% . %, ,
. %
, ,
.
%
.
, , ,
. ,
, .

,

,
% .
: ; %
; ; ,
, , %
, , %
; ,
, %
,
.
% %
, . ,
, , %
, , %
% %
, .
, .


, %
9

. %
,
, %
. %
, %,
; , %
. %
( ), %
,
.
, % %
, ,
. , .
%, , %
, , , .
, %
, . , %
, ,
, , .
, % %
. %, %
. % %
VI .. .
% .
, .
,
. , %
, ,
, .
%
. : %
, . %
, ,
, , , %
, , . , % %
.
.
:
% %
. ,
, %
. %
, .
, .
, .
, ,
. , %
; , .
...
10

,
, , %
, , . ,
, , %
,
% . ( %
) %
.
, % %
, . ,
, ,
. ,
, .

,
,
,
. () ,
; % %
, (). VIII %
%
, .
% (
) % ,
(1729%1798).
, %
, %
. '
, XIV ,.

,
, , ( ).
, %
. ,
, , .
, %
, , %
. ,
, ,
( ). ,
. ,
, . %
,
.
, %
. ,
, , .
11

,
,
.
%
. ( %
) , ,
,
, . %
, , , .
,
. , %
, , , %
, %
. ,
, , .
, , , %
. , , %
, %
, %
. % ,
.
, %
. , .
; ,
, ,


,
(triyigs), %
%, . , %
, '
.
,
, %
. : %
(ngondro);
(ngosgzhi), : (kyerim),
(dzogrim) (dzogpa chenpo).
, ;
. , %
% : 1) , %
; 2) , 3) ,
4) % , %
; 5) 6) . %
, .
, . %
, , , %
.
12

%
: 1) , %
( ) ( ); %
, ; 2) %
, %
%
;3) %
; 4) %
, ;
%
. 5) % , ;
, ,
.
, '
powa %
, , ,
.
%
%. , %
. % %
, %
. , ,
. %
nanga (, //). , %
, chopa (, ).
, %
; .
, ,
. %
. %
. ; %
, , %
.
, ,
, %
.

, %
, % ,
. , %
,
% . ,
, , %
,
. '
, .

13

,
, % , %
, .

% , %
%
(pei yeshe). ( )
.
. , , ,
.
(don gyu ye shes), %
.
, ;

, . %
, % ,
,% . % %
, , %
.
% , , . %
, %. %
%
.

Kunzang Lamai Shelung, %
.
Kunzang , . %
Kuntungzangpo ( Samantabhadra) % ,
. % Kuntungzangpo %
% . , ,
, , , %
. ;
, ,
. .
. %
; , ,
. , ,
. %
, , , % %
,
. Shelung , ,%
, .
, '
, .

14

VIII
. , , %
.
, %
, , , %
, .
, , ,
; %
% .
, %
, .
, % %
. XIX , , %
. (rime) , %
, %
, , %
,
. . ,
, ;
, .
, , .
,
%
. %
. %
, ,
; , %
, .

, ,
.
. ,
% : , %
, , , %
%
. .
%
, , , %
%, %
., . %
,
,
; , , ,
, .
, , ,
, .
, . %
15

, ,
, ,
,
. %
. ,
,
.


%
%

, ,
!
, ;
, ,
,
,
.
, ,
;

;
,
.
4 , .

;
;
,
.
,
.
,
;
, ,
16

;
,
.
,
.
,

,
:

,
, ,
.

, ,


.
:
, %
; , , %
.

17

, , %
, , %
.

I
:
.
1
%
, %
.

18

1.1 .
, , %
.
, %
, .
, , ,
, , , %
. , ,
, . %
.
, ,
. : %

. , , %
, %
, %
.
. % ,
, , .
, %
; , %
. , % 1
2 . %
, %
3 . , .
, .
?
, , ,
.
, %
, % , , %
. , %
. %
,
. ,
. %
, %
, , ,
, .
1.2 7

:
, 4 ,
, 5
19

, 6 %
.
. ,
, ,
7 . %
, ,

.
, , , ,
. , '
:
,
% . ,
.
%
.
, ,
% , % %
, , ,
.
, %
, , %
, , %
.
, ,
% , %
, %
.
, , %
.
9 . %
, , , .
.
: % , % ,
% . : % ,
, . :
, , . %
,
.
, 1 0 , %
.
% , ,
.
, .
.

20

, ,
, %
, , %
, %
. :
,
, , .
,
.
2.
,
.
2.1
,
.
2.1.1
, , %,
. , ,
. % , , ,
, .
, . , ,
, . %
, . %
, , .
. , ,
, : %
, . ,
, .
, .
,% , %
,
, , %
; , , .
:
, ;
, 5 6
, 7 ;
, ;
, % .
, ,
, , %
21

. ,
, ,
.
, , , %
, ,
. , %
, %
. , , %
, .
,
,
.
,
.
, ,
; , %
. , ,
; .
, %, . , %
, , %
, % , .
, ,
.
,
,
.
; %
; ,
. %
.
2.1.2
:
, , , %

,%

: ,
, ; %
; ; %
; ; %
, , , .
.
22

. , %
, %
.
.
. 1 1 %
.
1 2 , . %
, , ,
, ,
. ,
.
.
, .
, .
,
, .
1 3.
,

, , ,
.
1 4 %
.
, ;
, ;
, ; %
, ;
, .
, , , %
, , %
%
% . ,
:
. .
, ,
.
% , ,
, ?1 5
,
:
.
!
, ,
, .
23

, , %,
?
.
,
.
,
.
, ,
% !

,
,
,
, .
, ,
.
:
. ,
.
, .
, , .
,% ,% .
, , , .
?
, , .
, . %
, .

. .
, , (%
), , % , %
: , ; %
. .
%
.
%.
, . ,
. .
,% ,% , %
?
, .
,
?
, , .
.
, , .
:
24

, ,
;

1 6.
, %
; %
, .
, .
, , ,
, % , ,
.. , , , %
% , ,
.
, , %
, . ,
, %, ,
. %
,
.
2.1.3
, , ,
.
, ;

.
, %
, .
. ,
, , % ,
. , ,
. 1 7
, : %
, , %
, .1 8 %
. ,
,
, , . %
, ,
.1 9 %
. % ,
.
, %
; . ,
, , .
, , , %
25

,
.
2.2
, , %
, ,
.
2.2.1
:
, , ,
% ,
,
% .
. , ,
% .
, .
, %, , ,
, .
, ,
% .
, ,
, .
, , ,
, %
. .
, : ,
. , , ,
. , %
, . , %
, , , , ,
,
; , ;
, .
! , %
, .
, %
; , ;
, , %
, , % %
. 2 0 %
.
,
, , , ,
. , , %
, , %
26

, , %
.
, ! , ! , % %
, ,
, , % ,
? :
, ,2 1 % !
, ,
.
, , ,
, , ,
.
, %
, .
2 2 . %
, , ,
, %
. , , % %
, , , ,
,
.
%
,
:

:
% ,
.
, ,
% , , %
. , ,
. %
, %
.
2.2.2.
:
,
,

,
,
,
, ,
27

, ;
,
, ,
:
, ,
, % ;
,
% % ;
, %
, , % %
;
%
, % ;
, %
;
, % '
.
2.2.3.
. %
:
, ,
, , ,
,
,
, .
:
.
.
,
,
.
.

II. : , %

: %
; , ; %
, ;
.
1.

28

, ,
, %
. ,
.

,
, % ;
; , ;
,% ,
.
, , ,

,
,
.
, %
.
% ,
2 3.
, ,
, .
, 8
,
.
, ,
,
.
, ,
, .
, % %
% , , , , %
.
, ,
2 4 ,
. ,
, ,
, .
% , ,
, , . ,
, , %
, %
. 2 5
%. .
% , %
. , %
, , , %
, . %
. %
29

, %
, , , %
. % .
, , %
% , .
,
. , , %
, %
. ,
, ,
.
2 4.
; , %
, %
.
, %
. , , %
. , .
, , %
, , ,
, . %
. , %
, %
. , ,
, %
, , %
.
2. ,

.
2.1
:
, , %
, .
, . , %
.
, , %
. , , %
, , , .
%
. , %
.
, %
, % .
30

, .
, . ,
, .
%
, .
,
. , %
% ,
, , ; , , %
, . , % %
: %%%
, ,
, .
, % ;
, , ,
, . %
, %
?
, %
, , , %
; , , .
, %
, .
%
%9 , , , %
. .

, , .
. %
.
, , %
. .
, % ,
, , ,% ,
,
. , %
%, %
.
, , ,
, . %
%
.

% ,
, ' .
, %
% 10
.

. , .
31

, '
, .

. , % %
, , %
, , ,
, 11 . %
, , %
12 . .
%
( ), % ,
, . %
%
, , .
% , %
, %
, , .
%
, .
, ; ,
,
: . , %
.
, , %
, , .
,
, %
, , %
.
, , , %
, ,
. , ,
, , ;
, ,
. ,
, .
, , % %
, ,
,
. ,
, , , %
. %
% .
2.2
,
,
,
, .
32

, , % , ,
% . , %
; , , ,
.
, ,
.
, ,
.
, , ,
. ,
, , .
, , .
, '
'.
, ,
%, %
.
, %
.
%
, d&
, , ,
, , .
, ,
, , , %
. , , %
. .
, %
. %
, .
, %
. .
.
,
, %
.
, .
, ; .
, , %
% , %
, % %
, %
. ,
, % . ,
.
, ,
.
.
, , ,
33

.
, , %
% :
, , , %
%
,
. ,
%, %
.
, , ,
. , %
. , %
, ,
% 13 .
,
, , , ,
.
, ,
. ,
. , .
% %
, :
, :
, ,
, , .
, ,
,
.
, ,
.
, ,
.
, ,
. %
,
, , ,
% % . %
, , :
! , ! ,
, , %
.
, , .
; ,
, % ,
, % %
.
34

, ,

, , ,
.
.
, , , , %
, .
. %
.
, 14 .
, 15 . %
16 . %
, . , %
, . , % %
, .
. : %
, , , . , %
. ,
.
, , , %
,% , ,
. ,
, ,
.
,
, , %
, ,
,
.
, ,
,
, ,
.
, , , %
, , %
, .
, , %
, . '
:

.
,
.
, %
, , %. %
, , %
.
, , , 17 :
35

, , %
?
, .
?
, %
, , .
, , % , % %
, ?
% .
? .
,
, %
. ,
, ,
% .
, ,
, %
, ,
.
, % .
, %
, , ,
, , , %

,
, , %
. 18
19 , . :
, ;
, , ,
;
,
%
,
.
;
;
;
;
;
;
,
,
.
2.3 ,

36

, , % , %
, %
% .
, ,
.
, , % , %
, ,
, , .
, %
;
.
, ,
, ,
.
, %
,
. ,
, ,
.
, ,
; , , %
.
%
, .
,
, .
, , , ,%
, %
. ;

, %
.
, %
.
2.4 , %

, , , %
, , ,
, .
%
, .
,
. , %
, .
,
, , %
37

;
.
%
.
,
, , % %
.
,
. , %
% .
, , , %
, .
,
.
, , ,
% ,
, .
, %
.
,
, ,

. , ; 20 ,
; , , %
, ; ,
%, %
, .
,
, ,
. ,
, , . ,
, , %
, , . , , %
, ,
.
,
. ,
, .

. , %
% % %
.
, . %
: , , , .
, , ,
. , , , ,
, , , . %
, , . ,
,
.
38

, ,
, %
% ,
.
, %
, ,
, %
. , %
. , , , %
. , ,
, %
, .
.
, , %
, .
. %
,
, . %
%
. ,
. ,
, %
.
, ,
, . .
3. , 7

, , ,
, , %
, .
. %
,
. , % ,
% . , %
21 . ,
. ,
. % , %
, . ,
, ; %
. , ,
, .
. , , .
,
. , , %
.
.22
, ,
.
39

,
,
.
, ,
,
.
:
, ,
,
.

, ;

! ,
, .
4.
, ,
% . %
, ,
,
, ; , ,
, , %
; , , %
, .
, , ;
; ,
23 ; ;
, %
.
, ;
,
. , . %
, ,
; %
. , ,
e ,. ,
,
.
, , ,
.

, ;
. % %
, , %
, .
40

% , , %
, , % %
, . %
, , .; %
, , .
%

.
, , ,
!

.
, ,
,
!

.
, , ,
!


.
, , ,
!


.
, , ,

.
.
:

,
, .

, ,
, .
, :
,

41

.

.
, % , ,
. , %
.
, , ,
.
, , ,
.
.
, , %
.
, %
,
. % %
! .
:
, ,
,

.
, , ,
. %
,
. %
, %
. ,
,
. , ,
. , %
: ; , %
, ; %
.
, , %
, % .
:
, , .
, , . , %
, , .
.
,
.
, , ,
42

.
,
, .
,

.


,
,
.
, ,
.
, ,
.
.
, .
: %
, ;
; ; , ; %
; % %
%.

I. , 7

% ,
, , ,
, . , %
,
.
% %
, , ,
, , , ,
.
, , . %
. , %
43

; , , . %
, %
, , , , , ,
. % %
,
. , ,
, , . %
, ,
, , %
. . ,
. , %
.
: ! , %
: ! , . 24 25
, %
,
, ,
. , , % .
,
. %
, , .
...
, %
, , , %
, %
, , %
?
II. ,
, 7
, , . 
:
7 , , 7
?
, 7 ?
, ?
, . ,
7 7, , 7 , .
, ,
. . , 7
, 26 7
. 7 .
, . , 7
, .
, ? 7
. , , .
:
44

, ?
,

.
:
,
,
.
;
, !
, 7 .
, . 7
, , , ,
.
, ,
, ,
. 7
, .
, 7 ... , ,
,
.
. : , 7
, , , ,
. 7, ,
, ,
, .
, , ,
, , , 7
.
, , %
. , ; , %
, . , %
. , , %
, .
, ,
, % ,
, , , ,
.
III.
%
, .
, %
. , %
. , ,
45

, .
, %
, , %
, .
, , %
, , ,
, % %
. , ,
.
, , ,
27 %
, : , %
; . %
, ;
% , ; %
. %
. %%
; %
; , ,
, ; ,
, .
. %
. ,
, , . %
, , .
, . %
, , %
, . , ,
. , . ,
, %
28
, , .
, ,
, , %

, , , %
% .
, %
, , ,
. , %

IV. ,
, %
, , , . , %
, % , , , ,
, ;
, ,% ,
, . ,
46

, ,
.
, , %
, , %
. :
, ,
,
,
.
, , %, %
. , , %
, , .
, %
%
.
, , %
. .
, ; %
, ; ,
; , ; %29
, ; %
. %
. %
30 ;
% , .
, , ,
. %
. .
, ,
.
. ,
, , , , ,
. , %
, , .
V.
, ,
. % ,
, , %
. %
, , %
, . %
, , %
. ,
, %
47

. %,
. , , %
, . %
, .
. % %
; ,
. ,
.
, ,
, ,
. % %
, . %
, % . %
, , %
.
, ,
.
; . %
, %
, , % . ,
, %
. , , .
, .
, .
, .
: , , ;
, ,
. , ,
, . , .
, ,
. , ,
; , ,
. ,
. , %
, .
. , ,
%; , , %
. , ,
, .
, ,
,%
. , ,
? , %
, , , .
, , .
.
.
, , ,
, .

48

, , % .
, , % .
, , %
.
, , %
.
, , %
.
, ,
, , ,%
.
, ,
, , ,
, ,
. %
, ; , .
, ,
, , , , , , %
, %, , , %
, , 31 , %
, .
, ,
. %
.
. ,
, , %
% ,
, , . %
:
,
, .
,
. , .
, .
, % ,%
% .
% ,
.
, , , %
, .
, , ,
. , ?
, , %
, ,
.
, , %
. .
49

,
, , ,
.
, , . %
. ,
. ,
, %
; , , % %
, , .
, %
. , %
, 32
. %
,
, .
, ,
, , , , %
. %, %
.
, .. , %
, , , .
, , ,
, ,
. :
,
;
, , %
!
, , . , %
, , ;
, .
, %
, , %
, . ,
, , %
. % %
, , .
? %
%, %
. ,
, , ,
:
;
;
;
, 33

50

%.
, ;
; , %
, % . ,
, , .
, , ,
, , , % %
; , %
, .
% ? ,
, ,
, . %
.
. %,
, % .
% , %
. , %,
: , , %
; , ,
, . %
:
,
, ;
.
!
, %
. % ,
, , . %
, , ,
, %
. , %
% % , . %
, , ,
, .
. %
, . %
, . ,
, . %
. , ,
, , %
. ,
, %
,% , , ,% , %
, . %
, , %
% .
!
,
51

% . %, %
, .
, %
.
% % ,
. % ,
..
.
, , %
, , %
, , . %
, , ,
. .
. , ,
. , , %
% , , %
; .
%, .
, :
, % , .
, , , %
. ,
, , % , %
. , %
, .
, ,
;
, , ,
, ..
, % %
, , . ,
,
, % .
% %
.
%, , ,
. , %
%, , .,
%, , . , %
34
,
%.
. . %
. %
, %.

:

.
52

,
.
, ,
%
. % , , %
, , %
. 35 ,
. , , , %
, , , ,
.
4 0.
. , %
, , ,
, , %
. , , , ,
.
, , , %
,
. , %
, %
.
, , ,
,
% % %
. , .
VI. 4 1
, , . , ,
.
,
. ,
;
.
.
, , , , , ...; 7
, ; 7
. , , 7 7 ,
. 7 :
; , , 7 , 7
4 2 ; 7
. , , 7
, , ,
4 3 7 .
, , 7
, .
, 7 7
53

, , 7
, 7
.
, 7 7
, . ,
, . ,
. , 7 7
. ,
7 ; ,
, . 77
, . .
, ,
, . ,
7
. ,
, .
VII.
.
, , : ,
. 7 , :
, , .
, , . , ,
, , , . , , ,
. ,
, ; , 7
, .
, , . 7
, ,
, ; , , 7
, , , , , 7
.36
. , 7
, 7 . , 7
7 ; ,
. ,
, ; 7
.
; , ,
. ,

,

, , ;
. , , ,
, 7 . , 7
, .4 4 7,
54

, ; 7 .37 7
, , 7 , ;
7 .
, . 7, 7
. , 7
. , 7
. 7,
, , 7
. 4 5
. 7
, 7
.
:
, ,
%


.
.
:
,7 , ,7
. ,7 , 7

, , . , 7 7
, , 7 7
.
, , , ,
. , , % %
, , %
. , , , % %
, .
, 7
.
:

.

.

.

.
,
,

55

, 38
, , 7
.
, 7
,7 , 7 . :
, 7
.
;
; .

; ;
.
; 7
; .
, , 7
; ; .
, ,
, ; 7
; 4 6.
:
%, %
; ; %
.
, ,
,
4 7 . :
, ,
.
, !,
, ,
, ,
:
?
, ,
:
?
%! !
;
56

.
%
.
, ,
.
!
.
, ,
,
. .
, 7
. , 7
, :
.
, ,
, , .
.
, .
% .
, %
.
, 7
,
, 7 .
:
, , , ,
, , %
. ,
..
? 7
,
. ,
. : , ? 7
: . ,
. . .
, . :
, 7 . ,
. ,
.
, ,
, .
, .
, :
? , .
.
,
. . 7
, ,
57

. 7
. ,
.
, ,
..
, ,
.
, ,

.

, ,

.
, ,
.
, ,
, . %

.

I.
, , , %
, , .
. ,
, .
% . %
% % .
, ,
, % %
.
, . , %
, , .
58

; %
. , ,
% , % ,
, , % , %
.
, %
,
. . ,
, , %
, :
; . . . , , %
. :

, ,
,
.
, %
.
, .
, ,
, . ,
, , , %
, , .
,
, , . ,
% %
, %
.
%
, ,
, ;
. , %
, , ,
% % %
, , .
, %
,
. %
? , %
?
,
%,
, . , %
, %,
, .
, %
% . 39 ,
,
59

, ,
, .
. ,

%
. ,
, .

1.
1.1
, %
. %
%
, . %
, % :
, .
1.1.1
, , , %
, , % %
. , , %
, %
.
, , %
, . %:
!, .
%, .
? %
. ,
. %
, , ,
. .
1 .1.2
,
,
, , , ,%
, .
, ;
; .
,

, . %
.
1.1.3 7
,
. %
60

, , %
,
. , ,
.
% , ,
, , .
, %
, .
, , .
%
. %
, .
1.1.4
, %
, . , ,
.
.
, % %
.
1.1.5
,

. , %
, , ,
, .
. %
. %
.
1.1.6
,
% , % %
. , %
, .
, , .
.

.
, .
1.1.7
%
,
, % .
% .
! % , %
.

61

1.1.8
, %
. %
,
. ,
. .
. %
, . %
, , , , %
, ,
, .
% . '
, , , .
, , %
; , %
.
1.1.9
, ,
, , %
% ,
, , .
, % %, %, % % , %
.
.
, , %
, , %
. %
, % , .
.
. ;
, , , %
. , , , , ,
, , , % . %
, ,
.

, %
. , , %
. , , %
, %.
, ; , %
.

, %
. , %
62

, .
. , %
, .
.
, %
, , .
% %
. % ,
. , , ,
.
, ,
. ,
% . , %
. ,
, %
, . %
.
,
,
. , %
, .
, , :
,
, .
, . , %
, , ,
. , , %
, % , %
, . , ,
.
% ,
. %
, %
. %
: %
.

c %
, , %
, .
, , % ,

. ,
, .
1.2

% .
63

. %
. ' %
. ,
. .
. '
Utpala , %
. %, , %
. ,
% % , %
, , % . %
. %
,
.
, , %
40 . '
, %
, .
%
. , ''
, ,
, ..
, %
.
. ,
! ,
, .
1.3
,
, .
, ,
. , , ,
, . , %
, , , , , , , %
.
, %
, , %
.
% , %
, , :
, . ,

. , ,
: , ! ! %
!41
, , : %
, ,
.
, %
, ,
64

, . %
, ,
. , , ,
; , , %
. , % %
%42 . , %
.
. ,
Pet43
, .
, ,
. %
.
; , , % %
. , %
, , , ,
, .
! ,
, ,
,
% , .
.
, , %
. , , % ,
,
.
, ,
,
. , . %
, , .
, , % ,%.
, % . %
, % , %
. , %, %
% , , %
.
, %
. .
. ,

, . , %
, , % %
, .
, %
. , ,
.
% , .
, %
. , %
, .
65

, .
,
44 .
, ,
. ,
, ,
. ,
. , , %
.
, %
, , %
, %
.
, %, %
. , .
, . %
,
.
%
, .

. % , %
,
. , , %
, , .
2. ()
: . ; ,
.
2.1 ,
, %
.
2.1.1 , 7

. ,
.
, , %
. , .
, . , %
, , ; , %
, ,
.
. ;
, , %
. , , ,%
, , , %
, .
;
66

. % .
, ,
, . %
, , %
.
% ?% .
,
.
, ,% ,% !
,% . .
? % ,% %
, .
2.1.2 ,
.
, %
, , %
. % ,
, . , %
, ,
, . ,
, , %
, .
2.1. 3 , .
, %
, . ,
, .
, , %
. ,
. %
. , , %
, , .
, %. ,
% ; , , ;
; , , .
, : ,
? , , ?
? .
; ; ; %
.
?
,% ,%
.
, ?
. , %
. , .
, , , %
. .
, , , % .
67

, %
, , .
:
. %
?! .
, %.
, .
, , %
.
, , , %
, : , ,
.
, , %
, , .
,
, , . %
, %
. % , ,
, %
, ; %
.
, ,
, % , %,
. , , %
. %
, .
, , % %
, , %
.
% .
. , ; , %
, .
? . ?
. , ,
% .
% , ,
,
. ,
. , ,
. :
, . ,
, , %
, .
, % , , % %
.
, , %
, . ,
, .
%, , %
?
68

%
. ,
, , %
. , ,
.
2.2 ,
, , , , , 45 ,
%.
, %
;
, . , ,
, , %
. % ;
, , ; %
. ,
, %
.
.
, , %
46 .
, ; %
; , .
.
.
, , %
: ; . %

,. , .
, ,
, . %
.
03.
: , ; ,
.
3.1 ,
, %, , %
, , ,
. , ,
. %
, .
%.
[. %.
, %
. , %
, %, %
.
, ,
69

. , %.
3.2 ,
, ,
,
; ()47 , %
. , , %
.
, ,
. , .
,
, , .
, , , %
.
, %
. :
, , , . , ,
, .
; ; , ,
; ; .
, % ,
.
, ,
, , , %
.
, , ; %
. .
,
. , %
. ,
, , .
, . %
, . ,
; .
, . ,
, ,
. , %
. ,
% . , ,
% % %
, ,
, %
.

%. , , %
; ,
%
. , , %
. %
, , , .
70

%
, ;
.
,% , %
,
. , %
: , %
, , ,
, , %
. %
, ,
:
! .
, .
, , %
, , %
. .
4.
.
: , , . %
% , ,

.
4.1
4.1.1
, ,
. ,
, , %
. ,
; ; %
; ;
.
, , , ,
, , , ,
, . %
.
4.1.2
, , . %
; ; ,
, . , .
, ; .
,
.
4.1.3 , 5 3
, , %
71

, . , , %
. , , %
, ,%
. , , ,
. .48
, , , , %
, .. , . %
, , . %
. %
, . ,
, . ,
, ,
. . %
, , , ,
% ,
. ,
, , %
. %
, . , ,
. % .
, , %
. ,
, . ,
, . ,
. , , ,
, . ,
, ,
.
, . %
, , %
, , . , %
, , %
. %,
, , , . %
, , .
, , , , %
.
, ,
, %
, , %
, % , . ,
, , %
, %
, .
, ,
. , % %
,% %
. , ,
. . %
%, .
72

, : , %
; , % ; , %
, %
. % , , %
. , , %
, .
4.2 , , %

4.2.1
5 4. %
() %
. %
: % , , %
, 5 5, . %
, , , , %
, .
, , .
, , ; %
; %
; ;
.
, 5 6
, , . %%
, , %
. %
, %
5 7. , , %
. , ; %
, , .
:
, ,
,
.
, , . , ,
, , , .
, % . , %
. , % ,
, . 5 8, % %
, . , % ,
. , , %
, , .
, ,
, .
, .
% , ,
, .
73

, %
.
4.2.2
%
, , , %
. . ,
. ,
. ,
. %
, . %
% ,
.
; , , .
, . ,
. %
, . ,
. , %
. ,
. ,
.
:
% , ,
,
;
, ;
, ,


;
,
, ;
% , ,
;
, ,

.
;
%
;
,
. ;
, ,
,
, .
%, . %
74

, . %
,
; , ,
, .
, .
, , %
.
, ,
. , ,
.
% , .
%. %
, % , ,
, .
; , , .
%, .
, .
%
. ; %
, %.
, ,
. ,
, 5 9.
, ; , %
, %
.
, ,
, % .
4.2.3
,
, .% (lung), ,
.. ,
, , ,
, . . ,
, %. ,
, , : ,
% .
, , , , %
. , .
, . %
%,
, % . ,
. %
, ;
. ,
. , , %
; .
%. %
, . %
75

. ,
% . ,
, % .
4.2.4
, . %
.
, %.
, . %.
, , %
. , .
, .
, .
.
. . .
, .
, ,
. , ,
. ,
, , ,
. .
, , , .
:
, ;
,

, , . ,
, . %
. %, ,
%,. . %,
, .
(), , %
.
, ,
, . , , , ,
. . :

,
, .
, % , ,%
.
. , , %
, , , %
. ,
, % , , %
.
76

4.3
4.3.1
% , %
. %
, , .
% , %
, . % ,
, , % , %
. :
,
.
,
.
:

,
, .
:

.
,
, , .
,
.
%
!
, , .
.
%
. , , , ,
; , , . %
. , %
. 49 , %
.
, , %
: .
.
, , .
4.3.2
, , % , %
%, .
, , %
, . ,
77

, , , %
. ; %
; , ,
, .
: , , %
% , . ,
, , %
; .
, %
. ,
, , , ,
. , , , ; %
, , .
, , %
, . , ,
, ,
, , %
.
!
, %

; ;
. , .
% , ,
,% ,
; . %
, %
, . % ,
, .
%
. , . ,
, .
, , .
, , %
.50
,
, . ,
.
, , ,
.
, , , %
. :
;
.
;
, .

.
, .
78

, .
.
, .
% !
,
.
.
:

,
,
.
.
,
.
, ,
.
:
, % ;
, .

.
;
, .
:
,


.

, %
, .
,
.

!
.
.

4.3.3

; . %
, , ; %
. , ,
% . ,
79

, .
, ;
. ,
, %
, . %
, . %
, %
. , .
, ? %
, , %
, . ,
% %
% ,
. , , %
.
: ,
, , % %
,
. , , ,
.
4.3.4
,
, , . ,
, %
. %
. , , %
, .
, , .
, .
51 :

; , , .

; , , .
,
; , , .
%

; , , .
%

; , , .

; , , %
.
, , ,
, 52 , :
80

,
.
, , , %
. , %
, % . %
, .
. , , %
, . ,
, %
, .
:
, ,
,
.
,
,
, ?
%
,
.
,
,
, ?
, ,
.
, ,
, , ,
?
, ,
,
...
, %
, %,
. . %
, , , %,
. . %
. .
%
6 0, , % , %
, , %
. , , , , %
, . %
81

:
, ,
;
, ,
6 1
, ,
;

.

;

6 2
%
;
,
6 3.
, ;
, , %
.
;
,
.
, ,
,
,
,
, .
5.
, % , %
.
, . %
, , , %
.
%
, .
, , , ,
. ,
, , ,
. .
, . %
, 6 4 %
. , %
. ,
% . % %
, ,
. ,
82

% , , , .. %
, %
. % ; , ,
. , ;
. ,
, , % % .
.

, .
, %
.
%
. .
6.
, ,
.
, ,
. ,
, %
. , % , %
. ,
,
, %
.
, . ,
, %
. , ,
% . , , %
. , , ,
, , . ,
, . %
, , .
, .
, %
: ,
.
. .
, .
, . %
, , %
. ,
, ,
.
.
, ; ,
, .
. %
, .
83

6 5 %
. , , %
, , % 1%
1 . . :
, ,
,
%
,

.
, ,
, , %
. , %%
, , .
, . :
,
,
, ,
, ,
% ,
% .
.
:
,
6 6.
:
,
.
,
.
,
, , ,%
,%
. .
, %
, .
%
, .
, ,
, ,
. %
,
, .
84

, ,
. ,
, %
. ,
.
, %, ,% ,% %
?
, % , % , .
,% ,% .
, ,
. , %
, , %
. , , , ,
. , , :
, , .
, .
. , :
?
, !
, %, , ?!
,% ,%
, , %
, .
, %
.
: , %
,% ,% ,
. , .
. . !
, . ,%
,% .
, . , ;
, . .
, : , ?
, , ,
. , , .
. ,
, ,
. , %
.
,% ,%
, .
,
.
. .
, % ,
; % .
,
;
.53
85

.
, %
.
, .54 %
:
,
,
,
?
, . %
, . %
, , % %
.
, :
, ?
, ?%
.
, , ?
.
? % .

%
% .
, ,
, .
,% ,% ,
?
, % ,% ,
. , ,
.
,%
,%
?
, : , , ,
, . %
, .
: ,
?
, : , %
, % ?
, % ,% ! !
,
, , .
, %
, , %
. % % : %
, , , , .55 %
, %
86

. :
;
, .
; ,
.
;
.
, ;
.
;
.
;
.
;
56 6 8
;
.
;
.
;
.
%
6 7; .
;
.
,
; .
,

;
.
;
, .
;
.
,
; %
.

, .
;
.
,
;
% .
6 8;
.
% ,
.
87

, ,
.
. ,
.
, , , %
. % :
, .
, % ,% %
.
, , %
. , , ! ,
. , .
.

: ;
; %
.
, , ,
: ,
.

, ,
..
,
.
, , , ,

.

57 :


.

58 .

.
88

, .
,
. : ,
; , ; %
.

1. ,
%
, % .
, .
. .
, %
, , ,
.
1.
: , %
. %: , ,
. : ,
.
1.1
% , ,
%
.
, ,
. % ,
. , %
, , ,
, , % .
, % , , % %
, ,
, % 59 .
, , %
, , . %
, % , % , %
.
, ,
. %
, . %
, %
. %
, .
, %
, ,
.
89

. ,
, . %
, , . . ,
, %
, , ,
, .
, .
, % , .., % %
. : %
, , . , ,
, . , %
, ; %
. , %
, .
, % , % .
, .
, , , ,
% .
: , %
,
. , %
, .
% , %
, % 60 .
,
, ,
. , %
% ; , %
.
, %, %
. , , ,
.
, , .
, %
, ,
, ,
, %
. % , .
, %, % %
: , , %
. :
% .
, % :
% . %
: '
.
% . %
. % , %
% . , , %
, . ,
90

, , %
, , ,
, .
, ,
. ; %
. . %
, .61 , %
. , .
, , %
; .
, ; ,
, . % ,
, % . ,
. ,
, , ; %
, % , % .
, , %
; , % , %
, . , , , %
, ,% ,
. , , , %
, . %
%
, ,

1.2
: , %
.
. , , , % ,
, % , , %
. %
, , .
. , , .
.
. , %, , %
, % , , .
, %
,
. , , , %
, .
, , % %
. , ,
. , ,
.
;
. , ,
. , %
, ,
91

.

. , , , ,
, .
...%, ...
%, ...%, ... ... %

. ,
, . , %
.
, ,
:
, !
?
, % .%
, , .
.
, %
.
,
, .
, , , %
, .
, . ,
, , .
, ,
, ,
. %,
, , .
, ,
. , %
, .
, , %
. , . %
, . , , , %
,
.
, , %
; , , ,
, , , . ,
, . , ,
, %
.
%
. , , % %
, , , . %
, %
, .
, ,
.
92

,
, %
.
1.3
. , %
,
, %
, . %
, , , ,
. , %
, .
, %
.
, % ,
. ;
% ;
, ; ,
, ; , %
; , %
; ; %
; , %
.
1.4
: ,
.
. , %
.
. , ,
,
, . %
, %
.
.
, , , ,
. %

. , , %
% . , %
;
.
.
. , , %
,
, %
.
, , %
, , %
. , %
93

; , , 62 .
1.5
.
% , , %
. ,
%, , , , % %
% % ; %
, ,
.
, , %
. , , ,
% , , %
, .
% %
. %

.
1.6
, %
; , %
, , . . % , %
, ; ,
, , , % , %
,% .
%
, .
1.7
% :
, % (,
63 ), ; , %
, ,
, . %
, ,
.
,
, , , %
. %
, .
,
. , , %
, .
.
%, ,
, %
. . %
, , %
64 , .
94

, %, %
, , ,
%
, % .
:
, ,
, . %
:
.

.
,
; , % .
, , % , %
, , %
.
, . ,
, %
.
1.8
% ,
. ,
; %
; , , .
1.9
%
. , , %
; , %
; , %, ,
; , % .
1.10
, %%
,
, .
, %
, , % ,
. %
,
,
% .
() %
, . ,
,
, , 65 . :

95

, ,
, ,
,
, .
, , , .
, . %
, , . %
.
, %
% , . %
. , , 66 .
, , , %
; , , ,
, %
67 .
.
:
, ;

.
,% , , % %
. ,
.
,
, % %
.
,
, % , , %
, % , %
. :
% ,
,
.
, , %

. %
, . %
, . %
. .
% ,
% . . , ,
68 . , %
, , , %
, .
, , %
96

.

,
,
69 .
2. 70
: %
;
, ; %
.
2.1
,
.
%
, ;
% .
, ,
.
%
% , % , ,
.
,
.
2.2 ,
, , , %
, , %
%0, , . , %
, %
, . , %
: , , , .
2.2.1 ,
% , ,
. , .
, . . ,
,
, .
, . %
,
. , % ; ,
,
. , %
, , . :
, ,
, .
, ,
97

, 71
. , %
% , , % %
, .
2.2.2 ,
%
.
. , %
. , ,
, , %
% . , ,
. , , %
% , . ,
.
,
, ,
%, . %
%
.
. , ; %
% , ,
. ,
,
, .
,
. , %
, %
, . , , %
, . , , %
% , ,
.
, , ,
% ,
. , , %
.
; %
, , ,
, % , %%
, . , , %
% %
, .
. , , %
. %
, . , %
, %
. .
,
, . % ,
98

. ,
,
, .
, , %
72 .
. , , %
, , .
, , %
. , , , %
, .
, ,
. :
,
.
, , !
. , , , %
, , .
, , %
. , % ,
, ,
. %
:
, ,
.
% ,
.
, .
!
. , , %
, ,
.
, , % %
, ; % % ,
. ,
% ,
% . , ,
, .
, . .
, . , %
%
.
. , %
% ; , ,
.
% , .
99

:

% , , %
,
% . %
, %
, ; %
% .
, . , % , %
. .
. ,
, ,
. %
, % %
, .

.

, % .
. , , ,
, ; , %
.
. , %
, .
.
.
. , %
, %
.
2.3
, %
.
,
.
, ,
, .
, %
, .
,
% .
, %
, ...
,
, , , ..
, , ,
, ; %
100

.
, , %
% .
, %
% .
, %
.
2.4
,
, .
, %
. ,
.
II ,
, , , %
, , ., %
.
. %
, ,
% % , %
% . , ,
, ,
, .
%
. %, ,
, % .
% , ,
,
% , %
% , ; %
; % , % ,
% .
%
. ,
. %
, .
, ,
% .
1) %
% ; 2) %
; 3) % %
.
1) % % ; 2) %
% ; 3) %
% %; 4) % .
1) % %
; 2) %
101

;3) %
.

.
, , ,
, , %
.
, ,
: ,
; ,
, ; %
, %
; , % %
; , %
; , ;
, ; %
, ; %
, .
%
. , ,
.
, %
, .

III.
, %
%
%
,
. :
, ,
.


.
, , !
, , , , %
. , %
. . '
:
, ,
, .
,
.
,
102

, .
, . :

.
,
.
:
, ;
.
% ;
,
.
, , . ,
. , ,
% . , %
%, , ,
.
, , %
, % ,

.
, , 73
. .%
, , :
;
. ; ,
. , :
, .
, .
%
; , % , %
. . ,
, , , %
. .
8 3,
.
. ,
, 74 , ,
8 4.

. , , %
. % %
, % , ..% ,
. %, ,
% ,
. % :
103

! , ,
. , %
. . %
, % %
. , , , , ,
, . , %
, .
. %
, .
% , .
, , %
.
, ,% ,% .
, , ,% ,%
.
, , .
: , ,
. !
, .
,
.
% .
, % , %
.
. , :
. %
!
, , .

.
, %
, . , , %
; , ,
. , ,
, , , .
?% .
% .
.
! % .
. %
:
, . , .
. %
. :
, . , .
, . . %
, , %
.
, % ,%
.
104

. , %
, % .
! % . % .
,% . %
.
?% .
. %
, , %
, .
.
. ,
, .
% % 8 5.
.
.
, % .
,% . % , %
, , .
%
8 6. , . %
, .
?% .
. ,
.
.
.
, .
. %
, .
, % ,% %
% . ,
, . %
, .
, . %
:
,
8 7.
%
, ,
, %
, , % %
? . %

, . %
, %
.
, , . %
:
105


,
,
, ?
:
,
, .

.
;
, , .
. ,
, %
, % . , %
.
, .
,
%. , ,
.
, , %
% .

.
, ,
% .
:
,
, .
, ,
.
:

,
.
.
, % ,
.

, .
% %
. , , , %
%. :
106

, ? %
? %
.
, %
% .
.
. %
,
, . ,
, :
, , .
, , %
. , 8 8, . ,
, .
, , %
, , %
. , , :
, . ,
. ,
, , ,
, , , .
, , , ,
, , .
:
, .
, , ,
.

,
, .
, , %
, %
% . %
,
, ,
, .
%
. .
% , . ,
, 75 , ,
, ,
. :
, . ,
. %
, ,
. ,
.
107

. , %
; . %
, , .
%,
, .

, %
. % , ,
.
. %
, , % ,
, , .
, % %
,

.
% ,
.
, , ,
, , %
, , , .
, %
.
, , %
, % . ,
, %
. :
% , ;.
% , .
, %
.
,
, %
.
%
, .
. %
, , %
, . %
. %,
, . %
, , %
.%
%,
.
, %
, . %
, . ,
108

, .., %
, .
, .
, %,
%
. , , , %
, .
, : %
, , , .
, :
, ,%
.
. %
, ,
. , ,
, , ..
. %
:
. % , .
, , ,
: , . %
.
: , %,
. %
, .
, ,
.
, ,
8 9, , %
, , .
.
. , %
, .
, , , % ,% ,
.
: , , ,
.
, , , : %
.
, %
, ; ,
, . .
, %
. , %
. , .
.
, , , %
. .
, %
, %
109

.
, ; %
, ,

, . , %
%
. ,
, ,
,
. :
, , %
, ,
,

, .
, , , %
,
.. :
, , %
; , , ,
, .
, , ,
, , % , , , % . %
, , %
. % %
,
.
9 0 % %
. :
! , ,
.
.
,
, ,
% .
,
,
,
76 ,
.
, %
77
,
,
.
110


? .
,% , %
. .
, , %
, %
.
, , %
. :
, , , %
. , %
, , ?
, %
, , % ,% ,
, , , . ,
% , .
, , %
. ,
.
,
., %, , ,
%
. , , %
%, .
, %
, ,
. %
, ,
.
%
.
% ,% ,
78 . , %
, % .
, ,
. , ,
. % %
, .
, % ,
. , :
,
, % .
, , %
. , %
: ? ? %
, %
. % ,
, .
.
, %
111

, ,
. , %
, .
%
, % , , ,
, %
. ,
% . :
, , :
, , .
, , :
, , .
, %
, 9 1. ,
. , , % ,%
. ,
. , %
, ,
.
,
, , .
.,
.
,
.

,
.
.
, .

,
, .
? ,
112

, ,
.

I. ,
, %, %
, , %
, ; %, %,
, ,
79 .
.
II. %
, , %
.
!
,
% , ,
, , , %
, ..% %
: %
, %
.

, % %
, . ,
, ,
.
, , ;
,
,
, .
,
1 . %
,
.. ,
113

, , %
.

1.
, %
..
.
% , %
% .
% , %
,. , %
, % ,
, .
,
,
,
, 80 .
, ,
. % , , ,
, .
, % ,
: %, %
. %
, . ,
.

. , %
. ,
, %
% % %
,
.

.
. ,
,
, ,

,
.

,
, , %
.
114

, % %
, , ,
, , %
, %
. ,
, , , %
.
,
. , %
. , %
.

. , %
. , %
. %
, .
,
.
, .
, .
, ;

, .
,

.
.
,
.
,
.
, , :
, .
, % , . %
, %
,
. , ,
% , %
, , , , %
. ,
, % .
, , .
, .
, , , , . %
, ,
. ,
.
115

, , %
, .
?
.
?
.
?
.
?
.
?
.
! % , . %
.
, % ,
, , , ,
.
. ,
% ,
. , %
.
,
, 81 . %
. %
. , ,
.
.
, , , ,
. %
.

, ,
, .
.
, ,
.
, .
,
.
, % ,%
, ;
%
.
% % ,
.
, ,
116

.
:
% .
% .
.
, . %
, , , %

, . %
,
.
,
.
, , % ,
, ,
.
, , ,
, ,

82 . , %
,
, .
;
;
,
;
.
% ,
, . , ,
,
. % , %
, . %
. %
% , ,
.
83 , ,
.
, , .
.

0 0
.
117

, , ,
. %
% .
.
. % % %
. , %
, .
, %
, . , %
, , % ,
. ,
, , ,
, . ,
% , % , %
, . %
, ,
, .
, 84 ,
, .
,
85 ;
, ;
, ;
% .
, ,%
;
, ;

, .
.
.
;

.
. ,
,
. , % , %
, , .
.
, , ;
, ,

86 .
II

118

, ,
.
. , , %

. , , , %
. %, ,
. , ,
. ,
, %
.
,
% ;
% ;
% ;
% ;
, %
, ,
.
, , , %
, , ,
% , %
; , ,
; , , , % %
% .
,
,
,
, ,
.
, ,
. % ,
, ,
, . %
, .
, ,
, . %
, , %
. %
, , .
, .
,
.
, ,
;
119

;
, ;
;
.
, , %
87 , , %
; , ,
, . ,
, ,
. , ,
, . ,
, . , %
, . 88 89 1 , %
, . , %
.

, ,
.
, .
, % .
, , .
, .
, .
, .
, ,
.
.
, , , %
, . % %
, , . %
, % %
, , .
90 91 92 ,
;

.
, .
,
% .
, %
, % .
,
,
% . ;
, , , . ,
120

.
?% .
, % %
% .
, , , ,
. , %.
, % .
, , %
, , .
, ,
.
, .
?% .% .
, , , .
, .
, ; ,
. ,
93 94 .
, ; , %
, ,
.
, .
.

,
, .
, , , % %
% ,
.
, , . %
95 , , ,
. , , , %
, .
,
, ,
.
;
.
, . , , ,
.
,% ,%
.
.
, % . % .
.
. , , %,
121

.
.
.
, %
. , %
, .
%
.
,
, .
, %
,
, ,
.
.
, , , . ,
% , , %
. , , %
.
, , ,
;
,
.
.
, .
, % , %
. , , . %
, %, , .
, ,
. , 96 .
, . %
. , ,
.
, , , %
. %
, . %
. ,
, , , , %
.
, .
, ;
, ,
;
, ,
.
122

%
.
,
.
, ,
.
, .
% , % .
, ,
. , %
% .
,
.
, .
,

.
, , %
, % %, %
;
% . ,
, % . %
, ,
, , , ,
..
,
;
, ;
, .
% ,
.
III %

, , , %
, ;
, , , . %
, , , , %
. , , ,
, ,
, , .
, ,
, ,
, ,
123

.
,
.
, %
, , %
,

, .
.
, .
,
. , ,
:
, ,
, .
, . %
,
, % %
.
, , %
% ,
, . , %
, %
; .
,
,
; ,
,
, .
.
, %
. , ,
,
, , %
. , %
, .
, , %
% , %
. %
, .
, , %
, , % .
. .
% ?
,
,

124

..
,
% .
,
%
. , , ,
, , , ,
.
,
, . , , ,
. , , %
,
, %
. , .
%
,
. , , ,
. ,
, .
,
, .
, ,
.
, !

.
. % %
, % %
. , ; %
, . ,
,
. % ,
, . % ,
.
, , %,
, . , %
, . %
. , %
, ,
. , ,
, , , . %
, , , %
, , %
. , , ,
, , .
, ,
: , %
125

, . ,
, %, %
, % %
.
, % , %
,
.
, .
, .
. ,
,
.
, , % %
97 %
. , ,. .
,
%
.
,
, .
, , % ,
, , , .
, .
, , %
.
, , , % %
. ,
, %
, . %
, %, %
% . , %
, , ,
. ,
, ..
, , , %
, , , , % %
. ; ,
; .
, % %
, ,
. :
% ;
, .
, % , %
. ,
.
% . % %
, % , ,
126

% , .
, ,
, , %
, % % .
,
,

.
, ,
.
,
, , ,
% 98 ,
% % %
.
, %
. % % %
. , %
, :
, ! %
. , , , ,
, , . , .
% , , . %
, , , ,
. , %
, , ,
, .
, , . %
, , ,
, . %
, , , , ,
, . , %
, , , ,
.
%
. ,%
, % , .
, %
. , %
. %
, . ,
% %
. , %
, , ,
, . , ,
, . , %
.
, .
127

, , %
,
. %
%
, . .
, %
, . !%
.%
: , , , %
% , % .
,
.

, ; ,
%
. . :
? ?
, , %
, , . %
, , .
, , . %
, :
. ,
. , .
, ,
.
,
.
,
? .
, , %
. , ,
,
:
.
, ,
.
,% ,% %
, . , ,
! , , %%
, , .
.
, %
:
, . :, .
, ; % .
% .
, % ,% .
, % ,
. % % . %
128

, ;
,
!
, ,
, .

. ,
. ,
, ,
. %
, .
, , %
. %
.
.
,

.
, , ,
. %
,
% .
, , ,
, %,
.
, , %
.
. ,
, . , %
99
, %
.
,
. , , ,
.
, , %
,
%
. %
, .
, , ,
. %
. . %
.
, %
, .
,
%
% , , . ,
% %
129

%% .
,
. , %
, . %
, .
:
%, , ,

, , ; , , %
. ,
.
?, , .
,% .% , , .
, , %
.
, % .
, ,
, .
,
,
.

. %.
, %
.
.
,% . %
. , .
, .
,100 , .
% , , .
, , % ,%
. , , %%
.
, .
, ,
.
, , % ,
, . , , %
, . ,
. ,
.
,% .% 101 . ,
%.
, .
, %. ,
.
, ? , ,
, .

130

, , %
. , .
: , ,
.
, ,
.
, .
. %
. , %
, .
.
, %
, , %
. %
% , , . , %
, %
%, .
, , ,
; %
.
.
, . , %
, , %
.
% %
102 . %
, , , . %
, , %

, . , %
, , . %
, , ,
.
, ? %
.
? % %
. % , ,
.
, ,
.
, , ,
.
. % ; %
%, %%% %
. , . , %
, .
% .
.
, ,
, .
131

, , %
103 .
, , .

. :
, , . % ;
% ; % 104 .
, ;
, . ,
, : %
, .
, , .
, : ,
, .
, . ,
: ,
; , ; %
, %
! , , , , , %
.
;
.
.% , , ,, %
.%, , , .
. ,
. %
, 105 , %
. ,
, .
%
. %
; .
, .
, , % , %
, . , ,
,
, , . , ,
. , %
. , , ,
,
. , , ,
, .
% . %
.
. %
. , .
,
:
, ! . ,
. , , . ,
132

.
, ,% . %
. ?
.
, ,% . , ,
% . , ,
. ,
. . ,
% .
, % ,% ,
.
, %
.
. %
, .
, . %
:
, , . ,
? % .
, .
106 .
:
, ,
.
! , %
.
, %
.
, , %
, ?
, .
,
, , %
.
, , %
.
! , ,
,
? , ,
; , . ! ,
.
, . , !
, . %
.
, % . % ,
%. ! ,
, . ,
.
, ? % .
, , % . % %
133

. , %, ; %
, ,
.
,
: ,
. , , %
, , %
, .
, :
, .
, , . ,
, .
.
% .
. ,
, % . %
, ...
,
. .
, ,
, ,
.
.
. % .
: . %
% , .
,. , , .
, .
,
. %
% .
, , . %
, .
, , %
,% , % ,
.
, . %
, .
: , .
.
, , %
.
,% ,% %
.
, .

, . %
, %
. %
, . , %
134

. %,
, .
,
.
% , , , %
, , .
, % %
. .
'
. %
, . , %
, , .
,
. , %
, .
, , %
. , .

.
: %
, %
.
, %.
, .
. .
. ,
, %
.
.
, () , , %
,
.
107 .
, % %
, % , . , %
, , %
.
,
, .
. ,
, .
%
. , % .

, %, . ,
.
, ..
, .
.
, % .
135


. , % %
, : .
, , .
. % , %
,
.
, % . %
, ;
.
, .

, % . %
% ,
. %
, ; ,
, %
. , ,
. , , %
,
% . ,
, . %
. .
, .
. , ,
; , .. %
%
.108
,
.
, ,
.
, ,
.

136

% ,

;
;
.
, .
109 , 110 ,
: , ,
.

137

1.
1.

, %
. , %
. : %
, .
1.1
% , % %
. , %
, , ,
% ,
111
1.2
% ,
;
, ; %
, , , %
, .
1.3
%
, %
. , ,
112 %
, , , %
.113 ,
, . :
.
.
, ,
. % .
:
,
:
,
.
, . :

.

138

. , %
. %
, .
% ,
;
, , .
%;
.
%, ,
, .
, % .
, %
. , .
, %
,%
,
, , %
.
. , %
, %
.
,
,
% .
, :
, ,

, ,
,
114 .
, . %
,
.
, .
. :
% . . %
, % ,
.
,
, . ,
, :
,
.
, ,
139

. ,
.
?% . % %
. , .
, .
. , :
. .
. ,
, , . %
, .115 116
,
, .
, %. %
, , ,
. , ,
, .
% ,
. ,
117
, %, .
% , , , %
, % , . %
, , .
, %, , %
. , .
% .
!% %
, .
, . , %
. , , .118
.
, .
, :
. !
. , , ,
!% . %
. ,
.
, 119 .
:
. , , ,
.
. , ,
. :
% ., , !
. ,
, ,
.
, ,
, :
140

, .
, , . ,
, .
, , ,
, .
.
, , %
, , %
.
, % %
, . :
,
.
, %, %
.
% .
%
. , .
, ,
.
,% ,% ,
, %
. ,
, . .
, , %
% .
: , %
!
, !% .
2.
%

2.1
%
( , , )
.
2.2
,
, , ,
.
2.3
, %
%
, %
141

.
, %
% %
.
, %
. , , ;
, ,
. ,
?
,
. , % , %
, , %
.
, ,
, %
. , . %
:
,
.

II.
, %
,
.
, , %
, , , %
.
,
, , %
, %
.
, % %
,
120 . % , %
%; %
%
.
, % %
. , 121 , %
.
, , % %
, . %
: , ,
. , , %
. %
, , %
142

. %
.
, %
. , 122 %
% %
, , % . %
. , ,
, 123 . .124 , %
, ; ,
, , ,
% . , %%
. , , %
. %
,
.
, .
.
; %
. , %
; , ; , ; %
%, , , %
, %
,
; . %
%
, , .
, %
.
, ,
,
, . %
,
, % , %
..,% . . %
, , , .
.
% 125 , %
7 ,
.
, , , .
126 , , .
, %
.
. ,
127 .

. %
, .128

.
143

% ,
; , 129 .
; , %
% , ,
, %
. % ;
% , .
, %
, , %
.
, .

, ,
,
. , .
, . ,
. ,
:
, ! ,
, , ,
% , .
, , % ,
. , %
130 , .
;
. , ,
. . ,
, % . %
.
:
, ,131
% , ,
,
,
132 .


. % , , , %
133 %
.
, , ,
, , %
, ,
. , , %
,
. ,
, , %
144

, % . :
,
?
, % %
. % , ,
, ,
, . ,
, ,
.
, . , %
. ,
, %.
% % ,
, . %
, %
.
, % , %
, ; %
, , %
.
, , :

. !
,

. !
, ,
.
!

. ,
!

. !

. ,
!
,
.
, %
.
.
, , %
.
; , %
,
145

. , %
, ,
. ,
, . %
. %
, .
, %
:


.
, , .
, % %
, . , %
. ,
. , %
.
.
, % .

.

III.

1.
, , , %
.
1.1 ,
, , % %
. , , ,
% % %
, %
, .
, . ,
, %
.
, .
, , , %
, . ,
, , , ,
%
.
146

1.2 ,
, %
, .
.134
.
, %
.
.
, , , %
,% .
;
.
1.3
% ,
, % .
. .
%
. , , %.
, , %
, .
,
.
, , %
: % ., % , % . %
%
. %
. , %,
, , ;
% ,
.
% , ,
% .
. ,
, ,
. , ,
, %
. :

,

.
, , %
.
,
147

,
. %
, %
, .
, , , %
. % ,%
, 7 , . %
,
, %
, %
:
,
,
,
.

. %
% % .
,
, .
, , ,
, .
, % %
. ,
, .
, , :
.
,
%. , %
.
% ,
% : %
, % , , , %
, ...
, :
, .
, %
, , , .. , . %
: %
. : , %
, , ,
. : %
% , 135 .. %
, .
, % ,% %
.
, , ,
, , ,
148

(). %
, % ,
.
% :
, .
!.
: %, %
. .
, , , . ,
, %
, . :
%
%
, , %
,
. , ,
136 .
,
. , ,
; %
, ,
.
% %
, % %
, .
:
,

%
.
,
.
,
.
,
%, .
, , %
, , .
, , %
.
% , %
,% , .
, , , , %
, , %
% .
:
149


.

.
: . %
% , %
, .
, %
.
, , %
137
. , %
. , %
, %
. , . ,
, , . , , %
, . %
,
. %
% . .
2. ,
%
. % ;
, ;
.
, . %
.
, ; %
; %
; .
, ... , , %
, . %
:

, .
,
, , .. %
%
,
% . %
, %
.138 ,
.
%
150

,
, , . %
%
!
, , , %

.

'.
'. ,%
, % . % .
' , .
. ,
'% .
% , %
, , , %
% .
,
,
, ,

: , %; ,
; , , , , %
; %
; , %
.
,
. %
, , %
.

.
, , %
%.
, .
, % ,
. %
:
%
.
, %
139 .
,
, %
.
, %
,
151

, , , ,
, .
,
%, , %
,
,
,
%.
,
.
. :
, %
.
:
, .
, ,
,
. . %
, % . %
% . %
, , %
. ,
, ,
,
, .
% ,
% ,
, %
140 ,
141 . ,
, , , , %
, .142 %
%
! ! , ! ! . . ,
, . %
, , , :


.
:
, ,

152

, .
,
143 . , , %
.
%
. , 144 ,
, , , %
; , , . %
% ,
,
, % . %
.
, % .
.
. ,

. ,
.
. %
, ,
.
% ,
: (!);
(!...) .. ,
.
, %, %
. , .
% , %
.
%
.
... .
:
,
.
:
%
,
.
%
?

:

153

, .

,
, , ,
.
, % , %
, .
, ;
, .
,
.


,

,
,

, , .

: , %
,
.

1.
% , %,
. . %
, , %
. , , ,
,
. .
154

1.
, %
,
, , , %
.
, , %
, .
.
, , ,
,
. , , ,
, . ,
, % :
,
, ;
.
!
% , %
,145 . %
, , . , %
,% % , %
. ,
, , %
. , ?
,% % ,% %
, . % , % %
%
.
, .
, . %
, . % %
146 .
%
, 147 , ,
?
.
.
% , ,
.
, , .
, , , %
% . %
, , , %%
% . ,
, . , , ,
. , %
, , ; , , ,
155

, ,
, , , %
. , , % ,
, % %
,
.
,
, % , .
. , , ,
. %
,
. , .. %
, %
. ,
. ,
, ,
. , , ,
.
, , , %
, ;
. % ,
, , %
. ,
?
; ,
, .
, , ;
, %
. % ,
, . , %
, %, %
. , %
, .
, ,%
, ,% , %
.
, , , % ,% ,
, , %
, %, %
, . %
, . %
, , %
: , , %
, . %
, , ,
, . ,
.
2 .
%
156

. ,
, , %
. %
, , ,
, . %
, , %
.
,
. . ,
, .
.
, .
, ,
, .
, , ,
.
, ,
. , ,
, .
% :
% ,
.
,
, . ,
, %
. , ,
. %
, .
; % %
, , , . , ,
, %
. % , ,
% . ,
, , %
.
,
, .
, ,
, , ,% %
, .. ,
%
. , %
, , , %
. , , ,
, .
, .
, , ,
, .
157

% . :
, ; , ;
, , %
.
,
. ,
,
. ,
, . %
, . , ,
%
.
:
;
, % , ,
.
.
, , ,
. .
, , %
.
:
. ,
, . , .148
.
,
, .
, , , %%
.
, , %, . %
, , . ,
, , .
, % . % , . %
, , ,
... , .
, , %
.
. %
, .
, %
, ?
, , , .
.
. , . %
158

, , ,
.
,
. .
, , . %
, . ,
.
3.
, %
, , ,
. :
%, , , , %
; , %
. ,
.

, % , %
, ; ,
.
, % %
, , . ,
, :
? . . ,
. . .
, . ,
. , ,
, . ! %
, .
, , %
, , %
. , :
? , %
.
, .
%,
, , , , , %
, , ,
% ;
, . ,
. %, %
! , , ! , %
159

, , % ,
.
, , , %
, % ,
. , ,
. , %
,
, .
, , %
, . ,
, %
.
, , , %
. , , . , , %
. ,
! , %
, %
,
.
, %
, .
, .
, %, %
.
,
: , , . %
% , . %
, , .149
, .
% , , %
. , ,
, . %
,
, % , , % . %
, , .
, ; ,
, , %
. ,
. , %
, , ,
.
, , , . %
. ,
, . ,
, .150
, , ,
: ! .
, . %
% , . %
, .
160

, %
.151 , !
. , %
. %
. .
. ,
, ,
. %
!
, % .
.
. , .
, %
. ,
% , 152
. , %
. , ,
. , ,
; , ,
.
, ,
, .
% , . %
, , . %
% . %
, . ,
. , ...,
. %
, % ,
.
, ? % .
, .
, , ,
... , %
.
, ;
, , .
, , . %
, , %
. , , %
,
. , ;
, ,
.
, , ,
, , .
, , %,
%. ,
. , %
. , , %
161

. , %
, % , : , ! , !
, , ,
%
.
, , %
. .
, %
. , . ,
, .
,
. , ? , .
, , .
, ,
.
, ,
,
% , %
. , %
, % %
,
. , ,
, ,
; , %
% , .
, %
, %
. . , %
, %
. ,
.
, % %
% .
,153 %
, .
, .
, .
: , % %
%
; . ,
, , .
, %
%, .
.
, :

;
,
162

, .
, ,
, !
,

,
, , .
,
,
?
, ,
, .
, , ,
, .
, %
. %
, , .
% , %
. , , ,
!
?
%
, , %
.
, , , . %
, , , %
, , , %
% . % %
?
:
, ,154

,
,
.

, %
. ?

.
, %
, ,
. , , , .
,
155 . %
163

,
, , .. ,
,
. , ,

,

,
. , %
, ,
, , , ,
.
, , ,
, %
.
, , , ,
, % , , %
, , %
.
, ,
, %
. , %
, % , , %
% .
. , ?
, %
. , %
, %
.. :
,
,

,
.
.
, ,
, , , %
, , %
, , % %
. .
, ,
.
%
, %
. ,
. %
,
164

. ,
%
. , , %
, %
. , , %
. ,
, %
, ,
, .
, , %
: , 0 . %
, %
. , %
; %
, % , %
, , %
.

. ,
,
.
:
;
.
,
, , , .
, .
. , %
, %. , %
.
, , , ,%
%
, %
, ,
.
. . .
, , % ,
, , %.
,
, , , %
.. , , :
, ,
, % .
, , ,
.
, 156
165

.
?, .

. ?
, 157 ,
,
.
, . ?
.
. ?
, .
! % .
, , , ,
.
, ,
, ,
.
, ,
. ,

.
: , ,
!
%
. , , %
,
. %
:
%
. % , ,
.
.
. , , %
. :
, , ;
, % . %
.
% . %
%,
, .
, , , %
. ; ,
. , %
.
?
, % . % .
, ,
. ,
; , , .
, %
166

, , , , %
. ,
. , %
158 .
,% ,%
. , , ,
. % ,
.
?%
, .
, .
, , .
, %
..
. , ,
, .
, ,
. , : %
, , .
.
.
; , . , %
; %
, , .
... , ,
. , .
.
,% . %
!
, . .
, . %
.
, , , %
. ,
.
,
, . ,
.
, %
, :
.
% , %
, .
, .

,
.

, , . %
! , ,
167

.
, ?, . ,
. , , .

. , ,
. , %
, .
4.
%, , %, %
, , %
, , ,
. , ,
, %
, %
.
, ,
.
,
, ,
, .
,
, .
, , , .
, ,
%,
, .
, , %
.
,
. , ,
%
. , ,
, ,
, ,
.
, , ,
?
, , ,
% .
, %
,
. , %
, %
. %
.
, . ,
, %
.
, ,
168

. , , %
. %
, .
, .
% .
. , %
, 159 .
, ,
, . ,
. ,
. :
, .
, , : ?
, !, .
, , , :
?

, , , .
. %
, %
, , , %
.. , , , ,
%
. , , %
, , %
. .
%,
. , %
% . ,
. , .
.

. %
,
.
,
%. %
.
% .
: . !160 161
, %
.
?, ?
: .

, . , , %
, ,
, ' %
. , , ,
, , . %
169

, . %
:
, .
, 162
,
, .
, , %
?
, .
. , ,
, . : %
, . ,
.
,
. .
, : . %%
, ,
. , , %
. , .
, : , %
.
. %
, . %
. .
, ,
?

:
! . ,
.
%
, %

. %
, .
, ,
. %
, ,
. , , ,
, , ,
? , ,
.

!
% %
. : .
170

, , %
. , ,
, 163 . ,
, .
, % ,%
.
, % , % %
.

. , %
. , ;
,
, %
. ,
,
. .
, .
, ,
.
,
.
,
.
, , , %
. %
, , .
, , %
: , , ,
.
.

II 164
1.

1.1
, %
%
.
. ,
, %
.
1.2
. %
,
171

% .
1.3
, ,
, % .
. , %
,
.
,
. %
,
. ,
. ,
%, %
. , .
2.
%
% . %
.
% .
% .
3.
% %
.

3.1
: %
.

3.1.1
:

,

,
.
. % ,
: . :
,
,
165 .
172

3.1.2
,
, . ,
, , ,
, %
,
.
166 .
3.2
%
167 .

, , ,
, . , %
, % . %
168 .
4. 169
%
. % , ,
, %
. ,
, , , , %
.
,
, . %
, :
, ,
,
. , , ,
,
. %
. . %
, , ,
. , %
. ; ;
. , %
. , , %
, ? %
. ,
, %
!
, :
! , %
,
.
173

%
,
170
.
, , %
, ,
, ,
, . ,
% , , %
, . %
:

, ;
, , ,
.
, :
,
, ,
,
.
%
, . , ,
. ,
. , .
, % , , , %
, , , %
% , %
.
.171 ,

. % ,
172 .
III.
: ; %
, ;
. %
.
1.1
1.
, ,
174

, , ; ,
; %.
:
. %
, , .
% %
. . ,
. ,
. , .
% , , ,%
% . ,
%
.
D , ,
. , , , %
. ,
, .
, % , %
. , %
.
, , %
, , %
, ,
, . %
. , ,
% ,
.
.
, , %
. , ,
% . % ,
. ,
%, , %%
. ,
% , %
.
%
, : , ,
. !
, , %
, % %
, .
1.2 ,
, , ,
% . , ,
. ,
: , %, ..., % ,
. ,

175

. ,
, %
.
% %, %
,
. , %
. %
, , .
, ,
, ,
. ,

.
, .
, %
.
, , . %
, %
. : ,
. ,
, , %
% .
: , %
.
: % %
!% .
, %
. , .

,
.
, .
, ,
. ,
.
, , . %
, % , , .
%
, . ,
% .
, %
. , .
% , ,.
, ,
.
.
.
, .
. %
, ,
176

, , .
, , :
, . %
,
,% .% .
%
, . , . %
, ! .
. %
, , , %
. :
, , %
.
%
, % , .
, . ,
, .
, ,
.
, , ,
. , , %
.
, , %
. . ,
, , . %
.
, , %
.
% , ,
, .
,
.
% . %
,
. .
, :
, !
! % % , .
, .

. , ,
. , ,
.
.
,% .% , , , %
.
, , %
.
? % .
,
177

. ? , %
? ?
, . % .
% :
, , ; , , .
% .
, ,
. ,
, .
,% ,% , , , %
% , . %
. %
% .
,
.
, , %
. %
. ,

, . %
, , :
,
.
! ,
.
.
?
.
.
, % . %
% , . , %
, , %
, , %
. % , . %
:
. . ,
.
: % .
.
.
,
, % .
, ,
.
.
% ,
%, .
, , % . % . ,
178

. , .
, , %
. ,
% .
, % , % % ?
,
.
: .
. .
?
, ,
, .
?
, % .
, . .
? ,
.
173 %
, .
.
, %
, ,
. ; %
, ,
, %
.
1.3 ,
, %
; ; ;
! !
!
%
, %,
, ,
, .
, , , %
, .
. , , , ,
, . , , %
, , .
: %
, .
%
. %
, , %
, .
% , , %
, ,
179

, . %
, .
, , .
, ,
. .
, %
, %
.
? .
, . , .
,
% .
, . , ,
.
: ! ! ,
, .
. ,
.
, , , ,
. 174 . %
% , %
.
,
,
. ,
.
, % . % %
, %
.
, , ,
%.
:

.
%
, :
, !
. ,
, . ,
. , , %
, . %
:
, .
. , %
.
.
, ,
, , . ,
% :
. .
180

,
. , ,
% . , , , , ,
, .
, , .
, ,
.
,
, .
175 , , %
. , . , %
. , %
. , %
, % ,
.
, %
. ,
, .
% %
, %
%. , %, %
.
, , .
, .
,% , ,%
.
. ,% ,%
. .
, , . ?
, ,
:
.
% , .
. %
. ,
, . % .
. , %
.
,% . % ,
.
,
.
%
.
, .
, .
, ,
% , .
.
. .
181

% . %
, % , .
, . % %
% , .
,
.
,
! % . % %
, . ,
!
:
, .
,
, , %
. ,
. ,
.
,
, :
.
.
, , , %.
, , , , . %
, ?
.
% , %
, , %
, %
.
, ! .
; , ,
, . , ,
, . , %
,
, .
,% .% .
, .
, , ,
.
% .
.
.
, ,
, . %
.
, , %
.
, , ?% .
, .
,
182

.
?% .
% . %

. ...
?
,% .
... %
?

, .
, , ,
, , .
. , %
, . .
,
?% . % .

.
2. :

, ,
. %
. , , %
176 .
2.1
: ,
.
2.1.1
: %, %
, .
,
. %
, . %
%
, . , %
%
177 %
, , %
.
, , %
, . ,
, , ,
.178

. ,
183

.
%
, .
.
,
, .
, , ,
. , ,179
.
,
. :

, ,
, , ,
. , ,
, % ,
.
, , % %
, %, .
,
, , , ,
.
%
, %, % ; %
. , %
, , ,
. :
%,
%
.
. %
, .
. %
; , ,
.
.
,
. % , %
; %,
180 , ,
. ,
. 181 .
, %
, , %
.

184

2.1.2
, %
, , .. %
,
.
, ,
.
:
,
;
, ,
182 , ;
,
.
:
,
;
,
;
,
;
,
;
,
;
,
.
, %
. :
, , , ,
.
, . , %
, .
183 ,
, . %
: , %
. , : %
, .
, , %
. , : %
, . %
: , %
.
, ,
, , , %
185

, .
. %
184 , , %
.
.
, ,
.
, , %
.
, %
. ,
, %
. ,
,
185 , :

,
,
.
, , %
, %
, .
2.1.3.
, ,
, , , ; ,
; , . , , %
, ;
, ; , ,
. , %
.
%
.
:

.
2.2
, %
, .
2.2.1
,
, 186 .
186

2.2.2
% %
, , %
.
: ,
; % . , %

,
% , .
,
, :

.
, , , ,
, . %
mani ,%
, , % %
, .
,
, .
, ,
% .
,
;
,
.
; %
.
.
2.2.3
, %
, ,
. %
, %

.
2.3
: , , %
; , ; , %
.

187

2.3.1 , ,
, , , %
, .
, , %
. , , , , ,
, . %
':

187 ,

.
:
,
188 .

.
, , %
. :
% , .
,
.
:
, .
, ,
?
% , , %
, %
. ,
. , , %
. :
,
?
%, , ,
, .
, .
? :
, , ,
, , .
188

, , ,
, , %
. , %
%
. , , %
, , , , , ,
. ,

. :
, , ,

, , ,
.
, , % , %
% ; , %
. , , %
. %
,
.
2.3.2 ,
, %
, . %
:


:
,
% ,
% ,
.
:
,
% ,
% ,
.
, %
, , , %
189 %
. , , %
189

, .
? , ,
, , , ,
, % . ,
% , ,
, ,
, %
. .
?
. ,
% , %
, ,
.
. %
, , . , ,
, . ,
, ,
. ,
, ,
?
, %
, .
%
( )190 . ,
, .
, %
,
. ,
% %
, . :
, ,
, % ,
.
:
, %
.

.
, %
.
:
, ;
, ;
,
, .
190

,
191 ;
.
, .
, ;
, , ;
.
, .
;
;
.
, .
, %
, , .
2.3.3 ,
, %
,
; ' %
; '
, , %
.
% ,
,
. :
,
,
:
, .
,
. , %
, . %
, 192 , %:
! !. ,
.
, : %

, %
193 .
, % , %
, , ,
. ,
.
,
191

. , , %
, , .
2.4
: ,
194 .
2,4,1
, ,
, . ,
, ,
. , ,
. , ,
, , ,
.
%
, , %
, , %
!
% .
% . ,
, , ,
,
,
, . %
195 .
2.4.2
, ,
, % % %
, .
. :
, :
.
,
!
.
, , %
, , . %
%
.
: , .
, . %
:
.
, .
!
192

:
:
, .
, .
,

. , % %
. , .
2.4.3
, ,
, %
% . ,
, , %
, %
.
, %
, : ,
. , %
, , .

, , %
.
:
,
, 196 .
,
, , , ,
, %, . .
, , ,
. , :
, ,
, ,
%.
197 %
. % . %
:
, , , . , %
. .
? . , ?
, %
, %
193

. , %
. , , %
, .
,
. , , , ,
% . ,
%
. , %. %
:
, , , ,
, .
,
... .
. .
. %
% % .
% % .
2.5
, % %
.
.
2.5.1
, , . % , %
, , , ; ,
, ,% . %

. :
.
,
,
.
.
% . , ;
, . : %
% . : : , %
. , .
, , %
, .. , , ,
, ... . %
:
, , , .
194

,
.
, %
. ,
%
% . , % %
, %
. % %
, %
, % %
. , , ,
, .
, , , ,
. , , , ,
. , ,
% . . %
% , , % ,
, , %
%, %
. , , ,
, . %
, ,
.
, , %
. , , %
. % ,
. % , , ; %
. ,
.
.
, , , %
,
. %
. %
, .
.
,
. % . %
, %
. 198 . %
, , . , %
. :
,
.
, ,
.
, , , %
195

: , % .
, : ,
, , , %
. , , .
, % , % , %
, : %, ,
. . %
% . %
. %
. %
. ,

, % ,
.
! :
,
, , .
, % ,
, ,
, , .
,
, , % .
2.5.2
: , %
; ; %
.
, . %
, ,
, %
% , 199
.
,
%
% .
. %
, ,
% %
.
, %
200 . :
, ;
,
;
, 201 .

196

, ;
, % %
. .
2.6
: , ,
; , ; %
, .
2.6.1 , , .
, , %
, ,
.
2.6.2 ,
, ,
, , % %
% , % ,
, % . , %
. , , %
,
.
2.6.3 ,
, , %,

. . %
, , %
.
,
, ,
%
:
% % , %
, ;
% %
, ;
% , , ;
% ;
% ; , %
;
% , ;
% , ;
%
, , , .
, , %
, , . ,
, % : ,
(), %
197

.
% %
.

, %
. , %
, , . %
, % ,
,
202 .
, %
%
. , , %
. , , ,
, , ; % %
. , , , %
, ,
% %
. , ,
, , % %
. , , %
, % . ,
, , ,
, % '
. , , %
, , % .
. %
, .
, :
, %
, ;
, %
, ;
,%
, ;
, %
, ;
, %
, ;
, %
, ;
, %
, ;
, %
, ;
%
, ,
, %
, .
198

, 203
, :
% ,
.
% , .
%
.
%
.
% ,
.
% , .
% %
.
% .
% .
% .
% 204 .
% ,
.
:
,
.

205 .

.

.
,
, 206

;
, , ;
; 207 ;
; .
;
.
, %
, , , %
: , %. :

.
,
199

. ?
, ,
, .
, % %
. % :
,
,
, .
, .
,
, % . % ; %
, . %
, , , %
.
,% ,% , %
, , % %
?
% ,% . %
, ,
, ,
, , . %
, , % %
, 208 . , ,
%, .
? %
.
. %
, %
% , %
. , ,
, ,
% .
% , , %
. %
, .
,
, %
. ,
, .
, , ,
? ?
, ,
. , %
, , % . %
, % % .
, , %
% . ,
200

. , .
, .
, , ,
.
, , %
, , %
.
, %
, % .
, , %
, % ,
. , , , %
, . , %
, ; %
. ,
,
. :
, %
,
;
, %
.
,
.
,
.
, % %
, , , ,
, %
. ,
, .
% ,
, .
, , ,
: , .
% , %
.
, ,
, ,
.
,
, . , , ,
, .
, , %
,
.
, , , %
, ; ,
201

, %
, , ,
. %
,
. , , ,
.
, , %
, % , .
, . , %
, , , %
.. , , . :
, , .
,
% , , ...
, , %
, % , ,
, , %,
, % , ,
, %
. , , ,
, ,
, , , %
, , .
, %
,
, ,
, .
:
?
, , ,
.
: ,
, %
. .
, ,
, .
:
, , %
, .
,
, . %
. %
, %
, %
.
, ,
. %
202

:
, ,
, . .
.
?, .
,
; ;

; , %
% , .
% ,
, % ,
.
, %
. , %
. ,
. .
, . %
.
, ?
, %
.
! . , %
.
? .
, %
, .
.
, , %
. , .
:
, . %
,
, %
.
:
, , ,
, ,
.
,
%. :
, , % ;
, % %.
, % ;
, % %.
203

, % ;
, % %.
, , % ;
, % %.
:
% ,
. , , %
, %
% , %
. , , 209 %
, .
% %
, . %
210 % , %
. ,
, , %
, .
,
% , . %
, % % %
, %. %211 %
, .
, %
212 , 213 (%
, ), .
%
.
, , .
:
,
;
, , .
%
, .
, .
:
, %
.
, ,
, ;
, ,
204

;
, ,
.
, . %
:
%
, .
, %

.
, , %
%, . %
, , , ,
.
, . ,
..
, ,
.
, .
,
.

3
214

215 216 ,
;
,
;
,
;
, .
, .

205

1.
% %
, %
217 . %
, , ,
% 218 3 .
% , %
219 .
, .
,
,
.
, ,%
,
, % %
.
.
, ,
, ., %
220 .
. ,
, , %
, % %
, .
:
, , ,
221 ,
,

, %
.
, %
, % . %
, %
, , .
: % , %
, .
:
, , ,
;
,
.
, %
.
206

II
% , ,
, , .
1.
, , %
: %
. %
, . %, %
.
, , , % %
, , , %
222 .
%
. , ,
, , %
, . %
, , , %
, 223 . '
:

.
,
, , ?
,

.
2.
%
, . ,
,
224 '
:
,
:
.
, ,
, ,
,
.
3.
207

,
% , %
, % .
:
.
:
, .


.
4.
% %
. %
, , %
, % , %, %

.
, , % %
, , , %
.
, 225 , .
, , %
. , .
, %, .

, 226 ,
?
, :
. %
, ,
, .
, ,
, % %
, , ,
% , .
.
III.
, %
227 % ,
.228 ,
,

. , , %
.
HUM 229 .
208

, , .
HUM %
% , %
, . %230
% , .
. %
, 231 . , %
, , .
.
: .
1) , 2) ,
; 3) , 4) 5) , .
1) , 2) , 3) , 4)
, 5) % , 232 ; 6)
, 7) 8) .
, , .
233 ; .
% , , %
.
.
; % ,
. : %
, . :
, , , . %
, , %
.

.

.

,
% . %
, ; % %
; ; ;
, %
; % ,
; , ; , ,
%. %
, ,
, , % . , %
% ,
; , :
, ,
. ! %
.
, :
. %
, , ,
; , %
209

, .
, ,

Ah! , ...

... .
, % %
, , ,
, ,
HUM. Om, Vajrasattva samaya. . . .. , %
, HUM . %
% , % ,
234 . ,
, % , , %
, . %
, ,
,
.
, % , ,
% % ; %
, , , , , , %
; %
, , , . %

, . %
, ,
, ,
, . , %
, %
.
, %.
, %. , , %
, , ;
; , , ,
, ; %
.
, , ,
% ,
,% . %
, , .
. % , %
. .
,
, . %
, 235
, , 236 . %
210

, %
, . %
, .
% , . %
%
, .
.
, %
;
. %
, , .
, 237 : % ,
, . %
: , ,
% %
. : ,
, . %
: , , .
, :
, , ...
:
... , !
, % %
, , , :
, , , '

, , ,
, .
% , %
, % . %
HUM. HUM OM;
VAJRA , TVA .
SA
TVA HUM VAJRA
OM
OM VAJRA SATTVA HUM ,
% , , , .
%.
,
, ,
211

, , ,
. , %
.
. %
, %, %
. ,
; , % , , %
, 238 . %
, %
.
, %
, %
, ,
, , ,
.
% . , , , ,
, 239 . , , %
Om Vajra Sattva Hum..., . %
, % 240
.


:
%
,
.
, %
, %
, ,
.
,
, , , % %
, %%
% .
. , , ,
om . vjra ,. vajra %
sa, sa % tva, tva % shapkyu hum, shapkyu hum, % a, a %
ha, ha % ha, ha %
, % bindu , bindu % nada.

nada
bindu
crescent
HUM HA
HA

shapkyu
212

, nada , , .
,
.
% , %
, , .
, :
, '
. .
, .
%, ,
, ,
, .
:

%
241 .
:
, 242 ;
,
.
, , %
, , .
, , %
, . %
:
,
.
, %
% . %
, , ,
. , %
(), ,
, , , %
.
. , , , %
; ; ,
, , , %
, , ,
.
.
, , %
, %
213

. %
243 .
, %
%. ,
, %, %
, , . , , ,
% , . %
, .
, 244 , %
% , %
% , , .
, , , , %
. , ,
, Vajra pushpe dupe245 ... .. ,
. ,
,
.
, %
, %
, . , , %
% ,
246 .
, %
,
, , . ,
,% , % %
, . %
% , .
, ,
. ,
, . , %
, ,
, %
. , , , , %
, , %
, %, ,
, , %
.
247 , , 7 , %
. , , .
% .
, , , , %
.
, , %
. ,
.
. %
. , , %
, , ,
% , ,
214

, 248 .
,
, , % %
. , ,
, % . ,
, , ,
. .
, %
%
.
, %
. , ,
. %
.
, .
,
, , , %
%, .
. :
% %
, , .
.
,
.
, ,
,
.
, , .
%
, , , %
%, ,
. , %
. %
. :
,
,

.
,
;
;
.
,
.
215

, %
,% % %
. , ,
, ; ,
. .
, :
, . :

,
.
.
,
..
, , , %
. ,
, .
, , , ,
, % .
,
% , ,
.
,
, , .. %
, , , .
, , ,
% % %
, ,
. :
,
,
,
,
.
, .
,
, %, ,
.
, ;
, . :

;

.

216

, % %
% %
. .
, .
, . , %
,
% , ,
. , %
, , .
%
:
% %
, .
.
% ,
. , , %
, .
, , ,
249 ,
. . , ,
% . , %
:
% 250 ,
, , .
,
.
, %, , %
, ,

. :

;
, , .
, , ,
%.
251
% %. ,
, % ,
.
. ,
, . %
,
, .
, . %
217

, , % . ,
% %
, ..
, ,
, %
, % , , %
.. , , %
. , %
. .
, , ,
, ,
, . %
;
, , , .
.
% .
, .
,
. %
%252 . .
, , %
, , .
,
.
, .
,

.

, ' ,
.
,
, .

253 .
, , .

218

1.
, %
254 , .
:
,
.
:.
,
.
, ,
,
. , %
.
, , :
, , ,

,
,
.
:
, 255 ,
;
.
:

256 ,

.
%
, .
. :

219

,
, ,
257
, , :
.
, ,
.
, . , %
% .
.
, , %
: , , , , .. %
. , ,
, ..
, , ..
, ,
.
II 258
, 259 . %
, , %
. , %
260 , , %
. , %
, ;
, %
; %
.
, %
.261
; %
% . .
, %
. %
, , %
, % . %
,
.
, %
. , 262 ,
, . %
, %
.
III.
, %
, ,
.
220

, %
. ,
, . ,
,
.
. ,
. , , %
, ,
.
, %, '
, %
. %
. %
, .
,
%
. , ( )
.
, %
263
.
1.
:
Om Vajra Bhumi Ah Hum
, , bajung.264
. %
:
Om Vajra Rekhe Ah Hum
.
265 ,
.
:
,
. ,

...
% ,
, , ,
266 ; , , ,
221

.
% , .. %
.
; , ,
; , ,
. , ,
%
.
, ,
, ;
, .
;
.
:
. .
.
,
. % , , %
. :

,

:()
, ' ; , ,
.
,
;
. , ,
, ,
267 .
2.
2.1 268
, %
,%
. ,
. ,
,
. %
. %
, %
, , % 269 .
,
. , % , ,
, , % %
. , , , , , ,
222

% , ,
, % , %
. %
% , %
,
. .
2.2

270 , %
, , %
. .
.
2.3
, ,
, . %
. %
.
,
, %
:
Om ah hum,. . . .
,
, , ,
, .
; , %
.

271 . ,
, . %
, .
,
, .
, , , , %
, ,
.
, , .
, %
, 272 ,
:
...
, , %
, % . %
, %
.
223

, %
, , , , %
. , ,
, .
.
, , %
, . ,
.
, ,
: , , , .., %
.
,
, , %
,
, .
, , %
, , , %
% , ,
, .
, , %

. %
, .
, %
. ,
. %
:

.


.
.
2 15 , ,
, .
, .
: ; %
.
: , ,
. , % ,
.
% ,
.
,
. ,
. , , , %
. , %
, % .
224

.

. , %
, , ,
, . %
.
%
, % %
, . %
. %
, .
, ,
. , .
,
. , ,
, . %
.
, , , ,
, %
.
%
, . %
:
:
,
%
, . %
, . %

: , ; ,
, .
:
,
,
.
,

.
, , , %
.
, , %
. :


225

,
.
,
273 , . %
, ,
.
%
. , . %
, , , %
, ,
. , %
, ; %
, . .
, , %
, .
, %
.
, ,
274 , %
.
.
: ,
% .275
, .
, :
, ?
, , % .
, .
, % , % .
.
,
, . %
, ,
%
, , %
, .
.
, , ,
, , %
. ,
. %
. , %
, %
.276 , , %
. %
, ,
.
, ,
. :
226

, % , %
. ,
.

, , %, ;
%, ; ,
%, , %
. , %
, .
, , ,
: , % %
, , %
, . ,
.

, ,
. , %
, , %
% .
, %
.
, , .
:
,
. ? %
, 277 , %
?
, % ,% %
, % . %
. . %
, 278 ,
, , , .
. .

, . ,
, , %
.
, . ,
, , %
,
.
%
: , %
% . %
,% ,
, % %
. , % %
, % %
% . ,
, .
227

, , %
, , , ,
. ,
.

: 279

% ,
. % ,
.

% . ,
, .

1.
. %
, , % , , %
,%
.
, ,
, .
, % , , , %
.
%280 , .


;

.
:
,
.
,
2 19.
228

2 20 .

II.
, , %
( )2 21.
.
. %
% , % ,
. % % %
.
het2 22, %
. ,
. %
: , , %
.
, , %
% %
. %
. ,
, , ,
.
.
hum , %
, A2 23, %
.
hum
om ah hum ;
, %
. . ,
, hum, %
. hum ,
. , hum %
.
,
Phet! ...
, om ah hum, , om %
, , .; om ah ; hum
% , . %
281 , %
, .
%
, % %
. , ; ,
, % 2 25
% ,
229

; % .

,
; ,
; , , , %
. , .
1.
, , %
,
2 26. , %
, %
( ).
, ,
, %
, % , , , %
, 3 . %
, ,
( ).
, ,
%
. . %
, % %
; , .
2.
, , %
,%
,% , , , , .
, %
, , %
.
, %
, , %
, , .
.
3.
, , %
, .
, , , , %,
, , %
, , , , %
.
.
4.
230

, ,
, ,
.
, , , %

. %
: , , ; ,
, ; ,
, ; ,
, , 2 27,
, , ; ;
, , , , ;
, ; , ; , %
; , ; , ;
, ; , .

; %
.
, , , % , %
. ,
. , ,
: , ; , ;
, ; , , , , .
, .
, ,
. . . %
. .
, , , % , , %
, , , , %
%, % , : %
, ; , %; ,
; , ;
, ; , %
, , % , %
, 2 28 .. %
, %
, %
. ;
, %
.
om ah hum, .
:
Phet!
:
... . Ah!

231

,
, .
(Cho) %: , , %
. ,
, .
, , %
,
, % , , . %
, .
% . , %
. ,
, : ,
, , ,
,
. ,
% . :
,
,
. , . %
%. %
, %
. %
, . %
, %, . %
, % .
, %
% , %
%, , ,
.
, , %,
; %
, % % %
.
, ,
, % , %
, %
, .
, , , , %
%. %
, . . %
. , , , , %
%
. , .
, . , , ,
%
, 2 29

232

III
, , % , %
, % . . ,
% , ,
2 30 . :
, ,
,%
2 31
, , , , ,
. :
% ,
% ,
% ;
% .
:
, ;
, ;
% ,
;
:
,
, .
,
.
,
.
, .
, , % ,
. :
, .
% %; ,
% . % . %
% . % % .
% , , , %
, , % %
, . %
:
,
,
.
233

, .
:
,
;
, ,
;
, .
:
,
,
,
,
, .
, , , ,
.
, , , %
, . % , ,
%, , .
%
%
% ,
. . :
,
,
.
, , %
. : ! !,
: ! ! ,
.
.
.
! !,
! !
2 32.
, %
, :
%
.
, ,
234

% . %
; () . %
%
, : !
! ! ! ! ! !
! , ! ! %
!
.
, , , , %
% : , %
, , ,
. , , ,
... %
.
, % , %
: , . %
, , . %
,

;
;
;
;
.
,
,
.
.
, %
; .
. , , %
,
,
. % %
. , %
. ,
;
, .2 33 , , %
, , %, %
,
, , ,
:
, % .
, % .
235

, % .
, % .
, ,
, , %
. ,
.
, ,
.
,
.
, ,
'
.

6
72 34 7 ,


;
,
;
,
.
, .

1. %
, %
% , .
, , %
. :

:

236

, , ,
.
, ,
.
, %
.
:
,
.
:
, %
.

, ,
. %
% , %
. :

,
.
, %
. %
, % 2 35 % ,
. , % %
% , , %
, . %2 36,%
, % ,
. %
%
, , %
; 2 37.
.
2 38. :


,
.
,
.
:

237

,
,
.

2 39 :

, , %
, . %
. %
2 40.
:

,
, .
, ,
,
.
:
,
,
,
.
:
%

.
:
,
.
,
.
:

,
.

.

238

:
, ,

,

, .

2 41.
% ,
%
. % .
, ;
, %%
. :
, . %
.
, %
. :
, .
. %
%, 282 283 .
, ,
, .
:
, , %
; %. .
, %
. % %
. % .
, %
.
, %
.
. %

, 284 .
trekcho. ,
2 42.
. %
%; , ,
. %
, %
, . %
, .
2. %
239

% : %
,
.
1.
%
. ,
, .
. ,
. %: %
, % %
,
2 43. %
. ; , . %
;
% , . %
, %
. ,
, , .
. %
, , .
, % ,
%
. , % . %
,

, . %
. , . . %
, , %
.
, % , %
. , %
. , . %
, . %
. ,
, %
, .
, , 2 44 %
, , ,
2 45".
, ,
, , %
: %
. .
%
% .
, ,
, , , %
.
% .. ,
240

, . %
% . 285 , %
. , %
. .
, , %
, .
. %
, ,
. %
, , .
286 , , .
,
. : , , %
, . ,
, .
. %
287 , ,
, %
2 46..
,

, ,
., % %
. % , %
.
, . %
,
.
, ,
, , : ,
, . %
, :
, %
.
, :
Emaho!2 47
, , ...
:
.

:
! , ' ...

241

... .2 48
, , %
%
2 49, %
, , .

2.
.
, . %
% , %
, %
, , %
.
,
, , %2 50, % .
, %
.

2.1 2 51 %
, , %
, % ,
. ,
. :
! , ,

, %
2 52,
. , %
, % %
.
% ,
. , %
, , %
% ,
.

, . %
, ,
, ,
. % , ,
, .
, ,
, %
, % .
,
242

, % .
%
, ,
. :


, ,
.
:
%
, ,%
.
, .
, , ,
, .
: , 2 53
, , , %
. , , %
.
,
. , . ,
, . % %
% . , %
, , %
. , ;
,
.
, ,
, , .
, , ,
% , .
, , , , ,
, ,
. , , %
. , ,
. ,
, % %
, ,
, .
, , %
. , , %
, , ,
.
, .
, %
. , . %
243

.
:

!
288 . , .
, ,
, .
, , . ,
; ,
.
, % ,
.
%
. :
, %
, . ,
, , 2 54.
,
, ,
.
, . ,
, . %
:
,
, ;
, .
, ,
% . %
, , , %
.
% .
, .
, , ,
, % , %
, .
, , . %
;
. % ,
, , .
% , %
,
. ,
, .
, ,
244

. , ,
, ,
. :
, ,
, ,
2 55, .
:
, %
.
, , ,
% (ushnisha),
.

2.2 2 56
, ,
. , ,
,
. %
.
2 57, %
% : %
, , , , , , , %,
, , %

, , %
.
%
% %
. %
, . %
, , ;
%, %
.
.
, % .
,
:
'
, ,
,
, %
. , %
245

, , %.
, , .
, ;
, % .
, ,
%
. , , %
, , , , , %
, % %
, , ,
.
2.3 1 58
:
, ; %
, % ,%
: %
, ;
; ,
; % , ...
.
, , %
,
, . , %
. ,
289 ;
, % , . :
,
.
2.4 %
,
.
, % , ,
, 2 59. ,
, . :
,
.
,
. %
2 60, , % ,
, , .
, %.
%
%.
246

, , % :

, . ,
%, %
. !
% ,
..
, ,
:
, ,
, , ?
, % .
, , %. %
.
, .
,% ,%
, . %
, , , .
. , , %
, . ,
. , , %
.
, , %
, . '
,
, , %
,
, %
, ,
, %
. :


,
, , .
:
,
.
, ,
.
2.5 2 61
, , ,
, ,
. %
, %
247

. ,
, %
, :

, :
, . %
. :
% , %
, , 290 ;
% , , %
291 ; %
, , . %
, , %
%
.
2.6 2 62
, %,

. , % 2 63, %
. :
,
.
,
,
.
2. 7 2 64
, %
, , , ;
, . %
, . :
, ,
.
% ,
, . , , %
. , %
, ,
. ,
, . , '
, :
, ,
248

, ,
, ,
,
.
,
.
, ,
. %
, , . ,
, , .
:

,
;
.
, %
. , , %
, % ,
. :

2 65;
,
.
, %
, 2 66: %
, . ,
, .
,
.
, , %
:
, , %
!
? % . % %
?
.
% .
,
.
. .
, .
, , ,
? , .
, , .
, . %
249

.
, % . % , %
. ?
! .
:

!

!
, . ,
.
:
, ,
, ,
,
.
.
% ,
, . , %
%, %
. :
, ,%
, .
% , %
, .
, %
, . %
, % . %
, , ,
% . %
:
,

,

,

.
:
,
, ,
250


, .
, %
.

3. 2 67
2 68 %
% .
, 2 69
. , ,
. %
, .
, %
, , %
, ..
, . ,
, %
. .
. , .
% . % ,
.
.
,
, , %
:

...

... .
, %, . %

. , %
, ,
106 , :

:
251

, , !

4.
, . %
,
, %
: , , %
, 2 70. ,
'...
... , %
.
ah, , ,
%
: ,
, , ,
, . :
' ...
... , %
.
hum ,
: , %
% ; , %
, ..
:
'...
... , %
.
hum , % , hum.
hum , %
% (), ,
. :
'
... ,
% .
%
...
252

, :
...
:
.. .
.
% .
%; , %
. ,
.
.
, ,
:
,
...
.
%, , %
. , %
. , %
.
, ; %
: , , .2 71
, %
. , , , , %

, , .
, %
, .
, % %
. , ,

, . % ,
, , %, %
. , %
. , % .
; , , %
. ,
, ;

2 72.
, %
;
.
253

, % ;

, ,
.
, , %
2 73, %
, , %
, %
. :

;
.
:
,
.
, , %
, . , ,
% , % ,
. , , %
,
, 2 74.
: %
, 2 75. , %
, %
. . , % ,
..., % .
, %
, % , ,
2 76,
. % , %
, % .

III.
, , %
,% , , % %
, , , . , ,
, %
, , ,
. : %
, %
.

254

1.
292 . %
% , %
, . %
, %
% . %
. , ; ,
, , %
, %
. % %
%
2 77.
, %
, , %
. %
, %
. %
. , ,
. %
, % , %
; : ,
, ..


.


.


.

2.
, %
:

,

,

,
,
.
255,
.
, 2 78.
, , %
: , .
2.1
, %
. %
, % %
% , . %

, . ,
, %
. , ,
.
.
2.2
2 79
2 80,
, , %
:
, , !
,
?
, % :
, , ,!
?
?
, ,
!
:

:
,
.
,
, 2 81 %
. , % , % %
2 82 2 83 %
256

, , . ,
, , %
.
2.3
.
,
, .
, . %
, ,
%. , %
, .
% .

, .
, .
.
, % ,
.
,
,
:
!
!
, ,
, !
!
, %
. , .
, %
. , % %

.
, % %
:
, ,
, ;
,
.
% ,
:
, ,
, ;
, , %
.
257

, .
, ,
, ,
.
, ,
.
, .
, , %
. , ,

. , ,
. %%
, , % %
. , ,
% %
.

% ; %
, ; , %
. , , , %
, m.
, ,
, .
,
.
, %
. %
%
2 67. , , '
, ,
. %
:% .
.
2.4
, , .
,
. , %
. %
, %
. .
258

, %
.
,
, , , , %
. %
. .
.
. , ,
HUM; , %
. ;
, , ,
HUM . .
.
.
,% ,% .
% .
, %
, . %
,
. % , %
...
,
. , , %
. %
, , , %
. % , .
, .
,
, %
. %
, ., %
. % %
.
.
%
, .
. %
, .
:
.

. ,
, .
, . .
, , %
, % %
. .
:
, , %
. .
259

, , %
. %
%, , , % ,
% ,
.
:

?
, , %
, %. , ,
, . ,
.
. . %
:
, , %
.
, . ,
, :
% ! ,
, .
.
, , %
.
. %
, %
, %
, .
. %
% :
.
, , , .

,
,% .

:
,
;
.
, '
.
, ,
, % , , %
. % , , %
260

., .
, , ,
. , %
.
%
, ,
. . %
.
3. 1 .
3.1 ,

. % %
, , %
2 . % %
, , .
, , . %
, . ,
.
, . , , , , %
. % , , .
, , . %
, , %
. 2 89
%.
, % ,
, %
2 90: , 2 91,
; 2 92
2 93, ; , , %
. .
2 94, %
. , 2 95.
, ,
, , , .
, % %
. 2 96. , %
, %
. ,
, , %
%. , %
, , % ,
,% %
, . %
% ,
2 97. % .
2 98, %
. , .
%, , , %
261

, .
, %, ,

. , % %
, %, %
.
,
.
2 99 % .

, . , % %
, , , , %
, . %
, .
, ,
, , , , ,
. %
; , , %
, .
:
, ? %
? ?
,%
.% .
. , % , ,
. ,
3 00. %
. %
. .
, , , ,
.
, ?
, , % .
.
, , %...
, 3 01 ,
.
, ,
.
. , % %
.
.
, ,
.
, , ,
. , %
, , %
, ; . %
, %
; % 3 02.
262

3.2
, %
.

% , 293 , %
,
% . %
, , %
: , 3 03.
.
%
294 , % , %
. 3 04
.295 . %
% , , , %
, % , %
, . %
, , %
; , %
3 05 3 05..

. , ,
296 ,
. , %
3 06 %
% , %
. , , ,
%
. ,
,
%
.
297 : ,
, % 3 07,
. , . ,
, , ,
% .
. , , ,
, . 298
, % .
,
. .
:
,

263

.
, , % , %
,
%
% % .
, , , , %
. , , , %%
.
%
% . , :
, !3 08
, !
, ,
. %
, , , .
, ,
, ,
. % %
, ,
. , . %
, , %
.
% , , .
.
, ,

.
,
,

.
,, , .


264

:
,

:
,


.
,
.

.
, .

1.
, , :
1. .
2. '
.
3.
.
4. .
5. , .
1. 7
,
,
%
265

.3 09
2. 7
.
, , ,
% %
, %
% %
, ( ) %
().3 10
3.

, % %
, ,
% %
, , :
299
.
,
.
%
. %
%,
.3 11
4.
, ,
, ( )
.3 12
5. %
,
.
,
, %
% .
,
. :
,
.
, ,
,% ,
, 3 13 ,% %
% ,
% . % %
266

, , , .
,
.
, % .
, %
, %
. ,
% . %%
.
, , %,
3 14.
'
,300 . %
%, , %
, , %
. . %
, %
, .
,
,
, ,
.
, ,
,
. %
. ,
.
301 % %
.
, %, % , %
, % , , %
, ,
. ,
,
.
, ,
. , %
, :

, .
, , %
, . %
.
, , , .
,
, ,
, . ,
,
267

, , .
, ,
, . ,
, ,
, ,
, , .
II.
, , %

. ,
. %
, . ,
:
, % ,
, .3 15
:
, ,
.
, %
, , , ,
.
, %
, , , % , %
,
.
, ,
,
.
, % , %
,
.. , %, %
%, . ,
, , , %
, ,
. :

,
,
.
:

268

,
,
302 ,

.
:
%
,
, ,
,
,
.
, , %
; , , %
% . :

,
,
, , .
:
,
.
, :

.
,
, , .
, :
, ,
.
, , ,
,
.
:
, ,
303 , %

.
269

, ,
,
,
. !

:
.
1.
%
,
, .
, %
, %
. , %
. :
; , % ,
, .
2.
,
, , %
, , %
. :
,
.304
;
,
%, , %
. % , , ,
, , , %
, %;
.
, .
, , . %
%
, ,
. . %,
, , , %
.
, 3 16, %
. , . %
. %
,
. %
, , , %
. % .
270

, , ,
% , ,
% . .
,
. ,
, . , %
, .
(), , %
. , %
, . %
%
. .
(), , .
, %
, . %
.
.
,
. ,
. %
% %
. .
%
3 17,
, % . %
% , %
. %
.
%
%
, .
, 3 18,
% .
% , %
, : , , %
% , , %
, .
% %
. , ,
, . , ,
, % %
% , .
, %
, .
3. ;
% ,
.

271

3.1
, %
, %
% .
3.2
, 3 19 %
. . . ,
. .
, %
, %. %
, %
. , , %
, .
%.
% , . .

%. ,
, , .
. ,
% . %
% , %,
. , %
,
, %.
, % ,
. , %, %
, ,
. %
, ,
. %
.
,
. % , %
() . % %
hrih visarga 305 .
. .
, , %
, .
, , ,
. , %
, , %
, %
. , , .
. , , ,
. %
, %3 20, %
. %
, , , ushnisha , %
.
272

.
% .
; . , %
, . %
, , %
.
% , ,
. . , ,
.
, %
(. . 362). , . ,
, , .
, .
,
, . %
. %
. , %

. ,
% , :
...
:
.
:
...
:

.
, ,
, :
, , ,
, ,
,
.
, :
! ,
...
:

273

, :
...
, , , :

!
, hri ,
,
.
. , %
, hri , hri , bindu 3 21 %
hri . % bindu ,
, . bindu %
, hik! ,
, % , , 7
.
, ,
hri hik!
hik!, , ka!, .
ka!, .
:
... ...
, % ..., %
, .
, ,
:
... ...
:
... .
% '
, 3 22 %
:
, ;
, ;
274

,
!
,
.
,
.
,

3 23.
,
,
.

, %

.
:
, ...
, %
.3 24
!
,
,
, :
,
;
, , ,
.

. , , %
.
, '
,
.
, % %
. , ,
% . ,
.
, . %
, , ,
. , %
;
, , %
.
. , , %
275

, %
, ,
, , .
% , %
,
. ,
.
%
; , %
: (di rnams), ,
(dir snang)..., (di nas)...
. , .
%
, phet .3 25 %
% ,
% .
.
. %
. %. %
, , . . ,
, , %
. %
, .
om amaranti jivantiye svaha , dharani
.
, , %,
3 26. , %
, %
, .

:
, ,
;
.

, .
,
.
%
, . , ,
. , %
;
.
,
;
,
;
276

,

.

%
. , :
1. , % , %
%,
, .
2. , .
3. , ,
%
.
4. , ,
..
5. , %
.
6. , %
.
%
:
1. , % %
.
2. ,
.
3. , % , %
.
4. , % ,
.
5. , ,
.
, ,
., % , , %
, .
%
:
, % ,
277

, %
. %
, , ,
. , %
%, %
.
,
3 27, ,
3 28 . .; , ,
.
, ,
, ; %,
%; ,
, % % %
.
%
, '
, % %
, , % 3 29.
, %
, %
306 .
% %
. ,
,
. ,
.
,
. ,
. , %
, %.
, ; , %
. , %
.
% ,
.
% ,
.
% .
% , ,
.
% %
..
, %
.
; %
; , ;

278

. , . %
, %
. :
%
.
%
.
, %
. %
. , %
.
, . %
, . %
, , %
.
, ,
.
%,
, .
, ,
. %
, . , %%
. , , %
.
, % %.
, , % , %
,
, . %
% , , %
%. ,
.

,
, , %
,

.
.
,
,
,
%

, .
, ,
,
279

,
, % %
,
.
:
,

,

, ,

:
,
,
,
.
, .
%
.
,
,
.

.

,

,

.

%
;


.
%
,
;
, , %
,
.
, ,
280

, ,

,
,
, , .
, ,
;
, , %
;
,
,
, .
,
,
;
,
%
.
% ,

,
, .

.
%

.
,
, ,
;
, , .
,
, ,
,

, ,
.
, , , ,
, %
,
;

.
281


,
,

,

%.307
, ,
%
;
, , ,
.

,
,
, ,

.

;
, ,

.

, , '
.
%, ,
%. ,
, , ,
, .
, , '
% % , %
,
.
%
3 30 % , %
% . ,
, , ,
,
.

% , ,
, , ,
.
, , %
3 31, 7 %
282

, , , ,
3 32, .
% , %
308 , , %
.
,
, ;
% , , , , , %
, , %
309 , %
.

3 333 34,

310 , .
,

.
%
.
,

.
,
, ,
, ,
283

,
,

,
.
%

,
.
, ,

,
.
,
,
.
!

/mkhan po/ % , .
,
.0. , ,
.
7
/don dam bden pa, skt. paramartha/ %
, % %
. , , , %
.. .
, . (~ ), 7
.
/chos dbyings, skt. dharmathatu/%
.
.
/mngon pa/ % (.). %
. , ,
, .
/spyan ras gzigs / % ,
, , .
/dmyal ba, skt. naraka/ % %, %
. , , %
284

, .
/sems lhag can/7( ) 7
.
/og min, . /%
. % , ( ,
)
% .
/mi bskyod pa/ % . . .
7 .
% .
/bdud rtsi, skt amrita, ./%
/rtsi/, /bhud/. .
/od dpag med, . /% . .
.
/tshe dpag med/ 7
/don yod grub pa, .,
/ % .. .
/kun dga bo/ % , .
, ,
.
/bde mchog snying po/ % 7.
/sor mo threng ba/ 7 , 999 ,
.
.
/don yod grub pa, . , / %
.
. .
% ( ),
% . %
, .
/Terminalia chebula Emblica officinalis/ % .
.
/dgra bcom pa, . , ( )/. %
% . , %
, .
/phags pa lha/ (II ) % , %
. . 7
().
/thogs med/(IV ) % ,
(. ), %
,
.
/lha ma yin, skt asura/ % , %
. % ,
%; % %
.
7 , ,%
.. 7 .
(982%1054), /jo bo a ti sha/.
, %
285

, .
, ,
(), .
, %
. .

/kun gzhi, % kun gzhi rnam par shes pa, skt. alaya/ %
, .
%..
( ) /mi rtog pai nyams/ 7
; , % ..(7
).
/mos pa mtha yas/ % ; %
, .
/bdag med, skt. anatmmya, nairatmya/ % /gang
bzag gi bdag med/ /chos kyi bdag med/ %, .
/gter chen poi bum pa/ % , %
. , %
.
/thig le, skt. bindu/% . ,, , , , ,
, . %

. .
/bskal pa bzang po, skt. bhadrakalpa/ % ; %
, , , .
/dge ba, skt. kusala/ % , ( ).%
: , .
/bde nyams/ 7 % .
. .
/bde stong/ % , ,
.
/lha/ % , , %
.. .
/du shes med pai lha/ % %.
/lha dre/ % , (lha),
(dre).
/byang chub sems dpa / % 1), %
, 2) , %
.
/byang chub kyi sems, . /.
, ,
, , ,
. , %
, .
( ~)/bya rung kha shor/ % %
. , , '
% , ( % %
, , , 1973).
286

/lha, skt. deva/ % % , %


. . .
/nor lha/ % , %
.
/mtshan dang dpe byad/ % %
/mtshan dang, skt. majapurusa laksana/ /dpe byad, skt.
anuvyanjana/, .
/bon po/7 , , %
.
/bram ze/ % % , %
.
/tshangs pa/. , %
%.
/sangs rgyas/ %, /sangs / / rgyas
( ) / : %
. .
/bcom ldan das/ % : ,
(bcom) , /ldan/
/das/ .
/dge slong/ % , ,
.
(jo mo khro gnyer can, ., / %
, .
77 /sngon byung gi rgyal po/ % .

/rdo rje/ % , %
. , ,
, . /dril bu,
Skt. ghanta/% , . : ..
, , .
7 /rdo rje bzlas pa/ % % %
%.
(rdo rje chang, . /. %
. % %
.
/rdo rje dbyings phugs ma/ % 7
.
/rdo rje rnal byor ma/ % % %
.
7 /rdo rje slab spon, skt. vajracatya/ %
, ,
.
/phyag na rdo rje/ % .
7 /rdo rje mgur/ % /mgur/,
, (skt. vajra) .
/dgyes pa rdo rje/ % .
/rdo rje sems dpa/ % , .

.
% .
287

/bzhad pa rdo rje spun/ % .


7 /rdo rje spun/ % , %

7 / rdo rje gdan, skt. Vajrasana) % (
%), .
/rdo rje theg pa/ %
, %
. ..%
.
/bai ro tsa na/ %
, . 7
.
/rnam par snang mdzad/ 7 ..
/sa ga zia ba/ % . %
, .
/rnam thos sras/ % ,
. % .
(stong gsum, skt.
trisahastra) % , , ,
, .. %
.
/theg pa chen po, skt. mahayana/ % . %
,
.
/phyii rgya mtsho chen po/ % ,,
, %
.
/rol pai mtsho chen/ % , ,
..
/thugs rje chen po/ 7 (%
), .
/kun mhkyen chen po/ % .
/dzogs pa chen po/% % ,%
. ,
: (),
(%), ().
, %
. : (sems
sde), /klong sde/ /man ngag gi sde/. .
.
/thugs rje chen po/ % (%
).
/rlung/ % 1) . , 2) ,
, % %
. %
. . . .
/lha ba/ % 1) , ; 2)
, % .
.
/sbabg ba/ 7 .
288

/rig dzin, . /%, ,


, , . .
:1) /rnam smin/,
2) /tshe dbang/, 3) /phyang chen/
4) /l hun grub/ .
% .
XII .
/dri med bshes bnyen/ % %
. IX , %
. . %
Vima Nyingtig, /Heart%essence/
.
7 .
/dul ba/ % /. /, , %
, % .
/rnam par gzigs/ % , ; %
.
7 . %
.
/gsang bai bdang po/ %
/chi bdg/ % .
/che gtor/ % ; % %
.
/skyes bu dam pa/ % ,
.
/skar ma la dga ba/ % %. ,
, %
, .
/mchod pai lha mo brgyad/:
/sgeg mo ma, skt. Lasya/, /phreng ba ma, skt
Mala /, /glu ma, skt Gita/, /gar ma, skt Nrtya/, %
/me tog ma, skt Puspa/, /bdug spos ma, skt Dhupa/
, /snang gsal ma, skt Aloka/ /dri chab
ma, skt Gandha/. %
(. ) ,
, (, ,, )
(, , %
).
/nye bai sras chen brgyad/ % %
7:, , , %
, , .
.
.
/dur khrod chen pa brgyad/ % %
, . %
(rnam shes brguad).
% (), %
.
, /bkra shis rtags brgyad/ % , ,
, , , , ;
289

.
/jig rten chos brgyad, skt. astalokadharmah/ % %
, , , .
/log pa rgyad/: 1) , 2) ,3)
, , 4)
, ; 5) , 6) %
,7) % %, 8) .
7 ( )%
; ( .
. , % (Dharma), ,1979);
2) % %, %
.
/snang ba/7, %
%
. . , , :
1) , %
% % , %
; 2) /rten brel/: %
/sgyu ma/, ,
(..349) %
/yang dag/;
3) , % %
, .
7 .
/khor los sgyur bai rgyal po, skt. chakravartin/ % ,
.
, % %
. %
% , , %
, . %
, %, ,
, .
.
/phyogs las rnam par rgyal bai rgyal mtshan/ %
, .% %
.
/sangs rgyas gnyis pa/%
/gtsug tor, skt. usnisa/ % ; %
, .
/mchog gi dngos grub/ %..
%. .

/sgam po pa/ % .
/dri za, . / % , .%
.
/dga rab rdo rje/ % %
, % (,, %
). , 7
.
290

/khyung/ % , , ,
. . ,
, , . %
% % ,
.
/dge slong / % , .
/dge lugs pa/ % ,
(1357%1419)
/dge bshes/ % . 7
. .
/lhag mthong, skt. vypashiana/ % % %
.. , .
/ma chig khros ma nag mo, skt. krodhakali/ % %
%; /rdo rje phag mo/.
( ) (1189%1258) /rgod tshang pa mgon po rdo rje/%
, , %
.
/rgyal gong/ %
/rgyal po/ %
/rgual sras rin po che, . /7 ,
(129571369), %
.
7 /bla mai rnal byor/ % , %
.
/gu ru rin po che/ % , 7
.

(1079%1153)/dwags po rin po che / , %


7 .
/ mkha gro . ; dpo bo .%
/ % %; , %
.
/mkha gro ma, . %/ % %
, . .
, , %
, , . . .
/da ma ru/ % ,
.
/dam chen (rdo rje legs pa)/ % ,
, .
/mthong ldan/ % , % %
% . ,
, 7
.
/mchog gnyis/ % %, /yon
tan od/ (sha kya od).
/tshogs gnyis, skt. sambharadvaya/ % /bsod nams, skt.
punya/ /ye shes, skt. jnana/.
/sgrib gnyis/ % %
. . .
291

/dge bsnyen nyer gcig/ % ,


.
/rje bang nyer lnga/ % 7
. . 7
, .
.
/bden pa gnyis/ % .

/sde snod bcu gnyis, . ()/, %
% /gsung rab yang lag bcu gnyis). %
, :
/mdo sde, skt. sutra/, /dbyangs bsnyam, skt. geya/, %
/lung bstan, skt. vayakarana/ , /tshigs bcod, skt. gatha/,
/ched brjod, skt. udana/, /gleng gzhi, srt. nidana/, %
/skyes rabs, skt. jatacas/, /rmad byung, skt.
adbhutadharma/, /gtan babs, skt. upadesha/, %
/rtogs brjod, skt. avadana/, /de ltar byung, skt. itivrittaka/
/shin tu rgyas pa, skt. vaipulya/.
/byangs pai yon tan bcu gnyis, skt.
dvadashadhutaguna/ % , %
, , %
, ..
7 (rdo rje gad mo bcu gnyis)%
.
/padma od kyi pho brang/ %
.
/rnam rgyal pho brang/ % .
/dag pa gnyis/ % , /rang
bzin ye dag/, ;
(glo bur phral dag). .
/don gnyis/ %
/rang don/ /gzhan don/. %
, , 7
, .
/lha byin/% , %
.
% , 7 ; %
: , ; : , 7
. . , %
, , , %
, . , ,
. , ,
7. , , 7
.. .
/klong dgu/ % /klong sde/ 7
.
/bdud/ 7 %
. , %
. , %
%., , , %
292

. . .
, /dpag bsam gyi shing/ % , %
, .
/byang chub kyi shing/ % ,
.
/phyogs bcu/ % ,
, .
/dzam bu gling/ % ; % %
, % , .
% ,
.
(), (1813%1899) /jam mgon long sprul blo gros
mtha yas/ % % ().
%
, . '
(rin chen gter mdzod).
(1040%1123) /rje brtsun mi la/ %
. %
. %
, .
(1729%1798)/jigs med gling pa/% . ,
. %
% .
/jo bo, . / % %

/jo bo rin po che/ % , %
. .
/jo bo rnam gnyis/ % ,
, %
% , (VII
).
(byung po) 7 .
/mdzo / % , .
% .
% , (, , )
.
/rin po che ri bo/ % .
/tshig dbang rin po che/ % ,%
, , ,%
%
..
, yid bzhin nor bu,
skt. cintamani/ % ,
, . %
, .
/rin po chei gdugs/ % , 7
; .
/o rgyan rin oi che/ % .
(1143%1217) /bri gung skyob pa/ %
.
293

(1005%1064)/brom ston pa, brom ston rgyal bai byung


gnas / % ,
/rva sgreng/ ( ).
(XVI ) /brug padma dkar po / % , %
.
/gnyis dzin, . , / %
%.
7 /gzhi bdag sa bdag/ % , %
.
/gter ma/ % , , %
, , , ,
, . , %, .
, %
% /gter ston/.
/ches gtogs/ % ,
%. , ,
.
. 7.
/dge bai gshes gnyen, skt. kalyanamitra/ % , .
/gzungs/ 7 ,
.
.
/chos/ % .
, . %
.
: /lung gi chos/ , %
%; /rtogs pai chos/ ,
., . %
/dam pa/, %
( ). dharma /chos/ , ..
, , , .
/jig rten chos brgyad/, '
.
/chos sct, . / %
. , .
/chos nyid,/ %
/chos phags/ %
, %
.

/gsur/ % , . %
,
, , , , ,
. gsur

. gsur .
294

/shog ser/ % , ,
.
/mkhris pa/ % ,
. %
(). . .
.

/bsod nams, skt. punya/ % ; % , %


, .
/chos nyid zad pa/ %
.
%; , , . %
..
/chos skyong, skt. dharmapala/. %
.
, , ,
.
/rigs gsum mgon po/ % , 7
. , , , %
% .
, . , () 7
.
/dmar gdon/ 7 , %
, .

/bcud len/ % ,

.
/ye shes, skt. jnana/ % /shes pa/ , %
,% ,
/ye nas/, . ,
. . ; .7
.
7 /ye nas , c ; ye
dag , / . , , %
% , ,
. . 7

(7) /ma bcos pa, skt. naisargika/% %


, .
() /thos pa, . /.
,
.
, %
. ,
() (),
295

.
/brgya byin/ % .
/nges don, skt. nitartha/ %
.
: . . .
/dge bai rtsa ba, skt. kusalamula/ % , %
/rtsa ba/ /dge ba/.

/ye shes mtsho rgyak/ % %


. , %
, ,
.
/yi dam, skt. devata, ishtadevata/ % . , %
, .
( ), %
. .. 7
.
/rnal byor/ % /byor/ /rnal ma/
.
/rnal byor pa rnal byor ma/ %, .

/bka brgyud pa/ % , %


, XI ,
. .
/bka gdams pa/ % ,
(982%1054). , .
, , %
, , , .
/sku/ 7 . , , .
/bskal pa/ % %
, ,
. %
. ,
. , , , %
.
/rtsa, skt. nadi/ % ,
/rlung, skt. prana/. , %
. 7
.. .
/thod phor/ 7 , % .
, % , %
. .%
( ) ..

/las/ % . , %
, ,
296

.
(XVI ) /kar ma chags med/ % , %
%
.
/kar ma pa/ % ,
(1110%1193). %
.
/las kyi rlung/ % , % , %
/ye shes kyi rlung/ % , .
/las kyi sgrib pa, skt. karmavarana/ % ,
.
7 ,
.
/od srung/ 7 .
.
% , % . .
. 429
/phur ba/ % , , %
., , %
: , , %
.
/theg pa, skt. yana/ 7 , .
/chos kyi khor lo, skt. dharmachakra/ % . %
. %
, ,
.
/dril bu, skt. ghanta/ % . .
/dmigs pa/ % %
, .
/shes byai sgrib pa, skt. jneyavarana / %
,
% , . . .
/rtsa bai bla ma/ % 1) ,
, ;
2) , .
7 . .
() /bya rgyud/ % 7, %

. %
.
/nag po spyod pa/ % 7
.
(1025%1115) /khams pa lung pa/ % , %
.
()(XI ) /kha rag sgom chung/ % . %
. , %
. , 7
.
, % .
,
297

( ).
/rgyal rigs/ % % , %
.
/ku sha/ % , , , ,
, , .

/gla khe/ % .
/bla ma, skt. guru/. 1) ; /bla na med pa
/; 2)
.
(1054%1123) () /glang ri thang pa/ % ;
7 %
.
(1128%1188) /gling rje ras pa/ % .
/rgyal ba dgongs brgyud/ % %
.

/rig dzin brda yi brgyud/ % %
.
/gang zag snyam brgyud/ %
, ,
, .
/log lta, skt. mithyadristi/ . : . , %
, , ,
.
(1308%1363)/klong chen rab bhyams pa (
)%
. 250 , %
, %
% . ,
, ' /mdzod bdun/, /snying
thig ya bzhi/ , /ngal gso skor gsum/ , '
/rang grol skor gsum/, /mun sel skor gsum/
/ gsung thor bu/.

/dbu mai lam/ , . .


/byams pa/ % , .
.
/byams pai rnal byor pa/ % .
/phreng ba/ % ,
.
/thod pai da ma ru / % ,
, . 7
.
/ma mo, skt. matrika/ % 1) ,
2) .
298

/dkyil khor, . /%
1) , 7
;
2) , .
/mandal so bdun ma/ % , %
, , .
% , . %
.
/jam dpal dbyangs/ % ;
.
/jam dpal bshes gnyen / %
;
.
/nga las nu/ % .
,
.
7 () %% %.
/ sngags/ % .
,
.
/bdud/ % , %
. . . 231.
(1012%1097) /lho brag mar pa/ % ; %
, , . %
.
.
/mou gal gyi bu/ % %
. .
() 7 , %
.
/bskyed rim/.
/ od srung chen po/ %
.
, ,
.
/phyag rgya chen po, . /. %
, %
%. , ,
.
/grub chen/ % , .
/theg pa chen po/ , . .
/byams pa/ % , .
.
/byams pai rnal byor pa/ % .
(1031% 1129) /ma cig lb sgron/ % .
.
, /sgom pa/ % , %
; .
(1243%1303) /me long rdo rje/ % , %
, , , .
299

() / ri rgyal po ri rab/ % ,
% ,
.
. .
/tsang pai jig rten, skt. brahmaloka/ %
, %.
/bad kan/ % ,
. . , .
7 /dge tshul. srt. sramanera/ % , % %
, /dge slong. srt. bhikshu/.
/sdigs mdzubs, skt. tarjani mudra/ %
, .
/shes rab, skt. prajna/ % ,
. : ,
. . .
/thub pa, . / % .
/rnam rtog, skt. vicalpana/ % , ,
.

/klu/ % , .
% , .. .
(I%II ) /klu sgrub/ 7 , .

.
/chos nyid kyi rang sgra/ % .
7 , .
, (V ), %
. 1200 ..
(XVI ) /gnam shos mi gyur rdo rje/ % 7
.
/dga bo/% ,
.
/dpei ye shes/ % ,
.
(1016%1100)/na ro pa/ % ,
7.
( ), . .
/sdig pa mi dge ba , skt.ashubha/ %
, ( ). , %
. : .
/zhi gnas,skt. shamatha/ % %
. /gnas/, /zhi/
.
7 % , % ,
, , %
.
300

/mi byed jig rten/ % , .


% . .
(~ ,~ ...) /lhan skyes,
skt. sahaja, . /. , ,
, %, ,
, .
, , , %
% .
(~ ) /zag bcas/ % , 7
, % , .:,
% .
/cos dred, . / %,
; , , %
... . , , ,

.
/ldem dzongs/ %
, . ..18.
/ris med, . / % XIX
,
.
, ,
. .
/chad par lta ba, skt. vibhava dristi/ % ; %,
, .. %
, %%
.
/ngan song/7, % %
.
/mya ngan las das pa/ % %.
, .
/mi gnas pai myang das/ 7 % %
, ,
.
/sprul sku/ % ; %
,
.
() /gsar ma pa/ % ,
(958%1055).
7
().
% ().
7 . ().

/dbang gi bras bu/ % , %


, .
() / dus byas, skt. samskrita/ % , /byas/ %
301

/dus/ . %
, ,
/thun mong gi dngos grub/ % %
, ,
. .
/sgrib pa, skt. avarana/ % , . .
, .
/bag chags kyi sgrib pa, skt. vasanavarana/
% , , 7
/kun gzhi/.. .
7 . .
/ nyon mongs kyi sgrib pa, skt.
kleshavarana/ % ( , % .) , %
%. ..
,.
(ldem dgongs) % ,
, ,
, .
/thar pa, skt. moksa/ %1) 7
;2) /bsgral las byed pa/ % , ..
%
(. . 75).
/skt. hinayana/ % , %
% .
%
, .
% 7.
/gter ston/. . .
/tshang pai bu ga, skt. brahmarandra/ % , %
.
/kun rdzob bden pa, skt. samvriti satya/ % , %
.
/nyon mongs pa, skt. flesha/ % %
, %, %
. . : , . : /dug/.
. .
/sems ma bcos pa/ % ,
%
(, ).., .

(XI%XII ) /pha dam pa sangs rgyas/ %


; /zhi byed pa/ . ,
. .
/. / % , .
/padma thod phreng rtsal,., / %
.
/o rgyan padma byung gnas/ %
, .
302

,
,
7. %
,
% .
() /dge slong ma dpal mo / % , %
( ) %
, .
(~) /dpal yul/ % 7
.
% ,
(. ). .
/ka dag/ % , % ;
, %.
/rig pa/ % , %
, , %, .
/gnas lugs, skt. pracriti,, . / %%
..
()/nyams/ % , , (7
). , %%
.
/pho ba/ % 1) , (
), 2) ( ).
/mtha khob/ % ,
/ tshogs kyi khor lo, skt. ganacacra/ %, % %
,
.
/. / , . .
/rgyak ba, skt. jina/ % .
, (), .
.
() /drang don, skt. neyartha/ . %
, % ,
. %
. : ,
, .
/bsnyen sgrub/ % % /
bskyed rim/, . '
, .
.
/gzhan phrul dbang byed, skt. paranirmitavasavartin/ %
, ,
% . . .
/rdo rje dkyil krung, skt. vajrasana/ % : %
, , .
/rgyal poi rol stabs/ % .
: , %
.
/rnam snang chos bdun, skt. saptadharmavairocana/ % %
, % :
303

, , , % %
, , % %
.
/dge ba , skt. kushala/% , (
). , . : / %
, , .
/tshogs zhing/ % , , %
, , ..; %
% . ,
%: , %
, % .. ,
,
.
/rdzogs pai byang chub, skt.sambodhi/ % , %
. , 7
, ; ,
, , %
.
/zag med, skt. anasravana/ % ,
, , . : , %
. . .260.
/rnam smin gyi bras bu, skt. vipalaphala/ % , %
, , %
.
/mnyam pai dor stabs/ % , ,
,
.
/dbang bskur, skt. abhiseka, . / %
, .
, , . .
.
/shes rab kyi dbang/ % %,
,
% % .
/bras bui dbang/ % %
.
% . .
/bum dbang/ % , %
, %
% .
/dge tshul, skt. shramanera/ % %, % %
, , /dge slong, skt. bhikshu/.
.
()(1031%1105) /po to ba/ % , %
.
, /rje bangs grogs gsum/ % ,
7 .
/dge bsnyen, skt. upasaka/ % ,
, , : , ,
, . %
304


. .
/so sor tha pa, . /. %
( %
, ), ..
.
/rang sangs rgyas/ % , %
. , %
() , , ( ).
.
/ sngon gro/ % % %
: , ,
, %, %
.
/ dam tshig gi rdzas/ % , %
; , %
.
/yi dvags/ % . : .
1)/skyabs yul/ % , ;2) /skyabs
gro/ % .
/ dre/ % , ,
.
/bag chags, skt. vasana/ % ,
, .%
:; /.
/ dzin pa, . , , , /.
( %). , , %
,
.
/bla ma rgyang bod/ 7 , %
.
/las rgyu bras, . %, / %
, ...
/de gshegs snying po, skt. tathagatagarbha/ % %
. .
( ) , , /ngl bo, rang bzhin, thugs
rje/ . , ; %
% ; .
/gnas lugs,skt, prakriti ,
. / %, .
. : .
/ltung ba/ 7 %
% .
7 /sgra dbyangs mi zad pa
sgrogs pa/ % .
/byang chub, skt. bodhi/ % /byang/ %
/chub/ () .
/bar do, skt. antarabhava/ 7
% .

305

, %
. (%
): 1) /rang bzhin skyes
gnas bar do/, 2) /chi rhai bar fo/ , 3) %
chos nyid bar do/, 4) %
/srid pai bar do/ ; ,
, : 5) /rmi lam bar
do/ 6) /bsam gran bar do/ .
/chos nyid bar do/ % %
,
, , ,
.
/srid pai bar do/ %
,
.
/phyag tshal ba/ %, ,
, , ,
/ mnong par dga ba, skt. Abhirati / %
.
/ od srung rdzogs byed/ 7
.
/stong pa nyid, skt. shunyata/ % , ..
.
/mthong lam, skt. darshanamarga/ % %
, , .
,
%:
() , .
/tshogs lam, skt. sambharamarga/ % %
, . %
, .
/sbyor lam, skt. prayogamarga/ % %
, .
% () %
.
() /phu cung ba/ % .
/sku lnga, skt. panchakaya/ % , %
( /mi gyur rdo rjei sku, skt. vajrakaya/ ) %
/mngon par byang chub pai sku, skt. abhisambodhikaya/. %
:, , ,
.
/ye shes lnga) % , %
: /chos dbying kyi
ye shes, skt. dharmadhatu%jnana/, /me long gi ye shes, skt.
adarshajnana/ , /mnyam nyid kyi ye shes, skt. samatajnana/ ,
/so sor rtog pai ye shes, skt. pratyavekshanajnana/ %
/bya ba grub pai ye shes, skt. krityanushthnajnana/. . .
/rig gnas lnga, skt. panchavydya/ % ,
:1) ,
2) , 3) , 4) 5).
306

/mtshams
med lnga. skt. pancanantariya/ % 1) , 2) , 3) , 4)%
, 5) . , %
, , %
, .
, (
)/nye bai mtshams med lnga/ % 1) %
%;2) ;3)%
, ;
4) ; 5) .
/lam lnga, skt. punchamarga/ % %
: /tshogs lam/, /sbyor lam/, /mthong lam/,
/sgom lam/ /mi slob pai lam/.
/dang du slang bai dam tshig lnga/ % %
. ,
,
. . . 132
/rigs lnga, skt. pancakula/ % , , %
, . ,
7 , 7
, % ..
/plum sum tshogs pa lnfa/ % , %
, , % .
/snyigs ma lnga/ : 1)
() 2) ( ),3) (
), 4) ( , ), 5) %
( ).
, . .
/dug lnga/ % :1) % () /gti
mug, skt. moha/,2) / dod chags, skt. raga/ , 3) /rge sdang, skt. dvesha/, 4)
/phra dog, skt. irsya/ 5) /nga rgyal, skt. mana/.
/bum lnga/ %
,
. . .

( ~) /mnysm pa nyid, skt. samata/ %


.
/phrul dga, skt. Nirmanarata / % (%
), , %
.
. .
, /shan
byed,la bzla,rang grol/ % % . %
% %
.
307

/khor ba jig/ % ,
.
/srin po/ % , %
.
( ~) /thim rim/ % ,
: , , %
.
/rin chen byung gnas/ % . .
.
/ras pa zhi ba od/ %
.
/nges buyng, skt. nihsharana/ %
, % .

( ).
, . .
() (1230%1309) /o rgyen rin chen dpal/ %
, . , , ,
. , .
(958%1055) /rin chen bzahg po/ % %
, .
/drang srong/ % 1), , ; %
, %
; 2) .
/padma byung nas/% ..
/gzugs sku/ % , 7
.

/rtag tu ngu/ % , ,
, , %
% .
/sa skya pa/ ,
(1034%1102).
/dam tshig,,./ % ,
%. %
, , , .. %
, %
, .
/kun tu hzang po/ % 1) (),
, .
% ,
% , , %
. %
.2) % , %
, .
/longs spyod rdzogs pai sku/ % ,
, % ,
.
308

/bsam yas/ % ,
% . %
.
/bsam yas mshims phu/ % % ,%
7, %
.
/bde mchog shying po/ % .
/dge dun/ % %
; %
, , ..
/khor ba/% ,
,

.
/sa ra ha/ % ,
.
/sgrib pa rnam sel/ %
.
/sems dpa rdo rje/ % .
/ngo bo nyid kyi sku/ % ,
. .
/dngos grub, skt. Siddhi/ % , %
, .
; .
. .
/thab bral, skt. Yama/ % .
,
.
/gsang ngags kyi theg pa/ % , %
%
. : .
/mandal so bdun ma/ % ,
: , , .
/rgyal srid sna bdun, skt. saptaratna/ %
, :
; , ; %
; ; ;
.
yan lag bdun, skt. saptanga/ % , %
, ,, ,
,
.
/ phags pai nor bdun, skt. shaptadhanam / % , %
, , ,/ngo tsha/, /khrel yod/ .%
/ngo tsha / /khrel yod/ , %
: /ngo tsha/ % %
, %(.. ,
);/khrel yod/ % %, %
(.. ,
)
309

/grub thag,., / 7 ,
, , .
/dngos grub/ % .
/zangs mdog dpal ri/ % , ,
, , , , .. .
(X%XI ) % , %
.
.
, /so zur gnubs/ % ,
% % %
( ),
, .
, .
(617%698) /srong btsan sgam po/ %
.
.
/bsam gtan, skt. dhyana/ % ; %
% . %
, . %
(%
).
% , %
, . .
/dbu mai lam, skt. madhyamika) % , %
.
. , %
() % .
thabs % .
/srid pa/ % .
,
%
. /
zhi ba/ % .
/rnyibng ma pa/ %
, VYIII 7
. .
/rigs brgya/ % %
.
/yig brgya/ % ,
.
/mchod rten, . / % %
.
.
,
.
(~) /gser gling pa , / % %
, X %
. ,
.
/bde bar gshegs pa,. / % ;
310

, , %
, % .
/legs pai skar ma/ % . %
, %
. , , (%
).
1) /yum/ % , % %
/yab/. %
, , %
; , %
. 2) /gsang yum, . /
% .
/mdo/ % , .
. . 7.
/man ngag, skt. upadesa/ %, ,
,
.
, . ( ~)
7. .

/gsang dbang/ % ,
, (7
) , %
.
/de bzhin nyid, skt. tathata/ % , .
/thang ka/ % ,
.
(1385%1509) /thang stong rgyal po/ % ,
,
.
, .
/rgyud/ % , % %
. , , %
. %
.
% , .
/ sgrol ma/ % ; 7
.
/bde bzhin gshegs pa/ % , ; .
/rig pai rtsal/ % %
.
, , , 7 /sku, gsung, thugs, yon tan, phrin
las/ % . . .
rten ma bcu gnyis/ % ,
.
( ~) /drod rtags/ % , ,
. . , %
, . , ,
311

.
%. .
% . .
() (IX ) /myang ting dzin bzang po/ %
, , %
, . , ,
(ja lu pho ba chen po/ %
.
/mu stegs pa , . , ; ,
%, , %
%. %
% , %
, .
() (1005%1064) % .
() / rtsa, skt. nadi/ % , %
(rlung, skt prana). %
, .
, % 7
.
( ) /rtsa rlung gi phrul khor/ %
, , ,
%
.
, 7
.
/gtor ma/ % , % ;
, , ,
.
(1147%1216) /grags pa rgyal mtsham/ %
, .
/pha rol tu phyin pa, skt. paramita/ %
. ,
. . 7
.
/dkar gsum/ % , ,
.
/sku mched gsum/ % : ,
.
/dus gsum, skt. trikala/ % , .
/dam pa gsum/ % ,
:1) : ; 2) :
(. .1); 3): , %
.
/ dkon mchog gsum, skt. triratna/ % , .
/sku gsum, skt. trikaya, . / % : 7
, .
: /skt. hinayana/, /skt.
mahayana/ /skt. vajrayana/. . .
/ khor gsum/ % , %
( ).
312

/rtsa gsum/ : 7 ; % ; 7
( ) % .
/dkyil khor gsum/ % ,
: , %
.
: 1) /khams gsum/ % , %; %
,, %, , ;
% , %
%; 2) /sa
gsum, skt. tribhavana, . % /sa bla/, /sa steng/
/sa og/ , , .
/sdom pa gsum, skt. trisamvara/ % % %
, .
/mngar gsum/ % , . /dug gsum/ %
: , . . .
/sangs rgyas so lnga bde gsjegs so lnga/ % %
; % ,
: %
, %
, , .
/gsun cu rtsa gsum, skt. Trayastrimsha/ %
, . . .
/sde snod gsum/ % : 7 %
; % ; 7 . , %
. % %
. , %
, .
(790844) /khri srong sdeu btsan/ % % %
% . %
,
.
/bslab pa gsum, skt. tsishiksa/:
/tshul khrims, skt. sila/, /ting nges dzin, skt. citta/,
/shes rab, skt. prajna/.
7 /tsa tsa/ % , ,
.
/btsan/ % .
/sprul sku/ %
nirmanakaya (). %
,
, , , %
, .
( ~) /dga ldan/ %
,
.
, . . .
/theu rang/ % , %
.

313

/o rgyan/ 7 . ,
.
. ,
, , .
/thabs, skt. upaya/ % % , %
.
/ phags pai sa, skt. bhumi, .
/. , %
/mthong lam/ /bsgom lam/. %
. ,
, .
/zung jug gi go phang/ % 7.
.
/gtsug tor/ % . .
/snyings dus,skt kaliyuga/ % .

/skor ba/ % ; , %
: ,
, , .
/sa bdag, skt. bhuimipati/ 7 ,
.

/tsam pa/ % .
.
/rtsa dbu ma, skt. avadhuti/ % .
% .
% % .
( %.)/dzin pa,/ % . %.
%. %. ,
.

... % . .
/khor lo, . / % . %
, %
, . ,
.
/lcags shing ba) % , .
( )/rnga yab gling/ % %
, % . %%
%, .
(1101%1175) /chad kha ba ye shes rdo rje/ %
314

. %
.(. , %
, % ,.%, 2000).
() (1038%1103) /spyan snga ba/ % , %
.
/spyan ras grigs/ % .
/thod phor/ % , %
, .
.
. .
/dkor nag po/ % , %
, ,
, .
, ,
.
/sde snod bzhi pa/ % . . .
/tshad med bzhi, skt. chaturaprameya/ %
byams pa, skt. maitri/, % /snying rje, skt. karuna/, %
% /dga ba, skt. mudita/ /btang
snyoms, skt. upeksha/.
/rgyal chen rigs bzhi, skt. caturmaharajakayika/ % ,
.
. . .
/phrin las bzhi/ % , %
%
:1) /zhi ba/ % % %
, , , , ..;2) /sgyas pa/ %
% , , , %
, ..;3) /dbang/ % %
;
4) /drag po/ .
/snang ba bzhi/ %
:
1) /chos nyid mngon sum/,
2) /nyams snang gong phel/,
3) /rig pa tshad phebs/, 4) %
/chos zad blo das/; %
/chos nyid zad pa/.
/bsam gtan bzhi, skt.caturdhyana/ % %
,
. , ,
.
/bdud bzhi/% . . 231
/sku bzhi/, /ngo bo nyid kyi sku/,
, ,.
/sdug sngal gyi chu bo chen po bzhi/ % ,
, .
/sgrib bzhi/ % 1) % ,
2) , 3) 4)
. . .
315

/dbang bzhi/ % , , %
.
/dga ba bzhi, skt. caturananda/% %
, ; %
.
/ /rgyud sde bzhi drug/ %
( , { }, ) %
, ; (, %
, , , ) ,
.
/du shes bzhi/ % 1) ,
2) % ,3) % 4) %
% .
/bsam gtan bzhi, skt. chaturdhyana/ %
, %
. %
.
/gzugs med bzhi/ % , %
, ,
/ ; %,
. . .
/bsdu bai ngos po bzhi. skt. catuhsamgrahavastu/ %
, : 1)

/sbyuin pa, skt. dana/, 2) /snyam par


smra ba, skt. ptiyavadita/ ,3) %
/ don mthun pa, skt. samanarthata/ 4) , /
don spyod pa, skt. arthacarya/.
/byung ba bzhi, skt. chaturbhuta/ : , , (
), , , .
/dag pai zhing/ % , %
; % %
. %
, .
/bde0 ba can, skt. Sukhavati/ %
.
/dag snang/ % , , %
, ..
(~ ) /dag pa sa gsum/ %, 7
; ,

/nyon sgrib/.
/gcod, . /. ,
. , %
,
.
(1235%1280) /chos rgyal phags pa/ %
, .
.

316

/sha ba ri pa ri khod dbang phyug/ % %


. , .
.
/sha kua thub pa/ % ,
V ..
(1121%1193)/bla ma zhabg rin po che (brtson grus grags pa) %
,
.
/bde byed/ % %
; , %
, .
/zhi ba mtsho/ , %
. 7
, '
/dbu ma rgyan, skt. Madhyamikalamkara'kirika/.
, %
.
(VII )./zhi ba lha/ % , %

/spyod jug/
( ), .
/zhabs kyu,. / % , %

.
(1070%1141)/sha ra ba (yon tan grabs) % ,
.
/sha rii bu/ % % 7
.
/bstan bcos/ % .
/rnam shes tshogs drug, skt. sadivijnanakaya, . %
: % , %
/ % , , , ,
.
,. .
/gro drug, skt. shadgati/ % ,
:
(. ) % , % , % ,
% , % % .
, , %
. / gro lnga,
skt. pancagati/ . .
/pha rol tu phyin pa drug, skt. shad paramitaa/
% sbyin pai pha rol tu phyin pa, skt. dana%paramita/, %
/tshul khrims gyi pha rol tu phyin pa, skt. shila%paramita/,%
% /bzod pai pha rol tu phyin pa, skt. kshanti%paramita/, %
/ brtson grus kyi pha rol tu phyin pa, skt. virya%paramita/,%
317

%
/ bsam gtan gyl pha rol tu phyin pa, skt. dhyana%paramita/,
/ shes rab kyi pha rol tu phyin pa, skt. prajna%paramita/.
/rgyan drug/ %
: , , , %, .
/nyan thos/ % ,
% , .
%
.
/nyan thos kyi theg pa/ % . . .
(IV ) /dpal gyi seng ge/ % %
; .
() /gro byin skyes/ % , .
, , (%
).
/shud bu dpal gyi seng ge/ % 7
.

/sbyin pa, skt. dana,/ % .

% . .
(, ~) /rlung, skt. prana, .
/ % .
rlung . rlung
: 1) /gyen rgyu/, 2) % /thur sel/,
3) /me myam/,4) % /khyab byed/, 5)
/srog dzin).
/ rdzogs rim, skt. sampannakrama/: 1) %
/mtshan bcas/ % , %
%;2) /mtshan med/ % ,
, %
.
/bakyed rim, skt. utpattikrama/% ,
%
, ,
, . .
/rtag par lta ba, skt. atmadrsti, satkayadrsti/ %
, , . % %
.. .

/snang ba/ % . .
/gnod sbyin/ % .
318

/gshin rje / % .
/gshin rje bshed/ % .
( ~) /gsal nyams/ % .
. .
, /snang mched thob/ % %
.
/od gsal, skt. prabhasvara/% ( )
. .7 .
( ~) /od gsal gyi lha, skt. Abhasvara) %
.
/gzhi dus kyi od gsal/ %
, ; %
, .
,
.
.

%pho ba jag dzugs ma, , %


.
7 ngo tshar
bai tshig chen brgyad,
%
.
glang thang pai tshig brgyad ma, %
.
% rin chen phreng ba, sct. Ratnavali; , %
.
% skyes rabs, ,
.
(, ) 7 do ha mdzod, sct. Dohakosha, . :
%.
%lam mchog rin po che, .
, % chos
spyod bag chags rang grol,
319

zhi khro .
(ltung gshags) %

(gnyan po gsang ba) 7 , , %


, ,
(433 ).
. , %
, %
, .
(zangs bdog dpal rii smon lam) % %
.
(bzang spyod smon lam , sct. Bhadracharyapranidhana) % %
,
(phal po che); .

(bde ba can gyi smon lam) %


. , %
.
(phar phyin bsdus pa, skt. Prajnaparamita) %
()
(dri ma med pai mdo)
(rigs lngai sdom pa, ).
(mdo sde dkon mchog sprin, sct. Ratnamegha'sutra ) % , %
;, , %
.
(sgyu ma ngaL gso), c , %
, .
( ngal gso skor gsum).
(sems nyid ngal gso).
. (ngal gso skor gsum).
(dgongs dus rnam bshad) ' %
bla ma dgongs dus, '
.
(byang chub sems dpai spyod pa la jug pa, sct.. Bodhicharyaavatara)'
, .
( byams chos sde lnga_ ' ,
320

: Abhisamaya'alamkara (mngon rtogs


rgyan), Mahayana'sutra' alamkara (mdo sde rgyan), Madhyanta'vibhanga (dbus mtha rnam
byed), Dharma'darmata'vibhanga (chos dang chos nyid rnam byed) Uttara'tantra'shastra
(rgyud bla ma).
(dbu ma rig pai tshogs) '
(): Prajna'mula'madhyamika'karika (dbus ma rtsa
ba shes rab), Yukti'shashtika'karika (rags pa drug cu pa), Vaidalya'sutra (zhib mo rnam thag),
shunyata'saptati'karika (stonh nyid bdun cu pa), Vigraha'vyavartani'karika (rtsod pa bzlog pa
(tchig bdun gsol debs,) % %
. , . %
.
(mdzod bdun) % : 1)
, chos dbyings rin po chei mdzod; 2) %
, :
, theg pa chen poi man ngag gi bstan bcos
yid bzhin rin po chei mdzog; 3) , theg pai mchog
rin po chei mdzod;
4) , man ngag
rin po chei mdzod; 5) , %
, gsang ba bla na med pa
od gsal rdo rje snying poi gnas gsum gsal bar byed pai tshig don rin po chei mdzod; 6) %
, ,theg
pa mtha dag gi don gsal bar byed pa grub pai mtha rin po chei mdzod; 7) %
, gnas lugs rin po chei mdzod.
(skyabs gro bdun bcu p)a.
( snying thig.) % %
(man ngag sde) .
% . %
bi ma snying thig, mkha gro snying thig klong chen
snting thig.
( klong chen snying gi thig l) ' %
, ;
. %
(, , 1922, 4% ).
(ched du brjod pai tshoms, sct. Udanavarga).
; ,
, .
( rgyal po bde spyod la gdam pa,) %
(bshes sbring, sct. Suhrllekha ) .

, (yid bzhin mdzod,) % %


321

(mdzod bdun), (. ).
( yon tan po chei mdzod) ' %
, , %
.
, (byang sems rdo la gser zhun,
) % rdo la gser zhun (sems sde)
, (rnying ma rgyud bum)
, (dhos uanf dag par sdud pai mdo, sct.
Dharmasangiti%sutra
( sdong po bkod pa, sct.Gandhavyuha'sutra) % %
(phal po che).
( thar pa chen poi mdo)
( mdo dgongs pa dus p) '
.
, ( blo gros rgua mtshos zhus pai mdo. sct, Sagaramati'
pariprccha'sutra).
( zla ba sgron mei mdo, sct. Chandrapradipa'sutra) %
7 ( timg dzin rgyal po, sct. Samadjiradja%sutra).
( mdzangs blun gyi mdo, sct. Dharnasabgiti'sutra ).
( rgyal po la gdams pa, sct. Rajavavadaka%sutra.)
C (nya ngan las das pai mdo, sct. Mahaparinirvana'sutra.)

) dran pa nye bar bzhag pai mdo, sct. Saddharma'smrityu'


pasthana'sutra(
(rdo rje gcod pa, sct. Vajracchedika'sutra.)
(nyi mai snying poi mdo)
( mdo sde las brgya pa, sct. Karmashataka'sutra.)
( spang skong phyag brgya pa, sct. Saksi'purana'
sudrakanama'sutra). % . , %, %
, ( V %
). (.).

( snying poi rgyan) %.
322

(dri med gshags pai rgyud.)


( chos spyod thams
cad kyi man ngag mngon par rtpgs pai rgyug).
7 nyi zla kha sbyor.
(a ti bhod pa).
(dam tshig bkod pai rgyud,,
sct. Samaya'viuha,).
(rgyud gsang bai snying po), (dpal gsang
bai rgyud (sct. Guhyagarbha tantra ). .
(rgyud brtags gnyis, sct. Hevqjra'tantra'raja.)
(shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad
stong pa, sct. Ashtasahasrika'prajna'paramita.)
( phung po gsum, sct. Triskandha'sutra).
( mya ngan bsal bai springs yig,
skt. Shokavinodana.), .
(tshul gsum sgron me,skt,.Nayatra'
pradipa) ', , .
( rnam bshad rig pa, sct. Vyakhya%yukti ),% %
.

2 7

rdzogs pa chen po klong chen snying thih gi sgnon groi khrid yig kun bzang la mai shal
lung gi zin bris ( ) %

. (Ngawang Pelzang /nang dbang
dpal zang/) , , , %
, %
. , ,
% %%, (Etnias de Sichuan. Chengdu ), (1988).

, .,
.

323

3.
: dPal sprul Orgyan Jigs med Chos kyi dBang po. (dPal
sprud gsung bum) , : 1) (Sonam
Kazi) ,
(), 1971; 2) ,
, (), 1988.
rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi sngon groi khrid yig kun bzang bla mai zhal
lung .
, . %%, /
./ (), 1988.
Kun 7Zang La7May Zhal Lung (3 volumes) , tr Sonam Kazi, Upper Montclair (New Jersey),
Diamond Lotus Publishing, 1989%1993, 3 volumes
,%
.
Tatric Practice in Nying7ma , Khetsun Sangpo Rinpochay; translasted Jeffrey Hopkins ,
Ithaca,Gabriel/Snow Lion. 1982.
( ).
%
(Kunzang Lamai Shelung)
Propicious Speech from the Beginning, Middle and End (thog mtha bar gsum dge bai gtam
lta sgom spyod gsum mnyams len dam pai snying nor) Patrul Rinpoche (translated Tinley
Norbu), Jewel Publishing House, 1984. ( . , %
).
.
Heart Treasure of the Enlightened Ones (thog
mtha bar gsum dge bai gtam lta sgom spyod gsum mnyams len dam pai snying nor), Patrul
Rinpoche. commented by Dilgo Khyentse (trasnslated by Padmakara Translation Group),
Boston, Shambhala, 1992.
( . ). %

. .
4.
(rgual%bai myu%gu chod%kyi dbang%po rjes%su dran%pai ngag%gi
phreng%ba bkra%shis bil%bai ljong bzang kun tu dga%bai tshal),
(jams%dbyangs mkhyen %brtsei dbang%po). ,.6,.245%
250.
(mtshungs bral rgyal%bai myu%gu o%rgyan jigs%med chos%kyi dbang%
poi rtogs%brjod tsam gleng%ba bdud rtsii zil thig), , (mdo%
grub bstan%pai nyi%ma), , .4., .101%136, Dodryp Sangye,
Gangtok, Sikkim, 1972.

324

(o%rgyan jigs%med chos%kyi dbang%poi rnam%thar dad%pai gros smam bdud


rtsii bum bcud). :
mKhan%chen Kung%bzang dPal %ldan , . 353%484. : H.H., Dilgo
Khentse Rinpoche, Bhutan, 1986.
%
:
.

, , %
, , %
.
Dzogchen Innermost Essence Preliminary Practice, Jigme Lingpa (translated Tulku
Thondrup). Dharmasala, Library of Tibetan Works and Archives, 1982.
( . ).
.
Enlightened Courage, Dilgo Khyuntse, Peyzac %le%Moustier (France}, Editoins Padmakara,
1992
%
. ,
. .,, .%, 2000.
Great Path of Awakening, Jamgon Kongtrul (translated by K.McLeod), Boston, Shambhala,
1987.
( ). %
.

325

sen bskyed. %
bskyed , , , .
sem, byang chub kyi sems (. ) %
( ) .
. ,
, (. Tathagata%garbha) %
(rig pa). , ,
, , %
. , %
.
2

, .
, ,
, , , %
, %
, .
3

%
. , %
. ,
. :
, .
1

, , %
, . .
, (dge risa): 1. ,
; 2. : %
, ;
3., , ; 4. %
.
3

, , %
; , %
, , %
(.).
4
(lta yul) % %
(chos kyi dbyings, .dharmadhatu). , ,
.. %
() , ,
, , %
(dbyings ye zung jug).
, %
.
%
. , , %
,
326

,
, ()

, , %
(dod pai yon tan lnga). , %
, , ,

, , . (.)
6
, , ,
,
,
. (.)
7
, ,
. , ,
% .
9

gsal btab pa , ,
. ,%
% % ;
, %
, , , %
. (.)
10
. , ,
, ; , ,
. , .
, , . ()
5

, , .
, , ,
.
.
6

11

.338 (..II, .1).


, , , %
.
12

. : , ,
, , , %
, . Don gnyer ,
, .
13

;
%
.
14
,
, %
, ,
327

.
15
, , ,
Om mani padme hum, %
% .
.
16 grims byis sgrim la lhod eyis glod ,
. ,
(zhi gnas),
%, (lhag
mthong).
17

, , ,
, , .
, , .
,
. (.)

18

.
,
,
, %.
,
, , . . .
19

, , , ,
,
, %
.
,
, , , %
.
20
: ,
. .
21

, , %
.
22
thod pa bor chog ma ,
.
23
du shes med pa . .

, .
8
(ma rtegs pa) % %
,
, . 163
24
klo kha khra ,
,.
,
% , %%
328

5 25 % rdo rje ldan, ,


, , .
.
10
, .
11
. 295 (?)
12
%
.
( ) %
13

. (.), ,
.
14
. , , %
, %
, , .
15
, ,
.
16
, ,
.
17
(. )
18
.,
, , %, ,
, % ,
.
(.)
19
%
. %
, . (
.)
20
, %
.
21

.
, , , %
, , . ,
, %
. %
. , ,
.
22


bde spyod bzang po % , % .
,
, . ,
, , ; %%
, ..;
,
%
329

.
23

,
.
24
25

; ; %%
,
% %
.
26

% , %
.
27
,
.
28
, . ,
, , %
.
29
, %
.
30
, %, , %
.
31

, ()
.
32
, . 4 .
33
, .
34
, ()
.
35

, %
; .
, .
40
lam du khyer ba: . .
.
, ,
, , %
, ,
.
41
rkyen: ; ,
(rgyu) .
, % ,
, % rkyen,
rgyu % ; , , %
.
42

gyur dug %
, , %
.
43

sha sgren , . %
330

, ,
.

36

, .
4 , %
, , %
, ,
37
phags pai nor bdun: , , , . ,
.
45

, .
38
,
.
46
, . 339%342.
( ) :
,
. ,
, . , %
.
4
7 chod dred , . , .
% ( ) / . / : ,
.
; , ,
... ,
, %
% .
39
,
, %
.
40
,
( )
4

41

dkor za ba ,
.
, , ,
.
42
(ngang) . %
, , , ..,
, , .
43
Pet , , '
(. 3)
44
45

.
, .

46

%
, ,
, ()
, .
331

47

% ,
. , %
.. ()
53
du byed kyi sdug sngal ,
, : rgyu rkyen du
byed nas sdug sngal byunmg , %
.
khyab pa
.
48

( ) % , %
. %
. %
.
54
, %
, % , %

55
,

56
las kyi rlung % , .
57
,
.
58

. , , %
,
,
59
, , %
( )
. % , %
. , %
, .
49

ja khor % ,
.
50

,
. ,
.
51

,
.
52

60

las kyi sa pa , %
, .
,

. , ,
, .
332

.
61
% %
, , , %
% , %
%.
62

, . %
, , .
63


, (sem nyid) %
. .
64

, , . %
, %
, .
65

(. , ).
. % ,
()
.
66

53


.
54

55

, % ,%
, .., %
, ,
.
56

, , %

.
67

las su char ba . %
las su
rung ba^ , .
68

%
, (. )

57
(, . las),
,
. las %
, , %
.

58

(. yana)
333

, , % %
,
.
59
%
.
60

, , .
, ,
.
61
(rlung) (. ).
62
%
, , %
, , %
.
63
,
.
, , , %
.
64
, . dkor nag po ( %
) : , %
, %
. , %
, , , ,
..
. .
65

dhar pa dang grol ba: %


. :
(dhar pa) , , ;
(grol ba) % %
. (. 6).dhar pa

66

, %
, , .
67
, %
. , . ,
, %
, , , %
.
68
%
, , . %
, , ,
, ,
%
.
69

.
,
. , , ,
334

, .
70
. rnam smin, . . ,
, , % ,
.
71

: , , ,
. . , ,
.
72
% , %
, , . %
, .
73

, .

83

% , , %
..
74
. . 183
84

. 184
. . 36
86
. srog %
, . %, %
(. . 36) , %
. , , ,
,
.
87
,
( ) ,
, . , %
.
88
, ,
, . %
, %
.
85

75

, ,
.
89
, ., %
. % . %
.
90
%
%
, ,
, , %
...
76
dngos po dang mtshan ma, . ; , %
.
77

zhib ( ) , .

335

78

. . 49
, % %
, .
% , , ..%
.
79
. , :
% ,
, , . , %
.
1
, %
.
80
,
. %
.
, .
.
, , , ,
.
81
, ,
, .
.
82
. . ,
, : 1. %
, ;
2. , % , %
; 3. ; 4.
; 5. , ,
, , .
83
. , . drang pai don
(. , , ). %
, (drang)
, (.
nges don). . .
91

84

, .
. srid pa( % ): ,
. , , %

. : , %
, , .
85

86
87

% . %
, . %
.
89

%
, .

336

92

,
. . 2, 1.
93

%
. (pho ba)
. 3.
95

% , (. , %

)
96

, , ,
.

97

.
.
.
98

99

, .
thod phor ( Skt. kapala). :
.
.
101
nor rdzas % . .
nor , ,
% .
102
.
. %
( , ) % %
, %
%, %
. %

.
103
gyang rim gsum .
(gyang):
, %
. ,
(rim) . %
, ,
.
gyang gyang rim %
.
104
.: % %
, , %
, . %
% , . % %
, .
105
, , %
VIII , ( ) . , %
100

337

, XI ,
( ) . , ,
, %
.
106

, .
.
107
, ,
, ,
, %
(), ,
% (rten bral) %
, .
108
(. ).
109
% %
skyabs su gro ba. % ,
.
110
?
. ( .)
111
% .
, . (.)
112
,
. , , ,
. (.)
113
,
, %
().
114

(sgo) , %
, .
115

ring bsrel % , , %
,
116
117

.. .295
%
.
118

120

121

tshogs zhing: ( ) ,
(.).
,
.
. .
122
. ,
338

.
123
, ,
,
, .
124
rgyak poi stabs : % % %
, .
125

%
, , , ,, , %
.
126

. 267

127

, khar gsil , . %
, . %
,
. %
lhung bzed, . , .
128

,
, .
129

%, ,
, .
%.
.
130
, ,
. %
, . (.)
131
%
. .
% , . , %
, % , ..
,
, , , . %
, , %
. . , %
,
. , %
. (.)
132

. . .
133

, %

. ,
, : , %
, .
134
% .
135
dus drug % .
339

136

(thun mong) % ,
. (mohog) %
.
137
, , %

138

gso sbyong: %
.

139

rus pa can , . snying rus, . %


, : .
140
%
,
.
141
, %
.
, .
.
142

(). , , %
.
143

, ; ,
% % .
144
(zhe sdang rang mtshan pa)% ,
. , %
, . %
.
145
.
146

,
, . , % ,
, % %, %
. %
.
, .
( , . . %
/Legend of the Great Stupa, transl. Keith Dowman, Berkeley, Dharma
Publishing, 1973/).
, ,

149

, ,
,
340

. .
150
.
151
. ,
.
152

, %
, .
153
a tsa ra % acarya () ,
.
154

.
.
, %
,
. ,
.
156
.
157
. %
; %
; .
155

158

, , .. ,
% % .
, .
, %
.
159
. . 213 268
161

, ; %
.
162
. %, %
.
163
,
, , %
; .
164
sen bskyed.
bskyed , , , .
sem, byang chub kyi sems (. ) %
( ) .
. ,
, (. Tathagata%garbha)
(rig pa). , ,
, ,
. ,
.
165
. .
166
. ,
, ,
.
167
(.)
341

168

, % %
.
169

, .
, ,
. ,
, .
, , , %
, %
, .
171
, , ,
,
, , . %
, . %
. :
;
172
,
, , ..
173
(nyams khrid) , %
. ,
% , ; %
, .
.
174
, .
175
. usbisa: , %
. , %
.
176
, %
. .. %
.
170

177

dharani ,
. )
178178
(. ) %
, ...
(. 332)
179

. . 164%165
. . 180
181
, ,
,
.
182
Rang don, ( ) %
( ), %
gzhan don %
.
183
% . .
184
,
.
185
. 4, 2
180

342

186

C. . 180%182 ( 1, . 4, III )
. , %
, (bsod nams) , , ,
.
188
, . %
, . (.)
189
snying rus . ; % ,


190
bcud ( ).
. ,
%
.
191
, , ;
.
192
, ,
/ (gang zag gi
bgad med), .(chos
kyi bdag med).
193

.
194
. 46.
187

195

, , %

(.)
196
, , , %

.
197

198
,
; , %
.
199

,
. ,
; ,
, ; %, %
, % , , %
% . (gang zag gi bdag med),
;
200
(rnam snang chos bdun)
: : , , %
, , ,
.
201
, (rlung)
(rtsa). %
. , ,
.
343

202

%
(thabs), (stobs), (smon lam) (ye shes),
.
203
.
204
; %
, %
.
% % , ,
.
205
, %

206
. % . % %
. ,
% ,%
%.
207
nges shes . : %
, , ,
() / ().
208
srid pa ( ) , %
()
209
% , ,
.
,
.
210
, , %
, .
211
; , ,
, , .
212
. drod rtags % ( ),
,

214

, %
. ,
, , ,
.
215

1 % .
, %
. (. )
217

2 , , %
.
218

( )% , %
. (. )
219

%
344

, , %
. (. rdo rje sems dpa) % , ,
, ,
. %
.
220
, , %
, ,
, , ,
. ,
.
.
221
% , ;
% ; ( %
) % ; % , %
. ; %
,
.
222
. .
223
. , , %
, % .
224
. , , %
: 1) % , %
;
, , ..
2) % , , %
(). 3) % %
, . 4) %
, (
, . ..), ,
.. % %
, . 6) %
,
, , , %
.
225


,
1
.
227

dag pa dran pa . .
, ;
, ,
. %
.
, , , %
.
228
(. ) %
. . %
. ,
345

.
HUM . 374
230
ston pa % , . , %
, , . %
% ,
.
231

.
, %
.
233
, % ;
, % ;

232

234

, , .
1235

Cakra ()
236
, , %
. , %
.
237
, %
, .
238
. mi slob zung jug, . ;
. ,
%
.
239
: %
.
240

(gzugs sku) % (. )
,
.
241

242

dag ma dag
.
, .
243
bskyed rim gsal debs, , %
, .
, (sgrub
thabs, . ) .
, .
244
, % ,
, .
245
,
.
246
, %
.
, ,
346

, , , %
.
248
, %
, , . %
, .
249
, .
250

. %
%
. ,
%. ,
. % .
251
%
,
.
252
, . %
, .
253
. .
254
% , , %
, %
. ,
, ,
, .
,
. : ,
, , .
.
255
, , %
.
256
bsags sbyang rang sar dag kyang, .
.
257
, %
.
258

; %
% , %
.
259
, %
, . %
, % . %
, .
260
, % %
, . %
, , .
261
, . . 253
262

, , . .

263

(klong chen snying thig) %


347

. '
(mkha dro snying thig)
(bi ma snying thig),
. %
.
264
, ,
.
265

, ,
. % %
% , .
,
, .. , , % %
, . %
, , ,
.
266
, ,
,
, %
...
267
%
,
.
% .
268
, ,
, , , %
, %
, .
269

mi mjed jig rten . , %


(mi byed, ), ,
() .
270
bkod pa chen po lnga, . . %
.
271
, ,
, .
272

%
, , , .
215 215
zhal zas: . ,
, % .
273
274

, , .
, % %

.
276

. . 181
(bkud len) % , %
, %
.
277

348

.
278
,
. ,
%
.
1. , , gsod ( ).
% . : %
, , , .
% . ,
.
.
2


219 , % phung po %
, % ,
, , , .
220 ( , , ) , %
, , .
222 pet ( , %
) %
.
223 a thung, a shad (%
) % , , %
. , %
. hang,
.
224 , amrita. , . , %
bdud rtsi: (bdud) (rtsi) .
. (zag med) ..
225 dpal mgon bdun cu rtsa lnga %
. .
226
%,
, , %
.
3
.
227
,
, ,
, .
228

.
. . 97
230
snyems , %
, .
231
, 1)
phung poi bdud % , . (
); 2) %
nyon mongs pai bdud % , . ( , %
229

349

, . %
, %
). 3) , chi bdag gi bdud, .
( , .
, , %
% ). 4) , lhai bu yi bdud, %
. (
; , %
).
,
1) % ,
. 2) % , ,
84000 , . 3) %
% , , , %
, ; , % %
; . ,
, , , ,
, . 4) , %
% . %
, . ,
, , %

232
% , %

233
, , %
: ... ( . 332).
234

% ; (bla mai rnal byour %


. . %
, ( , ).
235

.
, , %
() ().
236
dpei ye shes. , , , %
%, %
, , .
, . %
,
.
237
?
, %
. , %
.
, %
, , %
, , (tshogs lam chen po). %
%
, , %
. %
350

. , %
, . (%
)
238
:
, , ,
, %
. . ,
, %
. %
, , , %
.
239
sgyu mz ngzk gtso % (. ngol gso.
skot gsum)& ,
, , %
, % %
, .
240
, , %
. , %
. ,
.
, %
.
241
(snang sems dres pa) % %
, ,
% . %
% %
().
282
. . 229%231
283
284

% , %
.
% ,
.
242
, (ja lus) %
(ka dag), %
.
243
, ,
.
: , %
.
,
, ; ,
, ,
rien brel ( ) %
% .
244
. brtul zhugs kyi spyod pa % ,

. ,
. ().

351

245

% , , %
. .

.
.
286

287

matrika % .

.
247
! % , .
? . .
248
:
! %
,
,
() ,
,
, , .
.
246

249

, %
, , %
. (ye shes sems dpa, . jnanasattva) %
(dam tshig sems dpa, samaysattva),
, .
( , % tam
tshig pa). , %
. , %
.
250
, %
. . %
. 113.
251

:
% , % , ,
, , , .
% . %
,
. ,
; , %
, %
.
% : ,
, . %
,
. . .
, %,
.
252
, , , , %
352

, , %
. ,
, ; , ,
% .
253

, , .

254
, .
; , ,
. ,
, %
, ; ,

.
255
. % %
. ,
, , ,
.
256
.
().
257
(. ); %
.
265158
. .
288

289

, , ;
%
.
259
, , %
.
.
260
.: , %
, (zag med); ,
, (zag bcas). , %
, ;
, , . %
; .
261
.
290
: %
.
291
.
262
. ,
, %
% , , %
.
263

,
. %
, %
.
264
, .
353

, , .
265
, , , %
, ,
(lung ma bstan). , %
. , , %
, % , , %%
, .
266
% %
. , , , %
,
267
gsol ba debs pa , , %
.
,%, .
(debs) (gsol), gsol
% , debs % %
. ()
( ), , ,
, %
.
268

:
; % ;
% ; %
. (.)
269

, , ,
, .
He (), ka %
ra % . (.) ,
, ,
% , %
.
270
,
( , , , %
). ,
.
. .
271
shes bya bum jug,
.
272

, , , , % %
. %
. , %
, . . . 73.
273

,
.
274
: , %
, % ; % %
.
354

:
1]) : %
. , , %
; , , ; %
, ,
, , % .
, , .
,
( , ),
, % .
2) . ,
% % % %
, .
3) () % ,
%
% ,
% (. )
() : , %
, , , %
.
, % . (.
.)
275
, %
, %
.
276
.
292
. kun tu bzang po, . :
277

. soangs rtogs, . . :
:
.
278
, , %
,
.
279
(ri ma la ya)
,
, %
. %
(gnam
lcag bar ba).
280

(dam pai rigs can dra ma lnga)


(grags ldan mchog gdong, . Yasasvi, ), (klu rgyal jog po,
), ( skar mda gdong, ), (
blo gros thabs ldan, % ) (dri med grags pa, );
( rig dzin lha rgyal scyin).
281
mdo dgongs dus, dus pa mdo.
, , , .
( ) .
282
. %
355

, , %
(Pramodavajra
Prajevajra) , , %
.
283

rgyud gsang bai shying po, . Gubuyagarbha.


gpal gsang bai rgyud .
1

, .
, %
, .
. ( . 247 ..). , %
.
290
% (374%? ..) %
, ,
433 .. . . , %
, , ,
, %
.
291
, ( .
.)
292
mdo sde za ma tog bkod pa, skt kurandavyuha%sutra % %
, ( ?)
.
293
spang skong phyag brgya pa, sct. Sahti%puranasudrakanama%sutra.
294
, , 609%698, %
, 617%650 (. White Annals, p. 13).
Hist.. 617 , 626%.
289

295

gtsug lag khang ,


,
(mtha dul) %
,
. . Hist. . 1, . 510.
296
% % (, )
. ,
.. %
.
641 ,
(), % % %
. %
. , ,
, .
297
,
. , %
.
298
.
790%640, 718%,
356

% 730%. . . 302
.
299
sa dul : %
.
300

.
(), . . 130.
302
: 797
. 796 .
802 , 809 . 810

811 . 814
. Hist. , , , ,
, , 790% 953% , 60 . %
, , %
60 .
293
,
301

303

(shan byed, la bzla ba, rang

grol).
294

rje bangs, . :
, % .
304
,
. .
Tulku Thondrup, The Hidden Teachings of Tibet. ( ,
).
295

. :
305

(bka ma) %
(rgyal ba dgongs pai brgyud),
(rig dzin bradai brgyud) %
(gang zag snyam brgyud). (gler ma)
; , %
(smon lam dbang bskur bai brgyud);
(mkha gro gtad rgyai brgyud) , %
(bka bab lung bstan gyi brgyud).
, %
.
. . Hist. , . 1, . 745
. bha ma gter ma.
296

sems nyid ngal gso:


306
. %
. ,
, %
.
297

, ,
. .
357

. . 210
307
(rdo rje chung) .
. ,
% .
298
308

(mgo ma tshos lce snyabs)


, , .
( ).
% , .,
.
( , ).
,
, , ).
309
309 , %
(chos nyid kyi bden pa) %
(gnas kugs)
.
grong pho grong jug trekcho, %
thogal
, :
, .
, %
,
. %
. , %
.
, , .
,
. , %
, , ;
.

(chos nyid bar do), %
.
, %
%
.
( . 315).
310

, %
. ,
, ,
%
. (rtsal snang) , %
, .
, , %
. (dpei
od gsal), %
, ,
358

(slob pai zung jug phyag rgua chenpo) .


zung jug ye shes kyi sku (sct. Yugandhha%Jnanakaya), % ,
, ,
, 314 . (zung jug)
, %
, , .

299

, .
, %
, , %
, .
%
,
. %
, . %
.
311

312

, % %
% ,
313

, ,

314

, , .
,
.

300

sprul sku, . . . %
% .
, ;
. .
301

: .

315

mkha spyod gnas su khrid par byed. %


. , , / / . %
.

302
303

(. )
, %

.
304

.
, ,
.
316
(khams), ,
( ) : 1. , 2 , 3. 4. (rlung) (
, )
359

. ( ) :
1. , 2. , 3. 4. ( rlung) [
5. ]. , %
(, , , )
, .
, %
%
,
317
( ) (sgo lngai shes pa) %
(yid shes). %
(nyon yid). %
. (kun gzhi).
(, %),
. . %
. ,
, %
, , %
. ,
, , %
.
, ;
.


318

, ,
,
.
319

(tha mal lis),


,
(gzhi lus), . . , %
( , ) , %
, . gzhi lus bardoi gzhi
lus (bar doi sgyu kus) % %
, , %
(skye gnas bar do) % %
(srid pai bar do) . (. : )
305

, %
h . , ,
, ,
.
320
.
321

(sems)
(rlung)? % , % ,
, , . .

322

, XIV .
360

323

mkha spyod: . %
(mkha spyod chen po) % ,
. (mkha spyod chung ngu) vj

324

gnam chos. % %
, ,
1645 1668% .
%
.
325

, . .
326

, , , %
.
. ,
, . %
, , %
, % (om ah hum)
%%, .
.
327

(lam bras)
(snsng ba sum):
(ma dag pai snang ba); , %
(rnal byor nyams kyi snang ba) (dag pai snang baD.
328
(rgyud bla ma, scr.. Uttaratantrasastra) %
.
329

. rig pa rtsal gyi dbang bskur


, .
307
, %
.
306


. , ,
.
330
, (. 1800
) '

331

. , %
, , , %
. ,
, , %
.
332

(. ) %
. ,
361

. %
, . %
,
, .
308
309
333

(. ) %
. ,
. %
, . %
,
, .
334

(grol ba drug) , , ,
, .
310

klong chen nam mkhai mal byor,

362