Вы находитесь на странице: 1из 24
KAMAI MEDIA PLAYER HIBRID PENTRU TELEVIZOR Instrucţiuni succinte pentru seria 510 ГИБРИДНЫЙ
KAMAI MEDIA PLAYER HIBRID PENTRU TELEVIZOR Instrucţiuni succinte pentru seria 510 ГИБРИДНЫЙ
KAMAI MEDIA PLAYER HIBRID PENTRU TELEVIZOR Instrucţiuni succinte pentru seria 510 ГИБРИДНЫЙ
KAMAI MEDIA PLAYER HIBRID PENTRU TELEVIZOR Instrucţiuni succinte pentru seria 510 ГИБРИДНЫЙ
KAMAI MEDIA PLAYER HIBRID PENTRU TELEVIZOR Instrucţiuni succinte pentru seria 510 ГИБРИДНЫЙ
KAMAI MEDIA PLAYER HIBRID PENTRU TELEVIZOR Instrucţiuni succinte pentru seria 510 ГИБРИДНЫЙ
KAMAI MEDIA PLAYER HIBRID PENTRU TELEVIZOR Instrucţiuni succinte pentru seria 510 ГИБРИДНЫЙ
KAMAI MEDIA PLAYER HIBRID PENTRU TELEVIZOR Instrucţiuni succinte pentru seria 510 ГИБРИДНЫЙ
KAMAI MEDIA PLAYER HIBRID PENTRU TELEVIZOR Instrucţiuni succinte pentru seria 510 ГИБРИДНЫЙ
KAMAI MEDIA PLAYER HIBRID PENTRU TELEVIZOR Instrucţiuni succinte pentru seria 510 ГИБРИДНЫЙ
KAMAI MEDIA PLAYER HIBRID PENTRU TELEVIZOR Instrucţiuni succinte pentru seria 510 ГИБРИДНЫЙ
KAMAI MEDIA PLAYER HIBRID PENTRU TELEVIZOR Instrucţiuni succinte pentru seria 510 ГИБРИДНЫЙ

KAMAI MEDIA PLAYER HIBRID PENTRU TELEVIZOR

Instrucţiuni succinte pentru seria 510

PENTRU TELEVIZOR Instrucţiuni succinte pentru seria 510 ГИБРИДНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ

ГИБРИДНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Краткое руководство серии 510

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1

1

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Краткое руководство серии 510 1

Ce este inclus / Что включено

Ce este inclus / Что включено Media player hibrid pentru Televizor „Kamai” Ghid de exploatare. Ghid

Media player hibrid pentru Televizor „Kamai”

Media player hibrid pentru Televizor „Kamai” Ghid de exploatare. Ghid pentru telecomandă

Ghid de exploatare. Ghid pentru telecomandă

Руководство по эксплуатации. Руководство по дистанционному управлению

Гибридный телевизионный медиа-проигрыватель «Kamai»

медиа-проигрыватель «Kamai» 2 acumulatoare 2 батареи Blocul de alimentare* Б л

2 acumulatoare

2 батареи

Blocul de alimentare*

Блок питания*

alimentare* Б л о к п и т а н и я * Telecomanda* Пульт дистанционного

Telecomanda*

Пульт дистанционного управления*

дистанционного управления* Cablul standardul „Ethernet” (adiţional) Кабель
дистанционного управления* Cablul standardul „Ethernet” (adiţional) Кабель
дистанционного управления* Cablul standardul „Ethernet” (adiţional) Кабель

Cablul standardul „Ethernet” (adiţional)

Кабель стандарта «Ethernet» (дополнительно)

стандарта «Ethernet» (дополнительно) Cablul standardul „HDMI” Кабель стандарта
стандарта «Ethernet» (дополнительно) Cablul standardul „HDMI” Кабель стандарта
стандарта «Ethernet» (дополнительно) Cablul standardul „HDMI” Кабель стандарта

Cablul standardul „HDMI”

Кабель стандарта «HDMI»

* Telecomanda și blocul de alimentare pot varia și depind de furnizorul dumneavoastră de servicii.

* Пульт дистанционного управления и блок питания могут варьировать и зависят от вашего поставщика услуг.

Aspectul exterior al „Kamai” / Внешний вид «Kamai»

Cititor de carduri inteligente (adiţional)* Считыватель микропроцессорных карт
Cititor de carduri inteligente (adiţional)*
Считыватель микропроцессорных карт (дополнительно)*
Resetarea
la nivel de
producător
a setărilor
USB-ului
Сброс к
заводским
Indicatorul alimentării
настройкам
Cititor de carduri de memorie
Индикатор питания
USB
Считыватель карт памяти

2

USB

Conector pentru Conector Conector antenă/cablu video pentru standard (adiţional) ”SD” „Ethernet”
Conector pentru
Conector
Conector
antenă/cablu
video pentru
standard
(adiţional)
”SD”
„Ethernet”
Разъем для антенны/
кабеля (дополнительно)
Видеоразъем для
Разъем стандарта
карт памяти
«Ethernet»

Audio

Conector

Nișa pentru sursa

digital

standard HDMI

curentului continuu

Цифровое

аудио

Разъем

стандарта HDMI

Гнездо для источника постоянного тока

Funcţiile de bază ale telecomenzii / Основные функции дистанционного управления

Conectare / deconectare de la sursa de    

Conectare / deconectare de la sursa de

   

energie

Включение/выключение питания

BUTOANELE SĂGEŢILOR pentru

navigare în meniu şi OK pentru

■ ► ||

A

stopa/A începe /A sista reproducerea

Остановить /Начать/ Приостановить воспроизведение

OK

alegere

КЛАВИШИ СТРЕЛОК для навигации по меню и ОК для выбора

 

A

reda ghidul de programare

 

A

expune informaţia de programe

GUIDE

Поменять канал вверх/вниз

INFO

Отобразить программную информацию

 

A

schimba canalul în sus/ în jos

 

A

reda meniul ori ferestruica de start

CH|PG

Поменять канал вверх/вниз

MENU

Отобразить меню или стартовое окно

 

A

mări şi a diminua volumul

 

A

trece la primul nivel în cadrul

VOL

BACK

meniului

Увеличить или уменьшить звук

Перейти на 1 уровень в пределах меню

MUTE

A

deconecta volumul

EXIT

A

ieşi din elementul curent al meniului

Выключить звук

Выйти из текущего элемента меню

3

Pasul 1: Conectarea la TV / Шаг 1: Подключение к ТВ

Alegeţi doar o opţiune a TV, apoi treceţi la sursa TV.

Выберите только одну опцию ТВ, затем переходите к источнику ТВ.

Opţiunea nr. 1. Conectarea prin HDMI (se recomandă)

Опция №1. Подключение через HDMI (рекомендуется)

через HDMI (рекомендуется) Cablul este inclus în set Кабель включен в
через HDMI (рекомендуется) Cablul este inclus în set Кабель включен в

Cablul este inclus în set

HDMI (рекомендуется) Cablul este inclus în set Кабель включен в комплект Interfaţa
HDMI (рекомендуется) Cablul este inclus în set Кабель включен в комплект Interfaţa

Кабель включен в комплект

Interfaţa multimedia de rezoluţie înaltă

Мультимедийный интерфейс высокого разрешения

интерфейс высокого разрешения S-VIDEO Opţiunea 2. Conectarea prin intermediul
S-VIDEO
S-VIDEO

Opţiunea 2. Conectarea prin intermediul «DIN-to-SCART»

Опция №2. Подключение через «DIN-to-SCART»

Televiziunea de rezoluţie standard

Телевидение стандартного разрешения

Cablul nu este inclus în set
Cablul nu este inclus în set

Кабель не включен в комплект

SDTV
SDTV
S-VIDEO
S-VIDEO

Piese adiţionale ce ar putea fi necesare (nu sunt incluse):

• Cablu coaxial de frecvenţe radio

• Cablu auto digital

• Router de reţea

Дополнительные изделия, которые могут потребоваться (не включены):

• Коаксиальный радиочастотный кабель

• Цифровой аудиокабель

• Сетевой маршрутизатор

4

Pasul 2: Conectarea spre sursa TV (adiţional) Шаг 2: Подключение к источнику ТВ (дополнительно)

Conectarea la sursa de bază a TV prin cablu fără cifru ori la antenă (antenă internă ori externă)

Подключение к основному источнику нешифрованного кабельного ТВ или к антенне (внешняя или внутренняя антенна)

Cablul nu este inclus în set
Cablul nu este inclus în set

Кабель не включен в комплект

în set Кабель не включен в комплект Pasul 3: Conectarea la reţea / Шаг 3:

Pasul 3: Conectarea la reţea / Шаг 3: Подключение к сети

Alegeţi doar o opţiune pentru conectarea la reţea, apoi treceţi la conectarea sursei.

Выберите только одну опцию подключения к сети, затем переходите к подключению питания.

Opţiunea nr. 1. Conectarea la reţeaua prin cablu prin intermediul DSL, modemul de cablu sau routerul de reţea.

Опция №1. Подключение к проводной сети через DSL, кабельный модем или сетевой маршрутизатор.

Cablul este inclus în set
Cablul este inclus în set

Кабель включен в комплект

în set Кабель включен в комплект Opţiunea nr. 2. Conectarea la reţeaua fără cablu prin

Opţiunea nr. 2. Conectarea la reţeaua fără cablu prin intermediul modemului de reţea fără cablu.

Опция №2. Подключение к беспроводной сети через беспроводной сетевой модем

NOTA: Wi-Fi interior este o funcţie adiţională a „Kamai”. Vă puteţi adresa furnizorului dumneavoastră de servicii referitor la prezenţă şi instrucţiunile detaliate despre configurarea reţelei fără cablu.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внутренний Wi-Fi является дополнительной функцией «Kamai». Обратитесь к вашему поставщику услуг по поводу наличия и детальных инструкций по конфигурации беспроводной сети.

5

Pasul 4: Conectarea sursei / Шаг 4: Подключение питания

Conectarea telecomenzii

1. Pentru a deschide capacul acumulatorului este necesar să apăsaţi pe dispozitivul de blocare pe capac şi mişcaţi-l într-o parte.

Включение пульта дистанционного управления

1. Чтобы открыть крышку батареи, нажмите на защелку на крышке и отодвиньте ее в сторону.

2. Вставьте батареи таким образом, чтобы знаки «+» и «-» на батареях располагались в соответствии с обозначениями внутри пульта.

3. Для закрытия защелкните крышку батареи.

2. Introduceţi acumulatoarele în atare mod ca semnele „+” şi „-„ pe acumulatoare să se situeze în conformitate cu semnele dinăuntrul telecomenzii.

3. Pentru a închide zăvorâţi capacul acumulatorului.

NOTĂ: Pentru detalii consultaţi instrucţiunea pentru comanda la distanţă.

ПРИМЕЧАНИЕ: За деталями обратитесь к руководству по дистанционному управлению.

Conectarea la sursa de energie.

1. Uniţi cablul de conectare la conectorul de alimentare pe partea din spate a „Kamai”.

2. Introduceţi adaptorul pentru curentul continuu în priză.

3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Подключение к источнику питания

1. Присоедините шнур питания к разъему питания на задней стороне «Kamai».

2. Вставьте адаптер переменного тока в сетевую розетку.

3. Следуйте инструкциям на экране.

NOTĂ: Este necesar să vă convingeţi că aţi conectat TV şi că a fost aleasă intrarea corectă a semnalului video.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что вы подключили ТВ и что выбран правильный вход видеосигнала.

что вы подключили ТВ и что выбран правильный вход видеосигнала. 6
что вы подключили ТВ и что выбран правильный вход видеосигнала. 6

6

Instrucţiuni importante pentru tehnica securităţii.

• AVERTISMENT: Întru a diminua riscul de aprindere ori de electrocutare este necesar de a proteja instalaţia de la contactul cu ploaia sau umezeala.

• Pe dispozitiv nu trebuie să pătrundă picături sau stropi de apă, la fel este interzisă plasarea pe dispozitiv a diferitor obiecte pline cu apă, cum ar fi de exemplu vazele pentru flori.

• Studiaţi instrucţiunile în cauză.

• Păstraţi aceste instrucţiuni.

• Este necesar a atrage atenţia asupra tuturor avertismentelor.

• Urmaţi aceste instrucţiuni.

• Nu utilizaţi dispozitivul aproape de apă.

• Folosiţi doar cârpa uscată la curăţarea dispozitivului.

• Nu trebuie să fie blocate toate găurile de ventilare. Instalarea se efectuează în corespundere cu instrucţiunile producătorului.

• Nu neglijaţi securitatea adiţională a furcii cu legare la pământ ori furcă cu poli. Furca cu poli are două contacte, unul mai lat și altul mai subţire. Furca cu legare la pământ are două contacte și al treilea pivot de legare la pământ. Contactul cel lat și cel deal treilea pivot este destinat pentru asigurarea securităţii dumneavoastră. Dacă furca furnizată nu corespunde cu priza dumneavoastră este necesar să vă adresaţi electricului pentru schimbarea prizei învechite.

• Asiguraţi cablul de la călcatul cu picioarele ori strivire, în special lângă furcă, lângă priză și în locurile unde el iese din dispozitiv.

• Folosiţi doar utilajul auxiliar /adaptorul, prevăzut de către

• Deconectaţi instalaţia de la priză în timpul furtunilor și întreruperilor de durată.

• Întreţinerea trebuie să fie efectuată de către personalul calificat. Întreţinerea este necesară atunci când aparatul a fost defectat într-un mod oarecare. De pildă cablul de conectare ori furca au fost deteriorate, a curs ceva lichid ori în instalaţie au pătruns obiecte străine, atunci când instalaţia a fost dispusă la ploaie ori umezeală, nu funcţionează corect ori a fost scăpată jos.

• Întru a diminua riscul de electrocutare, NU scoateţi capacul și panelul din spate. Înăuntru nu sunt detalii ce ar putea fi setate de către utilizator. Pentru deservire și întreţinere adresaţi-vă specialistului calificat.

• Pentru evitarea electrocutării este necesar de a conecta cablul de alimentare la sursele de furnizare cu legare la pământ adecvată. În caz de necesitate folosiţi doar cablurile de extensie cu legare la pământ în modul corespunzător și adaptorul corespunzător.

• Furca de reţea servește pentru deconectare, iar conectorul trebuie să fie permanent la îndemână.

• Este necesar să vă convingeţi că nici pe unul dintre cabluri nu este nimic.

• Este necesar să vă convingeţi, că, cablurile sunt amplasate în atare mod, ca pe ele să nu calce cineva ori să se împiedice.

• Nu permiteţi penetrarea hrănii ori a lichidelor pe dispozitiv.

• Nu permiteţi penetrarea diferitor obiecte în găurile libere. În aceste cazuri instalaţia ar putea fi deteriorată provocând aprindere ori electrocutare la fel și un scurt circuit în piesele dinăuntru.

• Nu instalaţi dispozitivul aproape de sursele de căldură, cum ar fi: radiatoarele, surse de încălzire, sobe ori alte instalaţii (inclusiv amplificatoarele), ce emană căldură.

• Nu blocaţi găurile de ventilare.

• Nu instalaţi utilajul în dulapuri de perete închise.

• Când deconectaţi cablul trageţi de urechiușa muftei elastice, dar nu de cablu. Unele cabluri au conectoare cu stopor; cînd deconectaţi un astfel de cablu apăsaţi pe stoporii de fixare înainte de deconectarea cablului ca atare.

• Când conectaţi cablul trebuie să vă convingeţi în orientarea corectă și îndreptarea ambilor conectoare înainte de conectare, întru a preîntâmpina îndoirea contactelor conectorului.

• PENTRU INSTALAŢIA CE TREBUIE SĂ FIE CONECTATĂ priza de reţea trebuie să fie aproape de dispozitiv pentru a avea accesul ușor.

• Schimbările sau modificările ce nu sunt acceptate direct de către partea responsabilă pot aduce la

7 privarea de dreptul de exploatare a dispozitivului dat.

Важные инструкции по технике безопасности

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электротоком, предохраняйте устройство от контакта с до- ждем или влагой.

• На устройство не должны попадать капли или брызги, также на устройстве нельзя распола- гать объекты, заполненные жидкостями, такие как вазы.

• Изучите данные инструкции.

• Сохраните данные инструкции.

• Уделяйте внимание всем предупреждениям.

• Следуйте данным инструкциям.

• Не применяйте устройство вблизи воды.

• Прочищайте только с использованием сухой тряпки.

• Все вентиляционные отверстия не должны блокироваться. Установка производится в со- ответствии с инструкциями изготовителя. • Не пренебрегайте дополнительной безопасно- стью вилки заземляющего типа или полярной вилки. Полярная вилка имеет два контакта, при этом один шире другого. Вилка заземля- ющего типа имеет два контакта и третий заземляющий штырек. Широкий контакт и третий штырек предусмотрен для обеспечения вашей безопасности. Если поставляемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

• Обезопасьте шнур питания от наступания ногами или зажатия, в частности возле вилок, электрических розеток и в местах, где они вы- ходят из устройства.

• Используйте только дополнительное оборудова- ние/приспособления, предусмотренные произво- дителем.

• Отсоединяйте данное устройство от розетки во время гроз или длительных простоев.

• Доверяйте обслуживание квалифицированному персоналу. Обслуживание требуется, если ап- парат был поврежден каким-либо образом, на- пример, шнур питания или вилка повредилась, пролилась жидкость или в устройство попали объекты, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает корректно или было обронено.

• Чтобы уменьшить риск поражения электри- ческим током, НЕ снимайте крышку и заднюю

панель. Внутри нет деталей, которые мог бы настроить сам пользователь. Для обслужи- вания обращайтесь к квалифицированному персоналу.

• Для предотвращения поражения электрическим током подключайте шнур питания к источ- никам электропитания, заземленным должным образом. Используйте только надлежаще зазем- ленные удлинительные шнуры и адаптеры при возникновении необходимости в них.

• Сетевая вилка служит разъединителем, а разъ- единитель должен быть всегда легко доступным.

• Убедитесь, что ничего не лежит ни на одном из кабелей.

• Убедитесь, что кабели расположены там, где на них не будут наступать или спотыкаться.

• Не допускайте попадания пищи или жидкостей на устройство.

• Избегайте попадания каких-либо объектов в свободные щели. В результате прибор повре- дится, что может вызвать возгорание или поражение электрическим током либо короткое замыкание во внутренних деталях.

• Не устанавливайте устройство вблизи ис- точников тепла, таких как радиаторы, обо- греватели, печи или другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.

• Не блокируйте вентиляционные отверстия.

• Не устанавливайте оборудование в закрытом стенном шкафу.

• При отсоединении кабеля тяните за соедини- тель или за ушко эластичной муфты, а не за сам кабель. У некоторых кабелей имеется соеди- нитель со стопорами; при отсоединении такого кабеля нажмите на фиксирующие стопоры перед отсоединением самого кабеля.

• При подключении кабеля убедитесь в правиль- ной ориентации и выравнивании обоих соедини- телей перед подключением, чтобы предотвра- тить изгибание контактов соединителя.

• Для ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ сетевая розетка должна быть рядом с оборудо- ванием для легкого доступа.

• Изменения или модификации, не одобренные на- прямую ответственной за соответствие сто- роной, могут привести к лишению пользователя

8 прав на эксплуатацию данного устройства.

Declaraţia de conformitate / Заявление о соответствии

Pentru asigurarea utilizării adecvate al acestui produs este necesar să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni

Pentru asigurarea utilizării adecvate al acestui produs este necesar să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi să le păstraţi pentru viitor. Dacă instalaţia va necesita deservire tehnică este necesar să luaţi legătura cu serviciul oficial local pentru deservire.

Для обеспечения надлежащего использования данного продукта внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования. Если устройство потребует технического обслуживания, свяжитесь с локальным официальным сервисом.

AVERTISMENT: Acest simbol denotă prezenţa tensiunii periculoase neizolate înăuntrul cutiei dispozitivului, care

AVERTISMENT: Acest simbol denotă prezenţa tensiunii periculoase neizolate înăuntrul cutiei dispozitivului, care prezintă pericol de electrocutare. Nu deschideţi cutia dispozitivului.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот символ указывает на присутствие неизолированного опасного напряжения внутри корпуса устройства, которое представляет опасность поражения электрическим током. Не открывайте корпус устройства.

ATENŢIE: Acest simbol denotă faptul, că trebuie să fiţi precauţi; există pericolul deteriorării instalaţiei ori

ATENŢIE: Acest simbol denotă faptul, că trebuie să fiţi precauţi; există pericolul deteriorării instalaţiei ori pericolul cauzării leziunilor corporale.

ВНИМАНИЕ: Этот символ означает, что вы должны быть осторожны; существует опасность нанесения вреда оборудованию или самому себе.

Declaraţia de conformitate(doar Europa)

Declaraţia de conformitate(doar Europa)

Acest produs este fabricat în conformitate cu Directivele Consiliului Uniunii Europene:

 

• Directiva despre compatibilitatea electromagnetică 2004/108/UE

• Directiva despre utilajul cu tensiune joasă 2006/95/UE

Заявление о соответствии (только Европа)

Этот продукт произведен в соответствии с Директивами Совета ЕС:

• Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC

• Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EC

Declaraţia despre expunerea la radiaţie. Prezentul utilaj corespunde exigenţelor limitelor de acţiune radioactivă

Declaraţia despre expunerea la radiaţie. Prezentul utilaj corespunde exigenţelor limitelor de acţiune radioactivă IC, determinate pentru mediul necontrolat. Acest utilaj trebuie să fie instalat şi să fie exploatat la distanţa minimă de 20 cm între sursa de emanare a radiaţiei şi corpul dumneavoastră.

Декларация о радиационном воздействии: Данное оборудование соответствует требованиям пределов радиационного воздействия IC, установленных для неконтролируемой среды. Данное оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться при минимальном расстоянии в 20 см между излучателем и вашим телом.

Pentru prevenirea aprinderii ori electrocutării este necesar să feriţi instalaţia de contactul cu ploaia ori

Pentru prevenirea aprinderii ori electrocutării este necesar să feriţi instalaţia de contactul cu ploaia ori umezeala. Pentru a diminua riscul de electrocutare, NU scoateţi capacul şi panoul din spate. Înăuntru nu sunt detalii ce ar putea fi setate de către utilizator. Pentru deservire şi întreţinere adresaţi-vă specialistului calificat.

Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током предотвратите контакт изделия с дождем или влагой. Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, НЕ снимайте крышку и заднюю панель. Внутри нет деталей, которые мог бы настроить сам пользователь. Для обслуживания обратитесь к квалифицированному персоналу.

9

Ghid succint pentru telecomanda universală (EMEA)

Краткое справочное руководство для универсального пульта дистанционного управления (EMEA)

1. Bine aţi venit! / Добро пожаловать!

Vă mulţumim pentru alegerea produsului nostru – tele boxa (STB) de la compania „Entone”. Prezentul ghid pentru utilizare oferă instrucţiuni pentru setarea și exploatarea STB de la „Entone”. Pentru instrucţiuni mai detaliate despre setarea și exploatarea dispozitivului vă rugăm să consul- taţi Ghidul pentru exploatare a STB și ghidului pentru exploatare a URC 4 la următoarea adresă electronică: http://www.entone.com.

Благодарим Вас за использование нашего продукта – телеприставки (STB) от компании «Entone». Данное краткое справочное руководство предлагает инструкции по настройке и эксплуатации STB от «Entone». Для получения детальной инструкции по настройке и эксплуатации обратитесь к Руководству по эксплуатации для вашего STB и Руководству по эксплуатации для URC 4 по адресу http://www.entone.com.

2. Informaţii introductive generale / Вводные сведения

Este necesar să verificaţi dacă jackul pentru semnalul video de ieșire de la STB este conectat corect cu jackul de ieșire la televizor. Alegeţi la televizorul dumneavoastră sursa semnalului de intrare pentru STB. Semnalul de ieșire „TV OUTPUT” folosește implicit canalul televizat 3. În dependenţă de anexa de sub programare este necesar să vă convingeţi, că aţi conectat „10/100 ETHERNET” al STB dumneavoastră la dispozitivul accesului de reţea. Pentru informaţii mai detaliate despre conectarea STB la reţea este necesar să vă adresaţi la furnizorul de servicii. Când veţi conecta STB pentru prima dată ar putea fi necesară actualizarea software-ului asigu- rării de programe. Actualizarea software-ului ar putea dura vre-o 5 – 10 minute. Nu deconectaţi sursa de energie pe perioada actualizării software-ului.

Убедитесь, что разъем для выходного видеосигнала от STB должным образом соединяется с входным разъемом на телевизоре(-ах).

В вашем телевизоре выберите источник входного сигнала для STB. Выходной сигнал «TV

OUTPUT» по умолчанию использует телеканал 3.

В зависимости от подпрограммного приложения Вам потребуется убедиться, что Вы под-

ключили «10/100 ETHERNET» Вашего STB к устройству сетевого доступа. Для получения де- тальных сведений о подключении STB к сети обратитесь к поставщику услуг. Когда вы включите STB в первый раз, может потребоваться обновление программного обе- спечения. Обновление программного обеспечения может занять 5-10 минут. Не выключайте питание во время обновления программного обеспечения.

10

3. Instalarea acumulatoarelor pentru dispozitivul controlului la distanţă (Telecomandă) / Установка батареек для пульта дистанционного управления

Introduceţi două acumulatoare lanternă (în set) în dispozitivul controlului la distanţă (teleco- mandă) IMPORTANT! Utilizaţi doar acumulatoare noi alcaline, pentru a garanta funcţionarea adec- vată.

Вставьте две пальчиковые батарейки (в комплекте) в пульт дистанционного управления. ВАЖНО! Используйте только новые пальчиковые щелочные батарейки, чтобы гарантиро- вать адекватную работу.

4. Informaţii de bază despre comanda la distanţă / Основные сведения о дистанционном управлении

Prezentul dispozitiv de comandă universal cu trei regimuri poate fi programat pentru contro- lul la distanţă al STB și altele două, dar nu mai multe, dispozitive. STB utilizează lumina infraroșie pentru recepţia semnalelor de comandă la distanţă. Semnale infra roșii acoperă doar distanţe mici (de până la 10 metri) dar nu pot trece prin pereţi sau alte obiecte tari. Dispozitivul de comandă la distanţă trebuie să fie direcţionat spre STB, fără a avea în calea sa obiecte ce ar putea bloca linia vizorului.

Данный 3-режимный универсальный пульт дистанционного управления может быть запро- граммирован для управления вашим STB и не более двух других устройств. STB использует инфракрасный свет (ИК) для получения сигналов дистанционного управ- ления. Инфракрасные сигналы покрывают только короткие расстояния (до 10 метров) и не могут пройти через стены или другие твердые предметы. Пульт дистанционного управления должен быть направлен на STB, не имея на пути объектов, блокирующих линию обзора.

5. Exploatarea dispozitivului de comandă la distanţă (Telecomandă) / Эксплуатация пульта дистанционного управления

Schema și lista de mai jos prezintă descrierea succintă a funcţiilor dispozitivului de coman- dă la distanţă (telecomanda). „Entone” oferă aceste date drept ghid introductiv pentru utilizarea dispozitivului de comandă la distanţă. Funcţiile pot varia în dependenţă de furnizorii de servicii. Este necesar să vă adresaţi furnizorului dumneavoastră de servicii pentru a primi informaţia mai detaliată pentru utilizarea dispozitivului de comandă la distanţă și a funcţiilor sale.

Схема и перечень ниже представляют краткое описание функций дистанционного управле- ния. «Entone» предлагает эти данные как общее руководство по использованию пульта дистан- ционного управления. Функции могут варьировать в зависимости от различных поставщиков услуг. Обратитесь к руководству от Вашего поставщика услуг для получения конкретной инфор- мации по использованию дистанционного управления и его функциям.

11

1. TV – A selecta con- trolul televizorului

2. STB – A transfera comanda la distanţă în regim STB.

3. POWER – A conec- ta / a deconecta sursa de energie pentru selectarea curentă a dispozitivelor. A transfera STB în regim de conectare / așteptare

4. AUX – A selecta comanda pentru dispozitivul AUX.

5. REW – A porni rebobinarea rapidă pentru VOD (Video la cerere) / DVR (Înregistrarea video digitală) / a canalului transmis activ.

6. REPLAY – A reproduce din nou video de pe poziţia anterioară pentru VOD / DVR.

7. PLAY – Butonul de pornire pentru VOD / DVR / a canalului activ.

8. STOP – Butonul de oprire pentru VOD / DVR / a canalului activ.

9. RED – A vedea meniul DVR (utilizarea în dependenţă de anexa de sub programare)

10. GREEN – A vedea canalul activ de trans- misie (utilizarea în dependenţă de anexa de sub programare).

11. MENU – A vedea meniul de pe ecran.

12. OPTIONS – Utilizarea în dependenţă de anexa de sub programare sau de progra- mare.

13. ARROW KEYS (săgeţile) – Navigarea în dreapta, în stânga, în sus și în jos pe ecran.

în dreapta, în stânga, în sus și în jos pe ecran. 1. TV – Выбрать управ-

1. TV – Выбрать управ- ление телевизором.

2. STB – Перевести дис- танционное управле- ние в режим STB.

3. POWER – Вклю-

чить/выключить пи- тание для текущего выбора устройств. Переключить STB в режим включения/ ожидания.

4. AUX – Выбрать

управление для

устройства AUX.

5. REW – Запустить

быструю перемотку для VOD (Видео по запросу) / DVR (Циф- ровая видеозапись) / активного трансли- руемого канала.

6. REPLAY – Повторно

воспроизвести видео из предшествующей позиции для VOD / DVR.

7. PLAY – Кнопка пуска

для VOD / DVR / активного канала.

8. STOP – Кнопка стоп для VOD / DVR / актив- ного канала.

9. RED – Показать меню DVR (применение в за- висимости от подпрограммного приложения).

10. GREEN – Показать активный транслиру- емый канал (применение в зависимости от подпрограммного приложения).

11. MENU – Показать экранное меню.

12. OPTIONS – Применение в зависимости от подпрограммного или программного прило- жения.

13. ARROW KEYS (стрелки) – Навигация вправо, влево, вверх и вниз по экранному руковод- ству.

12

14. BACK – Butonul de întoarcere pe meniul de ecran (utilizarea în dependenţă de anexa de sub programare).

15. GUIDE – A vedea ghidul electronic de programare.

16. VOL + / - – A mări sau a diminua nivelul sunetului pentru dispozitivul curent ales.

17. MUTE – A deconecta sunetul pentru dispozitivul curent ales.

18. NUMBER KEYS (cifre) – Accesul direct la canalele concrete și elementele meni- ului.

19. INPUT – A schimba semnalul curent audio de intrare /semnalul video pentru dispozitivul selectat.

20. FF – A pune în funcţie rebobinarea rapidă pentru VOD / DVR / a canalului activ.

21. SKIP – A porni video pentru VOD / DVR.

22. PAUSE – Butonul de pauză pentru VOD / DVR / a canalului activ.

23. REC – A înscrie canalul activ transmis. Se utilizează în corespundere cu funcţiile DVR.

24. BLUE – Vedeţi meniul VOD (utilizarea în dependenţă de anexa de sub programare).

25. YELLLOW – Vedeţi meniul de reţea (utilizarea în dependenţă de anexa de sub programare).

26. INFO – A scoate pe ecran datele despre programul curent TV / VOD / DVR.

27. OK – A aplica opţiunea selectată în meniu.

28. EXIT – A ieși din elementul curent al meniului.

29. CH UP/DOWN – A schimba canalul în sus ori în jos.

30. LAST – A trece la canalul cel mai des vizionat.

31. TT – A conecta sau a deconecta teletextul.

14. BACK – Кнопка возврата в экранном меню (использование в зависимости от подпро- граммного приложения).

15. GUIDE – Показать электронный программ- ный справочник.

16. VOL + / - – Увеличить либо уменьшить уровень звука для текущего выбранного устройства.

17. MUTE – Отключить звук для текущего вы- бранного устройства.

18. NUMBER KEYS (цифры) – Непосредствен- ный доступ к конкретным каналам и элементам меню.

19. INPUT – Изменить текущий входной аудио/ видеосигнал для выбранного устройства.

20. FF – Запустить быструю перемотку для VOD / DVR / активного канала.

21. SKIP – Пропустить видео для VOD / DVR.

22. PAUSE – Кнопка паузы для VOD / DVR / активного канала.

23. REC – Записать активный транслируемый канал. Используется в соответствии с вашими функциями DVR.

24. BLUE – Показать меню VOD (использование в зависимости от подпрограммного при- ложения).

25. YELLLOW – Показать сетевое меню (исполь- зование в зависимости от подпрограммного приложения).

26. INFO – Вывести на экране данные о текущей программе TV / VOD / DVR.

27. OK – Применить текущую выбранную опцию в меню.

28. EXIT – Выйти из текущего элемента меню.

29. CH UP/DOWN – Переключить канал вверх или вниз.

30. LAST – Переключить на наиболее часто про- сматриваемый канал.

31. TT – Включить либо выключить телетекст.

13

6. Programarea manuală ale dispozitivelor adiţionale / Ручное программирование дополнительных устройств

Pentru a programa dispozitivul TV și AUX, este necesar să efectuaţi următoarele acţiuni:

1. Determinaţi codul pentru dispozitivul dumneavoastră în tabelul de coduri, expus în Anexă.

Dacă nu aţi găsit codul pentru dispozitivul dumneavoastră sau el nu funcţionează după verifi- carea codurilor enumerate pentru modelul dispozitivului dumneavoastră, atunci puteţi trece la următorul capitol, care descrie procedeul automat de căutare. 2.Conectaţi dispozitivul dumneavoastră împreună cu mijloacele conectate de transmitere a datelor (dacă aceste sunt utilizate).

3. Pe telecomandă apăsaţi și menţineţi apăsat butonul regimului dispozitivului timp de 5 se-

cunde (adică „TV” ori „AUX”). Butonul regimului dispozitivului se va aprinde.

NOTĂ: Folosiţi butonul regimului „AUX2, pentru a programa comanda VCR, DVD, blocului de recepţie a TV prin cablu, TV prin sputnic și a dispozitivului audio.

4. Introduceţi codul din patru cifre pentru dispozitivul dumneavoastră. Dacă aţi efectuat co-

rect acest procedeu, atunci lumina butonului pentru regimul ales va sclipi de două ori.

NOTĂ: Dacă veţi introduce codul incorect al dispozitivului, atunci butonul regimului selectat va sclipi repede de 7 ori. Regimul de programare a dispozitivului se va opri.

5. Direcţionaţi telecomanda spre dispozitivul dumneavoastră și apăsaţi „POWER” o singură

dată. Dispozitivul trebuie să se conecteze. Dacă nu răspunde la comandă, atunci este necesar să repetaţi acţiunile descrise.

Чтобы запрограммировать устройство ТВ и AUX, выполните следующие действия:

1. Определите код для Вашего устройства в таблице кодов, представленной в Прило-

жении. Если Вы не смогли найти код для вашего устройства или он не работает после

проверки перечисленных кодов для модели Вашего устройства, то Вы можете перейти к следующей главе, описывающей процедуру автоматического поиска.

2. Включите Ваше устройство вместе с подключенными средствами передачи данных

(если таковые применяются).

3. На пульте дистанционного управления нажмите и удерживайте кнопку режима

устройства в течение 5 секунд (то есть «TV» или «AUX»). Клавиша режима устройства загорится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте кнопку режима «AUX», чтобы запрограммировать управление VCR, DVD-плеера, блока приема кабельного ТВ, спутникового ТВ и аудиоу- стройства.

4. Введите код из четырех цифр для Вашего устройства. Если Вы выполнили эту про-

цедуру корректно, подсветка кнопки выбранного режима устройства дважды мигнет.

14

E

REM OT E CO NTROL GUID

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы введете неправильный код устройства, кнопка выбранного режима устройства быстро мигнет 7 раз. Режим программирования устройства будет остановлен.

5. Направьте пульт дистанционного управления на ваше устройство и нажмите на

«POWER» один раз. Устройство должно выключиться. Если оно не отвечает, повторите описанные выше действия.

7. Scanarea automată (programarea dispozitivelor adiţionale) / Автоматическое сканирование (программирование дополнительных устройств)

Dacă dispozitivul dumneavoastră nu reacţionează la telecomandă după verificarea tuturor co- durilor dispozitivelor, arătate pentru modelul dumneavoastră, sau dacă modelul dumneavoastră

nu este indicat în general, atunci ar trebui să încercaţi să căutaţi codul pentru dispozitivul dum- neavoastră în felul următor:

1. Conectaţi sursa de energie a dispozitivului și apăsaţi pe telecomandă pe butonul regimului

dispozitivului (adică „TV” ori „AUX”) menţineţi apăsat timp de 5 secunde. Butonul regimului dispozitivului se va aprinde.

NOTĂ: Folosiţi butonul regimului „AUX”, pentru a programa comanda VCR, DVD, blocului de recepţie a TV prin cablu, TV prin satelit și a dispozitivului audio.

2. Apăsaţi butonul „POWER” o singură dată și direcţionaţi telecomanda spre dispozitivul

dumneavoastră.

3. Apăsaţi butonul „CH UP” sau „CH DOWN”, pentru a porni scanarea automată a dispozi-

tivului.

4. În regimul de căutare telecomanda va transmite prin semnal infraroșu codurile din bibliote-

că cu un interval de 5 secunde. Butonul regimului dispozitivului va fi activ și va sclipi la fiecare 5

secunde, pe durata scanării dispozitivului.

5. Dacă dispozitivul se deconectează, atunci codul de lucru a fost găsit cu succes. Apăsaţi pe

„ОК” o dată, pentru a fixa codul. Butonul regimului ales va sclipi de două ori.

6. Dacă toate seturile pentru dispozitivul dat s-au epuizat în căutare și butonul „ОК” nu a fost

apăsat, atunci butonul regimului selectat al dispozitivului va sclipi repede de 7 ori și regimul de

căutare va fi stopat.

Если Ваше устройство не реагирует на пульт дистанционного управления после про-

верки всех кодов устройств, указанных для Вашей модели, или если Ваша модель не указа- на вообще, попробуйте поиск кода для Вашего устройства следующим образом:

1. Включите питание устройства и на пульте дистанционного управления нажмите

кнопку режима устройства (то есть «TV» или «AUX») и удерживайте в течение 5 секунд. Кнопка режима устройства загорится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте кнопку режима «AUX», чтобы запрограммировать управление VCR, DVD-плеера, блока приема кабельного ТВ, спутникового ТВ и аудиоу- стройства.

15

2.

Нажмите на кнопку «POWER» один раз и направьте пульт дистанционного управ-

ления на Ваше устройство.

3. Нажмите либо на кнопку «CH UP» либо «CH DOWN», чтобы запустить автомати-

ческое сканирование устройства.

4. В режиме поиска пульт отправит инфракрасным сигналом коды из библиотеки с пя-

тисекундным интервалом. Кнопка режима устройства будет активна и будет мигать каждые 5 секунд, пока длится режим сканирования устройства.

5. Если устройство отключится, то работающий код был найден успешно. Нажмите

на «ОК» 1 раз, чтобы зафиксировать код. Кнопка выбранного режима мигнет дважды.

6. Если все наборы кодов для данного устройства истощились в поиске и кнопка «ОК»

не была нажата, кнопка выбранного режима устройства быстро мигнет 7 раз, и режим поиска будет остановлен.

Anexa – Codurile pentru dispozitive / Приложение – Коды для устройств

Telecomanda dumneavoastră universală (URC) poate activa cu mai multe mărci și modele ale utilajului televizat, VCR, DVD și alte tipuri ale utilajelor audio și video. În paginile următoare sunt enumerate codurile dispozitivelor pentru mai multe categorii și mărci ale utilajelor. Pentru mai multe mărci sunt expuse mai mult de un cod și atunci puteţi proba câteva coduri, pentru a alege codul ce vi se potrivește mai bine pentru dispozitivul dumneavoastră. Dacă nu puteţi găsi marca dumneavoastră sau dacă nici unul dintre codurile enumerate nu funcţionează atunci puteţi să folosiţi funcţia scanării automate, pentru a încerca să găsiţi codul potrivit pentru dispozitivul dumneavoastră.

Ваш универсальный пульт дистанционного управления (URC) может работать с мно- жеством марок и моделей телевизионного оборудования, VCR, DVD и других типов аудио- видео оборудования. На следующих ниже страницах перечислены коды устройств для мно- жества категорий и марок оборудования. Для множества марок приведено более 1 кода, и Вы можете попробовать несколько кодов, чтобы найти наиболее подходящий код для Вашего устройства. Если Вы не можете найти свою марку или ни один из приведенных кодов не работает, то Вы можете воспользоваться функцией автоматического сканиро- вания, чтобы попробовать найти подходящий код для устройства.

TV - Digital TV

Sony

0085, 0151

Philips

0152, 0015, 0038

Toshiba

0020

Samsung

0003

TV - LCD Projection TV

Sony

0032, 0008, 0217

Sharp

0074

TV - HT Projector

Sony

0108

Mitsubishi

0052

Toshiba

0233

Panasonic

0035

TV - LCD TV

Philips

0113

Bush

0172

Sanyo

0225

Daewoo

0037

Sharp

0082

Denver

0147

 

16

Goodmans

0006

Hitachi

0235

JVC

0218

LG

0188, 0263, 0264, 0055, 0062, 0210, 0220, 0262, 0013, 0096, 0173, 0208,

0122

Matsui

0243

Panasonic

0203, 0144, 0265

Philips

0039, 0192

0105, 0187, 0190,Erres

0223

0125

0106

0125

0198

0187

0206, 0200, 0125,Euroman

0209

0198, 0036, 0105,Euromann

0223, 0072, 0175

0036, 0105, 0088,Europhon

0223, 0175, 0200,

0125, 0136

0229

0223

0106, 0130

0041, 0153, 0187

0036, 0027, 0223,Fidelity

0072, 0200

0125

0027

0095, 0036, 0105,Finlux

0088, 0187, 0223,

0064, 0175, 0125,

0136

0036, 0106, 0105

0130, 0223, 0072,Firstline

0175, 0200, 0125

0095, 0036, 0088,Fisher

0179, 0175, 0125,

0209

0105, 0223, 0183

0095, 0036, 0088,Formenti

0187, 0064, 0072,

0200

0200

0095

0223, 0209

0209

0198, 0106, 0027,Frontech

0242, 0130, 0125

0175, 0125

0125

0198

 

ESC

Etron

Eurofeel

Euro-Feel

Euroline

     

Expert

Exquisit

Fenner

Ferguson

 

Filsai

Finlandia

 

FIRST

LINE

   

Flint

 

Formenti-

Phoenix

Fortress

Fraba

Friac

 

Fujitsu

Fujitsu

General

Funai

0022, 0254, 0160,Daewoo

0118, 0155, 0248,

0036, 0106, 0105,

0130, 0223, 0072,

0175, 0183, 0200,

0125, 0109

0048, 0072, 0183,Dainichi

0200

0198, 0105, 0187,Dansai

0223, 0072, 0200,

0125

0187, 0209

0223

0106, 0130

0027

0036, 0105, 0187,Decca

0223, 0175, 0125,

0136

0105, 0187, 0223

0223

0200

0106, 0105, 0187,Dixi

0130, 0223, 0125

0106, 0130

0036, 0088, 0223,Dual

0175, 0125

0036, 0106, 0088,Dual-Tec

0175

0095, 0036, 0175,Dumont

0125

0187

0105, 0187, 0223

0223, 0183, 0125,Elbe

0007, 0209, 0136

 

0095, 0136

0106

0206

0036, 0105, 0187,Elin

0130, 0223, 0072,

0200

0048, 0105, 0223,Elite

0183

0088

0106, 0130, 0200

0095, 0223, 0209

0206

     

Dantax

Dawa

Daytron

De Graaf

 

Desmet

Diamant

Diamond

 

DTS

     

Dux

Dynatron

 

Elbe-Sharp 0136

Elcit

ELECTRO

TECH

Elektra

   

Elman

Elta

Emerson

Emperor

0095

0088

0048, 0183

0246, 0253, 0231,Bush

0061, 0106, 0048,

0027, 0105, 0088,

0187, 0130, 0179,

0223, 0175, 0183,

0206, 0125

0198

0223

0179

0106, 0130, 0223

0105, 0187, 0223

0125

0105, 0187, 0223

0095

0088, 0064, 0209

0106, 0130, 0183

0106, 0130

0187

0198, 0036, 0106,Clatronic

0048, 0105, 0130,

0223, 0064, 0175,

0183, 0125, 0209

0200

0125

0106, 0130

0036, 0105, 0130,Condor

0223, 0072, 0206,

0200, 0209

0036, 0106, 0130,Contec

0179, 0072, 0200

 

0106, 0130

0095, 0088, 0064

0106, 0105, 0187,Crown

0130, 0223, 0064,

0209

0036, 0048, 0072,

0048, 0183

Bruns

BSR

BTC

 

Capsonic

Carena

Carrefour

Cascade

Cathay

CCE

Centurion

Century

CGE

Cimline

City

Clarivox

 

CMS

CMS

Hightec

Concorde

   

Continental 0087

Edison

Cosmel

Crosley

 

CS

Electronics 0183, 0200

Cybertron

0105, 0223, 0064

0106

0198, 0036, 0048,Asuka

0072, 0175, 0183,

0206, 0200, 0125

0036, 0105, 0187,Atlantic

0223, 0072, 0200

0106, 0130

0229

0036, 0106, 0048,Audiosonic

0105, 0187, 0223,

0175, 0183, 0125,

0209

0036, 0175, 0125,AudioTon

0209

0064

0095, 0198, 0036,Autovox

0064, 0175, 0125

0200, 0125

0175, 0125

0095

Line 0106, 0048, 0105,Basic

0130, 0223, 0183,

0206, 0125

0036, 0175, 0125

0187, 0178, 0223

0175, 0125

0146, 0047, 0223,Beko

0209

0105, 0187, 0223

0209

0105, 0223, 0209

0036, 0175, 0125

0206

0206

Sky 0048, 0223, 0183,Blue

0206

0206

0036, 0175, 0125

0223, 0206

0176, 0149, 0204,Brandt

0087

 

0095, 0105, 0187,Brionvega

0223

0036, 0072, 0175,Britannia

0200, 0125

Asberg

Astra

   

Atori

Auchan

   

Ausind

 

Awa

Baird

Bang &

Olufsen

 

Bastide

Baur

Bazin

 

Beon

Best

Bestar

Binatone

Blacktron

Blackway

 

Blue Star

Boots

BPL

 

Brinkmann 0223

   

0095, 0198, 0027,Admiral

0242

0036, 0072, 0175,Adyson

0200, 0125

0200, 0125

0198

0136

0036, 0106, 0130,Aiko

0223, 0072, 0175,

0200, 0125

0223

0061

0106, 0048, 0105,Akai

0187, 0130, 0223,

0175, 0183, 0148,

0200, 0125, 0136

0048, 0223, 0183,Akiba

0206

0198, 0048, 0130,Akura

0223, 0183, 0206

0200

0036, 0106, 0048,Alba

0187, 0130, 0179,

0223, 0072, 0183,

0200, 0209

0064

0175, 0125

0105, 0223

0036, 0175, 0229,Amplivision

0125, 0209

0198, 0106, 0048,Amstrad

0130, 0223, 0183,

0136

0106

0106, 0130

0198, 0106, 0130,Anitech

0223, 0064

0106, 0130, 0190,Ansonic

0223, 0007, 0209

 

0072, 0175, 0200,Arcam

0125

0036

0105, 0187, 0190,Aristona

0223, 0148

0229

0095, 0242

   

Agashi

Agazi

AGB

 

Aim

Aiwa

     

Alaron

 

Alcyon

Allorgan

Allstar

   

Anam

Anglo

   

Arc en Ciel 0087

 

Arcam

Delta

 

Arthur

Martin

ASA

0091, 0107, 0133,Samsung 0162, 0014, 0221, 0034, 0255, 0174, 0241 0053, 0025, 0056,Sharp 0137, 0166,
0091, 0107, 0133,Samsung
0162, 0014, 0221,
0034, 0255, 0174,
0241
0053, 0025, 0056,Sharp
0137, 0166, 0161,
0257, 0128, 0050
0135, 0195, 0252,Sony
0069, 0212
Toshiba
0266, 0042, 0228
Viewsonic 0092, 0224
TV - LCD TV/RadioTuner
Combo
Philips
0039
TV - Plasma Display
Hitachi
0145, 0102
Panasonic 0010, 0213
Philips
0046, 0070
0065, 0117, 0214,Pioneer
0238
Samsung
0004
TV - PLASMA TV
LG
0208
TV - Plasma TV
Philips
0120
Samsung
0029
Toshiba
0247
TV - Plasma TV Monitor
Daewoo
0143
Hitachi
0098
JVC
0017
LG
0016, 0080
Philips
0001, 0073
Thomson
0260, 0101
TV - Projection TV
Hitachi
0164
LG
0140, 0122
Pioneer
0090
Samsung
0219
Telefunken 0249
TV - TV
A.R.
0223
Systems
Acme
0036
Acura
0106, 0130
ADC
0198

17

0125

0095, 0242, 0105

   

0242, 0229

0223, 0209

0036

0183

0223

0105, 0223

0089, 0216, 0106,Orion

0105, 0187, 0130,

0223, 0136

0223, 0183

0136

0198, 0036, 0048,Osaki

0223, 0175, 0183,

0125

0157

0048, 0183

0179, 0183

0036, 0105, 0088,

0187, 0178, 0179,

0223, 0175, 0148,

0125, 0136

0036, 0072, 0200

0036, 0178, 0223,Palladium

0175, 0148, 0125,

0209

0125

0198, 0036, 0106,Panama

0130, 0223, 0072,

0175, 0200, 0125

0124, 0232, 0181,Panasonic

0170, 0268, 0024,

0201, 0163, 0202,

0067, 0083, 0242,

0223, 0136

 

0036, 0088, 0072,

0229, 0200, 0007,

0209

0087

0106, 0130

0223, 0200

0223

Nordic

Nordmend

e

Nordvision 0187

Novatronic 0223

Oceanic

Okano

ONCEAS

Onwa

Opera

Orbit

 

Orline

Orsowe

 

Osio

Oso

Osume

Otto

Versand

Pael

 

Palsonic

   

Panavision 0223

Pathe

Cinema

Pathe

Marconi

Pausa

Perdio

Perfekt

0198, 0106, 0223

0130, 0223, 0072,

0175, 0200, 0125

0229

0106, 0130

0106, 0130

0130, 0223

0095

 

0198, 0106

0064, 0136

0105, 0223

0095, 0105, 0179,Mitsubishi

0223

0036, 0064, 0072,Mivar

0200, 0125, 0157,

0227, 0007, 0209,

0136, 0097

0064

0200, 0209

0187

0036, 0106, 0027,Multitech

0088, 0187, 0130,

0223, 0072, 0175,

0200, 0125, 0209

0036, 0072, 0200

0027

0179, 0125

Neckerman 0095, 0036, 0027,

0105, 0187, 0178,

0223, 0175, 0148,

0125, 0209

0105, 0187, 0223

0130, 0223, 0148

Tech 0106, 0105, 0130,New

0223, 0175, 0148

 

0125

Nicamagic 0036, 0072, 0200

0198, 0036, 0048,Nikkai

0105, 0187, 0130,

0179, 0223, 0072,

0175, 0183, 0200,

0125

0036, 0064, 0072,Nobliko

0200

0242

Medion

M-

Electronic

Melvox

Memorex

Memphis

Mercury

Metz

Micromaxx 0198, 0106

Microstar

Minerva

Minoka

   

Motion

MTC

Multi

System

 

Murphy

Naonis

NEC

 

n

NEI

Neufunk

 

New World 0048, 0183

NewTech

     

Nokia

0036, 0106, 0130

0198, 0105, 0187,Leyco

0223

0099, 0036, 0106,LG

0027, 0105, 0088,

0187, 0130, 0223,

0072, 0175, 0200,

0125, 0157, 0209

0187

 

0198, 0106

0198, 0106, 0130,Lifetec

0223, 0183

0130

0026, 0079, 0223,Loewe

0007, 0209, 0136

0095, 0105, 0187

0027, 0187, 0130,Luma

0223

0027, 0105, 0187,Lumatron

0223, 0175, 0125

0105

0036, 0027, 0125,Luxor

0157

0036, 0106, 0242,

0105, 0187

0095, 0088, 0187,

0136

0036, 0064, 0072,Magnafon

0200, 0136

0198, 0106

0198

0198, 0036, 0105,Manesth

0187, 0223, 0175,

0125

0105, 0187, 0223

0095

0105, 0187, 0130,Mark

0223, 0072, 0175,

0200, 0125

0125

0036, 0106, 0027,Matsui

0105, 0187, 0130,

0179, 0223, 0175,

0148, 0125, 0136

0105, 0187, 0190,Mediator

0223, 0148

Lenoir

   

Liesenk

Liesenkotte 0223

r

Life

 

Lloyds

 

Loewe

Opta

   

Lux May

 

M

Electronic

Magnadyn

e

 

Magnum

Mandor

 

Marantz

Marelli

 

Masuda

   
 

0106, 0130

0095, 0242, 0105,Interfunk

0187, 0190, 0223,

0209

0200

0198, 0036, 0223,Intervision

0175, 0183, 0206,

0125, 0209

0106, 0048, 0105,Irradio

0187, 0130, 0223,

0064, 0183, 0157

0048, 0223, 0183,Isukai

0206

0036, 0088, 0175,ITC

0125

0048, 0105, 0223,ITS

0072, 0183, 0206,

0200

0106, 0242

0106, 0187, 0223

0105, 0179, 0183

0036, 0106, 0048,Kaisui

0130, 0223, 0072,

0175, 0183, 0206,

0200, 0125

 

0036, 0072, 0200

0242

0036, 0106, 0187,Karcher

0223, 0206, 0209

0200

0027, 0223, 0209

0088

0125

0036, 0072, 0200

0223, 0007, 0209

0105, 0223

0048, 0183

0105, 0187, 0223

0095, 0209

0223

0106

0036, 0125

0200, 0125

0209

0106, 0130

Interactive 0209

Interbuy

 

Internation

al

         

ITT

ITV

JVC

 

Kamosonic 0036

Kamp

Kapsch

 

Kawasho

Kendo

Kennedy

KIC

Kingsley

Kneissel

Kolster

Konka

Korpel

Korting

Kosmos

Koyoda

KTV

Kyoto

Lasat

Lenco

0106, 0130, 0223,Hantarex

0136

0223

0130, 0223

0198, 0036, 0106,HCM

0130, 0223, 0175,

0183, 0206, 0125

0130, 0175, 0125

0200

0223

0106, 0048, 0105,Hinari

0187, 0130, 0179,

0223, 0183

0048, 0183, 0206,Hisawa

0229

0182, 0009, 0036,Hitachi

0027, 0242, 0088,

0179, 0223, 0175,

0125, 0136, 0109

   

0048, 0183

0036, 0072, 0200

0036, 0072, 0175,Hygashi

0200, 0125

0036, 0106, 0088,Hyper

0130, 0072, 0175,

0200, 0125

0198, 0036, 0105,Hypson

0187, 0223, 0175,

0206, 0229, 0125

0223

0198, 0036, 0106,ICE

0048, 0105, 0130,

0223, 0072, 0175,

0183, 0200, 0125

0072, 0183, 0200

0242, 0105, 0088,Imperial

0223, 0064, 0209

0105, 0187, 0223

0242

0106, 0130

Hit 0036, 0106, 0048,Inno

0105, 0187, 0130,

0223, 0064, 0175,

0183, 0125, 0157,

0136

 
 

Hantor

Harwood

 

Hema

Higashi

HiLine

     

Hornyphon 0105

Hornyphon 0223

e

Hoshai

Huanyu

     

Iberia

 

ICeS

 

Indiana

Ingelen

Ingersol

 

Innovation 0198, 0106

0223

0223, 0209

0106, 0088, 0130,GBC

0183

0229

0036, 0242, 0105,GEC

0187, 0223, 0175,

0125, 0136

0106, 0027, 0088,Geloso

0130

0106, 0130

0048, 0242, 0105,Genexxa

0223, 0183

0125

 

0223

0036, 0106, 0027,GoldStar

0105, 0088, 0187,

0130, 0223, 0072,

0175, 0200, 0125,

0157, 0209

0216, 0198, 0106,Goodmans

0105, 0187, 0130,

0179, 0223, 0175,

0148, 0125, 0157,

0136, 0109

0209

0048, 0183

0242

0036, 0027, 0105,Granada

0187, 0190, 0179,

0223, 0064, 0175,

0229, 0125, 0136

0106, 0048, 0187,Grandin

0206

0125

0044, 0060, 0040,Grundig

0223, 0064, 0148,

0209

0198, 0036, 0072,Halifax

0175, 0200, 0125

0036, 0072, 0175,Hampton

0200, 0125

0036, 0106, 0105,Hanseatic

0088, 0187, 0130,

0223, 0175, 0206,

0125, 0007, 0209

Galaxi

Galaxis

 

Geant

Casino

   

General

Technic

 

Giant

GoldHand 0200

Goldline

   

Gorenje

GPM

Graetz

   

Gronic

       

18

0114, 0138, 0184,Toshiba

0129, 0236, 0134,

0081, 0245, 0061,

0216, 0179, 0125

0242, 0088, 0125

0125

0223, 0175, 0125

0200

0175, 0125, 0136

0183

0223, 0148, 0136

0242, 0105, 0223,Uher

0064, 0209

0095, 0036, 0088,Ultravox

0223, 0072, 0200

0223

0187

0198, 0105, 0088,Universum

0187, 0178, 0179,

0223, 0064, 0175,

0125, 0157, 0209

0223

0027, 0242, 0105,Vestel

0088, 0187, 0223,

0175, 0125

0106, 0187, 0130,Vexa

0223

0105

0200

0036, 0048, 0072,

0175, 0183, 0200,

0125

 

Videotechn 0072, 0175, 0200,

0125

0036, 0072, 0200

0105, 0223, 0125

0105, 0187, 0223

0095, 0027, 0242,Voxson

0105, 0223, 0064

0036, 0223, 0175,Waltham

0125

0105, 0187, 0223,Watson

0183

Radio 0036, 0088, 0072,Watt

0200

 

Towada

Trakton

Trans

Continens

Transtec

Trident

Tristar

Triumph

   

Unic Line

United

 

Univox

   

Victor

VIDEOLO

GIC

Videologiq

ue

VideoSyste 0105, 0223

m

 

ic

Visiola

Vision

Vortec

       

0111, 0168, 0199,TCM

0103, 0189, 0198,

0106, 0093, 0154,

0028, 0000, 0063,

0197, 0078, 0259,

0116, 0158, 0169,

0076, 0205, 0141,

0230, 0185, 0171,

0066, 0194, 0180,

0051, 0191, 0250,

0165, 0023, 0019,

0267, 0226

0223, 0125

0036, 0106, 0088,Tec

0130, 0175, 0125

 

0087

0223, 0175, 0183,Telecor

0125

 

0223, 0183

 

0223

0223

0106, 0187, 0130,Teletech

0223

0036, 0179, 0175,Teleton

0125

 

0229

0106, 0048, 0105,Tensai

0130, 0223, 0175,

0183, 0125

0105

0198, 0106

0036, 0130, 0175,Texet

0200, 0125

0176, 0149, 0058,Thomson

0153, 0261, 0193,

0036, 0105, 0223,

0087

0187, 0223, 0109

0105, 0223, 0175,Tokai

0125

0036, 0072, 0200

0206

 

Teac

 

TEDELEX 0125

Teleavia

 

Telefunken 0105, 0223

Telegazi

Telemeiste 0223

r

Telesonic

Telestar

   

Televideon 0072, 0200

Televiso

 

Tesmet

Tevion

   

Thorn

 

Tokyo

Tomashi

0150, 0127, 0112,Sony

0244, 0100, 0156,

0251, 0021, 0011,

0018, 0132, 0215,

0106, 0178, 0179

0048, 0183

0105, 0187, 0223

0036, 0106, 0048,Standard

0105, 0130, 0223,

0175, 0183, 0125

0130, 0223

0187

0183, 0206

0027, 0242

0130, 0223

0125

0106, 0183

0130, 0223

0106, 0105, 0130,Sunwood