Вы находитесь на странице: 1из 25

599 ANI

ORĂ COGNITIVĂ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЧАС
„Ofrandă orașului natal”
ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Cum se numește monumentul care
se află la intrarea în or. Bălți?
Как называется памятник,
стоящий при въезде в г. Бэлць?
Ospitalitate
Гостеприимство
Ce calități reprezintă calul
de pe stema mun. Bălți?
Какие качества олицетворяет лошадь
на гербе мун. Бэлць?
Diligența și independența caracterului
Трудолюбие, независимость характера
Щит на гербе города Бэлць поддерживают две
серебряные лошади, поднявшиеся на дыбы.
Лошадь — старинный символ этого региона.
Первым гербом Бельц 1826 года был щит с
изображением головы этого животного. Под щитом
находится девизная лента с надписью на
латинском языке: CEDANT ARMA TOGAE (Пусть
оружие уступит место тоге).
Ce simbolizează dungile orizontale de
culoare argintie și de culoare albastră
de pe stema mun. Bălți?
Что символизируют горизонтальные
полосы серебряного и синего цвета на
гербе мун.Бэлць?
Culoarea argintie simbolizează apa, culoarea albastră
- pământul. Combinația de culori
înseamnă numele orașului Bălți - „mlaștină”, „baltă”
Серебряный цвет символизирует воду, синий –
землю. Сочетание цветов
означает название города Бэлць – «болото»
Cum se numește complexul din orașul Bălți pe
frontispiciul căruia pot fi citite cuvintele: «Pe un
picior de plai»?
Как называется комплекс в г. Бэлць, на
фронтисписе которого можно
прочитать надпись «Pe un picior de
plai»?
Aleea Clasicilor
Aллея Kлассиков
Aleea Clasicilor Culturii Naționale din Bălți a fost inaugurată pe data de 17
iulie 2010, se află în centrul orașului, în scuarul "Meșterul Popular", rebotezat
în „Scuarul Clasicilor” . Arhitectii autori al complexului sunt Ivan Macovschi,
Anatol Cecan, Boris Gritunic. Primele trei busturi instalate pe Alee sunt ale lui
Mihai Eminescu, Ion Creangă și Grigore Vieru . Autorul celor trei scriitori este
sculptorul ieșean Gheorghe Gheorghiță. Fiecare monument are o inaltime de
circa 2,5 metri.
Inaugurarea bustului regretatului actor de teatru și film, Mihai Volontir a avut
loc în data de 29 august 2019. Autorul bustului, sculptorul Gheorghe
Postovanu
Complexul include și o arcadă cu cinci coloane, pe firmamentul căreia este
inscripționat un vers din balada „Miorița”: „Pe-un picior de plai...”
Аллея Национальных Классиков ,была открыта 17 июля
2010 года в центральном сквере Народных умельцев.
Архитекторами аллеи являются Иван Маковский и
Анатолий Чекан.
Первые три установленных бюста: Михая Эминеску, Иона
Крянгэ и Григоре Виеру.
29 августа 2019 состоялось открытие бюста Михая Волонтира
– актера театра и кино. Автор – Георгий Постован.
Busturile căror personalități sunt
instalate pe Aleea Clasicilor
din or. Bălți?
Личности, бюсты которых
установлены на Аллее Классиков
г. Бэлць?
Mihai Eminescu, Ion Creangă,
Grigore Vieru, Mihai Volontir
Михай Эминеску, Ион Крянгэ, Григоре
Виеру, Михай Волонтир
Ce material a fost utilizat la turnarea
monumentului lui Ștefan cel Mare din or. Bălți?
Из какого материала изготовлен памятник
Штефанa чел Маре, установленный в нашем
городе?
Bronz
Из бронзы
Care este legătura dintre
aceste două poze?
Что объединяет эти два
снимка?
Ambele poartă numele bardului Vasile
Alecsandri
Название: площадь и театр имени Василе
Александри
În numele cui este numită
Pinacoteca din or. Bălți?
Чье имя носит Бельцкая
картинная галерея?
Antioh Cantemir
Антиох Кантемир
Actrița Teatrului Național din Bălți „V.
Alecsandri”, Artistă Emerită a Rep. Moldova, în
prezent cercetător științific la Muzeul de Istorie
și Etnografie.
Актриса бельцкого Национального Театра им.
В. Александри, заслуженная артистка
Молдовы, в настоящее время научный
сотрудник Музея истории и этнографии
Lidia Noroc – Pînzaru
Лидия Норок –
Пынзару
În numele cui este numită
Biblioteca din mun. Bălți?
Чье имя носит Бельцкая Библиотека?
Eugeniu Coșeriu
Еужениу Кошериу