Вы находитесь на странице: 1из 4

TEST

za proverka na znaeweto na podoficerite od MFB

_______________________ 100
ime i prezime mo`ni osvoeni
bodovi bodovi

1. Namena na ATLAS LT sistemot


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. [to ovozmo`uva ATLAS LT sistemot

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

3. Sostavni delovi na ATLAS LT4. [to e iljaditi
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. [to e azimut, a {to e mesen agol .


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Nacrtaj go i objasni go artileriskiot triagolnik

7. Pretvori gi vo stepeni slednive iljaditi ( vo podelba 60-00 )

12-21
32-11
54-23
23-42

8. Pretvori gi vo iljaditi slednive stepeni ( vo podelba 60-00 )


90 -
21-
134-
256

9. Ra~na bomba M-93 namena i opis


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10. Namena , glavni delovi , borbeni osobini i princip za


rabota
na AP 7,62 mm .
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

11. Merki na bezbednost vo podgotovkata i tekot na


artilerisko ga|aweto
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

12. Namena i borbeni osobini na RRF 64 mm


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

13. Namena i opis na ra~na busola M-53 i prakti~no merewe


na azimut
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

14. Zastoi pri ga|awe so AP M-70 7,62 mm


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

15. Odredi GPS koordinati na stojna to~ka i markiraj gi istite


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________