Вы находитесь на странице: 1из 159

A.

Izotov

. .

Ruskoesk
konverzace

Moskva

Russkij jazyk Media

2004

2004

RuTracker.org


811 161 1 374=162 3
81 2 4
38

vodem


esk abeceda

, . .
38

- /
- - , 2004 - 319 [1]
ISBN 5-9576-0109-8
!
811 161 374=162 3
81 2-4

I S B N 5 9576 0109-8

2004

2004


Bn vrazy

Pozdrav

Louen

Osloven

Pozvni

Prosba

Podkovni

Omluva

Souhlas Nesouhlas

Blahopn

Pn

Zamtnuti

10
1

"

20
20
^
^
^
24
^
'
25
26

27
27

RuTracker.org

Poas

. .

28

styk

Bn otzkv

as

Dny

Msce

Ron obdob

Barvy

Msto, smr
,
Dlka, vha, objem

Poet

slovky

Zlomky

Bn

29
29


Pasov kontrola

Zavazadlo

Celn kontrola

Na letiti

Seznamovn. Setkn. Bn styk

Seznamovn

Rodina Jazyk Vk

55

55
58

31
34
34

Hotel


Pobyt

Sluby

74

74
76

( )

35

Jak pronajmout byt (vilu)

79

36

Kemp. Motel

36

Banka. Smnrna

85

.
90

. .

37

Restaurace. Kavrna. B a r

94

38

Nkupy

39

V obchod

41

.
N a hranicch

42
43
44
45
49

108


V obchodnm dom

V obchod s potravinami

108

109
116


V e mst


Mstsk doprava
, ,
Autobus, tramvaj, metro

Taxk

121

123
123
126

RuTracker.org

Auto

Pjit auto

Na erpac stanici

Silnice

Cestovan

Vlak

Letadlo

Telekomunikace

Telefon

Pota

Fax Elektronick posta

Odpoinek Volno

Prohldka Exkurze

V muzeu

V divadle

Zdravotnick pomoc

Onemocnni

U lkae

131
13
132
133
141
141
146
149
149
152
154
157
157


U zubnho lkae

V lekme

Optik

Netst
npoHcmei
Nehoda

Sluby
I I
Holistv Kadenictv

istrna. Prdelna

Opravna obuvi

Opravna hodin

Fotoatelir

Kopie
-
Rusko-cesky slovnk

161
163
169
169
170

RuTracker.org


PEDMLUVA

,
.

,
.


.

.
.
.


.

.
. ,
-,
.
,
.


: ?
?
, ,
, , ,
, ,
, ,
, .
.

.

RuTracker.org

13

D d

Ff

Gg
Hh

"

CHch

li
I

Jj

Kk

LI

Mm

Qq

Rr

Ss

S s

Tt

Uu
U
U

Y v
W w

Y
Y

"

( )
( )

Z z

RuTracker.org

, ,
,
(
:
,
).

,
,
: ' ( ),
().
: ,
(veselohra '' ), , (bl ''
), ,
(pednejc ''
).

(
, )
.
NB. '
! ,
, ,
,

15


(
).
/, (
, , )
. , Brno
Plze .

, , , .
te, de, ne , ,
te, de, n , , .
, be, ve , ,
p, b, v , , .
.
m .
ti, di, ni mu, , .
ty, dy, mu, ,
, , , , , .
sh .
,
, .
(lhev ''
snh '' , tuka '' ).
(kde
' , svatba , s dovolenm '
' ).
R ( ) ,
(lka '' , kute
'' , ti '' ).
, (eka
'' , devo ''
, vt '' ). R
, ,
: drel ''
, del ' ' .

16

ty
on

ona

ono

my

vy
.
oni
. ony

ona

, ,
,,
,,
, ,
, ,

muj, ,
tvj, tv, tv
svj, sv, sv
n, nae, nae
vs, vae, vae
jeho
jej
jejich

, ,
, ,
, ,
, ,
, ,

[] '
[]
[, , ]

[]
[]
[]

[j] jsem

[my] jsme
[vy] jste
[oni, ony, ona] jsou

[]
[]
[, , ]

[]
[]
[, , ]

[]
[]
[]

[j] nejsem
[ty] nejsi
[on, ona, ono] nen

[]
[]
[, ]

[my] nejsme
[vy] nejste
[oni, ony, ona]
nejsou

[]
[]
[, , ]

[ty] jsi
[on, ona, ono] je

[]
[]
[, ]( 3 .
3 . . ) !

,
bt ''
'', ''
, .: . J jsem student . - [*] .

RuTracker.org

18

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[] .
.
[] .
.;
[] .


(, )

S
2

byl jsem
byl jsi
byl
byla
bylo
byli jsme
byli jste
byli

byly

byla

bych
bys

by
bychom

1 - 2-

1- 2-
''; 3-
: Byl jsem doma ' '; Byl doma '
'; Nesla isi to dom? ' ?'; Ni
dom? ' ?'; li isme dom ':
'; li dom ' '.
( ^
(

'': Nesla jste to dom? '
?' ( ); Nesl jste to dom
?' ( ).

byste
by(,
)


abych
abys
aby

abychom
abyste
aby(,
)


kdybych
kdybys
kdyby

kdybychom
kdybyste
kdyby

19

RuTracker.org


BIN VRAZY

N VRAZY

1!
!
?

!

]
( ) pan ( ). (
, , :
, , i
, : ! - !
Novk(u)! - ! Pane doktore! - <
! Pane vedouc! - ! Pan! -
! Pan Novkov! - ! Pan doktorko!
! Pan vedouc! -
,
- Pane doktore! ( ) Pi
doktorko! ( ). ,
, () ,
.

!
!
!
!
!

Dobr den!

Dobr rno!
Dobr jitro!
Dobr odpoledne!
Dobr veer!

!
!

!

!
!
!
?
,
!

LOUEEN

:!
()!
!
!
!!
! !
()!
!

POZDRAVY

21
Nazdar!
Ahoj!
Vtm Vs!
Jak se mte?
T m, e Vs
vidm!

!
: !
!

Nashledanou!
Buzdrv(a)!
Bute zdrv(a)!
Na shledanou zt
ra!
Na shledanou ve
er
Na brzkou shleda
nou!
Musme jt!
Sbohem!
Zatm ahoj!
Cau!
Dobrou noc!
astnou cestu!
Pozdravuj(te)
vechny!

!
()!
()!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
()
!

RuTracker.org

22


BN V R A Z Y

OSLOVEN

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Pnov!
Pane!
Pan!
Sleno!
Kluci!
Holky!
Holiko!
Chlape!
Dti!
Drah ptele!
Ptel!
Pane vrchn!
Drah!
Drah!
Draz!
Ven!
Ven!
Ven!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

POZVN

Zvu Vs k sob na
nvtvu
Pijte k nm nkdy


BN V R A Z Y

, .

:...

?


() ?


()?

,?

(
)
?


(, )

23
, .
Ano, pijdu.
Dkuji za pozvn
Tady je adresa: ...
Ve kterm pate
bydlte?
Nechcete strvit
tento veer (tento
den) s nmi?
Mohl bych vs dnes
pozvat k nm na
veei (na obd)?
Rd(a)
Bohuel dnes ne
mu
Vy jste ale vzcn
nvtva!
Prosm ke stolu!
Jak mte plny na
ztek?
Jet nevm
Mm volno?

( ) ?

( )?
()

!


?

Kde se setkme?
Pijdu vm naproti
na stanici auto
busu (tramvaje,
metra)
Pijte sem v deset

hodin

Doprovodm Vs
tam

?

(
, )


24


BN V


BN

PODKOVN

PROSBA


!
...
,

,
...
,

Ml bych k Vm
jednu prosbu

25

VRAZY

Bute tak laskav(a)

i
)
i
()

Prosm, ukate to
na map

Dejte mi, prosm... , {


...
S dovolenm, pro .
sm

Odlote si, prosm ,

, Zavolej te, ^prosm, ,


, ( pana (pani)...
, (
) ...
(), Pomozte nm, pro

sm

( Chtl(a) bych se

)
s Vmi setkat


Nezlobte se na mne,

prosm
, upciw

Sml bych se Vs
?
na nco zeptat?

Dky!

Dkuji Vm!

Dkuji ti!

Dkuji za radu
Moc Vm dkuji

Jsem Vm velice
()! vden (vdna)
Jste velmi las
kav)

Dkuji Vin za po
(,
moc (suvenr, d
)
rek)
Dkuji za pozor

nost

Nemte za

!
!
()
()
(, )

OMLUVA

()

()!
!

Promi(te)!
Promite mi

()

!
,
!
,
!

Musm se Vm
omluvit

Promite, e ru
m!
Promite, e jsem
se opozdil!

RuTracker.org

26


BN VKAZY

,

,

Promite, neumm
esky
Promite, nerozu
mm Vm

BN V R A Z Y

,
,

Vesel Vnoce!
!
astn a vesel!
!

Souhlasm
Nesouhlasm
Jsem pro
jsem proti tomu
Nemyslm to
Dobe!
No tak jo!
Vborn!
Rd(a)!
Nemte pravdu
Mlte se
!
!
!
()

R
U

!
Gratuluji!
Srden Vm bla
!
hopeji
Blahopeji k svt
!
ku!
Blahopeji
! k narozeninm!

PN

!

!


!

!


!
!
()!
!

GRATULACE

SOUHLAS. NESOUHLAS


!
!
!
!

27

Hodn spch!
Hezk odpoinek!

!
!

Brzk uzdraven!

Pjemnou zbavu!
!

Pozdravujte vai
!
pan!
Dobrou noc!
Hodn zdrav!

!
!

ZAMTNUT

, Promite, ale
,

nemu to udlat
- Mm hodn prce

Nemm as

Nebudu moci

RuTracker.org

,
!

Moc m to mrz,
ale nemu
Ne, dkuji
To se nesm!
To se mi nelb

,

,
!

POAS

Jak je dnes po
?
as?
...
Dnes...

je horko

je teplo

je chladno

je zima

fouk vtr

svt slunce
...

(
)BN VRAZY


BN V R A Z Y

28

Poas...
je hezk
je dobr
je patn
je promnliv
je sychrav


OTZKY

e ?
...
e

e
e


...
Kolik je stup?
?
?
Jak jej)edpovd' e ?
na dneek?
?

Kdo?

?
?
?
?
?
?
?

Kdo to je?
Kdo je tam?
Od koho?
U koho?
Komu?
Ke komu?
Skm?

e?
e ?
?
?
?
?

Co?

?
?
?
?
?

?
-

Co to je?
Co je tam?
Co je tu napsno?
Co ekl?
Co si pejete?
Co pro vs mu
udlat?
Co mm udlat?

?
?
?
?
?
?

?
?

RuTracker.org

30


BN VRAZY

Kde?

?
?
? [

]
?

?

Kdeje ?
Kde jsou ?
Kde jste byl(a)?

Kde jste byli?


Kde jste byl(a) tak
dlouho?
Kam?

?
e ?
?
()?

Kam jdete?

Kam pjdete ztra?


?

Kdy?


'

Kdy m pijt?

Kdy jste pijel(a)


?
do Prahy?
Kdy jste pijel(a)
do eska?
?

() ?
() ?

? Kdy odjdme?

? Kdy se vrtme?

Kdy se setkme?
?

?
?

? Jak se to nazv?

Jak to jde?

Jak se mte?

Jak se jmenujete?

31
?
?


?
?
Kolik?
?
? Kolik to stoj?
?
?
Kolik mm platit?
?

Jak?

? Jak se d zatelefo
novat do ?

Jak se ctte?
?
Jak se Vm tady
?
lb?

?
()
?


BN VRAZY

R
u
T
r
a

k
e
r

Kolik mte dt?

Kter?

?
?
?

Kolik je hodin?
V kolik hodin?
Kter z nich?

, , ?
?

?
je to kufr?

?
?
?
?
?
?
?

r
g

AS

?
?

Kolik je hodin?
V kolik hodin ?
Te je osm hodin

i ?
?

V osm hodin
Je pl devt
V pl devt

RuTracker.org

32


BN V R A Z Y

Je tri tvrti na pt


()?

"
Je za pt minut
dvanct

Za kolik hodin

(minut)?
()?
Za dv hodiny

Bhem dvou hodin
Pl druh hodiny

Koliktho je dnes?
?
5
Dnes je ptho
2004
bezna roku dva
tisce tyi

?
e

v minulm roce

letos

za rok

ped dvma lty


stolet
jedenadvact
stolet
veer
veer
vera
rok
v ptm roce


BN V R A Z Y

33

datum

den

voln den

ve dnenkolik dn


za dva dny


dopoledneodpoledne

ztra

msc


nkolik msc

minuta

!
Moment!
!

tden


tento tden


za tden


bhem tdne

noc

v noci

pedevrem

pozd


pli pozd

poledne


v poledne

plnoc

pozt

svtek

brzy


pli brzy

dnes

2 - 10270

34


BN V R A Z Y

stolet

den a noc

o d rna d o v e
era

' -

tiscilet

rno

rno

DNY

nedle
v nedli
pondl
v pondl
kad pondl
ter
v ter
steda
v e stedu
tvrtek
ve tvrtek
ptek
v ptek
sobota
v sobotu

R
u
T

v lednu

v noru
bezen

v beznu

duben
v dubnu

kvten
v kvtnu
erven

v ervnu

ervenec
v ervenci

srpen
v srpnu
z

v z

jen

v jnu

listopad
v listopadu
prosinec

v prosinci

RON

OBDOB

jaro

najae

mmul jaro


leden

unor

MSCE

35

BN VRAZY

pt jaro
lto
v lt

<

RuTracker.org

36


BN VRAZY

podzim

naproti

doleva

doprava

na p o d z i m
zima

v zim

37

BN VRAZY

BARVY

DLKA, VHA,

OBJEM

bezov

kilometr

bl

metr

modr

centimetr

lut

milimetr

zelen

gram

hnd

kilogram

erven

dva kilogramy

oranov

pl kilogramu

rov

pl kila

svtl

litr

er

tuna

tmav

fialov
ern

plechovka

)
{)

lhev

SMR

pepravn sk

krabika

kdesi

tady

tam

vepedu

bonbonira

vzadu

nkolik

na r o h u

pytlk

RuTracker.org

38

svazek

kotou

BN V R A Z Y

BN VRAZY

SLOVKY

tuba

nula

obal

jeden

kus

dva

bedna

2
3

ti

tyi

pt

est

sedmPOET

osm

devt

j 10

deset

-11

jedenct

dvanct

polovina

tetina

tvrtina

destka

12

tucet

13

stovka

mlo

pli mlo
trochu m
mnoho

pli m n o h o

trochu v c

nkolik

jednou

dvakrt

ptkrt

jet jednou

dvakrt

dvakrt v c

dvakrt m

tikrt

tinct

1^14

trnct

15

patnct

16

estnct

17

sedmnct

18

osmnct

119

devatenct

20

dvacet

21

dvacet jedna

22

dvacet dva

23

d v a c e t ti

24

dvacet tyi

25

dvacet pt

26

d v a c e t est

27

d v a c e t sedm

28

dvacet osm

29

dvacet devt

RuTracker.org

40


BN V R A Z Y

30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000
5000
1 000 000
2 000 000

1 000 000 000

ticet
tyicet
padest
edest
sedmdest
osmdest
devadest
sto
dv st
tri sta
tyi sta
pt set
est set
sedm set
osm set
devt set
tisc
dva tisce
pt tisc
milin
dva miliny

miliarda

prvn
druh
tet
tvrt
pt
est
sedm
osm
devt


BN V R A Z Y

dest
dvact
jedenadvact
tict
st
tisc

41

ZDROBNLINY

1/2 ,

1/3 ,

2/3 ,

1 /4 ,

3/4
1/5
0,1
0,2
0,5
0,01

jedna polovina

jedna tetina

dv tetiny

jedna tvrtina

ti tvrtiny
jedna ptina
jedna desetina
dv desetiny
pt desetin
jedna setina

RuTracker.org

.
HRANICE. PJEZD

.
HRANICE. PJEZD

43

PASOV

,
.
. ,
.
Free-Shop , ,
, -
.

. ,
250 , 1
2 .

R
u
T

Celnice...

Celn prohldka

Smnrna

Vchod

Informace
Pletov hala
O d l e t o v hala
Let slo...
V d e j zavazadel
...

KONTROLA


Piletl jsem z

.. Moskvy, let slo . ,
...
Cestovn pas, pro ,

sm


Tady je mj pas

Jsem rusk oban


My jsme z Ruska

Vzum bylo vvd-


no na konzultu v

Moskv

Vae vzum je plat


...
n a do...
...
...
Mm...
...


tranzitn vzum

1
vzum najeden

rok


turistick vzum

()...
Pijel(a) jsem...
() ...

na soukrom

pozvn


na pozvn firmy


studovat na uni

verzit

na vdeckou

(
konferenci

RuTracker.org

.
HRANICE. PfrEZD

44
()

()


...

Pijel(a) jsem slu ()


ebn

Pijelja) jsem na
knin trh
V Praze budu byd
let...
v hotelu
na
velvyslanectv
v podnjmu
u kamard
Tady je adresa...

()

...


...
...
Moje adresa v
( )...
Moskv (v Rusku) (') ...
je...

Jsem sm

Mm s sebou man
elku a dt


Dt je zapsno do
( mho pasu (do
(
)
pasu m manelky) )
Chtl bych se set

kat s nkm z rus

kho konzultu


VDEJ ZAVAZADEL

Kde je vdej zava- e zadel?


?

45

HRANICE. P E Z P.. ?

?

'

??

Kde se daj vy
zvednout zavazad
la z letu slo... z
Moskvy?
Kde mu dostat
vozk na zavazadla?
Ztratda se mi ka
bela
Mj kufr je poko
zen
Zmek mho kufru
je pokozen
Kde to mm hl
sit?
Zapomnl jsem v
letadle pl
Co mm dlat?
Ztratil jsem pv
sek na zavazadlo


...
?

?

?


?

Mu vyzvednout
sv zavazadla bez
pvsku?
?


CELN KONTROLA


?- ?

Kde probh celn


prohldka?
Tady je moje celn
prohlen
Mte nco k proclen?


?
e

np?

RuTracker.org

46
,


.
HRANICE. PJEZD

Ne,
ve je pro mou
osobn potebu
Vezete
akcie
parfmy

drah kovy

perly
zlato
njak lihoviny

knihy
magnetofonov
psky
mince
drogy
narkotick ltky
zbran a stelivo
potovn znmky
vci na prodej


(
)

vci uren k
odevzdn tet
osob
rostliny
rukopisy
stbro
cigarety
fotografick filmy

Mm povolen k do
vozu (vvozu)
tchto vc
Tady je lstek na za
vazadla
Vezu asi sto cigaret
a litr koaku


( )

Kolik mm platit
celn poplatek?

staroitnosti a
umleck ped
mty

R
u
T

bankovky
smnky
cestovn eky
drahokamy

47

.
HRANICE. PJEZD


D se platit ve valu
( , tch (v dolarech, v
, )? eurech, v librch)?


( , ,
)?

,

?

Prosm, kde se daj


vymnit valuty?

Vezete njak dr ?
kv?
Plat se za to clo?
?
Vezete njak ciz

? valuty?

?

?

?

RuTracker.org

48

.
HRANICE. PJEZD

dolary (americk)
()

eura
()
libry (anglick)

, Ano, tisc dolar


? Kter zavazadla
jsou vae?
Tenhle kufr a ta ka
bela


()
?

?

()

()

,

?

je ten velk (ma


l) kufr?
() ?
Co mte v t tace?

?
:

.
HRANICE. PJEZD

- Mm ... kus zava


zadel

vetn

Prun zavazadla


?


?


?
?

Osobn vci:
prdlo
atstvo
toaletn poteby

Mm to otevt?
Otevete to
Mohu to u zavt?

?

??

?

?

Zabavujeme to


... ( ...)

Mus se to zkontro lovat

Celn poznmky

Podpis majitele
zavazadel

49

Kde jsou tady Infor mace?


?
Mete vyhlsit?
?

Kde je zastvka

autobusu do msta? ?

Kde je zastvka
taxk?
?
Je tady zastupitel
stv ruskch aero
lini?
Kde mohu vymnit
valuty?


?
?

Je tady smnrna?

Chtl bych koupit


letenku do... (let
slo...)
Jestli plat njak
? sleva na letenku?
U kter pepky se
...?
odbavuje let...?

() ...
( ...)

?

...?

RuTracker.org

50

?
...?
?

.
HRANICE. PJEZD

Kde je schovna
zavazadel?
Chyb...
mj kufr
in kabela
Komu to mm
hlsit?
Kde je zchod ?

.
HKAN1CE. PJEZD

e ?
...?
?

"

( )
( )

autobusov doprava

staroitnosti
pjovna aut
zavazadla
vdej zavazadel
ztrta zavazadla
visaka
lstek na zavazadla
jzdenka

letenka

koupit jzdenku
(letenku)
()
rezervovat jzden
ku (letenku)
()
kartn cigaret

Informace

valuty

vha

nadvha

51

platit za nadvhu

povolen k pobytu


videokamera

videokazety

vzum


vstupn vzum


vjezdn vzumtranzitn vzum


podat o vzum

vlet

obanstv

diplomat

zvata

vdej zavazadel


odletov hala


pletov hala


detnk

vrobky z krokodl ( )
( ) (ze zmij) ke

vrobky ze slono

viny

vrobky z ernho
deva

schovna zavazadel

obraz

stvrzenka


sluebn cesta

pota

konzult

RuTracker.org

52

.
HRANICE. PJEZD

krabice

53

.
HBANICE. PJEZD

nstup

koka

dopravnk

palubn lstek

lkask k o n t r o l a

velvyslanectv

clo

prostor

Kuk

Nekuk

parkovit

bt k proclen

zaplatit c l o

tcuBiireJbCTBO

zastupitelstv

aerolini

plet

let

odbaven

mobiln telefon

drogy

nosi

prun zavazadla

zbra

odlet

batoh

pas

pes

s l u e b n pas

mobiln telefon

d i p l o m a t i c k pas

pepka

kabela

kabelka

cestovn prohlen

pasov kontrola

poplatek
brt poplatek

npis

cesta

el cesty

pracovn

osobn

turistick

()

pistn

vyplnit cestovn
prohlen

celn prohldka

celn kontrola

zapsat d o c e s t o v
nho prohlen

RuTracker.org

.
HRANICE. PJEZD

54

celn formality

celnice
televizor
vozk
vchod
dopravnk
transit
zchod
fax
pjmen
ovoce
kufr

. .
SEZNMEN. SETKN. STYK

!
!
!
!
!
!

.
...

...
....

..

?

SEZNMENI

Dobr den!

Dobr rno!
Dobr jitro!
Dobr odpoledne!
Dobr veer!
Nazdar!
Ahoj!
Dovolte, abych se
pedstavil. Jmenuji
se...
Dovolte, abych
vm pedstavil...
P a n e r d bych
vm pedstavil
pana...
T m
Kdo je ten pn?
Rda bych se s nm
seznmila

!
!
!
!
!
!
,
. ...
,
...
...,

...

?

56

,

...,

,
...

. .
SEZNMEN. SETKN. STYK

je jeden mj
kolega
Chcete-li, pedsta
vm vm ho
P a n e r d bych
vm pedstavil
svho ptele, pa
na...

,
...,

,
...
..., Pane..., to je pan... ..., e ..
...
T m, e vs
,
poznvm

Mohl byste m

... seznmit s...?
...?
?
Znte se?
?
Dovolte, abych vs ,

seznmil

,
Seznamte se, to je... ,
...
, ...

mj kamard


moje kamardka


mj manel


moje manelka

moji ptel


moji rodie


(
Jsem z Ruska (z
(
, Moskvy, z Petro , )
hradu)
)
Kterou organizaci ? zastupujete?
?

Jsem turista


Jsme turist

^rJMAMKNI. ~ -

Pijeli jsme spolu s


delegac...
. .
..

Lb se vm Pra
?
ha?
?
, Ano, toto msto se ,

mi moc lb

? Jste tady poprv?
, Promite, nejste
,
...?
pan...?
...?
,
Ano,
jsem
,
Myslm, e jsme se ,
,
-
u nkde vidli
1
Bohuel si nevzpo ,

mnm

S km mm to^


poten hovoit? ?
?

Chtl bych si s

vmi dopisovat

Dejte mi, prosm, , ,


,

vai adresu
,
Bute tak laskav, ,

, napite to iteln

...
M jmno je...
...

. .
SEZNMEN. SETKN. STYK

58

. .
SEZNMEN. SETKNI. STYK

. .

?

?
(
)......
?
. . .

()...
, -
, -
, -

, -
, -

?

?

Kde jste se narodil


(narodila)
Kdy jste se narodil
(narodila)
Narodil (narodila)
jsem se...
v Rusku
ve mst
ve vsi
v roce...
Kolik je vm let?
Je mi...
Ten (ta) je...
dospl, dospl
mlad, mlad
star
plnolet,
plnolet
star,star
Kdy jste se naro
dil?
Ptho kvtna
V kterm roce?
Bude mi pt
msc ticet
To bych vm
neekl


()

()
(
) ......
?
...
() ...
,

,

?

?

()

(

(
)

59

Vypadte mlad

Hdal bych vm
dvacet
Je mu (J) osmnct
let

()

Je (ne)zletil

()

Je mlad (star)

()

Fyzick
vzhled

Je velk
mal
stedn postavy

()

()

()

M hezkou posta
vu
Je siln
zavalit
huben
thl
M modr oi

M svtl vlasy
katanov
ern
zrzav
ediv
proedivl

RuTracker.org

60

. .
SEZNMEN. SETKN. STYK

()
()

Je holohlav
Nos plnovous
knrek
Vypad mlad
(stae)


()

. .
OZNMEN, SETKN, STYK

()

()

M stle dobrou
(patnou) nladu

Je to sympatick
lovk
zdvoil
vesel
vychovan
hloup
smutn
zl
ln
roztomil
zvdav
mil
moudr
nezdvoil
nevychovan
nevzdlan
nepodn
nervzn
nepoctiv
vzdlan


()

neten
rozumn
domliv
skromn
svdomit
piln
tich
pracovit
chytr
tvrdohlav
hodn
estn
ctidostiv

Charakterov
vlastnosti

61

opatrn
podn
pvtiv
zsadov

Rodina
(
)?
,
?


?
,

Jste enat (vda


n)?
Ano, u deset let
Mte dti?
Mme syna a dceru
ij jet vai ro
die?
Matka je jet na
ivu, otec zemel
ped pti lety

()
,?

,

RuTracker.org

62

?

(
)
(
)
(
)
()

()?

()

?
...

()?

()

()

. .
SEZNMEN. SETKN. STYK

. .
SEZNMEN. SETKN. STYK

Mte sourozence?

Mm bratra a ses
tru
Bratr je svobodn
Sestra je zasnou
ben
Jsem enat (vda
n)
Jsem svobodn
(svobodn)
Jsem rozveden
(rozveden)
Jsem vdovec (vdova)
Mte snoubence
(snoubenku)?
Mm snoubence
(snoubenku)
Mte velkou ro
dinu?
Je ns v rodin...
Mte dti (pbuz
n)?
Mm bratra (ses
tru)
Mm syna (dceru)

()

()

()
(
)

()

()

?

?

Babika
Bratr
Vnuk

()
()

Vnuka
Sestemce
Bratranec
Ddeek
Dcera
Strc
Zena
Matka
Mu
Otec
Synovec
Nete
Rodie
Pbuzn
Manel
Manelka
Syn
Tchn
Teta
Tchyn

63

Bydlen

?

?

Kde bydlte?
V Praze
Ve stedu msta?

?

?

Ne, na pedmst

V inovnm dom?

,
?

RuTracker.org

64

?
?

. .
SEZNMEN!, SETKN, STYK

V rodinnm dom
ku
Jak je vae
adresa?
Kter je to tvr?


?
?

. .
SEZNMEN!, SETKN, STYK

plynov
naftov
na uhl

65

Podnjem

Byt


?

??

!?

stedn topen

V kterm poscho
d bydlte?
V pzem

V prvnm pos
chod
Ve druhm pos
chod
Ve tetm pos
chod
Mte velk byt?

Kolik mte mst


nost?
Dva pokoje a ku
chy
Nechcete se pod
vat na n byt?

?

?

Vy mte krsn
byt!
Byt je zazen
vkusn
Jak mte topen?


?

?

Mte pokoj k najmut?


Pokoj s
nbytkem?

Chtl bych to

vidt
Je to tich pokoj

Okno vede

do parku

do ulice

na dvr
?
Jde sem slunce?
, Ano, pokoj je na

jih
Koupelna je
?
spolen nebo
samostatn?
Mohu pout vai

kuchy?
?

Nae kuchyn vm

bude k dispozici

Kdy se mohu
?
nasthovat?
3 - 10270

?
?
?
,

?

??

RuTracker.org

66

. .
SEZNMEN. SETKN. STYK

Kolik budu platit


za tden
za deset dn
za msc

. .
SEZNMEN. SETKN. STYK

Povoln


?
?

m jste?

Kde jste zamst


nn?

Jsem agronom
archeolog
architekt
baletka
veterin
vojk
lka
geolog
diplomat
editel
v domcnosti
novin
inenr
historik
dopisovatel
kritik
letec
matematik
mechanik

R
u
T
r
a
e
r
o
r
q


?
<>
?

hudebnk
vdeck
pracovnk
nafta
v dchodu
spisovatel
podnikatel
lektor
psycholog
dlnk
redaktor
reisr
socha
ednk
stavba
tanenk
soustrunk
trenr
uitel
fyzik
filolog
chemik
mal
hornk
ekonom
prvnk
Lb se vm vae
zamstnan?
Jakou funkci za
stvte?

67


?
?

RuTracker.org

68

. .
S E Z N M E N . SETKN. STYK

Jsem vedouc
oddlen
dl vae man
elka
Je v domcnosti

Vzdlni

Jak mte koly?

Chodil jsem na
gymnzium
Ukonilisem
stedn kolu v
roce...


...


...

Maturoval jsem v
roce......

...

Jak mte odborn


vzdln?


()

Mm vysokokol
sk (stedokol
sk) vzdln

()

Co jste absolvo
val?

...

Absolvoval jsem
univerzitu
...uilit
pedagogick
lkask
vysokou kolu

...

. .
SEZNMEN. SETKN. STYK

,-?
,-
?

, ,

69

prmyslovku
filosofickou
fakultu
Udlal jsem matu
ritu na prmyslov
kole elektrotech
nick
Absolvoval jsem
Vysokou kolu
ekonomickou
Jste student (stu
dentka)?

Jsem student
(studentka)
Kde studujete?
Studuju na univer
zit, na vysok
kole, na stedn
kole

()

Na kter fakult
studujete?

Studuju na
stavebn fakult

(
)?

?
, ,


?

na biologick

na geografick

na geologick

na historick
na matematick

na lkask

RuTracker.org

70

. .
SEZNMEN. SETKN. STYK

na filologick
na filosofick
na ekonomick
na prvnick
studujete?
Studuju filosofii

novinstv
ciz jazyky

djepis
matematiku
medicnu
prvo
fyziku
filologii
chemii

archeologii
prodn vdy

(
)
()

(promovan) od
bornk
(ne)sloit zkouku


,
(
)

Doktor vd
Docent
Obhjit diplomku,
kandidtskou
(doktorskou) di
sertaci

()
() C K

()

. .
SEZNMEN. SETKN. STYK


()

Kandidt vd
Katedra
Tda
Pednejc
Pednka
Vda
Znmka
Dostat znmku
Lektor
Uitel na vysok
kole (na univer
zit)
Pijmac zkouka
Profesor
Rektor
Obor
Stista
Stipendium
Student
Lekce
kola
k
Uitel na stedn
kole
Zkouka
Maturitn zkouka

71


( )

. .
SEZNMEN. SETKNI. STYK

72

. .
SEZNMEN. SETKN. STYK

73

muz

advokt

hudebnk

adresa

vdeck stav

babika

nrodnost

bratr

nevsta

vdova

nen vdan

vdovec

organizace

zvrolka

otec

vnuk

strana

vnuka

lka

s e t k v a t se

gymnzium

msto

v e mst

synovec

nete

opakovat

rozumt

pedstavovat

uitel

pozvn

profese

prce

sestemce

bratranec

ddeek

delegace

narozeniny

dcera

strc

ena

enat

student

novin

studentka

jmno

syn

inenr

turist

v y s o k kola

turistka

kolega

univerzita

korespondent

vdec

lyceum

pjmen

matka

kola

manaer

kolk

msto narozen

jazyk

()

rozveden

rozveden

nboenstv

obor

RuTracker.org


HOTEL

HOTEL

.
. (penzin)
(hotel),
(privt) . -
(turistick ubytovna),
, () - .

. -
.
,
. ,
. .

.

HOTEL

Kter hotel byste?
mi doporuil?
?
... Chtl bych... hotel ...

komfortn

ne pli drah


ve stedu msta


?
,
,
(, ,
)
...
...(,
, )

75
Mte voln
pokoje?
Rezervujte, pro
sm, pokoj (dva,
ti, tyi pokoje) v
hotelu...

Potebuju...
vt pokoj
men pokoj
lacin pokoj
na jednu noc
(dv, ti, tyi
noci)

s televiz
s telefonem

s koupelnou

pro jednoho lo

vka

pro dva lidi
Mm u vs zamlu

ven pokoj
Pokoj je rezervo
vn na jmno...
...
Mm potvrzen o

rezervovn pokoje
Potebuji jedno
lkov pokoj

Potebuji pokoj s
(,
koupelnou (se
)
sprchou, s klima
tizac)
Chtl(a)bych _

pokoj s kuchyn

?
,
, (,
,
) ...
...
(, ,
)


...
(
, )
()

RuTracker.org


HOTEL

76
...()?

?


,

HOTEL

Pijel jsem...
na tden
na msc
Je v pokoji telefon
(televize)?
Kolik stoj ten
pokoj?
Je to moc drah
Potebuji lacinj
okoj, nemus mt
oupelnu

...


()?

?

,

Potebuji pokojn
(
(
jeden den (na tri
,
, )
dny, na tden)
)
Kolik stoj dvou lkov pokoj?
?
?

SLUBY

? Kde je vtah?
6
Potebuji est
patro
Je v hotelu
...
?
restaurace?
?
kavrna?
?
bar?
?
sauna?

Jak mzu zavolat
?
pokojskou?

e ?


?
?
?
?

?

Pineste do pokoje
kvu a sndani,

prosm
? Kdy mte sndani?
7 Sndani mme od
sedmi do devti.
9
Chtl(a) bych ob
() jednat sndani
(obd) do pokoje
, Vzbute m v est
6 hodin rno, prosm

Chtl bych dt


vyprat m koile
Mohu to dt vy
?
ehlit?
Kam mohu dt
( vyistit oblek (kal
hoty)?
)?
Kolik mm platit

() ? za sluby?
? Kdy to bude ho
tovo?
, Chtl bych do po
koje lehtko


Pokoj nen uklizen

77

,
?


()
()

,?


()?

?

?


Nefunguje televize
() (lednick)

Vlevka je ucpna
V koupeln nesvt

svtlo

RuTracker.org

78
Vymte rovku,
prosm
Vymte mi ru
()
nk (prdlo), pro
sm

Kdy za mnou
, nkdo pijde, a
,
pokaj, brzy se

vrtm

Hledal m nkdo?
?

Mte nvtvu

Mte pro m nco?
?

Mte fax
Objednejte mi taxi,
prosm

Ztra odjdm
, Vzbute m v
, 7 sedm hodin, pro
sm
, Pipravte et,

prosm
, Odneste zavazadla
,
dol, prosm

HOTEL

,

(),

,
,

?


?


,


,

()
JAK PRONAJMOUT BYT (VILU)

()


()
()
(
)

(
)

Pijel(a) jsem do
va zeme na del
dobu
Chtl(a) bych naj
mout byt (pokoj)
ve stedu (na ok
raji) msta
Potebuji dvoupokojov (tpokojo
v) byt s nbyt
kem

Mete mi dopo

ruit realitn agen


1 turu?
?
Mu se podvat
?
na byt?

Kdy se mu
? podvat na byt?

Ve kterm pate je
- ten byt (pokoj)?
()?
Je v byt nbytek
(, (lednika, klimati
, zace, telefon)?
)?

()


() ()
(
)
()


?

?

?

(
)?

(, , )?

80

?

(
)
(
)
?

?


-?
?


?

?

,
, ,
?(
)

()
JAK P R O N A J M O U T B Y T (VILU)

Mu se podvat
do kuchyn?
Ten byt se mi hod
(nehod)


?

()

Hledme men
byt
Chceme najmout
byt nedaleko met
ra (v tich tvrti)( )

Je v dom vtah? ?
Je v byt nbytek? ?
Je v byt automa
tick praka?

Je v dom gar?
Byt se nm lb

Jak vysok je n
jemn?
Mm zaplatit z
lohu?
Je to vetn vody,
elektiny, plynu,
telefonu?

?

?
,
, , ?

Telefon se plat
zvl
Prosil(a) bych n
jemn smlouvu ve
dvou jazycch (v
rutin a v etin)

()
(
)

()
JAK P R O N A J M O U T B Y T ( V I L U )

Kde se mm po
depsat?
Potebuji kopii
smlouvy

?
]

realitn agentura
zavazadla
bar
prdlo
lon prdlo
budit
koupelna
vila
voda
tepl voda
studen voda
vypna
ehlit
pokojsk
hotel
karafa
penze
dvee
njemn smlouva
dm
dmje k pronajmut
majitel domu

RuTracker.org

()
JAK P R O N A J M O U T B Y T (VILU)

82

sprcha

cnpxa

zloha

Internet

schovna zavaza

byt

()
JAK P R O N A J M O U T B Y T (VILU)

jednolkov
pokoj

pokoj s koupel
nou

zamluvit pokoj

volat z pokoje

del

dvoupokojov
byt

b y t s nbytkem

iednopokojov
byt s kuchyn

iednopokojov
byt bez kuchyn

t v podnjmu

klimatizace

kl

pota

kuchyn

schody

vtah

motel

njem

nosi

topen

sluby

mstsk d o p r a v a

deka

okno

poplatek

platit

topen

odjezd

vrchn

runk

cenk

prostradlo

rdio

lehtko

njemn

njemn pod

sauna

mnky

spojen

trezor

sleva

sklenice

praka

dan

pokoj

smlouva

83

dvoulkov
pokoj

RuTracker.org

84

()
JAK PRONAJMOUT B Y T (VILU)

pran
dt vyprat
televize
telefon
telefonn slo
zchod
ehlika
fn
lednika
tuzr
patro

.
KEMP. MOTEL

Kde najdu nejbli- ?


autokemp?
?
Me se zde tbo ?
?
it?
?
Mte voln msto? ?
, Ano, zatm je dost ,

volnch mst
Bohuel, je obsa ,
zeno


Dal autokemp je
deset kilometru

odtud
: Kde mohu postavit
stan (zaparkovat
(
(
auto)?
)?
)?
Msto pro stano
vn je tamhle


Meme si
pronajmout chatu? ?
?
Kolik se plat za

( den a noc ( z a ti
?
, )? dny, za tden)?

Je tady sprcha
(
(kuchyn)?
()?
)?

RuTracker.org

86

?

?

...?

KEMP.

Plat se to zvlt?
D se tu nkde
koupit nco k
jdlu?
Pjujete...?
stan
nafukovac
matrace
lehtko
pikrvky
lon prdlo
spac pytle
ndob
hrnce
pnev

holic strojek
kbelk
stecha stanu
vchod
vypna
plynov vai
tepl voda
host
dvee
pistlka
dnvi
sprcha
tuh

KEMP.

MOTEL

R
u

87

MOTEL

(
)


?


?
...?

stanovat
zmek
zclona
zvonek
hrnec
vai
kl
kolk (ke stanu)

pokoj
otvra na kon
zervy
kotlk

postel

hrnek

tbor

rovka

prodejna

schody
lopatka

matrace

nafukovac mat

race
ohnit

podlaha stanu

penocovn
ohe

deka

osvtlen

otvra na lahve

topen

( )

88

.
KEMP.

MOTEL

stan

popelnk

pitn voda

poplatek

spork

polt

smetk

runk

lko

lon prdlo

ndob

dopisn papr

pvs

prostradlo

tekouc voda

peina

rdio

lehtko

tboit

s k l d a c stl

skldac idle

pnev

spac p y t e l

lh

l i h o v vai

sirky

sklenice

stl

jdelna

hlda

idle

tuh lh

89

.
KEMP.

MOTEL

televizor

slunenk

termoska

lano

zchod

chata

umvrna

sprvce

ehlika

baterka

hala

studen v o d a

cena

zsuvka

elektina

RuTracker.org

.
BANKA. SMNRNA

.
RANKA.

,
(
, , , ), ,
, (provize),
18%!
(12%), -
.
PROVIZE 0%, ,
, , .
,
!


(
)?

Potebuji vymnit
penze
Je tu njak banka
(smnrna)?

V kolik hodin
otvr banka?


e
()?


?

Maj oteveno tak
?
v sobotu?
?
J a k j e k u r s d o l a r u
(, )?
(eura, libry)?
(, )?

Kolik korun je za
?
jeden dolar?

,>

SMNRNA

9 1
( )...
(,
)

zajedno euro?
?
za jednu libru?
?
Chtl bych koupit
(prodat)...
()...
koruny (esk,
(,
)
slovensk)

eura

dolary

libry


Dejte mi tak

drobn
U
Dejte mi, prosm, , ,
,

, - men penze
.

drobn penze

mince
i.

bankovky

Mete mi vyplatit

cestovn eky?
'?
?
Chtl bych si

- vybrat penze na

tento ek
*
Vyberete si celou

?
stku?
?
...
... Dejte mi pouze...
Zbytek si budu

. vybrat podle
poteby

Nechci pi sob

nosit moc penz

RuTracker.org

92
,


..


?

?

.
BANKA.

SMNRNA,

V prkaz toto
nosti, prosm
Tady je mj pas
Chtl(a) bych si
vymnit cestovn
eky
Mm kreditn kar
tu banky...
Mohu si tady vy
brat penze na tuto
kreditn kartu?

T ,

()


...

?
Je tady bankomat? ?

banka
komern banka

sttn banka

oddlen banky
bankovka
bankomat
blanket
valuty
devizov kurs
penn poukzka

penze
kapesn

hotovost

.
ANKA S M N R N A

mnit penze

vybrat penze

nasek

dolar

cestovn ek

euro

pokladnk

lstek

kreditn karta
bankovka

drobn

mince

dan

vmna

devizov kurs

smnrna

devizov kurs

pas

podpis

kontroln podpis

et
( )
vloit penze

vybrat penze

prkaz totonosti

ek

cestovn ek

platit ekem

podepsat ek

vymnit eky

RuTracker.org

. .
RESTAURACE. KAVRNA. BAR

. .
RESTAURACE. KAVRNA. BAR

95

- .
vepo-knedlol o -
(
).

ze

(restaurace)
, .

200250 ( 10$).
, -

.


- .

( ) , !

- ,
.
pivnice hospoda (hostinec)", - vinrna.
(cukrrna)
(kavrna). - (rychl
oberstven)
. ,
.
*
(pivnice, hospoda, hostinec),
. .
.(
R ) ?

Umrm hlady

Mm ze
Jak se dostanu k
dobr (ne pli
drah) restauraci?(
) ?
U
Co kdybychom

spolu sli do restau

(
race
(do
hospody)?
( )?
)?
Nemm dnes chu
kjdlu

- Mm chu na

zmrzlinu

_ - Dobrou chu!
!
!
Npodobn!
!
!
A vm slou!
!
- To jdlo mi chutn

p Jak maso jte
radji: tun nebo :
:

libov?
?

Nejm maso
Nesmm jst nic
smaenho

RuTracker.org

96

(
)
!

?

!
(
)
,
...


!

?
,

. .
RESTAURACE. KAVRNA. BAR

. .


()
!
?

!
?

Vezmte si jet
kousek!
Pejedl (pejedla)
jsem se
Podejte mi, pro
sm...
hoici
majonzu
pep
cukr
sl
omku
ocet
ken
Vypijte si s nmi
kavu!
Kolik kostek si
dvte?
Dkuju, dv pln
sta


!
()
,
...


!

?
,

!
!

!
!
,
!

?
?
?
, ...
, ,
!
, !

() Chtl (chtla) bych ()sklenici studen

vody


sodovky

minerlky

97

RESTAURACE. KAVRNA. BAR

Musm dret
psnou (mrnou)
dietu
Jezte a pijte!
Pro nic nejte?

ovocn vy
ovocn
minerlky,
Napijme se!
Mm vm jet
nalt?
Na zdrav!
ukneme se!
Pane vrchn!

!

?
!
!
!

Sleno!
Prosm, dejte nm
jdeln lstek!
si dme jako
pedkrm?
jako polvku
jako hlavn jdlo
Pineste nm, prosm...
Dejte nm, prosm,
et!
Platit, prosm!

!
,


?


,
...
,
, !
, !

Studen

pedkrmy

obloen chlebky

unka

uherk


kavir erven

^ - 10270

RuTracker.org

98

. .
R E S T A U R A C E . K A V R N A .

99

. .
RESTAURACE. KAVRNA. BAR

kavir ern

krupicov

salm

s nudlemi

losos

s jtrovmi

o k u r k o v salt

knedlky

okov

sardinky

sle

mslo

Hlavn
jdla

sr

stice

s brambory

vejce natvrdo

s knedlkem

vejce namkko

s tatarskou o m

rusk v e j c e

kou

s vejcem

se z e l m

Tepl

pedkrmy

biftek

obloha

zeln z v i t k y

omeleta s rajaty

gul

husa

rca

mchan vajka

zvina

volsk oko

drbe

Polvky

peen ryba

smaen kapr

smaen brambory

vvar s vejcem

peen

hovz

skopov

hrachov

vepov

bramborov

telec

slepi

na r o n i

nudlov

svkov

zeleninov

rov

RuTracker.org

100

. .
RESTAURACE. KAVRNA.

sekan

ryba v rosolu

zajc

panlsk ptek

. .
RESTAURACE. KAVRNA. BAR

pstruh

smaen kvtk

101

zek

Mounky

krocan

b r a m b o r o v kae

uzen

krlk

slepice

nov brambory

masit j d l a

na s m e t a n

(,
)

jelen

vaen (smaen,
duen) hovz

, )

jtra

ledvinky

re

rov nkyp

s ovocem

rotn

karbantek

na p a p r i c e

vestkov knedlky

merukov

teov

kachna

nadvan ryba

pikoty
se z a v a e n i n o u

palainky

buchtiky

tvarohov kol

keksy

rohlk

zkusky z lstko

v h o tsta

pask dort

okoldov dort

jablkov zvin

Salty

vlask

okurkov

tomatov

hlvkov

bramborov

RuTracker.org

. .

102

RESTAURACE. KAVRNA. BAR

Kompoty

103

. .
RESTAURACE. KAVRNA. BAR

pivo

plzesk

smchovsk

svtl

merukov

pomeranov

ern

jablkov

10

destka

12

dvanctka

Zmrzlina

vanilkov

jahodov

ovocn

okoldov

Npoje

sodovka

vno

bl

erven

vodka

aj

s citrnem

s rumem

lce

alkoholick

vidlika

nealkoholick

borovika

nrodn j d l o

tale

sklenice

lhev

kva

ern kva

bl kva

vdesk kva

se l e h a k o u

Ovoce

koktejl

ananas

pomeran

koak

likr

bursk oech

LIMONDA

meloun ( v o d n )

()

minerlka

bann

ovocn va

vin

RuTracker.org

104

. .
RESTAURACE. KAVRNA.

105

. .
g ^ U R A C E .
KAVRNA. BAR

hruka

edkvika

ostruina

edkev

j a h o d a lesn

epa

fk

kapusta

jahoda zahradn

salt

angret

celer

citrn

chest

malina

kopr

oech

kvtk

esnek

pent

k o k o s o v oech
lskov oech
vestka

rybz

datle

ten

borvka

jablko

Zelenina
-

rikov kapusta

paitka

zel!

kedlubna

cibule

mrkev

&
((.

aperitiv

bar

jdlo

polvka

hlavn j d l o

specialita

nrodn j d l o

jdlo z ryby

j d l o z masa

vegetarinsk

()

jdlo

msa

ploha ze zeleniny

okurka

paprika

petrel

hoice

raje " rajsk j a b -

hok

hork

lcko

. .

106

RESTAURACE.

. .

K A V R N A . BA'

tvrd

tun

sndan

a ESTAUKACE. KAVRNA.

107

BAR

cukr

erstv

sladk

objednvka

koen

objednvat

et

zkusek

veee

kavrna

ocet

kysel

fil

kuchyn

specialita

led

chleb

s ledem

olej

()

mslo

j d e l n lstek

vrchn

maso

obd

ostr

()

vrchn

( )

pep

( )

paprika

hospoda

pizza

pizzerie

podnos

koen

drbe

restaurace

o b d v a t v res
tauraci

ryby

samoobsluha

RuTracker.org


NKUPY

NKUPY

8:00
18:00,
, [
.
- Kotva. Tesco, Bl labu.

109

(
) ...

^?
" ... ...

kvtinstv
zlatnictv
hodinstv
knihkupectv
obchodn dm
samoobsluha

Kde mohu (me


me) koupit...
Odkdy je oteven
tento obchod?

() ...

?

Ten je oteven od...


do...
Obchod je oteven

i v nedli


... ...

OBCHOD

,
...

Prosm, kde je...


cukrrna
pekastv
eznictv
uzenstvi
mlkrna
obchod s ovo
cem
obchod s potra
vinami
konfekce
klobounictv
galantrie
parfumrie

OBCHODNM

, e...

'

. ?

DOM

si pejete, pane
(pan)?
Ukate mi, pro
sm...
Kolik stoj...?
Dejte mi, prosm...

,
()?
, ,
...
...
...?
...?
,
,
...
...
Kolik mm platit?
?
?
? Kolik to dl do hromady?
?
...
Celkem to dl... ...
korun

RuTracker.org

110

Zaplate u poklad
ny
? Mte drobn?
, Ne, mm jen velk

bankovky
Mete mi
...?
rozmnit...?

Prodej za snen

ceny
Udlejte mi jeden

velk balk z tch

balk
...
Potebuju...

papr

bl

barevn

dopisn

balic

toaletn

zpisnk

obyejn tuka
(
nstnn (trha
)
c) kalend


na tento rok

na pt rok

guma

tuka
(
Chtl (chtla)
)...
bych...

iletky

NKUPY


?
,

...?


...


()

() ...

111

NKUPY

(
)

holic strojek

rtnku
dezinfekn
prostedky
voavku
mastn (polo
mastn) non
krm
zrctko
kartek na zuby

()

olej

barvy
krm na opalo
vn
krm na obliej

lak na nehty
laky
nku
mdlo
kolnskou vodu
ttku na holen

pudenku
pudr
heben
gumov zbo
prek na pran
toaletn mdlo


NKUPY

112
vodu po holen

istc

prostedky
ampn

kart na vlasy


Ukate mi njak
- hezk ozdoby

Nramek
Bro
ra perel
Snubn prsten
Nhrdelnk
Prsten
zlat
s brilianty
s granty
s perlami
s rubny
se safry
stbrn
Nunice
Sklenn perly

Ltky

samet
nylon
podvka
pltno

NKUPY

R
U

113
sukno
ltky na aty
ltka bavlnn
puntkovan
kostkovan
lnn
jednobarevn
pestr
proukovan
pltn
kvtovan

svtl
tmav
vlnn
hedvbn
flanel
bavlna
hedvb
vlna

^
Galanterm
zbo

pendlky
bavlnka
jehly
stuhy
nit
spony
knoflky
guma do prdla

RuTracker.org

114

Konfekn

NKUPY

NKUPY


()

zbo

prdlo
blza
rozhalenka

kravata
dmsk aty
veern
vychzkov
kostm
kostmov kab
tek
vesta
spodky
kombin
halenka
pnsk oblek
zimn
letn
sportovn
ponoky
kabt
sako
pyama
pl
dmsk
pnsk
koeinov
pl do det
koek
koile

115
trenrky
uniforma
punochy
kalhoty krtk
(dlouh)
koich
sukn

Chci si koupit
() pnskou (dm
()
skou) koili (krav
atu)
,
Pejete si blou,
barevnou nebo
?
proukovanou?
? Jak mte slo?

Nosm... ale me
...
bt i...
Ukate mi nkolik


Hodila by se mi ta

svtl


()


()
()
,

?
?
...
...


Obuv


()

,
, ,


...

Potebuju hnd
(ern) polobotky


()
Ukate mi, prosm, ,
podobn, jak mte ,
ve vkladn skni

Jak mte slo?


?
M slo je...
...

RuTracker.org

116

NKUPY

,
,

,
(
)
, , *

Zkuste si, prosm,


tento pr
Jsou mi trochu
zk, prav (lev)
bota m tla

Pineste, prosm,
boty o pl sla
vt nebo njak
ir tvar
(
Tenhle pr (tato
) barva) mi lpe

vyhovuje
? Vezmete si je tedy?

Ovem
,
Krom toho mi

dejte jet dva p
(
ry hndch ^er
) nch) tkaniek a
() hnd (ern)

krm

, ,


, ()

,
,


(
)()
()


POTRAVINY


1 (1 - 10 ).
,
, dvacet deka, unky, prosm
( , ).
100
150
200
300

deset deka
patnct deka
dvacet deka
ticet deka

117

NKUPY

400
500
600
700
800
900

tyicet deka
padest deka
edest deka
sedmdest deka
osmdest deka
devadest deka
kilo
dv kila
ti kila

(
)

hrab (hladk)
mouka
kroupy
re
cukr kostkov
cukr krystal (p
sek)
cukr prkov
(mouka)
vejce
mslo
olej

()


()

()

ocet
hrozinky
mandle
koen
kmn
pep
paprika
skoice
zzvor
hebek

RuTracker.org


NKUPY

118

hoice
vanilka
kva
kakao
aj
sl
lutniny
oka
hrch
fazole
masov konzervy
ryb konzervy
sardinky
slaneek
uzen
zavin
kavir


?

...

Mte erstv chleb? ?

erstv bude a v
... hodin
Tento chlb je
verej
Budete si ho pt?


...


?

bochnk
houska
rohlk
vnoka
pernk
peivo

NKUPY

119
jemn peivo
trvanliv peivo
ajov peivo
strouhanka

patika
maso
hovz
vepov
telec
skopov
uzen
tun
libov
vnitnosti
jtra
ledvinky
mozeek
krlk
husa
slepice
kachna
krocan
uzeniny
sdlo
unka
salm


uherk

prek

vut, klobsa

slanina

RuTracker.org

120


VE MST

NKUPY

anglick slanina
mln vrobky

mlko
kysel mlko
jogurt
kefr
smetana
lehaka
kysel smetana
tvaroh
dietn
tvrd
mkk
sr
vkaka

,


. - .

,
. (
).

^ ...

?
...?

Jsem poprv...
v Praze
v Brn
v Olomouci
v Karlovch
Varech
v Jaromi
Kde mu koupit
mapu?
Kdeje
Staromstsk
nmst
Vclavsk
nmst

..


?
...

RuTracker.org


VE MST

122,
?

...?

?

?
()

(
)


?

?

?
,
,
...
...

Nrodn muze
um
Nrodn divadlo


botanick zahra

da
zoologick za

hrada
Ztratil(a) jsem se
Mete mi na ma ,
p ukzat, kde
?
jsem?

Jak se dostanu
...?
do...?

D se tam jt
?
pky?
?
Kam mm jt?
Doleva (doprava)
Rovn
Jsem cizinec (ci
zinka)
Je tady nkde sta
nice metra?

()

()

?

Na kter stanici
mm vystupovat?
Kolik je to zast
vek?
Napite, prosm,
adresu
Hledm...
dm slo...


?
?
, ,

...
...


VE MST

123

nmst...
...
...
ulici...
...
...
Potebuji se dostat
na tuto adresu

Jak se nazv tato


?
?
ulice?
...? Jdu sprvn do...? ...
Mte odboit do
()
prava (doleva)
()

MSTSK DOPRAVA
, ,
A U T O B U S , TRAMVAJ, METRO


, ,
(jzdenka), , ,
( ).
( ),
()
(
, -
hranice placenho zem). ,
!
(nepestupn jzdenka)
15 , (pestupn
jzdenka) - (
,
- ).
,

124

VE MST

(

). ,
7 , 3 ,
14 - , 7 .
(Noviny)
(Tabk), .

( ,
),
.
(),
.
, ( )
.
5:00 .
e
?

()?
?
?
y Kde je zastvka
(
()
autobusu (tram
) ...?
...?
vaje) slo...?
Autobusy (tram
(
(
)
) vaje) jezd podle
jzdnho adu?
?
?
Dostanu se ke
stanici metra tmto
autobusem (touto (
(
tramvaj)?
)?
)?

?


()?

Kdejenejbli
stanice metra?
Kde je nejbli
zastvka autobusu
(tramvaje)?
Kter linka jede do
stedu msta?

125

VE MST


()
?

..?


?...?

?
,
?
,

?

Kterm autobusem
(kterou tramvaj)
mm jet?
Jede tento autobus
do...?
Kterou tramvaj se
dostanu do stedu
msta?
Tady je zastvka
na znamen
Kdy jede rno
prvn autobus
do...?
Kdy jede posledn
non tramvaj
do...?
Kolik stoj metro?

eknte mi, kde


mm vystoupit
eknte mi, pro
sm, a budeme na
ndra
Pt stanici bu

dete vystupovat

,

...


...

Pojedete a na
konenou stanici a
pak autobusem
slo...
Vystupte tady a
pak pesednte na
slo...
S dovolenm


( )
?

...?


?...?


...?
?
,

,
,

...


...

RuTracker.org


ve mst

126

taxi

,

, ,
, ,
, . ,
, .


?


()?
,
,

?
.
?
.
,

?


...

...
...

Vezmeme si taxi
Je tu nkde stano
vit taxi?
Kolik by stla
cesta na letit (na
ndra)?


e ?

?

Prosil(a) bych taxi (^k hotelu
Jste voln?
Prosm. Kam to
bude?
Na ndra. Co
mon nejrychleji,
prosm vas

?
,
?
.
,

?

Je to daleko?
Za pt minut jsme

tam
...
Zavezte m
do stedu msta

na ulici...
...
...
do hotelu...

na tuto adresu


ve mst


,

,

,


,

127
Jete rychle, sp
chm
Jete pomaleji,
chci vidt msto

,
,

Zastavte, vystou
pm si tady
Pokejte tu na m,
hned jsem zptky

,

,

Kolik mm platit?
Zaplatm

To je v podku
, , Prosil(a) bych

lstek


()

15

auto
autobus
autobusov
doprava
stanice autobusu
automat najdnky
adresa
letit
jzdenka
nepestupn
jzdenka
pestupn
jzdenka

RuTracker.org


ve mst

128

jednodenn jz
denka
tdenn jzden
ka
sedmidenn jz
denka
trnctidenn
jzdenka
zpten jzden
ka
botanick zahrada
bulvr
idi
nstup
vstup
penze
cesta
zabloudit se
objednat taxi
zmek
rezervace
zoologick zahrada

pln msta
pokladna
prvod
revizor
trasa
metro
trasa metra
klter
doleva
doprava

^
*

ve mst

129

naproti

na rohu

zastvka

stanice autobusu
nejbh stanice

konen stanice

zastvka na zna

men


pt stanice

stanice tramvaje

pomnk

park

kiovatka

pesedn

pesedat

ulika

pechod

podchod

pechzet pes
ulici
pln msta
jzdn
nstupit
nmst
vlak
strnk
velvyslanectv
pedmst

5 - 10270 H J O T O B

RuTracker.org

130

( )

jzda
tda
rovn
prvodce
cesta
tvrt'
jzdn d
semafor
zleva
zprava
informace
stanice metra
parkovit
taxi
jet taxkem
doprava
mstsk veejn
doprava

tramvaj
chodnk
zchod
turniket
ulice
sted msta
pika
dlnice
pokuta
eskaltor

AUTO


PJOVNA AUT


?

?

Kde si mohu pjit


auto?
?
Kter doklady k

tomu budu pote bovat?
?
Prosm idisk
, prkaz, pas a kre ,

ditn kartu

Kolik to stoj na

den (na tden, na ( ,
( ,
msc)?
)?
)?

?

(
)

?

?

?

Mm zaplatit z
lohu?
Potebuji auto na
deset dn (na m
sc)
Na jak palivo to
jezd?


?

(
)

?
Je v tom zahrnuto <
?
pojitn?
Kdy si mohu pijt
pro auto?
?


AUTO

132
?
?
,

?


?


?

M benzn? Plnou
ndr?
Kam mm hlsit
ppadnou poru
chu?
Kam mm hlsit
ppadnou havrii?
Mte automapu
esk republiky?

?
?


?

?

?


ERPAC STANICE

-
?

(
)
...
(
)()

Je tu nkde erpac
stanice?
Mm u mlo ben
znu (nafty)

e ?
()

Dejte mi... litr


benznu (nafty)

...
()

Dejte mi plnou
ndr
Potebuju vodu
(olej)
Dejte mi vodu do
chladie
Podvejte se, jestli
tam je jet dost
oleje
Pekontrolujte
pneumatiku


()

AUTO

133

() Prav (lev)
() pedn (zadn)

pneumatika
potebuje nahustit

Vyistte mi

pedn sklo

zadn oknko

()
().
N A CEST

Dotazy


na cestu


Chci jet do Plzn

- Kolik je to kilo ? metr do Bratisla


vy?

e

Jak je daleko do

?
Brna?

Jedu sprvn na

Karltejn?
?
?
?
Je to jet daleko? ?

Je to blzko

- Asi deset kilomet
r


Kam vede tato
?
silnice?

Kde jsme te??
Ukate mi to na


map

Jedete patn
Muste se vrtit
Jete rovn a
rozcest

Autostop

?

...?
,

Kam jedete?
Vzal byste m s
sebou do...?
Prosm, nastupte si

Sednte si vedle
m
Ten batoh si po

lote vzadu na se

dadlo

Kde vm mm
?
zastavit?

Za mostem
- Zastavte mi tam,
kdeje odboka
na...
,
Dkuju za svezen

.
Parkovn.


?

?

AUTO

AUTO

134

?

...?
,?

,
...

Gar

Mohu si tu nechat
auto?
Kde se d parko
vat?


?

?

II
j?

135
Sm se tady par
kovat?
Tady je parkovn
zakzno
Parkovit je vza
du za hotelem
Kolik stoj hodina
parkovn?
Jak dlouho tu z
stanete?
Pes noc
Plat se hned, nebo
a potom?
?
?

, ?

Servis

- Dejte mi vz umt

Vymte olej
filtr
Vymte mi pneu
matiku
Zkontrolujte sv
ky a zapalovn

Seite brzdy, pro ,

sm
,
Klky jsem nechal
ve voze


?
?

RuTracker.org


AUTO

136

Autoopravna


-

?
,

?
...
...
...

?

...
...
...
...

?
,

Je tu pobl njak e
dobra opravsk dlna?
?
Podval byste se,
co se stalo s mm
vozem?
...nefunguje
...je vadn
...je rozbit
Mete mi to
spravit?
Mohl byste zkon
trolovat...
opravit...
vyistit...
namazat...
nabt baterii?

,

?
...
...
...

?
...
...
...
...
?

Chci, abyste mi
udlal generln
opravu auta

Motor klepe
se pehv
Zejm nefunguje
chlazen
Vynechv jedna
svka
Je splen pojistka

AUTO

137_


?


??

Brzdy jsou voln

Tee chladi
Baterie je vybit
Spojka prokluzuje
Dvee nejdou za
vt
Nechytaj kontakty
Nesvt mi pedn
svtla
Kdy si mohu pro
vz pijt?
Mete to udlat
na pokn?
?

?

Dnes to nememe
opravit
Kolik bude stt
oprava?

Dopravn

!
!

!
-?


pestupky

Zastavtel Stop!

! !

V disk pr
kaz!
Dopustil jsem se
neho?
Jel jste nedovolenou rychlost
Pedjdl jste v
zatce


!

?

RuTracker.org


AUTO

138

Nedal jste pednost vozidlu zprava


Nemte rozsvcen
svtla
Nezastavil jste na
kiovatce
Na tto stran
silnice je zkaz
zastaven

'
erpac stanice

dopravn policie
auto
dit auto

autoopravna

parkovit

automechanik
adresa
alkohol
ndr
nraznk
benzn
natankovat

erpac stanice
eln sklo

AUTO

139

idi
disk prkaz

pohon
jzda
jzdn d

:
()

pjit auto

np

dokumenty na auto

silnice

zcpa

dopravn nehoda

dopravn znaky
zapalovn
nhradn dly
karburtor
kolo
klimatizace
pevodovka
olej
zkontrolovat olej

pumpika
sttn poznvac
znaka
pedjdn

jednosmrn

provoz
parkovit

kiovatka

RuTracker.org

140

AUTO


CESTOVN

zatka
pneumatika
strnk
policejn stanice

policie

pomoc

zchrann sluba -

dopravn d

pein
pjovna aut
registrace auta

emen vtrku

oprava

semafor

rychlost

spojka

brzdy

ulice

svtla

pneumatika

idlnice

VLAK

,
Intercity (1) , ,
.
(
, ).
,
(rychlk),

(osobn vlak). , , ,
, (
I V ) ,
(
- rychlk)
(Autobusov ndra Florenc).
9

Npisy

ekrna
Informace
Jzdenky
Odjezdy

Pechzet pes ko
leje zakzno

RuTracker.org

142


CESTOVNI

Pjezdy
Vchod
Vstup na nstu
pit
Vchod
schovna
zavazadel

Kde je tu ndra?
Z kterho ndra
jedou vlaky do
Brna?
Promite, kde je
informan kance
l?
Kdy jede prvn
,..?
rann vlak do...?
Kdy jede posledn
vlak zptky do
Prahy?
?
? Je to pm vlak?
Kde musm pestu
povat?
?
M ten vlak

mstenkov vozy

spac vagny

-?
jdeln vz?
Kdy pijede rych
?
lk z Brna?

M deset minut

zpodn
?


?
,
?

e ?


?
,
?

...?


?
?
?


?
?


ESTOVNI

[,

?
[>

1,

I

Na?
11

?

,


...?

143

S dovolenm, chci
se podvat do
jzdnho du
Kde se prodvaj
jzdenky?
Prosm
jednu jzdenku
dv zpten
jzdenky
druh tdy
prvn tdy
Jzdenka plat! ti
dny
Prosm dv ms
tenky na rychlk
do Brna
Chtl bvch msto
u oknka
u dve

,?

nstupiti

Z kterho nstu
pit jede vlak do
Moskvy?
Na kterou kolej
pijede vlak z Mos
kvy?
Vlak mi jede za pt
minut

Ujel mi vlak
Kdy jede pt
vlak do...?...?

RuTracker.org

144


CESTOVN


Ve vlaku

Je toto msto ob
sazeno?
, Bohuel je obsa

zeno

Prosm vs, po

mohl byste mi dt
?
zavazadla nahoru?

Mohu dt v kufr

kousek dl nalevo?
?
Nechcete si se
mnou vymnit
?
msto?

Meme
( otevt (zavt)
topen
)
pustit vtrk

zathnout zc

lonku
Dovolte, j otevu
?
okno

Je tu velk prvan

. Zavete okno.
Vjdme do tunelu

Pjil byste mi na
okamik ty novi
?
ny?
- Jdu si nco snst
do jdelnho vozu

e T O T O ?

,

?


?


?

()


,
e
,?


CESTOVN

Jdu si zakouit na
chodbiku
Mohl byste mi na
chvli dat pozor na
tu taku?
Hned jsem zptky

145
?

Prvod


,
...?
...?

...?

?

?
,
,

Jzdenky, prosm

Pane prvod,
kolik je jet stanic
do...?
Kdy budeme v...?
Stav tenhle vlak
v...?
Jak dlouho tam
stoj?
Jedeme pesn?

,

...?
...?

...?

?
?

eknte mi pro
sm, kde mm vys
tupovat
Pipravte se, pt
stanici muste vy
stupovat?
?

Pomohl byste mi
sundat ten kufr?

,
,
,?

Kde jsou taxky?


CESTOVN

146

LETADLO


, .
.
,

,
.

?


Kolik stoj letenka


do Moskvy?
Potebuj u dv le
tenky do Pae na
pt sobotu
V kolik hodin
musm bt na
letiti?

??

Na letiti

Celnice
Informace
Odbaven
Odlety
Plety

Mm dva kufry

? Mte njakou p
run kabelku?
Ta mus tak na
?
vhu?


?

?


CESTOVNI

147

Chci si to vzt do
letadla jako pru
n zavazadlo


Mte pt kilogra

m nadvhy

Muste si piplatit ...
... korun
...
Tu kabelu si m

ete vzt

Tady mte palubn
lstek

U piletlo letad
...
...?
lo z...?
?
... Letadlo na... bude ...

- mt asi hodinu

zpodn
Vechny lety jsou

a do odvolan

zastaveny

...
... - ... nepijm pro

patn poas

Prosme cestujc, ,
aby se dostavili k


vchodu slo...
...
...

Vletadle

, ., Prosil bych...
pivo

vno

dus

minerlku

...

148
?


CESTOVN

Kde je umvrna? e ?
Je mi patn
e
Dejte mi sklenici
vody, prosm
,
Mte njak novi ny nebo asopisy? ?


?
Kdy budeme pi
?
stvat?

L e t a d l o u kles,

Za deset minut
pistaneme
Pipoutejte se,
prosm

Zstate prosm
, sedt, dokud se
neotevou dvka

TELEFON

-
, , , ,
. .
. ,
PIN-
, .

, ,
,

...?
Kde jsou...?
...?
autobusy do m


sta

taxky

duty-free

Musm tu ukazo
vat pas?
Kde je...?

Popruetu


?
...?

TELEKOMUNIKACE

?
...?
m s t n o s t pro

tranzitn cestu
jc

prodejna bezcel
nho zbo

:
158
: 155
:
150
:
1180,1181
:
(420 - , 2 - )

420 ( 2 ) 3337-4100,
,
(
)


Spojte m, prosm, , s Moskvou (s Pet- , (
rohradem)
)


(
)...

Telefonn slo v
Moskv (v Petrohrad)...

Chci si zatelefo
novat


( )...

RuTracker.org


TELEKOMUNIKACE

150


,
?

Kolik stoj minuta


hovoru s Moskvou, s Petrohradem?
, ?

...

()

Budu mluvit...
minut
Spatn (vs) sly
m
Mluvte hlasitji
Mluvte pomaleji
Chtl bych si
objednat hovor ze
svho pokoje v
hotelu
Kde je nejbli
-?
telefonn automat?
,
,


-
?...

()

Dejte mi, prosm,


telefonn seznam

, ,

Jak se vol z
tohoto telefonnho
automatu?
Zapite si slo
mho telefonu
Vytote slo jet
jednou

automatick tele
fonn spojen

automatick zz

namnk

TELEKOMUNIKACE

151

voln

/ volat
objednat telefonn
hovortelefonn hovor

volat do zahrani

telefonovat

telefonovat mezi
mstsky
volat pes centrlu

Internet

() kd


kd msta


kd zem

centrla

mince

slo

telefonn slo


vytoit slovolan slo

placen

placen telefon

nho hovoru


odpojit

informace

spojen pes dru


ici

et

telex

RuTracker.org

152

TELEKOMUNIKACE

telefax
telefon
mstsk telefon
privt
sluebn telefon
mobiln telefon
sluchtko
vzt sluchtko
zavsit slucht
ko
slice

POTA

, Prosm, jak sejde


,
na potu?
?

Jak jsou edn


?
hodiny na pot?
Kde se pijmaj
()? tiskopisy (zsilky)?

Musm mt povo
len celnho a
?
du?
Kolik stoj znmka
( na obyejn (do
, porueny, do cizi
) ?
ny) dopis?


?

()?
?

(,
) ?

TELEKOMUNIKACE

153

, ... Dejte nu, prosm... , ...


blanket na po

tovn poukzku
(

(prvodku)

()
)


blanket
na
oby

()
ejn (piln) te
()

legram

oblku


list papru

znmku

pohlednici
Musm uvat la ?
tinku?
?
Jak je poplatek za
jedno slovo v

?
telegramu?
?
Chci poslat doku
menty v cennm

dopise

Jak se pe sprvn
adresa?
?

Kde se pe
?
zpten adresa?
?
(
() Kde je pjem^
) (vdej) dopis z

- ( ciziny (do ciziny)? ( )?


)?

Kde se dostvaj

dopisy poste res
?
tante?
?


...

Je tady dopis poste


restante na

jmno...
...?

RuTracker.org

154

TELEKOMUNIKACE


Chci poslat penze ( potou
()
(telegraficky)
)
.
FAX. ELEKTRONICK

Smm vyut va
eho faxu?
?

Kolik to bude stt?


Ticet korun za


minutu

Smm vyut va
elektronickou po ?
tu?
?

leteck pota
adresa
zpten adresa
adresa odesla
tele
adrest
balek
odeslat balek
blanket
sloenka
hlavn pota
penn poukzka

POTA

155

TELEKOMUNIKACE

R
u

poste restante
dopis poste
restante
piln dopis
smrovac slo
stvrzenka
oblka
oblka se znm
kou
korespondence

znmka

pohlednice

odeslatel
balk

dopisovat si

dopis

sluebn dopis

soukrom dopis

odeslat dopis

zsilka

pota

pok

potovn adresa

potovn schrnka

celn deklarace

tarif
telegram
mezinrodn
telegram
obyejn
telegram

RuTracker.org

156

TELEKOMUNIKACE

- telegram expres

telegraf

telex

telefax

fax

pota expres
-
elektronick ad
resa

.
ODPOINEK. VOLNO

.
PROHDKA MSTA. EXKURZE

,
(
'yehrad, Hradany, Mal Strana, Star Msto o ).
[ (
)

Chtl bych (chtli (


bychom) si proh ) lednout msto

- Potebujeme pr ( - vodce (kter mluv ( )
-)
rusky)
1 () - Chtl(a) bych se
...
...
podvat na...

Anesk klter

Valdtejnsk

palc

Vyehrad

Hradany


pamtihodnosti


historick pa

mtky

Karlv most

RuTracker.org

158

()
?


?
?

(, )?

.
ODPOINEK. VOLNO

Karolinum
orloj
Loretu
Malou stranu
Nrodn galerii
Nrodn divadlo
kostel svatho
Mikule
Petn
Pranou brnu
Prask hrad
radnici
Katedrlu
svatho Vta
Staromstsk
nmst
Star msto
Strahovskou
knihovnu
Tnsk chrm
ernnsk palc

Kde (kdy) se
() ?
setkme?
Pojedeme autobu sem nebo pjdeme
?
pky?
?
Kdy se vrtme?
Cotojezaulici (za
nmst, za budo ( ,
vu)?
)?

.
ODPOINEK. VOLNO

159

Z kterho stolet

pochz toto msto
?
to nmst


ten palc

ten kostel

ta pevnost
ten zmek

Kdo to stavl?
?
?

?

je to pomnk?

, Moment, chci to
vyfotit
,

...?
...

...
...
...
...
...

...
...
...
... <
...
...

?
,

Prosm, jak se do ,
stanu k hotelu...?
...?
k vstav...
k zoologick za
hrad
k biografu...
k obchodu...
k muzeu...
k parku...
k nmst...
k poliklinice
k restauraci...
k trhu...
k stadionu...
k divadlu...
k ulici...
k obchodnmu
domu...

RuTracker.org

160

.
O D P O I N E K . VOLNO

Kterm autobusem
(kterou tramvaj)
mm jet?
Kde je nejbli
stanice metra, auto
busu, tramvaje?
Kde mohu vzt
taxk?
Kter je to sta
nice?
Kdy mm vystupo
?
vat?
D se tam jt
?
pky?

Mm pestupovat?
?
Napite, prosm,
,
,
adresu
Tady je adresa

Kudy mm jt

?
Pmo


Zahnout za roh

Doleva

Vpravo

Zptky
...?
Kde je...?


( )
?

,
, ?

?
?

.
ODPOINEK. VOLNO

161


( ) ?

,
, ?

?

?
?

?
?
, ,

...?

, ,
.

vez

knihovna

botanick zahrada

bulvr

vstava

(
)
?

?


(, ,
, ,
,
) ... ...
6 - 10270

palc
zmek
katedrla
hbitov
klter
most
muzeum
nbe
pomnk
park
nmst
chrm
parkovit
WC [vc]
ulice
kostel

MUZEU

Kter muzeum
(kterou vstavu)
mi doporuujete?
Kdyje muzeum
oteveno?
Kad den krom
pondl (ter,
stedy, tvrtka, pt
ku, soboty, nedle)
od... do... hodin


( )
?

?

(,
, ,
,,) ... ...

RuTracker.org

162

.
ODPOINEK. VOLNO

je tady
zajmavho?
?
Jsou tu...
...

vykopvky

obrazy

sbrky starho
(
(novho) umn
)

mince

kroje

,
pedmty, majc

vztah k mstu a

okol

Sm se tady
fotografovat?
?
, Ano, zde se sm
fotografovat

Ne, zde se nesm


,
fotografovat

Zajmm se o
souasn umn

o malstv

o sochastv

Kdo je v

nejvyznamnj.. .?
...?
umlec

architekt

grafik

mal

ezb

.
ODPOINEK. VOLNO

e ?
...


()

R
,


?
,

kresl
socha
na zatku
prvn poloviny


XVIII
XIX
XX

druh poloviny
osmnctho
devatenctho
dvactho sto
let
v souasn dob

LI


V DIVADLE

163?

,
?

,
...

Kter divadlo byste


mi doporuil (do
poruila)?
To zle na tom,
co chcete vidt


()?
,

inohra
Klasick
Veselohra
Hudebn komedie

Opereta
Pantomima
Satira
Prosm dva lstky
do... divadla na
sobotu veer


...

RuTracker.

.
ODPOINEK. VOLNO

164

?

(
, )

?
?
?

(,
,
)
...
...

e
?
(,
)Kdo hraje hlavn
?
roli?
Kdo je reisrem? ?
Kdo d orchestr? ?
V kolik hodin za
n (n, dnen, (, ,
)
ztej) koncert
...?
v...

V kolik hodin je
zatek?
Mme msta v p
zem vlevo (vpra
vo, uprosted)
na balkn
v li
To se mi hod
Vezmu si je
Chci si koupit
program
Chci si vypjit
kuktko
Musme si pospit

Mm rd...
hudbu
komorn
klasickou
symfonickou
modern

...

.
ODPOINEK. VOLNO

165

autoportrt
akvarel
djstv
herec
hereka
amfitetr
sbor
tleskat
architekt
baletka
balet
balkn
basketbal
dostihy
vstupenka
kuktko
bufet
volejbal
vstava
atna
pohostinsk vys
toupen
vystupovat pohos
tinsky
rytina
grafika
dekorace
dez
dirigovat
malstv

RuTracker.org

166

.
ODPOINEK. VOLNO

sl

vstavn sl

koncertn sl

umn

abstraktn

umn

modern umn

kabaret

obra?

obrazrna
filmov hvzda

kino

filmov festival


film

kolekce

skladatel

koncert

koncert dezov


hudby


koncert komorn


hudby

koncert klasick


hudby

-
koncert rokov

hudby

koncert symfoni
ckho orchestra

recitl


hudba


klasick hudba

.
ODPOINEK. VOLNO

muzikl
lidov tvorba

zti

non klub

non restaurace

opera

opereta

orchestr

pzem

zpvk

zpvaka

podobizna

pstavit

program

reisr

repertor

reprodukce

kresba

ada

v druh ad

socha

socha

pedstaven

hit

stadin

divadlo

televize

televize

dvat se na tele

vizi

tenis

167

.
ODPOINEK. VOLNO

168

tenisov kurt
filharmonie
freska
fotbal
hokej
mal

vlet
prvodce


LKASK POMOC

,
(
,
). ,
.
155.


ONEMOCNNI

Nectm se dobe
?


?

-

-

Co je vm?
Je mi patn
Co se vm stalo?
Bodl m njak
hmyz
Otekla mi ruka
Nco mi spadlo do
oka
Udlalo se mi ne
volno


?

?

RuTracker.org

170


LKASK POMOC

Uhodil jsem se do
kolena
Zranil jsem se na

hlav
zl jsem se do

prstu
Potebujeme za

volat zchrannou
( slubu (ambulan)
Cl)

?

'
, ,

Jak slo telefonu


m zchrann slu
ba?
Kde ie zdravotn
stedisko?
Kdy ordinuje l
ka?
lka un, krn
a nosn
gynekolog
neurolog
zubn lka
internista
Mm zdravotn
pojitn


()


?
?
,


()
U LKAE

? Na si stujete?
Bol m hlava
Mm bolest na

tomto mst


LKASK POMOC

171

Trpm nespavost
To se mi hlava

Mm zvenou
teplotu (horeku)
Chce se mi zvracet
Dusm se
Nastydl jsem
Mm
alergii
zvra
zcpu
plen hy
kael
krvcen
rmu
zlomeninu
prjem
nadmn
aluden kee


()

vyrku
Chraptm
Hu mi v uch

To se mi hlava


Pl m oi

Mte horeku?
?

RuTracker.org

172

?

?


,
?


LKASK P O M O C ,

Vera jsem ml
ticet sedm pt
Ml jste u ped
tm nco se
srdcem?
Byl jste na njak
operaci?
Byl jsem operovn
na znt slepho
steva
Vyetm vs
Svlknte se
Polote se sem
Muste leet
Muste dret dietu
Uklidnte se. Nen
to nic vnho
Napu vm recept
Sestra vm d
injekci
A co mm uvat,
pane doktore?
Pedepu vm
prky
lk
tablety
kloktadlo
kapky


LKASK POMOC

, ??

?

,
?


?


?
?

()
()
?
...


U ZUBNHO

173

Kolik jsem vm
dluen, pane doktore?


,
?

LKAE

Kdy ordinuje zub


n lka?
Neme m pan
doktor vzt hned?

?

?

Bol m zuby
Zlomil se mi ped
n zub
Uvolnil se mi ms
tek
Kter zub vs bol?

Tato rjrav (Jev)


horn (doln) sto
lika

()
()

pedn zub
zub moudrosti
Mus ven
Ned se jet zaplombovat?
Bude nutn...
odstranit plom
bu
umrtvit nerv
vytrhnout zub
?
...

RuTracker.org

174
LKASK POMOC

dt uml zub

udlat mstek
udlat protzu
zaplombovat
dt na zub
korunku


V LKRN


?
...

Kde je tu nejbli e
lkrna?
?
Poteboval bych...
...
Mte...
...
...
nco proti bolen
66-
hlavy


proti bolen zub

proti kali


na snen

horeky

prky na span

lk na uklidnn

kloktadlo

projmadlo

vazelnu

mast na sple

niny

nplast


LKASK POMOC
?
,


175

antikoncepci

vatu

obvaz

jodovou

tinkturu

Mohu dostat tento


lk bez receptu?
?

Bohuel ne, jenom ,na recept
Tento lk je jen na
lkask pedpis

Jak to mm u
?
vat?
?
Jak asto se to

?
mus brt?
?
Budete brt dv


dra


ped jdlem


po jdle

na lan aludek

Tablety polknte

cel

OPTIK

Kde je nejbli
?
optik?
()
Rozbil(a) jsem si
brle

e
?
()

RuTracker.org

176
()
(
)

?
+3
.


() ?
()
(
,
)

, ,


LKASK P O M O C

()
( )

?


(Mte hezk (lev
) ?
n) obrouky?
() Chtla) bych
mdn obrouky (z (
rohoviny, z kovu) , )

Ztratil(a) jsem
brle (jednu kon
taktn oku)
Mte kontaktn
oky?
Mm plus ti di
optrie
Nosm brle stle

Chtla) bych
mdn brle proti
slunci
Prosil(a) bych
pouzdro

()

()

alergie
analza
krevn zkouka
angna
lkrna
znt slepho ste
va
nespavost
obvaz
krtkozrakost


LKASK P O M O C


()

177

nemoc
infekn nemoc

chronick nemoc

stonat

mt chipku (an

gnu)
prostedek proti

bolestem

bolest

bolest v boku


bolest v hrudn

ku

bolest v bie


bolest v noze


bolest zub


bodav bolest


ostr bolest


paliv bolest


tup bolest

nemocnice

bronchitida

vata

vitaminy

znt

lka


zavolat lkae

vyklouben

gynekolog

hypertonie

sdra

RuTracker.org

178


LKASK POMOC


LKASK POMOC

179

KO

hlava

kapky d o nosu

bolen hlavy

kapky d o o

zvra

kardiolog

hrdlo

kael

chipka

kalat

kapky

prsa

steva

tlak

ke

koleno

obklad

korunka

z v e n tlak
podtlak

dalekozrakost

dsn

cukrovka

diagnza

dieta

dret dietu

nasadit k o r u n k u

krevn v r o n

krvcen

krev

k r e v n skupina
plce

aludek

bicho

onemocnn

onemocnt

tska

len

zcpa

mast

infekce

mas

zrak

sanitka

zub

z d r a v o t n sestra

malek

sirup p r o t i kali

sval

ved

vytrhnout zub

zubn protza

plen hy

kytavka

infarkt

zpal p l i c
lk

brt lk


LKASK POMOC

180


LKASK POMOC

181

rma

ztratit v d o m

neurolog

ledviny

noha

nos

prezervativ

anestetikum

okovn

poplenina

o n lka

operace

optik

ndor

komplikace

otrava

otrava
potravinami

okovat

vloky

tep

nachlazen

n a c h l a d i t se

jizva

zavac poruchy

zvracen

revma

brle

rentgen

prst

lkask pedpis

prstenk

palec

prostednk

sta

ukazovk

ruka

pek

napsat p e d p i s

nemocn

srden zchvat

fraktura

srdce

jtra

projmadlo

tableta

uspvadlo

rameno

eh

plomba

ke

pankreas

zda

odrka

pte

zdravotn pojitn

prjem

RuTracker.org

182

(.)


LKASK POMOC

pojistka
zuba
stolice
vyrka
tableta
tableta proti
bolen hlavy
teplota
vysok teplota
normln teplota
snen teplota
zven teplota
mit teplotu
praktick lka

teplomr
zvracen
raz
narazit
ultrazvukov
diagnostika

injekce
, sedativum

ucho

ui

pohmodnina


LKASK POMOC

183

chirurg

krbanec

krk

stkaka

elektrokardiogram
aluden ved

jazyk

RuTracker.org


NEHODY

Pepadli m,
,
ukradli mi penze,
zlat etzek

Kde je nejbli po
? licejn sanice?

155

150

158

(420 - , 2 - )

()


?

(
)

+ 4 2 0 ( 2 ) 3337-4100

Ztratil(a) jsem
videokameru
Asi jsem zapomnl
videokameru v au
tobusu (v aut)

()


(
)

Mete mi po
moct?
Ztratil(a) jsem
svj pas
Komu to mm
hlsit?
Ukradli mi foto
apart

?
()


?

, Zavolejte policii

-
-?

Mluv tady nkdo


rusky?
Potebuji tlumo
nka

,

,


?

?

()

, ,
(
)

?

185


NEHODY

DOPRAVN

NEHODA

!
?


()

Zastavte!
se stalo?
Pomozte mi
Jeden lovk je
tce (lehce) zra
nn
Zavolejte policii

lkae
sanitku
Kde si mohu
zatelefonovat?
Ml jsem nehodu
Vz dostal smyk
Srazil jsem se s
protijedoucm vozem

!
?


()

RuTracker.org

I ,
NEHODY

186

?

?
,

Mte vz pojitn? ?
Mete m vzt do
vleku?
?
Prosm vs, po
, mozte mi odstrit to auto na krajnici

Doel mi benzn

Nechyt mi motor

Musm vymnit
pedn kolo
Pchl jsem
Mete mi pjit
zvedk?

nprsn taka
videokamera
idi
zlodj
gar
lupi
penze
silnice
okraj cesty
dopravn nehoda

zapalovn


NEHODY

protokol
zchrann sluba
mt poruchu
parkovit

pojiovna

motor klepe
taka
kabelka
brzdy
prkaz totonosti

penenka
pijma
policista
policie
zavolat policii

(
)

( )

disk prkaz

ukrst
fotoapart
zlat etzek
hodinky
pneumatika

RuTracker.org


SLUBY

11RY

ie (

189

Kde je tady kade e nictv?


?

.-i)?

...

HOLISTV. KADENICTV(
)?

()

Kde je tady ho
listv?


(
)
? Jak chcete uesat? ?

Ne pli nakrtko

Nechte dlouh vla

sy

Nechte pinku

na lev stran

na prav stran


uprosted

Chtl bych se dt
osthat (oholit)

Kotlety
Plnovous
Kolnsk voda
es
Vousy

i.


( )

Nejdve bych pro


...
sila...

foukanou
manikru

masku
namalovat obo
(a asy)
( )

odbarvit vlasy
obarvit vlasy
oetit ple
nalakovat vlasy
namasrovat ob
liej
odlakovat nehty
trvalou ondulaci
vodovou
ondulaci
Odstn
katanov
popelav
rus
rud
svtl
tmav
ern

RuTracker.org

190

libITOBOE
SLUBY


SLU1

natka

rtnka

tuka na obo

asenka

suk

ampn

STRNA.

PRDELNA

()
Chtl(a) bych to
( dt do istrny
) ...

()

Kde je istrna
( (prdelna)?
)?


()?

? Kdy to bude
hotov?

Mohu pokat?
?

191

Mete mi, prosm, ,


( spravit tyhle ste- , )?
vce (tohle)?

()?
,
. Ano, ale bude to
hotovo a ztra

poztpt tden

v pondl


Udlme to na

Ba
pokn

lt
Ulomil se mi pod

patek.

- Mete mi ho
spravit?

?
Dejte mi nov (ko
en, gumov)
(, )
^ (,

) podrky.

Rozbil se mi zip

Jak dlouho to bude


trvat?
?

Kolik mm platit?


?
15-20
?

Kdy to bude hoto


?
v?
-
Za 15-20 minut.

Kolik vm dlum? ?


OPRAVNA HODIN

OPRAVA OBUVI

Kde si mu dt
spravit boty

Hodinky mi nej
dou dobe
Zastavily se mi
hodinky

192

]
SLOJ

, Vymte, prosm
,
baterku
Mly by se dt vy
istit
Kdy to bude ho
?
tov?
Mohu je vyzved
nout ztra odpo
?
ledne?
?
Kolik vm dlum?

,
,

Kde se d udlat
fotografie?
Potebuju dv
fotografie
ernobl
barevn
Prosm, ve velikos
ti...
Vyvolejte mi tento
film, prosm
Udlejte fotografie
z tohoto negativu
(filmu)
Kdy to bude
hotovo?
Bude to hotovo za
ti hodiny (ztra)

,
, . ia ?

)
?
?

193

KOPIE

FOTO

,
...

,


()

?

3 (
)


SLUBY

Smm si u vs nco
okoprovat?
?
Potebuji dv ko
pie tchto papr

J T O - D se to udlat?
|?
r ? Kolik to stoj?
U
To nen drah


n
?
?

,
...
|
,


()

?

(
)

zapnn
podpatek
zip
ptipek
podrka
tkanika na boty
oprava
vec

fotoapart
fotografick film

fotografie

nabt film do foto

apartu
i - 10270

RuTracker.org

.
SLUBY

194

videofilm
vzet
pemotat
opravit

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

kopie
barevn kopie
dlat kopii

meruka
merukov kom
pot
nouzov
srpen, v srpnu
leteck spolenost

letectv
Austrlie
Rakousko,
Rakuan
autobus
automatizace
vz
automechanik
auto
automapa

pneumatika

autor
autoopravna
opravsk dlna

RuTracker.org

196

()

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

servis
samospou
autostop
dlnice
autokola
agronom
advokt
adresa
azalka
hazardn hra
Asie
p
akademik
akademie
akvarel
akvrium
tahac harmonika
djstv
akustika
p zvuk
akcie
Albnie, Albnec
lihoviny
alkoholick npoje
alergie
alej
aligtor
album
horolezectv
alt
Amerika
obojivelnci

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

,
-
,

,
-

197

anakonda
ananas
angna
anglitina,
anglicky
Anglie, Anglian

Antarktida
antna
antibiotikum
antikvarit
staroitnosti

antilopa
nemrznouc sms

pomeran
pomeranov
kompot
potlesk
slep stevo
zpal slepho
steva
chu k jdlu
duben, v dubnu
lkrna
lkrnk
arabtina, arabsky
bursk oech
vodn meloun
rie
parfmy

RuTracker.org

-
RUSKO-ESKY SLOVNK .

198

kornatn cv
tepna
herec
hereka
artyok
harfa
archeolog
vykopvky

archeologie
architekt
astma
ateista
atletika
tlak vzduchu

vysvden
maturitn
vysvden
Afrika
letit

motl
babika
zavazadla
prostor pro zava
zadla
bazilika
ndr
kotlety
ples
baletka

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

balet
baletn soubor
balkn
bann
tiskopisy
banka
recepn
bankovky
skopov maso
baryton
baroko
samet
bas
kokov
bazn
baterie
v
bh
pekkov bh
hroch
plynn
chudk
bov
nealkoholick
npoje
bezdtn
nezamstnan
jist
anglick slanina
Blorusko,
Blorus
beletrie

199

RuTracker.org

200

-
RUSKO-ESKY SLOVNK


,
-

,-

bl vno
blorutna,
blorusky
bl
Belgie, Belgian

, ..

prdlo
benzn
erpac stanice
benznov pumpa
beh
bza
thotn
rdiovka
neklidn
knihovna
natka
biutrie
obchodnk
bizon
letenka
mstenka
uvadka
kulenk
kuktko
obvaz
ivotopis
pikot
biftek
vden
blanket
blanket na po
tovn poukzku

'

-
R.USKO-ESKY SLOVNK

"


, ,
,
-

201

blanket na oby
ejn telegram

blanket na piln
telegram
bled
leskl
blzko
palainky
zpisnk
blza
halenka
rozhalenka

talek
lutniny
bojler
bok
box
Bulharsko, Bulhar

bulhartina,
bulharsky
nemoci dchacch
cest
nemoci trvicho
stroje

fanouek
bolest
nemocnice
nemocensk
nemocn
vt

RuTracker.org

202


; ;

; ;

-
RUSKO-ESKY S L O V N l K

- 1
R U S K O - E S K Y SLOVNHj

vtina
vep
vousy
plnovous
zpas
botanick zahrada
Brazlie, Brazilec

diamantov
bitva
iletky

; -?

holic strojek

holit; holm; holil

; ; '

nramek
bratr
brt hodiny angli
tiny; beru -; bral -

obo
bronz
bro,
nhrdelnk
rikov kapusta
buben
budk
buvol
buk
kytice
sponka do vlasu
pendlky
-;

3

203

houska
buchtiky
pekastv
bulvr
vvar
vvar s vejcem
papr
bavlnka
starosta msta
obloen chleb
ek
lhev
nraznk
bufet
bochnk
etn
bk
rychleji
rychle
zasnoubit se s
nkm; zasnoubil
sepoprs

na konci
na zatku
vloni
v polovin
pt rok
v centru
ve stedu msta
letos

RuTracker.org

- 1

204

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

RUSKO-ESKY SLOVN!

v tomto msci

-
-
(
)
( )

za tet
jdeln vz
msa
vza
vazelna
vlec
valk
valuty
devizov kurs
vanilka
vanilkov zmrzlina

vanilkov
vana
koupelna
varan
vaen
zavaenina
vata
tvarohov kol
nahoru
vdova
vdovec
bezmas jdla

zdvoil
vude
smnky
cyklistika
uherk

,
-
,

205

maartina,
maarsky
Maarsko, Maar
pohlavn nemoci

ventil
vtrn
veranda
vrba
velbloud
roe
horn
vrchol
vha
vesel
veslo
jaro, na jae
western
peds
cel den
velmi
vtr
veterin
vtrovka
plan netovice
unka
veer
veern kurs
veern
pedstaven
veern bor
veern aty
veern kola

RuTracker.org

-
R U S K O - E S K Y SLOVNK

206

vk
lehaka
dospl
vzt taxk
zvednout slucht
ko
videorekordr
pravdpodobn
hledek
vzum
nvtva
navtvenka
vidlika
vina
vlask salt
vinrna
vno
vinice
roubek
virtuos
skr
vitamn
vkladn sk
vin
vetn
rozsvite svtla

chu
chutn
majitel
majitel vozu

CBbi

majitelka

-
RUSKO-ESKY S L O V N K

;
-;

R
u
T -
-

(.)

ovldat dobe; ov
ldm ovldal vlhko
vlhk
mkk tvaroh
doleva
dol
pozor
vnuk
vnitn
uvnit
vnuka
za druh
za prv
vas
voda
pitn voda
idi
idisk prkaz
vodka
vodn plo
vodn lye
vodopd
vodovod
instalatr vodovo
du
vojk
vojk
vlen film
lk na povzbuzen

207
;
-;

RuTracker.org

- 1
RUSKO-ESKY SLOVN!

208

(.)

vzduch
st
vezmte
dle!
vokln
ndra
vl
puch
volejbal
vlny
vlasy

otzka

zlodj
vrabec
brna
branka

lmec

osmnct
osmnct
osm
osmkrt
osmdest
osm set
nedle
znt
zpal plic
znt moovho
mche
znt
pohrudnice
znt ledvin

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

, ,

, ,

znt slepho
steva
znt stednho
ucha
vchova
vychovan
vchod, vchodn,
na vchod
vchod slunce
osmdest
osm
poprv
vpedu
vpravo
brank
lka
krn a un
lka
lkask prohldka

; ;

ron obdob
as
obas

RCJiyx

(.)

vdy

vesmr
nasthovat se; na
sthuji se; nast
hoval se
nahlas
orba
dt uml zub
utkn

209

xa

, ,

; ;

210

-
RUSKO-CESKY S L O V N K

pijmac zkouka


; ;

vstupn vzum
volby
vydn
vdej
vdej dopis z
ciziny

vynikajc
zsuvka
vjezd
vjezdn vzum
uzdravit se;
uzdravm se;
uzdravil se
rekonvalescence
vyhrt
vypna


; ;

ter
druh tdy
hlavn jdlo
druh
vysok kola
vstup
vstup voln
vstupn
vstupenka
vera
verej
vjezd
njezd na dlnici

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

211

;
;

ztlumte svtla
nateno
vylit
absolvent
napijme se!
vraz
vyjdit se; vyjd
m se; vyjdil se

vytrhnout zub
vysok teplota

; ;

vstava
vysuit vlasy
vysok kola
vysokokolsk
vzdln
vfuk
vchod
vivka
vyvan

plyn
noviny
sodovka
instalatr plynu

plynov
trvnk
galantrie
kravata
hzen

RuTracker.org

212

-
-


; ;

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

gar
zrun list

atna
ploha
karafit
kde
nkde
asi
geolog
hrdina
gibbon
hyena
gymnzium
gymnastika
gynekolog
sdrovec
sdrov odlitek
kytara
kapitola
hlavn
mek
ehlit
oi
on lka
polykat; polykm;
polykal
zhluboka se na
dechnte
hloup
hluch
hluchonm
tlumi


; ;

R
u
T

!

!

!
; ;

.
-

i
i
i

hoboj
mluvte
mluvte hlasitji
mluvte pomaleji
mluvit; mluvm;
mluvil
hovz maso
rok
vro
gl
hole
Holandsko,
Holanan
holandtina.
holandsky
hlava
bolen hlavy
mozek
zvra
hlas
hlasovn
svtle modr
zeln zvitky
holub
honor
kapavka
hora
gorila
hornat
hrdlo
roh

213; ;

,
.

RuTracker.org

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

24

hornictv

pokojsk
poho
bystina
horsk heben
msto
mstsk tvrt'
mstsk doprava

hrch
hrachov polvka
hrek
hortenzie
hoice
hrnec
tepl pedkrmy
hok
pane vrchn!

hotel
pokoj v hotelu

host
stt
gotika
konfekn zbo

vait
lupi
devoryt
mdirytina
ocelorytina

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

kroupy
oban
civiln
sttn pslunost

,
,
-

mluvnice
grant
ula
grafik
veslovn
eckokatolick
ecko, ek
etina, ecky
houby
lit se
chipka
sup
bouka
hlasitji
hrudnk
prsa
nklad
nkladn auto
skupina
smutn
hruka
kla
zhon
blatnk
pinav
blto

215

,
,

RuTracker.org

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

216

ret
foukac harmonika

rtnka
gul
housenka
husa

rca

ano
(.)
j
; -; houkat; houkm;
houkal
tlak

!
dejte mi
!
zatrubte

daleko

viditelnost

,
Dnsko, Dn

datum

datum odjezdu

datum pjezdu


,
-

datum narozen
dntina, dnsky
chata
dvakrt
dva, dv
dvact
dvacet

; ;

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

217

dvact druh

dvact prv

dva tisce

dvanct

dvanct

dvka

dvee

d v st

vozidlo

dvojata

dvr

palc

stra

sestenice

bratranec

dvousmrn

vagr

dv jmno

holika

panna

dvka

sleno!

devadest

devadest

devatenct

devatenct

devt

devt

(-

.)

devtkrt
d e v t set

RuTracker.org

218

- 1
RUSKO-ESKY S L O V N I

ddeek
ddeek
pohotovostn
sluba

dezinfekce

dezinfekn

prostedky
(.) jednn

platn do
, prosinec,
v prosinci

dkan

vstih

dekorace

pestupovat

demokratick

demokracie

den

narozeniny

penze

tuzr

poslanec

drzost

dest

deset

desetkrt
()
detektivka

dti

dtsk pokoj

dtsk nemoci

matesk kola

lacin

lacin pokoj

219

-
RUSKO-ESKY S L O V N K

dez
dem
diny
judo
dialog
diapozitiv
pohovka
dieta
dietn tvaroh

prase divok
divok
dikttor
diktatura
hlasatel
diplom
diplomat
diplomatick
promovan odbor
nk
diplomka
editel
dirigent
disk
destilovan voda

kze
zkrt
zvina
dlka pobytu

pro koho
denn

RuTracker.org

220

!
!
!

!

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

denn krm
odpoledn
pedstaven
ve dne
na shledanou
veer!
na shledanou
ztra!
na shledanou
na brzkou shle
danou!
tba
smlouva
nepromokav
pl
pehka
doktor vd
doktor prv
doktorsk prce
prkaz
dokumentrn
doklady
dlouho
dol
dolary
dm
domcnost

domc
domc
lkrnika
drbe
zvedk
dom

-
RUSKO-ESKY SLOVNK


;
;

221

v domcnosti
doplatek
drah
dopravn nehoda

dopravn znaky
dopravn
pestupky
cestovn eky
dopravn strnk
patnk
ukazatel cesty

cestovn ek
doruit; dorum;
doruil
dost
pamtihodnosti


; ;

pjem
inovn dm
docent
dcera
drahokamy

drah kovy

inohra
dv
kos
ptel
ptel
dub

- ]
R U S K O - E S K Y SLOVNfl

222

dabovan
voavka
dechov nstroj

sprcha
dusno
cukrov meloun
dchn
strc


; ;

; ;

Evropa
jdlo
ostruina
msnk
tdenk
smrk
prodn vdy
jst; jm; jedl
jete krokem
jet plnou rychlost
jet po lev stran
jet po prav stran
jet; jedu; jel
jet
jet jednou


; ;; ;

skivan
koda

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

aluzie
vedro
smaen hovz
peen ryba
smaen
smaen kapr
smaen bram
bory
peen
skopov peen

223

svkov
sekan
vepov peen
telec peen

ekat
vkaka

lza
eleznice
elezni
eleznin pejezd

tra

elezo
loutkov ampn
loutenka

RuTracker.org

-
RUSKO-ESKY SLOVNj

; ;

lut
aludek
lunk
lu
perly
ena
enat
enat
oenit se, oenm
se; oenil se
enich
dmsk aty
kostm
kostmov kab
tek
dmsk pl
mal
malstv
bicho
ivot
la
obvac pokoj
vesta
vesta
tuk
irafa
tun
tun maso
mastn krm
bydlet ve mst;
bydlm-; bydlel-

,
;
-; -

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

225

bydlet na venkov;
bydlm-; bydlel-

p
asopis
novin
novinstv
porota

; -;

3
!
R

!
1

;
;

na zdrav!
za rohem
stvka
choroba
starost
vedouc
zabalte
zahnout za roh
foukan
zvod
ztra
sndan
sndat; sndm;
sndal

; ;

pas

zathnout zclon
ku
zadn oknko
zadn
stolika
konenk

8 - 10270

RuTracker.org

226
;
-;

; ;

; ;

- !
RUSKO-ESKY SLOVNl

rozsvtit;
rozsvtm; rozsvtil

; ;
zapalova

zapalovn

;
objednat; objed
;
nm; objednal
objednat si sndani CHI

objednat si obd

objednat si veei

doporuen zsilka
doporuen dopis

zpad slunce

zkon

zavete

zaveno
;
zavt; zavu;

zavel

pedkrm

oberstven

chuovky
hala
mstnost pro
tranzitn cestu
jc
ekrna
ryba v rosolu
zstupce editele

-
RUSKO-ESKY SLOVNK


, ,

; ;

nmstek
zmek
vdan
opona
zclony
obsazeno
obsazen
dlkov kurs
zpad, zpadn, na
zpad
zsoba
nhradn kolo
nhradn
zamknout;
zamknu; zamknul
zpisnk
zaplombovat
zcpa
tankovat
zkaz
nhradn dly
zpst
vdlky
nakazit; nakazil
nakaliv
zadno
plat
nabt baterii
zapnout
pojistit
r
je
na

227


, ,

;
;

RuTracker.org

- ?
RUSKO-ESKY SLOVN


,
(
)

j
; ;

...

obhjit diplomku,
kandidtskou
(doktorskou)
disertaci

()

zajc
zvt; zvu; zval
hvzda
zve
budova
tady
zde se mluv...
zdrv
zebra
zelen
paitka
jahoda lesn
zemkoule
zrcadlo
zrcadlovka

; ;

...

zrctko
zptn zrctko
obil
zima, v zim
zimn sporty

zimn
ledk
kopretina
zl pes
zl
zneuit

-
[tUSKO-ESKY SLOVNK

; ;

zmije
znm
znalost
znt; znm; znal
vagrov
zlato
zlat
detnk
zoologick zahrada

panlsk ptek

zral
zrak
hledit
zub
zub moudrosti
bolen zub
zubn pasta
kartek na zuby
zubn lka
prtko
ze

; ;

jehla
hrt; hraju; hrl

; ;

hrt karty
hrt achy
hrt dmu
hr
hraka

u
T

229

; ;

RuTracker.org

230

() !
;
-;

- CJJOBAP
RUSKO-ESKY SLOVNK

mov hry
poj(te) sem
jt na rentgen;
jdu-; elrozmazlen
vot
promite!
vydn
nakladatelstv
koen zbo
umleck ped
mty
plen hy
zmna
Izrael, Izraelec

; ;

()

studovat; studuju;
studoval
hrozinky
ltko
kavir
kavir erven
kavir ern
ilustrovan vydn

jmno
jmno matky
jmno otce
investice

zzvor
dovoz
impresionismus


()
;
-;

,
;

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

231

krta
Indie, Ind
krocan
inenr
inenr
elektrotechnik
fk
nkdy
cizinec
ciz jazyky

zahranin
stav
vyuujc
instrumentln
nad
mozkov mrtvice
intenzvn kurs
infarkt
infekn nemoci
infekn
nkaza
informace
injekce
Irsko, Ir

uml chrup

umn dchn

uml
umn

232

-
RUSKO-ESKY SLOVN1

-
RUSKO-ESKY S L O V N K

panlsko, panl

,
-

,
,
-

panltina,
panlsky
vkon
zkaen
vzkum
vzkumn stav

vzkumn kol

historik
historick
pamtky
historick
djepis
pramen
Itlie, Ital
italtina, italsky

,
,

,
, '

idovsk
ervenec, v er
venci
erven, v ervnu
jogurt

bohuel
kabaret
kabel
kabina
podpatek
kasrny
poprava

jak
kakadu
kakao
vkal
spodky
zednk
kmen
schovna zavaza
del
komorn
ledvinov kmen
kandidt
kandidt vd
przdniny
kanystr
knoe
kancel
kancl
generln oprava
auta
kapky
kapota
zel
hlvkov salt
obyejn tuka
tuka na obo
karate
kapesn hodinky
kapesn
kapesn pota
ka

233

RuTracker.org

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

234


!
; ;
\
I

kapr
mapa
obraz
obrazrna
brambory
bramborov kae

bramborov salt

bramborov
polvka
kra
piky
ke
srdce
pokladna
kazeta
kluzit
cvka
kavrna
katedra
katedrla

kael
zakalete
kalat; kalu; ka
lal
katan
katanov
kvalifikovan

; ;

domovn blok
kvarteto

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

byt

ine
kysel zel

kvinteto
stiek pro

odesilatele

lstek na zavazadla

keksy

km

kemp

klokan

letn epice

keramika

kefr

kilo

kino

filmov kamera

biograf

kiosk

vai

kysel

pst
,
na, an
,
ntina, nsky
-

stevo

hbitov

spka

klarinet

tda

klasick

jetel

,
,

RuTracker.org

236


...

.
()

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

- 1
RUSKO-ESKY SLOVN8

lepidlo
javor
kostkovan ltka
Jdet
podneb
jahoda zahradn
jahodov zmrzlina

jahodov
kl
kle od pokoje
slo...
klky od auta
knedlk
merukov
knedlky
teov
knedlky
vestkov
knedlky
kniha
knihkupectv
kobra
koberec
kdy
nkdy
koho
ple
ke
kon
koza
kozoroec
kokosov oech


...

;
;

( )

()
(.)

(
)

koktejl
salm
uzenstv
kalhotky
koleno
kolo
zkladn slovky

237

poet
sbratel
sbrat; sbrm;
sbral

; ;

sbrka starho
umn
sbrka novho
umn

kedluben
prsten
prun vozk na
zavazadla
posdka

mustvo
sluebn cesta
komr
kombin

veselohra
kreslen serily
obchodn kola

RuTracker.org

-
RUSKO-ESKY SLOVNlK

238

pokoj
umvrna

koncertn s
k
brusle
bruslen

koak

pokoj se sndan
pokoj s nbyt
kem
skladatel
kompot
obklad
pota
komfortn
oblka
cukrrna
klimatizace
konen stanice
urit
d
konkurs
stava
konzult
domovnice
svtadl
bonbonira
koncert
klavrn koncert

-
RUSKO-ESKY SLOVNlK

:
:

stj
drustvo
koprovac papr

239

kopie
uzen
uzen
uzen maso
uzeniny
uzen
otp
zavalit
koen
ko
chodba
skoice
hnd
krva
kravn
krlovna
krl
koruna
korunka
zkratka
nakrtko
trup
dopisovatel
kurt
spalniky
olej

tbork
kost

RuTracker.org

240

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

-
RUSKO-ESKY SLOVNK,

oblek
kva
vdesk kva
bl kva
halenka
topen
penenka
kohoutek
barvrna
barva na vlasy
barvy
erven vno
erven, rud
paprika
krevety
krm
krm na
opalovn

krm na obliej
krm na ruce

poheb ehem

hrad
siln alkoholick
npoje

siln
pevnost

keslo

krtiny
kmotra

kmotr

rolnk

kritik

R
U

;
;

;
;

241

postel
krvcen
krvcet; krvcm;
krvcel

; ;

krev
jelito
krokodl
krlk
krom
sklenice piva
hrub mouka
kroupy
angret
kdlo
trnice
stecha
hek
kdo
Kuba, Kubnec
pohr
dbn
kam
karosrie
panenka
loutkov
kukuice
kulisa
koupat se; koupm
se; koupal s
koupit
bankovky
orloj

;
;

RuTracker.org

242

-
RUSKO-ESKY SLOVNllti

kouen
slepi polvka
slepice
koroptev
kurs
kurs dolaru
bunda
kuci
kousek
kousek chleba
ke
kuchy
jezte a pijte!

(.)

(.) i

laborant
laborato
tbor
lak na vlasy
lak na nehty
laky
lakov
lampa
rovka
konvalinka
nudle
boty do vody
latina, latinsky
labu
lev
levice
lev

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

R
u

()

(.)

; ;

letn sporty
letn
lto,v lt
letec
oetujc lka

len
led
lijk

243

zkaz odboen
vlevo (vpravo)
plce
lehk
epelka


()

leukoplast
liv byliny

lk
lk na klouby

pednejc
pednka
len
ln
stuhy
levhart
les
lesnat
lskov oech
schodit
lett; letm; letl

; ;

RuTracker.org

244

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

jtrov salm
likr
lilie
citrn
limonda
oka
linoryt
list
list papru
listnat
literatura
literrn
litografie
vtah
podprsenka
horeka
obliej
osobn poteba

elo
lodiky
le
lika
lce
lce na boty

loket
pltek
lopata
lopatka
losos
pleov voda

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

(.)
(.)
-R
U

245

louka
cibule
luk
prek
lpe
lyovn
lye
lyask boty
teplkov soupra
va
holohlav
lnn ltka
lnn
roztomil
amatr
zvdav
Lucembursko,
Lucemburan
lustr
stehno

dutyfree
obchod
prodejna bezcel
nho zbo
klobounictv

konfekce

lahdkstv

paprnictv

samoobsluha

RuTracker.org

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

246
'
()

elezstv

obchod s porce
lnem
magnetofonov
pska
magnetofon
magnetofonov
psky
muslimsk
mast
mast k zevnmu
pouit

mast na sple
niny
kvten, v kvtnu

ntlnk
majonza
tatarsk omka
mk
makarny
Makedonie,
Makedonec
makrela
nejvy rychlost
malina
mlo
chlapec
manikra
mansarda
znaka

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

247

znmka na dopo
ruen dopis
znmka na dopis
do ciziny)
znmka na
obyejn dopis
gza
znakov vno
bezen, v beznu


, -

(.)

maska
olej
mas
mistr
dlna
matematik
matematika
papr bez lesku
matrace
matka
nevlastn matka
psaka na stroji

nbytek
medaile
medvd ledn
medvd hnd
medicna
lkask
vysvden
zdravotn kola

pomaleji
pomalu

RuTracker.org

248

-
SKO-ESKY S L O V N K

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

zdravotn stedis
ko
slep
mezi
mezimstsk
hovor
mezinrodn os
vden pro moto
rov vozidla
mezipatro
Mexiko, Mexian
drobn penze
men penze
npv
drobn
mln
zpal mozkovch
blan
men
menina
jdeln lstek
pln obsazeno
mstn umrtven
krajina
msto
ohnit
bydlit
msto narozen
loisko
msc
kov
hu

hutnictv
hod diskem
hod otpem
vrh kladivem
mechanizace
stroj
mechanik
med
migrna
mikrofon
miliarda
milin
milint
roztomil
mandle
nerost
minerlka
ministerstvo
ministerstvo
vnitra

249

ministerstvo
zdravotnictv
ministerstvo
zahrani

ministerstvo
kolstv
ministerstvo
financ
ministerstvo
spravedlnosti
ministr
minuta hovoru

,,

RuTracker.org

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

250

minutov ruika

(
)

msa
ter
savci
nzor
mnohokrt
hrob
secese
mdn zbo
borovika

mozaika
mozeek
zip

jehn maso
mlde
mlad
nov brambory

mld
mlko
kladivo
mln vrobky

mlkrna
sele

mlte
klter
mince
instalatr

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

R
U

251

moe
mrkev
zmrzlina
mosk ryba
vrsky
most
mstek
odrazov ms
tek

motel
motor
motocykl
motyka
mo
nka
moov mch
mramor
moudr
mu
pnsk oblek
holi

pnsk pl
muzeum
hudba

hudebn komedie

hudebn kola

konzervato

hudebn

RuTracker.org

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

hudebnk
kreslen

sval
svalnat
odpadky
moucha
mdlo
holic mdlo
mkk
mrn podneb
eznictv
masit jdla
masov konzervy
maso
m

autobusem
nbe
snad
nahoru
povlak na polt

nafukovac
nafukovac
matrace
podnjem
zmaknte
zptky
zpamti
nzev
nahustit

i.

-
RUSKO-ESKY S L O V N K

253

prostt
spravit
vlevo
dan
namydlit
nalakovat nehty

naopak
toit
npoj
napite
pipomete
smr
vpravo
napnav
nez
narkza
drogy
narkotick ltky

lidov umn
nramkov hodinky
poruchy innosti
zlz s vnitnm vy
movnm
narcis
ved
hmyz
pokud
rma
nstnn kalend

RuTracker.org

254

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

stoln tenis

zti

vda

vdecko-populrn
-

vdeckofantastick
-

vdeck


vdeck pracovnk

nlez

nrodn jdlo

kroj

garzmistr
pednosta stanice

bute klidn
!
! netrubte
nedchejte
!
svobodn

nezapomete
!
nepedjdjte
!
!
!
!

zkaz parkovn
nedotkat se
neobtujte
obloha
nezdvoil
nevsta
vagrov.
nevychovan

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

,
-

!
^

neurolog
nesnesiteln
nedvno
neplatn
tden
pomnnka
nylon
nekuci
nmina, nmecky
trochu
nm
nevzdlan
nehldan
parkovit
nepodn
nerv
nervzn
nepravideln
nkolikrt
ne
smla
nafta
nafta
nepoctiv
neiteln
nikde
doln
nina
v dnm ppad
nikdy
ani v nejmenai
ra perel

255

;


RuTracker.org

-
ItUSKO-ESKY S L O V N K

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

256

nitky

nic

novinky

listopad, v listopa
du

nouze

potpn

novomanel

nov vydn

noha

nehet

zkaz pedjdn

non

slo

pedjdt

()

poznvac znaka

obd

pokoj p r o d v a lidi

; ;

obdvat; o b d v m ;
obdval

; ;

balic papr

pokoj p r o j e d n o h o
lovka

o d b a r v i t vlasy

vt pokoj

odbarven

men pokoj

odbarvova

telefonn slo

opeen chlb

Norsko, N o r

mrak

nos

nostka

nosi

ponoky

vmna

smnrna

omrzlina

mdloba

akt

kapesnk

tapety

nosoroec

ich

nocleh se sndan

vzor

vzdln

non podnik

vzdlan

non

zpten

v noci

:
9


9 - 10270

zpten j z d e n
ka

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

s n u b n prsten

sprvkrna obuvi

o b o u t si b o t y

25

-
RUSKO-ESKY SLOVNK
, ,

jeden, jedna, jedno

, ,

jednou

jedenct

jedenct

kolej

garsonira

zkladn kola

spolenost

p a p r o v kapes
nky

objka

jednosmrn pro
voz

jednosmrn

j e d n o b a r e v n lt-

k r u h o v objezd

objektiv

; ;

objet; objedu; objel

; ;

...

pjete mi...

...

inzert

pjit

vysvtlit

nhrdelnk

h l a d k mouka

poplenina

jezero

obyejn

poskytnout p r v n

oydovt; o v d o v l

; - ;

pomoc; p o s k y t n u - ;

; -.,

poskytl-

-; -

okno

vedle

oknko

oves

zelenina

zeleninov polvka

ovce

hasic pstroj

ohe

loupe

okurka

odvy

kolnsk v o d a

deka

oenn pep-

o b a r v i t vlasy

, ,

barvit; b a r v m ;

; ;

barvil

okol

jen, v jnu

nedopalek

260

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

jelen

o l i v o v olej

olympijsk hry

omeleta s rajaty

nebezpe
nebezpen kio
vatka

nebezpen
zatka

nebezpen kle

sn

opera

operace

-
RUSKO-ESKY S L O V N K

261

pvodn

orchestr

zbran a stelivo

orchidej

osvtlen

uvolnte

osel

podzim, na podzim

prohldka

; -;
-

oetit nkoho;
o e t m - ; oetil-

rodinn d o m e k

netovice

; - ;
-

opereta

zpodn

nechat auto

zmekat vlak

n e c h ( t e ) toho!

()!

opozice

()!

ndor

zastavte

zastavte! stop!

! !

zastavit


;
- ; -

zastavit krvcen;
zastavm-;
zastavil-

zkaz zastaven

zastvka n a zna
men

stanice tramvaje

zbytek

opatrn

pozor!

, 1

pozor, dti!

opatrn

mozkov ndor

opt

orangutan

oranov

varhany

varhank

varhann koncert

zavac stroje

orel

oech

okov

pvodn dlo

; -;
-

263

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

ostrov

obleva

osa

ca

nevlastn otec

hmat

nk

servrka

chlazen

lov

od koho

;
;

topit; topm; topil

; ;

odjezdy

lovec

vaen hovz

hldan

znmka

roubovk

moc

oddlen

oetit p l e

otec

oloupan

otok

otevete

omyl

;
;

opait se; o p a m
se; opail se

; -

pohlednice

oteveno

; ;

otevt; otevu;
otevel

; ;

odkud

odlety

vborn

celn p o z n m k y

topen

pavin

; ;

balit; b a l m ; b a l i l

; ;

stan

prst

kabt

; ;

odemknout; odem
knu; o d e m k n u l

; ;

pomnk

odjezdy

pstrojov d e s k a

dovolen

otrava

strouhanka

penzin

pantomima

paprika

pr

obor

seite

; ;

odthnout, odth
nu; odthl

; ;

odstn

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

264

obrna

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

padk

szka

paruka

holistv

( )

kadenictv

( )

park

parkovat

parkovn

parlament

sklenk

partitura

strana

pltnky

plachtn

parfumrie

(
)

obansk prkaz

p a s o v kontrola

265

cestujc

pastvina

pastel

velikonoce

pavouk

patika

zpvk

p e d a g o g i c k kola

pedl

dtsk lka

krajina

pekrna

pelargnie

zpv

dchodce

dchod

invalidn
chod

starobn d c h o d

popelnk

popelav

hlavn cena

prvn tdy

prvn vydn

petrkl

prvn

pzem

pevrhnout

nadvha

peklad

. ...;
- ; -

pekldat z... do...;


p e k l d m - ; pe
kldal-

...
...; -; -

;
;

tlumoit; t l u m o
m; tlumoil

; ;

pekladatel

tlumonk

pka

RuTracker.org

ped

persk

prsten

rukavice

pse

pestr ltka

pskovec

petrel

ped jdlem

ped spanm

ped u p o t e b e
nm

267

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

266

pozdravujte

penos

kohout

p e d n sklo

smutek

pedn

(.)
(.)

raztko

tisk

pedn zub

kiovatka

jtra

transfuze k r v e

ajov p e i v o

zlomenina

kamna

dopisovat se s n
km

chodec

pky

jeskyn

piano

pianista

hospoda

pivo

pivovar

pestvka

;
;

pesthovat se;
pesthuju se; p e
sthoval se

;
;

sthovat se; sthuju se; sthoval


se

;
;

; -

hranin p e c h o d

sako

pestate

pyamo

p n ulice

pilot

pechod p r o c h o d
ce

pilulka

tuk

pechod

pivoka

kol

mounk

spisovatel

pep
zbradl
trval ondulace

RuTracker.org

268

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

; ;

pst; pu; psal

dopisy poste
restante

psemn zkouka

dopis

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

; ;

; ;

pt; prju; pil

; ;

j e d l o u sodu

pitn

jedle

zavn

pl do det

269

synovec

nete

r a m n k o na aty

spork

plomba

patn

patn v o z o v k a

patn n l a d a

spojka prokluzuje

plavn

plavat

plavky

nmst

plakt

bean

pln

pl

nplast

smrem

mzda

telefonicky

vstupn

vtz

njemn

pobe

()

poplatek

kucha

zaplate u poklad
ny

o d b o t e doleva

; ;

odbote doprava

platit; platm; pla


til

; ;

zatka

tek

opakovat

nstupit

obvaz

kart na aty

vyehlit

poas

mstenka

mstenkov vozy

pl

sklep

drky

brada

sutern

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

-
RUSKO-CESKY SLOVNK

270

271

star

pvsek

ojet v z

pedevrem

zavolat n k o m u

podrte

podchod

obratel

pte

podvka

namalovat obo

pozd

n a m a l o v a t asy

pozdn gotika

pozdji

stuptko

seznamte se

podnos

;
;

oht; heju; ohl

; ;

podeev

pat

podpis majitele
zavazadel

slazen

snenka

zapojit d o st

le

poduka

polt

stoupn

sout

vlak

jete

jete rovn

prosm

rate se posadit

pozlacen

ostuda

zatm

ukate

ohldejte

nalakovat vlasy

nkupy

podlaha

poledne

svait; s v a m ;
svail

; ;

pole

let

poliklinika

dtsk o b r n a

brouen sklo

strnk

komisastv

policie

RuTracker.org

272

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

-
RUSKO-ESKY S L O V N K

273

plnk

pomozte

celoveern

zsnuby

plnoc

snoubenka

pln

snoubenec

pomoci

pln ndr

smetk

pomoc

pohlavn

pondl

polote

dorozumn

;
;

rozumt; r o z u m m ;
rozuml

; ;

zavsit sluchtko

porucha
p r o u k o v a n ltka

prjem

kobliha

odpoledne

kloktadlo

srden v a d a

runk

prek

pltno

portsk v n o

pltn ltka

vadlena

ero

krej

poloostrov

portrt

poloprzdn

pjem

pouzdro na ciga
rety

Portugalsko,
Portugalec

portugaltina,
portugalsky

dostat z n m k u

koek

poltina, polsky

, -

Polsko, P o l k

aktovka

ttka n a holen

porce

vymnit m s t o

a d o v slovky

mstnost
raje " rajsk j a b
lko

podn

pistn

rozjezdov p l o c h a

rajsk j a b l k a

palubn lstek

RuTracker.org

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

274

svtlej

-
RUSKO-ESKY S L O V N K

275

spoteba

vnitnosti

zhasnout; zhasnu;
zhasl

; ;

uprosted

nvtvnk

c h o d i t d o koly;

;
-; -

chodm-; chodil-

-; -

poheb

polbit; polbil

-;

no

po j d l e

pro

posledn v y d n

opravit

sprvkrna o b u v i

vyistte

vyistit

naposled

pozt

poslyte

p o d v e j t e se

velvyslanectv

dt n a z u b
korunku

vprava divadeln

pota

hstono

lko

skoro

lon p r d l o

dopisn p a p r

vyprat

potovn z n m k y

libov

potovn smrova
c slo

potovn schrnka

clo

bsnictv

bsnk

ps

l i b o v maso

(.)
(.)

vyklepat blatnk

ledvina

ledvinky

libov

nepovolan

zsilky

tmav

ztrta

omdlt

potok

strop

potom

prababika

pospte si

sprvn

bezpenostn
ps

RuTracker.org

276

(.)

(.)

...

-
RUSKO-ESKY

SLOVNK

vlda
prvo
pravopis
pravoslavn
pravice
prav
praddeek
svtky
vychzkov aty

prdelna
pobyt
pedprodej

vta

nabdnout
pedmst
pedmt
vci na prodej

staroitnosti
pedek
podnikatel
podnik
pedseda
delegt firmy...

...

pedstaven
prezident
pednost
krsn
prmie

-
RUSKO-CESKY SLOVNK


()


;
;

277

ministersk ped
seda
premira
lektor
uitel na vysok
kole (na univer
zit)
plazi
piblin
pbor
holic strojek
uklidit; uklidm;
uklidil
pjezdy
nazdar! ahoj!
pvtiv
uvtn
okovn
okovn proti
nemu
vrtn
pozvn
pedmst
pjezd
recepce
pjem dopis
do ciziny


( )


; ;

! !

ordinan hodiny
pijmac zkouka

dobrodrun
piplit
plet

RuTracker.org

-
RUSKO-ESKY

278

SLOVNK

pilett; piletm;
piletl
plety
ploha
ordinovat; ordinuju, ordinoval

; ;

; ;

zsadov
pijmout
zchvat
vzpomenout
koen

proda
prodopis
pipoutat se; rjipoutm se; pipou
tal se
ptok
pibrzdte
es
kamard
kamardka
dobrou chu!'

;
;

zkontrolovat
pekontrolujte,
zkontrolujte
prvod
pedpov poas

program
poad

;
;


; -;

(
)

;
;

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

279

prodava
prodej za snen
ceny
prodat
prodlouit vzum

;
;
;

obchod s potravi
nami
pokraujte
prjezd
prjezd zakzn
nadjezd
podjezd
jzdenka
bydlen
bydlet; bydlm;
bydlel
prohrt; prohrl

; ;

vroba
hlskovat

vslovnost
pjovna
vloka
pchnout
pezkouet

prmysl
vyluxovat; vyluxo
val
tda
kysel mlko
prostradlo

()

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

280

protestantsk
okliv
antikoncepce

profesionl
odborn kola

povoln
profesor
odbory
odbor

R
U

chladno
minul
sbohem
louen
prominut
vyvolat film
vyvoln filmu
rybnk
skok do vky
skok do dlky
spony
pmo
rovn nos
pm penos
pernk
psycholog
ptk
ptci
knoflk
pudink
pudr

281

; ;

pudenka
tep
przdn
malikost
prvodce
cesta
vela
velastv
penice
vysava
opil
padest
couvat; couvm;
couval
pata
patnct
patnct
ptek
pt
pt
ped pti dny

ptkrt
padest
pt set

prce
prce na silnici

zamstnavatel
pracovn doba
dlnk

; ;

282

RUSKO-ESKY

SLOVNK

rovina
neten
chladi
rdio
rozhlasov penos

;
;
,

duha
rozbit
iteln
vzbute
vzbudit; vzbudm;
vzbudil
rozveden,
rozveden
rozveden
rozcest
rozvoj
rozvod
rozvzat
konverzace
konverzan p
ruka
rozmnit
velikost
povolen k dovozu

povolen k vvozu
povolen celnho
adu
samozejm
rozumn
zout si boty
obvod

; ,

60

-
RUSKO-ESKY' SLOVNK

R
U

283

(.)
()

rakovina
rak
raketa
rna
rann
jzdn d

letov d

rozdlova
vyprodej
povdka
rozepnout
vzdlenost
borov voda

jodov tinktura

rostlina
olej

heben
radnice
realismus
realistick
dt
ebro
odbaven
redaktor
redakce
edkvika
zdka
edkev

RuTracker.org

284

RUSKO-ESKY

SLOVNK

(.)

reisr
reie
guma
guma do prdla
gumov zbo
ostr
vsledek
ezb
eka
rekord
rektor
nboenstv
emeslnk
emeslo
psek k hodinkm
opravna
oprava obuvi
oprava hodinek
havarijn vz
renesance
epa
report
asy
restaurace
referent
rozhod
recenze
recept
sladkovodn ryba

mskokatolick

re


RUSKO-ESKY
SLOVNK

285

kresl
kreslen
rov nkyp s
ovocem
rov polvka
olejomalba
perokresba
uhlov kresba
rm
rohlk
rodie
porodit; porodila

narodit se; narodil


se
matesk jazyk
pbuzn
narozen
vnoce
ito
re
rov
rokoko
kolekov brusle

role
rum
romn
hemnek
rosa
Rusko, Rus
rotn
sta

RuTracker.org

286

-
RUSKO-CESKY

klavr
koile
karbantek
sekan
puka
ruka
rukvy
rukopisy
kotou
volant
Rumunsko, Rumun

,
-

,
-

(.)

rumuntina,
rumunsky
erve
rutina, rusky

run
ryba
ryb konzervy
ryb
ryb
zrzav vlasy
rud
trh
pka
batoh
sklenka
ada

rus
tuka
prun zavazadla

SLOVNK

, p
,

RUSKO-ESKY

287

SLOVNK


;
-; -

kapusta
zahrada
sednte si
salt
okurkov salt
tomatov salt

sdlo
nejpozdji
nejdve
letadlo
samoobsluha

domliv
lzn
sandly
oetovatelka()


()
;
-; -

skovn
klobsa
sardinky
olejovky
satira
cukr
cukr kostkov
cukr rjrkov
(mouka)
cukrovka
cukr krystalov
(psek)
srazit horeku; sra
zm-; srazil-

RuTracker.org

288

; ;

(.)

(.)

-
RUSKO-ESKY

SLOVNK

vinobran
svatebn cesta

svatba
erstv
erstv chleb
tchn
tchyn
odboit; odbom;
odboil
balk
rolety

; ;

svtlo
svtl ltka
svtl
semafor
pek
svka
svdek
vepov maso
punice
svetr
volno
voln pokoje

voln
zkonk
nevlastn sestra'

nevlastn bratr
vagrovstv
vagr

-
RUSKO-ESKY

R
U

SLOVNK

289

vagrov
kondenzovan
pronajme se
sloit zkouku
udlejte fotografie
z tohoto filmu


; -;
;
-;

, ,

-
-

zaostit

dt hork obklad;
dm-; dal-

;
-; -

dt injekci; dm-;
dalnamasrovat obli
ej
udlat protzu
jemn peivo
sever, severn, na
severu
severovchod
severozpad
dnes
sedm
sezna
te
sekretka
vteinov ruika

sle
slaneek
celer
zemdlstv
semafor

; -;, ,

10- 10270

290

-
RUSKO-ESKY

stav

sedmdest
semin
sedmnct
sedmnct
sedm
sedmkrt

rodinn rozpoet

SLOVNK

sedmdest
sedm set
rodina
semeno
seno
senose
z, v z

pcno

pbornk
srden zchvat

srdce
stbro
stbrn
okovac prkaz

'

ed
nunice
sestra
s
ska na vlasy
vzadu

-
KDSKO-ESKY

SLOVNK

doutnk

cigareta

sedadlo

mot

sympatick

pznak

symfonick

symfonie

tmav modr

ek

sirotek

eknte
!
ci; eknu ekl
; ;

pohdka

skla

skalnat

spla

ubrus

dostihy

prvan

paek

kostra

sleva

() zhyb
svah

pnev

smyk

kolik

kolikrt

bolest

brzy

291

; ;

RuTracker.org

292

,
-
,

-
RUSKO-ESKY S l o v w f r

rychlost
dobytek
lepic pska
houslista
housle
skromn
socha
sochastv
nudn
projmadlo
slab alkoholick
npoje
sladk
nalevo
pt
slep
zmenk
vestka
smetana
slivovice
mslo
sliznice
pli
slovnk
Slovensko, Slovk
slovnk
sloventina,
slovensky
Slovinsko, Slovinec
slovo
zkusky z lstko
vho tsta

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

()
(
)

ednk
sluebn
sluch
poslucha
slina
namazat
vymte
smrt
sms
kysel smetana
rybz
namoit
smyce
smyec
venku
snh
snacha
odlakovat nehty
najmout si pokoj
pes
soustrast
katedrla
sbrka (znmek)
schze

293

()

sebran spisy

sova
pln
plnolet

modern

294

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

vbec
vbec ne
dohoda
obsah
spojen!
spojit
splen
souhvzd
svdomit
va
slan
slista
slunn
pal
slunce
slo
slavk
slma
slamn
slnka
sl
sl do koupele
spnek
sonta
vzkaz
soupe
soprn
doprovod
zvod, zpas
tyicet
tyict
soused

295

prek
borovice
st
omka
sociln
avnat
ke
aluden kee

spac vagn
spac pytel
lonice
chest
zchrann
dky
specializace
odbornk
odborn vzdln

obor
AIDS
zda
mcha
lh
lihov
zpalky
klidn
sportovn
sport
sportovn discip
lina
sportovn hry

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

296

sportovn nad
sportovec
informan kance
l
bh na krtk trati

hned
steda
kana

prmrn rychlost

stedn kola
okenice
stadin
stista
st
sklenice
ocel
stanice
piln
staec
startr
startovat
staena
star

stednho vku
stedn postavy
stedokolsk
vzdln
prmrn vdlky

-
RUSKO-ESKY SLOVNlK

; ;

star mldenec

297

figurka
lnek
strom
sklo
sklenn perly
sklenn
sklen
stna
titul
npl do pera

stipendista
stipendium
praka

prt; peru; pral

; ;

ver
bse
sto
sto dvacet pt

stokrt
stl
tetanus
stolek
srka
srazit se
jdelna
stoln vno
truhl

298

zubn lka
hlda
parkovit
stanovit taxi

strnka
zem
svtov strany

-
RUSKO-ESKY S L O V N K

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

ptros
pojitn
pojistka
p
ruika
stelec
stelba
lukostelba
stavitel
stavebn hmoty

stavba
thl
fazolov lusky

student
studentka
menza

( )
,

atelir
idle
schod
chodidlo
letuka

R
U

299

manel
manelka

manel
manelstv

kloub
trvanliv peivo

suen
jevit

scn

spojka
tst

et
Spojen stty ame rick, Amerian
,
njemnk

syn

vyrka

sr

plsov sr

podnjem
sobota
soud
soudce
sukno
soumrak
taka
kabelka
polvka
krupicov
polvka
nudlov polvka

300

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

syrov
surovina
sem
pekvapen

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

(
)

celn prohldka

tabk
tablety
taxi
tam
celn prohlen
celnk
celn poplatek
celnice
tanec
tanen
tanenk
pantofle

tal
gau
tvrd
tvaroh
divadlo
divadeln hra

televize
telegram se zapla
cenou odpovd

R
u
X
\

a
c.
k
e
r
0
r
9

televizn kanl
tele
televizn penos

telefon
telefonn automat

telefonn seznam

(.)

sluchtko
telefonicky hovor
tlo
telec maso
teletina
tmav ltka
tma
tmav
teplota
stny na obo
tenis
tenisky
tenor
teplo
tepl
internista
teplomr
plen hlna
tchn
teta
technik
prmyslov kola

301


RuTracker.org

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

302

;
;

technick prkaz

tchyn
tygr
titulky
tyfus
tich
potichu
ticho
ltka
puntkov ltka

ltky na aty
ltka bavlnn
kmn
taky
soustrunk
tlust stevo
jen
palivo
topol
obchod
trit
brzdy
brzdit; brzdm;
brzdil
dort
pask dort
pesn
tragdie
hostinec

; ;

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

;
;

303

tranzitn vzum
stzliv
trenr
cviit; cvim;
cviil

; ;

treska
tet
tpokojov
ti
tikrt
tict
ticet
pleten zbo
tinct
tinct
ti sta
troj klan nerv
trojskok
chodnk
dmka
lulkov tabk
pracovit
mrtvola
trenrky
zvodn drha
zchod
toaletn papr
toaletn mdlo
toaletn poteby

tuberkulza
nedoslchav

304

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

,
-

turista
autokar

turnaj
Turecko, Turek
stevce
duen hovz
asenka
tykev
tisc
tisc
tce
tk

vrada
vrah
sklize
uklzeka
ven
roh
uhl
ho

tam
tulipn
mlha
tuk
tunel
slep ulice
zjezd
turistick chata
turetina, turecky

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

; ;

,
-

poslute si
zdail
zlevnn
hnojivo
hnojit
poten
prkaz totonost
uovka
veee
veeet; veem;
veeel
zen vozovka
injekce
Ukrajina,
Ukrajinec
ukrajintina,
ukrajinsky
kopr
ocet
l
ulice
umt; umel
umrtvit nerv
chytr
duevn prce
umvadlo
obchodn dra
univerzita
uniforma
sprva
tvrdohlav

305

; ;

,
,

306

-;

-;

; ;

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

ivotn rove
roda
lekce
statek
sluby
zdokonalit se v n
em; zdokonalm
se-; zdokonalil sespch
lk na uklidnn


; ; -

unaven
stn zkouka
stice
knrek
kachna
rno
vmol
ucho
odejdte
studium
kola
koln rok
ue

vdec
uilit
uitel
uit se; um se;
uil se
ad

; ;

307

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

\
U

tovrna
tovrnk
fagot
baant
fakulta
pjmen
fraka
zstra
porceln
nadvan ryba

nadvan
svtla
fazole
faismus
faista
nor, v noru

suk
erm
fialka
krasobruslen
fyzik
fyzika
manuln prce

tlesn vchova
vr
filolog
filologie
filosofie

308

;
;

, -

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

film
horor
filtr
datle
Finsko, Fin
fialov
plameak
flanel
fltna
vodotrysk
pstruh
fotografick p
stroj
fotograf
fotografovat;
fotografuju;
fotografoval
fotografie
fotografick filmy
Francie, Francouz
francouztina,
francouzsky
Nmeck spolkov
republika, Nmec

freska
jtrov knedlky

ovocn zmrzlina
ovocn va

rpop

;
;

,
,

309

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

ovoce
libry
fotbal
kopan

X
vnoka
upan
sta
jehlinat
chemik
trval ondulace

chirurgick
oddlen
chlb
peivo

chlv
bavlna
vloky
chmel
konek
pechzet pes
koleje zakzno
hokej
plavice
kopec
lednika

chemie
istrna
chirurgick zkrok

RuTracker.org

311

-
-
RUSKO-ESKY SLOVNK

310

vodov ondulace
zima
studen pedkrmy

studen
svobodn
sbor
Chorvatsko, Chor
vat
sbormistr
sborov zpv
dobr nlada

)>

hodn
dobe
hbet
ken
chryzantma
chronick
kilov sklo

RUSKO-ESKY

SLOVNK

^ 3.111"


'
"

mal
huben

volavka
barvy
kvtk
smaen kvtk

barevn
barevn lept
kvtina

vtinrstv

el cesty
Q ena

enn dopis
TiPUPfU
ted

iT- - i stredn topen

iiouTTil
1
ytUionuiri

KJ1nctxXPH

tUvic

5 iW
I^

stredn
etzek
etz
kostel
cikda
brambok
cirkus
kure

1 Cl
**-1 tur i

aj
racek
konvice na aj
hodina
hodinov ruika
kaple
hodinstv
soukrom majetek
soukrom
asto
hodinky
lek
tepan

RuTracker.

312

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

lovk
lidsk
elist
kufr
kufk
mistr svta
mistrovstv
pda
obden
lebka
elva
ten
borvka
inkoust
plnic pero
ernobl
ern
ern kva
pep
ery
esnek
estn
ctidostiv
tvrtek
tvrt
tyi
tyikrt
tyi sta
trnct
trnct
oka
okov polvka

313

-
RUSKO-ESKY SLOVNK


,
,
-

; ;

Qesk republika,
Cech
etina, esky

slovky
istit; istm; istil

...
!

-
-

st; tu; etl


len delegace...
ukneme se!
etba
co
nco
nco proti vrs
km
choloustiv ple

; ;


; ;
...
!

citliv film

krsn
punochy

la
ampn
ampn na
mastn vlasy
ampn na
such vlasy

ist
istc prostedky

RuTracker.org

-
RUSKO-ESKY SLOVNK,

,
-

,

koupac epice "

kulikov pero
dl
hornk
vdtina, vdsky


'

-
RAJSKO-ESKY SLOVNK

--

zek

315

ic stroj
vcarsko, vcar
vdsko, vd
veledlo
hedvb
hedvbn ltka
vlna
vlnn ltka
edest
estnct
estnct
est
est
estkrt
edest
est set
fkucha
krk
impanz
irokohl
sk
kola
k
koln
klobouk

;
;

tkanice do bot


()

silnice
Skotsko, Skot

; ;

pekek
slanina
vlsnika
pent
vzprn
kalhoty
kalhoty krtk
(dlouh)
stativ
vvrtka
zclony
pokuta
koich
vagr
ert
stehlk
tv
kart
kart na boty


()

nrovat; nruju;
nroval
okoldov zmrzli
na
okoldov
okoldov dort

RuTracker.org

-
RUSKO-ESKY. .SLOVNK,

316

kotnk
ttn lza

tika

;
;

zkouka
maturitn zkou
ka
examintor
zkuebn komise

zkouet; zkoum;
zkouel

; ;

exempl
hospodstv
ekonom
obrazovka
vlet
prvodce
expozice
vvoz
rychlk
expresionismus
elektrick
baterka

elektina
elektromechanik
instalatr elektric
kho veden
digitlky

-
RtTSKO-ESKY S L O V N K

317

elektrrna
elektrick poteby

energie
nrtek
tafetov bh
patro

, ,

sukn
zlatnictv,
klenotnictv
jih, jin, na jihu

-
-
,

jihovchod
jihozpad
Jugoslvie,
Jugoslvec
jin
mldenec
prvnk


()

jablko
jablo
jablkov kompot
zadnice
jed
koule
jizva
aluden (stev
n) katar

, ,

()

RuTracker.org

318

-
-
-

-
RUSKO-ESKY SLOVNK

jazyk
mchan vajka
mchan vejce
volsk oko
vejce
vejce natvrdo
vejce namkko
rusk vejce
leden, v lednu
jantar
Japonsko, Japonec
jeb
jemen


* .
1 5 0 7 0 4

70x100 ' / 3 2

13 0

6,76

3 000 10270


117303 / 111

'
300600 , 109

Вам также может понравиться