Вы находитесь на странице: 1из 146

, .

, . :
.................................................................................................................................... 5
....................................................................................................................... 6
( . ) .............................................................................................................................. 8
......................................................................................................................... 8
- ................................................................................................................................................. 11
.............................................................................................................................. 13
.......................................................................................................................................... 15
............................................................................................................................................................................ 16
.................................................................................................................................................................. 18
( ) .................................................................................................................................................. 19
................................................................................................................................................................................. 19
............................................................................................................................................................. 19
.................................................................................................................................................. 21
................................................................................................................................................................................ 22
..................................................................................................................................................... 27
.................................................................................................................................................................................... 27
............................................................................................................... 27
................................................................................................................................................. 28
..................................................................... 28
......................................................................................................................................................................... 29
.
............................................................................................................................................................................... 30
.
.

.
.............................................................................................................. 31
...................................................................................................................................................... 39
[1. , , ,
() , .].................... 39
[ ] ....................................................................................................................................................................... 39
[]................................................................................................................................................................................. 39
[. ] .............................................................................................................................................................. 39
[ . ()]............................................................................................................. 40
[ ]................................................................................................................................................ 42
[ . ].................................................................................................................................... 42
[ : -]................................... 43
[ -: -] ..................................................................................... 43
[--]..........................................................................................................................................................43
[]............................................................................................................................................................................................44

[ (-). . . -] ............................................................................................................................................................... 45
[2. . . . . . ] .................................................................................. 46
[ ].................................................................................................................................................. 46
[] ................................................................................................................................................................................. 47
[] ..................................................................................................................................................................... 47
[ ]............................................................................................................................................................47
[ ] ....................................................................48

[ -. ] .................................................................................................................. 48
[ (-) (-)]....... 49
[ ()] ............................................................................................................................49
[-] ........................................................................................................................................................................................50

[] ............................................................................................................................................................................ 50
. [ 36
] ...................................................................................................................................................................... 51

[]............................................................................................................................................................................... 51
[ 36 ] ..................................................................................................................................................... 53
[Shuddhaadhvaa] ................................................................................................................................................................ 53
[1. , , , ] .........................................................................................................53

[shuddhaadhvaa] .............................................................................................................................................................. 53
[2. ] ...................................................................................................................................................................................53
[3. ].............................................................................................................................................................53
[4. ]............................................................................................................................................................................53
[5. , , , ]..........................................................................................................53

[ 36 ] ......................................................................................................................................................... 53
[Shuddhaadhvaa] ................................................................................................................................................................ 54
[1. , , , ] .........................................................................................................54

[shuddhaadhvaa] .............................................................................................................................................................. 54
[2. ] ...................................................................................................................................................................................54
[3. ].............................................................................................................................................................56
[4. ]............................................................................................................................................................................56
[5. , , , ]..........................................................................................................57

. .............................................................................................. 58
. .................................................................................. 60
[ . . ]....................................................................................... 60
[ (, , )] ................................................................................................................ 60
[ 18 ] ............................................................................................................ 61
[ ] ............................................................................................................. 61
1. ..................................................................................................................................................................... 61
...................................................................................................................................................................................................61
...............................................................................................................................................................................................62
................................................................................................................................................................................................. 63
............................................................................................................................................................................................63
- ...........................................................................................................................................................................63

2. ..................................................................................................................................... 64
................................................................................................................................................................................................. 64
[ ].......................................................................................................................................................................64
[ ].......................................................................................................................................................................65
.....................................................................................................................................................................................................67
...................................................................................................................................................................................................68
........................................................................................................................................................................................69
..........................................................................................................................................................................................70

...................................................................................................................................... 72
[ ]......................................................................................................................................................... 72
[ ]...............................................................................................................................................72
[] ............................................................................................................................................................................................72

[ , -, -. -]........................................................................ 73
- [ . . -]
...............................................................................................................................................................................................................74

- [ (-) -. -] ................................ 76
[-]......................................................................................................................................79
[ -] .............................................................................................................................................................80
[-] ..............................................................................................................................................................................80
[-]...................................................................................................................................................................................80
[-] ................................................................................................................................................................................80
[-]................................................................................................................................................................................80
[-] ........................................................................................................................................................................81
[-]...................................................................................................................................................................................81

[ (-) -. -] ................ 81
[. ] .................................................................................................................. 82
......................................................................................................................................................................... 83
. .................................................................................................. 84
. 86
. - ........................................... 88
. ............................................................................ 90
. . ( ).
.. .................................................................................................................................................................... 93
. .................................................................................................... 96
3

( ) .............................................................................................................. 96
( )...................................................................................................................................... 96
.................................................................................................................................................................................... 96
.................................................................................................................................................................... 100
( )............................................................................................................................................. 100
................................................................................................................................................................... 100
( ) ................................................................................................................ 100
(, , ). 104
( ) ..................................................................... 111
. .................................................................. 113
. ......................................................................... 116
- .............................................................................................................................................................. 117
- .......................................................................................................................................................... 119
- ..................................................................................................................................................................... 121
...................................................................................................................................................... 124
- ............................................................................................................................................................. 125
- ..................................................................................................................................................................... 127
: ............................................................................................................................ 128
. . ....................................................................... 130
............................................................................................................................................................................... 130
................................................................................................................................................................... 130
() ......................................................................................................................................... 131
................................................................................................................................................... 131
....................................................................................................................................................................... 131
.................................................................................................................................................................. 132
- ........................................................................................................................................................................ 132
............................................................................................................................................................. 133
............................................................................................................................................................... 133
() ................................................................................................................................................................ 134
( ) ...................................................................................... 134
SAPTA PRAMATRAS ( ) ............................................................................................................ 134
........................................................................................................................................................................... 135
( ) .......................................................................................................................................... 136
................................................................................................................................................................................ 136
............................................................................................................................................................................. 137
........................................................................................................................................................................... 137
.......................................................................................................................................................................... 137
.......................................................................................................................................................................... 137
..................................................................................................................................................................... 137
......................................................................................................................................................... 138
.......................................................................................................................................................................... 138
................................................................................................................................................................................... 140
KASHMIR SHAIVISM ONLINE SOURCE: MUKTABODHA INDOLOGICAL RESEARCH INSTITUTE ....... 145

, .
:

.
: . , 2004 . 160 .
ISBN 5-901518-23-3. 891-4.
83.3 (5 )
: .
Lakshman, J. and J. Hughes (1994).
Self realization in Kashmir Shaivism:
the oral teachings of Swami Lakshmanjoo.
Albany, State University of New York Press.

,
.
,
.
. , ,
.

:
.
1993 -
2004 . , ,
2003 . ,
{
: .
:
http://www.universalshaivafellowship.org/
:
,
, .
}
{


. , . 850 .
-, -, -,
. (IX ),
.
. (
) , ,
. ,
, . ()
.
-- .

.
, . ,
,
, , " "
(). () (),
, .
, , ,
"". "", "",
"" , ("").
, : ( --),
(- -), ( ,
) ("-"; - ).
, , :
- ( , -), - ( ) - (-, .). .
: , , - .
,
, .
,
.
. "". ,
. : " ".
, , -,
. : " ".
, . : " ()".
, " ". , , .
: " ". , , ,
. "" .
-, " ".
:
.
" . ".
}

5
6
- 13
18
24
28
30
32
32
33
39
42
50
50
50
51
52
53
. 55
. 70
1. 70
2. 82
. 91
103
. 107
1. 107
108
109
11
111
- 112
2. 113
113
122
123
124
128
. 129
- 133
- 139
145
149


( . )

, ,
,
, .
*
* Lilian Silburn ( , , de Boceard, 1970).

, ,
, . .
, , .
,
,
. ,
,
.
, ,
.
.
, . , ,
, ,
. :

, ,
. ,
, .
.
, , .
... , . *
* Paul Reps . (-, Anchor Books, . 159-160)., .
. ,
,
, , ,
. .
,
,
. ,

, .
(kaivalya) , .
,
8

.

.*
* Paul Eduardo Muller-Ortega : - (Albany,
State University of New York Press 1989), . 12; Lanse E. Nelson)
(Reverence for Nature or Irrelevance of Nature), 16 (- 1991: 282301).


, ,
, .
.
, ,
, .
.
,
, . ,
, .
,
, . , . , , .
, . . , ,

,
. -
.
.
*. ,
,
, :
**.
.
***.
* Mark Dyczkowski . :
( State University of New York Press, 1992, IX, XIII)
** State University of New York Press, 1988.
*** (Lilian Silburn (, , de
Boccard, 1961; 3)).


, , , :
1948 .
,
, .

, ,
. , ,
,
,
, , , , ,
. *

( ).

, ,
, ,
**.
,
,
. ( ) ,
,
. :
, , , ,
. ,
***. ,
, ****.
(
),
.
* Lilian Silburn (, , 1980, ).
** Lilian Silburn , 1; , 5.
*** tasyapratarkya-vibhavasya maheshvarasya padau namami nayanamrta-laks-raanasya / devasya yasya mahatah karunakataksair alokito 'ham iha visvavapur vibhami (vs. 18; Rameshvar Jha ( ), [: , 1975), 6
**** vs. 21; Jha, , 7.


, , .
: - " ".
, , ,
, . ,
, : ,
*.
, ,
. , ,
, .
, , ,
. **.
-
***.
10

* Jaideva Singh , , ( State University of New York Press, 1991),


v, xxiii, , :
( State University of New York Press, 1990).
** Mark Dyczkowski , ix, xii.
*** Jaideva Singh, ., : ( Bettina Baumer;
Swami Lakshmanjoo (, 1988)).

, ,
, , ,
. ,
: ,
, , ,
, ,
.
, , *.
* Mark Dyczkowski , ix.

-
, ,
,
. ,
.
-,
. :
. ,
, ,
. , ,
.
, ,
, ,
.
. :
, ;
,
,
. ,
: , ,
.
,
*.
, , -.
** , ,
, .


, , .
(1933), (1958)
(1964)***.
* Lilian Silburn . ( , [:
, 1975], ).
** , , ,
(Lilian Silburn : [ State University of New York Press, 1988],xvi).
, , .

11

*** : Maha-maheshvara Rajanaka Abhinavagupta,


Pt. Lakshman Raina Brahmacari (, 1933); [ , ).

, -
. ,
,
.
,
. , ,
.
. ,
, ,
: .
,
,
. ,
, ,
, .
*.
, .
.
, ,
, . ,
.

,
. : ,
, ,
**.
* Singh xxiii, , 1, , xxiii, . 50, 62, 63, 111, 128
** Lilian Silburn , 2

, ,
, ,
. :
, - , .
, .
, ,
, .

.
, :
*. , , :
, .
: ,
. , ,
, ,
. - ,
, , ,
, ,
**.
* Bettina Baumer (, 1988),xi
** Mark Dyczkowski , ( State University of New York Press, 1992),
ix, , ix

12. ,
.
, ,
*. . ,
:
, ,
**. ,
:
.
* ,
, Andre Padoux, . , (,
, 1975), Archana Dongre 2006 , ,
( 1991): 1, Paul Eduardo Muller-Ortega, , . :
( State University of New York Press, 1989), x, , , ix, Singh,
, 1
** Lilian Silburn , 5

, , , ,
, . ,
,
.

. XVIII . ( ) ,
, .
, ,
, , . ,
,
, , , ,
, , .
. ,
,
,
, . ,
, ,
, *.
,
, , ,
, , .

, .
* . Lilian Silburn , xiii

,
, ,
, .
, ,
, ,
, . ,
.
*. ,
, , ,
.
.
.
, .
13

, ,
. ,
, ,
. ,
, ,
.
,
, , ,
**.
, ,
, , , ,
***.
* Muller-Ortega , 14-15, 62
** Dyczkowski, , xiii
*** Padoux , 16

, .
, ,
, , ,
. , ,
, . (
, , *.)

, ,
.

. .
,
. :

;
... ,
, **.
* Labib al-Sa'id : ( Bernard Weiss, M. A. Rauf Morroe Berger (
Darwin Press), 54, William A. Graham, :
(-: Cambridge University Press, 1987), 104).
** Douglas Renfrew Brooks, : ( State University
of New York Press, 1992), xvi

, , ( ,
) ,
. , ,

, ,
*.
, ,
{ )
.
, , ,
,
, , , .
, , ,
,
14

. , , .
,
.
,

**.
* Brooks, , 9
** Anne Carolyn Klein, , , ( State University of New York Press, 1994), 56


, .
, ,
.
, ,
, .
, , .
, :
, ,
, . :

, . ,
, , ,
, , ,
. ,
.
, 2-, 4- 5- , -
. ,
,
.
, . ,
, .(-1 . . .) *.
.
.
,
(X . . .), , ,
.
(XI .), , (XII .),
.
* Swami Lakshmanjoo, : , ( State University of New York Press, 1988), 89-95

,
. ,
XIV . , ,
.
,
. , , .
. . 1907 (
) .

15

, ,
.
, XIX . .
, , ,
, . ,
(1914) . ,
*.
**.
, , .
, ,
. ,
.
.
.
* Samsar Chand Kaul, , . N. Pandit (, ), 233
** Jha, pu , 2

, , 22 1991
,
.

.
, .
. ,
: (SUNY Press, 1988),
.
.
, , :
? -

,
. 1991 .
,
. , ,
. , 1986
. , , ,
.
,
, : *.
, . ,
, .
* Dongre, 25

, ,
.
.
-

.
, ,
, . ,
16

.
: 70- .
.
.
- ,
.
. . , , ,
.
. . .

17, .
,

, .
.
, ,
,
, .
,
. ,
. , .
, ,
. , , .
, .

.
,
. -
, , .
.
, , ,
,
. .
, .

.
, ,
,
.
,
, . ,
,
. .

18


( )

, ,
, , , ,
. ,
,
. ,
, , ,
, ,
.

. ( )
; ,
. ,
, . .
,
, .
9 1907 .
, .
. ,
18 , .
. , ,
- , ,
. ,
. ,
. , .
, . ,
, ,
, : ,
.*
* ,
.

,
.
.
,
.


1969
.
. ,
,
, .
1971 ,
.
, , ,
. ,
19

, , ,
, ,
. ,
.
, ,
.
,
.
, ,
. ,
. ,
, , ,
.
, ,
.
, . ,
. ,
. , , . ,
. .
, . ,
, .
. ,
. , .
, , .
, , .
, . - ,
, .
: , , , ,
. . ,
, . , ,
- . , , ,
.
. , .
. .
, 6 . , ,
, . , .
, ,
.
, .
, .
, - .
,
. , .
.
, .
. , .
, : , . -
. . ,
, . - , :
, , , , .
, .
: . , ,

20

.
.
,
. , ,
. ,
, ,
. , ,
, , , , .
, ,
. , ;
, 1977
, .


,
. ,
5,5 .
,
.
.
.
.
, ,
. .
,
.
. : ,
, ( ).
, . ,
.
,
.
. . ,
, . ,
; ,
, , ,
. , , .
, . , ,
.
, .

. .
, 510 , 9
. ,
, , .
. ,
, , .
, .
, , , ,
. ,
, . .
. ,
21

, (),
.
, ,
.
,
, .
, .
- , , ,
, . ,
.
. ,
, .
.
,
.
. ,
, ,
. , - . :
-, .


,
, .
.
, .
. ,
, .
. ,
.
.
.
. , ,
, .
, .

,
.

22

* ,
. ,
.
* , , . ,
, , .
. ,
;
. . ,
-, , . ,
, . , -, ,
. ,
-. . ,
- .
- .

,
.
. , ,
,
.
, .
.
.
, , .
.

, .

.
13 , . 13,
.
. , . ,
. .
, , ?
. ,
. ,
.

23

, .
, , , .
, . , .
, , , ,
, . . ,
, , , , .
, , .
. ,
. . -,
; -, , . ,
,
.
,
16- , . ,
.
1933 , 21 ,
. , , ,
, ,
, , , . ,
, . , ,
.
: ,
( , )
, ,
. , ,
, .

24


. lorinroche.com

. ,
()
.
,
. ,
.
, .
. , ,
, .
,
. ,
, . ,
:
, . ,
. , , ,
.
. ,
: , , ,
.
. ,
, , .
, , .

.
.
25

, , .
1015 .
.

. 1974.

. ,
, . ,
, , .
, , . .
, , ,
. , .
,
.
, .
.
,
.
. .
26

. , . : ,
, ? , ,
. , , .
,
? .
. .
,
; ,
; ,
.

. .
,
, , .
, .

. 1991, .

. 1991, .

22 1991 84 ()
.
, , ,
.

. , ,
.

, ,
, .


, , ,
1980 ,
.

. ,
.

27

,
, , .
, , ,
.
.
.
, , .
, .
, .
, ,
.
.


, ( )
(), ()
11 1965 .
. - ,
. .
, .
.
.

,
.


, ,
:
.
-
X XI . ..

.
.
, ,
, , , . 36
, .
, , ,
. , ,
,
. ,

. , ,
,
, . , , ,
. .
, , .
,
.
. , , ,
.

28

, ,
, .
, ,
. ,
. ,
, .
, ,
, , .
,
.


.
. ,
. , .
, ,
. . ,
, ,
. , , ,
, . ,
. , , ,
.

29

.

(
.
. )
., 2003.
2004 .

30

.
.
.


() , .
.
1. ,
.
,
. ,
.
2. . .
,
.
, ,
, (). ,
, . .
. , , ,
, ,
.
3. , . , .
, ,
, , , .
, , , . ? ,
.
, . , .
4. . , (), ,
.
(), .

31

.
. , . . , .
() . ,
, . ,
, , ,
, . , .
, , , . ,
, ,
(), .
5. (),
, . ,
,
. ,
.
?
. ,
, .
, ,
.
, .
,
.
, .
.
.
,
.
, .
, . ,
. -, , .
, , .
.
? - ,
(). .
*.
* , , - .
.

, , , .
, .
: , .
. .
.
, . ,
, . .
, * .
. .
32

, ,
.
, , , ,
, ,
, , **. ,
. .
* , .
. ,
. ,
, , .
** , , , .
, , . . ,
, : , ?

6. , ,

.
, ,
.
, , . , , ,
. . ().
? ,
.
? , .
.
, , . , ,
, .
, .
, . ,
. ,
, , .
7. ,
, , .
, .
.
.

, . , .
. .
, ? , .
. ()
, .
? , .
, , . , -,
, .
, , .
.
33

8. ,
.
.
. ,
*.
* , .
. .

-
. , , ,
, , , , , ,
. . ,
. .
, , ,
. .
, . : ,
. .
(), -
(), ()
() .
,
. . , , .
, , , , ,
, *.
* , . .
, . , , .
, . ., .

, .
, ,
.
,
.
, : .
, , . ,
, , , . ,
. , ,
. .
, ,
. .
. ,
, .
, .
9. , (),
, .
.
, , .
, .

34

, . , .
, . , ,
. ,
.
(-) . ,
.
, . , . ,
. ,
. . .
, , .
. , (-). ,
, , , , ,
.
, , . .
, ,
, , , .
. . ,
. , . , ,
. , .
, , . ,
. , . ,
, , . .
, ,
, .
, , .
, ,
. .
, . , , ,
.
, ? , .
.
:

. , , ,
. .
.
.
,
. , .
.
:
10. ,
,
. , . ,
. .
.
. ,
, ,
35

.
. ,
, (-). .
.
, , , *.
, .
* , , .
. , , , ,
.

,
. , , . , .
,
. , , ,
.
, , . ,
, -.
, .
, . .
11. , ,
() .
. ,
, .
, ,
.
() . : ?, ,
. .
.
()
. ,
. , . , ,
. , , .
, . .: ,
, .
1213. , - , ,
, ,
, ,
, .
().
, , .
, , .
, ,
, , .

(), (). , .
, . , : , ,
, , , , ,
. .
, , , ,
.
36

,
, . ,
, . , ,
. - , ,
. , . ! , ,
.
, , . , ?
, ,
().
, , , ,
, . , .
, .
14. , , .
,
. .
, .
, , , . , .
? ! ? ,
, , .
, , .
, , , . ?
. , ,
- . : ?
? . ? , ,
. , .
. , .
, . ;
.
, .
, . ?
? ?
, . ,
, ? , .
. .
, .
, , , . -,
, .
, , ,
. , . ,
, . -,
, , . ,
, , .
: , , , ,
? ? ,
, , .
, - , ;
- , . .

37

. ,
, , ,
.
, , . ,
. , , .
15. , ,
: ( ),
(-) (-).
*, , .
, .
* , , .

.
. ; .
. ,
.
, . .
16. , , ,
. ,
, ,
.

38


[1. , ,
, ()
,
.]
, , ,
() ,
.

[ ]
, () .
, , ,
. , , ,
, .
, , ()
.

,
. , .
.
. . ,
.
.

[]
, .
, , , (),
, , .
, , . ,
. , , .
, .

[. ]
, ,
. ,
. ,
. ,
. ()
().
:
/
//
39

,
; , ,
.
6:27
, , .

().
.
:
/
. //
, ,
,
, .
6:14
, ;
- -.
, (),
(-) (-),
(). ,
,
. .
.
:
/
//
,
.
.
6:15
, ,
, . .
. ,
. .
- ;
,
. ,
. (),
. ( ),
.

[ . ()]
/
//
40

,
. , .
8:11
. (.:
). (-)
. ,
, .
. ,
.
. ,
, : ,
, , , ,
. , ,
.
() .
, .
/
//
. .
.
, 6
; ;
() (). .
, . ().
, .
, . ,
- , , ,
, . .
, , ,
. ,
. . , .
. . - ,
.
, , . ,
: . .
, , . ,
: , , . .
: ().
.
. ,
: . : ,
. , ,
.
.
, .
.

41

[ ]
' /
//
, ,
, ,
.
6:16
. ,
.
, () ,
().
, ,
. .
.
,
, , .
, . ,
, , , ,
, . . ,
- . .
. ,
. , .

[ . ]
(). ,
, . ,
, ( ) ..
. , ()
(). , (
). , .
, , .
, .
, , ,
. (),
() , ,
, . , ,
, .
, ,
. , , .
, ,
. .

, .
/
//
//

,

42

. .
.
8:12 13

[ : ]
.
, . ,
.
. ,
.

[ -: -]
, -,
-.
-
. , .
,
.
, , .

[--]
- , , (),
.
, , ,
.
, :
' /
//
, . ,
, , '.
, , ,
, , ,
, .

. .
, . ,
, .
, .
, .
- .
. ,
. --.

43

[]
- .
' //
, ,
,
.
7:71
, .
, , ,
. .
-. , . .
- . , .
-.
-, :
/
//
, , .

, . , .
, , ,
-.
. .
.
.
(-) ,
. , ,
, . ,
, .
,
.
.
/
//

.
.

, ,
, .
44

[ (-).
. . --]

( ) -,
. , ,
. , ,
. (-).
. (),
(), (),
(). --.
:
- /
/
,
, ,
.

, ,
. , ,
.
- :
,
.
,
.
. .
.
,
.
.
.
, , ,
.
, .
, .
.
!
!
, !
* ,
. , ,
, , .
. .
, . .
, , , . .
, .

45

. . ,
. ,
() (), ,
, , . ,
,
. , , - .
, ,
, . , .
, , .
.

., 2003.
2004 .

[2. . . . . . ]
[ ]
, : - . ,
, ( ).
()
().
, - - .
, .
.
. , ,
.
:


.

.
, ,
.
1 2, 25 ( ) ( ).
16 = (16 2, 25) = 36 = (3x12) ( ).
12 ( ) = 3 (1 = 4 ).
.
. (. , . .)

. ,
, .
.
, .
, , .
, . ,
. , . ,
, , .
. ,
46

, .
. , .

[]
()
. ,
(). (), (),
(), (),
: ,
.
, ,
. . .
, .
, . () .
() . ,
, .
, . , .
. .
.

, : , ,
, .
. , .
, .
, , ,
. .
, ,
.
.
. . ,
. .
. .
. , .

, .
.
1:3.14

[]
[ ]
, ,
():
(),
(),
(),
47

()
().
,
, , .
.
, , ,
. ,
, . .
.
:
/
//
/


, ,
. .
18:13 14

[ ]
(),
.
.
. .
. . .

. , .

.
8:14
//
.
1:48

[ -. ]
() (). , ,
, . .
. , ().
, ().
/
//

48

,
.
. ().
8:15
, , ()
. .
() .
, (-).
. ;
. ,
:
, .
, .
-, ().
/
'- //
/
//
, ,
, -,
- .
, .
1:23 24

[ (-)
(-)]
, , .
() .
(). , .
, . ,
, , .
-, ,
. .
, ,
. , ,
.
, , (). .
, , .
(-).

[ ()]
,
():
-,
-,
49

-,
-,
-
-.
, -.
- .
- . ,
, ,
, , -.
- .
- .
- .
- ().
.

[-]
, . , -, .
, -.
.
/
//
,
.
, . .
8:16

[]
, , .
, .
, .
.
.
. .
, ;
. , , ,
-. .
, .

,
: , .
, .

50

. [ 36
]
.
: . , 2004 . 160 .,
ISBN 5-901518-23-3. 891-4. 83.3 (5 )

: .

[]
, .
, , ,
.
(),
, .
.
() . (),
. () (), ().
() ().
, *.
, . .
, .
.
.
, , , , .
() ();
, .
? , ,
, , . , ,
, . ,
, , ,
. .
* , . ,
, , , ,
.

() . -,
, , ,
, ,
, . , .
-, , (),
. -.
. , , -.
. , ,
, , ,
. , ,
.
. .
, , -.
51

, . ,
. . , ,
, .
. , ,
, , -
. (),
.
, , .
. . ,
. .
, , , ,
-, .
,
. , ,
, . , ,
.
, , .
. , ,
. .
, .
, , .
, . ,
. ,
. , , .
. .
, .
. ?
, . .
, .
, ? .
, , , ,
. , , : ,
? , , ,
. ? , ,
. ,
, , , ,
. ?
. , ,
. , , .
, , . .
, ,
, , , ,
. ,
, .
, *.
* . , , ,
.., . , , . .
, , , . .
. , (
), . , .

52

: , . , .
, . ,
.

, () , ,
. , ,
. , , .

[ 36 ]
- () , , .
, -. ,
, . .

[Shuddhaadhvaa]
[1. , , , ]
: , , -, .

[shuddhaadhvaa]
[2. ]
:
(),
(),
(),
(),
()
()*.
* , . .

[3. ]
: , .
[4. ]
. . .
[5. , , , ]
[:]
,
,
,
,
.

,
,
,
,
.

,
,
,
,
.

,
,
,
,
.

, .

[ 36 ]
.
53

[Shuddhaadhvaa]
[1. , , , ]
, . ,
, , ;
. ,
. .
()
,
. (). .
. , , , , .
. , .
, .
, , .
, - .
- . . . ,
. ,
. .
, , , , .
, , ,
, , .
: , .
, , .
, .
.
.
, . . , .
. .
, .
.
, ,
.

[shuddhaadhvaa]
[2. ]
, - ,
, , , ,
, . , .
, .
. .
( )
, .
, . : ,
, ; , ; , .
54

. .
, .
, . ,
, . , ,
. .
, .
, , .
, , (),
.
, . ,
.
() .
- , , , .
. .
, , . ,
.
: ,
. , .
, . ,
, . . : ? :
, . , .
, , . ,
. , , .
. . , ,
. , .
. .
,
, . -
. , ,
.

, , -.
.
(), .
(-), (-),
(), () ().
, .
- . () -. (-)
-. ()
, , . -
: ,
. ,
, , . .
, , .
() , . -
: , .
. - .
() ,
, .
55

, , ,
, , , . ,
(-). ,
(-). , , ,
(). ? , , ,
- . , . . , , ().
, (). .
, -
.
. ,
, .
. , ,
()*: (), (),
(), () ().
, , , .
. , .
, . , ,
.
.
, .
, (, , , , )
(-), .
, .
[3. ]
.
. , ,
, (-) ,
.
, , , .
** , , . ,
. , . .
, . , .
, , , , ,
.
* , .
.
** .

().
, , .
, ,
. , , ,
. , ,
. , .
[4. ]
, , , .
, ().

56

, ,
. .
, , . ,
, , ,
. , , . . .
, . ,
. : , , ,
. ? :
. , :
. , : , , , *
, .
* , , .

, , .
[5. , , , ]
. * , ,
, , , , .
* , , , . , , ,
.

. (),
(), (),
() (). .
. .
. , .
, -, . [:],
, , .
,
.
() . .
, , .
. , ,
? -, -
. ,
. , -. -
. . , . -
. -
- .
*. , , ,
. , . ,
. , .
. .
. , ,
. . , .
* , , , .

57

.
.
.
, , , , ,
, :. .
, . ?
. , ,
. ,
. , ,
.
.
, *.
, , , .
.
* , .

, , *, :.
, .
? , ,
, . ,
, .
* . .
. : , , , , , , , , , , , , .
: , :. () + + : () :,
. .
, . :.

, ,
() , , () .
.
, ,
. : .
. , .
(). , ,
, . . (). , , , . .
.
, , . ,
. , .
, : ,
, , , .
() (). .
, ; .
.
. , .
, .
. . .
, . , .
, , :,
, .
.
58

, .
, , *.
, , ; :, ,
; , :, ,
. , , .
, . ,
, . , (),
(), . ,
, .
, , , , **,
. . , ,
,
, ,
.
* , , :.
** .

59

.
[ . . ]
, ,
.
, .
(-),
(-),
(-),
(-)
(-).
:
,
,
,

.

(bhairava.valuehost.ru)

[ (, , )]
, , .
, ,
:

60

(),
- ()
().
() ,
- ()
() .
,

,
.
, , , ,
.

[ 18 ]
, , .
, .
, .
- , -, .
- , , .
- , () .
, , , .
- , ;
: (), (), (), (),
().
- , .
(), (),
(), (), ().

[ ]

; , ,
.
.
,
. -, , .

1.
. , , , -.

. : , .
61

. ,
, , , .
.
,
, .
(); . ,
, , .
, , ,
, , , .
,
, .
, , .
, , ,
, .
.
:
//
, () , , ,

( 2:40).
- , ,
. ? - ,
, , . , ,
. , , ,
. ,
. , .
, .

, . ,
.
, .
, , . .
, , . ,
. , ,
, , , , ,
. ,
, . :
, ,
, . , , ,
, , , . ,
;
. ,
, . ,
. ?
//

62

, ()
, . ( 2:42)
.
, .

, , ,
.
, , .
. ,
, . , .
, .
, . :
, , .
, , .
.
. .
. :
//
, (), ,
, . (
2:43)

, , .
. ,
, .
.
.
.
//
, ,
, , (), . (
2:44)
, , ,
.
'
/
'
//
, ,
, . ( 13).

-
- . .
63

. ,
, .
.
.
//
(). (
2:45)
, ,
, .
, , .
. , , , .

2.

/
//
, , .
, , , .
. ( 9).
, , , . .
, , , , ,
. ,
. , -? .
, , ,
. . ,
? ,
?
. ,
:
,
,
,

.

, .
, .
[ ]
,
.
, ,
. .
64

.
, .
.
, . ,
,
, . .
, , ,
, ,
. , .
,
, .
//

, , , . ( 2:35)
[ ]
, ,
, . , .
, .
. . ,
.
, , ,
.
. ,
, . ,
. , , ,
.
, , ,
. . , - ,
.
, . .
. ,
, , .
'

, , . ().
, , , ,
, .
,
.
, , , , , .
, ,
.
, .

65

, ,
, , .
.
.
, ,
.
, , ,
,
, , .
. .
, , , ,
.
. ,
. ,
, .
, , ,
, , ,
. , . ,
, , .
: , , .

/

//
, , ,
. ( 5:15)
, , .
(); , ,
, . , ,
, .
. :

/

//
, ,
. ( 5:38)
:
'
/

//

66

, ,
, , (. 1)
. ( 5:53)
? .
! ,
, , , , ,
.
:
/

//
,
, ,
. ( 14).
, ,
, . .
- ? , ,
.
: , ,
. , ,
.
, ,
, , .
. , ,
, , ,
.
: , ,
(), , ,
.
, , .
(. 2)
. , , ,
,
.
, . ().

, , .
,
. .
. ,
. ,
, .

67

. . , ,
. , .
, . ,
? , .
, .
.
, .
, , , ,
.
/
//

, .
. ( 3:6)
, ,
. , , , .
, . :
. , []
.

, .
,
, .
. - , , .

. , ,
, , ,
[ ] .
, . .
, . :
//
,
. ( 2:37)
:
/
//
, , ,
-, ,
, . ( 10:10)
, , , ,
. , , , .
/
//
68

.
, , ,
, . .
, , , , -,
. ( 1).
, , ,
, . ,
. , .
. .
. . ,
.

.
, .
, ,
; ,
. .
? ?
, (-).
:
//
, ,
. ( 2:38)
, () . ,
, .

/

' //
[ . . ],
[ .. ] ,
, . (
).
, , ,
. , , ().

. ,
, . ,
,
. , , ,
, , , ,
, , , .
. ,
, , , .
.

69

. .
.
(),
.
, .
, . ,
, , ,
, .
, ,
, .
, .
, . .
, , . :

/

//
, .
, .
. ( ).
, () .

.
. ,
. , , ;
, , . ,
. .
//
, , ,
( ) , ,
. ( 2:39)
, ,
[ ]. ,
. . , ,
.
,
. , , ,

.
:
1. ( ) ,
. .
, - , , .
2. (Khrew) , . ,
() , , .
.

70

., 2003.
2004 .

71


[ ]
* ,
. :
, ,
, , - . ,
, .
:
. ,
, (),
(), **.
, .
, (caxa) ,
, .
().
, .
:
-,
-
-.
.
* .
** () , . , , .

[ ]
(-) .
, , -
(-) , ,
.
?
-, , .
-, , .
-, , .
, - , .

[]
? , , .
, , .
. ,
, . .

72

[ , -, -. -]
, -,
(), .
?
.
().
, , - .
, .
.
, , .
() ,
. ,
. , ,
,
. .
. -. -
, -, . -
:
, .
3:139
- () . .
.
(),
(),
(),
()
()
.
. *:
,
,
,

**.
* - , ; : (),
(), (), (), ().
** () - . ,
, , , .

, .
, . , ,
. . , ,
. ; .

(). , , .
73

.
, ,
. ,
.
,
() , ,
, (),
, .
, (-)
() .
-. -
:
, , .
,
() ,
*,
.
! .
, .
, , ,
, ,
, (),
- .
- :
**.
3:138
* , , , ()
- . , () ,
() , () , () ,
() .
** , . ,
. , , .
, , . .
. ,
, . .

(-), -,
(-*) . () ,
. - ()
, - -.

- [ .
. -]
, -.
- ,
, . -. ()**
, .
, , . ,
, , .
, *** -.
- .
74

, (), (), (),


() (). ,
. -, ()
() .
* (-) , -, .
(-), (-), ().
** . , ,
.
*** , . V-ro
(. ) . . , I-
. -.
.

- -, () *.
- , ,
: .
-. -
, . ,
, , , .
, .
. -
(). .
:
, ()
,
.
- .
, , - .
() **.
.
.
, , () ***
( ),
, .
.
3:146
* - - () ().
** . . 3, .
*** , . -, , , . ,
. , . , .
, . . , ,
, . . , .

:
.
().
, . ,
, . ,
75

. .
. .
. , -,
, .
.
-, . -
- ,
. ,
(), . ,
. , . ,
, . ,
, .
(),
() , - -
, . .
, , , *. , , ()
, , , ,
, -. ,
, .
:
, , -,
-, . ,
-. -,
, . , ,

.

, ,
-, -** -***,
-. - ,
. -,
.
* - . ,
, .
** - .
*** ,
(-), . .
. , , ..
, .
. . -. -
, . .
. (-) ,
. , , ,
, . -, .
, -, , . ,
, ().

- [ (-) -.
-]
-.
76

(--) .
- ,
.
3:141
(-).
, ,
, ()
. . ().
- . ,
, .
,
, . ? ,
. ,
. ,
. . ,
(-) (),
-.
,
, , *. , , .
-. -
.
(-), -,
(). . .
, 24 25, ,
. . ()
. . - ,
-. -,
, , . -.
- , (
, ) ( , )
() .
. **,
.
.
. ,
, .
, ,
().
.
* , , .
, . ,
. , .
** . .

- .
, ,
. . .
, .
77

, , -
. , , ,
, . ,
() ,
. .
. -
, , ,
(-),
().
(-)
. , -,
(), (-)
-.
- . ,
, () ()
(). , ,
. , ,
. , *.
, .
. , , ,
. . ,
, , ,
, . ,
, . .
, .
, .
* , , . , .

, ,
, , , .
, . ,
,
.
.
. , (),
. .
, , .
. .
, , .
, ,
. , ;
, , .
, . , .
.
,
. () . ,
. .
.
. .

() -, .
. , .
78

, - ,
- , , .
, .*
* (-) , , , , , , .
.
, , .
, , , .
. , .
, . . , ,
.
.
. , .
, , .

- .
- , ,
( ) . ,
- , ,
, , - .
. , - ,
- , - , .
() . .
, .
. . -
, , .
. ,
. .
. ,
, (). ,
,
.
? , -
, . , .
:
,
() ,
. ,
, ,
(). ,
.

[-]
-
-
. -
* (-). -
:
79

.
,
.
.
29:237-238
* , . , ,
, .

[ -]
, (-) .
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
, , () .
, , . - - -
, , ,
.
-.
.
[-]
- , , .
, . , - , ,
, , , '. :
. . . ()
, . -
- .
-.
[-]
-. ,
. :
. ,
, . .
, . -- . ,
.
[-]
-. ,
, , .
. (). ,
, ,
. -, ,
. , -.
[-]
80

- ,
.
,
. , . . ,
. . ,
. -
(), -.
[-]
- , , -
, , .
, , .
-
(). , ,
, -
.
[-]
, , -. - .
, .
; .

[ (-) -.
-]
() . , , ( ).
(),
, -
(), . -
-, - -. -
().
.
. .
-. -. .
:
: ,
, () ,
- ,
, , , .
6:51-52
, , - . -
(-) () (), ,
. , ,
() ,
. , -.
, -
. - -
, .
81

, .

() -, .
, ,
, , -.
. , ()
-, ,
(-). , ,
, -, ,
. ,
.
? , , .
. , .
.
. , ,
. , -.
, , . ,
.
-, ,
() () .
, , , ()*.
* us . -, - -.
- -. ().
, , .

, , .
, -, .
(-). , , . :
, (),
.

[. ]
, - - (-), (-) -
(-).
, - - .
, ( ) , ,
-, -, , -, -
, -, -.

82

83

.
.
" "
(malas). (maya).
(svatantrya shakti). , ,
, ,
, ,
, . ,
. . .
(maya shakti) , , .
,
. . ,
.
, .
, (malas), ,
, .
(malas) : (sthula), (sukshma) (para).
karmamala, . , ,
: " ; ; ;
; ", .
(karmamala) , shubhashubhavasana.
. (1)
(1) , () ,
. ,
. , ,
.
.
mayiya mala. .
(avidya), . : " , ; ,
; , " .
. bhinnavedyapratha, , . ,
, , , ; ,
. , , .
anavamala. .
. ,
, . . ,
, , ,
.
apurnata, , . ,
. abhilasha
. , . ,
- , , , .
. , -
, . , , ,
, .
, .
. ,
. .

84

85

.

. (. 14.
)
,
, ().
,
.
, , , ()
- (,
, ). -
. ,
, , ,
. , , .
-, , ,
. ,
(), (): (), (),
(), () ().
, ,
-. ,
- ( , ).
: ; ; ;
(). , .
, , .
, , .
, , ,
, : ,
, . , , ,
. , .
.
, .
, .
,
, . ,
, , .
. , . -
. ,
, -, . ,
, ,
, , , .
, -
-. .
- (. . ,
), .
- , .
, . :
, , -.
: , -,

. ,
86

, , ,
.
, ,
(), () ().
,
.
, () : -
-.
- ,
.
. ,
, ,
. -, .
- ( ) ,
.
, . , ,
- -.
- . -,
, .
- -,
, -.
. -
-, , .
, , , , ,
, .
-, : , .
- - .
,
. . -
- .
, ,
,
, , . , - , , -
. -
- . , -
, -.
, ,
, -, -.
.
, ,
-. , -,
. ,
- , .
. , 2006.

87

. -
.
(. 15. -)
, , -
(advaita),
. , , (karmayoga),
. - , (ni:shkma
karmayoga), - .
, , , .
, , .
. .
, .
, .
- (par-vk), . ,
- (madhyam-vk)
. , , -
(vaikhar-vk) .
, -.
, , ,
: , -.
,
, . , .
-.
.
. , , ,
15 , , , ,

. ,
.
, - .
-, .
-, . - ,
. , , 10 (5
5 ), . ,
-, .
- . -
. , .
,
. ,
-. ,
, , -, .
.
, - ,
- -. - ,
,
. - ,
- -. ,
, -.
- . ,
.
, .
, ,
.
88

,
. , , :
, -
; , ,
.

. ,
, .
, (buddhi),
(jva).
, , .
, (malas)
. ,
. -
, .
. ,
(svtantrya) ,
.
, ,
, .
? ,
-. .

, . ,
, - : (my).
, , ,
. ,
. , , ()?
, ,
. , . , ,
.
, - (kundalin-yoga).
, - , .
, -
. -: -- (para-kundalin-yoga), - (cit-kundalin-yoga) -- (prna-kundalin-yoga). --
. ,
, . -- . - .
, .
, ,
, , . , , ,
, (sanysins) . ,
.
,
: , ;
.. , ,
, .
, ,
, .
. , 2006.

89

.
O
.
, , .
, .

( ). , 42-


(VII, 57). , -.
, , ,
127 :
, , , , ,
, , , , ,
, , .
, (.. -).
, , , , .. , ,
, .
-,
, , , ,
, .
- ,
.
:
, () , ,
. ,
, . ,
, .
-
--, .. ( ),
,
, .. , ,
, -, , .. ,
. ,
.
- ( ):
(IV 288-290). ,
; ,
; , ,
, , . ,
. .
, , (), ,
. ,
. , .. .

90


).

(--

, .. .
http://surajamrita.com/hinduism/shunya.html
Jaideva Singh
Paratriskira Vivarana by Abhinavagupta : The Secret of Tantric Mysticism (Hard Bound)
edited by Jaideva Singh and Bettina Baumer
Year of Publication : 2003 ISBN : 8120804627

Spanda-Karikas (The Divine Creative Pulsation; The Karikas and the Spanda-nirnaya) (Hard Bound)
by Jaideva Singh
Year of Publication : 2002 ISBN : 8120808169

Vijnanabhairava or Divine Consciousness (A Treasury of 112 Types of Yoga) (Hard Bound)


translated by Jaideva Singh
Year of Publication : 2002 ISBN : 8120808177

Siva Sutras (The Yoga of Supreme Identity) (Hard Bound)


by Jaideva Singh
Year of Publication : 2000 ISBN : 8120804066

Pratyabhijnahrdayam (The Secret of Self Recognition) (Sanskrit Text With English Translation, Notes and Introduction) (Hard Bound)
by Jaideva Singh
Year of Publication : 1998 ISBN : 8120803221

An Introduction to Madhyamaka Philosophy


by Jaideva Singh
Year of Publication : 1997 ISBN : 8120803264

The Conception of Buddhist Nirvana (With Sanskrit Text of Madhyamakakarika by Theodore Stcheerbatsky, with Comprehensive Analysis and
Introduction)
by Jaideva Singh
Year of Publication : 1996 ISBN : 8120805291

91

Indian Music
by Jaideva Singh
Year of Publication : 1995
http://www.sundeepbooks.com/

92

. .
( ).
..
1. , , , , ,
2. (), . ,
.
3. , , .
4. , , ,
.
5. . ,
.
6. , ,
.
7. , , ,
.
8. , ,
.
9. , ,
.
10. () () , , .
11. , , . ,
.
12. , .
13. (), ,
, .

14. . ,
, ( )!
15. () , , , ,
.
,
.


anastamitabhArUpas tejasAM tamasAm api |
ya eko 'ntar yadantas' ca tejAMsi ca tamAMsi ca || 1 ||
, , , , ,
93

sa eva sarvabhUtAnAM svabhAvaH parameShvaraH |


bhAvajAtaM hi tasyaiva s'aktir IShvaratAmayI || 2 ||
(), . ,
.
ShaktiSh ca ShaktimadrUpAd vyatirekam na vANchati |
tAdAtmyam anayor nityaM vahnidAhikayor iva || 3 ||
, , .
sa eva bhairavo devo jagadbhara.nalakShaNaH |
svAtmadR^She samagraM hi yacchaktyA pratibimbitam || 4 ||
, , ,
.
tasyaivaiSHA parA devI svarUpAmarShanotsukA |
pUrNatvaM sarvabhaveSHu yasyA nAlpaM na cAdhikam || 5 ||
. ,
.
eSHa devo nayA devyA nityaM krIdArasotsukaH |
vicitrAn sR^SHtisaMhArAn vidhatte yugapad vibhuH || 6 ||
, ,
.
atidurgha.takAritvam asyAnuttaram eva yat |
etad eva svatantratvam aisvaryaM bodharUpatA || 7 ||
, , ,
.
paricchinnaprakAsAtvaM jaDasya kila lakShaNam |
jaDAd vilakShaNo bodho yato na parimIyate || 8 ||
, ,
.
evam asya svatantrasya nijaShaktyupabhedinaH |
svAtmagAH sR^ShTisaMhArAH svarUpatvena saMsthitAH || 9 ||
, ,
.
teSHu vaicitryam atyantam UrdhvAdhas tiryag eva yat |
bhuvanAni tadaMShASh ca sukhaduHkhamatiSh ca yA || 10 ||
() () , , .
yad etasyAparijn~AnaM tatsvAtantryaM hi varNitam |
sa eva khalu saMsAro mUdAnAM yo vibhIsakaH || 11 ||
, , . ,
.
94

tatprasAdarasAd eva gurvAgamata eva vA |


ShAstrAd vA parameShasya yasmAt kasmAd upAgatam || 12 ||
, .
yat tattvasya parij~nAnaM sa mokShaH parameShataH |
tat pUrNatvaM prabuddhAnAM jIvanmuktiSh ca sAsmR^tA || 13 ||
(), ,
, .

etau bandhavimokShau ca parameShasvarUpataH |


na bhidyete na bhedo hi tattvataH parameShvare || 14 ||
. ,
, ( )!
ittham icchAkalAj~nanaShaktiShUlAmbujAShR^ritaH |
bhairavaH sarvabhAvAnAM svabhAvaH pariShIlyate || 15 ||
() , , , ,
.
sukumAramatIn ShiShyAn prabodhayitum a~njasA |
ime bhinavaguptena ShlokAH paNcadaShoditAH ||
,
.
..
http://sanatanadharma.udm.net/

95

.
. . . .
:
86 . . . . . . 2- ., . . . :
- . . , 2003. 494 .
http://www.ramana-maharshi.net.ru/
,
, . , ,
. .
28 .
, , .
.
;
, , 1935
, . ,
; (
), .
7072 ,
.
- . ,
,
, ,
, .


( )

( )
, , () ( ) ,
, , .

12. , , ,
, , ,
. . !
3. ,
. . .
45. , , , ,
, , , ,
, .
.

96

67. , , , ,
, , , ,
, , , ,
- , .
8. , ,
.
9. , ; ,
.
10. , ,
.
11. , , .
12. , , , , , , ,
.
13.
: , .
14. , ,
, . .
15. ,
.

16. , ,
, . .
17. , , , , ,
, , , . .
18. , ,
.
19. , .
, .
2021. ( )! ?
;
.
22. , , ,
.
23. , , .
, .
24. , , ,
.
25. , ,
, .
26. , . ,
.
97

27. , , . ,
, .
28. , , , , .
29. [], , , , , ,
, .
30. -,
-, , -.
31. , , , , ,
.
32. , , , ,
.
33. , , ,
, .
34. , ,
.
35. ; , , ;
.
36. , ,
.
37. , , , , , -.
, .
3839. -, ,
. , ,
, , - ;
. , .
40. , . ,
.
41. , . ,
.
42. , ,
, .
43. , . 3 .
, .
44. , , ,
; ,
.
4546. , , ,
, , , .
47. , , .
, , .
98

48.
. , .
49. , ;
.
50. , , , .
51. , , ,
. ,
.
52. ,
, , .
, .
53. , ;
.
54. , .
.
55. , -; ,
, .
56. , ;
, ,
, .
57. , , ,
, , .
5859. , , , ,
; ;
; ;
, , .
60. .
.
61. , . ! .
, .
62. , , , ,
.
63. ( ).
, , .
, .

99

( )
* , , ,
, .
. , ,
, , ,
, .
, , ,
.

, , ,
,
, , ,
.


( )
1. : ! ,
, .
2. 1: ! , ,
.
3. ,
( ).
4. , , , ,
, , .
5. ,
, .
6. , , , , ,
(), , .
7. , , ,
.
8. , , , ,
.
9. ,
.

1 2 .

, , , .
100

10. , , , ().
.
11. ( ), .
, ?
12. , , ,
, .
13. ,
. , .
14. . ,
, .
15. , , , , .
16. , , -
.
17. , , . , ,
.
18. , , .
.
19. , , . , ,
,
.
20. , , , ,
, .
21. , ; .
.
22. , ; , .
23. , , ,
.
24. , ,
, , ; ,
.
25. . , ,
.
26. , ,
.
27. ( , )
.
2829. , , ,
, , , (),
, .
101

30. , , ,
.
3132. , , , , ,
, , , , ,
. () .
33. ;
.
34. , ,
, .
35. , . ,
, . .
36. ,
. .
37. .
.
38. , , ;
.
39. , ,
.
40. , , ,
,
41. , . ,
, .
42. , ,
, .
43. , , ,
.
44. ; .
.
45. ,
.
46. , ;
.
47. .
, .
48. , , ,
.
49. , , ; , .

102

50. ! ! ;
.
51. ,
.
52. , , ,
. .
53. , , .
, . .
5455. , , , ,
, , , ,
. , . , .
(. .
, ).
56. , , ,
. ., .
57. . ,
.
58. , ;
; , ,
.
5960. , , , , , ,
, , , , ,
, . ,
, . , ,
.
61. ! . ,
.
62. , , , ( ),
. - - .
63. , ,
, .
64. , ; ,
.
65. .
66. , .
67. .
. , .
68. , .
, .
69. , , ,
.
103

70. , .
. .
7172. , .
, . . (
, , ).
.
73. , ,
().
74. , ,
.
75. .
, .
76. ;
, .
77. , , , , , , ,
.
78. , .
.
79. ,
.
80. , ;
, .
81. , ,
.
82. , ;
1.
8384. , , , ,
, , , .
, .
85. , , , .
?


(, ,
)
1. : !
, ,
. , .

.
104

2. : ! , ,
, ,
.
3. ! , ,
, , ,
, , , .
4. ( ) .
-, ,
( ).
5. , , ,
, , ,
, , , .
67. , , , ,
, , . ,
, ; , ; ,
, ; ,
.
89. , , ,
, ; ( )
;
;
; , . , .
10. ,
. . . ,
.
11. , , , .
,
? .
12. , , ,
, , , ,
.
13. , , , . .
. (), ,
, .
14. , ---,
,
, , ,
.
15. , , , , ,
, ( )
, .
16. , ,
, ,
.

105

17. , , , . ,
, , ;
, -, .
18. , , ,
, . , , ,
,
.
19. , ,
, , , , ,
, , , ,
.
20. , ,
. ,
( ).
, .
21. ,
, ( ), .
. , ( ) ,
.
22. , (, -
). , * , . ( , )
, , .
.
23. ,
-, (. . ), ,
.
24. , , , .
, .
25.
. , , (
) [ ],
.
26. , () ( )
( ) , .
.
27. , , , .
-,
.
28. [ ], , ,
,
.
29. , ,
, . , , ,
. , !
*

.
106

30. , ,
-, , .
31. , : , ,
, .
32. [] ( )
, , ,
.
33. , , ,
.
. , .
34. , .
- , -, . (), .
35. , ( ),
. ,
, , .
36. , , ,
, ( ), , ,
, .
37. , , , ,
, () .
.
38. , , , , ,
. ,
( ).
39. , . , , ,
() .
40. ,
, ,
. .
41. ,
, ,
.
42. , , ,
,
.
43. , , , (),
.
44. , .
, . ,
. .
45. . ,
, , , .
107

46. , , . ,
( ),
. .
47. : , ,
, , .
48. , , ,
, ,
.
49. . , . ,
, , . .
50. , , : !
, ,
, .
51. -,
.
52. , , , (),
. .
53. , , .
. . .
.
54. , , , ,
, , ,
, ( ,
).
55. : , , ,
, ,
( , ).
56. , ,
(): , , , , ,
, . , .
57. . ,
, , , ,
.
58. , . . .
. , , , ,
, , (, ),
, .
59. ,
, , .
. , .
60. . , , .
, , ,
.

108

61. , ,
, , .
, .
62. ! , ,
, , ,
[], ,
( , ).
63. , , ,
, , ,
( , ).
64. , . ,
, .
.
65. .
, ,
.
66.
, , ,
.
67. () .
. ,
.
68. ( ) ,
- . , - ,
, .
69. , ! , , , - , , ,
, , .
70. ( ) ( ,
); ;
; .
7172. , , .
, (
), ( ), (
), ( ),
, , ,
, . . ,
.
73. , , ,
, , ,
, ,
.
74. , -,
, ,
.

109

75. , ,
, ( ),
, .
76. , , ,
[ ],
.
77. . .
. , .
78. , , , , , ,
.
79. (
),
. .
80. []. []
.
[] .
81. , (
) , .
82. , .
( ). , ,
( , )
, ( ).
8384. ! ,
(, ),
, , , , , ,
. , ,
.
85. , .
(, ). ,
, - .

110

( )
(. Abhinavagupta), , 10 11 .,

. ,
(8 .) - , , ,
.
; , -
, ,
.
.
([ ] )
(
), 9 . - - ,
( ), 10 . -
( ) . ,
: ,
, , ( -)
.
( ), (
) ( ). 25
, , , .
( ),
,
( , ).
(, ), ,
(),
.
, (),
.
(), , ( )
.
,
( ).
( ) ,
- () :
, .
( )
. 2 12
() : 1) -; 2)
, ,
(
() () ); 3)
,
; 4)
() (). 13 26 (),
,
.
. 27 28 ,
. 29
,
( )
(), . 30
37 , , , (),
.
111


,
( , ..).
( , ),
() 19 .

( ) .
. ; ; ; ; ; .
2004-2005 . (http://zoudkov.ludi.org) (Librarium)
, , .
http://www.librarium.ru/

112

.
. . . 2
S.Radhakrishnan. Indian Philosophy, vol. II. L., 1931 (., 1957)
,
, (IX . .) - . , , (900- . ),
- (900- . .),
,
.
. ,
,
, 1.
-
: - ,
. , -
- 2.
,
3 , ,
4.
,
. , ,
, , , ()
.
, , , 5.
, ,
- .
, . ., ,
6. - : ,
, , ,
, , 7.
, 8. .
, , .
(), , , ,
, , 9.
, , , , ,
.
, .
, , . , ,
, , , .
, , .
(), ,
.
,
, (, ) .
,
, , , , :
113

(), (), (), () ( ).


, . ,
, .
,
. .
()
. , ;
() . ,
.
, (),
(), (), () ().
, .
, . .
. .
. ()
, .
,
, .
, .
() 10. : , : ;
, : 11. ,
.
() , .
, , ,
. .
, .
. ,
.
, ,
.
, - .
, : ,
(), , (), ,
(). ,
, ,
12. , , ,
, 13.

, , , .

. Paramarthasara, pp. 34, 36, 48 50, 54.

S. D. S., VIII.

Tad bhumikah sarvadarsanasthitayah (Pratyabhijnahrdaya Sutra, p. 8).

Spandakarika, p, 29.

, . 2 4.

114

, . 5.

Sivasutravimarsmi, p. 5.

Isvaraparatyabhijna Sutra, V. 6. Paramarthasara ,


, , (. 4). ,
. . (6).
10

Siva Sutra, 2.

11

Siva Sutra, 1.2.

12

J. R. A. S., 1910.

13

Paramarthasara, p. 51.

115

.
, ,
, , .
,
-- , 1100
, -, .
,
. -, -, , , - -.
, ,
, ,
.
, . , , ,
,
, .
, ,
, ,
.
,
, : " ". ,
, ,
-.
.
, , ,
, . 8000 ,
, . "",
2000- . . ., ,
. "", 1300- . . .,
. . . . ,
, , .
-. , ..
, ,
.
.
: 1)
, , : , , , ; 2)
: , , ; 3) : , ; 4)
-, -; 5) , ,
; 6) ; 7) ; 8)
: , , .
, ,
. , , ,
, , .
- , , .
.
,
,
.

. ,
,
.
116

,
-.
. , "-" : " ,
, . ,
: " "".
,
; ,
. (),
, -.
, " ,
. , , , ,
.
, . , ,
. ,
, , ,
. , , ,
, .
, .
.
. ,
, . ,
.
,
.
, -.

-
- ,
, ,
. ,
,
, . -
" ".
, -. ""
() - - (. 250 . . .),
, .
,
"-", . -
.
, , ,
, ,
-.
"" (" ")
- . ,
, ,
, .

, , .
"" ,
, ; , ;

.
, .
117

-- --
, .
--, -.
- -.
- ,
, . .
,
. , "",
, .
, "", - .
, , (""),
, , ,
" ". -
, ,
.
, .
, . , .
-
(. 675 .). , ,
, (. 775 .) -.
, - .
( , ),
( , )
( ). ,
, ,
, . ,
, , (. 800 .).
, , ,
(. 850 .),
. , ,
, "-".
I, , II,
-.
(. 1018 .)
"-",
-.
- (. 1056 .),
"-" , ,
, , . .
, , .
-
, -
.

, -.
, -,
, .
, ,
, (, , , ),
"" () , ,
118

, . , , ,
. , ,
, - .
-, ,
, .

-, 496
. "" ,
-, , , - .
-
"-".
-, , ,
. ,
. , ,
. , -
.
, ,
, ,
.
- , ,
, ; ,
. . -
,
-. ,
.

-
( , , " ")
-. ,
. ,
,
, , .
, , .
- ,
, .
, ,
-
. ,
. ,
, .
. ,
, . , ,
, .
- . , ,
, " "
. - ,
.
, -, ,
"", , " ", , "". ,
.
, ,
.
119

.
,
, , , , .
, ,
; ,
"" " ",
, .
,
.
, ,
, -
. , , ,
. , ,
, . (VI
) "-" "-", - "
, , , ,
. () ()
". ,
.
-, ""
"". , , " ",
. ,
, .200
. ,
. "-", ,
, , .
( ), ,
. . ,
, , ,
-. , , ( " ").
. ,
() . , , .
-. ,
, ,
(, ),
.
. .
,
, , .
, , , ,
.
, 10
(). ,
.
, - - ,
.
, .

, .
"-" ( ),
, "-" (. 500 .) "-".
. ,
.
120

, ,
. , , ,
. : ,
, ,
. ,
. ().
,
. , ,
- . ()
"" ().
, ,
. .
, " ", . , , ,
, , .
,
. . ,
"-" : "
, , .
"" ,
". ,
( ).
-.
. , "",

. , .
, .
- , 1162
, , " ,
, ,.. -
, , , ... ,
... ... ,
, ,
". ,
, .
, -,
.

-
- .
(11051167).
. -,
"", , " ".
.
: " ,
. ,
". () .
,
, .

() . , ,
, , ,
, , ,
121

, ,
.
, :
, , ,
, 16 , .
, ,
- .
, " ". 28
,
(" ").
,
.
, ,
: ", , ,
. .
". ,
.
,
.
, .
,
, .
, , , ,

. ,
.
-, " ".
48 ,
. ,
, .
.
1167 , , .
, .
,
, , -. ,
. , ,
, 62 .
, , .
, , . ,
. ""
. ,
, " ". 450
. "", "", ,
.
"", ,
. , ,
, , .
" " , . : " ,
, .
, . , ,
". "" , ,
, ,
.
122

, , .
. : " , , ,
! , , , !" : ",
- , . ? ,
!" : " , , ,
, , , , ,
, , , , ,
".
, , , -
, . , ,
, ,
,
"-", - .
- , ,
, . ,
, , , .
.
, , ,
: 1) "", 2) 3)
. "" , "-" , "-"
"-".
- - --
, , ,
. , ,
(" "). ,
, . .
.
: " , , , ,
".
( () ,
, , .
( ) ,
: (), ( ),
( ), ( ), (
) ( ). ,

.
- - ( ) -
( ) . (
), ( ),
( ),
( ) ( ).
, , ( ), (,
), ( ), ( ),
( ) (" "). ,
(), - ,
,
.
, ( , , . .),
. ,
.
123

- ,
( ). , 25%
. ,
(). ,
: .
.


,
,
. ,
. - .
. -.
, .
,
, ,
-. ,
. "-"
: ,
.
.
, ,
.
800- . ,
,
. ,
, , "-". ""
. . ,
, , - (" ")
-- (" "). , "",
: , , .
: -, -
-. - ,
-, "-" . - "-" (
) (. 850 900 .).
"-". -
"-" "-"
, (. 900 950 .). (. 950 1000 .)
, "", " ",
.
.

-- "".
,
. , , ,
1200 , .
.
.
. , " "
, (). "" ,
: , ,
, .
, .
124

, , .
() (),
. (-) ,
"" , . ,
.
, . ,
. , ,
. -,
.
; , ,
"" . , , " ",
, , ,
, . ,
. , , -

. ,
. .
-
. ,
- .
, -
.
.

-
-, , ,
. , -
, , .
, , .
, -
. ,
, , , ,
. - , ,
-, .
, "--" ("
"), .
; , .
, ,
. ,
,
(-) .
- ,

. - ,
- . ,
,
.
-
, ,
, , , ,
,
, . "",
", " ( ,
). ,
125

"",
" ".
.

(-), () ,
. ,
. ,
. , ,
-.
, .
"-" : "
,

.
(),
()
.
()
, , ,
- ( )
".
( ),
, , .
.
- -,
. ,
.
- ,
.
"--" , "-", "", "" ,
. -.
- (),
(). .
", ".
- ,
.
, -,
. , , 750 000
-, -.
- , , .
, . ;
. ,
, -. - .
, - ---.
: -, -.
" ". (, "" "",
.)
-
, "".
126

,
(XVI ) "--" (" ").
. . .
, . ,
, , , ,
.
, -, ,
, .
, .
. -

.

-
- , "--",
"-" (. 50000 . . .). "-" 550
, . "-", "-"
.
,
, ,
.
. .
, , ,
. ,
. .
, --
(-) .
.
. ,
. , ewpa-
--. ,
.
, (

).
, , , ,
. . ,
. ,
, . , , ,
. , ,
, . "--" : " ,
, ,
, ,
".
, ""
-. "", , ,
.
, , . , ,
, .
, .
.
,
, .
( ), .
127

,
. "--": "
[, ],
, [, ].
, ?"
(1554 1626) .
,
, . ,
-,
. , .
.
. -
,
, , ,
-. 1565 .,
, , .
,
1559 1579 . ,
.
,
. ,
. 104 :
,

. "
, 500 ,
, .
: " , ,
, . , "-",
, , ".
,
, . ,
- ( ) , - (
), ,
,
, , . "": " , ,
, [ ],
, ".
- ,
, .
,
.

:
, , .
, .
, , . ,
, ,
. ,
, .
. ,
, .
128

, , ,
.
, .
.
-
, , ,
, .
. ,
.
Copyright 2002 Dinesh
http://shaivism.narod.ru/

129

. .
: J. Rudrappa

, , .
. ,
, ,
-. ,
. ,
,
, : , ,
, , - .
, . -,
-.
, ,
, ,
.
-,
, ,
.
, (), ,
, - . " ",

, ( ), -
. , , .
, , ,
. , , ,
. , , , .
,
, (, ), , ,
. () ( )
( ).

, ""
.
, ,
. , ,
, . , ,
, .
, .
, ,
, , ,
.
, , ,
. ( ), (
). anuttara, .. . , .
, (Paripurnanandaghana). .
.
(perception). .
130

, () ( ), (), (),
() ( ). ,
(Prashanta Sagara)
. , .
, , , ,
. , , ,
. .
. ,
.
,
. , .
, , , .
.
. , , ,
.
.
(anityavada) - (Mayavada),
. 25 ,
, 11 ,
. , - (Sabdadvaita)
, ,
""
() , , .
. , ,
. ,
, .
(Svatantrya Shakti) () ,
, -
, .
, ,
,
(Drik Kriyatmaka Shakti),
. ,
. , ,
(Shastrah, Gurutah, Svatah).

()
.
. , , ,
, ,
, , , , ,
-, , , ( , ).


, .
. , , ..
, .

,
. ,
, .
131

, ,
, ,
.

.
. , ,
( )
( ).
, ,
.

-
.
, .
. , .
, ,
.
. , .
, , , .
.
. , ,
. Sarvam Prane Pratishthita.
: (
, ) ( , ) (
). .
. -
, .
(, , , , )
, 30 . ,
36 . a, , Mithya
(), . Maa ,
. , ,
: ( ) ( ). ,
- , ( )
( ), , , .
, .
, .
,
.
( ) , , ,
, . ( ) ,
, (
, , ).
, () ( , , ), , ,
, . .
, .
, ,
, ,
. 30 ,
, , .
,
132

. (,
). ,
.

36 ( ),
, .
. , , , ,
. - ,
, . ,
, .
31 .
.
. .
, , .
, . .
.
: , A, , A
. : (),
(), ( ), ( )
( ).
() , .
() A,
. ()
, , .
. ()
A, .
() , .
, (,
) , .

. ,
-, , 36
, , ,
()
. , ,
().

,
,
. ,
.

, ()
. ; , .
.
. , , .
.
: ( ), (transmigratory
existence) ( ). ,
133

, ,
. () .

()
, ,
, , .
, . , ,
, .
,
, ().
. ,
,
, .
, (), ,
.. , .. . , ,
, , .

( )
, .
.
, ,
, .
. ,
.

, , :
1. .
2. ( ).
3. ( ).
4. ().
5. () '.'

Sapta Pramatras ( )

. .
, ,
, , , . ,
. () ,
. , ,
.
() (). .
.
-, ,
, ( ) .
.

134

.
, . , .
.
, , .
( ).
, ,
(), () ().
,
. . .
, ( ).
. .
, (),
, .
.
. ,
, .

.
, , . Sri M.P. Pandit
.
"
. ( "", ""). ,
. ; , .
, . ,

. , ""
, . (), , ,
. .
() , ,
, . : ,
() -; ,
-.
, , , ,
, . :
, , ,
-; , ,
.
, , ,
. : , ,
-, , ,
, -.
, .
36 : , , ,
, , , (, , , , ), , , ,
, , , , .
, 36 , .
, ,
. , - ,
. , , ,
135

,
."
36 : , , 5, 6 25
, 11 25 .

( )
,
. , , , , , , .
,
. .
, .
,
, . .
, , ,
.
Ekamurtistrayorbhagah Gurulingantujangamam
, .
, :
1. .
2. .
3. .
4. () .
5. .
6. ,
, , .
7. , , , ,
, .
8. ,
, " " .
.

, ,
,
.
.
.
, .
,
.
, ,
. , ,
136

.
() .
,
.

, .
,
, . " "
: " (),
."
, , .
, .
, ,
. .
,
, . , , ,
, . , ,
, . ,
. , ..
, .
, , Nijaguna Sivayogi:

, .. .
(tanage tanadharavagirpa). "" ('Substance'),
.

. ()
. . . .
.

, , .. , "", ""
"" ( ). .
, . , . causa
sui. , , .
, , : ( ),
( ), ( ), ( ,
) ( ). ,
. , ,
, .

.
, .
.
137

. , ,
,
. ,
. .
. ,
, .
. Shripati Pandita ,
, ,
.
, ,

.


.
. "" () "" ()
. ,
, : , , , , .
.
, . ,
, .
.
, , ,
. ,
.
, . . ,
, , , , ,
.

.
, , ..
, ,
. ,
.
, , .
, ,
,
.

.
, . - ,
,
. ,
. 12 .
,
.
, ,
.
Copyright 2002 Dinesh
http://shaivism.narod.ru/
138

www.shaivism.kriyayog.ru/articles/basics/trika.php

139


http://www.vijnyana.ru/pages/links.htm

( "")
"" ( )
""
"" ( " ")
- "Santosha" ( )
.
( " ")

Universal Shaiva Fellowship (USF). Teachings of Swami Lakshmanjoo.


Kashmir Shaivism Fellowship.
Kashmiri Overseas Association
Siddha Yoga Teachings
Trika Shaivism (introduction)
Kashmir Shaivism overview
Shaivism of Kashmir (main site)
Trika Shaivism (short overview)
Spanda Yoga Meditation (Kashmir Shaivism)
Kashmir Trika Foundation
Shaivam (Kashmiri Shaivism)
Hinduism Today (article)
Yoga School Natha (Kashmir Sivaism)
Kashmir Information Network
Site Shivashakti
Moksha Journal
Kashmir Herald

140

Muktabodha Institute
***
Literature - Articles and Books
http://shaivism.netfirms.com/articles/index.html

Kashmir Shaivism
http://www.shaivism.net/

Saints and Sages


http://www.ikashmir.net/saints/index.html

Hinduism in Kashmir
http://ikashmir.net/publications/religion.html

This site is a portal solely for the use of the Kashmiri Pandit community
http://kplink.com/

Bhagwaan Gopinathji
http://www.bhagavaangopinathji.org/fotedar/index.html
http://koausa.org/Patrika/

Lal Ded: The Great Kashmiri Saint-Poetess. Edited by: Dr. S. S. Toshkhani
http://shaivism.netfirms.com/lalded2/index.html

- () 2- . XI . (1035 - 1085) . "


" - , , ,
"" " ", ,
.
.
http://alfred.isea.ru/MyLib/MyLib.html

141

http://www.sanskrit-sanscrito.com.ar/english/trika/trika1ingles.html
http://www.koausa.org/Glimpses/Pratyabhijna.html
http://www.ksf.org/pub/
http://www.svabhinava.org/abhinava/JaidevSingh/
http://www.svabhinava.org/abhinava/abhinava-main.html
http://www.ikashmir.net/glimpses/index.html
http://www.kheper.net/topics/Trika/Trika.htm
http://www.spiritual-happiness.com/sanskritscriptures.html
http://www.kashmiryoga.nl/literatuur.isp
http://www.religiousworlds.com/mandalam/netra.htm
http://www.librarything.com/tag/Kashmir+Shaivism
http://www.librarything.com/author/lakshmanjooswami
http://www.worldcatlibraries.org/wcpa/top3mset/3da25941b332d31ca19afeb4da09e526.html
http://members.aol.com/trikshaiva/
http://unmesh.com/
http://www.scarletwoman.org/scarletletter/v3n3/v3n3_yonitantra4.html
http://members.shaw.ca/jgfriesen/Mainheadings/Abhi.html
http://www.tantrajoga.cz/kasmirskysivaismus/
http://zaan.net/vol2/5.html
Sanskrit
http://nagari.southindia.ru/
http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/fiindolo/gretil.htm
http://www.sai.uni-heidelberg.de/abt/IND/info/links/texts.htm
http://www.yorku.ca/inpar/Sanskrit.html
http://buddhism.lib.ntu.edu.tw/BDLM/en/index.htm
***
ITRANS (version 5.30)
142

http://www.aczoom.com/itrans/
http://www.omkarananda-ashram.org/Sanskrit/Itranslt.html

Online Sanskrit Dictionary


http://sanskrit.gde.to/dict/

Apte Sanskrit Dictionary Search


http://aa2411s.aa.tufs.ac.jp/~tjun/sktdic/

Sanskrit, Tamil and Pahlavi Dictionaries


http://webapps.uni-koeln.de/tamil/

Ramalinga in Tamil
http://vallalar.org/

Jambudvipa - Sanskrit Texts


http://www.jambudvipa.net/sanskrit.htm

Sanskrit Documents List Home


http://sanskritdocuments.org/home.html
http://sanskritdocuments.org/TextsElsewhere.html

Gasuns' Sanskrit Dictionary & Grammar Bookshelf


http://nagari.southindia.ru/sanskrit/

Gaudiya Grantha Mandira - A Sanskrit Text Repository


http://www.granthamandira.org/details.php?image_id=635

Sanskrit (Rus)
143

http://www.franklang.ru/sanskrit.html
http://daolao.ru/texts.htm

144

Kashmir shaivism online source:


Muktabodha indological research institute
http://www.muktabodha.org/digital_library.htm
http://shastras.hinduworld.com/Pratyabhijna%20Darsana%202/_Kashmir%20Shaivism%20Source.txt
http://shastras.hinduworld.com/Kashmiri%20Text/
www.koausa.org/Shaivism/ShaivismRef.html

(must sign up to be a member and download these and have PDF and DjVu software installed)
INDEXED BY VOLUME NUMBER
1. Shiva Sutra Vimarshini by Kshemaraja
2. Kashmir Shaivaism by J. C. Chatterji (NOT INCLUDED)
3. Pratyabhijna Hrdaya by Kshemaraja
4. Shiva Sutra Varttika of Bhatta Bhaskaracarya and Shiva Sutra Vrtti
5. Spanda Karikas with Kallata's Vrtti
6. Spanda Karikas with Vivrtti of Ramakantha
7. Paramarthasara of Abhinavagupta
8. Vijnana Bhairava with commentary partly by Kshemaraja
9. Vijnana Bhairava with commentary called Kaumadi by Ananda Bhatta
10. Stava-chintamani of Bhattanarayana with commentary by Kshemaraja
11. Maharthamanjari of Maheshvaranandawith authors commentary
12. Kamakalavilasa of Punyananda with commentary
13. Shat Trimshat-tattva-sandoha with commentary of Rajanaka Ananda
14. Bhavopahara of Chakrapaninatha with commentary by Ramy Deva Bhatta
15. Para-praveshika of Kshemaraja
16. Spanda Sandoha of Kshemaraja
17. Tantrasara of Abhinavagupta
18. Paratrimshika with commentary by Abhinavagupta
19. Janma-marana-vichara of Bhatta Vamadeva
20. Amaraugha Shasanam of Gorakshanatha
21. Mahanaya-prakasha of Rajanaka Shiti Kantha
22. Ishvara-pratyabhijna Vimarshini by Abhinavagupta Vol. 1
23. Tantraloka of Abhinavagupta with Viveka of Jayaratha Vol. 1
24. Tantra-vatadhanika by Abhinavagupta
25. NEVER PUBLISHED
26. Lalleshwari Vakyani
27. NEVER PUBLISHED
28. Tantraloka of Abhinavagupta with Viveka of Jayaratha Vol. 2
29. Tantraloka of Abhinavagupta with Viveka of Jayaratha Vol. 6
30. Tantraloka of Abhinavagupta with Viveka of Jayaratha Vol. 3
31. Svacchanda Tantra with commentary by Kshemaraja Vol. 1
32. Malini-vijaya vartikkam of Abhinavagupta
33. Ishvara-pratyabhijna Vimarshini by Abhinavagupta Vol. 2
34. Siddhitrayi and the Pratyabhijnakarika-vritti of Utpaladeva
35. Tantraloka of Abhinavagupta with Viveka of Jayaratha Vol. 5
36. Tantraloka of Abhinavagupta with Viveka of Jayaratha Vol. 4
37. Malini-vijayottara Tantra
38. Svacchanda Tantra with commentary by Kshemaraja Vol. 2
39. Vatulanatha Sutras with the Vritti of Anantashaktipada
40. Desopadesa and Narmamala of Kshemendra
41. Tantraloka of Abhinavagupta with Viveka of Jayaratha Vol. 7
145

42. Spanda Karikas of Vasugupta with the Nirnaya of Ksemaraja


43. Shiva Sutra Vartikam of Varadaraja
44. Svacchanda Tantra with commentary by Kshemaraja Vol. 3
45. Nareshvara Pariksha by Sadyojyotih with commentary by Ramakantha
46. Netra Tantra with commentary by Kshemaraja Vol. 1
47. Tantraloka of Abhinavagupta with Viveka of Jayaratha Vol. 8
48. Svacchanda Tantra with commentary by Kshemaraja Vol. 4
49. Laugakshi-grhya Sutras with the Bhashyam of Devapala Vol. 1
50. Mrgendra Tantra with the commentary of Narayanakantha
51. Svacchanda Tantra with commentary by Kshemaraja Vol. 5 part A
52. Tantraloka of Abhinavagupta with Viveka of Jayaratha Vol. 10
53. Svacchanda Tantra with commentary by Kshemaraja Vol. 5 part B
54. Shiva Drishti by Somananda with the Vritti by Utpaladeva
55. Laugakshi-grhya Sutras with the Bhashyam of Devapala Vol. 2
56. Svacchanda Tantra with commentary by Kshemaraja (named Vol. 6 here)
57. Tantraloka of Abhinavagupta with Viveka of Jayaratha Vol. 11
58. Tantraloka of Abhinavagupta with Viveka of Jayaratha Vol. 12
59. Tantraloka of Abhinavagupta with Viveka of Jayaratha Vol. 9
60. Ishvara-pratyabhijna-vivritti-vimarshini of Abhinavagupta Vol. 1
61. Netra Tantra with commentary by Kshemaraja Vol. 2
62. Ishvara-pratyabhijna-vivritti-vimarshini of Abhinavagupta Vol. 2
63. Devinamavilasa by Sahib Kaul
64. Bhagavadgita with the commentary called Sarvatobhadra
65. Ishvara-pratyabhijna-vivritti-vimarshini of Abhinavagupta Vol. 3
66. Vamakeshvarimatam with the commentary of Rajanaka Jayaratha
67. Ghatakarpara Kavya of Kalidasa with the commentary of Abhinavagupta
68. Paratrisika Laghuvritti of Abhinavagupta
69. Paratrisika Vivritti of Rajanaka Lakshmirama
70. Uddamareshvara Tantra
71. Gilgit manuscripts (NOT INCLUDED)
72. Prasadamandanam of Sutradharamandana
73. Karmakanda-kramavali of Somashambhu
74. Paratrishika-tatparyadipika and Shakta Vijnanam of Somananda
75. Lokaprakasha attributed to Kshemendra
76. Bodhapanchadashika of Abhinavagupta
77. Paramarthacharcha ofAbhinavagupta
78. Diwan-I-Dairi (NOT INCLUDED)
79. A Critical Note on the Vallabhadeva's Commentary on the Shishupalavadham
80. NEVER PUBLISHED
81. NEVER PUBLISHED
82. Tarikh-I-Hasan of Ghulam Hasan Khuyihami Vol. 1 & 2 (NOT INCLUDED)
83. NEVER PUBLISHED
84. Kalami Sadiq of Sadiq Qalandar (NOT INCLUDED)
85. NEVER PUBLISHED
86. Tarikh-I-Hasan by Ghulam Hasan Khuyihami Vol. 4 (NOT INCLUDED)
87. Panchastavi-mala vol. 3, Sakalajananistava
88. The Wit of Kashmir (NOT INCLUDED)
89. Hariharastotram by Vasudeva (NOT INCLUDED)
90. Panchastavi-mala vol.s 1 and 2, Laghustava and Carcastava

146

Вам также может понравиться