Вы находитесь на странице: 1из 17

Lista asociaţiilor obşteşti ale minorităţilor naţionale din Republica Moldova

acreditate pe lîngă Biroulul Relaţii Inretetnice


Список общественных объединений национальных меньшинств Республики Молдова,
аккредитованных при Бюро межэтнических отношений

nr. Data de constituire


crt Data şi numărul de
Denumirea asociaţiilor obşteşti înregistrare Tel. de contact, fax
Наименование общественных организаций Дата создания Контактный тел., факс
Дата и номер
регистрации

Asociaţiile obşteşti ucrainene


Общественные организации украинцев

1. Comunitatea Ucraineană din Republica Moldova 05.12.1994 882-803- serv.


Украинская община Республики Молдова № 0389, 12.03.1998 88 28 14 f
060 200 181
ofice@agro-petrol.сom
oleinic43.@ mail. ru
Uniunea Ucrainenilor din Republica Moldova
2. Союз украинцев Республики Молдова 24.01.1995 069 130 377
№ 022, 16.01.1998 63-21-12 f
SvetlanaMyslitskaya@
mail.ru
Societatea Culturală Ucraineană din Republica Moldova
3. Общество украинской культуры Республики Молдова 28.08.1990 73 89 56 serv.
№ 0271, 30. 01.1998 73 99 12 f
Comunitatea Femeilor Ucrainene din Republica Moldova 069 143 132
73 99 12 – secretar
Женская громада украинок Республики Молдова
victoria_svd@mail.ru

4. 23.07.1993 069 274 446


Societatea “Prosvita – Taras Şevcenco” din Moldova № 0257, 28.01.1998 44 41 33 serv.
Общество “Просвiта” имени Тараса Шевченко Республики Молдова oranta.md@mail.ru

Fundaţia de Binefacere a Pictorilor Profesionişti, Meşterilor Populari


5. Ucraineni 08.02.1994 069 796 956
“Вiдродження” din Republica Moldova № 0341, 24.02.1998 72 18 91 TV
Благотворительный фонд профессиональных художников, украинских svitanoktv@yahoo.com
народных мастеров “Biдродження” Республики Молдова

6. Comunitatea Ucrainenilor din Moldova 08.02.1994 079 839 670


“Zapovit-Moştenire” № 333, 20.05.1994, micos@rambler.ru
Союз украинцев Молдовы “Zapovit-Moştenire” 21.06.2001

Asociaţia Tineretului Ucrainean din Moldova “Zlagoda”


Ассоциация украинской молодежи Молдовы «Злагода»

7. Asociaţiile obşteşti ruse 30.11.2002 079 536 322


Общественные организации русских № 2433, 19.12.2002 zapovit@bk.ru
ridneslovo@yahoo.com
www.ridne-slovo.info
Comunitatea Rusă din Republica Moldova
Русская община Республики Молдова

8. 07.10.2004 92-16-53 ofis


№ 3232, 14.02.2005 069 292 917
Congresul Comunităţilor Ruseşti din Republica Moldova 52 72 41 dom.
Конгресс русских общин Республики Молдова zlagoda-rm@mail.ru
Centrul de Cultură Rusă din Republica Moldova
Центр русской культуры Республики Молдова
9. 06.09.1993 24 22 36 com.
№ 0335, 23.02.1998 069 244 590
067 478 230
Asociaţia Femeilor “Россиянка” ilach@ mail.ru
Объединение женщин “Россиянка” kro_rm@mail.ru

10. 1997 22 31 15 – прямой


Mişcarea Obştească “Unitatea Spirituală Rusă” № 0550, 27.05.1998 21 30 25
069 107 430
Общественное движение «Русское духовное единство»

Liga Studenţilor Ruşi din Republica Moldova


11. Лига русской молодежи Республики Молдова 02.04.1990 (1993) 24 22 36 com. rusă
Asociaţia Scriitorilor Ruşi din Republica Moldova № 0577, 10.06,1998 068 313 485
Коркина А.А.-73-09-19
Ассоциация русских писателей Республики Молдова
nikodimtri@mail.ru

Asociaţia Pictorilor Ruşi din RM “M-АRT”


Товарищество русских художников Республики Молдова “M-ART”
12. 14.06.2000 079 269 380
№ 1488, 15.08.2000 33 00 01 dom.
Organizaţia Obştească “RUSI” batrin@mail.ru
Общественная организация «РУСЬ»

13. 07.04.2001 079 507 715


Asociaţiile obşteşti găgăuze № 1790, 14.05.2001 73 73 02 t/f
ruskoeedinstvo@mail.ru
Общественные объединения гагаузов

14. Comunitatea Găgăuză din Republica Moldova


22.05.2001 22 83 33 – oficiu
Гагаузская община Республики Молдова 079 140 567
№ 1910, 01.08.2001
ligarus@mail.ru
15. 20.04.1998
079 534 910
№ 1470, 01.08.2000 russkoepole-md@mail/ru

Asociaţia Tinerilor Găgăuzi din R M


Ассоциация молодых гагаузов Республики Молдова
16. 25.06.2004 079 504 910
Fundaţia pentru Susţinerea şi Dezvoltarea Ştiinţei şi Culturii Găgăuze № 31 08, 01.09..2004 s@moldovart.com
“Cainac”
Фонд поддержки и развития гагаузской науки и культуры “Кайнак”
Asociaţia Femeilor Găgăuze din Republica Moldova “Gagauz Karîlar
27 15 15 f
17. Birlia” 08.08.2003
069 055 526
Ассоциация гагаузских женщин Республики Молдова“Gagauz Karîlar № 2727, 28.08.2003 serghei_suleak@
Birlia” rambler.ru

Asociaţiile obşteşti bulgare


Общественные объединения болгар
18. 12.10.2008 t/f 24-36-10 serv.
Comunitatea Bulgară din Republica Moldova № 4196, 21.11.2008 069 999 966
Болгарская Община Республики Молдова nicterkom@mail.ru
gagauziancommunity@
rambler.ru

19. 12.11.2006 068 248 400


Societatea Bulgară “Renaşterea” № 3780, 18. 01.2007 terzi@mail.ru
Болгарское общество “Возрождение”

20. 12.05.2000 079 629 181


№ 1429, 09.06.2000 lchimpoes@mail.ru

Societatea Ştinţifică de Bulgaristică


21. din Republica Moldova 11.08.1993
Научное общество болгаристов РМ № 0272, 30.01.1998 _____________

Asociaţia Obştească “Centrul Cultural Bulgar”


Общественная организация «Болгарский культурный центр”
Comunitatea Bulgară „Rodoliubeţ”
Болгарское Содружество «Родолюбец» в РМ
22. 17.03.1995
№ 0558, 01.06.1998 85-45-04 serv.
079 405 780
Топалова Нина, секр.
Asociaţia Obştească
866-861; 079 600 305
„Comunitatea Bulgară din Republica Moldova „Bulgari Basarabeni”” sabii_bo@mail.ru
Общественная Ассоциация «Болгарская Общность в Республике
23. Молдова «Бессарабские Болгары» 1988
№ 0342, 24.02.1998 069 120 003
Asociaţia Internaţională pentru prietenie şi colaborare”Moldova- 069 126 570
Bulgaria” vozrojdenie09@mail.ru
Международная ассоциация за дружбу и сотрудничество «Молдова-
Болгария»
24. 01.02.1994
Asociaţiile obşteşti evreieşti № 0309, 09.02.1998 069 810 919
Cara Nadejda, vice, t. 29-
Общественные объединения евреев
20-08; 069 732 625
cervenkov@mail.ru
Comunitatea Evreiască din Republica Moldova
Eврейская община Республики Молдова
25. Marina Lecarţeva – director al Comunităţii evreieşti – 069 933 010 08.07.2004
№ 3117 15.09. 2004 079 633 885
bkc_burlacov@mail.ru
Comunitatea Evreilor Munteni, din Buhara şi Georgia “Juhur”
26. Община горских, бухарских и грузинских евреев в Республике
06.12.2008
Молдова “Juhur” № 4219 , 22 .01.2009 54 04 91 serv.
Centrul Evreiesc Cultural Studenţesc „Hilel” 078 855 553
Еврейский студенческий культурный центр «Гилель» rodoliubet@abv.bg

27. Congresul Evreiesc din Moldova 30.03.2012


069 201 010
Еврейский конгресс Молдовы № 5301, 07.05.2012
semencosemences@
yandex.ru

Asociaţiile etnoculturale ţigăneşti


Объединения цыган

28. Asociaţia Obştească (femeilor ţigane) “Juvlia Romani” din Moldova 2012 079 405 821
Общественная организация (цыганских женщин) “Juvlia Romani” moldbul@gmail.com
Молдовы

Mişcarea Socială a Romilor din Moldova


Социальное движение цыган Молдовы

29. 26.03.1989 (1993)


Uniunea Tinerilor Romi din Republica Moldova “Tărnă – Rom” Bilinkis – контактный
№ 0153, 27.11.1997 телефон ( 022)509 689;
Союз молодых цыган Республики Молдова
069 103 295
“Tărnă – Rom”
t/f 50 96 89 -Lena secret;
office@jcm.md
Organizaţia Obştească «Bare –rom»
30. Общественная организация «Bare-Rom”
25.05.2002
№ 2245, 07.07.2002 t/f: 71 66 79 serv.
069 213 333
hanuca@mail.ru
Asociaţia Ştiinţifico-Culturală “Elita Romani”
din Republica Moldova 11.10.2002
31
Научно-культурная ассоциация “Elita Romani” № 2370, 16.10 2002 Контактный телефон
(*04.02.2008) ( 022)509 678;
Societatea Social-Culturală “Tradiţia Romilor kishinev@hillel.su
32. Cоциально-культурное общество “Tradiţia Romilor” 07.04.2003
Контактный телефон
№ 2623, 14.05. 2003
( 022)22 96 86;
Asociaţia Romilor din Republica Moldova “RUBIN” twgmoldova@ gmail.com
Объединение цыган Республики Молдова «Рубин»

Alianţa Unită a Romilor


Объединенный альянс ромов
33. 28.11.1996
069 271 124
№ 743, 18.12.1996
54 83 03 dom.
Asociaţia Obşteacă “ROMANI-GRUP”
Общественное объединение «ROMANI-GRUP”

34. 18.12.2001 47 30 33 dom.


Centrul Naţional al Romilor № 2121, 19.02 2002
Цыганский национальный центр 069 013 737
ddv953@hotmail.com

35. 27.01.2002
Comunitatea Belarusă din Republica Moldova № 2142, 12.03.2002 20 89 66 serv.
Белорусская община Республики Молдова 076 708 928
allamarin7@yahoo.com
Asociaţiile obşteşti germane
36. Общественные объединения немцев 17.06.2001
№ 1854, 26.06.2001 069 103 042
Comunitatea Republicană a Nemţilor din Moldova 0-230 32 2 60 serv.
Республиканская община немцев Молдовы robert.cerari@ mail.ru
замест. Артур Черари,
068 378 851
37. 15.11.2001
Casa Germană “Hoffnung”
din Republica Moldova № 2043, 17.12.2001 68 574 651
Немецкий Дом «Хоффнунг» РМ

38. Asociaţiile obşteşti poloneze 12.04.2002


Общественные объединения поляков № 2246, 17.06.2002
069 095 362
Societatea Polonezilor din Republica Moldova
39. Общество поляков Республики Молдова 2003
№ 2517, 10.03.2003
060 084 392
Uniunea Polonezilor din Moldova
Союз поляков Молдовы
40. 01.11.2004
№ 3172, 22.11. 2004 33 67 13 dom.
Mihail Lepădatu vice,
Liga Femeilor Poloneze din Republica Moldova 069507503
41. Лига польских женщин Республики Молдова 20.05.2005
№ 3332, 07,06.2005
____________
Uniunea Tineretului Polonez din Moldova
Союз польской молодежи Молдовы
42. 20.01.2001
№ 1784 , 07.05. 2001 069 553 363
22 70 99 /f
Organizaţia obştească „Primăvara Poloneză în Мoldova” radita@mtc.md
Общественная организация «Польская весна в «Молдове»
43. 11.11.1993
t/f: 51 46 77 serv.
Asociaţiile obşteşti ale minorităţilor naţionale № 0208, 10.01.1998 079553383
puţin numeroase sua.7@mail.ru
Общественные организации малочисленных национальных
меньшинств

44. Comunitatea Tatarilor “Idel” din Republica Moldova 02.04.1993


Татарская община «Идель» РМ № 0150, 26.11.1997 21 40 85 serv.
079 315 143
Asociaţia Obştească a Tătarilor «Tugan Tel» din Moldova
Общественное объединение «Tugan Tel”
45. 25.12.1990 (1993)
27 51 43 centr. t / f.
№ 0274, 30.01.1994
Comunitatea Armeană din Republica Moldova 069 515 468
30.01.1998,01.07.2011
Армянская община Республики Молдова hoffnung_90@mail.ru

Asociaţia Femeilor Armene “Tatevic”


din Republica Moldova
46. Ассоциация армянских женщин “Татевик”РМ
Diaspora Armeană în Republica Moldova “Mair Aiastan” 1990
Армянская диаспора в Республике Молдова № 0244, 22.01.1998 069 145 225
“Mair Aiastan” 27 40 10 societ. t/f
eduard_@mail.ru
Asociaţia Internaţională de Caritate a Medicilor şi Juriştilor Armeni
47. 16.12.1993
din Moldova “Urartu” 079 516 013
Международная гуманитарная ассоциация армянских врачей и № 0333, 20.02.1998
079 257 538
юристов Молдовы “Urartu” zwiazekpolakow@
hotmail.com
Congresul azerilor din Republica Moldova
Конгресс азербайджанцев Республики
48. Молдова 01.02.1996
№ 0541, 21.05.1998 069 618 399
valeria_martin@mail.ru
liga_shans@mail.ru
Centrul Cultural al Azerilor din RM “Azeri”
49. Центр азербайджанской культуры РM Азери” 14.02.2002
№ 2477, 08.02.2003 069387301
Organizaţia de Colaborare zpmm2001@mail.ru
Moldova – Azerbaidjan
50. Организация по сотрудничеству 25.02.2005
“Молдова-Азербайджан” № 3276, 12.04. 2005 069 455 639
47 58 88 dom.
polskawiosna@gmail.com
Asociaţia Obştească „Diaspora Georgienilor din Republica Moldova
“SAMŞOBLO”
Общественная Ассоциация «Диаспора грузин Республики
Молдова«САМШОБЛО»

Comunitatea “Dustlik-Prietenie” (reprezentanţii etniilor Asiei


Centrale)
51. Община “Dustlik-Prietenie” (представителей Центральной Азии) 15.01.1993
№ 0607, 03.07.1998 ______________
Comunutatea Osetinilor din RM
Община осетин Республики Молдова
52. 17.03.2005
№ 3350 28.06.2005 34 35 90 dom.; 078293917
meimuna22@mail.ru
Comunitatea Uzbecilor din Republica Moldova
Узбекская община Республики Молдова
53 18.12.1992
Comunitatea Ciuvaşilor din Republica Moldova № 0155, 12.06.1997 068350805
Чувашская община Республики Молдова ernest.vardanean@gmail.
com

1997
54. Societatea Lituaniană din Republica Moldova № 0678, 14.08.1998
Литовское общество Республики Молдова 079 090 979;
1999 069 949 494
55.
Comunitatea Lituanienilor din Republica Moldova № 1362, 04.04.2000 r.t. 27 15 03;
Литовская община Республики Молдова 069 107 353;

Uniunea Tinerilor Lituanieni din R М


56. Союз молодых литовцев Республики Молдова 20.08.2003
Asociaţia Obştească „Societatea Letonilor din Republica Moldova” № 2745, 11.09.2003 079 004 000
Общественная организация «Общество латышей Республики DoktorFelix@mail.ru
Молдова»

Comunitatea Estonă din Republica Moldova


Эстонскоая община Республики Молдова
57. 23.08.2001 22-89-48 secretar
№ 2362, 03.10.2002 25 14 00 /25 14 44 f
079 700 000
Societatea de Cultură Greacă “Elefteria” camoldova@yahoo.com
din Republica Moldova
58. Общество греческой культуры «Элефтерия» 10.11.1995
079 977 870
Республики Молдова № 0334, 23 02 1998.
raghimov@mail.ru
Uniunea Tineretului de Origine Greacă “Parfenon”
59. Союз греческой молодежи “Парфенон” 20.03.2000
№ 1401, 15.05.2000 80 66 07 anticamera
Asociaţia coreeană „Ariran” din RM Oбщественная корейская 079 104 008
ассоциация «Ариран» ocma@moldova.cc
muharib@ moldova.cc
Comunitatea Italienilor din Republica Moldova
Итальянская община Республики Молдова 25.02.2005 г
60. 079 424 040;
№ 3273, 05.04.2005
georgiansmd@ yahoo.
com
Comunitatea Originarilor din Ţările Afro-Asiatice în Moldova
Община выходцев из Афро-Азиатских стран в Молдове
61. Societatea de Protecţie a Copiilor de Origine Africană “Fatima” din 15.01.1998
Republica Moldova № 0474, 16.04.1998 069 324 278
Общество защиты детей африканского происхождения “Фатима” РM

Alte asociaţii obşteşti ale minorităţilor


62. Другие общественные организации меньшинств 05.05.2001
№ 1864, 02.07.2001 069 322 700;
Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor svetlana.dzhioeva@gmail.
com
Slavilor “Vece” din Republica Moldova
Славянская правозащитная организация “Вече” Республики Молдова
63. 1995
Asociaţia Lucrătorilor Medicali “N.Pirogov” № 0346, 25.02.1998 54 98 80 serv.
069 189 902
din Republica Moldova cilinzor@mail.ru
Ассоциация медицинских работников им. Н.Пирогова Республики
64. Молдова 05.10.1996 .
№ 0182, 18.12.1997 069 262 004
Asociaţia Lucrătorilor din Instituţiile de Învăţămînt şi Ştiinţă în rovenadr@mail.md
Limba Rusă din Republica Moldova
Ассоциация работников русскоязычных учреждений образования и
65. науки Республики Молдова 08.04.1993
069 142 286
№ 0209, 11.01.1998
21 18 22 serv.
Asociaţia Lucratorilor Instituţiilor de Învăţămînt Slavone 54 31 94 ambasada
din Republica Moldova garleauskaite@ yahoo.
Ассоциация работников славянских учебных заведений Республики com
66. Молдова 01.11.1997
№ 0179, 16.12.1997
Societatea Culturală Interetnică şi Protecţie a Drepturilor Omului 079764390
“Conciliere –Согласие” din Republica Moldova
Межэтническое культурное правозащитное общество“Conciliere – 02.11.1997
67. 079 566 800
Согласие” РМ № 0210, 11.01.1998
rimante.olărescu@gmail.
com
01.07.2012
68.
Centrul de Caritate pentru Refugiaţi № 5379, 06.08.2012 069 703 877
Центр милосердия для беженцев elena.post.lv@gmail.com

69. 01.03.2005
Organizaţia Obştească “Compatrioţi” № 3280 , 18.04.2005 71 90 17/ 24 42 27 t/f serv.
Общественная организация “Compatrioţi” 069 163 829
igor.goncearov@gmail.
com
70. Asociaţia Obştească “Plai înfloritor” 26.03.1993
Общественная ассоциация «Цветущий край» № 0267. 30.01.1998 277940/ 32/ 277400t/f serv
069 112 535
axar@mdl.net
Centrul de Cercetări Interetnice din RM
71. Центр межэтнических исследований РМ 08.03.2000
_____________
№ 1401б 08.03. 2000

Asociaţia Obştească „POROJAN”


72. Общественная Ассоциация «Порожан» 15.11.2006
www.porojan.md № 3752, 13.12.2006
068 363 584

Asociaţia Internaţională a Etniilor


73.
Международная ассоциация этносов 15.12.1997
№ 0431, 24.04.1998 079 184 655
Asociaţia de Dezvoltare Armonioasă a Copiilor „JUNIOR” cim.gattorna@mail.ru
Ассоциация Гармоничного развития детей «„JUNIOR”
74.
14.04.1998
53 71 66 serv.
Societatea Coreenilor „HIMAN” din RM № 0722б 24.09.1998 068 738 697
Корейское общество «HIMAN» cotaarm@yahoo.com
24.01.1999
75.
№ 1009, 03.06.1999 49 10 99 serv.
Фонд славянской письменности и культуры 069 284 296
fahmasocster@gmail.com

76. 1995
№ 0318, 13.02.1998 069 297 991;
gutul.vece@yandex.ru

77. 04.02.1993
№ 0216, 14.01.1998 t. 29 57 08

78. 18.06.1993
№ 0831, 25.12. 1998 069 718 702
saveleev@rambler.ru

79.
09.09.2000 069 120 157
№ 1752, 25.02.2001 43 03 81 anticamera

80. 09.03.1999
№ 0992 14.05.1999 069 752 371
evolcov@yandex.ru

81. 25.10.1999
№ 1183, 15.11.1999 74 57 98 direct t/f.
069 245 658
cer@mdl.net

82. 15.06.2004
№ 30 65 15. 06. 2004 t. 27 52 23

83. 09.02.2006
№ 3942 09.04. 2006 069 140 148
elenater@mail.ru

84. 07.04.2007
№ 3894, 28.05..2007 _____________

85. 29.11.2007
№ 4061, 20.02.2008 079 537 572
asociatiaporojan@gmail.c
om
86. 01.10.2009
№ 4449 , 02.12. 2009 079 505 138
orientdance@mail.ru
87. 18.07.2005
№ 33 88, 23.08.2005
079 990 122
info@junior.md

88. 27.09.1993
№ 0281, 02.02.1998
t. 22 62 08

89. 1989
№ 0610, 03.07.1998
_______________

Вам также может понравиться