Вы находитесь на странице: 1из 4

TPL material de pregatit pentru verificare incepatori

Sinteza de curs : Structura cuvantului / .


Tema I : /
. , ,
. , ( . )
,
.
. : 1)
( ); 2) (
); 3) .
, , . .
, ,
./parte a gramticii care studiaza structura cuvantului, morfemele, tipul
lor.
(, ,
, , ). Prile componente ale cuvintelor care au o anumit
semnificaie lexical sau gramatical se numesc morfeme. Morfemele sunt de mai multe
tipuri: rdcina, prefixul, sufixul, tema i desinena.

, - ,
. /Tema : , , .Tema
este o grupare de elemente din structura aceluiasi cuvant, fiind alcatuita din radacina plus
sufixe sau/si prefixe, fara desinenta.
, , 2( ):
)
).
) ().
,
,(element obligatoriu), (/material)
. ,
. 2 6 (-, -, -),
, 1 (-, , --). Radacina este elementul
neanalizabil din punct de vedere morfologic, comun mai multor cuvinte inrudite ca sens
prin acest element. Ea are valoare exclusiv lexicala, nu poate fi inlocuita.Este partea
obligatorie intr-un cuvant.
,
.
, : , ,
. ()
: --, --, --, --, ---.
) ( : () , , )
- () ,
/sens gramatical sau lexicalflexionar. Acestea sunt : prefixele, sufixele, postfixele.
( . ) ,
,

, : : - , , -, -, --.
: - - , , --

/ Prefixul este afixul care se adauga inaintea radacinii sau


altui prefix, are, de obicei, valoare lexicala, dar si gramaticala.
: --,
---.Sufixul este afixul care se adauga dupa radacina cuvantulni sau
chiar dupa un alt sufix existent in cuvant.Sufixele sunt lexicale cele cu ajutorul carora se
formeaza cuvinte noi, dar si gramaticale (sau flexionare) cele care ajuta la crearea unor
forme ale aceluiasi cuvant, de exemplu, modurile si timpurile verbelor : - ( forma de
trecut), -- (participiul prezent ` cel ce citeste`), s. a.
, (ele mai productive ,
raspandite) :
, , , , , ,
; - la substantive de gen. masculin -, -,
,,
, , , , ,
, :-, --,,-, -, -, - -,
-, -, -, -, -,
- ;
, :
, , ( sufix cu care se formeaza denumiri la
pietrele pretioase : lazurit,selenit)
, (-), -, -,
/ = sufixe caracteristice substantivelor
feminine .Exemple: , , , , ,

--: , ( carne de vita, de porc)


c (-), = sufixe intalnite la adverbe
: -, -, -, , --, - ,
--, - -, --, -, -, --, -, -, -, ,
-, --,-,- , -j ( ) = sufixe intalnite la adjective,
exemple: --, --, --, --;
--; --,: --, --, --, -; --, --; --, --; -, --; --, --, -, --, --; --, --, -, ): -, -.
(sufixe intalnite la verb): -: -, -;
-: -, -; -: -,
-; -: -,; -: -, , -.
,
(sufixe
neaose rusesti) : , - , - , - , - , - , - ....
(altele sunt imprumuturi - , ,
, [. spionage],
, "". -.,
, , , ,
, "age" ,
, . ,
" , " {, ,
, , ). , , " "
- ( ). ,

.
: , , ,
, .
,
.
, , , .
./Desinent ele
sunt elemente gramaticale care se adauga dupa radacina sau tema. Sunt
considerate elementele mobile ale unui cuvant. Desinenta, care are valoare exclusiv
gramaticala, serveste formelor cuvantului, nu formarii altor cuvinte.
. ,
.
: -(/desinenta `zero`), , , ,
, , -, - - - , ,
, , -, -, - , -, -.
.( Postfixul se adauga
dupa desinenta). : - (), - (-), - (-), -/- (la verbe) ( ,
, ), - (), - (-).
/ Exista si cuvinte in care afixele sunt absente.
Exemple:, , , , , , .
Cuvantul de la care se formeaza cuvinte noi prin derivare cu prefixe sau cu sufixe
se numeste cuvant-baza(, ), iar cel nou obtinut se numeste
"derivat" .
O familie lexicala cuprinde cuvintele formate prin derivare, prin compunere si prin
schimbarea valorii morfologice

Analiza practica:
. 1. ..Delimitati in
cuvintele de mai jos elementele constitutive:tema (radicalul + afixele) si
desinentele(terminatiile).
,

.Care cuvinte nu au desinente?


, , , ,, , ,, ,
, , , , , , , ,
, , , () , , , ,, ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , .
. 2. .
, , , , , ,
, , ,
Tema II: De retinut : Alternantele fonetice
contemporana , de asemenea exemplele.

in limba rusa

In limba rusa contemporana alternantele care se produc in


structura morfemica sunt fie vocalice, fie consonatice, uneori si mixte/

:
1) Alternante vocalice / :
/ # : - o alterneaza in sunetul nul zero ( ,
vocala caduca): ,
/ #: - e alterneaza in sunetul nul zero ,numit si sunet caduc(sunet
care cade) ,ex.: ,
/ : ,
/ : ,
/ / # / : - alternante in lant sau serie :
,
/ / : alternante in lant sau serie :- .
,
.
2) Alternante consonantice / :
/ : [] ['],
/ : ,
/ : ,
/ : ,
/ : ,
/ : ,
/ : ,
/ : ,
/ : ,
/ : ,
/ : ,
/ : ,
/ : .
3) Alternante mixte ( )

:
() / : ,
() / : ,
/ : ,
/ : .
Tema a III-a : De pregatit textele din manualul vostru de CP (cele 6
stabilite in sala de curs), de citit , tradus, analizat pe text structura unor
cuvinte.

Вам также может понравиться