Вы находитесь на странице: 1из 2

IQanat High School of Burabay

Program IQ-IP
Math exam
2 x
1) Формуласын жазыңыз/Напишите формулу: sin 2 =? [1]
2) Тұжырымдаманы дәлелдеңіз/Доказать тождества:

(
1+ ctg 2 α −

2 )ctg (

2
+α )
1
= tg 2α
[2]
ctgα+ tgα 2
2 2
cos x−ctg x +1
3) Өрнекті ықшамдаңыз/Упростить выражения: 2 2
=?
sin x +tg x−1
[3]
4) Теңдеуді шешіңіз/Решить уравнения:
1−4 sin 5 x−
2
( π
3)=0 [3]
5) Теңдеуді шешіңіз/Решить уравнения:
2 sin ( 133 π )sin 5 x +1=cos 10 x [3]
6) Теңдеуді шешіңіз/Решить уравнения:
2
1−2 sin 8 x=sin 4 x [4]
7) Теңдеуді шешіңіз/Решить уравнения:
1
+ sinx=7 cosx [4]
cosx

БОНУС
Осы үш күн бойы математикадан сабақ берген мұғаліміздің аты-жөні:
Имя и фамилия учителя, который преподавал математику в течение этих трех
дней:
[1]

Name: Group:
Дескриптор
1) Формуланы жазады – 1 балл
2) Келтіру формуласын дұрыс қолданады – 1 балл
Дұрыс есептеп, дұрыс шығарады – 1 балл
3) Тангенс пен котангенсті дұрыс ашады – 1 балл
Бөлшектерді дұрыс қысқартады – 1 балл
Есептің жауабын дұрыс табады – 1 балл
4) Қысқаша көбейту формуласына алып келеді – 1 балл
Шыққан өрнекті ықшамдап, жеке-жеке нөлге теңестіреді – 1 балл
Шешімдерін дұрыс табады – 1 балл
5) Келтіру формуласы мен қос бұрыш формуласын дұрыс қолданады – 1 балл
Көбейткішке жіктейді – 1 балл
Бір шешішін дұрыс табады – 0,5 балл
Екінші шешішін дұрыс табады – 0,5 балл
6) Қос бұрыш формуласын дұрыс қолданады – 1 балл
Косинусты синусқа айналдыра алады – 1 балл
Синус-синус болған кездегі формуланы дұрыс қолданады – 1 балл
Бір шешішін дұрыс табады – 0,5 балл
Екінші шешішін дұрыс табады – 0,5 балл
7) Екінші ретті біртекті теңдеу түріне әкеледі – 1 балл
Квадраттық теңдеу түріне әкеледі – 1 балл
Бір шешішін дұрыс табады – 1 балл
Екінші шешішін дұрыс табады – 1 балл

1) Пишет формулу – 1 балл


2) Правильно использует формулу приведения – 1 балл
Считает правильно - 1 балл
3) Правильно раскрывает тангенс и котангенс – 1 балл
Правильно сокращает дроб – 1 балл
Находит правильный ответ на задачу – 1 балл
4) Приводит к формуле короткого умножения – 1 балл
Упрощает полученное выражение и по отдельности приравнивает его к нулю – 1 балл
Находит правильные решения – 1 балл
5) Правильно использует формулу приведения и формулу двойных углов – 1 балл
Разложить на множители – 1 балл
Находит одно правильное решение – 0,5 балла
Находит правильное второе решение – 0,5 балла
6) Правильно использует формулу двойных углов – 1 балл
Может косинуса превратить в синус – 1 балл
Правильно использует формулу при синус-синус – 1 балл
Находит одно правильное решение – 0,5 балла
Находит правильное второе решение – 0,5 балла
7) Приводит к однородные уравнения второго порядка – 1 балл
Приводит к форме квадратного уравнения - 1 балл
Находит одно правильное решение - 1 балл
Правильно находит второе решение - 1 балл

Вам также может понравиться