Вы находитесь на странице: 1из 1473

Стругацки Аркадиј Стругацки Борис

Аркадий Стругацкий Борис Стругацкий

Тешко је бити Бог

Трудно быть богом

Прев.М. Цолић. Београд, 1977.

Действие повести разворачивается в будущем на другой планете в государстве Арканар, где существует гуманоидная цивилизация, представители которой физически неотличимы от людей. Цивилизация находится на уровне развития, соответствующем земному позднему Средневековью. На планете негласно присутствуют сотрудники земного Института экспериментальной истории, ведущие наблюдение за развитием цивилизации.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

САДРЖАЈ / ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРОЛОГ

4

1

99

2

274

3

448

4

579

5

738

6

910

7

985

8

1167

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

9

1344

10

1396

ЕПИЛОГ / ЭПИЛОГ

1457

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

ПРОЛОГ

ПРОЛОГ

Лежиште Анкиног самострела било је начињено од црне пластике, а тетива је била од хромираног челика и затезала се једним, јединим покретом ручице која се нечујно покретала.

Ложа Анкиного арбалета была выточена из черной пластмассы, а тетива была из хромистой стали и натягивалась одним движением бесшумно скользящего рычага.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Антон, новотарије није признавао: он је имао добро старо борбено оружје у стилу маршала Тоца, краља Пица Првог, оковано потамнелим бакром са точкићем, на који се намотавала тетива од волујских жила.

Антон новшеств не признавал: у него было доброе боевое устройство в стиле маршала Тоца, короля Пица Первого, окованное черной медью, с колесиком, на которое наматывался шнур из воловьих жил.

Што се тиче Пашке, он је понео пнеуматски карабин.

Что касается Пашки, то он взял пневматический карабин.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Он је сматрао да су самострели детињство човечанства, пошто је био лењ и неспособан да било шта сам начини.

Арбалеты он считал детством человечества, так как был ленив и неспособен к столярному ремеслу.

Пристали су уз северну обалу, где је из жуте пешчане стрмине штрчало изукрштано корење као стрела правих јела.

Они причалили к северному берегу, где из желтого песчаного обрыва торчали корявые корни мачтовых сосен.

Анка је бацила весло и осврнула се.

Анка бросила рулевое весло и оглянулась.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Сунце се већ било дигло над шумом, и све је било плаво, зелено и жуто плавичаста измаглица над језером, тамнозелене јеле и жута обала на другој страни.

Солнце уже поднялось над лесом, и все было голубое зеленое и желтое — голубой туман над озером, темно-зеленые сосны и желтый берег на той стороне.

И небо је над свим тим било прозрачно, беличасто плаво.

И небо над всем этим было ясное, белесовато-синее.

«Ничега тамо нема», рекао је Пашка.

— Ничего там нет, — сказал Пашка.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Седели су, нагавши се преко ивице чамца и гледали у воду.

Ребята сидели, перегнувшись через борт, и глядели в воду.

«Огромна штука», сигурним гласом рекао је Антон.

— Громадная щука, — уверенно сказал Антон.

«Са оволиким перајима?» упитао је Пашка.

— С вот такими плавниками? — спросил Пашка.

Антон је оћутао.

Антон промолчал.

Анка је такође бацила поглед у воду, али је тамо угледала само сопствени одраз.

Анка тоже посмотрела в воду, но увидела только собственное отражение.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Ех, када би смо могли сада да се окупамо», рекао је Пашка, спуштајући руку до лакта у воду.

— Искупаться бы, — сказал Пашка, запуская руку по локоть в воду.

«Хладна је», рекао је.

— Холодная, — сообщил он.

Антон је прешао на прамац и искочио на обалу.

Антон перебрался на нос и спрыгнул на берег.

Чамац је почео да се њише.

Лодка закачалась.

Антон се ухватио за ивицу чамца и упитно погледао Пашку.

Антон взялся за борт и выжидательно посмотрел на Пашку.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Тада је Пашка устао, ставивши весло на врат као обрамицу, и извијајући доњи део тела, почео да пева:

Тогда Пашка поднялся, заложил весло за шею, как коромысло, и, извиваясь нижней частью туловища, пропел:

Стари морнар Вицлипуцли!

Старый шкипер Вицлипуцли!

Драговићу, да нам ниси заспао?

Ты, приятель, не заснул?

Чувај ми се, тебе јуре

Берегись, к тебе несутся

Јата препечених ајкула!

Стаи жареных акул!

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Антон је ћутке повукао чамац.

Антон молча рванул лодку.

«Ехеј!» повикао је Пашка, хватајући се за ивицу.

— Эй-эй! — закричал Пашка, хватаясь за борта.

«Зашто то препечених?» упитала је Анка.

— Почему жареных? — спросила Анка.

«Не знам», одговорио је Пашка.

— Не знаю, — ответил Пашка.

Изашли су из чамца.

Они выбрались из лодки.

«А није лоше? Јата препечених ајкула!»

— А верно здорово? Стаи жареных акул!

Одвукли су чамац на обалу.

Они потащили лодку на берег.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Ноге су пропадале у влажан песак, који је био прекривен сасушеним јеловим иглицама и шишаркама.

Ноги проваливались во влажный песок, где было полным-полно высохших иголок и сосновых шишек.

Чамац је био тежак и клизав, али су ипак успели да га извуку из воде до саме крме и тада су стали, тешко дашћући.

Лодка была тяжелая и скользкая, но они выволокли ее до самой кормы и остановились, тяжело дыша.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Ногу сам пригњечио», рекао је Пашка и почео да поправља црвени повез на глави.

— Ногу отдавил, — сказал Пашка и принялся поправлять красную повязку на голове.

Пажљиво га је намештао, како би му се чвор нашао тачно над десним уветом, као у носатих ируканских пирата.

Он внимательно следил за тем, чтобы узел повязки был точно над правым ухом, как у носатых ируканских пиратов.

«Живот нам се не мили, о-хај!» изјавио је.

— Жизнь не дорога, о-хэй! — заявил он.

Анка је усредсређено сисала прст.

Анка сосредоточенно сосала палец.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Трн?» упитао је Антон.

— Занозила? — спросил Антон.

«Не, одрала сам га.

— Нет. Содрала.

Неко од вас има праве канџе…»

У кого-то из вас такие когти…

«Но, но, покажи?»

— Ну-ка, покажи.

Показала је.

Она показала.

«Да», рекао је Антон.

— Да, — сказал Антон.

«Права озледа.

— Травма.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Но, шта да радимо?»

Ну, что будем делать?

«На раме и поред обале», предложио је Пашка.

— На пле-чо — и вдоль берега, — предложил Пашка.

«Па онда није требало ни да излазимо из чамаца», рекао је Антон.

— Стоило тогда вылезать из лодки, — сказал Антон.

«Чамцем и кокошка може», објаснио је Пашка.

— На лодке и курица может, — объяснил Пашка.

«А обалом: трска — то ти је број један, стрмине — два, вирови — три.

А по берегу: тростники — раз, обрывы — два, омуты — три.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Да.

Пуни млади.

С налимами.

Има и сомова.»

И сомы есть.

«Јата печених сомова», рекао је Антон.

— Стаи жареных сомов, — сказал Антон.

«А ти, јеси ли икада гњурао у вир?»

— А ты в омут нырял?

«Но, јесам.»

— Ну, нырял.

«Нисам видео.

— Я не видел.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Некако нисам имао прилике да то видим.»

Не довелось как-то увидеть.

«Има пуно тога што још ниси видео.»

— Мало ли чего ты не видел.

Анка је окренула леђа, дигла самострел и опалила у бор удаљен од њих једно двадесетак корачаји.

Анка повернулась к ним спиной, подняла арбалет и выстрелила в сосну шагах в двадцати.

Кора је почела да се осипа.

Посыпалась кора.

«Није лоше», рекао је Пашка и тог истог часа опалио из карабина.

— Здорово, — сказал Пашка и сейчас же выстрелил из карабина.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Нишанио је у Анкину стрелу, али је промашио.

Он целился в Анкину стрелу, но промазал.

«Нисам зауставио дисање», објаснио је.

— Дыхание не задержал, — объяснил он.

«А да си га зауставио?» упитао је Антон.

— А если бы задержал? — спросил Антон.

Гледао је Анку.

Он смотрел на Анку.

Анка је јаким покретом повукла полугу тетиве.

Анка сильным движением оттянула рычаг тетивы.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Мишиће је имала изузетно развијене. Антон је са задовољством посматрао како се под препланулом кожом померила чврста кугла бицепса.

Мускулы у нее были отличные — Антон с удовольствием смотрел, как прокатился под смуглой кожей твердый шарик бицепса.

Пажљиво је нанишанила и опалила још једном.

Анка очень тщательно прицелилась и выстрелила еще раз.

Друга стрела се са треском забила у дебло нешто мало испод прве.

Вторая стрела с треском воткнулась в ствол немного ниже первой.

«Бадава то радимо», рекла је Анка, спуштајући свој самострел.

— Зря мы это делаем, — сказала Анка, опуская арбалет.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Шта?» упитао је Антон.

— Что? — спросил Антон.

«Дрвеће уништавамо, ето шта је.

— Деревья портим, вот что.

Један клиња је јуче пуцао у дрво из лука, а, ја сам га натерала да зубима ишчупа стрелу.»

Один малек вчера стрелял в дерево из лука, так я его заставила зубами стрелы выдергивать.

«Пашка», рекао је Антон, «могао би да отрчиш, зуби су ти одлични.»

— Пашка, — сказал Антон. — Сбегал бы, у тебя зубы хорошие.

«А зуби су ми на раздељак», одговорио је Пашка.

— У меня зуб со свистом, — ответил Пашка.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Нека буде», рекла је Анка.

— Ладно, — сказала Анка.

«Хајде да нешто радимо.»

— Давайте что-нибудь делать.

«Не вере ми се нешто по тим урвинама», рекао је Антон.

— Неохота мне лазить по обрывам, — сказал Антон.

«Ни мени.

— Мне тоже неохота.

Идемо право.»

Пошли прямо.

«Где то?» упитао је Пашка.

— Куда? — спросил Пашка.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Где нас очи воде.»

— Куда глаза глядят.

«Но?» рекао је Антон.

— Ну? — сказал Антон.

«Значи, у сајву», рекао је Пашка.

— Значит, в сайву, — сказал Пашка.

«Тошка, хајдемо на Заборављени Булевар.

— Тошка, пошли на Забытое Шоссе.

Сећаш ли се?»

Помнишь?

«Како да не!»

— Еще бы!

«Знаш, Ањечка…» почео је Пашка.

— Знаешь, Анечка… — начал Пашка.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Ја ти нисам никаква тамо Ањечка», реско му је одговорила Анка.

— Я тебе не Анечка, — резко сказала Анка.

Није подносила да јој се обраћају другачије него са Анка.

Она терпеть не могла, когда ее называли не Анка, а как-нибудь еще.

Антон је то добро запамтио.

Антон это хорошо запомнил.

Брзо је рекао:

Он быстро сказал:

«Заборављени Булевар.

— Забытое Шоссе.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

По њему се нико више не вози.

По нему не ездят.

Нема га ни на мапи.

И на карте его нет.

И где води, то се уопште не зна.»

И куда идет, совершенно неизвестно.

«А јесте ли били тамо?»

— А вы там были?

«Јесмо.

— Были.

Али нисмо успели да га истражимо.»

Но не успели исследовать.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Пут из ниоткуда и у никуда», издекламовао је Пашка, дошавши себи.

— Дорога из ниоткуда в никуда, — изрек оправившийся Пашка.

«Одлично!» рекла је Анка.

— Это здорово! — сказала Анка.

Очи су јој постале налик на црне прорезе.

Глаза у нее стали как черные щелки.

«Идемо.

— Пошли.

Хоћемо ли стићи до вечери?»

К вечеру дойдем?

«Шта ти је! До поднева ћемо бити тамо.»

— Ну что ты! До двенадцати дойдем.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Кренули су нагоре урвином.

Они полезли вверх по обрыву.

На рубу урвине Пашка се осврнуо.

На краю обрыва Пашка обернулся.

Доле се налазило плаво језеро са жућкастим плићацима, чамац на песку и велики кругови који су се концентрично ширили на води мирној као уље крај обале — то је вероватно излетела из воде она штука.

Внизу было синее озеро с желтоватыми проплешинами отмелей, лодка на песке и большие расходящиеся круги на спокойной маслянистой воде у берега — вероятно, это плеснула та самая щука.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Пашка је осетио уобичајено неодређено одушевљење, као и увек, када су Тошка и он бежали из интерната и када се пред њима налазио дан потпуне неизвесности на неистраженим местима са јагодама, врелим ливадама без иједног човека, сивим гуштерима, леденом водом и изненадним изворима.

И Пашка ощутил обычный неопределенный восторг, как всегда, когда они с Тошкой удирали из интерната и впереди был день полной независимости с неразведанными местами, с земляникой, с горячими безлюдными лугами, с серыми ящерицами, с ледяной водой в неожиданных родниках.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

И, као и увек, зажелео је да заурла и високо поскочи, и то је тог истог часа и учинио, и Антон га је, смејући се погледао, и он је угледао у Антоновим очима потпуно разумевање.

И, как всегда, ему захотелось заорать и высоко подпрыгнуть, и он немедленно сделал это, и Антон, смеясь, поглядел на него, и он увидел в глазах Антона совершенное понимание.

Анка је ставила два прста у уста и вешто зазвиждала, и ушли су у шуму.

А Анка вложила два пальца в рот и лихо свистнула, и они вошли в лес.

Шума је била четинарска и ретка, ноге су клизиле по опалим иглицама.

Лес был сосновый и редкий, ноги скользили по опавшей хвое.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Коси сунчеви зраци падали су између правих стабала, и земља је била сва покривена златним мрљама.

Косые солнечные лучи падали между прямых стволов, и земля была вся в золотых пятнах.

Мирисало је на смолу, језеро и јагоде; негде у небу цвркутале су невидљиве птице.

Пахло смолой, озером и земляникой; где-то в небе верещали невидимые пичужки.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Анка је ишла испред свих, држећи свој самострел под мишком, и повремено се нагињала да узбере крваве, као лаком прекривене јагоде.

Анка шла впереди, держа арбалет под мышкой, и время от времени нагибалась за кровавыми, будто лакированными, ягодами земляники.

Антон је ишао за њом са добрим старим оружјем маршала Тоца о рамену.

Антон шел следом с добрым боевым устройством маршала Тоца на плече.

Тоболац са добрим борбеним стрелама лупкао га је по стражњици.

Колчан с добрыми боевыми стрелами тяжко похлопывал его по заду.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Ишао је и бацао поглед на Анкин врат — преплануо, готово црн, са пршљеновима који су се јасно истицали.

Он шел и поглядывал на Анкину шею — загорелую, почти черную, с выступающими позвонками.

Понекад се освртао тражећи Пашку, али се Пашка није видео, само се повремено, час десно, час лево видео на сунцу његов црвени повез.

Иногда он озирался, ища Пашку, но Пашки не было видно, только по временам то справа, то слева вспыхивала на солнце его красная повязка.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Антон је замислио како Пашка нечујно клизи међу јелама са карабином ‘на готовс’; испруживши напред своје грабљиво, мршаво лице са носем који се Ијуштио.

Антон представил себе, как Пашка бесшумно скользит между соснами с карабином наготове, вытянув вперед хищное худое лицо с облупленным носом.

Пашка се прикрадао по сајви, а сајва се не шали.

Пашка крался по сайве, а сайва не шутит.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Сајва пријатељу може изненада да ти постави питање — и треба јој одмах одговорити, помислио је Антон и повио се, али се пред њим налазила Анка и она је могла да се осврне, испало би глупо.

Сайва, приятель, спросит — и надо успеть ответить, подумал Антон и пригнулся было, но впереди была Анка, и она могла оглянуться. Получилось бы нелепо.

Анка се осврнула и упитала:

Анка оглянулась и спросила:

«А ви сте тихо киднули?» Антон је слегао раменима.

— Вы ушли тихо? Антон пожал плечами.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«А ко то кида бучно?»

— Кто же уходит громко?

«А ја сам, чини ми се, ипак дигла буку», забринуто је рекла Анка.

— Я, кажется, все-таки нашумела, — озабоченно сказала Анка.

«Испустила сам лавор — и наједном у ходнику кораци.

— Я уронила таз — и вдруг в коридоре шаги.

То је сигурно била Дева Каћа — она је данас дежурна.

Наверное, Дева Катя — она сегодня в дежурных.

Морала сам да скочим у рунделу са цвећем.

Пришлось прыгать в клумбу.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Шта мислиш, Тошка, какво то цвеће расте у тој рундели?»

Как ты думаешь, Тошка, что за цветы растут на этой клумбе?

Антон је намрштио чело.

Антон сморщил лоб.

«Под твојим прозором? Не знам.

— У тебя под окном? Не знаю.

А зашто?»

А что?

«Упорно неко цвеће.

— Очень упорные цветы.

Не савија га ветар, не обара бура.

«Не гнет их ветер, не валит буря».

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

У њега сви скачу већ неколико година, а њему — ништа.»

В них прыгают несколько лет, а им хоть бы что.

«Интересантно», рекао је Антон дубокомисаоно.

— Интересно, — сказал Антон глубокомысленно.

Сетио се да се под његовим прозором такође налази рундела са цвећем које ‘ветар не савија и не обара бура’.

Он вспомнил, что под его окном тоже клумба с цветами, которые «не гнет ветер и не валит буря».

Али он на то никада није обраћао пажњу.

Но он никогда не обращал на это внимания.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Анка се зауставила, сачекала га и пружила му прегршт јагода.

Анка остановилась, подождала его и протянула горсть земляники.

Антон је пажљиво узео три плода.

Антон аккуратно взял три ягоды.

«Узми још», рекла је Анка.

— Бери еще, — сказала Анка.

«Хвала», рекао је Антон, «волим да узимам по једну.

— Спасибо, — сказал Антон. — Я люблю собирать по одной.

А Дева Каћа није лоша, зар не?»

А Дева Катя вообще ничего, верно?

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Зависи», рекла је Анка.

— Это кому как, — сказала Анка.

«Када човеку свако вече изјављују да су му ноге час блатњаве, а час опет прашњаве…»

— Когда человеку каждый вечер заявляют, что у него ноги то в грязи, то в пыли…

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Ућутала је.

Она замолчала.

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Било је задивљујуће дивно шетати са њом удвоје по шуми раме уз раме, дотичући је голим лактовима, и посматрати је — како је лепа, вешта и необично добра и какве су јој дивне сиве очи са црним трепавицама.

Было удивительно хорошо идти с нею по лесу плечом к плечу вдвоем, касаясь голыми локтями, и поглядывать на нее — какая она красивая, ловкая и необычно доброжелательная и какие у нее большие серые глаза с черными ресницами.

«Да», рекао је Антон, пружајући руку да смакне паучину која је заблистала на сунцу.

— Да, — сказал Антон, протягивая руку, чтобы снять блеснувшую на солнце паутину.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«А њој ноге нису ни прашњаве.

— Уж у нее-то ноги не пыльные.

Ако те кроз баре носе на рукама, онда се, разумеш ли ме, нећеш; запрашити…»

Если тебя через лужи носят на руках, тогда, понимаешь, не запылишься…

«Ко је то носи?»

— Кто это ее носит?

«Хенрих из метеоролошке станице.

— Генрих с метеостанции.

Знаш, онај огроман, са готово белом косом.»

Знаешь, здоровый такой, с белыми волосами.

«Одиста?»

— Правда?

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«А зашто да не? Чак и свако дете зна да су заљубљени.»

— А чего такого? Каждый малек знает, что они влюблены.

Поново су ућутали.

Они опять замолчали.

Антон је бацио поглед на Анку.

Антон глянул на Анку.

Анкине очи су биле као црни прорези.

Глаза у Анки были как черные щелочки.

«А када је то било?» упитала је.

— А когда это было? — спросила она.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Једне ноћи када је био пун месец», одговорио је Антон преко воље.

— Да было в одну лунную ночь, — ответил Антон без всякой охоты.

«Само пази, не причај много о томе.»

— Только ты смотри не разболтай.

Анка се осмехнула.

Анка усмехнулась.

«Нико те није вукао за језик, Тошка», рекла је.

— Никто тебя за язык не тянул, Тошка, — сказала она.

«Хоћеш ли јагоде?»

— Хочешь земляники?

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Антон је махинално смакао јагоде са прљавог длана и стрпао их у уста.

Антон машинально сгреб ягоды с испачканной ладошки и сунул в рот.

Не волим торокала, помислио је.

Не люблю болтунов, подумал он.

Не подносим торокала.

Терпеть не могу трепачей.

Али, наједном је пронашао аргумент.

Он вдруг нашел аргумент.

«Тебе ће такође једном носити на рукама.

— Тебя тоже когда-нибудь будут таскать на руках.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

И, хоће ли ти бити пријатно, ако о томе почну да брбљају?»

Тебе приятно будет, если начнут об этом болтать?

«Одакле ти само идеја да ћу избрбљати?» расејано га је упитала Анка.

— Откуда ты взял, что я собираюсь болтать? — рассеянно сказала Анка.

«Не подносим торокала.»

— Я вообще не люблю болтунов.

«Слушај, а шта си то смислила?»

— Слушай, что ты задумала?

«Ништа нарочито», Анка је слегла раменима.

— Ничего особенного. — Анка пожала плечами.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Нешто касније је рекла у поверењу: «Знаш, дојадило ми је да свако божје вече два пута перем ноге.»

Немного погодя она доверительно сообщила: — Знаешь, мне ужасно надоело каждый божий вечер дважды мыть ноги.

Јадна Дева Каћа, помислио је Антон.

Бедная Дева Катя, подумал Антон.

То ти није сајва.

Это тебе не сайва.

Изашли су на стазу.

Они вышли на тропинку.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Стаза се спуштала низбрдо, и шума је постајала све мрачнија и мрачнија.

Тропинка вела вниз, и лес становился все темнее и темнее.

Овде су бујно расли папрат и висока, влажна трава.

Здесь буйно росли папоротник и высокая сырая трава.

Борова стабла била су прекривена маховином и белом пеном лишаја.

Стволы сосен были покрыты мхом и белой пеной лишайников.

Али, сајва се не шали.

Но сайва не шутит.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Промукао глас, у коме није било ничег Ијудског, наједном је заурлао:

Хриплый голос, в котором не было ничего человеческого, неожиданно проревел:

«Стој! Бацај оружје — ти, благородни доне, и ти, дона!»

— Стой! Бросай оружие — ты, благородный дон, и ты, дона!

Када сајва нешто захтева, треба умети одговорити.

Когда сайва спрашивает, надо успеть ответить.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Прецизним покретом Антон је оборио Анку у папрат налево, а сам је скочио у папрат удесно, притајио се и сакрио иза трулог пања.

Точным движением Антон сшиб Анку в папоротники налево, а сам прыгнул в папоротники направо, покатился и залег за гнилым пнем.

Промукли ехо је још одзвањао међу боровим стаблима, а стаза је већ била пуста.

Хриплое эхо еще отдавалось в стволах сосен, а тропинка была уже пуста.

Завладала је тишина.

Наступила тишина.

Антон, је, претуривши се на страну, вртео точкић затежући тетиву.

Антон, завалившись на бок, вертел колесико, натягивая тетиву.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Одјекнуо је пуцањ, на Антона је почело да пада некакво труње.

Хлопнул выстрел, на Антона посыпался какой-то мусор.

Промукао, нељудски глас је известио:

Хриплый нечеловеческий голос сообщил:

«Дон је погођен у пету!»

— Дон поражен в пятку!

Антон је почео да стење и тргао је ногу.

Антон застонал и подтянул ногу.

«Ма не у ту, већ у десну», исправио га је глас.

— Да не в эту, в правую, — поправил голос.

Чуло се како Пашка пућка од смеха.

Было слышно, как Пашка хихикает.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Антон је опрезно промолио главу иза пања, али се у сумрачној зеленој каши ништа није видело.

Антон осторожно выглянул из-за пня, но ничего не было видно в сумеречной зеленой каше.

У том моменту се зачуо продоран фијук и шум, као да је пало дрво.

В этот момент раздался пронзительный свист и шум, как будто упало дерево.

«Јој!

— Уау!…

« пригушено је кукао Пашка.

— сдавленно заорал Пашка.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Поштедите ме, молим вас! Поштедите! Не убијајте ме!»

— Пощады! Пощады! Не убивайте меня!

Антон је одмах скочио.

Антон сразу вскочил.

У сусрет му је из папрати, повлачећи се уназад, изашао Пашка.

Навстречу ему из папоротников, пятясь, вылез Пашка.

Руке су му биле дигнуте над главом.

Руки его были подняты над головой.

Анкин глас је упитао:

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Голос Анки спросил:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Тошка, видиш ли га?»

— Тошка, ты видишь его?

«Као на длану», са одобравањем је одговорио Антон.

— Как на ладони, — одобрительно отозвался Антон.

«Не окрећи се!» подвикнуо је Пашки.

— Не поворачиваться! — крикнул он Пашке.

«Руке на главу!»

— Руки за голову!

Пашка је покорно ставио руке на главу и изјавио:

Пашка покорно заложил руки за голову и объявил:

«Ништа нећу рећи.»

— Я ничего не скажу.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Тошка — шта да се уради са њим?» упитала је Анка.

— Что полагается с ним делать, Тошка? — спросила Анка.

«Сада ћеш видети», рекао је Антон и сместио се што је удобније могао на пањ, ставивши самострел на колена.

— Сейчас увидишь, — сказал Антон и удобно уселся на пень, положив арбалет на колени.

«Име!» Дрекнуо је гласом Хексе Ируканског.

— Имя! — рявкнул он голосом Гексы Ируканского.

Пашка је леђима показао свој презир и непокорност.

Пашка изобразил спиной презрение и неповиновение.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Антон је опалио.

Антон выстрелил.

Тешка стрела се бучно забила у грану над Пашкином главом.

Тяжелая стрела с треском вонзилась в ветку над Пашкиной головой.

«Охо!» проговорио је Анкин глас.

— Ого! — сказал голос Анки.

«Ја сам Бон Скакавац», преко воље је признао Пашка.

— Меня зовут Бон Саранча, — неохотно признался Пашка.

«И овде ће он, према свему издахнути — један од оних што бејаху са њим.»

— «И здесь он, по-видимому, лжет — один из тех, кто были с ним».

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Чувени силеџија и убица», објаснио је Антон.

— Известный насильник и убийца, — пояснил Антон.

«Али, он никада ништа не ради тек онако.

— Но он никогда ничего не делает даром.

Ко те је послао?»

Кто послал тебя?

«Послао ме је дон Сатарина Непоштедни», слагао је Пашка.

— Меня послал дон Сатарина Беспощадный, — соврал Пашка.

Антон је презриво рекао:

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Антон презрительно сказал:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Ова рука овде је прекинула нит смрдљивог живота дона Сатарине пре две године у Кањону Тешких Мачева.»

— Вот эта рука оборвала нить зловонной жизни дона Сатарины два года назад в Урочище Тяжелых Мечей.

«Да опалим стрелу у њега?» упитала је Анка.

— Давай я всажу в него стрелу? — предложила Анка.

«Потпуно сам заборавио», брзо је рекао Пашка, «У ствари, послао ме је Арата Лепи.

— Я совершенно забыл, — поспешно сказал Пашка. — В действительности меня послал Арата Красивый.

Обећао ми је сто златника за ваше главе.

Он обещал мне сто золотых за ваши головы.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

« Антон се лупио по коленима.

Антон хлопнул себя по коленям.

«Какав лажљивац!» повикао је.

— Вот брехун! — вскричал он.

«Па зар ће Арата да се повезује са таквим ништавилом као што си ти!»

— Да разве станет Арата связываться с таким негодяем, как ты!

«Како би било да ипак опалим стрелу у њега?» крвожедно је упитала Анка.

— Можно я все-таки всажу в него стрелу? — кровожадно спросила Анка.

Антон је почео демонски да се смеје.

Антон демонически захохотал.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Узгред буди речено», рекао је Пашка», погодио сам те у десну пету.

— Между прочим, — сказал Пашка, — у тебя отстрелена правая пятка.

Време би било да ти истече крв.»

Пора бы тебе истечь кровью.

«Шипак», успротивио се Антон.

— Дудки! — возразил Антон.

«Као прво, све време жваћем кору белог дрвета, а као друго, две предивне варварке су већ превиле моје ране.»

— Во-первых, я все время жую кору белого дерева, а во-вторых, две прекрасные варварки уже перевязали мне раны.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Папрат је почела да се помиче, и Анка је изашла на стазу.

Папоротники зашевелились, и Анка вышла на тропинку.

На образу јој се видела огреботина, колена су јој била измазана земљом и лишћем.

На щеке ее была царапина, колени были вымазаны в земле и зелени.

«Време је да га бацимо у блато», рекла је.

— Пора бросить его в болото, — объявила она.

«Када се непријатељ не предаје, њега треба уништити.»

— Когда враг не сдается, его уничтожают.

Пашка је спустио руке.

Пашка опустил руки.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Све у свему, не придржаваш се правила игре», рекао је Антону.

— Вообще-то ты играешь не по правилам, — сказал он Антону.

«Код тебе стално испада да је Хекса добар човек.»

— У тебя все время получается, что Гекса хороший человек.

«А много ми па ти знаш», рекао је Антон и такође изашао на стазу.

— Много ты знаешь! — сказал Антон и тоже вышел на тропинку.

«Сајва се не шали, прљави најамниче.»

— Сайва не шутит, грязный наемник.

Анка је вратила Пашки карабин.

Анка вернула Пашке карабин.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«А шта, јер ви увек тако пуцате један у другога?» упитала је са завишћу.

— Вы что, всегда так палите друг в друга? — спросила она с завистью.

«Него шта!» зачудио се Пашка.

— А как же! — удивился Пашка.

«А шта је, је л’ би можда требало да вичемо:

‘Пу! — пу!’ — шта ли? У игри је неопходан елеменат ризика.»

— Что, нам кричать: «Кх-кх! Пу-пу!» — что ли? В игре нужен элемент риска!

Антон је немарно рекао:

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Антон небрежно сказал:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Ми се на пример често играмо Виљема Тела.»

— Например, мы часто играем в Вильгельма Телля.

«Наизменично», прихватио је Пашка.

— По очереди, — подхватил Пашка.

«Данас ја стојим са јабуком на глави, а сутрадан он.»

— Сегодня я стою с яблоком, а завтра он.

Анка их је погледала.

Анка оглядела их.

«Тако значи?» рекла је лагано.

— Вот как? — медленно сказала она.

«Било би интересантно видети то.»

— Интересно было бы посмотреть.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Са задовољством бисмо ти показали» саркастично је рекао Антон, «али немамо јабуку.»

— Мы бы с удовольствием, — ехидно сказал Антон. — Яблока вот нет.

Пашка се смејуљио.

Пашка широко ухмылялся.

Тада му је Анка смакла са главе повез и брзо смотавши га направила од њега лопту.

Тогда Анка сорвала у него с головы пиратскую повязку и быстро свернула из нее длинный кулек.

«Јабука — то је условност», рекла је.

— Яблоко — это условность, — сказала она.

«Ево одличне мете да се играмо Виљема Тела.»

— Вот отличная мишень. Сыграем в Вильгельма Телля.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Антон је узео црвени смотуљак и пажљиво га прегледао.

Антон взял красный кулек и внимательно осмотрел его.

Погледао је Анку — очи су јој биле као уски прорези, а Пашка се забављао — било му је весело.

Он взглянул на Анку — глаза у нее были как щелочки. А Пашка развлекался — ему было весело.

Антон му је пружио смотуљак.

Антон протянул ему кулек.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«На тридесет корачаји нећу промашити карту», рекао је мирним гласом, «разуме се, из добро ми познатог пиштоља.»

— «В тридцати шагах промаха в карту не дам, — ровным голосом сказал он. — Разумеется, из знакомых пистолетов».

«Одиста?» рекла је Анка и обратила се Пашки: «А ти, драги мој, да ли ћеш ти погодити карту на тридесет корачаји?» Пашка је намештао смотуљак на глави.

— «Право? — сказала Анка и обратилась к Пашке: — А ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?» Пашка пристраивал колпак на голове.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Једном ћемо покушати», рекао је, кезећи зубе.

— «Когда-нибудь мы попробуем, — сказал он, скаля зубы.

«Својевремено нисам лоше пуцао.»

— В свое время я стрелял не худо».

Антон се окренуо и кренуо стазом, гласно одбројавајући кораке:

Антон повернулся и пошел по тропинке, вслух считая шаги:

«Петнаест… шеснаест… седамнаест…»

— Пятнадцать… шестнадцать… семнадцать…

Пашка је нешто рекао — Антон га није чуо, и Анка се гласно насмејала.

Пашка что-то сказал — Антон не расслышал, и Анка громко рассмеялась.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Некако чак превише гласно.

Как-то слишком громко.

«Тридесет», рекао је и окренуо се.

— Тридцать, — сказал Антон и повернулся.

Са тридесет корачаји раздаљине Пашка је изгледао сасвим мали.

На тридцати шагах Пашка выглядел совсем маленьким.

Црвени троугао смотуљка на глави изгледао је као капа дворске луде.

Красный треугольник кулька торчал у него на голове, как шутовской колпак.

Пашка се смејуљио.

Пашка ухмылялся.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Он се још играо.

Он все еще играл.

Антон се сагао и почео лагано да затеже тетиву.

Антон нагнулся и стал неторопливо натягивать тетиву.

«Нека си благословен, оче мој Виљеме!» повикао је Пашка.

— Благословляю тебя, отец мой Вильгельм! — крикнул Пашка.

«И захваљујем ти се за све, ма шта да се десило.»

— И благодарю тебя за все, что бы ни случилось.

Антон је ставио стрелу и исправио се.

Антон наложил стрелу и выпрямился.

Пашка и Анка су га посматрали.

Пашка и Анка смотрели на него.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Стајали су близу једно другога.

Они стояли рядом.

Стаза је личила на таман, влажан ходник међу високим, зеленим зидовима.

Тропинка была как темный сырой коридор между высоких зеленых стен.

Антон је дигао свој самострел.

Антон поднял арбалет.

Борбено оружје маршала Тоца постало је некако необично тешко.

Боевое устройство маршала Тоца стало необычайно тяжелым.

Руке ми дрхте, помислио је Антон.

Руки дрожат, подумал Антон.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

То је већ лоше.

Плохо.

И непотребно.

Зря.

Сетио се како су зими Пашка и он читав један сат бацали грудве у металну шишарку на стубу ограде.

Он вспомнил, как зимой они с Пашкой целый час кидали снежки в чугунную шишку на столбе ограды.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Бацали су их са двадесет корачаји раздаљине, са петнаест и са десет — никако нису могли да је погоде.

Кидали с двадцати шагов, с пятнадцати и с десяти — и никак не могли попасть.

А после, када им је све то већ дојадило и када су се спремали да крену, Пашка је немарно, не гледајући, бацио последњу грудву и погодио.

А потом, когда уже надоело и они уходили, Пашка небрежно, не глядя бросил последний снежок и попал.

Антон је свом снагом забио кундак у згиб рамена.

Антон изо всех сил вдавил приклад в плечо.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Анка стоји сувише близу, помислио је.

Анка стоит слишком близко, подумал он.

Хтео је да јој повиче да се удаљи, али је схватио да би то било глупо.

Он хотел было крикнуть ей, чтобы она отошла, но понял, что это было бы глупо.

Више.

Выше.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Још мало… Још… Наједном је постао уверен да ће се стрела, тешка једну фунту, чак ако им окрене и леђа, забити тачно у Пашкину преконосицу, између веселих, зелених очију.

Еще выше… Еще… Его вдруг охватила уверенность, что, если он даже повернется к ним спиной, фунтовая стрела все равно вонзится точно в Пашкину переносицу, между веселыми зелеными глазами.

Отворио је очи и погледао Пашку.

Он открыл глаза и посмотрел на Пашку.

Пашка се више није смејуљио.

Пашка больше не ухмылялся.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Анка је лагано-лагано дизала руке са раљиреним прстима и лице јој је постало напето и некако превише одрасло.

А Анка медленно-медленно поднимала руку с растопыренными пальцами, и лицо у нее было напряженное и очень взрослое.

Тада је Антон дигао самострел још више и повукао ороз.

Тогда Антон поднял арбалет еще выше и нажал на спусковой крючок.

Није видео где је стрела отиљла.

Он не видел, куда ушла стрела.

«Промашио сам», рекао је гласно.

— Промазал, — сказал он очень громко.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Кренуо је стазом ногама које се нису савијале.

Переступая на негнущихся ногах, он двинулся по тропинке.

Пашка је обрисао црвеним смотуљком лице, затресао га, раширио и почео да повезује главу.

Пашка вытер красным кульком лицо, встряхнув, развернул его и стал повязывать голову.

Анка се сагла и дигла свој самострел.

Анка нагнулась и подобрала свой арбалет.

Ако ме том стварчицом лупне по глави, помислио је Антон, рећи ћу јој хвала.

Если она этой штукой трахнет меня по голове, подумал Антон, я ей скажу спасибо.

Али, Анка га није чак ни погледала.

Но Анка даже не взглянула на него.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Окренула се Пашки и упитала га:

Она повернулась к Пашке и спросила:

«Идемо?»

— Пошли?

«Одмах», рекао је Пашка.

— Сейчас, — сказал Пашка.

Погледао је Антона и ћутке лупио самога себе савијеним прстом по челу.

Он посмотрел на Антона и молча постучал себя согнутым пальцем по лбу.

«А ти си се већ преплашио», рекао је Антон.

— А ты уже испугался, — сказал Антон.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Пашка се још једном лупио прстом по челу и кренуо за Анком.

Пашка еще раз постучал себя пальцем по лбу и пошел за Анкой.

Антон је ишао за њима и трудио се да потисне сумње у себи.

Антон плелся следом и старался подавить в себе сомнения.

А шта сам ја то у ствари и урадио, потиштено је мислио.

А что я, собственно, сделал, вяло думал он.

Зашто су се само надули! Но, Пашку разумем, преплашио се.

Чего они надулись? Ну Пашка ладно, он испугался.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Само се још не зна ко се више ио — Виљем— тата или Тел-син.

Только еще неизвестно, кто больше трусил — Вильгельм-папа или Телль- сын.

Ах, шта је онда са Анком? Према свему, преплашила се за у.

Но Анка-то чего? Надо думать, перепугалась за Пашку.

А шта је па требало да радим? Ето, вучем се за њима, као непотребни рођак.

А что мне было делать? Вот тащусь за ними, как родственник.

Најбоље ће бити да одем.

Взять и уйти.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Сада ћу скренути улево, тамо је једна мочвара.

Поверну сейчас налево, там хорошее болото.

Можда ћу још и сову успети да уловим.

Может, сову поймаю.

Али, он није успорио чак ни корак.

Но он даже не замедлил шага.

То је значи заувек, помислио је.

Это значит навсегда, подумал он.

Читао је да се то често дешава.

Он читал, что так бывает очень часто.

На забачени пут стигли су чак и раније него што су мислили.

Они вышли на заброшенную дорогу даже раньше, чем думали.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Сунце је већ стајало високо, било је ужасно вруће.

Солнце стояло высоко, было жарко.

За оковратником су боцкале јелове иглице.

За шиворотом кололись хвойные иголки.

Пут је био од бетона састављен од два низа сиво- зарђалих, испуцаних бетонских плоча.

Дорога была бетонная, из двух рядов серо-рыжих растрескавшихся плит.

Кроз пукотине међу спојевима пробијала се густа, сува трава.

В стыках между плитами росла густая сухая трава.

По ивици пута растао је густ, прашњав коров.

На обочинах было полно пыльного репейника.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Над путем су брундали бумбари, и један је безобразно лупио Антона право у чело.

Над дорогой с гудением пролетали бронзовки, и одна нахально стукнула Антона прямо в лоб.

Било је тихо и спарно.

Было тихо и томно.

«Погледајте», рекао је Пашка.

— Глядите! — сказал Пашка.

Над средином пута, на зарђалој жици, затегнутој попреко, висила је округла метална плоча, прекривена испуцалом бојом.

Над серединой дороги на ржавой проволоке, протянутой поперек, висел круглый жестяной диск, покрытый облупившейся краской.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Судећи по свему, на диску је био приказан жути правоугаоник на црвеној позадини.

Судя по всему, там был изображен желтый прямоугольник на красном фоне.

«Шта је то?» упитала је без неког-посебног интересовања Анка.

— Что это? — без особого интереса спросила Анка.

«Аутомобилски знак», рекао је Пашка.

— Автомобильный знак, — сказал Пашка.

«Улаз забрањен.»

— «Въезд запрещен».

«Цигла», објаснио је Антон.

— «Кирпич», — пояснил Антон.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«А шта она значи?» упитала је Анка.

— А зачем он? — спросила Анка.

«Значи да тамо не сме да се иде», рекао је Пашка.

— Значит, вон туда ехать нельзя, — сказал Пашка.

«А шта ће онда овде пут?»

— А зачем тогда дорога?

Пашка је слегао раменима.

Пашка пожал плечами.

«То је јако стари пут», рекао је.

— Это же очень старое шоссе, — сказал он.

«Анизотропан пут», изјавио је Антон.

— Анизотропное шоссе, — заявил Антон.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Анка му је била окренута Иеђима.

Анка стояла к нему спиной.

«Кретање само у једном правцу.»

— Движение только в одну сторону.

«Мудри су били наши преци», замишљено је рекао Пашка.

— Мудры были предки, задумчиво сказал Пашка.

«Возиш се тако једно две стотине километара, и наједном — ето ти на! — ‘цигла’.

— Этак едешь-едешь километров двести, вдруг — хлоп! — «кирпич».

Нити можеш даље да идеш, нити имаш кога да приупиташ.»

И ехать дальше нельзя, и спросить не у кого.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Шта ли може да буде иза тог знака!» рекла је Анка.

— Представляешь, что там может быть за этим знаком! — сказала Анка.

Осврнула се.

Она огляделась.

Унаоколо, на много километара налазила се потпуно пуста без и једног јединог човека шума, и нису имали уопште кога да упитају шта би могло да буде иза тог знак.

Кругом на много километров был безлюдный лес, и не у кого было спросить, что там может быть за этим знаком.

«А можда то уопште и није ‘цигла’?» рекла је.

— А вдруг это вовсе и не «кирпич»? — сказала она.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Боја је сва отпала…»

— Краска-то вся облупилась…

Тада је Антон пажљиво нанишанио и опалио.

Тогда Антон тщательно прицелился и выстрелил.

Било би одиста фантастично, да је стрела прекинула жицу, и да је знак пао пред саме Анкине ноге.

Было бы здорово, если бы стрела перебила проволоку и знак упал бы прямо к ногам Анки.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Али, стрела је погодила горњи део знака, пробила зарђали плех, и на земљу је почела да отпада само сасушена боја.

Но стрела попала в верхнюю часть знака, пробила ржавую жесть, и вниз посыпалась только высохшая краска.

«Будало», рекла је Анка, не окренувши се.

— Дурак, — сказала Анка, не оборачиваясь.

То је била прва реч, са којом се обратила Антону после игре Виљема Тела.

Это было первое слово, с которым она обратилась к Антону после игры в Вильгельма Телля.

Антон је почео да се некако натмурено смешка.

Антон криво улыбнулся.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Анд ентерприсес оф греат питцх анд момент», изговорио је, «Wитх тхис регард тхеир цуррент турн wаy анд лоасе тхе наме оф ацтион.

— «And enterprises of great and moment, — произнес он, — with this regard their current turn away and loose name of action».

« Тако подухвати велики, што успех обећавају, пропадају од одлагања сталних. Шекспир, (‘Хамлет’).

(«И начинанья, вознесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют время действия» (Шекспир, «Гамлет»).

Верни Пашка је наједном повикао.

Верный Пашка закричал:

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Момци, овуда су прошла кола! И то после непогоде! Ево, овде је трава изгажена! И овде…»

— Ребята, здесь прошла машина! Уже после грозы! Вон трава примята! И вот…

Има среће Пашка, помислио је Антон.

Везет Пашке, подумал Антон.

Почео је да разгледа трагове на путу и угледао изгажену траву и црни траг гума на месту, где је аутомобил прикочио пред рупом у бетону.

Он стал разглядывать следы на дороге и тоже увидел примятую траву и черную полосу от протекторов в том месте, где автомобиль затормозил перед выбоиной в бетоне.

«Аха!» рекао је Пашка.

— Ага! — сказал Пашка.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Пролетео је испод знака!»

— Он выскочил из-под знака.

То је било јасно свакоме, али се Антон побунио:

Это было ясно каждому, но Антон возразил:

«Ни помена, ишао је са оне стране.»

— Ничего подобного, он ехал с той стороны.

Пашка га је запањено погледао.

Пашка поднял на него изумленные глаза.

«Зар си ослепео, шта ли?»

— Ты что, ослеп?

«Ишао је са оне стране», био је упоран Антон.

— Он ехал с той стороны, — упрямо повторил Антон.

«Идемо по трагу.»

— Пошли по следу.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Лупеташ будалаштине! Лупеташ!» побунио се Пашка.

— Ерунду ты городишь! — возмутился Пашка.

«Као прво, ни један иоле васпитан возач не би кренуо испод ‘цигле’.

— Во-первых, никакой порядочный водитель не поедет под «кирпич».

Као друго, погледај: ево рупчаге, ево трага коћења… Но, одакле је онда ишао?»

Во-вторых, смотри: вот выбоина, вот тормозной след… Так откуда он ехал?

«Шта ме се тичу ти твоји ‘васпитани’! Васпитан сам и идем испод знака.»

— Что мне твои порядочные! Я сам непорядочный, и я пойду под знак.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Пашка је позеленео од беса.

Пашка взбеленился.

«Иди где хоћеш!» рекао је, лако муцајући.

— Иди куда хочешь! — сказал он, слегка заикаясь.

Незрели створе.

— Недоумок.

Сасвим си полудео од спатине!»

Совсем обалдел от жары!

Антон се окренуо и, гледајући право преда се, кренуо испод знака.

Антон повернулся и, глядя прямо перед собой, пошел под знак.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Хтео је само једно: да се испред њега нађе некакав мост дигнут у ваздух и да мора да се пробија у том правцу.

Ему хотелось только одного: чтобы впереди оказался какой-нибудь взорванный мост и чтобы нужно было прорваться на ту сторону.

Шта ме се тичу твоји васпитани! — мислио је.

Какое мне дело до этого порядочного! — думал он.

— Нека иду, где хоће… са својим Пашком.

— Пусть идут, куда хотят… со своим Пашенькой.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Сетио се како је Анка одрезала Павлу, када јој се овај обратио са ‘Ањечка’; и осетио се нешто лакше.

Он вспомнил, как Анка срезала Павла, когда тот назвал ее Анечкой, и ему стало немного легче.

Осврнуо се.

Он оглянулся.

Пашку је одмах угледао: Бон Скакавац, сагавши се над самом земљом, кретао се трагом тајанствених кола.

Пашку он увидел сразу: Бон Саранча, согнувшись в три погибели, шел по следу таинственной машины.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Зарђали диск над путем лагано се њихао и кроз рупу се назирало модро небо.

Ржавый диск над дорогой тихонько покачивался, и сквозь дырку мелькало синее небо.

А на ивици пута је седела Анка, ослонивши лактове на гола колена и ставивиши браду на стегнуте песнице.

А на обочине сидела Анка, уперев локти в голые колени и положив подбородок на сжатые кулаки.

…Враћали су се тек предвече.

…Они возвращались уже в сумерках.

Момци су веслали, а Анка је седела на крми.

Ребята гребли, а Анка сидела на руле.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Над црном шумом дизао се пурпурни месец, неподношљиво су крекетале жабе.

Над черным лесом поднималась красная луна, неистово вопили лягушки.

«Како је све било дивно смишљено», рекла је тужно Анка.

— Так здорово все было задумано, — сказала Анка грустно.

«Ех, ви!…»

— Эх, вы!…

Дечаци су оћутали.

Ребята промолчали.

Тада је Пашка полугласно упитао:

Затем Пашка вполголоса спросил:

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Тошка, шта је било тамо, под знаком?»

— Тошка, что там было, под знаком?

«Мост дигнут у ваздух», одговорио је Антон.

— Взорванный мост, — ответил Антон.

«И скелет фашисте, прикован ланцима за митраљез.

— И скелет фашиста, прикованный цепями к пулемету.

« Замислио се још мало и додао: «Митраљез је буквално зарастао у земљу…»

Он подумал и добавил: — Пулемет весь врос в землю…

«Да…» рекао је Пашка.

— Н-да… — сказал Пашка.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Дешава се.

— Бывает.

А ја сам тамо једноме помогао да поправи кола.»

А я там одному машину помог починить.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

1

1

Када је Румата прошао гроб светог Мике — седми по реду и последњи на том путу, већ се било сасвим смрачило.

Когда Румата миновал могилу святого Мики — седьмую по счету и последнюю на этой дороге, было уже совсем темно.

Много хваљени хамахарски ждребац, кога је од дон Тамеа добио на картама, био је обично ђубре.

Хваленый хамахарский жеребец, взятый у дона Тамэо за карточный долг, оказался сущим барахлом.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Био се ознојио, подбио ноге и кретао се лошим, кривудавим касом.

Он вспотел, сбил ноги и двигался скверной, вихляющейся рысью.

Румата му је стезао бокове коленима, шибао рукавицом између ушију, али је овај само преморено одмахивао главом, не убрзавајући корак.

Румата сжимал ему коленями бока, хлестал между ушами перчаткой, но он только уныло мотал головой, не ускоряя шага.

Дуж пута се налазило жбуње, које је у предвечерје личило на облаке смрзнутог дима.

Вдоль дороги тянулись кусты, похожие в сумраке на клубы застывшего дыма.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Неподношљиво су зујали комарци.

Нестерпимо звенели комары.

На мутном небу трепереле су ретке, нејасне звезде.

В мутном небе дрожали редкие тусклые звезды.

У налетима је дувао слаб ветар, топао и хладан истовремено, као и увек ујесен у овој приморској земљи са загушљивим, прашњавим данима и леденим вечерима.

Дул порывами несильный ветер, теплый и холодный одновременно, как всегда осенью в этой приморской стране с душными, пыльными днями и зябкими вечерами.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Румата се чвршће замотао у плашт и пустио узенгије.

Румата плотнее закутался в плащ и бросил поводья.

Није имало смисла да било куда жури.

Торопиться не имело смысла.

До поноћи је имао још један сат, а штуцава шума се већ појавила над хоризонтом као црн, изгубљен гребен.

До полуночи оставался час, а Икающий лес уже выступил над горизонтом черной зубчатой кромкой.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

По страни су се пружала узорана поља, под звездама су светлуцале мочваре, које су заударале на мртву рђу, тамнели су се брежуљци и иструлели плотови из доба освајања.

По сторонам тянулись распаханные поля, мерцали под звездами болота, воняющие неживой ржавчиной, темнели курганы и сгнившие частоколы времен Вторжения.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Далеко са леве стране појављивао се и гасио тмуран одсјај: према свему, горело је некакво село, једно од безбројних једноликих Мртвожора, Обешењака, Пљачкаша, која су недавно, царским указом променила имена у Жељена, Благодарна и Анђеоска.

Далеко слева вспыхивало и гасло угрюмое зарево: должно быть, горела деревушка, одна из бесчисленных однообразных Мертвожорок, Висельников, Ограбиловок, недавно переименованных по августейшему указу в Желанные, Благодатные и Ангельские.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

На стотине миља од обала Мореуза и до сајве Штуцаве шуме — простирала се та земља, прекривена облацима комараца, раздирана јаругама, пуна мочвара, поражена грозницама, поморима и смрдљивом кијавицом.

На сотни миль — от берегов Пролива и до сайвы Икающего леса — простиралась эта страна, накрытая одеялом комариных туч, раздираемая оврагами, затопляемая болотами, пораженная лихорадками, морами и зловонным насморком.

Крај саме кривине пута од жбуна одвојила се тамна фигура.

У поворота дороги от кустов отделилась темная фигура.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Ждребац се тргао, подигавши главу увис.

Жеребец шарахнулся, задирая голову.

Румата је прихватио узенгије, навикнутим покретом повукао на десној руци чипку и ставио длан на дршку мача, загледавши се испред себе.

Румата подхватил поводья, привычно поддернул на правой руке кружева и положил ладонь на рукоятку меча, всматриваясь.

Човек крај пута је скинуо капу.

Человек у дороги снял шляпу.

«Добро вече, благородни доне», тихо је рекао.

— Добрый вечер, благородный дон, — тихо сказал он.

«Извините, вас.»

— Прошу извинения.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«У чему је ствар?» упитао је Румата, ослушкујући.

— В чем дело? — осведомился Румата, прислушиваясь.

Нечујне заседе не постоје.

Бесшумных засад не бывает.

Разбојнике издаје шкрипа тетива, сиви јуришници незадрживо штуцају и подригују од лошег пива, баронске дружине незасито дахћу и звекећу гвожђем, а монаси — ловци на робове — бучно се чешу.

Разбойников выдает скрип тетивы, серые штурмовички неудержимо рыгают от скверного пива, баронские дружинники алчно сопят и гремят железом, а монахи — охотники за рабами — шумно чешутся.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Овога пута у жбуњу је владала тишина.

Но в кустах было тихо.

Према свему, овај човек није био њихов мамац.

Видимо, этот человек не был наводчиком.

А он није ни личио на мамац — малени, набијени грађанин у бедној кабаници.

Да он и не был похож на наводчика — маленький плотный горожанин в небогатом плаще.

«Да ли ми дозвољавате да трчим крај вас?» упитао је клањајући се.

— Разрешите мне бежать рядом с вами? — сказал он, кланяясь.

«Изволи», рекао је Румата, повукавши дизгине.

— Изволь, — сказал Румата, шевельнув поводьями.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Можеш да се ухватиш за стремен.»

— Можешь взяться за стремя.

Грађанин је кренуо поред њега.

Горожанин пошел рядом.

Држао је капу у руци, и на његовом темену се светлуцала велика ћела.

Он держал шляпу в руке, и на его темени светлела изрядная лысина.

Надзорник, помислио је Румата.

Приказчик, подумал Румата.

Обилази бароне и сакупљаче соли, скупља лан или кудељу.

Ходит по баронам и прасолам, скупает лен или пеньку.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Храбар надзорник, мора се признати… А можда и није надзорник.

Смелый приказчик, однако… А может быть, и не приказчик.

Можда је књигочатац.

Может быть, книгочей.

Бегунац.

Беглец.

Изрод.

Изгой.

Сада их има много на ноћним путевима, више него надзорника… А можда је и шпијун.

Сейчас их много на ночных дорогах, больше чем приказчиков… А может быть, шпион.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Ко си, и одакле си?» упитао је Румата.

— Кто ты такой и откуда? — спросил Румата.

«Зовем се Киун», тужно је рекао грађанин.

— Меня зовут Киун, — печально сказал горожанин.

«Идем из Арканара.»

— Я иду из Арканара.

«Бежиш из Арканара», рекао је Румата, сагавши се.

— Бе жи шь из Арканара, — сказал Румата, наклонившись.

«Бежим», тужно се сложио грађанин.

— Бегу, — печально согласился горожанин.

Чудак некакав, помислио је Румата.

Чудак какой-то, подумал Румата.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Или је можда ипак шпијун? Требало би проверити… А зашто би у ствари требало? Коме је то потребно? Ко сам ја, да бих га проверавао? Па и не желим уопште да га проверавам!

Или все-таки шпион? Надо проверить… А почему, собственно, надо? Кому надо? Кто я такой, чтобы его проверять? Да не желаю я его проверять!

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Зашто му једноставно не бих поверовао! Ето, иде грађанин, очигледно књигочатац, бежи спасавајући свој живот… Сам је, боји се, слаб је, тражи заштиту… Наишао је на аристократу.

Почему бы мне просто не поверить? Вот идет горожанин, явный книгочей, бежит, спасая жизнь… Ему одиноко, ему страшно, он слаб, он ищет защиты… Встретился ему аристократ.

Аристрократи се из глупости или из обести у политику не разумеју, а мачеви су им дуги, и сиве они не воле.

Аристократы по глупости и из спеси в политике не разбираются, а мечи у них длинные, и серых они не любят.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Зашто грађанин Киун не би искористио некористољубиву заштиту глупог и поносног аристократе? И то би било све.

Почему бы горожанину Киуну не найти бескорыстную защиту у глупого и спесивого аристократа? И все.

Нећу га ја проверавати.

Не буду я его проверять.

Немам зашто.

Незачем мне его проверять.

Поразговараћемо, прекратити време, растати се као пријатељи…

Поговорим, скоротаем время, расстанемся друзьями…

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Киун…» рекао је.

— Киун… — произнес он.

«Познавао сам једнога Киуна.

— Я знавал одного Киуна.

Био је продавац хране и алхемичар из Металне улице.

Продавец снадобий и алхимик с Жестяной улицы.

Јеси ли ти његов рођак?»

Ты его родственник?

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«На жалост, јесам», рекао је Киун, «истина далеки рођак али за њих је то свеједно… До дванаестог колена уназад.»

— Увы, да, — сказал Киун. — Правда, дальний родственник, но им все равно… до двенадцатого потомка.

«И где сада бежиш, Киуне?»

— И куда же ты бежишь, Киун?

«Било где… Што даље.

— Куда-нибудь… Подальше.

Многи беже у Ирукан.

Многие бегут в Ирукан.

Покушаћу и ја у Ирукан.»

Попробую и я в Ирукан.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Тако, тако», рекао је Румата.

— Так-так, — произнес Румата.

«И мислиш да ће те благородни дон превести преко границе?»

— И ты вообразил, что благородный дон проведет тебя через заставу?

Киун је оћутао.

Киун промолчал.

«Или можда мислиш, да благородни дон не зна, ко је алхемичар Киун из Металне улице?»

— Или, может быть, ты думаешь, что благородный дон не знает, кто такой алхимик Киун с Жестяной улицы?

Киун је ћутао.

Киун молчал.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Не говорим оно што би требало да говорим, помислио је Румата.

Что-то я не то говорю, подумал Румата.

Дигао се на седлу и повикао, имитирајући гласника на Краљевском тргу:

Он привстал на стременах и прокричал, подражая глашатаю на Королевской площади:

«Оптужује се и крив је за ужасне, неопростиве злочине против бога, круне и мира!»

— Обвиняется и повинен в ужасных, непрощаемых преступлениях против бога, короны и спокойствия.

Киун је ћутао.

Киун молчал.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«А шта ако благородни дон безумно обожава дона Ребу? Ако је он свим срцем својим одан сивима и сивој идеји? Или можда сматраш да је то немогуће?»

— А если благородный дон безумно обожает дона Рэбу? Если он всем сердцем предан серому слову и серому делу? Или ты считаешь, что это невозможно?

Киун је ћутао.

Киун молчал.

Из помрчине са десне стране пута појавила се изломљена сенка вешала.

Из темноты справа от дороги выдвинулась ломаная тень виселицы.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Под пречком се белело наго тело, обешено за ноге.

Под перекладиной белело голое тело, подвешенное за ноги.

Ехе, свеједно од свега тога, помислио је Румата.

Э-э, все равно ничего не выходит, подумал Румата.

Затегао је узде, дограбио Киуна за раме и окренуо га лицем према себи.

Он натянул повод, схватил Киуна за плечо и повернул лицом к себе.

«Ако те благородни дон овога истога часа обеси поред ове шкитнице?» рекао је, загледавши се у бело иице са тамним јамама очију.

— А если благородный дон вот прямо сейчас подвесит тебя рядом с этим бродягой? — сказал он, вглядываясь в белое лицо с темными ямами глаз.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Сам.

Сам.

Брзо и вешто.

Скоро и проворно.

На чврстом арканарском конопцу.

На крепкой арканарской веревке.

У име идеала.

Во имя идеалов.

Зашто ћутиш, писмени Киуне?»

Что же ты молчишь, грамотей Киун?

Киун је ћутао.

Киун молчал.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Зуби су му цвокотали, и он се слабо грчио под руком Румате, као стегнути гуштер.

У него стучали зубы, и он слабо корчился под рукой Руматы, как придавленная ящерица.

Наједном је нешто са пљеском пало у јарак крај пута, и тог истог часа, као због тога да би заглушио тај пљесак, он је очајнички повикао:

Вдруг что-то с плеском упало в придорожную канаву, и сейчас же, словно для того, чтобы заглушить этот плеск, он отчаянно крикнул:

«Но, обеси ме! Обеси, издајниче.»

— Ну, вешай! Вешай, предатель!

Румата је дошао до даха и пустио је Киуна.

Румата перевел дыхание и отпустил Киуна.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Нашалио сам се», рекао је.

— Я пошутил, — сказал он.

«Не бој се.»

— Не бойся.

«Лаж, лаж…» јецајући, мрмљао је Киун.

— Ложь, ложь… — всхлипывая, бормотал Киун.

«Свуда само лаж!…»

— Всюду ложь!…

«Добро, де, не љути се», рекао је Румата.

— Ладно, не сердись, — сказал Румата.

«Боље подигни оно што си тамо бацио — може да се навлажи…»

— Лучше подбери, что ты там бросил, — промокнет…

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

Киун је постојао мало, заносећи се и јецајући, без икаквог циља се лупкајући длановима по кабаници и спустио се у јарак.

Киун постоял, качаясь и всхлипывая, бесцельно похлопал ладонями по плащу и полез в канаву.

Румата је чекао, уморно се погуривши у седлу.

Румата ждал, устало сгорбившись в седле.

Значи, тако и треба да буде, мислио је, значи да другачије једноставно и не може… Киун се извукао из јарка, стављајући у кошуљу свежањ.

Значит, так и надо, думал он, значит, иначе просто нельзя… Киун вылез из канавы, пряча за пазуху сверток.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Књиге, разуме се», рекао је Румата.

— Книги, конечно, — сказал Румата.

Киун је одмахнуо главом.

Киун помотал головой.

«Не», рекао је промукло.

— Нет, — сказал он хрипло.

«Само једна књига.

— Всего одна книга.

Моја књига.»

Моя книга.

«О чему то пишеш?»

— О чем же ты пишешь?

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Бојим се да вас то неће интересовати, благородни доне.»

— Боюсь, вам это будет неинтересно, благородный дон.

Румата је уздахнуо.

Румата вздохнул.

«Ухвати се за стремен», рекао је.

— Берись за стремя, — сказал он.

— Пойдем.

Долгое время они молчали.

— Послушай, Киун, — сказал Румата.

Ещё двуязычные книги по адресу:

More aligned books at:

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors.

«Нашалио сам се.

— Я пошутил.

Не бој ме се.»

Не бойся меня.

«Диван свет», проговорио је Киун.

— Славный мир, — проговорил Киун.