Вы находитесь на странице: 1из 4

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova DOCUMENTAŢIE MEDICALĂ

Министерство Здравоохранения Республики Молдова


Formular
_____________________________________________________ Nr. 338/e
Форма
denumirea instituţiei
наименование учреждения Aprobat de MS al RM
Утверждена МЗ РМ Nr. 828 din 31.10.2011

REGISTRU
DE ÎNREGISTRARE A PROBELOR ŞI EVIDENŢĂ A REZULTATELOR INVESTIGAŢIILOR
A BUCATELOR GATA ŞI PORŢIILOR PRIVIND VALOAREA CALORICĂ
ŞI COMPONENŢA CHIMICĂ
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРОБ И УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ГОТОВЫХ БЛЮД
И РАЦИОНОВ НА КАЛОРИЙНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Început "_____" ____________________20 ____ Terminat "_____" _______________________ 20___


Начат Окончен
Data Masa porţiei Masa Data
Дата Вес порции Вес Дата
Numărul de laborator
Лабораторный номер

Denumirea organizaţiei, unde


începerii
a fost recoltată proba Denumirea bucatelor după după terminării
recoltări primirii carne, peşte investigaţiei
repartiţie analiză garniturii investigaţiei
i
Наименование организации, Наименование блюд
поступ- мяса, рыбы начала
где взята проба по по гарнира окончания
oтбора ления исследова-
раскладке анализу исследования
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
Componenţa chimică
Химический состав Valoarea calorică Semnatura
substanţe uscate proteine glucide lipide Калорийность Подпись
сухие вещества белки углеводы жиры

minim minim
minim minim

Лица проводившего
efectuat investigaţia
admisibi

Persoanei care a primit


Minim. admisibile

фактическиe
teoretic teoretic admisi- admisibi teoretic admisibi

фактическиe

фактические

Persoanei care a
reale teoretice teoretică lă reală
минимально

Лица, получившего
допустимые

e e bile le e le

reale

исследование
reale

realе
мини- мини- мини-
факти- теорети- теорети- мини- факти-
теорети теорети мально мально теорети мально
ческиe ческиe ческая мально ческая

rezultatul

результат
-ческиe -ческиe допусти допусти- ческиe допусти-
допусти
мые мые мые
-мая
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

3
În prezentul registru sînt numerotate, şnuruite şi parafate
В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано
........................................................................................... pagini
în litere / прописью страниц
Conducător ___________________________________________________
Руководитель semnătura / подпись
3 L.Ş. «_____» _____________________ 20___
М.П.