Вы находитесь на странице: 1из 16

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ


МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №2 «ПРЕСТИЖ»
ГОРОДА МАКЕЕВКИ»

Виртуальная выставка-презентация
«Современное образование в Донецкой
Народной Республике - 2020»
Номинация «От инноваций к
эксперименту»

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ТЕМЕ «ФОНЕТИКА»


ДЛЯ 5 КЛАССА
Пособие для учителя

Подготовила:
С.В.Радионова,
учитель украинского
языка и литературы
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №2 «ПРЕСТИЖ»
ГОРОДА МАКЕЕВКИ»

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ТЕМЕ


«ФОНЕТИКА» ДЛЯ 5 КЛАССА
Пособие для учителя

2020
Лингвистические игры по теме «Фонетика» для 5 класса. Пособие для
учителя/Радионова С.В.– Макеевка, 2020 – 16 с.

Методическое сопровождение:
Алексеева А.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 2
«Престиж» города Макеевки».

Пособие для учителя «Лингвистические игры по теме «Фонетика» для 5


класса» разработано для использования учителями на уроках украинского
языка, а также для подготовки и проведения вечеров, конкурсов и КВН по
украинскому языку. Сборник составлен в соответствии с программой для
общеобразовательных организаций «Примерная основная образовательная
программа по учебному предмету «Украинский язык и литература.5-9
классы»/Ткачук Т.В., Донецк, 2019 – 113с.

Одобрено методическим советом методического центра управления


образования администрации города Макеевки (протокол ____ №) от _____ 2020
г.)
От автора

ОБРАЩЕНИЕ К КОЛЛЕГАМ

Уважаемые коллеги! Прочитав данное издание, вы увидите, что автор


искренне делится своим опытом. Дидактические упражнения, лингвистические
игры, ребусы, загадки-шутки, кроссворды, шарады помогут систематизировать
закрепить знания учащихся по изученным темам; усовершенствовать языковую
компетентность – развивать навыки правильного письма и говорения; умение
работать в группах, парах.
В
с
т
у
п
Р
о
з
д
і
л

І
.
Зміст

Розділ І. Звуки і букви………………………………………............................ 6


Розділ ІІ. Співвідношення звуків і букв……………………………………… 11
Розділ ІІІ. Спрощення в групах приголосних………………………………... 13
Список літератури……………………………………………………………... 15

1
ФОНЕТИКА

І. Звуки і букви

ЗАВДАННЯ 1
Метод «незакінчене речення»
Вікторина для всезнайків
Фонетика – це… (розділ науки про мову,що визначає звуки мови та мовлення).
Звук... - це… (найменша одиниця мови й мовлення).
Звуки творять...(органи мовлення).
Голосні звуки утворюються за допомогою… (тільки голосу).
Голосних звуків в українській мові… (6).
Приголосні звуки утворюються… (з голосу й шуму або тільки з шуму).
Приголосних в українській мові… (32).
Приголосний Й … (завжди м’який).
Не мають пар м’яких такі приголосні…(губні:б,п,в,м,ф;
шиплячі: ж,ч,ш,дж).
Літера – це… (знак,що слугує для позначення на письмі звука).
Графіка – це… (розділ науки про мову,який вивчає знаки).
Алфавіт – це… (розташовані в певному порядку літери).

ЗАВДАННЯ 2
 Розподіліть слова, створивши дві квітки, де в 1-й квітці: вимова не збігається
з написанням, а в другій – збігається.

Кіхті, сказати, прозба, борода, футбол, спитати, створити, розказати,


сфотографувати, схопити.

6
ЗАВДАННЯ 3
 Визначте, якими звуками розрізняються близькі за звучанням слова.
 До якої групи належить кожний із цих звуків?
 Зробіть висновок про роль звуків у мові.
Сум, сом, сам; вали, воли, вели; кора, нора, пора; ланка, ласка, латка;
Марина, малина, машина; гра, град, грак; кіт, кріт.

 З виділеними словами складіть питальне і спонукальне речення.

ЗАВДАННЯ 4
 Прочитайте скоромовки.
 Потренуйтесь у швидкому і чіткому промовлянні їх.
 Які звуки повторюються у кожній із скоромовок?

1. Босий хлопець сіно косить, роса росить ноги босі.


2. Ой збирала Маргарита маргаритки на горі, розгубила
маргаритки Маргарита у дворі.
2. Не любила Міла мила, мама Мілу милом мила.
3. Іде Рома через річку, бачить Рома в річці рака, сунув Рома
в річку руку, рак за руку Рому – раз!

ЗАВДАННЯ 5
 Змініть у словах першої групи початковий, а другої – кінцевий дзвінкий
приголосний на глухий.
 Запишіть слова парами.
 Підкресліть слова, що позначають парні дзвінкі і глухі приголосні звуки.
2. Билина, голод, душ, жити, драп, зірка.
3. Міг, газ, лоб, серб, проріз, гриб, мимохідь.

7
ЗАВДАННЯ 6
Гра «Слова –перевертні»
 Перегрупувавши голосні і приголосні звуки, утворіть нові слова від таких
слів:
Рис, літо, пілот, рамка, ікра, ручка, городи.

ЗАВДАННЯ 7
Метаграми–це загадки,у яких слова відгадуються шляхом заміни в них
однієї букви іншою.
 Складіть метаграми на слова:
Куб- чуб,Липа-лап,
Глід-слід,Квас-клас.

ЗАВДАННЯ 8
Метаграми
 Запишіть правильні відповіді, поясніть особливості змін у словах.

2. Він у бурю, в хуртовину виростає


біля тину. Коли ж букву замінити,-
3. Можна буде в ньому жити.

4. Коли я з д – росту на гілці,


Коли ж із т – пливу по річці.

3. З и я плаваю у морі,
З і –ловлю мишей в коморі.

ЗАВДАННЯ 9
Впишіть слова
 Впишіть у квадрати слова, що складаються з чотирьох звуків, так, щоб їх
можна було прочитати у вертикальному і горизонтальному напрямках.

8
К Р О В
Р
О
В

Р У К А
У
К
А

ЗАВДАННЯ 10
Пі
раміда
 На двох гранях піраміди запишіть слова – іменники, замінивши рисочки
буквами.
На одній грані слова повинні починатися і закінчуватися голосним звуком
а, на другій – приголосним – Т.
У кожному наступному рядку слово повинно мати на одну букву
більше, ніж у попередньому.

А–А Т–Т
А-- А Т-- Т
А - - -А Т-- -Т
А - - - -А Т-- --Т
А - - ---А Т - - ---Т
А - - ----А Т - - ----Т
А - - ----- А Т - - -----Т

ЗАВДАННЯ 11
Завдання - жарти
Змінивши один приголосний звук на інший,
перетворіть свійську тварину, що відзначається
впертістю, на птаха.
 Змінивши один голосний звук на інший, перетворіть дику
тварину – ссавця на птаха.

9
 Перегрупувавши звуки, перетворіть невеликий ліс на птаха.

ЗАВДАННЯ 12
Логогрифи –це загадки,за умовами яких з певного слова шляхомдодавання або
відкидання звука (чи складу) утворюється нове слово.
1. Люблять нас усі збирати після дощика в ліску, А як букву
г відняти, буде плавати в ставку.
2. Дроворуби його мають. Ним колоди розбивають; якщо
букву пропустити, в річці слід його ловити.

ЗАВДАННЯ 13
Загадки-жарти
1.Чого немає у вола, а є в корови, кози, коня?
2. Що стоїть посеред Одеси?
3. Гора й долина. Що між ними?
4. Що серед землі стоїть?
5. Чого немає в дині, а є в гарбузах і огірках?
6.Чого немає у воді, а є в морях, озерах, ріках?
7. Чим відрізняється кафе від кави?

ІІ. Співвідношення звуків і букв.


10
Звукове значення букв Я, Ю,Є,Ї

ЗАВДАННЯ 1
Метод «Творче конструювання»
«Продовжи речення»
Допишіть прислів’я, дібравши кінцівку з довідки.
Підкресліть слова з я,ю,є,ї.
Прокоментуйте звуко-буквенний склад цих слів.
1. Від красних слів язик…; Діла говорять голосніше, …; Де слова з ділом
розходяться, там непорядки…
Довідка: водяться;як слова;не відсохне.
2. Птицю пізнають по пір’ю, а людину …; Впік мене тим словом, …; Красне
слово - … .
Довідка: золотий ключ;по мові;не треба й вогню.
3. Хто мови своєї цурається, хай сам…; Рідна мова – не полова, її за вітром …;
Добрим словом мур проб’єш, а лихим… .
Довідка: і в двері не ввійдеш;не розвієш;себе стидається.

ЗАВДАННЯ 2
Гра «Четверте зайве»
 Знайдіть ознаку, що може об’єднувати три слова кожного рядка у групи.
 Вилучіть «зайве» слово.
Маяк, якір, моряк, мрія.
Ялина, троянда, бур’ян, зілля.
Ярослав, Юлія, Надія, Тетяна.
Пісня, нявка, Сян, м’ясо.
Теля, квасоля, будяк, явір.

ЗАВДАННЯ 3
Гра «Уважність»
 Розподіліть слова на дві групи:
- у яких літера Ю позначає один звук;
- у яких літера Ю позначає два звуки.
Костюм, володіють, всюди, в’юн, залюбки, заплющити, вибираю,
дрючок, капелюшок, колючий, вибачають, верблюд.

ЗАВДАННЯ 4
11
Гра « Хто швидше»
 До кожного слова доберіть з довідки дієслово з літерою «Є».
 Визначте її звукове значення.
Соловейко, діброва, шлях, дитина, завірюха, село.
Довідка: співає,зеленіє,пролягає,грається,виє,видніється.

ЗАВДАННЯ 5
Гра «Четверте – зайве»
 З чотирьох слів виберіть одне, яке відрізняється від інших співвідношенням
кількості звуків і букв.
1. Юнь, в’яжуть, сяє, щодень;
2. Честь, дзвін, п’ять, артіль;
3. Людина, сім’я, свято, боєць;
4. Дев’ятий, вище, поїзд, лють;
5. В’яжуть, ящірка, щабель, більярд.

ІІІ. Спрощення в групах приголосних


12
ЗАВДАННЯ 1
Проблемно-пошуковий метод «Лінгвістичне дослідження»
 Утворіть прикметники від запропонованих слів.
 Користуйтесь довідкою з таблиці.
Таблиця 1.
Орфограма: спрощення в групах
приголосних
Честь - чесний СТН - СН
Радість - радісний
Користь - корисний СТЛ - СЛ
Щастя - щасливий

Таблиця 2.
Тиждень - тижневий ЖДН - ЖН
Проїзд - проїзний ЗДН- ЗН

Зауваж!
Їжджу, виїжджати, під’їжджати

Таблиця 3.
Брязкіт - брязнути ЗКН - ЗН
Блиск – блиснути
Тиск – тиснути СКН -СН
Плюскіт – плюснути
Виск - вискнути

Таблиця 4.
Серденько - серце РДЦ -РЦ
Масло - масний СЛН -СН
Мисль – умисний, навмисний

Довідка: вість,якість,виїзд,лестощі,пестощі,проїзд,честь,тиждень, тріск,


ремесло, бризк, брязк, блиск.

ЗАВДАННЯ 2
Метод «Мозковий штурм»
Лінгвістична гра «Влучи в ціль»
Виберіть правильно написані слова.
Щасливий, контрастний, корисний, студентський, туристський,
пестливий, безжалісний, кістлявий, шістсот, виїзний, умисний, блискнути,
13
брязкнути, плюснути, злісний, улесливий, чесний, компосний, шістдесят,
зап’ясний.

ЗАВДАННЯ 3
Метод «Творче конструювання»
«Знайди слово»
2) Залишити слова у яких треба вставити приголосний т.
3) З початкових літер залишених слів утвориться заховане слово.
Навис..ний, чес..ний, якіс..ний, контрас…ний, агент..во, безкорис..ний,
зап’яс..ний, облас..ний, заздріс..ний, кіс..лявий, швидкіс..ний, аген..ський. (Казка)

ЗАВДАННЯ 4
«Утвори прикметники»
Виділені слова замініть прикметниками.
Дайте відповідь чи в усіх прикметниках на письмі відбувається
спрощення.
Зразок:Газета області–обласна газета.
1. Праця, яка приносить користь користь;
2. Показник якості;
3. Чоловік, який хвастає;
4. Забарвлення для захисту;
5. Табір для туристів;
6. Відпустка на тиждень;
7. Малюнок,побудований на контрастах;
8. Людина, яка зазнала щастя.

ЗАВДАННЯ 5
«Четверте зайве»
8) Кожному рядку знайди зайве слово:
а) кістлявий, хвастливий, шістнадцять, щасливий;
б) форпостний, радісний, проїзний, учасник;
в) улесливий, студентський, писнути;
г)навмисний, чесний, контрастний, якісний;
д)зап’ясний, кістлявий, агентство, заздрісний.

Список літератури

14
1.Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів.-К., 1985, с. 4 –17.
2.Зиндер Л.Р. Общая фонетика .-Л.,1979,с. 4 -14 
3.Жовтобрюх М.А. ,Кулик Б.М. СУЛМ.-Л.,1973,с. 90-92   
4.Карпенко Ю.О. Фонетика,- Одеса 1986, с. 3 – 7 
5.Поливанов В.Д. Мягкие согласные// Труды по восточному и общему
языкознанию.- М.,1991, с.385- 387. 

15
16

Вам также может понравиться