Вы находитесь на странице: 1из 3

Урок 8. Сучасне світове господарство.

Хід уроку.
І. Актуалізація знань.
Які типи включає в себе типологія країн світу?
Тест № 1.
1 – Яка з держав не входить до нових індустріальних:
а – Камбоджа, б – Таїланд, в – Південна Корея
2 – До держав великої «7» не входить:
а– Канада, б – Росія, в – Японія
3 – В якому ряді вказано тільки нафтовидобувні країни, що розвиваються:
а– Кувейт, Іран, Венесуела
б– Лівія, Індонезія, Афганістан
в – Сирія, Йорданія, Єгипет
4 – До постсоціалістичних держав з перехідною економікою не належить:
а– Польща, б – Монголія, в – Куба
5 – До найменш економічно розвинутих держав світу належить:
а– Сомалі, б – Фіджі, в – Туніс
6 – Відзначити правильне твердження:
а– До переселенських країн належить Ірак
б – До переселенських країн належать ті, які утворились внаслідок зовнішньої міграції
між материками
в – До переселенських країн належить Мексика

1. Географічний диктант. Розподілити терміни відповідно до питань.


1 – концентрація
2 – спеціалізація
3 – комбінування
4 – кооперування
5 – сировинний чинник
6 – транспортний
7 – екологічний чинник
8 – споживчий чинник
Питання.
1. Найважливіший для розміщення гірничодобувної промисловості
2. Виробничі зв’язки підприємств із метою спільного виробництва кінцевої продукції
3. Зосередження виробництва на великих підприємствах
4. Поділ праці за видами продукції, який може відбуватися на окремих підприємствах, на
територіях
5. Ґрунтується на загальнонаціональних інтересах і найбільше значення має для
розміщення підприємств, які є великими забруднювачами
6. Комплексне використання сировини або відходів виробництва
1. Географічний диктант. Розподілити терміни відповідно до питань.

1 – концентрація
2 – спеціалізація
3 – комбінування
4 – кооперування
5 – сировинний чинник
6 – транспортний
7 – екологічний чинник
8 – споживчий чинник

Питання.
1. Найважливіший для розміщення гірничодобувної промисловості
2. Виробничі зв’язки підприємств із метою спільного виробництва кінцевої продукції
3. Зосередження виробництва на великих підприємствах
4. Поділ праці за видами продукції, який може відбуватися на окремих підприємствах, на
територіях
5. Ґрунтується на загальнонаціональних інтересах і найбільше значення має для
розміщення підприємств, які є великими забруднювачами
6. Комплексне використання сировини або відходів виробництва

Урок 5. Просторова організації економіки.

1. Народногосподарський комплекс.
Схема. Народногосподарський комплекс.
Галузева структура Територіальна структура

Народногосподарський
комплекс

Функціональна структура
Національне багатство – це все, що створено працею суспільства за весь час існування.
Національний прибуток – це частина національного багатства, створена за раху нок
витраченої праці за певний проміжок часу.
2. Територіальна (просторова) – це склад, співвідношення виробництв, їх розміщення по
території, взаємозв’язки між ними (запис у зошит). Побудова схеми та її аналіз.
Схема. Територіальна (просторова) структура господарства.
промисловий центр місцева ГОСПОДАРСТВО
промисловий вузол вузлова ПРОСТОРОВА
промислова агломерація ареальна (ТЕРИТОРІАЛЬНА)
промисловий район регіональна СТРУКТУРА
Аналогічно визначають територіальну структуру сільського господарства:
Агропромислові пункти, центри, кущі, зони та райони.
Вплив: агрокліматичні ресурси, потреби населення, спеціалізація переробки.
3. Економічні райони.
- Чому існує економічне районування? В залежності від умов і можливостей різних
територій, кожна з них виділяється своєю спеціалізацією у виробництві певних видів
продукції чи наданні послуг. Приклади: Донбас – вугілля, метал, машини, Причорномор’я
– морський транспорт. с/г продукція, рекреація. І т.д.
Регіони України мають різноманітні природно – кліматичні умови та ресурси, історичні,
соціально – економічні особливості, а відповідно і спеціалізацію в господарстві.
Виробляючи якісь „свої” види продукції, вони ними забезпечують інші регіони, а взамін
отримують ті види, яких їм не вистачає (міжрайонний географічний поділ праці або
МГПП).
МГПП – міжрайонний географічний поділ праці базується на спеціалізації окремих
територій, що виробляють продукцію для інших районів.
- Економічний район. Визначення.
Економічний район – територія, яка включає територіально – виробничий комплекс
відповідного рівня із спеціалізацією певних видів продукції, послуг.
Схема. Чинники утворення економічного району.
природні умови і ресурси географічне положення транспорт
історичний розвиток
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЕК.РАЙОНУ трудові ресурси
виробничі відносини
рівень економічного розвитку правові та державні органи
- Спеціалізація економічного району – спеціалізація на виробництві продукції, наданні
послуг для споживання за межами даного економічного району (МГПП).
Утворюються міжгалузеві комплекси, які включають в кожному економічному районі такі
галузі.
Галузі спеціалізації.
Галузі допоміжні (для галузей спеціалізації).
Галузі обслуговуючі (для місцевих потреб).
ІІІ. Закріплення.
Робота з питаннями підручника в кінці п. 5, с. 29.
Домашнє завдання. П. 5 (форми виробництва).

Вам также может понравиться