Вы находитесь на странице: 1из 252

WDM OptiX Metro 6100

1 ................................................................................................ 1
1.1 ETSI 300 ........................................................................................... 1
1.1.1 ................................................................................................................. 1
1.1.2 ................................................... 2
1.2 ............................................................................................. 3
2 ......................................................................................................................... 4
2.1 ............................................................................................................................ 4
2.2 ................................................................................................................ 5
2.3 ............................... 6
2.3.1 .................................................................... 6
2.3.2 PMU ..................................................... 8
2.4 ............................................................................ 9
3 OADM ................................................................................................................... 16
4 DCM DCM .......................................................................................................... 18
4.1 (DCM)......................................................................... 18
4.1.1 .................................................................................................... 18
4.1.2 ........................................................................................................... 18
4.2 DCM........................................................................................................................ 18
5 .................... 20
6 .......................................................................................... 22
6.1 LWF/LWFS ......................................................................................................................... 23
6.1.1 .................................................................................................................. 23
6.1.2 .................................................................................................... 24
6.1.3 ................................................................................................... 25
6.1.4 ................................................................................ 26
6.2 LRF/LRFS .......................................................................................................................... 30
6.2.1 .................................................................................................................. 30
6.2.2 .................................................................................................... 31
6.2.3 ................................................................................................... 31
6.2.4 ................................................................................ 33
6.3 LBE/LBES .......................................................................................................................... 35
6.3.1 .................................................................................................................. 35
6.3.2 .................................................................................................... 36
6.3.3 ................................................................................................... 37
6.3.4 ................................................................................ 38
6.4 TMX/TMXS ........................................................................................................................ 41

WDM OptiX Metro 6100


6.4.1 .................................................................................................................. 41
6.4.2 .................................................................................................... 42
6.4.3 ................................................................................................... 43
6.4.4 ................................................................................ 44
6.5 TMR/TMRS ........................................................................................................................ 47
6.5.1 .................................................................................................................. 48
6.5.2 .................................................................................................... 48
6.5.3 ................................................................................................... 49
6.5.4 ................................................................................ 51
6.6 LWC1 ................................................................................................................................. 52
6.6.1 .................................................................................................................. 52
6.6.2 .................................................................................................... 53
6.6.3 ................................................................................................... 54
6.6.4 ................................................................................ 55
6.7 TRC1.................................................................................................................................. 60
6.7.1 .................................................................................................................. 60
6.7.2 .................................................................................................... 60
6.7.3 ................................................................................................... 61
6.7.4 ................................................................................ 63
6.8 LWM ................................................................................................................................... 66
6.8.1 .................................................................................................................. 66
6.8.2 .................................................................................................... 67
6.8.3 ................................................................................................... 68
6.8.4 ................................................................................ 69
6.9 LWMR ................................................................................................................................ 74
6.9.1 .................................................................................................................. 74
6.9.2 .................................................................................................... 75
6.9.3 ................................................................................................... 76
6.9.4 ................................................................................ 77
6.10 LWX.................................................................................................................................. 80
6.10.1 ................................................................................................................ 80
6.10.2 .................................................................................................. 81
6.10.3 ................................................................................................. 82
6.10.4 .............................................................................. 83
6.11 LWXR ............................................................................................................................... 88
6.11.1 ................................................................................................................ 88
6.11.2 ................................................................................................... 89
6.11.3 ................................................................................................. 90
6.11.4 .............................................................................. 91
6.12 LDG.................................................................................................................................. 94
6.12.1 ................................................................................................................ 94
6.12.2 .................................................................................................. 96

ii

WDM OptiX Metro 6100


6.12.3 ................................................................................................. 96
6.12.4 .............................................................................. 98
6.13 LQG ............................................................................................................................... 103
6.13.1 .............................................................................................................. 103
6.13.2 ................................................................................................ 104
6.13.3 ............................................................................................... 105
6.13.4 ............................................................................ 106
6.14 LOG/LOGS .................................................................................................................... 108
6.14.1 .............................................................................................................. 109
6.14.2 ................................................................................................ 110
6.14.3 ................................................................................................111
6.14.4 ............................................................................ 112
6.15 LQS................................................................................................................................ 115
6.15.1 .............................................................................................................. 115
6.15.2 ................................................................................................ 116
6.15.3 ............................................................................................... 117
6.15.4 ............................................................................ 118
6.16 AP4 ................................................................................................................................ 122
6.16.1 .............................................................................................................. 122
6.16.2 ................................................................................................ 123
6.16.3 ............................................................................................... 124
6.16.4 ............................................................................ 125
6.17 AP8 ................................................................................................................................ 129
6.17.1 .............................................................................................................. 129
6.17.2 ................................................................................................ 130
6.17.3 ............................................................................................... 131
6.17.4 ............................................................................ 132
6.18 FCE................................................................................................................................ 138
6.18.1 .............................................................................................................. 138
6.18.2 ............................................................................................... 140
6.18.3 ............................................................................ 141
6.19 EC8 ................................................................................................................................ 146
6.19.1 .............................................................................................................. 146
6.19.2 ................................................................................................ 147
6.19.3 ............................................................................................... 147
6.19.4 ............................................................................ 149
6.20 AS8 ................................................................................................................................ 152
6.20.1 .............................................................................................................. 153
6.20.2 ................................................................................................ 153
6.20.3 ............................................................................................... 154
6.20.4 ............................................................................ 156

iii

WDM OptiX Metro 6100


7 ........................................................................ 160
7.1 M40/V40........................................................................................................................... 160
7.1.1 ................................................................................................................ 160
7.1.2 .................................................................................................. 161
7.1.3 ................................................................................................. 162
7.1.4 .............................................................................. 163
7.2 D40 .................................................................................................................................. 164
7.2.1 ................................................................................................................ 164
7.2.2 .................................................................................................. 165
7.2.3 ................................................................................................. 165
7.2.4 .............................................................................. 167
7.3 FIU/EFIU .......................................................................................................................... 168
7.3.1 ................................................................................................................ 168
7.3.2 .................................................................................................. 168
7.3.3 ................................................................................................. 169
7.3.4 .............................................................................. 170
7.4 DWC ................................................................................................................................ 172
7.4.1 ................................................................................................................ 172
7.4.2 .................................................................................................. 172
7.4.3 ................................................................................................. 173
7.4.4 .............................................................................. 175
8 / ...................................................................... 177
8.1 MR4 ................................................................................................................................. 177
8.1.1 ................................................................................................................ 177
8.1.2 .................................................................................................. 177
8.1.3 ................................................................................................. 178
8.1.4 .............................................................................. 179
8.2 MR2 ................................................................................................................................. 180
8.2.1 ................................................................................................................ 180
8.2.2 .................................................................................................. 180
8.2.3 ................................................................................................. 181
8.2.4 .............................................................................. 182
8.3 SBM2 ............................................................................................................................... 183
8.3.1 ................................................................................................................ 183
8.3.2 .................................................................................................. 183
8.3.3 ................................................................................................. 184
8.3.4 .............................................................................. 185
8.4 SBM1 ............................................................................................................................... 185
8.4.1 ................................................................................................................ 185
8.4.2 .................................................................................................. 186
8.4.3 ................................................................................................. 186
8.4.4 .............................................................................. 187

iv

WDM OptiX Metro 6100


9 ............................................................................................... 189
9.1 OAU ................................................................................................................................. 189
9.1.1 ................................................................................................................ 189
9.1.2 .................................................................................................. 190
9.1.3 ................................................................................................. 190
9.1.4 .............................................................................. 192
9.2 OBU ................................................................................................................................. 193
9.2.1 ................................................................................................................ 193
9.2.2 .................................................................................................. 193
9.2.3 ................................................................................................. 194
9.2.4 .............................................................................. 195
9.3 OPU ................................................................................................................................. 196
9.3.1 ................................................................................................................ 196
9.3.2 .................................................................................................. 196
9.3.3 ................................................................................................. 197
9.3.4 .............................................................................. 198
10 OSC SCC.................................................................................................... 199
10.1 SC1/SC2 ........................................................................................................................ 199
10.1.1 .............................................................................................................. 199
10.1.2 ................................................................................................ 200
10.1.3 ............................................................................................... 201
10.1.4 ............................................................................ 203
10.2 TC1/TC2 ........................................................................................................................ 204
10.2.1 .............................................................................................................. 204
10.2.2 ................................................................................................ 204
10.2.3 ............................................................................................... 205
10.2.4 ............................................................................ 207
10.3 SCC ............................................................................................................................... 208
10.3.1 .............................................................................................................. 208
10.3.2 ................................................................................................ 208
10.3.3 ............................................................................................... 210
10.3.4 ............................................................................ 211
11 ................................................................................ 212
11.1 OLP ................................................................................................................................ 212
11.1.1 .............................................................................................................. 212
11.1.2 ................................................................................................. 212
11.1.3 ............................................................................................. 213
11.1.4 ............................................................................................... 214
11.1.5 ............................................................................ 215
11.2 SCS................................................................................................................................ 216
11.2.1 .............................................................................................................. 216
11.2.2 ................................................................................................. 216
v

WDM OptiX Metro 6100


11.2.3 ............................................................................................... 217


11.2.4 ............................................................................ 219
11.3 OWSP ............................................................................................................................ 220
11.3.1 .............................................................................................................. 220
11.3.2 ................................................................................................. 220
11.3.3 ............................................................................................... 221
11.3.4 ............................................................................ 223
12 ........................................................................................ 225
12.1 VOA ............................................................................................................................... 225
12.1.1 .............................................................................................................. 225
12.1.2 ................................................................................................ 225
12.1.3 ............................................................................................... 226
12.1.4 ............................................................................ 227
12.2 VA4................................................................................................................................. 228
12.2.1 .............................................................................................................. 228
12.2.2 ................................................................................................ 228
12.2.3 ............................................................................................... 228
12.2.4 ............................................................................ 230
12.3 MCA ............................................................................................................................... 230
12.3.1 .............................................................................................................. 230
12.3.2 ................................................................................................ 231
12.3.3 ............................................................................................... 232
12.3.4 ............................................................................ 233
12.4 PMU ............................................................................................................................... 234
12.4.1 .............................................................................................................. 234
12.4.2 ............................................................................................... 234
12.4.3 ............................................................................ 236
A ...................................................................................................... 237
A.1 ...................................................................................................... 237
A.2 PMU................................................................................................ 237
A.3 SCC ................................................................................................ 238
A.4 ............................................................................................... 238
B ......................................................................................................... 240
C .......................................................................... 244

vi

WDM OptiX Metro 6100


1
1.1 ETSI 300
1.1.1
Opti Metro 6100 ETSI 300 , . 1-1. ,
, .
, , DCM ,
OADM .
ETSI 300
Opti Metro 6100.

. 1-1 ETSI 300

WDM OptiX Metro 6100


ETSI 300 :
2,2 2,6 . . 1-1
.
. 1-1 2,2 2,6

2,2

2,6

(xx)

2200x600x300

2600x600x300

69

80

2000

2000

- -48 -60 -48 -60

- -38,4~-72

-38,4~-72

1.1.2

-48
. . 1-2
.
(3)

(1)

(2)

(3)

OUTPUT

OUTPUT

ON

ON
RTN1(+) RTN2(+) NEG1(-) NEG2(-)

OFF
SW1

SW2

SW3

SW4

OFF

INPUT
SW1

SW2

4x20A

SW3

4x20A

(4)

(4)

1 -
2 -
3 -
4 -
. 1-2

SW4

WDM OptiX Metro 6100


, . 1-2, :
z

: ;

:
-48 ;

:
;

:

.

1.2
Opti Metro 6100 ETSI 600 , 19-
, 23- 19- , . , , OADM , . 1-3.

(1)

(2)
(3)

(4)

1 -
2 - OADM
3 -
4 -
. 1-3

WDM OptiX Metro 6100


2
2.1
. 2-1 Opti Metro 6100.
(2)
(1)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(10)

(8)
(9)

1 -
2 - (DPFU)
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
. 2-1

, ,
:
z

: , ;

WDM OptiX Metro 6100z

DPFU: DB3
-48; . Opti Metro 6100 DPFU
, ;

: . .
;

: 14 ;

: ;

: .
( ) ( );

: . ;

: ;

: .

. 2-1 Opti Metro 6100.


. 2-1

(xx)

625x440x290

( )

18


( )

650

16

-48 -60

-38,4~-72

2.2
14 ,
IU1~IU14 , . 2-2.
IU7
(SCC), SCC , IU14
(PMU), PMU .

WDM OptiX Metro 6100


. 2-2

2.3

Opti Metro 6100


.
PMU.

2.3.1
. . 2-3 . . 2-2 .

WDM OptiX Metro 6100(1) (2) (3) (4)

(5)

2
(4)

(5)

NEG(-) POWER 2RTN(+)

NEG(-) POWER 1RTN(+)

PHONE2
ETHERNET2

(7)

ON
POWER ON
OFF

ON
POWER ON
OFF

OCTL

PHONE1

(6)

ETHERNET1

ALM

OAM

CLOCK

POWER OUT

(8)

POWER OUT

(9)

(9)

1 -
2 - OAM
3 -
4 -
5 -
6 -
7 - ETHERNET
8 - OCTL
9 - HUB
. 2-3
. 2-2

ETHERNET

ETHERNET1
ETHERNET2

RJ-45

TMN, - . . 2-4
NM, Opti
Metro 6100
ETHERNET ,

PHONE1
- PHONE2

RJ-45

. . 2-5
. 1
2
64 /,

WDM OptiX Metro 6100


IN1
IN2
IN3

SMB


,
2 /

OUT1
OUT2
OUT3

SMB


,
2 /

OAM

OAM

DB9

, - . . 2-6

OCTL

OCTL

DB9

. . 2-7
OADM. OCTL CTL
OADM,
SCC OADM

ALM

DB50

- . . 2-8
.
16 4
.Opti Metro 6100

DB3

POWER OUT 2PINHUB

HUB

POWER1

- POWER2

2.3.2 PMU
PMU IU14. . 2-4 .
. 2-3 -

ETH

. 2-4 PMU

RUN

CRI

PMU

LAMP2 LAMP1 F1 Serial2 Serial1 F&f

MAJ

MIN

ALM-TEST

PMU.

WDM OptiX Metro 6100


. 2-3 PMU

F&f

RJ-45

- . . 2-9
RS-232

Serial1

RJ-45

F2 - . . 2-10
RS-232 RS-422. 19,2 /

Serial2

RJ-45

F3 - . . 2-11
RS-232 RS-422. 19,2 /

F1

RJ-45

64 /

LAMP1/
LAMP2

RJ-45

. . 2-13

ETH

RJ-45

Ethernet, . . 2-4

. . 2-12

2.4
. 2-4 Ethernet

RJ-45

8 7.6 5 4 3 2 1

Transmit data positive


( +)

Transmit data negative


( -)

RX+

Receive data positive


( +)

NC

Not connected ( )

NC

Not connected ( )

RX-

Receive data negative


( -)

NC

Not connected ( )

NC

Not connected ( )

WDM OptiX Metro 6100


. 2-5 PHONE

RJ-45

8 7.6 5 4 3 2 1

TX+

Transmit data positive


( +)

TX-

Transmit data negative


( -)

RX+

Receive data positive


( +)

NC

Not connected ( )

NC

Not connected ( )

RX-

Receive data negative


( -)

NC

Not connected ( )

NC

Not connected ( )

. 2-6 OAM

DB9

1
6

DSR

Data set request


( )

RXD

Receive data
( )

TXD

Transmit data
( )

DTR

Data terminal ready (


)

GND

Ground ()

RTS

Request to send (
)

CTS

Clear to send (
)

NC

Not connected ( )

CD

Carrier detect
( )

2
7
3
8
4

9
5

10

WDM OptiX Metro 6100


. 2-7 OCTL

DB9

1
6
2
7
3

RS232_SCK Clock signal ( )

NC

Not connected ( )

NC

Not connected ( )

5V_PMU

5 V DC form PMU board (5PMU)

GND

Ground ()

RS232_RX

Receive 232 signal ( 232)

NC

Not connected ( )

NC

Not connected ( )

RS232_TX

Transmit 232 signal ( 232)

8
4
9
5

11

WDM OptiX Metro 6100


. 2-8 ALM

26
27
28
29
31
34 33
35

RELAY1

34

ALMOUT1

RELAY2

35

ALMOUT1

RELAY3

36

ALMOUT2

RELAY4

37

ALMOUT2

RELAY5

38

ALMOUT3

11

RELAY6

39

ALMOUT3

13

RELAY7

40

ALMOUT4

15

RELAY8

41

ALMOUT4

17

RELAY9

42

ALMOUT5

19

RELAY10 43

ALMOUT5

21

RELAY11 44

ALMOUT6

23

RELAY12 45

ALMOUT6

26

RELAY13 46

ALMOUT7

28

RELAY14 47

ALMOUT7

30

RELAY15 48

ALMOUT8

32

RELAY16 49

ALMOUT8

39
40
42
43
45
49
50

48

47

46

44

41

38

37

36

32

30

1
3
4
6
14
15
17
18
20
24
25

23

22

21

19

16

13 12

8
9
10
11

DB50

2, 4, 6, 8, 10, GND
12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 27,
29, 31, 33

25, 50

NC

ALMOUT1 ALMOUT2

ALMOUT3 ALMOUT4

ALMOUT5 ALMOUT6

ALMOUT7 ALMOUT8

RELAY1~RELAY16

16

12

WDM OptiX Metro 6100


. 2-9 F&f

RJ-45

8 7.6 5 4 3 2 1

NC

Not connected ( )

NC

Not connected ( )

NC

Not connected ( )

RS232_RX Receive 232 signal (


232)

GND

Ground ()

NC

Not connected ( )

NC

Not connected ( )

RS232_TX Transmit 232 signal (


232)

. 2-10 Serial1

RJ-45

F2R422+

Receive 422 signal data


positive (
422 +)

F2R422-

Receive 422 signal data


negative (
422 -)

F2T422+

Transmit 422 signal data


positive (
422 +)

F2T232

Transmit 232 signal (


232)

GND

Ground ()

F2T422-

Transmit 422 signal data


negative (
422 -)

NC

Not connected ( )

F2R232

Receive 232 signal ( 232)

8 7.6 5 4 3 2 1

13

WDM OptiX Metro 6100


. 2-11 Serial2

RJ-45

OHR422+

Receive RS422 signal data


positive (
RS422 +)

OHR422-

Receive RS422 signal data


negative (
RS422-)

OHT422+

Transmit RS422 signal data


positive (
RS422 +)

OHT232

Transmit RS232 signal ( RS232)

GND

Ground ()

OHT422-

Transmit RS422 signal data


negative (
RS422 -)

NC

Not connected ( )

OHR232

Receive RS232 signal ( RS232)

8 7.6 5 4 3 2 1

. 2-12 F1

RJ-45

8 7.6 5 4 3 2 1

F1RP

Receive F1 signal positive


( F1 +)

F1RN

Receive F1 signal negative


( F1 -)

F1TP

Transmit F1 signal positive


( F1 +)

NC

Not connected ( )

NC

Not connected ( )

F1TN

Transmit F1 signal negative


( F1 -)

NC

Not connected ( )

NC

Not connected ( )

14

WDM OptiX Metro 6100


. 2-13 LAMP1/LAMP2

RJ-45

8 7.6 5 4 3 2 1

RALMP Critical alarm signal positive


( +)

RALMN Critical alarm signal negative


( -)

YALMP Minor alarm signal positive (


+)

GRUNP Power indicating signal positive


( +)

GRUNN Power indicating signal negative


( -)

YALMN Minor alarm signal negative ( -)

WALMP Major alarm signal positive (


+)

WALMN Major alarm signal negative ( -)

15

WDM OptiX Metro 6100


3 OADM

3 OADM
Opti Metro 6100 OADM
OADM. . 3-1 OADM.
OADM Opti Metro 6100
. OADM
8 .

. 3-1 OADM

. 3-1 OADM.
. 3-1 OADM

(xx)

86x440x290

4,75

OADM 9 , . 3-2.
CTL.
IU15~IU22 OADM, MR2, SBM2, SBM1
EFIU.
IU15

IU16

IU17

IU18

IU19

IU20

IU21

IU22

CTL
POWER ON
OCTL

. 3-2 OADM

16

WDM OptiX Metro 6100


3 OADM

CTL OADM. . 3-3 ,


.
CTL

POWER ON
OCTL

. 3-3 CTL

CTL DB9. DB9


OCTL
OADM SCC . , OADM 5.

17

WDM OptiX Metro 6100


4 DCM DCM

4 DCM DCM
4.1 (DCM)
4.1.1
Opti Metro 6100
G.652 G.655. 1550 .
,
. .
(DCM).
, .

4.1.2
, DCM :
z

. DCM ,
,
DCM;

. DCM
(
/);

,
/.

4.2 DCM
DCM DCM , . 4-1. DCM .
DCM .

18

WDM OptiX Metro 6100


4 DCM DCM

(1)
(2)

(3)

1 -
2 - DCM
3 - DCM
. 4-1 DCM

. 4-1 DCM.
. 4-1 DCM

(xx)

48,4x484x281

3,5

19

WDM OptiX Metro 6100


5


, OADM
.
ETSI
600 , 19- , 23- 19- .
.
,
. . 5-1
.
. 5-1 .
. 5-1

(xx)

46,4x436x284

5
(1)
(2)
(3)

(6)
(5)

(4)

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
. 5-1
20

WDM OptiX Metro 6100


. , , ,

, . 5-2.
.

. 5-2

21

WDM OptiX Metro 6100


6
(OTU) Opti
Metro 6100. :
z

OTU,
Opti Metro 6100.

L2LWF

- STM-64 (FEC)

C7LWF

- STM-64 (AFEC)

C6LWFS

- STM-64 (FEC,
Super WDM)

C7LWFS

- STM-64 (AFEC,
Super WDM)

LRF

STM-64 (FEC)

LRFS

STM-64 (FEC, Super WDM)

LBE

- LAN 10GE

LBES

- LAN 10GE
(Super WDM)

TMR

10,71 / (AFEC)

TMRS

10,71 / (AFEC,
Super WDM)

TMX

4- STM-16 MUX OTU-2


(AFEC)

TMXS

4- STM-16 MUX OTU-2


(AFEC, Super WDM)

LWC1

- STM-16

TRC1

STM-16

LWM

(STM-16/4/1)

LWMR


(STM-16/4/1)

22

WDM OptiX Metro 6100


LWX


(2,7 /~34 M/)

LWXR

(2,7 /~34 M/)

LOG

8-
Gigabit Ethernet (AFEC)

LOGS

8-
Gigabit Ethernet (AFEC, Super WDM)

LQG

4- Gigabit Ethernet (FEC)

LDG

2- Gigabit Ethernet

LQS

4xSTM-1/4

EC8

8ESCON

AP4

4-

AP8

8-

FCE

AS8

8- SDH

6.1 LWF/LWFS

LWF LWFS.
.
.

6.1.1
LWF LWFS.

LWF
L2LWF

LWFS
C7LWF

C6LWFS

C7LWFS

STM-64 G.691 ITU-T,


DWDM G.694.1
ITU-T,


(NRZ)

(RZ). CRZ
OSNR

23

WDM OptiX Metro 6100


LWF
L2LWF

C7LWF

C6LWFS

C7LWFS

FEC,

G.975
ITU-T

AFEC, G.975.1 ITU-T

DWDM
192,1~196,0 T

FEC

FEC,

G.975 ITU-T

LWFS

AFEC,
G.975.1 ITU-T

G.709 ITU-T

ESC ESC,

BIP8
, , , ,
..

ALS (ALS)

1+1 ,
1+1 ,
1+1 , ,

6.1.2
. 6-1 - LWF LWFS.

WDM

STM-64

G.694.1

STM-64

G.694.1

SCC

. 6-1 - LWF LWFS

24

WDM OptiX Metro 6100


LWF LWFS .
LWF.
, LWF
STM-64. OTU2,
DWDM , G.694.1 ITU-T.
DWDM, LWF ,
G.694.1 ITU-T. , STM-64.
G.975
G.975.1 ITU-T OHP G.709 ITU-T.

6.1.3
. 6-2 LWF LWFS.

LWF

LWFS

RUN

RUN

ALM

ALM

TX RX

TX OUT

IN OUT

RX IN

. 6-2 LWF LWFS

25

WDM OptiX Metro 6100


I.
LWF LWFS .

RUN

ALM

"" .

II.
LWF LWFS .


IN

LC


OADM WDM

OUT

LC


OADM DWDM

TX

LC

RX

LC

6.1.4
I.
LWF
LWFS.
. 6-1 LWF

I-64.1

I-64.2

S-64.2b

Se-64.2a

Le-64.2

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

SLM

SLM

SLM

SLM

SLM

25

40

40

60

1290~1330 1530~1565 1530~1565 1530~1565 1530~1565

-1

-1

26

WDM OptiX Metro 6100


I-64.1

I-64.2

S-64.2b

Se-64.2a

Le-64.2

-6

-5

-1

-1

8,2

8,2

8,2

8,2-20

0,3

0,3

0,3

0,3

30

30

30

30

30

G.691

PIN

APD

APD

- -

PIN

PIN

1200~1650 1200~1650 1200~1650 1200~1650 1200~1650

-11

-14

-14

-21

-21

-1

-1

-1

-8

-8

-27

-27

-27

-27

-27

. 6-2 LWF DWDM

NRZ

NRZ

-5

-5

10

10

10

192,10~196,00

10

-20

0,3

27

0,3

0,3

WDM OptiX Metro 6100


35

35

35

800

1600

800

PIN

APD

PIN

1200~1650

-14

-26

-14

-9

-27

-27

-27

1200~1650

. 6-3 LWFS

I-64.1

I-64.2

S-64.2b

Se-64.2a

Le-64.2

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

SLM

SLM

SLM

SLM

SLM

25

40

40

60

1290~1330 1530~1565 1530~1565 1530~1565 1530~1565

-1

-1

-6

-5

-1

-1

8,2

8,2

8,2

8,2-20

0,3

0,3

0,3

0,3

30

30

30

30

30

G.691

PIN

APD

APD

- -

PIN

PIN

28

WDM OptiX Metro 6100


I-64.1

I-64.2

S-64.2b

Se-64.2a

Le-64.2

1200~1650 1200~1650 1200~1650 1200~1650 1200~1650

-11

-14

-14

-21

-21

-1

-1

-1

-8

-8

-27

-27

-27

-27

-27

. 6-4 LWFS DWDM

CRZ

-5

13

192,10~196,00

10

-20

0,64

30

-300~+500

PIN

1200~1650

-16

-27

II.
LWF LWFS.

LWF

25C
38

55C
42

29

WDM OptiX Metro 6100


LWFS

25C
51

55C
56

III.

LWF LWFS.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

1,55

IU1~IU6, IU8~IU13

6.2 LRF/LRFS

LRF LRFS.

6.2.1
LRF LRFS.

LRF

LRFS

LRF LRFS

- OTU2 G.709 ITU-T 10,71 /

OTU

L2LWF

C6LWFS

NRZ

CRZ
CRZ

OSNR

-
DWDM

192,1~196,0 T

30

WDM OptiX Metro 6100


LRF

FEC

LRFS

FEC, G.975 ITU-T

- G.709 ITU-T

- BIP8
,

, , ,
..
ALS

ALS

6.2.2
. 6-3 - LRF LRFS.

WDM

WDM

SCC

. 6-3 - LRF LRFS

LRF LRFS .
LRF.
LRF . , , .

6.2.3
. 6-4 LRF LRFS.

31

WDM OptiX Metro 6100


LRF

LRFS

RUN

RUN

ALM

ALM

IN OUT

IN OUT

. 6-4 LRF LRFS

I.
LRF LRFS .

RUN

ALM

"" .

II.
LRF LRFS .

IN


LC


OADM WDM

32

WDM OptiX Metro 6100


OUT


LC


OADM DWDM

6.2.4
I.
LRF
LRFS.
. 6-5 LRF DWDM

NRZ

NRZ

-5

-5

10

10

10

192,10~196,00

10


-20

0,3

0,3

0,3

35

35

35

800

1600

800

PIN

APD

PIN

1200~1650

-14

-26

-14

-9

-27

-27

-27

33

1200~1650

WDM OptiX Metro 6100


. 6-6 LRFS DWDM

CRZ

-5

13

192,10~196,00

10


-20

0,64

30

-300~+500

PIN

1200~1650

-16

-27

II.

LRF LRFS.

25C

55C

LRF

24

26,5

LRFS

37

41

III.

LRF LRFS.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

34

WDM OptiX Metro 6100


1,25

IU1~IU6, IU8~IU13

6.3 LBE/LBES

LBE LBES.
.
.

6.3.1
LBE
LBES.

LBE

LBES

10GE ,
DWDM
G.694.1 ITU-T,

NRZ

CRZ
CRZ

OSNR

-

DWDM 192,1~196,0 T
FEC


ESC

AFEC, Huawei
G.975 ITU-T
- G.709
ITU-T
ESC,

35

WDM OptiX Metro 6100


LBE

LBES

- BIP8
- , LOS, BER

, CRC
Pause
,
, , , ..
ALS

ALS

1+1 , 1+1 , 1+1 ,


,

6.3.2
. 6-5 - LBE LBES.

WDM

10GE

G.694.1

10GE

G.694.1

SCC

. 6-5 - LBE LBES

LBE LBES .
LBE.
, 10GE 10,31 /
LBE.
OTU2, DWDM (G.694.1
ITU-T) .
DWDM, LBE G.694.1
ITU-T. ,
10GE 10,31 /.
36

WDM OptiX Metro 6100


LBE ,
LOS BER, , CRC ,
MAC Pause.

6.3.3
. 6-6 LBE LBES.

LBE

LBES

RUN

RUN

ALM

ALM

TX RX

TX OUT

IN OUT

RX IN

. 6-6 LBE LBES

I.
LBE LBES .

RUN

ALM

"" .

II.
LBE LBES .

37

WDM OptiX Metro 6100


IN

LC


OADM DWDM

OUT

LC


OADM DWDM

TX

LC

RX

LC

6.3.4
I.
LBE
LBES.
. 6-7 LBE

10G BASE-LR 10G BASE-ER

NRZ

NRZ

SLM

SLM

10

40

1290~1330

1530~1565

-1

-6

-4,7

8,2

-20

NA

NA

NA

NA

NA

PIN

PIN

1200~1650

1200~1650

-11

-14

-1

-1

-27

-27

38

WDM OptiX Metro 6100


. 6-8 LBE DWDM

NRZ

NRZ

-5

-5

10

10

10

192,10~196,00

10

-20

0,3

0,3

0,3

35

35

35

800

1600 800

PIN

APD PIN

1200~1650 1200~1650

-14

-26

-14

-9

-27

-27

-27

. 6-9 LBES

10G BASE-LR

10G BASE-ER

NRZ

NRZ

SLM

SLM

10

40

1290~1330

1530~1565

-1

-6

-4,7

8,2

NA

NA

-20

39

WDM OptiX Metro 6100


10G BASE-LR

10G BASE-ER

NA

NA

NA

PIN

PIN

1200~1650

1200~1650

-11

-14

-1

-1

-27

-27

. 6-10 LBES DWDM

CRZ

-5

13

192,10~196,00

10

-20

0,64

30

-300~+500

1200~1650

-16

-27

II.

LBE LBES.

40

WDM OptiX Metro 6100


25C

55C

LBE

44,3

48

LBES

48

53

III.

LBE LBES.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

1,1

IU1~IU6, IU8~IU13

6.4 TMX/TMXS

TMX TMXS.
.
.

6.4.1
TMX TMXS.

TMX

TMXS

SDH SONET STM-16


OC-48 OTU2
DWDM (G.694.1 ITU-T),

NRZ

CRZ
CRZ

OSNR

FEC

AFEC ( G.975.1 ITU-T)


DWDM 192,1~196,0 T

41

WDM OptiX Metro 6100


TMX

TMXS

- G.709
ITU-T

ESC

ESC,

- BIP8

ALS

ALS

1+1 , 1+1 ,
1+1 ,
,

6.4.2
. 6-7 - TMX TMXS.

WDM
G.694.1

STM-16/OC-48

STM-16/OC-48

OTU2
OTU2

SCC

. 6-7 - TMX TMXS

TMX TMXS .
TMX.
TMX
STM-16. ,
AFEC, OTU2
G.709,
G.694.1 ITU-T DWDM.

42

WDM OptiX Metro 6100


DWDM, TMX OTU2 G.694.1 ITU-T.


, , STM-16 .

6.4.3
. 6-8 TMX TMXS.

TMX

TMXS

RUN

RUN

ALM

ALM
IN OUT

IN OUT

RX1

RX1

TX1

TX1

RX2

RX2

TX2

TX2

RX3

RX3

TX3

TX3

RX4

RX4

TX4

TX4

. 6-8 TMX TMXS

I.
TMX TMXS .

RUN

ALM

"" .

43

WDM OptiX Metro 6100


II.
TMX TMXS .


IN

LC


OADM DWDM

OUT

LC


OADM DWDM

TX1~TX4

LC

RX1~RX4

LC

6.4.4
I.

TMX TMXS.
. 6-11 TMX

I-16

S-16.1

L-16.1

L-16.2

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

MLM

SLM

SLM

SLM

15

40

80

1266~1360

1260~1360

1280~1335

1500~1580

-3

-10

-5

-2

-2

8,2

8,2

8,2

8,2

-
-20

NA

NA

30

30

30

G.957

44

WDM OptiX Metro 6100


I-16

S-16.1

L-16.1

L-16.2

PIN

PIN

APD

APD

1200~1650

1200~1650

1200~1650

1200~1650

-18

-18

-27

-28

-3

-9

-9

-27

-27

-27

-27

. 6-12 TMX DWDM

NRZ

NRZ

S
-

-5

-5

10

10

10

192,10~196,00

10

-
-20

0,3

0,3

0,3

35

35

35

800

1600

800

APD

PIN

PIN

1200~1650

1200~1650

-14

-26

-14

-9

-27

-27

-27

45

WDM OptiX Metro 6100


. 6-13 TMXS

I-16

S-16.1

L-16.1

L-16.2

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

MLM

SLM

SLM

SLM

15

40

80

1266~1360

1260~1360

1280~1335

1500~1580

-3

-10

-5

-2

-2

8,2

8,2

8,2

8,2

-
-20

NA

NA

30

30

30

G.957

PIN

PIN

APD

APD

1200~1650

1200~1650

1200~1650

1200~1650

-18

-18

-27

-28

-3

-9

-9

-27

-27

-27

-27

. 6-14 TMXS DWDM

CRZ

-5

13

192,10~196,00

46

WDM OptiX Metro 6100


10

-20

0,64

30

-300~+500

PIN

1200~1650

-16

-27

II.

TMX TMXS.

25C

55C

TMX

39

43

TMXS

42

47

III.

TMX TMXS.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34564

2,1

IU1~IU5, IU8~IU12

6.5 TMR/TMRS

TMR TMRS.

47

WDM OptiX Metro 6100


6.5.1
TMR TMRS.

TMR

TMRS

TMR TMRS

- OTU2, G.709 ITU-T, 10,71 /

OTU

C7LWF, LBE, TMX, LOG

C7LWFS,TMXS, LOGS, LBES

NRZ

CRZ
CRZ

OSNR

FEC

AFEC, G.975.1 ITU-T


DWDM 192,1~196,0 T

- G.709 ITU-T

- BIP8
- ,

: , , , ..
ALS

ALS

6.5.2
. 6-9 - TMR TMRS.

48

WDM OptiX Metro 6100


WDM

WDM

SCC

. 6-9 - TMR TMRS

TMR TMRS .
TMR.
TMR . , ,
.

6.5.3
. 6-10 TMR TMRS.

49

WDM OptiX Metro 6100


TMR

TMRS

RUN

RUN

ALM

ALM

IN OUT

IN OUT

. 6-10 TMR TMRS

I.
TMR TMRS .

RUN

ALM

"" .

II.
TMR TMRS .

IN

LC


OADM DWDM

OUT

LC


OADM DWDM
50

WDM OptiX Metro 6100


6.5.4
I.
TMR TMRS.
. 6-15 TMR DWDM

NRZ

NRZ

-5

-5

10

10

10

192,10~196,00

10

-20

0,3

0,3

0,3

35

35

35

800

1600

800

PIN

APD

PIN

1200~1650

1200~1650

-14

-26

-14

-9

-27

-27

-27

. 6-16 TMRS DWDM

CRZ

-5

13

192,10~196,00

51

WDM OptiX Metro 6100


10

-20

0,64

30

-300~+500

PIN

1200~1650

-16

-27

II.
TMR TMRS.

25C

55C

TMR

35

38,5

TMRS

42

46

III.
TMR TMRS.

(PCB) ()

321218,52

()

34532

1,1

IU1~IU6, IU8~IU13

6.6 LWC1

LWC1.

6.6.1
LWC1.

52

WDM OptiX Metro 6100


STM-16, G.957 ITU-T


, DWDM ,
G.694.1 ITU-T CWDM , G.694.2 ITU-T,

NRZ

WDM

DWDM CWDM

-

DWDM
192,1~196,0 T
FEC

FEC, G.975 ITU-T

G.709

ITU-T
ESC

ESC,

- BIP8
- ,

, , , ..
ALS

ALS

1+1 , 1+1 ,
1+1 ,
,

6.6.2
. 6-11 - LWC1.

STM-16

WDM
G.694.1/G.694.2

STM-16

G.694.1/G.694.2

SCC

. 6-11 - LWC1
53

WDM OptiX Metro 6100


STM-16 , LWC1 OTU1. LWC1


G.694.1 ITU-T.
DWDM, LWC1 , G.694.1 ITU-T, .
STM-16. ,
STM-16 .
, BIP8, .
CWDM, , WDM,
CWDM ,
G.694.2 ITU-T.

6.6.3
. 6-12 LWC1.

LWC1
RUN
ALM
TX RX

IN OUT

. 6-12 LWC1

54

WDM OptiX Metro 6100


I.
LWC1 .

RUN

ALM

"" .

II.
LWC1 4 .

IN

LC


OADM WDM

OUT

LC


OADM WDM

TX

LC

RX

LC

6.6.4
I.
LWC1.
. 6-17 LWC1

I-16

S-16.1

L-16.1

L-16.2

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

MLM

SLM

SLM

SLM

15

40

80

1266~1360

1260~1360

1280~1335

1500~1580

-3

-10

-5

-2

-2

55

WDM OptiX Metro 6100


I-16

S-16.1

L-16.1

L-16.2

8,2

8,2

8,2

8,2


-20

NA

NA

30

30

30

G.957

PIN

PIN

APD

APD

1200~1650

1200~1650

1200~1650

1200~1650

-18

-18

-27

-28

-3

-9

-9

-27

-27

-27

-27

. 6-18
LWC1 DWDM

12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
10
2
APD
APD

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

-1

-1

-5

-5

-2

-2

-2

-2

56

WDM OptiX Metro 6100


12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
10
2
APD
APD

10

10

192,10~196,00

8,2

8,2

8,2

10


-20

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

35

35

30

30

30

- /

12800

12800

6500

3200

3200

G.957

APD

APD

PIN

APD

PIN

1200~1650

1200~1650

1200~1650 1200~1650 1200~1650

-18

-25

-18

-25

-25

-9

-9

-9

-27

-27

-27

-27

-27

57

WDM OptiX Metro 6100


. 6-19
LWC1 DWDM

3200 /
12800 /

NRZ

NRZ

-1

-2

10

10

192,10~196,00

10


-20

0,2

0,2

35

35
12800

3200

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

-25

-25

-9

-9

-27

-27

. 6-20 LWC1 CWDM

1600 / 2

1600 / 4

NRZ

NRZ

58

WDM OptiX Metro 6100


1600 / 2

1600 / 4

-2

8,2

8,2

1311~1611

6,5


-20

30

30

1600

1600

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

-28

-28

-9

-9

-27

-27

II.

LWC1.

LWC1

25C
21,5

55C
23,6

III.
LWC1.

(PCB) ()

321218,52

()

34532

1,1

IU1~IU6, IU8~IU13

59

WDM OptiX Metro 6100


6.7 TRC1

TRC1.

6.7.1
TRC1.


. TRC1

- OTU1, G.709 ITU-T, 2,67 /

OTU

LWC1

NRZ

WDM

DWDM CWDM

-

DWDM
192,1~196,0 T
FEC

FEC SDH

G.709 ITU-T

- BIP8
- ,

, , , ..
ALS

ALS

6.7.2
. 6-13 - TRC1.

60

WDM OptiX Metro 6100


WDM

WDM

SCC
. 6-13 - TRC1

TRC1 . , ,
.

6.7.3
. 6-14 TRC1.

61

WDM OptiX Metro 6100


TRC1
RUN
ALM

IN OUT

. 6-14 TRC1

I.
TRC1 .

RUN

ALM

"" .

II.
TRC1 .

IN

LC


OADM WDM

OUT

LC


OADM WDM

62

WDM OptiX Metro 6100


6.7.4
I.
TRC1.
. 6-21 TRC1
DWDM

12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
2 APD 10 APD

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

-1

-1

-5

-5

-2

-2

-2

-2

10

10

8,2

8,2

8,2

192,10~196,00

10


-20

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

35

35

30

30

30

12800

12800

6500

3200

3200

G.957

63

WDM OptiX Metro 6100


12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
2 APD 10 APD

PIN

APD

PIN

APD

APD

1200~1650

1200~1650

1200~1650

1200~1650 1200~1650

-18

-25

-18

-25

-25

-9

-9

-9

-27

-27

-27

-27

-27

. 6-22
TRC1 DWDM

3200 /

12800 /

NRZ

NRZ

-1

-2

10

10

192,10~196,00

10


-20

0,2

0,2

35

35

3200

12800

G.957

64

WDM OptiX Metro 6100


3200 /

12800 /

APD

APD

1200~1650

1200~1650

-25

-25

-9

-9

-27

-27

. 6-23 TRC1 CWDM

1600 /
2

1600 /
4

NRZ

NRZ

-2

8,2

8,2

1311~1611

6,5


-20

30

30

1600

1600

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

-28

-28

-9

-9

65

WDM OptiX Metro 6100


1600 /
2

-27

1600 /
4
-27

II.
TRC1.

TRC1

25C
21,5

55C
23

III.
TRC1.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

1,0

IU1~IU6, IU8~IU13

6.8 LWM
LWM.

6.8.1
LWM.

: STM-1/OC-3, STM-4/OC-12
STM-16/OC-48, DWDM
, G.694.1 ITU-T CWDM , G.694.2 ITU-T,

NRZ

WDM

DWDM CWDM

DWDM
192,1~196,0 T

66

WDM OptiX Metro 6100


ESC

ESC,

- 1

,
, , , ..
ALS

ALS

LWM:
, -
LWM
OTU 1+1, 1+1 , 1+1 ,
,
LWM
OTU 1+1,
1+1 , 1+1
, ,

6.8.2
. 6-15 - LWM.

WDM

STM-1/4/16
OC-3/12/48

STM-1/4/16
OC-3/12/48

G.694.1/G.694.2
G.694.1/G.694.2

CPU

SCC
. 6-15 - LWM

67

WDM OptiX Metro 6100


, LWM
STM-1/OC-3, STM-4/OC-12 STM-16/OC-48.
,
G.694.1 ITU-T DWDM.
DWDM, LWM
, G.694.1 ITU-T.
,
STM-1/OC-3, STM-4/OC-12 STM-16/OC-48.
1.
CWDM, , WDM,
CWDM, G.694.2 ITU-T.

6.8.3
. 6-16 LWM.

LWM

LWM

RUN

RUN

ALM

ALM

RX

RX

TX

TX

IN OUT

OUT1OUT2

IN1 IN2

. 6-16 LWM

68

WDM OptiX Metro 6100


I.
LWM .

RUN

ALM

"" .

II.
LWM ,
/.

IN

LC


OADM WDM

OUT

LC


OADM WDM

TX

LC

RX

LC

LWM ,
/.

IN1/IN2

LC


OADM WDM

OUT1/OUT2 LC


OADM WDM

TX

LC

RX

LC

6.8.4
I.
LWM.

69

WDM OptiX Metro 6100


. 6-24 LWM

I-16

S-16.1

L-16.1

L-16.2

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

MLM

SLM

SLM

SLM

15

40

80

1266~1360 1260~1360 1280~1335 1500~1580

-3

-10

-5

-2

-2

8,2

8,2

8,2

8,2


-20

NA

NA

30

30

30

G.957

PIN

APD

APD

1200~1650 1200~1650 1200~1650 1200~1650

-18

-18

-27

-28

-3

-9

-9

-27

-27

-27

-27

R
PIN

. 6-25 LWM
DWDM

12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
10
2
APD
APD

NRZ

NRZ

70

NRZ

NRZ

NRZ

WDM OptiX Metro 6100


12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
10
2
APD
APD

-1

-1

-5

-5

-2

-2

-2

-2

10

10

8,2

8,2

8,2

192,10~196,00

10


-20

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

35

35

30

30

30

- /

12800

12800

6500

3200

3200

G.957

APD

APD

PIN

APD

PIN

1200~1650

1200~1650

1200~1650 1200~1650 1200~1650

-18

-25

-18

-25

-25

-9

-9

-9

71

WDM OptiX Metro 6100


12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
10
2
APD
APD

-27

-27

-27

-27

-27

:
* , 3 .

. 6-26
LWM DWDM

3200 /
12800 /

NRZ

NRZ

-
*

-
*

-1

-2

10

10

192,10~196,00

10


-20

0,2

0,2

35

35
12800

3200

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

72

WDM OptiX Metro 6100


3200 /
12800 /

-25

-25

-9

-9

-27

-27

:
* , 3 .

. 6-27 LWM CWDM

1600 / 2

1600 / 4

NRZ

NRZ

-
*

-
*

-2

8,2

8,2

1311~1611

6,5


-20

30

30
1600

1600

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

73

WDM OptiX Metro 6100


1600 / 2

1600 / 4

-28

-28

-9

-9

-27

-27

:
* , 3 .

II.
LWM.

25C

LWM

25

55C
27,5

III.
LWM.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

0,9

IU1~IU6, IU8~IU13

6.9 LWMR

LWMR.

6.9.1
LWMR.

74

WDM OptiX Metro 6100


LWMR

STM-16, STM-4, STM-1

OTU

LWM

NRZ

WDM

DWDM CWDM

-

DWDM 192,1~196,0 T
ESC

ESC,
LWMR ESC
LWM

- 1 -

,
, , , ..
ALS

ALS

6.9.2
. 6-17 - LWMR.

WDM

WDM

SCC

. 6-17 - LWMR

75

WDM OptiX Metro 6100


LWMR . ,
, . .

6.9.3
. 6-18 LWMR.

LWMR
RUN
ALM

OUT1OUT2

IN1 IN2

. 6-18 LWMR

I.
LWMR .

RUN

ALM

"" .

76

WDM OptiX Metro 6100


II.
LWMR 4 .


IN1/IN2

LC


OADM WDM

OUT1/OUT2 LC


OADM WDM

6.9.4
I.
LWMR.
. 6-28
LWMR DWDM

12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
2 APD
10
APD
NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

-1

-1

-5

-5

-2

-2

-2

-2

10

10

8,2

8,2

8,2

0,5

0,5

0,5

192,10~196,00

10


-20

0,2

0,2

77

WDM OptiX Metro 6100


12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
2 APD
10
APD

35

35

30

30

30

12800

12800

6500

3200

3200

APD

- /

G.957

PIN

APD

PIN

APD

1200~1650

1200~1650

1200~1650

1200~1650 1200~1650

-18

-25

-18

-25

-25

-9

-9

-9

-27

-27

-27

-27

-27

. 6-29
LWMR DWDM

3200 /

12800 /

NRZ

NRZ

-1

-2

10

10

192,10~196,00

10

78

WDM OptiX Metro 6100


3200 /

-20

12800 /

0,2

0,2

35

35

3200

12800

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

-25

-25

-9

-9

-27

-27

. 6-30 LWMR CWDM

1600 /
2

1600 /
4

NRZ

NRZ

-2

8,2

8,2

1311~1611

6,5

-20

30

30

1600

1600

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

79

WDM OptiX Metro 6100


1600 /
2

1600 /
4

-28

-28

-9

-9

-27

-27

II.
LWMR.

LWMR

25C

55C

38

42

III.
LWMR.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

1,0

IU1~IU6, IU8~IU13

6.10 LWX

LWX.

6.10.1
LWX.

(34 /~2,7 /) 770~1565 DWDM ,


G.694.1 ITU-T CWDM , G.694.2
ITU-T,
, PDH (
34, 45, 140 M/), ESCON (200 /), FC (1,06, 2,12 /)

80

WDM OptiX Metro 6100


NRZ

WDM

DWDM CWDM

-
- DWDM

192,1~196,0 T
ESC

ESC,

ALS

ALS

LWX:
, -
LWX -
OTU 1+1,
1+1 , 1+1
, ,
LWX
OTU 1+1, 1+1 , 1+1 , ,

6.10.2
. 6-19 - LWX.

WDM

34 /~2,7 /

G.694.1/G.694.2

34 /~2,7 /

G.694.1/G.694.2

SCC

. 6-19 - LWX

81

WDM OptiX Metro 6100


: LWX
(34 M/~2,7 /). ,
G.694.1 ITU-T DWDM.
DWDM: LWX DWDM, G.694.1 ITU-T. ,

(34 /~2,7 /) .
CWDM, , WDM,
CWDM , G.694.2
ITU-T.

6.10.3
. 6-20 LWX.

LWX

LWX

RUN

RUN

ALM

ALM

RX

RX

TX

TX

IN OUT

OUT1OUT2

IN1 IN2

. 6-20 LWX

I.
LWX .

82

WDM OptiX Metro 6100


RUN

ALM

"" .

II.
LWX ,
/.


IN

LC

OADM WDM

OUT

LC


OADM WDM

TX

LC

RX

LC

LWX ,
/.


IN1/IN2

LC

OADM WDM

OUT1/OUT2 LC


OADM WDM

TX

LC

RX

LC

6.10.4
I.
LWX.
. 6-31 LWX

I-16

S-16.1

L-16.2

1000 BASE-SX

NRZ

NRZ

NRZ

8B/10B

MLM

SLM

SLM

15

80

0,5

83

WDM OptiX Metro 6100


I-16

S-16.1

L-16.2

1000 BASE-SX

1266~1360 1260~1360 1500~1580 830~860

-3

-10

-5

-2

-9,5

8,2

8,2

8,2


-20

NA

NA

NA

30

30

NA

G.957

PIN

1200~1650 1200~1650 1200~1650 830~860

-18

-18

-28

-17

-3

-9

-27

-27

-27

NA

IEEE802.3z

R
PIN

APD

PIN

. 6-32 LWX
DWDM

12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
10
2
APD
APD

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ


**

-1

-1


**

-5

-5

-2

-2

84

WDM OptiX Metro 6100


12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
10
2
APD
APD

**

-2

-2

10

10

8,2

8,2

8,2

192,10~196,00

10


-20

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

35

35

30

30

30

12800

12800

6500

3200

3200

APD

APD

- /

***

G.957

PIN

APD

PIN

1200~1650

1200~1650

1200~1650 1200~1650 1200~1650

-18

-25

-18

-25

-25

-9

-9

-9

-27

-27

-27

-27

-27

85

WDM OptiX Metro 6100


:
* LWX, WDM
. SDH OTN, NRZ.
** , 3 .
*** LWX, WDM
. SDH OTN, G.957.

. 6-33
LWX DWDM

3200 /

12800 /

NRZ

NRZ

**

**

-1

-2

**

10

10

192,10~196,00

10

-20

0,2

0,2

35

35

3200

12800

***

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

-25

-25

-9

-9

-27

-27

86

WDM OptiX Metro 6100


:
* LWX, WDM
. SDH OTN, NRZ.
** , 3 .
*** LWX, WDM
. SDH OTN, G.957.

. 6-34 LWX CWDM

1600 / 1600 /
2
4

NRZ

NRZ

**

**

-2

**

8,2

8,2

1311~1611

6,5

-20

30

30

1600

1600

***

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

-28

-28

-9

-9

-27

-27

87

WDM OptiX Metro 6100


:
* LWX, WDM
. SDH OTN, NRZ.
** , 3 .
*** LWX, WDM
. SDH OTN, G.957.

II.
LWX.

25C

LWX

25

55C
27,5

III.
LWX.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

0,9

IU1~IU6, IU8~IU13

6.11 LWXR

LWXR.

6.11.1
LWMR.


. LWXR

- 34 /~2,7 /

88

WDM OptiX Metro 6100


OTU

LWX

NRZ

WDM

DWDM CWDM

-

DWDM
192,1~196,0 T
ESC

ESC,

LWXR ESC
LWX

ALS

ALS

6.11.2
. 6-21 - LWXR.

WDM

WDM

SCC

. 6-21 - LWXR

LWXR . ,
, . .

89

WDM OptiX Metro 6100


6.11.3
. 6-22 LWXR.

LWXR
RUN
ALM

OUT1 OUT2

IN1 IN2

. 6-22 LWXR

I.
LWXR .

RUN

ALM

"" .

II.
LWXR 4 .

90

WDM OptiX Metro 6100


IN1/IN2

LC


OADM WDM

OUT1/OUT2

LC


OADM WDM

6.11.4
I.
LWXR.
. 6-35
LWXR DWDM

12800 / 12800 / 6500 /


PIN
APD
PIN

NRZ

3200 / 3200 /
2 APD 10 APD

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

-1

-1

-5

-5

-2

-2

-2

-2

10

10

8,2

8,2

8,2

192,10~196,00

10

0,5

0,5

0,5
-20

0,2

0,2

91

WDM OptiX Metro 6100


12800 / 12800 / 6500 /


PIN
APD
PIN

3200 / 3200 /
2 APD 10 APD

35

35

30

30

30

12800

12800

6500

3200

3200

G.957

R
-

PIN

APD

PIN

APD

APD

1200~1650

1200~1650

1200~1650

1200~1650

1200~1650

-18

-25

-18

-25

-25

-9

-9

-9

-27

-27

-27

-27

-27

. 6-36
LWXR DWDM

3200 / 12800 /
-

NRZ

NRZ

-1

-2

10

10

192,10~196,00

92

WDM OptiX Metro 6100


3200 / 12800 /
-

10

-20

0,2

0,2

35

35

3200

12800

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

-25

-25

-9

-9

-27

-27

. 6-37 LWXR CWDM

1600 /
2

1600 /
4

NRZ

NRZ

-2

8,2

8,2

1311~1611

6,5

-20

30

30

1600

1600

G.957

APD

93

APD

WDM OptiX Metro 6100


1600 /
2

1600 /
4

1200~1650

1200~1650

-28

-28

-9

-9

-27

-27

II.
LWXR.

25C

LWXR

38

55C
42

III.
LWXR.

(PCB) (xx)

321218,52

(x) 34532

1,0

IU1~IU6, IU8~IU13

6.12 LDG

LDG.

6.12.1
LDG.

GE STM-16 DWDM , G.694.1 ITU-T,


CWDM , G.694.2 ITU-T,

NRZ

WDM

DWDM CWDM

94

WDM OptiX Metro 6100


- .
- DWDM

192,1~196,0 T
ESC

ESC,

- GE
1 WDM


,
, , , ..
ALS

ALS

LDG:
, -
LDG - OTU 1+1, 1+1 , 1+1 ,
,
LDG OTU 1+1,
1+1 , 1+1
, ,

:
,
(, (Auto-Negotiation)) . .

:
LDG
1+1 ,
(Auto-Negotiation) .

95

WDM OptiX Metro 6100


6.12.2
. 6-23 LDG.

WDM
G.694.1/G.694.2

GE
GE

STM-16

STM-16

SCC

. 6-23 - LDG

: LDG , IEEE 802.3z.


STM-16, STM-16. . , LDG DWDM G.694.1 DWDM .
: DWDM LDG DWDM
G.694.1. , STM-16. . , ,
DWDM,
B1.
, GE
STM-16 GE IEEE 802.3z
GE GE.
CWDM, , WDM,
CWDM, G.694.2
ITU-T.

6.12.3
. 6-24 LDG.

96

WDM OptiX Metro 6100


LDG

LDG

RUN

RUN

ALM

ALM

RX1

RX1

TX1

TX1

RX2

RX2

TX2

TX2

IN OUT

OUT1OUT2

IN1 IN2

. 6-24 LDG

I.
LDG .

RUN

ALM

"" .

II.
LDG ,
/.


IN

LC


OADM WDM

OUT

LC


OADM WDM
97

WDM OptiX Metro 6100


TX1/TX2

LC

GE , IEEE
802.3z

RX1/RX2

LC

GE
,
IEEE 802.3z

LDG ,
/.


IN1/IN2

LC


OADM WDM

OUT1/OUT2 LC


OADM WDM

TX1/TX2

LC

GE , IEEE
802.3z

RX1/RX2

LC

GE
,
IEEE 802.3z

6.12.4
I.
LDG.
. 6-38 LDG

1000 BASE-SX 1000 BASE-LX 1000 BASE-LX 1000 BASE-ZX


10
40
80

8B/10B

8B/10B

8B/10B

8B/10B

0,5

10

40

80

830~860

1270~1355

1270~1355

1500~1580

-3

98

WDM OptiX Metro 6100


1000 BASE-SX 1000 BASE-LX 1000 BASE-LX 1000 BASE-ZX


10
40
80

-9,5

-11,5

-2

-2

IEEE802.3z

PIN

PIN

PIN

PIN

830~860

1270~1355

1270~1355

1500~1580

-17

-19

-21

-21

-3

-3

-3

. 6-39 LDG
DWDM

12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
10
2
APD
APD

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

-1

-1

-5

-5

-2

-2

-2

-2

10

10

8,2

8,2

8,2

99

WDM OptiX Metro 6100


12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
10
2
APD
APD

192,10~196,00

10


-20

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

35

35

30

30

30

- /

12800

12800

6500

3200

3200

G.957

APD

PIN

APD

PIN

APD

1200~1650

1200~1650

1200~1650

1200~1650 1200~1650

-18

-25

-18

-25

-25

-9

-9

-9

-27

-27

-27

-27

-27

:
* , 3 .

100

WDM OptiX Metro 6100


. 6-40
LDG DWDM

3200 / 12800 /
-

NRZ

NRZ

-1

-2

10

10

192,10~196,00

10

-20

0,2

0,2

35

35

3200

12800

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

-25

-25

-9

-9

-27

-27

:
* , 3 .

. 6-41 LDG CWDM

1600 /
2

101

NRZ

1600 /
4
NRZ

WDM OptiX Metro 6100


1600 /
2

1600 /
4

S
*

-2

8,2

8,2

1311~1611

6,5

-20

30

30

1600

1600

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

-28

-28

-9

-9

-27

-27

:
* , 3 .

II.
LDG.

LDG

25C
28

55C
31

III.

LDG.
102

WDM OptiX Metro 6100


(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

1,1

IU1~IU6, IU8~IU13

6.13 LQG

LQG.

6.13.1
LQG.

GE 5 / DWDM ,
G.694.1 ITU-T,

NRZ

GE-ADM

ADM GE
- , LQG
- 16 GE

WDM DWDM CWDM


FEC

FEC, G.975 ITU-T

ESC

ESC,

- GE
1 WDM

,
, , , ..
ALS

ALS

1+1 , 1+1 , 1+1 ,


,

103

WDM OptiX Metro 6100


:
,
(, (Auto-Negotiation)) . .

:
LQG
1+1 ,
(Auto-Negotiation) .

6.13.2
. 6-25 - LQG.

WDM
G.694.1

GE
GE

5 /

5 /

SCC

. 6-25 - LQG

: LQG , , GE, IEEE 802.3z.


5 / . . , LQG DWDM G.694.1
DWDM .

104

WDM OptiX Metro 6100


WDM: LQG 5 / G.694.1 ITU-T, .


WDM.
-
, GE, IEEE 802.3z,
.
- GE LQG ADM GE.

6.13.3
. 6-26 LQG.

LQG
RUN
ALM

RX1
TX1
RX2
TX2
RX3
TX3
RX4
TX4

IN OUT

. 6-26 LQG

105

WDM OptiX Metro 6100


I.
LQG .

RUN

ALM

"" .

II.
LQG 10 .

IN

LC


OADM WDM

OUT

LC


OADM WDM

TX1~TX4

LC

GE , IEEE
802.3z

RX1~RX4

LC

GE
,
IEEE 802.3z

6.13.4
I.
LQG.
. 6-42 LQG

1000 BASE-SX 1000 BASE-LX 1000 BASE-LX 1000 BASE-ZX


10
40
80

8B/10B

8B/10B

8B/10B

8B/10B

0,5

10

40

80

1270~1355

1270~1355

1500~1580

830~860

106

WDM OptiX Metro 6100


1000 BASE-SX 1000 BASE-LX 1000 BASE-LX 1000 BASE-ZX


10
40
80

-3

-9,5

-11,5

-2

-2

IEEE802.3z

PIN

PIN

PIN

PIN

830~860

1270~1355

1270~1355

1500~1580

-17

-19

-21

-21

-3

-3

-3

. 6-43 LQG DWDM

3400 / 6400 /

NRZ

NRZ

-1

-2

-5

10

10

192,10~196,00

10

-20

0,3

0,3

35

35

3400

6400

107

WDM OptiX Metro 6100


3400 / 6400 /

APD

APD

1200~1650 1200~1650

-25

-25

-9

-9

-27

-27

II.
LQG.

LQG

25C
54,5

55C
60

III.
LQG.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

1,0

IU1~IU5, IU9~IU13

:
LQG -, LQG IU1~IU4, IU10~IU13.

6.14 LOG/LOGS

LOG LOGS. .
.

108

WDM OptiX Metro 6100


6.14.1
LOG LOGS.

LOG

LOGS

GE OTU2 DWDM ,
G.694.1 ITU-T,

GE-ADM

ADM GE
- , , LOG
LOGS - 16 GE

NRZ

CRZ


DWDM 192,1~196,0 T
FEC

AFEC, G.975.1 ITU-T

ESC

ESC,

- GE
BIP8 WDM

,
, , , ..
ALS

ALS

1+1 , 1+1 , 1+1 ,


,

:
,
(, (Auto-Negotiation)) . .

109

WDM OptiX Metro 6100


:
LOG/LOGS
1+1 ,
(Auto-Negotiation) .

6.14.2
. 6-27 - LOG LOGS.

WDM

GE
GE

G.694.1


-

OTU2
OTU2

SCC

. 6-27 - LOG LOGS

LOG LOGS .
LOG.
LOG
GE. , , OTU2, G.694.1 ITU-T DWDM.
DWDM, LOG OTU2,
G.694.1 ITU-T. ,
, .

110

WDM OptiX Metro 6100


6.14.3
. 6-28 LOG LOGS.

LOGS

LOG

RUN

RUN

ALM

ALM
RX1

RX1
TX1

IN OUT

TX1

IN OUT

RX2

RX2
TX2

TX2

RX3

RX3

TX3

TX3

RX4

RX4

TX4

TX4

RX5

RX5

TX5

TX5

RX6

RX6

TX6

TX6

RX7

RX7

TX7

TX7

RX8

RX8

TX8

TX8

. 6-28 LOG LOGS

I.
LOG LOGS .

RUN

ALM

"" .

II.
LOG LOGS 18 .


IN

LC


OADM DWDM
111

WDM OptiX Metro 6100


OUT

LC


OADM DWDM

TX1~TX8

LC

RX1~RX8

LC

6.14.4
I.
LOG LOGS.
. 6-44 LOG

1000 BASE-SX 1000 BASE-LX 1000 BASE-LX 1000 BASE-ZX


10
40
80

8B/10B

8B/10B

8B/10B

8B/10B

0,5

10

40

80

830~860

1270~1355

1270~1355

1500~1580

-3

-9,5

-11,5

-2

-2

IEEE802.3z

- -

PIN

PIN

PIN

PIN

830~860

1270~1355

1270~1355

1500~1580

-17

-19

-21

-21

-3

-3

-3

112

WDM OptiX Metro 6100


. 6-45 LOG DWDM

NRZ

NRZ

-5

-5

10

10

10

192,10~196,00

10

-20

0,3

0,3

0,3

35

35

35

800

1600 800

PIN

APD

1200~1650

1200~1650

-14

-26

-14

-9

-27

-27

-27

PIN

. 6-46 LOGS

1000 BASE-SX 1000 BASE-LX 1000 BASE-LX 1000 BASE-ZX


10
40
80

8B/10B

8B/10B

8B/10B

8B/10B

0,5

10

40

80

830~860

1270~1355

1270~1355

1500~1580

-3

-9,5

-11,5

-2

-2

113

WDM OptiX Metro 6100


1000 BASE-SX 1000 BASE-LX 1000 BASE-LX 1000 BASE-ZX


10
40
80

IEEE802.3z

PIN

PIN

PIN

PIN

830~860

1270~1355

1270~1355

1500~1580

-17

-19

-21

-21

-3

-3

-3

. 6-47 LOGS DWDM

CRZ

-5

13

192,10~196,00

10

-20

0,64

30

-300~+500

PIN

1200~1650

-16

-27

114

WDM OptiX Metro 6100


II.
LOG LOGS.

25C

55C

LOG

55

60

LOGS

58

64

III.
LOG LOGS.

LOG

1,5

(PCB) ()

321218,52

LOGS
1,8

() 34564

IU1~IU5, IU9~IU12

:
LOG LOGS -, LOG LOGS
IU1, IU3, IU10, IU12.

6.15 LQS

LQS.

6.15.1
LQS.

SDH
STM-16 DWDM , G.694.1 ITU-T, DWDM G.694.2
ITU-T,

NRZ

115

WDM OptiX Metro 6100


WDM DWDM CWDM


ESC

ESC,

- 1
,

, , , ..
ALS

ALS

LQS: ,
LQS
OTU 1+1, 1+1 , 1+1 ,
,
LQS
OTU 1+1,
1+1 , 1+1
, ,

6.15.2
. 6-29 - LQS.

WDM
G.694.1/G.694.2

SDH

SDH

STM-16
STM-16

SCC

. 6-29 - LQS

116

WDM OptiX Metro 6100


: LQS
SDH. ,
, STM-16, G.694.1 ITU-T DWDM.
DWDM: LQS
STM-16 G.694.1 ITU-T.
,
, SDH .
CWDM, , WDM,
CWDM, G.694.2 ITU-T.
, , .

6.15.3
. 6-30 LQS.

LQS

LQS

RUN

RUN

ALM

ALM

RX1

RX1

TX1

TX1

RX2

RX2

TX2

TX2

RX3

RX3

TX3

TX3

RX4

RX4

TX4

TX4

IN OUT

OUT1OUT2

IN1 IN2

. 6-30 LQS
117

WDM OptiX Metro 6100


I.
LQS .

RUN

ALM

"" .

II.
LQS ,
/.


IN

LC


OADM WDM

OUT

LC


OADM WDM

TX1~TX4

LC

SDH SDH

RX1~RX4

LC

SDH SDH

LQS 12 ,
/.


IIN1/IN2

LC


OADM WDM

OUT1/OUT2 LC


OADM WDM

TX1~TX4

LC

SDH SDH

RX1~RX4

LC

SDH SDH

6.15.4
I.
LQS.
. 6-48 LQS

S-4.1

118

NRZ

L-4.1
NRZ

WDM OptiX Metro 6100


S-4.1

L-4.1

MLM

SLM

15

40

1274~1356 1280~1335

-8

-15

-3

8,2

10

-20

NA

NA

30

G.957

APD

1200~1650 1200~1650

-28

-28

-8

-8

-27

-14

R
APD

. 6-49 LQS
DWDM

12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
2 APD 10 APD

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

S

*

-1

-1

-5

-5

-2

-2

119

WDM OptiX Metro 6100


12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
2 APD 10 APD

-2

-2

10

10

8,2

8,2

8,2

192,10~196,00

10-20

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

35

35

30

30

30

12800

12800

6500

3200

3200

APD

APD

G.957

PIN

APD

PIN

1200~1650

1200~1650

1200~1650 1200~1650 1200~1650

-18

-25

-18

-25

-25

-9

-9

-9

-27

-27

-27

-27

-27

120

WDM OptiX Metro 6100


:
* , 3 .

. 6-50 LQS CWDM

1600 / 1600 /
2
4

NRZ

NRZ

-2

8,2

8,2

1311~1611

6,5

-20

30

30

1600

1600

G.957

APD

1200~1650 1200~1650

-28

-28

-9

-9

-27

-27

R
APD

:
* , 3 .

II.
LQS.
121

WDM OptiX Metro 6100


LQS

25C
30

55C
33

III.
LQS.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

1,2

IU1~IU6, IU8~IU13

6.16 AP4

AP4.

6.16.1
AP4.

, ,
200 /~1,20 / STM-16 DWDM , G.694.1
ITU-T, CWDM , G.694.2 ITU-T,

NRZ

WDM

DWDM CWDM

ESCON, - (FICON), Fibre Channel (25, 50,


100) (DVB-ASI)

ESC

ESC,

- 1
,

, , , ..
ALS

ALS

122

WDM OptiX Metro 6100


AP4:
, -
AP4
OTU 1+1, 1+1 , 1+1 ,
,
AP4
OTU 1+1,
1+1 , 1+1
, ,

6.16.2
. 6-31 - AP4.

WDM
G.694.1/G.694.2

,

,

STM-16
STM-16

SCC

. 6-31 - AP4

: AP4 ,
, 200 /~1,20 /. , , STM-16,
G.694.1 ITU-T DWDM.
DWDM, AP4 STM-16 G.694.1 ITU-T.
, , , , 200 /~1,20 / .

SOH .
123

WDM OptiX Metro 6100


CWDM: , WDM,
CWDM, G.694.2 ITU-T.

6.16.3
. 6-32 AP4.

AP4

AP4

RUN

RUN

ALM

ALM

RX1

RX1

TX1

TX1

RX2

RX2

TX2

TX2

RX3

RX3

TX3

TX3

RX4

RX4

TX4

TX4

IN OUT

OUT1OUT2

IN1 IN2

. 6-32 AP4

I.
AP4 .

RUN

ALM

"" .

124

WDM OptiX Metro 6100


II.
AP4 ,
/.


IN

LC


OADM WDM

OUT

LC


OADM WDM

TX1~TX4

LC

RX1~RX4

LC

AP4 12 ,
/.


IN1/IN2

LC


OADM WDM

OUT1/OUT2

LC


OADM WDM

TX1~TX4

LC

RX1~RX4

LC

6.16.4
I.
4.
. 6-51 AP4

1000 BASE-SX 1000 BASE-LX


10

8B/10B

8B/10B

0,5

10

830~860

1270~1355

-3

-9,5

-11,5

125

WDM OptiX Metro 6100


1000 BASE-SX 1000 BASE-LX


10

IEEE802.3z

PIN

PIN

830~860

1270~1355

-17

-19

-3

. 6-52 AP4
DWDM

12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
2 APD 10 APD
NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

-1

-1

-5

-5

-2

-2

-2

-2

10

10

8,2

8,2

8,2

192,10~196,00

10


-20

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

35

35

30

30

30

126

WDM OptiX Metro 6100


- /

12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
2 APD 10 APD
12800

12800

6500

3200

3200

APD

APD

G.957

PIN

APD

PIN

1200~1650

1200~1650

1200~1650 1200~1650 1200~1650

-18

-25

-18

-25

-25

-9

-9

-9

-27

-27

-27

-27

-27

:
* , 3 .

. 6-53 AP4 CWDM

1600 / 1600 /
2
4

NRZ

S
*

-2

8,2

8,2

1311~1611

6,5

127

WDM OptiX Metro 6100


1600 / 1600 /
2
4

-20

30

30

1600

1600

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

-28

-9

-9

-27

-27

-28

:
* , 3 .

II.
4.

AP4

25C
46

55C
50

III.
4.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

1,2

IU1~IU6, IU8~IU13

128

WDM OptiX Metro 6100


6.17 AP8

AP8.

6.17.1
AP8.

, ,
200 /~2,12 / STM-16 DWDM , G.694.1
ITU-T, CWDM , G.694.2 ITU-T,

GE GE . 2,5 /

NRZ

WDM

DWDM CWDM


DWDM
192,1~196,0 T

GE, ESCON, FICON, FC50, FC100, FC200 DVB-ASI

ESC

ESC,

- 1
,
, ,
, ..
ALS

ALS

AP8:
, -
AP8 OTU 1+1, 1+1 , 1+1 , ,
AP8
OTU 1+1,
1+1 , 1+1
, ,

129

WDM OptiX Metro 6100


:
,
(, (Auto-Negotiation)) . .

:
AP8
1+1 ,
(Auto-Negotiation) .

6.17.2
. 6-33 - AP8.

WDM
G.694.1/G.694.2

,

,

STM-16
STM-16

SCC

. 6-33 - AP8

: AP8
, , 200 /~2,12 /.
, , STM-16, G.694.1
ITU-T DWDM.

130

WDM OptiX Metro 6100


DWDM: AP8 STM-16,


G.694.1 ITU-T. , , ,
, 200 /~2,12 / .

SOH .
CWDM, , WDM,
CWDM, G.694.2 ITU-T.

6.17.3
. 6-34 AP8.

AP8
RUN
ALM

AP8
RUN
ALM

RX1

RX1

TX1
RX2

TX1
RX2

TX2

TX2

RX3

RX3

TX3

TX3

RX4

RX4

TX4

TX4

RX5

RX5

TX5

TX5

RX6

RX6

TX6

TX6

RX7

RX7

TX7

TX7

RX8

RX8

TX8
IN OUT

TX8
OUT1OUT2

IN1IN2

. 6-34 AP8

I.
AP8 .

131

WDM OptiX Metro 6100


RUN

ALM

"" .

II.
AP8 18 ,
/.


IN

LC


OADM WDM

OUT

LC


OADM WDM

TX1~TX8

LC

RX1~RX8

LC

AP8 20 ,
/.


IN1/IN2

LC


OADM WDM

OUT1/OUT2 LC


OADM WDM

TX1~TX8

LC

RX1~RX8

LC

6.17.4
I.

8.
. 6-54 GE AP8

1000 BASE-SX 1000 BASE-LX 1000 BASE-LX 1000 BASE-ZX


10
40
80

8B/10B

8B/10B

132

8B/10B

8B/10B

WDM OptiX Metro 6100


1000 BASE-SX 1000 BASE-LX 1000 BASE-LX 1000 BASE-ZX


10
40
80

0,5

10

40

80

830~860

1270~1355

1270~1355

1500~1580

-3

-9,5

-11,5

-2

-2

IEEE802.3z

PIN

PIN

PIN

PIN

830~860

1270~1355

1270~1355

1500~1580

-17

-19

-21

-21

-3

-3

-3

. 6-55 ESCON FC AP8

ESCON

ESCON

8B/10B

8B/10B

15

FC
1 / ( 1)

FC
2 / ( 2)

1: FC 1 /
GE

2: FC 2 /
1274~1356 1270~1380 SDH 2,5 /
-8

-14

133

WDM OptiX Metro 6100


ESCON

ESCON

-15

-20,5

8,2

NA

NA

APD

APD

- -

FC
1 / ( 1)

FC
2 / ( 2)

1: FC 1 /
GE
2: FC 2 /
SDH 2,5 /

1274~1356 1270~1380

-28

-29

-8

-14

. 6-56 AP8
DWDM

12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
2 APD 10 APD

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

S

*

-1

-1

-5

-5

-2

-2

-2

-2

10

10

8,2

8,2

8,2

134

WDM OptiX Metro 6100


12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
2 APD 10 APD

192,10~196,00

10
-20

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

35

35

30

30

30

12800

12800

6500

3200

3200

APD

APD

G.957

PIN

APD

PIN

1200~1650

1200~1650

1200~1650 1200~1650 1200~1650

-18

-25

-18

-25

-25

-9

-9

-9

-27

-27

-27

-27

-27

:
* , 3 .

135

WDM OptiX Metro 6100


. 6-57
AP8 DWDM

3200 / 12800 /
-

NRZ

NRZ

-1

-2

10

10

192,10~196,00

10

-20

0,2

0,2

35

35

3200

12800

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

-25

-25

-9

-9

-27

-27

:
* , 3 .

. 6-58 AP8 CWDM

1600 /
2

136

NRZ

1600 /
4
NRZ

WDM OptiX Metro 6100


1600 /
2

1600 /
4

S
*

-2

8,2

8,2

1311~1611

6,5

-20

30

30

1600

1600

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

-28

-28

-9

-9

-27

-27

:
* , 3 .

II.
8.

25C
52,6

55C
58

III.
8.

137

WDM OptiX Metro 6100


(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

1,3

IU1~IU6, IU8~IU13

6.18 FCE

FCE.

6.18.1
FCE.

FC200 FC100 DWDM , G.694.1


ITU-T, CWDM G.694.2 ITU-T,

FC200 2,12 /
1500
FC100 1,06 /
3000

NRZ

-
-

DWDM
192,1~196,0 T
WDM DWDM CWDM
ESC

ESC,

- 1
,

, , , ..
ALS

ALS

138

WDM OptiX Metro 6100


FCE:
,
FCE OTU 1+1, 1+1 , 1+1 ,
,
FCE OTU 1+1,
1+1 , 1+1
, ,

. 6-35 - FCE.

WDM
G.694.1/G.694.2

FC
FC

STM-16

STM-16

SCC

. 6-35 - FCE

: FCE FC200
FC100. , , STM-16, G.694.1 ITU-T, WDM.
WDM: FCE STM-16,
G.694.1 ITU-T. , , FC200
FC100 .

SOH .

139

WDM OptiX Metro 6100


CWDM, , WDM,
CWDM, G.694.2 ITU-T.

6.18.2
. 6-36 FCE.

FCE

FCE

RUN

RUN

ALM

ALM

RX1

RX1

TX1

TX1

RX2

RX2

TX2

TX2

IN OUT

OUT1OUT2

IN1 IN2

. 6-36 FCE

I.
FCE .

RUN

ALM

"" .

140

WDM OptiX Metro 6100


II.
FCE ,
/.


IN

LC


OADM WDM

OUT

LC


OADM WDM

TX1~TX2

LC

FC

RX1~RX2

LC

FC

FCE ,
/.


IN1/IN2

LC


OADM WDM

OUT1/OUT2 LC


OADM WDM

TX1~TX2

LC

FC

RX1~RX2

LC

FC

6.18.3
I.
FCE.
. 6-59 FCE

FC
1 /
( 1)

141

FC
2 /
( 2)

1: FC 1 /
GE
2: FC 2 /
SDH 2,5 /

WDM OptiX Metro 6100


FC
1 /
( 1)

1: FC 1 /
GE

-20

2: FC 2 /
SDH 2,5 /

FC
2 /
( 2)

. 6-60 FCE
DWDM

12800 / 12800 / 6500 /


PIN
APD
PIN

NRZ

3200 / 3200 /
10
2
APD
APD

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

S

*

-1

-1

-5

-5

-2

-2

-2

-2

10

10

8,2

8,2

8,2

142

WDM OptiX Metro 6100


12800 / 12800 / 6500 /


PIN
APD
PIN

192,10~196,00

10

3200 / 3200 /
10
2
APD
APD
-20

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

35

35

30

30

30

12800

12800

6500

3200

3200

G.957

PIN

APD

PIN

APD

APD

1200~1650

1200~1650

1200~1650

1200~1650

1200~1650

-18

-25

-18

-25

-25

-9

-9

-9

-27

-27

-27

-27

-27

:
* , 3 .

143

WDM OptiX Metro 6100


. 6-61
FCE DWDM

3200 /

12800 /

NRZ

NRZ

-1

-2

10

10

192,10~196,00

10

-20

0,2

0,2

35

35

3200

12800

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

-25

-25

-9

-9

-27

-27

:
* , 3 .

. 6-62 FCE CWDM

1600 /
2

144

NRZ

1600 /
4
NRZ

WDM OptiX Metro 6100


1600 /
2

1600 /
4

S
*

-2

8,2

8,2

1311~1611

6,5

-20

30

30

1600

1600

G.957

APD

APD

1200~1650

1200~1650

-28

-28

-9

-9

-27

-27

:
* , 3 .

II.
FCE.

FCE

25C
52,6

55C
58

III.
FCE.

145

WDM OptiX Metro 6100


(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

1,1

IU1~IU6, IU8~IU13

6.19 EC8

EC8.

6.19.1
EC8.

ESCON 200 /
STM-16 DWDM , G.694.1 ITU-T, CWDM G.694.2
ITU-T,

NRZ

WDM

DWDM CWDM

ESC

ESC,

- 1

,
, , , ..
ALS

ALS

EC8:
,
EC8 - OTU 1+1, 1+1 , 1+1 ,
,
EC8
OTU 1+1,
1+1 , 1+1
, ,

146

WDM OptiX Metro 6100


6.19.2
. 6-37 - EC8.

ESCON

WDM
G.694.1/G.694.2
STM-16

ESCON

STM-16

SCC

. 6-37 - EC8

: EC8 ESCON 200 /.


, , STM-16,
G.694.1 ITU-T DWDM.
DWDM: EC8 STM-16,
G.694.1 ITU-T. ,
, ESCON 200 / .
CWDM: , WDM,
CWDM, G.694.2 ITU-T.

SOH .

6.19.3
. 6-38 EC8.

147

WDM OptiX Metro 6100


EC8

EC8

RUN

RUN

ALM

ALM

RX1

RX1

TX1
RX2

TX1
RX2

TX2

TX2

RX3

RX3

TX3

TX3

RX4

RX4

TX4

TX4

RX5

RX5

TX5

TX5

RX6

RX6

TX6

TX6

RX7

RX7

TX7

TX7

RX8

RX8

TX8
IN OUT

TX8
OUT1OUT2

IN1IN2

. 6-38 EC8

I.
EC8 .

RUN

ALM

"" .

II.
EC8 18 ,
/.


IN

LC


OADM WDM

OUT

LC


OADM WDM
148

WDM OptiX Metro 6100


TX1~TX8

LC

ESCON

RX1~RX8

LC

ESCON

EC8 20 ,
/.


IN1/IN2

LC


OADM WDM

OUT1/OUT2 LC


OADM WDM

TX1~TX8

LC

ESCON

RX1~RX8

LC

ESCON

6.19.4
I.

EC8.
. 6-63 EC8

ESCON
ESCON

8B/10B

8B/10B

15

1274~1356

1270~1380

-8

-14

-15

-20,5

8,2

NA

NA

APD

APD

1274~1356

1270~1380

-28

-29

-8

-14

149

WDM OptiX Metro 6100


. 6-64 EC8
DWDM

12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
10
2
APD
APD

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

-1

-1

-5

-5

-2

-2

-2

-2

10

10

8,2

8,2

8,2

192,10~196,00

10


-20

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

35

35

30

30

30

12800

12800

6500

3200

3200

APD

APD

- /

G.957

PIN

APD

PIN

1200~1650

1200~1650

1200~1650 1200~1650 1200~1650

150

WDM OptiX Metro 6100


12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
10
2
APD
APD

-18

-25

-18

-25

-25

-9

-9

-9

-27

-27

-27

-27

-27

:
* , 3 .

. 6-65 EC8 CWDM

1600 / 1600 /
2
4

NRZ

NRZ

-2

8,2

8,2

1311~1611

6,5

-20

30

30

1600

1600

G.957

APD

151

APD

WDM OptiX Metro 6100


1600 / 1600 /
2
4

1200~1650 1200~1650

-28

-9

-9

-27

-27

-28

:
* , 3 .

II.
EC8.

EC8

25C
35

55C
38,5

III.
EC8.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

1,2

IU1~IU6, IU8~IU13

6.20 AS8

AS8.

152

WDM OptiX Metro 6100


6.20.1
AS8.

SDH
STM-16 DWDM
, G.694.1 ITU-T, CWDM , G.694.2 ITU-T,
STM-1 STM-4, STM-1 STM-4.
2,5 /

NRZ

WDM

DWDM CWDM

ESC

ESC,

- 1
,

, , , ..
ALS

ALS

AS8:
, -
AS8
OTU 1+1, 1+1 , 1+1 ,
,
AS8
OTU 1+1,
1+1 , 1+1 ,
,

6.20.2
. 6-39 - AS8.

153

WDM OptiX Metro 6100


WDM
G.694.1/G.694.2

SDH

SDH

STM-16

STM-16

SCC

. 6-39 - AS8

: AS8
SDH. , , STM-16, G.694.1 ITU-T, DWDM.
DWDM: AS8 STM-16,
G.694.1 ITU-T. , , SDH .
CWDM: , WDM,
CWDM, G.694.2 ITU-T.

SOH .

6.20.3
. 6-40 AS8.

154

WDM OptiX Metro 6100


AS8

AS8

RUN

RUN

ALM

ALM

RX1

RX1

TX1
RX2

TX1
RX2

TX2

TX2

RX3

RX3

TX3

TX3

RX4

RX4

TX4

TX4

RX5

RX5

TX5

TX5

RX6

RX6

TX6

TX6

RX7

RX7

TX7

TX7

RX8

RX8

TX8
IN OUT

TX8
OUT1OUT2

IN1IN2

. 6-40 AS8

I.
AS8 .

RUN

ALM

"" .

II.
AS8 18 ,
/.


IN

LC


OADM WDM

OUT

LC


OADM WDM
155

WDM OptiX Metro 6100


TX1~TX8

LC

SDH

RX1~RX8

LC

SDH

AS8 20 ,
/.


IN1/IN2

LC


OADM WDM

OUT1/OUT2 LC


OADM WDM

TX1~TX8

LC

SDH

RX1~RX8

LC

SDH

6.20.4
I.

AS8.
. 6-66 AS8

S-4.1

L-4.1

NRZ

NRZ

MLM

SLM

15

40

1274~1356 1280~1335

-8

-15

-3

8,2

10

-20

NA

NA

30

G.957

156

WDM OptiX Metro 6100


S-4.1

L-4.1

APD

APD

1200~1650 1200~1650

-28

-28

-8

-8

-27

-14

. 6-67 AS8
DWDM

12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
10
2
APD
APD
NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

-1

-1

-

*

-5

-5

-2

-2

-2

-2

10

10

8,2

8,2

8,2

-
-

192,10~196,00

10

-

-20

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

35

35

30

30

30

157

WDM OptiX Metro 6100


- /

12800 / 12800 / 6500 / 3200 / 3200 /


PIN
APD
PIN
10
2
APD
APD
12800

12800

6500

3200

3200

APD

APD

G.957

PIN

APD

PIN

1200~1650

1200~1650

1200~1650 1200~1650

1200~1650

-18

-25

-18

-25

-25

-9

-9

-9

-27

-27

-27

-27

-27

:
* , 3 .

. 6-68 AS8 CWDM

1600 / 1600 /
2
4

NRZ

NRZ

-2

8,2

8,2

1311~1611

6,5

158

WDM OptiX Metro 6100


-20

1600 / 1600 /
2
4
1

30

30

1600

1600

G.957

APD

1200~1650 1200~1650

-28

-28

-9

-9

-27

-27

R
APD

:
* , 3 .

II.
AS8.

AS8

25C
36

55C
38,5

III.
AS8.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

1,2

IU1~IU6, IU8~IU13

159

WDM OptiX Metro 6100


7

Opti Metro 6100. :
z

, Opti Metro 6100.

M40

40-

V40

40- VOA

D40

40-

FIU

EFIU

DWC

7.1 M40/V40

M40 V40.

7.1.1
M40 V40.

M40

V40

40
(G.694.1
G.694.2 ITU-T), 100 ,

40
(G.694.1
G.694.2 ITU-T),
100 ,

160

WDM OptiX Metro 6100


M40

V40

- "MON" online
MCA online7.1.2
. 7-1 - M40 V40.

OUT
MON

SCC

. 7-1 - M40 V40

40 40 OTU .
M40
40
.
M40 . . ,
, , , SCC.
V40 M40 , V40 .

161

WDM OptiX Metro 6100


7.1.3
. 7-2 M40 V40.

M40
OUT

MON

V40
MONOUT 1

RUN

ALM

RUN
ALM

2 3

6 7

8 9 10

9 10 11 12

11 12 13 14 15 16

13 14

15 16 17 18

17 18 19 20 21 22

19 20

21 22

23 24

23 24 25 26 27 28

25 26

27 28

29 30

29 30 31 32 33 34

31 32

33 34 35 36

35 36 37 38 39 40
196.00

37 38

39 40
196.00

. 7-2 M40 V40

I.
M40 V40 .

RUN

ALM

"" .

162

WDM OptiX Metro 6100


II.
M40 V40 42 .

1~40

LC

OUT

LC

MON

LC

online

7.1.4
I.

M40 V40.
. 7-1 M40

100

<8

>40

1529~1561

>22

>25

<0,5

/C

<0,002

<3

. 7-2 V40

100

<10*

>40

1529~1561

>22

>25

0~10

<0,5

163

WDM OptiX Metro 6100


/C

<0,002
<3

:
* VOA 3 . ,
13 . VOA
.

II.

M40 V40.


25C


55C

M40

20

22

V40

46

50

III.

M40 V40.

M40

1,6

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34564

IU2~IU6, IU9~IU13

V40
2,2

7.2 D40

D40.

7.2.1
D40.

164

WDM OptiX Metro 6100


40
(G.694.1 G.694.2 ITU-T), 100

- "MON" online
MCA online7.2.2
. 7-3 - D40.

IN

MON

SCC

. 7-3 - D40

D40 , , 40
.
D40
40 .
D40 .
. ,
, , , SCC.

7.2.3
. 7-4 D40.
165

WDM OptiX Metro 6100


D40
IN

MON

RUN
ALM

2 3

6 7

8 9 10

11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40
196.00

. 7-4 D40

I.
D40 .

RUN

ALM

"" .

II.
D40 42 .

1~40

LC

OTU

IN

LC

MON

LC

online

166

WDM OptiX Metro 6100


7.2.4
I.

D40.
. 7-3 D40

100

<8

>40

>25

>25

<0,5

/C

<0,002

<3

-1

>0,2

-20

<1,4

II.

D40.

D40


25C
20


55C
22

III.

D40.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34564

1,2

IU2~IU6, IU9~IU13

167

WDM OptiX Metro 6100


7.3 FIU/EFIU

FIU EFIU.
FIU EFIU . . EFIU , FIU. EFIU
OADM.

7.3.1
FIU
EFIU.

- "MON" online
MCA online

7.3.2
. 7-5 - FIU EFIU.

TM
TC

RC
RM


WDM

IN

WDM

OUT
MON

. 7-5 - FIU EFIU

FIU EFIU WDM:


z

:
, "TC"
"TM" ;

: ,
"RC", , "RM", WDM, . -

168

WDM OptiX Metro 6100


"MON", "OUT".

7.3.3
. 7-6 FIU. . 7-7
EFIU.

FIU
RUN
ALM
MON

IN OUT
TC

RC

TM RM

. 7-6 FIU

EFIU

TM

RM

TC RC

IN

OUT

MON
LASER
RADIATION

. 7-7 EFIU

169

WDM OptiX Metro 6100


I.
FIU .

RUN

ALM

:
EFIU .

"" .

II.
FIU EFIU .

IN

LC

OUT

LC

TC

LC

RC

LC

TM

LC

RM

LC

MON

LC

MCA

7.3.4
I.
FIU EFIU.
. 7-4 FIU

1529~1561

1500~1520

170

WDM OptiX Metro 6100


>40

IN-TM
RM-OUT

1,5

IN-TC
RC-OUT

1,0

IN-TM

>40

IN-TC

>12

. 7-5 EFIU

1529~1561

1500~1520

>40

IN-TM
RM-OUT

1,5

IN-TC
RC-OUT

1,0

IN-TM

>40

IN-TC

>12

II.
FIU EFIU.


25C


55C

FIU

4,3

4,7

EFIU

0,5

0,6

III.

FIU EFIU.

FIU

0,85

171

EFIU
0,7

WDM OptiX Metro 6100


FIU

EFIU

(PCB) (xx)

321218,52

8927,52

(x)

34532

12824

IU1~IU6, IU8~IU13

OADM: IU15~IU22

7.4 DWC

DWC.

7.4.1
DWC.

,
OADM
/ (ROADM). , ,
.

- "MON" online
MCA online

- ,
2000,

7.4.2
. 7-8 - DWC.

172

WDM OptiX Metro 6100


DROP

MON

MO

ADD

MI

ROADM
IN

OUT

SCC

. 7-8 - DWC

"IN". "DROP".
ROADM , ,
. "MON", ,
.
, , "ADD". ,
ROADM "ADD"
"OUT".
"MI" "MO"
DWC.

7.4.3
. 7-9 DWC.

173

WDM OptiX Metro 6100


DWC
RUN
ALM
OUT DROP

IN ADD
MON

MI MO

. 7-9 DWC

I.
DWC .

RUN

ALM

"" .

II.
DWC .


ADD

LC

OTU, ,

DROP

LC

OTU,

IN

LC

OUT

LC

174

WDM OptiX Metro 6100


MI/MO

LC

/
DWC

MON

LC

MCA

7.4.4
I.

DWC.
. 7-6 DWC

1529~1561

100

0~15

: IN-DROP

<8,0

: IN-MO

<12,0

: MI-OUT

<2,0

: ADD-OUT

<8,0

1,0

0,5

>50

>35

PMD

<0,5

PDL

<0,7

>40

25

<50

II.
DWC.

DWC


25C
30


55C
33

175

WDM OptiX Metro 6100


III.

DWC.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34564

2,7

IU1~IU5, IU8~IU12

176

WDM OptiX Metro 6100


8
/

8 /
/
Opti Metro 6100. :
z

/,
Opti Metro 6100.

MR4

4- /

MR2

2- /

SBM2

2-
/

SBM1

1-
/

8.1 MR4

MR4.

8.1.1
MR4.

/

OADM

WDM

DWDM CWDM

8.1.2
. 8-1 - MR4.

177

WDM OptiX Metro 6100


8
/

D1 D2 D3 D4

OADM

MRO
MRI

IN
OUT

A1 A2 A3 A4

. 8-1 - MR4

IN.
, . D1~D4 OTU
.
A1~A4 . ,
, OUT.
MRI MRO OADM
.

8.1.3
. 8-2 MR4.
MR4

IN

D1

D2

D3

D4

MRO

MRI

A4

A3

A2

A1 OUT
LASER
RADIATION

. 8-2 MR4

I.
MR4 .

178

WDM OptiX Metro 6100


8
/

II.
MR4 12 .

IN/OUT

LC

A1/A2/A3/A4 LC

OTU ,

D1/D2/D3/D LC
4

OTU ,

MRI/MRO

/, OADM, /

LC

8.1.4
I.

MR4.
. 8-1 MR4

DWDM

1529~1561

CWDM

1311~1611

DWDM

100

CWDM

20

0,5 DWDM

0,11

CWDM

6,5

3,0

>25

>35

0,5 DWDM

0,11

CWDM

6,5

3,0

2,0

>13

IN-D1
IN-D2
IN-D3
IN-D4

A1-OUT
A2-OUT
A3-OUT
A4-OUT
IN-MRO
MRI-OUT

179

WDM OptiX Metro 6100


8
/

>40

II.
MR4.

MR4

25C

55C

0,5

0,6

III.
MR4.

(PCB) (xx)

8927,52

(x)

14424

0,7

OADM: IU15~IU22

8.2 MR2

MR2.

8.2.1
MR2.


OADM

WDM

DWDM CWDM

8.2.2
. 8-3 - MR2.

180

WDM OptiX Metro 6100


MI

D1
D2

8
/

MO

OADM

A1
A2

IN
OUT

. 8-3 - MR2

IN.
, . OTU
D1
D2.
A1 A2 . ,
, OUT.
MI MO OADM
.

8.2.3
. 8-4 MR2.
MR2

IN

D1

D2

MO

MI

A2

A1 OUT
LASER
RADIATION

. 8-4 MR2

I.
MR2 .

II.
MR2 .

IN/OUT

LC

181

WDM OptiX Metro 6100


8
/

A1/A2

LC

OTU
,

D1/D2

LC

OTU ,

MI/MO

LC

/,
OADM, /

8.2.4
I.

MR2.
. 8-2 MR2

A1-OUT
A2-OUT

IN-MO
MI-OUT

DWDM

1529~1561

CWDM

1311~1611

DWDM

100

CWDM

20

DWDM
0,5
CWDM

0,11

6,5

2,0

>25

>35

DWDM
0,5
CWDM

0,11

6,5

2,0

1,0

>13

>40

IN-D1
IN-D2

II.
MR2.

182

WDM OptiX Metro 6100


8
/

25C

MR2

55C

0,5

0,6

III.
MR2.

(PCB) (xx)

8927,52

(x)

14424

0,7

OADM: IU15~IU22

8.3 SBM2

SBM2.

8.3.1
SBM2.
OADM

WDM

CWDM

8.3.2
. 8-5 - SBM2.

EXT

OADM

D1 D2

LINE

A1 A2

. 8-5 - SBM2

183

WDM OptiX Metro 6100


8
/

LINE.
, . OTU
D1
D2.
A1 A2 . , , LINE.
EXT
SBM1 SBM2
.

8.3.3
. 8-6 SBM2.
SBM2

LINE D1

D2

A2

A1 EXT
LASER
RADIATION

. 8-6 SBM2

I.
SBM2 .

II.
SBM2 .

LINE

LC

A1/A2

LC

OTU
,

D1/D2

LC

OTU
,

EXT

LC

,
SBM2 SBM1,
/

184

WDM OptiX Metro 6100


8
/

8.3.4
I.

SBM2.
. 8-3 SBM2

LINE-D1
LINE-D2
A1-LINE
A2-LINE
LINE-EXT

1311~1611

20

0,5

6,5

3,0

>30

2,0

>40

II.
SBM2.

SBM2

25C

55C

0,5

0,6

III.
SBM2.

(PCB) (xx)

8927,52

(x)

14424

0,7

OADM: IU15~IU22

8.4 SBM1

SBM1.

8.4.1
SBM1.
185

WDM OptiX Metro 6100


8
/
OADM

WDM

CWDM

8.4.2
. 8-7 - SBM1.

OADM

EXT

D1

LINE

A1

. 8-7 - SBM1

LINE.
,
. OTU D1.
A1 . , ,
LINE.
EXT SBM1 SBM2 .

8.4.3
. 8-8 SBM1.
SBM1

LINE D1

A1 EXT
LASER
RADIATION

. 8-8 SBM1

186

WDM OptiX Metro 6100


8
/

I.
SBM1 .

II.
SBM1 .

LINE

LC

A1

LC

OTU

D1

LC

OTU

EXT

LC

,
SBM2 SBM1, /

8.4.4
I.

SBM1.
. 8-4 SBM1

LINE-D1
A1-LINE

LINE-EXT

1311~1611

20

0,5

6,5

2,0

>30

1,5

>40

II.
SBM1.

SBM1

25C

55C

0,5

0,6

187

WDM OptiX Metro 6100


8
/

III.
SBM1.

(PCB) (xx)

8927,52

(x) 14424

0,7

OADM: IU15~IU22

188

WDM OptiX Metro 6100


9
Opti Metro 6100.
:
z

, Opti Metro 6100.

OAU

WDM

OBU

WDM

OPU

WDM

9.1 OAU

OAU.

9.1.1
OAU.

40
100

23, 28 33

-
- - "MON". MCA,


- ,

189

WDM OptiX Metro 6100


- , ,

9.1.2
. 9-1 - OAU.

IN

EDFA

OUT
MON

SCC

. 9-1 - OAU

OAU EDFA
.
EDFA ,
EDFA
SCC.
OAU .

.
- , SCC
, ,
.
OAU DCM .

9.1.3
. 9-2 OAU.

190

WDM OptiX Metro 6100


OAU

RUN
ALM
IN OUT

TDC RDC MON

. 9-2 OAU

I.
OAU .

RUN

ALM

""
.

II.
OAU 5 .

IN

RDC


LC

LC

LC

DCM
TDC , DCM

191

WDM OptiX Metro 6100


TDC

LC

DCM
RDC , DCM

MON

LC

9.1.4
I.

OAU.
. 9-1 OAU

OAU-C01

OAU-C02

OAU-C03

OAU-C05

1529~1561

1529~1561

1529~1561

1529~1561

-32~0

-32~-3

-32~-6

-32~0

-12~20

-12~17

-6~20

-9~23

-22~-16

-25~-19

-28~-22

-32~-16

20~31

20~31

26~32

23~34

6 ( - 6 ( - 6 ( - 6 ( 31 ) 26 ) 32 ) 34 )

7 ( - 7 ( - 7 ( - 7 ( 26 ) 23 ) 29 ) 30 )
9 ( - 8 ( - 8 ( - 9 ( 20 ) 20 ) 26 ) 23 )
-

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

1,00,2

0,50,2

1,00,2

2,0

II.
OAU.
192

WDM OptiX Metro 6100


OAU

25C

55C

30

50

III.
OAU.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34564

2,4

IU1~IU5, IU8~IU12

9.2 OBU

OBU.

9.2.1
OU.

40
100

23

-
- "MON". MCA,

, -

,

,

9.2.2
OBU OAU . . 9.1 "OAU"
. Opti Metro 6100
OBU: OBU-C01, OBU-C03 OBU-C05.

193

WDM OptiX Metro 6100


9.2.3
. 9-3 OBU.

OBU

OBU

RUN

RUN

ALM

ALM

MON

MON

IN OUT

IN OUT

. 9-3 OBU

I.
OBU .

RUN

ALM

""
.

II.
OU .

194

WDM OptiX Metro 6100


IN

LC

OUT

LC

MON

LC

9.2.4
I.

OBU.
. 9-2 OBU

OBU-C01

OBU-C05

1529~1561

1529~1561

1529~1561

-32~-6

-22~-3

-22~0

-9~17

1~20

1~23

-22

-19

-16

6,0

6,0

7,0

231

231

23

<2,0

<2,0

<2,0

0,50,2

1,00,2

1,00,2

OBU-C03

II.
OBU.

OBU

25C

55C

30

50

III.
OBU-C01 OBU-C03.

195

WDM OptiX Metro 6100


OBU-C01

OBU-C03

2,2

2,4

(x) 34532

34564

IU1~IU6, IU8~IU13

IU1~IU5, IU8~IU12

(PCB) (xx)

321218,52

9.3 OPU

OPU.

9.3.1
OPU.

40
100
.
,

20

, -

-
- "MON". MCA,


,
,

9.3.2
OPU OAU . . 9.1 "OAU"
.
Opti Metro 6100 OPU: OPU-C01,
OPU-C02.

196

WDM OptiX Metro 6100


9.3.3
. 9-4 OPU.

OPU

RUN
ALM

MON

IN OUT

. 9-4 OPU

I.
OPU .

RUN

ALM

""
.

II.
OPU .

IN

LC

OUT

LC

MON

LC

197

WDM OptiX Metro 6100


9.3.4
I.

OPU.
. 9-3 OPU

OPU-C01 OPU-C02 (GFF)

OPU-C03

1529~1561 1529~1561

1529~1561

-32~-6

-32~-6

-32~-8

-12~14

-12~14

-9~14

-22

-22

-24

-2

-2

-1

5,5

5,5

5,5

202

201

232

<3,0

<2,0

<2,0

II.
OPU.

OPU

25C

55C

20

22

III.
OPU.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

2,0

IU1~IU6, IU8~IU13

198

WDM OptiX Metro 6100


10 OSC SCC

10 OSC SCC
SCC
Opti Metro 6100. :
z

, Opti Metro 6100.

SC1

SC2

TC1

TC2

, Opti Metro 6100.

SCC

10.1 SC1/SC2

SC1 SC2.

10.1.1
SC1 SC2.

SC1

SC2

SC1

,
OTM.

SC2
, OLA OADM.

199

WDM OptiX Metro 6100


10 OSC SCC

SC1

SC2

SC1 SC2 SCC, , SCC ECC

10.1.2
SC1 SC2 .
, SC2 ,
SC1.
SC1.
. 10-1 - SC1.
SCC

RM

TM

SCC

. 10-1 - SC1

:
z


. .
, SCC CPU.
z

SCC. SCC
. SCC,
.

200

WDM OptiX Metro 6100


10 OSC SCC

,
,
( ). CPU SCC.
z. CPU,
.
z

(CPU).

CPU SC1. CPU SC1, SCC


. (, , ..).
, SC2 SC1
, , SC2
.

10.1.3
. 10-2 SC1 SC2.

201

WDM OptiX Metro 6100


SC1

SC2

RUN

RUN

ALM

ALM

TM RM

10 OSC SCC

TM1 RM1

TM2 RM2

. 10-2 SC1 SC2

I.
SC1 SC2 .

RUN

ALM

""
.

II.
SC1 .

TM

LC

RM

LC

202

WDM OptiX Metro 6100


10 OSC SCC

SC2 .

TM1/TM2

LC

RM1/RM2

LC

10.1.4
I.

SC1 SC2.
. 10-1 SC1/SC2

1500~1520

2,048

CMI

-7~0

-48

II.
SC1 SC2.

25C

55C

SC1

4,0

4,4

SC2

7,0

7,7

III.
SC1 SC2.

SC1

0,9

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

IU6, IU8

SC2
1,0

203

WDM OptiX Metro 6100


10 OSC SCC

10.2 TC1/TC2

TC1 TC2.

10.2.1
TC1 TC2.

TC1

TC2

TC1


,
OTM.

TC2 ,
OLA, REG, OEQ
OADM.

SC1 SC2. TC1


TC2
/ 3 E1,

. 2,048 / 2048 , G.703 ITU-I

- : S1, .
, "clock invalid" ( )

10.2.2
Opti Metro 6100, TC2 8 /. 2 / ,
T2000. ,
.
TC1 TC2
. ,
SC1 SC2.
TC1 TC2 , TC1.
. 10-3 - TC1.

204

WDM OptiX Metro 6100


10 OSC SCC

SCC

. 10-3 - TC1

SC1, TC1 .

.

.
TC1 , SC1, .

10.2.3
. 10-4 TC1 TC2.

205

WDM OptiX Metro 6100


TC1

TC2

RUN

RUN

ALM

ALM

TM RM

10 OSC SCC

TM1 TM2

RM1 RM2

. 10-4 TC1 TC2

I.
TC1 TC2 .

RUN

ALM

"" .

II.
TC1 .

TM

LC

RM

LC

206

WDM OptiX Metro 6100


10 OSC SCC

TC2 .

TM1/TM2

LC

RM1/RM2

LC

10.2.4
I.

TC1 TC2.
. 10-2 TC1/TC2

1500~1520

8,912*

CMI

-7~0

-48

:
* TC1/TC2, . OSC , CMI, 16 /.

II.
TC1 TC2.

25C

55C

TC1

8,5

9,4

TC2

11,5

12,7

III.
TC1 TC2.

TC1

0,86

TC2
1,05

207

WDM OptiX Metro 6100


10 OSC SCC

TC1

(PCB) (xx)

TC2

321218,52

(x) 34538

IU6, IU8

10.3 SCC

SCC.

10.3.1
SCC.

DCC

(DCC)

ALC

RST

10.3.2
. 10-5 - SCC.

DCC

NM

. 10-5 - SCC

208

WDM OptiX Metro 6100


10 OSC SCC

SCC,
G.783 ITU-T, . 10-6.
Sn

SEMF

F
MCF

D4~D12

D1~D3

. 10-6 - SCC

I. SEMF
(SEMF)
T2000 Opti Metro 6100 ,
WDM. SEMF
, ,
,
.
.

II. MCF
(MCF) T2000
. D1~D12 .
T2000 Opti Metro 6100 MCF OAM.

III.
BIOS - , , SCC DCC.

, T2000 SCC.
, , .
209

WDM OptiX Metro 6100


10 OSC SCC

10.3.3
. 10-7 SCC.

SCC
RUN
ALM
ETN

RST

ALC

. 10-7 SCC

I.
SCC .

RUN

ALM

ETN

Ethernet

""
.

II.
SCC.

210

WDM OptiX Metro 6100


10 OSC SCC

RST

ALC

10.3.4
I.
SCC .

II.
SCC.

SCC

25C

55C

10,5

11,5

III.
SCC.

(PCB) (xx)

321218,52

(x) 34524

0,8

IU7

211

WDM OptiX Metro 6100


11

11
Opti
Metro 6100. :
z

,
Opti Metro 6100.

OLP

SCS

OWSP

11.1 OLP

OLP.

11.1.1
OLP.

OLP ,

OLP 1+1
,

, ,
.
,

,
(APS)

11.1.2
. 11-1 - OLP.

212

WDM OptiX Metro 6100


RO

TI

11

RI1
RI2

TO1
TO2

. 11-1 - OLP

OLP ,
.

.
.
.

11.1.3
OLP :
z

,
.
z


.
z

, , . , . , .
. ,

, .
, ,
, .

213

WDM OptiX Metro 6100z

11

, , , . .
.
, ,
. ,
. , .

11.1.4
. 11-2 OLP.

OLP
RUN
ALM

TO1 RI1

TO2 RI2

TI RO

. 11-2 OLP

I.
OLP .
214

WDM OptiX Metro 6100


11

RUN

ALM

""
.

II.
OLP .

RO

LC

FIU EFIU

TI

LC

FIU EFIU

TO1

LC

TO2

LC

RI1

LC

RI2

LC

11.1.5
I.

OLP.
. 11-1 OLP

TI-TO1
TI-TO2

<4

RI1-RO
RI2-RO

<1,5

7~-35

II.
OLP.

OLP

25C

55C

7,7

215

WDM OptiX Metro 6100


11

III.
OLP.

(PCB) (xx)

321218,52

(x) 34532

0,8

IU1~IU6, IU8~IU13

11.2 SCS

SCS.

11.2.1
SCS.

SCS, OTU,
, SCS, , SD SF

11.2.2
. 11-3 - SCS.

RI11

TO11

RO2

RI21

TI2

TO21

RO1

TI1

RI12

TO12

RI22

TO22

. 11-3 - SCS

. 11-4 SCS .

216

WDM OptiX Metro 6100


SCS
RO1

TI1

RI11
RI12
TO11

11

TO11

OTU

OTU

OTU

OTU

TO12

TO12
RI11
RI12

SCS

TI1

RO1

. 11-4 SCS

. 11-4, SCS
. , SCS
OTU.

, OTU
. SCS
.
, OTU
, OTU . ,
(LOS B1_ExC) .
OTU
OTU .
. 11-4 .
SCS ,
, . 11-3.

11.2.3
. 11-5 SCS.

217

WDM OptiX Metro 6100


11

SCS
RUN
ALM

TO11 RI11

TO21 RI21
TO12 RI12

TO22 RI22
TI1 RO1

TI2 RO2

. 11-5 SCS

I.
SCS .

RUN

ALM

""
.

II.
SCS 12 .

TI1

LC

RO1

LC

218

WDM OptiX Metro 6100


11

TI2

LC

RO2

LC

TO11/TO12

LC

OTU

TO21/TO22

LC

OTU

RI11/RI12

LC


OTU

RI21/RI22

LC


OTU

11.2.4
I.

SCS.
. 11-2 SCS

<4,0

<4,5

II.
SCS.

SCS

25C

55C

4,3

4,7

III.
SCS.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

0,7

IU1~IU6, IU8~IU13

219

WDM OptiX Metro 6100


11

11.3 OWSP

OWSP.

11.3.1
OWSP.

- (OWSP)
,
OWSP OWSP

- OWSP , , ,
50
OWSP , 5~8 , 100

11.3.2
. 11-6 - OWSP.

WDRP WADD

EDRP EADD

WWO

EWO

WPO

EPO

EPI

WPI

OWSP

2
1

EWI

WWI

SCC

. 11-6 - OWSP

, OWSP
: .
. , .

220

WDM OptiX Metro 6100


11

, .
"WADD" ,
OTU.
, "WWO" "EPO".
OWSP , "WWO", "EPO" .

"EPO", "WWO" .
OWSP ,
, OWSP
"WWO".
"WDRP" OTU.
OWSP , "WDRP" ,
"WWI". OWSP "WDRP" , "EPI".

11.3.3
. 11-7 OWSP.

OWSP
RUN
ALM

WADD WDRP

WWI WWO
WPI WPO

EPI EPO
EWI EWO

EADD EDRP

. 11-7 OWSP

221

WDM OptiX Metro 6100


11

I.
OWSP .

RUN

ALM

""
.

II.
OWSP 12 .

WDRP

LC

,
WDM OTU

WADD

LC

,

WDM OTU

WWO

LC

WPO

LC

WPI

LC

WWI

LC

EDRP

LC

,
WDM OTU

EADD

LC

,

WDM OTU

EWO

LC

222

WDM OptiX Metro 6100


11

EPO

LC

EPI

LC

EWI

LC

11.3.4
I.

OWSP.
. 11-3 OWSP

WWI-WDRP
EWI-EDRP

<1,5

EPI-WDRP
EPI-WPO
WPI-EPO
WPI-EDRP

<2,5

EADD-WPO
EADD-EWO
WADD-WWO
WADD-EPO

<4,5

II.
OWSP.

OWSP

25C

55C

6,5

7,0

III.
OWSP.

223

WDM OptiX Metro 6100


(PCB) (xx)

11

321218,52

(x) 34532

1,0

IU1~IU6, IU8~IU13

224

WDM OptiX Metro 6100


12

12
Opti Metro
6100. :
z

, Opti Metro 6100.

VOA

VA4

4-

MCA

PMU

12.1 VOA

VOA.

12.1.1
VOA.


SCC

12.1.2
. 12-1 - VOA.

225

WDM OptiX Metro 6100


12

SCC

. 12-1 - VOA

VOA . , SCC.

12.1.3
. 12-2 VOA.

VOA
RUN
ALM

IN OUT

. 12-2 VOA

226

WDM OptiX Metro 6100


12

I.
VOA .

RUN

ALM

""
.

II.
VOA .

IN

LC

OUT

LC

12.1.4
I.

VOA.
. 12-1 VOA

2~20

0,5

II.
VOA.

VOA

25C

55C

6,5

7,1

III.
VOA.

(PCB) (xx)

321218,52

(x) 34532

0,8

1
227

WDM OptiX Metro 6100


12

IU1~IU6, IU8~IU13

12.2 VA4

VA4.

12.2.1
VA4.

SCC

12.2.2

. 12-3 - VA4.

SCC

. 12-3 - VA4

VA4 . ,
SCC.

12.2.3
. 12-4 VA4.

228

WDM OptiX Metro 6100


12

VA4
RUN
ALM

IN1 OUT1

IN2 OUT2
IN3 OUT3

IN4 OUT4

. 12-4 VA4

I.
VA4 .

RUN

ALM

""
.

II.
VA4 .

IN1~IN4

LC

OUT1~OUT4

LC

229

WDM OptiX Metro 6100


12

12.2.4
I.

VA4.
. 12-2 VA4

2~20

0,5

II.

VA4.

VA4

25C

55C

10

11

III.

VA4.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34532

1,5

IU1~IU6, IU8~IU13

12.3 MCA

MCA.
Opti Metro 6100 MCA:
z

MCA-4: ;

MCA-8: .

12.3.1
MCA.

230

WDM OptiX Metro 6100


12

, , "-"

, ,

12.3.2
. 12-5 - MCA.

SCC

. 12-5 MCA

MCA
/.

: , ,
"-" . (CPU).
CPU SCC, SCC 2000.
, ( ),
2000.
/ .

231

WDM OptiX Metro 6100


12

12.3.3
. 12-6 MCA.

MCA

RUN
ALM

R01 R02

R03 R04
R05 R06

R07 R08

. 12-6 MCA

I.
MCA .

RUN

ALM

""
.

II.
MCA-4 .

232

WDM OptiX Metro 6100


R01~R04

12


LC

"MON" ,

MCA-8 .

R01~R08


LC

"MON" ,

12.3.4
I.

MCA.
. 12-3 MCA

1529~1561

-10~-30

1,5

OSNR*

1,5

0,1

:
* "-" 13~23 , 100 .

II.
MCA.

MCA

25C

55C

7,7

III.
MCA.

233

WDM OptiX Metro 6100


12

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34564

1,7

IU1~IU5, IU8~IU12

12.4 PMU

PMU.

12.4.1
PMU.

,
SCC

- SCC
,
- 16


-

-
SCC

(DPFU) SCC

- 5 OADM

12.4.2
. 12-7 PMU.

234

WDM OptiX Metro 6100


12

PMU
RUN
CRI
MAJ

LAMP2 LAMP1 F1 Serial2 Serial1 F&f

ETH

MIN

ALM-TEST

. 12-7 PMU

I.
PMU .

RUN

CRI

MAJ

MIN

""
.

II.
PMU .

235

WDM OptiX Metro 6100


12

ETH

RJ-45

F&f

RJ-45

RS-232

Serial1

RJ-45

F2 .
RS-232 RS-422,
19,2 /

Serial2

RJ-45

F3 .
RS-232 RS-422,
19,2 /

F1

RJ-45

64 /

LAMP1/LAMP2 RJ-45

12.4.3
I.
PMU .

II.
PMU.

PMU

25C

55C

12

III.
PMU.

(PCB) (xx)

321218,52

(x)

34524

1,0

IU14

236

WDM OptiX Metro 6100


A
A.1
: ,
, .
. -1.
. A-1

ON ()

OFF ( )

- ,

:
, .
, .

A.2 PMU
PMU . . -2.
. A-2 PMU

RUN

237

WDM OptiX Metro 6100


CRI

MAJ

MIN

A.3 SCC
SCC .
. -3.
. A-3 SCC

RUN

ALM

ETN

0,5 0,5

100 100

1 1

NE NM

NE NM

NE NM

A.4
.
. -4. "RUN" "ALM" , .
. -5.

238

WDM OptiX Metro 6100


. A-4

RUN

2 2

SCC ,

. A-5 "RUN" "ALM"

239

WDM OptiX Metro 6100


B
:

A
ALS

. ()

Attenuator

. ,

Automatic gain . , controltechnology

Channel
spacing

. WDM

CWDM

. WDM ,
50 , 1000 ( 8 1550
5,7 1310 ).

D
DCC

. STM-N DCC,
D1~D3, 192 /, D4~D12, 576 /. D1~D3 (DCCR)
SDH, D4~D12 (DCCM),
,

Distributed
services

. ,

DWDM

. DWDM
,
100 50 ,

E
ECC

. ECC SDH,
(DCC)

EDFA

, . ,
,
1530~1610

240

WDM OptiX Metro 6100


ESC

. OSC

. , ESC DCC

Ethernet

,
OSI. ,
, . Ethernet CSMA/CD
TCP/IP

F
FEC

Fiber-spooling .

G
Gain

, .
,

J
Jitter

. ,

L
LAN

. ,

N
NE

. ,
,
. ,

NM

. ,

NRZ

. , 0, - 1

O
OC-X

. SONET

OLA

. , . ,

241

WDM OptiX Metro 6100


OLP

. ,

,

Optical
amplifier

. , ,
. ,
,

Optical
connector

. , ,
/

Optical
coupler

. , . ,

Optical
demultiplexer

. , .
.

Optical
multiplexer

.
.
.

Optical
spectrum
analyzer

. , .

Optical switch . ,
, ,

OSNR

(
, ). OAT,

P
PDH

. ,
.
64 /, 2048, 8448, 34,368 139,264 /. , ,

R
Ring network

. ,

242

WDM OptiX Metro 6100


ROADM

OADM ( /). ,
.


S
SDH

. ,

Super WDM

Super CRZ ,
DWDM

T
Telecom
management
network

. ,
,

V
VOA

. ,

W
WDM

. WDM ,

WXCP

- . ,
, .

243

WDM OptiX Metro 6100


A
ADM

Add/Drop Multiplexer - /

ALS

Automatic Laser Shutdown -

ANSI

American National Standards INstitute -

APD

Avalanche Photo Diode -

APS

Automatic Protection Switching -

APSD

Automatic Power Shutdown -

AU

Administrative Unit -

B
BER

Bit Error Ratio -

BIOS

Basic INput OUTput System - /

C
CPU

Central Processing Unit -

CWDM

Coarse Wavelength Division Multiplexing -

D
DC

Direct Current -

DCC

Data Communication Channel -

DEMUX

Demultiplexer -

DWDM

Dense Wavelength Division Multiplexing -

E
ECC

Embedded Control Channel -

EDFA

Erbium-Doped Fiber Amplifier - ,

EPLD

Erasable Programmable Logic Device -

ESC

Electric Supervisory Channel -

ESCON

Enterprise System Connection -

ETSI

European Telecommunication Standards INstitute -

244

WDM OptiX Metro 6100


F
FC

Fiber Channel -

FEC

Forward Error Correction -

FPGA

Field Programmable Gate Array -

G
GE

Gigabit Ethernet - Gigabit Ethernet

GND

Ground -

I
IEC

INternational Electrotechnical Commission -

IEEE

INstitute of Electrical and Electronics Engineers -

IP

INternet Protocol - INternet

IPA

INtelligent Power Adjustment -

ITU-T

INternational Telecommunication Union-Telecommunication Sector -


-

L
LOS

Loss Of Signal -

M
MCF

Message Communication Function -

MPI-R

Main Path INterface at the Receiver -

MPI-S

Main Path INterface at the Transmitter -

MUX

Multiplex -

N
NE

Network Element -

O
OADM

Optical Add and Drop Multiplexer - /

OAM

Operation Administration Maintenance - ,

ODF

Optical Distribution Frame -

OOF

OUT of Frame -

OSC

Optical Supervisory Channel -

OTM

Optical Terminal Multiplexer -

245

WDM OptiX Metro 6100


OTU

Optical Transponder Unit -

OTUk

Optical Channel Transport Unit(G.709) -


(G.709)

P
PCB

Printed Circuit Board -

PDL

Polarization Dependent Loss - ,

PGND

Protection Ground -

PIN

Positive INtrinsic Negative - PIN


(Positive INtrinsic Negative)

S
SAN

Storage area network -

SDH

Synchronous Digital Hierarchy -

SEMF

Synchronous Equipment Management Function -

SONET

Synchronous Optical Network -

T
TMN

Telecommunications Management Network -

U
UPS

Uninterrupted Power Supply -

V
VOA

Variable Optical Attenuator -

W
WDM

Wavelength DivisioSn Multiplexing -

246