Вы находитесь на странице: 1из 28

ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

РАНОВИЗАНТИЈСКА АРХИТЕКТУРА
ЦИЈЕЛА ДРЖАВА ЈЕ ИМЕ ДОБИЛА ПО ГРЧКОЈ КОЛОНИЈИ
ВИЗАНТУ (←660)
ГРАД КОНСТАНТИНОПОЉ (ВИЗАНТИОН) ЈЕ ОСВЕЋЕН 11.
МАЈА 330. год. (СЛАВЕНСКИ НАЗИВ ЦАРИГРАД)
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВИЗАНТИЈСКЕ ДРЖАВЕ СУ:
-ХРИШЋАНСКА ВЈЕРА
-ГРЧКА КУЛТУРА
-УСАВРШЕНО РИМСКО ЗАКОНОДАВСТВО

ОВА ТРИ СЕГМЕНТА УГРАЂЕНА СУ У ЦИВИЛИЗАЦИЈУ, ПА


ЗАТО И У УМЈЕТНОСТ
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ У КОЈИМА ДОЛАЗИ ДО ЗНАЧАЈНИХ


ТРАНСФОРМАЦИЈА У АРХИТЕКТУРИ:

1. РАНОВИЗАНТИЈСКИ- V - ПОЧЕТАК VII ВИЈЕКА


2. СРЕДЊИ- VII-XIII (НАРОЧИТО ПОД ДИНАСТИЈОМ
КОМНЕНА, IX ДО ПОЧЕТКА XIII ВИЈЕКА)
3. ПОЗНИ ПЕРИОД – ПОЧЕТАК XIII – СРЕДИНА XV
ВИЈЕКА (РЕНЕСАНСА ПАЛЕОЛОГА)

УТИЦАЈ ВИЗАТИЈСКЕ УМЈЕТНОСТИ НА ДРУГЕ ЗЕМЉЕ


ТРАЈЕ МНОГО ДУЖЕ
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

• У РАНОВИЗАНТИЈСКОМ ПЕРИОДУ ОБАВЉА СЕ СИНТЕЗА


РАЗНИХ ТИПОВА ЦРКВЕНИХ ГРАЂЕВИНА У ЈЕДНУ
ЦЈЕЛИНУ
• РАНОВИЗАНТИЈСКА АРХИТЕКТУРА ЈЕ САЧУВАНА У
МАЛОМ БРОЈУ ПРИМЈЕРА
• РАЗЛОЗИ ЗА ТО СУ АРАПСКА ОСВАЈАЊА (ОД VII ВИЈЕКА)
И ИКОНОКЛАЗАМ (730-843)
• ПО КОНЦЕПЦИЈИ ПЛАНА И КОНСТРУКЦИЈСКИМ
РИЈЕШЕЊИМА, ИЗДВАЈА СЕ НЕКОЛИКО ЦРКАВА , КОЈЕ
НИСУ ИСТОГ ТИПА АЛИ СУ УГЛАВНОМ СВЕ КУПОЛНЕ
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

1. ЦРКВА СВЕТИХ СЕРГИЈА И ВАКХА


(ЦАРИГРАД, 530. год.)
2. ЦРКВА СВЕТЕ ИРЕНЕ (ЦАРИГРАД, 532. год.)
3. ЦРКВА СВЕТЕ СОФИЈЕ/ПРЕСВЕТЕ МУДРОСТИ
(ЦАРИГРАД, 532-537. год.)
4. ЦРКВА СВЕТИХ АПОСТОЛА
(ЈУСТИНИЈАНОВА ГРОБНА ЦРКВА, ЦАРИГРАД, VI ВИЈЕК,
СРУШЕНА 1453. год.)
5. ЦРКВА САН ВИТАЛЕ (РАВЕНА, 526-541)
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

 РАЗДОБЉЕ ЈУСТИНИЈАНОВЕ ВЛАДАВИНЕ ИЗДВАЈА СЕ КАО


ЕПОХА ИЗУЗЕТНО ВЕЛИКИХ ГРАДИТЕЉСКИХ ПОДУХВАТА
(према Прокопију само у престоници цар је подигао 32 цркве)
 ГРАЂЕВИНЕ ПОДИГНУТЕ У КОНСТАНТИНОПОЉУ, ТОКОМ
ЈУСТИНИЈАНОВЕ ВЛАДАВИНЕ, ДУГО ЋЕ ДОМИНИРАТИ
ГРАДОМ
 ВИЗАНТИЈСКО ХРИШЋАНСТВО ПА И АРХИТЕКТУРА БИЛИ СУ
ПОД ВЕЛИКИМ УТИЦАЈЕМ ХРИШЋАНСКОГ ИСТОКА
 ПРВО СУ СЕ ГРАДИЛЕ ХЕЛЕНИСТИЧКЕ БАЗИЛИКЕ , А ЗАТИМ
СЕ СВЕ ЧЕШЋЕ УВОДЕ КУПОЛНЕ СТРУКТУРЕ И КОНАЧНО
ОСНОВА УПИСАНОГ КРСТА
 ПРИМЈЕР ДВОЈНОГ-ПРЕЛАЗНОГ ПЛАНА ЈЕ ЦРКВА СВЕТЕ
ИРЕНЕ КОЈА У ПРИЗЕМЉУ ИМА КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОРИЈЕНТАЛНЕ БАЗИЛИКЕ, А ИЗНАД ГАЛЕРИЈА ЈЕ РИЈЕШЕНА
КАО УПИСАНИ КРСТ СА КУПОЛОМ
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

СВЕТИ ЈОВАН СТУДИОС У ЦАРИГРАДУ, средина V вијека


 ПРЕДВИЗАНТИЈСКА ИЛИ ПРОТОВИЗАНТИЈСКА БАЗИЛИКА
 СЛИЧНА ЦРКВА БОГОРОДИЦЕ У СОЛУНУ ПОЗНАТА КАО
АХИРОПИИТОС
 МАНАСТИРСКА ЦРКВА, ТРОБРОДНА БАЗИЛИКА, ИСПРЕД АТРИЈУМ
СА ТРИ ТРИЈЕМА
 ГОРЊА КОНСТРУКЦИЈА ДРВЕНА, ИЗНАД БОЧНИХ БРОДОВА И
НАРТЕКСА ПОСТОЈАЛЕ СУ ГАЛЕРИЈЕ
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

СВЕТИ ЈОВАН СТУДИОС У ЦАРИГРАДУ


ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА СВЕТЕ ИРЕНЕ (ИРИНЕ), ЦАРИГРАД, 532. год.


 ЈЕДНА ОД НАЈВЕЋИХ И НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ЦРКАВА
САГРАЂЕНИХ У ПРЕСТОНИЦИ У ВРИЈЕМЕ ЈУСТИНИЈАНА
 У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ СВЕТЕ СОФИЈЕ И ЗАЈЕДНО СА ЊОМ
ПРИПАДА КОМПЛЕКСУ ВЕЛИКЕ ЦРКВЕ
 ВЈЕРОВАТНО КАО И ЦРКВА СВЕТЕ СОФИЈЕ ЗАПОЧЕТА У
КОНСТАНТИНОВО ВРИЈЕМЕ, СТРАДАЛА У ПОЖАРУ 532. ГОДИНЕ
НАКОН ЧЕГА ЈЕ ОБНАВЉА ЈУСТИНИЈАН
 ДВОЈНИ-ПРЕЛАЗНИ ПЛАН- У ОСНОВИ ИМА КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОРИЈЕНТАЛНЕ БАЗИЛИКЕ, А ИЗНАД ГАЛЕРИЈА ЈЕ РИЈЕШЕНА
КАО УПИСАНИ КРСТ СА КУПОЛОМ
 КУПОЛУ, КРУЖНЕ ОСНОВЕ НА ПАНДАТИФИМА, НОСЕ СНАЖНИ
ПОЛУКРУЖНИ ЛУКОВИ ОСЛОЉЕНИ НА СНАЖНЕ СТУБОВЕ
 ИЗНАД БОЧНИХ БРОДОВА И НАРТЕКСА СУ СПРАТНЕ ГАЛЕРИЈЕ
 НА ЗАПАДНОЈ СТРАНИ АТРИЈУМ СА ТРИ ПОРТИКА
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА СВЕТЕ ИРЕНЕ


ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА СВЕТЕ ИРЕНЕ


ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА СВЕТЕ СОФИЈЕ


 КАТЕДРАЛА ВИЗАНТИЈСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ
 ЗАПОЧЕТА У КОНСТАНТИНОВО ВРИЈЕМЕ, ВЈЕРОВАТНО ЗАВРШЕНА У
ВРИЈЕМЕ КОНСТАНЦИЈА II, 360 год, СТРАДАЛА У ПОЖАРУ 404. ДРУГА ЦРКВА
СВЕТЕ СОФИЈЕ ОСВЕЋЕНА 415. год, РАЗОРЕНА 532.год. ИСТЕ ГОДИНЕ ЈЕ
ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА
 ОСВЕЋЕНА 27. децембра 537. год.
 ГРАДИТЕЉИ АНТЕМИЈЕ ИЗ ТРАЛА И ИСИДОР ИЗ МИЛЕТА
 ВЕЛИКА КУПОЛА ОШТЕЋЕНА У ЗЕМЉОТРЕСУ, ПАЛА 558.
 ОБНАВЉА ЈЕ ИСИДОР МЛАЂИ
 ПОВИШЕНИ СУ КОНТРАФОРИ, А СЈЕВЕРНИ И ЈУЖНИ ЛУК ПОД КУПОЛОМ
ПРОШИРЕНИ ТАКО ДА СЕ СРЕДИШЊИ ПРОСТОР ПРИБЛИЖИО КВАДРАТУ
 989. године СРУШЕНО 13 РЕБАРА КУПОЛЕ, ПА ПОНОВО ИЗГРАЂЕНО, А 1346.
год. ПАО ЈЕ И ДРУГИ ДИО
 У СТРУКТУРИ ЈЕ ОСТАЛА КУПОЛА ИСИДОРА МЛАЂЕГ
 ТРОБРОДНИ НАОС, ОЛТАРСКИ ПРОСТОР НА ИСТОЧНОЈ СТРАНИ И НАРТЕКС
НА ЗАПАДНОЈ-ИДЕАЛНЕ ОДРЕДНИЦЕ ТРОБРОДНЕ БАЗИЛИКЕ КОЈА КАО
ОСНОВНИ ТИП ГРАЂЕВИНЕ ТРАЈЕ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО
ЈУСТИНИЈАНА
 НАРТЕКС НАТКРИВЕН ДРВЕНОМ КОНСТРУКЦИЈОМ, СВОЈСТВЕНОЈ
АНТИЧККОЈ ТРАДИЦИЈИ
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА СВЕТЕ СОФИЈЕ  ЦЈЕЛИНА ЦРКВЕ ЈЕ ПОДРЕЂЕНА


УНУТРАШЊЕМ ПРОСТОРУ, А
УНУТРАШЊИ ПРОСТОР КУПОЛИ
 КУПОЛА, ПРЕЧНИКА 31 m, ЈЕ
ПОСТАВЉЕНА 4 СНАЖНА
ОСЛОНЦА, ПРИХВАЋЕНА
ПОЛЛУКАЛОТАМА НА ИСТОЧНОЈ И
ЗАПАДНОЈ СТРАНИ
 ПРОСТОР ИСПОД КУПОЛЕ НА
СЈЕВЕРНОЈ И ЈУЖНОЈ СТРАНИ
ОБИЉЕЖЕН КОЛОНАДАМА КОЈЕ У
ПРИЗЕМНОМ ДИЈЕЛУ ОДВАЈАЈУ
БОЧНЕ БРОДОВЕ ОД ЦЕНРАЛНОГ,
А НА СПРАТУ СУ ГАЛЕРИЈЕ
 НИЗ ГАЛЕРИЈА ПОКРИВЕН
СВОДОВИМА
 ДВА РЕДА ПРОЗОРА НА БОЧНИМ
СТРАНАМА, ИЗНАД СПРАТНИХ
ГАЛЕРИЈА У ПОЛУКАЛОТАМА И
ПРОЗОРИ КУПОЛЕ ОБЕЗБЈЕЂУЈУ
ГЛАВНИ ДИО РАСКОШНЕ
СВЈЕТЛОСТИ
 ПОСЕБНА ПАЖЊА ПОСВЕЋЕНА
ОБРАДИ УНУТРАШЊЕГ ПРОСТОРА
 МОЗАИЦИ У КУПОЛИ, МЕРМЕРНИ
ПОД, КАПИТЕЛИ...
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА СВЕТЕ СОФИЈЕ


ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА СВЕТЕ СОФИЈЕ


ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА СВЕТЕ СОФИЈЕ


ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА СВЕТЕ СОФИЈЕ

„ЗЛАТНА КУПОЛА СПУШТЕНА СА НЕБЕСА“


ПРОКОПИЈЕ
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА СВЕТЕ СОФИЈЕ


РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРВОБИТНОГ ИЗГЛЕДА СА ЗИДОВИМА ДОДАТИМ
ДА СТАБИЛИЗУЈУ ЈЕЗГРО ЦРКВЕ
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА СВЕТИХ АПОСТОЛА, ЦАРИГРАД

-САГРАЂЕНА У ЈУСТИНИЈАНОВО ВРИЈЕМЕ, СРУШЕНА 1453.


-У ОБЛИКУ СЛОБОДНОГ КРСТА, 5 КУПОЛА
-СА МОШТИМА У СРЕДИНИ, ИСПОД СРЕДИШЊЕ КУПОЛЕ И СИНТРОНОНОМ
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II
ЦРКВА СВЕТИХ СЕРГИЈА (СРЂА) И ВАКХА
-САГРАЂЕНА 526-537 година У ПАЛАТИ
ХОРМИЗДАС
-У ОСНОВИ, ЧИЈИ ОБИМ ЧИНЕ СПОЉНИ
ЗИДОВИ У ОБЛИКУ БЛАГО ДЕФОРМИСАНОГ
ПРАВОУГАОНИКА, ИЗГРАЂЕНА ЈЕ СТРУКТУРА
ЦЕНТРАЛНЕ КОНЦЕПЦИЈЕ СА КУПОЛОМ НА
ВРХУ
-СРЕДЊИ ДИО ГРАЂЕВИНЕ, ИЗНАД КОГА
СТОЈИ КУПОЛА, ЈЕ У ОБЛИКУ
ОСМОУГАОНИКА НА ЧИЈИМ УГЛОВИМА СУ
СНАЖНИ ЗИДАНИ СТУПЦИ КОЈИ НОСЕ
ГОРЊУ КОНСТРУКЦИЈУ
-КОНХЕ НА ЧЕТИРИ ОСНОВНА УГЛА, ПА СЕ
ГОРЊА КОНСТРУКЦИЈА НА ТИМ МЈЕСТИМА
ОСЛАЊА НА ПОЛУКАЛОТЕ
-ОСМОСТРАНИ ТАМБУР И У ЊЕГА УГРАЂЕНА
КАЛОТА
-СКУПОЦЈЕНО ОБРАЂЕН ЕНТЕРИЈЕР
-СКРОМНА ОБРАДА ФАСАДА
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА СВЕТИХ СЕРГИЈА И ВАКХА


ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА СВЕТИХ СЕРГИЈА И ВАКХА


ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА САН ВИТАЛЕ, РАВЕНА


 РАВЕНА ВИЗАНТИЈСКИ ГРАД ОД 540-
СРЕДИНЕ VIII вијека
 ГРАДЊА ПОЧЕЛА 521-532 , ОСВЕЋЕНА
547. године
 ДЈЕЛО ИЗВАН ПРЕСТОНИЦЕ
САГРАЂЕНО ПОД НЕПОСРЕДНИМ
УТИЦАЈЕМ АРХИТЕКТУРЕ
ВИЗАНТИЈСКОГ ДВОРА
 ПО КОНЦЕПЦИЈИ БЛИСКА ЦРКВИ СВ.
СЕРГИЈА И ВАКХА
 СПОЉНИ ЗИД У ОБЛИКУ ОКТОГОНА-
СВАКА СТРАНА ОДГОВАРА ЈЕДНОЈ
СТРАНИ ЈЕЗГРА ГРАЂЕВИНЕ
 КУПОЛА СА ТАМБУРОМ
 СКУПОЦЈЕНА УНУТРАШЊА ОБРАДА,
МОЗАИЦИ
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА САН ВИТАЛЕ, РАВЕНА


ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА САН ВИТАЛЕ, РАВЕНА


ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II
ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА ВЕНЕЦИЈА, 1063-1094

-ВИЗАНТИЈСКА ПО НАЦРТУ И УПОТРЕБИ


И ОБРАДИ МАТЕРИЈАЛА; МЕРМЕРНА
ОБЛОГА, СТУБОВИ, МОЗАИЦИ
-СЛИЧНА ОСНОВ ЦРКВИ СВЕТИХ
АПОСТОЛА
-МНОГИ ОРНАМЕНТИ ПЛИЈЕН ИЗ
ЦАРИГРАДА
-ПРОСТРАНО КУБИЧНО ЈЕЗГРО, КУПОЛА
НА ПАНДАТИФИМА, КОЛОРИСТИЧКО
УКРАШАВАЊЕ
-ТРАВЕЈИ ГЛАВНОГ БРОДА, БОЧНИ
БРОДОВИ И ГАЛЕРИЈЕ СУ ЈАСНО
ИЗДВОЈЕНИ
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА ВЕНЕЦИЈА


ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉА II

ЦРКВА СВЕТОГ МАРКА ВЕНЕЦИЈА