Вы находитесь на странице: 1из 11

= Edatlarla

Genetiv Hl
:
(Genetiv durumunda u edatlar kullanlr:)

1 - ( nerede? sorusuna yant veren edatlar)


()

2- ( nereden? sorusuna yant veren edatlar?)

-
-

3- ( nereye? sorusuna yant veren edatlar)

4- ( neden?niin? sorusuna yant veren edatlar)-

5- : (Dier edatlar:)

(Yer Belirten Edatlar:)
, , , , , , , , , , ,
. ,
.
(Bu edatlar nesnenin nerede bulunduunu ya da fiilin nerede yapldn ifade ederken kullanlrlar. edat hari, hepsi
yalnzca genetiv durumunda kullanlr.)

.
.
.
.
.
.

, , , , .
, , , -, -
(Eer , , , , edatlaryla sorusuna yant alnyorsa; sorusu ise , , , -, - edatlaryla
yantlanr.)

: :
--
--
--
--
-- -

,

(Zaman Belirten Edatlarn Genetiv Durumunda Kullanlm)

, , , .
?
(, , , edatlar genetiv durumunda zaman belirtmek iin kullanlr. Bu edatlarn sorusu; ?)
; (rnein)

.
.
.
.

.
(OT edat yalnzca genetiv durumunda kullanlr.)
1. , :
(OT edat hareketin nereden baladn belirtir, yani yeri belirtir.)
.
. ( ; 7 . )

2. .
(OT edat edat ile beraber kullanldnda hareketin nereden nereye kadar yapldn belirtir.)
649 . (Leningrad'dan Moskova'ya 649 km vardr.)
.

3. , ; (edatla birlikte kullanlan


bir zamir ya da nesne hareketin nereden baladn belirtir.)
. (Abisinden mektup ald.)
.

4. : (OT edatyla birlikte dkmanlarn hangi tarihten olduu


belirtilir.)
.
.
.

5. , , . (OT edat
rahatsz olunan ya da korunulmak istenen bir nesneyi belirtirken sk sk kullanlr.)
.
.
.

6. , , , .
((uzak), (yakn), (sa), (sol) gibi kelimelerden sonra da OT edat kullanlr.)
.

7. : (OT edat u fiillerden sonra kullanlr.)

: :
...
...
...
...
...
...
...
--------
...
--------

.
.
.

8. ? (OT edat ? sorusuna yant verebilir)


1) (mutluluktan alamak)
/
/


2)( edatnn kullanm)
1. , , . (
?)
( edat hareketin limitinin veya snrnn yerini belirmek iin kullanlr.) (Hangi yere kadar? Nereye kadar?)
. (Stada kadar yryerek gittik.)
.
...

2. , : ( edat hareketin geerlilik


zamann belirtirken kullanlr.)
( ?) . (Yamur sabaha kadar yad.) ( Ne zamana kadar?)
. (Akama kadar altk.)
.

3. ? ( edat hareketin
zamann belirtirken kullanlr ve ? sorusuna yant verir.)
(?)
.


(C edatnn kullanm)
, .
:
(C edat yalnzca genetiv durumunda kullanlmaz. Ayrca ve lerle de kullanlr. C edatnn
Genetiv durumundaki kullanm bilgileri:)

1. - . (C edat hareketin balama vaktini belirtirken


kullanlr.)
( ? ?) .
( ?) .
.

, .(C edat edat ile birlikte kullanldnda


fiilin balama ve bitme zamanlarn belirtirler.)
.
.

2. .
? (C edat hareketin nereden baladn gsterir. Bu
durumda kullanlan C edat ? sorusuna yant verir.)
. (renci kitab rafdan ald.)
.(O sokaktan geldi.)

3. , : (C edat belli
kalplarla kullanlabilir, rnein;)

-.


( edatnn kullanm)

.
( edat yalnzca genetiv durumunda kullanlr.)
1. .
?
( edat hareketin ya da fiilin nereden ktn gsterir. ? sorusuna yant verir.)
.
.
.

2. , -, -.
( edat hareketin kaynan, nereden veya kimden geldiini gsterir.)
.
.
.

3. , . ( edat nesnenin neyden,


hangi maddeden yapldn sylerken kullanlabilir.)
.
.
.

4. :
( edat baz kalplarla beraber kullanlarak bir eyin nedenini aklayabilir.)


5. , . ( edat bir eyin
parasndan/ksmndan bahsederken kullanlabilir)
.
.


( edatnn kullanm)
.( edat yalnzca genetiv durumunda kullanlr.)
1. , -
?
( edat herhangi birisine ait/bal birisinden ya da bir eyden bahsederken kullanlr ? sorusuna yant verir.)

.
.
.

2. ,
- . ( edat dier bir eye ya da harekete bal olan nesneyi ya da kiiyi ifade ederken kullanlr.)
1) () .
.
2) .
.
3) : ( edat u fiillerden sonra kullanlr.)
: :
.
.
.


( edatnn kullanm.)

1. .
( edat bir nesnenin veya kiinin yokluundan bahsederken kullanlr.)
( ?) .
( ?) .
.
( ).
--- .

2. , .
?
( edat hareketin nasl getiini/olduunu ifade ederken kullanlr. Bu durumda edat ? sorusuna yant verir.)

/ .
- / .

3. Zaman ifade ederken kullanlr.


.


( edatnn kullanm.)

1. , .
? ?
( edat hareketin kimin ya da ne iin yapldn gsterir. ? ? sorularna yant verir.)
( ?) .
( ?) .

2. .
? ? ?
( edat yaplan fiilin amacn ifade ederken kullanlr. ? ? veya ? sorularna yant verir.)
.

3. .
( edat konunun amacn ifade ederken kullanlr.)

.
.

4. , :
( edat baz zamirlerle, sfatlarla ve isim-fiillerle kombinasyon yaplarak kullanlr.)

1) .
: .... \ ... \ .... \ ... \ ... \ ...

2) .
.
: , , , , , , , , ,
( ) .

3) .
: , , , , .

(Akuzatif Halin
Edatsz Kullanm)
.
.
(Akuzatif hl edatsz kullanlrken fiillerle kullanlr. Akuzatif hl isimlerle ekimlendiinde edata gerek yoktur.)

1. , ,
.
(?) .
(?) .
(?) .

, ,
? ? --
(Ardndan akuzatif hlde bir isim ekimlenmi edatsz kullanlan fiiller ? ? sorularna yant verir. Bu fiillere gei
fiilleri denir.)

, , , .

(Gei fiilleri fiziksel hareketleri, algsal durumlar, hisleri, iletiimi ve bunun gibi durumlar ifade etmek iin kullanlabilir.)

Aada bu fiiller iin rnekler bulabilirsiniz:

: :


---------
-------
-------
---------
----------
, ----------
------------

2.
, .
(Akuzatif hlde eylemin yapld belli bir zaman dilimini ifade etmek iin herhangi bir fiil kullanlabilir.)
? ?
?
(Akuzatif hlde kullanlan sorular: ? ? ? )

( ?) .
( ?) .
.
( ?) .
.

3.
.
(Hareket fiilleri akuzatif hlde kullanldklarnda belli bir zaman belirtebilir.)

.
.
.

4.
.
(Akuzatif hl fiyat ve arlk ifade etmek iin kullanlabilir.)

.
.
.
= (Edatsz
nstrumental Durum)
1. :
(nstrumental durum ama/fiil iin kullanlan arac ifade ederken kullanlr.)
(?) , ; (?) : (?) , .

2. ( ,
). ?
(nstrumental durum fiilin nasl gerekletiini ifade ederken kullanlr. ? sorusuna yant verir.)
( ?)
- . ( ?)
( ?)

, , ,
, :
(nstrumental durum hareketin baka bir nesne ile karlatrlarak ya da benzetilerek fiilin nasl gerekleeceini
ifade ederken kullanlr.)
( )
( )(Zaman ku gibi uar gider)

3. . (nstrumental hl hareketin nerede


gerekleeceini ifade ederken de kullanlabilir.)
(?) ( )
( )
( )

4. . (nstrumental hl zaman ifade ederken kullanlabilir.)


(?) ; ; ; ( --
..) ; ( -- ..) ; ( -- ..)

5. .
(nstrumental durum seyahet edilen ara trn ifade ederken kullanlr.)
, ,, ( , , , --
..)

6. .
(nstrumental durum karlatrma yaparken kullanlabilir.)
(: (..) ) , . (O, benden bir saat sonra geldi)
(: ).

7. , :
(nstrumental durum eer fiil ifade ediliyorsa zamiri gsterirken kullanlr)
) (fiil pasif formunda ise)
( . )
) (isim)
( , ).

8. , , .
(nstrumental hl mutlu, fakir, zengin gibi sfatlarla birlikte kullanlabilir.)
.
.
.


(nstrumental Durumunda Kullanlan Fiiller)

1. ;
(nstrumental durumunda u fiiller kullanlr:)

(..) . .
(..) . .
(..) .
(..) .
(..) , , ) .

2. :
(nstrumental durumunda u fiiller kullanlr:)

) - , ,
- - ,
- , ,
- , ,
- ,

) - ,
- , ,
- , , ,
- , ,

) - , ,
-,
- ,,
-
- , ,
- ,
- ,

) - , ,
- , ,
- , ,
- ,
-

) , - -
.
(, - - fiilleri instrumental durumda bir mesleki pozisyonu
ifade ederken kullanlr.)
.
.
.

(Edatsz Datelni
Padej)
1. ,
. ? ?

(Datelni padejde fiiller hareketin kimin ya da ne iin yapldn niteler. Kime? ya da Neye?sorusu ile bu padej anlalabilir.)

(?) . (Mektup yazdm (Kime?) babama.)


(?) . (Derste birok telaffuz kuralna dikkat ettik (Neye dikkat
ettiniz?).

,
: (Fiilden sonra gelen ve eylemden etkilenen kelime datelni padej olarak ekilir.)

. (Oyunca bebee ver)


. (Arkadana kitap al)
. (Abine mektup yaz)

, ,
:
(Baz fiiller isim halleri ile de kombine edildiinde datelni padej kullanlr)
--
--

Datelni padejde kullanlan baz fiiller:

: :
2. , , : (fiilden sonra
gelen zne ya da fiilden etkilenen kii datelni padej ekilir.)

, , , .

: :, ,
:
(Yukardaki fiiller isimle birlikte ekildiinde yine datelni padejde kullanlr)

rnek: ---
---

3. , ,
:
(Fiilden etkilenen/zarar gren kii ya da nesne de datelni padejde ekilir)

, , , , , .

: :----------

----------

, ,
:
(Yukardaki fiiller isimle birlikte ekildiinde yine datelni padejde kullanlr)

---
---

4. : (Datelni padej gerektiren baz fiiller)

: :


rnek:
.
.
.
.
.
.

5. : (Datelni padej gerektiren baz fiiller)

: :. (Bu fiiler ruh hali ile ilgilidir.)

rnek:
, , , , .

(Datelni Padejin Baz Kombinasyonlarna rnekler) Parentez ierisinde olanlar kelimelerin yaln-ekimsiz halleridir.
Yannda ise dativ halindeki ekimlerini yazdm. Karlatrarak padeje ekimlendiinde nasl olduunu anlayabilirsiniz:

1. () .
2. () .
3. () .
4. () .
5. () .
6. () .
7. () .
8. () .
9. () .
10. () .
11. () .
12. () .
13. () .
14. () .
15. () .
16. () .
17. () .
18. () .
19. () .
20. () .
21. () .
22. () .
23. () .

(Datelni Padejin Ya fade Ediminde Kullanm)


:
rnekler:
1- , , .
2- . 18 .
3- ?
?
?
?

Rusada Tekili Olmayan Kelimeler ve stisnalar


Son eki veya olan ve yalnz oul durumda kullanlan isimler :

- aki- gzlk
-as saat
- duhi parfm
sipts maa
- ves terazi
- trus klot
- tani - eofman
sot abaks
- kansert konserve
-finans finansal,parasal
poiski arama
kuranti ok byk saat
sani kzak
- i lahana orbas
lyudi-insanlar
- drojji- maya
-budni gnlk
- nojnits - makas
yasli- kk ocuk yuvas
-kanikul rencilerin tatili
- paharoni defnetme
-dengi para
sutki 24 saat
- sumerki alacakaranlk
- nasilki sedye
- bryuki pantolon
hlopat ura
memuar gezi/an defteri
vbor seim

ile biten oullar :

- - erkek karde
- - sandalye
- - baak
- -kanat
- - aa yapra
- - yapraksz aa dal
- - ku ty
- - zincirleri birbirine balayan halka
- - samimi arkada
- - odun
- aa
- - oul

STSNA : iki tane oul ekimi vardr :


1. - defter yapraklar
2. - aa yapraklar

Sadece Tekil Kullanlan simler


Bu isimlerin oul hali yoktur:

jilyaza demir
med bakr
alyuminii alminyum
kislarod oksijen
vadarod hidrojen
malako st
miyasa et
riba balk
sol tuz
sahr eker
masl ya
sr peynir
abuf ayakkab
adijda giysi
pasuda kapkacak
uborka temizlik
borba gre
- plavaniye yzmek
luk soan
- esnok sarmsak
- luk-porei prasa
kapusta lahana
pitruka maydanoz
mebel mobilya
markov havu