Вы находитесь на странице: 1из 15

ДИЕНИ НҮҮРС УС

ТӨРӨГЧИД
БЭЛТГЭСЭН: З. МӨНХЧИМЭГ
З. НОМИН
АГУУЛГА

 ДИЕНИ НҮҮРС УС ТӨРӨГЧИЙ АНГИЛАЛ


 ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАР
 ХИМИ ШИНЖ ЧАНАР
 ДИЕНИЙ НЭГДЛҮҮДИЙГ ПОЛИМЕРЖИЛТ
 БАЙГАЛИЙН БА НИЙЛЭГ МАТЕРИАЛ
ДИЕНИ НҮҮРС УС ТӨРӨГЧИЙН АНГИЛАЛ

ДИЕНИЙ ГИДРОКАРБОНУУД ЭСВЭЛ АЛКИДЕНҮҮД НЬ ДАВХАР


ДАВХАР НҮҮРСТӨРӨГЧ АГУУЛСАН НҮҮРСТӨРӨГЧ БҮХИЙ БӨӨМСГҮЙ
НҮҮРСУСТӨРӨГЧИД ЮМ. КАЛИФОРНИЙН ЕРӨНХИЙ ТОМЪЁО НЬ CNH2N-2
ЮМ.

ДАВХАР ХОЛБОЛТЫН ХАРЬЦАНГУЙ БАЙРШЛААС ХАМААРАН ДИЕН


НЬ ГУРВАН ТӨРӨЛД ХУВААГДАНА.

ҮҮНД:
1) ДАВХАРЛАСАН БОНД БҮХИЙ НҮҮРСУСТӨРӨГЧИД, НЭГ
НҮҮРСТӨРӨГЧИЙН АТОМЫН ЭСРЭГ ТАЛД.

2) ТУСГААРЛАГДСАН ДАВХАР БОНД БҮХИЙ НҮҮРСУСТӨРӨГЧ, ХОЁР


БУЮУ ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ЭНГИЙН БОНДООР ТУСГААРЛАГДСАН БАЙНА.

3) ДАВХАР КОНТАКТТАЙ БОНДЫН ХАМТ НҮҮРСУСТӨРӨГЧИД, НЭГ


ЭНГИЙН БОНДООР ТУСГААРЛАГДСАН

ХАМГИЙН СОНИРХОЛТОЙ НЬ ГИДРОКАРБОНУУД НЬ НИЙЛМЭЛ ДАВХАР


БОНДТОЙ БАЙДАГ.
ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАР

• БУТАДИНЕН -1.3 - ТААЛАМЖГҮЙ ҮНЭРТЭЙ ХИЙГ АМАРХАН


ШИНГЭРҮҮЛСЭН ХИЙ, -108.9 ° C, T ° KIP. = -4.5 ° C; УСАНД
УУСДАГГҮЙ ЭФИР, БЕНЗИН УУСГАНА.

• 2- МЕТИЛБУТАДИНЕН -1.3 - УУРШИМТГАЙ ШИНГЭН, T ° PL. = -146 °


C, T ° KIP. = 34.1 ° C; ХАМГИЙН ИХ НҮҮРСУСТӨРӨГЧ УУСГАГЧ,
ЭФИР, АРХИ, УСАНД УУСДАГГҮЙ УУСДАГ.
ХИМИ ШИНЖ ЧАНАР

1,3-НААСТАНЫ МОЛЕКУЛ ДАХЬ НҮҮРСТӨРӨГЧИЙН АТОМУУД


НЬ SP2-ЭРЛИЙЗ ТӨЛӨВТ БАЙГАА БӨГӨӨД ЭНЭ НЬ ЭДГЭЭР ХАВТГАЙ
ДАХЬ АТОМУУДЫН ТОХИРУУЛГА БА ТЭДГЭЭРИЙН БАЙРЛАЛЫГ НЭГ
ЭЛЕКТРОНООР БАЙРЛУУЛСАН ПЕРПЕНДИКУЛЯР БӨГӨӨД ЭДГЭЭР
ХАВТГАЙД ПЕРПЕНДИКУЛЯР БАЙРЛАНА.
ДИДИВИНИЛА МОЛЕКУЛЫН БҮТЦИЙН БҮДҮҮВЧ (А) БА ДЭЭРХ (B)
ДЭЭРХ ЗАГВАРЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ.
БҮХ НҮҮРСТӨРӨГЧИЙН АТОМУУДЫН P-АТОМУУД ХООРОНДОО
ДАВХЦДАГ, ӨӨРӨӨР ХЭЛБЭЛ ЗӨВХӨН ЭХНИЙ БОЛОН ХОЁР ДАХЬ, ДӨРӨВ, ДӨРӨВ
ДЭХ АТОМУУДААС ГАДНА ХОЁР ДАХЬ БОЛОН ГУРАВ ДАХЬ ХООРОНД БАЙХ
ЁСТОЙ. ЭНЭ НЬ ХОЁР БА ГУРАВДУГААР НҮҮРСТӨРӨГЧИЙН АТОМУУДЫН
ХООРОНДОХ ХОЛБОО НЬ ЭНГИЙН S-БОНД БИШ, ХАРИН P-ЭЛЕКТРОНУУДЫН
НЯГТРАЛ БАЙДАГ ГЭДГИЙГ ХАРУУЛЖ БАЙНА.

СУЛ ДАВХАР БОНД ТЭМДЭГТ. ЭНЭ НЬ S-ЭЛЕКТРОНУУД НЬ ХОЁР


НҮҮРСТӨРӨГЧИЙН АТОМУУДААС ТОГТДОГГҮЙ ГЭСЭН ҮГ ЮМ. МОЛЕКУЛЫН
ХУВЬД НЭГ БА ХОЁРДОГЧ БОНД НЬ СОНГОДОГ ОЙЛГОЛТОД БАЙХГҮЙ, P-
ЭЛЕКТРОН УСТГАГДАХ ГЭХ МЭТ. НЭГ P-ЭЛЕКТРОН ҮҮЛ ҮҮСЭХ МОЛЕКУЛЫН
ХЭМЖЭЭНД P-ЭЛЕКТРОН НЯГТРАЛЫН ЖИГД ТАРХАЛТ.
ЭНЭ СИСТЕМ ДЭХ АТОМУУДЫН ХАРИЛЦАН ҮЙЛЧЛЭЛИЙГ
БИЙ БОЛГОХ ГАНЦ П-ЦАХИЛГААНЫ ҮҮЛ ҮҮСЭХ ХОЁР БУЮУ ХЭД
ХЭДЭН ХӨРШИЙН П БОНДЫН ХАРИЛЦАН ХОЛБОЛТЫГ КОНЬЮГАТ
НӨЛӨӨ ГЭЖ НЭРЛЭДЭГ.
ТИЙМЭЭС БУТАДИЕНИ -1,3-ИЙН МОЛЕКУЛ НЬ НЭГДМЭЛ
ДАВХАР ХОЛБООС БҮХИЙ СИСТЕМЭЭР ТОДОРХОЙЛОГДДОГ.

ДИЕНИЙН ГИДРОКАРБОНУУДЫН БҮТЦЭД ЭДГЭЭР ШИНЖ


ЧАНАР НЬ ХӨРШ ЗЭРГЭЛДЭЭ НҮҮРСТӨРӨГЧИЙН АТОМ (1,2-
НЭМЭЛТ) -ИЙГ ТӨДИЙГҮЙ ХОЁРДОГЧ БА ГУРАВ ДАХЬ
НҮҮРСТӨРӨГЧИЙГ ХООРОНД НЬ ХОЛБОСОН ХОЁР ХОЛБООС БҮХИЙ
СИСТЕМ (1,4-НЭМЭЛТ) . 14-Н НЭМЭЛТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН НЬ
ҮНДСЭНДЭЭ БАЙНГА САНАГДДАГ.
ДИЕНИЙ НЭГДЛҮҮДИЙГ ПОЛИМЕРЖИЛТ

ДИЕНИЙ ДАВХАР БОНД АЛЬ АЛЬ НЬ ПОЛИМЕРЖИЛТАД ХАМААРАЛТАЙ.


УРВАЛЫН ҮЕД ТЭДГЭЭР НЬ ЭВДЭРЧ, ХОС БӨӨМИЙГ БҮРДҮҮЛЖ БУЙ ЭЛЕКТРОНУУДЫН
ХОС САЛАНГИД БАЙХ БӨГӨӨД ДАРАА НЬ ХОС БЕТОНЫ ХУВЬД ШИНЭ БОНД ҮҮСЭХЭД
ОРОЛЦДОГ.

ХОЁРДОГЧ БА ГУРАВ ДАХЬ НҮҮРСТӨРӨГЧИЙН АТОМУУДЫН ЕРӨНХИЙ


НИЙЛБЭРИЙН ҮР ДҮНД ДАВХАР БОНДЫН ЭЛЕМЕНТҮҮД, ГИНЖ ДЭХ ХАМГИЙН ИХ
НҮҮРСТӨРӨГЧИЙН АТОМУУДЫН ЭЛЕКТРОНУУД ӨӨР МОНОМЕР МОЛЕКУЛУУДЫН ӨӨР
ӨӨР АТОМУУД НЬ МОНОМЕРУУДЫГ ПОЛИМЕР ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНД ХОЛБОДОГ.
БАЙГАЛИЙН БА НИЙЛЭГ МАТЕРИАЛ
• БАЙГАЛИЙН РЕЗИНИЙГ БРАЗИЛИЙН ХАЛУУН ОЙД УРГАДАГ ХЕВЕ
РЕЗИН МОДНЫ СҮҮНИЙ ДЭЭЖ (ЛАТЕКС) -ААС ОЛЖ АВДАГ.

• АГААРГҮЙ ХАЛААЖ БАЙХ ҮЕД РЕЗИН НЬ ДИАГНАЛ


НҮҮРСУСТӨРӨГЧ-2-МЕТИЛБУТАДИН-1,3 БУЮУ ИЗОПРЕНИЙГ
ҮҮСГЭХИЙН ТУЛД РЕЗИН ЗАДРАХАД ЗАДАРДАГ.

РЕЗИН НЬ ИЗОПРЕНИЙН МОЛЕКУЛУУД НЬ ПОЛИМЕР ГИНЖИН


ХЭЛХЭЭНИЙ ТОХИРУУЛГАТАЙ 1,4-НЭМЭЛТ СХЕМИЙН ДАГУУ
ХООРОНДОО ХОЛБОГДДОГ СТЕРПОРЕГУЛАР ПОЛИМЕР ЮМ.
• БАЙГАЛИЙН РЕЗИН МОЛЕКУЛЫН ЖИН 7.104-2.5.106 ХООРОНД
ХЭЛБЭЛЗДЭГ.

• ТРАНСПЛИММИЙН ИЗОПРЕН НЬ МӨН БАЙГАЛЬД БАЙДАГ


ГЭДЭСНИЙ ХӨНДИЙ ЮМ.
ХҮХРИЙН АТОМУУД ДАВХАР БОНД, ШУГАМАН РЕЗИН
МОЛЕКУЛУУД "ХӨНДЛӨН ХОЛБООС" НЬ ГУРВАН ХЭМЖЭЭСТ
МОЛЕКУЛД ШИЛЖИХ ЦЭГ ДЭЭР НЭГДЭН НИЙЛСЭН РЕЗИНИЙГ
ОЛЖ АВАХАД ХҮРЧ БАЙНА.

ИДЭВХТЭЙ ТОРТОГ ХЭЛБЭРИЙН РЕЗИНЭН МАТЕРИАЛААР


ХИЙСЭН РЕЗИНЭН ДУГУЙГ МАШИНЫ ДУГУЙ БОЛОН БУСАД
РЕЗИНЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭР ХИЙДЭГ.
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА