Вы находитесь на странице: 1из 1

РАСПОРЕД ЧАСОВА ВРБОВО 1.2.3.

РАЗРЕД
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1.разред СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЕНГЛЕСКИ СРПСКИ ЈЕЗИК
1 ЧАС ЈЕЗИК ЈЕЗИК
2.разре МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ МАТЕМАТИКА
д ЈЕЗИК
1 ЧАС
3.разред СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ СРПСКИ ЈЕЗИК
1 ЧАС ЈЕЗИК
1.разред МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ МАТЕМАТИКА
2.ЧАС ЈЕЗИК
2.разре СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ СРПСКИ ЈЕЗИК
д ЈЕЗИК
2.ЧАС
3.разред МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ МАТЕМАТИКА
2.ЧАС ЈЕЗИК
1.разред СВЕТ ОКО НАС ФИЗИЧКО И СВЕТ ОКО МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА
3.ЧАС ЗДРАВСТВЕНО НАС КУЛТУРА
ВАСПИТАЊЕ
2.разре СВЕТ ОКО НАС ФИЗИЧКО И СВЕТ ОКО СРПСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА
д ЗДРАВСТВЕНО НАС КУЛТУРА
3.ЧАС
ВАСПИТАЊЕ
3.разред ПРИРОДА И ФИЗИЧКО ПРИРОДА И МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА
3.ЧАС ДРУШТВО ВАСПИТАЊЕ ДРУШТВО КУЛТУРА
1.разред ФИЗИЧКО И ДИГИТАЛНИ ЛИКОВНА СРПСКИ ФИЗИЧКО И
4.ЧАС ЗДРАВСТВЕНО СВЕТ КУЛТУРА ЈЕЗИК ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТАЊЕ ВАСПИТАЊЕ
2.разре ФИЗИЧКО И ПРОЈЕКТНА ЛИКОВНА МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО И
д ЗДРАВСТВЕНО НАСТАВА КУЛТУРА ЗДРАВСТВЕНО
4.ЧАС
ВАСПИТАЊЕ ВАСПИТАЊЕ
3.разред ФИЗИЧКО ПРОЈЕКТНА ЛИКОВНА СРПСКИ ФИЗИЧКО
4.ЧАС ВАСПИТАЊЕ НАСТАВА КУЛТУРА ЈЕЗИК ВАСПИТАЊЕ
1.разред ЧАС ЛЕПО ГРАЂАНСКО ДОПУНСКА
5.ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ ПИСАЊЕ / ВАСПИТАЊЕ НАСТАВА
СТАРЕШИНЕ
2.разре ЧАС НАРОДНА ЛИКОВНА ВЕРСКА ДОПУНСКА
д ОДЕЉЕЊСКОГ ТРАДИЦИЈА КУЛТУРА НАСТАВА НАСТАВА
5.ЧАС
СТАРЕШИНЕ
3.разред ЧАС НАРОДНА ЛИКОВНА ГРАЂАНСКО ДОПУНСКА
5.ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ ТРАДИЦИЈА КУЛТУРА ВАСПИТАЊЕ НАСТАВА
СТАРЕШИНЕ

Вам также может понравиться