Вы находитесь на странице: 1из 8

TIPURI DE REACTII CHIMICE

A.Dupa mecanismul de desfasurare :


A1.Reactii de combinare
A2.Reactii de descompunere
A3.Reactii de substitutie
A4.Reactii de schimb
B.Dupa viteza de reactie :
B1.Reactii lente
B2.Reactii rapide
C.Dupa caldura de reactie :
C1.Reactii exoterme
C2.Reactii endoterme
D.Dupa sensul de desfasurare :
D1.Reactii reversibile
D2.Reactii ireversibile
E.Reactii catalizate
F.Reactii de oxido-reducere (redox)

1
REACTIA DE COMBINARE

Reactia de combinare este reactia chimica in care doi au mai multi reactanti se unesc formand un singur produs de reactie.
A+B  AB A-Reactanti-substante simple sau compuse
AB-substanta compusa

Exemple :
 ……NH 3
1. ….N 2 + …..H 2
2……NH 3 +….HCl  …..NH 4 Cl
clorura de amoniu (tipirig)
fum alb ingrasamant cu azot
3.Combinarea metalelor si nemetalelor cu oxigenul
a.metale
…..Al +…..O 2  ….Al 2 O 3
…..Mg +……O 2  …..MgO
…..Fe +…..O 2  …..Fe 3 O 4
…..Ca +…..O 2  …..CaO
…..Zn+…..O 2  …..CaO
……Cu +…..O 2  …..Cu 2 O
……Cu +…..O 2  …..CuO
……Na +....O 2  …..Na 2 O
b.nemetale
 …..H 2 O
…..H 2 +…..O 2
……S +…..O 2  …….SO 2
……C +…..O 2  …….CO 2
……C +…..O 2  …….CO
……N 2 +…..O 2  …….NO
……N 2 +…..O 2  …….N 2 O 3
……N 2 +…..O 2  …….N 2 O 5
……P 4 + ……O 2  …..P 2 O 3
……P 4 + ……O 2  …..P 2 O 5
4.Oxidarea oxizilor inferiori
…. NO +……O 2  …..NO 2
…..CO +…..O 2  ….. CO 2
….. SO 2 + ….O 2  SO 3
5.Reactia metalelor cu sulful
…Mg+…S  ….MgS
….Zn+….S  ….ZnS
….Ca+…S  …CaS
….Na+…S  ….Na 2 S
….Fe+…S  …FeS
…..Al+….S  ….Al 2 S 3
6.Reactia metalelor cu clorul
….Na +….Cl 2  ….NaCl
….Mg +…. Cl 2  …MgCl 2
….Fe +….Cl 2  ….FeCl 3
….Al +….Cl 2  …AlCl 3
….Zn +….Cl 2  …..ZnCl 2
7.Reactia oxizilor cu apa
a.oxizii nemetalelor (oxizii acizi)
…CO 2 +….H 2 O  ….H 2 CO 3
…..SO 2 +…..H 2 O  …..H 2 SO 3
….SO 3 +…..H 2 O  ….H 2 SO 4
…..N 2 O 3 + ….H 2 O  ….HNO 2
…..N 2 O 5 +….. H 2 O  …..HNO 3
…..P 2 O 3 +….. H 2 O  …..H 3 PO 3
…..P 2 O 5 +…..H 2 O  …… H 3 PO 4
b.oxizii metalelor (oxizii bazici)
…..CaO + …H 2 O  ….Ca(OH) 2 -stingerea varului
Var nestins var stins +fenoftaleina=rosu
Lapte de var
….MgO + …H 2 O  ….Mg(OH) 2
….Na 2 O +…H 2 O  ….NaOH
8…..CaCO 3 +….CO 2 +….H 2 O  ….Ca(HCO 3 ) 2 carbonat acid de calciu
9…..CaO+….SiO 2  ….CaSiO 3 silicat de calciu
10…..CaO+….CO 2  …..CaCO 3
11……NH 3 +….HNO 3  ….(NH 4 ) CO 3 2

12…..NH 3 +…..H 2 SO 4  …..(NH 4 ) 2 SO 4


13…..NH 3 +…..HCl  …..NH 4 Cl 14. ….H 2 +…..Cl 2  …..HCl

REACTIA DE DESCOMPUNERE

Reactia de descompunere este reactia chimica prin care un reactant se transforma in doi sau mai multi produsi de reactie.
AB  A + B
in care :
AB-reactant (substanta compusa)
A,B-produsi de reactie (substante simple sau compuse)

Exemple de reactii de descompunere :


A.Reactii de descompunere termica
1. …..CuCO 3 t …..CuO + ……CO 2  -gaz incolor care nu intretine arderea
o
C

2. …..CaCO 3 t …..CaO + ……CO 2 


o
C

3. …..MgCO 3 t …..MgO + ……CO 2 


o
C

4. …..Ca(HCO 3 ) 2 t …..CaCO 3 + ……CO 2  +…. H 2 O


o
C

5. ….. NaHCO 3 t …. Na 2 CO 3 + ……CO 2  +…. H 2 O


o
C

6. …..(NH 4 ) 2 CO 3 t …..NH 3  + ……CO 2  +…. H 2 O


o
C

7. …..NH 4 Cl t …..NH 3  + ……HCl


o
C

praf de copt
8. ……HNO 3 t ……NO 2  +….O 2  +……H 2 O
o
C

9. ……NaNO 3 t ……NaNO 2 +….O 2  -gaz incolor care intretine arderea si viata
o
C

10. ….HgO t ……Hg +….O 2 


o
C

toxic
B.Electroliza
11. …..NaCl ELECTROLIZ
  A …..Na +….Cl 2 
12. …..Al 2 O 3 ELECTROLIZ
  A …..A l+…..O 2 
13. …..MgCl 2 ELECTROLIZ
  A …..Mg +….Cl 2 
14. ….. H 2 O ELECTROLIZ
  A ……H 2  +…..O 2 

REACTIA DE SUBSTITUTIE (INLOCUIRE)

Reactia de substutitie sau inlocuire este reactia chimica in care o substanta simpla ia locul unui element dintr-o substanta
compusa.

X + AB  XB + A
in care :
X , AB-reactanti
XB , A-produsi de reactie
Substante simple-X,A (metal,H)
Substante compuse –AB ,XB (apa,acid,sare-AB,baza,sare-XB)

Exemple de reactii de substitutie (inlocuire) :


1.Reactia metalelor cu acizii
1. ...Zn +….HCl  …..ZnCl 2 +……H 2 
2. …Mg +….. HCl  …..MgCl 2 +……H 2 
3. ….Fe + …HCl  ...FeCl 2 +……H 2 
4. …..Al + …..HCl  …AlCl 3 +……H 2 
5. ….Zn +……H 2 SO 4  …Zn SO 4 +…. H 2 
6. ….Mg +……H 2 SO 4  …MgSO 4 +…. H 2 
7. ….Fe +……H 2 SO 4 diluat  …FeSO 4 +…. H 2 
8.….Al +……H 2 SO 4  …Al2(SO 4 ) 3 +…. H 2 
9. …..Zn + …..HNO 3  ….Zn(NO 3 ) 2 +… H 2 
10. …..Mg + …..HNO 3  ….Mg(NO 3 ) 2 +… H 2 
11….Fe + …..HNO 3 diluat  ….Fe(NO 3 ) 2 +… H 2 
2.Reactia metalelor cu apa
1. …..Na + ….H 2 O  ….NaOH +…. H 2 
2. …..K + ….H 2 O  ….KOH +…. H 2 
3. …..Ca +…. H 2 O  ….Ca(OH) 2 +…. H 2 
4. …..Mg +…. H 2 O  ….Mg(OH) 2 +…. H 2 
5. ….Al +…. H 2 O  ….Al 2 O 3 +…. H 2 
6. ….Fe + …. H 2 O  ….Fe 3 O 4 +…. H 2 
3.Reactia metalelor cu sarurile
1. …Fe +…..CuSO 4  …..FeSO 4 +….Cu 
2. …Zn +…..FeSO 4 …..ZnSO 4 +….Fe 
3. …Zn +….AgNO 3  … Zn(NO 3 ) 2 +….Ag 
4. …Cu +….AgNO 3  … Cu(NO 3 ) 2 +….Ag 
6.Reactia cu hidrogenul a oxizilor
1. ….Fe 2 O 3 + ….H 2  ….Fe  +….H 2 O
2. ….NiO+ ….H 2  ….Ni  +….H 2 O
3.….CuO+ ….H 2  ….Cu  +….H 2 O
7.Reactia aluminiului cu unii oxizi
1. …..Al +…. Fe 2 O 3  ….. Al 2 O 3 +….Fe  2. ……Al + …..Cr 2 O 3  …… Al 2 O 3 +…..Cr 
REACTIA DE SCHIMB (DUBLA INLOCUIRE)

Reactia de schimb (dubla inlocuire) este reactia chimica in care doua substante compuse schimba intre ele unele elemente.
AB + XY  XB + AY A ia locul lui X, X ia locul lui A
Reactii cu importanta deosebita :
1.Reactia dintre un acid si o baza cu formare de sare si apa se numeste reactie de NEUTRALIZARE.
HCl + NaOH  NaCl + H2O
HNO3+NaOH  NaNO3 + H2O
H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4+2H2O
2.Reactia de identificare a HCl
HCl + AgNO3  AgCl  +HNO3
Precipitat alb branzos
3.Reactia de identificare a H2SO4
H2SO4 + BaCl2  BaSO4  +2HCl
Precipitat alb amorf
4.Reactia de identificare a H2CO3
2HCl+CaCO3  CaCl2+H2CO3 H2CO3  CO2  +H2O-se produce efervescenta
H2SO4+CuCO3  CuSO4+ H2CO3 H2CO3  CO2  +H2O
Exemple de reactii de schimb :
1.Reactia acizilor cu : a.oxizii bazici ; b.bazele ; c.sarurile acizilor mai slabi ;
2.Reactia bazelor cu : a.oxizii acizi ; b.sarurile solubile ;
1.a.Reactia acizilor cu oxizii bazici
2HCl+ CuO  CuCl2+H2O
2HNO3 + CuO  Cu(NO3)2 +H2O
H2SO4 + CuO  CuSO4 + H2O
2HCl+ CaO  CaCl2+H2O
2HNO3 + CaO  Ca(NO3)2 +H2O
H2SO4 + CaO  CaSO4 + H2O
b.Reactia acizilor cu bazele
2HCl + Ca(OH)2  CaCl2 + 2H2O
2HNO3+Ca(OH)2  Ca(NO3)2+ 2H2O
H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4+2H2O
c.Reactia acizilor cu sarurile acizilor mai slabi
2HCl + BaCO3  BaCl2+CO2 + H2O
HCl + AgNO3  AgCl + HNO3
H2SO4 + 2NaCl  Na2SO4 + 2HCl
H2SO4 + BaCO3  BaSO4 +CO2 + H2O
2.a.Reactia bazelor cu oxizii acizi
2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
b.Reactia bazelor cu sarurile solubile
2NaOH + FeSO4  Fe(OH)2  + Na2SO4
Precipitat alb-verzui
3NaOH + FeCl3  Fe(OH)3  +3NaCl
Precipitat rosu-brun
2NaOH+CuSO4  Cu(OH)2  + Na2SO4
Precipitat albastru
2NaOH + NiSO4  Ni(OH)2  + Na2SO4 Precipitat verde
3NaOH +AlCl3  Al(OH)3  + 3NaCl
Precipitat alb

REACTII LENTE SI RAPIDE

Dupa viteza cu care se desfasoara , reactiile chimice se pot clasifica in: A.Reactii rapide
B.Reactii lente
A.Reactii rapide
- explozii
- reactia indicatorilor in prezenta acizilor si bazelor
- arderea panglicii de magneziu
Indicatorii sunt substante care coloreaza caracteristic solutiile de acizi si baze.
Ca indicatori se folosesc: fenoftaleina si turnesol.
Fenoftaleina este o substanta solida alba , solubila in alcool.
Turnesolul este o substanta solida , violeta , solubila in apa.

INDICATORI ACID BAZA


FENOFTALEINA INCOLOR ROSU
TURNESOL ROSU ALBASTRU

Exemple de reactii rapide:


1.NH3 + HCl  NH4Cl
2.NaCl + AgNO3  AgCl  +NaNO3
3.BaCl2 + H2SO4  BaSO4  + 2HCl
4.2Al + 6HCl  2AlCl3+3H2 
5.HCl + AgNO3  AgCl  +HNO3
6.FeCl3 + NaOH  Fe(OH)3  + NaCl
7.FeSO4 + NaOH  Fe(OH)2  + Na2SO4
8.ZnSO4 + NaOH  Zn(OH)2  + Na2SO4
9.NiSO4 + NaOH  Ni(OH)2  + Na2SO4
10.AlCl3 + NaOH  Al(OH)3  +NaCl
11.CuSO4 + NaOH  Cu(OH)2  + Na2SO4
Viteza de reactie este marita de substante numite catalizatori.
B.Reactii lente
- rancezirea grasimilor
- fermentatia alcoolica
- coclirea obiectelor din arama
- arderile din organism
-ruginirea fierului
-coroziunea metalelor

REACTII CATALIZATE

Reactiile catalizate sunt reactiile chimice care au loc in prezenta catalizatorilor.


Catalizatorii sunt substante care maresc viteza unei reactii chimice , ei insisi ramanand aparent neschimbati si se regasesc in
produsii de reactie.
Exemple :
1.2KClO3 MnO 2  2KCl + 3O 2 
2.H2O2  H2O + O2 
MnO2

Biocatalizatorii ( enzimele sau fermentii) intervin in digestie , respiratie si fotosinteza.

REACTII EXOTERME SI ENDOTERME

Dupa caldura de reactie , reactiile pot fi : A.Reactii exoterme


B.Reactii endoterme
A.Reactiile exoterme sunt reactii chimice care se produc cu degajare de caldura.
RP + Q
R -Q  P
Exemple:
1.Reactia de neutralizare
HCl + NaOH  NaCl + H2O + Q
2.Arderea carbunelui
C + O2  CO2 + Q
3.Arderea hidrogenului
2H2 + O2  2H2O + Q
4.Arderea metanului
CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O+Q
5.Aluminitermia
2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe + Q
6.Stingerea varului
CaO + H2O - Q  Ca(OH)2
7.Reactia sodiului cu apa
2Na + 2H2O - Q  2NaOH + H2
B.Reactiile endoterme sunt reactiile chimice care se produc cu absorbtie de caldura din mediul inconjurator.
RP – Q
R + Q P
Exemple :
1.Descompunerile unor substante
a.HgO t Hg + O2
O
C

b.CaCO3 t CaO + CO2


O
C

c.CuCO3 t CuO + CO2


O
C

2.Reactia carbunelului cu vapori de apa


C + H2O + Q  CO + H2

REACTII REVERSIBILE SI IREVERSIBILE

Dupa sensul de desfasurare , reactiile chimice pot fi : A.Reactii reversibile


B.Reactii ireversibile
A.Reactiile reversibile sunt reactiile chimice care decurg in ambele sensuri.
H2CO3  CO2 + H2O
N2 + 3H2  2NH3
B. Reactiile reversibile sunt reactiile chimice care decurg intr-un singur sens.
C + O2  CO2
Zn + HCl  ZnCl2 + H2
CaCO3  CaO + CO2