Вы находитесь на странице: 1из 165

KATALOG CZCI SILNIKA

PARTS CATALOGUE

4CTi90-1BE A1205 - EURO 3


4CTi90-1BE6 A1205 - EURO 3
4CTi90-1BE6 A1206 - EURO 3

4CTi90-1BE A1205/K/b

1.9.9285-b

ANDORIA-Mot Sp. z o.o.


ul. Krakowska 140, 34-120 ANDRYCHW
tel.: +48 33 875 77 24
fax: +48 33 875 35 60
http://www.andoria-mot.com.pl,
e-mail: sales@andoria-mot.com.pl

Wydanie:
e:
Issue:

Czerwiec 2004
2004
June 2004

Aktualiz.:
.:
Revision:

ATALOG CZCI SILNIKAPARTS CATALOGUE

90-1BE A1205 - EURO 3


90-1BE6 A1205 - EURO 3
90-1BE6 A1206 - EURO 3

Lipiec 2007
2007
July 2007

-3SPIS TRECI

NAZWA

NAME

CONTENTS
STRONA
- PAGE
NR RYSUNKU - - FIGURE
NR TABLICY - - TABLE

Spis treci
Wstp
Tablica luzw
Kadub
Wa korbowy
Gowica
Nasada gowicy
Miska oleju
Pompa oleju
Kolektory
Pompa wodna
Pompa wtryskowa - BOSCH
Napd pompy wtryskowej
Filtr paliwa
Turbosprarka
Pompa podcinieniowa
Wtryskiwacz

Contents

Introduction

Clearance table

Engine block

Crankshaft

Cylinder head

Cylinder head top

Oil pan

Oil pump

Manifolds

Water pump
- BOSCH
Injection pump - BOSCH

Injection pump drive

Fuel filter

Turbocharger

Vacuum pump

1-2
3-4
5
4.96.11.08.000
I (4.96.11.08.002)
4.96.13.08.000
2 (4.96.13.08.001)
4.96.12.04.000
3 (4.96.12.04.002)
4.96.12.05.000
4 (4.96.12.05.003)
4.96.11.10.000
5 (4.96.11.10.001)
4.96.17.03.000
6 (4.96.17.03.001)
4.96.12.09.000
7 (4.96.12.09.001)
4.96.25.09.000
8 (4.96.25.09.001)
4.96.35.03.000
9 (4.96.35.03.001)
4.96.15.02.000
10 (4.96.15.02.001)
4.96.92.03.000
11 (4.96.92.03.001)
4.96.70.08.000
12 (4.96.70.08.001)
4.96.40.02.000
13 (4.96.40.02.003)
4.96.36.04.000

6
7 - 12
13
14 -17
18
19 - 22
23
24 - 27
28
29
30
31 - 32
33
34 - 35
36
37 - 38
39
40 - 42
43
44 - 45
46
47
48
49 - 51
52
53
54

-4NAZWA

NAME

Wtryskiwacz
Injector

STRONA
- PAGE
NR RYSUNKU - - FIGURE
NR TABLICY - - TABLE
14 (4.96.36.04.002)

55

-5NAZWA

Napinacz pasa zbatego


Ukad chodzenia
Osony pasa zbatego
Wyposaenie
Osprzt elektryczny

NAME


Timing belt tensioner

Cooling system

Timing belt covers
O
Equipment

Electric equipment

STRONA
- PAGE
NR RYSUNKU - - FIGURE
NR TABLICY - - TABLE
4.96.11.05.000
15 (4.96.11.05.005)
4.96.22.03.000
16 (4.96.22.03.001)
4.96.22.05.000
17 (4.96.22.05.005)
4.96.20.05.000
18 (4.96.20.05.001)
4.96.72.06.000
19 (4.96.72.06.001)

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 - 67

- 6+2 -

WSTP
Niniejszy katalog obejmuje czci do silnikw 4CT90-1BE A1204, 4CTi90-1BE6 A1205 i 4CTi90-1BE6 A1206, przeznaczonych d
samochodw GAZELA.

Uwaga:
Andoria-Mot Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych. W zwizku z tym mog
rnice pomidzy czciami przedstawionymi na rysunkach i w tablicach, a czciami wystpujcymi w silniku.

UKAD KATALOGU
Czci ujte w katalogu pokazane s na rysunkach i oznaczone liczbami porzdkowymi oraz wyszczeglnione w tablicach pod
liczbami porzdkowymi.
Tablice przedstawiaj:
- pierwsza kolumna (oznaczona "No.") - liczba porzdkowa odpowiadajca oznaczeniu czci na rysunku (oprcz podzespow
w dolnej czci tablicy, ktre nie s oznaczone na rysunku),
- druga kolumna (oznaczona "Nf") - numer fabryczny czci odpowiadajcy numerowi rysunku, w nawiasie numer normy lub n
- trzecia kolumna (oznaczona "Nazwa") - nazwa czci
- czwarta kolumna (oznaczona ", Name") - nazwa czci w jzyku rosyjskim i angielskim
- kolumny pi, sze i siedem (oznaczone "A1204", "A1205" i "A1206") - ilo czci wchodzcych do danej wersji silnika ("-"
cz nie wchodzi do danej wersji)

ZAMAWIANIE CZCI
Przy zamawianiu czci prosz poda:
- typ silnika
- numer silnika
- numer fabryczny czci
- nazw czci

Uwaga:
Numer i typ silnika znajduj si na kadubie kadego silnika

- 7+2 :
4CT90-1BE
A1204, 4CTi90-1BE6 A1205 i 4CTi90-1BE A1206.

:
Andoria-Mot Sp. z o.o.

. ,

.
:
, ,
. ,
.
:
- 1 "No" - ,
,
- 2 "Nf"
, ,
- 3 "Nazwa"
,
- 4 ""
,
- 5, 6, 7 "A1204", "A1205" i "A1206"
("-" ,
)


, :
- ,
- ,
-
-
:

- 8+2 .

- 9+2 czci do silnikw 4CT90-1BE A1204, 4CTi90-1BE6 A1205 i 4CTi90-1BE6 A1206, przeznaczonych do napdu

rzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych. W zwizku z tym mog wystpowa
mi przedstawionymi na rysunkach i w tablicach, a czciami wystpujcymi w silniku.

kazane s na rysunkach i oznaczone liczbami porzdkowymi oraz wyszczeglnione w tablicach pod tymi samymi

zona "No.") - liczba porzdkowa odpowiadajca oznaczeniu czci na rysunku (oprcz podzespow wyszczeglnionych
re nie s oznaczone na rysunku),
a "Nf") - numer fabryczny czci odpowiadajcy numerowi rysunku, w nawiasie numer normy lub numer poddostawcy,
na "Nazwa") - nazwa czci
ona ", Name") - nazwa czci w jzyku rosyjskim i angielskim
dem (oznaczone "A1204", "A1205" i "A1206") - ilo czci wchodzcych do danej wersji silnika ("-" oznacza, e dana
wersji)

- 10+2 INTRODUCTION
This catalogue covers parts for 4CT90-1BE A1204, 4CTi90-1BE6
A1205 and A1206, designed for "GAZELLE" vehicles.

Note:
Andoria-Mot Sp. z o.o. reserves the right to introduce design and
process changes. Therefore, there might be differences between
parts presented in figures and tables and those actually fund on
engines.

CATALOGUE ARRANGEMENT
Parts covered by this catalogue are shown in figures and marked
with sequence numbers, and listed in tables under the same
sequence number.
The tables present:
- first column (marked "No.") - sequence number corresponding to
the number in figure (except subassemblies listed in bottom part
of the table, which are not marked in the figure),
- second column (marked "Nf") - part number corresponding to
drawing number, and standard number or supplier number in
brackets,
- third column (marked "Nazwa") - part name in Polish,
- fourth column (marked "Name") - part name in English
- columns fifth, sixth and seventh (marked "A1204", "A1205" and
"A1206") - part quantity in given engine version ("-" means that
given part is not included in given engine version)

ORDERING
When ordering parts please specify:
- engine type
- engine number
- part number
- part name
Note:

- 11+2 Engine number and type are shown on each engine block

- 12+4 TABLICA LUZW

No.
1

Okrelenie luzu

CLEARANCE TABLE

Clearance description

Warto luzu (mm)


- Clearance
Nominalna

Nominal

Main bearing radial clearance

0,040 - 0,096

Luz poprzeczny wau korbowego w panewkach


gwnych
Luz osiowy wau korbowego

Crankshaft end play

0,080 - 0,300

3
4

Luz poprzeczny korbowodu na wale korbowym


Luz osiowy korbowodu na wale korbowym

Big end bearing radial clearance


Connecting rod axial play on crankshaft

0,040 - 0,092
0,180 - 0,350

Luz poprzeczny sworznia tokowego w tulejce


korbowodu
Luz poprzeczny sworznia tokowego w toku (na
zimno)
Wystawanie toka ponad powierzchni kaduba

Radial clearance: piston pin to small end bush

0,030 - 0,042


()

Radial clearance: piston pin to piston (cold)

0,003 - 0,013

Piston protrusion over engine block surface

0,500 - 0,600

Luz piercieni w rowkach toka:


- 1 piercie uszczelniajcy
- 2 piercie zgarniajco-uszczelniajcy
- 3 piercie zgarniajcy

:
- 1
- 2
- 3

Piston ring clearance in piston groove:


- 1st compression ring
- 2nd scraper ring
- 3rd oil control ring

0,050 - 0,090
0,040 - 0,078
0,045 - 0,085

Luz zamkw
- 1 piercie
- 2 piercie
- 3 piercie

:
- 1
- 2
- 3

Piston ring gap:


- 1st compression ring
- 2nd scraper ring
-3rd oil control ring

0,400 - 0,600
0,250 - 0,450
0,250 - 0,400

10 Luz poprzeczny waka rozrzdu

Camshaft bearing radial clearance

0,080 - 0,130

11 Luz osiowy waka rozrzdu

Camshaft end play

0,080 - 0,260

12 Luz poprzeczny waka napdu pompy


wtryskowej: - przd
- ty

:
-
-

Injection pump drive shaft radial clearance:


- front bearing
- rear bearing

0,030 - 0,099
0,025 - 0,075

13 Luz osiowy waka napdu pompy wtryskowej


14 Luz zaworowy mierzony pomidzy krzywk i
dwigienk przy zimnym silniku (zawr sscy i
wydechowy)


Injection pump drive shaft end play
( Valve clearance measured between cam and
)
rocker arm with cold engine, for intake and
exhaust valves

15 Luz poprzeczny trzonka zaworu w prowadnicy:


- zawr sscy
- zawr wydechowy

c
:
-
-

Clearance:

16 Luz osiowy wirnika pompy podcinieniowej

Vacuum pump rotor end play

0,100 - 0,220

17 Luz poprzeczny wirnika pompy podcinieniowej


18 Luz midzyzbny wirnikw pompy olejowej

Vacuum pump rotor journal radial clearance


Oil pump rotor gear backlash

0,032 - 0,077
0,030 - 0,150

19 Luz zespou wirnikw turbosprarki:


- promieniowy
- osiowy

:
- p
- o

Turbocharger rotor clearance:


- radial
- axial

0,056 - 0,127
0,025 - 0,084

6
7
8

piercieni tokowych:
uszczelniajcy
zgarniajco-uszczelniajcy
zgarniajcy

- intake valve stem to valve guide


- exhaust valve stem to valve guide

0,150 - 0,300
0.200

0,020 - 0,049
0,030 - 0,059

- 13+4 -

Warto luzu (mm)


- Clearance
Dopuszczalna

Permissible
0.15
0.35
0.15
0.40
0.10
0.07
0,50 - 0,60

0,25
0,25
0,25
1,50
1,50
1,50
0.20
0.30
0,10
0,10
0.30
0.20

0,15
0,15
0.25
0.12
0.20
-

- 14+5 -

- 15+5 TABLICA 1
(4.96.11.08.002)
No.

KADUB

Nf


ENGINE BLOCK
Nazwa

1.7.3385

Kadub

1.7.2008

Pokrywa oyska gwnego

1.7.3189

Pokrywa oyska ustalajcego

1.2.1583

Koek

1.2.1790

ruba mocujca pokryw oyska

5a

1.2.1789

ruba mocujca pokryw oyska

1.8.5842

Zalepka

1.8.5841

Zalepka

1.8.1619

Zalepka

1.2.0677

ruba dwustronna

10

1.2.1697

ruba dwustronna

11

1.1.0369
(PN-85/M-82105)
1.2.0323
(KN6-1)
1.2.1583

ruba M8x10-5.8-A

12
13

Uszczelka

16

Koek (ustalajcy wsp. pompy


wtryskowej)
1.1.2150
Piercie uszczelniajcy MVQ 70-N(PN-60/M-86961)
18,3x2,4
1.2.1583
Koek (ustalajcy obud. koa
zamachowego)
1.9.0144 (PL601259) Piercie uszczelniajcy typu "O"

17

1.2.0963

14
15

Korek

Name

Engine block

Main bearing cap

Thrust bearing cap

Dowel pin

Bearing cap bolt

Bearing cap bolt

Plug

Plug

Plug

Stud

Stud
M8x10-5.8-A
Bolt

Packing washer

Dowel pin, injection pump bracketO-ring
MVQ 70-N-18.3x2.4

Dowel pin, flywheel housingO-ring

Plug

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
4
1
10
10
2
6
1
3
1
1
2
2
2
4
4

- 16+5 No.

Nf

Nazwa

18

2.18.279

Dysza natrysku oleju na tok

19

1.2.0323
(KN6-1)
1.2.0384
(KN4-12)
1.1.0848
(PN-85/M-82101)
1.9.1010

Uszczelka

20
21
22
23

27

1.1.0237
(PN-85/M-82101)
1.2.0323
(KN6-1)
1.1.0229
(PN-85/M-82101)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.7.3305

28

1.5.0854

29

1.2.0677

30

1.1.0903
(PN-90/M-82137)
1.2.0963

24
25
26

31
32
33
34
35
36

Wkrtka zcza
ruba dwustronna M8x40-8.8
Uszczelka wspornika pompy
wtryskowej
ruba M8x85-8.8-B
Uszczelka
ruba M8x110-8.8-B
Podkadka sprysta 8,2
Wspornik pompy wtryskowej
Tulejka przednia waka napdu
pompy wtryskowej
ruba dwustronna mocujca opr
linki
ruba dwustronna moc. pomp
wtrysk. M8x28-8.8
Korek

1.9.0144
(PL 601259)
1.8.1621

Piercie uszczelniajcy typu "O"

1.1.0891
(PN-90/M-82137)
1.7.3396

ruba dwustronna M6x14-5,8

1.1.0861
(PN-85/M-82137)
1.1.0899
(PN-90/M-82131)

ruba dwustronna M10x28-8.8

Zalepka

Obudowa koa zamachowego

ruba dwustronna M10x28-8.8

Name
C
Oil nozzle

Packing washer

Banjo bolt
M8x40-8.8
Stud

Gasket, injection pump bracket


M8x85-8.8-B
Bolt

Packing washer
M8x110-8.8-B
Bolt
8,2
Spring washer 8.2

Injection pump bracket

Bush, injection pump drive shaft front

Stud
M8x28-8.8
Stud

Plug

O-ring

Plug
M6x14-5.8
Stud

Flywheel housing
M10x28-8.8
Stud
M10x28-8.8
Stud

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
4
8
4
1
1
1
3
3
1
1
1
3
1
1
1
2
1

- 17+5 No.

Nf

Nazwa

Name

37

1.1.0898
(PN-90/M-82137)

ruba dwustronna M10x55-8.8

M10x55-8.8
Stud

38

1.7.3563

Przekadka

39

1.2.0894

Podkadka

40

1.1.0231
(PN-85/M-82101)
1.2.1499

ruba M8x35-8.8.B

1.1.0597
(PN-85/M-82105)
2.28.110

ruba M10x30-8.8-B

Pa
Spacer

Washer
M8x35-8.8-B
Bolt

Washer
M10x30-8.8-B
Bolt

Stop, injection pump control cable
8,2
Spring washer 8.2
M8-5-B
Nut

Thrust washer, upper

Thrust washer, lower

Main bearing

O-ring
MVQ 70-N-16.3x2.4

41
42
43
44
45
46
47
48
49

1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.1291
(PN-86/M-82144)
1.4.0526
(78.01.04)
1.4.0507
(78.01.08)
1.5.0295 (101.02.01)
1.1.2290
(PN-90/M-73092)

Podkadka

Opr linki sterowania pomp


wtryskow
Podkadka sprysta Z8,2
Nakrtka M8-5-B
Ppiercie oporowy grny
Ppiercie oporowy dolny
Ppanewka gwna
Piercie uszczelniajcy MVQ 70-N16,3x2,4

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
3
3
8
8
1
1
1
2
2
10
2

- 18+5 No.

Nf

50

2.18.407

Przewd spywu oleju, kpl.

51

1.1.1400
(PN-77/M-82008)
1.1.0355
(PN-85/M-82105)
1.1.1290
(PN-86/M-82144)
1.2.0291
(KN6-2)
1.2.0013
(S320.08.44)
1.8.6544

Podkadka sprysta Z 6,1

Tulejka

59

1.5.0039
(PL 606598)
1.9.0046
(PL 605597)
1.5.0873

60

1.2.1251

ruba krtka mocujca gowic

61

1.2.1250

ruba duga mocujca gowic

62

2.54.037
(PP 8.7.3)
1.2.1757

Filtr oleju puszkowy

2.66.013 )
(1A123560000)

Chodnica oleju typ 1200

2.63.0076)
(T0-105)

Termostat oleju

65

1.2.1765

Krciec przyczeniowy filtru oleju

66

(5A45700B)

67

1.1.1389
(PN-78/M-82006)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)

52
53
54
55
56
57
58

63
64

68

Name

Nazwa

ruba M6x14-5.8-A
Nakrtka M6-5-B
Podkadka
Korek M14x1,5
Krciec

Piercie uszczelniajcy typu "O"


Tulejka

Krciec


Oil return pipe, complete
Z6,1
Spring washer Z6.1
M6x14-5.8-A
Bolt
M6-5-B
Nut

Packing washer
M14x1.5
Plug

Adapter

Bush

O-ring

Bush

Short bolt, cylinder head

Long bolt, cylinder headOil filter cartridge

Adapter
M p
Oil cooler type 1200

Oil thermostat

Adapter
Uszczelka (elemenet chodnicy oleju) (m p)
O-ring (element of oil cooler)
Podkadka 8,4

Washer
Podkadka sprysta 8,2
8,2
Spring washer 8.2

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
4
2
2
1
1
1
1
2
4
14
1
1

1
1
3
3

- 19+5 No.
69

Nf
1.1.1297
(PN-86/M-82144)

Name

Nazwa
Nakrtka M8-8-B

M8-8-B
Nut

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
3

- 20+5 No.

Nf

Nazwa

Name

70

1.9.0631

Uszczelka

71

1.7.2106

Pokrywka

72

Uszczelka

77

1.2.0323
(KN6-1)
1.1.0554
(PN-85/M-82105)
1.1.1389
(PN-78/M-82006)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.0566
(PN-85/M-82105)
1.2.1774

78

1.2.1816

Gniazdo czujnika cinienia oleju

79

1.2.0291 (KN6-2)

Uszczelka

80

1.2.21461)

Gniazdo czujnika cinienia oleju

1.2.21082)

Gniazdo czujnika cinienia oleju

1.1.1375
(PN-84/M-82165)
1.1.1402
(PN-77/M-82008)
1.1.1385
(PN-78/M-82006)
1.1.0874
(PN-90/M-82137)
1.1.0861
(PN-90/M-82137)

Nakrtka M10-6-B

2.11.788

Kadub z pokrywami oysk, kpl. (No.


1 - 8)
(No. 1 - 8)
Engine block with bearing caps, ass'y
Wspornik pompy wtryskowej, kpl.

(No. 27-29; 31-34; 84; 85)
Injection pump bracket, ass'y (No. 27-29; 31-34;
84; 85)

73
74
75
76

81
82
83
84
85
86

87

2.11.784

ruba M8x20-8.8-B
Podkadka 8,4
Podkadka sprysta 8,2
ruba M8x16-5.8-B
Uszczelka

Podkadka sprysta Z10,2


Podkadka 10,5
ruba dwustronna M10x35-5.8
ruba dwustronna M10x28-8.8

Gasket

Cover

Packing washer
M8x20-8.8-B
Bolt

Washer
8,2
Spring washer 8.2
M8x16-5.8-B
Bolt

Packing washer

Oil pressure sensor seatPacking washer

Seat, oil pressure sensor

Seat, oil pressure sensor
M10-6-B
Nut
Z10,2
Spring washer Z10.2
10,5
Washer
M10x35-5.8
Stud
M10x28-8.8
Stud

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
4
4
1
1
1
1
1
2

- 21+5 No.

Nf

88

2.11.936

89

2.11.802

90

2.01.8143)

91

2.11.9424)

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205

Name

Nazwa

Kadub, kpl (No. 1-29; 31-34; 84; 85)


Engine block, ass'y(No. 1-29; 31-34; 84; 85)
Obudowa koa zamachowego, kpl.

(No. 35; 36)
Flywheel housing, ass'y (No. 35, 36)
Komplet uszczelek silnika

Engine gasket set
Zestaw naprawczy kaduba

beztulejowego
Linerless engine block repair kit

) Od 01.09.2003
) Tylko do 31.08.2003

) 01.09.2003
) 31.08.2003

1
1

) W skad kompletu uszczelek wchodz:


1.9.1768 uszczelka miski olejowej
1.9.1604 uszczelka miski olejowej
1.9.1605 uszczelka miski olejowej
1.9.1010 uszczelka wspornika pompy wtryskowej
1.9.0423 uszczelka obud. uszczelnienia napdu pompy
wtryskowej
1.9.0422 uszczelka pokrywy przestawiacza
1.9.1103 uszczelka pompy oleju
1.1.2643 piercie uszczelniajcy
1.9.0631 uszczelka pompy zasilajcej
2.90.006 piercie uszczelniajcy AS 35x47x7
2.90.007 piercie uszczelniajcy AS 85x119x12
2.90.003 piercie uszczelniajcy AS 40x55x7
1.1.2290 piercie uszczelniajcy 16,3x2,4

) W skad
2.11.787
1.2.0013
1.2.0291
2.18.279
1.2.0323
1.2.0384
1.2.0156
1.2.0963
1.9.0144
1.9.9262

zestawu naprawczego wchodz:


kadub z pokrywami oysk
korek M14x1,5 - 2 szt.
podkadka (KN6-2) - 2 szt.
dysza natrysku oleju na tok - 4 szt.
uszczelka (KN6-1) - 8 szt.
ruba cznika (KN4-12) - 4 szt.
korek - 2 szt.
korek - 4 szt.
piercie uszczelniajcy typu "O" - 4 szt.
instrukcja montau uszczelki podgowicowej

) K :


) :

M14x1.5 - 2
(KN6-2) - 2
C - 4
(KN6-1) - 8
(KN4-12) 4
- 2
- 4
- 4

) From Sept. 1, 2003


) Only until Aug. 31, 2003

) The gasket set includes:


gasket, oil pan
gasket, oil pan
gasket, oil pan
gasket, injection pump bracket
gasket, injection pump drive seal housing
gasket, timing advancer cover
gasket, oil pump
O-ring
gasket, feed pump
O-ring AS 35x47x7
O-ring AS 85x119x12
O-ring AS 40x55x7
O-ring 16,3x2,4
3

The repair kit includes:


engine block with bearing caps
plug M14x1,5 - 2 pcs.
packing washer (KN6-2) - 2 pcs.
oil nozzle - 4 pcs.
packing washer (KN6-1) - 8 pcs.
banjo bolt (KN4-12) - 4 pcs.
plug - 2 pcs.
plug - 4 pcs.
O-ring- 4 pcs.
instruction on cylinder head gasket
installation
4)

- 22+5 No.

Nf
) Do 02.01.2005
) Od 03.01.2005

Name

Nazwa

) o 02.01.2005
) O 03.01.2005

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
5
) Until 02.01.2005
6
) From 03.01.2005

- 23+5 -

- 24+5 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
4
1
10
9
1
2
6
1
3
1
1
2
2
2
4
4

- 25+5 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
4
8
4
1
1
1
3
3
1
1
1
3
1
1
1
2
1

- 26+5 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
3
3
8
8
1
1
1
2
2
10
2

- 27+5 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
1
4
2
2
1
1
1
1
2
4
14
1
1

1
1
3
3

- 28+5 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
3

- 29+5 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
1
1
4
4
1
1
1
1
1
2

- 30+5 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
1
1

) From Sept. 1, 2003


) Only until Aug. 31, 2003

1
2

) The gasket set includes:


gasket, oil pan
gasket, oil pan
gasket, oil pan
gasket, injection pump bracket
gasket, injection pump drive seal housing
gasket, timing advancer cover
gasket, oil pump
O-ring
gasket, feed pump
O-ring AS 35x47x7
O-ring AS 85x119x12
O-ring AS 40x55x7
O-ring 16,3x2,4
3

The repair kit includes:


engine block with bearing caps
plug M14x1,5 - 2 pcs.
packing washer (KN6-2) - 2 pcs.
oil nozzle - 4 pcs.
packing washer (KN6-1) - 8 pcs.
banjo bolt (KN4-12) - 4 pcs.
plug - 2 pcs.
plug - 4 pcs.
O-ring- 4 pcs.
instruction on cylinder head gasket
installation
4)

- 31+5 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
5
) Until 02.01.2005
6
) From 03.01.2005

- 32+12 -

- 33+12 TABLICA 2 (4.96.13.08.001) WA KORBOWY

No.

Nf

Nazwa

1.2.1819

ruba

1.2.0652

Podkadka specjalna

2.13.1391)

Koo pasowe z tumikiem drga

1.4.0374

Koo zbate wau korbowego

1.9.1069

Pas zbaty 58150, szeroko 25 mm

1.4.0372

Tarcza prowadzca

1.2.1482

Wpust

1.3.0598

Wa korbowy

1.4.0253

Wieniec zbaty

10

1.2.1583

Koek

11

2.90.007
2.90.008
(alternatywnie)

Piercie uszczelniajcy
AS85x110x12 LDR-FPM
Piercie uszczelniajcy FPM/ACM
A5WFLD 85x110x12

12

1.4.0939

Koo zamachowe

13

1.4.0582

Podkadka


CRANKSHAFT

Name

Bolt

Special washer

V-belt pulley

Timing belt pulley


58150, 25-mm
Timing belt 58150, 25-mm width

Guide disc

Key

Crankshaft

Ring gear

Dowel pin

Sealing ring AS85x110x12 LDR-FPM

Sealing ring FPM/ACM A5WFLD 85x110x12
(alternative)

Flywheel

Washer

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

- 34+12 No.

Nf

Nazwa

14

1.2.1797

ruba mocujca koo zamachowe

15

1.2.1798

ruba mocujca koo zamachowe

16

1.2.1598

Koek

17

Podkadka sprysta 10,2

19

1.1.1402
(PN-77/M-82008)
1.1.0788
(PN-87/M-82302)
1.4.0955

20

1.6.0159

Korbowd

21

1.7.3343

Tok

22

2.51.166

Piercie zgarniajcy ze spryn

23

Piercie noskowo-stokowy

27

1.4.1026
(902538023)
1.4.1109
(90 30 37 01)
1.3.0505
(30.030.033)
1.1.2211
(PN-81/M-85111)
1.5.0512 (78.01.05)

28

1.2.1795

ruba korbowodu

29

1.2.1785

Nakrtka ruby korbowodu

18

24
25
26

ruba z gniazdem M10x16-8.8


Koo pasowe

Piercie trapezowy
Sworze tokowy
Piercie osadczy W30
Tulejka ba korbowodu

Name

Bolt, flywheel

Bolt, flywheel

Dowel pin
10,2
Spring washer 10.2
M10x16-8.8
'Allen' bolt M10x16-8.8

V-belt pulley

Connecting rod

Piston

Oil control ring

Scraper ring

Compression ring

Piston pin

Circlip

Small end bush

Connecting rod bolt

Connecting rod nut

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
2
6
3
4
4
4
4
4
4
8
4
8
8

- 35+12 No.

Nf

Name

Nazwa

30

1.5.0519 (78.01.01)

Ppanewka korbowodu

31

ruba dwustronna M10x55-8.8

34

1.1.0898
(PN-90/M-82137)
1.1.1402
(PN-77/M-82008)
1.1.1288
(PN-86/M-82144)
1.7.3034

35

1.8.7315

Zalepka

36

1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.0396
(PN-85/M-82105)
1.8.7316

Podkadka sprysta Z8,2

1.1.1400
(PN-77/M-82008)
1.1.0347
(PN-85/M-82105)
1.1.0239
(PN-85/M-82101)
1.1.1402
(PN-77/M-82008)
1.1.05333)
(PN-85/M-82105)

Podkadka sprysta Z6,1

1.1.07804)
(PN-87/M-82302)

ruba M8x20-8.8

M8x20-8.8
Bolt M8x20-8.8

1.1.4004
(DIN127)

Podkadka sprysta Z8,2

Z8,2
Spring washer Z8.2

32
33

37
38
39
40
41
42
43

44

Podkadka sprysta Z10,2


Nakrtka M10-10-A
Osona sprzga

ruba M8x10-5.8-A
Zalepka

ruba M6x10-5.8-A
ruba M10x120-8.8-B
Podkadka sprysta Z10,2
ruba M8x22-8.8-B


Big end bearing
M10x55-8.8
Stud
Z10,2
Spring washer Z10.2
M10-10-A
Nut M10-10-A

Clutch housing

Cap
Z8,2
Spring washer Z8.2
M8x10-5.8-A
Bolt M8x10-5.8-A

Cap
Z6,1
Spring washer Z6.1
M6x10-5.8-A
Bolt M6x10-5.8-A
M10x120-8.8-B
Bolt M10x120-8.8-B
Z10,2
Spring washer Z10.2
M8x22-8.8-B
Bolt M8x22-8.8-B

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
8
6
6
6
1
2
2

- 36+12 No.
45

46

47
48
49

Nf
2.21.068
2.21.042
(689100)
2.21.069
(324029710)
2.21.058
(680617)
1.1.1849
(PN-85/M-86100)
1.4.0938

Piercie dociskowy, kpl.


Piercie dociskowy, kpl.
Tarcza sprzga
Tarcza sprzga
oysko kulkowe 6203 DDU
Obsada oyska


Pressure plate, ass'y

Pressure plate, ass'y

Clutch disk

Clutch disk
6203 DDU
Ball bearing 6203 DDU

Bearing housing
Z6,1
Spring washer Z6.1
M6x18-8.8-B
Bolt M6x18-8.8-B

V-belt

Bracket, clutch actuator

Podkadka sprysta Z6,1

51

1.1.1400
(PN-77/M-82008)
1.1.0650
(PN-85/M-82105)
2.13.0972)

52

1.7.3035

Wspornik siownika

53

2.14.216

54

2.31.128

55

2.31.127

56

2.30.112

Koo zamachowe z wiecem (No. 9;


(No. 9; 12)
12)
Flywheel with ring gear, ass'y (No. 9; 12)
Tok z korbowodem, kpl. (No. 20 - 29) (No. 20 - 29)
Piston with connecting rod, ass'y
Tok, kpl. (No. 21 - 26)
(No. 21 - 26)
Piston, ass'y (No. 21 - 26)
Korbowd, kpl. (No. 20; 27 - 29)
(No. 20; 27 - 29)
Connecting rod, ass'y (No. 20; 27 - 29)
1
) O 1.07.2004
2
) o 30.06.2004

50

1
2
3
4

) Od 1.07.2004
) Do 30.06.2004
) Do 03.05.2005
) Od 04.05.2005

ruba M6x18-8.8-B
Koo pasowe z tumikiem drga

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205

Name

Nazwa

3
4

) o 03.05.2005
) O 04.05.2005

1
1
1
3
3
1
1
4
4
4

1
2
3
4

) From July 1, 2004


) Until June 30, 2004
) Until May 3, 2005
) From May 4, 2005

- 37+12 -

- 38+12 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

- 39+12 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
2
6
3
4
4
4
4
4
4
8
4
8
8

- 40+12 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
8
6
6
6
1
2
2

- 41+12 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
1
1
1
1
3
3
1
1
4
4
4
1
2
3
4

) From July 1, 2004


) Until June 30, 2004
) Until May 3, 2005
) From May 4, 2005

- 42+17 -

zmiana 1803

- 43+17 TABLICA 3
(4.96.12.04.002)
No.

Nf

2.12.317

1.4.1145

2.12.342

1.4.1146

1.5.0874

1.5.0875

1.2.0663

1.2.0664

2.51.090
2.51.186

10

1.8.1688

11

1.4.0545

12

1.4.0619

13

1.4.0544

14

1.2.1942

15

1.2.1818

16

1.8.1752

17

1.6.0235

GOWICA


CYLINDER HEAD
Nazwa

Gowica z zalepkami i korkami

Name

Cylinder head with plugs


Gniazdo zaworu sscego

Intake valve seat
Wkadka gorca komory

Pre-chamber
Gniazdo zaworu wydechowego

Exhaust valve seat
Prowadnik zaworu sscego

Intake valve guide
Prowadnik zaworu wydechowego

Exhaust valve guide
Uszczelka osony

Shield washer
Osona izolujca
T
Heat insulation shield
Uszczelka zaworowa (866 NW-8
12/15-4-9,5)
Valve stem seal (866 NW-8-12/15-4-9.5)
Uszczelka zaworowa (FKM8-12/15/4)
(alternatywa)
Valve stem seal (FKM8-12/15/4) (alternative)
Spryna zaworowa

Valve spring
Miseczka spryn zaworowych

Valve spring retainer
Pstoek zamka zaworu

Valve collet
Wkadka prowadzca

Valve cap
ruba dwustronna mocujca kolektor
Stud, manifold
ruba dwustronna mocujca kolektor
Stud, manifold
Spryna dwigni zaworowej

Rocker arm spring


Dwignia jednostronna

Rocker arm

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
4
4
4
4
4
4
4

8
8
16
8
2
7
8
8

- 44+17 No.

Nf

Nazwa

18

1.2.0694

ruba regulacyjna

19

1.2.0717

Nakrtka kontrujca

20

1.8.1761

Podkadka specjalna ruby kulistej

21

1.2.0748

Uszczelka

22

1.1.2426
(PN-65/M-73124)
1.1.0899
(PN-90/M-82131)
1.2.1583

Korek M16x1,5

23
24
25

ruba dwustronna nasady gowicy


M10x28-8.8
Koek ustalajcy nasad gowicy
ruba dwustronna wtryskiwacza

26

1.1.0892
(PN-90/M-82131)
1.8.3082

27

1.2.1212

Nakrtka

28

1.3.0188

Zawr wydechowy

1.3.0738

Zawr wydechowy (alternatywa)

1.3.0691

Zawr sscy

1.3.0737

Zawr sscy (alternatywa)

30

2.90.014

Uszczelka gowicy (MORPAK)

31

1.8.5871

Ucho silnika

32

34

Podkadka sprysta Z8,2


1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.0554
ruba M8x20-5.8-B
(PN-85/M-82105)
1.9.0053 (PL601562) Piercie uszczelniajcy typu "O"

35

1.9.0633

29

33

Krciec

Podkadka dystansowa

Name

Valve adjuster

Locknut

Special washer

Packing washer
M16x1,5
Plug M16x1.5
M10x28-8.8
Stud M10x28-8.8, cylinder head top

Dowel pin, cylinder head top

Stud, injector

Adapter

Nut

Exhaust valve (alternative)

Exhaust valve

Intake valve

Intake valve (alternative)
(MORPAK)
Cylinder head gasket (MORPAK)

Lifting eye
Z8,2
Spring washer Z8.2
M8x20-5.8-B
Bolt M8x20-5.8-B

O-ring

Distance washer

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
8
8
4
1
1
9
2
8
1
1

1
2
4
4
1
4

- 45+17 No.

Nf

Nazwa

36

1.9.0632

Uszczelka obudowy termostatu

37

1.7.32433)

Obudowa termostatu, cz dolna

1.7.38894)

Obudowa termostatu, cz dolna

1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.0232
(PN-85/M-82105)
1.8.3082

Podkadka sprysta Z8,2

38
39
40
41
42
43

ruba M8x20-8.8-B
Krciec

ruba M8x75-8.8-B
1.1.0015
(PN-85/M-82101)
1.2.0159 (PL601389) Uszczelka
2.77.103
(02801130026)
2.79.020
(02.KG 2000-03)

Czujnik temperatury cieczy


chodzcej (BOSCH)
Termostat

45

1.8.65443)

Krciec

46

1.7.30363)

Obudowa termostatu, cz grna

47

1.8.7203

Krciec

48

1.1.0780
(PN-87/M-82302)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.7.29354)

ruba M8x20-8.8

1.1.1361
(PN-86/M-82155)
1.1.1389
(PN-78/M-82006)
1.2.08941)

Nakrtka M8-8-A-C5

44

49
50
51
52
53

Podkadka sprysta Z8,2


Obudowa termostatu, cz grna

Podkadka 8,4
Podkadka

Name

Gasket, thermostat housingThermostat housing, lower

Thermostat housing, lower
Z8,2
Spring washer Z8.2
M8x20-8.8-B
Bolt M8x20-8.8-B

Adapter
M8x75-8.8-B
Bolt M8x75-8.8-B

Packing washer
(BOSCH)
Coolant temperature sensor (BOSCH)

Thermostat

Adapter

Thermostat housing, upper

Adapter
M8x20-8.8
Bolt M8x20-8.8
Z8,2
Spring washer Z8.2

Thermostat housing, upper
M8-8-A-C5
Nut M8-8-A-C5
8,4
Washer 8.4

Washer

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1

3
1
2
1
1
1
1
3
3
1
9
7
1

- 46+17 No.

Nf

54

1.5.0821

Tulejka

55

2.77.088 (FCTW-5
832.176.010)
2.77.110
(APE-5-00-00-00)
1.1.1389
(PN-78/M-82006)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.1297
(PN-86/M-82144)

Czujnik temperatury cieczy


chodzcej - PAFAL
Czujnik temperatury cieczy
chodzcej - APE (alternatywa)
Podkadka 8,4

2.12.318

Gowica z zalepkami i gniazdami


(No. 1- 8)

56
57
58
59

Podkadka sprysta Z8,2


Nakrtka M8-8-B

60

2.12.319

Gowica, kpl. (No. 1 - 29)

61

2.03.0043)

62

2.20.3944)

63

2.01.8152)

Obudowa termostatu, cz. grna, kpl.


(No. 45 - 47)
Obudowa termostatu, cz. grna, kpl.
(No. 47, 50)
Komplet uszczelek gowicy

) Tylko do 31.08.2003
) W skad kompletu uszczelek wchodz:
2.90.014 uszczelka gowicy
1.9.0629 uszczelka nasady gowicy
1

Distance sleeve
- PAFAL
Coolant temperature sensor - PAFAL
- APE
Coolant temperature sensor - APE
8,4
Washer 8.4
Z8,2
Spring washer Z8.2
M8-8-B
Nut M8-8-B
,

Cylinder head with plugs & seats (No. 1 - 8)

Cylinder head, ass'y (No. 1 - 29)
(No. 45 - 47)
Thermostat housing, upper, ass'y
(No. 47, 50)
Thermostat housing, upper, ass'y

Cylinder head gasket set
1
) 31.08.2003

1.8.1815 uszczelka kolektorw


1.9.1690 uszczelka pokrywy nasady
1.9.0053
1.5.0039
1.9.0046
1.9.0633
1.1.2611
2.90.003
1.9.1157

piercie uszczelniajcy typu "O"


tulejka
piercie uszczelniajcy typu "O"
podkadka dystansowa
piercie uszczelniajcy
piercie uszczelniajcy
piercie uszczelniajcy

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205

Name

Nazwa

) K :
8
8
8

1
1
1

) Only until Aug. 31, 2003


) The gasket set includes:
gasket, cylinder head
gasket, cylinder head top
1
2

gasket, manifolds
gasket, valve cover
O-ring
bush
O-ring
distance washer
O-ring
sealing ring
O-ring

- 47+17 No.

Nf
) Do 02.01.2005
) Od 03.01.2005

Name

Nazwa
) o 02.01.2005
) O 03.01.2005

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
3
) Until 02.01.2005
4
) From 03.01.2005

- 48+17 -

- 49+17 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
4
4
4
4
4
4
4

8
8
16
8
2
7
8
8

- 50+17 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
8
8
4
1
1
9
2
8
1
1

1
2
4
4
1
4

- 51+17 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
1

3
1
2
1
1
1
1
3
3
1
9
7
1

- 52+17 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
2

8
8
8

1
1
1

) Only until Aug. 31, 2003


) The gasket set includes:
gasket, cylinder head
gasket, cylinder head top
1
2

gasket, manifolds
gasket, valve cover
O-ring
bush
O-ring
distance washer
O-ring
sealing ring
O-ring

- 53+17 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
3
) Until 02.01.2005
4
) From 03.01.2005

- 54+22 -

- 55+22 TABLICA 4
(4.96.12.05.003)
No.

NASADA GOWICY

Nf

Nazwa

1.2.0819

Nakrtka

1.1.2284
(PN-60/M-86961)
1.1.0902
(PN-90/M-82131)
1.8.6125

Piercie uszczelniajcy 9,3x2,4

1.1.1400
(PN-77/M-82008)
1.1.1290
(PN-86/M-82144)
1.7.3199

Podkadka sprysta 6,1

1.1.0610
(PN-85/M-82105)
1.2.0652

ruba M16x40-8.8-B

10

1.4.0746

Koo zbata waka rozrzdu

11

1.5.0600

Tulejka piercieni uszczelniajcych

12

1.1.2611
(PN-64/M-73093)
2.90.003

Piercie uszczelniajcy MVQ 70-N63x2


Piercie uszczelniajcy
AS40x55x7RDR-FPM
Wpust pryzmatyczny A6x6x14

3
4
5
6
7
8
9

13
14

16

1.1.2454
(PN-70/M-85005)
1.1.2228
(PN-70/M-85005)
1.3.0658

17

1.9.1690

15

ruba dwustronna M6x14-5.8


Zacisk przewodu

Nakrtka M6-5-B
Pokrywa nasady gowicy

Podkadka specjalna

Piercie osadczy 14z


Waek rozrzdu
Uszczelka pokrywy nasady


CYLINDER HEAD TOP

Name

Nut

O-ring
M6x14-5.8
Stud M6x14-5.8

Pipe holder
6,1
Spring washer 6.1
M6-6-B
Nut M6-5-B

Valve cover
M16x40-8.8-B
Bolt M16x40-8.8-B

Special washer

Timing belt pulleySeal mounting
MVQ 70-N-63x2
O-ring MVQ 70-N-63x2

Sealing ring
AS40x55x7RDR-FPM

Flat key
14z
Circlip 14z

Camshaft

Gasket, valve cower

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

- 56+22 No.
18

Nf

Nazwa
ruba M6x16-5.8-B

21

1.1.0559
(PN-85/M-82105)
1.1.1400
(PN-77/M-82008)
1.1.1381
(PN-78/M-82006)
1.8.5023

22

2.18.686

Rura przewietrzania, kpl.

23

1.3.0657

Korek

24

1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.0533
(PN-85/M-82105)
2.68.0201)

Podkadka sprysta 8,2

2.68.0372)

Korek wlewu oleju, kpl.


Nakrtka M10-10-A

30

1.1.1288
(PN-86/M-82144)
1.1.0900
(PN90/M-82137)
1.1.2286
(PN-60/M-86961)
2.12.140

31

1.7.3192

Nasada gowicy

32

1.8.6011

Rurka

33

1.9.0629

Uszczelka nasady gowicy

34

1.2.1751

Korek stokowy

35

1.2.1499

Podkadka

36

1.1.0206
(PN-85/M-82101)

ruba M10x95-8.8-A

19
20

25
26

27
28
29

Podkadka sprysta 6,1


Podkadka 6,4
Uchwyt

ruba M8x22-8.8-B
Korek wlewu oleju, kpl.

ruba dwustronna M8x20-8.8


Piercie uszczelniajcy MVQ 70-N6,3x2,4
Dysza, kpl.

Name
M6x16-5.8-B
Bolt M6x16-5.8-B
6,1
Spring washer 6.1
6,4
Washer 6.4

Holder

Breather pipe, complete

Plug
8,2
Spring washer 8.2
M8x22-8.8-B
Bolt M8x22-8.8-B

Oil filler cap, complete

Oil filler cap, complete


M10-10-A
Nut M10-10-A
M8x20-8.8
Stud M8x20-8.8

O-ring

Oil nozzle, complete

Cylinder head top

Pipe

Gasket, cylinder head top

Tapered plug

Washer
M10x95-8.8-A
Bolt M10x95-8.8-A

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
2
2
2
1
1
1
2
2

9
2
2
1
1
1
1
1
15
2

- 57+22 No.
37

Nf
1.9.2070

Name

Nazwa
Przewd spywu oleju z separatora

Oil return pipe

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1

- 58+22 No.

Nf

Nazwa

38

1.1.2494

Opaska zaciskowa 16-27/9 TORRO

39

2.01.711

Separator oleju, kpl.

40

1.1.0249
(PN-85/M-82101)
1.1.1400
(PN-77/M-82008)
1.1.1381
(PN-78/M-82006)
1.1.2290
(PN-90/M-73092)
1.1.2489

ruba M6x65-8.8-B

Nakrtka M8-5-B

48

1.1.1291
(PN-86/M-82144)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.1389
(PN-78/M-82006)
1.8.6558

49

1.2.0677

ruba dwustronna

50

1.9.1781

W: separator - turbosprarka

51

ruba M10x85-8.8-A

52

1.1.0207
(PN-85/M-82101)
2.01.874

53

2.59.009

54

1.1.1381
(PN-78/M-82006)
1.1.1400
(PN-77/M-82008)
1.1.0553
(PN-85/M-82105)
2.01.894

Zawr elektropneumatyczny
sterowania EGR
Podkadka 6,4

41
42
43
44
45
46
47

55
56
57

Podkadka sprysta 6,1


Podkadka 6,4
Piercie uszczelniajcy typy "O"
MVQ-70-16,3x2,4
Opaska zaciskowa 20-32/9 TORRO

Podkadka sprysta 8,2


Podkadka 8,4
Uchwyt

Wspornik

Podkadka sprysta 6,1


ruba M6x18-5.8-B
Wspornik

Name
16-27/9 TORRO
Hose clamp 16-27/9 TORRO

Oil separator, complete


M6x65-8.8-B
Bolt M6x65-8.8-B
6,1
Spring washer 6.1
6,4
Washer 6.4
MVQ-70-16.3x2.4
O-ring MVQ-70-16.3x2.4
20-32/9 TORRO
Hose clamp 20-32/9 TORRO
M8-5-B
Nut M8-5-B
8,2
Spring washer 8.2
8,4
Washer 8.4

Holder

Stud
: -
Hose: oil separator - turbocharger
M10x85-8.8-A
Bolt M10x85-8.8-A

Bracket

Electro-pneumatic valve, EGR control


6,4
Washer 6.4
6,1
Spring washer 6.1
M6x18-5.8-B
Bolt M6x18-5.8-B

Bracket

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
2
1
1
1
1
1
2
1
1
4
-

- 59+22 No.
58

Nf
2.59.007
(7.21704.00)
1.1.1386
(PN-78/M-82006)
1.1.1413
(PN-77/M-82006)
1.1.0366
(PN-85/M-82105)

Zawr LDA

62

2.12.315

63

2.12.334

Nasada gowicy z korkiem (No.31; 34)


Cylinder head top with plug (No.31; 34)
Nasada gowicy, kpl (No. 11-13; 16;
23-25; 28-32; 34; 49)
Cyl. head top, ass'y (No. 11-13; 16; 23-25; 28-32;
34; 49)
Pokrywa nasady gowicy, kpl. (No. 1-
3; 7; 15; 17-22)
Valve cover, ass'y (No. 1-3; 7; 15; 17-22)
Tuleja piercieni uszczel., kpl. (No. 11
- 13)
Seal housing, ass'y (No. 11 - 13)
Waek rozrzdu, kpl. (No. 16; 23)

Camshaft, ass'y (No. 16; 23)

59
60
61

64

2.12.316

65

2.12.136

66

2.01.653
1
2

) Do 27.01.2007
) Od 28.01.2007

Podkadka 5,3
Podkadka sprysta 5,1
ruba M5x12-5.8-A

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205

Name

Nazwa

LDA valve
5,3
Washer 5.3
5,1
Spring washer 5.1
M5x12-5.8-A
Bolt M5x12-5.8-A

1
2

) o 27.01.2007
) O 28.01.2007

1
1
1
1
1
) Until 27.01.2007
) From 28.01.2007

1
2

- 60+22 -

- 61+22 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

- 62+22 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
2
2
2
1
1
1
2
2

9
2
2
1
1
1
1
1
15
2

- 63+22 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
1

- 64+22 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
2
1
1
1
1
1
2
1
1
4
-

- 65+22 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
1
1
1
1
1
1
2

) Until 27.01.2007
) From 28.01.2007

- 66+27 -

- 67+27 TABLICA 5
(4.96.11.10.001)
No.

MISKA OLEJU

Nf


OIL PAN
Nazwa

Name

1.7.3358

Miska oleju

1.2.1724

Uszczelka

1.2.0521

Korek

1.9.1604

Uszczelka miski

Nakrtka M8-5-B

1.1.1291
(PN-86/M-82144)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.9.1768

1.9.1605

Uszczelka miski

1.1.0238
(PN-85/M-82101)
1.1.0533
(PN-85/M-82105)
1.1.0820
(PN-90/M-82131)
1.8.3082

ruba M8x105-8.8-B

1.1.0900
(PN-90/M-82137)
1.1.2289
(PN-60/M-86961)

ruba dwustronna M8x20-8.8

15

2.18.742

16

1.1.1389
(PN-78/M-82006)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.0566
(PN-85/M-82105)
2.18.700

Prowadnica wskanika poziomu oleju


Dipstick guide
Podkadka 8,4
8,4
Washer 8.4
Podkadka sprysta Z8,2
Z8,2
Spring washer Z8.2
ruba M8x16-5.8-B
M8x16-5.8-B
Bolt M8x16-5.8-B
Wskanik poziomu oleju, kpl.

Dipstick, complete

10
11
12
13
14

17
18
19

Podkadka sprysta Z8,2


Uszczelka miski

ruba M8x22-8.8-B
ruba dwustronna M8x22-8.8
Krciec

Piercie uszczelniajcy
MVQ 70-N-7,3x2,4


Oil pan

Packing washer

Oil drain plugOil pan seal
Nut M8-5-B
Nut M8-5-B
Z8,2
Spring washer Z8.2

Oil pan gasket

Oil pan seal
M8x105-8.8-B
Bolt M8x105-8.8-B
M8x22-8.8-B
Bolt M8x22-8.8-B
M8x22-8.8-B
Stud M8x22-8.8-B

Adapter
M8x20-8.8
Stud M8x20-8.8

O-ring
MVQ 70-N-7,3x2,4

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
1
1
8
24
2
1
2
14
4
1
1
1
1
1
1
1
1

- 68+27 20

1.7.3359

Miska oleju


Oil pan

- 69+27 -

- 70+27 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
1
1
8
24
2
1
2
14
4
1
1
1
1
1
1
1
1

- 71+27 1

- 72+29 -

- 73+29 TABLICA 6
(4.96.17.03.001)

No.

POMPA OLEJU

Nf


OIL PUMP

Nazwa

1.7.3452

Korpus pompy

1.1.2631
(PN-60/M-86961)
2.18.549

Piercie uszczelniajcy MVQ-70-N25,2x3


Przewd sscy ,kpl.
Piercie uszczelniajcy 120x3

1.1.2155
(PN-64/M-73093)
1.7.2282

1.9.1103

Uszczelka pompy oleju

1.1.0565
(PN-85/M-82105
1.1.1400
(PN-77/M-82008)
2.17.054

ruba M6x20-5.8-B

3
4

8
9

Pokrywa pompy

Podkadka sprysta Z6,1


Komplet wirnikw pompy oleju

10 1.1.2150
(PN-60/M-86961)
11 1.1.1657
(PN-89/M-85021)
12 1.1.0780
(PN-87/M-82302)
13 1.1.1401
(PN-77/M-82008)
14 1.2.1378

Piercie uszczelniajcy 18,3x2,4

15 1.1.2623
(PN-60/M-86961)
16 1.8.4238

Piercie uszczelniajcy 21,3x2,4

17

1.2.1331

Podkadka regulacyjna

18

1.3.0651

Toczek

Koek 6x16-A
ruba z gniazdem M8x20-8.8-B
Podkadka sprysta Z8,2
Korek

Spryna

Name

Oil pump body
MVQ-70-N-25.2x3
O-ring MVQ-70-N-25.2x3

Suction pipe, complete
120x3
O-ring 120x3

Oil pump cover

Oil pump gasket
M6x20-5.8-B
Bolt M6x20-5.8-B
Z6,1
Spring washer Z6.1

Oil pump impeller set

O-ring 18.3x2.4

Dowel pin 6x16-A


M8x20-8.8-B
'Allen' bolt M8x20-8.8-B
Z8,2
Spring washer Z8.2

Plug

O-ring 21.3x2.4

Spring

Shim

Plunger

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
1
1
1
5
5
1
2
2
2
2
1
2
1
max 3
1

- 74+29 No.
19

Nf
1.5.0763

Nazwa
Korpus zaworu

20 1.1.2608
(PN-60/M-86961)
21 1.1.2626
(PN-60/M-86961)
22 1.8.4172

Piercie uszczelniajcy 28,2x3

23

Korek

1.2.1328

24 1.9.0144
(PL 601259)
25 1.2.0323
(KN6-1)
26 1.1.0786
(PN-87/M-82302)
27 1.1.0785
(PN-87/M-82302)
28 2.90.006
29 1.1.0784
(PN-87/M-82302)
30 1.1.1401
(PN-77/M-82008)
31 1.1.0691
(PN-90/M-82125)
32 1.1.0901
(PN-90/M-82137)
33 1.1.1401
(PN-77/M-82008)
34 1.1.1291
(PN-86/M-82144)
35 2.18.674
36

2.18.552

37

2.17.056

Piercie uszczelniajcy 27,3x2,4


Zalepka

Piercie uszczelniajcy typu "O"


Uszczelka
ruba z gniazdem M8x50-8.8
ruba z gniazdem M8x45-8.8
Piercie uszczelniajcy AS35x47x7
RDF-FPM
ruba z gniazdem M8x30-8.8
Podkadka sprysta Z8,2
ruba dwustronna M8x25-5.8
ruba dwustronna M8x55-8.8
Podkadka sprysta Z8,2
Nakrtka M8-5-B
Przewd sscy ,kpl.
Zawr przelewowy, kpl. (No. 14-21)

Name

Valve body
28.2x3
O-ring 28.2x3
27.3x2.4
O-ring 27.3x2.4

Plug

Plug

O-ring

Packing washer
M8x50-8.8
'Allen' bolt M8x50-8.8
M8x45-8.8
'Allen' Bolt M8x45-8.8

Sealing ring
AS35x47x7 RDF-FPM
M8x30-8.8
'Allen' bolt M8x30-8.8
Z8,2
Spring washer Z8.2
M8x25-5.8
Stud M8x25-5.8
M8x55-8.8
Stud M8x55-8.8
Z8,2
Spring washer Z8.2
M8-5-B
Nut M8-5-B

Suction pipe, complete


Overflow valve, ass'y (No. 14-21)
Pompa oleju, kpl. (No. 1; 4; 5; 7-9; 11;
22-24; 28)
Oil pump, ass'y (No. 1; 4; 7-9; 11; 22-24; 28)

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
5
2
2
1
1
1

- 75+29 -

- 76+29 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
1
1
1
1
1
5
5
1
2
2
2
2
1
2
1
max 3
1

- 77+29 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
5
2
2
1
1
1
1

- 78+32 -

- 79+32 TABLICA 7 (4.96.12.09.001) KOLEKTORY

No.

Nf

MANIFOLDS
Nazwa

1.7.3632

Kolektor sscy

ruba dwustronna M6x14-5.8

1.1.0891
(PN-90/M-82137)
1.9.1900

1.7.3538

cznik

1.7.3707

Kolektor sscy

1.1.0886
(PN-90/M-82137)
1.1.1400
(PN-77/M-82008)
1.1.1290
(PN-86/M-82144)
1.8.6125

ruba dwustronna M6x18-5.8

1.1.0885
(PN-90/M-82137)
11 1.1.0900
(PN-90/M-82137)
12 2.01.920

ruba dwustronna M6x22-5.8

13 1.8.6443

Uszczelka miedziana

14

2.40.033
(7.28375.00)
15 1.8.6430

Zawr EGR

16 1.9.2221

Przewd, zawr EGR - zawr


elektropneumatyczny
Nakrtka M8-5-B

7
8
9
10

17
18

1.1.1291
(PN-86/M-82144)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)

Uszczelka, kolektor - cznik

Podkadka sprysta Z6,1


Nakrtka M6-5-B
Zacisk przewodu

ruba dwustronna M8x20-8.8


Rura EGR, kpl.

Uszczelka miedziana

Podkadka sprysta Z8,2

Name

Intake manifold
M6x14-5.8
Stud M6x14-5.8

Gasket, manifold - connecting member


C
Connecting member

Intake manifold
M6x18-5.8
Stud M6x18-5.8
Z6,1
Spring washer Z6.1
M6-5-B
Nut M6-5-B

Pipe holder
M6x22-5.8
Stud M6x22-5.8
M8x20-8.8
Stud M8x20-8.8

EGR pipe, complete

Copper gasket

EGR valve

Copper gasket

Hose, EGR valve - elektropneumatic valve


M8-5-B
Nut M8-5-B
Z8,2
Spring washer Z8.2

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
1
1
1
-

- 80+32 -

No.

Nf

19

Nazwa

1.1.0219
(PN-85/M-82105)
20 1.7.3330

ruba M8x25-8.8-B

21 1.1.2505

Opaska zaciskowa 16-27/12 TORRO

22 1.2.1950

Krciec

23 1.2.1927

Korek

24 1.2.1904

Uszczelka miedziana

25 1.2.1573

ruba dwustronna

26 1.8.6689

Uszczelka kolektora

1.8.1815
27 2.01.994
28 2.01.960
29 2.01.926
30 2.01.967

31 2.38.196
32 2.38.204
33 2.38.2151)
34 2.01.966

Kolektor wydechowy

Uszczelka kolektora (alternatywna)


Kolektor sscy, kpl. (No. 2; 5)

Name
M8x25-8.8-B
Bolt M8x25-8.8-B

Exhaust manifold
16-27/12 TORRO
Hose clamp 16-27/12 TORRO

Adapter

Plug

Copper gasket

Stud

Manifold gasket

Manifold gasket (alternative)


Intake manifold, ass'y (No. 2; 5)
Kolektor sscy, kpl. (No.1; 2; 6; 10)
Intake manifold, ass'y (No.1; 2; 6; 10)
cznik, kpl. (No. 4; 11)
C (No. 4; 11)
Connecting member, ass'y
Kolektor sscy z cznikiem, kpl. (No. + c
1 - 4; 6 - 8; 10; 11)
Intake mfd. + con. member, ass'y (No. 1 - 4; 6 8; 10; 11)
Kolektor wydechowy, kpl. (No. 20;

22; 24; 25)
Exhaust manifold, ass'y (No. 20; 22; 24; 25)
Kolektor wydechowy, kpl. (No. 20;

23; 24; 25)
Exhaust manifold, ass'y (No. 20; 23; 24; 25)
Kolektor wydechowy, kpl. (No. 20;

25)
Exhaust manifold, ass'y (No. 20; 25)
Zestaw do podczenia zaworu EGR (No. 12-15; 17-19; 21; 28; 29)
(No. 12-15; 17-19; 21; 28; 29)
EGR valve connection set

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
1
4

1
1
1
-

- 81+32 -

No.

Nf

Nazwa

) Stosowany tylko na czci zamienne

Name
) T
Used only as spare part

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205

- 82+32 -

- 83+32 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
1
1
1
1
-

- 84+32 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
1
1
1
4

1
1
1
-

- 85+32 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206

- 86+35 -

- 87+35 TABLICA VIII


(4.96.25.09.001)
No.
1

POMPA WODNA

Nf

Nazwa
Pompa wodna, kpl.

2.75.073
(11.26.045.0)
1.9.0391

1.7.3049

Pyta pompy wody

1.9.1664

Uszczelka pyty pompy wody

1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.0554
(PN-85/M-82105)
1.1.1145
(PN-85/M-82208)
1.1.1400
(PN-77/M-82008)
1.1.0789
(PN-87/M-82302)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.0580
(PN-85/M-82105)
1.1.0582
(PN-85/M-82105)
1.2.0323 (KN6-1)

Podkadka sprysta Z8,2

6
7
8
9
10
11
12
13

Uszczelka

ruba M8x20-5.8-B
Wkrt M8x16-5.8-A
Podkadka sprysta Z6,1
ruba M6x20-8.8
Podkadka sprysta Z8,2
ruba M8x28-5.8-B
ruba M8x40-5.8-B
Uszczelka

14 1.9.22441)

Pasek wielorowkowy 4PK940

1.9.22987)

Pasek wielorowkowy 4PK985

15 1.1.0794
(PN-87/M-82302)
16 1.1.1401
(PN-77/M-82008)
17 1.4.11485)

ruba z gniazdem M8x16-8.8

18 1.2.07486)

Uszczelka

Podkadka sprysta Z8,2


Koo pasowe, kpl.


WATER PUMP

Name

Water pump, ass'y

Gasket

Water pump plate

Gasket
Z8,2
Spring washer Z8.2
M8x20-5.8-B
Bolt M8x20-5.8-B
M8x16-5.8-A
Screw M8x16-5.8-A
Z6,1
Spring washer Z6,1
M6x20-8.8
Bolt M6x20-8.8
Z8,2
Spring washer Z8.2
M8x28-5.8-B
Bolt M8x28-5.8-B
M8x40-5.8-B
Bolt M8x40-5.8-B

Packing washer
4PK940
Multi-V-belt 4PK940
4PK985
Multi-V-belt 4PK985
M8x16-8.8
'Allen' bolt M8x16-8.8
Z8,2
Spring washer Z8.2

Pulley, complete

Packing washer

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
1
1
2
2
1
4
4
3
2
2
1

3
3
1
1

- 88+35 No.

Nf

19 1.1.1357
(PN- 86/M-82153)
20 2.01.811
21 1.1.2486
22 1.9.1926
23 2.20.3435)
2.20.4026)
24 1.1.2485
25 1.9.0439
26 2.75.052
(312606)
27 1.2.2136
28 2.75.053
(18285-3)
29 1.4.10952)
30 1.9.18293)
1.9.17674)

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205

Name

Nazwa
Nakrtka M16x1,5-06-B

Nut M16x1,5-06-B
Nut M16x1.5-06-B
Trjnik

T-connector
Opaska zaciskowa 16-25/9 TORRO
16-25/9 TORRO
Hose clamp 16-25/9 TORRO
Przewd

Hose
Krciec

Adapter
Krciec

Adapter
Opaska zaciskowa 25-40/9 TORRO
25-40/9 TORRO
Hose clamp 25-40/9 TORRO
Przewd

Hose
Wentylator

Fan
ruba z gniazdem M8x1,25
M8x1.25
'Allen' bolt M8x1.25
Sprzgo wiskotyczne
Ce
Viscoutic clutch
Koo pasowe, kpl.

Pulley, complete
Pas klinowy 6266 MC AVX 10x960

V-belt
6266 MC AVX 10x960
Pas klinowy AVX10x965 MARATHON 2
V-belt
MARATHON 2 AVX10x965

31 2.75.050
Wentylator ze sprzgem
(18286-3)
wiskotycznym (No. 26-28)
1
) Od 1.07.2004
2
) Do 30.06.2004
3
) Od 02.02.2004 do 30.06.2004
4
) Do 01.02.2004

ce
Fan with viscoutic clutch (No. 26-28)
1
) O 1.07.2004
2
) o 30.06.2004
3
) O 02.02.2004 o 30.06.2004
4
) o 01.02.2004

1
1
2
1

2
1
1
4
1
1

1
)
)
3
)
4
)
1
2

) Do 02.01.2005
) Od 03.01.2005

) o 02.01.2005
) O 03.01.2005

) Od 02.10.2006

) O 02.10.2006

From July 1, 2004


Until June 30, 2004
From Feb. 2, to June 30, 2004
Until Feb. 1, 2004

) Until 02.01.2005
) From 03.01.2005
) From 02.10.2006

- 89+35 -

- 90+35 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
1
1
1
2
2
1
4
4
3
2
2
1

3
3
1
1

- 91+35 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
1
1
2
1

2
1
1
4
1
1

1
)
)
3
)
4
)
1
2

From July 1, 2004


Until June 30, 2004
From Feb. 2, to June 30, 2004
Until Feb. 1, 2004

) Until 02.01.2005
) From 03.01.2005

5
6

) From 02.10.2006

- 92+38 -

- 93+38 TABLICA 9
(4.96.35.03.001)
No.

POMPA WTRYSKOWA BOSCH

Nf

Nazwa

Pompa wtryskowa BOSCH VE4/9


F2050R893-1
Pompa wtryskowa BOSCH VE4/9
F2050R893
Wpust czenkowy 4x6,5

2.76.257
(0460 494 485)
2.76.256
(0460 494 480)
1.1.2453
(PN-88/M-85008)
1.9.1851

1.4.1015

Koo zbate pompy wtryskowej

Podkadka sprysta Z14,2

1.1.1404
(PN-77/M-82008)
1.1.1279
(PN-84/M-82165)
2.37.069

2.37.070

Przewd wtryskowy II cylindra

2.37.071

Przewd wtryskowy III cylindra

10

2.37.072

Przewd wtryskowy IV cylindra

11

1.1.0533
(PN-85/M-82105)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.1389
(PN-78/M-82006)
2.01.878

ruba M8x22-8.8-B

1.1.0566
(PN-85/M-82105)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)

ruba M8x16-5.8-B

12
13
14
15
16

Piercie uszczelniajcy 64x1,4

Nakrtka M14x1,5-8-A
Przewd wtryskowy I cylindra

Podkadka sprysta Z8,2


Podkadka 8,4
Wspornik pompy wtryskowej

Podkadka sprysta Z8,2

()
INJECTION PUMP - BOSCH

Name

Injection pump BOSCH VE4/9 F2050R893-1

Injection pump BOSCH VE4/9 F2050R893
4x6.5
Key 4x6.5
64x1.4
O-ring 64x1.4
()
Injection pump gear
Z14,2
Spring washer Z14.2
M14x1,5-8-A
Nut M14x1,5-8-A
1
Injection pipe, 1st cylinder
2
Injection pipe, 2nd cylinder
3
Injection pipe 3rd cylinder
4
Injection pipe 4th cylinder
M8x22-8.8-B
Bolt M8x22-8.8-B
Z8,2
Spring washer Z8.2
8,4
Washer 8.4

Injection pump bracket
M8x16-5.8-B
Bolt M8x16-5.8-B
Z8,2
Spring washer Z8.2

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

- 94+38 No.

Nf

Nazwa

17

1.9.1509

Przewd gumowy

18

1.1.2493

Opaska zaciskowa 10-16/7,5 TORRO

19

1.2.1714

Uszczelka

20

1.2.1998

Tulejka dystansowa

21

1.2.1229

cznik obrotowy

22

1.2.1999

ruba cznika

23

1.9.1468

Element mocujcy

24

1.2.0323 (KN6-1)

Uszczelka 8,2

25

1.2.0384 (KN4-12)

ruba cznika

26

1.2.1593

Kocwka zcza

27

1.1.2471

Opaska zaciskowa CTC-6

28

1.9.2156

Przewd gumowy

29

Zawr LDA

30

2.59.007
(7.21704.00)
1.9.1968

31

1.2.1594

ruba cznika

32

1.9.1835

Wkadka

Przewd gumowy

Name

Hose
10-16/7,5 TORRO
Hose clamp 10-16/7,5 TORRO

Packing washer
K
Distance ring

Banjo connector

Banjo bolt

Strap
8,2
Packing washer 8.2

Banjo bolt

Banjo connector
CTC-6
Hose clamp CTC-6

Hose
LDA
LDA valve

Hose

Banjo bolt

Insert

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
3
1
1
1
4
1
2
2
1
1
2

- 95+38 No.

Nf

Nazwa

Name

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205

33

1.9.1852

Spinka

34

Podkadka 5,3

36

1.1.1386
(PN-78/M-82006)
1.1.1295
(PN-86/M-82144)
2.60.413

37

1.2.2144

Styk paski

38

1.5.0963
(1 460 326 387)
1.9.2227
(1 460 101 376)
1.1.1290
(PN-86/M-82144)
1.8.7337
(1 461 098 361)
1.8.7336
(1 461 098 344)
1.1.0036
(PN-87/M-82302)
1.1.1386
(PN-78/M-82006)
1.1.0799
(PN-87/M82302)
1.1.1381
(PN-78/M-82006)
2.60.414
(1 467 217 364)

Tulejka prowadzca

2.37.244

Pompa wtryskowa, kpl. BOSCH (No. 1 ()


- 6; 34 - 37)
(No. 1-6; 34-37)
Injection pump, ass'y (No. 1-6; 34-37)

Pompa wtryskowa, kpl. BOSCH (No. 1 ()


- 6; 34 - 37)
(No. 1-6; 34-37)
Injection pump, ass'y (No. 1-6; 34-37)

35

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

48

2.37.243

Nakrtka M5-5-B
Przewd elektryczny

Uszczelka
Nakrtka M6-5-B
Pytka mocujca
Pytka dociskowa
ruba z gniazdem M5-10
Podkadka 5,3
ruba z gniazdem M6x16-8.8
Podkadka 6,4
Potencjometr

Clip
5,3
Washer 5.3
M5-5-B
Nut M5-5-B

Electric cable

Flat connector

Guide bush

Seal
M6-5-B
Nut M6-5-B

Fixing plate

Pressure plate
M5-10
'Allen' bolt M5-10
5,3
Washer 5.3
M6x16-8.8
'Allen' bolt M6x16-8.8
6,4
Washer 6.4

Potentiometer

2
3
3
1
1
-

- 96+38 -

- 97+38 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

- 98+38 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
1
1
3
1
1
1
4
1
2
2
1
1
2

- 99+38 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
2
3
3
1
1
-

- 100+42 -

- 101+42 TABLICA 10
(4.96.15.02.001)
No.

Nf

1.3.0732

1.8.6352

1.5.0876

4
5

1.1.2220
(PN-81/M-85111)
1.7.3166

2.90.003

1.7.3303

1.7.3304

1.1.1389
(PN-78/M-82006)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.0533
(PN-85/M-82105)
1.1.1326
(PN-86/M-82144)
1.1.1407
(PN-77/M-82008)
1.1.0576
(PN-85/M-82105)
1.2.2045

10
11
12
13
14
15

16 1.1.0559
(PN-85/M-82105)
17 1.1.1400
(PN-77/M-82008)

NAPD POMPY WTRYSKOWEJ

Nazwa
Waek napdu pompy wtryskowej


INJECTION PUMP DRIVE

Name


Drive shaft, injection pump

Zalepka
Plug
Tulejka
-
Bush
Piercie osadczy W 42

Circlip W 42
Wspornik pompy hydraulicznej

Bracket, power steering pump


Piercie uszczelniajcy AS 40x55x7 AS 40x55x7
Sealing ring AS 40x55x7
Piasta

Hub
Koo zbate

Gear
Podkadka 8,4
8,4
Washer 8.4
Podkadka sprysta Z8,2
Z8,2
Spring washer Z8.2
ruba M8x22-8.8-B
M8x22-8.8-B
Bolt M8x22-8.8-B
M16x1.5-8-B
Nakrtka M16x1,5-8-B
Nut M16x1.5-8-B
16,3
Podkadka sprysta 16,3
Spring washer 16.3
ruba M6x22-5.8-B
M6x22-5.8-B
Bolt M6x22-5.8-B
Uszczelka

Packing washer
ruba M6x16-5.8-B
M6x16-5.8-B
Bolt M6x16-5.8-B
Podkadka sprysta Z6,1
Z6,1
Spring washer Z6.1

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
5
5

- 102+42 No.

Nf

18 1.9.0423
19 1.1.2347
(PN-70/M-85005)
20 1.4.1013

Nazwa
Uszczelka obudowy uszczelniacza
napdu
Wpust A5x5x20
Piercie dociskowy

Name

Gasket, seal housing


A5x5x20
Key A5x5x20

Thrust ring
MVQ-OS 16x3
O-ring MVQ-OS 16x3

Washer
y a
Casing, shaft sealing

22 1.4.1014

Piercie uszczelniajcy
MVQ-OS 16x3
Podkadka

23 1.7.3165

Obudowa uszczelnienia waka

24 2.37.218

Waek napdu pompy wtryskowej,


kpl. (No. 1; 2)
Tulejka napdu pompy wtryskowej,
kpl. (No. 3; 4)
Wspornik pompy hydr., kpl. (No. 5;
6)
Koo zbate waka p. wtrysk., kpl. (7
- 11)


Drive shaft, ass'y, inj. pump (No. 1; 2)

Bush, ass'y, inj. pump drive (No. 3; 4)
(No. 5; 6)
Bracket, ass'y, power steering pump
(No. 7 - 11)
Gear, ass'y, injection pump drive

Obudowa uszczelnienia waka, kpl.


(No. 6; 23)

y a
Casing, shaft sealing, ass'y (No. 6; 23)

21 1.1.2384

25 2.37.074
26 2.01.742
27 2.37.067
28 2.01.725

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- 103+42 -

- 104+42 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
5
5

- 105+42 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- 106+45 -

- 107+45 TABLICA 11
(4.96.92.03.001)
No.
1

Nf

2.53.051
(0 450 133 256)
2.53.056
(1 457 434 106)
2.86.119
(9005-238A)
2.86.138
(500 989 912)
1.1.2493

1.9.2089

1.2.2009

1.2.0097

1.2.1596

2.37.208

2
3

FILTR PALIWA

Nazwa


FUEL FILTER

Name

Filtr paliwa z podgrzewaczem


Fuel filter with heater
Wkad filtra paliwa

Filter cartridge
Rczna pompka paliwa

Manual supply pump
Rczna pompka paliwa (alternatywa)
Manual supply pump (alternative)
Opaska zaciskowa
10-16/7,5 TORRO
10-16/7,5 TORRO
Hose clamp 10-16/7,5 TORRO
Przewd paliwa

Fuel hose
cznik obrotowy

Banjo connector
ruba cznika

Banjo bolt
Uszczelka

Packing washer
Filtr paliwa z podgrzewaczem, kpl.


Fuel filter with heater, ass'y

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1

2
1
2
2
4
1

- 108+45 -

- 109+45 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
1

2
1
2
2
4
1

- 110+47 -

- 111+47 TABLICA 12
(4.96.70.08.001)
No.

TURBOSPRARKA

Nf

Nazwa

2.52.039

Turbosprarka GT 1749 S

1.8.5018

Uszczelka

1.1.2490

1.9.1966

Opaska zaciskowa
40-60/13 TORRO
Przewd czcy

2.01.879

Kolanko, kpl.

2.01.721

Wspornik kolanka

1.2.0677

ruba dwustronna

1.1.1389
(PN-78/M-82006)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.1297
(PN-86/M-82144)
1.1.1385
(PN-78/M-82006)
1.1.1402
(PN-77/M-82008)
1.1.0800
(PN-87/M-82302)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.0533
(PN-85/M-82105)
1.1.2494

Podkadka 8,4

9
10
11
12
13
14
15
16

Podkadka sprysta Z8,2


Nakrtka M8-8-B
Podkadka 10,5
Podkadka sprysta Z10,2
ruba z gniazdem M10x25-8.8-A
Podkadka sprysta Z8,2
ruba M8x22-8.8-B
Opaska zaciskowa
16-27/9 TORRO

TURBOCHARGER

Name
GT 1749 S
Turbocharger GT 1749 S

Gasket
40-60/13 TORRO
Hose clamp 40-60/13 TORRO

Connecting hose

Elbow

Elbow bracket

Stud
8,4
Washer 8.4
Z8,2
Spring washer Z8.2
M8-8-B
Nut M8-8-B
10,5
Washer 10.5
Z10,2
Spring washer Z10.2
M10x25-8.8-A
'Allen' bolt M10x25-8.8-A
Z8,2
Spring washer Z8.2
M8x22-8.8-B
Bolt M8x22-8.8-B
16-27/9 TORRO
Hose clamp 16-27/9 TORRO

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

- 112+47 No.

Nf

17 1.9.1364
18 2.18.705
19 1.1.0799
(PN-87/M-82302)
20 1.1.1400
(PN-77/M-82008)
21 2.18.706
22 1.9.1844
23 1.1.0820
(PN-90/M-82131)
24 1.8.6190
25 1.1.1389
(PN-78/M-82006)
26 1.1.1361
(PN-86/M-82155)
27 1.8.5111
28 1.1.1361
(PN-86/M-82155)
29 2.01.857
30 1.1.1297
(PN-86/M-82144)
31 1.1.1401
(PN-77/M-82008)
32 1.1.0169
(PN-85/M-82101)
33 2.01.858
34 2.18.7811)
35 1.2.2063
36 1.2.0291
(KN6-2)

Nazwa
W ze wzmocnieniem tekstylnym

Name

Braided hose
Przewd spywu oleju z turbosprarki
Oil return pipe
ruba M6x16-8.8-B
M6x16-8.8-B
Bolt M6x16-8.8-B
Podkadka sprysta Z6,1
Z6,1
Spring washer Z6.1
Konierz, kpl.

Flange, complete
Uszczelka

Gasket
ruba dwustronna M8x22-8.8
M8x22-8.8
Stud M8x22-8.8
Uszczelka kolanka

Gasket, exhaust elbow


Podkadka 8,4
8,4
Washer 8.4
Nakrtka M8-8-A
M8-8-A
Nut M8-8-A
Podkadka odginana

Tab washer
Nakrtka M8-8-A
M8-8-A
Nut M8-8-A
Rura wylotu spalin, kpl.

Exhaust pipe, complete


Nakrtka M8-8-B
M8-8-B
Nut M8-8-B
Podkadka sprysta Z8,2
Z8,2
Spring washer Z8.2
ruba M8x40-8.8-B
M8x40-8.8-B
Bolt M8x40-8.8-B
Rura, kpl.

Pipe, complete
Przewd doprowadzajcy olej do

turbosprarki

Oil delivery pipe


cznik obrotowy

Banjo connector
Uszczelka

Packing washer

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
2
2
1
1
4
1
4
4
2
4
1
3
3
3
1
1
1
2

- 113+47 No.

Nf

Nazwa

37 1.2.00971)
(KN4-2)

ruba cznika


Banjo bolt

38 2.18.7582)
39 1.2.21082)

Przewd doprowadzajcy olej do


turbosprarki
Gniazdo czujnikw cinienia oleju

40 1.9.1781

W: separator - turbosprarka

41 1.1.2489
42 1.1.2497

Opaska zaciskowa
20-32/12 TORRO
Opaska zaciskowa 32-50/9 TORRO

43 1.9.1837

Kolanko gumowe

44 1.1.2490

Opaska zaciskowa 40-60/12 TORRO

Oil delivery pipeSeat, oil pressure sensor
: -
Hose: oil separator - turbocharger
20-32/12 TORRO
Hose clamp 20-32/12 TORRO
20-32/12 TORRO
Hose clamp 20-32/12 TORRO

Rubber elbow
40-60/12 TORRO
Hose clamp 40-60/12 TORRO
1
) 01.09.2003
2
) 31.08.2003

1
2

) Od 01.09.2003
) Tylko do 31.08.2003

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205

Name

1
1
1
1
2
1
1
1
) From Sept. 01, 2003
) Only until Aug. 31, 2003

1
2

- 114+47 -

- 115+47 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

- 116+47 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
1
1
2
2
1
1
4
1
4
4
2
4
1
3
3
3
1
1
1
2

- 117+47 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
1
1
1
1
2
1
1
1
) From Sept. 01, 2003
) Only until Aug. 31, 2003

1
2

- 118+51 -

- 119+51 TABLICA 13
(4.96.40.02.003)
No.
1

POMPA PODCINIENIOWA

Nf

Nazwa

2.40.018
(15 05 0100)
1.1.0780
(PN-87/M-82302)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.2494

1.9.1908

1.1.1291
(PN-86/M-82144)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.1389
(PN-78/M-82006)
1.8.6558

Nakrtka M8-5-B

10

1.9.2060

11

2.01.783

Przewd: pompa podcinieniowa trjnik


Trjnik

12

1.9.2032

Przewd

13

2.40.030

Zawr zwrotny, kpl.

14

1.9.2032

Przewd

15

Trjnik TS4

16

1.9.1925
(1363.2)
19.1967

17

1.1.2471

Opaska zaciskowa AWAB

18

1.9.1851

Piercie uszczelniajcy 64x1,4

2
3

7
8
9

Pompa podcinieniowa, kpl.


ruba z gniazdem M8x20-8.8-B
Podkadka sprysta Z8,2
Opaska zaciskowa 16-27/9-C6W1
TORRO
Tama kablowa TK9/3

Podkadka sprysta Z8,2


Podkadka 8,4
Uchwyt przewodu

Przewd


VACUUM PUMP

Name

Vacuum pump, ass'y
M8x20-8.8-B
'Allen' bolt M8x20-8.8-B
Z8,2
Spring washer Z8.2
16-27/9-C6W1 TORRO
Hose clamp 16-27/9-C6W1 TORRO
TK9/3
Strap TK9/3
M8-5-B
Nut M8-5-B
8,2
Spring washer Z8.2
8,4
Washer 8.4

Pipe holder

Hose: vacuum pump T-connector

T-connector

Hose

Check valve, complete

Hose
TS4
T-connector TS4

Hose
AWAB
Hose clamp AWAB
64x1.4
O-ring 64x1.4

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
2
2
1
2

- 120+51 -

- 121+51 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
2
2
1
2

- 122+53 -

- 123+53 TABLICA 14
(4.96.36.04.002)
No.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Nf

13

Wtryskiwacz z rozpylaczem

1.2.0662

Podkadka uszczelniajca

1.2.1892

Kocwka zcza

1.9.1487

Przewd paliwa

1.2.1891

Kocwka zcza

1.9.1967

Przewd paliwa

2.36.879

Kocwka zcza

1.2.1714

Uszczelka

1.2.2045

ruba cznika
(element pompy wtryskowej)
Uszczelka

1.2.2062

ruba cznika

14 2.73.113
(2435703011)
1.8.7319

15

Nazwa

2.73.114
(0 432 297 059)
2.73.119
(0 434 250 159)
1.2.1893
(243005012)
1.2.2054

11
12

WTRYSKIWACZ

2.37.149

Rozpylacz DNOSD297
Podkadka
Podkadka (alternatywa)

Jarzmo wtryskiwacza
Jarzmo wtryskiwacza (alternatywa)
Przewd paliwa, kpl. (No. 5 - 9)

INJECTOR

Name

Injector with nozzle


DNOSD297
Injection nozzle DNOSD297

Washer

Washer (alternative)

Sealing washer

Banjo connector

Fuel hose

Banjo connector

Fuel hose

Banjo connector

Packing washer
(e )
Banjo bolt (elem. of injection pump)

Packing washer

Banjo bolt

Injector yoke

Injector yoke (alternative)


(No. 5 - 9)
Fuel pipe, complete (No. 5 - 9)

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
4
4

4
4
3
3
1
1
2
1
8
4

- 124+53 -

- 125+53 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
4
4

4
4
3
3
1
1
2
1
8
4

- 126+55 -

- 127+55 TABLICA 15
(4.96.11.05.005)
No.

NAPINACZ PASA ZBATEGO

Nf

Nazwa

1.7.3175

Wspornik napinacza

2.01.718

Dwignia napinacza, kpl.

1.3.0699

Sworze spryny

1.8.6726

Spryna napinacza

Nakrtka M10-10-A

1.1.1288
(PN-86/M-82144)
1.2.1490

1.2.1382

Podkadka

ruba dwustronna

1.1.1846
(PN-85/M-86100)
9 1.1.1401
(PN-77/M-82008)
10 1.1.0218
(PN-85/M-82101)
11 1.2.1525

oysko kulkowe

12 1.2.1484

Wspornik

13 1.1.1291
(PN-86/M-82144)
14 1.1.1401
(PN-77/M-82008)
15 1.8.4237

Nakrtka M8-5-B

16 2.01.883

Napinacz, kpl. (No. 1 - 10)

Podkadka sprysta Z8,2


ruba M8x30-8.8-B
Podkadka

Podkadka sprysta Z8,2


Wskanik pocztku toczenia


TIMING BELT TENSIONER

Name

Tensioner bracket

Tensioner lever, complete

Spring pin

Tensioner spring
M10-10-A
Nut M10-10-A

Stud

Washer

Ball bearing

Spring washer Z8.2
M8x30-8.8-B
Bolt M8x30-8.8-B

Washer

Bracket

Nut M8-5-B
Z8,2
Spring washer Z8.2

Injection timing pointer
(No. 1-10)
Tensioner, ass'y (No. 1-10)

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1

- 128+55 -

- 129+55 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1

- 130+57 -

- 131+57 TABLICA 16
(4.96.22.03.001)

No.

UKAD CHODZENIA

Nf

Nazwa

1.9.2187*

Przewd gumowy

1.9.2188*

Przewd gumowy

1.1.2494*

Opaska zaciskowa 16-27/9 TORRO

2.03.015*

Uchwyt przewodw

2.20.343*

Krciec

2.66.013*
(1A123560000)
2.03.004*

Chodnica oleju

* Do 02.01.2005

Obudowa termostatu, cz grna,


kpl.


COOLING SYSTEM

Name

Hose

Hose
16-27/9 TORRO
Hose clamp 16-27/9 TORRO

Hose holder

Adapter

Oil cooler

Thermostat housing, upper, ass'y
* o 02.01.2005

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
4
1
1
1
1
* Until 02.01.2005

- 132+57 -

- 133+57 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
1
4
1
1
1
1
* Until 02.01.2005

- 134+59 -

- 135+59 TABLICA 17
(4.96.22.05.005)

No.

OSONY PASA ZBATEGO

Nf

Nazwa

1.9.1039

Osona przednia

Podkadka 8,4

1.1.1389
(PN-78/M-82006)
1.1.1401
(PN-77/M-82008)
1.1.0566
(PN-85/M-82105)
1.1.1360
(PN-88/M-82181)
1.9.1778

1.2.1483

Podkadka

Podkadka sprysta Z6,1

10

1.1.1400
(PN-77/M-82008)
1.1.0553
(PN-85/M-82105)
1.2.1525

11

1.2.1268

Wspornik osony

12

2.51.067

Osona tylna, cz dolna, kpl.

13

1.1.0355
(PN-85/M-82105)
1.2.1241

ruba M6x14-5.8-A

1.1.1386
(PN-78/M-82006)
1.1.1413
(PN-77/M-82008)
1.1.0366
(PN-85/M-82105)
1.2.21571)

Podkadka 5,3

3
4
5

14
15
16
17
18

Podkadka sprysta Z8,2


ruba M8x16-5.8-B
Nakrtka M8-5-B
Osona tylna, cz grna

ruba M6x18-5.8-B
Podkadka

Wspornik osony

Podkadka sprysta Z5,1


ruba M5x12-5.8-A
Wspornik osony


TIMING BELT COVERS

Name

Front cover
8,4
Washer 8.4
Z8,2
Spring washer Z8.2
M8x16-5.8-B
Bolt M8x16-5.8-B
M8-5-B
Nut M8-5-B

Back cover, upper

Washer
Z6,1
Spring washer Z6.1
M6x18-5.8-B
Bolt M6x18-5.8-B

Washer

Cover support

Back cover, lower, complete
M6x14-5.8-A
Bolt M6x14-5.8-A

Cover support
5,3
Washer 5.3
Z5,1
Spring washer Z5.1
M5x12-5.8.A
Bolt M5x12-5.8.A
Cover support

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
3
3
2
1
1
4
4
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1

- 136+59 ) Od 01.09.2004

) O 01.09.2004

) From Sept. 1, 2004

- 137+59 -

- 138+59 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
3
3
2
1
1
4
4
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1

- 139+59 ) From Sept. 1, 2004

- 140+61 -

- 141+61 TABLICA 18
(4.96.20.05.001)
No.
1

WYPOSAENIE

Nf

Nazwa
Wieszak pompy JKC tylny

1.7.3758
(3354-1030-013)
1.7.3757
(3354-1030-014)
1.2.2104
(3354-1030-015)
1.1.2073

1.1.2159

Nasadka F630 C/DENT

1.1.2074

Nasadka F950 C/DENT

W ssawny

1.9.0926
(ZN-90/MP-G-W1)
2.01.847

1.2.1367

Klucz specjalny 15

10

1.2.1368

Klucz specjalny 17

11

1.9.2287

Pask klinowy GATES 6273MC

12

1.9.1779
(AK 5220)
1.8.7242

Obudowa

2.60.242
(PSS-180)
1.9.2236
(282080-1)
1.2.2060
(282110-1)
1.9.2113
(281934-4)
1.9.2238
(1/23305/87)
1.1.2769
(1/23301/44)
1.9.2239
(1/23298/86)
1.9.2240
(1/24174/83)

Przekanik wiec arowych

2.93.012

Elem. do podczenia czujnika temp.


paliwa (No. 15 - 17)

2
3

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Wieszak pompy JKC przedni


Podkadka dystansowa
Nasadka F280 C/DENT

Trjnik, kpl.

Wspornik

Obudowa AMP
Nasadka AMP
Uszczelka
Obudowa FIAT
Nasadka FIAT
Uszczelka FIAT
Blokada FIAT

O
EQUIPMENT

Name
k JKC
Rear JKC pump hanger
k JKC
Front JKC pump hanger

Distance washer
B F280 C/DENT
FASTON connector F280 C/DENT
B F630 C/DENT
FASTON connector F630 C/DENT
B F950 C/DENT
FASTON connector F950 C/DENT

Intake tube

Pipe, complete
15
Special wrench 15
17
Special wrench 17

V-belt
GATES 6273MC

Casing

Support

Relay, glow plugs
Koa
Receptacle housing AMP
B
Receptacle AMP

Seal
Koa
Receptacle housing FIAT
B
Receptacle FIAT
FIAT
Seal FIAT
FIAT
Stop FIAT
Koa (No. 15 - 17)
Elements for fuel temp. sensor connection (15 - 17)

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1

- 142+61 23

2.93.013

Elem. do podczenia wtyczki podgrzew.


paliwa (No. 18-21)

Koa (No. 24-27)


Elements for fuel heater plug connection (18-21)

- 143+61 -

- 144+61 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1

- 145+61 1

- 146+63 -

- 147+63 TABLICA 19
(4.96.72.06.001)
No.
1

Nf

OSPRZT ELEKTRYCZNY


ELECTRIC EQUIPMENT

Name

Nazwa

2.60.289
(SR10 0100 226)
2.60.362 (21R28D)

wieca arowa BERU

2.60.408 (KW2556)

wieca arowa ISKRA (alternatywa)

2.10.007

Szyna czca wiece arowe

1.1.1413
(PN-77/M-82008)
1.1.1295
(PN-86/M-82144)
2.56.0661)

Podkadka sprysta Z5,1

2.56.0676)

Alternator DR30A - 105A/12V

1.1.01841)
(PN-85/M-82101)

ruba M10x55-8.8-B

1.1.1385 )
(PN-78/M-82006)

Podkadka 10,5

10,5
Washer 10.5

1.2.17201)

ruba M10x128

1.1.02586)

ruba M10x100-8.8 A3P

1.7.38351)

Wspornik alternatora

10

1.1.14021)
(PN-77/M-82008)

Podkadka sprysta Z10,2

M10x128
Bolt M10x128
M10x100-8.8 A3P
Bolt M10x100-8.8 A3P

Alternator bracket
Z10,2
Spring washer Z10.2

11

1.1.08001)
(PN-87/M-82302)

ruba M10x25-8.8-A

M10x25-8.8-A
Bolt M10x25-8.8-A

12

1.1.12881)
(PN-86/M-82144)

Nakrtka M10-10-A

M10-10-A
Nut M10-10-A

13

2.03.0542)

Napinacz alternatora

14

1.1.14012)
(PN-77/M-82008)

Podkadka sprysta Z8,2


Alternator tensioner
Z8,2
Spring washer Z8.2

4
5

wieca arowa BRISK (alternatywa)

Nakrtka M5-5-B
Alternator CS130D-100A/12V

BERU
Glow plug BERU
BRISK
Glow plug BRISK (alternative)
ISKRA
Glow plug ISKRA (alternative)

Connecting rail, glow plugs


Z5,1
Spring washer Z5.1
M5-5-B
Nut M5-5-B
CS130D-100A/12V
Alternator CS130D-100A/12V
DR30A - 105A/12V
Alternator DR30A - 105A/12V
M10x55-8.8-B
Bolt M10x55-8.8-B

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205

1
4
4

1
3

1
4

1
1

- 148+63 -

No.

Nf

Name

Nazwa

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205

15

1.1.02182)
(PN-85/M-82101)

ruba M8x30-8.8-B

M8x30-8.8-B
Bolt M8x30-8.8-B

16

2.62.039
(0 001 109 046)
2.62.045
(PG260NA)
1.1.14022)
(PN-77/M-82008)

Rozrusznik BOSCH

BOSCH
Starter motor BOSCH
ELMOT
Starter motor ELMOT (alternative)
Z10,2
Spring washer Z10.2

18

1.1.12882)
(PN-86/M-82144)

Nakrtka M10-10-A

M10-10-A
Nut M10-10-A

19

2.56.0452)

Alternator A125-70C

20

1.1.02822)
(PN-85/M-82105)

ruba M10x35-8.8-B

A125-70C
Alternator A125-70C
M1035-8.8-B
Bolt M10x35-8.8-B

21

1.1.02392)
(PN-85/M-82101)

ruba M10x120-8.8-B

M10x120-8.8-B
Bolt M10x120-8.8-B

22

1.2.16322)

ruba

23

1.2.19692)

ruba

24

1.1.1402 )
(PN-77/M-82008)

Podkadka sprysta Z10,2

Bolt

Bolt
Z10,2
Spring washer Z10.2

25

2.10.5552)

Wspornik alternatora

26

1.1.13852)
(PN-78/M-82006)

Podkadka 10,5

27

1.1.12882)
(PN-86/M-82144)

Nakrtka M10-10-A

M10-10-A
Nut M10-10-A

28

2.56.0413)
(443 113 516 740)

Alternator 70A

70A
Alternator 70A

29

1.2.16123)

ruba

30

1.2.19693)

ruba

31

1.1.14023)
(PN-77/M-82008)

Podkadka sprysta Z10,2

Bolt

Bolt
Z10,2
Spring washer Z10.2

32

2.10.4203)

Wspornik alternatora

33

1.2.1632 )

ruba

17

Rozrusznik ELMOT (alternatywa)


Podkadka sprysta Z10,2


Alternator bracket
10,5
Washer 10.5


Alternator bracket

Bolt

3
3
1
1
1
1
1
4
1
2

1
1
1
1
1

- 149+63 -

No.

Nf

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE
4CTi90-1BE6
A1205
A1205

Name

Nazwa

34

1.1.05333)
(PN-85/M-82105)

ruba M8x22-8.8-B

M8x22-8.8-B
Bolt M8x22-8.8-B

35

1.1.14013)
(PN-77/M-82008)

Podkadka sprysta Z8,2

Z8,2
Spring washer Z8.2

36

1.1.13893)
(PN-78/M-82006)

Podkadka 8,4

18,4
Washer 8.4

37

2.01.6713)

Napinacz alternatora

38

1.1.1297 )
(PN-86/M-82144)

Nakrtka M8-10-B


Alternator tensioner
M8-10-B
Nut M8-10-B

39

1.8.7390 )
1.8.74426)
1.1.08745)
(PN-90/M-82137)

Napinacz alternatora


Alternator tensioner

ruba dwustronna
M10x35-5.8-B

M10x35-5.8-B
Stud M10x35-5.8-B

41

1.1.12885)
(PN-86/M-82144)

Nakrtka M10-10-A

M10-10-A
Nut M10-10-A

42

1.2.21674)

ruba napinacza

1.2.21796)

Kostka napinacza

43

1.1.13855)
(PN-78/M-82006)

Podkadka 10,5


Tensioner bolt

Tensioner block
105
Washer 10.5

44

1.1.13895)
(PN-78/M-82006)

Podkadka 8,4

84
Washer 8.4

45

1.1.03745)
(PN-EN 24017)

ruba M8x70-8.8-A3P

M8x70-8.8-A3P
Bolt M8x70-8.8-A3P

46

1.1.1402 )
(PN-77/M-82008)

Podkadka sprysta 10,2

102
Spring washer 10.2

47

1.1.0658 )
(PN-85/M-82105)

ruba M10x50-8.8

M10x50-8.8
Bolt M10x50-8.8

40

1
1

) Od 1.07.2004
) Od 27.01.2004 do 30.06.2004
3
) Do 26.01.2004

) O 1.07.2004
) O 27.01.2004 o 30.06.2004
3
) o 26.01.2004

) From July 1, 2004


) From Jan. 27 until June 30, 2004
3
) Until Jan. 26, 2004

) Od 3.01.2005 do 02.10.2006
) Od 3.01.2005
6
) Od 02.10.2006

) O 3.01.2005 o 02.10.2006
) O 3.01.2005
6
) O 02.10.2006

) From 03.01.2005 until 02.10.2006


) From 03.01.2005
6
) From 02.10.2006

- 150+63 -

- 151+63 -

Ilo; ; Quantity
4CTi90-1BE6
A1206

1
4
4

1
3

1
4
2
2
1
1

- 152+63 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
1

3
3
1
1
1
1
1
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1

- 153+63 Ilo; ; Quantity


4CTi90-1BE6
A1206
3
4
2
1
1
1
1
2

3
1
1
1
1
) From July 1, 2004
) From Jan. 27 until June 30, 2004
3
) Until Jan. 26, 2004
1
2

) From 03.01.2005 until 02.10.2006


) From 03.01.2005
6
) From 02.10.2006
4
5

- 154+67 1.1.0015
1.1.0036
1.1.0169
1.1.0184
1.1.0206
1.1.0207
1.1.0218
1.1.0218
1.1.0219
1.1.0229
1.1.0231
1.1.0232
1.1.0237
1.1.0238
1.1.0239
1.1.0239
1.1.0249
1.1.0258
1.1.0282
1.1.0347
1.1.0355
1.1.0355
1.1.0366
1.1.0366
1.1.0369
1.1.0374
1.1.0396
1.1.0533
1.1.0533
1.1.0533
1.1.0533
1.1.0533
1.1.0533
1.1.0533
1.1.0553
1.1.0553
1.1.0554
1.1.0554
1.1.0554
1.1.0559

Nf
(PN-85/M-82101)
(PN-87/M-82302)
(PN-85/M-82101)
(PN-85/M-82101)
(PN-85/M-82101)
(PN-85/M-82101)
(PN-85/M-82101)
(PN-85/M-82101)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82101)
(PN-85/M-82101)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82101)
(PN-85/M-82101)
(PN-85/M-82101)
(PN-85/M-82101)
(PN-85/M-82101)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-EN 24017)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)
(PN-85/M-82105)

Tablica
3
9
12
19
4
4
15
19
7
1
1
3
1
5
2
19
4
19
19
2
1
17
4
17
1
19
2
2
4
5
9
10
12
19
4
17
1
3
8
4

No.
41
43
32
6
36
51
10
15
19
25
40
39
23
9
41
21
40
8
20
40
52
13
61
17
11
45
37
43
25
10
11
11
15
34
56
9
73
33
6
18

Nf
1.1.0559 (PN-85/M-82105)
1.1.0565 (PN-85/M-82105
1.1.0566 (PN-85/M-82105)
1.1.0566 (PN-85/M-82105)
1.1.0566 (PN-85/M-82105)
1.1.0566 (PN-85/M-82105)
1.1.0576 (PN-85/M-82105)
1.1.0580 (PN-85/M-82105)
1.1.0582 (PN-85/M-82105)
1.1.0597 (PN-85/M-82105)
1.1.0610 (PN-85/M-82105)
1.1.0650 (PN-85/M-82105)
1.1.0658 (PN-85/M-82105)
1.1.0691 (PN-90/M-82125)
1.1.0780 (PN-87/M-82302)
1.1.0780 (PN-87/M-82302)
1.1.0780 (PN-87/M-82302)
1.1.0780 (PN-87/M-82302)
1.1.0784 (PN-87/M-82302)
1.1.0785 (PN-87/M-82302)
1.1.0786 (PN-87/M-82302)
1.1.0788 (PN-87/M-82302)
1.1.0789 (PN-87/M-82302)
1.1.0794 (PN-87/M-82302)
1.1.0799 (PN-87/M82302)
1.1.0799 (PN-87/M-82302)
1.1.0800 (PN-87/M-82302)
1.1.0800 (PN-87/M-82302)
1.1.0820 (PN-90/M-82131)
1.1.0820 (PN-90/M-82131)
1.1.0848 (PN-85/M-82101)
1.1.0861 (PN-85/M-82137)
1.1.0861 (PN-90/M-82137)
1.1.0874 (PN-90/M-82137)
1.1.0874 (PN-90/M-82137)
1.1.0885 (PN-90/M-82137)
1.1.0886 (PN-90/M-82137)
1.1.0891 (PN-90/M-82137)
1.1.0891 (PN-90/M-82137)
1.1.0892 (PN-90/M-82131)
1.1.0898 (PN-90/M-82137)

Tablica
10
6
1
5
9
17
10
8
8
1
4
2
19
6
2
3
6
13
6
6
6
2
8
8
9
12
12
19
5
12
1
1
1
1
19
7
7
1
7
3
1

No.
16
7
76
18
15
4
14
11
12
42
8
50
47
31
43
48
12
2
29
27
26
18
9
15
45
19
13
11
11
23
21
36
85
84
40
10
6
34
2
25
37

1.1.0898
1.1.0899
1.1.0899
1.1.0900
1.1.0900
1.1.0900
1.1.0901
1.1.0902
1.1.0903
1.1.1145
1.1.1279
1.1.1288
1.1.1288
1.1.1288
1.1.1288
1.1.1288
1.1.1288
1.1.1288
1.1.1290
1.1.1290
1.1.1290
1.1.1290
1.1.1291
1.1.1291
1.1.1291
1.1.1291
1.1.1291
1.1.1291
1.1.1291
1.1.1295
1.1.1295
1.1.1297
1.1.1297
1.1.1297
1.1.1297
1.1.1297
1.1.1326
1.1.1357
1.1.1360
1.1.1361
1.1.1361

Nf
(PN-90/M-82137)
(PN-90/M-82131)
(PN-90/M-82131)
(PN90/M-82137)
(PN-90/M-82137)
(PN-90/M-82137)
(PN-90/M-82137)
(PN-90/M-82131)
(PN-90/M-82137)
(PN-85/M-82208)
(PN-84/M-82165)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN-86/M-82144)
(PN- 86/M-82153)
(PN-88/M-82181)
(PN-86/M-82155)
(PN-86/M-82155)

- 155+67 Nf
1.1.1361 (PN-86/M-82155)
1.1.1375 (PN-84/M-82165)
1.1.1381 (PN-78/M-82006)
1.1.1381 (PN-78/M-82006)
1.1.1381 (PN-78/M-82006)
1.1.1381 (PN-78/M-82006)
1.1.1385 (PN-78/M-82006)
1.1.1385 (PN-78/M-82006)
1.1.1385 (PN-78/M-82006)
1.1.1385 (PN-78/M-82006)
1.1.1385 (PN-78/M-82006)
1.1.1386 (PN-78/M-82006)
1.1.1386 (PN-78/M-82006)
1.1.1386 (PN-78/M-82006)
1.1.1386 (PN-78/M-82006)
1.1.1389 (PN-78/M-82006)
1.1.1389 (PN-78/M-82006)
1.1.1389 (PN-78/M-82006)
1.1.1389 (PN-78/M-82006)
1.1.1389 (PN-78/M-82006)
1.1.1389 (PN-78/M-82006)
1.1.1389 (PN-78/M-82006)
1.1.1389 (PN-78/M-82006)
1.1.1389 (PN-78/M-82006)
1.1.1389 (PN-78/M-82006)
1.1.1389 (PN-78/M-82006)
1.1.1389 (PN-78/M-82006)
1.1.1389 (PN-78/M-82006)
1.1.1389 (PN-78/M-82006)
1.1.1400 (PN-77/M-82008)
1.1.1400 (PN-77/M-82008)
1.1.1400 (PN-77/M-82008)
1.1.1400 (PN-77/M-82008)
1.1.1400 (PN-77/M-82008)
1.1.1400 (PN-77/M-82008)
1.1.1400 (PN-77/M-82008)
1.1.1400 (PN-77/M-82008)
1.1.1400 (PN-77/M-82008)
1.1.1400 (PN-77/M-82008)
1.1.1400 (PN-77/M-82008)

Tablica
12
1
4
4
4
9
19
1
12
19
19
4
9
9
17
1
1
3
3
4
5
9
10
12
12
13
17
19
19
1
2
2
4
4
4
4
6
7
8
10

No.
28
81
20
42
54
46
43
83
11
7
26
59
34
44
15
67
74
52
56
47
16
13
9
8
25
8
2
36
44
51
39
49
5
19
41
55
8
7
8
17

1.1.1400
1.1.1400
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1401
1.1.1402
1.1.1402
1.1.1402
1.1.1402
1.1.1402

Nf
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)

Tablica
12
17
1
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
8
8
8
9
9
10
12
12
12
13
13
15
15
17
19
19
1
2
2
2
12

No.
20
8
26
44
68
75
36
32
38
49
57
24
46
6
17
13
30
33
18
5
10
16
12
16
10
9
14
31
3
7
9
14
3
14
35
82
17
32
42
12

1.1.1402
1.1.1402
1.1.1402
1.1.1402
1.1.1402
1.1.1404
1.1.1407
1.1.1413
1.1.1413
1.1.1413
1.1.1657
1.1.1846
1.1.1849
1.1.2073
1.1.2074
1.1.2150
1.1.2150
1.1.2155
1.1.2159
1.1.2211
1.1.2220
1.1.2228
1.1.2284
1.1.2286
1.1.2289
1.1.2290
1.1.2290
1.1.2347
1.1.2384
1.1.2426
1.1.2453
1.1.2454
1.1.2471
1.1.2471
1.1.2485
1.1.2486
1.1.2489
1.1.2489
1.1.2490
1.1.2490

Nf
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82006)
(PN-77/M-82008)
(PN-77/M-82008)
(PN-89/M-85021)
(PN-85/M-86100)
(PN-85/M-86100)

(PN-60/M-86961)
(PN-60/M-86961)
(PN-64/M-73093)
(PN-81/M-85111)
(PN-81/M-85111)
(PN-70/M-85005)
(PN-60/M-86961)
(PN-60/M-86961)
(PN-60/M-86961)
(PN-90/M-73092)
(PN-90/M-73092)
(PN-70/M-85005)
(PN-65/M-73124)
(PN-88/M-85008)
(PN-70/M-85005)

- 156+67 Nf
1.1.2493
1.1.2493
1.1.2494
1.1.2494
1.1.2494
1.1.2494
1.1.2497
1.1.2505
1.1.2608 (PN-60/M-86961)
1.1.2611 (PN-64/M-73093)
1.1.2623 (PN-60/M-86961)
1.1.2626 (PN-60/M-86961)
1.1.2631 (PN-60/M-86961)
1.1.2769 (1/23301/44)
1.1.4004 (DIN127)
1.2.0013 (S320.08.44)
1.2.0097
1.2.0097 (KN4-2)
1.2.0159 (PL601389)
1.2.0291 (KN6-2)
1.2.0291 (KN6-2)
1.2.0291 (KN6-2)
1.2.0323 (KN6-1)
1.2.0323 (KN6-1)
1.2.0323 (KN6-1)
1.2.0323 (KN6-1)
1.2.0323 (KN6-1)
1.2.0323 (KN6-1)
1.2.0323 (KN6-1)
1.2.0384 (KN4-12)
1.2.0384 (KN4-12)
1.2.0521
1.2.0652
1.2.0652
1.2.0662
1.2.0663
1.2.0664
1.2.0677
1.2.0677
1.2.0677

Tablica
9
11
4
12
13
16
12
7
6
4
6
6
6
18
2
1
11
12
3
1
1
12
1
1
1
1
6
8
9
1
9
5
2
4
14
3
3
1
1
4

No.
18
4
38
16
4
3
42
21
20
12
15
21
2
19
44
55
7
37
42
54
79
36
12
19
24
72
25
13
24
20
25
3
2
9
4
7
8
9
29
49

Nf
1.2.0677
1.2.0694
1.2.0717
1.2.0748
1.2.0748
1.2.0819
1.2.0894
1.2.0894
1.2.0963
1.2.0963
1.2.1212
1.2.1229
1.2.1241
1.2.1250
1.2.1251
1.2.1268
1.2.1328
1.2.1331
1.2.1367
1.2.1368
1.2.1378
1.2.1382
1.2.1482
1.2.1483
1.2.1484
1.2.1490
1.2.1499
1.2.1499
1.2.1525
1.2.1525
1.2.1573
1.2.1583
1.2.1583
1.2.1583
1.2.1583
1.2.1583
1.2.1593
1.2.1594
1.2.1596
1.2.1598

Tablica
12
3
3
3
8
4
1
3
1
1
3
9
17
1
1
17
6
6
18
18
6
15
2
17
15
15
1
4
15
17
7
1
1
1
2
3
9
9
11
2

No.
7
18
19
21
18
1
39
53
17
31
27
21
14
61
60
11
23
17
9
10
14
7
7
7
12
6
41
35
11
10
25
4
13
15
10
24
26
31
8
16

Nf
1.2.1612
1.2.1632
1.2.1632
1.2.1697
1.2.1714
1.2.1714
1.2.1720
1.2.1724
1.2.1751
1.2.1757
1.2.1765
1.2.1774
1.2.1785
1.2.1789
1.2.1790
1.2.1795
1.2.1797
1.2.1798
1.2.1816
1.2.1818
1.2.1819
1.2.1891
1.2.1892
1.2.1893 (243005012)
1.2.1904
1.2.1927
1.2.1942
1.2.1950
1.2.1969
1.2.1969
1.2.1998
1.2.1999
1.2.2009
1.2.2045
1.2.2045
1.2.2054
1.2.2060 (282110-1)
1.2.2062
1.2.2063
1.2.2104 (3354-1030-015)

- 157+67 Nf
1.2.2108
1.2.2108
1.2.2136
1.2.2144
1.2.2146
1.2.2157
1.2.2167
1.2.2179
1.3.0188
1.3.0505
1.3.0598
1.3.0651
1.3.0657
1.3.0658
1.3.0691
1.3.0699
1.3.0732
1.3.0737
1.3.0738
1.4.0253
1.4.0372
1.4.0374
1.4.0507
1.4.0526
1.4.0544
1.4.0545
1.4.0582
1.4.0619
1.4.0746
1.4.0938
1.4.0939
1.4.0955
1.4.1013
1.4.1014
1.4.1015
1.4.1026
1.4.1095
1.4.1109
1.4.1145
1.4.1146

(30.030.033)

(78.01.08)
(78.01.04)

(902538023)
(90 30 37 01)

Tablica
1
12
8
9
1
17
19
19
3
2
2
6
4
4
3
15
10
3
3
2
2
2
1
1
3
3
2
3
4
2
2
2
10
10
9
2
8
2
3
3

No.
80
39
27
37
80
18
42
42
28
25
8
18
23
16
29
3
1
29
28
9
6
4
47
46
13
11
13
12
10
48
12
19
20
22
4
23
29
24
2
4

Nf
1.4.1148
1.5.0039
1.5.0295
1.5.0512
1.5.0519
1.5.0600
1.5.0763
1.5.0821
1.5.0854
1.5.0873
1.5.0874
1.5.0875
1.5.0876
1.5.0963
1.6.0159
1.6.0235
1.7.2008
1.7.2106
1.7.2282
1.7.2935
1.7.3034
1.7.3035
1.7.3036
1.7.3049
1.7.3165
1.7.3166
1.7.3175
1.7.3189
1.7.3192
1.7.3199
1.7.3243
1.7.3303
1.7.3304
1.7.3305
1.7.3330
1.7.3343
1.7.3358
1.7.3359
1.7.3385
1.7.3396

(PL 606598)
(101.02.01)
(78.01.05)
(78.01.01)

(1 460 326 387)

Tablica
8
1
1
2
2
4
6
3
1
1
3
3
10
9
2
3
1
1
6
3
2
2
3
8
10
10
15
1
4
4
3
10
10
1
7
2
5
5
1
1

No.
17
57
48
27
30
11
19
54
28
59
5
6
3
38
20
17
2
71
5
50
34
52
46
3
23
5
1
3
31
7
37
7
8
27
20
21
1
20
1
35

Nf
1.7.3452
1.7.3538
1.7.3563
1.7.3632
1.7.3707
1.7.3757 (3354-1030-014)
1.7.3758 (3354-1030-013)
1.7.3793
1.7.3835
1.7.3889
1.8.1619
1.8.1621
1.8.1688
1.8.1752
1.8.1761
1.8.1815
1.8.3082
1.8.3082
1.8.3082
1.8.4172
1.8.4237
1.8.4238
1.8.5018
1.8.5023
1.8.5111
1.8.5841
1.8.5842
1.8.5871
1.8.6011
1.8.6125
1.8.6125
1.8.6190
1.8.6352
1.8.6430
1.8.6443
1.8.6544
1.8.6544
1.8.6558
1.8.6558
1.8.6689

- 158+67 Nf
1.8.6726
1.8.7203
1.8.7242
1.8.7315
1.8.7316
1.8.7319
1.8.7336
1.8.7337
1.8.7390
1.8.7442
1.9.0046
1.9.0053
1.9.0144
1.9.0144
1.9.0144
1.9.0391
1.9.0423
1.9.0439
1.9.0629
1.9.0631
1.9.0632
1.9.0633
1.9.0926
1.9.1010
1.9.1039
1.9.1069
1.9.1103
1.9.1364
1.9.1468
1.9.1487
1.9.1492
1.9.1509
1.9.1604
1.9.1605
1.9.1664
1.9.1690
1.9.1767
1.9.1768
1.9.1770
1.9.1778

(1 461 098 344)


(1 461 098 361)

(PL 605597)
(PL601562)
(PL 601259)
(PL 601259)
(PL601259)

(ZN-90/MP-G-W1)

Tablica
15
3
18
2
2
14
9
9
19
19
1
3
1
6
1
8
10
8
4
1
3
3
18
1
17
2
6
12
9
14
9
9
5
5
8
4
8
5
13
17

No.
4
47
13
35
38
14
42
41
39
39
58
34
32
24
16
2
18
25
33
70
36
35
7
22
1
5
6
17
23
6
28
17
4
8
4
17
30
7
5
6

Nf
1.9.1779 (AK 5220)
1.9.1781
1.9.1781
1.9.1829
1.9.1835
1.9.1837
1.9.1844
1.9.1851
1.9.1851
1.9.1852
1.9.1900
1.9.1908
1.9.1925 (1363.2)
1.9.1926
1.9.1966
1.9.1967
1.9.1968
1.9.2032
1.9.2032
1.9.2060
1.9.2070
1.9.2089
1.9.2113 (281934-4)
1.9.2156
1.9.2187
1.9.2188
1.9.2221
1.9.2222
1.9.2227 (1 460 101 376)
1.9.2236 (282080-1)
1.9.2238 (1/23305/87)
1.9.2239 (1/23298/86)
1.9.2240 (1/24174/83)
1.9.2244
1.9.2287
1.9.2298
19.1967
2.01.653
2.01.671
2.01.711

Tablica
18
4
12
8
9
12
12
9
13
9
7
13
13
8
12
14
9
13
13
13
4
11
18
9
16
16
7
9
9
18
18
18
18
8
18
8
13
4
19
4

No.
12
50
40
30
32
43
22
3
18
33
3
5
15
22
4
8
30
12
14
10
37
5
17
28
1
2
16
17
39
15
18
20
21
14
11
14
16
66
37
39

Nf
2.01.718
2.01.721
2.01.725
2.01.742
2.01.783
2.01.811
2.01.814
2.01.815
2.01.847
2.01.857
2.01.858
2.01.874
2.01.878
2.01.879
2.01.883
2.01.894
2.01.920
2.01.926
2.01.960
2.01.966
2.01.967
2.01.994
2.03.004
2.03.004
2.03.015
2.03.054
2.10.007
2.10.420
2.10.555
2.11.784
2.11.788
2.11.802
2.11.936
2.11.942
2.12.136
2.12.140
2.12.315
2.12.316
2.12.317
2.12.318

- 159+67 Nf
2.12.319
2.12.334
2.12.342
2.13.097
2.13.139
2.14.216
2.17.054
2.17.056
2.18.279
2.18.407
2.18.549
2.18.552
2.18.674
2.18.686
2.18.700
2.18.705
2.18.706
2.18.742
2.18.758
2.18.781
2.20.343
2.20.343
2.20.394
2.20.402
2.21.042 (689100)
2.21.058 (680617)
2.21.068
2.21.069 (324029710)
2.28.110
2.30.112
2.31.127
2.31.128
2.36.879
2.37.067

Tablica
3
4
3
2
2
2
6
6
1
1
6
6
6
4
5
12
12
5
12
12
8
16
3
8
2
2
2
2
1
2
2
2
14
10

No.
60
63
3
51
3
53
9
37
18
50
3
36
35
22
19
18
21
15
38
34
23
5
62
23
45
46
45
46
43
56
55
54
9
27

Nf
2.37.069
2.37.070
2.37.071
2.37.072
2.37.074
2.37.149
2.37.208
2.37.218
2.37.243
2.37.244
2.38.196
2.38.204
2.38.215
2.40.018 (15 05 0100)
2.40.030
2.40.033 (7.28375.00)
2.51.067
2.51.090
2.51.166
2.51.186
2.52.039
2.53.051 (0 450 133 256)
2.53.056 (1 457 434 106)
2.54.037 (PP 8.7.3)
2.56.041 (443 113 516 740)
2.56.045
2.56.066
2.56.067
2.59.007 (7.21704.00)
2.59.007 (7.21704.00)
2.59.009
2.60.242 (PSS-180)
2.60.289 (SR10 0100 226)
2.60.362 (21R28D)

Tablica
9
9
9
9
10
14
11
10
9
9
7
7
7
13
13
7
17
3
2
3
12
11
11
1
19
19
19
19
4
9
4
18
19
19

No.
7
8
9
10
25
15
9
24
48
48
31
32
33
1
13
14
12
9
22
9
1
1
2
62
28
19
5
5
58
29
53
14
1
1

Nf
2.60.408 (KW2556)
2.60.413
2.60.414 (1 467 217 364)
2.62.039 (0 001 109 046)
2.62.045 (PG260NA)
2.63.007 (T0-105)
2.66.013 (1A123560000)
2.66.013 (1A123560000)
2.68.020
2.68.037
2.73.113 (2435703011)
2.73.114 (0 432 297 059)
2.73.119 (0 434 250 159)
2.75.050 (18286-3)
2.75.052 (312606)
2.75.053 (18285-3)
2.75.073 (11.26.045.0)
2.76.256(0460 494 480)
2.76.257 (0460 494 485)
2.77.088 (FCTW-5 832.176.010)
2.77.103 (02801130026)
2.77.110 (APE-5-00-00-00)
2.79.020 (02.KG 2000-03)
2.86.119 (9005-238A)
2.86.138 (500 989 912)
2.90.003
2.90.003
2.90.006
2.90.007
2.90.008
2.90.014
2.93.012
2.93.013
(5A45700B)

- 160+67 Tablica
2
1
3
4
5
7
6
4
1
8
9
2
4
15
19
19
19
19
1
4
7
9
1
4
5
6
7
13
15
9
19
1
3
12
12
19
10
8
17
3
12

No.
31
36
23
28
13
11
32
3
30
7
6
33
27
5
12
18
27
41
53
6
8
40
45
45
5
34
17
6
13
35
4
69
58
10
30
38
12
19
5
51
26

- 161+67 Tablica
19
19
19
19
19
9
10
4
17
19
6
15
2
18
18
1
6
6
18
2
10
4
4
4
5
1
4
10
10
3
9
4
9
13
8
8
12
4
12
12

No.
10
17
24
31
46
5
13
60
16
3
11
8
47
4
6
14
10
4
5
26
4
15
2
29
14
49
43
19
21
22
2
14
27
17
24
21
41
44
3
44

- 162+67 Tablica
19
19
19
1
9
14
19
5
4
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
3
2
14
14
14
7
7
3
7
19
19
9
9
11
10
14
14
18
14
12
18

No.
29
22
33
10
19
10
8
2
34
63
65
77
29
5a
5
28
14
15
78
15
1
7
5
3
24
23
14
22
23
30
20
22
6
15
12
3
16
13
35
3

- 163+67 Tablica
6
7
1
7
7
18
18
3
19
3
1
1
3
3
3
7
3
3
5
6
15
6
12
4
12
1
1
3
4
4
7
12
10
7
7
1
3
4
13
7

No.
1
4
38
1
5
2
1
37
9
37
8
33
10
16
20
26
26
40
12
22
15
16
2
21
27
7
6
31
32
4
9
24
2
15
13
56
45
48
9
26

- 164+67 Tablica
15
12
10
10
13
8
1
3
18
12
12
4
9
12
15
4
7
7
7
7
7
7
3
16
16
19
19
19
19
1
1
1
1
1
4
4
4
4
3
3

No.
2
6
28
26
11
20
90
63
8
29
33
52
14
5
16
57
12
29
28
34
30
27
61
7
4
13
2
32
25
87
86
89
88
91
65
30
62
64
1
59

- 165+67 Tablica
19
9
9
19
19
1
1
16
4
4
14
14
14
8
8
8
8
9
9
3
3
3
3
11
11
4
10
6
2
2
3
18
18
1

No.
1
36
47
16
16
64
64
6
26
26
14
1
2
31
26
28
1
1
1
55
43
55
44
3
3
13
6
28
11
11
30
22
23
66