Вы находитесь на странице: 1из 29

:

:
12 2010 .
,
, :
( )
. .
. .
. .
. .
. .
()

. .

. .
()
, 2010
2


1.

2. -

3.

4.

11

5.

13

6.

16

7.

17

8.

20

9.

21

10.

22

11.

23

12.

24

13.

25

14. - -

26

15. - -

27

16. - -

28

17.

29

: , , , ,
, . , ,
. , : , ,
, , . .
, , ,
. , , , .
.

mianownik

? ?

, ,

dopeniacz

? ?

, , , ,

celownik

? ?

()

biernik

? ?

, , ,
,

()

narzdnik

? ?

()

()

()
( )

partitivus
(partytyw)

? ?

( )

miejscownik

?
( ? ?
?)

()

ablatyw

( )
(-")

woacz

przypadek
? ?
przyimkowy
? ?
(miejscownik)

( )

? ?
? ?

( )

?
( ? ?)

()

abessivus
(abesyw)

... ? ?
... ? ?

temporalis

,
,
" () = ()
" () = " ()
, ()
", ", ", ", ",
", ", ", "

" () = " ()
" () " ()

", ", ", ", "


", ", , , , ,
,
10 ()", 10 ()", 10 "
", ", "
,
(), " ()
" () = " ()
,
", " ()
", " ()
,
" (), " ()
" () = " ()
,
" (), ", " " ()
() = " ()

 = =  =  =
- = 
:
" () = ()
" () = " ()
" () = " ()
( -", -):
", ", "
, :
", ", ", ", ", ", ", ", , ", ", ", ", ",
", ", ", ", ", , ", ", ", ", ", ", ", ",
", ", ", ", ", ", , ", " ("), ", ", ", ",
", ", ", "
 =  = 
. 150
,

, "
, :
:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , ,
( ", : ")
( ", : ")
( ", : ")
( ", : " : , ")
( ", : " = ")
( ", " .: , , ,
" : ; )
( ", : )
( ", : " = )
( : " = ",
, : ")
( ", : " )
( : " ")
( " , " )
( ", : ", : ")
( ", : " = ")
( : ",
, : ")
( : " )
( : " = ")
( : " = ")
( : " ")
( : " ", " ")
( : " = ")
:
" ( ")
" ( ")
" ( ", : ")
" ( " = ")
" ( ", : ")
( ", : ")
:
, , , , , , , , , , ,
( : " = ", " = ")
( : ")
( ", ", : ")
( : ")
( " -, ", " )
( : " = ")
5

 = = 


, :
" () = " ()
" () " () [" = , " = , . ]
, .:
" "
 =  = (- = * =
*) = 
*

:
", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", "
:
:
: ", ", , , ,
: ", "
, .:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , ,

= 
( ), .:
10 ()", 10 , 10 ()", 10 ()", 10 ()", 10 "
( ):
: 1,5 (), 2 (), 3 () 4 () ,
,
,
, .:
1,5 () " ( ..: ")
2 () " ( ..: ")
3 () " ( ..: ")
4 () " ( ..: )

, .:
2 () "
2 () "
3 () " "
4 () " " ( ) = 4 () " " ()
 = = 
:
", ", ", "
 = = 
1- , .:
", "
2- , .:
", "
3- , , .:
" () = " ()
" () = " ()
 = 
1- , .:
", ", , ", ", " ", ", ", "
2- , .:
", ", " ", " "
3- , , .:
() = " ()
30- " () = 30- " ()
" " " () = " " " ()
6


1. ., , 01.10.2006,
http://ilyabirman.ru/meanwhile/2006/10/01/2/comments/
2. .., :
[:] .
, 2005, . 224244,
http://www.philol.msu.ru/%7Eotipl/new/main/articles/daniel/Daniel%20Vocative%20in%20the%20Corpus.pdf
3. ., ,
http://www.zabaznov.ru/rusyaz.html
4. .., [:] ..,
,
2002, . 613647,
http://alonecoder.narod.ru/ling/casus.djvu
5. .., ( ),
http://www.dialog-21.ru/Archive/2004/Koval.pdf
6. .., . . [:]
, 5, 1957, . 1118,
http://www.kolmogorov.pms.ru/uspensky-k_opredeleniyu_padezha_po_kolmogorovu.html
7. . , . .. .. , 1999, . 49.

-
-, .:
: , ,I :
., .. -/-,

   

II :
. ..
. -/-, - ..

 
  

III :
. /

.

. -
     
..
.
.
.
.
.


 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

= ./.

/ /

II
1= ./.

2= ./.. ..:

.
..,

,
..-/-
. ..
,
:
 
 
 
 

. .. ..
:

 
 
 

. ..:

 
 

. .
--, --, --,
--:

. .. . --,
--:

,

 

. .. . -(j):. .. . --, --:

 


III


/
. ..
..
. ..

( -)

:..
.
.
.
.
.

= ./.
= ./.


= ./. 

. I II , ..

  

. III

  

. I , ..

. II
- .. ..

  


  
. II

 

1
.


.


.


.
= ./.
= ./.
. 
.


.


.


. 
. = ./.
= ./.
= ./.
. 
. 

,

2
= ./.10
= ./.

= ./.
= ./.


= ./.

1

= ./.I (-/-, -, -, -, -, -/-):
1- : - (-), -, -- (--), --, -- (--)
:
2- : --, --, --, --, -
3- : --,

4- : . --,

5- :

:6- : - /
-
- /
-
- (-), - (-)

-

7- : . . . .

- - -
8- : . -- . . -j-, -- -
9- : -, -, . . --, - () ()
-, . . --, -
-, . . -
II (-/-, -, -, -, -, -/-):
10- : -, -, -, . .

, , , ,

1 ..

2 ..

3 ..

1 ..

2 ..

3 ..

1- :
-, -, -,
-, -:

 

  
2- :
 1- (
)

2- (
)
6- :


7- :

( ) . 6-
7- . -, -, -, -, -:

--:

 
-, -:5- --:

  


--:
  
  

 
  
8- 9- :
  
. --:  -  - 
  .
  
--
 
( ):
 - 

 - 10- --, --

 
( ):

 

 
:
 

  
--
  -
(  ):
 


11

, , , 
, , , 
, , , 

-:
.

-:


.

-:
.

-:

.
-:
.
-: .

-:
.
,


- . :
1- -:  ,
2- -:   .

12?
?
? ?
? ? / ? ?
? ?
? ?
?
?
? ?
() ?
?
? ?
?
?
?
?
() ?
? ?
?
? ?
?
?
?
? ?
?
? ?
? ?
?
?
?
?
? ?
/ ?
?
? ?
? ?
?
? ?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?


oklaskiwa kogo?
kandydowa na kogo? na co?
strzec kogo? czego?
martwi si o kogo? o co?
dzikowa komu? czemu?
kibicowa komu? czemu?
chorowa na co?
walczy o kogo? o co?
ba si o kogo? o co?
wcza (si) do czego?
posiada co?
zakocha si w kim? w czym?
wtrca si do czego?
wciga do czego?
sta na czele czego?
oburza si na co?
uzbroi (si) w co?
wstawia si za kim? za czym?
wybra na kogo?
wyglda na kogo? na co?
wygra z kim?
wyrwa komu?
nauczy si czego?
goni kogo? co?
nadawa si na kogo? na co?
gosowa na kogo? za czym?
by dumnym z kogo? z czego?
przygotowywa si do czego?
spacerowa po czym?
osign co?
domyle si czego?
wysoko ceni kogo? co?
osign co?
jecha do kogo?
aowa kogo? czego?
czeka na kogo?
oeni si z kim?
powica kogo? co?
troszczy si o kogo? o co? opiekowa si kim? czym?
wstpi po kogo?
wstpi do kogo?
poycza od kogo?
zaopatrzy si w co?
zabroni czego?
zasugiwa na co?
zasuy na co?
wstawi si za kim?
broni kogo? czego?
broni przed kim? przed czym?
dzwoni do kogo?
naduywa czego?
pozby si czego?
wybra na kogo?
przeprosi kogo?
zdradza kogo? co?
obfitowa w co?
rzuca czym?
nalega na co?
13


? ?
?
?
? ?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
? ?
? ?
?
?
?
?
? ?
? ?
?
?
?
? ?
? ?
?
?
? / ?
? / ? / ?
?
? ?
?
?
? ?


nienawidzi kogo? czego?
potrzebowa czego?
oskary o co?
chroni przed kim? przed czym?
zaopatrzy w co?
posiada co?
wzbogaca si o co?
broni przed kim? przed czym?
wyposay w co?
zwrci si o co?
zwrci si do kogo?
opanowa co?
ogranicza si do czego?
opiera si na kim? na czym?
zabra komu?
odmwi czego?
zrezygnowa z czego?
zabra komu?
zemci si na kim?
wysa do kogo?
wyrzeka si kogo? czego?
pozostawa w tyle za kim? za czym?
zdawa sprawozdanie z czego?
przerywa komu?
pisa do kogo?
zanurzy si w czym?
przygotowa si do czego?
wchodzi po czym?
podejrzewa o co?
podej do kogo? do czego?
zaprenumerowa co?
podjecha pod co?
pozwoli na co?
pogratulowa komu?
pogratulowa czego?
polega na kim? na czym?
korzysta z czego?
posa do kogo?
wstrzsn kim? czym?
by podobnym do kogo? do czego?
ostrzega przed czym?
zapobiega czemu?
wole od czego?
poprzedza co?
gardzi kim? czym?
lekceway kogo? co?
przerywa komu?
skaza na co?
przyzna si do czego? wyzna co?
nalee do kogo? do czego?
nalee do kogo? do czego?
zabiera si do czego?
przegra z kim?
prosi kogo?
prosi o co?
wybaczy komu?
chowa przed kim? przed czym?
cieszy si z czego?
zna si na czym?
rozczarowa si kim? czym?
14


?
?
? ?
() ? ?
? ?
?
? ?
? ?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
? / ?
?
?
?
? ?
? ?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
() ? ?
? ?


pozwoli na co?
oduczy si czego?
by zazdrosnym o kogo? o co?
ukrywa si przed kim? przed czym?
tskni za kim? za czym?
syn z czego?
sucha kogo? czego?
mia si z kogo? z czego?
oglda co?
zaopatrywa w co?
przestrzega czego?
dokona czego?
radzi si kogo?
wtpi w co?
towarzyszy komu? czemu?
spiera si o co?
pyta kogo?
zapyta o co?
schodzi po czym?
cierpie na co?
uwaa za kogo? za co?
uwaa kogo? co?
tskni za kim? za czym?
przekona si o czym?
dowiedzie si czego? / o czym?
umiecha si do kogo?
umrze na co? / z czego?
uywa czego?
zarzuca co?
zarzuca komu?
uczy czego?
uczy si czego?
celowa do kogo? do czego?
artowa z kogo? z czego?

15

16


pali si
przyjani si
opala si
gotowa si
pooy si
denerwowa si
spnia si
zemci si
przeprowadza si
zaoy si
przyzwyczaja si
wzbogaci si
nudzi si
skada si
sprzecza si
sta si
ciemnia si
dowiadywa si
mczy si
zachowywa si
powici si
zrani si
uwaa si
czu si
walczy
wrci
wraca
pdzi
by dumnym
trwa
narzeka
zabdzi
przeprosi
dotyczy
jedzi
mie nadziej
zamierza
potrzebowa
zbankrutowa
stan
zosta
zrezygnowa
korespondowa
wchodzi
zaprenumerowa
pozna
korzysta
sprbowa
wyzna
udawa
zgodnie
rozbole
siada
wtpi
schodzi
trenowa

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 000 000
1 000 000 000

..

..

..

.., ..

..

.., ..

..

..

.., ..

.., ..
/
()
()
/
/
()
() /

.., ..

..

.., ..

..

.., ..

..

..

..

17

/ ,

/ ,

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/ /
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

18

/
/
/
/
/

()

..

..

..

..
/

/
/
/
/

..

..

..

..

..

..

..

..

19., ., .:,
, , , () , ,

, ,


, ,


,


., ., .:

,

,
. . ., .: , , , , , , , ,
:
, , , , , , , , , ,
, , , , , (), , (),
(), (), , , (, )

, .: -
, , , , , , , ,
, , , , ,
- , , , ,
- , , , , , , ,
-
, .: ,
:
, ,

, .: -, , , *, , , ,
, , , ,
, .: -, , *, , ,
*


, .: , , ,
, .: , , ,

,
, , , , ,
(: )
(: )

, , , , , , , , ,


(topiony, stopiony, praony) , , ,
(ocieplony)
20


--
-
-
-
-
-
-
--
-
:


-
-
-e
-e
-e
-e
-
--
-

21:
, .: , ,
: , , ,
-, .:
:
, .: , ,
--, .: , ,
:
,
:
-, -, .: ,
-, -, -, -, .: , ,
:
, .: , , ,
: , : , (= ), (= ), (= )

22


, :
, .: , (), , , ,
: , , , -
, .: , , ,
:
--/--, .: , , , ,
: ,
--/--, .: , , ,
:
. , .: , , ,
, , , , ,
: , , ()
-, .: ,
, :
, .: ,
. , .: , , , , , ,
, , , , , , ,
: , , , , , , , ,
, , , , , ,
--, --, --, .: , , , , ,
: , ,


-
-, -, -, - .. :
, , .: , ,
, .: ,
, , .:
, .:

( ) ( ) ( )
(srebrny) (srebrzony, posrebrzany) (posrebrzany)

23


-- -
, ,
--
,
:
( )
-- (--) --- (--) ,
, , , -- :
-
,
:

, , ,
-- (--) -- (--)

-- (--)
-- (--)

-- --
,
- -- , ,
-- (--) --- (--) ; ,
,
-
-- --,
, ,
-, ,
:
,
, ,
-- --, -- --, -- --, -- -

-,
-,
-- -,
-,
-- -,
-,
-- -,
-

24


 
, ; ,
,


 
:
, , ,
, , , :
: , ,
: , , ,
,
, ,
, :
:
,
 , ,
, ,
, ,
, :

25

- -
- -

-
-

, , ,
, , ,
, ,

-- (--) -- (--)
-- (--)

-- (--)

26

- -
- - , .: , , , ,
- , .: , , , ,

, .: , , ,
, .: , , ,

27

- - :
, , , - ( -), .:
, , , , ,
:
( ), , , , , , , ,
, , , , , , , .
- :
, , , , ,
, .:
( , ), , , , ,
, , , , , ,
:
, , , , , , , , ,
, , , .

28

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
--

29

Оценить