Вы находитесь на странице: 1из 1

Bibliografie la cursul ECOLOGIE (fac.

ŞNA)

1. 502(075.8) / V67 – Vişan Sanda Mediul înconjurător: Poluare şi protecţie. Bucur., 2000
2. 57(075.8) / B157 – Валова (Копылова), Валентина Дмитр. Основы экологии. М., 2002
3. 502(075.8) / В753 – Воронков Николай Александр. Основы общей экологии. М., 1997.
4. 57 / T92 – Tufescu Victor, Mircea Tufescu Ecologia şi activitatea umană. Bucur., 1981.
5. 57 / E15 – Ecologie şi protecţia mediului(Dan Şchiopu, Vasile Vîntu). Iaşi, 2002.
6. 57(075.3) / A40 – Alexeiciuc Angela Ecologia şi protecţia mediului. Chişin. , 2003.
7. 57(073.8) / P94 – Programa cursului opţional „Ecologia şi protecţia mediului înconjurător” (ASEM, anul I de studiu
Chişin., 2003.
8. 57 / V64 – Vîntu, Vasile Ecologie şi protecţia mediului. Iaşi, 2000.
9. 57 / P37 – Pîrvu Constantin Ecologie generală. Bucur., 2001.
10. 502.3 / P81 – Popescu Maria Ecologie aplicată. Bucur., 2000.
11. 502 / A92 – Auditul ecologic. Chişi., 2001.
12. 502 / D97 – Duţu Mircea Ecologie : Filosofia naturală a vieţii. Bucur., 1999.
13. 57 / S93 – Stugren Bogdan Ecologie teoretică : trad. Şi adapt. Din lb. germană de către aut. Cluj- Napoca, 1994.
14. 57 / M98 – Mariana Mustaţă, Gh. Mustaţă Probleme de ecologie generală şi umană. Iaşi, 2003.
15. 57 / В824 – Прикладная экология : уч. Пос. для студ. Вузов. Ростов н/Д., 1996.
16. 57(075.8) / Ш59 – Шилов Игорь Александр. Экология : уч. Пос. для биол. И мед. Спец. Вузов. М., 2003.
17. 57(075.8) / С794 – Степановских Анатолий Сергеевич Экология : учеб. Для студ. Вузов. М., 2001.
18. 502(0758) /А211Авраменко Иван Михаил. Природопользование : курс лекций для студентов вузов. ??, 2003.
19. Neacşu Petre Dicţionar de ecologie. Bucureşti, 1990.
20. Stugren B. Ecologie generală Bucur., 1975.
21. Ю.Одум Экология том 1, М., 1986.
22. Ю.Одум Экология том 2, М., 1986.
23. N.M. Cernova, A.M. Bîlova Ecologie Chişinău, 1994.
24. Probleme moderne de ecologie(coordonator: Bogdan Stugren)Buc., 1982.
25. В.А. Вронский Прикладная экология Ростов н/Дону, 1996.
26. Florina Bran, Ildiko Ioan Ecologie generală. Ed. ASE, Bucureşti, 2004.
27. Экология и безопасность жизнедеятельности М., 2000 .
28. Н.Ф. Правдин Дарвинизмул Кишинэу, 1974 – sala Nr 3, fond rar
29. Nichifor Ceapoiu Evoluţia biologică. Microevoluţia şi macroevoluţia Bucreşti, 1988.
30. В.А.Радкевич Экология Минск, 1983.
31. А. Г. Воронов и др. Биогеография с основами экологии М., 2003.
32. Florina Bran ş.a Eco-economia ecosistemelor şi biodiversitatea Bucureşti 2004.
33. Н.Грин, У.Стаут, Д.Тейлор Биология. Том 2, М., «Мир», 1990.
34. Sinteze biologice. (Coordonatori: Gheorghe Mohan, Aurel Ardelean). Bucureşti,1997 .
35. Ion I. Dediu Tratat de ecologie teoretică Chişinău, 2007.
36. Ion I. Dediu Ecologia populaţiilor Chişinău, 2007.
37. Ion I. Dediu Ecologie sistematică Chişinău, 2007.
38. Gheorghe Mustaţă, Tiberiu Georgian Mustaţă Ecologie somatică Junimea, 2001.
39. M. Barnea, A. Calciu Ecоlolgie umană, Bucureşti, 1979.
40. Măzăreanu Constantin, Pricope Ferdinnand Ecologie generală. Bacău, 2007.
41. Ion I. Dediu Introducere în ecologie. Chişinău, 2006

Surse suplimentare, periodică:


1. Экология (Познавательная энциклопедия) Смоленск, 1989 – populară, elementară – ecologie biologică.
2. В.П. Эфроимсон Генетика этики и эстетики. М., 2004.
3. Boris Melnic Bioritmologia contemporană. Chişinău, 2004
4. Б.М.Миркин, Л.Г.Наумова Курс лекций по устойчивому развитию М., 2005.
5. 57/ M98 - Gheorghe Mustaţă, Tiberiu G. Mustaţă Ecologie somatică. Junimea,2001.
6. Экологические очерки о природе и человеке(traducere din germană). М., 1988.
7. Edward O. Wilson Sociobiologia. Bucureşti, 2003.
8. Valentin Aşevschi ş. a. Ecologie şi protecţia mediului. Chişinău, 2007.
9. Viaţa şi ecologia (coordonator Isabelle Bourdial). Enciclopedia RAO., 2002.
10. М.М. Мамедов и др. Основы общей экологии. М., 2000.
11. Melnic Boris Bioritmologie contemporană: aspecte fundamentale. Chişinău, 2004
12. Игорь Акимушкин Проблеммы этоогии М .,1985
13. Журнал ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ (в интернете) - Рубрики:
 Зоология
 Экология
 Этология
 Теория эволюции
14. STUDIA UNIVERSITAS – Seria Ştiinţele naturii.

Оценить