Вы находитесь на странице: 1из 12

-

-
,
-, .


( )

Aa

para []

Bb

biz []

Cc

' ()

can []

orba []

Dd

adam []

Ee

kahve []

Ff

Gg


( )

( a, , o, u)
( e, i, , )

bal []
el []

Mm

masa []

Nn

burun []

Oo

oda []

gz []

defter []

Pp

hesap []

bilgin []

Rr

kara []

p-

da []

Ss

resim []

arap []

Ll

Hh

x - ,
hasta []

Tt

tren []

kap []

Uu

uzak []

dil []

dn []

Jj

bej [] ()

Vv

vakit []

Kk

k ( e, i, , )

kalem []
itmek []

Ll

( a, , o, u)
( e, i, , )

bal []
el []Mm

masa []

Nn

burun []

Oo

oda []

gz []

Pp

hesap []

Rr

p-

kara []

dn []

, , .

resim []
Ss

. ,
,

arap []

tren []
Tt

uzak []

Uu

:
Cc
Ivakit
[]
[], , (
[]
V v []
[]
Jj []
). .

[]
.
[], ( ). .
.
Yy []
1

, . ,
,
.
1. : lar/ler ( ),
2 a e.
:

a, , o, u
e, i, ,

-a
-e

: oda odalar ( ), misafir misafirler ( ).


2. : l/li/lu/l, 4 -
, i, u .
:

a,
e, i
o, u
,


-
-i
-u
-

: Moskova Moskoval ( ), stanbul stanbullu ( ).


, ,
.
. .
: Ay ayda ( ; y ), kitap kitapta ( ); oda
odada ( ).


-lar/-ler ( ).
.

a, , o, u
-lar
e, i, ,
-ler

:
Kitap kitaplar ( )
Kap kaplar ( )
Pilot pilotlar ( )
Memur memurlar ( )
Ev evler ( )
Resim resimler ( )
Gz gzler ( )
Gl gller ( )

: da
-da "?". var () yok ()
.
4 : -da/-de/-ta/-te ,
.

a, , o, u

e, i, ,
a, , o, u

e, i, ,

:
Moskova'da ok araba var. .
Sokakta kar yok. .
NB: " , ".
Bende para var. .

-da
-de
-ta
-te

: -(y)a
-(y) "? ?".

-(y)a 1)
a, , o, u
-(y)e
e, i, ,

1) , y, , .
:
okula
Moskova'ya
lojmana

.
.
bize ()
1 bana ()
size ()
2 sana ()
onlara ()
3 ona ()

:
Bana ay getirir misiniz ltfen! , .

: -dan
-dan "?". 4 ( ): -dan/-den/-tan/-ten ,
.

a, , o, u

e, i, ,
a, , o, u

e, i, ,

-dan
-den
-tan
-ten

:
Moskova - Moskova'dan ( - )
Ev - evden ( - )

/
!
!
!
!
!?
?


() !

( )
... .

!
!
!
!
?
?
?
?
?
?
?

Merhaba!
Selam!
Gnaydn!
yi gnler!
yi akamlar!
Evet
Hayr
Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar
Biliyorum
Bilmiyorum
Naslsn?
Naslsnz?
yiyim.
Ktym.
(ok) teekkr ederim!
Bir ey deil!

()

Ltfen!

smim .

Memnun oldum

Hoa kaln!
Grrz!

yi geceler!
Saat ka?
Ne kadar?
Ne?
Nerede?
Ne zaman?
Nereye?
Neden?
Affedersiniz
Anlamyorum
Trke bilmiyorum
Trkem iyi deil

Yava konuur
musunuz?...

/
/

/
-.

Direk, dz
Geri
Oraya
Buraya
Sokan sonunda
Kede
... yannda
Uzak
Ik
Sokak
Kavak
Park
Otobs dura
Otel
Dn
Arka
n

Arkada
n/nnde

Sfr
Bir
ki

Drt
Be
Alt
Yedi
Sekiz
Dokuz
On
On bir
On iki
On
On drt
On be
On alt
On yedi
On sekiz
On dokuz
Yirmi
Yirmi bir
Yirmi iki
Otuz
Krk
Elli
Altm
Yetmi
Seksen
Doksan
Yz
ki yz
yz
Drt yz
Bin
Milyon


/
?
?

?
.....
/.
.... .
.... .

.... .
/
, .
/ ,
.
,
/ .
,
().
, ,
.

/?
/
.

.

o/.
() .
() .
( U).
, ,
.

.
, , 1(2,3...)
.


, ,
.
(),

Nerdesiniz?
Nerdesin?
Havaliman
Terminal
Otelleri biliyor
musunuz?

?
?


?
.....
Toplam kii/otel var.
/ .
Birinci otel ... .
... ... .
Son otel .
... ... .
Program .. da(de)
.... ()
bitiyor.
.
Klima aar/kapatr
/
msnz?
?
Ik aar/kapatr
/
msnz?
?
Cam aar/kapatr
/
msnz?
?
Daha yava/hzl gider /
misiniz?
?
Mikrofon aar msnz?
?
Mikrofon/klima alyor /
mu?
?
Mikrofon/klima
/
almyor.
.
Burada durmak yasak. .
Saa/sola dnn.

/ .

Geri (gidin).
Direk (gidin).
U dn yapn.
En yakn petrolde durur
musunuz?

().
().
.

?

Mteri rahatsz.

Bir (iki, ) tane su verir


misiniz?
Ana yol
Yan yol
Bagaj alr msnz?

(, )
??
?

Bagaj verir misiniz?

/
, ,

.

.

.
.
.
.

Arabamn plakasn
syler misiniz?
Arabay bulamyorum.
Kaptan bulamyorum.
Kaptan uyuyor.
Kaptan yok.
Araba yok.

.
.
.
.

/
.
.
.

/?
?

....,
.

.... .

.

... ?
-
( )?
,
,
..... .
, ,
.

Giri
k
Tur

.
.

Ka oda/kii?

/?

Mteri check out yapt


m?
... numaral oday arar
msnz?


?
...
?

numaral odaya
balar msnz?

...
?

Mteri bulamyorum.
... hangi odada kalyor?
Mteri iin lunch box
var m?
... numaral odaya
baggi gnderir misiniz?
n-house verir misiniz?

...
?

?
...

?

?

10

ALKAN GROUP
:
:
-