Вы находитесь на странице: 1из 490

Hepato_2003_Last_With_Index.

qxd

10.02.2003

18:38

Page 1

. ..

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 2

727.345004.44089
54.57
82

:
. ., . . .,
. ., . . .,
. ., . . .,
. ., . . .
. ., . . .
. ., . . .
. ., . . .
. ., . . .
. ., . . .
. ., . . .
. ., . . .
. ., . . .

82 .
.. , . 1 .:
, 2002. 448 .

ISBN 5 9276 ???? ?

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
(.. )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

(
. . . . . . . . . . . . . . . . .23
(.. , .. )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41


43
42
47

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
50
51
54
56
59

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

62
65
67
68
69

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
(.. , .. , .. , .. , .. )
. . . . . . . . . . . 75
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 4

89
94


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
. . . . . . . . . . .108
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

. . . . . . . . .115
(.. , .. , .. , .. )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
. . . . . . . . . . . . . . . . . .120
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

<

( )
,

126
128
128
129
130

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

130
131

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
. . . . . . . .143
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
. . . . .149

< <

150
151


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

153
155
159
163
165
168. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
(.. , .. , .. , .. , .. )
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

186
193

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199

199
203

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
(.. , .. , .. , .. )
, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
. . . . . . . . . . . . . . . . . .224
. . . . . . . . . . . . . . . . . .227<


227
227
229
229
231
232
232
233


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243

243
250

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
(.. , .. )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262

263

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264

270

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271

() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .288
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295
(.. , .. )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301

302

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
(.. , .. )
. . . . . . . . . . . . . .313

315
316

. . . . . . . . . . . . . . .321

326
327
327
332
333

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335

335
337
339
341
349
357

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 7

. . . . . . . . .373
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383
. . . . . .385


386
387

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389


389
391

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397
. . . . . . . . . . . .397
,

<<

397
398
399
400
401
401
402
402
403
403
403

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406


<

407
407
408
409

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412413
416
416
416

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424

. . . . . . . . . . . .424
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433
< ()

433
433
437

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 8

. . . . . .454
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456
. . . . . . . .456
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465
(.. )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .476
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .477
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .479
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 9. ,
, ,
, , D . .,
, 
,
.

. , 

. , , 


. , , , ,
, .
20
. .. 

, 
, , 
, 
, , 

, 
.

,
.

.
.
I 
,
10% .

, , 
9

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 10. 

,
.

, 
, , 
.
, , 

.
,
,
, , ,
.

10

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 11

..

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 12

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 13

I.


. 
Jecur aqua repletum (
). 
1872 , (. Bruns) 
.
(Eschner) 1886 ,
(Loretta) 1888 , 1896
. 
1889 .. .
, 
.

, ..
.. 1894 , 
. , ,

. 
, ,
, . 
.
,
.
, 1913 
.. , 

. 
,
.

.

.

.. . ..
(1924)
.
,
13

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 14

, 
. 20

. 
, 
,
 . 
.. 1929 .

.. (1964), .. (1964), .. (1963) .,
. Hjorstio (1951), . Reifferscheid (1957),
. Stucke (1959, 1972), C. Couinaud (1954, 1960) . 


 (, 
),

(Quattlebaum J.K., 1959; Tung T., 1962; Leger L., 1975 .).

.
1952 J.L. LortatJecob H.G. Robert.
..
1955 . 
1980 T.E. Starzl S. Iwatsuki.
 


, 
, .

[
.., 1979; .., 1979; .., .., 1981;
Stucke, 1971; Zhou X., Tang Z., Yu Y., 1993; Adam R., Akpinar E. et al., 1996].

. (C. Langenbuch),
1882 .
.
, .
.
. XVIIXVIII 
14

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 15

I.

.
, . ,
. , . , . . 1767 . Herlin 
. . (J.Bobbs)
1867 .
(Th. Kocher) 1878 .
1882 (H. Marcy) ,
(Kmmel) 1884 
.

, .

..
17 1889 ., .. 7 , C. Langenbuch
1882 .
. .. 33
.
. 2 
. ,
,
1890 . . .. . 28

. 15
.
..
(1893), .. (1895). 
1896 . ..
, , 
. 
. .
1898 . .. 33 
[ .., 1981].
1887 
..
.
1903 H. Kehr 1912 .. 
,
.
1931 P. Mirizzi
. 
 
15

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 16

, , ,
.

, 
J. Caroli 1942 . , 

 ,
1952 R. Carter G. Saypol.
80 
. 198788 
,
. 
.. 1991 .1867 . (J.S. Bobbs) 
.
1872 (P. Bruns) .
1880 (Winiwarter)
( 2
).
1882 (C. Langenbuch)
.
1882 (H. Marcy) .
1883 (Meredith)

.
1884 .. 
.
1884 (Kmmel) 
.
1887 ..

().
1888 (F. Knig) 
.
16

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 17

I.

1888
1889
1889
1889
1889

(O. Riedel) .
.. .
.. .
(L.F. Terrier) .
(J. Thornton, H. Marcy) 
.
1890 .. .
1891 (R. Abbe)
.
1891 (McBurney Ch.) 
( ).
1890 (Gersuny) .
1892 (A. Jane) 
.
1892 (E. Doyen) 
.
1894 .. .. 
.
1894 .. .
1898 (Codivilla) 

1898 (J. Cerny) 
( 
).
1898 .. 
.
1898 (Cerny) .
1899 .. 
.
1900 (W.S. Halsted) 
.
1902 .. 
.
1902 (H. Kehr) 
, .
1903 (H. Kehr)
.
17

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 18

1904 (Monprofit A.) .


1905 (C. Garre) 
.

.
1905 (W. Mayo) , , 
(
).
1906 (J. Bakes) .
1906 (M. Champeau, P. Pineau) 
U 
.
1908 (J.W. Cohn)
.
1909 (H. Wolff) .
1909 .. .
1909 .. 
.
1911
( 
).
1912 .. 
, . . .. .
1912 .. 
.
1913 (R. Williams) 
5
.
1913 .. 
.
1913 (F. Hofmeister)
.
1918 .. .
1921 H. Burkhard W. Mller
.
1922 (A. Hildebrandt)
.
18

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 19

I.

1923 .. .
1925 .. (
); 1925 (H. Kehr) 
 .
1926 P. Del Valle R. Danovan
choledo
chitis scleroretractile chronique.
1928 (B.O. Pribram) 
.
1929 ..
.
1931 (P.L. Mirizzi)
.
1935 P. Huard DoHuanHop

.
1936 R. Colp, H. Doubilet, I. Gerber 
.
1942 (J. Caroli)
.
1945 (F.T. Blakemore, J.W. Long)
.
1945 A.W. Allen
. 

.
1948 (W.P. Longmire) (M.C. Sandford)
,
, (Roux)
.
1949 o (A. Dogliotti, E. Fogliatti) 
, 
.

,
(). 

. .
19

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 20

1951 (H. Wilgegans) ,


, ().
1951 (O. Goetze) 
, , 
.
(G. Saypol, K. Kurian, 1969)
.
1952 J.L. LortatJecob H.G. Robert 
.
1953 (Gorbandt E.)
, 
.


.
(
, ).
1953 (Couinaud C.) 
. 
.
1954 .. 
.
1955 ..

.
1956 .. 

.
1961 (R. Praderi) 
, .
1963 T.E. Starzl .
1963 . .. 
.
1965 R. Smith

, .
1967 ..
( ).
20

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 21

I.

1968 (McCune) 
.
19731974 
(Nakajima M., Kawai K.)
(Classen M. et al., Demling L. et al.).
1974 M. Classen, L. Demling
.
1974 .. . ..
.
1976 ..
. .. 
.
1980 T.E. Starzl S. Iwatsuki
.
1982 Ch. McBurney
.
1986 E. Mhe
( ).
1987 Ph. Mouret
.
1991 .. 
.

:
1.

. 1998. . 3. 2. . 136.

2.

.. . , 1983. 352 .

3.

.. . , 1997. 605 .

4.

.., .. . ., , 1965. 144 c.

5.

.., .., .. 
. .: . 1982. 240 .

6.

.. . : , 1966. 473 .

7.

.. . .: 
, 1971. 203 .

8.

.. .
: ,1973. 223 c.

9.

.. . .:
, 1963. 496 .

10.

.., .. 

21

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 22


. .: , 2000. 201 .
11.

// . 1994. 1.

12.

// . 1995. 1.

13.

// . 1998. 1.

14.

.., .. . .: 
, 1971. 199 .

15.

.. . .: , 1974. 239
.

16.

.. . .: , 1963.
230 c.

22

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 23

II
(

..
..

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 24

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 25

II. 

. 
, 
, 
. 4 
, 5
. 10 
.
.
1200 1800 , 
1500 .
. ,
34 , 
1,52 . 
. 1
,
, . 
.
( 
), . 
, , 
, , 
. ,
, 
,
( ).


3 .
, 
2 : . 

. ,
. 
. , 3
100000 2 2 .

25

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 26

.
. 5
. 6 
. () , 
.
.

. ,
, 
. 
.
18 
.

(
, ,
.
. , . . ,

() ,
.
,
. ,
,
.


. , , 
, : 
, .

.
.

, 
, .
. 
,

26

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 27

II. 

. 
. ,
.
, 
.
, 
, ,
.
: (facies visceralis) 
(facies diafragmatica).
(lobus dext. et sin.). 


. (sulcus venae umbilicalis) 
(lig. teres hepatis),
(fossa ductus venosi) (lig. venosum) 
. , (lobus
quadratus) (lobus caudatus),

.
(fossa vesicae felleae), 
(sulcus v. cavae). 

.

.

. (porta hepatis)

 .
,
.
 . 60% 
,
.
.

.

,
27

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 28

, 
.
( 
I II ).
, , 
,
. , 
(v. umbilicalis), 
.
, . 
.

.

, .

(lig. falciforme hepatis), 
 () (lig. coro
narium hepatis), .
, ,
. , 
.

 (lig. hepatorenale). 
. , 
(area nuda hepatis) 
.
(ligg. triangularia dext. et sin.) 
. 
(appendix fibrosa hepatis)
.
.
 (lig. hepato
gastricum et lig. hepatoduodenale) (omentum mi
nus). 
, .
,
,
, , 
.
28

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 29

II. 

6
: 3 3 
(. 2.1).
, . :

;
1
7
2
8

3
9

7
4
8

6
5
10

. 2.1 ,
() () .
1 ; 2
; 3 ; 4
; 5 ; 6
; 7 ; 8 ; 9 ; 10

29

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 30

( ) ;

.
,
, . 
.
 ,
, . . (bursa omentalis)
.
, 
. 
, 

.
.. ,
, , , 
, , .
, 
,
.
, ,
,
. 
, [Couinaud C.,
1957].
() , 5 8 
. ,

.
,
,
[Rex ., 1888], [Cantlie J., 1898].
, .

, 
30

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 31

II. 

. 2.2 ,

.

(. 2.2).

, , 
. 10% 
, ,
. . ,
. ,
. ,
, , 
, .
(. 2.3).

, . , I

. 2.3 ()
()

31

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 32

. 2.4 Couinaud

, , 
, , .
II , ,

. III 
. IV III
. V VI 
, VII VIII
. V VIII ,
, , VI VII 
(. 2.4). 
, 
.
. IV VI .

. 
, 
.
,
, . 
(
3 8), 3 
, ,
(. 2.5.). (I 
) , , . 
, 
.
32

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 33

II. 


,
, 
. 
. (
) 0,52,0 . 
,
: ,
( ), 
. , , 
, , .
,
. 
, ,
, .
, . 

. 
, ,
.

, ,
,
. , ,

( ), , 
. 

. 

,

. 
, 
, 
. ,
, 
, . 2.5 .

33

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 34

. 1330 
.
, , , 
,
.
, , 
, ,
. 
.
(. 2.6) ,


( ). 

. , , ,
, . 
70% 

. 2.6 ().
,
.
; ; Pit:
; ; ;
; .
( .. .. , 1989)

34

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 35

II. 

. 
. (Pit), 
.
, ,
.
, .


( ).
( ). 
,
. 
.

. 
, 
. .

. 
, .

,
.
( ), 
, 
.


, 
. 
.
, , .

,
.


.
, .
35

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 36


. 

.
, ,

, 
. ,

. 

,
 . 
. ,
.
.
,
.
, 
. 
,
. , 

, 
.
,
.
, ,
. 
. 
, 
. 

. 

.


. (
) ,
( ), 
36

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 37

II. 

. 
, , 
. 
. 
, 1012
.
. 
. , 
, 
, 
.

.

, 
, , 
 ,

. 

,
. 
, 
, . 
.

.
, .. 
(.. Rappaport) 50 XX .
.

.


. 
.
( 2 ),
(). 
.
, 
(). 
37

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 38

,
. 
, 
( ), 
.
.

(. 2.7).
( 
)
(. 2.8), . 
, ,
. ,
.
.
,
, , 

. 2.7.
1 ; 2 ; 3
(); 4 ; 5
; 6 ;
I, II, III

38

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 39

II. 

. (. . 2.7),
: I 
() , 
; II 
, III .


. , 
, ,
( III)
.

, 
,
. , ,
, I, III . , 
, ,

. 2.8.
1 ; 2 ( );
3 ( );
4 ; 5 ;
6

39

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 40

, III . ,

,
. 
, 
,
( )
( ) 
.
, ,
,

, 
. 
,
 III 
. 
, .

, , , 
.
III ,
, 
. 

.

. ,

. , 
, 
.
, 
, . 
,
,
,
.
. 

.
40

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 41

II. 

.

7080%.


:
, . , 

. (7075%) 
. 1,5 , . .
25% .
5080 100 
. , . . 
400 2,
.
120 . ., 812 . .,
0 5 . .
, 
( . ./ . . = 1/13,5).
20% .
70%
.

,
, .

1,9 .% , 
(
7 .%).
5070% 

, 

,(
. 2.9
).
41

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 42


.


.
, ( 4080%) 
. 
57 ,
(a. hepatica communis), (truncus celia
cus).
 
 (a. gastro
duodenalis) (a. hepatica propria).
35 , 
 

(aa. hepaticae dextra et sinistra), . 

(a. gastrica dextra),
(a. cystica) .
. 
, 
, V VIII . 

, VI VII .
I IV , II
III .
. IV 
(. .
). 
,
14% . 
.

,
, 
 .

(14%), (27%) .
42

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 43

II. 

 ( 50%),

.
 , 

.

(515%)
(13%). 
.
 
(1219%). 
, 

.
.

(12%). 
. 2% 
. 

IIIII .
(
 .)

, ,
, . ..
.. (1974) .
, 

( ), 
.

(v. portae) 
 , ,
.

(). 
43

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 44

, 
, .
, 
, (v. mesenterica superior), 
(v. lienalis) (v. mesenterica inferior).
( 90%) 
,

. 
(vv. gastricae dext. et sin.), 
(v. pancreaticoduodenalis sup.), 
(v. gastroepiploica dext.) ,
.
60% 
. 30%,
10% .
48 ,
1114 . 

(incisura pancreatis), 23% 
.

.


.
(ramus dexter) 
(ramus sinister), .

, , 80%
(. 2.9). 
, 
V VIII .
, 
VI VII .
(I ), II .

III IV . III IV
( )
.
44

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 45

II. 


. 
.
 , 
( 10%). 
.
 
(25%). ,

.
 ,
, 
( 8%).
 V VIII

( 8%).

.
,
.


,

(
).
. 


(. 2.10).
 

(vv. gastricae
. 2.10
breves) 
: (1), (2),
(vv. esophageae)
(3), (4)

( . , 1970)

45

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 46

, 
.
(v. azygos et
v. hemiazygos), . 
260280 . . 
,
. ,
, , 
,
 .
 
(vv. iliacae int.) 
.
(v. rectalis sup.)
,
(v. rectalis media et
v. rectalis inferior),
( ). 
.

(v. umbilicalis), ,
,

(vv. epigastricae superficiales), 
.
(vv. epigastricae sup. et inf.),
(vv. thoraci
cae int. )
(vv. iliacae ext. ).

.

(vv. paraumbilicales), .


, , , 
, 
, .

.
46

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 47

II. .

, 
, , 3 20
. 
, : , 
(vv. hepaticae dextra, intermedia et sinistra),
. 
, 20 .
(VI VII )
( V VIII 
).

13 , .

IV V , VIII
. 
, . .
, .

. 
. 
. 
II III IV . I
, , 
(512) ,
.
,
.
70%.
, 
.
.

, 90. 
,
.
47

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 48


0,51,0 2 .
.
.
,
(sulcus v. cavae), 
, (ligamentum v. cavae),
. 
.


. 

. 
1 
, .. 

, , , 
.

. ,
. 
, , 
,
.

.


, 
, .
(ductus thoracicus). 

,
, 
48

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 49

II. 

,
(cisterna chyli)..
.

.


() . 
VIIX
,
.

.
, ,
.

.

. . 

,
.

, ,

.
.
. 
,
49

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 50

 
.
(ductus hepaticus commu
nis). (duc
tus cysticus) (ductus choledochus).
.

,
, , 515 
.
,
. ,
, , 
25 . 
1 , .
( 5%)
. 
.


, 
.
 

1,53,0 ,
. 16% ,
. . VI VII , 
.
 5%
, .. 
( V VIII )
.
 20%
. 
III IV ,
I II . 6%

.
50

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 51

II. 

 ( 2%),
,

. 2 , 
.
V ,
, , 
.
 ,
(, , ) .
.

.
,

45 . 
45 .

. 
, 1130% 
.


. ,

. 
, 
. 

.
10% 
,
[Mirizzi P.,1940]. , 
.


.


51

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:38

Page 52

, 
(papilla duodeni major, seu papilla Vateri)

(ductus pancreaticus). , 
.
, ,
2 12 . 
, , . 
57 . 58
1 . 
( ) 3 .

,

 , .

 . , 
. , ..
.. (1986) 911 
36% 
, 1215 95,2%,
, , 8 
0,8% .
: 1) 

(04 ); 2)

(12 ); 3) 
( 3 ); 4) 
() 
(12 ).
, 

 (ampulla hepatopancreati
ca) 39 , 
(porus papillae).
, ,

. 0,51,5 . 
34 
52

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 53

II. 

.
,
, 
.

.
.
, ,
, 

. 

,
.


.
( 7090%)
(. 2.11). 

. , ,

.

, , .
, 5585% 

.
,

. 2.11

53

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 54

(633%).
(46%),
(46%). 
(. 2.12).

812
, 
.
, 
(plica longitudinalis duodeni) 
. ,
, 
. 


. 
, 
.
,
, 
.

(papilla duodeni minor),

(ductus pancreaticus accessorius). 23

. 2.12

54

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 55

II. 

. 
 .

. 

. , 
.

, 1 . 

.
3 .

.
,
. 
, ,
, .
[Oddi R., 1887],
XVII
(Glisson F.). 

,
.
. 
15 , 
. 
.
,
, .

.

: ,
, 
[Westphal K., 1931] (. 2.13).55

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 56

,
.


. , 
, ,
, ,
,
..

(vesica fellea)


, 
(fos
sa vesicae felleae).
, 
,
. . 2.13
, 

.
:

1 ;
2 ;
610 , 34 . 
3 ;
3070
4
. (1,52 ), 
;
,
5 ;

6

200 .
56

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 57

II. 

: , . 
(fundus vesicae felleae) 
, .

. (corpus vesicae felleae) , 
.
. ,

,
. 
.
, 
[Hartmann H.]. (collum vesicae fel
leae) , ,
.
,

. ,
. 
, 
, ,
. .
1/31/2 .
. 
,
, 
,
.

, 
. .

, ,
. , 
( , 
, ).
, ,
. .

( ) , 
57

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 58

. 
.
,
.

. 
, . 
 

, [Heister L., 1717].

, , .

, ,
[Lttkens U., 1926]. 
[Aschoff L.,
1909], , 
 [Rokitansky K., 1842].
, ,
, .

, .

. ,
, 
[Luschka H., 1863]. 
.
, 
, 
. , ,

, . 
 (ducti hepatocystici) 

. .
.

( 3% ).
(0,01%), ,
, . 
.
58

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 59

II. 


, 
,
.
,
[Calot J.F., 1891],
, 
.
 
[Mascagni, 1788].
. 
, 
, 
. 
, , 
 
, 
. 
,
. 
.


.

, . 

. , 
, ,
.

(ductus cysticus)
3 3 .
1 7 . 5
.

,
. 34 
, . 
59

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 60


. 
, 
(. 2.14).
, 
.
, ,

. 

.
, 
, .
, , . ,

.

, 
,

,
, 
, 
, 
.

.
( 35) 

. 2.14 (1)
(2) , [Heister L., 1717], 

.


.
60

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 61

II. 


.
. 
.

,
, 
. 
,
, .
, , .

,
.
.
.

. 

,
.. 
. XIX Karl Ludwig
. 

,

. 
, , 
.

. , , , 

, . 
, ,
61

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 62

, 
, ,
,
.

.
,
.


. (8595%)
, , , , . ,
, 
, , , 
.
, , , , , 
, , .
( 50% )

,
. , 
. 
.
, . 


.

 
, .

(, , ,
). 1520%. 

.
,
, 
. 
.
62

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 63

II. 


. 
. 1.0091.013,
1.0261.048; pH 7,38,0, 6,8. 
:
, .
6001000
. , ..
.. (1967) . :
1)

, ;
2) ,
,
; , 

, , D, , ,
;
3) ,
,
;
4) 
, ,
;
5) ,
,
;
6) ,
.

, , ,
, , 
, 
, , 
. 

.

, .
63

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 64

. 
. , 
, , ,
, . 
, . , , 
.
, 
, .
.
,
. 
, .
,
, , , 

.

, 
( ). 

. 
, 
.
.
,
.

.
1/6 1/5 .

, 
( ) 
, .

.
. 
.

.
510 , 500 . 
64

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 65

II. 


36 1 
, .
, 
,
, 
510 .

.
,

.
,
.

, 
.
,
300 . ., , 
200 . .
230 . . 
. 
, 
20100 . . 
.
, 
24 
, .
.

: 
;
, .
 .

.
300 . . , 
. 
,
65

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 66

10 1 . , 
, ,
, ,
, . 

.
12,5 . 
.

, , 
,

. 


. 


, .
, 
, 

. , , , 

. , 
, .

, 
. 120
. 

.


, 
.

, , , 
,
,
. 
66

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 67

II. 

. ..
. (1982) 12 
1 40%, 1
60%.
, 
, 
. 
, ( 50100 . .),
,
.


(
15 ), 90% 
, .
. 
, ,
,
. , 
.

.
(I), 
(II), (V), (VII), 
(IX), (X), (XI), 
(XIII).

III ( ),
, S. 
,
, (
, ).

.

, .
() , 
, NH3 
.
67

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 68

()
NH2 (
) .
. 
, ,
, , , , , .
.

.

, , 
 . 

. 6 (6),
.
, 
. 10% 
. .
, 6
, .
. ,
, .
6, . 
, 
.

. , , ,
, , , , , 
, , , ,
. 
.
.
,
686 /,
.
, (), 
. 
, . 
.

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 69

II. 


, 
(, , .),
( ).
. 
, , , .

, , , 
. 

.

,
( 1%). .
. 
, ,
. 
,
.
. 
, ,
, .


 ().
( ). 

( 
). , 

( , ).

.
( ).
 ,
.
, , . 
, , 
, , .
69

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 70

,
, 
. 
.
, ,
,
. 
. 
,
, , 
.

, .

.
. 
, 
.
1000 .
80%.
, 0,2% . 
.
, D3,

. 2.15

70

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 71

II. 

.

( 80% ). 
, , 
.
, 

, . , 
, 
.

. 2.15.

, , . 
( , 
) , 
.
, , ,
, , , 
, . 

, ,
.


1.

.., .., .., .., ..


. .:
, 2001. 188 .

2.

.. . .: , 1968. 212 .

3.

.. . :
, 1983. 185 .

4.

.., .. 
. : , 1988. 112 .

5.

.., .., .. . .:
, 1987. 328 .

6.

.. . .:
, 1977. 208 .

7.

.., .. . .: , 1967. 288 .

8.

.., .. . .: , 1975. 200 .

9.

.. . .: , 1967. 272 .

71

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 72

10.

.., .. . .: 
, 1974. 360 .

11.

.. . .: 
, 1971. 208 .

12.

.., .., .., .., ..


. : 
, 1982. 306 .

13.

..
: . . . . ., 1989. 228 .

14.

. . : . . , 1970. 576 .

15.

.. . .: , 1953. 648 .

16.

. . : . .
, 1973. 380 .

17.

.., .., ..
. : , 1987. 192 .

18.

/ . .. , . .
.: , 1989. 336 .

19.

.., .., ..
. .: , 1980. 184 .

20.

/ . . ... : , 1975. 471 .

21.

.. : . , . : 
, 1984. 320 .

22.

.., .. . .: , 1989. 352 .

23.

.. . .: . . . 
, 1963. 432 .

24.

.. i . : .
.. , 1918. 288 .

25.

., ., ., . 
: ., .: . . . , 1976. 537 .

26.

. / . . .. . .: ,
1972. 688 .

27.

/ . . ... .: , 1972.
351 .

28.

., . : . ./ .
.. , .. . .: , 1999. 864 .

72

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 73

III

..
..
..
..
..

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 74

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 75. 


, , , ,
, 
. ,
, ,
.

[ .., 1984; .., 1988; .., 1998].
:
1) ;
2) ; 3)
; 4) ; 5) 
; 6) 
, 
; 7) ; 8)

; 9) 
.

, , 
 ,
. , 


.

, , ,
(. 3.1 , , , , ).
75

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 76

.
( "
)

. 3.1

76

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 77

III.


.

1 .

, 
. (
) , 
.

.
.


.
. 
,
, .

. 
,

.
 . 

.
.

,
, .

, , 
, .
, . ,
1 .
, 

. , 

.
77

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 78


[ .., 1991].

, , .
, 
. 
. 

.
. .

(. 3.2 , ). , 
.
(
),
( 
).


; [Tay
lor K.J.W., 1978]. 
. , 
, .
,
,
.
, 

. 3.2
.
.

78

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 79

III.

,
(. 3.3).
, 
, 
, .
, 
(
, . .). 60 . 

. 

.

, ,
 . 
(),
: 1) ,
( ); 2) 
, [ .., 1988].
 
,
131
I. 


, 

: , 

[ .., 1984].IDA 99mTc.


. 3.3
79

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 80


198Au. 
, , 
. 

, 
,

, [
.., 1985; .., 1988].
( ) 
,
, . 
, 
 
.

, 198Au, 
(99mTc) 131I .

.
, ,
. 
, 
. 

[ .., 1988].
,

 . 

,
.


 .
75%85% , 

, 
.
80

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 81

III.


1 , 
, . ,
, 
( 
). , 111In, 
.


, . 
75Se,
, 67Ga
. 
, 
, 
111In.

(, 
, ), 

. 
,
,

.

.
. 1973
G.D. Hunsfield ,
Ambrose [. 
.., .., 1990]. 
, 
.

(0,51,0 ),
81

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 82

.
,
.

.


, .


(. 3.4 ).

, .
, 
, , 

, . 
( ) 

[Barnett P.H. et al., 1980].
, 
,
. 
, 
.
, 
. 
.
, 

[Itai Y. et al., 1983].
,
, .

, 
, . 
(
 
).
, 
, 
82

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 83

III.

. 3.4 .
.
.
.
.

83

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 84

.

.


. ,
. 
( ) 
. 
.

, 
(. 3.5 ).

.
, 

. 3.5
,
,

84

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 85

III.

.

0,51,0 90% .
, 
, 

.
( ), 

[Johnson C.M. et al., 1981].

.
,
. 
, 50%
. , 
, , , .

. 
90% [Wolverson M.K. et al., 1979].

, 

. 
, 
. 
( ) 
.

, . 
, 
, 
, .

1 1 ,
. 


, 

.
85

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 86

(

,
. 

. 
(. 3.6).

, 
, , 

. 3.6
"

86

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 87

III.

. 


.. 1910
H.C. Jacobaeus Nitze 
.
, 
.
.

R. Korbsch (1921), H. Kalk (19291962), J.C. Rud
dock (1939), I. Wittmann (1966), K. Semm (1989) . 

.. , .. , .. , .. ,
.. , .. , .. .

( ) , 
, . 

.. , .. , .. , .. ,
.. . : 1) 
; 2) , 
; 3)
, , 
; 4) 
; 5) 
.

, ,

H. Kalk (1957), .. (1964), I. Witt
mann (1966),
,
. H. Kalk
87

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 88

, 
. 

.
80 XX 
,
,
, .
,
, 
. 
, 
, , 
[ .., .., 1990].

[
.., 1972; .., 1984]. ,
III, IV, V, VI
II, VII VIII . 

, .
,
, . .

( 
, ,
). 
, . 

, ,
.

88

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 89

20 
, J.Sicard J.Forestier 
, ,
[. ..
., 1975].

, .. , .. , .. ,
.. , .. , .. , C. Couinaud, A.I. Dos
Santos, S. Seldinger .. 
A.I. Dos Santos . (1931),
. 1925


. E. Pierse (1951), 

,
, 
.


, 

.1951 , H.R. Bierman
89

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 90

. 150 50 , 
, 

. 
S. Seldinger (1953) . Odman (1956)

.
, 
.

. 


.

(. 3.7). , 


. 
,
. 
,
. IIIII , ,
.

. , 
, 
.


(. 3.8 , , ).
. 
H.R. Bierman . (1951), 
 ( ), 

.


. 

90

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 91

III.

.
. .

,

. "
. .

. .
.
,

,

. 3.7

91

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 92

. 3.8
, . . .
, . . .
, . .
.

92

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 93

III.

. 
,

. 

, . 
,

[ .., .., 1990; Chuang V.P. et al., 1983].

.
.

.

 , 

[ .., 1980].

.
, 
.
. 

68 , , 
3 .

1,01,5 , 
[
.., .., 1990; Rabinowitz J.R. et al., 1974].

(2,33%) [
.., .., 1984; Rohner A., 1986; Ohtomo K. et al., 1987;
Contor R.L., Longmire W., 1988]. 

, 
, 
, 2 .

, :
93

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 94

1)
23 . ;
2)
( );
3) ( 2530 .)
;
4) 
 (. . 
).

[ .., 1980; 
.. ., 1990; Johnson C.M. et al., 1981]. 
 .


, . 

,
,

. 
,

.
, , 

[ .., 1974; .. ., 1990].
. ,
, 
. A.H. Blakemore
J.W. Lord 1945
. L. Leger . (1951) 
 ,
94

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 95

III.

C.G. Child . (1951) 


. 
Santi Ma
rion 1951 .


, 
;
, 
[ .., 1974].
, 
. 
,
.
,
[Moreno .A. et al.,
1996]. , 
, 

.
1951 S. Abeatici L. Campi , De S. Pereira
L. Leger 

. 

.
.. , .. .. . 1955 
, 
, 

.


 

.

.

. ,
95

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 96

1015% 
. , 
, 
 ,
.

, [ .., 1974], 
[ .. ., 1972] , 
[ .., 1974] [ ..
., 1972], [ .., 1966], 
[Figley M. et al., 1955].

, 
,
[ .., 1963]. 

. 
, 
. ,
, 
,
.

(. 3.9),

. 3.9 .
.

96

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 97

III.

.. 
1954 .
. 60
O. Gon
zalezCarbalhaes (1959),
,
. 
.. 
, .. .. (1964, 1967, 1969, 1975),

.

1,5 . 

,
.

,
, , . 

,
[ .. ., 1972].
, 
, , 
, , 
,
[ .., .., 1967; .., 1974]. 

.
, , 
, 
,
(
, ,
).
,
,

( , 

).
97

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 98

1952 H.R.Bierman . 
, ,
,
. 

.


, K.L. Wiechel
1971 .
. A. Lunderquist J. Vang (1974). 
() 1980
.. .. ,
.. . (1985).
 
, 
,

, ,
(. 3.10, 3.11).

. 3.10 .
.
.

98

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 99

III.

. 3.11 , . .


.
(. 3.12).
, , 
, .
, 
, , , 

.
,

, , 
, ,
[ .., 1985]. 
, 
, ,
, , ,
, 
.
. 
, 
,
[ .., 1985; Hoevels et al., 1980].

.

. 
1967 , W. Hana
99

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 100

fee M.Weiner 
. J. Rosch 
. 1975 .

.

, , 

.

 

. 
,
,

, , [ .., 1990; 
.., 1998]. 
, 1020%

90
.
, ,.


80 
90

. 
,

100% 


, 
. 3.12
, .

, 

100

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 101

III.

. 3.13 :
()
,
:

,

(. 3.13).


. , 


[
.., 1997; Gattoni F. et al., 1990;
Scholz A. et al., 1994].. 

, 

,
[ .., 1984; 
.. ., 1987]. 


,

, 
.

. , 


,

. 

.

101

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 102


,
, 
[ .., 1985].
(. 3.14) 

. 
, ( ) 
[ .. ., 1989,
1996; .., 1998].
,

,

R.Schobinder (1964)
1 ( ) Mar
cozziMessineti (1965).

 , 

[ .., 1988, 1994].

. 3.14 .

102

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 103


.

.
, , 
1 . 
, 
(. 3.15).

. , 
.

. 
. 
, 
, (. 3.16 ).

. 3.15 .
,

103

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 104

.
,

, 
(. 3.16 ). 
 .

. 
, 
.,
, 
. , 
,

.
.
, . ,
.
.. . (1991),
, .

. 3.16
.
.

104

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 105

III., , 
,
( ).


(. 3.17). 
,
, .

. ( 
) 

. 
.
()
( 
, 
).


, 
, , 
.
, , ., 
,


. 3.17
.

105

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 106

, , , 6668% 
.
, , 
, .

.

[ .., 1980].

,
. ,
 ,

. 
.


. W. Hess (1961), 
1/3 
.
.
, 
. .. 
(1980), 
. 
,

.
.


. 
, 
, 
. 

, .
(.3.18).


106

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 107

III.

,
3540% [Hess W., 1961].

, 
,
, 
, 
.

,
, , ,
. , ,
() 
, , . 
.
,
.
3040 20% .
, , 15 .
.

, 
.
3045 .
., ..
,
.. (1983),

54% . 3.18 .
. ,
.
107

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 108

, 

. 
41% . 

().


()


.


.
.

, 
.
(. 3.19). 
,
. 

, , , 
, .
2530%
.
20 .
108

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 109

III.


(
), : 
, 2 ( 
), 3 : 5 
, 15
25 ( ).
, 
.
, 

[ .. ., 1973].

, ,

, .
Y.Caroli (1954) . 
,
, 100150 ,

. P. MalletGuy (1947, 1958)

, 
.
.. (1973) , 
,

,
, 

.

,

, 

.


. 3.19

.


109

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 110

, . 

85% [ .., 1983].

:
 
;
 ;

1,5 ;
 ;

;
 , 
.


,
.
,
. 
:

;

,
;

, ;
 ,

;
 
.

, , :

;
110

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 111

III.


;

;
 
;
 
,
;
 

.
,
.


1.

..
. ./.../ . . . 
, 1997. 18 .

2.

.. //
: . . . / 
: , 1988. . 4655.

3.

.., .., .., .., ..


. : , 1994.
320 .

4.

.., .. . , 1984. .
331332.

5.

.. : . 
. . ., 1985. 320 .

6.

.., .., .., ..


. :
, 1996. 104 .

7.

.., .., .. .
// . . 1989. 6. . 2125.

8.

..
: . . . . .,
1985. 173 .

9.

.., .., ..
. , 1981.

10.

.. . :
, 1983. 144 .

111

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 112

11.

.., .., .. . .: ., 1972. 207 .

12.

.., ..
//
. 1967. 1. .6265.

13.

.. // . .
1966. 2. . 5860.

14.

..
: . . . . , 1998. 309 .

15.

..
. ., 1988.

16.

.., .. . : , 1990. 349 .

17.

.. . . ..
. ... ., 1983.

18.

.. . ., 1980. 516 .

19.

.. . .: ., 1987.

20.

.., .., .. .
// . 
. 1990. . 4. .126.

21.

. . .. , .. . :
, 1991. 224 .

22.

.., .. ..
// . 1973. 3. . 6974.

23.

.., .., ..
. : , 1987. 190 .

24.

.. . ., , 1974. 407 .

25.

.. . .: ., 1972. 352 .

26

. .. . .: , 1984. 478 .

27.

.., .., .. .
. .: , 1975. 266 .

28.

.., .., .. .

// . . 1982. 3. . 3441.

29.

.., .., ..
// . . . 1956. 2. . 5457.

30.

Abeatici S., Campi L. La visualizazione radiologica della porta per via splenica // MinerVa
med. 1951. V. 42. P. 593594.

31.

Barnett P.H., Zerhouni E.A., White R.I., Siegelman S.S. Computed tomography in the
diagnosis of cavernous hemangioma of the liver // Amer. J. Roengenol. 1980. V. 134. P.
438447.

32.

Bierman H.R., Byron R.L., Kelley K.N., Gradi A. Studies on the blood supply of tumors
in man. 111 vascular patterns of the liver by hepatic arterigraphy in vivo // J. Nation.
Cancer Inst. 1951. V. 12. P. 107117.

33.

Blakemore A.H., Lord J.W. The technique of using vitaliumtubes establishing portocaval
sunts for portal hypertension // Ann. Surg. 1945. V. 122. P. 476489.

112

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 113

III.

34.

Bruneton J.N., Drauillard J., Fenart D. et al. Ultrasonography of hepatic cavernous


hemangiomas // Brit. J. Radiol. 1983. V. 56. P. 791795.

35.

Caroli J., Porcher P., Gilles E. La part de l,angiocholegraphie intraveineused ans le diagnos
tic des maladies des voies biliaires. Sem. Hpit. 1954. V. 21. P. 12791294.

36.

Chuang V.P, Wallaca S. Interventional approaches to hepatic tumor treatment // Sem.


Roentgenol. 1983. V. 18, N 2. P. 127135.

37.

Child C.G., O Sullivan W.D., Payne M.A., Mc Clure R. Portal venography. Preliminary
report // Radiology. 1951. V. 57. P. 691701.

38.

Couinaud C. Le foie, etudes anatomiques et chirurgicales. Paris, 1957. 256 p.

39.

Couinaud C. Lobes et segments hepatiques // Presse med. 1954. V. 62. N 33. P.


709711.

40.

Contor R.L., Longmire W.P. Reccurent hepatic hemangiomas. Possible association with
estrogen therapy // Ann. Surg. 1988. V. 207. N 2. P. 115119.

41.

Gonzalez E.M., Garcia I.L., Kempin J.C. et al. Indikationen und Resultate der chirurgis
che Behandlung von cavernosen Hemangioma der Leber // Chirurg. 1988. Bd. 59. N 5.
S. 338342.

42.

De Souza Pereira A. La methode phlebographique dans l etude des troubles de la circu


lation du sisteme porte // Lyon chir. 1951. V. 46. P. 291302.

43.

Dos Santos R., Lamas A., Caldas J. Les recents progres dans la technique de larteri
ographie de laorte abdominales // Press. Med. 1931. V.39. P. 574577.

44.

Figley M. Splenoportography: some advantages and disadvantages // Am. J. R. 1958. V.


80. P. 313323.

45.

Gattoni F., Baldini U., Pozzato C. et al. Pure and diluted contrast media the visualization
of the portal venous system using digital angiography // Radiol. Med. 1990. V. 80. N 3.
P. 321324.

46.

GonzalesCarbalhaes O. Hepatoportographia for viena umbilical // Rev. Sanit. Milit.


1959. V. 12. P. 4248.

47.

Hanafee W., Weiner M. Transjugular percutaneous cholangiography // Radiology. 1967.


V. 88. P. 3539.

48.

Hess W. Die erkrankungen der Gallenwege und des Pankreas. Stuttgart, 1961.

49.

Hoevels J., Lunderquist A., Owman T. Complications of percutaneous transhepatic


catheterization of the portal vein and its triby tarries // Acta Radiol. Diagn. 1980. V. 21.
P. 593621.

50.

Itai Y., Ohtomo K., Araki T. et al. Computed tomography and sonography of cavernous heman
giomas of the liver // Amer. J. Roentgenol. 1983. V. 141. P. 315320.

51.

Itai Y., Ohtomo K., Furui S. et al. Noninvasive diagnosis of small cavernous hemangioma
of the liver // Amer. J. Roentgenol. 1985. V. 145. P. 11951199.

52.

Johnson C.M., Sheedy P.F., Stanson A.W. et al. Computed tomography and angiography of
cavernous hemangiomas of the liver // Radiol. 1981. V. 138. P. 115121.

53.

Kalk H. Cirrhose und Narbenleber. Stuttgart: Enke, 1957. 162 s.

54.

Kehr H. Ligation of the hepatic artery proper for aneurysme // Mnchen med. Wehnschr.
1903. V. 43. P. 1861.

55.

Lunderquist A., Vang J. Sclerosing injection of esophageal varices through transhepatic


selective catheterization of the gastric coronary vein. A preliminary report. // Acta Radiol.
Diagn. 1974. V. 15. P. 546550.

113

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 114

56.

Mallet Guy P. Television radioscopy during operations on the biliary passages. Surg.,
Gynec., Obstet. 1958. V. 6. P. 747748.

57.

Mallet Guy P., Giuria F. Reflex wirsungien et pancreatites. Analyse d,une deuxime srie
de 400 cas de rflux cholangiographique dans le cancal de Wirsung (19471956). Lyon
Chir. 1957. V. 4. P. 481496.

58.

Moreno E.A., Del Pozo R.M., Vicente C.M., Abellan A.J. Indications for surgery in treatment of
hepatic hemangioma // HepatoGastroenterol. 1996. V. 43. N 8. P. 422426.

59.

Odman P. Percutaneous selective angiography of the main branches of the aorte // Acta
Radiol. 1956. V. 45. P. 114.

60.

Ohtomo K. Hepatic hemangioma: dynamic MRI using gadolinium DTPA // Europ. J.


Radiol. 1987. V.7. N 4. P. 257259.

61.

Pierce E. Percutaneous femoral artery catheterization in man with special reference to


aortography // Surg., Gynec., Obst. 1951. V. 93. P. 5674.

62.

Rosch J., Antonovic R., Dotter C. Transjugular approasch to the liver, billiary system and
portal circulation // Am. J. R. 1975. V. 125. P. 602608.

63.

Rabinowitz S.A., McKusick K.A., Strauss H.W. Tc99m red blood cell scintigraphy in
evaluating focal liver lesions // Amer. J. Roentgenol. 1984. V. 143. P. 6368.

64.

Robinson D.A. et al. Magnetic resonance imaging of the solitary hepatic mass: direct cor
relation with pathology and computed tomography // Clin. Radiol. 1987. V. 38. N 6. P.
559568.

65.

Rohner A. Treatment of benign tumors of the liver // Schweiz. Med. Wschr. 1986. Bd.
116. N 3132. S.10441050.

66.

Seldinger S. Catheter replacement of the needle in percutaneous arteriography. New


technique // Acta Radiol. 1953. V. 39. P. 368376.

67.

Schobinger R., Ruzicka F. Vascular roentgenology Arteriography, Phlebography,


Lymphography. New York, 1964.

68.

Scholz A., Zendel W., Langer M. u.a. Qualitatskriterien der digitalen


Subtraktionsangiographie am Korperstramm // Aktuelle Radiologie. 1994. N 4. S.
7074.

69.

Taylor K.J.W. Ivestigation of the hepatobiliary system and spleen. In.: Ultrasonics in
Clinical Diagnosis /ed. P.N.T. Wells. London: Churchill Livingstone, 1978. P. 57103.

70.

Wiechel K.L. Tekniken vid perkutan transhepatisk portaunktion (PTP) // Nord. Med.
1971. V. 86. P. 912.

71.

Wolverson M.K., Jaganna I.B., Sundaram M. et al. CT as a primary diagnostic method in


evaluating abdominal abscess // Am. J. of Roentgenol. 1979. V. 133. P. 10891095.

114

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 115

IV

..
..
..
..

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 116

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 117


() 1849 . ,
[ .., 1999].
,
. , 
, .. 
100 . .
1 
, 
( 20 100 . ),
. ,

.
, ,
. (1999), 98,2 100000 .
2 , , .
10 20
100 . .
3 5 10
; 4 
( 5 100 . ) 
, , , 
.
, , , 
, 
(. 4.1).
117

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 118

4.1

( 1998 )

100 .

9,7
6,9
1,9
3,6
1,1
31,7
32,2
13,8
11,9
112,9

1,3
5,1
1,1
1,6
0,4
9,1
7,1
3,2
2,9
30,8

511%
0,160,3% 
[ .., 1999].
,
19851995 ., 
1,52,5% 1,21,9%
.
, . 
, 
, 2:1, 5:1.

. 4050 ,
.. 
(, .), , 
[ .,
1999].
,
. 
118

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 119

IV.

: , , 
, ,
() .
, , 
.
 , 
.
 
60%
10% . 
, 
.

. , 
, , 30%
, , 

1020% [ ., 1999].
, 


. , 
30 .

.
, 
58%
80%,

[ .. ., 1998]. ,
, 
,
,

[ ., 1999; Ghendon Y.Z., 1993].
,
HBV
( , 
), , 
, .
119

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 120

4 
, .
, 
. , 
, . 
, ,
.

, ,
. 
, Aspergillus
flavis. , 
,
, 
.
, ,
, , ,
. 
, 
( ) , 
.
(, ,
) 
,
.

, 
[ .., 2001]. 

39 [ .., 2001].

, ,

.


 
[ .., .., 1985].

120

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 121

IV.


1. () 
.
2. 
.
3. ,
(). , 10
, .

1. ,
, ;
2. , ,
;
3. , ;
4. ..

.
. , 
, ,
.


, . 
,
, 50%, , (, ),
, , .

,
.
121

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 122


1849 .
. 
5060 , .

[ .. ., 1998]. 
20% ,
25%, 50%,
60% . , , ,

[ .., 1992].

.
.. .. (1970, 1972) 
TNM.

(

(.. , 1970)

1 , ;
.
2 , 
,
.
3
, 
, .
4 ,
, 
, , 
, , .
4 , ,

.
4 , ,
.
122

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 123

IV.

.. .. (1972)
TNM.
.
1 5 , , 
, ,
. .
2 5 , 
, 
.
3 , 
, 
( ) ,
.
4 , 
, , , .
, 
(13 23).
N .
N0 ,
.
N1 ,
.
N2
(, 
)
N3 , 
.
N4
, 
, , 
.
N .
.
0 .
1 , , , 
.
123

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 124


Mh.
Mh0 .
Mh1 
.
Mh2
.
Mh3 
.
,

,
.

(.. , .. , 1990)
I. :
1. : ) , ) 
, ) , ) 
, ) .
2. .
3. : ) , ) 
, ) .
4. : ) 
, ) .
5. : ) , )
, ) .
6. : ) , ) .
7. .
8. .
9. .
10. .
11. .
II. :
1. .
2. .
124

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 125

IV.

III. :
1. .
2. .
3. .
4. .
IV. :
) , ) , ) , ) , )
.
V. :
1. : ) 1 , ) 12 .
2. : ) 23 , ) 35 .
3. : ) 5 .
4. .
VI. :
) , ) , ) .
VII.
.
) , ) ,
) .
VIII. ( /
):
IX. :
1. .
2. :
) ,
) .
3. .
X. :
1. .
2. .
3. .
, 

125

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 126

2 6 . (1985) 
7%.


.

.
.
..
:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. , .

, , 

.

(86%). , ,
83% . 
, 
. 
. 
4575% .
, .
,
.
. 2025% .
, , .


. , 
, 
. , ,
126

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 127

IV.

.
, , , . 
,
, .
(
90% ). 
, , 
 .

, .

. 

, 3939,5. 
3940
. 
, .
, ,
, ,
, .

.

. 
. 
.
5893% . 
, .

, . 
, ,
. , 

.
, .

, 
.
, , 
, . 
127

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 128


, 
.

, , 
.
,
.
, 
, ,
 .

, , ,
, .
/

. ,
.
, , ,
.

:
,
.
/
11,9% .
. ,

,
.
. 
.

. 
, .
., 68 , :
02.12.86 .
:
128

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 129

IV.

. 28.11.86 , :
01.12.86.
: , , .
, . 118
1 , . 70/40 . .
,
. :
4 . : Hb 85 /, . 3,01012/, 0,85;
20 , . 5,9109/, / 3%; / 76%; 3%;
11%; 7%.
:
. : 2
.
8 , . :
III V . :
. .
, .
,
. 03.12.86
.
. :
.
. .
20 :
. . :
8 .

.
(, 
) , 
. .
, ,
.
, ,
. .
, .
,
,
.
( )
,
, . 
, , , .
129

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 130

,


. ,
. 
710 .
, , 
. ,
, 
: , 
.
.
10109/. 
, 
. , ,
: 
, ,
.
. 
. 
2
. , 
,
. , ,

. 

.
 
, 
20 /. 20100 / 
 
,
, . 
130

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 131

IV.


 .
 .

 .
.


, 
.

199,

.
.

.
.
, 
.
, 
2 [
.., .., 1990].

. 
,
.

, ,
, , 
,
. 

.
.

.

, 
131

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 132

.
2
. 2
.
, [Green B. et al., 1977].


,
[ .., .., 1990; Dewbury K.C. et al., 1985].

.
100% [ .., 1996].
, 
, 56,0% .
17,8% .
. 

. 

 . 

,
, [ ..,
1984; .., 1988; .., .., 1990; Ac
kery D., Smith F.W., 1985].
(), 
, 
, 7585% [Burdine J.A. et al., 1979; Ackery D.,
Smith F.W., 1985].


,
. 
Se77 Ga67,
[ .., 1988;
.., .., 1990; Kaplan E., Domingo M., 1972; Pinski S.M., Hen
kin R.E., 1976; Coakley A.J., Wraight E.P., 1980; Ackery D., Smith F.W.,
1985]. 
, , 
,
132

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 133

IV.

[LaVender J.P. et al., 1971; Damron J.R. et al., 1974; Fawcett


H.D. et al., 1980].
99m

. 81,4% 
, 4,3% , 11,4% 
2,9% 
.

Se77. ,
21% . , 
50% 

73,9% , 
. 

.
, 

,
.
. 

.
. 
, 
[ .., ..,1981;
Dewbury K.C. et al., 1985]. 

, 
, [Itai
Y. et al., 1979; Inamoto K. et al., 1981].
,
, 
 
.

[Dewbury K.C. et al., 1985].

, 
133

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 134

[Scherer U. et al.,
1978].
( ). 

. 
. 
,
, 
. , 

0,51, 0 90% [Dewbury K.C. et al., 1985].

. 


, .


, 
.
,

,
.
. 

, , 
. 

2
.


, 
. 
,
 
, 
.

[Bahr P., 1984]. , , 
134

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 135

IV.

, , 
.70,9% , 29,1% 
. 

, 
.
.

73,9%, 
22,1% . 

( 5 ) , 

.

42,5% 
57,5% 
.

. ,

. 

, 
.
, /


,
,
, ,

.
,
,

135

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 136

.
, , 
, .
. ,
, 
.

, 
. .. . (1981) , 
II, III, V IV 
. ,

, .
, 
, 

( , ,
). , 
,
,
,

, ,
.


100 . 

. 61,5%
, 38,5% 
.
95,8% .
, 

.

136

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 137,
, . 
,
, 
5 10%
[ .., 1981; .., 1992; .., 2002;
Wakabayashi H. et al., 2002].

,
, 
. , 
, 

, ,
(future remnant liver = FRL), 30%
40% . 


[ .. ., 2002].
, 

. , .. . (1992),

26,7 , 5 
614%. 
1 .

1012%.

. 

.

137

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 138

( ) 715 [
.., 1996; .., 1998]. 
, ,
820%. ,
, .

11 21 , 5 2040%.


. 
[
.., 1993; .., 1998].


, 100 .

. 
,

,
[ .., 1967; .., 1983; .., 1986; ..,
.., 1995].

, ,

.

:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2 ,
3.
138

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 139

IV.

3.1
3.2
3.3

, ,

.
. 
(. ) ,

( ), 
, ,
, 
 [ .. ., 2002].

M. Refferscheid (1957).

( , 
).
. 

. ,
,

. 

, .
(
) 
,XII .
Rochard

. 

.
.
139

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 140

/


. 
94,8%,
, 
.
, 

. 
, ,
.

, .
.
, ,
.

. 

.
.
,
.
.
.
,
. 
.

,
. 
. 
, .
, 
.


. 
. 
, 
140

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 141

IV.

.

, , , 
. 
(
) c 
.
12 . , 
.
.

.
/
,
. 
.
,
. , 

1894 . .. .. ,
U 
. 
.


. ,
,
.. 
, 

. 

, 11,5 
. 


[ .. ., 1986, 1987].
 


.
141

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 142.
1952 . I. LortatJacob . Robert ,


.
,
.. (1967), W. Longmire (1961),
W. McDennott . (1963) . 

.

.
.
. ,
, 

. , , .


. , , . Tung
N. Quang (1963), , 
. , 
, 
. 

, .

() 
, .

. Tung, N. Quang (1963).
,
. Tung, N. Quang (1963).

,
. 

, 
.
142

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 143

IV., 
. 3 
.

(
\ , , ). 

.
.
, 
, 


23 .


. , 

, ., ,
, 
. ,

.

1908 . 
S.H. Pringle. 
. 

, . 

. .. 
(1970) 
3540 . ,
143

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 144

60 
. , 
2030 .
.
, 
, 
.
o,[Fortner I.G., Silva I.S.,
1984].

, , 
. .
,
.

. 

,
1625 ,
.
11,5 ,
.


.

, 
. .


, ,
. , 

.
,

144

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 145

IV.

. 
, 
, 
. 10 . .,
.

.


 
Biopump ()
.

70 .
F. ChahezPeon . (1970), S. Franke, . Urban (1979) 
 ,
. 


.
.
.. .. (1980, 1981) 
,

. 2
, 
, 
.

1993 .
70 
5 , .
3 .
.
, 
. 

9 . 1,5 .

, 2025 
145

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 146


. 
, 
(. 4.1 ).

,
, (. 4.1 ).

3040 ,
.

, 
.

.

. 4.1 .

( )

146

. 4.1 .

( )

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 147

IV.


. ,
2527% . 


. D. Elias . (1999),
,

, 612%.

, 


[Rous P., Larimore L., 1920].
, . ,

.
,
. 1986 . H. Kinoshita .

,
.

. , 

, [Kinoshita H., 1986].
. ,
1999 .
300 , 2001 .
100 ,
3000 . 

IV
( 2001 ., , ).
147

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 148


, .
,
, 
, ,
5070% . 
,
30%
[ .. ., 2002].


, , , 
.
,

.
,
, 
, .

.
, 

[ .., 2001, 2002; Yamanaka N. et al., 1993; Elias D., 1999].
. 

. 
, ,
,
. .. . (2002) 
, , ,


. 
. 
, 96%
, , , , .

, . 
, , .
148

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 149

IV.

,
3050% 
. 
.. 

46 . 
80% . 515%

510% 

. , D. Elias . (1999), 

,
.

.
, 

.

. 5
2446% [Elias D., 1999].
 


. 1997 .
20 .
, 
.
.
149

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 150

, 
, , 
 .

 ,
. 
.

( 
). 
Gellsaver.


,
(Cavitron Ultrasonic Surgical Aspiration CUSA) 

, 
.
, 
, . 
, , CUSA
Cooper Medical () Alonica ().

02. 
.


.
. 

, , 
, .
, . 

,
, 
.
80 ,

150

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 151

IV.

. 
. F.P. Gall 1987 . 
110 CUSA 
, 5 
03 32% [Gall F.P., 1987].
, 
.
/ /


.
.


3 , .
. ,
,
. , 

.

,

.

, 
. .. , 10
9,5%
1,9%, 61,1% 34%,
, 50% 
, [ ..,
.., .. ., 2002].,

151

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 152

2030 , 5 2045% [
.., 1993; .., 1996].
2 
:
, 
.
, 
[ .., 1998].

( 3 )
( 3 ), ( 
)
(
). .

.


, 
, (
), 
. 
,
810,0%, 
2056,2% [ .., 1992;
Silen W., 1989].
, 
, , 
.
, 


. 
, 
.
,
,
, 16,1 34,9 , 2 
47% 72%, 3 30,6% 57,5%, 5
20% 47%.
152

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 153

IV.


.

: 
, , , 

, , 
, . , 
.. (1993) 
. , I 3
44,2%, II 24,3% III 22,7%.

. A. Yamaguchi . (1993),
, ,
1 , 
3 5 
. 
, .
.. (1993) 3
43,3% , 
, 17,5% .

, .. (1998) , 
,

.
( 
) . ,
.. , 3 , 
, 28,7% ( 
18,5%, 0,9%).
H. Kehr 1903 .
.
153

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 154

H. Haberer ,

. . 
J. Markowitz .
(1949) , , 
, . . Romien
(1952) 
,
.
.

, 
[Breedis C. et 1., 1954].
, 7580% 
2025% .
1975 . .. .. 222 
. 

, 
.
, 
. 

,

. 
, E. Mays . (1979)

, :
, 
, , , , 
. 
, 
, , ,
, .

, 
, 

. R. Doci . (1988)

154

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 155

IV.

.
, 
,
.
J.G. Fortner . (1984) , 

.

(38%), 

,
 
, , 

.
., , ,
. 
,
, (
)
, 
. :
; ,
, , .

.

:
, , 
.

, ,
13 . 

.
155

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 156


4 :
1. .
2. .
3. .
4. 
( ).

, 
, 
.

.
. 

, 


.
, 
. 

, 
.
.
, 
.


, 
, . 

, , ,
, , .


. 
, ,

.
156

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 157

IV.

12 , 

. , 
710
 .
7 , ,

, .
,
1520
, . 
,
.
,
, 
, 
, , 
, .

. 

.
. 

. , 

.
, 
, 
.


.
( 20,0% ) 

.
. 


. 
. , 
157

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 158

.

 .


.
,
50% , 
.


. 
, , 
, . , 


.

.
, ,
. 

.

.

, ,
23 .
30%


. 13 

[Chuang V.P. et al., 1982].
( 10 ) 

, 
.

.
158

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 159

IV.

,
, 
, ,
11,5 [Chuang V.P.,
1982; Delcour C.P. et al., 1988].

. 612 

.
.. , .. (1990)

.

, [Fortner J.G., 1984; et al.,
1994]. S. Saitoh (1994), 

.
, 
.

, 
, 
.

,

.


60 . ..

, . 
7580% 2025%
, 
[Breedis C., Young G., 1954].
159

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 160. U. Tylen (1982), 

, . 
, 
,
.

5, 52, ,
. . 
8 90% [ .., 1990;
Schroder R., 1985; Schlag P., 1990; Shciba . et al., 1993]. 
5 (1020 / 24
), (2030 /2 ),
(0,2 / ) [Ballet F.. et al., 1983; Saffi F., 1988].

, , 14,5 .


.

, ,
[ .., .., 1990].


npenapa . , K. Nakakuma . (1983) 
16 
.
, 
, .

, . 
, 
3446% 
, 53,5%
[Kanematzu, 1984; Katagini Y. et 1., 1989; Shibata J. et 1., 1989].
, 
, , 4 12 , 
,
160

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 161

IV.

. 

[Katagini Y. et 1.,
1989; Martin J.K. et al., 1990; Schlag P. et al., 1990; Pentecost M.J., 1993].
,
, 
.


. ,

. 
,
, 

. 

.

,
( 5070% ),
10 (. 4.2. , , ).
, , 
.
, , , 
,
, 
. , , 4
. ,

.
4%.

.

. M.Y. Pentecost .
(1993) , 
.

.
161

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 162

,
,
. 

[Teng G.J. et al., 1993].

N. LeVeen . (1984),
,

.
, 


, . J.M. Ariel
. (1970) 
90Y .
,
, 26 .
, 
,

. 4.2.

. .
.
, VII VI
.
. .
.
VII VI
.
.
. VII VI
.

162

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 163

IV.


. ,
,
,
., .


.
 

.
.

.. .. 1967 .

.. , .. (1986) 
, 

.
. 
, 
.
:
 ;
 ;

.


[ .., .., 1986].


,
, 1964 . .. .
163

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 164

,
, 
. 
,
.
.

 
. 
.


, 
,
.

, 
.

.
. , 
, 
, 
.

, 
.

.
,

, 
.
50109/ 65% 

 .


, . 
.
164

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 165

IV.


 ,

., 
. 
, 
.
.
910 

,
.


.

(5,5%) (1,3%) 
. 

. 2,7% 


, . 5,5%
, 8,3%
, ..

,
[ .. ., 1980].
.
. 
,
165

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 166


. 

.


, 
. 

, 

. 

.


.


,

.
.

. (. 4.3 , ).


, 
,

. 4.3 .
,
.
.
166

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 167

IV.


 .

. 
1,52,0 ,
,
1520 
. 

,
. 
, 
. 
.

10001500 . ., 
.
,
1,5 , 200 5%
.

( 23 ). 


: 500 10%
, 12
, 20 5% 
,
 10 , 10
, 120 
, .
2030 ,

. . 4.3 .

.
,
, 

.
167

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 168


, 
.
.

, , . 

. , 

.
.
, 
, , .
, 
, 

. 

. 

. , 
,
.
, 


.
8,7% .

, 

.

5 . .


[ .., 1971]. 
, .. (1963), 
60% . 
168

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 169

IV.


.
,
, 
. ,

20% , 3040% [
.., 1990; Fortner et al., 1984].

.

, . ,

[ .., 1976].

.


5, , . .. . (1981)


. 
, 
, 

.

. 

[ .., 1969;
.., 1971]. .. (1971)

, , 
, .

612 .
[ .., 1976].


.
169

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 170

.
, 
.

.

, , , 
, ,
, , 0,5% ,
1% .
, 
, . 

1 1% , 
3 0,5% .
, 

22,5 .
,
1
.

. ,
, 
. .

. 
40
1218 / .

,
.
, 
,
(5, , ),


.

710 , 
. .
170

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 171

IV.

.


.
, 
, 
, 
,
. 
, 
, ,
. 
, .

, 
. ,

.

102 (23 
79 ).

: 25% 16 (15, 6%), 25%50% 64
(62, 7%) , 50%70% 22 (21, 6%). 4 (3, 9%) 
3 (2, 9%) . 
38 (37, 2%) .

, 
3 6 
.
55 . ,
5 : ; ,
; .
2
.
171

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 172

12
( 5 
, 1 ), 16
.
1 
, 1
2 ( 
) (. 4.1).
4.1.

n=23

n=23

6,2

13

56,5

19

59,4

39,1

25

4,4

9,4

,

, 
. , 

, , ,
, 
. 
, 
.

10
22,6 .

, 
5 , ,
.

, ,
172

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 173

IV.

, 
(40%, 66, 6% 66,7% 
). 2 
, , 
,
. 
, , 5 ,
,
50% 33, 3% . 2

, ,
3 16, 7% , 
,

, , .

.
,

, , 
,
,
.

,

. 
, 
. 
.
,

, .

.
, 
, 
, 
.

173

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 174


1.

.. . : , 1983. 352 .

2.

.., .., ..
// . 1981. 11. . 36.

3.

.. . . //
... ., 1985. 495 .

4.

.., .., .. 
// . 1981. 11. . 3640.

5.

.., .. : . 
: , 1995.

6.

.., .., .. 
. , 1981.

7.

.. . :
, 1983. 144 .

8.

.., .. // . 
. 1981. 6. . 711.

9.

.., .., ..
// . 1987. 7. . 5662.

10.

.., .. 
// 
. 1986. 7. . 39.

11.

.., .. 
// .
1967. 1. . 6265.

12.

.., .. 
// . . 1990. 12. . 5557.

13.

.., .. . .: , 1986.
224 .

14.

.. // . 1971. . 17. 10. . 101110.

15.

.., .. . : ., 1975. 200 .

16.

.., .., .. 
// 
. 1992. 7. . 771777.

17.

.., .., .. . 
//
. 1998. . 44. 5. . 662666.

18.

.. . : 
, 1986. 214 .

19.

.. 
: . . /.../ . . , 1970. 30 .

20.

.. // 
. .. . 1990. 2. . 148150.

21.

.., .. //
. .. . 1975. 10. . 137142.

174

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 175

IV.

22.

..
. .: ., 1988. 240 .

23.

..
: . . /.../ . . 1993. 41 .

24.

.. 
: . /.../ . . . ., 1987. 31 .

25.

.., .. . : , 1990. 349 .

26.

.. , , 
: 
. . /.../ . . , 1969. 23 .

27.

.. .
.: , 1976. 209 .

28.

.. 
: . . /.../ . . ., 1996. 26 c.

29.

.., .., .. . 
// . 1992. 3. . 5255.

30.

.. . . .: ., 1993. 544 .

31.

.., .. . .: ., 1985.

32.

.. (
) // . .. . 2001. . 160. 1. . 117121.

33.

.., .., .. . 
// 
. 2002. . 7. 1. . 713.

34.

.., ..
// . .. . 1990. 6.
. 2427.

35.

.., .., ..
// . 1998. 4. . 3336

36.

.. / . .: , 1967.

37.

.., .., .. .
// (
). 2002. 2. . 59.

38.

.. // . 1986. 2. . 37.

39.

.. . .: ,1967.

40.

Ackery D., Smith F.W. Radioisotope and nuclear magnetic resonance imaging. In: Liver
and biliary disseases R. Wright et al. London, etc., 1985. P. 537552.

41.

Bahr P. Lebertumoren und Lebeparasiten // Langenbecks. Arch. Chir. 1984. Kongres


sbericht. S. 137141.

42.

Ballet F. Traitement du cancer primitif du fois // Vie Med. 1983. 64. 7. P. 273280.

43.

Baumann R., Grodd W., Kurtz B. Nuclear spin tomographic studies in liver diseases //
RoFo. 1985. Bd. 142. S. 494504.

44.

Breedis C., Yung G. The blood supply of neoplasms.// The Am. J. of Phathology. 1954. v.
30. N 5. P. 969977.

175

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 176

45.

Chuang V.P, Wallace S. Interventional approaches to hepatic tumor treatment // Sem.


Roentgenol. 1983. V. 18. N 2. P. 127135.

46.

Chuang V.P., Wallace S., ChiuShiung S. et al. Therapeutic ivalon embolisation of hepa
tic tumors // Am. J. Rad. 1982. V. 138. N 2. P. 289294.

47.

Coakley A.J., Wraight E.P. Selenomethionine liver scanning in the diagnosis of hepatoma
// British J. of Rad. 1980. V. 53. P. 538543.

48.

Damron J.R., Beihn R.M., Selby J.B., Rosenbaum H.D. Galliumtechnetium subtraction
scanning for the localization of subphrenic abscess // Radiology. 1974. V. 113. P. 117122.

49.

Delcour C.P., Struyven J.L. Interventional radiology in oncology // Europ. J. Cancer.


1988. N 5. P. 815819.

50.

Dewbury K.C., Meire H.B., Husband J.E. Ultrasoung imaging and computed tomo
graphy. In: Liver and biliary disseases R.Wright et al. London, etc., 1985. P. 553576.

51.

Doci R., Bignami P., Bozzetti F. Intrahepatic chemotherapy for unresectable hepatocellu
lar carainoma // Cancer. 1988. V. 61. N 9. P. 19831987.

52.

Elias D., Cavalcanti A., de Baere T. et al. Resultats carcinologiques a long terme des hepatecto
mies realisees apres embolisation portale selective // Ann. Chir. 1999. Vol. 53. N 7. P. 559564.

53.

Fawcett H.D., Lantieri R.L., Frankel A., McDugall I.R. Differentiating hepatic abscess
from tumor: combined 111 In with blood cell and 99 mTc liver scans // Am. J. of Roent
genol. 1980. V. 135. P. 5356.

54.

Fortner J.G., Silva J.S. Multivariate analysis of a personal series of 247 consecutive with
liver metastases from colorectal cancer // Ann. Surg. 1984. V. 199. P. 306316.

55.

Gall F.P. // Oncologie. 1987. Vol. 10. P. 247249.

56.

Ghendon Y.Z. World Health Organization strategy for Control of Hepatitis B. Control of
Virus Disease / Ed. E. Kurstak 2 ed. // NY: Marsel Dekker Inc., 1993. P. 141164.

57.

Green B., Bree R.L., Goldstein H.M., Stanleu C. Grey scale ultrasound evaluation of he
patic neoplasms: patterns and correlations // Radiology. 1977. V. 124. P. 203208.

58.

Inamoto K., Sigiki K., Yamasaki H., Miura T. CT of hepatoma: effects of portal vein ob
struction // Am. J. of Roentgenol. 1981. V. 136. P. 349353.

59.

Itai Y., Nishikawa J., Tasaka A. Computed tomography in the evaluation of hepatocellular
carcinoma // Radiology. 1979. V. 131. P. 165170.

60.

Kanematzu T., Inokushi K., Sugimachi K. et al. Selektive effect of lipiodolized antitumor
agents // J. Surg. Oncol. 1984. V. 25. N 3. P. 218226.

61.

Kaplan E., Domingo M. 75 Seselenomethionine in hepatic focal lesions // Seminar in


Neclear Med. 1972. V. 2. P. 139149.

62.

Katagini Y., Mabuchi K., Itakura T. Adriamycinlipiodol suspension for intraarterial che
motherapy of hepatocellular carcinoma // Cancer Chemother. Pharmac. 1989. V. 23.
N 4. P. 238242.

63.

Kinoshita H., Sakai K., Hirohashi K. et al. Preoperative portal vein embolization for hepa
tocellular carcinoma // World J. Surg. 1986. Vol. 10. N 5. P. 803808.

64.

LaVender J.P., Lowe J., Barker J.R. et al. Gallium67 citrate scanning in neoplastic and
inflammatory lesions // Brit. J. of Rad. 1971. V. 44. P. 361366.

65.

Le Veen H.H., Rajagopalan P.R., Vujic J. Radiofrequency thermotherapy, local chemothe


rapy and arterial occlusion in the treatment of nonsectable cancer // Am. Surg. 1984.
V. 50. N 2. P. 6165.

66.

Longmire W. Manual of liver surgery / N.Y.,1961.

176

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 177

IV.

67.

Lortat Jecob J.L., Robert H.G. Hepatectomie droite reglee // Presse Med. 1952. V. 60.
P. 549551.

68.

Markowitz J., Rappaport A., Scott A.C. Prevention of liver necrosis following ligation of
hepatic artery // Proc. Soc. Exp. Biol.: N.Y., 1949. V. 70. P. 305309.

69.

Martin I.K., O,Connel M.J., Wiland H.S. Intraarterial floxuridine vs systemic fluoracil
for hepatic metastases from colorectal cancer. A randomized trial.// Arch. Surg. 1990.
V.125, N 8. P.10221027.

70.

Mays E.T., Conti S., Fallahzadeh H., Rosenblatt M. Hepatic artery ligation // Surgery.
1979. V. 86. N 4. P. 536543.

71.

Nakakuma K., Tashiro S., Hiraoka T. et al. Studies on anticancer treatment with an oily
anticancer drug injected into the ligated feeding hepatic artery for liver cancer // Cancer
(Philad.). 1983. V. 52. N12. P. 21932200.

72.

Pentecost M.J., Daniels J.R., Teitelbaum G.P et al. Hepatic chemoembolisation: safety
with portal wein trombosis // J. Vasc. Interv. Radiol. 1993. V. 4. N 3. P. 347351.

73.

Pinski S.M., Henkin R.E. Gallium67 tumor scanning // Semin. In Nuclear Med. 1976.
V. 6. P. 397409.

74.

Reifferscheid M. Chirurgic der Leber. Stuttgart, 1957. 289 s.

75.

Rous P., Larimore L. Relation of the portal blood to liver maintenance // J. Exp. Med.
1920. Vol. 31. P. 609632.

76.

Saffi F., Roscher R., Pralle U. et al. Regionale chemotherapie von Lebermetastasen. Die
klinische Relevonz von CEA und CA 1919 // Chir. Prax. 1988. V. 39. N 4. S. 639646.

77.

Saiton S., Ikeda K., Koida I. Small Hepatocellular Carcinoma: Evaluation of Portal Bload
Flov with CT during Arterial Portography Performed with Ballon Occlusion of the Hepa
tic Artery // Radiol. 1994. V. 193. P.6770.

78.

Scherer U., Rothe R., Einsenburg J. et al. Diagnostic accuracy of CT in circumstript liver
disease // Am. J. Roentgenol. 1978. V. 130. P. 711714.

79.

Schlag P., Hohenbergen P., Holfing Th. Hepatic arterial infusion (HAI) chemotherapy for
liver metastases of colorectal cancer using 5FU // Eur. J. Surg. Onc. 1990. V. 16. N 2.
P. 99104.

80.

Schroder R., Marincer B., Roder R. CTEvaluation der intraarteriellen Chemotherapie bei
Lebermetastasen // Helv. Chir. Acta. 1985. V. 51. N 6. S. 679682.

81.

Shciba K., Quchi A., Jamamoto K. et al. The effecacy of intraarterial infusion chemothera
py in patients with nonresectable liver metastasis from colorectal cancer. a randomisired
stady comparing FAM vensus FEM // GanToKagaku Ruoho. 1993. N 9. P.18111816.

82.

Shibata J., Fujyama Sh., Sato T. Hepatic arterial injection with cisplatin suspended in an
oily lumphografic agent for hepatocellular carcinoma // Cancer. 1989. V. 64. N 8.
P. 15801594.

83.

Silen W. Hepatic resection for metastases from colorectal carcinoma is of dubious value
// Arch. Surg. 1989. V. 124. N 9. P. 10211022.

84.

Teng G.J., He S.C., Guo J.H. et al. Preoperative transcateter hepatic arterial embolisa
tion for hepatic malignancy // Inv. Radiol. 1993. V. 28.

85.

Tung T.T., Quang N.D. A new technique for operating on the liver // Lancet. 1963. N 1.
P. 192193.

86.

Tylen U. Intraarterial Chemotherapy of Liver Tumors // Radiologie. 1982. V. 22.


P. 7173.

177

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 178

87.

Wakabayashi H., Yachida S., Maeta T., Maeta H. Indications for portal vein embolization
combined with major hepatic resection for advancedstaged hepatocellular carcinomas:
A preliminary clinical study // Digest. Surg. 2000. Vol. 17. N 6. P. 587594.

88.

Yamanaka N., Okamoto E., Kawamura E. et al. Dynamics of normal and injured human
liver regeneration after hepatectomy as assessed on the basis of computed tomography
and liver function // Hepatology. 1993. Vol. 18. 1. P. 7985.

178

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 179

.. ,
.. ,
.. ,
.. ,
..

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 180

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 181

,

(1816) 
.
2,23,0% 2034% 
[ .., .., 1984; 
.., .., 1984; Contor R.L., Longmire W.P., 1988]. 
, 
7,3% [Itai J. et al., 1985].
1028% [ .., ..,
1981; .. ., 1990]. , 
[ .., 1990]. 
,
,
[ .., .., 1992; Bruce S.
et al., 1995]

, 
[ ., 1982; .., 1987]. 
, 
. .. , .. 
(1992)
(II).
(, 
) [ .., 1990]. 
,
, 
. , 2%
, 
,
[ ..,
.., 1992; Contor R.L., Longmire W.P., 1988; De Blassio R. et al., 1996].

, .

, , ,
, .
181

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 182


: 
,
,
.

, 
, [
.., .., 1995]. 
, ,
[ .. ., 1989].
:
 ( 60% );
 ( 30% );
 , 12
, ;
 (
),
.
5 ,
[
.., 1990].
129 .
92 (71,3%) 37 (28,7%)
12 70 . 49,2 ,
46,3 .
( 5 )
38 (30,4%) . 
( 5 ) 54 (43,2%) .
33 (26,4%) ( 9 (7,2%)
).

118 (91,5%) , 7 (5,4%) 4 (3,1%) 
.. , 5
182

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 183

V.


.
, , 
45 . 

. 
,
. (
, , , , ) 

. 40% [
.., 1972; .., 1986; .., 1990; Contor R.L.,
Longmire W.P., 1988].
58 (45%) 
, 
: 49 (38%) , 
,
3 (2,3%) ,
,
.
19 (14,7%) 
, 21 (16,3%) , ,
3 (2,3%) 
, . 
4 (3,1%) ,
28 (21,7%) .
 2,5 ( 12 8 ), 8
(6,7%) .
71 (55%) 
35 
36 .


, 
. 
, 
10% [ .., 1990; Gon
zalez E.M. et al., 1988].

, 
.
183

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 184

,
. 60
80% [ .. ., 1980; Aseni P. et al., 1987]. 
, 
[ .., 
.., 1984]. 
[TranMinh V.A. et al., 1991].


[ .. ., 1983;
.., .., 1984; .. ., 1990].
, 
[ .., .., 1984; .. ., 1985;
Gonzalez E.M. et al., 1988].
 ,
, 
 [ .., 1972; Contor R.L.,
Longmire W.P., 1988].
1990 . 56 
( 5 ).
45 39 65 11 43 58 .
56 
( 32
, 11 ,
4 , 3 , 
2 , 4 ). 
 , , .
7 (12,5%)
, 
. 
39 (69,6%) 
, . 
4 (7,2%)
22,5 .
6 (10,7%)
 . 

.

2 7
184

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 185

V.

. .
.
11 (19,6%)
34 .
39 50 .
3 . 34

0,5 2 .
25
39 (69,6%), 9
30 48 60 .
27 
6 (10,7%) 
, 2 4 49 65 . 2 
2
:
. 
1,52 . 4
,
. 
,
, . (, )
, 813 , 
. , ,
.
, 3
.
.
., 46 1991 ., :
V
2,652,55 . :
2,43,2 (
).
16.03.98 :
, .
: , , :
, : 3 , :
, . :
20 80 :
. : ,
:
1108090 .

185

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 186

19.03.98 . . V:VI :
10,0 :
. .
5
, . :
. 8 .

, ,
,

. ,
10,7% 

.
.
5 

.
5 .
, 
. 
, , 
[
.., 1990; Sood A. et al., 1996].

34 ,
.
, ,
, 

, . 
1,0
. 
, , 4451%
[ .., .., 1991].
186

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 187

V.


129 . 
, , .

59 . 27 
5 , 12 5 , 20 
. , 5
,
. 8
, 13 
, 
.
39
,
. 
, , 

,
. 10 39 , 

,
5 , 19 5 10
.

5 . 
5 ,
.
, ,

.

. 35,2% 
. 10 (18,5%)

, .

5 64,3%.
4 (9,5%) ,
.
4 2 .
187

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 188

5 (11,9%) 
, 3 
, 2 
(. 5.1).

60,6% ,
9,1%, 
30,3%.

80,6%,
75,9%,
90,9%.
.
,
5 54,7%,
5 22,2%,
60,6% (
42,6%).
87 
, ,
(56 )
( 4, 9
18).

, 
.
, 
.

,
5 
. 5.1 ,


( )
.
188

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 189

V.. 

.

[Numata K. et al., 1993].
C. Reinhold . (1995) 
198 .

, . 
(4,721,72 ) 
, (0,530,75 ) . 
94%,

96% , 
(68%), 
. 

,
( 5060% 8390% 
) [Kudo M. et al., 1992; Fujimoto M. et al., 1994; Mares
ca G. et al., 1994; Veltri A. et al., 1994].

. 

[ .., .., 1991].
.. . (1991) 
5154 . 
95 (1,8%). 
( 6 ) ,
, , 87,5% 
. ( 6 ) 
 
, 
( ).


,

.
189

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 190


, . 
8590%, 
9598% [ ..
., 1989; Honda H. et al., 1992].
28%
. 
,
. 

.
, 
78,1% . 9,4%


.
5 .
9,4% , .

. 

5 (. 5.1 ). 97%
1
4,55 . 
5
61,5% , 15,4%
, 23,1%
.

85,7% . 
. 

.
,
, , 87,5%,
91,7% 5 ,
92,3% 5 85,7%
. 


190

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 191

V.

. : 91,7%
5 , 61,5% 5 85,7% 
( 78,1%).

/ , 
 
. 
,

.
1,0 . 

[McFarland E.G. et al., 1994;
Siewert B. et al., 1994; Powers C. et al., 1994; Semelka R.C. et al., 1994;
Moteki T. et al., 1995; Berger J.F. et al., 1996]. , 
100%. , 

, 
, ,
., .


, 99m, 
.
.
, , 

.
,
[
.., 1991].

(198Au
131J) [ .., .., 1986].


,
191

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 192

. 

.

, 99m
. Krause T. . (1993) 
(52%),
(68%) 
(95%). 
1,0; 0,9 0,5 . 
, 
, 100%. 
. ,
 
,
, 
( ).
,

, .

Tc99m 24% .

70,8% . 25% 

,
. 
5 

.

. ,
5 
73,3% ,
50%, .

Tc99m
70,8%, 5 
50,0%, :
5 73,3% 80,0%
.
192

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 193

V.

, 
Tc99m
, .
1 ,

, 
.
, 99m


.


. ,
, .
.. . (1990) 
:
;
; 


 . ,

. 

, , 
[ .., 1980; Johnson C.M. et al., 1981].


[Gonzalez E.M. et al., 1988]. 

 , ,
,
[ .. ., 1990].
.

, 
. 
( 2025 ) .
193

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 194

.. . (1990) ,
, 
, 
.
, ,
, 
, .
, , 

. , ,
, 

[Kawarada I., Mizumoto R., 1984; Lim
berg B. et al., 1987].


76 .

2.

a.

. 5.2. ., 49 .
. .
, . .

194

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 195

V.

, 
, XII 
, 
, 
.
74 
, 68 (91,9%) 
. 
( ) 
,
(. 5.2 , ).
6 (8,1%) ,

.

, 2 
, 3 ,
1 , 1
.
66 (89,2%) 

,
.
3 (3,9%)
.

.
, 
.
97,4%, 91,9%.

.

, 
, [Sood A.
et al., 1996]. , 

[Contor R.L., Longmire W.P., 1988]. .. 
. (1997) 
32 . 
195

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 196


42,8%
.
90,2%, 90,0%,
90,5%.
, , 
. 

, , 
. 
, 

.
56
(43,4%) .
, (, )

. 
.
52 (92,9%) .
39 (69,6%)
, .
9 (16,1%) 
, 3 (5,4%) 
( 2 , 1
). 5 
.

. .
., 51 . 21.07. 97
, .
. , :
. , ,
. . : b 144 /,
4,381012 /, 5,4109/, 4%, 62%, 4%,
21%, 9%; 39 /; 13.8 /,
0,50 /., 0,54 /., : 33,6 /.,
67 /. , 2 :
28,4
20,6 10467 .
::
.

196

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 197

V.

25.07.97 . :
151010 ,
. .
, :
. :
, . :
.
.

3 
 
, .


87,5%, 
69,6%. , 
, ,
, 
.
, 
, 
.
 

, 
(. 5.3).
5 , 
,
. 


, ,
.
, , 
.


.

197

198

3-4 .

. 5.3

18:39

10.02.2003

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd
Page 198

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 199

V.
J. Pfannenstiel 1898 .
, 

. ,
, .
R. De Blassio . (1996) , 10% 
. 
, , 
[
.., .., 1981; .., .., 1984;
.., 1986; .. ., 1991; Contor R.L., Longmire W.,
1988]. 
430%, 2550%
[ .. ., 1990]. .. ..
(1989) 
7,14%, .. (1986) 11%.

, 
. , 
, 
[Aseni P. et al., 1987]. ,


. ,

[Contor R.L., Longmire W., 1988; Gonzalez E.M. et al.,
1988]. 
, 
[ ..
., 1983; .., 1986; .., 1986; .., 1990;
.., 1990; Aseni P. et al., 1987; Gonzalez E.M. et al., 1988].
.. (1986) 18 (70%) 26 
. , 
, 
, 
199

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 200

80% . .. 
. (1992), 7
,


.
, ,
.

. , 
. 
[Gonzalez E.M.
et al., 1988].
H. Demizyurek . (1997) , 
,
. Jamieson G.G., Miller R.J. (1995)
.
,
. 22 , 
9, 4,55% (1 ).
roce E. . (1994) 4
, 
.
,
, 
, [ ..
., 1990]. 
,
.
.
.. . (1998) 
,
.

14 . 4 48 56 10
20 60 .
7
, 2 2 
, 2 III , 2 
II III 1
200

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 201

V.

, . 
5,0 15,0 .
5 
, VI, VII VIII . 4
5,0 10,0 , 1 
0,6 3,0
. 
252020
1,0 . 
.
, IV ,
13,0 .

5.1.
5.1(SVIVII)
SVVIVII

SII
SIII

4
1
1
3
2
2
1
14

5 
, 7
( ), 1 1 
, , .
1,5
4,5 . 365 (
150,0 4000,0
20,0 ).

(
564 ), ( 310 ).

, 
201

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 202

,
10 . .
., 20 10.05.94 :
, , .
2,5 .
. .
. , :
, 4 , .
: b 109 /, 3,41012 /,
6,0109/, 3%, 49%, 2%, 40%, 6%; 3 /;
4,0 /, 9,4 /, 0,28 /.,
0,12 /., 66,3 /, 80%.
11.05.94
( ) 7,36,8 , 0,5 .
: , .
23.05.94 .
252020 , 2
. :
. :
. .
. , :
. 4000,0 .
:
. .
24.05.95 0:30 .

, :.

13
.

.
, V, VI VII 
1 ,

.
.
., 33 , 28.10.96
,
.
25.09.96 , :
79 , V, VI
VII , . :
. 130/70 ..
74 . . . :
, .

202

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 203

V.

: b 135 /, 4,41012 /,
3,0109/, 2%, 59%, 2%, 31%, 6%; 4 /;
9,7 /, 0,28 /., 0,21 /.,
86 /, 85%. 11.05.94 :
8787 .
30.10.96 . V, VI VII , :
56 , , :
.
2 10 . :
300,0 .
30.10.01 4201: .

13
17 ( 9 40 ).

11,3, 22,5 .

7,14%.
4 4 ( 3
, 1 ). 
,
.
.
, 
,
,
. , 
, 
.

12 , 
.. , 
,

. 
, 
.
203

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 204


[ .. ., 1989; 
.., 1990]. 
,
, 
.
S.I. Schwartz, W.C. Husser (1987) 
, 
. O. Nishida . (1988) 

, 
, 
.
18 
: 9, 9.

,
.

.
7 , 4
8,0 25,0 , 3

1,02,0 .
3 
10,0 20,0 .
8
, 5 
3,0 , 3
(10,0 11,0 ) .
10 , 4
, 3 ,
(. 5.2).

,
.

4 . 
10,0
20,0 10,0
204

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 205

V.

. 
15
. 
3 .
(15,0 20,0 )
( 16 ), 
,
, .
5.2

10
4
3
1
18

.
., 38 , 07.04.92
. 6 . :
. ,
4 , , , .
. : b 144 /, 3,41012 /,
5,0109/, 8%, 55%, 1%, 32%, 4%; 60 /;
6,9 /, 0,28 /., 0,21 /.,
71,8 /, 83%. :
, . :
.
21.04.98 : 2025 ,
VI, VII VIII .
.
,
, . . 28.04.98: b 76 /, :
2,41012 /, 8,0109/, 2%, 14%,
61%, 17%, 6%; 70 /; 12,9 /,
3,08 /., 1,37 /., 62,8 /, :
79%.
, :
, . :
4 . 36
:
.

205

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 206

12 
.


, 57 
, . 

57 
. 1,61,7 
57 . 

. 3

13 . 57 ,
812 . 
( 1,5 
), , 812
0,850,17 /..

.
18 1,5

,
.
.
., 51 21.07.97
. : :
, , , ,
: ( 2 , 4 ),
, . . 22.07.97: b 144 /,
4,41012 /, 5,1109/, 4%, 71%,
17%, 6%; 2%, 39 /; 13,9 /,
0,50 /., 0,54 /., 67 /,
82%.
,
10467 , 2 :
28,4 20,6 (. 5.4).
25.07.97 . 151010 , :
, .
. .
, ,
. . 31.07.97: b 120 /,
3,71012 /, 15,0109/, 16%, 61%, 15%, 6%;

206

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 207

V.

2%, 56 /; 24,7 /, 0,68 /.,


0,54 /., 66 /, 79%.
, , ,
, .
1997 . :
, ,
. . : 96 /, 3,41012 /,
7,3109/, 6%, 72%, 16%, 4%; 2%, 47 /;
15,4 /, 0,35 /., 0,42 /.,
66 /, 79%.
9.09.97 .
1010 , .
.
, :
. 32 . 38

.

.
9 (50%)
1 9 . 
, 
. 4 
10 
. 2 , ,
612
1010 58 1110 56 .
6 ,
.


.
, 


: 
5 ,
, 

, , 
, 
,
,

. 5.4 .

207

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 208

,
.

, , .

.

. 

7 

, 15
, 

,
,
, 
[ .. ., 1990]. 

[Panis Y. et al., 1993].

[
.., 1990].

[Stan
ley P.T. et al., 1983; Soyer P., Levesque M., 1995].
.. . (1993)


. 
.. (1997), 
,
, 
, 
.
94 
, 
, , 


208

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 209

V.

,
, 
.

47 .
. 50 
. 50
( 31 70 ). 25 ( 49,5 ),
22 ( 51 ).
17 (36,2%) 

. 30
,
.
( ) 15 .
32 (68%) 
. 25 , 23 5 
, 13 10 , 7 
.
9 
, 
.
11 2
. 13 
4 , 8 1
. 3 
.

,

,
. 
5.3.

8 (16%) .

, 6 ( . . 4 
) 1 
. 34 
.
209

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 210

. 
.
5.3

.

..


..


..


3
13/1
25
7
4/1
1
5/1
1
50/3

: .

5 
3 318
, .
,
.

. 

.
, ,
, 13 1,52 .


,
1,120,35/. 0,680,21/. 
13 .

210

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 211

V.

2,110,58 /. 13 
812
.

10 

.
, 
, 

, 
.
6 5
6 . 3
. 

, 
, 

(2 ) (1 ).
.
., 67 13.08.97
.
: , , :
, , , : :
4 , , , . .
13.08.97: b 136 /, 4,61012 /,
5,8109/, 15%, 63%, 30%, 2%; 10 /; :
14,2 /, 0,36 /., 0,30 /.,
72 /, 88%.
120110 :
(. 4.8 a). : :
? ?
25.08.97 . VIVII :
.
28.08.97 . :
(. 4.8 ).
(. 4.8 ).
7
, . :
16 .
16.12.97 :
. :

211

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 212

10473 ( 14.08.97
).
24.12.97 . ,
,
V . :
.
. 6
.
4
. :
, .
45 (. 4.8 ).


,
.
,
.


. 
4,5 8 , 
, 64 ,
.
2 1 1
.
.
., 48 11.05.97 :
.
: , :
, , , . .
12.05.97: b 139 /, 4,31012 /,
4,0109/, 5%, 73%, 30%, 2%; 10 /; :
17,3 /, 0,28 /., 0,21 /.,
66 /, 105%. :
6040 .
12.05.97 : III
6070 .
19.05.97 : III :
.
.
. 10
.

212

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 213

V.

a.

.
.4.8. ., 67 . .
. .
, . . .
. 6 .
( )

213

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 214

22.04.98 . . III
,
605070 .
28.04.98 . III :
75 .
III . 2358: :
.
. . 05.05.98:
b 102 /, 3,31012 /, 7,0109/, 15%,
70%, 1%, 12%, 2%; 9 /;
15.2 /, 0.80 /., 0,43 /., .
76 /, 80%.
18 :
.


4 9 . 
. , .
28%
(
3,7 ),
. 56% 


. 16% 
.
, ,

,

.

. 

,

,
.

214

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 215

V.


1.

.. // .
1990. 6. . 135139.

2.

.. . : , 1983. 352 .

3.

.., .. // 
. .. . 1989. 9. . 4748.

4.

.., .., .. 
// .... 1983. 9. . 6465.

5.

.., .. . , 1984. . 331332.

6.

.., .., .. . .
.: , 2000. 144 .

7.

.., .. //.
. , 1999. . 34.

8.

.., ..
// . 1984. 7. . 6164.

9.

.., ,. . : , 1999. 176 .

10.

.., .., .. 
// . 1992. 1. . 101109.

11.

.. . : 
, 1986. 214 .

12.

.. // 
.... 1990. 2. . 148150.

13.

.. // ....
1985. 7. . 27.

14.

.., .. //
.... 1992. 3. . 314315.

15.

.., .., .., .. .
// . 1989. 12. . 2328.

16.

.., .., .. . , 1985.

17.

.. 
:: . . . . .,
1987. 31 .

18.

.. 
. .: ., 1987. 400 .

19.

.. . ., 1980. 516 .

20.

.., .., .. . 
// . .
1990. . 4. . 126.

21.

( . .., ..).: 
, 1991. 224 .

215

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 216

22.

.., .., .., .. 


// . 1988. . 3.
3. . 308309.

23.

.., .., .. 
// : 
/ , 1999. . 111.

24.

.., .., .., . 


// . 1991. 6.
.2529.

25.

.. . .: ., 1972. 352 .

26.

.., .., ..
. ., 1980.

27.

.., .., .. .
// . 1997. 4.
. 1114.

28.

.. : .
. . . . , 1997. 23 .

29.

.., ..
// . 1992. . 28. 7. . 161163.

30.

.., ..
// . . 1986. 8. . 5961.

31.

. . // Acta chir. plast. 1982. V.


24. 4. P. 200205.

32.

.., .., .. 
// . 1989. 2. . 3844.

33.

.., .., .. . 
// 
. 2002. . 7. 1. . 713.

34.

.., .., ..
// . . 1990. . 36. 5. . 583585.

35.

.. // . 1986. 2. . 37.

36.

.., .. // 
.... 1981. 9. . 4347.

37.

.., .., ..
// . 1991. 2. . 6669.

38.

Althaus S., Ashdovn B., Coldwell D. et al. Transcateter arterial embolisation of two sym
ptomatic giant cavernous hemangiomas of the liver // Cardiovascular and Interventional
Radiol. 1996. V. 19. N 5. P. 364367.

39.

Aseni P., Riolo F., Cerrari F. et al. Gliemangiomi epatici: Criteri di scelta per una terapia
chirurgica // Minerva chir. 1987. V. 42. N 6. P. 469473.

40.

Berger J.F., Laissy J.P., Limot O. et al. Differentiation between multiple liver hemangio
mas and liver metastases of gastrinomas: value of enhanced MRI // J. Computer Assisted
Tomography. 1996. V. 20. N 3. P. 349355.

41.

Bruce S., Downe L., Devonald K., Ellwood D. Noninvasive investigation of onfantile he
patic hemangioma: a case study // Pediatric. 1995. V. 95. N 4. P. 595597.

216

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 217

V.

42.

Contor R.L., Longmire W.P. Reccurent hepatic hemangiomas. Possible association with
estrogen therapy // Ann. Surg. 1988. V. 207. N 2. P. 115119.

43.

De Blasio R., Avallone U., Donisi M. et al. Emangioma epatico. Diagnosi e trattamento
// Ann. Surg. 1996. V. 67. N 2. P. 233237.

44.

Fujimoto M., Moriyasu F., Noshikawa K. et al. Color Doppler Sonography of hepatic tu
mors with a galactosebased contrast agent correlation with angiographic findings //
Amer. J. Roengenol. 1994. V. 163. N 5. P. 10991104.

45.

Gonzalez E.M., Garcia I.L., Kempin J.C. et al. Indikationen und Resultate der chirurgische
Behandlung von cavernosen Hemangioma der Leber // Chirurg. 1988. Bd. 59. N 5. S. 338342.

46.

Honda H., Matsuura Y., Onitsuka H. et al. Differential diagnosis of hepatic tumors (he
patoma, hemangioma and metastasis) with CT: value of twophase incremental imaging
// Amer. J. Roentgenol. 1992. V. 159. N 4. P. 735740.

47.

Itai G., Ohtomo K., Furui S. et al. Noninvasive diagnosis of small cavernous hemangio
ma of the liver // Amer. J. Roentgenol. 1985. V. 145. P. 11951199.

48.

Itai Y., Ohtomo K., Araki T. et al. Computed tomography and sonography of cavernous he
mangiomas of the liver // Amer. J. Roentgenol. 1983. V. 141. P. 315320.

49.

Johnson C.M., Sheedy P.F., Stanson A.W. et al. Computed tomography and angiography
of cavernous hemangiomas of the liver // Radiol. 1981. V. 138. P. 115121.

50.

Kawarada I., Mizumoto R. Surgical treatment of giant hemangioma of the liver // Amer.
J. Surg. 1984. V. 148. P. 287291.

51.

Libutti S.K., Starker P.M. Laparoscopic resection of a nonparasitic liver cyst. //


Surg.Endosc. 1994. V. 8. P. 11051107.

52.

Limberg B., Hopker W., Kommerell B. Histologic differential diagnosis of local liver les
ions by ultrasonically guidid fine needle biopsy // Gut. 1987. V. 28. N 3. P. 237241.

53.

Maresca G., Barbaro B., Summaria V. et al. Color Doppler ultrasonography in the diffe
rential diagnosis of focal hepatic lesions. The SH U 508 A (Levevist) experience //
Radiol. Med. 1994. V. 85. N 5. P. 4149.

54.

McFarland E.G., MayuoSmith W.W., Saini S. et al. Hepatic hemangiomas and malig
nant tumors: improved differentiation with heavily T2weighted conventional spinecho
MR imaging // Radiol. 1994. V. 193. N 1. P. 4347.

55.

Moteki T., Ishisaka H., Horikoshi H., Matsumoto M. Differentiation on between hemangio
mas and hepatocellular carcinomas with the apparent diffusion coefficient calculated from
turboFLASH MR images // J. Magnetic Resonance Imaging. 1995. V. 5. N? 2. P. 187191.

56.

Nischida O., Saton N., Alam A., Uchino J. The effect of hepatic artery ligsation for irres
ectable cavernous hemangioma of the liver // Amer. Surg. 1988. V. 54. N 6. P. 483486.

57.

Numata K., Tanaka K., Matsui K., Morimoto M et al. Flow characteristics of hepatic tu
mors at color Doppler sonography: correlation with arteriographic findings // Amer. J.
Roentgenol. 1993. V. 160. N 3. P. 515521.

58.

Panis Y., Fagniez P.L., Cherqui D. et al. Successful arterial embolisation of giant liver ha
emangioma. Report of a case with fiveyear computed tomography followup // Surgery.
1993. V. 7. N 2. P. 141146.

59.

Powers C., Ros P.R., Stoupis C. et al. Primary liver neoplasms: MR imaging with patho
logic correlation // Radiographics. 1994. V. 14. N 3. P. 459482.

60.

Schwartz S.I., Husser W.C. Cavernous hemangioma of the liver. A single institution re
port of 16 resections // Ann. Surg. 1987. V. 205. N 5. P. 456465.

217

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 218

61.

Semelka R.C., Brown F.D., Ascher S.M. et al. Hepatic hemangiomas: a multiinstitutio
nal study of appearance on T2weighted and serial gadoliniumenhanced gradientecho
MR images // Radiol. 1994. V. 192. N 2. P. 401406.

62.

Siewert B., Muller M.F., Foley M. et al. Fast MR imaging of the liver: quantitative com
parison of techniques // Radiol. 1994. V. 193. N 1. P. 3742.

63.

Sood A., Sandhu P., Sood N. et al. Giant cavernous hemangoimas of liver mimicking ma
tastasis // J. Association Physic. India. 1996. V. 44N 11. P. 784785.

64.

Soyer P., Levesque M. Haemoperitoneum due to spontaneous rupture of hepatic hae


mangiomatosis: treatment by superselective arterial embolisation and partial hepatecto
my // Austral. Radiology. 1995. V. 39. N 1. P. 9092.

65.

Stanley P., Grinnell V.S., Stanton R.E. et al. Therapeatic Embolization of Infantile Hepatic
Hemangioma with Polyvinyl Alcohol // Amer. J. Rontgen. 1983. V. 141. N 5. P. 10471051.

66.

TranMinh V.A., Gindre T., Pracros J.P. et al. Vol vulvus of a pedunculated hemangioma
of the liver // Am. J. Roentgenol. 1991. V. 156. N 4. P. 866867.

67.

Veltri A., Capello S., Faissola B. et al. Dynamic contrastenhanced ultrasound with car
bon dioxide microbubbles as adjunct to arteriography of liver tumors // Cardiovascular
and Interventional Radiol. 1994. V. 17. N 3. P. 133137.

218

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 219

VI

.. ,
.. ,
.. ,
..

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 220

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 221


, , 
. ,
0,8% [Kummerle F., Ehlert C., 1967], 

1,86% [ .. ., 1984], 
. ..
.. (1994) 11,8%

. H.
Sancher . (1991), 
5% . 
, , 

, ,
. ,
, ,
.

, ,
35 ,
[ .., .., 1984; .. .,
1992; Robinson D.A. et al., 1987]. .. . (1985),
30 50 .

[Ramesh J. et al., 1995; Pul N., Pul M., 1995].


. , 
,
[Rifkin M.D. et al., 1987; Robinson D.A. et al., 1987].


,
[ .., 1986; Pichlma
yr R., Gubernatis G., 1987]. 

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 222

[Fernandez M.
et al., 1984]. ,

. 
,
[Roemer C.E. et al., 1981; Suraci V. et al., 1984; 
.. ., 1985; Swobodnik W., 1986]. 

. 
.

[Kummerle F., Ehlert C.P., 1967; Huguet C. et al., 1986].
.. (1984),
.
. , ,
.
[ .., 1987].
.
, 
. .
 
,
[ .., .., 1984; .. ., 1985].
,
,
.
.. 1972 .
:
1. , :
) ;
) .
2. , :
) ;
) ;
) ;
) .
3. :
) ;
) .
222

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 223

VI.

4. .
5. .
.. . (1993) 

.
I. : ) , ) .
II. : ) , ) , ) 
.
III. : ) , )
(, , , 
, , ).
J. Edwards . (1987) 3
:
I , ,

. ,
, ;
II , , 
 , 
, 
;
III . 
 ,

.
.. . (1997)
:
1. :
) 1/3 ;
) 1/3 2/3 ;
) 2/3 .
2. :
) 1
;
) , 1 .

223

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 224
. ,
, ,
.
, 
, ,
,
.

. 

. 
, 
, [ .., 1984; Edwards J.D.
et al., 1987]. 
. 

. , 
, .

 .
, , 
, , , , 
.. ,
, .
, . .
,
.

.
( ) [ .. ., 1983]. 
, , 
, , , , 
.


224

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 225

VI.

, [Lotz G.W.,
Stahlschmidt M., 1987; Marchese E. et al., 1987]. 
[ .., 1972].

, 
.

. , 12
, [Goebel N. et al.,
1984], [Roemer C.E. et al.,
1981].

[
.., 1984]. , ,
, 
,
, , [Martelli H. et
al., 1982; Schulz F. et al., 1984; .. ., 1985; Edwards J.D.
et al., 1987; Lotz G.W., Stahlschmidt M., 1987; Pichlmayr R., Guberna
tis G., 1987]. 5% .
, H. Martelli . (1982) 
40 .
, 
, ,
, . 

. 
. 
, 4050 . 
, , , 
.
. , .
. 
, 
. 
, ,
, .
. ..
1991 1998 63 
. 4 (6,3%), 59 (93,7%).
25 83 ( 58 ).
225

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 226

58 (92%) 
, 5 (8%) .
34 (55%), 18 (30%),
6 (10%). 3 (5%).
2 (4,1%) .
40 (63,5%) . 11 (17,5%)
. 3 30 .
5
10 (16%) , 5 10 24 (37%), 1015 23 (36%),
15 7 (11%) .

, 33 (60%)
, 3 (5,5%) , 
. 
, 
5 10%
, 5
60%
7 ,
20 , 4 
6 30 , 2
. 16 
6 (37,5%) 
, 4 28 (14,3%). 3
.
15 . 
 4 ( 1 7 ). 

3 (2 IVV
15 , IV ).
3 .
. 
VII .
,
, .


.
44%
 , 43%
226

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 227

VI.

, 13% , 5% 1 %
.

35% ; 3%;
9,5%; 4%
.
, ,
,
(, , , , ),

.


,
, , 
, 
[ .. ., 1981; .. .,
1986; Starzl T.E. et al., 1982]. 
[ .., .., 1982;
.., .., 1987; Schulz F. et al., 1984].
E. Austin . (1981) 

.


,
,
[ .. ., 1989; Swobodnik W.,
1986; Rini G.B. et al., 1987]. 
1/3
[Davis . et al., 1981].
227

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 228


(12 ) ;
[ .. ., 1987; Huguet
C. et al., 1986; Rini G.B. et al., 1987]. : 1) 
, ; 2) 
; 3) .

[Swobodnik W., 1986].
, 
. J. Edwards . (1987)

.
.. (1990), 
.
, 
.

 .


[ .., 1986;
Rohner A., 1986; Swobodnik W., 1986].

,
 ,
, [
.., 1997; Bismuth H. et al., 1984; Rifkin M.D. et al., 1987].

60 . 16,7% 
5 . 5 10
38%, 10 37% . 8% 
.

5 10 . 
, 
(
, , ).

( 10 ) 
.
228

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 229

VI.(. 6.1 , ). 

, .

,
,
,
[ .. ., 1981; Marchese E. et al.,
1987].
( ).
, ,
, ,
, .,
[ .. ., 1985; 
.. ., 1986].

, 

.. [ .. ., 1981].

. 6.1 .
,

229

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 230. 

, .

, .. .
(1985), 
. , 
.
( 
) . 
,

[ .. ., 1985].
, ,
61% , 2 
.
 33,3% ,
5,6% (

).

5
,


.
, 5
73,3% ,

.

Tc99m , , 
61,1%.

Tc99m
, .
1 , 
230

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 231

VI.


, 
.
, 99m


.


.

1%
[Angelescu N. et al., 1994]. 
: ,
, ,
. 

0 10 [ .. ., 1989; Brendel A. et al.,
1984].

, . .
. 
, 
. 

.


[ .. ., 1987, 1989].


[ ..
., 1991]. P.Brady . (1987)
.
10
. 
9 , 
2 (1
1 ). 1 
231

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 232


.
, 
,
,
.
/
 

[Doyle F. et al., 1982; Baumann R.
et al., 1985; Magnani F. et al., 1987; Robinson D.A. et al., 1987].
W. Li (1993) 
.
19 (51 
) 16 (30 ),
, 
.

, 
, ,
, , 
.

. , ,
, 

[ .., 1998; Roemer C.E. et al., 1981].
48 
.
78% 
. 
.
4 
, 
,
. 
.
232

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 233

VI.

6%
,
.
.

10 . 
,
.
2 (4%)
5 
(. 6.2).
,
. 
, .:
1. ,
.
2. 
( , , .)
.
3. .

6%

10%

2%

4%
78%

. 6.2
.

233

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 234


:
1. .
2. , 
, .


(. 6.3). 
.

, 
, , 
, 90% 88% , ,


< 5

<
5 +
,( .)


> 5

. 6.3
.

234

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 235

VI.


.
5 
. 

,
( 90%),
( ,
40 ) [Martelli H. et al., 1982].
5 
, 
( 44,4%),
, 
, .
5 

, 
(72%)
. 
(5% ).
,
,
, 
.

. 
,
,
.
, ,
, 

.

,
.
, 
, 
, .

235

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 236,

. 
. 
, ,
.

,
2 [ .., 1990]:
1. :
 ;
 .
2. :
 
;
 
;
 ;
 , ;
 ;
 ;
 .

. ,
, [ .., 1986;
.. ., 1985; Suraci V. et al., 1984; Edwards J.D. et al., 1987;
Marchese E. et al., 1987].


, 
, . .
, ,
, [Rohner A. et al., 1981].

236

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 237

VI.


[Farsi M. et al., 1992].
, 

,

, ,
,
[ .., 1986; Suraci V. et al., 1984; Wolff H. et al., 1986].
,

[ .. ., 1977; .. ., 1988;
.., .., 1989; .. ., 1992]. 

[ .., 1990]. 

[ .. ., 1996; .. ., 1996].
.. . (1983) ,
. 
, 

.


, [ .. ., 1977; .. .,
1985; Sianesi M. et al., 1982; Schulz F. et al., 1984].


[Chuang J.H., Huang S.C., 1996].

, 

,
[Belcher M.Y., Hull H.C., 1969].
, ,
. 


,
[ .., 1978; ., 1989]. ,
237

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 238

, , 
[Edwards J.D. et al., 1987].

. 

.
[ .. ., 1992;
.. ., 1994; HenneBruns D. et al., 1993; Fiori E. et al., 1994].
R. Bourgeon H. Ismen . (1982), 

.

, , ,
[Sianesi M. et al., 1982; Bourgeois N. et al., 1983; Suraci V.
et al., 1984]. Suraci V. . (1984) 

. .. . (1985) F. Schulz .
(1984), 
. 
.. . (1993). 
, 
, .
, 5
,
[ .. ., 1990; 
.. ., 1996].
, 
, 
[Schulz F. et al., 1984; Huguet C. et al., 1986; Lotz
G.W., Stahlschmidt M., 1987].

,
. 
,
[Schulz F. et al., 1984; Suraci V. et al., 1984; Pichlmayr R.,
Gubernatis G., 1987].
T.Y. Lin (1968).
, , 
, ,
. R.H. Turnage . (1988) 
238

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 239

VI.


.
. , 

. , 
,
.

.

[ .. ., 1976; .., .., 1989].
.
(, )
[Edwards J.D. et al., 1987].

24 . 2 22 
25 80 .
7
, 13 , 
4 , 
3 . 5 20 .
10 10 , 1015 9
, 20 5 .
5 
, 
. 19 (. 6.1)
.
6.1

8,35

8,35

20,8

4,2

20,8

37,5

100,0

239

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 240

,
:
:

;
;
, , ;
, , . .
;
.
:
;
, . . .
60,0
5,000 . 1.300275,6 .
23 , 
.
.
,
. 
.
., 83 ,
, . : ,
6 . : :
113 /, . 3,61012/, 3,8109/, / 5, / 68,
. 6, . 3, . 18%, 10 /, 9,4 /,
0,21 /, 5,3 /.
: ,
15 . : 13,5
.
. IVV
1515 . .
, .
3
, : 90 / 3 ,
82,3 / 7 . .
22 :
9 . 42
.

19
, 3
, .
240

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 241

VI.


80 .
5
. 
. 
, 4,2%.
2 
.
, .
23 
16 (69,6%). 

6 . ,
,
3 . 3 ,
, 2
. 5 , 
, 
4.
(3 ) 
12 ,
390 12 30
.
(9 ) 6
. 4 
1 ,
2 
23 .

3 
: , 2.500
100 / 3 
,
1.300 200 98 /
3
108 /, 83
90 / (42 .).

8 . 
3
241

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 242

. 
7 .
19 
. (2 )
3 20 /
.
4 38,8 / , 35 
,
12 44 . 

48,3 /, .

, 
, 82,3 / 10 
3
,
.
. 
11 .

: 


12 .

1,840,62 / 1
715 . 
.
23 
17,9
( 9 44 ).
15,5 .,
14,5 , 12 .,
27,5, 
21,9 .
,

, (,
), 
, ,
242

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 243

VI.

, 
, .


.

,
. , 
,

, ,
, ,
. , 
VIIVIII ,
. 
, 


, .
4 4 .
,
.
.

,
, .

, 
, ,
.
,
,
.
,
243

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 244


. 
, , 
,
, , 
, .

[Libutti S.K., Starker P.M., 1994; Tate J.J. et al., 1994; Watson D.I.,
Jamieson G.G., 1995; Morino M. et al., 1996; Emmermann A. et al., 1997].


[Ooi L.L., 1994] [ ..,
1998; .. ., 1999; Ker C.G. et al., 1997].

, , 
[Marvik R. et al., 1993]. , 
, [Jeng K.S. et al., 1995].


5 10 , 35 ,
. , 

. 
, 
.
.

:
1. 
.
2. .
3.
.
4. ,
.
, 
:
1. .
2. .
244

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 245

VI.

3. .
4. .
5. ,
, .
, 
.
, 38% 
. 
,
, , 
. 
, 
[Gigot J.F. et al., 1996]. ,
,
,

[Klingler P.J. et al., 1997].


: , ,
, [ .., .., 1983; .,
1997; Cala Z. et al., 1996].

.
. 


(1012 ),
1314 . . 

. 
,
,

. 
. 

.
.
1011 
245

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 246

56
( ) 
, .
34 5 
5
.

5 . 34
, 
.

(
).


. 

.4.12 .
.
, .
.

246

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 247

VI.


, .

(. 6.4 ).
. 


,
510 (. 6.4 , ). 
.

.

(. 6.4 ).

,
, 
. 
, .
/
. 
34
3 .
33
,
.
23 . , 3
( 
2 1 , 
).

. 12 
.
20,0
2100 . 630118,5 .
33
, .
. 

.
247

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 248

31 
, 3 
.

.
1 .

2 ,

.
3 

35 
. 12 , (
+ ), 5 
3 .

.

2 .
6 .


.
23 
, , 67
( 1 21 ). 

8,9 ,
4,2 . 
, 
10 .
2 12
, 
: 
, 
, . 
.
., 61 ,
, . :

248

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 249

VI.

, : :
5 , , , .
, , :
:
10093 .
. : .
, :
VIVIII . 600,0 :
. ,
. :
. 8 .
1,5 :
, .
VII 85 :
. ,
.
, :
. :
, . :
, , :
. 18:
. . :
, .
., 29 , 10.09.98
.
1998 :
IV . :

. 07.09.98 . ,
, , , .

. : Hb 139 /; 4,71012/,
6,1109/, / 3, / 51, . 13, . 4, . 29%,
30 /, 160,0 /, 27,0 /,
0,72 /, 20,4, 4,3 /; . . 83%.
18598
, :
.
16.09.98 , IV
, ,
1200 , . :
, , .
, :
, . 16.10.98
.

249

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 250

6 :
, , .

28 6 
3 . , 

. 12
,
.
(2,9%) 2 
(II )
VI .
.
,

,
.

, : 
, .

,
.. . (1993) 
, (
, ), ,
, 
. ,
 
[
.., 1986; .. ., 1987; .., 1996; Roemer C.E. et
al., 1981].
, 
. .. . (1999),
,

50 . , , 
. 2
250

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 251

VI.

. .. . (1999), .. 
. (1999) 
(96% ) 
40 ,
1 3 . 
 .
. 
, ,
, ,
,
[Edwards J.D. et al., 1987; Rifkin M.D. et al., 1987].

: 
, [Fernandez M. et al., 1984;
Pichlmayr R., Gubernatis G., 1987]. 
, 0,2% 5 
, 
,
.
,
[Roemer C.E. et al., 1981]. .. 
. (1999), 102
, 
, 
, , ,
, ,
,
.
.
,

. 
.


1.

.. 
// . 1990. 8. . 157163.

2.

.., ..
// . .. . 1990. 6. . 1721.

251

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 252

3.

.., .. . , 1984. . 331332.

4.

.., .., .. . .
.: , 2000. 144 .

5.

.., .., .. 
. , 1981.

6.

.. . :
, 1983. 144 .

7.

.., ..
. : . 1987. 336 .

8.

.., .. 
// . .. . 1994. 56. . 4650.

9.

.., .., .. //
. 1988. 9. . 142143.

10.

.. . : 
, 1986. 214 .

11.

.. 
: . . . . , 1998. 309 .

12.

.., .., .. . , 1985.

13.

.. // ....
1989. 10. . 4648.

14.

.. 
. .: ., 1987. 400 .

15.

.., .., .. .
// . .. .
1986. . 36. 1. . 3640.

16.

.., .., .., .., ..


// . 5.
1996. . 1620.

17.

.., .., .. .
// : 
/ , 1999. . 89.

18.

.., .., .. // 
. .. . .. , 1999. .92.

19.

.. .., .. . 

// : /
, 1999. . 94.

20.

.., ..
// . 1983. 9. . 57.

21.

.., .., .., .. 


// . 11. 1994. . 15.

22.

.., .., ..
// . 1973. 3. . 6974.

23.

.., .. ( )
// . 1982. 1. . 108114.

252

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 253

VI.

24.

.., .., .. .
// . 1992. 78. . 2933.

25.

.., .., .. 
// : 
/ , 1999. . 111.

26.

.., .., .., . 


// . 1991. 6.
.2529.

27.

.. 
: . . . . ,
1986.

28.

.. // . 1978. 1. . 120.

29.

.. . .: ., 1972. 352 .

30.

.. . . .: ., 1993. 544 .

31.

. ., .., .. . 
// . 1996. . 1. . 242.

32.

.., .., .. 
// . 1992. 1. . 9899.

33.

.., .., .. //
. 1976. 1. . 128.

34.

.., .. // 
.... 1989. 7. . 6061.

35.

.., .., ..
// . 1996. . 1. . 258.

36.

.., .., .. . .,
1987. . 111112.

37.

.., .., .. 
// . . 1989. 4.
. 9093.

38.

.., .. //
. .. . 1989. 3. . 5253.

39.

.. :
. . . . , 1997.

40.

.., .., .. , 
// . . 1986. 9. . 67.

41.

.., .., .., ..


. i: i, 1993. 512 .

42.

.., .., ..
// . 1977. 6. . 29.

43.

.. // . 1986. 2.
. 37.

44.

Angelescu N., Jitea N., Dimitriu C. et al. Chisturi serous seroase neparazitare ale ficatu
lui // Chirurgia.1994. V. 43. N 2: P. 13.

45.

Austin .H., Mitchell G.E., Oliphant M. et al. Solitary hepatic cyst and benign bile duct
polip: a heretofore unheralded association // Surgery. 1981. V. 89. N 3. P. 359363.

253

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 254

46.

Belcher M.Y., Hull H.C. Nonparasitic cysts of the liver: report of three cases // Surgery.
1969. V. 65. N 3. P. 427431.

47.

Bismuth H., Castaing D., Kunstlinger F. Peroperative echography in hepatobiliary surge


ry // Presse med. 1984. V. 13. N 30. P. 18191822.

48.

Bourgeois N., Kinneart P., Vereerstraeten P. et al. Infection of hepatic cysts following kid
ney transplantation in polycystic disease // Wld J. Surg. 1983. Vol. 7. P. 629631.

49.

Bourgeon R., Guntz M, Mouiel J et al. Hepatic resections in relation to hydatid cyst //
Chirurgie. 1982. V. 108. N 7. P. 585587.

50.

Brady P.G., Goldschmid S., Chappel G. et al. A comparison of biopsy techniques in su
spected focal liver disease // Gastrointest. Endoscop. 1987. V. 33. N 4.P. 289292.

51.

Brendel A., Leccia F., Drouillard J. et al. Single photon emission computed tomography
(SPECT), planar scintigraphy, and transmission computed tomography: a comparison of
accuracy in diagnosing focal hepatic disease // Radiology. 1984. V. 153. N 2. P. 527532.

52.

Burdine J.A., Murphy P.H., DePuey E.G. Radonuclide computed tomography of the bo
dy using routine radiophamaceuticals. 11 Clinical applications // J. of Nucl. Med. 1979.
V. 20. P. 108114.

53.

Cala Z., Cvitanavijc B., Perko Z., Velnijc D., Rasic Z. Laparoscopic treatment of nonpa
rasitic cysts of spleen and liver // J.Laparoendosc Surg. 1996. V. 387. P. 91.

54.

Chuang J.H., Huang S.C. Posttraumatic hepatic cyst an unusual seguella of liver in
jury in the era of imaging // J. Pediatr. Surg. 1996. V. 31: P. 272274.

55.

Davis C.K., Schoffstall R.O., Glass T.F. Fatal complication of hepatic cystic disease // J.
South. Med. 1981. V. 74. P. 14091411.

56.

Edwards J.D., Eckhauser F.E., Knol J. A et al. Optimizing surgical management of sym
ptomatic solitary hepatic cysts // Amer. Surg. 1987. V. 53. P. 510514.

57.

Emmermann A., Zornig C., L Toyd D.M. et al. Laparoscopic treatment of nonparasitic
cysts of the with omentol transposition flop // Surg. Endosc. 1997. V. 11. P.734736.

58.

Farsi M., Alessio F., Martelli S. et al. Cisti congenite del fegato. Diagnosi strumentale e in
dicazioni al trattamento chirurgico // Minerva Chirurgica. 1992. V. 47. N19. P.15131520.

59.

Fernandez M., Cacioppo J.C., Davis R.P., Nora P.F. Management of solitary nonparasitic
liver cyst // Ibid. 1984. V. 50. P. 205208.

60.

Fiori E., Galati G., Gazzanelli S. et al. Attuali orientamenti sul trattamento delle cisti non
parassitarie giganti del fegato // Giornale di Chirurgia. 1994. V. 15. N 10. P. 450454.

61.

Gigot J.F., Legrand M., Hubens G. et al. Laparoscopic treatment of nonparasitic liver
cysts: adeguate selection of patients and surgical teehnigue // World J. Surg. V. 20.
P. 556561.

62.

Goebel N., Enzler P., Binkert D. Cystic liver with duodenal compression // Fortschr.
Rontgenstr, 1984. Bd. 140. S. 352353.

63.

HenneBruns D., Klomp HJ., Kremer B. Nonparasitic liver cysts and polycystic liver dis
ease: results of surgical treatment // HepatoGastroenterology. 1993. V. 40. N 1. P. 15.

64.

Huguet C., Nordlinger B., Baron J.C. et al. Congenital cysts and benign tumors of the li
ver in adults. What are the surgical indications? Apropos of 47 cases // Ann.Chir. 1986.
V. 40. ? 4. P. 231235.

65.

Jeng KS., Yang FS., Kao CR., Huang SH. Management of symptomatic polycystic liver
disease: laparoscopy adjuvant with alcohol sclerotherapy // Journal of Gastroenterology
& Hepatology. 1995. V. 10. N 3. P. 359362.

254

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 255

VI.

66.

Ker C.G., Kai K.K., Chen J.S., Lee K.T., Sheen P.C. Laparoscopic fenestration for giant
liver cyst // Kao Hsiung I Hsuehko Hsueh Tea Chih. 1997. V. 13. N 9. P. 572577.

67.

Klingler P.J., Gadenstater M., Schmid T. et al. Treatment of hepatic cysts in the era of la
paroscopic surgery // Br. J. Surg. 1997. V. 84. P. 468.

68.

Kummerle F., Ehlert C.P. On the surgery of nonparasitic liver cysts // Med. Clin. 1967.
Bd. 62. S. 471.

69.

Libutti S.K., Starker P.M. Laparoscopic resection of a nonparasitic liver cyst. //


Surg.Endosc. 1994. V. 8. P. 11051107.

70.

Lin T.Y. Treatment of nonparasitic cystic disease of the liver: a new approach to therapy
with polycystic liver // Ann. Surg. 1968. V. 168. P. 921922.

71.

Lotz G.W., Stahlschmidt M. Nonparasitic parenchymatous liver cysts // Dtsch.med.


Wschr. 1987. Bd. 112. N 43. S. 16661668.

72.

Marchese E., Ambrosini A., Verrenti D., Lannutti F. Cystic disease of the liver. Report of
a case of a solitary giant cyst // Minerva chir. 1987. V. 42. P. 12331237.

73.

Maresca G., Barbaro B., Summaria V. et al. Color Doppler ultrasonography in the diffe
rential

74.

Martelli H. et al. Discovery of benign hepatic lesions during investigation for hepatic me
tastases. // Nouv. Presse med. 1982. Vol. 11. P. 28332836.

75.

Marvik R., Myrvold HE., Johnsen G., Roysland P. Laparoscopic ultrasonography and tre
atment of hepatic cysts // Surgical Laparoscopy & Endoscopy. V. 3. N 3. P. 172174.

76.

Morino M., Garrone C., Festa V., Miglietta C. Laparoscopic treatment of nonparasitic li
ver cysts // Am. Chir. V. 50. P. 419430.

77.

Ooi LL. Cheong LH., Mack PO. Laparoscopic marsupialization of liver cysts // Austra
lian & New Zealand Journal of Surgery. V. 64. N 4. P. 262263.

78.

Pichlmayr R., Gubernatis G. Preventive surgical indications in liver and bile duct surgery
// Chirurg. 1987. Bd. 58. S. 316323.

79.

Pul N., Pul M. Congenital solitary nonparasitic cyst of the liver in infancy and childhood
// J. Pediatz Gastroenteral Nutz. V. 21. P. 461462.

80.

Ramesh J., Walrond ER., Prussia PR., Williams K., St.John MA. Congenital solitary non
parasitic cyst of the liver // West Indian Medical Journal. V. 44. N 1. P.36367.

81.

Rifkin M.D., Rosato F.E., Branch H.M. et al. Intraoperative ultrasound of the liver. An im
portant adjunctive tool for decision making in the operating room // Ann. Surg. 1987.
V. 205. N 5. P. 466472.

82.

Rini G.B., Scardavi M., Renda G. Echography and clinical aspects in the differential di
agnosis of hepatic cysts // G.Clin. med. 1987. V. 68. N 3. P. 169171.

83.

Robinson D.A. et al. Magnetic resonance imaging of the solitary hepatic mass: direct correla
tion with pathology and computed tomography // Clin. Radiol. 1987. V. 38. N 6. P. 559568.

84.

Roemer C.E., Ferrucci J.T., Mueller P.R. et al. Hepatic cysts: diagnosis and therapy by so
nographic needle aspiration // Amer. J. Roentgenol. 1981. V. 136. P. 10651071.

85.

Rohner A. Treatment of benign tumors of the liver // Schweiz. Med. Wschr. 1986.
Bd. 116. N 3132. S. 10441050.

86.

Romien C., Brunschwig A. Etude experimentale de la flore hepatique chez l,homme //


Lyon. Chir. 1952. N 47. P. 11.

87.

Sancher H., Gagner M., Jenkins P.L. et al. Surgical management of nonparasitic cystic
liver disease // Am. J. Surg. 1991. V. 161. P. 113118.

255

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 256

88.

Schulz F., Fugger R., Contreras F., Funovics Y. Clinical aspects and therapy of congeni
tal cystic livers // Chirurg. 1984. Bd. 55. S. 813816.

89.

Schutter F.W., Nier H., Klein M. et al. Die chirurgische Problematik der intrarteriellen Zi
tostaticaPerfusion der Leber // Aktuel. Chir. 1985. V. 20. N 6. S. 241244.

90.

Sianesi M., Farinon A.M., Sacco M. Symptomatic nonparasitic congenital cysts of the
liver // Int. Surg. 1982. V. 67. N 4. P. 453455.

91.

Starzl T.E., Demetris A.J. Liver transplantation. Year book medical publishers inc., 1990.

92.

Suraci V., Fianchini A., Mambelli V. et al. Nonparasitic cysts of the liver // Czir. Ital.
1984. V. 36. N 6. P. 947960.

93.

Swobodnik W. Sonographic diagnosis of focal lesions of the live // Leber, Magen, Darm.
1986. Bd. 3. N 3. S. 153168.

94.

Tate J.J., Lau W.Y., Li A.K. Transhepatic fenestration of liver cyst: a further application of
laparoscopic surgery // Australian & New Zealand Journal of Surgery. 1994. V. 64. N 4.
P. 264265.

95.

Turnage R.H., Eckhauser F.E., Knol J.A., Thompson N.W. Therapeutic dilemmas in pati
ents with symptomatic polycystic liver disease // Amer. Surg. 1988. V. 54. N 6.
P. 365372.

96.

Watson D.I., Jamieson G.G. Laparoscopic fenestration of giant posterolateral liver cyst //
Journal of Laparoendoscopic Surgery. V. 5. N 4. P. 255257.

97.

Wolff H., Sperling P., Lippert H., Arbi O. Surgical treatment of benign liver tumors // Zbl.
Chir. 1986. Bd. 111. N 19. S. 11531165.

256

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 257

VII

.. ,
..

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 258

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 259

(, )
, ,
, ,
. 
. 1978 . 
1,7 100 . ,
1981 . 7,5, 1,4, 1,1,
1,2 100 . .
5385% .
.

, 
Echi
nococcus granulosus.

. Echinococcus granulosus , 

, , , , .
,
, (, ).

. ,
, ,
. 

.
,
, 
. ,
, 
259

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 260

.
, , .

,
().
.
.

. 

, , . 
,
. 
, 
, , 
. .
, ,

.
.
2030 , . 
, 

( ).
.


.
1. .

. . 

.
2. .
. , 
, , 
. , , , 

, , , .
260

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 261

VII.

. 
,
.
, 
, , ,
, . 
,
.
, 
, . 
.
.
.
,
.
3. . .
. 

, 
. 
, , . 
, .
,
. .
,
.
,
.
,
, . 
. 
, 
. ,
.
. ,
.. (1968) 78% , 
, , 
.
.
,
[ .. ., 1967].
261

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 262. , ,
.
,
.
, 
.


, 
, 
,
. , 
. , . 
( 57%), 
.
, 

(). . 
.
.

, 7595% 
. 
( ), 
.
1015 ,

. 
.
//
, 9798% 
. 
. 
,
[ ..,
.., 1985].
262

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 263

VII..
.. . (1987), 
, 90100% 
. ,
, ,

. 
, . 
, 
. ,
, , .

,
, ,
. , , 
.
, 75%, 
.
.
, 

,
.
.
8992%. 
, 
.
.
.
,
0,51,0 .

.

, ,
, 
,
263

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 264

,
( )
, ,
[ .., 1983].


. 
,
.

, , .
,
[ .., 1989].

. 

,
.
. 
, ,
[ . ., 1976]. 


(, ).


, , 
,
. 
( 0,6 /) 4 , 
.
10 / 3 

[GilGran
de L.A. et al., 1993]. 
.

.
264

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 265

VII.

, 
, 
.
, 
,
.

(IIV ) . 
VVI 
. VIIVIII 
.

[ .., 1968; 
.., 1972]. tomia
() ectomia (, ).
,
. ,
, 
, . 
, 

.
,
. 

, ,
, .. . 
, ..
. .
,
,
.
1.

. 
,

.

.
265

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 266

2.

.
, 
, .
, ,
, .


, .
.
23 2%
,
.
,

. , ,
,
.

. 
, .
,
, , 
.
,
, ,
, .
,
,
, ..
.
, , ,
3% 10% 
, , 
.

, .

, ,
266

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 267

VII.

.
:
 

.
,
, 
.
,
, 4052% 
, 
.
1122% [ ., 1976]. 
 


.


. , 

.
,
. , 
.
, . 

, . 

.

/
. ,
, 

.
,
.
 (/
) .
267

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 268

,
.

. 
,
.
 [ .., 1966;
.., 1974].
, 
.
 /
.

, .
,
 
. 


, .

, , , 
. . 
, ,

.
3.. () 
,
, . 
in situ 
.
. 
. .. , 
[ .., 1999].
, , 
, 
268

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 269

VII.

. 
, 
.
, 
, . , , 
, , 

.
,
,
. 
. ,
. 

. 
.

, 

.

,
.

, 

.
4.

, 

.
:
 ,
 ,

.
,
.
269

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 270

.
.
,

. ,
( , ),
. 
, , 
.


. , .. .
(1999) ,

,
, 
.

. 4 24
.
. .. 
() 
. 
, ,
(30% NaCl),
, 
,
.
:
 , ;
 ;

.

, 
[ .., .., 1999].


270

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 271

VII.


. , 
( .), 
, 
.


. 
1257% [
., 1976]. , , 
, 
.
. 
.

.
, 4%, 
, 
, .
.

. .
, 
. 

. , 

. 
.
,
.
, ,
, , .
,
.

271

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 272


()
140 .
, 
. 1856 . R.Wirchow 
.
.. 1963 .
.. .. [.. , 1980]. 
.


.
, 
[.., 1980].
Echinococcus multilocularis.

, ,
, , , . 
, , , .
, 
( ) (
).

. ,

.

, , 

, 
34 .
. , 

272

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 273

VII.

.
. 
, , 
.
, , 
. 
, . 
, , 
, .

. 

.
.
, 
. 
,
. 
. 

[ .. ., 1981].

, 
, .


[ .., 1980]. .
1. . 

, .
. 
. ,

.

46 .
2.
.
. 
273

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 274

, , , 
.

: ,
.
( ) 
. , 
. 
. .
,
.
3. . 

, ,
,
(
). : ,
,
, ;
(,
, ); ;
, 
(, , . .).
1972 . ..
, :
, 
.
[.. , 1972]
I.
1. .
2. .
3. ; :
) ;
) ;
,
) , ;

) ;

) ;

) ;
274

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 275

VII.

) ;
) ;
II.

,
[ .. ., 1981].


, 
.
, .
.


. 

.

, ,
.
, 
.

, , 
, , , 
.


.
.

.

( ,
).

(
275

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 276

),
.
,
.

.
.
,

.
. , 

.


(),
.


.


, .


.
, 
.
,
. , 
,
. , 

[ .., 1986].
.. (1972)
10 
(1:1000 ) 12 (
).
276

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 277

VII.


, 
0,5, 5 / [
.. ., 1977]. 
, , [ ..,
.., 1986]. .. (1980), .. .
(1993)
2040 /., 200240 . 
, ,
, , . ,

[ .., 1980].

.. .. (1969) :
1. :
) ( )
) 
) .
2. ( 
,
).
3. (
).
4. ( ):
) ;
)
;
)
.
5. , :
) ;
)
;
) ;
) ( );
) ;
) .
6. .
277

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 278

, 
, 18 58% [ .., 1972;
.., 1986].
25% [ .., 1980]. ,
, 
, ,
, .


. 
, 
.
.. (1992) 
, .
:
1.
2. , ,
, .
3.
, , .
:
1. ,
.
2.
( , , ) 
, .
3. , 
1015% ( )
.

. , 
23 .
,
.
,
.. , , 

1 2 .
, ,
278

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 279

VII.

,
; ( 46
) .


.


, 
23 .

, , 
.
. 
,
, 
. , 
.

,
.
, 
. 36 ,
,
, 
. ,
48 ,
. 
( 35 
) , 1,52 .


, .
, ,
, .
, 
, , 
. 

, ,
279

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 280


.


. 

VVI 
III .
,
, , 
,
, .
,
, .

, . . 
.

. 
, 
,
.
.


.


, 
. (, 
, , , ). 
, [ .., 1962].
4 30 . : 
, .

.
280

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 281

VII.

. ()
.
() , 
, .
.
.

, ,
, , 
.

[ .., 1987]. 
, ,
[ .., ..,
1976].

, , , 
, ,
, .


( , ). 
. , 
, . 
, , 
, .
,
, . , ,
.
56,6% .

.

: , , .

.

281

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 282


, Opisthorchis felineus (
), 
, .
( ),
.

, , 
.
, , 
, 
,
.
1013 3 .

, 
, 
, .
, , 
, , 
, ,
. 
,
.

.

. 
,
.


. 24 
, , ,
282

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 283

VII.

, , , . 
39400 . 23
2 . ,
. 
6062% , 
28% [ .., .., 1986].
3 .,
. 
.

.
. , ,
. 
, . , 
, 
. , 
.
, ,
, . 
.

, ,
. , 
, ,
2 . 
.
,
( 
) 
.


, , 
.
, , 
, ,

34
.
283

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 284

IIIIVV .

, .

.

. 
, 2, 3 5 . 
150 / ,
100 /, 60 /.
3 .
,
.
.

/
.
.

, .
,

. 
.
( 
)
.

,
.
/
, . 

.
, 
. 
, . 
284

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 285

VII.

.
, 
.

( ), 
.
, ,


.

, .
.

.

. , 
,
, 
, 
.
45 , .

, 
.

, 
,
.
, 
.
, 


. ,
.

285

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 286

, Clonorchis sinensis (
), 
, 
, . 
.
,
: , .

.

. 4 
,
, 
, 
, , .
, 
.

, , , 
, . ,
, 
., Fasciola hepatica Fasciola gigantica,
, 
.

, , , .
286

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 287

VII.

, 
(). 
.
(), 
.
() 30
12 , 70 .


.

, 
. .

, ,
, . , 
. 
, , . . 
, . 
.
, 
. , 
. 
, . 
.

( 
). 

.
(
), .

, 
, , 
, , 
[ .., 1987].


287

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 288

,
.
. 
Ascaris lumbricoides.
. 
,

.
.
, 
, .
. 

, 
,
. , , 
,
, , ,
, .


, 
, . 

. 
, 
.

,

. 
, .
288

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 289

VII.


, ,
. 
, 
. 
.
.

. 
2 1,5 2 2
2 .Entamoeba histolytica (
).
,

. 
3 
. , 
8090% .

, .


.
,
. , , 
. , 
 . 
289

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 290


.
. 
. 
, .
( 45 ,
), , .


, .

, . 
. ,
, . 
.

. 
, .
,
, . 
.

, , 
.

,
, 
. 96% 

, , .
,
.

.
.
, , 
, .
290

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 291

VII.

.

(, 
) . 
.

, . 1/3
.


, 
.
, .

. 
, 750 3 3 ,
1,5 . 57 .
(
, , ) 250 3 7 
1 1%
3 . .
, 
, (
).

, , 
.


, 
,
.
.

0,5% 
5 5% ,
.
291

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 292.

.


1.

.., .., .. 
// . .. .
.. , 1999. . 14.

2.

.., .. . , , 1996. . 216.

3.

.. . .: , 1972.

4.

.. . : , 1983. 352 .

5.

.., .., .. 
// .... 1967. 4. . 54.

6.

.. // . 1980. 6. . 78.

7.

..
// . 1993. 4. . 7074.

8.

.., .., .. 
// . .. . .. ,
1999. . 43.

9.

.. . .: , 1989. 208 .

10.

.. / ,: ., 1968. 373 .

11.

.. // . 1980. 6.
. 7175.

12.

.. , 
. , 1992. 206 .

13.

.. : .
. /.../ . , 1962.

14.

.., .., .., .. 


// . .. . .. ,
1999. . 76.

15.

.., .. 
. . .
, 1995. . 118120 .

16.

.., ..
// . . 1986. 5. . 8285.

17.

.., .., .. . // .. 1977. 4.


. 480484.

18.

.., .., .. . 
// . 2002. . 7.
1. . 1822.

292

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 293

VII.

19.

.., .., .. 
// . . 1987. 2. . 37.

20.

.., .. 
// . 1980. 6. . 6871.

21.

.., .. // . 
. 1986. 5. . 1820.

22.

.., .. . .: ., 1985.

23.

.. , 
// . . 1987. 2. .
3234.

24.

.., .., .., .. // . . 1981. 5. . 1118.

25.

., ., ., . 
. : , 1976. 537 .

26.

/ . .. , .. . .:
., 1976. 310 .

27.

.. // . . 1987. 2.
. 7376.

28.

.., .., .., ..


. i: i, 1993. 512 .

29.

.. (
) // . . 1986. 5. . 5760.

30.

GillGrande L.A., Rodviguez Caabeivo F., Prieto J.G. et al. Randomized controlled teri
al of effecacy of albendazole in intraabdominal hydatid disease // Lancet. 1993. V. 342.
P. 1269.

293

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 294

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 295

VIII

.. ,
..

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 296

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 297


. :
. 
, 

,
, . . .

. ,
.
7, 
, 
.

0,451,47% [ . .,
1976]. 35%
[Ochsner O., 1938]. 

, 0,0070,015%
[ .., 2000].


.

. 
(
, , , .), 
, , ,
.
,
, 
[ .., 1983].
297

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 298

..
.. (1972) 
:
.
1.
2.
3.
.
I. :
1.
2. , 

II. :
1.
2.
 , 

,
. 
(Escherichia coli, Klebsiella pneumo
nia, Proteus, Enterococcus faecalis, Enterobacter spp., Pseudomonas spp.),
(Bacteroides fragilis, Bacteroides spp., Peptostreptococci,
Cl. perfringens) [ .. ., 1999,
Huang C.J., 1996].
41,8% [ .. ., 1988]. 

. 
Candida albicans [ ., 2000].
:
 ;
 ;
 ;
 
;
 ( )
( ).

(
298

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 299

VIII.

, , 
,
.), , , . 

, 
, . 
,
.
.
, ,
. 

, 
.

, , 
, . . ,
( ) 
, 
, . ,
, 
. 
. 
, ,
.

. 

(, , 
, .).
, 
, 
. ,
,
. 
, 
, 
, 
.

.
299

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 300


, ,
, .
30%
50% [Seeto R.K., 1996]. ,
.


, 
IVV . 
, 
 ( ), 
. .. .
(1993), , 
, 
.

.
, , 
. 
, 
, . . , 
.

, 
. (
)
40% [Seeto R.K., 1996].
,
. , , ,
, ,
, , .
.
, .
153 ,
C.J. Huang (1996):
:

52%

48%

300

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 301

VIII.

:

22%

63%

14%
80%
, 
[ .., .., 1972]., 
, , . . ,
. 

. 
, 
.
. 
, .
. 
. 
, 
.
, 
. ,
. , 
, . 
, , .
, , ,
. , 
. 
()
, . 

.

,
.
301

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 302

,
, 
. 
 .

, 
, .


, .
, 

. 
.

 
, . 
. ,
.. . (1993)
65,2% , .

, , 
, ,
.


. 

, 
. 

 , . 

.

. 
.
, 

302

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 303

VIII.

. 

.

[ .. ., 1987]. 


.
, 
.
,
. 

,
.
. 

, 
, 
.
.

, 67 . 
.
() ,
.
,
. 
. 

[ .. .,1987].

.


, , .
3040 2530% [ .., 
.., 1972]. 
303

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 304

,
.

.
, 
, .
, .
, ,
 , (. 8.1).

, .

.


, , . . 
, : , 
(, , 
), , .

. 8.1

304

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 305

VIII.
[ .. .,1983].

. 

.


, . 
.
.

.
,
NaCl.
 . 
, 
, ,
.
.

812 F (2,74 ). 
, 
.
.

. ,
, 
, .

,

.

, , 
,
. 
,
305

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 306

, .

,
, .

3 . 

.

,
, 
.
( ), 
. 
.
, , 
XII .
,
,
, 
.. . 

.
, 
, ( Ochsner Graves),
. 
. 

. 
.

[ .. .,1990].
, 
, 
, , 
. 

[ .. ., 1993].

.
306

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 307

VIII.


.
, 
, 
,
, 
[Huang C.J., 1996]. 
,
.
, 
, 
: 
, , 
.
.

( ) , 
II .

, , 
,
.

.
, 
. 
. 8.1 [Sanford J.P.
.,1996]. 
.
8.1
,

Enterobacteriacae,
bacteroides,
enterococci

+

+

1. ()

2. III +
3. /
4. ,
307

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 308

,

, , 
. ,
.
,
, ,
.
, 

. 

.

.
,
.


1.

.., .. 
. // . 1990. 8. . 122124.

2.

.. ( ). : . , 1983. 352 .

3.

..
. // . . . . . 1995. 20 .

4.

.., .. 
. // . 1999. . 4. 2. . 8586.

5.

.., .., .. 
. // . 1988. 9. . 9194.

6.

.., .. : .
// . 1999. 10. . 2428.

7.

.., .., .. 
. .: , 1982. 240 .

8.

. . : . .
, 1967. 314 .

9.

.. 
. : 
. . , , 1997. . 211.

10.

.. 
. : . , 2000. 688 .

11.

.. . : 
. , 1983. 288 .

308

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 309

VIII.

12.

.., .. : :
. ./ . . .. . .: , 2000. 360 .

13.

.., .., .. . // 
. 1999. . 4. 2. . 118.

14.

. . , 1974. 301 .

15.

.., .., .., .. 


. // . 1983. 9. . 5155.

16.

.., .., .., .. 


. .: 
, 1987. 280 .

17.

.., .., .. . .
// . 1999. . 4. 2. . 134.

18.

., ., ., . 
. : , 1976. 537 .

19.

.. . : , 1981. 155 .

20.

.., .., .., ..


. // .
1999. . 4. 2. . 139.

21.

.., .., .., ..


. //
. 1999. . 4. 2. . 139140.

22.

.., .., .., ..


. i: i, 1993. 512 .

23.

Branum G.D., Tyson G.S., Branum M.A., et al. Hepatic abscess. Changes in etiology, di
agnosis, and management. // Ann. Surg., 1990. V.212. P.655660.

24.

Cainzos M., Sayek I., Wacha et al. H.Septic Complications after Biliary Tract Stone Sur
gery: A Review and Report of the European Prospective Study. // HepatoGastroentero
logy. 1997. V. 44. P. 959967.

25.

Goor H. The Treatment of Severe Intraabdominal Infection. // HepatoGastroenterolo


gy. 1997. V. 44. P. 975981.

26.

Huang C.J. Pyogenic hepatic abscess. Changing trends over 42 years.// Ann. Surg.
1996. Vol. 223, N. 5. P. 600607.

27.

Hippocrates. The Genuine Works of Hippocrates. Translated from the Greek with a prelimi
nary discourse and annotations by Adams, F. Vols. I and II. New York, William Wood & Co.,
1886, pp. 5758, 266267.

28.

MacDonald A.P., Howard R.J. Pyogenic Liver abscess. // World J. Surg. 1980. Vol. 4.
P. 369380.

29.

Ochsner A, De Bakey M, Murray S. Pyogenic abscess of the liver. II. An analysis of for
tyseven cases with review of the literature.// Am. J. Surg. 1938. Vol. 40. P. 292319.

30.

Rubin R.H., Swartz M.N., Malt R. Hepatic abscesses. // Amer. J. Med. 1974. Vol. 57.
P. 601610.

31.

Seeto R.K. Pyogenic liver abscess. Changes in etiology, management, and outcome.//
Medicine (Baltimore). 1996. Vol. 75, N. 2. P. 99113.

32.

Shah P.M. Therapie haufiger Infektionen in der taglichen Praxis. Frankfurt am Main,
1997.

309

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 310

33.

Sanford J.P., Gilbert D.N., Sande M.A. Guide to antimicrobial therapy. 26th Edition. An
timicrobial therapy Inc., Dallas, USA, 1996.

34.

Lever abscess. In book: Lever and Biliary Deseases (Edr. Neil Kaplowitz, 2 Edition), Fhi
ladelphia, 1996. P. 463468.

310

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 311

IX

.. ,
..

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 312

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 313 
. , 500 
. , 

,
, [
.., 1981; .. ., 1991; .. ., 1992].
, 
2570% 
[ .., 1995], 3040%
[ .. .., 1988; ..
.., 1989].

, ( 5060%).
, ,
, ,

[ .. .., 1990].

[Cox E.F. et al., 1988]. 
, ,
, 5070% 
, , [ ..,
1989; .. ., 1991; .. ., 1992; Giuliano F. et al., 1987].
. 
, 
, , 
, ,
. 
. 
2027% [ .. ..,
1977].
313

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 314

8,536% , 
.

, 
, , 
.
, 

. 
.. (1955) 
, 
, . , 
.


[ .. .., 1977].

(3050%), , 
, , 
. ,
1,712%,
, 
1829% , 
.
,
, , 
. 
.

, 
,
.

35:1. 
2040 [ .. ..,
1977; .. ., 1986].
, 
, , /
. 
( 
), ( )
314

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 315

IX.

( 
). ,

(, , 
), .

. 

, ,
, . 
: , 
.
(
), (
) , (
),
.
 , ,
, 
.
.
(, 
), 
.

. 

, ,
. 
, 
, ,

,
. 

45 . , 
, , 
,
.
315

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 316


, ,
, , .
,
, . 

,
, 
.

.
 
.
.

. 
.
, ,
( ),
,

.
, 
,
, 
, .
.
, 
,
,
.
, ,
( , , )
(Cupet P. et al., 1984).


.
1. . 
, .
316

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 317

IX.

2. . 

, .

. 

, ,

.
3. . , ,
,

, , .

, 
( , , .)
, 
,
, 
, 
, .

, , 
, ,

. . 
, . 
 .
, 
, 
.

, ,
.

.

. 
. 

317

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 318

 ,
.

.
. 

. .
,
, , 23 .

, . . , 

.
,
() . 
.

.
,


, .

. 
:
, :
. 
, . 

, , .
, 
. 
, 
.
, 
.
, .
, 
,
. 
318

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 319

IX.

, 
.
, 
.
. 
() ,
. ,
. 
810 
.
.
.

. ,
. 
, 

.
, 
, 

, ,
.
, 70 
, , . 

. ,
.. .. (1993)
4,4%, 7,1% 
233 .
,
.
,
, 
. 
, 
.

, .. .. (1977):

319

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 320

1. .
. :
( 
);
;
, ;
.
. :
I. 2 ;
II. 23 ;
III.
;
IV.
.
.
.
.
2. .
: , , .
 .
3. .
,

, , 
 .

.
,

.
.

, 
.

, .
,

320

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 321

IX.

. .. (1983),

, 
, 
. 
,
.

,
37% [ .., 1979; Muin A.,
Leong Y.P., 1992; Kruuna O.F. et al., 1994].

75% .

1335%,
823%, 1218%,
2530%, 1012%, 
2530%, 338%,
412%, 1638%,
2,54%, 23% . 1825% 

, 1226% , . 
 
. 6080% 
,
1012% [ .., ..,
1980; .., .., 1988; .., .., 1989; 
.., .., 1993; .., 1995; Donovan P. et al., 1968,
1973; Kovis M. et al., 1981; Buckhan R.F. et al., 1988; Cox E.F. et al., 1988]., 

. ,
. ,
.

. , ,
321

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 322

. 
, , .
(
), (

). 
( 
). 
 ( , ).
(
, ), 
, .

, , 
, .
, , 
. .. (1955), 
, 
. 
,
. ,

,
. 
,

.

: , 
,
, , , ,
.
.
,
. , 
, ,
.
 . 


.
322

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 323

IX.

,
,
. 
,

, .

, . 

( 1 ). 
, 
11,5 , ..
. 
, 

.
,
, , 
, . 
, 
,
.

.
,

. 
, ,
,
, XII [Madding G.,
Kennedy P., 1965]. 
, ,
.
,
, 
. 
, 

[ .., .., 1977].
,
, .
323

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 324


. 
, ,
.
,

.
,
, .

. 
, 
,

, , .

, 
, .

, ,
.
.
, 
, , 
. ,
.
.. (1977),
34 .
, 
, .
, 

, , , .

.
, 
. 
, 
( ).
,
, .
324

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 325

IX.


. 
,
.
,
,
, .

, .
, , 
,
, , .

. .
,
. ,
, 
.

, , .
, , , .
,
.

, 

.
:
,
.
, ,
. ,
, ,
. 
, 
,
. 

, 
. 
,
325

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 326

,
.

.
(
), 
, .
. 
. 
4045%.
,
.

, , 
, .
, 
,
, .

. 
, 
, . 
, ,

. ,
.


. 
, 
, , ().

. , 
, , .

. 
, 23 .
, ,
.
326

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 327

IX.


, 
. 

[ .., 1982; Stain S.C.
et al., 1988].

2030 , 
, 
. 
, . 
, ,
.
(10109/
15109/ ) .

. 
 
, ,
.. , 
, , 
, , 
.

.


. 

. 
, 
. , 
,
,
327

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 328

, , ,

.
, 
, , 
.

.

, 
, .


. .
()
, 100150 .

, 
. 

1520 
. 
, ,
.
,
. 
 , , .
.


. 
, 

, , .

,
.

, 

328

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 329

IX.

9698%.
. 

, . . ,

.

,
. 
 
. 

, .
,
. , 
. , 
, ,
, .

,
.
. 

.
,
, ,
.
, 
,
.

. 
, , 
, 
.

. 
45 .

, .
329

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 330


. 
/ 
, . 

,
. 

.


.

(. 9.19.3).
, ,
,
. 
, 
, .

. 9.1. ., 31 .
, .

, ,
VI .

330

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 331

IX.

. 9.2. .
.

.

. 9.3. ., 31 . .
. .
.

6 . .
. .

331

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 332


, . . ,
. 

,
, , . 

,
.
810
40 
, . ,
.


.
, .
,
.
50 , , 
.
.

.
, ,
.

() 
,

. 
, ,
., . 
90%.

. 
, . 

.
332

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 333

IX.


,
,
. 

. 
,
.
,
,
500800 , 
, .

.

.

, , 

, .

, 
, 
, . 
, ,

. ,
, , 
., ,
.

.


.
(I )
II VII . 

.
333

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 334


1214 . .

. 

. , 

, .

.

, :

, ;
 ,
;

;
 
, , 
;

, . .

.

, , 
. 
, 

(,
), . 
, 
() .
. 
, 
,
.
, 

334

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 335

IX.

. 

. 
.
. 
. 
,
, .
, ,
. 

,
. 
, 
, 
.
,
( ). 
, .. .. (1977) :
, 
, 
, , 
. ,
, ,
, .
,
. 

. , 
. 

.
335

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 336

(, 
) 
, . 

. 
, 

, ,
. 

.


. 
, 

, , 
[Delius R.E. et al., 1989; Croce M.A. et al., 1995;
Reihner E., Brismar B., 1995].
. 
, [Me
ger A.A. et al., 1985]. . , 

24% [Carrillo E.H. et al., 1999].
, , ,
.

, 

, 
 ,
. , 
, 

. 
.

.
,
. 
, . 
336

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 337

IX.

I, II 
(
.. .. , 1977). 

. 
.


. 
, , 
.
, , ,
 .

.
,

. , 
, 
. 
, , 
. ,
, ,

.

, ,
II IV .
, ,
VVI .
, 
.

,

( )
( ), .

, 
337

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 338

 
.
, , , 
IV, V, VI VIII . 

78 ( ,
).

(VIIVIII ),
,
.
, 8
,
. 
. 6 7
(
). ,
,
(
).
.
,

,
. ()
.
. ,
, (
) .
, 
. 
. 
 .


.

5 (
, , .).

, 
338

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 339

IX.

. 
VIVII , ,

.
( !) ,
. (3045)
.


, .
, 
, 
, , 
.


. 
, 
.
. , ,
, , , 
.

, , 
. 

. ,
. 
.
 , 
, , ,
.
,

, .

1520 [
.., 1971]. ,

339

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 340

, , 
.
, 
, , 

, .

.
,
, , ,
, 
, 
. 
, ,
,
. .. .. (1993),

23 .,

.
, 
, .
35 . .
, 
, (15) 
, 

3040 . [ . .., 1977].
, , , 
. , 
 .

, 
, , 
, , 
.
. ,

.

, 
340

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 341

IX.

, 
.
. 

, ,
() . 
 ,

.
. 
,
.
 .


, 
, ,
, 
. (
, )
.


.
,
,

. ,
. ,
, 
, 
.
.


, . 

.

341

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 342

, 
. . 

.
, ,
, 
, :
 ;
 
;
 
;
 ,
;
 ( 
) ;

, , 
;
 , 


;
 , (
, , , .);
 , ;
 (
, , ,
.).
,
. 
. , .. (1993),
77,7%
. 200


(. 1).

342

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 343

IX.

1
,


()

200

51

210500

56

510800

27

25

8101000

28

26

10101500

15

14

15102000

12

12

2000

11

11

200

90


. 
, . . .
, ,
, 
.
. 8 
1000 . 500
.
,
. , 
, .
, , 
, . 
: ,
. 
, 
.

0,04 /. 
, 
,
. 
,
.
343

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 344

, 

34 / , ,
, . 

,
. 
, 4 / . 
5 /. , 2, 
,
.
2

(n=106)

1 /

18

2 /

33

3 /

29

4 /

5 /

5 /

16

,
5 / ,
,
18 . 56,7%
3 , 25,6%
6 . 10
, 
( 9001200
4 /) 
,
, .
, 
(.3).

344

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 345

IX.

3
,
(n=106)

2,5 1012/

2,0 1012 3,3 1012/

95 /

80 110 /

0,28

0,22 0,30

3,7 10 /

3,5 109 4,2 109/

66 109/

45 78 109/


(.4) 
, , 
,
. 
. 
.
4
,
(n=106)

27,1 /

6,8 /

0,088 /

3,6 /

0,67 /

0,56 /

6,1 /

1,8 /

106 /

0,02 /

345

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 346

, ,
, , ,

.
.

( , 
, )


,
.

76 , 
800 1160
(.5).
5
,
800 (n=76)


= ()

()

()

(%)

()

(/)
. =
(%)
( 109/)

6 12 48
1
24

4,2

12

10

50

130

145

150

126

88

11

13

13

82

78

82

90

88

85

17

26

60

72

48

35

2,8

1,6

1,8

2,0

2,6

2,6

12

10

10

15

17

18

250

140

150

220

230

250


, ,
, , ,
, .
346

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 347

IX.

612
.

. , 1500 

15 , 1,2 /.
48 , , 
.
3600 4

.
, 
, 
( , 
), 50% 
[ ..,1993].

.
, 

. , 
 .
, , ,

. , ,
, 
. 
, , , 
. , 
.
, , 
, . 
, ,
.
, 

.

( , , 
),
.
347

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 348

,
. , ..
(1993) , in vitro
E. coli . 
, 

10:1, 3 .
,

(. 6).
.
1 III (, .),
1
.
6


24

, , ,

17

52

38

33

, ,
,
, 
.
. 
348

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 349

IX.

.
1518
23
(
).
500 ,
, ,
. , 
, , 
, , 

.

8001000 . 
.


,
. 
. 
, 
, ,

, 23
,
.. 
,
, 
,
.


, /
, /
.
349

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 350

. 
. , 
. 
, .

, 
, , 
.
 .

.
. 


. ,
, , 
. , ,
, .
,
12 , , ,

, . 

.
( 2 ) ,
, , 
. 
,
. 
.
. 
, .
,
. 

.
.
, 8, 
, 
.
350

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 351

IX.


(Vicril, Dexon, Maxon . 
).

. , 
, 
. 
,

(Polysorb, Polydioxanone PDS).
, 
,
. 
(,
, .) 

.
, 
. 
.

. 
.

,
 .
, 
.
. , , 
,
. , 
, 
. 
. 
, 
. 
 . ,
, , 
. ,

, .
351

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 352.
,
.

, 

. 
. 

.
,
, , 
.

, . 

 . , 
, 
.
. 

. , 
,
, , 
. 
.


 . 

.

. 
, 
, , 
. : 

( ), . 
.
352

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 353

IX.

, .
, 
. 45 ,
, 
, 23 . 
, . 

. ,
.
. 

. 

.
,
.
, , 
, .


.
, 
,
.

. ,

, 
, , 
, . 
,
, ,
, 

( ,
,
). 

, 
,
.
353

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 354.
, 
. , 
. 
, , , 
,
.

.
,
.

:
, , 
.
( 
).
.

.
, 

. . 

()
. , 
, 
. 
23
. 
, 
. .
, 
( ) 

.
, 
 , .

354

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 355

IX.

.

, 
. ,

. 
, , 
. 

, 

.

, 
.
, 
. 
, . 


. 
. 
,
. 
, , ,
, , 
. :
,
. .. .. (1987) ,

, , . 
.

 

.
, 
,

. 

355

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 356

. 
.
, 
, (

, , ,
..), .
,
 
,
. .

,
, .
, 

, 
,
, ,
. , ..
.. (1993), ( )
8,5% 
42%.
.


, , 
.. .
,
.

. , 
,
.
.

. 
, 
.
, 
356

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 357

IX.


, 
. ,
,
. ,

, 
.
.
, 

.
. 

. 

.


. 

 
.
,

. I ( ), 
II , VII VIII . 


VII , .

. 
, 

. , 
, , .
, 
, .
.
357

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 358

, 
, ,
.

, (Ochsner M.G. 
.,1990; Chen R.G. .,1998; Orcalli F. .,1998).

. 

, 
.
. 
,
,
(, ) 45 , 
. 
,
. , 
( .. .,2000).

. II . ( 2 ) 
. 
, 
.
,
.
5 ,
, 
, 
,
, 
. 
, .
 ,
.
,
,
, .
,
,
358

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 359

IX.

, .
.


, .

, 
, . ,
 . 
, . 
,
, .
 , .


,
2080% , 
24 , 
[.. , .. , 1993]. 
.

. , Madding Kennedy (1965)
, , .
.. .. (1993) 
: , ,
. .. .. (1977) 
: 1) , ;
2) , ;
3) , ; 4) 
.

.


, 
. 

.
359

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 360


. 
, , 
, ,
, , 
. 
, .

, , 
.

( ), .

,
, .

.
. 
,
. 
, 
, 
.


. .. .. (1977) 
.
1. : , 
, , 
. 
, , 
,
.
2. : , 
.
3. (), 
, 
.

. 
360

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 361

IX.

, , 
.
.
, ,
,
. 
,
, .

.
, .
, .
. 
,

, .

, 

.

.
, 
, .
, 
.
,
,
, . 
, ,
.

. 
, , . 
, , ,
. 
.

.
,
361

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 362

, 
.

. 
, 

.


. 

.

, .
, ,

.
.

. , ,
,
,

.
. 
,
.

. 
 
,
.
.
,
. , 


.
.
, 
362

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 363

IX.

, , 
.
.

, , , 
, . , , 
. 

,
.
.
.


, , .
, , 
, .

, .

.


. 
, .

.

, 
, . . 
.
.
, ,
. 
.
, .

. 
,
.
363

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 364

,
,
.

. 23 , 
. 10 . 
 , 
, .

. 
.
,
, , . 
. 
, 
.
, . 
. 
.

. 
. 


. .

.
, 
, , 
.

.
.
. 
, 
, , 
, 
.

, 
364

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 365

IX.

.
, 
, 
.

, 
.
, 
. 
, 
.


.

 . 

.


.
, 
. 
. 
, 
,
.

, , , 
.
,
, , 
,

. 
.

.

.
365

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 366


. .. 
.

, 
. , 
, , 
.


, .
, , 
, ,
, , 
26% . 
, 
.

. ,

, 
, , .

.
/ .


, , 
, . ,

, 
.
, 

. 
,
, , 
.


366

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 367

IX.

. 
.
,
, , .
.
 

.


1.

.., .., .., ..


// . . 1991. 2. . 6468.

2.

.., .., .. 

// . 1991. 12. .1216.

3.

.., .., .., . 


// . . 1984. 4. . 7881.

4.

.. . : . , 1983. 352 .

5.

.., ..
// . . 1989. . 5256.

6.

.. 
// . . 1989. 6. . 136138.

7.

.., .. . : . . ,
1980. 149 .

8.

.., .., .., .. 


// . . 1980. 7. . 6972.

9.

.., ..
. .: , 1987. 336 .

10.

.. 
// . . 1990. 4. . 4952.

11.

.. . .: . 1982. 224 .

12.

.., ..
// . 1988. 8. . 7477.

13.

.., .. . .: , 1986. 224 .

14.

.., .. . .: , 1975. 200 .

15.

.. . , 1986. 214 .

16.

..
// . . 1979. 6. . 4044.

17.

.. 
. .: , 1976. 152 .

18.

.., .. . : , 1985. 151 .

367

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 368

19.

.., .., ..
, // .
. 1990. 1. . 6769.

20.

.., .. 
// . . 1990. 1. . 6265.

21.

.., ..
// . . 1992. 910. .231236.

22.

.., .., .. . .: ,
1988. 224 .

23.

.. 
. .: , 1971. 159 .

24.

.., .. 
// . . 1991. 6. . 5053.

25.

.. //
. . 1983. 2. . 9497.

26.

.., .., ..
 // . . 1989. 1. . 5759.

27.

.. . 
: . , 1983. 72 .

28.

.., .. . : . , 1993. 144 .

29.

., .., .. // . 1984. 4.
. 127129.

30.

.., .., .., . // . . 1989. 4. . 2225.

31.

.., ..
// . 1988. 1. . 4852.

32.

.., .., .. , 
// . 1983. 1. . 2527.

33.

.., .., .., ..


// . 1989. 1. . 8184.

34.

.. . .: , 1955. 164 .

35.

.., .., .., ..


. //. 1991. 12. . 2325.

36.

.. . // . .
1990. 3. . 139142

37.

.., .., .., ..  // . 1992. 78. . 7579.

38.

.., .., .., .. 


, 
 // . . 1980. 3. . 8892.

39.

.., .., .. . .:
, 1987. 416 .

368

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 369

IX.

40.

.. // . 1984. 3. .
73 75.

41.

.. . : ', 1985. 199 .

42.

.., .., ..
// . 1991. 2. . 6163.

43.

.., ., ..
// . . 1987. 7. . 1718.

44.

.. // . 1972. 7. . 5861.

45.

.. . .: , 1967. 238 .

46.

.. : . / / . . ,
1993. 271 .

47.

/ . .. . .: , 1972. 352 .

48.

.., .. 
. //. 1989. 7. . 142146.

49.

.. . : , 1995.
432 .

50.

.., .. , , 
// . . 1992. 910. . 264271.

51.

.., .., .. 
// . 1990. 9. . 5659.

52.

.., .., .., ..


. : ', 1993. 512 .

53.

.., .., .., . 


// . 1984. 2. .2729.

54.

.. // . 1986. 2. . 37.

55.

.. . .: , 1967. 299 .

56.

.., .. . .: 
, 1977. 183 .

57.

.., .. // .
1972. 7. . 6165.

58.

.., .., .. 
// . . 1983. 7.
. 8389.

59.

.., ..
// . 1968. 3. . 109115.

60.

.., .., .. . .: 
, 1986. 256 .

61.

.., .., .. . //
. .,1995. .154155.

62.

.., .., .., . 


// . 2000.
6. . 48.

63.

Balasegaram M., Joichy S.K. Hepatic resection. The logical approach to surgical manage
ment of major trauma to the liver. Am. J. Surg. 1981. Vol. 142 . . 580593.

369

Hepato_2003_Last_With_Index.qxd

10.02.2003

18:39

Page 370

64.

Becker H., Markus P.M. Bile duct lesions in liver trauma. //Chirurg. 1994. Vol. 65, N 9.
. 766774.

65.

Bourgeon R. La resection hepatique "a la demande" dons les traumatismes du foie. //J.
Chir. 1984. t.121, N 10. . 605609.

66.

Buckhan R.F., Piono G., Dunhams C. Major bowel and diaphragmatic injuries associated
with blunt spleen or liver rupture. //J.Trauma. 1988. Vol. 28, N 9. . 13171321.

67.

Buechter H., Zeppa R., Gone Z. The use of segmental anatomy for on operative classifi
cation of liver injuries. //Ann. Surg. 1990. Vol. 211, N6. .699675.

68.

Bynoe P. Complications of nonoperative management of blunt hepatic injuries. //J. Trau


ma. 1992. 32. P. 308315.

69.

Cappiung J., Schaub G., Hosh D.V. Control of massive hemorrhage from vena cava and
liver injuries. //Arch. Surg. 1972. Vol. 104 . 104106.

70.

Carrillo E.H., Spain D.A., Wohltmann C.D. et al. Interventional techniques are useful ad
juncts in nonoperative management of hepatic injuries // J.Trauma. 1999. Vol. 46, N 4.
P. 619622.

71.

Chen R.J., Fang J.F., Lin B.C. et al. Selective application of laparoscopy and fibrin glue in
the failure of nonoperative management of blunt hepatic trauma // J.Trauma. 1998,
Vol. 44, 4. P. 691695.

72.

Chiskalm T., Leni O.P. Traumatic injuries of the portal vein. //Am. J. Surg. 1972. Vol. 124.
P. 770773.

73.

Cochran W., Sabot W.S. Open versus closed diagnostic peritoneal lavage. //Ann. Surg.
1984. Vol. 200, N 1. P. 2428.

74.

Couinaud C. Controlled hepatectomies and exposure of the intrahepatic bile ducts. Paris,
1981. 112 p.

75.

Cox E.F., Flancbaum L., Dauterive A.N., Paulson R.L. Blunt trauma to the liver. Analysis
of management and mortality in 323 consecutive patients. //Ann.Surg. 1988. Vol. 207,
N 2. P. 126134.

76.

Cox E.F., Flancbaum L., Paulson R. Blunt trauma to the liver. //Ann.Surg. 1988. Vol. 206,
N 1. P. 126134.

77.

Croce M.A., Fabian T.C., Menke P.G., et al. Nonoperative management of blunt hepatic
trauma is the treatment of choice for hemodynamically stable patients: results of a pro
spective trial // Ann. Surg. 1995. Vol. 221. P. 744.

78.

Cupet P., Baumer R., Roche A. Hepatic hemobilia of traumatic or iatrogenic origin: recept
advances in diagnosis and therapy. Review of the literature from 1976 to 1981. //World
J. Surg. 1984. Vo