Вы находитесь на странице: 1из 1

Ministerul Educaţiei Naţionale

Numele şi prenumele: ______________________________


Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui Şcoala: __________________________________________
Asociaţia Culturală Europea Localitatea şi judeţul: ______________________________
Concursul Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu” Profesor: ________________________________________
Ediţia a XV-a – 19 mai 2018 Sala de clasă nr: ____

Nota acordată:_________
Membrii comisiei_______ Secţiunea LIMBA RUSĂ
_____________________ Categoria Juniori 2 – nivel A1-A2

Subiecte:

I. Прочитайте текст и переведите на русский язык

A.S. Pușkin și M.I.Lermontov sunt cei mai mari poeți romantici ruși. Poeziile lor lirice, poemele,
povestirile, romanele au fost traduse din limba rusă în multe limbi. Ei au trăit foarte puțin, însă creația lor este
foarte bogată Cele mai importante opere sunt: romanul în versuri Eugen Oneghin, de A. S. Pușkin și romanul
Un erou al timpului nostru, de M. I. Lermontov. Pușkin a jucat un rol important pentru înteaga cultură rusă. Unul
dintre contemporanii poetului scria la moartea acestuia: ,,Soarele poeziei ruse a apus”.

II. Прочитайте текст и переведите на румынский язык:

Романтизм это идейное и художественно-литературное направление в европейской и


американской духовной культуре конца XVIII-ого века-первой половины XIX-ого века. Романтизм
появился не только в литературе, но и в живописи, архитектуре, музыке, исторической науке, философии,
эстетике, лингвистике. Важнейшие характерные черты этого направления, которые отражаются в
произведениях романтиков мира-это доминанта лирического ,,я'' устремление к свободе, вольнолюбие;
конфликт свободной личности с обществом, интерес к фольклору и истории. Среди самых известных
романтиков в литературе числяется писатели и поэты: В Гюго, А Ламартин, Дж.Байрон, Новалис, А С
Пушкин М Ю Лермонтов и другие.

Pagina 1